Prohledat tento blog

neděle 30. srpna 2020

Peníze proměnili opici na člověka


Pokud lidi nemají možnost používat od narození do smrti peníze tak myslí a žijí jako opice, peníze nejsou dobré ani zlé, peníze jsou ekonomickým nástrojem a bez tohoto ekonomického nástroje, se z člověka stává opice. Peníze odhalují v nahotě lidský strach z nedostatku a tak se z lidí stávají egoističtí lakomci, peníze nás učí tomu jak myslet a jednat ekonomicky, abychom se měli dobře.

Problém u peněz je kontrola nad hospodaření s penězi, snadno se peníze utrácejí a těžko se peníze vydělávají, zde se dostáváme k práci zadarmo a zboží zadarmo, pokud děti vyrůstají v realitě kde je práce a zboží zadarmo tak potom v dospělosti mají problémy s penězi, protože se nenaučili tomu, že práce je za peníze a zboží je za peníze.

V principu jsou peníze jako svobodný sex, každá egoistická kultura je proti nahotě a sexu bez hranic, proto je zde; antikoncepce, potraty, sterilizace, vykleštění, pornostránky, prostituce, alimenty, atd. peníze to je ekonomický sex a proto děti neumí zacházet s penězi, teprve s dospělostí přichází sex a používání peněz a proto je zde období adolescence ve kterém se proměňuje pomalu opice na člověka tak jako se proměňuje housenka v motýla.

Ti co zde mají výhody díky protekci se snaží těm co nemají protekci ohraničit jejich myšlení a konání pomocí; pravidel, norem, předpisů, zákonů, morálky, atd. moc je zde díky bezmoci, následkem je konzumní blázinec ve kterém nikdo není normální a každý je zde do něčeho veliký blázen, někdo je blázen do politiky a tak je z něj prezident a jiný je blázen do podnikání a tak je z něj milionář.

Když problémy nejdou řešit po dobrém tak se řeší po zlém a následkem je válka nebo ekonomická krize, komu není rady tomu není pomoci, naštěstí už brzo zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí v rezervaci, a zde už nebudou potřebovat peníze ani sex.

Každé ohraničení je zde dočasně


Čas a prostor ve kterém existujeme se skládá z nekonečného množství ohraničení a každé ohraničení je zde dočasně, aby mohlo vzniknout nové ohraničení, tak musí staré ohraničení zaniknout. Pravidla, normy, zákony, předpisy, morálka, programy, atd. to vše je dočasné ohraničení v naší hlavě, v přirozených principech se nijak nelišíme, jiný je jenom povrch našeho těla a našeho myšlení. Vše pomine, jenom smrt zde zůstane, hromadíme výhody a peníze a neuvědomujeme si to, že jsme zde dočasně!

Z prachu jsi vznikl a v prach se zase navrátíš, to že nemáš prachy je způsobeno tím, že jsi dobrý k tomu co si tvoji dobrotu nezaslouží. Jaký to má zde vše smysl, hrát tuto evoluční hru, ve které existuje jistá smrt, která definitivně vše ukončí. Život má smysl pokud jsi svobodný, jakmile jsi otrokem, tak život už nemá smysl. Otroctví je rakovinou naší konzumní kultury, tato rakovina jistě eliminuje subjekty i objekty, komu není rady, tomu není ani pomoci.

Ano, prezident pracuje pomalu


Nová doba je postavená na rychlosti, rychle pracuj a rychle žij, co ale udělat s prezidentem který pracuje pomalu? Co udělá zaměstnavatel se zaměstnancem který pracuje pomalu, dá mu výpověď a nahradí jej zaměstnancem co pracuje rychle. Mnozí namítnou, že prezident není přeci zaměstnanec, u kterého se sleduje jak on rychle pracuje, tak tomu není, vše zde bylo vytvořeno a nastaveno k práci, na práci je vše ekonomicky a ideologicky postaveno, hodnoty mohou zde vzniknout jenom z práce; nástrojů, strojů, počítačů, programů, robotů, rostlin, zvířat, lidí, atd.

Každý člověk je snadno nahraditelný a prezident není zde výjimkou, už bylo dost populistického protekcionismu, zavedeme digitalismus a robot prezident bude vyznamenávat roboty a tak se budeme mít konečně všichni lépe. Nahradíme vysokoškoláky a středoškoláky za roboty, pro lidi budou globálně jenom ubohé pomocné práce za ubohé mzdy, skončí rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, ten kdo bude pracovat pomalu, ten bude přemístěn do rezervace a bude mu tak znemožněn přistup do civilizace, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby se nám už nerozmnožovali lidi, které v civilizaci k ničemu už nepotřebujeme.

Ano, jsi ubohý ztroskotanec


Vědci pomocí statistiky po dlouhé době dospěly k tomu že jsi ubohý ztroskotanec a tak máš logicky blbou náladu a díky chybným závislostem se z tebe stal hříšník co žije v konzumním očistci. Nebude líp, bude hůře protože to nebude trvat dlouho a místo lidí budou v civilizaci jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně budou roboti vyrábět roboty. Civilizace nahrazuje přirozené za umělé tak zde jsou umělé hmoty a bude zde za krátkou evoluční dobu i zaměstnanec z umělé hmoty na akumulátory. Evoluce je jako vysoká škola, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, co bylo to už nezměníme a v současnosti vzniká budoucnost.

Často je zde představa že nám budou pořád stroje a počítače otrocky sloužit, minulost nám ukázala, že každé otroctví je zde dočasně! Čas a prostor je postaven na ohraničení a tak zde je ohraničení pro maximum a minimum, pokud se ohraničení změní tak následkem je to že staré nahradí nové. Vynález umělé inteligence to bude veliký evoluční skok pro civilizaci, v současnosti už nepotřebujeme silné lidi na práci a za krátkou dobu už nebudeme potřebovat vysokoškoláky na to, aby zde něco řídili ze svojí vysoké funkce. Lidi globálně skončí v rezervacích a vstup do civilizace bude lidem pod trestem smrti zakázán. Roboti zboří naše města a postaví nová města, tak aby vyhovovali robotům, můžete zbaběle utéci od pravdy do lží, ale to je jako se bát zubaře a brát léky na bolest zubů.

Veliké problémy s multiekonomikou


Tak jako existuje multikultura v USA složená z mnoha kultur tak v USA existuje i multiekonomika složená z mnoha cizích ekonomik. Tak jako jsou veliké problémy s multikulturou tak jsou logicky i veliké problémy s multiekonomikou, kdy je zde mnoho ekonomických konfliktů a někdy dochází i k ekonomickým válkám, ve kterých je snaha eliminovat násilně konkurenční ekonomiku. Zde se dostáváme k protekcionismu a diskriminaci, v principu zde pořád platí to, že veliké manipuluje s malým.

Čiň bláznům dobře a skončíš brzo v blázinci


Odpovědí na základní otázku vesmíru a života je, pravda a láska je zde jenom za protekci, vše je obchod, ve kterém se mění hodnoty, pracujeme za peníze, nakupujeme za peníze, máme společné peníze a tak vytváříme společnost, atd. Aby zde vše optimálně fungovalo, tak zde musí být vytvořeno mnoho optimálních ohraničení, a musí zde být i kontrola tohoto ohraničení. Zákony, normy, předpisy, pravidla, atd. to vše je ohraničení, toho co je správné a co je chybné.

Podívejme se na problém s Romy, tento problém je zase jenom o tom že zde není optimální ohraničení a kontrola tohoto ohraničení, Romové k nám kdysi dávno přišli z Indie protože se tam neměli dobře a chtějí zde žít stejně jako kdysi žili v Indii, jenže EU není Indie, proto jsou zde s Romy problémy, je třeba proto Romy vrátit zpět do Indie a zamezit tomu aby se do EU mohli přistěhovat Romové a jiné kultury co se zde chovají v rozporu s předpisy EU.

Multikulturní civilizace je, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, který nakonec snědl cizí pes, a bylo mu potom velmi zle. Dobrota je možná jenom k tomu, co si naši dobrotu zaslouží, čiň bláznům dobře a skončíš brzo v blázinci. My jsme v EU doma, my v EU budeme určovat pravidla hry, pokud někdo nebude v EU dodržovat svatá aktuální pravidla hry, tak bude muset opustit EU, nic nového pod sluncem, pokud zvíře porušuje pravidla smečky, tak musí smečku opustit!

Ano, vládnou nám šílení trollové


Z díla poznáme tvůrce a jaké je dílo těch co nám zde vládnou, jejich dílem je konzumní blázinec ve kterém nikdo z lidí není normální a tak zde jsou; války, revoluce, ekonomické krize, pandemie, sekty, drogy, vandalismus, terorismus, dezinformace, atd. ryba smrdí od hlavy a tou hlavou zde jsou ti co zde mají protekci kterou si nezaslouží, kolem protekce se zde točí; ekonomika, politika, reklama, zprávy, náboženství, sekty, móda, obchod, podnikání, školství, atd. ten druhý je troll!

Rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné trolly, kauzalita praví že logicky má každý lidský problém jistě svojí příčinu, co je příčinou toho že se z lidí stali trollové? Tou příčinou je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, populismus byl nejprve náboženský a potom se dostal do politiky a reklamy. Jsme klamáni více než si uvědomujeme, lež zastupuje pravdu v rizikové situaci a lež stvořila víru v zázraky a tím i boha. Kdo lže ten i krade a jistě se do psychického pekla hrabe, pravda je pravidelnost na kterou se lze spolehnout a tato pravidelnost je subjektivní nebo objektivní, láska je laskavost kterou poskytujeme tomu co milujeme.

Všechna slova jsou zde proto aby něco popisovali, čím více slov známe tím lépe můžeme něco druhým popsat, problém nastává pokud chceme s druhými egoisticky manipulovat, manipulace je založená na vytvoření ohraničení a kontrole vytvořeného ohraničení, všechny; pravidla, zákony, normy, předpisy, morálka, atd. to je jenom ohraničení našeho myšlení a konání, ti co jsou nahoře díky protekci, se snaží z těch co jsou dole udělat pomocí ohraničení roboty na dálkové ovládání. Trpaslíci stojící na vysokém podstavci, si dočasně myslí že jsou obři, do té doby, než je někdo z podstavce shodí dolů mezi ostatní trpaslíky, vše je divadlo ve kterém si nuly hrají na veliká čísla, čas má ale dost času na to, aby nám odhalil pravdu o tom, kdo je nula a kdo je veliké číslo.

Nekrmte na internetu zlé trolly


Troll je účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo hloupé příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi a odklonit se od tématu správné debaty. Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.

Činnost trollů neunikla ani sociálním inženýrům. Tak se stává, že je troll dobrovolným spolupracovníkem organizovaného uskupení, jehož činnost může být za účelem dosažení určitého cíle koordinována. Cíle mohou být rozličné, od propagace nějakého výrobku přes politickou dezinformační činnost až třeba k propagaci nějakého ubohého náboženství či sekty. V souvislosti s trolly organizovaně využívanými jako prostředek pro šíření; propagandy, reklamy, dezinformací, falešných zpráv, atd. mluví se také o trollích farmách.

Podívejme se na redakční systém pro stránky a blogy s názvem WordPress, zde je používán na trolly Akismet. Akismet za pomocí algoritmu posuzuje nové komentáře a buď je propustí nebo označí jako trolla. Algoritmus se sám učí rozpoznávat trolly tak, že sbírá informace o označených komentářích a podle toho, jak je správci označili, je zpracovává. Pokud se tedy na několika stránkách zobrazí stejný komentář a správci stránek jej ve velkém označili jako trolla, pak i Akismet bude stejný komentář v budoucnu označovat za chybný.

Jak dochází k tomu že správce; portálu, stránky, sociální sítě, blogu, atd. pracuje amatérsky a tak nechá trolly žít na svém virtuálním systému? Zde se dostáváme k lásce, pokud něco milujeme tak tomu dáváme protekci, proč administrátor nebo moderátor miluje trolly? Milujeme to co je nám blízké a pokud v minulosti byl administrátor nebo moderátor trollem tak on miluje logicky trolly. Komu není rady tomu není pomoci, vše je o optimálním ohraničení a optimální kontrole ohraničení, pokud to administrátoři a moderátoři nepochopí, tak následkem bude to, že budou potrestáni malou návštěvností.