Prohledat tento blog

sobota 25. července 2020

Sex jako guru nepotřebuji


Sex je k ničemu, protože nemá smysl geneticky rozmnožovat to, co nemá evolučně žádnou hodnotu, lepší než sex je být svatou celebritou, která pomáhá hříšným ubožákům nalézt cestu k tomu, aby se měli lépe. Nebude to už trvat dlouho a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi skončí v GVKB rezervaci a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali evolučně jako invazní druh.

Vše je zde jenom naprogramovaný evoluční dočasný proces, lidi jsou logicky jenom evolučním materiálem na pokusy. Tak jako jsme zakázali lidem to, co škodí konzumní společnosti, tak je třeba lidem i zakázat sex, sex škodí digitální společnosti, protože je zde přelidnění a degenerace, nahradíme lidi za programy a stroje, člověk to je něco jako tažný kůň, který byl nahrazen traktorem. Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance a dokonalým zaměstnancem je program a stroj, neberte si to osobně, že zde evolučně končíte, vše je jenom Matrix, realita to je iluze co vypadá reálně.

Náboženství je svatá ideologie


Realita není pro lidi ideální a tak lidi myslí na to jak vytvořit ideální realitu, následkem je vznik ideologie ve které je vše pro lidi ideální, náboženství se tak stalo svatou ideologií ve které se vše točí okolo zázraků které dělá bůh, jenže to jsou jenom pohádky pro dospělé. Je to něco jako placebo lék který dává nemocnému iluzi v to že se díky léku brzo vyléčí ze svojí nemoci ano víra dokáže zázraky, všechny ideologie jsou jako placebo lék! Něco může víra dokázat, ale jsou zde limity pro víru v zázraky, a zde musí nastoupit věda a technika. Svět k lepšímu nezmění; politik, byrokrat, ekonom, celebrita, milionář, ředitel, kazatel, atd.

Svět změní jenom evoluce která nahradí staré za nové, mnohdy to staré hluboko zakoření a je tak problém to nahradit za nové. V přírodě není problém s nepřizpůsobivými příživníky, zde je takový jedinec snadnou potravou pro dravce, pokud zde nejsou predátoři co eliminují přemnožení tak následkem je přemnožení a degenerace, každý je snadno nahraditelný v přelidněné civilizaci to nám války a pandemie odhalují že lidí je na světě nadbytek a tak lidi nemají pro elitu velikou hodnotu. Blíží se jistě doba ve které moc a bohatství bude mít jenom globální umělá inteligence, skončí rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude jenom loutkou na dálkové ovládání a dlouhodobý pokles kvality nebo výkonu, bude znamenat automatické eliminování v krematoriu.

Zklamání ze socialismu vystřídalo nadšení z kapitalismu


Bojíme se neznámého. Nikdo dnes nedokáže zodpovědně posoudit, nakolik je virová nákaza nebezpečná. Preventivní opatření jsou nezbytná. Občané by o nich měli být informování s maximální citlivostí, uvážlivostí, profesionalitou. Tak, aby nedošlo k panice. Vystrašení lidé ztrácejí sebekontrolu, jsou snadno manipulovatelní. Hrozba epidemií by mohla být zneužita k odvedení pozornosti od stávajících problémů politické reprezentace, k omezení občanských práv a svobod. Stres, který média a rozporuplná vystoupení politiků vyvolávají, oslabuje systém. Lidé jsou o to náchylnější k infekci. Panice by pak mohlo ve výsledku podlehnout víc lidí než koronaviru. Obava se naplnila.

Žádný z předchozích virů neměl tak dramatický mediální doprovod. Hodinu po hodině nás média bombardovala zprávami, kolik lidí se nakazilo, kolik zemřelo. Následovala dramatická represivní opatření: povinnost roušek, zavření škol, firem, hranic, omezení sociálního kontaktu. Opatření chaotická, nepřehledná, často nerealizovatelná, nebo dokonce nezákonná. Když se lidé začali vzpamatovávat, následovala další dávka oleje pod kotel strachu. Přijde druhá vlna, třetí vlna, bude hůř, nestačí se pohřbívat. Kvalita zdravotnictví v chudém světě je oproti našemu zdravotnictví velmi nízká, hygienické podmínky v chudinských čtvrtích děsivé.

Počet pacientů s akutním respiračním onemocněním se pohybuje mezi 26 tisíci až 30 tisíci za týden. Koronavirem onemocní řádově desítky, maximálně to byly stovky lidí týdně. Za čtyři měsíce máme 9 tisíc nemocných, přes 400 lidí s Covidem u nás zemřelo. Prvnímu zemřelému bylo 95 let a trpěl řadou vážných nemocí, další dva se léčili s rakovinou, další s nemocným srdcem. Když zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice, titulky v novinách hlásaly, že je první obětí koronaviru, která neměla žádnou jinou nemoc. Pitva potvrdila, že příčinou úmrtí byl infarkt, způsobený stresem, který vyvolalo veřejné prohlášení, že infekci zavlekl do nemocnice personál. Svědomitá sestra si to brala k srdci.

Koronavirus byl jen třešničkou na dortu. Koncem května zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) informaci, že Covid-19 nebyl primární příčinou úmrtí nejméně 60 procent lidí, kteří jsou uváděni ve statistikách Ministerstva zdravotnictví jako jeho oběti. Zemřelí trpěli jinými chronickými nemocemi! V ČR se podle webu Ministerstva zdravotnictví nakazilo 484 dětí ve věku do 14 let, což je 6,1 procent celkového počtu nakažených. Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole, je téměř nulové, prohlásil v květnu 2020 náměstek Prymula.

Tedy člověk, který se přímo podílel na uzavření škol, povinném nošení roušek, udržování rozestupů. Mnohá z těchto opatření jsou ve školách vyžadována dodnes! EU je úplně paralyzované díky pandemii! Zdravotní, ekonomické, kulturní a sociální škody způsobené šířením paniky mnohonásobně převyšují škody způsobené koronavirem. Jejich společným jmenovatelem jsou dezinformace, manipulace, strach. Koronavirus SARS-Cov-2 reálně existuje. Účinná vakcína není a s největší pravděpodobností nebude. Koronavirus není jen problém medicínský, ale především civilizační. Všude zbožňujeme konzumní systém založený na nekonečném růstu a nekonečné spotřebě.

To vše na omezeném času a prostoru. Takový společenský systém se chová jako nádorové bujení, až organismus zahubí. Bída konzumní společnosti dosáhla takové velikosti a síly, že se rozhodla nakazit zdravou část populace. Samoúzdravné schopnosti a občanská společnost byly paralyzovány. Selhaly svaté elity. Selhaly rozum a cit, občanská zodpovědnost a statečnost. Zvítězil strach. K vyhlášení pandemie došlo pod tlakem farmaceutických firem. Astronomické zisky jim umožnily potlačit názory odpůrců, nakoupit virology, epidemiology, politiky, žurnalisty. I v malých českých poměrech se dají vydělat slušné peníze.

Miliardy plynou do výzkumu vakcín, profitují výrobci testů, roušek, ochranných štítů, dezinfekcí. Profitovat mohou krátkodobě banky, IT firmy zapojené do „chytré“ karantény, pár psychopatů v politice. Dlouhodobě nikdo. Společenská rakovina, kterou vytvořili, nakonec zahubí i je. Pandemické hry nejsou sofistikovaným plánem Donalda Trumpa, Borise Johnsona, Mattea Salviniho, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Hamáčka a dalších. Ti jsou jen nejvíce viditelnými buňkami společenské rakoviny, tragikomickými marionetami her.

Společnost založená na nekonečném růstu narazila na svoje limity. Lidé vystrašení docházejícími zdroji energie, migrační krizí, změnami klimatu, atd. zvolili do vedoucích pozic bezohledné, bezcitné a dravé psychopaty. Ti slibují jednoduchá a bezbolestná řešení složitých problémů. Davy jásají. Jednoduchá a bezbolestná řešení ale neexistují. Psychopat slibuje, sliby neplní, chybu nepřizná, nikdy neodstoupí. Když je zahnaný do kouta, ukáže na migranty, pravdoláskaře, EU, nebo na koronavirus. Najde viníka, zástupný problém. Aby odvedl pozornost od vlastní neschopnosti, neznalosti, lží a podvodů. Vyvolá koronahysterii, ustanoví se hlavním spasitelem.

Dav jásá. Co na tom, že za ním zůstává spálená země. Předchozí generace budovaly vyspělou humanistickou společnost, kde všechno patří všem a všem je dobře. Dopadlo to špatně. Zklamání ze socialismu vystřídalo nadšení z kapitalismu. Po zklamání z komunismu a kapitalismu, vkládáme naděje v Čínu. Čína nás nespasí. Proč by měla? Spasit se můžeme jen sami. Pečovat o vlastní zdraví, o životní prostředí, vzdělanost, mezilidské vztahy, spolupracovat s našimi evropskými sousedy. Vnímat svět ve složitých souvislostech. Myslet globálně, jednat jednoduše, tedy lokálně.

Ano, nošení roušky má smysl u lidí nakažených nebo těch, kteří vykazují příznaky nákazy, nebo u těch, kteří o nakažené pečují. Všeobecná roušková povinnost, omezení veškerého sociálního kontaktu, vypnutí ekonomiky, zavření škol a další drastické restrikce postrádají jakékoliv racionální zdůvodnění, podlamují imunitu, škodí zdraví. Jsou potvrzením mentality psychopatů. Za maskou přesvědčivých a rázných vůdců se skrývá vnitřní nejistota a zbabělost. Jednají impulzivně, nedomýšlejí důsledky svých činů, nejsou ochotni za ně nést odpovědnost. V medicíně platí zásada neškodit. Léčba nesmí způsobit větší útrapy než samotné onemocnění.

Opatření zamezující šíření koronaviru nesmějí způsobit větší škody než samotný koronavirus. Roušky, rozestupy, zavření hranic a škol, zákaz shromáždění. Nic z toho neřeší podstatu problému: iluzi nekonečného ekonomického růstu, dopad na životní prostředí. V dalších dějstvích nás čekají druhá a třetí vlna koronahysterie, plošné testování, chytrá karanténa, vakcinace. Nošení roušek se nesmyslně přikazovalo, i když už k němu nebyl důvod.

A jak se jednou s omezováním svobod začne, je to cesta do pekla. Vládnou nám stejně nebezpeční, charakterově narušení lidé jako kdysi. My se jimi stejně jako kdysi necháváme manipulovat. S děsivou lehkomyslností zaměňujeme reálnou svobodu za iluzi falešného bezpečí. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od problémů. EU která se nechá od USA umlčet, nosí roušku, i když nemusí, nemá už evoluční budoucnost.

Protekcionismus s maskou demokracie


Vše se neustále mění podle situace, z dálky vypadá společnost na to že je někde kapitalismus a jinde je socialismus, jenže z blízka spatříme protekcionismus s maskou demokracie. Jelikož nahá pravda vzbuzuje v lidech deprese tak se pravda oblékla a tak vznikli dezinformace, kdy ten kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje. Ano, bude líp slibují politici, zapomínají ale dodat to že po volbách bude líp jenom těm které jsme zvolili a ostatním líp nebude. Máme dneska jiné závislosti než jsme měli v minulosti a tak vyšlo zde mnohé z módy, je to evoluce která staré novým nahrazuje, místo víry v zázraky po smrti zde je víra v zázraky po investování do; služby, zboží, reklamy, vzdělání, vztahů, atd.

Otázkou je do čeho investovat a na čem šetřit, každý jedinec je originál v originální situaci a stejně jsou na tom i organizace a národy, co je pro jednoho správné to je pro jiného chybné. Poslední dobou řeším mnoho problémů s; technikou, programy, informacemi, atd. když jeden problém konečně eliminuji tak je zde brzo jiný problém, ostatní jsou na tom podobně ano takový je život že máme inteligenci a ruce proto abychom dokázali zvládnout problémy, někdo problémy zvládá snadno a jiný je zvládá těžko, nejhorší je situace pokud problémy nedokážeme zvládnout a tak z toho máme stres a deprese nebo přichází syndrom vyhoření, který může člověka dohnat k sebevraždě.

Léčit syndrom vyhoření je záležitost na mnoho let a nejsou zatím na to žádné léky! Mediálně se mnoho řeší pandemie na kterou umírají nemocní lidé, ale mnohem více lidí umírá díky psychickým nemocem, ale to se bohužel už mediálně neřeší, protože nikdo neví jak to řešit a vyřešit. Vše je zde o kauzalitě která praví že každý náš problém jistě má i svojí příčinu a dokud tu příčinu nenajdeme a neodstraníme tak do té doby se problému nezbavíme. Největším problémem je dneska bída která je; ekonomická, psychická, ideologická, sociální, informační, atd. z lidí se stali žebráci a tak je zde blbá nálada.