Prohledat tento blog

sobota 15. srpna 2020

Ovládají vše ekonomicky bohaté židovské rodiny?


Svět nikdy neovládali bohaté židovské rodiny, to je lež jako věž, svět ovládají profesionální paraziti, dobrota je přeci žebrota, je pravdou že profesionální paraziti poznali to jak myslí a jednají bohaté židovské rodiny a použili tyto informace a programy k tomu, aby zde získali moc a bohatství, proč něco dlouho a draho vymýšlet když to je možné rychle a zadarmo ukrást, ostatně na internetu krásně vidíme to jak se kradou ve velkém informace a programy co mají hodnotu. Jak dochází k tomu že někdo rychle zbohatne?

Tajemství je ve výhodách, to co má výhody to i rychle bohatne, to co výhody nemá, to naopak je chudé a zadlužené. Vše se točí okolo protekce, dobytka je mnoho a plných koryt je málo a tak zde jsou závody o to kdo bude první u koryta a stane se tak; králem, císařem, sultánem, šlechticem, papežem, prezidentem, předsedou vlády, ministrem, ředitelem, milionářem, celebritou, atd. Nebude to trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí globálně trvale v rezervaci a tím zazvoní zvonec a bude zde konec konzumního očistce, ve kterém všemu egoisticky vládli lháři a zloději.

Proč je vše dočasná iluze?


Vše je zde Matrix složený z nul a čísel, proto je zde vše dočasnou iluzí, proč šílenci odmítají pravdu o tom že je vše Matrix ve kterém je vše dočasnou iluzí? Je to podobné jako v minulosti, kdy každá svatá dogmatická církev nebo sekta, mučila a vraždila ty, co hlásali něco, co bylo v rozporu s dogmaty svaté církve nebo sekty, podle hesla, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a tak bude násilně eliminován, nikdo nebude stát zbaběle opodál. Zde se dostáváme k fanatismu u lidí co věří nějakým dogmatům a neuvědomují si že tato dogmata jsou zde dočasnou iluzí, vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá.

Čas má dost času na to aby vše co je chybné recykloval a ponechal zde to co je správné, správné jsou vesmírné a přírodní zákony které beze změny platí nekonečnou dobu a budou platit nekonečnou dobu protože jsou správné. Vše co končí na ismus ( feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, islamismus, hinduismus, humanismus, idealismus, protekcionismus ) to je evolučně chybné a tak je to zde evolučně dočasně, kdo vlastně vytváří to co končí na ismus? Vše co končí na ismus vytvářejí šílení psychopati jako byl třeba Adolf Hitler, proč je zde mnoho tisíciletí tolik problémů s šílenými psychopaty?

Zde se dostáváme k otázce alfa jednice, každý alfa jedinec je šílený psychopat, alfa jedinci jsou i u zvířat a zde vedou smečku. V současné době mají alfa jedinci profesionální ochranku, aby je někdo nezavraždil, není ten co by se zavděčil všem, čím více zde máte moci a bohatství, tím více zde máte i nepřátel, co se snaží vás násilně eliminovat. V současné době zde už nevládnou králové a prezidenti, vládnou zde milionáři co jsou většinou dobře utajení a žijí si ve svých palácích, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a pomocí svých dobře zaplacených sluhů, ovládá celý svět, nadbytek je postaven na nedostatku.

Základem vesmíru a života je kruh, nebo okruh, vše se točí v kruhu, vše co je živé; viry, mikroorganismy, paraziti, hmyz, rostliny, zvířata, ryby, ptáci, lidi, atd. to jsou naprogramované stroje, postavené na genetickém principu. Život člověka to je naprogramovaný dočasný evoluční proces, který se přizpůsobuje; situaci, času, pravidlům, limitům, atd. proč lidi nejsou dokonalí a tak chybují?

Evolučně zde jsou lidi velmi krátce proti jiným formám života co zde jsou už velmi dlouho, evoluční proces potřebuje hodně času na to aby člověka optimalizoval po stránce hmotné a duševní, tento evoluční proces bohužel nejde nijak urychlit. Velikým problémem lidí je jejich originalita a tím si lidi nejsou kompatibilní to vede ke konfliktům ve kterých je násilí fyzické a psychické, proto zde jsou pravidla a ten kdo je poruší je za to potrestán; slovně, ekonomicky, fyzicky, vězením, psychiatrickou nemocnicí, atd.

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud jsi chudý tak příčina je v tom že tvým osudem je být chudý a s osudem nikdo nic neudělá. Mnozí si myslí že mohou svůj osud snadno a rychle změnit, z každého pravidla jsou i výjimky, jsou zde i jedinci co dokázali svůj osud změnit a tak byli bohatí nebo mocní, jenže statisticky jde globálně jenom o 1% lidí co měli pevnou vůli a cílevědomost.

Je to obrazně zde jako ve sportu, na startu je tisíc sportovců a v cíli je jenom jeden první a ten získává popularitu a odměnu. Mnozí se snaží podvádět a doufají že se na to nepřijde, a tak opisují diplomové práce, nebo berou úplatky, boží mlýny melou pomalu ale jistě, komu není zde rady tomu není ani pomoci, bohem je nám zde bohatství díky kterému žijeme v ekonomickém ráji, za vším je zde ekonomika a politika, proč ekonomika a politika optimálně nefunguje a tak máme blbou náladu? Příčinou je sociální populismus, ti co mají zde protekci kterou si nezaslouží si hrají na to co nejsou, z dálky vypadají božsky a z blízka spatříme oblečené staré opice.

Slepý nemůže vést slepé protože tak všichni spadnou do problémů na které není řešení, pokud by demokratické volby měli za následek zrušení; daní, cla, peněz, vlastnictví, protekce, jistot, výhod, kast, tříd, dluhů, reklamy, ideologie, totality, dogmatismu, atd. tak by se volby zakázali. Nadbytek pro ty co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty co jsou dole na tom je postavená politika a ekonomika, rovnost je zde jenom v tom že je zde každý dočasně.