Příspěvky

Ano, vím jistě to, že ty nic o politice a ekonomice nevíš

Ano, můžeme mít jenom to na co máme

Jakýkoli odpor vůči věčnému dokonalému Matrixu je marný

Ano, reklamy zde všemu skrytě vládnou

Ano, vysokoškoláci jsou šílení

Kdo z vás je bez hříchu, ten ať po mě hodí kamenem

Dobrota je příčinou naší psychické žebroty

Galaktická věčná konzumní byrokracie

Home office GVKB

Cesta k úspěchu ve virtuální realitě

Nekonečný cyklus je třeba rychle ukončit

Ano, neznalost svatých pravidel nikoho neomlouvá