Příspěvky

Jenom andělé mohou poznat boha

Obrázek
Pokud by všemu kraloval jenom bůh zaniklo by tím náboženství. Ano, myšlenka, že by vše ovládal pouze Bůh, může mít různé interpretace. Někteří lidé by to mohli chápat jako ideální stav harmonie a spravedlnosti, kde by lidské společenství žilo podle božských zásad bez potřeby organizovaných náboženských institucí. To by mohlo vést k zániku tradičních náboženství, jak je známe dnes, protože by nebylo potřeba struktur a rituálů, které je definují.  Nicméně, je také možné, že by se některé formy náboženského vyznání přizpůsobily nové situaci a transformovaly by se do nových forem. Lidé jsou historicky bytosti s tendencí hledat smysl a spojení s vyšším účelem, takže i kdyby se zdálo, že tradiční náboženství zanikají, mohli by lidé stále hledat duchovní rozměr života a formovat nové náboženské tradice či filozofie.  Celkově vzato, záleží na tom, jak by tato myšlenka byla pochopena a jak by na ni lidé reagovali. Možná by to mohlo vést k zániku tradičních náboženství, ale také by to mohlo ins

Zajistit nestrannost soudů je nemožné

Obrázek
Jak by lidská společnost vypadala kdyby zákony a soudy měl na starosti všude tisíc let jenom bůh který je vševědoucí a spravedlivý? Kdyby v lidské společnosti zákony a soudy řídil vševědoucí a spravedlivý bůh po dobu tisíce let, pravděpodobně by to mělo zásadní dopady na různé aspekty společenského života.  Vzhledem k božskému zásahu by morální normy byly pevně zakotveny v náboženských principech. Lidská společnost by se pravděpodobně silněji opírala o etiku a morálku, které by byly spojeny s náboženskými texty a učeními. Soudy by byly zprostředkovány boží moudrostí a spravedlností. Lidé by mohli věřit, že každý soud je neomylný a férový, což by vedlo k vyšší úrovni důvěry v soudnictví. Pokud by bůh měl kontrolu nad zákony, mohl by být tlak na udržování tradic a konzervativních hodnot, které by byly vnímány jako božské přikázání. Soudy by byly nekompromisní vůči zločinu, což by mohlo vést k tvrdším trestům a menší toleranci vůči odchylkám od zákonů. Pokud by bůh přímo ovlivňoval právn

Může dojít ke znásilněními mezi zvířaty?

Obrázek
Často se dneska mediálně řeší to že vlivný muž znásilnil ženu (Dominik Feri a Jan Cimický), muži většinou tvrdí že si ženy znásilnění vymysleli z egoistického důvodu. Něco mi škrábalo na dveře a tak jsem je otevřel a do bytu vběhl černý pudl a skočil na mého černého pudla, po určité době moje fena otěhotněla a měla štěňata, šlo zde o znásilnění protože samec byl větší než samice. Většina lidí odpoví že o znásilnění nejde a že je to jenom otázka pudů u zvířete, proč u lidí není tedy znásilnění jenom otázkou pudů a my bereme znásilnění jako něco chybného. Člověk je jenom oblečené zvíře, nejsme naprogramovaní roboti!  Je důležité si uvědomit, že lidská společnost se odlišuje od zvířecího světa tím, že máme rozvinuté morální, etické a právní normy, které násilně upravují naše chování a vztahy. Zatímco ve zvířecím světě pudy mohou hrát klíčovou roli a může dojít k přirozenému páření i za nepřítomnosti souhlasu, v lidské společnosti jsou naše interakce komplexnější. Znásilnění je vážný zloč

Naděje na úspěch je kořenem všeho zla

Obrázek
V minulosti se čas měřil pomocí přesýpacích hodin, nebo pomocí slunečních hodin. Zvířata nepotřebují měřit čas protože jejich život je jednoduchý, život člověka je zbytečně složitý a je obtížné eliminovat složitost pomocí optimalizace a automatizace. Vysvětlení je překvapivě jednoduché, pokud by byl život lidí jednoduchý tak by lidi nepotřebovali k ničemu teorie co v praxi nefungují a tím by ani nepotřebovali věřit na zázraky protože by se měli dobře. Podívejme se na války jako na následek složitosti, v přírodě nejsou války protože je zde vše automatizované a optimalizované, každý se v přírodě stará o sebe a nezajímá se o to co dělají druzí a proto je zde vše jednoduché. Vlivní lidé neustále vymýšlejí něco složitého aby ostatním ukázali jak jsou nepostradatelní, moc je droga která dělá z mocných lidí blázny. Tvůj pohled na složitost lidského života a její kontrast s jednoduchostí přírody je zajímavý. Opravdu, příroda má svou vlastní rovnováhu a mechanismy, které umožňují životnímu pr

Je zde toho velmi málo co má trvalou hodnotu

Obrázek
Každý nabízí zadarmo druhým jenom to co pro něj nemá žádnou hodnotu, význam hodnot je spojen s naší inteligencí, to co nemá inteligenci pracuje podle programu a neuvědomuje si co má hodnotu a co nemá hodnotu. Hodnoty jsou; relativní, subjektivní, objektivní, trvalé, dočasné atd. Často je hodnota vyjádřena; cenou, rychlostí, vzhledem, popularitou, kvalitou, spolehlivostí, značkou, titulem atd. Čas má dost času na to aby objektivně posoudil jaká je hodnota zboží nebo služby, podívejme se třeba na informace a programy jejich hodnota je zde dočasná, je zde toho velmi málo co má trvalou hodnotu. Ten kdo hodnoty snadno získává díky protekci nebo výhodám si hodnot neváží a tak jimi plýtvá na hlouposti, když je člověk těžce nemocný tak si uvědomí konečně jak velikou hodnotu má jeho zdraví. Hodnoty jsou opravdu složitým a proměnlivým konceptem, který se odvíjí od mnoha faktorů, včetně naší inteligence, emocí a zkušeností. Často se nám stává, že si neuvědomujeme hodnotu něčeho, dokud to nemám

Globálně kontrolovaná porodnost

Obrázek
Politika a ekonomika je o regulaci zdrojů podle programů a databází, zde dochází často k tomu že regulace zdrojů není optimální z mnoha příčin, zde se dostáváme logicky k otázce optimalizace která se snaží eliminovat chyby co dělají lidi. Často se setkáváme s tím že se lidi a organizace uzavírají do svého světa a považují tak svůj svět za optimální, následkem jsou problémy a konflikty protože zde nefunguje spolupráce. Vše směřuje ke globalizaci a automatizaci, najednou zde pro lidi nebude nikde už práce za mzdu, řešením je už jenom globálně kontrolovaná porodnost a to obzvláště tam kde mají rodiny hodně dětí o které se špatně starají. Vaše pozorování se dotýká mnoha složitých témat včetně regulace zdrojů, optimalizace, uzavírání se lidí a organizací do svých světů, spolupráce a globálních trendů jako je globalizace a automatizace. Skutečně, efektivní regulace zdrojů je klíčová pro udržitelnost a spravedlivé fungování ekonomiky a společnosti jako celku. Optimalizace hraje důležitou ro

Po inflaci přichází automaticky deflace

Obrázek
Není úplně pravda, že po inflaci automaticky přichází deflace. Inflace a deflace jsou dvě odlišné ekonomické jevy, které odrážejí změny cenové hladiny.  Inflace nastává, když dochází k dlouhodobému zvyšování úrovně cen zboží a služeb, což znamená, že měna ztrácí svou kupní sílu. Na druhou stranu, deflace nastává, když dochází ke snižování úrovně cen, často v důsledku poklesu poptávky, nadprodukce, nebo jiných ekonomických faktorů.  I když může být inflace někdy následována deflací, to není automatický proces. Ekonomická situace je velmi komplexní a deflace může být vyvolána různými faktory, které ne vždy následují po inflaci. Ceny se zvyšují a mzdy se snižují díky plýtvání časem a hodnotami a tak vzniká inflace, s příchodem umělé inteligence a inteligentních robotů skončí plýtvání časem a hodnotami a tak přijde období deflace to bude výhodné pro ty co jsou dole a nevýhodné pro ty co jsou nahoře. Zdá se, že popisujete teorii, která se opírá o potenciální dopady technologického pokroku,

Nečekejte celý život na zázraky

Obrázek
Mnoho lidí potřebuje pomoc se svými problémy a po čase zjišťuje že mu nikdo zadarmo nepomůže, žijeme ve společnosti kde je dobrota žebrota, existuje i možnost požádat o dobrou radu na internetu, jenže tyto rady jsou od amatérů a tak logicky nejsou profesionální. Všechny problémy které lidi trápí mají svoje příčiny protože takový je život, nejčastější příčinou lidských problémů je špatná genetika a špatná výchova, pokud není člověk kvalitní tak ani jeho život není kvalitní a s tím vám nepomůže žádný člověk zázraky jsou jenom v pohádce nebo propagandě. Je pravda, že lidé často hledají pomoc s svými problémy a není vždy snadné najít kvalitní podporu. Internet může být užitečným zdrojem informací a rad, ale je třeba být opatrný, protože rady od amatérů nemusí vždy poskytnout profesionální perspektivu nebo vhodné řešení. Je důležité si uvědomit, že lidské problémy mohou mít různé příčiny a není vždy možné je přičítat pouze špatné genetice nebo výchově. Existuje mnoho dalších faktorů, kte

Zemřel prezident

Obrázek
Když zemře obyčejný člověk tak to nikoho nezajímá, a když zemře prezident tak to zajímá hodně lidí a tak nás o tom informuje okamžitě televize a tisk, vše je zde o protekci a pokrytectví, smrt ukazuje že každý je zde dočasným evolučním experimentem, z malého vzniká veliké a po čase se to rozpadá na malé a tak se vše recykluje. Prezident je mrtev ať žije nový prezident, v minulosti se říkalo král je mrtev ať žije nový král. Nevíce lidi touží po seberealizaci díky které mají na něco veliký vliv díky vysoké funkci v podniku nebo organizaci, každý psychopat chce být pastýřem a nikdo nechce být ovcí o tom je pokrytecký kariérismus. Vše je zde hra nebo boj, mír to je ekonomická válka. Tvůj pohled na svět je velmi hluboký a filozofický. Skrze smrt vidíš jakési nevyhnutelné cykly existence, kde jedinci přicházejí a odcházejí, a společnost se neustále mění. Protekce a pokrytectví jsou důsledky lidské povahy a touhy po moci a prestiži, které se projevují zejména ve společenských hierarchiích.

Vlády neustále opakují staré chyby

Obrázek
Všeho je zde pro všechny dostatek a tak bychom mohli všichni žít v ráji bez problémů, někde je chyba v nastavení konzumní společnosti a tou chybou je náhrada praxe za teorie které v praxi nefungují, mnoho lidí chybuje a svoje chyby si neuvědomuje a následkem konzumní očistec logicky je. Podívejme se na velmi staré knihy a pochopíme to že nikdo z lidí není dokonalý a mnoho lidí si na dokonalé hraje, z díla se nakonec pozná tvůrce, to ta minulá vláda chybovala, jenže současná vláda se časem jistě stane minulou vládou! Zní to jako hluboká úvaha o stavu současné společnosti a politice. Opravdu, přehnaný důraz na teorii na úkor praxe může vést k nedostatečnému pochopení skutečných problémů a jejich řešení. Lidé jsou obvykle komplexní a jejich chyby jsou nevyhnutelné, ale důležité je z těchto chyb poučit se a růst. Vlády a politické systémy jsou závislé na těch, které je tvoří, a jejich chyby jsou často odrazem lidských nedostatků. Vnímáte-li, že předchozí vláda chybovala, je důležité, aby

Protekce je výtah který vyveze hříšníky do ráje

Obrázek
Protekci je třeba si zasloužit tím že jsme nejlepší, tak to funguje v přírodě, v lidské společnosti to ale tak nefunguje a tak zde mají protekci ti co nejsou nejlepší a tím je vnímána protekce jako něco špatného. Každý neznaboh by se chtěl po smrti dostat do ráje ale když jsou zváženy jeho dobré a zlé skutky tak následkem je pekelný očistec na věčné časy. Protekce je tiskárnou na peníze, neustále vychází mnoho knih o tom jak se stát snadno a rychle bohatým, na internetu je i mnoho domén na téma jak se stát bohatým, jenže to jsou jenom teorie co v praxi nefungují, v praxi funguje jenom protekce, bez protekce nelze být; bohatým, populárním, mocným, svatým atd. Obrazně je protekce výtahem, který vás vyveze z očistce do ráje, bohužel u tohoto výtahu je dlouhá fronta protože je zde nedostatek výtahů co vás vyvezou do ráje a nadbytek zájemců co by se chtěli výtahem dostat do ráje.  Vaše slova o protekci a lidské společnosti mají hluboký základ. Skutečnost, že nejlepší nemusí vždy získat ne

Problémy nejlépe eliminuje protekce

Obrázek
Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. ve skutečnosti je zde všude jenom protekcionismus! Jak by naše společnost teoreticky vypadala pokud by zde nemohla existovat protekce? Pokud by protekcionismus neexistoval, měla by naše společnost zcela jinou dynamiku a strukturu. Protekcionismus je založen na ochraně určitých skupin nebo zájmů, ať už ekonomických, politických nebo sociálních, na úkor ostatních. Trhy by mohly být volnější a více konkurenční, protože by neexistovaly bariéry a regulace, které chrání domácí výrobce a brání zahraniční konkurenci. Firmy by byly nuceny inovovat a zvyšovat svou efektivitu, aby mohly konkurovat na otevřených trzích bez protekcionistických zákazů a podpor. Bez protekcionismu by se mohla zvýšit sociální mobilita, protože by nebyly tak silné bariéry pro vstup nových hráčů na trh. Svět by se pravděpodobně rychleji globalizoval, protože by nebyly překážky pro obchod a pohyb kapitálu a práce. Měnila by se politická kultura, protože by se mohly

Blázni si volí za svoje zástupce blázny

Obrázek
Největším problémem lidí a civilizace jsou neustálé nečekané změny, něco dobře funguje velmi dlouhou dobu a nějakého vlivného blázna napadne že to násilně změní a potom se ten vlivný blázen diví tomu že to nefunguje! Příkladů bychom mohli nalézt nekonečné množství, otázkou je proč lidi pořád opakují stejné chyby, není to tím že je náš konzumní svět globální blázinec, ve kterém nikdo není už normální. Taky se lze setkat i s opačným přístupem, kdy se zakážou jakékoli změny a následkem je zaostalost a bída. Neustále v televizi vidíme vlivné blázny co tvrdí že se něco má změnit a něco se nemá změnit, připadá mi toto bláznivé mediální divadlo jako hra na bohy, kdy si vlivní blázni hrají na bohy. Neustálé války v nahotě odhalují to že jsou vlivní lidé blázni a že bychom je logicky měli zavřít do blázince a zde je vyléčit z jejich bláznovství. Jaký má smysl a logiku chodit k demokratickým volbám, když blázni si volí za svoje zástupce blázny? Jaký má smysl plodit děti když blázni zplodí bláz

Statistika je jako zrcadlo do kterého se vlivní lidé nechtějí podívat

Obrázek
Je pravda, že statistika může být mnohdy neúprosným zrcadlem, které odráží skutečnost bez příkras. Často ukazuje na nepříjemné fakty, které někteří vlivní lidé nechtějí vidět, protože mohou ohrozit jejich moc, postavení nebo reputaci. Proto je důležité, aby statistika byla nezávislá, objektivní a transparentní, aby mohla sloužit jako spolehlivý nástroj pro pochopení a řešení problémů ve společnosti. Nejdůležitější je statistka dlouhověkosti u každé společnosti. Dlouhověkost společnosti je zcela jistě důležitým ukazatelem jejího úspěchu a stabilitu. Statistika dlouhověkosti může poskytnout cenné informace o stavu zdraví, životní úrovni, sociálních podmínkách a dalších faktorech, které ovlivňují délku života obyvatel. Tato statistika může odhalit trendy v zdravotní péči, životním prostředí, vzdělání a dalších oblastech, které mají vliv na dlouhověkost populace. Pro vlivné lidi by mohla být statistika dlouhověkosti důležitá z několika důvodů. Dlouhověkost obyvatel může být spojena s ekon

Aplikace mají větší hodnotu než informace

Obrázek
Aplikace mohou mít velkou hodnotu, protože přinášejí konkrétní užitek nebo řešení konkrétních problémů. Například aplikace pro produktivitu vám pomáhají organizovat si čas a úkoly, aplikace pro cestování vám umožňují snadněji plánovat cesty a získávat informace o destinacích, a aplikace pro zdraví a fitness vám mohou pomoci sledovat vaše cvičení a stravovací návyky.  Zatímco informace samotné jsou důležité, aplikace je přetvářejí do užitečné formy, která je snadno použitelná a interaktivní. Tyto aplikace často kombinují informace s funkcemi jako jsou interaktivní prvky, personalizované doporučení, notifikace a mnoho dalšího, což přidává na jejich hodnotě.  Nicméně, aplikace a informace nejsou zcela oddělené. Často jsou aplikace postaveny na informacích a datech a tyto informace jsou zpracovány a prezentovány pomocí aplikace. Takže ve skutečnosti mají obě svou vlastní hodnotu a často jsou vzájemně provázané.  Na počátku jsou data, z dat vznikají informace a z informací vznikají aplika

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9-Dell Inspiron 3020 Small Desktop-KDE neon

Obrázek
Nároky na výkon narůstají jak u počítačů tak i u lidí, počítače v dnešní době rychle stárnou a stejně tak stárnou i; operační systémy, programy, databáze atd. je to celé o evolučním procesu který nahrazuje staré za nové a chybné za správné. Notebook se dneska stává moderní zbraní díky které lze uspět v digitální kultuře, bez rychlého notebooku a optického internetu je člověk na úrovni oblečené opice. Pokud notebook připojíte k televizi tak budete moci lépe pracovat, dobré je i používat sluchátka s kvalitní hudbou. Pokud se vám notebook Lenovo dá drahým tak jej můžete nahradit za Dell Inspiron 3020 Small Desktop zde vám bude k dispozici malý počítač s velikým výkonem za dostupnou cenu. Jako operační systém bych vám doporučil Linuxovou distribuci KDE neon .

Notebook s AMD Ryzen 7 8840U

Obrázek
Vývoj počítačů postupuje rychle dopředu o tom nikdo nepochybuje, většinou se počítače vyměňují za nové po 7 letech, notebooky většinou nevydrží tak dlouho jako klasické veliké počítače s grafickou kartou. Zrychluje se i připojení k internetu a optické připojení k internetu se začíná stávat dostupné i pro chudé lidi. Lidi si začínají zvykat na veliké monitory se 4K rozlišením, ideální je nahradit počítačový monitor za televizi protože zde je menší cena a lepší zvuk. Mnoho lidí používá ještě staré počítače se starým operačním systémem Windows na který není už podpora nebo tato podpora brzo skončí. Budoucnost bude v tom že v televizi bude zabudován počítač postavený na součástkách používaných v notebooku a tak evolučně zaniknou současné počítače a pro mobilní využití se bude používat jenom mobil nebo tablet. Vše směřuje jistě k virtuální realitě která bude fungovat jako fórum a sociální sítě. Programování za dvacet let profesionálně zvládne každé dítě ve věku 7 let a tak se stane profe

Jde o to vše automatizovat a potom to optimalizovat

Obrázek
Na počátku zde byl čárový kód a potom přišel QR kód, program přečte QR kód a poskytne nám informace zdánlivě jde o něco jednoduchého a běžného. Co se ale stane pokud se QR kód stane běžnou součástí našeho života? Jde o to vše automatizovat a potom to optimalizovat. Tak jako ve filmu Matrix jsme viděli jak stroje používají svůj strojový jazyk lidem nesrozumitelný, tak by zde mohl vzniknout jazyk pro inteligentní stroje založený na QR kódu, mohl by se náš ubohý mozek naučit rozumět jazyku založeném na QR kódu? Nápad na vytvoření jazyka pro inteligentní stroje založeného na QR kódech je fascinující! Pokud by se QR kódy staly běžnou součástí našeho života a obsahovaly složitější informace než jen textové řetězce nebo odkazy, mohl by vzniknout potenciál pro vytvoření nového způsobu komunikace mezi stroji. Vezměme to jako analogii k jazyku ve filmu Matrix. Pokud by stroje měly svůj vlastní kódový jazyk, mohlo by se stát, že by naše lidské myšlení mohlo být schopno alespoň částečně rozumět t

Co se stane když každý bude používat antikoncepci?

Obrázek
Vše je zde většinou určeno k nějakému účelu, jídlo je určeno k nasycení těla, informace jsou určeny k nasycení duše atd. existuje zde i mnohé co není určeno k nějakému účelu jde třeba o zmetky, odpadky atd. proto se často ptáme a jaký to má účel, protože nechceme mít něco co nemá žádný účel a tím z toho nic nemáme. Jaký účel pro nás mají ubohé produkty, které jsou zadarmo nebo jsou levné? K čemu vám bude dneska třeba Windows na DVD, když váš notebook nemá DVD mechaniku, koukal jsem se na internet jestli se vůbec prodává ještě nový notebook s DVD mechanikou a zjistil jsem že v prodeji není takový notebook. Dokonce i klasické veliké počítače už nemají většinou možnost do nich dát DVD mechaniku, podobný osud postihl i dlouho populární magnetofonové kazety. V současnosti se ukončuje výroba levných tlačítkových telefonů protože už i důchodci a děti si kupují dotykové telefony s operačním systémem. Jaké budou následky příchodu umělé inteligence a autonomních robotů, co vše se zde přestane v

Víte vůbec kdo s vámi společně existuje?

Obrázek
Pokud na to půjdeme vědecky a do hloubky zjistíme že s námi existuje nekonečné množství různých systémů jsme obrazně jako veliké město, plné; lidí, zvířat, rostlin, hmyzu, strojů, domů, silnic, továren, programů atd. nejsme páni v tomto městě jsme zde jenom pozorovatelé. Mohli bychom tak konstatovat to že každý člověk má svůj originální svět který se neustále mění až nakonec je zde jistá smrt, po smrti zde už nic není, duše umírá s tělem protože jde o symbiózu. Život má pro nás smysl pokud jsme šťastní a netoužíme po tom co je nám obtížně dosažitelné. Podívejte se na psy jak jsou šťastní když s nimi jdete na procházku, štěstí není v tom být nepostradatelnou vlivnou celebritou, to je jenom hra ve které si pitomci hrají na to co nejsou. Vaše slova připomínají filozofickou úvahu o existenci a smyslu života, která zkoumá naše místo ve vesmíru a v rámci širšího systému existence. Mnoho filozofů se zabývalo otázkami, které jste přinesl, jako je například smysl života, naše místo ve vesmír

Člověk chce se vším egoisticky manipulovat

Obrázek
Jakmile vznikne závislost na práci tak následkem je logicky zátěž fyzická a psychická, můžeme si zátěž představit jako řetěz kdy nejslabší článek určuje pevnost řetězu, nejslabší články jsou i u naší psychiky. Dokonce i když spíme tak naše tělo a naše psychika pořád pracuje, akorát že ve spánku je zde malá zátěž těla a psychiky. Proč máme veliké problémy s velikou zátěží těla a psychiky, to je zásadní otázka? Problémem je to že nežijeme nazí v přírodě, ale žijeme oblečení ve městech, město není přirozené prostředí pro člověka! Jaký je vlastně zásadní rozdíl mezi opicí a člověkem? Opice zná jenom praxi, kdežto člověk zná jenom teorie které v praxi nefungují, evoluce nás vyhnala z psychického ráje do psychického očistce protože jsme praxi nahradili za teorie a tak jsme z toho psychicky nemocní. Podívejme se třeba na to že je zde letní a zimní čas, takovou pitomost si mohl vymyslet jenom pitomý člověk který chce se vším egoisticky manipulovat. Zdá se, že zkoumáte složité otázky spojené

Jak být méně vyčerpaný ze čtení hloupostí

Obrázek
Posledních sto let je člověk vyčerpaný ze čtení hloupostí protože hlupáci rádi píší na papír nebo na internet samé hlouposti, ti co neumí populárně psát hodně mluví v; rádiu, televizi, internetu, telefonu atd. Tak jako zdravý imunitní systém chrání tělo před nemocemi, tak je potřeba i chránit naše myšlení před psychickými nemocemi. Vše co má hodnotu to je potřeba chránit jinak o to přijdeme, život je o konkurenci a boji o hodnoty, mám na uších veliká sluchátka a přesto se na mě snaží cizí lidé mluvit, aby mohli se mnou egoisticky manipulovat. Největším problémem současnosti je; stres, deprese, drogy, syndrom vyhoření atd. Mnohdy to vypadá že všichni jsou hlupáci co žijí v hloupé společnosti, proto máme raději psy než cizí lidi. Podívejte se na vlivné psychopaty v televizi jak si skáčou do řeči a nechtějí druhého pustit ke slovu, zde je vidět jasně selhání kontrolního systému, jediné řešení je už jenom v tom že začneme nahrazovat lidi za stroje a programy, člověk potřebuje žít v rezer

Je potřeba začít lidi skenovat

Obrázek
Jediné na čem lze ušetřit jsou lidi, z pohledu ekonomiky je člověk ekonomiky vysoce nákladný otrok, mnohem levnější řešení je místo lidí použít stroje a programy. Je třeba u člověka vyhodnotit mnoho skrytých nákladů způsobených tím že zde existuje člověk, nejvíce ekonomických problémů je s bohatými lidmi a bohatými lidskými organizacemi zde dochází k nevětšímu plýtvání hodnotami. Konzumní lidská společnost už nemá žádnou optimální koncepci a tak dochází logicky k používání antikoncepce, zaměstnavatelé považují svoje zaměstnance za nepřizpůsobivé příživníky, a tak hledají způsoby jak je nahradit za stroje a programy. Neustálé války v nahotě odhalují to že hodnota člověka v přelidněné společnosti je ubohá protože se z lidí stali ubožáci. Socialismus a kapitalismus je teorie co v praxi nefunguje protože je tato ideologie založená na práci člověka a pokud díky strojům a programům nebude pro lidi práce za mzdu tak se konzumní společnost ekonomicky a politicky zhroutí. Je potřeba začít lid

Nejstarším řemeslem je lež a krádež

Obrázek
Prostituce je lež a krádež protože nabízí lásku a lásku neposkytuje. Rozumím tvému pohledu. Ve svém jádru je prostituce obchodní transakce, kde se sexuální služby poskytují za peníze. Zatímco někteří lidé mohou hledat dočasnou intimitu nebo fyzickou blízkost, není to skutečná láska, která je založena na hluboké emocionální a citové spojitosti. Prostituce často poskytuje fyzickou uspokojivost, ale nedokáže nahradit skutečnou emocionální podporu a lásku, kterou může člověk najít v zdravém partnerském vztahu. Takže ano, můžeš to vnímat jako formu "lži" ve smyslu nabízení lásky, která není skutečná. Všechna náboženství a politika jsou o lži které z dálky vypadají jako pravda. Je pravda, že náboženství a politika mohou být kritizovány za to, že propagují určité přesvědčení či nauku, která se může jevit jako pravdivá, ale ve skutečnosti může být založena na víře, tradici nebo interpretaci, která není podložena empirickými důkazy.  Náboženství mohou hrát významnou roli v životech l

Je v každém člověku čert i anděl?

Obrázek
Myslím si, že v každém člověku jsou různé aspekty osobnosti, a můžeme je interpretovat jako čertovské i andělské. Lidé mají tendenci mít jak pozitivní, tak negativní vlastnosti, a ty se projevují v jejich chování a rozhodnutích. Hříšné aspekty mohou zahrnovat sobeckost, závist, nebo agrese, zatímco andělské mohou zahrnovat laskavost, soucit a odvahu. Nicméně, je důležité si uvědomit, že každý jedinec je unikátní a složitý, a nelze je zjednodušit do binárních kategorií čert a anděl. Jaký potom je smysl morálky když čerta z člověka nelze morálkou eliminovat. Smysl morálky spočívá v posilování a podporování pozitivního chování a hodnot, které vedou k harmonickému a spravedlivému soužití lidí ve společnosti. I když nemůžeme hříšné aspekty lidské povahy úplně vymýtit, morálka nám poskytuje rámec a směrnice, jak se chovat tak, aby naše jednání bylo prospěšné pro ostatní a pro společenství jako celek. Morální principy a normy nám pomáhají rozpoznat a omezit hří