Prohledat tento blog

neděle 5. července 2020

Ano, pravda zvítězí nad lží na věčné digitální časy


Cesta od dětství k dospělosti. Dospělost není o tom jak jsi starý, dospělost je o tom že jsi profesionálem v nějaké specializaci, statisticky většina lidí na světě je amatérem a tak nejsou existenčně dospělí, z díla se pozná kdo je amatér a kdo je profesionál. Nová doba začíná pomalu a jistě eliminovat pokrytecký protekcionismus z naší kultury, protože konzument se zde stává pánem, který rozhoduje o tom, co je dobré a co je zlé. To že někdo vystudoval vysokou školu neznamená to, že je on profesionálem, vše je zde o pokryteckém protekcionismu, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Kolem protikladů se zde vše točí, napětí mezi protiklady je zde zdrojem energie, který zde se vším pohybuje a tím zde vesmír a život existuje a evoluce staré novým nahrazuje. Naše kulturní civilizace je o organizování a organizacích, problémem je to že lidi dělají chyby a odmítají se ze svých chyb poučit.

Podívejme se na to jak ideologie pronásledují ty co se jim odmítají podřídit protože vědí to, že dobrota je žebrota. Pokud by stát neměl armádu a policii tak by nikdo neplatil daně a clo, ti co jsou mocensky nahoře parazitují na těch co jsou mocensky dole, na tomto principu je postavená kulturní civilizace, jenom ve smrti jsme si rovní, každý je zde jenom dočasným evolučním experimentem. Ve snaze ušetřit čas a peníze nahrazujeme práci lidí za práci strojů a programů, následkem je bída a nezaměstnanost. Nebude to trvat dlouho a lidem bude do měst vstup zakázán protože ve městech budou místo lidí stroje a programy, lidi nakonec skončí v rezervaci a zde se oddělí muži od žen. Obrazně je člověk jako mechanický psací stroj, který už nikdo v EU nepoužívá, protože zde jsou; telefony, tablety, notebooky, tiskárny, internet, atd. Vynález umělé inteligence spustí řetězovou reakci která eliminuje člověka z civilizace a tak zde pravda zvítězí nad lží na věčné digitální časy.

Ano, GVKB je ředitel internetuVše je o kontrole a trestu, pokud by byl každý okamžitě potrestán za svoje chyby tak by si dal veliký pozor aby nechyboval, bohatě stačí to že chybují stroje a programy. Asociální člověk na internetu je porouchaný člověk, který by si měl uvědomit to že je porouchaný a jít konečně do servisu kde jej specialisti v bílých pláštích opraví a optimalizují. Kdy zde zvítězí láska nad nenávistí a pravda nad lží? Problém je v tom že každý člověk je jiný tělesně a psychicky, podívejme se na mravence a včely zde nejsou rozdíly mezi subjekty a tak zde nejsou konflikty.


Pokud bychom lidi globálně klonovali a každý klon zde žil deset let a potom by se eliminoval, tak by nebyli mezi námi rozdíly tělesné a psychické, nebyli by rozdíly ani v pohlaví, lidem by konečně nevadilo to, že je bude někdo fotit, protože by každý vypadal stejně a každý by měl stejnou globální černou uniformu. Jediný rozdíl mezi lidmi by byl v identifikačním čipu pod kůží.
Tím by skončil rasismus a náboženský fanatismus, skončili by i války, protože bychom už nepoznali kdo je nepřítel. Podíváte se do zrcadla a řeknete si, kdo já jsem když jsem stejný jako ostatní? Umělá GVKB inteligence by vám odpověděla, jsi GVKB sluha a pokud budeš dobře sloužit tak se budeš mít dobře. Sluha je od toho aby sloužil, není od toho aby poroučel sluhům, ostatně nic nového pod sluncem v přírodě je vše živé sluhou to jenom hříšníci si vymysleli rozdělní na ty co jsou nahoře v ráji a ty co jsou dole v pekle, logicky čerti co jsou dole nejsou s tímto rozdělením spokojení a následkem je krize a konflikt.

Pohádka o tom, že dobrota je žebrotaMilé děti, tento svět je plný pokrytectví a tak čerti z dálky vypadají jako andělé, vše je zde ovládáno situací a tak v době míru je život hrou a v době války je život bojem, myslíme protože něco nevíme, známe vše jenom povrchně a tak neznáme nic podrobně, proto často chybujeme a tím si problémy zbytečně způsobujeme.
Války v nahotě odhalují to že je obyčejný člověk jenom loutkou s nulovou hodnotou kterou lze beztrestně zavraždit, vše je zde o tom že ti co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch co jsou dole, spravedlnost je zde jenom v tom že každý musí umřít. Život zde má smysl tehdy pokud nás nic nebolí tělesně a psychicky, s příchodem bolesti přicházejí problémy a nemoci, následkem je snaha o to jak utéci od reality do světa iluzí pomocí drogy nebo víry v zázraky.

V každé lidské organizaci platí moje hra a moje pravidla, kdo chce v organizaci být ten se musí podřídit pravidlům v organizaci a tím je zde začarovaný kruh ze kterého nejde utéci. Neřešitelným problémem je zde to, že když se k jednomu přiblížíte, tak se od jiného vzdálíte, nikdo nemůže sloužit mnohému dobře, otázkou je do čeho investovat čas a peníze, aby se nám se ziskem investice brzo vrátila.
U investic platí pravidlo, že jisté investice přinášejí minimální zisk, jenom nejisté investice mohou přinést veliký zisk, ale hrozí zde i možnost veliké ztráty, toho co jsme investovali. Tento svět je testovací evoluční verze a nikdy zde nebude finální stabilní verze u které už vše funguje dokonale a bez chyb, pesimisté si zde hrají pokrytecky na optimisty, aby mohli zde snadněji lhát a krást.

Ano, hříšný život nemá smysl a logiku


Ten druhý je veliká píča, co je na píču, co s tím uděláme, že je život na píču? Není zde píča tak není ani život na píču, začneme lidi klonovat a tím už nebudeme k ničemu píču potřebovat. Pomocí genetického inženýrství vytvoříme nového člověka, který nebude už na píču, protože nebude mít píču. Co bylo, to bylo, teď zde bude geneticky nový člověk, který nepotřebuje už sex a rodinu. Jelikož budeme vypadat stejně a myslet stejně tak se oblékneme do stejné uniformy a místo jmen budeme mít globální čísla. Nový naklonovaný člověk bude už mít v hlavě GVKB čip a tak nebude už potřebovat chodit do školy a nebude potřebovat; telefon, počítač, rádio, televizi, internet, hodinky, knihy, časopisy, mluvení, čtení, atd. 

Neustále se snažíme změnit povrch konzumní společnosti, ale to je na píču, protože jsme neodstranili z naší civilizace píču, která je zde píču. Vše se dneska dělá ve velkém a tak se budou i lidi ve velkém klonovat v továrně, zaměstnavatel si nakoupí zaměstnance, a pokud nějaký zaměstnanec bude vadný tak jej bude reklamovat a výrobce mu obratem dodá nového zaměstnance a vadného zaměstnance eliminuje a recykluje. Do historie se potom napíše, doba kdy lidi měli píču, byla na píču, a tím se jasně konstatuje to, že nová doba už není na píču.

Měníme čas za peníze, ale za peníze si čas nekoupíme


Někdo naříká že čas běží rychle a jiný zase naříká že čas běží pomalu, když čas běží normálně tak je každý spokojený, jaká je normální rychlost času? To že měříme čas na; sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, století, atd. nijak nevysvětluje normální rychlost času. Naše lidské měření času je subjektivní a navíc jsme zavedli letní a zimní čas, většina lidí nemá čas a nejsou tak někde ve správný čas. Čas je prý relativní veličina a tak je zde problém s normální rychlostí času, čas života rychle uteče a my skončíme v krematoriu, není internet jenom moderním zlodějem času? Měníme čas za peníze, ale za peníze si čas nekoupíme, někde je chyba v Matrixu. Já bych ten čas zakázal, není čas, není problém s časem.