neděle 18. listopadu 2018

Proč zde psychopati vládnou?

Každý živý a inteligentní systém byl evolucí vytvořen a nastaven k tomu aby zde sloužil systému v nějaké specializaci, sloužení je pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí od té doby, co existuje evoluce. I ten kdo zde egoisticky parazituje na konzumním systému, slouží tomuto systému svým parazitováním, protože díky zlu zde může vzniknout dobro. Je snadné soudit a trestat, stavíme; vězení, koncentráky, plynové komory, krematoria, atd. 

Abychom eliminovali konkurenty a parazity, jenže ono to evolučně nefunguje, řešíme totiž následky a neřešíme příčinu! Co je příčinou toho, že zde jsou chybní lidé? Proč při šachové hře uděláme amatérskou chybu? Příčinou byla vzdálenost, abychom nechybovali, musíme se přiblížit k tomu, co děláme, nejde sloužit mnohému, specializace je obrazně jako zakřivené odrazové zrcadlo, které koncentruje světlo správným směrem, a umožní nám lépe využít slabý světelný zdroj. 

Dobrota je žebrota, přejme svým dětem specializaci a dejme svým dětem specializaci od tří let ve specializovaném zařízení, kam nebudou mít přístup lidi, děti budou vychovávat jenom inteligentní roboti od 3 let do 18 let, geneticky vadné děti, roboti eliminují jako nepoužitelný materiál na výrobu genetických otroků. Rodiče budou na svoje děti platit státu veliké alimenty, tak si ubožáci konečně rozmyslí mít sex bez antikoncepce, ten kdo odmítne platit alimenty, ten bude eliminován v krematoriu. Vládnout zde takto budou jenom roboti a umělá inteligence, takto zde zvítězí na věčné časy láska a pravda, nad nenávistí a lží.

sobota 17. listopadu 2018

Ano, jsme v začarovaném kruhu závisti a nenávisti

Kolem protekce se točí egoistické myšlení. Nejlepším lékem na deprese a stres je protekce, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Aby vše fungovalo bez konfliktů, musí se stanovit pravidla a limity, ten kdo odmítne respektovat pravidla a limity musí být potrestán, o tom je vesmír i život, mnozí tvrdí že pravidla a limity jsou chybné a proto je odmítají respektovat, s narůstající složitostí a narůstajícími změnami, narůstají bohužel chyby a dokonalost lidí a civilizace se stává iluzí. Myšlení je jako propočítávání tahu u šachové hry, brzo se dostavuje únava, pokud nejsme inteligentními šachovými mistry. Protekce nám přinese psychické zdraví, ale naše okolí se díky nám zase dostane do stresu a deprese. Otrok nechce emancipaci, on chce být otrokářem a jsme v začarovaném kruhu závisti a nenávisti.

Láska je buď originál, nebo je to kopie

To bylo pořád jenom o lásce, nenarodili jsme se proto, abychom měli pořád snadno dostupnou lásku, narodili jsme proto, abychom hladověli po lásce. Neustále mi pravidelně telefonuje už dvacet let a žebrá o lásku, co bylo to bylo, ženy poznají hodnotu muže, teprve když o něj přijdou. 

Láska je buď originál, nebo je to kopie, originál je ale jenom jeden a ostatní jej kopírují. Láska je o protekci, se vznikem protekce vzniká i láska, jenže protekci si musí každý zasloužit, vše je obchod, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Parazitování je jako mýdlová bublina, tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo do hospody, až se ucho u džbánu utrhne a džbán se rozbije, vše je zde jenom dočasně, trvale je zde jenom smrt.

Ano, jsi jenom opice, která miluje peníze

Sociální protekcionismus je ideologická utopie. Je to u nás už třicet let co zkrachoval sociální protekcionismus, protože to byla naivní sociální utopie, komu není od zkušených rady tomu není už pomoci, o tom to je, když amatér, se snaží realizovat násilím ideologické utopie. Kde se v lidech bere tolik ubohého amatérismu, který se snaží realizovat násilně ideologické utopie? 

Příčinou je psychická nemoc, nikdo není psychicky zdravý, ten druhý je blázen, to ví jistě každý blázen. V okamžiku kdy vzniknul stud u lidí v tom okamžiku se lidi zbláznili, zvířata neznají stud, co je to stud kdy se stydíme za nahotu a mnohé jiné? Stud je následek našeho pokrytectví kdy si hrajeme na to co nejsme, je těžké si přiznat to, že jsi jenom opice, která miluje peníze.

Ano, váš nadřízený je psychopat

Amatérští psychopati, jsou v kriminálech a psychiatrických nemocnicích, profesionální psychopati, jsou prezidenty a řediteli, pyramida moci je o tom, že dobrota je žebrota, a jenom bezcitný a bezcharakterní psychopat, se stává centrem, kolem kterého se zde vše točí. 

Adolf Hitler je klasickou ukázkou psychopata na vedoucím vysokém místě, a jeho zbabělá sebevražda jasně ukazuje to, že egoistické parazitování bylo pro něj jediným smyslem jeho existence. U zvířat (vlk) existuje alfa jedinec, který vede smečku, a jde taky o psychopata, psi berou člověka jako alfa jedince, a tak jej na slovo poslouchají. 

Otázka alfa jedince, je otázkou genetické manipulace pomocí šlechtění, nešlechtíme jenom zvířata, šlechtíme i rostliny, název šlechta, vychází ze snahy evolučně vyšlechtit optimální lidské alfa jedince, co by optimálně vedli lidskou smečku k vítězství nad bídou a zaostalostí, bohužel protekce tento proces šlechtění eliminovala. Co se ale stane, když vaším nadřízeným bude GVKB robot s kravatou, který bude psychopat? 

Dostanete na krk GVKB elektrický šokový obojek a pokud budete chybovat nebo pracovat pomalu, tak dostanete elektrický šok, od vašeho nadřízeného. Nebude možnost utéci do ciziny před roboty s kravatou, na všech vedoucích místech na světě budou jenom GVKB roboti s kravatou, lidi zde budou jenom na špatně placenou špinavou práci, co nechtějí dělat GVKB roboti s kravatou.

Digitální normy

Končí kapitalismus a socialismus protože přichází digitalismus a tak místo banky kde je zlato a kapitál a místo protekční sociální politiky, zde budou globální digitální GVKB normy a vše se bude točit okolo GVKB digitálního centra kde budou; počítače, data, informace, programy, umělá inteligence, umělá genialita, virtualita, atd. pomocí GVKB salámové techniky pomalu a nenápadně bude vše digitálně normováno, digitální otroci dostanou na čelo GVKB QR kódy a do hlavy dostanou GVKB čipy napojené v reálném čase na globální digitální GVKB centrum, z egoistických lidí se tak stanou levné loutky na dálkové ovládání, co budou spolupracovat bez problémů s inteligentními GVKB roboty. 

Ostatně nic nového pod sluncem něco podobného už popisoval v roce 1949 George Orwell v geniálním románu s názvem 1984. Jde o vylíčení globální totalitní diktatury, která vládne tak efektivně, že si konzumní otroci přestávají uvědomovat jiné možnosti, přestávají už egoisticky myslet, nikdo už na otrockém způsobu života, který lze shrnout do několika dogmatických hesel, nevidí už nic špatného. 

Je to celé jenom konzumní otroctví, kde globálním otrokářem je digitální GVKB svatá norma, kterou vytvořila GVKB umělá inteligence, tato GVKB norma se každou hodinu optimalizuje podle aktuální situace, není tedy mrtvá. Vše je každou hodinu globálně aktualizováno a nejde aktualizace vypnout, to co bylo před hodinou správně, to je za hodinu chybně, něco jako změna zimního času na letní čas. Ovšem o totalitách už hovořil Machiavelli v knize Vladař, jde o rok 1532, je to pořád o tom, že co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. 

Ovšem o totalitě i krásně hovoří Jaroslav Hašek v knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, vydáno 1923, tato kniha naštěstí nebyla cenzurou zakázána. Cenzura donutila lidi ke vzniku bajek a lidové moudrosti, lidová pravda byla vždy pronásledována a ten kdo hlásal lidovou pravdu se stával mučedníkem hlas lidu je hlasem božím, hlas elity je logicky hlasem zlého Satana a jeho mocných a bohatých zlých služebníků, je to neustálý existenční konflikt, mezi těmi co jsou nahoře a těmi co jsou dole. Stvořitelem vesmíru a života je pravda, logicky ničitelem je lež, díky GVKB pravda zvítězí nad lží, na věčné GVKB časy.