úterý 28. března 2017

AMD PC Game CZC 2017

Sestavíme počítač na hry zadarmo do týdne, použijeme součástky, které zaručí to že budete mnoho let spokojení s kvalitou a výkonem, nezapomněli jsme na vzhled počítače, i ten vám udělá radost. Vše je postaveno na tom, aby měl počítač malou spotřebu při velikém výkonu, díky optimální volbě součástek. Cena počítače vzhledem ke kvalitě a výkonu je malá, víme co je optimální volbou.  
  1. Náš kód: 209974
  2. Náš kód: 208764
  3. Náš kód: 167470
  4. Náš kód: 202452
  5. Náš kód: 178165
  6. Náš kód: 160576
  7. Náš kód: 118315
  8. Náš kód: 195860

Ubohá práce za ubohé peníze

Nejde o nijak nový problém, sytý hladovému nevěří, o tom to je, na jedné straně je bohatství, a na druhé straně je bída, tak to zde funguje, dobytka je mnoho, a plných koryt je málo. Příčinou je zde uzavřený systém, elita se uzavře v pevnosti před ubožáky, a ze svých pevností ovládá ubožáky, pevnosti chrání sluhové elity, co jsou jejími hlídacími psy. 
Pokud se podíváme na parazitující viry, zjistíme, že se jejich jednání podobá naší elitě, z toho je nám jasné, že elita to jsou parazitující viry, díky kterým jsme psychicky a ekonomicky nemocní, elita to jsou lidi, co zde mají služební řidiče, jak se u nás v minulosti říkalo, horních deset tisíc soudruhů, ryba smrdí od hlavy a kapři si nevypustí rybník, kde se jim dobře daří. 
Pokud by volby mohli eliminovat uzavřený systém, tak by se volby zakázali, většina lidí se snaží utéci ze zaostalého národa do národa, co není zaostalý, ovšem zde zjistí, že zde nemají šanci, na to zde normálně žít. Navíc přichází doba; modernizace, digitalizace, optimalizace, automatizace, kontejnerizace, globalizace, atd. být v nějaké specializaci nestačí, musíš mít štěstí, konzumní svět se stal obrazně burzou, u které nikdo neví, co bude zítra správnou investicí. 

To je fakt současné lidstvo tak ubohé?

Co myslíte? Co k tomu ty lidi vede, jak musí fungovat jejich uvažování, když jsou schopni okrádat, olupovat, nebo dokonce jen tak vraždit ostatní? Já si to prostě neumím představit. Asi je to výchovou s velkým důrazem na poctivost a mírumilovnost, ale pro mě je člověk, který dokáže okrádat ostatní, strašně nepochopitelná věc. Jak uvažuje? Na co při tom myslí? A krádež je relativně drobnost, lidé se mezi sebou běžně olupují i vraždí. 
To už je pro mě úplně cizí prostředí, nenapadá mě prostě nic. A taky jsem kolikrát byl ve špatné životní situaci. Co za tím tedy je? A ze všeho nejzáhadnější mi přijde, že tahle špatná vlastnost je vlastní všem lidem. Jako by to byla naše součást. Dnes i po celou historii jsme se vzájemně okrádali a olupovali, ba dokonce vraždili, různé náboženské a ideologické války, ale i zabíjení či zavírání těch, co nechtějí přistoupit na pravidla většiny. To je fakt lidstvo tak odporné? Fakt je tohle naše přirozenost, něco, co schvalujeme, čím se řídíme, to jsou naše hodnoty? 
Prostě tomu nerozumím a trápí mě to. Užírá mě, že se dennodenně v takové bezcitné konzumní společnosti pohybuji. Na co lidi myslí, když se takhle zle chovají k ostatním? Pokud tu je někdo, kdo to schvaluje, co vás k tomu vede? Co se vám při tom honí hlavou? Myslíte občas na ty lidi, kterým se to děje? Na ty vaše ubohé oběti? Nebylo by pro vás lepší spáchat hrdinsky dneska sebevraždu, aby zde bylo o jednoho sobeckého parazita méně, lidských parazitů je na světě jako much, a každých šedesát let se jejich počet zdvojnásobí. 
Jsi zbabělec, a tak nedokážeš hrdinsky odejít z tohoto světa, kde jsi sobeckým parazitem, mám pro tebe moderní řešení, vyrobíme GVKB policejní roboty, co budou globálně vše pomocí GVKB čipů v lidském těle monitorovat, a budou sobecké parazity pomocí střelných zbraní eliminovat, na hrubý pytel se dají hrubé záplaty, policejní GVKB roboti nebudou uznávat imunitu a výjimky, pro ně bude každý člověk jenom číslem ve statistice.

Proč je zde tolik nenávisti a lží?

Vše zde jsou příčiny a následky, pokud je zde tolik nenávisti a lži, logicky to má i nějakou skrytou příčinu? Tou příčinou je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, vědy, rodiny, psychiky, atd. pokud je vše v nás a okolo nás dlouhodobě v depresi, tak logicky následkem je nadbytek nenávisti a lží. 
Deprese je následkem toho, že nežijeme v souladu s přírodou, díky civilizaci jsme se od přírody izolovali, a tak existujeme v civilizačním vězení, a máme z toho deprese, jenom sobecká elita si může dovolit utéci z civilizace, na svoje sídla v tropických rájích, jako jsou třeba Bahamy, kde si dobře žije Viktor Kožený. 
Vše jistě směřuje k novému GVKB člověku, který bude geneticky modifikovaný, naklonovaný, bude mít na čele GVKB čip, který jej bude ovládat jako loutku. Prioritní je spokojený zaměstnavatel, který zaměstná jenom GVKB zaměstnance, na které je spolehnutí, co bylo, to bylo, podívejte se okolo sebe, ve všem jsou dneska čipy, a vše se dělá průmyslově, člověk nemůže stát stranou, a on se musí stát levným kvalitním průmyslovým produktem, na který je servis a záruka. 

Pastýř potřebuje hlídací psy

Promluvím k vám v podobenstvích, jak bylo předpovězeno, vše živé je zde loutkou ovládanou přirozenými principy, život lidí se proto mnoho podobá životu; zvířat, hmyzu, rostlin, atd. často je zde snaha porušovat principy, abychom získali sobecky výhody a jistoty. Když ztrácím naději, vzpomenu si, že vždy v dějinách zvítězila cesta pravdy a lásky, ten kdo nepoznal peklo ten nikdy ani nepozná ráj, cesta do pekla je každému snadno dostupná, ale každý sobecky hledá jenom cestu do ráje. 
Peklo to je očistec, který duši očistí od hříšné špíny, mnoho duší během očištění v pekle zemře, protože jsou nekvalitní. Lidi chtějí zadarmo zázraky, lidi musí konečně pochopit, že to, co má velikou hodnotu, to zde nemůže být zadarmo! Pastýř potřebuje hlídací psy, pastýřem je zde evoluce a hlídacím psem je zde ekonomika, každý člověk je zde pokusným subjektem, na kterém dělá evoluce svoje pokusy, mnozí bezcharakterní paraziti si zde hrají na pastýře a hlídací psy, jenom ten kdo má měkký mozek, díky sluníčku nebo slivovici, ten věří tomu, co si z více hodnotných zdrojů neověřil. 
Nadbytek zde existuje díky nedostatku, aby se mohlo málo sobeckých parazitů vést v autě se služebním řidičem, tak musí mnoho ubožáků táhnout otrocky konzumní centrální ekonomiku, jako otroci dluhů a daní. Z utrácení za luxus poznáváme, kdo na nás zde nejvíce sobecky parazituje, nemoc a bohatství nejde dlouho utajit, elita a celebrity to jsou vlci v rouše beránka, dobrota je zde jenom žebrota, za každý dobrý skutek jsi v konzumním pekle potrestán. 
Nacistické plynové komory kde zemřelo mnoho židů, ukázali to, že je moderní konzumní člověk jenom nulou, s nulovou hodnotou, a tak je snadné tyto lidské nuly, průmyslově eliminovat v moderních továrnách na smrt. Nejsou zde žádní hrdinové, co by bojovali za lásku a pravdu, jsou zde jenom bezcharakterní zbabělci, co myslí jenom na to jak parazitovat na cizích lidech, díky tomu že mají služebního řidiče. 

Může neznaboh poznat Boha?

Může blecha poznat Slona? Neznaboh je malý a Bůh je veliký, to co je malé, nemůže poznat to, co je veliké, Bůh je totiž absolutní věčný objekt, ve kterém existuje dočasně malý ubohý člověk, člověk může říci akorát, vím jistě to, že o Bohu nic nevím. Náboženství a sekty, mají snahu násilně Boha zmenšit tak, abychom jej mohli poznat a pochopit, je to jako by blecha chtěla zmenšit slona, aby jej mohla poznat a pochopit. 
V náboženství člověk hovoří s Bohem, to je svatá lež jako věž, blecha nemůže hovořit se slonem! Bůh nemůže spatřit člověka, protože slon nemůže spatřit blechu, takže veškeré svaté víry ve svaté zázraky jsou jenom pohádkou, pro dospělé lidi. 
Jak je proboha možné, že dospělý člověk, věří naivně na svaté pohádky, ve kterých je Bůh a Satan? Příčinou je měkký mozek, sluníčko nebo drogy, způsobují rychlé měknutí mozku, a tak v místech kde rostou banány, nebo tam lidi konzumují drogy, tam lidi věří na Boha a Satana. 
Globální deprese u; vědy, techniky, ekonomiky, politiky, filosofie, umění, náboženství, rodiny, psychicky, atd. je následkem globálního měknutí mozku, lidi mají tak měkký mozek, že je jim jejich mozek jenom na hovno, a tak vědí hovno o tom, co je pohádka a co je realita. 
Pokud jste se zase srazili s nějakým mocným a bohatým blbcem, který věří na to, že po demokratických volbách nových bezcharakterních kariéristů, bude pracujícím ekonomicky lépe, nebo že po smrti, bude v ráji lépe, tak věřte tomu, že ten veliký blbec, má měkký mozek, buď ze sluníčka, nebo z konzumace slivovice a cigaret. 

Ano, neznabozi vládnou neznabohům

Proč zde jsou jenom samí neznabozi, a tak je zde už mnoho tisíciletí všude jenom blbá nálada? Příčinou obrovského nárůstu množství neznabohů, jsou výhody a jistoty, které nám poskytuje věda a technika. V okamžiku kdy jsme se začali stydět za nahotu, se z nás stali neznabozi, v nahotě těla a nahotě duše je poznání Boha. Pokud jsi oblečený tak nemůžeš nikdy Boha poznat, a čím lepší je tvoje oblečení, tím více se od Boha vzdaluješ. Satan založil všechny ideologie, aby tento svět proměnil v konzumní pekelný očistec, v okamžiku kdy jsme se naučili pokrytecky mluvit, jsme se začali stydět za nahotu, a tak jsme propadli peklu. 
Opice žijí krátkou dobu, protože jsou nahé, neznabozi žijí dlouhou dobu, oblečení nás chrání, a to je princip dlouhověkosti, ochránit se zbaběle před vším, co by nám mohlo nějak škodit, následkem je degenerace u těla a u psychiky, zdegenerovaný neznaboh, má za potomstvo zdegenerované neznabohy, jelikož žijeme dlouho a žije se nám dobře tak se i rychle rozmnožujeme a za každých šedesát let se počet neznabohů na světě zdvojnásobí, největší přírůstek neznabohů je v místech kde rostou banány, tam kde nerostou banány, tam neznabozi používají antikoncepci, a je zde tak plánované rozmnožování neznabohů. 
Pokud je každý kdo je oblečený neznaboh, tak jaký význam má potom náboženství a politika, vždyť svatými autoritami co zde mají imunitu, jsou zde neznabozi, a pohřeb prezidenta nebo papeže, je pohřeb hříšného neznaboha. Kdo je to vlastně Bůh a Satan? Bůh a Satan, to jsou svaté symboly, nejde tedy o subjekty, které lze namalovat, anebo s nimi hovořit, symbol zjednodušuje něco složitého, symbolem je třeba dopravní značka, která řidičům říká, co je správné. 
Každá svatá ideologie má svoje svaté symboly, které uctívá a miluje, následkem jsou často konflikty, mezi zastánci veliké svaté ideologie, a ve svatých válkách umírají tak zbytečně miliony neznabohů. Moderně hovoříme o vymývání mozků pomocí dezinformací, když můžeme přeprogramovat počítač, tak proč bychom nemohli přeprogramovat lidský mozek. Pravda o Bohu a Satanu byla zabetonovaná elitami, protože pokud pracující neznabozi neznají objektivní pravdu, tak jsou snadno elitami manipulovatelní. Pravda je v lidové moudrosti, a lež je ve slovech mocných autorit, co zde rozhodují chybně, o nás bez nás.