Guru Vit Kouba Bhagavan

Ano, všemu zde vládne; situace, vesmírná a přírodní pravidla, čas, energie, evoluce, dualita, inteligence, vědomosti, závislosti, pravda, láska, strach.

středa 23. října 2019

Vysokoškoláci se chovají jako cvičené opice


Ano, stroje pracují lépe než cvičené opice. Nebude to trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí ve spalovně odpadků, protože z pohledu robotů to jsou cvičené opice. Člověk dosáhl vrcholu svých možností po stránce tělesné a psychické, žijeme v konkurenčním systému, proč zaměstnávat lidi, když můžeme dát práci umělé inteligenci a robotům. 

Takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, roboti nelžou a nekradou o tom to je. Podívejme se na televizi a spatříme to že se lidi chovají jako cvičené opice, to že nějaká cvičená opice, z dálky vypadá jako prezident nebo ředitel, to je jenom divadlo z díla poznáme tvůrce. Ano, bude líp až nahradíme lidi za roboty, tím skončí; politika, náboženství, totalita, móda, byrokracie, školství, násilí, války, vandalismus, atd. nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.