úterý 27. října 2020

Pandemie ukazuje ubohost vládnoucích elitRealita to jsou příčiny a následky, pokud je zde pandemie tak to jistě má příčinu a tou příčinou je zbytečně veliký pohyb lidí a zbytečně veliké množství lidí na nějakém místě. Proč je zde snaha o veliký pohyb lidí a o velikou koncentraci lidí na nějakém místě? Příčinou je ubohost vládnoucích elit které si neuvědomují že vytvářejí ideální prostředí pro příchod pandemie, nejde o nový problém pandemie zde existují už deset tisíc let, v minulosti nebyl možný veliký pohyb lidí a tak byli pandemie jenom lokální záležitostí. Ubytovali jsme lidi ve vysokých činžovních domech, které se pro lidi stali noclehárnami a lidi stráví hodně času dojížděním do zaměstnání, kde se musí stýkat s velikým množstvím cizích lidí. Lidi nejsou roboti na dálkové ovládání, lidi jsou oblečené opice a potřebují žít v malé smečce kde není styk s cizími opicemi.

Musí nutně být na světě tak obrovské množství lidí k čemu je to dobré? Je třeba začít globálně řešit degeneraci a přelidnění kdy zavedeme každoroční kontroly všech lidí a vadné jednice optimálně recyklujeme, společnost nemůže být zaopatřovacím ústavem pro vadné lidi, dobrota je žebrota. Každý je dneska snadno nahraditelný od prezidenta po vrátného, budeme muset začít zavádět domácí práci spojenou s internetem, vše jde dneska ovládat na dálku, nemusíme sedět na schůzi a můžeme vše řešit digitálně, ve vrátnici bude dálkově ovládaný robot a prezident republiky bude taky dálkově ovládaný robot, nebudeme už vycházet ze svého domu po celý život, našeho psa vyvenčí dálkově ovládaný robot, potraviny nám domů přinese dálkově ovládaný robot, tak zde skončí i problémy s vandalismem a kriminalitou, budeme moci konečně zrušit; armády, policii, soudy, vězení atd. Jelikož nebudeme mít sex, tak za krátkou dobu zde jako lidi evolučně skončíme a místo nás zde v civilizaci budou roboti.

Vše je o tom jak vyhrátŽivot je hra a smrt je konec hry, po smrti není poslední soud ani očistec nebo převtělení, každá hra má svoje pravidla a pokud je porušíme je za to trest, stroje bez inteligence fungují podle programu a tak nemají strach z toho že by ve hře prohráli. Se vznikem inteligence vzniká i život, inteligence je potřebná ke zvládnutí změn, to co nezvládne změny je za to potrestáno problémy a smrtí. Dobrota k tomu co je nám cizí je chybou za kterou jsme potrestáni, egoista křičí ty jsi egoista, hříšník křičí ty jsi hříšník, vše je jenom snaha o to vyhrát jakýmkoli způsobem, peníze nám nesmrdí.

Vždy zde bylo rozdělení na vítěze a poražené nebo na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost je zde jenom v tom že jsme zde dočasně a když je majetek nahromaděn tak se dostane dědici. Mnoho lidí žije v začarovaném existenčním kruhu a věří na zázraky díky kterým se dostanou ze začarovaného existenčního kruhu, jiní už na zázraky nevěří a tak utíkají z reality do iluzí, nebo konzumují alkoholické nápoje a kouří cigarety, malá skupina lidí v depresi spáchá sebevraždu.

Vychází mnoho knih a je mnoho stránek na internetu o tom jak být v životě snadno a rychle úspěšným a stát se tak milionářem nebo celebritou, jenže vše zde má svůj osud který je velmi obtížné změnit, měníme jenom povrch těla a duše, pod povrchem se nic nemění. Aby bylo lidem lépe tak je třeba zavést u všech lidí každoroční kontroly těla a duše, vadný genetický materiál se optimálně recykluje, nebudou zde pro nikoho výjimka a imunita, padni komu padni, tím se eliminuje degenerace a přelidnění, nedostatek zaměstnanců se vyřeší pomocí; optimalizace, automatizace, digitalizace, robotizace atd.

Nejde zde rozhodně o diskriminaci nebo genocidu, jde zde to aby se neplýtvalo časem a penězi na jedince co jsou nepřizpůsobivými příživníky. Ostatně nic nového pod sluncem podívejme se do ekosystému zde se nesetkáte s protekcí pro jednice co si to nezaslouží, chybu zde udělá každý jenom jednou. Současná civilizace je obrazně skleníkem který lidi chrání před mnohým a následkem je přelidnění a degenerace.

Se vznikem daní se z lidí stali ubožáci které snadno ovládají ti co jsou nahoře, nadbytek pro ty co jsou nahoře logicky vytváří nedostatek pro ty co jsou dole, jakmile zde bude funkční umělá inteligence tak ona nahradí ty co jsou nahoře a tak každý člověk bude od narození do smrti jenom loutkou na dálkové ovládání s nulovou hodnotou, tím skončí; reklama, politika, náboženství, protekce, totality, dluhy, pandemie atd.

Věčné digitální časyMáme už dost otroctví chceme svobodu, je vůbec možné eliminovat otroctví a získat konečně svobodu? Pokud bychom získali skutečnou svobodu tak tím naše civilizace zanikne a vrátíme se do doby ve které platí jenom zákon silnějšího a zabíjet cizí lidi je normální. Čím vyspělejší je civilizace tím více jsou lidi mnohým zotročení a jejich naděje na svobodu je jenom iluzí. Následkem otroctví je stres a deprese, nakonec to celé končí syndromem vyhoření. 

V principu je každá organizace a každý člověk osobním autem a inteligence to auto řídí a stará se o auto, jaká je inteligence takové je i auto a jeho hodnota. Dospěli jsme do bodu kdy už lidská inteligence nestačí a potřebujeme nahradit lidskou inteligenci za umělou inteligenci aby už to auto neřídil mozek ale řídil jej počítač s umělou inteligencí, místo politiků a byrokratů zde budou roboti s umělou inteligenci, globální umělá inteligence bude řídit celý konzumní svět tak aby lidi už nedělali amatérské chyby, takto konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy.

Za pandemii mohou politiciPolitici jednají s lidmi jako by to byli roboti na dálkové ovládání, jenže lidi nejsou roboti na dálkové ovládání, lidi to jsou oblečené opice, vše zde jsou příčiny a jejich následky, komu není rady tomu není pomoci. Politiku je třeba zakázat a místo politiky zde bude umělá inteligence, nejsou politici tak zde nejsou problémy, každý člověk dostane do hlavy čip který jej odpojí od reality a mozek bude tak znát jenom virtuální realitu a nebude už moci chybovat a tím problémy způsobovat, vše se dneska modernizuje a na člověka se zapomnělo, už zde nebude rozdělení lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nebudou pro nikoho výjimky a imunita, skončí období reklamy a protekce. Když restartovat civilizaci tak pro všechny, civilizace je o náhražkách a tak místo reality budeme mít jako náhražku umělou virtuální realitu ve které lidi nedělají chyby.