Prohledat tento blog

sobota 22. srpna 2020

Stvořili jsme vězení ze kterého nejde utéci


Používáte ke komunikaci informace a neuvědomujete si následky jaké to bude mít, vše je zde o příčině a následku, pokud konáte zlo musíte počítat s tím že zle dopadnete, na každého hříšníka čeká očistec, ve kterém bude tak dlouho dokud se neočistí od všech hříchů, díky konání dobrých skutků. Vše zde se točí v kruhu, a tak po úspěchu je zde brzo zase neúspěch, jsi chybně naprogramovaný dočasný evoluční proces, který je ovládán situací.

Hledáš marně odpovědi na existenční otázky a nikdo ti správně neporadí, protože se každý stará jenom sám o sebe, není zde láska a pravda, je zde všude jenom nenávist a lež, důkazem jsou; konflikty, války, krize, deprese, drogy, mafie, prostituce, vandalismus, terorismus, protekcionismus, alibismus, populismus, cenzura, atd. Stvořili jsme vězení ze kterého nejde utéci, svoboda se stala iluzí a tak konzumujeme náhražky abychom dokázali existovat v tomto blázinci kde nikdo není normální a každý je do něčeho blázen a snaží se o to aby nakazil svým bláznovstvím ostatní.

Pravda je v pravidlech která se nikdy nikde nezmění


Jaký je rozdíl mezi situací a bohem, rozdíl je v tom že situace stvořila víru v zázraky a tím i náboženství a boha, proč se obracet v ubohé modlitbě na sluhu, když se mohu obrátit na pána, a on mi pomůže s mojí situací, brečíte zde mnoho tisíciletí marně na špatném božím hrobě a proto vám nikdo nepomůže, komu není rady od GVKB tomu není pomoci, pamatujte že jenom díla poznáte pravého tvůrce, dejte si veliký pozor na pokrytecké sluhy co se vydávají za pány! Mojžíš, Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, atd. to je jenom ubohá mytologie, která z vás dělá hlupáky a chudáky, pravda je v pravidlech která se nezmění ani za milion let a jsou zde milion let, jde o vesmírné a přírodní pravidla, lidská pravidla jsou zde dočasně, protože lidi dělají chyby.

Pýcha předchází pád a tak je zde každá mocná lidská organizace dočasně, protože je to dům co stojí na písku, potřebujeme postavit mocné organizace na tom že nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou chyby, člověk se dostal do situace kdy mu konkurují stroje a programy, v této konkurenci člověk už neuspěje a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi globálně skončí v rezervacích daleko od civilizace a zde se oddělí muži od žen aby se už lidi přestali rozmnožovat jako invazní druh. Je to jako když jsme koně nahradili za traktory a automobily, končí období inteligentních opic a přichází období inteligentních robotů, co bylo to bylo, teď zde jako lidský druh končíte, běžte se podívat na hřbitov, ať víte co vás bude jistě brzo evolučně čekat.

Ano, jsi hříšný dobytek


V minulosti byl každý hříšník, ale to nefungovalo protože to nemělo logiku, funguje to co je logické a z vlastností poznáme systém, lidi myslí a žijí jako dobytek a tak jsou lidi dobytek, pastýřem je zde situace, žádný člověk se nemůže pyšně vyhlašovat za pastýře lidí protože každý člověk se narodí jako dobytek a zemře jako dobytek, proto se používá označení; vůl, svině, slepice, atd. Jak došlo k tomu, že se evolučně opice proměnila na lidský dobytek? Příčinou zde je protekce, čím více je ve společnosti protekce, tím více lidi myslí a jednají jako dobytek, neumíme už existovat bez protekce, a proto je pro nás fyzická práce trestem a psychická práce odměnou.

Války a ekonomické krize v nahotě odhalují to že jsou lidi dobytek, všude kde existuje civilizace tam jsou lidi dobytek a jakákoli snaha s tím cokoli udělat je naivní a marná, z nuly nikdo číslo neudělá. Tak jako se ve škole známkují studenti tak bychom i mohli oznámkovat dobytek podle toho jakou má zde dobytek hodnotu pro čas a prostor ve kterém on dočasně existuje, někdo by dostal jedničku protože je nejlepší a jiný by dostal pětku protože je nejhorší, na oblečení by každý musel nosit povinně známku kterou jej umělá inteligence oznámkovala, najednou bychom věděli kdo je ten druhý. Nebyla by to rozhodně diskriminace nepřizpůsobivých příživníků, každý má přeci možnost na sobě pracovat a tak si zlepšit svoje ohodnocení.

Ano, elita nám lže


Elita myslí a jedná podle situace, jsou to dobře zaplacené loutky, které ovládá situace, podle hesla; dobrota je žebrota, z cizího krev neteče, po mě potopa, ryba smrdí od hlavy, pod svícnem je tma, protekce kariéristům nesmrdí, kariérista si nepodřízne vysokou větev na které sedí, jenom ve smrti jsme si rovní, slepý nemůže vést slepé, z nuly nikdo číslo neudělá, atd. Pokud elitě vládne globálně mnoho tisíciletí situace, tak je zde logická otázka, co je to vlastně situace? Jsem ve zlé situaci říká člověk který je zlý, dobrý člověk je v dobré situaci, situace je psychické zrcadlo a pokud se do psychického zrcadla podívá lhář, spatří v zrcadle lháře.

Proč se elita nikdy nepodívá do psychického zrcadla, aby zde spatřila lháře a tím i zloděje? Je to o tom čemu dá elita protekci a elita vždy dává protekci výhodám a jistotám, aby elita získala díky protekci výhody a jistoty, tak musí lhát a krást, protože dobrota je žebrota a za každý dobrý skutek je v tomto konzumním očistci pokuta nebo vězení. Pokud by demokratické volby eliminovali protekcionismus a populismus, tak by elita volby zakázala, volby jsou jenom mediální divadlo, které dělá z voličů hlupáky a tím i chudáky, pro psychopaty a devianty je sociální politika tvrdou drogou.

Poučení z krizového vývoje v politice


Nová doba bude mít vše pod kontrolou v reálném čase, a tak bude všude běžné to že zmetkům bude vstup všude zakázán a tak zmetci skončí na okraji civilizace jako ubožáci s nulovou hodnotou. Zmetkem je to co není optimální a kompatibilní, kontrola kvality je základem na kterém stojí ekonomika a politika, zániky všech lidských organizací byli způsobeny špatnou kontrolou kvality u; lidí, zvířat, rostlin, zboží, služeb, informací, dopravy, stavebnictví, zdravotnictví, čistoty, techniky, vědy, atd.

Podívejme se na násilí které používají lidi k tomu aby se měli dobře, nadbytek hodnot pro ty co jsou nahoře, logicky vytváří nedostatek hodnot pro ty co jsou dole. Nebude zde už imunita a protekce, padni komu padni, každý udělá amatérskou chybu jenom jednou a rychle se ocitne na okraji civilizace a stane se z něj ubožák.

Lidi už nebudou moci lhát a krást, vše budou mít pod kontrolou počítače a programy, počítače to lidem spočítají, a zmetkům bude všude vstup zakázán. Ostatně neříkám nic nového, minulost je plná příkladů kdy zde byli organizace ve kterých byl zmetkům vstup zakázán, podívejme se třeba na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj, Okupace Československa) byl vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) který se uskutečnil 21. srpna 1968.

Zde je jasná ukázka selhání kontrolního systému a příčinou je to že zmetkům nebyl vstup do politiky a ekonomiky zakázán, zmetek ve vysoké funkci je obrazně jako slepý, který vede slepé, a tak je logicky nikam nedovede. Podívejme se na sport zde není protekce a uspěje zde jenom ten kdo je lepší než ostatní, už bylo dost chyb, je třeba se poučit z krizového vývoje v politice tak, abychom už neopakovali staré chyby a nezalévali plevel.