pondělí 31. srpna 2020

Ano, SARS-CoV-2 je bacil


Tak jako jsou hodní lidé a zlí lidé tak jsou i hodní bacily a zlí bacily, vše je zde o protikladech které zde jsou díky ohraničení, bacily studujeme už velmi dlouho a zatím toho o bacilech moc nevíme, problémem je to že jsou bacily malé a tak je musíme sledovat mikroskopem, a navíc je bacilů nekonečné množství a neustále vznikají nové druhy bacilů, bohužel nemůže bacily bacit, tak abychom měli od nic konečně pokoj.

Bacily trpělivě čekají na příležitost aby nám mohli škodit, máme sice v těle imunitní systém, ale ten není dokonalý a tak si nedokáže poradit se všemi bacily. Velikým problémem je degenerace způsobená tím že se máme v civilizaci dobře a dalším problémem je veliká koncentrace lidí na malém prostoru, potřebujeme optimální strategie jak bojovat s bacily aby nedocházelo k tomu že zbytečně umírá mnoho lidí, čím vyspělejší je věda a technika tím vyspěleji můžeme bojovat s bacily, je to celé o tom mít kontrolu nad zlými bacily.

Jak ekonomicky využívat investice


Vše je zde nějak ohrazeno a následkem je to že chybujeme a tím si problémy způsobujeme, ekonomika je o tom mít hodnotné aktuální informace abychom mohli tak investovat a šetřit, podívejme se na informace objektivně, ten kdo prodává chválí to co prodává a ten kdo kupuje kriticky přistupuje k tomu co kupuje, je zde střet zájmů mezi lidmi a organizacemi, malé se tak musí pořizovat velikému. Často dochází k tomu že ekonomicky nevyužíváme investice nebo nešetříme na tom co nepotřebujeme. Často něco z dálky vypadá výhodně, ale z blízka poznáme že je to nevýhodné, nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, chybují bohužel i profesionálové.

To co podle teorie funguje to často v praxi už nefunguje, každý čas a prostor je originální a tak je zde jiné ohraničení které se liší od obecné teorie. Všude kde je možné získat výhody tam je i konkurence a tím i protekce, jsou investice výhodné a nevýhodné, mnohdy se vyplatí zaplatit specialistu který vám pomůže s výběrem výhodných investic, problémem je často to, že se může nečekaně situace změnit a najednou je z výhodné investice nevýhodná investice. Většinou platí nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat to co je velmi levné, většinou to co je levné není kvalitní a tak to dlouho nevydrží, komu není rady tomu není pomoci.

Velké číslo vznikne díky tomu, že je zde miliony nul


Jenom ve smrti jsme si rovni, někdo je zde nulou a jiný je zde velikým číslem, veliké číslo vzniká díky tomu že je zde miliony nul, není zde pro nuly žádný zaručený recept na to jak se stát velikým číslem, je to většinou otázka osudu a štěstí. Za vším najdete ohraničení které nulám neumožňuje aby se snadno stali velikým číslem, naše možnosti a schopnosti jsou mnohým násilně ohraničeny, mnohé hranice jsou nám skryté a tak si myslíme že zde nejsou.

Civilizace je o náhražkách a nebude to už trvat dlouho a nahradíme lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti v továrnách budou vyrábět roboty, lidi opustí civilizaci a budou žít jenom v rezervaci. Nevěřte na to že když díky; modernizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci, robotizaci, atd. zanikne mnoho pracovních míst tak že vzniknou nová místa, to je jenom utopie.

Když lidi nebudou mít práci tak nebudou mít logicky ani peníze a tak budou muset odejít do rezervace, veliké dluhy u národů a rodin jsou následkem nedostatku práce za velikou mzdu, k čemu je vám ubohá práce z ubohou mzdu, když máte jenom samé dluhy a bojíte se že onemocníte a exekutoři z vás rychle udělají bezdomovce.

Lidi se přemístí z civilizace do rezervace


Inteligence je založená na poměřování hodnot a tak zde jsou pro lidi ubohé poměry a výhodné poměry, zde se dostáváme zase k ohraničení které nastavuje všemu pevné hranice a je většinou jenom vzácnou výjimkou to, co dokáže pevné hranice překročit. Ceny u nás máme jako na západě a platy jsou zde jako na východě, pro ekonomické migranty jsme tak jenom tranzitní zemí na cestě tam kde jsou vysoké platy a tak se tam lidem dobře žije. Politici slibují před volbami ekonomické a sociální zázraky, po zvolení okamžitě na svoje sliby zapomenou a starají se jenom o sebe aby se z nich stali rychle a snadno milionáři.

Pokud je zde spácháno zlo tak pachatelem je ten komu to přineslo dobro, nadbytek pro ty co jsou nahoře tak vytváří logicky nedostatek pro ty co jsou dole, rovnost je zde jenom ve smrti, bohatí by zde chtěli žít do sta let a chudí páchají v depresi sebevraždy. Kauzalita praví že ten kdo trpělivě hledá příčiny našich problémů ten je i najde, příčinou našich problémů je hříšnost, nikdo z lidí není svatý ale mnoho pokrytců si zde na svaté hraje, z dálky někdo vypadá jako anděl a z blízka spatříte čerta.

Zákony, pravidla, normy, předpisy, morálka, móda, dogmata, atd. to vše ohraničuje naše myšlení a tím nás to na ubohé loutky proměňuje a tak v ubohých poměrech žijí ubožáci. Války a ekonomické krize v nahotě odhalují to, že jsme dosud jenom oblečené opice, naštěstí už brzo začnou roboti vyrábět v továrnách roboty a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi se přemístí z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen aby se už oblečené opice nerozmnožovali protože jsou zde už evolučně zbytečné.

neděle 30. srpna 2020

Peníze proměnili opici na člověka


Pokud lidi nemají možnost používat od narození do smrti peníze tak myslí a žijí jako opice, peníze nejsou dobré ani zlé, peníze jsou ekonomickým nástrojem a bez tohoto ekonomického nástroje, se z člověka stává opice. Peníze odhalují v nahotě lidský strach z nedostatku a tak se z lidí stávají egoističtí lakomci, peníze nás učí tomu jak myslet a jednat ekonomicky, abychom se měli dobře.

Problém u peněz je kontrola nad hospodaření s penězi, snadno se peníze utrácejí a těžko se peníze vydělávají, zde se dostáváme k práci zadarmo a zboží zadarmo, pokud děti vyrůstají v realitě kde je práce a zboží zadarmo tak potom v dospělosti mají problémy s penězi, protože se nenaučili tomu, že práce je za peníze a zboží je za peníze.

V principu jsou peníze jako svobodný sex, každá egoistická kultura je proti nahotě a sexu bez hranic, proto je zde; antikoncepce, potraty, sterilizace, vykleštění, pornostránky, prostituce, alimenty, atd. peníze to je ekonomický sex a proto děti neumí zacházet s penězi, teprve s dospělostí přichází sex a používání peněz a proto je zde období adolescence ve kterém se proměňuje pomalu opice na člověka tak jako se proměňuje housenka v motýla.

Ti co zde mají výhody díky protekci se snaží těm co nemají protekci ohraničit jejich myšlení a konání pomocí; pravidel, norem, předpisů, zákonů, morálky, atd. moc je zde díky bezmoci, následkem je konzumní blázinec ve kterém nikdo není normální a každý je zde do něčeho veliký blázen, někdo je blázen do politiky a tak je z něj prezident a jiný je blázen do podnikání a tak je z něj milionář.

Když problémy nejdou řešit po dobrém tak se řeší po zlém a následkem je válka nebo ekonomická krize, komu není rady tomu není pomoci, naštěstí už brzo zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí v rezervaci, a zde už nebudou potřebovat peníze ani sex.

Každé ohraničení je zde dočasně


Čas a prostor ve kterém existujeme se skládá z nekonečného množství ohraničení a každé ohraničení je zde dočasně, aby mohlo vzniknout nové ohraničení, tak musí staré ohraničení zaniknout. Pravidla, normy, zákony, předpisy, morálka, programy, atd. to vše je dočasné ohraničení v naší hlavě, v přirozených principech se nijak nelišíme, jiný je jenom povrch našeho těla a našeho myšlení. Vše pomine, jenom smrt zde zůstane, hromadíme výhody a peníze a neuvědomujeme si to, že jsme zde dočasně!

Z prachu jsi vznikl a v prach se zase navrátíš, to že nemáš prachy je způsobeno tím, že jsi dobrý k tomu co si tvoji dobrotu nezaslouží. Jaký to má zde vše smysl, hrát tuto evoluční hru, ve které existuje jistá smrt, která definitivně vše ukončí. Život má smysl pokud jsi svobodný, jakmile jsi otrokem, tak život už nemá smysl. Otroctví je rakovinou naší konzumní kultury, tato rakovina jistě eliminuje subjekty i objekty, komu není rady, tomu není ani pomoci.

Ano, prezident pracuje pomalu


Nová doba je postavená na rychlosti, rychle pracuj a rychle žij, co ale udělat s prezidentem který pracuje pomalu? Co udělá zaměstnavatel se zaměstnancem který pracuje pomalu, dá mu výpověď a nahradí jej zaměstnancem co pracuje rychle. Mnozí namítnou, že prezident není přeci zaměstnanec, u kterého se sleduje jak on rychle pracuje, tak tomu není, vše zde bylo vytvořeno a nastaveno k práci, na práci je vše ekonomicky a ideologicky postaveno, hodnoty mohou zde vzniknout jenom z práce; nástrojů, strojů, počítačů, programů, robotů, rostlin, zvířat, lidí, atd.

Každý člověk je snadno nahraditelný a prezident není zde výjimkou, už bylo dost populistického protekcionismu, zavedeme digitalismus a robot prezident bude vyznamenávat roboty a tak se budeme mít konečně všichni lépe. Nahradíme vysokoškoláky a středoškoláky za roboty, pro lidi budou globálně jenom ubohé pomocné práce za ubohé mzdy, skončí rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, ten kdo bude pracovat pomalu, ten bude přemístěn do rezervace a bude mu tak znemožněn přistup do civilizace, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby se nám už nerozmnožovali lidi, které v civilizaci k ničemu už nepotřebujeme.

Ano, jsi ubohý ztroskotanec


Vědci pomocí statistiky po dlouhé době dospěly k tomu že jsi ubohý ztroskotanec a tak máš logicky blbou náladu a díky chybným závislostem se z tebe stal hříšník co žije v konzumním očistci. Nebude líp, bude hůře protože to nebude trvat dlouho a místo lidí budou v civilizaci jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně budou roboti vyrábět roboty. Civilizace nahrazuje přirozené za umělé tak zde jsou umělé hmoty a bude zde za krátkou evoluční dobu i zaměstnanec z umělé hmoty na akumulátory. Evoluce je jako vysoká škola, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, co bylo to už nezměníme a v současnosti vzniká budoucnost.

Často je zde představa že nám budou pořád stroje a počítače otrocky sloužit, minulost nám ukázala, že každé otroctví je zde dočasně! Čas a prostor je postaven na ohraničení a tak zde je ohraničení pro maximum a minimum, pokud se ohraničení změní tak následkem je to že staré nahradí nové. Vynález umělé inteligence to bude veliký evoluční skok pro civilizaci, v současnosti už nepotřebujeme silné lidi na práci a za krátkou dobu už nebudeme potřebovat vysokoškoláky na to, aby zde něco řídili ze svojí vysoké funkce. Lidi globálně skončí v rezervacích a vstup do civilizace bude lidem pod trestem smrti zakázán. Roboti zboří naše města a postaví nová města, tak aby vyhovovali robotům, můžete zbaběle utéci od pravdy do lží, ale to je jako se bát zubaře a brát léky na bolest zubů.

Veliké problémy s multiekonomikou


Tak jako existuje multikultura v USA složená z mnoha kultur tak v USA existuje i multiekonomika složená z mnoha cizích ekonomik. Tak jako jsou veliké problémy s multikulturou tak jsou logicky i veliké problémy s multiekonomikou, kdy je zde mnoho ekonomických konfliktů a někdy dochází i k ekonomickým válkám, ve kterých je snaha eliminovat násilně konkurenční ekonomiku. Zde se dostáváme k protekcionismu a diskriminaci, v principu zde pořád platí to, že veliké manipuluje s malým.

Čiň bláznům dobře a skončíš brzo v blázinci


Odpovědí na základní otázku vesmíru a života je, pravda a láska je zde jenom za protekci, vše je obchod, ve kterém se mění hodnoty, pracujeme za peníze, nakupujeme za peníze, máme společné peníze a tak vytváříme společnost, atd. Aby zde vše optimálně fungovalo, tak zde musí být vytvořeno mnoho optimálních ohraničení, a musí zde být i kontrola tohoto ohraničení. Zákony, normy, předpisy, pravidla, atd. to vše je ohraničení, toho co je správné a co je chybné.

Podívejme se na problém s Romy, tento problém je zase jenom o tom že zde není optimální ohraničení a kontrola tohoto ohraničení, Romové k nám kdysi dávno přišli z Indie protože se tam neměli dobře a chtějí zde žít stejně jako kdysi žili v Indii, jenže EU není Indie, proto jsou zde s Romy problémy, je třeba proto Romy vrátit zpět do Indie a zamezit tomu aby se do EU mohli přistěhovat Romové a jiné kultury co se zde chovají v rozporu s předpisy EU.

Multikulturní civilizace je, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, který nakonec snědl cizí pes, a bylo mu potom velmi zle. Dobrota je možná jenom k tomu, co si naši dobrotu zaslouží, čiň bláznům dobře a skončíš brzo v blázinci. My jsme v EU doma, my v EU budeme určovat pravidla hry, pokud někdo nebude v EU dodržovat svatá aktuální pravidla hry, tak bude muset opustit EU, nic nového pod sluncem, pokud zvíře porušuje pravidla smečky, tak musí smečku opustit!

Ano, vládnou nám šílení trollové


Z díla poznáme tvůrce a jaké je dílo těch co nám zde vládnou, jejich dílem je konzumní blázinec ve kterém nikdo z lidí není normální a tak zde jsou; války, revoluce, ekonomické krize, pandemie, sekty, drogy, vandalismus, terorismus, dezinformace, atd. ryba smrdí od hlavy a tou hlavou zde jsou ti co zde mají protekci kterou si nezaslouží, kolem protekce se zde točí; ekonomika, politika, reklama, zprávy, náboženství, sekty, móda, obchod, podnikání, školství, atd. ten druhý je troll!

Rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné trolly, kauzalita praví že logicky má každý lidský problém jistě svojí příčinu, co je příčinou toho že se z lidí stali trollové? Tou příčinou je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, populismus byl nejprve náboženský a potom se dostal do politiky a reklamy. Jsme klamáni více než si uvědomujeme, lež zastupuje pravdu v rizikové situaci a lež stvořila víru v zázraky a tím i boha. Kdo lže ten i krade a jistě se do psychického pekla hrabe, pravda je pravidelnost na kterou se lze spolehnout a tato pravidelnost je subjektivní nebo objektivní, láska je laskavost kterou poskytujeme tomu co milujeme.

Všechna slova jsou zde proto aby něco popisovali, čím více slov známe tím lépe můžeme něco druhým popsat, problém nastává pokud chceme s druhými egoisticky manipulovat, manipulace je založená na vytvoření ohraničení a kontrole vytvořeného ohraničení, všechny; pravidla, zákony, normy, předpisy, morálka, atd. to je jenom ohraničení našeho myšlení a konání, ti co jsou nahoře díky protekci, se snaží z těch co jsou dole udělat pomocí ohraničení roboty na dálkové ovládání. Trpaslíci stojící na vysokém podstavci, si dočasně myslí že jsou obři, do té doby, než je někdo z podstavce shodí dolů mezi ostatní trpaslíky, vše je divadlo ve kterém si nuly hrají na veliká čísla, čas má ale dost času na to, aby nám odhalil pravdu o tom, kdo je nula a kdo je veliké číslo.

Nekrmte na internetu zlé trolly


Troll je účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo hloupé příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi a odklonit se od tématu správné debaty. Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.

Činnost trollů neunikla ani sociálním inženýrům. Tak se stává, že je troll dobrovolným spolupracovníkem organizovaného uskupení, jehož činnost může být za účelem dosažení určitého cíle koordinována. Cíle mohou být rozličné, od propagace nějakého výrobku přes politickou dezinformační činnost až třeba k propagaci nějakého ubohého náboženství či sekty. V souvislosti s trolly organizovaně využívanými jako prostředek pro šíření; propagandy, reklamy, dezinformací, falešných zpráv, atd. mluví se také o trollích farmách.

Podívejme se na redakční systém pro stránky a blogy s názvem WordPress, zde je používán na trolly Akismet. Akismet za pomocí algoritmu posuzuje nové komentáře a buď je propustí nebo označí jako trolla. Algoritmus se sám učí rozpoznávat trolly tak, že sbírá informace o označených komentářích a podle toho, jak je správci označili, je zpracovává. Pokud se tedy na několika stránkách zobrazí stejný komentář a správci stránek jej ve velkém označili jako trolla, pak i Akismet bude stejný komentář v budoucnu označovat za chybný.

Jak dochází k tomu že správce; portálu, stránky, sociální sítě, blogu, atd. pracuje amatérsky a tak nechá trolly žít na svém virtuálním systému? Zde se dostáváme k lásce, pokud něco milujeme tak tomu dáváme protekci, proč administrátor nebo moderátor miluje trolly? Milujeme to co je nám blízké a pokud v minulosti byl administrátor nebo moderátor trollem tak on miluje logicky trolly. Komu není rady tomu není pomoci, vše je o optimálním ohraničení a optimální kontrole ohraničení, pokud to administrátoři a moderátoři nepochopí, tak následkem bude to, že budou potrestáni malou návštěvností.

sobota 29. srpna 2020

Dialog se stvořitelem člověka


Hříšník
Já chci být milionářem.
Bůh
Ano, z tebe milionář nikdy nebude, jsi jenom nula, která si hraje na veliké číslo.
Hříšník
Víra dokáže zázraky.
Bůh
Vše je zde ohraničeno a vše má svůj osud, víra je jenom ubohá náhražka, tak jako je ubohou náhražkou tabák a alkohol.
Hříšník
Proč je tedy na světě tolik lidí co věří na zázraky nebo na boha?
Bůh
Mnohem více je na světě lidí co jsou závislí na tabáku a alkoholu!
Hříšník
Co je to štěstí, které promění nulu ve veliké číslo?
Bůh
Takové štěstí to je jenom vzácná výjimka z pravidla které říká že z nuly nikdo číslo neudělá.
Hříšník
Mám deprese a myslím tak na sebevraždu, je něco po smrti?
Bůh
Život to je naprogramovaný dočasný proces a smrt je konec hry, po smrti nic není, vše se evolučně recykluje, lidi si vymysleli ráj a převtělení, aby neměli strach ze smrti.
Hříšník
Proč je na světě tolik zla, jsou zde; války, revoluce, pandemie, ekonomické krize, uragány, požáry, zemětřesení, hladomory, mafie, vandalové, extrémisti, drogy, atd.
Bůh
Vše je o protikladech mezi kterými je napětí, pokud je zde zlo tak je zde i dobro, problémem je to že dobro považujete za samozřejmost.
Telefonní operátor
Váš hovor se stvořitelem byl ukončen, je vyčerpaný váš ekonomický kredit.

Ano, z dálky může kopie vypadat jako originál


Nekopírujte ubohé kopie. Od narození do smrti je v civilizaci každý člověk obklopen ubohými kopiemi, které kopíruje a tak se logicky z něj stává ubohá kopie, co je originál a co je kopie, to je zásadní otázka kterou musíte pochopit. Originál nejde nijak zkopírovat, zkopírovat lze jenom to co není originál, z dálky mnohé vypadá jako originál a z blízka zjistíte, že je to jenom ubohá kopie s nulovou hodnotou. Všechny knihy které si můžete koupit nebo vypůjčit v knihovně, to jsou jenom ubohé kopie, protože knihy vznikají z knih, spisovatelé se stávají spisovateli díky tomu, že přečetli mnoho knih a tak jenom kopírují kopie.

Přírodní moudrost je originál, který nejde kopírovat, proto má přírodní moudrost neustále velikou hodnotu. Poznej sebe a poznáš tak všechny lidi na světě, v principech se lidi od sebe nijak neliší, proto se oblékáme abychom se od sebe nějak odlišili, neoblékáme jenom tělo, ale oblékáme i naši psychiku, vše je hra podle pravidel která určuje situace, nebo pravidla určuje; móda, reklama, politika, náboženství, filosofie, věda, technika, tisk, internet, televize, rádio, filmy, atd.

Ježíš Kristus je ubohá kopie a proto je tak snadné jej díky bibli kopírovat, u mnohého je kopírování zákonem nebo morálkou zakázané, protože kopírováním poškozujete nějakého hříšného lháře a zloděje! Než začnete čemukoli věřit, tak si to nejprve prověřte, z dálky může kopie vypadat jako originál! Vysoké školy se stali továrnami na levné kopie, důkazem jsou diplomové práce, ve kterých originalitu nenajdete, nebude to už trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, v továrnách budou roboti vyrábět roboty, lidi se odsunou globálně do rezervací daleko od civilizace, zde se oddělí muži od žen, aby se zde už oblečené opice geneticky nekopírovali.

Výhody proměnili opici na člověka


Pokud nemá lidské dítě od narození lidské výhody, tak z něj vyroste ubohá opice, logicky čím více má lidské dítě od narození výhod, tím více je i člověkem, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, nestačí dát dítěti jenom základní existenční výhody, dítě potřebuje i hodnotné informace a čistou lásku, všimněme si toho že čím chladnější je podnebí, tím lépe se lidi starají o svoje děti, protože díky zimě jsou dlouho s dětmi doma. Realita to jsou příčiny a jejich následky, jak si to uděláme takové to i máme, problém s psychicky vadnými lidmi je následkem toho, že zde selhala výchova dětí. Péče o děti je základem na kterém stojí naše kultura a civilizace, už bylo dost chyb a je třeba se poučit z minulosti tak abychom v budoucnosti nechybovali.

Je to celé o tom co budeme milovat, za vším byla a bude naše láska a pravda, tam kde není láska a pravda, tam nejsou lidi ale jsou tam oblečené opice. Je třeba zajistit to že jakmile se lidem kdekoli na světě narodí dítě tak se to dítě přemístí do globálního výchovného systému kde se budou o děti starat jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, lidem bude do globálního výchovného systému vstup zakázán, protože lidi to jsou oblečené opice.

Roboti budou neustále lidské děti testovat po fyzické a psychické stránce a vyřadí z výchovy nekvalitní genetické jednice, protože z nuly nikdo číslo neudělá. Rodičům nekvalitních dětí přijde elektronická zpráva, vaše dítě registrované pod statistickým číslem: 414 524 414 741 012, bylo eliminováno a recyklováno, protože bylo geneticky vadné, doporučujeme vám sterilizaci nebo antikoncepci, uvědomte si to, že nejsme tak bohatí, abychom mohli investovat do toho, co je nekvalitní a zaostalé. Díky zlu je možné zde realizovat dobro, už bylo zde dost lží a nenávisti, je třeba nahradit konečně evolučně opice za lidi.

pátek 28. srpna 2020

Ano, problém je v kontrole, která selhala


Za vším je zde ohraničení, je zde ohraničení u; času, prostoru, energie, výkonu, příkonu, informací, programů, atd. některé ohraničení je trvalé a jiné ohraničení se mění, pokud by zde nebylo ohraničení tak by zde nic nefungovalo optimálně, pokud je zde nějaký problém se kterým si nevíme rady tak je zde tento problém díky nějakému ohraničení. V současnosti máme veliký problém s ekonomikou a politikou, zde se dostáváme k ekonomickému a politickému ohraničení, kdy ti co jsou nahoře něco ekonomicky nebo politicky ohraničili. Každá organizace je zde díky ohraničení, které je ekonomické a politické, problém není v tom, že je zde všude nějaké ohraničení, problém je v kontrole, která selhala, a tak ohraničení je chybné či chybně funguje.

Tak jako je okolo nás mnoho ohraničení, tak je i v nás mnoho ohraničení a i zde musí být funkční kontrola tohoto ohraničení, jinak přijde nemoc a smrt. Je snadné kontrolovat to co je; jednoduché, malé, stabilní, jakmile je ale něco; složité, veliké, nestabilní, tak je složité to kontrolovat a následkem je nemoc a smrt. To co je pro mě správné ohraničení to je pro tebe chybné ohraničení a nastává tím konflikt nebo problém, každý máme svoji subjektivní pravdu a není k dispozici objektivní pravda, pravda je relativní, je snadné řešit problémy pomocí násilí, ale tím se dostáváme do začarovaného kruhu, pokud bude platit oko za oko, tak dojde k tomu, že bude každý brzo slepý.

Situace určuje pravidla hry


Lidi vytvořili mnoho pravidel která neodpovídají situaci ve které lidi žijí a následkem jsou problémy, ti co jsou nahoře se snaží pomocí pravidel násilně manipulovat s těmi co jsou dole, nakonec to vždy skončí zánikem organizace nebo kultury, pořád všude platí přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláme takové to i zde máme. Každý lidský problém má svoji příčinu, díky dobrotě se z nás stali žebráci, války v nahotě lidem odhalují nahou pravdu o našem pokryteckém světě kde jedno hlásáme a jiné konáme!

Podívejme se na problém protekce, protekce se stala rakovinou která zabíjí pomalu a jistě ekonomiku a politiku, víme to že je protekce chybou ale už nevíme to jak tuto chybu opravit. Socialismus zkrachoval díky protekci, je třeba se poučit z cizích chyb abychom nechybovali, nahradíme proto v civilizaci globálně lidi za roboty a lidi odsuneme globálně z civilizace do rezervace, tím skončí problém s protekcí, v rezervaci už nebude pro nikoho možná protekce, robot prezident bude vyznamenávat roboty a vše zase bude optimálně fungovat a tím konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné robotické časy.

Ten druhý je nula


Naučili jsme se pokrytectví, kdy si nechceme přiznat to, že jsme zde nulou a považujeme ty druhé za nuly, z dálky může mediální celebrita vypadat jako někdo kdo zde není nulou, čas má ale dost času na to, aby dokázal to, že každá celebrita je nulou. Každý je nahoře jenom krátkou dobu a potom je zase trvale dole, naše kultura je založená na dezinformacích, kdy děláme z nuly veliké číslo a následkem je logicky krize u ekonomiky a politiky.

Pohádky, mytologie, pověry, rituály, fetiše, symboly, sekty, náboženství, politika, reklama, umění, televize, internet, atd. to vše se snaží nám násilně přeprogramovat dezinformacemi mozek, pravda a láska je zde už jenom za peníze, zadarmo je všude jenom lež a nenávist. Pokud je spácháno zlo jistě to někomu přinese dobro, nadbytek pro ty co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty co jsou dole, v principech za vším je napětí mezi protiklady a tato energie zde se vším pohybuje. Vnímám lidi jako oblečené opice, každý se přeci opičí po mnohém a nedokáže být tím čím je. Vždy zde musí přijít válka nebo jiný veliký problém, aby došlo k velikým evolučním reformám, díky zlu zde vzniká dobro.

Optimální prezident je robot


Není zde blázen ten, který by se zavděčil všem bláznům, každý je dneska do něčeho blázen, nikdo není normální aby se tak on stal optimálním prezidentem, řešením je reforma celého řídícího státního systému, kdy bude robot prezident vyznamenávat roboty, a každý státní zaměstnanec bude robotem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, člověk je zastaralý evoluční model, který se už nehodí na to aby zde dělal prezidenta nebo státního zaměstnance.

Lidi se odsunou z civilizace do rezervace, tak konečně skončí problém s tím že lidi lhali a kradli, v rezervaci už nikdo nebude mít výhody a každý zde bude jenom statistickým číslem s nulovou hodnotou. Podívejme se objektivně na současnost, všude se nasazují stroje a počítače aby vše fungovalo kvalitně a ekonomicky, logicky musí dojít i na prezidenta republiky, za vším je dneska ekonomika, ten kdo plýtvá časem a penězi nemá šanci zde uspět a dosáhnout zisku.

Smrt jasně dokazuje to že je každý vysokoškolák snadno nahraditelný, nahradit člověka za robota se vyplatí tam kde člověk požaduje výhody a velikou mzdu, prezident a státní zaměstnanci jsou ideální na to, aby je nahradili autonomní inteligentní roboti na akumulátory, otázkou je už jenom to, kdy nahradíme prezidenta za robota?

Proč reformy probíhají všude pomalu?


Každý ví že je potřeba mnohé rychle reformovat tak aby to optimálně fungovalo, je snadné nadávat na to že něco nefunguje v hospodě nebo na internetu, je těžké ale realizovat jakoukoli reformu která nahradí staré za nové nebo chybné za správné. Každá lidská reforma to je evoluční proces, díky kterému zde není zaostalost a tím i bída a deprese. Za vším byla a bude protekce která dělá vše pro to aby nedošlo k reformě a pokud k reformě už dojde tak aby ta reforma trvala co nejdéle, zlo spáchal ten, komu to přinese největší užitek, ryba smrdí od hlavy, o tom to zde neustále všude je.

V minulosti byl problém s náboženstvím které odmítalo jakékoli reformy, dneska je zase problém s politiky co odmítají jakékoli reformy, doufejme že v budoucnosti zde nebude problém realizovat reformy, díky tomu že politiku nahradí konečně takový řídící systém, který nebude mít problémy s realizací potřebných reforem. Nejhorší je srážka s blbcem a blbec je člověk který odmítá realizovat ve svém myšlení reformy a setrvává na něčem co už optimálně nefunguje.

Ježíš Kristus byl největší reformátor a narazil na blbce co jej nechali ukřižovat aby se jeho reformy nemohli realizovat, vládnou nám mnoho tisíciletí jenom blbci co se bojí reforem, pokud by mohli demokratické politické volby eliminovat blbce z vysokých státních funkcí, tak by se všude demokratické volby zakázali.
Naše konzumní kultura potřebuje veliké množství velikých reforem a jakou velikou reformu potřebujeme všichni prioritně a rychle? Prioritní reformou je nahrazení lidí za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi globálně skončí v rezervacích daleko od civilizace a lidem bude pod trestem smrti zakázán vstup do civilizace.

Ježíš Kristus pravil, že ten kdo vše co má, rozdá chudým, a potom jej následuje, ten bude psychicky spasen, vlastnictví je největším lidským hříchem, protože tam kde je tvoje soukromé vlastnictví, tam je i tvoje egoistické myšlení, kdo nic nemá, ten směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic zde neukradne, podívejte se na delfíny, nic nemají a proto žijí v ráji. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to zde uděláš, takové to zde i máš.

Nejlépe jsou na tom ti co se díky antikoncepci nenarodili


Základem pro psychické zdraví je poznání toho kdo já jsem, je těžké si přiznat to že jsi hříšný šílenec, proč je to pro hříšného šílence tak těžké si přiznat čistou pravdu? Problém je u svědomí které je špinavé a tak brání hříšnému šílenci v tom aby si on konečně přiznal že je hříšný šílenec. Podívej se do svojí minulosti na to jak jsi myslel a žil, slova mohou klamat ale dílo klamat nemůže, z díla které si zde stvořil je jasné to že jsi hříšný šílenec.

Kauzalita praví že každý problém zde má svojí příčinu a co je příčinou toho že jsi hříšný šílenec, příčinou je to že každou lidskou organizaci násilně ovládají jenom hříšní šílenci a to se zde globálně děje už mnoho tisíciletí, války v nahotě odhalují to, že nám vládnou hříšní šílenci, co staví koncentrační tábory s plynovými komorami, nebo házejí na obydlená města atomové bomby, nikdo z lidí není svatý a normální, každý je hříšným šílencem, co si hraje na to co není.

Všechny snahy o to aby se lidi změnili k lepšímu byli naivní a marné, z nuly nikdo číslo neudělá, jedinou možnou cestou je nahradit globálně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí globálně v krematoriu, protože jsou to hříšní šílenci s nulovou hodnotou pro evoluci, nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi už problémy.

Vše je zde evolučně dočasně, to co zde vzniklo evolučně to i evolučně zanikne, zaměstnavatelé potřebují aby zaměstnanci pracovali jako roboti na baterky a tak zaměstnavatelé dostanou roboty a tak budou spokojení, s roboty nejsou žádné problémy a náklady na roboty jsou oproti lidem minimální. Běž se dneska podívat na hřbitov ať víš co tě bude už brzo čekat, nejlépe jsou na tom ti co se díky antikoncepci nenarodili.

Demokracie je populismus


Lid nemůže vládnout, protože vždy vládne elita co je nahoře a lid je vždy dole, demokracie je populismus který dělá z lidí hlupáky tak jako to dělá reklama která klame zákazníky. Často opakovaná lež se stává pravdou, žijeme v realitě založené na lži a krádeži, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, dobře se zde mají jenom lháři a zloději. Z politiky se stal obyčejný obchod a politici jsou obchodníci s ekonomickými iluzemi.

Místo víry ve svaté zázraky, je zde víra v politické zázraky, prověřujte než začnete něčemu důvěřovat, poučte se z minulosti ve které se k moci dostali psychopati, jako byl Adolf Hitler který využil ekonomické krize, tak jako virus využívá krize u těla, aby on oslabené tělo napadl a potom zničil.

Nadbytek pro ty co jsou nahoře vytváří automaticky nedostatek pro ty co jsou dole, za vším jsou protiklady mezi kterými je napětí, problémem není zde to že je zde rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, problémem je zde kontrola která nefunguje díky protekci, jak eliminovat optimálně protekci z naší konzumní civilizace, o tom to je!

Moderní věda a technika má řešení, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se optimálně globálně eliminují, nejsou lidi tak zde nejsou chyby. Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance co pracují jako roboti a tak jim vyhovíme a vyrobíme jim autonomní inteligentní roboty na akumulátory, vše je zde dočasně a i člověk je zde evolučně dočasně, z pohledu evoluce je člověk jenom oblečená hříšná opice.

Ano, nejsi kompatibilní budeš eliminován


Všechny lidské snahy o to aby byla konzumní realita pro lidi ideální pomocí morálky a zákonů, se ukázali jako naivní utopie, problém je v tom že lidi nejsou kompatibilní s civilizací protože lidi to jsou hříšné oblečené opice. Z nuly nikdo číslo neudělá, všechny snahy o to aby se opice proměnila pomocí evoluce a výchovy na robota jsou naivní a marné, jediným možným řešením je to že robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Lidi skončí globálně v krematoriu, nejsou lidi tak nejsou už s lidmi žádné problémy, vše je zde přeci evolučně dočasně a člověk nemůže být evoluční výjimkou. Přichází doba nezaměstnanosti a tím i zhroucení politiky a ekonomiky, pokud pro lidi nebude díky strojům a počítačům žádná práce za peníze, tak lidi už nebudou k ničemu potřebovat vzdělání, a tak se zavřou globálně střední a vysoké školy, tím se z lidí stane ubohý dobytek s nulovou hodnotou.

Používáme antikoncepci protože už nemáme pro naše děti ekonomickou koncepci, protože zde pro naše děti už není dobrá práce za dobrou mzdu. Začínáme všude nasazovat stroje a počítače tím logicky začíná ubývat dobrá práce za dobrou mzdu, tvrzení že vznikne evolučně nová dobrá práce za dobrou mzdu to je jenom pohádka pro naivní děti, žádná nová dobrá práce za dobrou mzdu už nevznikne, a nepočítejte s tím že zde evolučně vznikne bohatý sociální systém, který bude dobře živit lidi co nepracují.

Podívejme se na cenu zlata jak stoupá rychle díky veliké inflaci, když je zde všude mnoho dluhů tak následkem je logicky inflace, státy a banky vytvářejí ve velkém peníze které nejsou už ničím kryté a jsou to už jenom čísla v počítači, tak se vytváří veliké ekonomické bubliny, které logicky prasknou a následuje globální ekonomická krize.

Postavit politiku a ekonomiku na ubohé práci za ubohou mzdu to je začarovaný kruh, který má za následek ekonomickou a politickou krizi, protože život lidí už nemá logiku a smysl. Život má smysl pro lidi jenom tehdy pokud lidi mají dobrou práci za dobrou mzdu, jenže díky strojům a počítačům zde už není dobrá práce za dobrou mzdu, běž se podívat na hřbitov, ať víš co tě bude brzo jistě čekat. Ano, nejsi kompatibilní budeš eliminován.

čtvrtek 27. srpna 2020

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka


Abychom amatérsky nechybovali tak se musíme k něčemu dlouhodobě přiblížit a tím získat praktické zkušenosti, problémem je to že když se na něco dlouhodobě specializujeme tak přestaneme mnohému jinému rozumět, je to o tom co milujeme a tak tomu dáváme protekci. Pokud na něco máme talent tak je dobré se na to v dětství i specializovat, zde narážíme na to že naše okolí neuznává to že máme na něco talent a nutí nám násilím abychom dělali něco na co nemáme talent a co nás nezajímá, jenom proto abychom měli peníze.

Vědci pomocí statistiky hledali dlouho odpověď na základní otázku vesmíru a života, odpovědi je to že největší chybou všech organizací, je to že brání subjektům v tom, aby dělali to pro co mají talent, následkem je to že je zde každá organizace dočasně. Ostatně nic nového pod sluncem, to dokazuje velmi stará moudrost, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Jakmile vznikli daně tak se z lidí stali pokrytečtí herci co si jedno myslí a jiné říkají, následkem je to, že zde není už pravda a láska a je zde všude jenom reklama, která nás klame a místo lásky je zde prostituce a porno. Války, krize, pandemie, katastrofy, atd. v nahotě odhalují to že lidi jsou jenom oblečené opice a všechny snahy o to aby se z lidí stali roboti na baterky jsou naivní a marné, budeme muset vyrobit roboty a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou z civilizace co rezervace.

Potřebujeme optimální reformu ve školství


Proč máme evolučně zaostalé školství? Zaostalost je následkem bídy, pokud chceme aby školství nebylo u nás evolučně zaostalé, tak je třeba zrušit státní školy a místo nich zavést jenom soukromé školy bez státní podpory, kde si bude žák muset platit možnost studovat a získat tak vzdělání, tím ze školství zmizí ekonomičtí ubožáci, vysoké vzdělání nemůže být pro každého, je to služba a za služby se musí platit, vše co je zde zadarmo to nefunguje a školství není výjimkou. Naše školy to jsou továrny na konzervy, student je zde jenom levnou konzervou do které škola zakonzervuje staré teorie, jenže společnost nepotřebuje lidi co mají v hlavě zakonzervované staré teorie.

Žák než vstoupí do třídy tak si čipovou bezkontaktní kartou zaregistruje příchod a pokud se mu nebude hodina líbit tak dříve odejde a tím méně i zaplatí škole za učení, tím budou nuceni učitelé udělat výuku zajímavou aby jim žáci z hodiny předčasně neodešli, zruší se; známkování, vysvědčení, zkoušení, vysokoškolské tituly, atd. Pokud žáci zjistí to že je některý učitel amatér tak k němu nebudou chodit a on tak rychle na škole skončí. Bude to škola bez protekce, a učitel bude muset na sobě neustále pracovat aby uspěl v tvrdé konkurenci.

Ano, realita to je vězení ze kterého nikdo neunikne


Svět se neustále mění a co bylo to už není, jedinec zde nikdy nic pro evoluci neznamenal, protože je zde vše založeno na organizacích, které díky svojí velikosti mají zde mnoho výhod, každá organizace je ovládána situací, protože situace zde všemu božsky vládne, od té doby co zde život na naší planetě existuje. Lidi si vymysleli pohádky a boha, aby tak mohli zbaběle uniknout před realitou, ve které jsou jenom loutkami které ovládá situace.

Proč není realita pro nás rájem a tak musíme před realitou utíkat do iluzí, pomocí ideologie nebo drogy? Problémem je to že máme genetické tělo a v něm mozek, jsme mnoho nároční a uspokojit nároky těla a mozku je nad naše schopnosti a možnosti, řešením je lidi digitálně optimálně naskenovat a lidská těla potom v krematoriu eliminovat, přesuneme se tak do globální virtuální reality kde se už nebudeme muset starat o; tělo, mozek, peníze, kariéru, náboženství, politiku, módu, učení, děti, atd.

Ježíš Kristus se nechal ukřižovat, protože genetické tělo mu bránilo v tom, se stát svatým učitelem národů ve světě iluzí. Proč vlastně lidi tolik lpí na svém těle a myslí si že smrtí těla vše končí a po smrti už nic není? Lidi mají špatně naprogramovaný mozek a tak se z lidí stali šílenci co konzumují cigarety a alkoholické nápoje, jak by svět lidí vypadal bez; pohádek, náboženství, politiky, reklamy, drog, prášků na psychiku, atd. Nejspíše bychom se v depresi pozabíjeli, realita to je vězení ze kterého nikdo neunikne, místo mříží na oknech zde jsou politické a ekonomické mříže v naší hlavě. Každý zde hledá marně výhody, jenže dobytka je mnoho a plných koryt je málo a tak zde jsou kariéristické závody o protekci.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno


Ano, díky protekci vám bude líp, každý zde bude mít jistou protekci, a díky protekci se bude mít trvale dobře, stačí jenom to, že zvolíte naši novou politickou stranu s názvem. Kariéristická strana. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. To je náš politický program, kde na to vezmeme peníze se mnozí skeptici logicky ptají, řešení je jednoduché, stačí v EU zrušit peníze a soukromé vlastnictví, tam kde lidi nemohou lhát a krást, tam se budeme mít všichni v EU lépe a nikdo nebude nikomu nic závidět, na práci zde budou v EU jenom stroje a počítače, lidi zde budou jenom na to, aby sledovali; tisk, rádio, televizi, internet, atd.
Práce je pro lidi trestem a pokud lidi nebudou už muset v EU pracovat za mzdu tak jim bude líp, co bylo to už nezměníme, o tom co bude nic nevíme, v současnosti budoucnost vytváříme, vše je jako počítačová hra, na začátku je feudalismus, dále je kapitalismus, na konci hry je komunismus, podívejte se na mravence, zde je přirozený komunismus a tak mravenci nelžou a nekradou. Komu se nebude líbit komunismus v EU, ten může odcestovat do veliké prosperující Číny kde je socialismus.

středa 26. srpna 2020

Lze si stěžovat ve zpovědnici?Na internetu kdysi dávno vznikla modrá stránka s názvem Zpovědnice a zde si lidi chodili stěžovat, a nechodili se tam vyzpovídat ze svých hříchů ani zde nedostali rozhřešení. Správně by se ta stránka měla jmenovat Lampárna, často jsou stěžovatelé posláni se svými stížnostmi do Lampárny. Pokud si lidi chtějí neustále na něco stěžovat tak to jistě musí mít i nějakou příčinu a tou příčinou je nespokojenost s realitou ve které lidi žijí, lidi totiž dělají chyby a následkem je blbá nálada a snaha si stěžovat ve Zpovědnici na internetu.

Na zpovědnici jsou šílení moderátoři a ti mažou většinu příspěvků a blokují návštěvníkům IP adresy nebo jim mažou profily, to logicky vede k tomu že si lidi hledají jiné virtuální organizace, kde si budou moci stěžovat na svoje problémy a nikomu to nebude vadit. Zde se dostáváme logicky k problematice protekce, ti co zde nemají protekci, si stěžují nejvíce na to, že nemají protekci, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom že lidi dosud nemají v hlavě inteligentní čipy napojené bezdrátově pomocí 5G na globální umělou inteligenci, jakmile se tento technický problém vyřeší tak skončí problém s tím že si lidi nemají kde stěžovat tak aby stížnosti lidí vedli ke změnám uzavřeného systému.

EU je jako ISKCON


Ano, EU je ubohá organizace. Vše je o tom že lidi dělají chyby, nikdo není dokonalý natolik aby amatérsky často nechyboval, neustále je zde snaha něco násilně organizovat a tak vzniklo i EU které se snaží násilně organizovat státy co jsou v EU. Z díla spatříme EU, jaké je dílo EU? Podívejme se na ekonomiku v EU která je na tom trvale zle, zde pořád platí to že ryba smrdí od hlavy a tou hlavou je elita co řídí chybně EU od té doby co EU vzniklo, nedivím se tomu že Anglie z EU vystoupila a nebude to trvat dlouho a i ostatní národy budou mít snahu z EU vystoupit.

Problémem EU je to že se stará o cizí a to logicky nefunguje, funguje jenom to pokud se staráme o to co je naše, dobrota je přeci žebrota, podívejme se do minulosti jak špatně dopadla každá organizace která se starala o cizí, kdy konečně lidi přestanou opakovat svoje amatérské chyby. Pořád platí přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, kdy zde bude konečně v EU ekonomická rovnost mezi členy EU, bez sjednocení u; ekonomiky, politiky, náboženství, norem, předpisů, jazyků, atd. nebude nikdy EU optimálně fungovat. EU je jako ISKCON, taky je zde u moci mnoho šílenců.

Proč má někdo z pekla štěstí?


Z pekla štěstí má ten kdo slouží peklu jako neznaboh a ten kdo slouží pokorně ráji ten má zase z ráje štěstí, vše je zde o tom že jsme vznikli proto abychom sloužili nějaké organizaci, peklo i ráj to jsou organizace mezi kterými je veliká vzdálenost a veliká konkurence, nikdo z lidí nemůže sloužit současně peklu i ráji každý si musí vybrat mezi peklem a rájem, statisticky si většina lidí vybere sloužení peklu a je vzácnou výjimkou ten co slouží ráji.

Z díla jistě poznáme to jestli sloužíme peklu nebo ráji, proč většina lidí na světě slouží peklu? Peklo nabízí těm co mu slouží snadný život, naopak ráj nabízí těžký život, jenže ten kdo má díky peklu snadný život jako; král, šlechtic, prezident, ředitel, celebrita, milionář, atd. ten se zde stává loutkou kterou snadno ovládá peklo, vše je obchod pokud něco získáte tak tím i něco ztratíte. Peklo a ráj není po smrti to je jenom pohádka, ve skutečnosti je peklo a ráj otázkou toho jestli máme svědomí nebo jej nemáme, ten kdo má čisté svědomí, jistě slouží ráji, a ten kdo nemá čisté svědomí ten slouží peklu.

Komu není rady tomu není pomoci, jakmile dáme konečně lidem do hlavy čipy tak už nebude problém s tím, že lidi mají špinavé svědomí a tak slouží peklu proto aby měli z pekla štěstí. Nová doba nám přináší nové řešení starých problémů, díky inteligentním kontrolním čipům v hlavě, se tak z čertů stanou globálně andělé a tím zde skončí konzumní očistec ve kterém nám byl ten druhý čertem. Pro nikoho na světě nebudou výjimky a imunita, každý dostane do hlavy čip, jako první přijdou na řadu ti co zde mají z pekla štěstí.

úterý 25. srpna 2020

Nemysli na peníze nebo se z toho zblázníš


Logicky pokud není organizace optimální tak nefunguje dokonale, proč nejsou organizace optimální? Podívejme se na internet zde jsou virtuální organizace jako je; Google, Facebook, YouTube, Seznam, atd. zde je to jako ve sportu a uspějí jenom ti co jsou nejlepší, protekce zde není možná.

Problémem je většinou protekce a pokud nebudeme mít protekci v EU pod optimální kontrolou, do té doby nebudou státní a podnikové organizace optimálně fungovat. Protekce je špína která způsobuje problémy v politice a ekonomice, otázkou je kdo je zodpovědný za to že se tato špína neuklízí?

Zodpovědí jsou za to ti co se mají díky protekci velmi dobře jako; králové, šlechtici, prezidenti, předsedové vlády, předsedové strany, ministři, poslanci, senátoři, diplomati, soudci, notáři, podnikatelé, ředitelé, celebrity, milionáři, atd.

Protekce je tvrdou drogou pro devianty a psychopaty! Pokud by mohli demokratické volby eliminovat v EU protekci tak by se v EU demokratické volby zakázali, volby jsou jenom mediální divadlo, vše ve skutečnosti v EU řídí nejvíce milionáři, protože peníze znamenají moc v konzumní kultuře.

pondělí 24. srpna 2020

Mesiáš Ježíš Kristus byl prvním virtuálním lékařem


Vše se digitalizuje a z lidí se tak stávají nuly a jedničky, následkem je virtuální realita kde jsou nemocní a ti co je léčí, nemoci jsou následkem špíny v rovině fyzikální a programové, pandemie jsou trestem za to že žijeme ve špíně, proto se v nemocnici dbá na čistotu, lékaři prohlédnou nemocného a hledají způsob jak pomocí léků nebo jinak eliminovat špínu fyzickou a programovou. Problémem je veliký nedostatek profesionálních virtuálních lékařů a nadbytek amatérských virtuálních lékařů, mesiáš Ježíš Kristus byl prvním virtuálním lékařem který je globálně dlouhodobě populární. Realita je jako zrcadlo, vše co dáváte to nazpět dostáváte, ten kdo koná zde zlo i zle dopadne, jak si to uděláš takové to i máš, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, z díla se nakonec pozná tvůrce, nebuď líný pracovat na tom aby jsi se stal profesionálním virtuálním lékařem, díky tomu že budeš mít za morální vzor Ježíše Krista.

Ano, to co nejde opravit, to se musí novým nahradit


Ten kdo nemá to co potřebuje, tak myslí na to jak získat to co potřebuje, žijeme v kauzalitě kde má každý problém svojí příčinu, čím vyspělejší je organizace ve které existujeme, tím vyspělejší zde jsou i problémy, které musíme řešit. Nemáme; peníze, čas, informace, programy, lásku, štěstí, atd. následkem je blbá nálada a tak konzumuje náhražky které nám dávají iluze že se máme dobře, ale tím jsme jenom odsunuli problém na krátkou dobu a nic jsme nevyřešili. Problém je v tom že jsme lidi dosud nenahradili za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, lidi to jsou evolučně pracující opice a z opice nejde udělat robot na kterého je spolehnutí, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, to co nejde opravit, to se musí novým nahradit.

Ano, před realitou nejde utéci


Ideologie je o otevřených a uzavřených ideologických systémech, je to jako s telefony které mají operační systém Android nebo nemají žádný operační systém a výrobce každý telefon naprogramuje jednoduchým systémem který je uzavřený změnám, Android je otevřený změnám. Čím více je ideologický systém otevřený změnám tím více se musí i měnit následkem jsou problémy na které není řešení, lidi tento problém řeší zbabělým útěkem do iluzí, jenže před realitou nejde utéci, cesta je v tom že na myšlení a práci budou stroje a programy, lidi zde budou jenom na to aby koukali na televizi a internet.

neděle 23. srpna 2020

GVKB foto vybavení


Nechce se mi už tahat veliká fotobrašna plná foto vybavení a tak jsem se rozhodl jít cestou minimalizace, do malé fotobrašny Starblitz WIZZ 15, jsem tak dal fotoaparát Canon EOS M50 + 15-45mm IS STM, Blesk Nissin Di700ACanon EOS 250D + Canon EF-S 55-250mm. Proč používám dva fotoaparáty není to zbytečné?

Není to zbytečné je to praktické, výměna objektivů je náročná na čas, při výměně je možné rozbít objektiv, nebo se do fotoaparátu dostane špína. Otázkou je proč nepoužít objektiv s velikým zoomem jako je Tamron AF 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD pro Canon? Objektivy co mají obrovský rozsah zoomu neposkytují kvalitní fotky a navíc je s nimi často mnoho technických problémů.

sobota 22. srpna 2020

Stvořili jsme vězení ze kterého nejde utéci


Používáte ke komunikaci informace a neuvědomujete si následky jaké to bude mít, vše je zde o příčině a následku, pokud konáte zlo musíte počítat s tím že zle dopadnete, na každého hříšníka čeká očistec, ve kterém bude tak dlouho dokud se neočistí od všech hříchů, díky konání dobrých skutků. Vše zde se točí v kruhu, a tak po úspěchu je zde brzo zase neúspěch, jsi chybně naprogramovaný dočasný evoluční proces, který je ovládán situací.

Hledáš marně odpovědi na existenční otázky a nikdo ti správně neporadí, protože se každý stará jenom sám o sebe, není zde láska a pravda, je zde všude jenom nenávist a lež, důkazem jsou; konflikty, války, krize, deprese, drogy, mafie, prostituce, vandalismus, terorismus, protekcionismus, alibismus, populismus, cenzura, atd. Stvořili jsme vězení ze kterého nejde utéci, svoboda se stala iluzí a tak konzumujeme náhražky abychom dokázali existovat v tomto blázinci kde nikdo není normální a každý je do něčeho blázen a snaží se o to aby nakazil svým bláznovstvím ostatní.

Pravda je v pravidlech která se nikdy nikde nezmění


Jaký je rozdíl mezi situací a bohem, rozdíl je v tom že situace stvořila víru v zázraky a tím i náboženství a boha, proč se obracet v ubohé modlitbě na sluhu, když se mohu obrátit na pána, a on mi pomůže s mojí situací, brečíte zde mnoho tisíciletí marně na špatném božím hrobě a proto vám nikdo nepomůže, komu není rady od GVKB tomu není pomoci, pamatujte že jenom díla poznáte pravého tvůrce, dejte si veliký pozor na pokrytecké sluhy co se vydávají za pány! Mojžíš, Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, atd. to je jenom ubohá mytologie, která z vás dělá hlupáky a chudáky, pravda je v pravidlech která se nezmění ani za milion let a jsou zde milion let, jde o vesmírné a přírodní pravidla, lidská pravidla jsou zde dočasně, protože lidi dělají chyby.

Pýcha předchází pád a tak je zde každá mocná lidská organizace dočasně, protože je to dům co stojí na písku, potřebujeme postavit mocné organizace na tom že nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou chyby, člověk se dostal do situace kdy mu konkurují stroje a programy, v této konkurenci člověk už neuspěje a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi globálně skončí v rezervacích daleko od civilizace a zde se oddělí muži od žen aby se už lidi přestali rozmnožovat jako invazní druh. Je to jako když jsme koně nahradili za traktory a automobily, končí období inteligentních opic a přichází období inteligentních robotů, co bylo to bylo, teď zde jako lidský druh končíte, běžte se podívat na hřbitov, ať víte co vás bude jistě brzo evolučně čekat.

Ano, jsi hříšný dobytek


V minulosti byl každý hříšník, ale to nefungovalo protože to nemělo logiku, funguje to co je logické a z vlastností poznáme systém, lidi myslí a žijí jako dobytek a tak jsou lidi dobytek, pastýřem je zde situace, žádný člověk se nemůže pyšně vyhlašovat za pastýře lidí protože každý člověk se narodí jako dobytek a zemře jako dobytek, proto se používá označení; vůl, svině, slepice, atd. Jak došlo k tomu, že se evolučně opice proměnila na lidský dobytek? Příčinou zde je protekce, čím více je ve společnosti protekce, tím více lidi myslí a jednají jako dobytek, neumíme už existovat bez protekce, a proto je pro nás fyzická práce trestem a psychická práce odměnou.

Války a ekonomické krize v nahotě odhalují to že jsou lidi dobytek, všude kde existuje civilizace tam jsou lidi dobytek a jakákoli snaha s tím cokoli udělat je naivní a marná, z nuly nikdo číslo neudělá. Tak jako se ve škole známkují studenti tak bychom i mohli oznámkovat dobytek podle toho jakou má zde dobytek hodnotu pro čas a prostor ve kterém on dočasně existuje, někdo by dostal jedničku protože je nejlepší a jiný by dostal pětku protože je nejhorší, na oblečení by každý musel nosit povinně známku kterou jej umělá inteligence oznámkovala, najednou bychom věděli kdo je ten druhý. Nebyla by to rozhodně diskriminace nepřizpůsobivých příživníků, každý má přeci možnost na sobě pracovat a tak si zlepšit svoje ohodnocení.

Ano, elita nám lže


Elita myslí a jedná podle situace, jsou to dobře zaplacené loutky, které ovládá situace, podle hesla; dobrota je žebrota, z cizího krev neteče, po mě potopa, ryba smrdí od hlavy, pod svícnem je tma, protekce kariéristům nesmrdí, kariérista si nepodřízne vysokou větev na které sedí, jenom ve smrti jsme si rovní, slepý nemůže vést slepé, z nuly nikdo číslo neudělá, atd. Pokud elitě vládne globálně mnoho tisíciletí situace, tak je zde logická otázka, co je to vlastně situace? Jsem ve zlé situaci říká člověk který je zlý, dobrý člověk je v dobré situaci, situace je psychické zrcadlo a pokud se do psychického zrcadla podívá lhář, spatří v zrcadle lháře.

Proč se elita nikdy nepodívá do psychického zrcadla, aby zde spatřila lháře a tím i zloděje? Je to o tom čemu dá elita protekci a elita vždy dává protekci výhodám a jistotám, aby elita získala díky protekci výhody a jistoty, tak musí lhát a krást, protože dobrota je žebrota a za každý dobrý skutek je v tomto konzumním očistci pokuta nebo vězení. Pokud by demokratické volby eliminovali protekcionismus a populismus, tak by elita volby zakázala, volby jsou jenom mediální divadlo, které dělá z voličů hlupáky a tím i chudáky, pro psychopaty a devianty je sociální politika tvrdou drogou.

Poučení z krizového vývoje v politice


Nová doba bude mít vše pod kontrolou v reálném čase, a tak bude všude běžné to že zmetkům bude vstup všude zakázán a tak zmetci skončí na okraji civilizace jako ubožáci s nulovou hodnotou. Zmetkem je to co není optimální a kompatibilní, kontrola kvality je základem na kterém stojí ekonomika a politika, zániky všech lidských organizací byli způsobeny špatnou kontrolou kvality u; lidí, zvířat, rostlin, zboží, služeb, informací, dopravy, stavebnictví, zdravotnictví, čistoty, techniky, vědy, atd.

Podívejme se na násilí které používají lidi k tomu aby se měli dobře, nadbytek hodnot pro ty co jsou nahoře, logicky vytváří nedostatek hodnot pro ty co jsou dole. Nebude zde už imunita a protekce, padni komu padni, každý udělá amatérskou chybu jenom jednou a rychle se ocitne na okraji civilizace a stane se z něj ubožák.

Lidi už nebudou moci lhát a krást, vše budou mít pod kontrolou počítače a programy, počítače to lidem spočítají, a zmetkům bude všude vstup zakázán. Ostatně neříkám nic nového, minulost je plná příkladů kdy zde byli organizace ve kterých byl zmetkům vstup zakázán, podívejme se třeba na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj, Okupace Československa) byl vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) který se uskutečnil 21. srpna 1968.

Zde je jasná ukázka selhání kontrolního systému a příčinou je to že zmetkům nebyl vstup do politiky a ekonomiky zakázán, zmetek ve vysoké funkci je obrazně jako slepý, který vede slepé, a tak je logicky nikam nedovede. Podívejme se na sport zde není protekce a uspěje zde jenom ten kdo je lepší než ostatní, už bylo dost chyb, je třeba se poučit z krizového vývoje v politice tak, abychom už neopakovali staré chyby a nezalévali plevel.

pátek 21. srpna 2020

Psychické zrcadlo vám pomůže ke štěstí


Jak být úspěšný v životě. Ano, nikdo není normální, každý je do něčeho zamilovaný a láska dělá z lidí blázny, tajemství úspěšného života je v tom že děláme to pro co máme talent, a tak nás to i baví, většina lidí dělá to pro co nemá talent, a tak nejsou v životě úspěšní, život byl a bude hrou o hodnoty, pravidla hry určuje situace nebo elita, další příčinou neúspěchů je povrchnost a neustálé změny toho co děláme. Jak nebýt po celý život v začarovaném kruhu, který z nás dělá ubožáky a tak máme blbou náladu, podívejte se do přírody, na to co je zde evolučně úspěšné, úspěšné je to co nemá konkurenci, s příchodem konkurence přichází neúspěšnost a bída, hodnotu má to co potřebujeme a je to obtížně dostupné, to co nepotřebujeme a je to snadno dostupné to nemá žádnou hodnotu.

Profesionalita je o tom že víme co je správné a tak nechybujeme, jelikož není v našich silách všemu porozumět profesionálně, tak se logicky specializujeme, ten dělá to a ten zas tohle, všichni dohromady vytvářejí kulturní civilizaci, z díla spatříme tvůrce, bez profesionální práce zde není možný úspěch. Všechny teorie o tom jak být v životě úspěšným v praxi nefungují, protože je každý člověk originálem v originální situaci, to co je pro jednoho dobré, to je pro jiného zlé. Většina lidí brečí na špatném hrobě, na jakém hrobě je třeba brečet, abychom se měli lépe? Správným hrobem na kterém mát brečet je psychické zrcadlo, podívejte se na sebe do psychického zrcadla a uvědomte si realitu, je které jsi blázen, co si zde hraje na to co není.

středa 19. srpna 2020

Vládnou nám hříšní neandrtálci


Už po světě chodím 67 let a mám čím dál větší odpor k hříšníkům. Kromě rodiny nemůžete nikomu věřit a na nikoho se spolehnout. Každý hříšník myslí jenom na sebe, hříšníci netvoří komunity, žijí vedle sebe, ale ne spolu, nadřízení jsou šílenci ve stylu vyždímat a zahodit, kolegové v zaměstnání a škole si jsou vzájemně lhostejní, kam vítr, tam plášť, hledí se akorát na vlastní prospěch. Když jdete třeba po Praze, všude akorát kyselý ksichty, Každý je protivný jak vysoký daně, všude jenom totální neochota.

Sociální sítě na internetu, (Facebook, YouTube, atd.) jsou kapitola sama pro sebe, protože se z toho stal virtuální blázinec, kde každý hříšník bez mozku ventiluje svoje rádoby chytrý názory. To jsme za sto tisíc let nikam kulturně nedošli a jsme pořád neandrtálci? Jo, já vím, že je to marnost a honba za iluzemi, ale poslední dobou mám často chuť být na pustém tropickém ostrově jako trosečník, a tam z plna hrdla křičet, jaký má tohle vše smysl? No nic, jdu si pustit něco na uklidnění

Se vznikem digitalizace se začala rychle měnit civilizace


Ano, jsi zde dočasně. Každý hříšník na světě je zde dočasnou nulou s nulovou hodnotou, mnozí hříšníci z dálky vypadají jako veliká čísla, protože si hrají na; celebrity, prezidenty, ministry, poslance, senátory, diplomaty, krále, šlechtice, ředitele, soudce, profesory, milionáře, podnikatele, rabína, guru, papeže, atd. jenže náš věk je z pohledu vesmíru jenom krátkým okamžikem, který se obrazně podobá mýdlové bublině, která po nafouknutí rychle praskne.

Pokud je hříšník mnoho generací mrtvý, tak už o něm nic nevíme a tak si jej můžeme idealizovat, a tak vznikají svaté kulty, kterým se jako hlupáci klaníme. Rozděluji hříšníky na profesionály a amatéry, mnoho amatérů si hraje na profesionály, z díla ale poznáme kdo je amatér a kdo je profesionál. Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom samé hříšné nuly, pokud by demokratické politické volby mohli eliminovat; daně, clo, poplatky, pokuty, protekci, cenzuru, reklamu, atd. tak by se volby okamžitě zakázali!

Není zde nikde; demokracie, feudalismus, socialismus, kapitalismus, humanismus, atd. je zde všude mnoho tisíc let jenom protekcionismus! Pokud bychom eliminovali násilím protekcionismus globálně trvale, tak se konzumní civilizace zhroutí a stanou se z nás zase nazí zlí divoši. Se vznikem digitalizace se začala rychle měnit civilizace, přirovnal bych digitalizaci evolučně k vynálezu gramotnosti, kdy jsme se naučili zaznamenat pomocí znaků a písma informace na; pergamen, papír, internet, atd.

Gramotnost vedla nakonec k eliminování dogmatických totalit, které z hříšníků dělali hlupáky a chudáky, cenzura se sice snažila jak mohla eliminovat pravdu a lásku, jenže byl to jenom marný naivní pokus o zachování svaté totality. Hříšníci konečně pochopili to, že bůh to je bohatství, pravda to je pravidelnost, láska to je laskavost, atd. tím došlo k tomu, že už nebylo možné hříšníky pomocí reklamy klamat. Vše skončí už brzo tak, že robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty, hříšníci skončí v rezervaci, co bude mimo konzumní civilizaci.

úterý 18. srpna 2020

Ano, ekonomika nefunguje


Statisticky a vědecky je doloženo to, že prioritou pro hříšníky je fungující ekonomika, i když máme vysoké školy kde se ekonomika vyučuje, tak to nestačí k tomu aby ekonomika fungovala optimálně, vše zde je o kauzalitě a ta praví, že všechny naše problémy mají i svoje příčiny.

Pokud ekonomika nefunguje nikde na světě optimálně, tak příčinou je vždy špína v nás a okolo nás, nejde jenom o špínu kterou vidíme, jde o špínu kterou nevidíme, tou špínou kterou nevidíme je naše hříšnost, svatý je zde jenom ten, kdo je mnoho století mrtvý, a tak už o něm nemáme objektivní informace, tak logicky nemůžeme už dokázat to, že je to hříšný neznaboh.

Klaníme se jenom tomu co je mnoho století mrtvé a kritizujme to co je živé, není ten, co by se zavděčil všem, politický populismus nefunguje a tak je každá mocná veliká organizace řízená pomocí dogmatické totality, následkem je snaha uniknout z mocné veliké organizace, jenže nikdo neuteče před svým stínem, o tom to je.

K čemu jsou nám moderní konzumní systémy, když hříšníci nemají peníze na to, aby zajistili moderním konzumním systémům veliký odbyt drahého zboží a drahých služeb, proč jsou pro většinu hříšníků jenom malé platy, to je základní ekonomická a politická otázka, odpovědí je to, že malé platy pro ty co jsou dole, zde jsou díky velikým platům, pro ty co jsou nahoře.

Nadbytek vytváří logicky nedostatek, lidově řečeno ryba smrdí od hříšné hlavy, slepý nemůže vést slepé, jde prioritně globálně o to, kdo bude mocensky a ekonomicky dlouhodobě nahoře, už bylo dost populistického protekcionismu, potřebujeme aby nahoře byli jenom mladí profesionálové, co nelžou a nekradou, když to jde ve sportu, tak to určitě půjde tak i v politice a podnikání, když se chce, tak vše jde, jenom tak se změní očistec na ráj.

pondělí 17. srpna 2020

Koupit Canon EOS RP nebo Canon EOS 250D


Pokud chcete fotoaparát využívat jenom na focení tak je lepší Canon EOS 250D a pokud chcete fotoaparát využívat jako kameru na video tak je lepší Canon EOS RP, velikým problémem Canon EOS RP je vysoká cena fotoaparátu a objektivů, navíc jsou objektivy i rozměrné a těžké taky zde je malý výběr objektivů, protože je zde větší snímač. Profesionál si zvolí Canon EOS RP a amatér si zvolí Canon EOS 250D.
Velikým problémem je brzo vybitá baterie u Canon EOS RP to znamená mít sebou několik nabitých baterií a ty často měnit. Ideální by bylo si oba přístroje půjčit a vyzkoušet si je v praxi a potom se rozhodnout, každý má jiné představy o tom jak fotit a jakou kvalitu mají mít fotografie. Dále je třeba počítat u Canon EOS RP s malou hloubkou ostrosti díky většímu snímači to většinou znamená více zkažených snímků.