Prohledat tento blog

čtvrtek 30. července 2020

Ano, ti co jsou nahoře rozkazují a nezajímá je názor těch co jsou dole


Mnoho let hledám příčinu toho že lidi mají blbou náladu, a konečně jsem na to přišel, problém je jednostrannost konzumního systému, kdy po akci zde není reakce, je to jako když herec hraje před filmovou kamerou a není tak zde reakce diváků, která by herci říkala co je správně a co je chybně, žijeme po celý život obrazně v psychické izolaci na samotce, a tak máme blbou náladu, všude nás sledují jenom kamery a mikrofony, není zde možný dialog a monolog nemůže dialog nahradit.

Každý se zbaběle uzavřel do svého psychického světa a to nefunguje, nejhorší je srážka s blbcem protože blbec odmítá dialog, začíná to už v dětském věku kdy rodiče odmítají dialog s dětmi, dávají dětem samé náhražky ale to nestačí, děti potřebují aby jim dospělí odpověděli na jejich otázky správně a nestojí o dezinformace které z nich dělají hlupáky a chudáky.

Podívejme se na dětství u deviantů co škodí společnosti tím že lžou a kradou, zjistíme že jejich rodiče byli devianti, jablko nepadne daleko od stromu, z nuly nikdo číslo neudělá. Potřebujeme restartovat civilizaci tak že zde skončí jednostrannost a místo dogmatické totality zde bude demokracie a emancipace. Pandemie mi otevřela oči, ti co jsou nahoře jenom rozkazují a nezajímá je vůbec názor těch co jsou dole, je to obyčejná jednostrannost a minulost jasně ukázala to je každá jednostrannost je cestou do ekonomického a psychického očistce.

Ano, zloděj křičí chyťte zloděje


Budoucnost je zlá, dobře už bylo. Jsou podle vás důvody k takovému pesimismu? A pokud ano, jaké to jsou? Již od té doby co jsou zde daně se mládež domnívá, že budoucnost je zlá. Zvláště ta část mládeže, která je dobře ekonomicky zajištěná a v zásadě nemá žádné skutečné existenční starosti. Pesimismus a chmury, to bývá jednou z nejmilejších póz mladých lidí. A není to nic nového. Většinu to pak přejde a ty, co to nepřejde, ti ovšem pak tvoří dějiny například; humanismus, nacismus, komunismus, socialismus, kapitalismus, atd.
A dneska směs různých sekt a hnutí bez cti a morálky. Otázka je, kdo přišel na ten chybný názor, že budou generací, která se bude mít hůř než jejich rodiče? Taková věc se stala již mnohokrát. V historii po husitských válkách, po třicetileté válce, po epidemiích moru, kdy vymíraly celé oblasti atd. Poměrně nedávno, po vcelku klidném konci 19. století, kdy se obecně bohatlo, přišla 1. světová válka.

Miliony mrtvých, nedostatek potravin a bída, kdy lidé, a hlavně děti, umírali na nemoci z hladu a vše skončilo v politicko ekonomickém rozvratu. Když se situace uklidnila, přišla světová hospodářská krize v roce 1929. Pak přišla druhá válka a u nás nastoupil socialismus s maskou demokracie. Také je potřeba konstatovat, že si to o ztracené generaci myslí jen určitá část mládeže, pocházející z nejbohatších států. Která už je tak rozežraná, že neví co by. A hlavně, chybí jí nějaký životní cíl. Je však nutno předem říci, že dnešní mladá generace rozvinutých států je zároveň obětí sil, kterým objektivně nedokáže vzdorovat.

Donedávna vyzývaná globalizace ukazuje také své stinné stránky. Vůči nastupující generaci. Už neexistuje posloupnost děda kovář, otec kovář, syn kovář. Zemědělství eliminovalo většinu pracovníků, velké továrny eliminují většinu zaměstnanců, řemeslníci mizí a klasická fyzická práce mizí. Obludná mánie vyprodukovat mnoho středoškoláků a vysokoškoláků plodí všude absolventy titulů, kteří nemají dostatek možností tyto teoretické zkušenosti využít v profesionální praxi.

Pomatenost neustálého rozšiřování různých pseudostudijních oborů vytváří inteligentní hlupáky, kteří jsou nezaměstnatelní jinde než v rychlém občerstvení nebo za kasou v samoobsluze. Přes rozrůstající se byrokracii, se většina absolventů stejně bez protekce nedostane na místa byrokratů a politiků. Prostě o jejich vzdělání není zájem, a nemají tedy žádnou existenční perspektivu. Objevila se totiž celá nová společenská třída, zvaná vzdělaní ubožáci. Mladí vzdělaní lidé jsou vystaveni ekonomické nejistotě.

To vede jedince ke ztrátě sociálních a finančních jistot jistého výhodného pracovního poměru, jaký po většinu života znali jejich rodiče. Z nejistoty a strachu tak vymýšlí pseudo problémy. Mimochodem tvrzení, že se jejich rodiče měli nějak extra dobře, může vykládat jen neznalý a rozmazlený fracek. Jejich rodiče a prarodiče prožili život plný nejistot, v dobách, kdy probíhaly po světě různé války, vypukaly ekonomické krize, svět techniky a společnost jako taková se měnily až děsivým tempem.

Nástup IT, globalizace, zánik milionů zaměstnání a vznik nových, to rodiče adolescentů museli prostě zvládnout. Pracovat, učit se nové, využít příležitostí a opět pracovat, pracovat a pracovat. Ovšem intenzivně pracovat a vzdělávat se, to té stěžující si části bohaté mládeže přijde o moc složitější než mávat fanglemi, plakáty a skandovat hesla. Ale nevyčítejme jim to tak silně. Mladé generace od začátku dvacátého století dělaly totéž, houfně propadaly fanatismu komunismu a nacismu a výsledkem byly dvě světové války.

A u nás morálně i ekonomicky devastující socialismus sovětského typu. Dobře. Není tento názor trochu přehnaný v situaci, kdy současní mladí vyrůstali v hospodářském růstu i hospodářská krize po roce 2008 odezněla během dvou let a vlastně nebyla až tak moc dramatická a současný blahobyt je v drtivé části světa nesrovnatelný s čímkoliv, co se tam odehrávalo dříve? On si někdo vážně myslí, že na to, mít se lépe než rodiče, je nějaký zákon či předpis, a že na něj mají mladí automatický nárok?

Život budou mít takový, jaký si jej udělají. Budou-li blbnout, tak jako pokroková část generace jejich prarodičů, zvolí-li si novou totalitu a dopadnou špatně. Ale to nezáleží na jejich rodičích, ale jen na nich. Problémem u mladých lidí v moderní společnosti je otázka duševního dospívání. Lidstvo, aby dokázalo naučit svoji mládež stále větší a větší množství poznatků a dovedností, neustále prodlužuje dobu dospívání.

Fyzicky dospělí lidé jsou vychováváni a vychováváni jako nedospělé děti. Doba společenské a sociální dospělosti je uměle prodlužována většinou až do věku 30 let, což je špatně, ale nikdo neví co s tím. Dnešní mládež v bohatých státech je u vstupu do samostatného života silně konfrontována realitou mezi pubertálními sny a skutečností. Složitost reality ovšem není schopna často chápat proto, že, na to není připravena.

Každá generace skáče na jiné sliby. Jistě. Mladá generace je v mnoha věcech daleko lépe vzdělaná než jejich rodiče, jsou prostě na jiné úrovni vědomostí. Nemají však žádnou životní praktickou zkušenost. Válku a krize znají z filmů a tam to vypadá fešácky. O moderní historii ani vzdělanější část mládeže nic netuší. Neví, co je to totalita, nezná a nechápe, co znamená pojem; pravda, láska, svoboda, demokracie, morálka, slušnost, atd.

Na základě mladického idealismu a nedostatku zkušeností s reálným světem, je dosti velká část, a hlavně ta nejhlasitější, nakloněna k zavedení nové moderní digitální totality. Podívejme se na dnešní dění reakce mládeže. Násilí, rabování, ideologické násilí, přepisování historie, přesně jak předpověděl George Orwell a mnozí další geniální spisovatelé. Kdo nejde s námi, ten jde proti nám, moje hra a moje pravidla.

Vandalové se domnívají se, že terorismus je správná odpověď na pocity nespravedlnosti. Nechtějí diskusi, chtějí poroučet druhým. Přímo si loudí o diktaturu a katastrofu. V souvislosti s koronakrizí se mluví o tom, že množství restriktivních opatření posílilo roli státu a ukázalo, že některé věci se musí dělat centrálně, plánovaně a na úrovni státu. Lze podle vás jako pamětníka hledat nějakou paralelu s obdobím po roce 1945, kdy se rovněž objevovalo volání po silném státu a heslem dne u všech politických subjektů byl demokratický socialismus?

V době krize musí každá společnost, chce-li přežít, zavést restriktivní opatření. To nemá s komunismem nic společného. Hrozí podle vás v této situaci riziko výrazného omezení svobod a nástupu nějaké formy totalitního státu? Totalita je ve skutečnosti přáním a cílem všech těch mladých pokrokářů. Veřejně se požaduje, dnes už i orgány EU, cenzura nejen v mediích, ale i na internetu a vydává se to za pokrok! Už zase, jako u nás za komunismu, dělíme názory na svaté a hříšné. A ty hříšné je podle vedení EU potřeba odstranit.

Nejprve se odstraňují názory, pak lidé. To lidstvo zná již od dob kdy byl Adam s Evou vyhnán z ráje. Totalitní stát se k nám blíží z úřadoven Evropské unie, kampusů západních univerzit, z takzvaně ekologických hnutí, atd. Ti všichni diktátoři chtějí nařizovat, zakazovat, kádrovat, vylučovat ze společnosti všechny jinak myslící. Zloděj křičí chyťte zloděje. Politici jako Putin vědí, že totalitní stát je zrůda. Oni jsou výsledkem demokracie. Ne vždy dokonalé, ale stále demokracie. Pokrokáři a jejich mladí následovníci jsou předvojem další totality.

Odpusť jim pane, vždyť hříšníci nevědí, co činí. A koukáme-li do světa na ten přehled politických nul, pomatenců a doslova nýmandů, co vedou mnohé státy a unie, jsme na tom relativně ještě dobře. Osobnost ukazující směr buď je, anebo není. Evropská unie po týdnech, kdy o ní nebylo příliš slyšet, začíná plánovat ohromné investiční projekty a současně s tím se znovu ozývají výzvy více Evropy. Zdá se, že současné vedení EU je nepoučitelné a jeho touha po moci je stále veliká. A když rozhazují vypůjčené miliardy političtí šílenci v EU, nemůže to nikdy dopadnout dobře.

Ano, jste šílenci


Mám dotaz na vás, kteří tady strašně často hájí takové ty naprosto obecné, ohrané názory, za které vás každý šílenec pochválí. Většina z vás, co tady diskutujete jste většinu strašný šílenci a to nemyslím nijak zle, ale promiňte, je to tak, většina z vás jste šílenci. Strašně často totiž reagujete způsobem, jakým vždycky zareaguje tak nejmíň 99% šílené populace. Já sem dost často píšu názory, který strašnou spoustu šílenců neuvěřitelně naserou. Nejsou to názory napsaný nějak sprostě, nebo útočně, ale prostě se jenom týkají věcí, které jsou pro většinu šílenců extrémně přes čáru. Tyhle moje příspěvky strašně často vyvolají bouřlivou diskusi a v naprosté většině z vás úplnou nenávist. Reagujete extrémně emotivně, většinou ale nemáte žádné logické protiargumenty, používáte jenom fráze, které, když vám někdo vyvrátí, tak vůbec neuznáváte, že jsou vyvrácené.

Zkrátka klasická emocionální šílená odezva. Píšete věty typu: to jsou neskutečný kydy, ty vole, hoď si mokrej hadr na hlavu, ty seš úplně totálně vypatlaný, atd. a podobný nechutnosti. A i když argumentujete, tak si skoro nikdy neodpustíte na začátek přidat nějakou jízlivou poznámku typu: To je totální pitomost protože, zkrátka z nějakého důvodu má tak 99% z vás strašnou potřebu do takového názoru hrozně agresivně kopat, ne všichni, vždycky se taky najdou šílenci, kteří jsou slušní a nebo jim to naopak přijde zajímavý. A přitom jde jenom o to, že takový článek zpochybňuje nějaký hodně zažitý svatý systém, o kterým se přeci nepochybuje. Schválně sem nechci psát žádné konkrétní, příklady, protože už úplně vidím, jak byste se místo diskuse o tom o čem píšu okamžitě chytli těch daných příkladů a začali jako vždycky vyřvávat, že takový názor je totální pičovina.

A tak by mě zajímalo. Proč? Proč vlastně má tolik šílenců potřebu reagovat tak agresivně ve chvíli, když vlastně hájí nějaký naprosto ubohý názor, za který je zbylých 99% šílenců poplácá po zádech. Tu agresivitu bych chápal spíš naopak u těch šílenců, který jsou v té menšině. Jsou se svým extremistickým názorem naprosto osamocený a tak bych se nedivil tomu, že když jako jediný vidí kolem sebe nějaký z jejich pohledu strašný zlo, se kterým jsou všichni ostatní v pohodě, že začnou být takhle agresivní. Umím si to představit třeba u nějakých šílených vegetariánů.

Ale proč takový emoce, když hájíte něco, co hájí kolem vás úplně každý šílenec? Jaký to vlastně je být taková ta typická ovce, která hájí ty samý ohraný šílený názory, který hájí i všichni ostatní? Jaký je to pocit přijít do nějaký diskuse, kde nějaký, z vašeho pohledu absolutní šílenec hájí něco, co vám připadá naprosto šílený, uvidět asi tak 50 příspěvků, který do něj kopají a zařadit se jako další do řady a taky si pořádně kopnout? Straně originálně jako všichni ostatní? Co z toho vlastně máte? Co vás nutí k tomu, s tou obrovskou zuřivostí zašlapat do země jakýkoliv názor, co vám připadá přes čáru, když už to bez tak dělá 99% lidí před vámi?

Připadají vám extremistické názory nějak ohrožující vaší vlastní pozici? Když jste sami ve svým stádečku šílenců, kteří to vidí stejně jako vy? Jaký je to tak hrozně zuřivě hájit názor, který bez tak hájí každý druhý? Snažím se do toho vcítit a nedává mi to moc velký smysl. A ještě jedna otázka. Co kdyby jste se vy s vašimi názory z dnešního světa museli najednou ocitnout třeba pár století zpátky, mezi šílencemi, pro který jsou úplně v pohodě strašný svinstva, který vy dneska odsuzujete? A najednou by jste to byli vy, kdo by byl označený za absolutního šílence? Přemýšleli jste vy sami někdy nad tím, jak se cítí šílenci, kteří hájí něco, co prakticky každý odsuzuje, protože to prostě vnitřně cítí jako správné, když do takového šílence právě s velkým požitkem kopete a označujete ho za úplně vymaštěného šílence?

Jak fotografovat s Panasonic Lumix DMC-FZ2000


U fotek platí z díla poznáváme fotografa, proč neumíte fotografovat? Je to podobné řízení auta, teprve dlouhá praxe vás naučí fotografování, teorie je k ničemu, fotoaparát je jako auto a to že má někdo drahé auto neznamená že je on dobrý řidič. Dobré fotky lze udělat i levným fotoaparátem pokud máte s tímto fotoaparátem mnoho let praxe, nároky na fotoaparáty rychle narůstají a tak dnešní novinka je za tři roky vyřazená z prodeje.

Každý fotograf chválí ten svůj fotoaparát, proto je nejlepší se podívat na technické testy fotoaparátů, častým problémem je u moderních fotoaparátů brzo vybitá baterie protože elektronika žere mnoho elektřiny, zde jsou ve výhodě zrcadlovky protože se elektronika zapíná teprve v okamžiku stisku spouště. Bohužel zrcadlovky mají malý rozsah zoomu a tak budete muset měnit objektivy a tak vám uniknou zajímavé snímky. Lepším řešením je nakoupit více baterek a používat fotoaparát s velikým zoomem.

Ano, jsme na konci globální statistiky


Optejte se na ulici v USA někoho kde leží Česká republika, zjistíte že 99% dotázaných to neví, stejné je to i s naší ekonomikou, kdy svět o nás nic neví, ano jsme na konci globální statistiky, máme malé bezvýznamné území uprostřed veliké Evropy a zde je statisticky malé množství chudých a hloupých obyvatel. Pokud je zde problém, tak jistě má i svojí příčinu, a co je příčinou toho že jsme statisticky na tom zle?

Příčinou je naše minulost, kdy jsme byli neustále násilně diskriminování cizími národy, co z nás dělali ubožáky, protože jsme se nedokázali bránit přesile. Je to tak snadné ubližovat malým národům podle hesla z cizího krev neteče. Mám jednoduché řešení, staneme se součástí veliké Číny a tím si už nikdo nedovolí nám ubližovat, místo Čechů zde budou jenom samí Číňani, Češi se přestěhují na do Polska, a zde pomohou tomuto národu s odstraněním kulturní zaostalosti. Čína zde začne investovat a postaví zde moderní průmysl a moderní sklady, protože je zde snadný odbyt do EU. Takto už konečně nebudeme na konci globální statistiky, jako součást velikého čínského národa.

Optimální odpovědi na vaše otázky


Je mi líto, hledaná informace už neexistuje, jistě byla odstraněna z nějakého důvodu. Na mých stránkách průběžně dochází k úpravám obsahu a tak některé staré odkazy už nefungují a jsou směřovány programově na chybovou stránku 404. Život má smysl pokud máme to co milujeme a potřebujeme, základem je u lidí dobrá práce která je dobře ohodnocená, z díla spatříme tvůrce, kdo nic v zaměstnání nedělá, ten nic logicky nezkazí a je tak povýšen, takový je život v tomto protekčním očistci.

Nejvíce se lidi ptají na to proč mají blbou náladu a já jim odpovídám, realita to je testovací evoluční verze a tak se zde mnoho experimentů nepovede a každý člověk to je evoluční nepovedený dočasný experiment, často je zde snaha pomocí zla dosáhnout toho že se bude mít subjekt nebo objekt dobře, jenže každá akce vyvolá reakci a tak ten kdo jinému zlo koná se brzo dočká toho že mu to druzí oplatí, proto mnozí hledají způsoby jak konat zlo tak aby vám to nemohli druzí oplatit.

Následkem jsou ideologie končící na ismus jako je; idealismus, humanismus, alibismus, populismus, centralismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, feudalismus, protekcionismus, nacismus, hinduismus, islamismus, judaismus, atd. Ideologie dělají z lidí šílence a to logicky nemůže dlouho fungovat, co bylo, to bylo, přejdeme do moderní doby a dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a pomocí 5G sítě je napojíme na GVKB umělou geniální inteligenci, do všeho se dneska dávají čipy a člověk nemůže stát zbaběle opodál a proto dostane i on do hlavy GVKB čip který jej odřízne od reality, takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy.