středa 4. listopadu 2020

Ano, nová doba nám už brzo přinese nové možnostiPandemie je trestem za protekcionismus. Realita to jsou příčiny a jejich následky, pokud je zde problém tak ten problém má i svojí příčinu a pokud příčinu najdeme a eliminujeme tak problém zmizí. Naše kulturní civilizace má od svého vzniku před mnoha tisíciletími častý problém s pandemií, která decimuje lidskou populaci. Díky protekcionismu vznikají pandemie, ostatně i domestikovaná zvířata mají často problémy s pandemií, to co svobodně nežije to i degeneruje, a tím je to snadnou kořistí pro pandemie. Protekcionismus proměňuje lidi na dobytek, naše sociální civilizace se tak stala globální nemocnicí, ve které se dobře staráme o nemocný lidský dobytek.

Život je hra o to co milujeme a potřebujeme, problémem je to, že organizace určuje pravidla hry tak, aby se lidi rozdělili díky protekci na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole. Bylo zde v minulosti mnoho pokusů eliminovat protekcionismus, ale ukázalo se, že neřešitelným problémem je strach elity, z velikých změn u konzumního systému. Naštěstí nová doba nám už brzo přinese nové možnosti, a tak GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty a poslední malá skupina nahých lidí evolučně skončí za sklem v poslední zoologické zahradě a na cedulce bude napsána HŘÍŠNÁ OPICE. Nejsou lidi tak zde není protekce, člověk to byla testovací evoluční verze zaměstnance, co se nepovedla a tak finální verzí zaměstnance bude autonomní inteligentní robot na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou lidské chyby.

Tělo bez mozku nefungujeSamozřejmě že tělo nemůže být bez duše pokud žije, ale pokud třeba spíme nebo bereme drogy tak naše tělo vypadá jako bez duše. Dneska se pojmenování duše přestává používat a je nahrazováno jinými slovy jako; centrální nervový systém, psychika, inteligence, rozum, vědomí atd., mnoho lidí má se svojí duší mnoho problémů a to řeší pomocí; piva, slivovice, cigaret, kafe, prášků na psychiku, atd.

Jiní zase věří na to co si neověřili, někteří jednici díky duševním problémům skončí v blázinci nebo ve vězení, zde platí komu není rady tomu není pomoci. Každý problém má svoji příčinu, takový přístroj bez inteligence nemá duši a tak nemá ani duševní problémy, zde se dostáváme k tomu co je to inteligence u člověka a co je to umělá inteligence? Inteligence je obrazně něco jako telefon který má tlačítka s předvolbou telefonního čísla a pojmenování každé předvolby.

Čím více je u inteligence v paměti uloženo čísel pro předvolbu tím větší je i inteligence, u lidského dospělého mozku je takových předvoleb mnoho miliard, jde o naše vědomí a pokud vědomí nefunguje tak jsme v bezvědomí. U počítače bychom hovořili o tom jakou má počítač operační paměť a jak veliký je SSD disk a kolik je na SSD disku uloženo předvoleb čísel na které lze volat, taky je důležité kolik jader má procesor a jakou má procesor frekvenci.

Problémem jsou změny a tak se musí mnoho telefonních čísel neustále aktualizovat aby zde nebyli problémy. Co se stane pokud je váš počítač starý a tak jede pořád na plný výkon? Následkem jsou problémy, a je nutné investovat do nového počítače, jenže co dělat s lidmi jejichž duše je stará, a tak jede pořád na plný výkon a my zatím nemůžeme u těchto lidí vyndat z hlavy mozek a dát do hlavy nový genetický mozek nebo počítač s umělou inteligencí.