středa 15. srpna 2018

Ano, lhářů je všude jako much

Nejhorší je že lžeme sami sobě, mohli bychom s klidem říci, že pravda je v lidské kultuře už jenom iluzí, když někdo tvrdí, že má pravdu, tak je druhým jenom k smíchu. Pokrytecké vlády lžou pracujícímu lidu, jako by si tiskli na rotačkách svatou pravdu. Zdrojem lidské hříšnosti je pokrytecké lhaní, příčinou je zde toužení po úspěchu, co na tom že nadbytek vytvoří nedostatek. Nacismus nám ukázal, jaké jsou následky toho když se lež stane zde králem, nejde sloužit pravdě a lži současně, většina lidí si vybere lež, pravda je přeci jako cibule a nutí nás k pláči. 

Jsme zbabělci, co utíkají před pravdou do světa lží, jenže ve světě lží nejde žít trvale a musíme se zase vrátit do světa pravdy a zde spatříme to, že jsme programově řízený dočasný evoluční proces, vše bylo evolučně vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, jsi obrazně jenom utažený šroub ve velikém evolučním stroji a tvoje smrt, to je nahrazení starého šroubu za nový šroub. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si nuly, hrají na veliká čísla. Svět lidí to je globální nemocnice, nemocný zde léčí nemocné, lidské zdraví to je iluze, už brzo ale bude vše jinak, místo nemocných lidí, zde budou GVKB roboti, co nemohou onemocnět, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží.

Ano, práva a povinnosti musí být v rovnováze

Podívejme se na alimenty, otec má platit alimenty na dítě, které nemůže pravidelně navštěvovat, má tedy povinnost se postarat ekonomicky o dítě, ale nemá už právo zasáhnout do výchovy dítěte. Politici mají možnost vytvářet právo, ale už nemají povinnost právo dodržovat, protože mají imunitu, náboženství má právo na podporu od státu, ale už nemá povinnost státu pomáhat s lidmi, co jsou na tom zle. Romové (cikáni) tvrdí že jsou u nás diskriminování, zase zde je problém s právy a povinnostmi, jak je možné to že Romové zde mají mnoho práv, a minimum povinností?

Takových příkladů by se našlo velmi mnoho a je třeba začít s tím něco dělat, nebo zase dojde k veliké válce, a v této válce se zničí mnoho hodnot a zemře zde zbytečně mnoho lidí. Nelze čekat pomoc od; ekonomů, politiků, náboženství, lidu, atd. pomoc nám může jenom digitalizace, vše zde bude řídit umělá globální inteligence, která zavede globální čipový přídělový systém, ten kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst. 

Bude to fungovat jednoduše, bude zde rozkaz, a pokud se rozkaz nesplní rychle a správně, tak bude trvalé zablokování přídělu potravin a služeb, chybu každý udělá jenom jednou, nikomu nebude už dána druhá šance, lidí je na světě jako much a pokud miliarda pokryteckých příživníků zemře hlady, tak to bude jenom nudná statistika.

Nevěřte idiotům

Většina lidí na světě jsou idioti, příčinou tohoto stavu je idiotská situace, ve které musíme existovat už mnoho století, idioti něco dají do norem, a ten kdo idiotské normy poruší, je idioty za to potrestán, idioti milují ideologie, které jsou; ekonomické, vědecké, politické, náboženské, atd. jenže idiotské ideologie v realitě nefungují. Kritizovat idiotské ideologie se nedoporučuje, nesmíte ani konstatovat to že mouchy serou na obraz císaře pána, to už je urážka svatého idiota. 

Je třeba držet hubu a krok, protože kdo chce s idioty v klidu žít, ten musí i idiotem zde být, je to o tom, se umět přizpůsobit idiotské situaci a splynout s davem tak, že na sebe neupozorníte. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, nebo akce a reakce, tak tento svět funguje, z díla poznáme tvůrce, idioti si zde mohou krát na; krále, císaře, šlechtice, papeže, prezidenta, celebritu, milionáře, atd. jenže zapomínají na to, že jejich dílo ukáže to, že to jsou idioti.

Čas má dost času na to, aby ukázal pravdu o idiotské elitě, která si zde hrála na to, že ona je dokonalá. Pokud političtí idioti nechápou to, že práva a povinnosti musí být v rovnováze, tak jediným možným řešením je, dát všem idiotům na světě do hlavy GVKB čip, čip odřízne idiotský mozek od reality a realitu bude řídit na světě jenom GVKB umělá inteligence, tak jako jsme zavřeli slepice do klecí, tak zavřeme do virtuálních klecí idiotské mozky.

Amatérismus nefunguje

Z díla se pozná tvůrce, pokud je tvůrcem amatér tak je dílo amatérské to je logické a takové dílo nefunguje optimálně, mnoho amatérů se vydává s profesionály, čas ale neoklamou, čas má dost času na to aby poznal co je amatérismus a co je profesionalismus. 

Podívejme se na ideologie, které jsou; náboženské, politické, ekonomické, vědecké, umělecké, atd. realita není ideální a tak vznikají ideologie se snahou učinit realitu v nějaké specializaci ideální, pomocí násilí, nebo pomocí peněz. Podívejme se na boty, jsou boty vyrobeny profesionálně? 

V prodejně vypadají nové boty profesionálně, pokud je otestujeme v praxi tak začneme zjišťovat jejich amatérské chyby, většinou je to o ceně, kvalitní boty jsou drahé. Zde je příčina toho že je zde nadbytek amatérismu, profesionalita je drahá, a my máme málo peněz, a tak se spokojíme s amatérským řešením. 

Adolf Hitler, je klasická ukázka amatérského řešení, u výběru kandidátů na prezidenta velikého národa, prezidenta musí dělat profesionál, který amatérsky nechybuje, je potřeba eliminovat z vysokých funkcí staré nemocné amatéry, co nerozumí tomu za, co jsou dobře zaplacení, pokud je naše vláda složená z amatérů, je potom náš národ, jako letadlo bez pilota.

Ano, zázraky jsou podvod

Sliby se slibují a blázni se radují, o tom to zde pořád je, podívejme se problému na zoubek, vše zde jsou příčiny a následky, co je příčinou toho že se slibují zázraky, i když je jasné, že se ty zázraky nemohou splnit? Příčinou je to, že jsme si cizí, z cizího krev neteče, dokonce zde může dojít i k sebeodcizení, kdy podvedeme sami sebe a spácháme sebevraždu. 

Obrazně je každý čert v situaci kdy má žízeň a přitom je na ostrově kde je všude okolo voda, ale ta voda je slaná, a tak se nedá pít, a na ostrově není zdroj pitné vody. Umíráme v EU pekle na nedostatek lásky a pravdy, protože okolo nás je láska a pravda, která nemá pro nás žádnou hodnotu, cizí láska a pravda je pro nás jako slaná voda, příčinou je egoistické pokrytectví způsobené přelidněním a degenerací. 

Sociální sítě na internetu v nahotě odhalili pravdu o tom, že vše je jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si zlí čerti hrají na hodné anděly. Problém s nepřizpůsobivými příživníky je problém se zlými čerty, z čerta anděla neuděláš! Nestojíme v EU o zlé čerty, přemístíme zlé čerty do národů, ze kterých k nám přišli, my jsme v EU pekle doma, a nestojíme zde o čerty z cizího pekla.

Každé peklo má svoje svatá pekelná pravidla a svoje pekelné limity, zavedeme v EU každoroční kontrolu kvality čertů, nekvalitní podprůměrné čerty, zde dáme do EU masových konzerv, společně s EU drůbežím separátem, není to v EU; diskriminace, rasismus, genocida, extremismus, vandalismus, atd. je to jenom vyčištění EU od genetické špíny, která EU mnoho ekonomicky a politicky škodí.

Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, v EU konzervě skončí i; papež, král, šlechtic, milionář, celebrita, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, podnikatel, profesor, atd. jenom díky zlu zde muže být dobro, mír je zde díky prevenci, která eliminuje příčiny, které vedou k válce.

Lék na pokrytectví

Pokrytectví je psychická nemoc a je třeba dát lidem lék, který je vyléčí z pokrytectví, tím lékem zde budou GVKB čipy do hlavy, čip odřízne mozek od reality plné pokrytectví a tím z lidského světa zmizí pokrytectví, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží. Mnozí s tímto lékem nesouhlasí a chtěli by jiný lék na pokrytectví, bylo zde mnoho snah o to vytvořit lék na pokrytectví ale byla to jenom naivní marnost. 

Problémem je to že jsme si cizí a z cizího krev neteče, dobrota je přeci žebrota, člověk chudý duchem, to je člověk který není pokrytecký, jde zde o malé děti, které jsou naivní a tak nejsou pokrytecké. Pokrytecký svět je očistec proto je zde snaha z tohoto světa utéci do; snů, pohádek, drog, víry v zázraky, atd. jenže každý útěk je dočasný a zase se musíme vrátit do pokryteckého očistce, následkem je civilizační syndrom, který dělá z lidí ubožáky.

Globální výprodej geniálních mozků

Vše co je dneska nové to bude za krátkou dobu staré a skončí to ve výprodeji nebo se to recykluje, vše je zde dočasně, jednou jistotou je zde nejistota! Konzumní kultura je postavená na rychle a levně, vše začalo průmyslovou výrobou nástrojů a strojů, stroje začali vyrábět stroje, brzo dojde k tomu, že roboti budou vyrábět roboty, pro lidi nebude už práce za mzdu! Lidi budou odsunutí z civilizace do rezervací a potom nastane genocida a lidi zde evolučně skončí. 

Budou zde továrny, co budou vyrábět mozky na zakázku a tyto mozky budou napojené na virtuální realitu, vzhledem ke konkurenci budou ceny geniálních mozků klesat a tak zde budou globální výprodeje lidských mozků, představme si veliký sklad ve kterém je mnoho regálů a v regálech jsou v živném roztoku geniální mozky napojené na virtuální realitu, pokud u mozku poklesne výkon nebo hodnota tak se mozek recykluje, logicky pokud zde budou veliké výprodeje mozků, tak se bude i recyklovat ve skladech mnoho mozků, co jsou už zastaralé a opotřebované. 

Nebude zde žádný demokratický humanismus, který umožňoval nepřizpůsobivým příživníkům, se zde mít ekonomicky dobře díky chybám v sociálním systému, bude zde vše řízeno umělou globální inteligencí, která bude zabezpečená před viry a možností chybovat, bude zde prioritní heslo, chybu uděláš jenom jednou, pokud geniální mozek udělá jednu chybu, tak se tento mozek okamžitě eliminuje. Tak jako zde jsou dneska slepice v klecích, tak budou zde i mozky v klecích, peníze přeci mocné elitě nesmrdí.