úterý 4. dubna 2017

Proč nás prioritní rituály zotročují?

Život je založen na prioritních rituálech, které nás zotročují, mnoho rituálů si neuvědomujeme a děláme je podvědomě, třeba pozdrav dobrý den, nebo pokrývání hlavou jako souhlas. Pokud někdo má trvalý charakter, tak jeho charakter to jsou jeho prioritní rituály, i chození na facebook, může být pro někoho svatým rituálem. Moderně můžeme říci, že jsme se psychicky naprogramovali, abychom nemuseli používat inteligenci, snažíme si vše sobecky zjednodušit, a tak třeba někteří lidé často používají neslušná stejná slova, při běžné komunikaci. Jiní zase rádi eliminují kritiku, co se jim nelíbí, protože kritiky narušují jejich zavedené rituály, ve kterých je sobectví prioritní. 

Mám pracovat za malý plat?

Několikráte jsem zažil to, že u zaměstnavatele došlo k velikým systémovým změnám, a najednou plat značně trvale klesl, zažil jsem to jak za socialismu, tak i za kapitalismu, přitom ale se pracovní doba nezkrátila, a muselo se odvést stejně práce jako dříve. Většina lidí v tomto případě volí výpověď, a hledá si nové zaměstnání. 
Snaha dohodnout se slušně ze zaměstnavatele ekonomicky, je většinou bohužel k ničemu, každý je postradatelný a nahraditelný. Mnozí malé platy řeší ekonomickou imigrací, a snaží se najít si zaměstnání tam, kde jsou běžné vysoké platy. Je pochopitelné, že je zde snaha se bránit ekonomické imigraci, a házet sobeckým imigrantům klacky pod nohy, a donutit je násilně, aby se vrátili zpět do svojí zaostalé chudé vlasti. 
Zaostalost podniku nebo národa má za následek malé platy, v roce 1948 se chopili násilím moci soudruzi, a od té doby je zde veliká ekonomická zaostalost, a nikdo neví, jak u nás rychle a optimálně eliminovat ekonomickou zaostalost, bezcharakterní politici, slibují, že bude brzo ekonomicky lépe, v našem mladém kapitalismu, ale tomu už dneska nevěří, ani naivní adolescenti. Zaostalost je snadno rozpoznána podle investic do modernizace a automatizace, pokud se dlouho optimálně neinvestuje, začne klesat kvalita a výkon, to je logické, investice je o prioritách, které má vedení podniku nebo vedení národa. 
Proč se v Praze nepostaví třeba obrovská datacentra pro byrokraty EU a pro; Google, Facebook, Microsoft, atd., jsme v centru EU, bylo by to přeci logické, elektřiny máme dostatek a je zde i dostatek kvalitních lidí na obsluhu těchto center. Jsme totiž velmi dlouho na černé listině, pro výhodné globální investice, a o tom to je! Život je o tom nebýt na černé listině, ten kdo je na černé listině, ten je donucen pracovat za malý plat, a nemůže si jít nikam už stěžovat. 

Zaměstnanecké vztahy způsobují deprese

To co se děje v zaměstnání to je často psychickým peklem, a následkem je deprese a psychické vyhoření, někdy to už vypadá, že nejde o lidi, ale jdou jenom zvířata, pokusy o to, aby se lidi nechovali jako zvířata, jsou většinou marné a naivní. Většina těchto zaměstnání se stává místem, kde se často mění zaměstnanci, trvale zde zůstávají jenom psychopati a sociopaty. 
Někde je chyba v centralizované kultuře a bude třeba se podívat z blízka na konzumní kulturu, abychom mohli chyby optimálně eliminovat. Velmi dlouho jsem se tímto problémem zaobíral z mnoha pohledů, abych získal objektivní informace a našel i optimální řešení. Příčinou je lidské sobecké tělo, lidská tělesnost je zdrojem všech problémů v zaměstnání, nejsou lidi tak nejsou problémy. Jak optimálně ale eliminovat lidi ze všech zaměstnání a vysokých funkcí? 
Moderní doba nám může nabídnout i moderní řešení, lidi budeme pomocí GVKB dotazníků digitalizovat a po digitalizaci se těla všech lidí optimálně recyklují. Místo lidí zde budou na světě; počítače, stroje, roboti, technologie, systémy, atd. informace získané z digitalizace se využijí pro nastartování moderní GVKB civilizace ve které bude základním heslem, dokonalost se skládá z maličkostí a dosáhnout dokonalosti u všeho je možné díky správným principům. 
Co je to správný princip, pomocí kterého lze u všeho dosáhnout dokonalosti. Správným principem je profesionalita, která eliminuje jakýkoli amatérismus už v zárodku. Zde se dostáváme k příčině psychického pekla na pracovišti, tou příčinou je amatérismus, a nemožnost amatérismus nahradit profesionalitou. Tuční kapři si nevypustí monopolní rybník, kde se mají velmi dobře, podívejme se, jak vypadají pracoviště prezidentů a ředitelů, sytý hladovému nevěří!

Setřeste ze sebe otrocké dluhové okovy

Každý, kdo se rozhlíží kolem sebe, nemůže nevidět, ba musí mu to být až nápadné, jak se intenzivně a v masovém měřítku cíleně pracuje na likvidaci normální psychiky ubožáků. V první řadě jsou to zkorumpovaná mocná digitální média, která programově šíří svaté dezinformace, skrytým účelem je vyplňování volného času ubožáků ubohou povrchností, která z nich formuje ubohé idioty, co mají vysokoškolské vzdělání, neschopné optimálního myšlení. 
Dalším destruktivním činitelem je propagování ubohého způsobu konzumního života. Přijetí tohoto modelu za svůj degraduje myšlení a uvažování pouze na hmotu a věci s ní související. Takže nakonec, pokud i vysokoškoláci trochu myslí, všechno jejich myšlení je úzce omezené hranicemi jejich ubohé specializace. Nic vyššího, hodnotnějšího a vznešenějšího pro ně už neexistuje. Optimální rozměr bytí se stává iluzí, něčím absolutně nerealistickým a tedy v konečném důsledku zbytečným. 
S filozofií konzumu úzce souvisí honba za hodnotami. To sebou nutně přináší psychické problémy a drogy a ničí se tak přirozené vztahy. Na všech školách a pracovištích vládne; šikana, podlézavost, udavačství, atd., jejichž prostřednictvím se bezcharakterní kariéristi, dostávají k lepším pozicím v systému jak druzí. Jsme maximálně pracovně vytíženi, žijeme ve stresu, a pokud i máme více peněz a větší blahobyt než v minulosti, pocit životní pohody se všude vytrácí. Nemáme na nic čas a náladu a zanedbáváme sebe i své bližní, adolescenti se stávají rychle oběťmi konzumní reality, oběťmi počítačových her, televize, facebooku, alkoholu, drog, sexu, přejídání, lhaní, atd. 
Dalším významným cílem destrukce je útok na normalitu osobnosti. Normalita jako taková je totiž neoddělitelně spojena s principy přirozenosti a kvality. Pokud se tyto hodnoty globálně devalvují, nevyhnutelně dochází k demontáži normality, protože evoluční vývoj naší civilizace je neoddělitelně propojen s rostoucí kultivací normality. Jejich narušováním sestupujeme na nižší příčky svého evolučního vývoje a stále více podléháme degeneraci u těla a psychiky. Jedním z mnoha nástrojů destrukce přirozených principů je třeba trend lhaní. Není snad reklamy, filmu, nebo bulvárního časopisu, internetu, kde by tím konzumenti nebyli konfrontováni. 
Dalším z rozkladných činitelů je kompletní odstranění národní normality. Razí se cesta globalizace, to jest bezcharakterních ubožáků bez kultury, tradic a historie. Čili ubožáků bez minulosti a budoucnosti. Cílem jsou hloupé ovce, snadno a čímkoliv manipulovatelné, přičemž každý zdravý projev sebevědomí je považován za drzost. 
Problém ekonomické imigrace, který prožíváme je součástí cíleného procesu likvidace normality. Cílená ekonomická imigrace ubožáků s tmavou platí do EU není totiž vůbec projevem humanismu, jak se mediálně proklamuje. Jde o sociálně inženýrský pokus o destrukci psychiky evropského obyvatelstva, jehož intelektuální a duchovní potenciál má být eliminován mícháním s lidmi duchovně nižšího vývojového stupně. Záměrem je tedy cílená destrukce psychiky a ekonomiky. 
Kdo ale za vším stojí? Do koho rukou se sbíhají všechny nitky? Jde o globální elitu, která je vlastníkem velkých nadnárodních korporací a bank, jejichž prostřednictvím ovládá ekonomiku všech států světa. Všechny nitky se tedy sbíhají k pár neuvěřitelně bohatým a mocným ekonomickým mafiánům, stojícím v pozadí a majícím uložené peníze a zlato v daňových rájích. Jaké jsou jejich záměry? Pravda je bizarní až do takové míry, že jí mnozí lidé nebudou ochotni uvěřit. 
Tito paraziti soustředili do svých rukou téměř veškerou pozemskou moc a cestou obecné destrukce bezohledně kráčejí za svým cílem ovládnout dokonale svět. Kromě mnoha již zmíněných destrukčních činitelů, vzniklo například s jejich vydatným přičiněním také množství ozbrojených revolucí a válečných konfliktů, na kterých se pak neváhali obohacovat finanční a materiální podporou obou proti sobě bojujících stran. Války jim totiž vždy přinášeli a stále přinášejí hned několik profitů. Materiální destrukci, množství osobních a rodinných tragédií, fyzickou likvidaci podle jejich názoru nadměrného počtu obyvatel a astronomické příjmy, po mě potopa a peníze nesmrdí. 
No a pravým účelem všech zmíněných a ještě mnoha jiných destruktivních činitelů je zastavit a trvale brzdit lidstvo v jeho vývoji, trvale jej hodnotově snižovat. Právě z tohoto důvodu je všude po světě záměrně šířený; teror, války, strach, nejistota, konflikty, krize, drogy, prostituce, mafie, sekty, atd. Proto je lidstvo sráženo na kolena pornografií, drogami, mediálními lžemi a mnoha jinými způsoby, které nás mají duchovně držet područí. 
Ano, ve světě, všude kolem nás probíhá velký boj pravdy se lží. Na straně svatých lží je téměř veškerá světská, politická, ekonomická, hospodářská, finanční a mediální moc, která sleduje jediný cíl, duchovní degeneraci lidstva a jeho následné absolutně konzumní zotročení pomocí; GVKB čipů na čele, GVKB klonování lidí, GVKB genetické modifikace lidí, atd. 
Obyvatelé země s GVKB čipy se nakonec stanou pouze statistickými čísly bez vlastní vůle a populačně budou postupně redukováni na počet vyhovující ekonomice a politice. Proti ubohé plytkosti a povrchnosti, kterou jsme dennodenně záměrně zahlcovaní můžeme postavit čistotu a pravdu. Čistou a ušlechtilou hudbu, literaturu, výtvarné umění, dramatické umění a v neposlední řadě čistotu a ušlechtilost svého vlastního nitra a zdravého těla. 
Buď se přidáme na stranu temna se vší jeho současnou materiální, finanční, politickou a mediální mocí. Odměnou za naše služby nám bude dočasný příjemný a blahobytný život, elita ve své absolutní bezcharakternosti nakonec odkopne i ty, co jí věrně sloužili poté, když již splnili svůj úkol, udělat za elitu špinavou práci. Zvedněte proto hlavy, a setřeste ze sebe otrocké dluhové okovy, které vám nasadili světové elity.

Ano, je to neustálý evoluční koloběh

Od narození do smrti zde jsou neustále situace na hovno a tak se z nich posereme, co je příčinou toho, že je zde situace na hovno? Příčinou je to, že z hovna zde vše vzniká a v hovna se to zase navrací, vše co je živé to vzniklo z hovna a v hovno se to zase navrátí, je to neustálý koloběh, který je na hovno, a o hovně, nic zde není k dosažení, protože vše je zde na hovno, a o hovně, hrajeme si zde na to, že nejsme zde na hovno, abychom unikli situaci, která je na hovno.
Z dálky může každý; prezident, řiditel, papež, guru, celebrita, profesor, vrcholový sportovec, atd. vypadat že zde není na hovno, z blízka poznáme, že je zde na hovno, a že má v hlavě nasráno. Hřbitovy jsou plné těch, co si zde hráli na to, že nejsou na hovno, ale smrt jasně dokázala, že zde byli na hovno!
Mnozí hledají zázraky, aby jejich život zde nebyl na hovno, a jsou schopní hledání zázraků obětovat mnoho času a peněz, jenže každý zázrak je na hovno! Hovno s královskou korunou na hlavě je zde na hovno, stavíme chrámy pro věřící, nebo pro zákazníky, jenže každý chrám je na hovno protože Bůh to je jenom splachovací hajzl, který splachuje hovna do hajzlu, proč se zavíráme na hajzlu, když tvoříme hovno, vždyť tvoření hovna je ten zázrak, který je základem života, protože z hovna vše vzniká, a v hovno se to zase navrací.
Nenávidíme hovna, protože situace je zde na hovno, a neustále nás Bůh, splachuje za naše chyby do sraček! Každé hovno chce kritizovat ostatní hovna, a poukazovat na to, že stojí za hovno, a je třeba tato hovna spláchnout okamžitě do sraček, proč se každé veliké hovno bojí sebekritiky, a neřekne veřejně, jsem zde jako prezident republiky na hovno, a tak se nechám politickou situací spláchnout do sraček, a nebudu už dělat zde prezidenta?
Zde se dostáváme k jádru našich problémů, pokud se má nějaké hovno božsky, dělá vše pro to, aby se mělo božsky co nejdéle, a tak splachuje do sraček konkurenční hovna, která by jej chtěla spláchnout nějakým podrazem do sraček. Je to zde jenom hra na splachování, proto je zde životní situace na hovno, a žádné genetické hovno zde nemá jistotu v tom, že jej situace nečekaně nespláchne do sraček.
Dneska jsi prezidentem, a zítra tě situace spláchne do sraček, a už se z těch sraček nikdy nijak nedostaneš! Proto vám jako váš přítel radím, neřešte to, že je zde vše na hovno a o hovně, vyserte se z vysoka na druhé, a spláchněte vaše problémy do sraček. Díky bohu, se na druhé vysrat mohu, tak to je, že ten druhý zde na hovno je.

Jak být úspěšným podnikatelem?

Běžme rovnou k jádru problému, úspěšný v podnikání je ten, kdo je lepší než konkurence! Je to jako ve sportu, na startu je mnoho sportovců, a v cíli je první ten kdo je nejlepší, nikoho nezajímá, jak to on dokázal, ale každého zajímá jeho vítězství. Jde o to se koncentrovat na vítězství, a mít pevnou vůli, díky které budeme vítězi, a tak budeme mocní a bohatí. Podívejte se do přírody, lovící smečka obklopí kořist, a spolupracuje na lovu kořisti, v podnikání je to v principu stejné, vše je zde si v principech mnoho podobné! 
Když rostliny nemohli získat živiny přirozeným způsobem, pokusili se o to je získat tím, že se stali masožravými rostlinami, stejné je to i v podnikání, mnoho podnikatelů, je masožravými rostlinami, peníze nesmrdí! Jablko nepadne daleko od stromu, a tak ten kdo vyroste v rodině úspěšných podnikatelů, ten se stane většinou i úspěšným podnikatelem. Všimne si toho, že ti co jsou úspěšní, nenavazují nikdy blízké vztahy s těmi, co jsou neúspěšní, naopak se snaží navázat blízké vztahy s těmi, co jsou úspěšnější. To je podle mě to nejdůležitější pravidlo v podnikání, protože každé podnikání jsou nejvíce vztahy mezi lidmi. 
Zde je si třeba dát veliký pozor na podrazy, kdy podvodníci se vydávají za úspěšné podnikatele, aby tak oklamali svoji kořist, někdo z dálky vypadá jako milionář a z blízka poznáte, že je to ubožák! Dneska už jenom z utrácení poznáte, kdo je bohatý a kdo je chudý, uvědomte si, že v současném světě je vše na pronájem, nebo jde o prostituci, nikdo nechce nic kupovat, není problém ubožáka co má vysokou školu pěkně obléci, a posadit jej do drahého auta s řidičem, co je divadlo, a co není divadlo, o tom to, v úspěšném podnikání je? 
Nastrčenou loutkou zde může být i prezident republiky, a tuto nastrčenou loutku může ovládat někdo, kdo si žije jako milionář v daňovém ráji, jde obrazně v; politice, náboženství, reklamě, novinařině, umění, spravedlnosti, atd. jenom o levné kaskadéry, co jsou snadno nahraditelní, a tak mají ekonomičtí mafiáni, pořád čisté ruce, a sedí si v klidu v dozorčích radách bank a korporací a občas se tajně sejdou, aby se dohodli na globálních prioritách.

Jak žijí u nás Romové

Romové u nás žijí na okraji systému a jejich ekonomická situace je ubohá, bylo zde mnoho snah řešit problém s Romy ale všechny snahy selhali, Romové jsou pro naši elitu problém, se kterým si elita neví rady už sto let! Je třeba jít do hloubky Romského problému, v hloubce nalezneme příčinu a tou příčinou je to že Romové zde nejsou doma! 
Berme obrazně Romy jako opice, a jako víme tak opice jsou doma tam, kde rostou banány, je třeba Romy naložit do vlaků a odeslat je tam kde rostou banány, každý živý systém byl evolucí vyroben a nastaven na nějaký čas a prostor a opice jsou doma tam, kde rostou banány a pokud jsou opice tam, kde nerostou banány tak je to složitý problém. 
V současnosti je veliká imigrace opic do EU a tím zde vzniká mnoho problémů, je třeba opice v EU pochytat, a naložit je do vlaků, co je odvezou zpět tam kde rostou banány. Mnozí Romové tvrdí že mají naše občanství, a že zde jsou už mnoho generací, a že je proto nemůžeme násilně odvést tam, kde rostou banány. Zájem většiny je přeci nad zájmem menšiny a Romové jsou zde v menšině, a tak se vrátí zpět do rodné Srílanské demokratické socialistické republiky, a zde budou zase moci žít jako opice a jíst banány. 

Ano, bohatství nelze trvale utajit

Představme si globální konzumní kulturu, ve které je největším zločinem bohatství, a když se zjistí to, že je někdo bohatý, tak je on automaticky eliminován a recyklován, a jeho bohatství připadne automaticky těm nejchudším. Není možné bohatství nějak utajit a zamaskovat, protože celý globální systém je postaven digitálně a umělá inteligence má vše pod kontrolou v reálném čase. Berme to tak že bohatství je chybou v ekonomice a politice, a umělá inteligence eliminuje proto chybné jedince z civilizace. 
Často je zde slyšet to, že bez bohatých by nemohla kulturní civilizace fungovat, a že jenom díky bohatým lidem se máme dobře, proč tedy v přírodě nejsou bohatá a chudá zvířata? Bohatství je postaveno na násilí, kdy pomocí násilí okrádají bohatí chudé, ten kdo se tomuto monopolnímu násilí postaví, ten je eliminován, kdo nejde s bohatými, ten jde proti nim, a bude eliminován jako jejich nepřítel. Bohatství existuje díky výhodám a jistotám, věda a technika stvořila pro elity výhody a jistoty, a tím i stvořila bohatství. Podívejme se na daňové ráje, kde bohatí ukrývají svoje bohatství před chudými, na veliké ryby nejsou daňové sítě, loví se do daňových sítí jenom malé ryby! 
S velikostí přichází bohatství, to co vyroste to je i bohaté, to co nevyroste to je chudé, pokud jsi existenčně nevyrostl, tak za to mohou ti, co rychle vyrostli, a ty jsi musel být v jejich stínu. Nacistické plynové komory, ve kterých zemřelo mnoho miliónů Židů, jasně ukazují to, že bohatství je zločin, pokud by zde nebylo možné bohatství, tak by zde nebylo ani vraždění miliónů Židů, v plynových komorách. Podívejme se na zisky, které vytváří internet, tyto obrovské zisky jdou jenom do kapes bohatých lidí, a chudáci z internetu nic nemají, a jejich naděje na to, že se budou mít dobře díky internetu, jsou naivní. 
Likvidace nepřítele je jenom likvidace konkurence, zdrojem bohatství je veliký monopol, světu nevládnou svaté ideologie, ale světu vládnou jenom veliké peníze, které mají bohatí jedinci a bohaté organizace, za vším jsou veliké peníze uložené většinou v daňových rájích, a vše vyřeší jenom veliké peníze, které se dají těm nejchudším. Sledujme globálně utrácení peněz za luxus, a najdeme spolehlivě bohaté jednice a bohaté organizace. Za co utrácí každý stát peníze, které vybere pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, práv, atd. Většina peněz, které každý stát násilně vybere, končí na kontech bohatých lidí a bohatých organizací, každý stát je monopolní zločinecká organizace, která dělá z pracujících lidí ubohé otroky velikých dluhů, tuční kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají dobře, o tom je parazitování bohatých na chudých.