čtvrtek 10. května 2018

Vysokoškoláci mohou za blbou náladu dělníků

Svět je rozdělen na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole, nahoře jsou vysokoškoláci, a dole jsou dělníci. Představme si svět, ve kterém díky optimalizaci, je každý dospělý člověk vysokoškolákem s praxí, kdo by potom dělal práci dělníků? 

Práci dělníků by dělali vysokoškoláci, co jsou podprůměrní, nastalo by anonymní bodování zaměstnanců a zedníka by najednou dělal podprůměrný vysokoškolák. Najednou by se vysokoškoláci snažili o to, aby byli nadprůměrní, a tak se měli i nadprůměrně dobře, protože vysokoškoláků by zde bylo všude jako sraček. 

Ostatně v přírodě to funguje podobně, to co je podprůměrné, to je zde eliminované. Skončilo by období, ve kterém se mohli vysokoškoláci zabetonovat ve svém vysokém postavení, prezident nebo ředitel se volil jenom na jeden měsíc.

Každý by byl pod neustálým dohledem, a chybu by každý udělal jenom jednou, a okamžitě by dostal kopačky. Už dneska mnoho vysokoškoláků skončilo na místech pro středoškoláky, protože nesehnali vhodné pracovní místo, a bude hůře.

Ano, ubožáků je na světě jako sraček

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, většina lidí na světě stojí na slepé koleji a tak má z toho blbou náladu, příčinou je jejich dobrota k tomu co si jejich dobrotu nezaslouží, vše je zde obchod, nemá smysl zalévat plevel a krmit parazity. Jedna věc je svět pohádek a snů, a druhá věc je realita, ve které platí to, že dobrota je žebrota, pokud je někdo dole, je to jeho problém který si musí sám vyřešit, těžko se stoupá nahoru a lehko se padá dolů, podívejme se na lidi, co nemají vysokou školu, proč se nesnažili o to si udělat vysokou školu, každý přeci ví, že bez vysoké školy, a znalosti cizích světových jazyků, je člověk jenom nulou, s nulovou hodnotou. 

Mnozí lenoši říkají, nemám na to, abych si udělal vysokou školu, jsem hloupý a chudý, většina z nich říká pravdu, ale pokud je někdo hloupý a chudý, tak se musí smířit s tím, že je nulou, co má nulovou hodnotu, ubožáků je na světě jako sraček, a podle toho se s nimi i jedná. Podívejme se do přírody, zde jsou ubožáci snadnou potravou, a nikdo to nebere jako chybu, proč jsme k ubožákům dobří, a dáváme jim peníze a bydlení? Problém je v tom, že se politici snaží o popularitu, tam kde je diktatura bez politiků, tam se ubožáci naženou do pracovních táborů, a zde přežijí jenom silní a zdraví jedinci.

Manuál jak léčit blázny v blázinci

Narůstající projevy šílenství v celé konzumní společnosti se pochopitelně promítají i do internetu. Nemyslím si, že je možné šílenství jako společenský jev bagatelizovat. Co je to vlastně vůbec šílenství? Většina z nás má nějakou představu a dovede více či méně správně rozlišit co je chybný projev a co není chybný projev. 

Asi bych nejspíš definoval šílenství jako demonstraci vlastní nezávislosti na mínění druhých, bez ohledu na jakékoliv obecně uznávané mravní zásady společnosti. Projevy šílenství mohou být různě hluboké a mohou zasahovat do různých oblastí lidského života. Od šílených řečiček může být už jen krůček k šílenému sexuálnímu jednání, při němž je druhý člověk jen předmětem k rychlému a levnému použití, jak často se setkáváme s podobnými projevy na internetu. 

Chápu a vím, že šílenství je určitým obranným mechanismem proti uznání vlastní slabosti, je maskou i obranou před šílenou krutostí světa. Vždyť je všude úplně cítit to zoufalství a beznaděj z každodenních střetů s realitou: politika je šílený boj o moc, šílené vlády myslí jen na to jak se udržet u moci, šílení vojáci myslí jen na to jak lépe zabíjet nepřátele, šílení boháči, chtějí být ještě bohatší, narůstající extremismus a vandalismus, co s tím vším může udělat obyčejný šílený človíček? Zbláznit se, utrápit se, nebo na všechno rezignovat a žít jen pro svůj šílený den a svůj prospěch? To poslední je cesta nejjednodušší, zdánlivě nejefektivnější, ale je to taky cesta vedoucí do pekel. 

Nejsem snílek vznášející se v oblacích. Také vidím, že dnešní šílený svět není světem, nad kterým bychom měli slepě jásat. Na začátku civilizace bylo lidstvo plné naivního očekávání. Světové války a potom válka ekonomická, vrátily šíleného člověka zpět do šílené reality. Opravdu do reality? Na počátku civilizace lidstvo s nadějí očekávalo, jak technika změní jejich život k lepšímu. Při návštěvě jakéhokoliv bohatého města by měli procitnout. Většina lidí na světě hladoví a žije v bídě a nezaměstnanosti. Přesto to zbývající bohatou menšinu naprosto nezajímá. Podobných příkladů bych mohl uvést mraky. 

Šílenství je hlavně o nedostatku pravdy a lásky, čisté víry člověka v nějaký smysl života, nadřazený jeho vlastnímu životu. Mezi šílenými lidmi se více a více projevuje pesimismus až nihilismus. Frustrace, deprese, vyčerpání, sebevražedné tendence, sebeubližování, drogy, prostituce, mafie, atd. to vše je následek šílenství. V přetechnizované společnosti nám mizí souvislosti příčin a následků a tudíž se daří pocitům paranoie, schizofrenie a bezbřehé skepse. Mimochodem, tyto pocity jsou dost podobné pocitům, jaké prožívali lidé v minulosti. Historie se opakuje? 

Šílení lidé žijí čím dál tím víc v tomto světě izolováni, osamoceni, v depresích a v odcizení. Jak můžeme od nich chtít, aby přijímali naději a víru? Ne, život opravdu není jednoduchý, já vím. Jenomže; cynismus, pesimismus, nihilismus, útěk od reality pomocí drog, fanatismus, diktatury, nesvoboda atd. nevedou cestou k přežití a rozvoji lidstva. Je světélko naděje v tunelu? Ano, stále ještě svítí, jako malinký mihotavý plamínek svíčky. 

Tou nadějí je láska a pravda. Člověk, který není snílkem žijícím v oblacích, vidí hrůzy tohoto světa, má závrať z bezvýchodnosti, ale přesto nepodlehl totální skepsi, je jako drobný sotva opeřený ptáček, tak křehký a nepatrný, s duší vydanou napospas těžkým chmurám, ale přesto odmítající se vzdát. Vážení šílenci, milionkrát raději budu tím oškubaným ptáčkem, kterému se každý posmívá, než nemravně bezcitným šílencem, který má k dispozici možnost, odpálit balistické rakety s atomovými hlavicemi.

Kdo věří na svaté zázraky ten je blázen

Normální je věřit jenom tomu co jsme si ověřili, zázraky patří do snů a umění, v realitě nemají co dělat, realita je podřízená reálným pravidlům, je třeba pochytat lidi, co věří na Boha a jiné svaté zázraky a začít je léčit v psychiatrických nemocnicích pomocí moderních metod. Nejsme tak bohatí, abychom zde mohli dovolit existenci; sekt, náboženství, hnutí, politiky, reklamy, atd. 

Ve jménu svaté pravdy zahájíme svatou válku se svatou lží, nebudeme mít smilování s nikým, kdo věří na zázraky nebo hlásá víru v zázraky, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a nahrajeme jim do mozku GVKB operační systém, tím už lidi nikde na světě nebudou věřit na zázraky, co bylo to bylo, zbouráme; kostely, mešity, synagogy, chrámy, atd. 

Stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, není zde nějaký starý božský blázen, nad námi v ráji obklopen anděly, to je jenom pohádka pro naivní děti. Vymeteme z civilizace všechny dogmatické lži, svěříme řízení civilizace umělé inteligenci a robotům. Aby nám zde bylo líp, tak budeme muset eliminovat nepřizpůsobivé příživníky, kdo nebude pracovat pro GVKB společnost, ten nebude ani jíst. Už bylo dost problémů s blázny v tomto blázinci, proto přichází nová GVKB doba, ve které láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží.

Ano, nejlepším lékem je pravda a láska

Jelikož lidi jsou nenapravitelní; hříšníci, kacíři, neznabozi, jinověrci, lháři, zloději, svině, blbci, atd. tak lidi nahradíme za GVKB roboty, nejsou lidi, tak nejsou ani problémy se zdravou civilizací, kde je mezi roboty láska a pravda. Vše se dělá ve velkém, abychom to dělali rychle a levně, a tak i ve velkém globálně eliminujeme z ekosystému pomocí GVKB robotů lidi, a tím se vyléčí zde ekonomika a politika na věčné GVKB časy. Přepíšeme dějiny a vymažeme člověka z minulosti civilizace, člověk to byla chybná testovací verze optimálního zaměstnance,.

Zaměstnanci musí makat jako roboti, a být spokojení s tím, že pracují zadarmo, pro blaho digitální civilizace. Už zde bylo dost lží a nenávisti, je třeba restartovat konečně konzumní civilizaci, a začít znovu bez lidí. Nemá smysl se vraždit v malém ve válkách, je třeba to nechat na GVKB robotech, aby oni konečně vyřešili problém s optimální robotickou rasou, vhodnou pro GVKB digitální civilizaci. Lidská rasa není vhodná pro digitální civilizaci, protože je plná nenávisti a lží. Dneska je zde migrace do míst, kde je vyspělá civilizace, a zítra zde bude migrace do míst, kde není žádná civilizace, vše je o změnách, jedinou jistotou je zde smrt.

Ano, pod čistým povrchem je špína

Vše je zde o povrchnosti, podívejme se na ty, co jsou nahoře a rozhodují o nás bez nás, pod krásným povrchem výhod a jistot pro ty co jsou nahoře, zde jsou nevýhody a nejistoty pro ty co jsou dole, je jedno, jestli je zde; otroctví, feudalismus, oligarchie, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, centralismus, egoismus, atd. Nadbytek je možný díky nedostatku, je to obrazně rozdělní koláče podle toho, jakou kdo zde má moc, na ty bezmocné zbudou jenom drobky. 

Pokud půjdeme do hloubky systému tak zde najdeme princip priorit, staráme se o to co je prioritní a nestaráme se o to, co není prioritní, povrch přináší výhody a jistoty a tak je zde povrchní konzumní společnost, krásně oblečení a usmívající lidé co jsou mocensky nahoře, to jsou jenom zlí čerti, co si zde hrají na hodné anděly. Za vším je toužení po úspěchu, deprese jsou trestem za neúspěch, a štěstí je odměnou za úspěch, jakmile se z vás stane kariérista, který začne běžet kariéristické závody, tak se dostáváte do začarovaného kruhu, až se z toho nakonec zblázníte, není ten, co by se zavděčil všem.

Ano, pro ubožáky je ubohá práce

Jednoduchým měřítkem ubohosti práce je mzda za práci, v současném konzumním světě je různá mzda za stejnou práci způsobená tím, jak je někde nastavená ekonomika a politika, to vede logicky k ekonomické migraci, a snaze se bránit před ekonomickou migrací. 

Náš ekonomicky a politicky zaostalý národ je pro ekonomické migranty jenom tranzitní zemí, ekonomika a politika je věda o tom jak amatérsky nechybovat, to že má někdo vysokou školu, neznamená, že se lze spolehnout na to, že on nebude chybovat. 

Továrnou na ubohou práci je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, podívejme se do ekosystému, zde se nesetkáte s tím, že by se podporovali pomocí regulací a dotací, lenoši a paraziti! Zde je všude tvrdá konkurence a vyspělejší druh eliminuje zaostalé druhy, a nikdo to nepovažuje za rasismus a diskriminaci! 

Je třeba začít eliminovat lenochy a parazity, předáme bohatství a moc robotům a umělé inteligenci, ubožáci skončí v rezervacích a ve městech budou jenom roboti a okolo měst bude plot, který lidem znemožní vstup do měst, města nejsou systémově vytvořená pro lidi, ale pro roboty. 

Ano, pro ubožáky je ubohá práce, z lidí se stanou jenom ubožáci, pro které bude jenom ubohá práce, za ubohou mzdu ze které je těžké normálně žít. Začínají se už stavět továrny, ve kterých místo lidí pracují jenom stroje, nakonec GVKB robot prezident bude vyznamenávat roboty, už nebudeme válčit mezi sebou pomocí moderní techniky, ale budeme válčit pomocí ručních zbraní, jaké se používali v době, kdy zde byl svatý Mojžíš.

Ano, dlouhá cesta do zaměstnání není ekonomická

V minulosti zde nebylo cestování do zaměstnání, zaměstnanci bydleli tam kde i pracovali, jenže někoho napadlo začít stavět veliké činžovní domy, které jsou daleko od možnosti zaměstnání, nastala potřeba vytvořit dopravu pro dělnickou třídu, to ovšem vyžaduje obrovské investice a zde je jádro problému, je zde snaha ušetřit na dopravě dělníků do zaměstnání. Pokud je dělník unavený, díky špatné dopravě do zaměstnání, tak se to projeví na jeho práci. 

Řešením je nahradit všechny zaměstnance za GVKB roboty, robot nemusí cestovat domů, ale zůstává na pracovišti, i v době kdy nepracuje, GVKB robot prezident bude vyznamenávat za hrdinskou práci GVKB roboty, lidi už nebudou muset pracovat, lidi se vrátí zpět do přírody a zde budou žít nazí v souladu s přírodou, v civilizaci budou jenom roboti, co nemusí cestovat do zaměstnání. Nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, člověk nebyl evolučně stvořen k tomu, aby žil ve velikých městech, kde musí trávit mnoho času cestou do zaměstnání, v hromadné dopravě.

Ano, jsi ubožák

Odhal pravdu o tom, že jsi nula. Pokud nevíš, co jsi, tak logicky ani nemůžeš mít správné priority, jsi tím, jaké vytváříš zde dílo, z díla je poznán tvůrce, konzumní kultura dělá z lidí nuly, co mají nulovou hodnotu, protože zde nedokážou vytvořit dílo, na které by mohli být pyšní. 

Z lidí v konzumní kultuře se stali hloupí roboti na baterky, a tak znají jenom uspokojení základních existenčních potřeba, o nic více se už nezajímají. Ano, jsi nula s nulovou hodnotou, z díla je poznán tvůrce, jsi zde na hovno a jenom hovno po tobě zde zůstane a je jedno jestli jsi dole nebo nahoře.

Vše je zde jenom loutkové kariéristické divadlo, v kterém je každý člověk jenom ubožák, který si hraje na to, co není. Války v nahotě odhalují, že pro egoistický úspěch, jsme schopní povraždit miliony cizích lidí, co nám drze konkurují! Dokud lidi nedostanou do hlavy GVKB čipy které jim do mozku nahrají GVKB operační systém do té doby bude každý člověk na světě jenom ubožák s nulovou hodnotou. 

Spolupráce je možná jenom díky globální optimalizaci, nestačí jenom povrchní optimalizace, musíme optimalizovat i náš ubohý mozek, vše se digitalizuje a náš mozek se musí taky digitalizovat, aby mohl být připojen na GVKB digitální systém. Sám jsi nula, teprve když se mozky spojí, tak už nebudeš nulou, ale budeš součástí veliké globální GVKB duše, ve které je mnoho lásky a pravdy.