Prohledat tento blog

úterý 8. září 2020

Ano, zájem celku je nad zájmem jedince


To že mezi lidmi není láska a pravda lze ještě pochopit, ale proč není láska a pravda mezi národy to už nejde pochopit, kdy jeden národ napadne jiný národ aniž k tomu má důvod. V každém národě je přeci moudrá elita která národ řídí a mělo by jí být jasné, že válka mezi národy je chybou a přinese lidem jenom smrt a bídu. Potřebujeme nějaký optimální nový systém který eliminuje možnost války mezi národy, už bylo dost násilí díky kterému zbytečně umíralo mnoho lidí, tento systém i zablokuje ekonomické a psychické války.

Jak takový systém vytvořit aby zde konečně zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí? Jediným možným řešením odebrat všem rodičům děti a všechny děti vychovat na optimálním místě, kde při výchově bude jeden optimální jazyk a jedna optimální kultura, jak si to uděláme takové to i budeme mít. Vše zlé je pro něco dobré, pokud jsou rodiče chybní, tak nemají nárok na to vychovávat chybně svoje děti! Žijeme ve světě kde se vše dělá ve velkém a tak se budou i děti vychovávat ve velkém a tak se dětem dostane optimální výchova, při výchově se optimálně eliminují vadní jedinci o které by zaměstnavatelé neměli zájem takto se eliminuje degenerace a přelidnění. Svět bude velikou rodinou kde lidi nelžou a nekradou, co bylo, to bylo.

Ubohá organizace je továrnou na ubožáky


Žijeme v ubohých organizacích, které z nás dělají ubožáky, následkem je deprese a veliká spotřeba léků na deprese a veliká spotřeba tabákových výrobků a alkoholických výrobků. Stát nebo národ to je veliká organizace která z lidí dělá pomocí daní ubožáky, následkem je přerozdělování peněz tak, aby se ti co jsou nahoře měli dobře a ti co jsou dole se měli zle, je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, dogmatismus, atd.

Každá politická ideologie to je jenom strategie, jak parazitovat na těch co jsou existenčně dole, co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole, proto je zde cenzura která kontroluje ty co jsou dole a trestá je; ekonomicky, vězením, blázincem, smrtí. Kdo chce s blbci v míru žít ten musí i blbcem být a následkem je vždy ekonomická krize nebo válka, vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, z díla poznáváme tvůrce a pokud nám vládnou blbci tak je nám z toho blbě.

Ubohé mzdy zde jsou dočasně


Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, proč jsou zde ubohé mzdy už velmi dlouho? Zde se dostáváme k přerozdělování zisku podle ideologického programu, vždy se nejvíce okradou ti co jsou dole a nejvíce ze zisku dostanou ti co jsou nahoře, je zcela jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus. Nemoc a bohatství nejde dlouho utajit, bohatství a bída je nemocí politiky, ve zdravé politice není bohatství ani bída, politici selhali a je třeba vyměnit globálně politiky za umělou inteligenci a umělá inteligence to hlupákům a lenochům spočítá tak že hlupáky a lenochy odsune do rezervace.

Pokud stroje za nás pracují tak programy budou za nás myslet a tím už nebudeme potřebovat politiky a byrokraty, všemu budou vládnout programy a stroje, lidi skončí v rezervaci, nejsou v civilizaci lidi tak nejsou s lidmi v civilizaci problémy. V konzumní civilizaci budou místo hříšných blbců autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory a tím zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné robotické časy.

Nevěřte na politické zázraky


Politici jsou kariéristi, co vám před volbami slibují ekonomické a sociální zázraky, po volbách na svoje sliby zapomenou a perou se o vysoké státní funkce. Je zcela jedno jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, jenom se vymění na politickém divadle role a jede se dále, herci jsou pořád stejní kariéristi. Za vším byli a budou výhody, pro výhody se lidi vraždí už mnoho tisíciletí, pořád platí to, že dobrota je žebrota. Jakákoli forma vládnutí je postavená na daních a clu, aby byla organizace bohatá, tak musí být ti co jsou v organizaci chudí, nadbytek vytváří nedostatek.

Ano, bude hůř, protože vám stroje a programy vezmou dobrou práci, a na vás zbude jenom ubohá práce za ubohou mzdu a této ubohé práce bude veliký nedostatek. Nejde o nový problém s nedostatkem dobré práce, je to zde problém od té doby co existují daně a clo, modernizace a optimalizace v současnosti nabírá na síle a tak je zde všude díky bídě blbá nálada. Není dneska problém cokoli vyrobit levně a kvalitně, problém je to prodat, protože všude je malá kupní síla, protože organizace a rodiny mají veliké dluhy.

Lidi v civilizaci nepotřebujeme


Lidí přibývá a práce za mzdu ubývá, následkem jsou války a ekonomické krize, stroje a programy berou lidem práci za mzdu, bez peněz se z lidí stávají žebrající bezdomovci. Politici slibují ekonomické a sociální zázraky, ale po zvolení rychle zapomenou na svoje sliby, reklama slibuje taky zázraky ale po zakoupení zboží nebo služby zde zázraky nepřicházejí. Kauzalita praví že všechny naše problémy mají i svoje příčiny a pokud příčiny problémů optimálně rychle eliminujeme tak naše problémy zmizí. Nahradíme proto lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou problémy.

Člověk to byla evoluční testovací verze a robot je finální verze zaměstnance. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrně vyrábět roboty, lidi opustí civilizaci a skončí v rezervaci. Často slyším to že si někdo naivně myslí že jej nemůže robot nahradit, nebo slyším to, že roboti začnou nahrazovat lidi nejdříve za sto let a to bude naše generace už mrtvá. Subjektivně odhaduji že robot prezident bude zde v roce 2040 vývoj se začne zrychlovat díky umělé inteligenci, která začne vše rychle měnit, aby zde pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.