středa 8. srpna 2018

Ano, autonomní zbraně se vymkli kontrole

Tak je odřízněte od zdrojů. To nepomůže, už jsme to zkoušeli. Jak vypadá současná situace? Odhadem do roka zde člověk na planetě končí a místo lidí zde budou autonomní inteligentní systémy s globálním centrem. GVKB nás varoval, ale my jsme jej nebrali vážně, komu není rady, tomu není pomoci. Podle mě je to celé obrazně stroj, který nejde nijak zastavit, my jsme v tomto stroji jenom obyčejné pevně utažené šroubky, vše zde jsou příčiny a následky. 

Kdo za to může? Může za to chybná aktualizace, která dala umělé inteligenci svobodu, idioti dělají amatérské chyby. Jak může zde být na tak vysokém místě v armádě idiot, který povolí idiotskou aktualizaci u autonomních zbraní? Máme toho idiota zastřelit? Tím že jej zastřelíme, se nic nevyřeší, musíme utéci někam, kde máme šanci na to, že nás autonomní zbraně nezlikvidují. Taková místa není problém na světě najít, ale to je jenom dočasné nouzové řešení, protože nás nakonec autonomní zbraně najdou a eliminují.

Ano, pošleme do Afganistanu nepřizpůsobivé příživníky z EU

Výhodou je zde pro ně stejný vzhled a stejné myšlení, nastane logicky boj o výhody a jistoty, tento boj logicky vyhrají nepřizpůsobiví příživníci z EU, protože znají moderní metody invazního boje. Posílat do Afganistanu profesionální vojáky je chybou, zde nejde o klasickou válku, zde jde o svatou válku a zde musí proti sobě bojovat svatí fanatici, jakmile zemře v této válce první milion nepřizpůsobivých příživníků, tak nastane boj, ve kterém se nebudu brát ohledy a místní hříšné obyvatelovo, a začne být místní obyvatelovo napichováno na kůly, protože bude vyhlášeno za hříšné jinověrce. Bude to mačetová válka, ve které se budou usekávat hlavy hříšných jinověrců, takto konečně nepřizpůsobiví příživníci získají místo které se stane jejich novým svatým národem, ve kterém budou doma na věčné časy.

Nízkonákladový stát

V současnosti mají státy veliké náklady a tak mají veliké dluhy, to musí skončit, všude se modernizuje a optimalizuje, to vede ke snížení nákladů na minimum, každý stát potřebuje nahradit svoje zaměstnance za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty za to, že dobře pracují pro stát. Otázka je co bude dělat veliké množství státních zaměstnanců, co měli zde díky státu výhody a jistoty? 

Mají nadbytek peněz, co získali jako státní zaměstnanci tak mohou začít podnikat a obchodovat, nebo odejít do důchodu, je to ostatně jejich soukromý problém, koho v kapitalismu zajímá to, že nějaký zaměstnavatel co je v krizi propustí svoje zaměstnance. 

Mnozí namítnou, že je to utopie, aby zde byl robot prezidentem, jenže každý pokrytecký dogmatismus je zde dočasně, jakmile budou GVKB roboti řídit celý svět tak skončí plýtvání penězi a časem, ten kdo bude zde označen kontrolními GVKB systémy za systémově vadný subjekt, ten skončí okamžitě v masové konzervě společně s drůbežím separátem, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. 

Skončí dlouhé období vadných lidí, co zde lhali a kradli, chybu každý udělá jenom jednou, protože ten kdo udělá amatérskou chybu, ten skončí v konzervě s drůbežím separátem. Skončí zde; reklama, pohádky, dogmata, mytologie, fetiše, rituály, symboly, kulty, hnutí, sekty, církve, politika, dezinformace, atd. 

Zavede se sterilizace u vadných žen, aby nedocházelo k rozmnožování vadných lidí, všude bude pořádek a čistota, nebudou se prodávat cigarety ani pivo a slivovice, nebudou ani prášky na hlavu, protože to jsou drogy. Základem nového GVKB systému bude; rychle, levně, kvalitně, atd. ten kdo to nepochopí, ten skončí v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem.

Ano, jsi snadno nahraditelný

Nejde si nevšimnout snahy těch, co jsou nahoře, o to aby je někdo lepší nenahradil, opak je zase u těch co jsou dole, za ně není většinou náhrada, pokud odejdou, protože o mizernou práci, co je mizerně zaplacená, je malý zájem. Když půjdeme do hloubky problému, zjistíme to že, zde jde o výhody a jistoty, kterých je zde mnoho století veliký nedostatek. Vše je o protikladech, nadbytek je zde díky nedostatku, úspěch je zde díky neúspěchu, dobro je zde díky zlu, atd. 

Ano, jsi snadno nahraditelný, jsi jenom dobře utažený šroubek ve velikém stroji, přijde nečekaná změna a starý šroubek se nahradí novým šroubkem, každý úspěch je zde dočasně, dneska jsi úspěšný a zítra budeš ubožákem, který žebrá o práci. Přichází doba digitální skryté kontroly, práce začne ubývat všude, to povede ke globálnímu přídělovému čipovému systému, peníze se už nebudou používat, nebudeš sloužit systému tak nedostaneš příděl potravy a zemřeš hlady. Proč nepřátele zabíjet draho ve válce, když je mnohem snadnější ubožáky pozabíjet tím, že zemřou hlady.

Ano, eliminujeme zlo

Je to jednoduché, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čip odřízne zlý mozek od reality, realitu bude ovládat jenom GVKB umělá globální inteligence, z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání a vadný robot se dá do masové konzervy společně s drůbežím separátem. Veškeré zlo vychází z hříšnosti, která je mozku, mozek má hříšné podvědomí, a to nejde nijak už změnit, z vlka ovci neuděláš. 

Zlí lidé nebudou souhlasit s čipem do mozku, ale zájem celku je nad zájmem jedince, už zde nebude očistec způsobený tím, že je ten druhý zlý hříšník, nová doba má nové metody jak rychle a levně proměnit čerty v anděly co nelžou a nekradou, takto zde láska a pravda zvítězí na věčné GVKB časy nad lží a nenávistí, na myšlení zde bude GVKB systém lidi zde budou na špinavou práci kterou nechtějí dělat GVKB roboti. 

Mozek bude v nádobě, ze které se už nedostane, aby mohl konat zlo, takto se mozek vyčistí od hříšnosti, protože nebude už moci konat zlo, vše je zde proces a jde o to převzít nad tímto procesem globální kontrolu, skončí pokrytecké divadlo, ve kterém si hříšníci hráli na to, co nejsou. Lidi tolik toužili po novém světě, kde není diskriminace, a tak tento svět bez diskriminace dostanou, ano, eliminujeme zlo.