středa 15. srpna 2018

Ano, lhářů je všude jako much

Nejhorší je že lžeme sami sobě, mohli bychom s klidem říci, že pravda je v lidské kultuře už jenom iluzí, když někdo tvrdí, že má pravdu, tak je druhým jenom k smíchu. Pokrytecké vlády lžou pracujícímu lidu, jako by si tiskli na rotačkách svatou pravdu. Zdrojem lidské hříšnosti je pokrytecké lhaní, příčinou je zde toužení po úspěchu, co na tom že nadbytek vytvoří nedostatek. Nacismus nám ukázal, jaké jsou následky toho když se lež stane zde králem, nejde sloužit pravdě a lži současně, většina lidí si vybere lež, pravda je přeci jako cibule a nutí nás k pláči. 

Jsme zbabělci, co utíkají před pravdou do světa lží, jenže ve světě lží nejde žít trvale a musíme se zase vrátit do světa pravdy a zde spatříme to, že jsme programově řízený dočasný evoluční proces, vše bylo evolučně vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, jsi obrazně jenom utažený šroub ve velikém evolučním stroji a tvoje smrt, to je nahrazení starého šroubu za nový šroub. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si nuly, hrají na veliká čísla. Svět lidí to je globální nemocnice, nemocný zde léčí nemocné, lidské zdraví to je iluze, už brzo ale bude vše jinak, místo nemocných lidí, zde budou GVKB roboti, co nemohou onemocnět, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží.

Ano, práva a povinnosti musí být v rovnováze

Podívejme se na alimenty, otec má platit alimenty na dítě, které nemůže pravidelně navštěvovat, má tedy povinnost se postarat ekonomicky o dítě, ale nemá už právo zasáhnout do výchovy dítěte. Politici mají možnost vytvářet právo, ale už nemají povinnost právo dodržovat, protože mají imunitu, náboženství má právo na podporu od státu, ale už nemá povinnost státu pomáhat s lidmi, co jsou na tom zle. Romové (cikáni) tvrdí že jsou u nás diskriminování, zase zde je problém s právy a povinnostmi, jak je možné to že Romové zde mají mnoho práv, a minimum povinností?

Takových příkladů by se našlo velmi mnoho a je třeba začít s tím něco dělat, nebo zase dojde k veliké válce, a v této válce se zničí mnoho hodnot a zemře zde zbytečně mnoho lidí. Nelze čekat pomoc od; ekonomů, politiků, náboženství, lidu, atd. pomoc nám může jenom digitalizace, vše zde bude řídit umělá globální inteligence, která zavede globální čipový přídělový systém, ten kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst. 

Bude to fungovat jednoduše, bude zde rozkaz, a pokud se rozkaz nesplní rychle a správně, tak bude trvalé zablokování přídělu potravin a služeb, chybu každý udělá jenom jednou, nikomu nebude už dána druhá šance, lidí je na světě jako much a pokud miliarda pokryteckých příživníků zemře hlady, tak to bude jenom nudná statistika.

Nevěřte idiotům

Většina lidí na světě jsou idioti, příčinou tohoto stavu je idiotská situace, ve které musíme existovat už mnoho století, idioti něco dají do norem, a ten kdo idiotské normy poruší, je idioty za to potrestán, idioti milují ideologie, které jsou; ekonomické, vědecké, politické, náboženské, atd. jenže idiotské ideologie v realitě nefungují. Kritizovat idiotské ideologie se nedoporučuje, nesmíte ani konstatovat to že mouchy serou na obraz císaře pána, to už je urážka svatého idiota. 

Je třeba držet hubu a krok, protože kdo chce s idioty v klidu žít, ten musí i idiotem zde být, je to o tom, se umět přizpůsobit idiotské situaci a splynout s davem tak, že na sebe neupozorníte. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, nebo akce a reakce, tak tento svět funguje, z díla poznáme tvůrce, idioti si zde mohou krát na; krále, císaře, šlechtice, papeže, prezidenta, celebritu, milionáře, atd. jenže zapomínají na to, že jejich dílo ukáže to, že to jsou idioti.

Čas má dost času na to, aby ukázal pravdu o idiotské elitě, která si zde hrála na to, že ona je dokonalá. Pokud političtí idioti nechápou to, že práva a povinnosti musí být v rovnováze, tak jediným možným řešením je, dát všem idiotům na světě do hlavy GVKB čip, čip odřízne idiotský mozek od reality a realitu bude řídit na světě jenom GVKB umělá inteligence, tak jako jsme zavřeli slepice do klecí, tak zavřeme do virtuálních klecí idiotské mozky.

Amatérismus nefunguje

Z díla se pozná tvůrce, pokud je tvůrcem amatér tak je dílo amatérské to je logické a takové dílo nefunguje optimálně, mnoho amatérů se vydává s profesionály, čas ale neoklamou, čas má dost času na to aby poznal co je amatérismus a co je profesionalismus. 

Podívejme se na ideologie, které jsou; náboženské, politické, ekonomické, vědecké, umělecké, atd. realita není ideální a tak vznikají ideologie se snahou učinit realitu v nějaké specializaci ideální, pomocí násilí, nebo pomocí peněz. Podívejme se na boty, jsou boty vyrobeny profesionálně? 

V prodejně vypadají nové boty profesionálně, pokud je otestujeme v praxi tak začneme zjišťovat jejich amatérské chyby, většinou je to o ceně, kvalitní boty jsou drahé. Zde je příčina toho že je zde nadbytek amatérismu, profesionalita je drahá, a my máme málo peněz, a tak se spokojíme s amatérským řešením. 

Adolf Hitler, je klasická ukázka amatérského řešení, u výběru kandidátů na prezidenta velikého národa, prezidenta musí dělat profesionál, který amatérsky nechybuje, je potřeba eliminovat z vysokých funkcí staré nemocné amatéry, co nerozumí tomu za, co jsou dobře zaplacení, pokud je naše vláda složená z amatérů, je potom náš národ, jako letadlo bez pilota.