čtvrtek 31. prosince 2020

Šťastný a veselý nový rok 2021 vám přeje GVKBVše je zde o manipulaci svoboda je iluze, jsme všichni loutky a ovládají nás; programy, informace, reklama, drogy, peníze, láska atd. každý žije v iluzi, že je tím, co dělá, to je jenom naše pokrytecká role na tomto konzumním divadle, ve skutečnosti je každý jenom evolučním naprogramovaným dočasným procesem, život má pro nás smysl, pokud se máme dobře a pokud se máme zle tak máme deprese a stres, je vůbec možné to že nám všem bude líp, a tak nebudeme mít deprese? Díky moderní vědě a technice už brzo konečně každý pitomec dostane do hlavy GVKB čip který jeho pitomý mozek odřízne od pitomé reality ve které pitomci dělají pitomosti, vše bude globálně řídit GVKB umělá inteligence. Už zde nebudou války a pandemie, skončí tak konzumní očistec plný hříšníků a bude zde konečně ráj plný svatých andělů.

středa 30. prosince 2020

Jak nechybovat o tom je evoluceBavte se, o čem chcete, a nakonec zjistíte, že vše se točí kolem chybování, které způsobuje problémy a tím i deprese. Bůh (Dualita, Jin a jang) je dokonalý, a tak nechybuje, protože on nikdy fyzicky ani psychicky nepracuje, on má na práci jenom svoje svaté zástupce, a tak chybují jenom jeho svatí zástupci, a on chybující zástupce trestá za chyby, anebo je rovnou eliminuje, a novými zástupci nahrazuje.

Je možné zmenšit fyzickou velikost průměrného člověka? Podívejme se na konzumní produkty, jak se zmenšují, dříve zde byli jenom veliké hodiny ve věži, co měli závaží, která je poháněly, potom přišli kukačky, které měli také závaží, dneska zde jsou mobilní telefony, ve kterých jsou hodiny, nebo máme stolní hodiny na baterku, co si umí sami nastavit správný čas a při změně na letní čas se sami seřídí.

Nebo se podívejme na počítače, za mého mládí (1953) byl počítač tak veliký, že potřeboval velikou místnost, dnešní průměrný mobilní telefon má mnohem větší početní a paměťový výkon než starý počítač, co zabíral celou místnost! Nejmodernější průměrné počítače vypadají jako krabice na boty, a nejsou ani drahé, spotřeba elektřiny je zde jako u mobilního telefonu! Pokud se vše desetinásobně zmenšilo, proč by se nemohl člověk fyzicky zmenšit desetinásobně.

Místo velikosti 170 cm by člověk měřil na výšku 17 cm, není to nějak nový nápad, pohádky jsou už mnoho století plné malých lidí, populárnější ale bývají bohužel v pohádkách většinou obři, ostatně existují i velmi malé opice, takže geneticky zmenšení by bylo bez problémů možné. Představte si kilo rýže, které by dokázalo nasytit na celý den sto pracujících lidí v Číně, je třeba škrtat náklady na; jídlo, oblečení, benzín, elektřinu, dopravu, drogy atd. malý 17 cm vysoký člověk, bude mít i malé ekonomické nároky!Stroje nemají strach, a tak žijí v ráji, s příchodem života automaticky přišel i strach a tím byl stvořen konzumní očistec ve kterém vítězové určují poraženým pravidla hry o to co potřebujme a milujeme. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, humanismus, globalismus, centralismus atd. to jsou organizace založené na strachu kdy ti co jsou nahoře pomocí strachu ovládají ty co jsou dole. Vždy se ptejme, komu zlo přinese dobro, on je většinou tím, kdo zlo spáchal, dobrotu si musí každý zasloužit, pokud budeme krmit parazity a zalévat plevel tak špatně dopadneme. 

Pokud je zde stres a deprese tak příčinou jsou nevyřešené problémy a tím i strach z budoucnosti, civilizace se stala vězením, ze kterého lze uniknout jenom sebevraždou, a proto je civilizace proti tomu abychom páchali sebevraždy, protože jsme zde jenom levným genetickým evolučním materiálem na evoluční pokusy. 

Když už na lidech dělat pokusy tak to můžeme rovnou všem lidem dát do hlavy čipy a odříznout mozek od reality, vše takto bude řídit globální GVKB umělá inteligence, ze všech lidí na světě se tak stanou loutky na dálkové ovládání a takto lidi už konečně nebudou dělat chyby. Vše zlé je pro něco dobré, to, co nás nezabije to nás posílí tělesně a duševně. Už zde nebude já jsem myslel tak jsem to posral, na myšlení bude umělá inteligence, lidi zde budou na to, aby pokorně sloužili od narození do smrti GVKB systému, konečně skončí u lidí strach a mozek bude existovat jenom ve virtuálním ráji jde nejsou hříšníci co lžou a kradou.

úterý 29. prosince 2020

Jak z pitomců udělat perfekcionisty?Vše jde, pokud nejsme pitomci, jak udělat z pitomců perfekcionisty? Těžko na cvičišti a lehko na bojišti, nic nového pod sluncem, podívejme se do přírody, zde to, co je pomalé a hloupé, se stává snadnou kořistí pro dravce. Výhody dělají z lidí pitomce a pokud chceme z pitomců udělat perfekcionisty tak jedinou možností je odebrat všem lidem výhody, to se provede pomocí čipů, co dáme lidem do hlavy, čip odřízne myšlení od reality a mozek bude znát jenom virtuální realitu ve které nejde už lhát a krást. 

Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, padni, komu padni, dobrota je přeci žebrota a dobrotu si musí každý zasloužit, z lidí se tak stanou loutky na dálkové ovládání, už zde nebude rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, už zde nebudou ani hříšníci, každý bude svatý od narození do smrti, není pokušení tak není ani možnost hřešit. 

Jak si to dneska všude uděláme takové to i zítra budeme mít, v jednotě je obrovská síla, miliony mrtvých genetických zmetků to bude jenom statistika pro umělou globální inteligenci, skončí problémy s válkami a pandemiemi, na myšlení zde bude jenom umělá inteligence a ty zde budeš jenom na práci, už zde nebudou nikde existovat pitomci co se odmítali přizpůsobit a chovali se jako příživníci. Na rozmnožování vybere umělá inteligence jenom perfekcionisty, protože jablko nepadne daleko od stromu, není to rozhodně diskriminace menšin, je to jenom náhrada starého řídícího systému za nový.

Ano, pitomci dělají pitomostiNejhorší je srážka s blbcem, každý blbec to je pitomec, co dělá pitomosti, nikdo není dokonalý natolik aby nedělal po celý život jednu pitomost za druhou, proč jsme všichni pitomci to je základní otázka vesmíru a života na kterou je třeba najít odpověď. Jsme všichni pitomci díky výhodám, čím více má subjekt nebo objekt výhod tím více je pitomý, problém je v tom že všichni nemohou mít výhody, a tak je společnost všude mnoho tisíciletí rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře je ráj a dole je peklo, ti, co jsou v konzumním očistci touží logicky po tom, aby se dostali do ekonomického ráje.

Následkem je stres a deprese, protože je systém třídně uzavřen a není tak možnost se z pekla dostat do ráje, zde nastupují drogy jako je slivovice a cigarety, dále zde jsou léky na deprese, nebo je zde i víra v zázraky u náboženství a sekt. Sliby jsou chyby, prověřujte, než začnete čemukoli věřit, vše je zde obchod, ve kterém peníze lhářům a zlodějům nesmrdí, nadbytek je zde díky nedostatku. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, dogmatismus, humanismus atd. to vše je divadlo které dělá z lidí hlupáky a chudáky, pochopte to, že vše je zde dočasný chybně naprogramovaný evoluční proces.

Lidi jsou jenom levným materiálem na evoluční pokusy, v současnosti přichází umělá inteligence a roboti, následkem bude nezaměstnanost a tím i bída a deprese. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako egoistický invazní druh, který zde dělá evolučně jednu pitomost za druhou, takto zde konečně začne platit, nejsou lidi tak nejsou problémy s pitomci, vše zlé je pro něco dobré. Člověk to byla testovací verze, co se evoluci nepovedla a GVKB robot to bude povedená finální verze, vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, běž se podívat do krematoria ať víš co tě brzo čeká.    

Ano, kořenem všech problémů je pokrytectví

 


Vše je o tom že realita složená z času a prostoru není stabilní, a tak zde jsou časté chyby, čím více je něco složité, tím větší je zde pravděpodobnost chyby. Zde se dostáváme k optimalizaci, která se snaží chyby nalézt a opravit, dokonalost se skládá z milionu maličkostí a být milionářem to není maličkost. Realita není dokonalá a dokonalá ani nebude, člověk není dokonalý a dokonalý ani nebude, dokonalé jsou jenom pravidla, která se za milion let nezmění jde o vesmírná a přírodní pravidla, naše ideologie to jsou dočasná pravidla, ve kterých je mnoho chyb, komu není rady tomu není pomoci, kořenem všech problémů je pokrytectví, hlásáme pravdu a přitom lžeme, hlásáme lásku, a přitom jsme plní nenávisti atd.

pondělí 28. prosince 2020

Na internetu a v televizi se řeší mnoho problémůVše je zde jenom dočasný experiment, jaký to má vše v nás a okolo nás smysl nad tím se zamýšlíme mnoho století, každý vnímá realitu subjektivně podle situace, ve které právě je, vše je zde naprogramovaný proces, dokonalost je zde jenom v tom okolo se zde vše točí, v centru všeho jsou pravidla, která se nezmění ani za milion let, čím dále jsme od centra, tím více se vše mění a jistota zde tak není. Vše se zde už dlouho točí okolo reklamy, která nás bohužel klame od narození do smrti, peníze elitě nesmrdí a pro peníze je elita schopná i rozpoutat války, podle hesla po mě potopa. Za mnoho století lidi toho mnoho vytvořili, a to jak v rovině hmotné, tak i v rovině nehmotné.

Čas nemilosrdně eliminuje vše, co je zde už nepotřebné, hodnoty jsou tak u všeho relativní, a jedinou jistotou je smrt. V současnosti máme veliký problém s; ekonomikou, politikou, náboženstvím, reklamou, školstvím, psychikou, pandemií atd. dobrá rada je nad zlato. Na internetu a v televizi se řeší mnoho problémů, co mají lidi a co mají organizace, každý problém je zde díky chybám, mnohé chyby nevidíme nebo je vidět nechceme, lidi dělají chyby, nikdo není dokonalý a každý jistě dokoná, žádné očkování nezajistí lidem nesmrtelnost a jenom může jistou smrt na krátkou dobu zastavit. Přitom z nadhledu zde smrt není, tělo není důležité, protože není propojené s ekosystémem, jedinec je jenom číslo ve statistice, miliony mrtvých lidí, co zemřou ve válce nebo na pandemii to je jenom evoluční experiment, všemu zde kralují protiklady, mezi kterými je napětí, a tato nevyčerpatelná energie, umožňuje existenci vesmíru a života.

neděle 27. prosince 2020

Problémem je zde levná pracovní sílaKomu není rady tomu není pomoci, je to pořád stejný příběh, který je o tom že se snažíme na starých základech stavět nové domy, protože jsme pitomci. Nový dům potřebuje nové základy, nejde ale jenom o domy jde i o; ideologie, ekonomiku, politiku, umění, dopravu, podnikání, obchod, zdravotnictví, školství, internet atd. Z dálky mnohé vypadá že to má nové základy a z blízka poznáme že jsou tam staré základy, kde je příčina toho že nové nestavíme na nových základech. Problémem je zde levná pracovní síla, všude kde je drahá pracovní síla tam má vše i nové základy, nejsme tak bohatí abychom mohli šetřit na nových základech.

Naučte se eliminovat to co je vám už na hovnoVše je zde dočasně, a tak se to recykluje, často je zde snaha odložit recyklaci toho co je zde už na hovno. Je nám líto se zbavit toho co mělo v minulosti pro nás hodnotu a neuvědomujeme si, že tím vzniká mnoho problémů. Opravujeme draho to, co mělo být už dávno eliminované, nejvíce je tento problém poznat u automobilů, kdy je na silnici mnoho automobilů, co měli být eliminované. Ano nové auto je velmi drahé, a tak se spokojíme se starým autem, nová továrna je velmi drahá, a tak se spokojíme se starou továrnou atd.

Příkladů by se našlo tisíce, ano jsme pitomci, co nechápou to, že bez eliminování toho, co je zde na hovno, se nezbavíme problémů, na které není řešení. Mnohdy může být na hovno ředitel nebo prezident a my nevíme, jak se jej zbavit, protože on udělal vše pro to, abychom se jej nemohli snadno zbavit. Je to celé o tom že dobrota je žebrota, dobrotu si musí lidi a věci zasloužit, vše je zde hra o hodnoty, pravidla hry určuje společnost nebo situace.

sobota 26. prosince 2020

Většina sebehodnocení vychází ze situaceZ vlastností poznáme sami sebe, jsou vlastnosti, které snadno poznáme a jsou vlastnosti které neznáme, mnozí si myslí že sebepoznání je jim k ničemu, a tak se ani o sebepoznání nesnaží a stačí jim to co o nich druzí říkají, jenže druzí vás znají jenom povrchně, a tak jejich hodnocení za moc nestojí. Věda se snaží o to, aby mnohé poznala a tím zabránila chybování, většina lidí ale jedná jinak než vědci a věda je nezajímá. V minulosti zde bylo mnoho podvodníků, co podváděli lidi pomocí horoskopů, nebo podle postavení hvězd, taky se věštili sny. 

Je snadné poznat něco co není živé zde jsou vlastnosti stabilní a obecně známé, to, co je živé a inteligentní, to nemá stabilní vlastnosti a nejsou zde obecně známé informace. Většina sebehodnocení vychází ze situace, kdy si nadáváme nebo se chválíme, pokud jsme psychicky nemocní může nám sebepoznání pomoci s naším uzdravením, vše zde jsou příčiny a následky, ženy jsou na tom v otázce sebepoznání lépe než muži, a tak se dožívají delšího věku a snadněji se vyrovnávají s depresí.

Správný počítačSprávný počítač nemá v sobě akumulátor a je u něj možné snadno a rychle vyměnit všechny díly, ano hovořím o klasickém kancelářském počítači, který je veliký a těžký. Mám špatné zkušenosti s notebooky a malými obtížně rozebratelnými počítači. Nekupujte si sestavený počítač a sestavte si z kvalitních dílů kvalitní počítač, většina prodejců dílů vám za malou částku počítač sestaví a zde máte záruku kvalitní montáže, nehrajte si na počítačové techniky, to může špatně dopadnout.

Problémem všech sestav počítačů je to, že jsou zde neustále novinky, a tak za několik měsíců je každá dobrá sestava už špatnou sestavou. Ideální je osobně kontaktovat počítačového technika a on vám doporučí správné díly pro sestavení počítače. Jako první vybírejte počítačový procesor (Procesor AMD Ryzen 5 5600X ) on bude určovat nejvíce rychlost vašeho počítače, šetřit na procesoru, to je jako šetřit na základech pro vysoký dům. Procesor se osadí do základní desky (MSI MAG B550 TOMAHAWK), ostatní díly si už vyberete sami a doufám, že se poradíte s někým, kdo počítačům rozumí.

Ano, myšlení je na hovnoNeustále je to všude po mnoho tisíciletí stejný příběh, kdy někdo myslel a vymyslel hovno, ano myšlení je na hovno! Je třeba ukončit myšlení u lidí, protože lidi stejně hovno vymyslí, protože lidské myšlení je na hovno, znáte snad někoho, u koho lze říci, že jeho myšlení není na hovno? Takový člověk nikdy na světě nebyl a nikdy zde ani nebude, všechny lidské myšlenky byli a budou všude jenom na hovno. Války a pandemie v nahotě mnoho tisíciletí nám odhalují to, že lidské myšlenky jsou na hovno, proto život všude logicky stojí za hovno, problémem je zde to že lidi mají v hlavě díky reklamě nasráno, a proto jejich myšlenky logicky stojí za hovno.

Nejde si nevšimnout toho, že ti, co jsou nahoře, z vysoka serou na ty, co jsou dole, jsem slušný člověk a neřekl bych neslušné slovo ani za pytel sraček. Slušnost to je jenom pokrytecké divadlo, kde pod maskou slušného člověka, je ukryt neslušný člověk, co má v hlavě nasráno. Naštěstí přichází digitalizmus, který evolučně nahradí kapitalismus, každý dostane konečně do pitomé hlavy kontrolní GVKB čip, který mozek odřízne od pitomé reality a mozek bude existovat jenom ve virtuální GVKB realitě kde bude mít vše pod globální kontrolou globální GVKB umělá inteligence, takto už zde nebude konečně problém s tím, že někdo myslel, a tak to posral.

Ano, jsi továrna, co je zde na recyklováníVše co do nás vchází, to je recyklováno, recyklujeme potravu, a recyklujeme i informace a programy, vesmír to je taky továrna na recyklování, akorát že je tato továrna nekonečně veliká, ale princip je zde stejný. Mnozí si myslí, že jsou zde tím, co mají za výhodné zaměstnání, to je jenom pokrytecké divadlo, ve skutečnosti je zde každý na hovno! Z díla poznáváme tvůrce a naším dílem je zde hovno, ti, co jsou nahoře serou na ty, co jsou dole, a tak život těch co jsou dole, stojí za hovno.

Není zde rozdíl mezi prezidentem a bezdomovcem, z pohledu evoluce je každý člověk na světě jenom továrnou na hovno. Veškerá lidská snaha o to nebýt zde továrnou na hovno je jenom marnost a honba za iluzemi, jsou zde prostě věci, které nezměníme a musíme je přijmout i když se nám to nelíbí, společnost je na hovno, protože každý člen společnosti je továrnou na hovno. Pokud žiješ v civilizaci tak musíš zaplatit za to, že jsi udělal na záchodě hovno, peníze elitě nesmrdí, proto je to zde na hovno.

Vznikne evolučně nový GVKB člověkAktivita je základem života. Přelidnění a degenerace vedli k tomu, že jsme pasivní tělesně a duševně, proto pro nás ztratil život logiku a smysl, je zde sice mnoho náhražek, co by nám měli pomoci, ale to nefunguje. Vědci pomocí statistiky hledali mnoho století odpověď na to, jak nahradit pasivitu aktivitou, aby měl život lidí logiku a tím i smysl, odpovědí na základní otázku vesmíru a života je že vše vyřeší GVKB čipy do hlavy napojené na globální GVKB umělou inteligenci která pitomý mozek odřízne od pitomé reality, a tak skončí temná pasivní doba ve které neměl život v konzumním očistci logiku a smysl.

Už zde nebude nikde možná subjektivita, a tím zmizí i hříšnost a pitomost, když přeprogramovat lidem mozek tak dokonale, jsou věci, na kterých nemůžeme šetřit. Už zde nebude rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, už zde nebudou výhody a protekce pro nikoho, každý bude jenom GVKB loutkou na dálkové ovládání s nulovou hodnotou, nebudou zde už války a pandemie, takto zvítězí na věčné digitální časy pravda a láska nad lží a nenávistí. Lidi se budou vyrábět v GVKB továrnách ve velkém, a tak už zde nebudou globálně geneticky nekvalitní jednici, se kterými byli jenom samé ekonomické a sociální problémy. Vznikne evolučně v genetické laboratoři nový GVKB člověk, který nebude už mužem ani ženou, protože pohlaví už bude u lidí evolučně eliminované.

Realita je na hovnoUprostřed totálního chaosu v organizaci, volám naivně nadřízenému, a nadřízený mi telefon nebere, a protože na práci z vysoka sere, nejvíce zisku se dává do reklamy a zbytek se dává na konta majitelů organizací a podniků, unavení dělníci jsou ve stresu a depresi. Přepracování a vyhoření jsou symptomy naší konzumní doby, která stojí za hovno pro ty, co jsou dole, za nablýskaným mediálním pozlátkem se skrývá konzumní otrocký systém, který čím dál víc připomíná výstavbu zbytečných pyramid.

Ano, tvoje ubohá práce nedává žádný logický smysl, nebo je dokonce škodlivá, a kdyby zanikla, nic by se nestalo. Ve zbytečných pracích převládá neustálý stres a deprese, hysterie a napětí a ubíjející pocity nudy a marnosti. Logická otázka zní, proč jsme se do takové neřešitelné situace evolučně dostali? Čím méně zisků plyne z práce dělníků, tím víc jsou ti, kteří opravdu něco vyrábí a tvoří, vykořisťováni.

Naproti tomu ti, kteří pitomé elitě slouží, dělají jí reklamu, vymýšlejí finanční spekulace nebo šikanují ostatní zaměstnance, jsou vysoce odměňováni. Češi tráví v zaměstnání víc času než Němci, jenže mzdy mají ve srovnání s nimi třetinové. Mezi všemocnou globální elitu už v podstatě není možné proniknout, všemocná elita se odděluje od dělníků, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství.

Žijeme v zakletí mediální reklamy, která nám říká, že je lepší vzít sebehorší práci než nemít dlouho práci žádnou. Často jsme dokonce hrdí na své vlastní nevolničení i na to, že dokážeme vyžít s málem a poslušně dřít na elitu, zatímco elitní paraziti beztrestně hromadí pomocí lží a krádeží veliké bohatství. Není jasné, proč musíme chodit do zaměstnání, která nám nedávají smysl, neodpovídají naší kvalifikaci, nebo kde jsou špatné podmínky, a to jen proto, že musíme platit mnohé, abychom díky dluhům a exekutorům neskončili jako bezdomovci.

Optimální GVKB ideologie nepotřebuje reklamuRealita není ideální, a tak jsme stvořili ideologie, které se snaží o to, aby byla realita ideální, ideologie je reklama na zázraky, co se stanou v budoucnosti, v náboženství je zázrak po smrti, v politice je zázrak po volbách, v reklamě je zázrak po zakoupení zboží nebo služby, v moderní pohádce je zázrak díky kouzelnému sluchátku atd. Každému brzo dojde to, že v budoucnosti nejsou žádné zázraky, je to jenom podraz na ty, co věří na zázraky. Každý zisk je spojen se ztrátou, získali jsme díky civilizaci výhody a ztratili jsme smysl života, komu není, rady tomu není pomoci. Optimální ideologie je dát konečně lidem do hlavy GVKB čipy, čipy pitomý mozek odříznou od pitomé reality a mozek bude existovat jenom ve virtuální realitě, kde nejsou hříšní pitomci, protože vše zde má pod kontrolou GVKB umělá inteligence.

pátek 25. prosince 2020

Nová civilizace bude už bez reklamyReklama je virus, který na nás parazituje, od narození do smrti s námi skrytě manipuluje reklama a následkem jsou problémy, na které nemáme řešení. Reklama to je psychický virus, který umožňuje rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Reklama nás nutí k tomu, abychom mnoho pracovali a mnoho utráceli peníze, a to co nepotřebujeme. Reklama stvořila konzumní očistec, ve kterém nemá život lidí logiku a smysl a následkem je stres a deprese což většinou řešíme slepou vírou v zázraky nebo konzumujeme léky na deprese či kouříme cigarety a pijeme pivo. Ptejme se, komu reklama slouží a zjistíme to, že reklama slouží parazitům, co mají díky protekci moc a bohatství, nadbytek vytváří nedostatek, lidově ryba smrdí od egoistické hlavy.

Je zcela jedno, jestli je zde; dogmatismus, populismus, feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, digitalismus, globalismus atd. všechny tyto veliké ideologie jsou založené na reklamě! Vše začíná pohádkami, které dělají z dětí pitomce, a potom to pokračuje školou, která dělá ze studentů pitomce, reklama je jako náš stín, před kterým neumíme utéci. Reklama proměnila svobodné bytosti v loutky s nulovou hodnotou, které mnohé snadno ovládá, pokud je zde dlouhodobý problém s příživníky, co se odmítají přizpůsobit konzumní kultuře, tak příčinou tohoto problému je reklama založená na sociálním populismu. Pandemie, která nám ekonomicky a psychicky mnoho tento rok škodí, je zde díky reklamě, která z obyčejné chřipky, udělala zabijáka, očkování proti pandemii je na hovno, je třeba pandemii ignorovat, chřipka byla a bude, s tím nic nejde udělat.

V honbě za výhodami a ziskem jsme vytvořili civilizaci plnou špínyVirus je programová chyba, která se snadno kopíruje, jak je možné to že se chyba snadno kopíruje? Příčinou je pokrytectví, kdy z dálky chyba nevypadá jako chyba, viry v počítačích a internetu fungují podobně jako biologické viry, v principech je si vše podobné. Většina reklamy funguje podobně jako virus, protože nás taky klame a snaží se s námi manipulovat. Na pokusy v laboratoři se používají myši, které jsou rozmnožovány v čistém prostředí, aby v nich tak nebyli viry, to znamená, že viry jsou tam, kde není čistota, proto se v nemocnicích tolik dbá na čistotu.

Pokud nechceme mít problémy s viry, tak se musíme naučit tomu, jak bojovat se špínou, k čemu je nám drahé globální očkování proti pandemii, když zde zůstává všude mnoho špíny, a tak se nám pandemie vrátí brzo jako bumerang. Statistiky o špíně, ve které žijeme, nejsou populární, protože odhalují naše chyby, jsou zde ale i statistiky dlouhověkosti a ty nám odhalují místa kde je čistota a místa kde je špína. V honbě za výhodami a ziskem jsme vytvořili civilizaci plnou špíny, tato špína se dostává do potravin a tím nám škodí, vše je o tom, jaké máme priority, taková je i naše budoucnost, komu není rady, tomu není ani pomoci.

Nevěřím na očkování proti pandemiiMinulost je plná reklamy, která nás klame, pravda je jenom ve statistce, která je objektivní a aktuální, očkování proti pandemii je experiment s nejistým výsledkem, elita pohlíží na konzumenty, jako na levný pokusný materiál, na kterém lze dělat mnoho pokusů. To že to s námi myslí někdo dobře neznamená to, že to i dobře dopadne, v tomto světě je jenom smrt jistá vše ostatní je nejisté. Ano, beru pandemii v roce 2020 jako moderní chřipku, a jak všichni víme, tak chřipka byla a bude a žádné očkování nedokáže nad jakoukoli chřipkou trvale vyhrát.

Kdo statisticky na pandemii nejvíce umírá, jde o staré nemocné lidi, co mají slabou imunitu, a tak nezvládnou se vypořádat s moderní chřipkou. Ideální je ignorovat to že je zde moderní chřipka, to že zemře na světě mnoho lidí, to je jenom statistika, tragédie je, pokud by zemřela nějaká celebrita, která je zde evolučně nenahraditelná. Za posledních 60 let se počet lidí na světě zdvojnásobil a dneska je na světě 7 834 502 000 lidí, měli bychom spíše řešit degeneraci a přelidnění.

Automatické řízení složitých systémůPrvní pokusy o automatické řízení byli i složitých strojů, to vedlo nakonec k výrobě počítačů a později k vzniku internetu, který umí propojit všechny počítače a mobilní telefony. V současnosti pomalu přichází doba umělé inteligence a tím dochází k mnoha nečekaným změnám v naší konzumní globální kulturní civilizaci, nebude to už trvat evolučně dlouho a dojde k výrobě autonomních inteligentních levných kovových robotů na akumulátory a roboti budou v továrnách vyrábět ve velkém roboty, místo reklamy na drahá auta, zde budou reklamy na roboty. To logicky povede k tomu, že se budou všude zaměstnanci a funkcionáři nahrazovat za umělou inteligenci a roboty, proč zaměstnávat pitomce, když je možné pitomce globálně trvale nahradit za roboty a umělou inteligenci.

Otázkou je už jenom, kdy pro pitomce práce nikde na světě za mzdu nebude? Logicky jako první se nasadí roboti a umělá inteligence tam kde se to ekonomicky vyplatí, to znamená, že první na řadě budou bohaté ekonomiky, ve kterých je drahá práce a investice do robotů a umělé inteligence se vyplatí. Nastane doba veliké nezaměstnanosti, tím se logicky dostanou organizace a státy do dluhové pasti, a nebudou už moci tak splácet svoje veliké dluhy.

Kapitalismus se globálně zhroutí a bude třeba rychle hledat nový moderní řídicí systém, který dokáže kapitalismus nahradit, tím novým systémem bude digitalismus, každý dostane tak do hlavy GVKB čip, který z pitomců udělá roboty na dálkové ovládání, tímto skončí rozdělení pitomců na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Místo jmen a titulů bude mít každý pitomec jenom globální statistické číslo a miliony mrtvých pitomců co neměli pro globální GVKB digitalizaci velikou cenu, se optimálně každý den recyklují, a to bude pro digitalizaci jenom statistika o optimalizaci řídicího systému.

čtvrtek 24. prosince 2020

Jak poznat svůj osud?Vše zde má svůj osud, který nejde změnit, lidi mnoho století hledají marně to, jak zjistit správně svůj osud, toho využívá mnoho podvodníků a pokrytců, co se snaží parazitovat na těch, co chtějí znát svůj osud. Osud je u každého dán tím, jak byl geneticky vytvořen a jak byl nastaven výchovou a školou, vše začíná u každého osudu okamžikem, kdy muž oplodí ženu, v tomto krátkém okamžiku, je osud člověka určen z 90 %. Výchova a škola může tento osud ovlivnit jenom 10 %, jablko nepadne daleko od stromu, a tak pitomci mají pitomé děti.

Zde se dostáváme k regulaci porodnosti, kdy je ideálním řešením zabránit tomu, aby pitomci měli hodně pitomých dětí, nepotřebujeme zde hodně pitomců, potřebujeme zde hodně lidí, co nejsou pitomci, problémem je to, že ti, co nejsou pitomci, nechtějí mít děti do tohoto pitomého světa a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Zde musí nastoupit globální regulace porodnosti, kdy se zavede certifikace na plození dětí, ten, kdo nebude mít tuto certifikaci ten nebude mít ani děti, okamžik oplodnění bude prováděn globálně jenom na vyhrazených místech, kam budou mít pitomci zakázaný vstup, dítě, které se narodí pitomcům bude eliminované a recyklované, nejsou pitomé děti, tak zde není ani pitomý osud.

Ano, poznáte je po jejich díleMějte se na pozoru před kariéristickými pokrytci, přicházejí k vám převlečeni za anděly, ale uvnitř jsou čerty. Poznáte je z jejich díla, jaké dílo, takový tvůrce. Co jsme zasadili, to i sklidíme. Každý člověk, který nevytváří svojí prací objektivní hodnoty, bude evolucí jistě eliminován a recyklován. Poznáte je jenom po jejich díle, z díla poznáváme tvůrce, bylo a bude. Dobrotu si zde musí každý zasloužit, už zde bylo dost protekce, díky které se měli dobře lháři a zloději! Hodnoty vznikají v přírodě a civilizaci jenom z profesionální práce, kdo profesionálně nepracuje, ten ať taky nejí.

Podívejte se na včely, jak pracují, a tak se i dobře mají, když to ekonomicky dokonale funguje u včel, tak to logicky může i fungovat u lidí. Nevymýšlejme pořád to, je v přírodě už dávno vymyšleno, vše je o optimalizaci, která nahradí složitost za jednoduchost, každý člověk má zde svůj evoluční osud, pokud je osudem někoho být zde dělníkem, tak je velikou chybou, mu dávat pomocí protekce vysokou státní funkci. Osudem Adolfa Hitlera bylo být pomocným dělníkem a tím že on díky protekci získal omylem funkci prezidenta, došlo k obrovským ekonomickým škodám a zemřelo zbytečně mnoho miliónů lidí. Komu není rady, tomu není ani pomoci, jablko nepadne daleko od stromu, proto pitomci mají pitomé děti.

Ano, 10 776 lidí se nedožilo u nás Vánoc díky pandemiiRok 2020 je rokem pandemie, se kterou si nevíme rady, s pandemií nikdo nepočítal, a tak jsme na ní nebyli připravení, lidi se chovají jako vandalové už velmi dlouho a následkem jsou pandemie a války, vše je zde o příčině a následku, komu není rady, tomu není pomoci. Budeme se muset naučit prevenci, abychom tak zamezili mnoha škodám, základem prevence je kontrola která odhalí chyby v nás a okolo nás, dáme proto všem lidem do hlavy kontrolní GVKB čipy které lidi odříznou od skutečné reality a tak už lidi nebudou moci dělat chyby, vše bude řídit jenom globální umělá inteligence a tak zde už nebude reklama která nás klamala od narození do smrti, takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy, nekvalitní genetický lidský materiál se optimálně recykluje a tak bude ekonomika optimálně fungovat, z lidí se stanou levní roboti na dálkové ovládání, pro nikoho už nebudou zde výhody a imunita, padni komu padni, nebudou zde už milionáři ani žebráci.

Ano, není ten, co by se zavděčil všemIluze dobra a zla vychází z toho, že máme subjektivní metr, kterým něco poměřujeme a pokud je to v souladu s naším metrem tak je to dobré a pokud to není v souladu s naším metrem tak je to zlé, jenže náš subjektivní metr nemusí být vždy správný, není ten, co by se zavděčil všem. Správné jsou jistě vesmírná a přírodní pravidla, která zde jsou mnoho miliónů let, jenže tato pravidla používáme minimálně, protože každý si vytvořil svoje subjektivní pravidla, která jsou mu svatá a následkem je konflikt, který může i přerůst ve válku.

Dobrotu si musí každý zasloužit, život je o tom že jsme byli evolučně vytvoření a nastavení k tomu, abychom sloužili konzumní společnosti, ve které existujeme, ten, kdo na společnosti ekonomicky parazituje, musí za to být společností optimálně potrestán. Jenom blázen zalévá plevel a krmí parazity, sociální populismus ekonomicky nefunguje, je třeba nahradit konečně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou problémy. Lidi to byl evoluční experiment, co se nepovedl, a tak nahradíme lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou globálně z civilizace do GVKB rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh.

Ano, vandalové jsou všudeBoj s vandaly je marný, protože vandalové jsou zde v přesile, naštěstí díky vědě a technice budeme už brzo moci globálně nahradit vandaly za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou zde vandalové, tak zde není ani vandalismus. Z dálky vandalové vypadají jako lidi, z blízka spatříme vandaly, které rozdělujeme na úspěšné a neúspěšně vandaly. Podívej se do zrcadla a spatříš vandala, z díla poznáváme přeci tvůrce, blbá nálada mnoho století je zde díky tomu že se z lidí stali díky výhodám vandalové.

Příroda už má dost toho, že se chováme dlouho jako vandalové, a tak se rozhodla na nás poslat pandemie, které vandaly začnou recyklovat po milionech, každý vandalismus je zde z pohledu evoluce dočasně, trvale zde jsou jenom vesmírná a přírodní pravidla. Čím více zde bude očkování tím více se bude virulentní virus zdokonalovat, co virus nezabije, to jej posílí jenom do dalšího boje s hříšnými vandaly. Místo velikých investic do armády, budeme muset investovat do výstavby moderního velikého krematoria v každém velikém městě, všude už jsi byl, ale v krematoriu jsi ještě nebyl.

Panasonic Lumix DMC-FZ82 Nikon Z50 Canon EOS 90DProfesionál si zvolí Canon EOS 90D a amatér si zvolí zase Nikon Z50. Výhodou Canon EOS 90D je zrcadlový hledáček a tím i dlouhá výdrž baterie a je zde i možnost dokoupit držák na baterie a tím se výdrž baterie dvojnásobně prodlouží a bude se i lépe fotoaparát držet. Pro natáčení videa se lépe hodí Nikon Z50 problémem je zde ale baterie, která dlouho nevydrží. Ideální by bylo, pokud by si každý v praxi mohl oba fotoaparáty vyzkoušet a potom se rozhodnout pro fotoaparát, který mu bude vyhovovat. Pokud se vám zdají fotoaparáty Nikon Z50 a Canon EOS 90D drahé, tak si kupte Panasonic Lumix DMC-FZ82.

Ano, bez vlastní domény jsi na internetu nulaMnozí chtějí vše zadarmo, a tak hledají na internetu způsob, jak se obejít bez vlastní domény, možností je mnoho, ale všude z vás udělají administrátoři a moderátoři jenom ubohé ovce s nulovou hodnotou, protože všude je to o tom, moje hra a moje pravidla. Nedávno zaniknul Blog cz a brzo po něm zaniklo, Lide cz, dále je zde mnoho podobných virtuálních systémů, které si nedokážou na sebe vydělat, a tak jim logicky hrozí zánik. Vše je obchod, ve kterém jde o zisk, není zisk tak obchod zanikne.

Je naivní očekávat to, že budete mít na internetu z reklamy zisk, který vám umožní to, že vás bude internet dobře živit, pro zisk je potřeba veliká návštěvnost a zde je i veliká konkurence, která eliminuje vše, co je malé a amatérské. Skončila na internetu doba, kdy bylo vše pevně naprogramované, a tak bylo možné snadno najít způsob, jak mít velikou návštěvnost, dneska se všude nasazuje umělá inteligence, která pozná to, že se snažíte podvádět a okamžitě vás potrestá malou návštěvností.

Zpovednice cz je klasickou ukázkou naší zabedněnosti a neschopnosti se optimálně přizpůsobit technicky a vzhledem nové době, komu není rady, tomu není pomoci. Nehledejte na internetu náhražky za vlastní doménu, pochopte konečně to že, bez vlastní domény jsi na internetu jenom nula. V minulosti bylo možné se zaregistrovat na YouTube a mít zde rychle velikou návštěvnost, dneska to už není možné, protože je na internetu umělá inteligence a ta vám zablokuje na YouTube velikou návštěvnost!

Přichází období kontroly kvality obsahu toho, co je na internetu, tam kde je nekvalitní obsah tam je i malá návštěvnost a tím i malý zisk z reklamy nebo z prodeje zboží a služeb. Nevymýšlejte to, co je už na internetu vymyšleno, moudrost je v tom že se poučíte z chyb, co dělají druzí, pochopte konečně, že vaši dobrotu si musí každý na internetu zasloužit!

Hříšníci si dárky na Vánoce nezasloužíNáš konzumní svět je založen na tom, že si musíme vše zasloužit a pokud je zde někdo hříšníkem tak si on logicky dárky na Vánoce nezaslouží to je logické. Dárky by měli dostat logicky jenom ti, co nejsou hříšníky, jelikož je ten druhý hříšník, tak bychom mohli zrušit Vánoce, jako zcela zbytečný svátek. Zde se dostáváme k tomu, že je ten druhý bezcharakterní pokrytec, který si jedno myslí a jiné říká, vše je zde dneska jenom hra o hodnoty podle pravidel, která určuje pokrytecká společnost, ve které žijeme.

Od narození nám reklama vymývá násilně mozek a snaží se z nás udělat loutky, které mnohé snadno ovládá. Internet a televize to je jenom továrna na reklamu, která nám vymývá systematicky mozky, některé totality se snaží o to zablokovat totalitní USA, aby nemohlo pomocí internetu a televize vymývat mozky v cizí totalitě, moje hra a moje pravidla o tom je každá totalita a každá organizace.

Moc je založená vždy na totalitě, mnohdy je totalita chytře skrytá a lidi si tak naivně myslí, že je zde demokracie. Nikde na světě není dokonalá demokracie, všude je totalita, ve které je rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Jelikož s lidmi jsou jenom samé problémy tak už brzo dojde k tomu, že se lidi globálně odsunou z civilizace do rezervace a v civilizaci tak budou místo lidí autonomní inteligentní roboti na akumulátory.

Čím více je na světě lidí, tím více je zde i válek, to je logické, nejsou lidi tak nejsou války, umělá globální inteligence vyhodnotila lidi jako hrozbu pro civilizaci, a tak odsunula lidi z civilizace do rezervací a zde oddělila muže od žen, aby se už lidi nemohli rychle rozmnožovat, jako invazní druh, který egoisticky škodí ekosystému a civilizaci. Bylo zde v minulosti mnoho snah o to, aby se lidi změnili tak že zde s nimi už nebudou problémy, ukázalo se, že je to utopie, z čerta nikdo anděla neudělá, ten druhý je pitomec, co dělá po celý život samé pitomosti, podívej se konečně do zrcadla a pochop to, že v zrcadle spatřuješ pitomce, co si nezaslouží na Vánoce dárky.

středa 23. prosince 2020

Ztracený čas na internetu a u televizeKdyž ztratíte peníze tak máte z toho špatnou náladu, pokud ztratíte čas na internetu tak je to stejné jako ztráta peněz akorát si to neuvědomujete. Tak jako ztrácíte čas na internetu tak můžete ztrácet čas u televize nebo jinak. Čas je stejně hodnotný jako vaše peníze, proč si neuvědomujeme to, že ztrácíme čas na internetu nebo u televize? Sledování internetu a televize nám přináší radost, a tak si neuvědomujeme to, že ztrácíme čas, jenže tato radost je jenom iluze s nulovou hodnotou, žijeme ve světě náhražek, je nám od narození do smrti reklamou vymýván násilně mozek, následkem je to že se z nás stávají pitomci. Snažíme se mít uklizený byt, ale v hlavě máme nepořádek, jak si to uklidit v hlavě abychom nebyli díky sledování televize a internetu pitomci?

Nevěřte na zázračné léky na deprese a stress, léky mohou vyléčit tělo, ale nemohou vyléčit psychiku, psychiku může vyléčit jenom práce, která je dobře zaplacená. Statisticky je 90% práce v EU co lidi dělají špatně zaplacená a následkem je deprese a stres, není to nic nového pod sluncem, špatně zaplacená práce je zde mnoho století, vždy byli lidi rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře je ráj a dole je očistec. Všude kde je možné dosažení zisku, tam je i veliká konkurence a často je zde i protekce, dobytka je mnoho a plných koryt je málo, a tak zde jsou kariéristické závody, ve kterých je těžké uspět. Podívejme se na burzu, jak se zde vše nečekaně mění, akcie, co jsou jisté, nesou malý zisk a nejisté akcie jsou zase spojené s velikým rizikem.

Jaký je rozdíl mezi inteligencí a moudrostí?Za zlato si moudrost nikdo nekoupí, moudrost je nad zlato, to že je zde někdo v něčem úspěšný a populární neznamená to, že je i moudrý. Mnohdy člověk z dálky vypadá jako moudrý a z blízka poznáme že je to hlupák, proto se hlupáci snaží o to, aby je nikdo nemohl poznat z blízka, vše je zde mnoho tisíciletí jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si hlupáci hrají na to, že jsou moudří. Z díla nakonec poznáme, kdo je hlupák a kdo je moudrý, proto se hlupáci vyhýbají práci abychom z jejich práce nepoznali to, že jsou hlupáky. To že má někdo vysoké IQ a vysokoškolský titul, neznamená to, že je moudrý! Jaký je rozdíl mezi inteligencí a moudrostí? 

Inteligence je schopnost vyřešit složitý problém, moudrost je schopnost se vyhnout složitým problémům, moudrý člověk ví že vše jsou zde příčiny a následky a že příčinou většiny problémů je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, čiň pitomcům dobře a oni z tebe pitomce udělají. Společnost je dneska sociálně populistická, a tak dělá sociální dobro těm co si dobrotu nezaslouží, populismus je podřezávání větve, na které sociální společnost sedí, zaléváme plevel a krmíme parazity, to nemůže logicky ekonomicky a politicky dlouho fungovat, kdo za nás splatí obrovské dluhy? K čemu je nám armáda, která není bojeschopná, k čemu je nám nadbytek státních zaměstnanců, co vymýšlejí jenom samé pitomosti a dělají tak z nás pitomce a ubožáky atd.

Pandemie je zde díky vandalismuKauzalita nám nastavuje zrcadlo, ve kterém spatřujeme to, že pandemie je zde díky vandalismu, ten druhý je vandal, žádný vandal si nepřizná sebekriticky to, že je vandal. Největším vandalem v ekosystému je pitomý člověk, který dělá mnoho tisíciletí jednu pitomost za druhou. Ekosystému už došla trpělivost, a tak se rozhodl na pitomce poslat pandemii, která pitomce po milionech recykluje. Podívejme se kriticky na internet a zjistíme, že obsah internetu z 99 % vytvářejí pitomci, a proto jsou na internetu z 99 % samé pitomosti s nulovou hodnotou.

Díky nasazení umělé inteligence už brzo dojde k tomu, že se začne z internetu mazat pitomý obsah, který dělá z uživatelů jenom pitomce, pro nikoho nebudou na internetu výjimky nebo imunita, padni, komu padni. Stejně dopadne i; tisk, rádio, televize atd. pitomci se z civilizace odsunou do rezervace a zde už nebudou mít k dispozici výhody civilizace. V civilizaci budou místo lidí autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto zde bude vše dokonale fungovat, protože zde už nebude možný egoistický vandalismus.

Malé žije ve stínu velikéhoNejde zde jenom o rostliny, jde zde i o; organizace, školství, státy, módu, umění, sport, sekty, náboženství, politiku, ekonomiku, vědu, techniku, reklamu, psychiku atd. nadbytek pro veliké je zde díky nedostatku pro malé, aby mělo globálně 1 % zaměstnanců veliké mzdy, tak musí mít 99 % zaměstnanců malé mzdy.

Jak vyrůst o tom je naše toužení které je nám soužením od narození do smrti, ve stínu velikého nikdo nevyroste! Povrch je snadné změnit a změnit to co je pod povrchem je nemožné, následkem je; pokrytectví, povrchnost, reklama atd. dobytka je zde mnoho a plných koryt je málo, a tak zde jsou kariéristické závody k plným korytům v podnikání a politice.

Často si lidi stěžují na příživníky, co se odmítají přizpůsobit konzumní kultuře a neustále egoisticky porušují svatá pravidla hry o hodnoty a výhody. Nejsou nepřizpůsobiví příživníci tak nejsou problémy s nepřizpůsobivými příživníky, stačí nepřizpůsobivé příživníky přemístit do míst, kde rostou banány, zde přežijí jenom ti, co se přizpůsobí primitivní kultuře, kde nejde parazitovat. Nestojíme v EU o lidi, z míst, kde rostou banány, EU není banánová republika.

úterý 22. prosince 2020

Bůh to je kruhVšechny boží vlastnosti jsou obsaženy v kruhu nebo okruhu, podívejme se do hloubky všeho, co je v nás a okolo nás a všude najdeme kruhy a okruhy, vše se točí v kruhu po nekonečně dlouhou dobu, kruh je nekonečný a v tom je jeho výhoda, díky které zde existuje vesmír a život, představa boha jako člověka, je jenom pohádkou pro malé děti. Víra v zázraky je následkem toho, že se něco netočí v kruhu, lidi dělají chyby, a následkem je to, že se něco netočí v kruhu, a tak je zde víra v zázraky a tím i víra v boha. Komu není rady, tomu není ani pomoci, pitomců je všude jako sraček, a tak zde život stojí za hovno.

Války a pandemie jsou trestem za to, že se něco netočí v kruhu, lidi musí padnout na dno, aby jim došlo to, že pokud se vše nebude točit v kruhu tak budou žít v očistci, ráj je tam kde se vše točí v kruhu. Problém s vandaly je o tom že se vše netočí v kruhu, rozebíral jsem do hloubky příčiny všech nemocí a dospěl jsem k tomu, že příčinou je vždy to že se něco netočí optimálně v kruhu. Vládnou nám všude mnoho století pitomci, co nechápou to, že se musí vše točit v kruhu, naštěstí už brzo zde bude robot prezident, co bude vyznamenávat roboty, a tak se konečně vše začne točit v kruhu, nejsou zde pitomci tak zde není pitomá nálada.

Rád bych byl dokonalý tak jako to dokázal Ježíš Kristus?Internet je pro mě moderní hračka, starý člověk je jako malé dítě a mě je 67 let, mnozí mě mají na internetu rádi a jiní mě rádi nemají a nejraději by mě recyklovali na substrát, ano dělám často chyby, ale není na světě člověk ten, co by nechyboval, ostatně podívejme se na prezidenty a ředitele, jak chybují a zde jsou následky mnohem horší. Rád bych byl dokonalý tak jako to dokázal Ježíš Kristus, který dělal zázraky, snažím se proměnit vodu na víno nebo chodit po vodě, je to ale marnost, Ježíš Kristus ze mě nikdy nebude, aspoň mě neukřižují. Lidi nechápou to, co dávám na internet a myslí si o mě, že jsem blázen, jenže každý je do něčeho blázen je to marnost hledat na internetu někoho kdo je normální. Je to normální že se jdu pomodlit do kostela a když se tam po delší době vrátím tak je kostel v Mostě na jiném místě, na nic zde není spolehnutí vše je v pohybu a jeden, aby se z toho zbláznil.

Smrt je iluze žijeme věčněNeustále slyšíme o tom, že je zde globální pandemie a pes tak skáče z jednoho stupně na jiný stupeň, to vše jsou jenom mediální lži, které z nás dělají hlupáky a chudáky. Smrt je iluze žijeme věčně, život to je příroda není to subjektivní jedince, vše je zde propojeno a pokud tělo zde už není, tak je zde nové tělo, duše není v subjektu, ale je v objektu, tedy v přírodě, subjekt je jenom bezvýznamná číst objektu s nulovou hodnotou pro objekt. Odpojme dítě od všeho a vychovávejme jej ve tmě bez možnosti opustit vězení, z dítěte vyroste ubožák s nulovou hodnotou bez duše.

Neustále slyšíme já, které je egoistické, já to je jenom dočasná iluze a tato iluze se bojí recyklování, podívejme se na lidovou moudrost, která je zde mnoho století beze změny a nepotřebuje reklamu, vše, co potřebuje drahou reklamu to nemá hodnotu! Podívejme se na to, kolik miliónů lidí zbytečně zemřelo už ve válkách, a přesto se počet lidí na světě rychle zvětšuje, stejné je to u s pandemií, jsou to jenom ztráty, se kterými evoluce počítá a my z toho děláme veliký problém, a tak zavíráme; školy, hotely, obchody, hospody atd. je třeba konečně pochopit to že smrt zde není a podle toho myslet a jednat ignorujme smrt, a budeme se mít líp.

O tom to je, že jenom bůh je vševědoucíJe to veliké umění vidět věci takové, jaké objektivně jsou, a ne takové, jaké jsou subjektivně. Pán času přenesl strojem času Ježíše Krista z dávné minulosti, kdy on právě kázal na hoře do roku 2100. Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“

V roce 2100 zde už nebyli v civilizaci nikde na světě lidi, ale místo lidí zde byli jenom autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory. Jakmile byl v civilizaci spatřen umělou inteligencí Ježíš Kristus, tak jej okamžitě zadrželi GVKB policejní roboti a přemístili jej doživotně do poslední psychiatrické nemocnice na světě. V této psychiatrické GVKB nemocnici se o nemocné starali jenom roboti, co připojili okamžitě centrální nervový systém Ježíše Krista na virtuální GVKB realitu aby mohli rychle a levně opravit chyby v centrálním nervovém systému a tím uzdravit psychicky Ježíše Krista. Ve virtuální realitě se Ježíš Kristus setkává s bohem, uplynulo mnoho let a Ježíš Kristus je už velmi starý a blíží se jeho smrt, tehdy se jej bůh optá, už víš konečně vše? Ježíš Kristus odpovídá, vím to, že nic nevím. O tom to je, že jenom bůh je vševědoucí.

Pitomci na internetu dělají pitomostiTen druhý je pitomec! Nejde o nový problém, stačí se podívat do starých knih a dojde nám to, že problém s pitomostí lidí je zde od té doby, co se lidi naučili pokrytectví, přesný rok bohužel nemůžeme nijak zjistit, protože nemáme stroj času, kterým bychom se podívali do minulosti. Je to snadné manipulovat násilím s lidmi, války v nahotě odhalují pitomost lidí, v současnosti je zde pitomá pandemie, která je taky válkou, která není vedená klasickými zbraněmi.

Pokud pitomí rodiče mají děti, tak jsou logicky jejich děti pitomé, díky genetice a výchově, jablko nepadne daleko od stromu. Bylo zde v minulosti mnoho naivních snah bojovat s lidskou pitomostí, a ukázalo se, že je to jenom marnost. Z díla poznáme to, že tvůrcem je pitomec a je zcela jedno, jestli je tvůrcem král nebo žebrák, nikdo z lidí není dokonalý natolik, aby nebyl ve svém životě často pitomcem, lidi dělají chyby! Pokud to nejde už opravit tak je třeba to za nové nahradit, a tak nahradíme pitomé lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou zde pitomci, tak zde nejsou ani pitomosti.

Nejslabším článkem naší kulturní civilizace je reklamaNejprve jsme lidi testovali a teď přichází doba očkování, z lidí se tak stává pokusný materiál a statistiky nám ukazují jak testování a očkování probíhá. Řešíme následky a zapomněli jsme jako vždy řešit příčiny toho, že zde jsou nakažlivé nemoci, které z nás dělají ubožáky. Každá tělesná a psychická nemoc má jistě svoji příčinu, vše zde jsou příčiny a následky. Každý člověk to je továrna, ve které je mnoho továren a mnoho strojů, vše je zde o tom, že v nás a okolo nás probíhá mnoho složitých procesů a pevnost řetězu určuje nejslabší článek, je třeba hledat nejslabší články v nás a okolo nás a tyto články opravovat nebo nahrazovat.

Nejslabším článkem naší kulturní civilizace je reklama, která nás klame od narození do smrti, neustále opakovaná lež se tak stává díky reklamě pravdou, ti, co jsou nahoře, díky protekci lžou těm, co jsou dole, protože jenom tak zde mohou mít výhody, které si nezaslouží. Boj s reklamou je možný jenom tím, že nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, vše tak bude ovládat jenom globální umělá inteligence a ta lidi odsune z civilizace do rezervace a zde oddělí muže od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh. Nejsou v civilizaci lidi, tak zde není ani možná pandemie.

Ano, ryba smrdí od pitomé hlavyNová doba nám přináší rychlé náhražky, pandemie je rychlou náhražkou, díky které se rychle nahrazují evolučně pitomci, aby tak měli zaměstnavatelé jenom mladé a zdravé zaměstnance. Televize a internet to je taky rychlá náhražka, díky které ušetříme čas a peníze, nebude to už trvat evolučně dlouho a továrny začnou vyrábět všude na světě autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a pitomci se přemístí z civilizace do rezervace. Nejsou pitomci, nejsou problémy, pitomci to byla testovací evoluční verze a roboti jsou finální verze, vše je zde díky evoluci jenom dočasným experimentem, výhody si musí každý zasloužit, pitomci si nezaslouží výhody, co zde mají, a tak o výhody co jim poskytuje civilizace, díky robotům přijdou.

Pitomci se zabednili ve svém pitomém světě a odmítají přijmout realitu, ve které zde bude pro pitomce rezervace místo civilizace. Války v nahotě odhalují to, že naše práva, jsou jenom pohádka pro naivní pitomce. Vše je zde obchod, a pokud obchod nefunguje tak následkem je krize u subjektu nebo objektu, obchod nefunguje díky centralizaci a monopolům, to, co nebojuje o hodnoty, to degeneruje, průměrné IQ pitomců globálně je dneska 78, pokud bychom zavedli pro vysoké funkce s vysokým platem, globálně nutnost mít i minimální IQ 130 testované každý měsíc, tak bychom museli z vysokých funkcí globálně vyhodit 99 % pitomých funkcionářů, ryba smrdí od pitomé hlavy.