Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pondělí 18. června 2018

Svatá pravda o tom co je to konzumní život

Pověz mi, jaké máš prioritní závislosti, a já ti povím, kdo opravdu jsi, každý člověk je obrazně loutkou kterou ovládají jeho závislosti, toužení je zdrojem soužení o tom nikdo nepochybuje. Jsou závislosti existenční, jako je; vzduch, teplo, pití, potrava, spánek, atd. 

Pokud jsou uspokojeny existenční závislosti, tak toužíme po uspokojení dalších závislostí, jako je; láska, sex, rodina, radost, štěstí, úspěch, popularita, moc, bohatství, výhody, jistoty, drogy, umění, sport, koníčky, vzdělání, atd. naše toužení z nás dělá psychické a ekonomické ubožáky, co mají stres a deprese, protože jsme omezení časem a ekonomicky, v dosažení toho po čem toužíme a tak se soužíme. 

S příchodem používání peněz, si lidi naivně mysleli, že peníze jim přinesou uspokojení jejich egoistických závislostí, jenže brzo jim došlo, že místo uspokojení je zde mnohem větší nespokojenost, a následkem je psychické zhroucení. Peníze ale nejsou zlo, jak si mnozí hlupáci myslí, zlo je v naší nepřizpůsobivosti novému, a setrvávání na starých svatých dogmatech. 

Když skončilo období opojení penězi, tak přišlo období opojení digitalizací, najednou zde byla digitalizovaná hudba, digitální televize, počítače, mobilní telefony, notebooky, tablety, internet, sociální sítě na internetu, obchodní sítě na internetu, počítačové hry, virtuální realita, umělá inteligence, atd. 

Zase zde mnozí skeptici hlásají, že digitalizace je zlo a že dříve se měli lidé lépe, zlo je v naší nepřizpůsobivosti novému, a setrvávání na starých svatých dogmatech. Ten druhý je nepřizpůsobivý ubožák, kdo je to ale ten druhý, z mého pohledu jsi to ty!

neděle 17. června 2018

Vůl v zrcadle spatří vola

Dogmatismus z nás udělal voly, co dělají samé voloviny, někdo je malý vůl a jiný je veliký vůl, čím větší je někdo vůl, tím větší on zde dělá voloviny. Podívejme se na pravidla a limity, podle kterých zde musíme žít, něco takového mohli vymyslet jenom volové.

Jsou to jenom příčiny a následky, lidi si stěžují na mnohé, ale nedochází jim proč je svět takový jaký je. Neustále je zde problém s extrémismem a vandalismem, je to jako s řidiči na silnici, kdy řidiči neustále porušují pravidla silničního provozu, i když jsou za to pokutováni. 

Všechny snahy o to, aby ten druhý nebyl vůl, se ukázali jako marnost, je třeba problém řešit radikálně, místo volů zde budou roboti, člověk byl jenom testovací verzí a finální verzí zde budou roboti. Všude jsou dneska počítače a stroje, je logické že člověk do civilizace už nepatří, a je zde jenom na obtíž, běž se podívat do krematoria ať víš co tě bude brzo čekat.

Ano, bude líp, pokud lidi nebudou lhát a krást

Dogmatismus je utopie, která nefunguje. Největším dogmatem je to, že si lidi nejsou rovní, a že zde musí být ti, co jsou nahoře a ti co jsou dole. Následkem dogmatismu je kultura, ve které se uctívají ubohé kulty, to co pravil uctívaný kult, se stává svatým, i když je to lež jako věž! Je to tak snadné přeprogramovat pomocí dogmatismu lidem jejich vědomí a učinit z lidí konzumní dobytek, který miluje jenom koryto. Dobrota je žebrota proto každý dogmatismus je zde dočasně, pokud se díky dogmatismu stanou z lidí žebráci tak se zhroutí konzumní kultura.

Ano, před objektivní realitou neutečeš

Vyšlo už mnoho knih o tom jak se mít dobře, i na internetu je mnoho návodů, jenže každý člověk je originál v originální situaci, a zde obecné rady nepomáhají. Zde je řešením si hledat inspiraci nebo vzor a to kopírovat, vše je zde podobné ve svých principech, podobenství se mnoho používalo třeba v bajkách. Nejčastějším problémem lidí jsou jejich chybné priority, které získali od rodičů, nebo ve svém okolí, nechtějte změnit druhé, nebo svět, chtějte změnit sebe, jak si to každý udělá takové to má. Nejčastější chybnou prioritou je myslet a žít jako egoistický blázen, spatříte něco, co se vám líbí a egoisticky se do toho zblázníte, následkem je to že žijete v konzumním blázinci a tak se snažíte z tohoto blázince utéci do světa iluzí pomocí drogy, snů, víry v zázraky, atd. jenže před realitou neutečete.

Ubohý chlév pro ubohý dobytek

Pokud někdo myslí a žije jako dobytek, tak je to dobytek, a patří do chléva, v současnosti většina lidí na světě, myslí a žije jako dobytek, a proto patří do chléva. Je třeba si objektivně přiznat to, že každý člověk je originál, který se podle situace mění, statistika a věda jednoznačně dokazuje to, že centrální dogmatismus, udělal z většiny lidí na světě dobytek, co patří do chléva. 

Zavedou se od 6 let do 65 let každoroční certifikace na to, že nejsi dobytek, ten kdo neuspěje u GVKB certifikace, ten skončí nahý a hladový v chlévě na Sibiři, člověk myslí a jedná jako člověk. Na veliké Sibiři se postaví veliké GVKB tábory pro ty, co nemají GVKB certifikaci a tak se svět vyčistí od lidí, co myslí a jednají jako dobytek. 

Nejde zde o diskriminaci a rasismus, jde zde o GVKB ekonomickou optimalizaci, kontrola kvality lidí je prioritou pro funkční ekonomiku a politiku, práva má ten kdo si plní povinnosti, a dobytek si zde povinnosti neplní, ekonomičtí uprchlíci už nebudou směřovat do; EU, USA, Kanady, atd. ale budou směřovat rovnou na Sibiř, tábory se na Sibiři postaví vedle velikých řek a mrtvá těla se budou házet do řeky, protože je to levné a ekologické. 

Jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít, tábory na Sibiři budou mít na starost GVKB roboti a tak zde nebudou s dobytkem problémy. Moderní doba vyžaduje, aby se vše dělalo velkém rychle a levně, je třeba skončit s tím, že jsou státy zadlužené, protože mnoho podporují ubohý konzumní dobytek, který si zde hraje na lidi.

Realita nám omezuje naše schopnosti a možnosti

Realita má svoje reálná pravidla, která jsou pevně všude určená, a nic s tím nejde dělat, proto je zde snaha uniknout z reality do; snu, pohádky, filmu, knihy, drogy, víry v zázraky, politiky, atd. všude jsou jenom sliby, sliby se stali sítí do které se chytají naivní hlupáci, podvodníci a obchodníci slibují zázraky, pokud investujete do toho, co oni chválí, sliby se slibují a blázni se radují, než poznají, že je někdo zase podrazil. 

Jóga začíná tím, že se začátečník ptá sám sebe na to, kdo já opravdu jsem, je těžké si přiznat pravdu, která říká, já jsem egoistický blázen, každý si myslí já jsem; lékař, učitel, politik, byrokrat, voják, pilot, řidič, elektrikář, kuchař, atd. to vše jsou jenom role, které zde hrajeme, pod maskou je ale vždy egoistický blázen, podívejme se na neslušná slova, kterými cizí lidi ponižujeme, kdo je to blbec, je to egoistický blázen, blbec je vždy ten druhý.

Ano, díky vizionářům se staré nahrazuje novým

U vizionářů je objektivním soudcem čas, on odhaluje kvalitu vizionáře, většina vizionářů jsou amatéři, a tak za sto let po jejich smrti, jejich jméno už nikdo nezná. Koho chléb vizionáři jedí, toho písně i zpívají, aby se měli dobře, profesionální vizionář nastavuje lidem objektivní zrcadlo a říká jim vaše budoucnost vzniká v současnosti, pokud jsou vaše děti vychovávané pomocí centrálního dogmatismu, tak je vaše budoucnost špatná.

Jak si to uděláte takové to máte, je to o prioritách, pokud nezměníte vaše centrální dogmatické priority optimálně, tak v budoucnosti neuspějete, dneska je to o tom vědět co je optimální, a podle toho i jednat, musíte to tady vyčistit od mocných a bohatých lhářů a zlodějů, co na vás egoisticky parazitují, a dělají z vás hlupáky a chudáky, z utrácení za luxus a zbytečnosti, poznáte kdo je zde egoistickým parazitem, který může za to, že jste chudáci a hlupáci. 

Nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, veliké bohatství je rakovinou ekonomiky a politiky, nadbytek vytváří nedostatek, ti co jsou nahoře, vždy dělají vše pro to, aby se měli dobře jako egoistický dobytek v žitě, čím větší egoistický dobytek, tím větší má i koryto, o tom je; podnikání, obchod, politika, náboženství, umění, atd. Všichni lidi jsou egoističtí blázni, nikdy na světě nežil normální altruista, z díla poznáváme lidi a národy! 

Od té doby co zde je centrální dogmatismus, egoistický dobytek mezi sebou závodí o to, kdo bude první u velikého plného koryta, centrální dogmatismus proměnil opici na egoistický dobytek, který miluje prioritně plné koryto, egoistický dobytek se rozděluje podle toho jak veliké má k dispozici koryta, největší koryta mají; králové, prezidenti, ministři, ředitelé, celebrity, atd. nejmenší koryta mají ti, co nemají maturitu a vysokou školu a tak pracují za ubohé minimální mzdy. 

Moje vize je jednoduchá, není egoistický dobytek, tak nejsou s egoistickým dobytkem problémy, místo lidí zde budou autonomní inteligentní roboti na baterie, egoistický člověk byl testovací verzí a GVKB robot je finální verzí, vše je zde dočasně, trvale zde jsou jenom evoluční změny.

sobota 16. června 2018

Kancelářské krysy si vysoké mzdy nezaslouží

Kancelářské krysy jsou invazním druhem, díky kterému se má ekonomicky zle dělnická třída, statisticky je doloženo to, že polovina lidí co chodí do zaměstnání, jsou kancelářské krysy, v naší malé chudé republice jde o 2 500 000 kancelářských krys, co si vysoké mzdy nezaslouží, vše je o dogmatické diktatuře, založené na tom, že ti co jsou nahoře, parazitují egoisticky na těch, co jsou dole. Pokud zrušíme globálně peníze a soukromé vlastnictví, tak se okamžitě minimalizuje počet kancelářských krys, protože vše bude řídit GVKB umělá inteligence a GVKB virtuální realita.

Nebudou zde pro vyhozené kancelářské krysy zlaté padáky, zavede se přídělový čipový systém na služby a zboží, zruší se výroba alkoholických nápojů a cigaret, jedinou drogou bude zde fyzická úkolová práce. Zruší se střední a vysoké školy, bude se pracovat od 15 let do 80 let, ten kdo bude pracovat pomalu, nebo bude chybovat, ten bude v krematoriu eliminován. Každému bude GVKB umělou inteligencí přidělena optimální práce podle aktuálních schopností člověka, nebudou zde už jistoty a výhody pro staré kancelářské krysy.

Ekonomika bez dluhů díky umělé inteligenci

Jelikož vlády a podniky neumí hospodařit s penězi, je třeba svěřit globálně všechny peníze a vlastnictví umělé inteligenci, začne se všude šetřit jak dole tak i nahoře, pravidla a limity se budou neustále měnit podle ekonomické situace, skončí vyhazování peněz na zbytečnosti a hlouposti, konzumní společnost přestane být hloupou dojnou krávou, pro parazitující příživníky, co se nechtějí přizpůsobit konzumnímu systému. Zmizí náklady na zbraně a armády, zmizí náklady na; politiky, byrokraty, kněze, atd. 

Nebude zde už milion milionářů ovládat tento svět pomocí dluhů, zavede se čipový přídělový systém na zboží a služby, ten kdo nebude optimálně pracovat pro národ, ten bude recyklován na substrát, každý je snadno nahraditelný. Vyřeší se konečně problém s přelidněním a degenerací, umělá inteligence eliminuje ubožáky, které ekonomika k ničemu nepotřebuje, mnoho žen bude sterilizováno, protože jejich ubohé děti ekonomika k ničemu nepotřebuje. V kancelářích budou sedět jenom inteligentní autonomní roboti na baterie, lidi zde budou jenom a jednoduché práce na poli nebo v lese, přežijí jenom silní a chytří jedinci. Do školy se už nebude chodit, protože pro jednoduchou fyzickou práci stačí negramotný člověk.

Egoističtí blázni si zde hrají na bohy

Díky přelidnění jsme povrchní a tak nemáme čas na to poznat vše z blízka, to umožňuje vznik divadla, ve kterém si egoističtí blázni hrají na; papeže, krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu, milionáře, atd. vše je zde divadlo, kde si čerti hrají na anděly, a to nemůže ekonomicky fungovat. Nadbytek pro ty co jsou nahoře, způsobuje logicky nedostatek pro ty, co jsou dole. 

Je zde hra na; pravdu, lásku, inteligenci, moudrost, genialitu, krásu, atd. jsme manipulování situací, ve které existujeme jako loutky. Dogmatické centrální diktatury z pracujících lidí udělali levné konzervy, se kterými si ti co jsou nahoře, mohou dělat, co je napadne a tak milion zbytečně mrtvých lidí ve válce, to je statistika a tragédie je, když zemře v nemocnici starý prezident. Jenže najednou přichází umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty, a lidi skončí v rezervaci.

Ano, jsme chudým národem

Kdo může za to, že jsme chudým národem, kde je práce od roku 1948 trestem, protože pracujete a ubohou mzdu ze které nejde normálně žít. Za vším je egoismus u; lidí, rodin, podniků, organizací, národů, kultur, atd. dobrota je žebrota, podívejme se historicky a statisticky na bohaté národy a zjistíme, že to jsou egoistické národy, pokud u národa egoismus zmizí díky svatému dogmatismu, tak se stane národ chudým. Svatý dogmatismus je příčinou toho že je náš národ chudý od roku 1948, svatý dogmatismus udělal z lidí hlupáky a chudáky. 

Ekonomika je o správných prioritách, zalévat plevel a krmit parazity to je chybná priorita, dobrota je žebrota. Podívejme se na plýtvání penězi od roku 1948, svatý dogmatismus natolik plýtval společnými penězi, že to vedlo k měnové reformě a veliké inflaci, je to tak snadné si tisknout nekryté peníze. Správnou ekonomickou prioritou je eliminovat plevel a parazity, kdo nepracuje ten, ať nejí, kolik lidí u nás pracuje tak že z jejich práce vznikají hodnoty? 

Pokud se podíváme na statistiky podle daně ze mzdy tak zjistíme, že veliké daně ze mzdy zde má jenom 10% obyvatel a těchto 10% lidí musí zde živit 90% lidí, to logicky nemůže ekonomicky fungovat. Potřebujeme logicky to, že 30% lidí bude platit veliké daně, a to znamená modernizovat a optimalizovat celý konzumní systém, místo zbytečných pomníků pro nepřizpůsobivé příživníky, musíme postavit moderní; zemědělství, továrny, železnice, dálnice, mosty, tunely, obchody, sklady, nemocnice, školy, hotely, činžovní domy, atd. jaký je pastýř, takové je i jeho stádo, pokud je pastýř ubožák, tak i jeho stádo je ubohé.

Ano, kvalita vysokoškoláků a středoškoláků v EU upadá

Vysoké školy a střední školy v EU se řídí heslem, rychle a levně vyrobit pomocí pásové výroby, co nejvíce vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou, z vysokoškoláků a středoškoláků se stali konzervy, a vysoké školy a střední školy jsou konzervárnami, co vyrábí levně a rychle vysokoškolské tituly. Když vysokoškolák nebo středoškolák přijde do praxe tak je v praxi nepoužitelný, z díla poznáme tvůrce, současnost není o tom, mít plnou hlavu teorie, je to o tom umět se správně rozhodnout, a mít správné priority.

Vysokoškoláci jsou trpaslíci, co stojí na svém titulu a myslí si že jsou obři, tento falešný podstavec, ale z trpaslíků neudělá obry, je třeba zrušit v EU tituly a vysokoškolské diplomy, ukaž co umíš a potom tě přijmeme, kontrolovat a vyhazovat o tom je funkční ekonomika a politika, většina zaměstnaných vysokoškoláků a středoškoláků je zralých na vyhození, protože nepracují rychle a levně. Přichází v EU doba umělé inteligence a robotů, robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty, a co asi budou dělat v EU vysokoškoláci a středoškoláci? Vysokoškoláci a středoškoláci skončí v rezervaci na Sibiři, a zde budou umírat hladem a na zimu jako mouchy.

Ano, láska a pravda je svatý zázrak

Bez lásky a pravdy je zde hříšný konzumní očistec, ve kterém nemá život logiku a smysl, kariérismus proměnil lidi v roboty bez citu a charakteru s vysokým krevním tlakem a častými infarkty. Kariéristické závody nejde běžet dlouho, brzo se dostaví syndrom vyhoření, a léčení je zde velikým problémem na mnoho let. Vše je o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo opravdu jsi, hříšník má hříšné priority, svatý člověk má svaté priority kterými je láska a pravda, o tom to zde všude je. 

Mnoho pokrytců hlásá lásku a pravdu, ale jsou plní nenávisti a lží, nejvíce pokrytectví je v; pověrách, rituálech, mytologii, dogmatismu, symbolech, sektách, náboženství, pohádkách, reklamě, politice, populismu, atd. Naším stvořitelem a pravým pastýřem je láska a pravda, slepý nemůže vést slepé, každý dospělý člověk je díky egoismus a bláznovství slepý, jenom pravda a láska není slepá. Bůh je pravda a láska, bez pravdy a lásky je zde logicky lež a nenávist, je na každém, aby se rozhodnul, jestli chce sloužit Bohu, nebo jestli chce sloužit Satanu, který slibuje svým služebníkům výhody a jistoty.