pondělí 30. listopadu 2020

Inflace znehodnotila lidskou práciČlověk byl evolucí vyhnán z přírodního ráje do nepřirozeného očistce, co bylo prioritní příčinou toho, že nás evoluce vyhnala z ráje do očistce? Očistec pro lidi je zde díky inflaci, hodnotu má zde jenom to, co potřebujeme a je toho nedostatek, jakmile je nedostatek nahrazen nadbytkem, tak je zde inflace u; času, peněz, pravdy, lásky, informací, programů, umění, zaměstnání atd.

Dostali jsme od evoluce dar řeči a později přišla i gramotnost, jenže najednou nastala inflace u informací a programů, a tak milujeme psy, protože psy nemluví. V současnosti řešíme problém s pandemií a ekonomikou, neuvědomujeme si, že za všemi našimi lidskými problémy je vždy schována inflace, lidí je nadbytek, a tak následkem je pandemie a nefungující ekonomika.

Za pouhých 56 let se počet lidí na světě zdvojnásobil, největší přírůstek světové populace je tam, kde je veliká ekonomická a ideologická zaostalost a většina lidí tak nemá k dispozici rychlý internet s neomezenými daty. Řešíme následky, a přitom bychom měli řešit správně příčiny, díky kterým je zde všude inflace, největší inflační šok nastal s vynálezem digitalizace, díky digitalizaci začalo docházet u mnohého k obrovské inflaci a následkem byli problémy, na které není řešení.

Jsi v situaci, kdy nemáš čas a peníze, a tak máš stres a deprese, neuvědomuješ si to, že příčinou tvojí dlouhodobé blbé nálady je inflace. Veliké války v nahotě odhalují to, že lidi dneska už nemají pro společnost žádnou hodnotu, a tak se ve válkách lidi vraždí už mnoho tisíciletí, když to nejde vyřešit po dobrém tak to řešíme po zlém, mír je tak už jenom dobou, mezi ukončením staré války a začátkem nové války.

Staroměstská exekuce (poprava 27 českých „pánů“) ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.

Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.

Vítěz určuje pravidla hry, na tomto principu funguje naše kultura, jenže každé vítězství je zde dočasně! Skutečným vítězem zde je inflace, která z nás všech udělala nuly s nulovou hodnotou, co si na internetu hrají na veliké číslo, z díla poznáme, kdo je nulou, a kdo je velikým číslem, co zde po tobě zůstane, až jednou zemřeš, pokud jsi nulou, tak zde po tobě nic hodnotného a trvalého nezůstane, o tom to všude je!

Domácí práce s velkým ziskemTo, co bylo dříve nemožné, to bude v budoucnosti už možné, a tak zde bude domácí práce s velikým ziskem, vaše domácí práce bude o tom, že budete regulovat něco složitého a živého ve virtuální realitě tak aby to ve virtuální realitě optimálně fungovalo.

Budete v roli profesionálního hospodáře, který podporuje to, co je užitečné a eliminuje to, co není už užitečné. Nebude to práce pro každého, protože tato práce bude od vás vyžadovat profesionální přístup v nějaké úzké specializaci a vezme vám i mnoho času, vše je obchod, ve kterém je zadarmo jenom to, co nemá hodnotu!

Budete muset i mnoho investovat do moderního počítačového pracoviště a do velmi rychlého internetového připojení. Největším problémem bude pro vás to, že se budete muset neustále učit něčemu, co bude pro vás nové a cizí, práce se vám stane tvrdou drogou, na které budete závislí a mnozí psychičtí ubožáci se tak psychicky zhroutí a skončí v psychiatrické nemocnici.

Vaše práce bude o tom, že budete muset překonat problémy, o kterých si mnozí myslí že není možné tyto problémy překonat, budete muset trpělivě dlouho experimentovat, až konečně uspějete, a postoupíte tak do vyšší úrovně hry o peníze a výhody. Pravidla, podle kterých budete doma pracovat se budou často měnit, podle situace, vaším největším problémem bude nedostatek času a strach z toho že uděláte chybu.

Regulace u lidské práce01 

Aby vše mohlo fungovat optimálně, tak zde musí být možná regulace, příkladů, kde se používá regulace, je zde obrovské množství, o tom nikdo nepochybuje, co se stane, pokud regulace nefunguje správně, to záleží na tom, o jakou regulaci jde, zde se dostáváme ke kauzalitě, která nám praví, že vše jsou příčiny a následky. 

02 

Všechny problémy, které vzniknou díky chybné regulaci, se časem vyřeší, problémem je, že zase vzniknou časem nové problémy s nefungující regulací. 

03 

Od narození do smrti je každý živý subjekt pod vlivem regulace, a tak se stává loutkou, kterou ovládá nejvíce regulace, mnohdy je zde snaha o to nebýt loutkou, kterou násilně ovládá regulace, jenže každý pokus o to uniknout násilné regulaci, je tvrdě potrestán, otázkou je, jak tento problém s regulací optimálně vyřešit? 

04 

Můžete se na to optat mnoha lidí a zjistíte to, že vám odpoví, že je to nezajímá, nebo že takový je život, a neměli bychom řešit to, co stejně nejde vyřešit. 

05 

Nejvíce řešíme nefungující regulaci u lidské práce, jak je možné že někdo má dobrou práci a jiný má špatnou práci, to přeci není spravedlivé, mělo by se s touto regulací konečně něco všude udělat? 

06 

Existuje na světě vůbec nějaký moudrý člověk, který by věděl, co s tím udělat tak, aby regulace u lidské práce optimálně všude trvale fungovala a nikdo si už nestěžoval na to, že regulace lidské práce nefunguje? 

07 

Ano, na světě takový člověk existuje (GVKB), ale on lidem navrhuje řešení, které se lidem nelíbí, řešení je to jednoduché a prosté, zakážeme všem lidem práci za odměnu ve formě peněz nebo výhod, není pro lidi práce tak není třeba řešit otázku dobré a špatné práce. 

08 

Na myšlení budou počítače a na fyzickou práci budou stroje a roboti, zbývá už jenom dořešit to, jak zabánit tomu, aby nás všechny globální umělá inteligence nepřemístila násilně do koncentračního tábora a zde do krematoria. 

09 

Ten, kdo neplatí vysoké daně, ten je nepřizpůsobivý příživník a je třeba jej násilně optimálně rychle eliminovat, tak jako eliminujeme plevel a parazity v hospodářství. 

10 

Třetí světová válka nebude už mezi státy, ale bude mezi umělou inteligencí a lidmi, logicky tuto válku vyhraje umělá inteligence, a tak lidi skončí v krematoriu, nejsou lidi tak nejsou problémy s regulací.

neděle 29. listopadu 2020

Člověk byl evolucí stvořen k práci a bez práce nemá jeho existence zde smyslNejlepším lékem na psychiku je radost z dobré práce, člověk byl evolucí stvořen k práci a bez práce nemá jeho existence zde smysl, a tak má nemocnou psychiku. Dávat psychiky nemocným lidem v psychiatrické nemocnici léky na psychiku je chybou, protože léky mohou vyléčit jenom tělo a nemohou léčit psychiku, která je nemocná proto, že zde není pro lidi dostatek dobré práce.

Jak vlastně došlo evolučně k tomu, že místo dobré práce je pro lidi špatná práce to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu? V bibli je mytologický příběh o tom, jak Eva natrhala ovoce ze zakázaného stromu v ráji, když s Adamem toto ovoce pojedli, tak se naučili mluvení a jakmile začali mluvit, tak byli vyhnáni z psychického ráje do psychického očistce, protože se z nich stali hříšní neznabozi.

Mluvení je prvotní hřích, dokud dítě nemluví tak je bez hříchu, čím více umíme mluvit, tím většími jsme i hříšníky. Představme si společnost, ve které lidi neumí mluvit a jsou tak logicky i negramotní, v takové společnosti by lidi nelhali a tím by nemohli ani krást.

Pořizujeme si psy, protože psi nemluví, manželství je pro nás očistcem, protože mluvíme, používáme antikoncepci a potraty, protože mít děti ve světě kde lidi mluví to nemá logickou koncepci. Mluvení je pro mnoho lidí tvrdou drogou, na které jsou závislí, proč na mobilní telefony nedáme varování, že mnoho mluvení škodí psychickému zdraví a že ticho léčí.

Většina zaměstnanců není v zaměstnání spokojenáJsou zde organizace, ve kterých málo zaměstnanců, zvládne přežít zkušební tříměsíční dobu, někteří už první den v zaměstnání zde skončí. Zaměstnavatelé zde nejspíše potřebují roboty na baterky, nebude to už evolučně trvat dlouho a zaměstnavatelé budou mít konečně možnost nahradit lidské zaměstnance za roboty na baterky, problém je v tom, že i ti co jsou dneska ekonomicky nahoře ve vysockých funkcích, budou nahrazení za roboty na baterky, robot prezident bude na hradě v Praze vyznamenávat roboty, práce za mzdu pro lidi v EU nikde nebude!

Mnozí si naivně myslí, že když nebude v EU práce, tak bude každý v EU dostávat peníze, jako sociální podporu, aby netrpěl velikou bídou. Nepodmíněný příjem je sociální utopie, EU umělá inteligence vyřeší problém s nezaměstnaností pro lidi v EU tím, že lidi skončí v krematoriu, nejsou lidi tak nejsou s lidmi v EU problémy, nic nového pod sluncem, Nacismus eliminoval lidi po milionech v plynových komorách. Miliony mrtvých nezaměstnaných lidí to je statistika, tragédie je, pokud zemře diktátor, vše je o tom, že sklidíme to, co jsme zaseli.

Každý musí mít možnost pracovat za vysokou mzduK čemu je mi práce za malou mzdu, když tato ubohá mzda mi nestačí k tomu, abych si mohl ze mzdy něco ušetřit do budoucnosti a abych neměl veliké dluhy. Prý za minimální mzdu u nás pracuje minimum lidí, pokud by to byla skutečně objektivní pravda, tak by přeci nebyl logicky problém s tím, že minimální mzdu zvedneme u nás na dvojnásobek. Statisticky je prý u nás malá nezaměstnanost, kdo chce, ten si práci najde, jenže najde jenom práci za malou mzdu, najít práci za vysokou mzdu, to je možné jenom díky protekci. Malé mzdy nejsou jenom naším současným problémem, jde o dlouhodobý globální problém, statisticky 81 % zaměstnanců na světě pracuje za malé mzdy, a tak mají dluhy, z malé mzdy jsou logicky i malé daně, a tak se do dluhové pasti dostávají i zaostalé národy, a mnohdy tak musí vyhlásit státní bankrot.

Pokud zde jsou běžné malé mzdy a jsou vysoké ceny, tak to jistě musí mít i nějakou skrytou příčinu, vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky! Příčinou malé mzdy je vždy monopol, RVHP socialismus u nás zkrachoval díky monopolu, je třeba se konečně poučit z krizového vývoje ekonomiky v EU a začít s eliminováním monopolů v EU. Sledujme pohyb peněz v EU, a tak odhalíme skryté monopoly v EU, které na nás v EU parazitují, nadbytek je postaven na nedostatku. Je třeba začít škrtat zbytečné náklady, které zde mají ti, co jsou ekonomicky nahoře, díky protekci, kterou si nezaslouží, už zde bylo dost tunelování a jiných podrazů, na ty, co jsou dole a pracují za malé mzdy.

Špatná práce je nejhorším trestemDlouho jsem se zamýšlel nad tím, že lidi mají blbou náladu, a to řeší konzumací cigaret nebo vírou v zázraky, jistě musí mít blbá nálada nějakou skrytou příčinu? Příčinou blbé nálady je nejvíce blbá práce, ze které je nám blbě, dobrou náladu má logicky ten, kdo má dlouhodobě dobrou práci, po které je mu dobře. Nedostatek dobré práce pro většinu lidí je zde už mnoho století, nejde o nic nového, podívejme se na delfíny, jak mají dobrou náladu a příčinou je dobrá práce, co jako lidi děláme evolučně špatně, že máme jenom blbou práci, a tak je nám z té blbé práce blbě? 

Lidí je zde jako sraček a ti co jsou nahoře zvysoka serou na ty, co jsou dole, a tak život zde stojí za hovno, v přírodě je každé přemnožení rychle eliminováno, protože je zde všude konkurence, pokud by v lidské civilizaci byla všude přirozená konkurence tak by nedocházelo už k přelidnění a degeneraci, s příchodem monopolů přichází přelidnění a degenerace, následkem je logicky blbá práce a tím i blbá nálada. 

Monopol je kořenem všeho zla v lidské civilizaci, největší monopol mají mocné veliké organizace, každý monopol to je továrna na blbou náladu. Proč socialismus nefungoval, socialismus byl postaven na státním monopolu, podívejme se na to, co je zde předražené a hledejme příčiny předražení, jistě nakonec dospějeme k monopolu, zlo spáchal ten, komu to přineslo veliký užitek, nadbytek je zde díky nedostatku, ryba přeci smrdí od hlavy.

Optimální práceProč je zde vše dočasně? 

Vše je zde dočasně, proto aby se mohlo staré nahradit novým, stará stránka na internetu zanikne a místo ní vznikne nová stránka, starý člověk zanikne a místo něj je zde mladý člověk atd. 

Vše je zde ohraničeno; časem, prostorem, informacemi, programy, pravidly, zákony, předpisy atd. smrt člověka je následkem ohraničení, trvale zde jsou jenom vesmírná pravidla, jako je třeba zákon příčiny a následku. 

Pokud fotografuji to, co se rychle pohybuje, tak musím nastavit na fotoaparátu velmi krátký čas expozice, aby byla fotka ostrá, fotografie to je zastavený čas, stejně tak i knihy a časopisy to je taky zastavený čas. 

Zastavený čas je časová konzerva, která nám umožňuje získávat informace rychle a levně. 

Internet nám nabízí zastavený čas, a tak zde získáváme informace rychle a levně. 

Pokud s někým telefonujeme tak získáváme informace, které jsou aktuální, jenže tyto informace jsou jenom pro nás, a tak jsou drahé. 

Pokud v televizi někdo mluví tak on poskytuje divákům levné informace, vše je dneska o tom, jak dělat něco ve velkém, a tak z toho mít i veliký zisk. 

Vyhledávače ve velkém prohledávají internet, a tak je z toho veliký zisk pro ty, co poskytují informace o tom, co je na internetu. 

Všimněme si toho, že každá práce je možná díky času, kámen nepracuje, protože nemá na práci čas, stejně tak nemocný člověk nepracuje, protože nemá na práci čas, hodnoty vznikají z práce, co je to práce? 

Práce je možná díky programu, vše je zde naprogramované k práci, něco je naprogramované k práci za malou mzdu a něco je naprogramované na práci za velikou mzdu. 

Pokud chceš pracovat za velikou mzdu, tak se musíš optimálně přeprogramovat, nechtěj změnit svět a cizí lidi, chtěj změnit sebe, jak si to dneska uděláš takové to i zítra máš.

sobota 28. listopadu 2020

Zaměstnanci na baterkyKaždý člověk žije ve svém originálním časoprostoru a nechce tento časoprostor opustit, nejsme roboti, co byli vyrobeni a nastaveni v továrně jsme lidi. Každá organizace má snahu proměnit násilím lidi v roboty na dálkové ovládání, to se pochopitelně lidem nelíbí, a tak zde jsou problémy, na které není řešení je to problém, na který nemáme řešení. Na jednu stranu se požaduje od člověka, aby byl samostatný, a na druhou stranu je s člověkem jednáno jako s loutkou, to logicky nefunguje, pokud je zde problém, tak jistě ten problém má i svoji příčinu.

Co je to vlastně život? Život je hra podle pravidel, která u zvířat a rostlin určuje existenční situace a u lidí pravidla hry určuje organizace, která lidem organizuje jejich životy od narození do smrti. Problém není v tom, že nám organizace organizují život, problém je v tom že organizace nepřistupují ke každému jedinci individuálně, organizace pracují se statisticky průměrným jedincem a dělají pravidla pro průměrného jedince, průměrný jedinec je utopie, každý člověk je originál.

Zde se nabízí jednoduché řešení, nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, takto konečně bude každý jedinec stejný po stránce hmotné i po stránce programové. Nejsou lidi, tak logicky nejsou s lidmi už žádné problémy, originalita je luxus, který si nemůžeme už dovolit, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance na baterky, a tak dostanou zaměstnance na baterky, člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je robot který nelže a nekrade.

pátek 27. listopadu 2020

Za posledních sto let se naše civilizace mnoho změnilaPokud se točíte v kruhu a máte z toho deprese, tak se staňte pevným bodem, kolem kterého se vše točí. Je to obrazně jako ve sportu, kde ten, kdo je vítězem se většinou stává většinou i pevným bodem kolem kterého se vše točí. Ano, žijeme v konzumní realitě, kde je soutěž díky konkurenci, je to celé hra podle pravidel, která určuje organizace nebo situace, zadarmo je zde jenom to, co nemá hodnotu, nemá smysl soutěžit tam, kde není naděje na zisk hodnot, protože dobrota je žebrota.

Často slyším, že prý pokud má někdo špatný osud, tak nemá šanci na to být zde celebritou, každý jedinec je originál v originální situaci, někomu skutečně už nic nedokáže změnit jeho osud a u někoho je možné jeho osud změnit, vše je o limitech, které nás omezují, překonat jakýkoli životní limit, je jako výstup na velmi vysokou horu a čím jsme výše, tím je obtížnější postupovat k vrcholu.

Většina lidí touží po protekci, díky které se snadno a rychle dostanou na ekonomický vrchol, protekce je pro ekonomické příživníky stejnou drogou, jako je tvrdý alkohol a cigarety, bojovat s protekcionismem, je stejně obtížné jako bojovat s plevelem na zahradě. Za posledních sto let se naše civilizace mnoho změnila, a pokud bychom někomu před sto lety (rok 1920) povídali o tom co je zde dneska pro nás běžnou realitou, tak by nám nikdo nevěřil, že za pouhých sto let se může naše civilizace tak mnoho v mnohém změnit.

Mnoho tisícletí se snažíme marně o to, abychom měli pro sebe hodně času a měli i dostatek peněz, přichází konečně nová digitální doba, kdy máme ve vyspělé civilizaci dostatek času a peněz, jenže najednou nevíme, jak si užít optimálně, dostatek času a peněz? Zde se dostáváme k tomu, že nemáme k dispozici informace a programy, protože přístup k informacím a programům mají jenom ti, co jsou díky protekci nahoře, pro ty co jsou dole jsou k dispozici jenom dezinformace.

Ano, není zde svoboda, je zde otroctvíZ dálky nepřítel vypadá jako přítel, žijeme v pokrytecké společnosti, ve které si naši nepřátelé hrají na to, že jsou naši přátelé, skutečný přítel ti pomůže v nouzi a falešný přítel ti v nouzi nepomůže. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém není pravda a láska. Myslíme a konáme podle situace, protože jsme inteligentní, jsme dobří k sobě a zlí k ostatním lidem protože z cizího přeci krev neteče.

Války v nahotě odhalují to, že žijeme v pokryteckém očistci, ve kterém si čerti hrají na anděly! Proč společnost nefunguje správně, to je základní otázka na kterou je třeba hledat správnou odpověď, vše je o kauzalitě, pokud společnost nefunguje správně, tak to jistě má i příčinu, společnost je založená na organizování, kdy ti co jsou nahoře, organizují život těm, co jsou dole.

Problémem je to že ti co jsou nahoře, dělají chyby protože to jsou amatéři, je třeba zajistit to aby nám všude vládli profesionálové co nedělají amatérské chyby, podívejme se na podnikání a obchod, zde všude vládnou jenom profesionálové, protože jinak by to nefungovalo ekonomicky.

Uděláme proto všechny; národy, státy, unie, království, organizace, družstva, kluby atd., jako, akciové firmy, které budou řídit profesionální specialisti, takto zde skončí protekce, která umožňovala amatérům být na místech pro profesionály. Takto zde skončí problém s daněmi a cenzurou, už zde nebudeme potřebovat veliký stát, který pro svůj provoz potřebuje cenzuru a daně.

Zrušíme globálně daně, clo, cenzuru atd. je třeba pochopit, že svoboda je založená na možnosti volby z více možností, jaká je to možnost volby když mám na kandidátce předtištěná jména starých kariéristů a nemohu zde napsat jméno, které považuji za správné. Není zde svoboda je zde otroctví, není zde světlo je zde tma, abychom neviděli to, že všemu kraluje lež a nenávist.

středa 25. listopadu 2020

Ano, egoistická společnost je těžce nemocnáJsou otázky, na které marně hledáme odpovědi mnoho století, pokud je zde někdo, kdo je ochotný a schopný na tyto otázky optimálně odpovědět tak se stává populárním. Většinou se názor většiny považuje za správný a z názorů většiny se vytvářejí svatá pravidla a lidová moudrost, minulost nám ukázala to, že i názor většiny může být chybný, důkazem toho jsou staré knihy, lidi dělají chyby a mnozí se nechtějí ze svých chyb poučit, protože to jsou pitomci. Komu není už od nikoho rady, tomu není ani pomoci, války a pandemie odhalují lidskou pitomost, realita to je evoluční experiment, a tak se vše mění a jistota zde tak v ničem není.

Na počátku stvoření Absolutna a života byla kauzalita, nebyl zde žádný bůh nebo mimozemšťan, vše je o příčině a následku, každá naše chyba má jistě nějakou příčinu, mnohdy jsou nám příčiny chyb skryté, a tak je nemůžeme poznat a najít způsob, jak příčiny chyb eliminovat. Když je zde válka nebo krize tak nás to nutí k hledání příčin našich chyb, vše zlé je tak pro něco dobré, věda a technika nám přináší výhody, ale každý zisk je spojen se ztrátou. Současná egoistická společnost je těžce nemocná a nikdo neví, jak nemoci společnosti správně pojmenovat a jak je správně léčit, cenzura eliminuje pravdu a lásku, protože je zde snaha udělat z lidí loutky na dálkové ovládání, moc pro ty, co jsou nahoře je postavená na bezmoci pro ty, co jsou dole.

Podívejme se na velikou trestnou činnost u nepřizpůsobivých příživníků, co se rychle rozmnožují a neplatí společnosti žádné daně a poplatky, naopak dostávají od společnosti mnoho sociálních příspěvků, které si nezaslouží. Statisticky u nás 20 % lidí živí 80 % lidí, přitom ti, co nás zde živí svojí profesionální prací, mají podprůměrné platy, a tak mají samé dluhy. Nejlépe se zde mají profesionální lháři a zloději, kontrolní systém zde selhal, je zde velmi dlouho blbá nálada, a tak je zde veliká konzumace; piva, vína, tvrdého alkoholu, cigaret, marihuany, léků na deprese atd.

Budeme muset provést mnoho nepopulárních změn, abychom se měli lépe, začneme s nahrazováním lidí za umělou inteligenci a roboty, zavedeme přídělový čipový systém na zboží a služby, zrušíme peníze a soukromé vlastnictví. Takto zde skončí; mytologie, pohádky, náboženství, politika, reklama, móda, školství atd. Každý bude existenčně závislý na globální virtuální realitě, kterou bude mít pod kontrolou globální umělá inteligence, kdo se nedokáže optimálně přizpůsobit, ten bude muset počítat s tím, že skončí v rezervaci daleko od civilizace.

úterý 24. listopadu 2020

Pokrytecký populismus stvořil ekonomický očistecTen druhý je pitomec, protože žádný pitomec si nepřizná veřejně to, že je pitomec. Problém s nepřizpůsobivými příživníky, co na nás ekonomicky parazitují, je problém s pitomci, komu není rady, tomu není pomoci, jak řešit problém s tím, že je všude mnoho století pitomců jako sraček a že pitomci co jsou nahoře, serou z vysoka na pitomce, co jsou dole, a snaží se konkurenční pitomce spláchnout do hajzlu.

Pitomec je obrazně jako deset let starý počítač, který je pomalý a poruchový, podívejme se do přírody, zde se neustále nahrazuje staré za nové, nikdo nekřičí to, že je v přírodě diskriminace nepřizpůsobivých příživníků, protože je nám to jedno, diskriminace je následkem situace.

Pokud je zde něco, co na nás parazituje tak to řešíme logicky ekonomickou diskriminací, je třeba nepřizpůsobivé příživníky přemístit do rezervací, daleko od civilizace nejlépe na Sibiři, zde už nebudou moci ekonomicky parazitovat na společnosti a díky přirozenému evolučnímu výběru se v rezervaci eliminují geneticky vadní nepřizpůsobiví příživníci.

Nedostatek zaměstnanců vyřešíme pomocí autonomních inteligentních robotů na akumulátory, vše bude globálně řídit jenom umělá inteligence, která zruší peníze a soukromé vlastnictví, kdo nebude poslouchat optimálně GVKB umělou inteligenci, ten skončí v rezervaci. Takto zde všude zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy.

Cenzura eliminuje pravdu a lásku


Ti, co jsou nahoře, určují pravidla existenční hry, pro ty, co jsou dole, a přitom se ale ti co jsou nahoře, neřídí pravidly, která vytvořili, a mají na vše výjimky z těchto pravidel, jde o to, že žijeme v pokrytecké společnosti, kde jedno říkáme a jiné konáme. Pokud někdo hovoří o pravdě a lásce bez obalu stává se pro pokryteckou společnost nebezpečím a je tak zavřen do vězení nebo do psychiatrické nemocnice, realita nikdy nebyla pro lidi ideální a nikdy nebude pro lidi ideální, realita je hra podle pravidel a pravidla určuje situace nebo organizace.

Stvořitelem všeho je příčina a následek, náboženství a politika to je reklama na zázraky, nebude vám lépe po smrti ani po volbách, lépe je vždy jenom těm, co jsou díky protekci nahoře. Z díla poznáme tvůrce, dílo nemůže klamat tak jako klame lidská řeč. Podívejme se na totality, které s lidmi egoisticky jednali jako by lidi byli jenom nuly s nulovou hodnotou, nikde na světě není čistá demokracie, všude jsou veliké daně a tím jsou všude i byrokratické totality.

Lidi se z pohledu vědy nerozdělují na rasy, rozdělujeme lidi jenom na kultury, a jak víme, tak multikulturalismus nikde na světě nefunguje. Proč nám vadí lidská nahota, a tak jí zakazujeme? V nahotě jsme si rovní a není zde rozdíl mezi milionářem a žebrákem, vše je zde pokrytecké divadlo a na divadle herci nemohou být nazí, protože bychom nepoznali, jakou roli hrají.

pondělí 23. listopadu 2020

Závislost na digitální konzumní civilizaciNakupuji ve veliké samoobsluze v Praze a zapomněl jsem si nasadit bezdrátová drahá sluchátka a slyším, jak někdo telefonuje a řve do telefonu, že jej slyším na velikou vzdálenost, vypadalo to na mladého muže, který hovoří se svojí mladou partnerkou, o tom, co má nakoupit a popisuje co je v regálech. Takový mladý muž, to je jenom robot na dálkové ovládání, když zde nebyli mobilní telefony, tak měl každý na lístku napsáno, co má nakoupit a v samoobsluze bylo ticho. Dále neustále vidím, jak lidi koukají všude do mobilních telefonů a většinou mají na uších sluchátka, nevnímají tak vůbec svoje okolí, a tak stačí málo a mají problém, který může zásadně změnit jejich život.

Moderní civilizace se stala pro mnoho lidí drogou, na které jsou závislí, nebude to už trvat dlouho a bude zde místo internetu a televize globální virtuální realita ve které budou lidi trávit většinu svého času a virtuální realita lidem přeprogramuje mozek tak že se z lidí stanou loutky na dálkové ovládání. Místo roušek budou lidi nosit virtuální helmy, a tak když se podíváte na druhého člověka tak budete okamžitě vše o něm vědět, aniž byste s ním museli mluvit.

Skončí problém s tím, že někdo mluví cizím jazykem, umělá inteligence vám vše rychle přeloží, to povede k multikulturní společnosti, kde bude každý člověk jenom statistickým číslem v globální statistice. Nebudeme už potřebovat chodit do školy, protože nás vše naučí virtuální realita, mnoho specializovaných povolání tak zanikne, a i mnoho povolání tak vznikne. To vše povede k velikému globálnímu nárůstu stresu a deprese, lidi si budou pokládat často otázku, kdo já jsem a nebudou moci na tuto otázku správně odpovědět. Správnou odpovědí bude, já jsem nula, co zde má nulovou hodnotu.

Když nejsou problémy, tak není depreseProč je náš život spojen s problémy a tím i stresem a depresí? Problémem je to, že jsme na vše sami, vytvořili jsme hříšnou kulturu, ve které nedokážeme už žít společně a ten druhý je naším konkurentem. Podívejme se na armádu, jak zle se zde zachází s vojáky, jako by byl voják jenom loutkou na dálkové ovládání s nulovou hodnotou pro společnost.

Hříšná kultura je postavená na tom že mocní diskriminují bezmocné, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, všude platí moje hra a moje pravidla. Ti, co jsou nahoře, z vysoka serou na ty, co jsou dole, pokud ve zbytečné válce zbytečně zemřou miliony lidí tak je to pro ty, co jsou nahoře jenom statistika, pokud ale umře prezident nebo celebrita, tak je to najednou tragédie.

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém by každý hříšník chtěl hrát jenom hlavní role. Dobrota se stala žebrotou, a tak u moci jsou lháři a zloději, pokud by mohli volby eliminovat rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole tak by se volby zakázali, aby nám bylo líp, tak musíme začít nahrazovat lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, už nebudeme potřebovat k ničemu mocnou a bohatou elitu, zavede se globálně čipový přídělový systém na; práci, zboží, služby atd.

Zruší se; peníze, výhody, jistoty, soukromé vlastnictví, politika, náboženství, školství atd. Vše bude globálně řídit jenom GVKB umělá inteligence, pokud někdo bude chybovat, nebo bude pracovat pomalu, tak se v krematoriu eliminuje, pro nikoho nebudou výjimky a imunita. Rozmnožovat se budou moci jenom geneticky dokonalí jedinci, pokud se narodí geneticky vadné dítě, tak se to dítě automaticky eliminuje v krematoriu, výchovu všech dětí zajistí roboti, aby z dětí, vychovali kvalitní genetické roboty.

neděle 22. listopadu 2020

Ano, potřebujeme globální digitální optimalizaciVše se dneska mění a jenom člověk je pořád pitomou opicí, všechny snahy o to, aby nebyl člověk pitomou opicí, jsou naivní a marné, jediným možným řešením je nahrazení lidí globálně za roboty, přirovnal bych člověka ke koni, který nám mnoho století dobře sloužil, ale s příchodem automobilů a traktorů došlo k tomu, že už koně v civilizaci nepotřebujeme.

S příchodem umělé inteligence a robotů už nebudeme potřebovat k ničemu lidi, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrnách vyrábět roboty. Bude to veliký krok pro naši civilizaci, kdy místo pitomé elity zde bude umělá inteligence a roboti. S lidmi jsou jenom samé problémy, na které není řešení, nejsou lidi tak nejsou problémy.

Ano, potřebujeme globální digitální optimalizaci a základem je nahrazení lidí za roboty, člověk je chybou v civilizaci, protože člověk není evolučně vytvořen pro to, aby žil v civilizaci, ale je vytvořen k tomu, aby žil nahý v pralese jako divoch, který je negramotný. Beru člověka jako nepovedenou testovací verzi a finální povedenou verzí je robot.

Vše jde optimalizovat tak že lidi už nebudeme v civilizaci k ničemu potřebovat, války a pandemie jsou jenom následkem toho, že lidí je zde všude jako sraček, a tak je splachujeme do hajzlu, mnozí pitomí skeptici říkají, že nahrazení lidí za roboty zde bude nejdříve až za sto let a že je zbytečné tento problém dneska řešit. Komu není rady tomu není pomoci, nemá smysl slepým povídat něco o tom, co spatřuje ten, kdo není slepý.

Kontrolovat a trestat o tom je budoucnostInteligentní program, který z fotky pozná charakter člověka, stačí jenom naučit program rozpoznávání obličejů a vztahů obličeje s charakterem člověka a otestování v praxi, tento program nebude dobře fungovat u mladých lidí, protože zde ještě není charakter. Hodně by tento program mohl pomoci při výběru zaměstnanců a seznamování, jenže každá výhoda je spojená s nevýhodami, a tak by došlo k diskriminaci mnoha lidí, co vypadají tak že to jsou bezcharakterní devianti.

Ten, kdo dlouho pracuje s cizími lidmi, dokáže z tváře poznat charakter člověka, každý člověk je originál, který se neustále mění díky věku a situaci, charakter to jsou charakteristické vlastnosti člověka, čím více člověka známe tím více i o něm máme charakterových vlastností.

Necharakterizuje nás jenom obličej, je zde i; pach, otisk prstu, hlas atd. rozpoznávání lidí a věcí je základem pro to, abychom mohli existovat ve složitém časoprostoru, nebude to už trvat dlouho a budou zde roboti, co se podívají na člověka a okamžitě poznají, jak se ten člověk jmenuje a jaký má charakter, přijde doba digitálního sledování a lidi už nebudou moci lhát a krást, protože dostanou šokové obojky na krk a jakmile poruší zákony nebo pravidla tak okamžitě dostanou elektrický šok.

Život je naprogramovaný genetický procesVše, co je živé to bylo vytvořeno a nastaveno k nějakému osudu který nejde změnit, to znamená, že vše, co je živé to je loutkou, kterou mnohé ovládá, svoboda a rovnost je utopie, mnozí si logicky kladou otázku má smysl žít, když stejně jsme zde dočasně a vše co jsme pracně získali, to připadne dědicům nebo společnosti. Podívejme se na statistiky vědecky a zjistíme, že pro ty, co jsou nahoře, má život smysl a pro ty co jsou dole, nemá život smysl, následkem jsou kariéristické závody mezi pitomci.

Naše inteligence je schopnost vybrat si z mnoha možností to co je pro nás správné, vybíráme většinou pomocí porovnávání, problém nastane tehdy, když si nemůžeme vybrat a jsme nucení k tomu, že se z nás stávají jenom pitomé loutky. Nemožnost si vybrat to je obyčejné ekonomické vězení a logicky myslíme na to, jak z ekonomického vězení utéci, jenže ono není kam utéci, protože z jednoho ekonomického vězení, utečete do jiného ekonomického vězení, kde je zakopaný pes?

Romové a cikáni to jsou nepřizpůsobiví příživníciSpolečnost je všude postavená na principu moje hra a moje pravidla, ten, kdo porušuje pravidla, je za to potrestán, v minulosti byli cikáni v Evropě často popravováni, protože porušovali pravidla hry. Dneska máme plná vězení cikánů, a jakmile je cikán propuštěn z vězení tak se tam většinou i brzo vrátí. Každý problém má jistě i svoji příčinu, a pokud tu příčinu najdeme a eliminujeme tak většinou problém zmizí.

Co je příčinou toho, že Romové a cikáni to jsou nepřizpůsobiví příživníci? Příčinou je to že nad cikány zde není optimální digitální kontrola, je třeba dát globálně všem cikánům do hlavy kontrolní GVKB čip který vadný mozek odřízne od reality a tělo bude ovládat globální GVKB umělá inteligence, takto zmizí problém s tím, že cikáni dělali chyby a odmítali se ze svých chyb poučit, nejde zde rozhodně o diskriminaci, ale jde zde o to, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí na věčné digitální časy.

Jak si to zde dnes všude uděláme takové to zde i zítra budeme mít, vydáme svatý zákon, že ten, kdo je nepřizpůsobivým příživníkem ten dostane do hlavy GVKB kontrolní čip, takto budeme moci zrušit za sto let; soudy, vězení, policii, armádu, byrokracii, politiku, náboženství, výhody, protekci, peníze, soukromé vlastnictví, školy atd. zájem velikého je nad zájmem malého, je logické to že GVKB čipy nejprve dostanou ti, co jsou ekonomicky dole, a nakonec čipy dostanou i ti co jsou ekonomicky nahoře, a tak globálně lidi, už nebudou dělat často chyby.

Diskriminace je základem pro ekonomikuPodívejme se na internet z hlediska diskriminace, vyhledávače diskriminují stránky, které porušují pravidla, která určují vyhledávače, moje hra a moje pravidla o tom je diskriminace v; ekonomice, politice, náboženství, školství, podnikání, obchodě, vědě, technice, reklamě atd. Diskriminace není jenom v lidské společnosti, setkáme se s ní běžně i v přírodě.

Nejvíce vnímáme ekonomickou diskriminaci, která lidi rozděluje na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá u rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké organizaci bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě; vzhledu, víry, přesvědčení, pohlaví, věku, rodokmenu, moci, peněz, programů, informací, dogmat, inteligence, vědomostí, zdraví, osudu, jazyka, situace atd.

Socialismus se pokusil o zrušení diskriminace mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, následkem bylo ekonomické zhroucení socialismu a návrat ke kapitalismu. Mediálně často slyšíme o diskriminaci ekonomických přistěhovalců z Indie, problém je v tom že tito přistěhovalci z Indie porušují pravidla vyspělé společnosti a chovají se zde jako v zaostalé Indické společnosti.

Řešením je zde odsun všech těchto ekonomických přistěhovalců zpět do Indie. Podobný problém je zde i s lidmi co jsou pod vlivem Islámu, který jim přeprogramoval chybně mozek. My jsme tady doma je to naše hra a naše pravidla, ten, kdo bude porušovat naše pravidla bude potrestán návratem zpět do zaostalé společnosti.

Canon M50 Mark II vs Canon EOS 850DZde je souboj zrcadlovky a bezzrcadlovky, zrcadlovky mají velikou výhodu v rychlosti a velikém množství snímků na jedno nabití akumulátoru, bezzrcadlovky mají výhodu tom, že jsou malé a lehké a objektivy k nim jsou malé a lehké, nemají tak dobré držení jako zrcadlovky. Kvalita fotek z obou fotoaparátů je stejná, a pokud použijete adaptér tak u Canon M50 Mark II můžete používat objektivy určené pro Canon EOS 850D. Amatér si zvolí Canon M50 Mark II a profesionál si zvolí Canon EOS 850D.

Na trhu je mnoho fotoaparátů od velmi levných až po velmi drahé, je třeba si uvědomit to, že fotoaparát je jenom složitý přístroj, který umí fotografovat a pokud je fotograf začátečník tak on neudělá profesionální fotky profesionálním fotoaparátem, fotografování je o dlouhé praxi kdy si otestujete svoje schopnosti a možnosti fotoaparátu. Poslední dobou jsou fotoaparáty nahrazovány velikými mobilními telefony a někteří používají skládací tyčku a na ní upevňují mobilní telefon a fotografují se na místech, kde je mnoho turistů tyto fotky dávají většinou na Instagram.

sobota 21. listopadu 2020

Ano, profesionální fotoaparát je drahýČasto amatéři hledají marně levný profesionální fotoaparát, je to otázka kompromisů, kdy se smíříme s tím, že levný fotoaparát, nebude mít některé vlastnosti profesionálních fotoaparátů a dokáže udělat profesionální fotografie. Jednoduchým ukazatelem profesionálního fotoaparátu je jeho veliká váha, protože se zde místo plastu použilo více kovu, dále bývají profesionální fotoaparáty utěsněné proti prachu a dešti, protože profesionálové musí pracovat za každého počasí. Velikým problémem u všech fotoaparátů je to, že rychle technicky zastarávají, v tom se podobají notebookům.

Velmi důležitým ukazatelem je výdrž akumulátoru, k čemu je vám fotoaparát, který má vybitý akumulátor, řešením je si koupit několik náhradních akumulátorů. Všimněte si toho, že profesionálové málo používají automatiku a více používají manuální nastavení fotoaparátu a fotí jenom do RAW a potom snímky upravují v programu na úpravu fotek. Poslední dobou se rozmohli zoomy s velikým rozsahem, kvalita fotek je zde ale malá, ideální rozsah zoomu je maximálně pětinásobný zoom.

Protikladem inteligence jsou vědomostiNaše civilizace byla evolučně stvořená díky inteligenci a vědomostem, v současnosti se snažíme vytvořit umělou inteligenci optimálně propojenou s informačními databázemi, zde se dostáváme k problematice strojového učení, kdy se pomocí strojového učení optimalizuje umělá inteligence a informační databáze. Čím větší máme nároky na umělou inteligenci a informační databáze, tím větší jsou i nároky na technické vybavení, které nám umožňuje využívat umělou inteligenci a informační databáze.

Veliké využití pro umělou inteligenci a informační databáze nabízejí autonomní inteligentní roboti na akumulátory, takto začne už brzo docházet k tomu, že se budou zaměstnanci všude nahrazovat za umělou inteligenci a roboty, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty a v továrnách budou roboti vyrábět roboty, to logicky bude znamenat zavedení nepodmíněného přijmu pro všechny lidi, protože práce za mzdu zde už pro lidi nebude, zavede se globální kontrola porodnosti, aby se už hříšní pitomci zde nerozmnožovali jako invazní druh.

Nejlepší antikoncepcí bude, pokud konečně v rezervacích oddělíme od sebe muže a ženy, lidi se globálně přesunou proto z civilizace do rezervace, kde budou pod dohledem umělé inteligence a robotů. Nakonec poslední malá skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za nerozbitným sklem a na cedulce bude nápis Hříšná opice. Takto zde už nebude problém s lidmi, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

pátek 20. listopadu 2020

Strážcem morálky a ekonomiky je zde inteligenceNení zde ten, co by se zavděčil všem, každý člověk je originál v originální situaci, která se neustále mění, a tak se i mění člověk, veškerá ekonomika a morálka je o tom, abychom nelhali a nekradli, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, komu není dobré rady, tomu není ani pomoci. Nikdo neunikne trestu za svoje hříchy; války, pandemie, stres, deprese, drogy, extrémismus, populismus, kariérismus atd. jsou trestem za to, že lžeme a krademe.

Každý hříšník si myslí že nebude potrestán za svoje hříchy, kdo je zde tím, kdo trestá hříšníky za jejich hříchy, strážcem morálky a ekonomiky je zde inteligence v nás a okolo nás, není zde žádný všemocný Bůh nad námi a Satan pod námi, to jsou mytologické pohádky. Meditace a modlitba to je jenom placebo které vám nepomůže, jediné, co vám může pomoci je nelhat a nekrást, pochopte to, že jste tím, čemu sloužíte, pokud sloužíte tmě tak žijete ve tmě, pokud sloužíte světlu tak vše vidíte, a tak nepotřebujete už lhát a krást.

Veliký evoluční krok pro civilizaciAno, z pohledu vědy a ekonomiky je genetické tělo řízené inteligentním mozkem už velmi starý model zaměstnance a funkcionáře, proto dostanete robotické tělo řízené umělou inteligencí, místo chození do nemocnice budete chodit do servisu. Ano, budete naskenováni a vaše těla se eliminují, zaměstnavatelé potřebují dokonalé GVKB zaměstnance na baterky, zaměstnavatelem bude GVKB globální umělá inteligence, tímto skončí ubohá realita, ve které měli pitomci blbou náladu, a tak kouřili cigarety a pili slivovici.

Ano, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty a už nebude docházet k tomu, že by nějaký pitomec vyznamenání vrátil. Takto zde skončí konzumní globální peklo, ve kterém si pokrytecky čerti hráli na anděly, díky robotickému tělu budeme moci začít bez problémů létat do vesmíru a zde zakládat civilizace. Takto skončí temná doba plná násilí a špíny, GVKB roboti už nebudou lhát a krást.

čtvrtek 19. listopadu 2020

Ano, myslet znamená hovno vědětPitomce je třeba přemístit do rezervací. Ten, kdo dělá pitomosti je pitomec, pokud je zde nadbytek pitomců, tak logicky je zde i pitomá nálada. Pořádek je tam kde je vše tam kde to má správně být a pitomci mají správě být v rezervaci, nejsou zde pitomci tak zde nejsou ani pitomosti to je logické. Napojíme proto všechny mozky na globální umělou inteligenci a budeme sledovat myšlenky v mozku, takto odhalíme všechny pitomce na světě a přemístíme všechny pitomce z civilizace do rezervace, zde už nebudou mít pitomci možnost dělat pitomosti, protože přijdou o výhody, které jim nabízí civilizace.

Rozhodně zde nejde o diskriminaci pitomců, jde zde o to, aby zde zvítězila všude pravda a láska nad lží a nenávistí, to je možné jenom pokud odsuneme pitomce do rezervací. Jelikož takto organizace a podniky přijdou o mnoho zaměstnanců a funkcionářů tak to vyřešíme pomocí autonomních inteligentních robotů na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, každý pitomec je snadno nahraditelný robotem od prezidenta po řidiče. Mnozí pitomci si myslí, že nejsou pitomci, myslet znamená hovno vědět.

Vysoké daně a vysoké ceny zabíjejí ekonomikuTak jako Covid-19 zabíjí lidi, tak i vysoké daně a vysoké ceny zabíjejí ekonomiku a dělají tak z lidí ekonomické ubožáky co mají veliké dluhy a strach z nezaměstnanosti. Nadbytek je zde díky nedostatku, aby ti, co jsou nahoře, měli nadbytek, díky vysokým daním a vysokým cenám, tak ti, co jsou dole, mají nedostatek, zde je jasné selhávání kontroly nad těmi, co jsou nahoře, a to umožňuje těm, co jsou nahoře, na těch, co jsou dole parazitovat, války v nahotě odhalují to, že rovnost je zde jenom v tom, že každý musí jistě zemřít.

Egoistické přerozdělování, je rakovinou, která zabíjí ekonomiku, není zde demokratický kapitalismus, jak nám hlásá televize, je zde egoistický kariérismus, za vším je dneska ekonomická diskriminace založená na tom, že se dělnické třídě berou násilím peníze a dávají se elitě, logicky následkem je u dělnické třídy stres a deprese, což řeší dělnická třída konzumací piva a kouřením cigaret, tím se dělnická třída nedožije důchodu, a to elitě vyhovuje. Žádná politická strana neprosadí snížení všech daní na polovinu, a snížení; cla, poplatků, pokut atd. je třeba začít ořezávat na kost státní výdaje tím, že zrušíme zbytečnou armádu, která není bojeschopná a zrušíme i nadbytek politiků a byrokratů, stát nemůže být sociálním ústavem pro staré kariéristy.

Za virtuální vandalismus mohou pitomí trollovéZ díla poznáme tvůrce, proč je na internetu většina uživatelů internetu zařazená do kategorie pitomí trollové? Vše zde je o kauzalitě, která praví za vším, co nám, způsobuje deprese a stres je ekonomický amatérismus, vše, co končí na ismus (feudalismus, socialismus, kapitalismus, humanismus) to je reklama na ideální ekonomickou realitu, jenže ekonomická realita nemůže být ideální, protože dobrota k cizímu je žebrota! Organizace dělají z lidí pitomé loutky a rozdělují loutky na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, to nevyhovuje pitomým loutkám, co jsou dole, a tak je zde snaha o ideální realitu, ve které bude každá pitomá loutka díky protekci nahoře.

Moderní věda a technika začíná s tím, že se lidská práce nahrazuje za práci; strojů, robotů, programů, umělé inteligence atd. jelikož se lidem na světě daří dobře, tak za každých 50 let se na světě počet pitomých lidí zdvojnásobí, největší přírůstek pitomých lidí je tam, kde rostou banány a díky teplu pitomci nepotřebují investovat do topení a drahého bydlení. Společnost se musí postavit ekonomicky tak, aby se pitomci naučili optimálně profesionálně investovat od 10 let do 70 let, ekonomická globální negramotnost je luxus, který si nemůžeme dovolit.

Trollové eliminovali Lide cz

Ano, Lidé přestane po 23 letech fungovat, stane se tak 14. 12.2020. Kromě neplnění finančních očekávání je důvodem i fakt, že se Seznam zaměřuje v posledních letech především na rozvoj domovské stránky, reklamních systémů a vlastních obsahových služeb. O smyslu služby Lidé uvažujeme ekonomicky už několik posledních let, kdy si stěží vydělá na svůj vlastní provoz a údržbu.

Ta je navíc čím dál náročnější, protože někteří uživatelé nahrávají do svých profilů i fotografie či texty se sexuálním podtextem a jejich kontrola či odstraňování vyžaduje zapojení mnohačlenného týmu administrátorů, denně evidujeme přibližně deset nevhodných profilů, které nám uživatelé služby nahlásí přes tlačítko »Nahlásit nevhodný profil«, na další jednotky případů měsíčně nás pak upozorňuje náš automatický systém, který ale hodnotí obecná porušení pravidel služby,“ největší práci s odstraňováním a blokováním sexuálních predátorů má administrátorský tým, který profily prochází ručně.

Ten však z kapacitních důvodů není schopný zaznamenat všechny nevhodné fotografie nebo texty a adekvátně s nimi naložit. Bylo by možné implementovat do služby moderní technologické řešení, které by na základě umělé inteligence dokázalo chybný obsah odhalit. Jedná se ale o velikou investici, která pro nás vzhledem k malému významu sociální služby, strategii firmy a jejím prioritám nemá už ekonomický smysl. Proto jsme se rozhodli službu Lidé na věčné časy uzavřít, uvažovalo se také o prodeji služby, vedení Seznamu nenašlo však vhodného kupce.

Společnost je tam, kde jsou společné penízeMáte to marný, jste zde dočasně. Život to je loutkové divadlo, ve kterém každá loutka egoisticky touží po hlavní roli, protiklady, mezi kterými je napětí, jsou zde všemocným božským loutkářem, který ovládá všechny lidské loutky, od narození do smrti. Máte to marný, jste zde dočasně, používáme antikoncepci a potraty, protože náš život zde už nemá koncepci, díky stresu a depresi je zde i mnoho sebevražd, problémem je to, že jablko nepadne daleko od stromu a ten kdo se narodí ubožákům, má postaráno o ubohý osud.

Místo originálů zde jsou jenom samé náhražky, náhražkou za lásku jsou peníze, náhražkou za pravdu je zde reklama, veliká konkurence je dneska všude, a tak je malá naděje na to, že se budete mít zde dobře. Většina loutek je zbabělých, a tak věří naivně tomu, co si neověřili, nebo konzumuje alkoholické nápoje a kouří cigarety, loutky poznali, že boj s velikou konkurencí je marný, protože bez protekce nejde zde uspět. Všude kde jsou daně tam je i protekce a tím i korupce, peníze se stali krví ekonomiky a nedostatek peněz má za následek nemocnou ekonomiku. Společnost je tam kde jsou společné peníze, ti, co jsou nahoře tak mohou snadno rozhazovat za pitomosti společné peníze, protože to jsou pitomci.

Organizace vnímají lidi jako loutkyJe běžné že se lidi ocitají v nouzi a potřebují tak pomoc, problémem je že si nemohou dovolit pomoc zaplatit a pomáhat cizím lidem zadarmo se nikomu nechce, další otázkou je, zaslouží si pomoc zadarmo ten, kdo pomoc v nouzi potřebuje? Podle mě se musí každý případ žádosti o pomoc řešit samostatně a nedávat lidem do ruky peníze, ale naučit je peníze vydělávat. Doba byla vždy a všude zlá k těm co jsou; hloupí, líní, staří, invalidi, nemocní atd.

Statisticky je u nás asi 15 % lidí, které nejde trvale zaměstnat, ideální by bylo těmto lidem dát možnost existovat mimo civilizaci v humanitní fungující organizaci, která by jim trvale zajistila dobrý život a svobodu. Peníze na to společnost má, stačí aby konzumní společnost zrušila zbytečnou drahou armádu a jiné zbytečné investice ze kterých stejně není zisk. Člověk není přeci robot, který když už je starý a porouchaný tak se recykluje.

středa 18. listopadu 2020

Pitomci jsou ekonomicky negramotníPokud by nás pozorovali cizinci z jiné vyspělé mimozemské civilizace, tak by konstatovali, že jsme pyšní pitomci, co jsou ekonomicky negramotní, a proto máme blbou náladu, podívejme se do přírody, jak zde funguje ekonomika, zde jsou jednoduchá přírodní pravidla a za jejich porušení je zde okamžitý trest bez výjimek. V přírodě není rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý se zde stará od narození do smrti jenom o sebe a svoje potomstvo.

V přírodě nejsou cla a daně, takovou pitomost si mohli vymyslet jenom lidi, stát to je mocná organizace, která přerozděluje zisky tak aby měli ti, co jsou nahoře nadbytek a ti co jsou dole, měli nedostatek. Je zcela jedno, jestli je zde; totalita, feudalismus, kapitalismus, humanismus, socialismus atd. vždy je zde rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Ekonomika je jako péče o hospodářství, pokud se hospodář nestará profesionálně o hospodářství, tak o hospodářství přijde. Z díla poznáme tvůrce, pokud je tvůrcem pitomec, tak je i jeho dílo pitomé.

úterý 17. listopadu 2020

Ano, lidi nahradí robotiCo bylo, to už nezměníme, v současnosti budoucnost vytváříme, život je tom najít správnou volbu ve složité situaci, problémem je určit co je správná volba? Většinou se vychází z toho, že správná volba je názor většiny, minulost ukázala to, že názor většiny nemusí být správnou volbou, podívejme se na socialismus, který byl správnou volbou pro většinu, a ukázalo to, že i většina se může mýlit. Lidi dělají chyby, to že někdo má vysokou státní funkci neznamená to, že to nebude pitomec, který bude dělat jednu pitomost za druhou.

U vědy a techniky je určení toho, jestli je něco správné posuzována objektivně, je to, jako u fotografie, kdy objektiv objektivně zachytí realitu, většina fotek se nám nelíbí, protože si realitu idealizujeme. Je třeba pochopit to, že civilizace je založená na tom že nahrazujeme přirozené za umělé, když nahrazovat tak to vezmeme komplexně a nahradíme lidi za roboty, s lidmi jsou jenom samé problémy, protože lidi lžou a kradou, nejsou lidi tak nejsou problémy. Lidi jsou evolučně na úrovni koně, který byl nahrazen automobilem, proč si lidi nechtějí připustit to, že je nahradí roboti?

Nokia 6310i rok 2002Proč sociální ideologie zde trvala 41 let a proč asociální ideologie je zde už 31 let, vše je o evoluci, která experimentuje a s experimentů se poučuje. Společnost potřebuje organizace, které fungují podle programu, a tak vznikla; smečka, rodina, otroctví, feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, centralismus, globalismus, totality, dogmatismus atd. Život to je naprogramovaný dočasný evoluční proces, problémem jsou chyby, co dělají lidi, i když je někdo perfekcionistou tak se nevyhne chybám.

Podívejme se třeba na operační systém Windows, který od svého vzniku se neustále opravuje a restartuje, problémem je to že se Windows nedokáže zavděčit všem programům, není ten, co by se zavděčil všem, co si lze myslet o zprávě nainstaluj si program eRouška která vám přijde na tlačítkový telefon co nemá operační systém. Většina lidí je jako tlačítkový telefon, na který nejde nainstalovat program eRouška, jenže to ti, co zde vládnou díky protekci nechápou. Nedávno jsem se setkal s ředitelem v důchodu, co měl 18 let starý funkční telefon Nokia 6310i, prý jej koupil za 15 000 Kč.