sobota 14. listopadu 2020

Malé mzdy jsou zde díky vysokým danímNadbytek pro ty co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty co jsou dole, není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický protekcionismus, ti co jsou díky protekci nahoře, rozhodují o nás bez nás tak, aby zde pro ně byl nadbytek a pro ty co jsou dole, byl nedostatek, jsme si rovni jenom ve smrti, jiná rovnost zde nikde není, na nerovnosti je postavená každá lidská organizace, je třeba si uvědomit to, že ti co jsou nahoře nic nevytvářejí, a jenom vše egoisticky přerozdělují, aby se měli velmi dobře.

Když skončil socialismus a přišel k nám kapitalismus, tak si mnozí naivně mysleli, že jim bude lépe, jenže změnil se trochu jenom povrch a pod povrchem se nic nezměnilo, pořád je zde mocenská pyramida kde je nahoře pro elitu ekonomický ráj a dole je pro spodinu ekonomický očistec. Náboženství slibuje pro věřící posmrtný ráj a politici slibují zase po volbách sociální a ekonomický ráj.

Sliby se slibují a jenom naivní blázni se radují, než jim konečně dojde, že je zase někdo podrazil. Potřebujeme nahradit hříšné pitomce za roboty, robot pracuje zadarmo a tím z něj nemá stát daně, takto skončí ekonomický očistec a konečně zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, protože robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Ano, skončí kariérismus a místo něj zde bude digitalismusVše prochází vývojem, a tak staré nahrazuje nové, novým bohem je zde kariéra a moderní věřící to jsou kariéristi, pitomci už nechtějí pitomé sliby, které se nikdy nikde nesplní, ale chtějí být snadno a rychle mocní a bohatí, vše je o tom amatérsky nemyslet ale profesionálně vědět, jak být nejlepším ve svojí specializaci, z díla se pozná profesionál, amatéři jenom mluví a bojí se jít do rizika. Je to jako s fotografováním, internet je plný amatérských fotek s nulovou hodnotou, profesionální fotky se nedávají na internet a prodávají se za hodně peněz.

Tím že díky protekci jsme konkurenci nahradili monopolem, jsme si z přirozeného ráje udělali konzumní očistec, bohatá organizace je zde díky tomu, že ti co jsou v organizaci, jsou chudí, vše je zde postaveno na tom, že ti co jsou bohatí, organizují chudým jejich život a jejich myšlení, organizace z nás dělají hříšné pitomce, co se ve válkách zabíjejí, a co pracují za ubohé mzdy a mají veliké dluhy. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, idealismus atd.

Je zde mnoho tisíciletí všude jenom kariérismus, podívej se do zrcadla a v zrcadle spatříš kariéristu, rozděluji pitomce na úspěšné kariéristy a neúspěšné kariéristy, je to vše zde jenom hra, ve které jde o to být úspěšným kariéristou, co zde má služebního řidiče a sekretářku. Naštěstí díky vědě a technice zde už brzo skončí kariérismus a místo něj zde bude digitalismus kdy robot prezident bude vyznamenávat roboty, pitomci opustí civilizaci a budou žít v rezervaci, a zde se oddělí muži od žen, aby se už hříšní pitomci nerozmnožovali jako invazní druh.

Pravdu je třeba chránit před lžíPravda má velikou hodnotu, a proto jí musíme chránit před lží, aby lež nemohla hodnotu pravdy eliminovat, pravda je pravidelnost, která je závislá na; času, prostoru, subjektu, objektu, situaci atd. hodnota pravdy je relativní, protože závisí na mnohém. Lež je kaskadér, který pravdu zastupuje v rizikové situaci, proč je často pravda v rizikové situaci?

Příčinou je zde reklama, která dělá z hříšníků pitomce, naše konzumní kultura vznikla díky reklamě a začíná to pohádkami a končí to politikou, vždy se ptejte, kdo má z reklamy největší užitek a zjistíte to, že z reklamy mají největší užitek ti, co jsou díky protekci nahoře a tak mohou egoisticky rozhodovat o nás bez nás, pokud by mohli demokratické volby nastolit pravou demokracii, tak by se všude volby zakázali.

Myslíme a jednáme podle situace díky naší inteligenci, to co nemá inteligenci, to funguje podle programu a tak se to neumí přizpůsobit nové situaci, proto to lze využít jenom tam, kde se nic nemění a vše je optimalizované. V mnohém nalezneme přímé úměrnosti, a tak čím více je v konzumní civilizaci nevýhod a nejistot, tím více pitomci lžou, a ten kdo lže ten i krade.

Kauzalita odhaluje to, že každá chyba má svoji příčinu, největší chybou je nahrazení praxe za teorie, problémem teorie je že v praxi nefunguje, praxe je o tom že moudrý se poučí z cizích chyb a hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, komu není rady od moudrého, tomu už ani není pomoci. Abychom ochránili optimálně globálně pravdu před lží tak nahradíme pitomce za umělou inteligenci a roboty, nejsou zde pitomci tak zde není ani lež, takto pravda zvítězí nad lží na věčné GVKB digitální časy.