úterý 28. února 2017

Kulty jsou návykovou toxickou drogou

Pokud se něco malé stane velikým, tak je to často uctívané jako kult, když bublina praskne, tak kult logicky zanikne. Všechny kulty, které člověk uctíval a uctívá, to jsou jenom informační a programové bubliny, které zde jsou dočasně, protože prasknou. 
Každý čas a prostor, má svoje kulty, a pokud někdo proti nějakému kultu vystoupí, tak je za tu drzost tvrdě uctívači kultu potrestán, moderním kultem se stala digitální technika, a tak digitální techniku uctíváme jako by byla svatá. Velikým kultem se dneska stali mocné a bohaté mediální celebrity, zde platí, sejde z očí sejde z mysli, celebrity jsou jenom loutky, které ovládá situace, ve které existují, někdo je velikou loutkou, a jiný je malou loutkou. 
Každý kult je jako kouzlo, dokud nevíme, jak to kouzlo funguje, tak ten kult milujeme a uctíváme, proto je zde logicky snaha lidem zatajit to, jak každý kult funguje, a proč nějaká celebrita, nebo nějaký produkt, zde kultem je. Klasickým kultem je Bůh, zde je velmi dobře utajeno tajemství kouzla, které zajišťuje tomuto svatému kultu, dlouhou a jistou globální popularitu. Bůh je dualita, která zde vše stvořila duální, a tak je zde; pravda a lež, dobro a zlo, svatost a hřích, samec a samice, život a smrt, atd. 
Bůh je svatým symbolem, a není to subjektivní osoba, se kterou bychom mohli hovořit, nebo ji zastupovat, pokud svaté knihy popisují Boha, jak hovoří, a dává lidem svaté rady, o tom co je správné, tak jde o svatou lež, pomocí které sobečtí kněží, dělají v z věřících idioty. Všechny kulty jsou návykovou toxickou drogou, která z věřících lidí dělá psychické ubožáky, pokud jsme začali bojovat proti konzumaci drog, musíme začít logicky i bojovat proti všem ubohým kultům, které na nás sobecky parazitují. 

Ano, stvořitelem všeho zde je dualita

Pokud je na tom někdo zle, tak věří, že se bude mít dobře, ten kdo je na tom dobře, ten filosoficky pochybuje, že se bude mít zle. Myslíme a konáme podle situace, ve které jsme, čím více je zde inteligence tím více je možné se situaci přizpůsobit. Lidi se snaží vytvářet na vše ideologické strategie, ve kterých malé množství elitních lidí ovládá veliké množství lidí, co nejsou elitní, takto vznikl nejprve náčelník a kouzelník, později vznikli království a náboženství. 
Jelikož v minulosti nebyl internet a bylo mnoho jazyků tak se civilizované kultury od sebe mnoho liší, s příchodem internetu se mohou lidi konečně dozvědět pravdu o tom, že jsou opice s korunou na hlavě a že stvořitelem všeho zde je dualita složená z; kladu a záporu, pravdy a lži, dobra a zla, samce a samice, dne a noci, života a smrti, moudrosti a hlouposti, čistoty a špíny, atd. Bible je tedy ukázkou zaostalosti myšlení našich předků, přirovnal bych Bibli k Windows 3, a já jsem už Windows 10.

Ano, víme jak myšlení mít pod kontrolou

Vzorem nám bude v digitální EU společnosti doprava a dopravní značky, bude zde EU symbol, zde se; nemyslí, myslí pomalu, myslí rychle, myslí na zábavu, myslí na práci, atd. pochopitelně zde budou EU předpisy pro myšlení, a EU řidičáky na myšlení, taky zde bude EU myšlenková policie, co bude kontrolovat ty, co myslí. Porušil jste EU předpisy o optimálním myšlení, tak zaplatíte velikou pokutu, taky zde budou EU technické průkazy na mozek, pokud nebude váš mozek v dobrém technickém stavu, tak nebude mozek možno používat v tomto konzumním systému, a jedinec s nemocným mozkem, bude muset existovat v mimo konzumní společnost. 
Optimální kontrola je základem pro každý digitální systém, a nestačí jenom kontrolovat lidská těla, musíme začít i kontrolovat genetické mozky, co na něco neustále myslí, zavedou se kontrolní rámy na mozek, jestli někdo nemá v mozku závadné myšlenky, a pokud se zde závadné myšlenky najdou, tak budou vymazány. Závadnou myšlenkou, jsou neslušná slova, nebo toužení po konzumování alkoholu a cigaret, taky se zajistí to, aby nikdo nevynášel z organizace hodnotné myšlenky, už zde nebude možnost říci, mě to dneska nemyslí, pokud vám to nebude myslet, díky konzumaci drog nebo léků, tak nebudete moci opustit svůj byt, protože nemyslící člověk, by mohl způsobovat svému okolí problémy. 

Ano, víme jak optimálně eliminovat globálně nezaměstnanost a bídu

Řešením je globální digitalizace, vše se globálně digitalizuje, protože je to ekonomické a moderní, je třeba globálně digitalizovat i lidi, každý vyplní na internetu GVKB dotazníky, a potom se dostaví do obvodního GVKB krematoria, kde eliminují jeho ubohé zdegenerované tělo, které zde už není evolučně potřeba, protože máme k dispozici z GVKB dotazníků informace o tom, kdo byl eliminován. 
Hodnotu nemá lidské tělo, ale hodnotu mají dneska jenom informace, které člověku umožňují zde existovat, takto konečně vyhraje láska a pravda nad nenávistí a lží, pokud zde není příčina tak zde nemůže být ani následek, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti napojení neustále bezdrátově na globální GVKB systém. 
Mnoho lidí se pokusí zbaběle uniknout před digitalizací, proto se vyšlou mimo civilizaci GVKB roboti aby našli tyto zbabělce a zajistili jim digitalizaci, díky moderní vědě a technice, GVKB roboti najdou každého dobře utajeného civilizovaného člověka levně a rychle. 
Berme to stejně, jako to bral Ježíš Kristus, který obětoval hrdinsky svoje zdegenerované lidské tělo, aby on mohl být optimálně digitalizován, do svatého Křesťanského písma. Od pradávna se přeci přinášejí bohům lidské oběti, aby se bohové usmířili, a o tom to je, že se na nás bohové už mnoho hněvají, a tak jim obětujeme všechna naše těla. 

Je prioritní chybou být chudý v konzumní ekonomice?

Konzumní ekonomika od lidí očekává, že budou konzumovat zboží a služby ve velikém po celý život, pokud jsou ale lidi chudí díky nezaměstnanosti a ubohým mzdám, tak se konzumní ekonomika logicky zhroutí, když lidi neutrácejí peníze, tak výroba zboží a služeb zkrachuje. Snaha o to, aby zaměstnavatelé měli, co nejmenší náklady na zaměstnance, mají za následek bídu a nezaměstnanost, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v centralizaci, kdy mocné a bohaté centrum přerozděluje moc a peníze tak, aby se mělo zde 1% lidí velmi dobře, a zbytek se má díky přerozdělování velmi zle, na jedné straně zde jsou pyšní a lakomí milionáři, a na druhé straně jsou žebrající bezdomovci, sytý hladovému nevěří. 
Prý kdo se snaží ten se zde má dobře, to je lež jako věž, samotná snaha nestačí, obrazně k čemu je vám snaha, když jste v ekonomickém vězení, ze kterého nelze utéci? Z člověka se stala věc, a jako s věcí se s člověkem i zachází, každý člověk je jako věc po narození systémem zaregistrován, a potom je mu přiděleno to, na co má podle svého systémového zařazení nárok. Pokud je zde revoluce nebo válka, ve které lidi po milionech umírají tak je to jenom statistika a není to žádná tragédie, lidi jsou z pohledu statistiky jenom věci, co zde jsou dočasně. Zloděj zde honí zloděje, a lhář považuje konkurenty za lháře, práce, u které se unavíte a ušpiníte, je poslední ubohý zoufalý pokus, jak si zde opatřit peníze na přežití. 

Proč jsou psi lepší než lidi?

Psi jsou lepší než lidi, protože nejsou sobečtí, sobectví dělá z lidí hříšníky, co jistě skončí v očistci toužení a soužení. Představme si, že by ve vysokých státních a podnikových funkcích, byli globálně jenom psi, na tyto vysoké funkce by se logicky vybrali ti nejpopulárnější psy ze psích soutěží, nebylo by třeba už dávat prezidentům a ředitelům vysoké platy, protože sobecká společnost by zanikla, a ve všech vysokých funkcích by byli globálně jenom psi. 
Takový pes do ničeho sobecky nemluví, a je spokojen, pokud jej máme rádi, sobečtí mocní a bohatí lidé by chtěli pořád do něčeho sobecky mluvit, a vytvářet zde; zákony, předpisy, regulace, výjimky, rituály, programy, databáze, atd. Nebyli by zde už; revoluce, války, krize, deprese, fanatici, mafie, elity, atd. podívejme se na boha, toho taky, nikdo, nikdy, nikde, osobně nespatřil, a přesto je on největší svatou autoritou od počátku naší kultury. 
Ušetřilo by se za ochranku elity, a za veliká letadla, kterými politická elita po světě cestuje, mnozí namítnou, že je to naivní utopie, protože lidi, musejí mít lidskou elitu. Vše jde realizovat, pokud nejsme zbabělci, a víme, že se nám to vyplatí, každý by tak měl možnost, vzít na vycházku ven ředitele, nebo prezidenta, takto bychom mohli zrušit zbytečné výdaje, díky kterým se máme zle.
Člověk ve vysoké funkci napáchá vždy více škody než užitku, to je už statisticky a vědecky dokázáno, že moc a bohatství, je návyková droga, která dělá z lidí ubohé idioty. Ano, bude lépe, jakmile nám budou vládnout jenom psi, je třeba lidem zakázat možnost, zde něčemu sobecky vládnout. Lidi se naučí u kulatého stolu řešit svoje existenční problémy, je třeba optimalizovat politiku a ekonomiku na kost, takto konečně přestane být člověk člověku, vlkem. 

Ano, roboti jsou lepší než lidi

Každý problém má svojí příčinu, pokud zde jsou s lidmi problémy, tak příčinou je mocná a bohatá elita, která evolučně selhala. Je třeba restartovat civilizaci tím, že se lidi digitalizují a po digitalizaci se jejich těla eliminují, místo lidí v civilizaci zde budou jenom GVKB roboti. 
Roboti jsou vyrobení a nastavení, svět robotů funguje zcela jinak než svět lidí, mnozí namítnou, že nesmíme lidi eliminovat, protože lidi zde mají právo na život. Je třeba si uvědomit, že zájem evoluce je nad zájmem člověka, a evoluce potřebuje nahradit starý model, který dobře nefunguje, za nový model který dobře funguje. 
Všechny snahy o to, aby se člověk evolučně zlepšil, se ukázali jako naivní a marné, z hovna bič nikdo neuplete, o tom to zde je. Většina lidí na světě je zde díky digitalizaci už jenom na hovno, a lidí je všude jako sraček, je jenom logické to, že evoluce hovna spláchne do kanalizace, aby zde bylo vše tak, jak to má být. Nebude zde už konflikt mezi ideologiemi, ale bude zde konflikt mezi roboty a člověkem, v tomto konfliktu člověk prohraje, protože roboti jsou lepší než lidi.

pondělí 27. února 2017

Nahradí drahé zaměstnance levná umělá inteligence?

Představme si digitální globální konzumní společnost, která nikoho už nezaměstnává, umělá inteligence a roboti nahradí takto; prezidenty, ředitele, papeže, krále, milionáře, celebrity, politiky, byrokraty, soudce, ministry, diplomaty, učitele, lékaře, řemeslníky, řidiče, skladníky, dělníky, atd. 
Logicky je zde otázka rychle narůstající nezaměstnanosti, vyhozený zaměstnanec nemůže počítat s tím, že si najde novou práci, všude se totiž budou nasazovat roboti a umělá inteligence, roboti pracují levněji a kvalitněji než lidi, a fungující globální ekonomika je přeci zde prioritou. 
Ekonomická emigrace je logicky následkem ekonomické krize, lidi utíkají ve velkém tam, kde dosud ještě ekonomika funguje (USA, Kanada, Anglie, Německo), podobá se to obrazně náletům kobylek, které ničí dobrým hospodářům jejich zisky. V další vlně globální optimalizace a digitalizace, přijde globální domácí práce, moderní virtuální technologie, nám umožní pracovat na dálku, a ovládat vše levně a rychle, na obrovské vzdálenosti, jenže každá výhoda, má v sobě nevýhodu. 
Nebude se totiž platit už za čas strávený v zaměstnání, ale bude se platit jenom za dílo, které virtuálně vyprodukujete, a ten kdo dílo udělá globálně nejlevněji a nejkvalitněji, ten bude mít dočasně otrockou práci programátora, virtuálního světa, bude to jako ve sportu, kdy se pracovní trh rozdělí na ligy, dostat se do první pracovní ligy, bude pro většinu lidí svatým zázrakem, o kterém si mohou nechat akorát zdát. 

Ekonomickou krizi eliminuje digitalizace

V jednotě je síla, protože jednota umožňuje vítězství nad problémy, pokud si každý národ bude hrát pyšně na to, že on je svatý, a že ostatní národy nejsou svaté, tak se nedohodneme na spolupráci, je třeba začít táhnout ekonomicky za jeden provaz. Když to nejde s lidmi už po dobrém, tak se globalizace realizuje po zlém, lidi globálně vyplní na internetu dotazníky, a potom se jejich sobecká těla eliminují, místo lidí, zde budou v globální civilizaci jenom GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, starého psa, nikdo už novým kouskům nenaučí. Lidské tělo ovládané pyšným a lakomým mozkem je zastaralý model zaměstnance, globální zaměstnavatelé nejsou tak bohatí, aby mohli zaměstnávat ubohé lidi, protože lidi pracují draho a nekvalitně. To že si člověk udělá vysokou školu, aby nebyl hloupý zaměstnanec, to zaměstnavatelům už nestačí, opice se zlatou korunou na hlavě, je pořád jenom opicí. 

Mnozí namítají, že člověk zde má právo na život, je třeba si uvědomit to, že všechna lidská subjektivní práva, zde jsou evolučně dočasně, co bylo, to bylo, každý evoluční růst, narazí na strop, a potom se zastaví, člověk se snaží pomocí drog a víry v ideologie, podávat větší výkony, ale tudy evoluční cesta nevede. Narůstající globální nezaměstnanost, je jasným evolučním signálem, že zaměstnavatelé začínají používat ve velkém; optimalizaci, automatizaci, kontejnerizaci, samoobslužné systémy, programy, databáze, roboty, logistiku, digitalizaci, čipové systémy, kamery, satelity, atd. Mnohde je snaha vytvářet umělou sociální zaměstnanost, nebo veliké sociální podpory, pro lidi co se nemohou ve veliké konkurenci už díky nemocem, nebo zaostalosti uplatnit, následkem jsou logicky vysoké daně, a vysoké poplatky, a tím se začne sociální ekonomika a sociální politika, logicky hroutit do ekonomické deprese. 

Když sociální stát nemá peníze, tak má logicky snahu zvednout; daně, cla, poplatky, atd. následkem je logicky to, že velicí zaměstnavatelé hledají řešení jak stát okrást, a tak vznikají globální korporace, a daňové ráje, co je dovoleno velikým zaměstnavatelům, to je zakázáno malým zaměstnavatelům. Následkem je to že malí zaměstnavatelé začínají ukončovat svoje podnikání a obchodování, protože jsou ve velmi nevýhodné situaci, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že lidská práce je drahá! Všimněme si toho, že když zde skončil socialismus, tak se zde nestavěli moderní továrny, a stavěli se zde jenom banky a obchodní domy, tím došlo k tomu, že zde začala narůstat nezaměstnanost a tím i bída, investor chce veliký zisk, to je logické, pokud mu u nás moderní továrna nepřinese očekávaný veliký zisk, tak zde investor nepostaví moderní továrnu. 

Díky internetu, mají investoři dneska levné a hodnotné informace o tom, kde je výhodné investovat, proč je u nás dlouhodobě nevýhodné postavit zde veliké továrny? Problém je v tom, že lidi u nás jsou špatnými zaměstnanci, protože jsme mnoho nemocní fyzicky a psychicky, zaměstnávat nemocné lidi to není ekonomické, musíme eliminovat u nás velikou nemocnost, pomocí kontroly porodnosti, a kontroly kvality lidí, nekvalitním lidem musíme u nás odebrat občanství a donutit je k opuštění naší zaostalé republiky, polovina lidí u nás je hodnotově nekvalitních, berme to jako veliký ekonomický úklid, kdy vyhodíme to, co už k ničemu v naší republice nepotřebujeme. Tak jako zaměstnavatelé vyhazují nekvalitní zaměstnance, tak i národ musí vyhodit nekvalitní občany, ze svého národa, dobrota je žebrota. 

neděle 26. února 2017

Strach stvořil konzumní očistec

Potřebujeme odvážné celebrity a autority, co nemají strach bojovat za lepší budoucnost, mnoho subjektů a objektů, díky strachu zamrzlo v době ledové, a následkem je krize u; ekonomiky, politiky, umění, psychiky, atd. co inteligenci nezabije, to jí posiluje do dalšího boje, o tom je inteligence v nás a okolo nás. Problematika nepřizpůsobivých parazitů s tmavou pletí, se točí kolem jejich strachu, kterého se neumí zbavit, je třeba nepřizpůsobivé parazity, uvrhnout do takové existenční situace, ve které se zbaví svého strachu, ze složité fyzické práce, a tím se jejich zdraví a inteligence zlepší. 
Pokud něco nefunguje, je třeba to opravit, nebo vyměnit za to co funguje, podívejme se na to, co je zde úspěšné, a zjistíme, že úspěšné je to, co nemá strach bojovat o lepší budoucnost. Víra v; ideologie, zázraky, drogy, kulty, rituály, fetiše, mytologie, pohádky, pověry, atd. je nejčastější příčinou strachu, a zamrznutí v době ledové, nevěřte nikdy tomu, co jste si sami neověřili v praxi, slepá víra to je jistá cesta do očistce. 
Pravda je v přírodě a lidové moudrosti, ve svatých knihách, a učebnicích na školách, je jenom svatá lež, všemu zde kraluje evoluce, každý člověk je zde jenom ubohou nulou, na které dělá evoluce svoje pokusy, smrt to je ukončený evoluční experiment, po smrti zde už není ráj ani peklo, proto se snažíme zde žít, co nejdéle to jde. Pokud chceme naprogramovat stroje a roboty tak, aby byli inteligentní stejně jako lidi, musíme jim dát možnost svobodně bojovat, za lepší budoucnost, to co svobodně nebojuje, to jistě degeneruje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom to je. 

Ano, slepý a hluchý vůdce, je vaším častým problémem

Já se mám andělsky dobře, spal jsem v psychickém ráji velmi dlouho, a tak jsem velmi odpočinutý, každý se má tak, jak si to zde udělá, jde o to povznést se nad tento sobecký pekelný svět, a pozorovat jej z nadhledu, štěstí je v tom, být spokojen s tím co mám, nešťastný je ten, kdo je nespokojený s tím co má, toužení je soužení. Mnoho z vás touží sobecky po tom, být v mnohém nejlepšími, tím se sami odsoudili do role věčného psychického ubožáka, kterého závist v psychickém očistci spaluje, a tak jeho konzumní život, zde pro něj očistcem i je. 
Komu není od zkušeného anděla moudré rady, tomu zde není už ani pomoci, nezajímejte se o to, co je na povrchu, to je jenom obal, zajímejte se o to, co je skryto pod povrchem, jenom tak přestanete být pyšnými čerty, a stanou se z vás pokorní andělé. Pod povrchem je vše v pohybu, není zde pevný bod, na který se lze spolehnout, to co bylo včera nové, to bude zítra už staré, to co bylo včera správné, to bude zítra chybné.
Tento svět není stroj, který může sobecká elita naprogramovat k tomu, aby jí tento konzumní svět otrocky sloužil, tento svět je živý inteligentní systém, který každému zde určuje, co on zde smí a co nesmí. Vše co je zde živé, to je zde dočasně, trvale zde jsou jenom přirozené zákonitosti, které se nemění po miliony let, vše co je nepřirozené, to je dočasný evoluční experiment, slepý a hluchý vůdce je vaším častým problémem, hledejte si takové vůdce, co nejsou slepí a hluší. 

sobota 25. února 2017

Dobrota z tebe udělala žebráka

Rovnost je zde jenom ve smrti, vše co je zde živé to je sobecké, čím více je člověk sobecký, tím více je zde on ve veliké konkurenci úspěšný. Vrcholem sobectví je centrální diktatura, která z lidí udělá ubohé žebráky, a logicky je zde snaha, utéci z ubohé diktatury, tam kde není ubohá diktatura. Tento svět nejlépe poznáme z utrácení hodnot, nadbytek zde takto vytváří nedostatek, na jedné straně zde jsou milionáři, a na druhé straně zde jsou žebráci, obrazně je zde mocenská pyramida kde na vrcholu je pro milionáře ráj a dole je očistec pro žebráky. Statisticky pouhé 1% lidí zde globálně ovládá mocensky a ekonomicky 99% lidí, jde většinou o lidi s vysokým vzděláním, co jsou velmi sobečtí. 
Mnohokráte zde byli naivní snahy, změnit tento konzumní systém, založený na tom, že zde není svoboda a rovnost, změnil se vždy jenom povrch, ale pod povrchem zůstalo nadále sobectví. Problém je třeba řešit pomocí moderní vědy a techniky, zavede se globálně digitalizace všech lidí, lidi vyplní dotazníky na GVKB internetu, a potom se jejich sobecká těla v krematoriu eliminují, místo sobeckých lidí budou v civilizaci jenom GVKB inteligentní roboti, nejsou lidi, tak nejsou zde s lidmi ani už problémy. Obrazně bych tuto revoluční změnu přirovnal k době, kdy zde místo tažné zvířecí síly, byli použité moderní stroje, co mají spalovací a elektrické motory, proto se běžte podívat na hřbitov a do krematoria, ať jistě víte, co vás bude už brzo čekat. 

Jak si zde užít život optimálně

Vše točí kolem toho na čem jsme závislí, deprese je následkem toho že nemáme to, na čem jsme závislí, čím více je zde lidí, tím obtížnější je zde získat to, na čem jsme závislí, pokud je zde lidí všude jako sraček, tak logicky život všech lidí stojí za veliké hovno. 
Následkem je vždy revoluce nebo válka, v minulosti přelidnění likvidovali i; hladomory, epidemie, veliké stavby, atd. svět byl vždy rozdělen na mocné a bezmocné, bohaté a chudé, všechny snahy o to eliminovat parazitování mocných na bezmocných, bohatých na chudých vždy selhali.
Moc a bohatství je totiž silně návyková droga, a pokud tuto drogu nemá agresivní člověk, tak se on psychicky zhroutí, a konzumuje slivovici a cigarety. Vše co zde získáváme to je zde dočasně, jenom smrt je zde trvale a nikdo z lidí jí neuteče, hromadíme hodnoty a nikdy nevíme, kdy zemřeme. 
Jak si zde užít život optimálně, dobře zde žil ten kdo se dobře utajil, proto se mocní a bohatí lidé dobře utajují před bezmocnými a chudými lidmi. Koncentrační tábory s plynovými komorami ukázali to, že mocným a bohatým lidem na bezmocných a chudých lidech nezáleží, vše je zde jenom pokrytecké divadlo a pod maskou anděla, čert skryt je. 

Digitální negramotnost je třeba eliminovat

Na počátku lidské civilizace byla naše schopnost komunikovat pomocí řeči, a později jsme se naučili i; číst, psát, počítat, atd. Abychom si ulehčili život začali jsme vynalézat; nástroje, stroje, technologie, vědu, techniku, umění, atd. každá doba byla vytvořená novými vynálezy, zprvu jsme mnoho využívali dřevo a keramiku, a později jsme začali mnoho využívat železo a sklo, svět se začal stávat velmi složitým, vyrobili jsme atomové ponorky, co nesou rakety s atomovými zbraněmi, a jsou zde i raketoplány, taky jsme zavedli; rádio, televizi, notebooky, tablety, internet, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, léky na nemoci, atd. Nabídka zboží a služeb je natolik rozsáhlá že jenom specialisté se v ní mohou vyznat. 
Mnoho lidí ale zamrzlo v minulosti a neuvědomují si to že jsou digitálně negramotní, nejhorší je pokud je digitálně negramotný někdo kdo je zde vysokou autoritou. Je třeba začít globálně lidi digitalizovat, každý člověk vyplní na internetu dotazníky a potom bude jeho tělo eliminováno v krematoriu, protože on už zde bude zbytečný. Místo lidí co jsou digitálně negramotní, zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí, informace z globální digitalizace lidí, se optimalizují a umožní plynulý přechod na digitální GVKB kulturu ve které už nebudou lidi, neberte si to osobně, GVKB roboti proti vám nic nemají, je to jenom evoluční proces, který nahrazuje nové za staré. 

PC AMD Game 2017

 1. AMD RYZEN 7 1700
 2. MSI B350M MORTAR
 3. Samsung 960 EVO 250GB
 4. Fractal Design Define Mini C
 5. Seasonic SSP-550RT
 6. ASUS STRIX GAMING RX470 DirectCU II 4GB
 7. WD Blue 2TB
 8. Patriot Viper4 Series 16GB KIT DDR4 2666Mhz CL15
 9. 28" Samsung U28E590 
 10. A4tech Bloody B120 
 11. A4tech Bloody V7 
 12. Microsoft Windows 10 Home CZ 64-bit

Život je o tom být potřebným

Zde se ten kdo něco jistě neví, ptá cizích lidí na odpověď, na jeho soukromé problémy a lidi správnou odpověď neznají, je to obrazně jako když potřebujete náhradní díl na osobní auto, tak se nebudete logicky v potravinách ptát, kde mají náhradní díl na vaše auto. Zde je totiž jenom prodejna základních potravin, a neprodávají se zde náhradní díly na auta, na internetu je veliká nabídka informací a programů, vyhledávače vám s vyhledáváním stránek a specializovaných informací pomohou. 
Nejčastěji je zde naivní otázka od adolescentů, pokud adolescent takovou otázku položí jiným adolescentům ve svém okolí, tak dostane ubohou odpověď a zde dopadne většinou stejně, a nechápe, že chyba je v tom, že se špatně ptá, na špatném místě. Komu není rady tomu nelze ani pomoci, uzavřeli jste se do svého světa adolescence, a dokud se nestanete dospělými, které zajímá to, aby byli zde profesionálně potřebnými, tak budete mít deprese. 
Problém ekonomické a ideologické zaostalosti je problémem adolescence, 99% lidí na světě je ve svém myšlení a konání adolescenty, adolescentem může být dokonce i prezident nebo ředitel, pouze 1% lidí na světě není adolescenty, protože myslí jako dospělý člověk. Dospělost je o tom být profesionálně potřebným, a díky tomu se zde mít i velmi dobře, život je o tom být potřebným. K čemu je produkt, který nikdo nepotřebuje? 
Mnoho lidí zde má vysokou školu, a nikdo je zde na nic už nepotřebuje, jak je to proboha možné? Hodnotu má to, čeho je zde málo, pokud je zde mnoho lidí, co mají vysokou školu, tak nemá už vysoká škola hodnotu pro zaměstnavatele. Na internetu je mnoho stránek, které nikdo nepotřebuje, protože tyto stránky nemají žádnou hodnotu, hodnotu má originální zboží a originální člověk, k čemu je nám kopie originálu, nebo člověk, který jenom uboze kopíruje nějaký hodnotný originál, který je nám svatý. 

pátek 24. února 2017

Ano, lidská genetická hlava je zastaralý model

Zájem celku je nad zájmem jedince, není důležité, co nějaký jedinec miluje, protože to potřebuje, důležité je, aby jedinec dělal to, co celek potřebuje. Je třeba zdegenerované hříšníky převychovat na tak, že už nebudou myslet a žít hříšně, zájmem GVKB celku je vědět co je zde chybou, a preventivně vše chybné eliminovat už v zárodku. 
Každý člověk při převýchově dostane GVKB digitální hlavu, a když jeho tělo bude už zastaralé nebo nemocné, tak GVKB hlava dostane nové tělo, geneticky upravené a naklonované, sexuální rozmnožování bude už eliminované. Všechny GVKB hlavy budou bezdrátově propojené v reálném čase, a budou vytvářet decentralizovanou umělou globální GVKB inteligenci. Kult chybného egoismu bude na věčné časy eliminován, a ten druhý nebude nám už problémem, lidská genetická hlava je zastaralý model!

Kleptokratismus nerespektuje lidská práva

Základním lidským právem je svoboda, život v ekonomickém vězení nemá logiku ani smysl, ten kdo zde má výhody a jistoty, uvrhuje do nevýhod a nejistot ostatní, nadbytek vytvoří nedostatek. Jeden den našeho prezidenta Miloše Zemana, stojí naši konzumní společnost tři miliony korun, to je objektivní statistika. Dále zde máme obrovské množství státních dobře placených zaměstnanců, a mnoho soukromých firem, zajišťuje servis státu, a jeho zaměstnancům, mnoho firem je propojených se státem, a díky státu zde má výhody a jistoty, následkem je logicky bída a deprese. 
Často se obecně hovoří o mocenské pyramidě, u které na vrcholu pro elitu ráj, a dole v základech pyramidy je konzumní očistec, ve kterém pracují lidi za ubohé mzdy, ze kterých není možné normálně žít. Co se v ekonomice děje, pokud se zvýší ceny a poplatky, a nezvýší se zaměstnancům platy? Nastává okamžitě veliká konzumace chemických drog, někde je místo drog víra v boha, sekta a náboženství, je svým způsobem taky psychická droga. Pokud se národ dostane pod vliv drog, tak je dílo ekonometrické zkázy dokonáno, ze státu se takto stává veliká psychiatrická nemocnice, kde nikdo už není psychicky zdravý. 

Jak ochránit ekonomiku před idioty?

Řešení je jednoduché zavedeme zde stejné; mzdy, ceny, zákony, předpisy, morálku, rituály, atd. jaké jsou ve Švýcarsku, ten kdo si nesežene zaměstnání, nebo soukromé podnikání, na plný úvazek, ten bude muset do měsíce, opustit se svojí rodinou republiku. Svět je veliký, a svět rád přijme idioty od nás, které zde nechceme zaměstnat, nebude zde žádná sociální podpora, nebudou zde invalidní důchody, bude zde jenom starobní důchod od 70 let, pokud bude zde mít někdo odpracováno minimálně 45 let. 
Je třeba ochránit ekonomiku před idioty, kterým nechtějí zaměstnavatelé dát platy, jaké jsou ve Švýcarsku, naše ekonomika nebude už dobrá k lidem, co si naši dobrotu nezaslouží. Stát potřebuje daně, aby mohl investovat do toho, co lidem pomůže se zde mít lépe, člověk je zbožím na pracovním trhu a pokud o zboží není zájem, tak se to zboží musí z trhu eliminovat. Takto zde už nebude nutno řešit otázku s bezdomovci a nepřizpůsobivými občany, protože tento ekonomický odpad, bude pomocí policie, vyhozen z naší republiky a návrat zpět bude nežádoucí. 

Ano, eliminování nepřizpůsobivých idiotů je optimální

Dobrota k nepřizpůsobivým idiotům má za následek krizi a tím i depresi u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, psychicky, atd. nepřizpůsobiví idioti se nám globálně přemnožili, a tak je musíme logicky optimálně eliminovat, když to nejde už po dobrém, musíme to řešit po zlém. Podívejme se na porno stránky, je to normální, jak se zde nepřizpůsobiví idioti k sobě chovají? 
Je třeba zavést rozdělení lidí na kategorie, podle toho jak je člověk zde objektivně pro systém potřebný, zavede se každoroční certifikace potřebnosti a lidi budou muset na oblečení nosit číslo, které ukáže nakolik je zde člověk potřebný, všimněme si toho, že nepřizpůsobiví idioti jsou zde nepotřební, a podle toho s nimi musí i konzumní systém jednat a musí skončit jejich sociální a jiná podpora, jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít. 
Zavedou se na Sibiři GVKB převýchovné tábory pro nepřizpůsobivé idioty, zde budou mít vše pod kontrolou GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí a každý bude mít na krku GVKB nesnímatelný digitální obojek, který bude nepřizpůsobivé idioty vychovávat, pomocí elektrošoků. 
Všude se zavede globálně digitální kontrola, která bude hledat nepřizpůsobivé idioty a policie je bude zatýkat a umísťovat do letadel co letí na Sibiř. Nikdo zde nebude mít imunitu a výjimku, kontrola lidí je základem pro fungující konzumní civilizaci, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a nejslabším článkem je zde nepřizpůsobivý idiot. 

Ano, vaše štěstí je uzavřeno v konzervě

Život je jako otevírání plechové konzervy, jde o to mít optimální systém, pomocí kterého konzervu otevřete. Toužíte po tom být v něčem nejlepší, protože se chcete mít zde dobře, vaše štěstí je ale uzavřeno v konzervě, a pokud nemáte optimální systém, pomocí kterého konzervu otevřete, tak nebudete šťastní. Otvírákem zde je vaše; tělesné, psychické, ekonomické, atd. zdraví, nemůže být šťastný ten kdo je nemocný! 
Vše je zde soutěž a boj o výhody a jistoty, v tomto boji uspěje ten kdo je zdraví to je logické, každý chápe co je to tělesná a psychická nemoc, ale mnozí nechápou, co je to ekonomická nemoc? Ekonomická nemoc je to, že máte chybné ekonomické priority, a tak si místo dobrého jídla a dobrého oblečení, koupíte raději; alkohol, cigarety, kafe, marihuanu, čokoládu, drahý mobilní telefon, drahé osobní auto, drahý veliký dům, atd. 
Nemocný není jenom jedinec, nemocný může být i veliký národ, nebo veliká korporace, nemoci jsou nakažlivé a tak vás může okolí nakazit mnoha nemocemi, mnohdy jedinou cestou k uzdravení je utéci z národa, který je mnoho nemocný, a byl tak zařazen statisticky mezi nemocné národy. 
Představte si, že se máte v zaměstnání dobře, ale nejednou je zde nový ředitel, který je idiot, a tak se máte v zaměstnání zle, pochopitelně si budete hledat jiného zaměstnavatele, jak je vůbec možné, že se zde stane ředitelem, nebo prezidentem idiot? Příčinou je zde svatá teorie, která nahradila potřebnou praxi, podívejme se na teoretické diplomové práce, jejich využití v praxi je logicky nemožné, teorie to je program plný chyb, který si neporadí s problémy, a praxe to je inteligence, která si s problémy poradí. 

PC 2017 MSI Cubi 2-002EU Dell S2715H

Za vším je ekonomika a vše vyřeší ekonomika, pokud je u nás bída a deprese, tak je zde nutno se ptát, kdo za to může, a kdy se tento problém odstraní? Ekonomika je věda o tom jak nechybovat, pokud se mnoho všude chybuje, tak následkem zde bída a deprese je. 
Nejčastější chybou je závislost na mocných a bohatých autoritách, mocné a bohaté autority se stávají pány druhých, a rozhodují o druhých bez druhých, slepá a hluchá autorita ale mnoho chybuje, potřebujeme mocné a bohaté autority, co nejsou slepé a hluché. 
Z díla spatříme tvůrce, je to jako s výběrem počítače, můžeme mít doma i kvalitní profesionální počítač za málo peněz pokud počítačům rozumíme a umíme si správně vybrat z veliké nabídky, ten kdo je ale slepý a hluchý ten si neumí správně vybrat z veliké nabídky. 
Nejlepší volbou jsou dneska počítače (MSI Cubi 2-002EU) které lze přišroubovat zezadu za monitor (Dell S2715H), tyto počítače mají i malou spotřebu elektřiny, a výkonem se podobají drahým notebookům. 

čtvrtek 23. února 2017

Proč se rozdělujeme na kasty a třídy?

Lidi by se měli rozdělovat jenom podle potřebnosti pro společnost, můžeme vědecky a statisticky vypracovat globální certifikaci objektivní potřebnosti od jedničky po pětku. Ten kdo by zde nebyl potřebný, by dostal pětku a ten kdo by zde byl velmi potřený, ten by dostal jedničku, každý by musel na oblečení nosit povinně číslo potřebnosti, a třeba na určitá místa by lidi s číslem pět, měli zakázaný vstup, certifikace by se prováděla každý rok, v den narození člověka. 
Byl by inzerát, přijmeme ředitele banky, který má vysokou ekonomickou školu, a číslo potřebnosti jedna. Zaměstnavatel by si zjistil, že vaše číslo potřebnosti pokleslo z trojky na čtyřku, a tak by vám dal výpověď. Prioritním ukazatelem potřebnosti, by bylo kolik jsi za rok zaplatil státu na daních, potřebnost by se vypočítávala prioritně z ekonomických ukazatelů, jako je výška platu, výška bankovního konta, atd. těžko může zde být někdo potřebným, když on neplatí žádné daně, a ještě se snaží od státu získávat chytře peníze, pomocí chybného sociálního systému, a přivydělává si tím, že sbírá měď, tím že někde uřízne pilkou signalizační kabel a potom nejezdí železnice.

Stvořitelem všeho je ekonomika

Ekonomika stvořila civilizaci. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde nefunguje ekonomika, tam lidi nežijí civilizovaně, vše souvisí se vším, jak si usteleš tak si i lehneš. Ekonomika to je věda o tom, jak amatérsky nechybovat, abychom amatérsky nechybovali, tak musíme poznat profesionálně, co je správné a co je chybné.
Základem pro poznání je trvalé profesionální přiblížení k tomu, co chceme do hloubky poznat, z dálky vše vypadá zcela jinak, z blízka poznáme to, co je hodnotné, a co je bez hodnoty. Nemůžeme sloužit mnohému, tím že sloužíme mnohému ztrácíme hodnotu, dobrota je žebrota, to čemu sloužíme, to i milujeme, protože jsme na tom závislí, pokud sloužíš tomu co je slepé a hluché, tak se z tebe stane slepý a hluchý ubožák, to je zde nejčastější chybou lidí, že slouží tomu, co je zde ubohé. 
Pokud je svatý pastýř slepý a hluchý, tak on špatně slouží svému stádu, jak je možné, že stádu slouží slepý a hluchý svatý pastýř? Každá civilizace se časem zhroutí díky chybám, které nechce opravit, pokud někdo na tyto chyby poukáže, a požaduje jejich okamžitou opravu, tak je za tu drzost okamžitě potrestán; ekonomicky, vězením, smrtí, atd. 
Stádo nesmí kritizovat slepého a hluchého svatého pastýře, protože pastýř je ovcím svatý, a tak má imunitu, a on zde bude ovcím pastýřem, dokud nezemře, a potom na jeho svaté místo nastoupí jeho děti, co jsou taky slepé a hluché. Stvořitelem všeho je ekonomika, není zde žádný všemocný Bůh, co je kouzelník první kategorie, který je v nebeském ráji obklopen anděly s křídly, a není zde po smrti očistec ani ráj, to jsou naivní pohádky pro hloupé děti. 
Ekonomiku nám nemůže zajistit vláda, složená jenom z lidí co jsou slepí a hluší, ekonomiku může, zajisti jenom globální digitalizace, kdy nám budou vládnout inteligentní počítače a inteligentní stroje, ten kdo nebude pracovat optimálně pro globální civilizaci, ten v civilizaci nebude ani mít co jíst. 
Nebude zde už možné parazitování člověka na člověku, bude zde konečně globální rovnost, každý člověk bude jenom globálním číslem, a pokud bude chtít jíst, bude muset optimálně pracovat pro civilizaci, podívejme se do přírody, zde ten kdo neslouží optimálně přírodě, ten je zde automaticky ekologicky eliminován. 

středa 22. února 2017

Ano, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni

Jsi nula díky mnohému, co tě omezuje. Naše konzumní civilizace se točí kolem omezování lidí v mnohém a omezování dělá z lidí nuly, co je to; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, reklama, školství, atd. jsou to sítě, které nás omezují a dělají z nás nuly, pokud se tomuto omezování postavíme, tak tvrdě narazíme. 
Obrazně si představme, že máme krám na vesnici a zde je omezený počet zákazníků, který má omezené ekonomické zdroje, můžeme sice krám zavřít, a odejít do města, zde ale narazíme za veliké obchody, a nijak si nepolepšíme. Podobné je to i s časem, pokud věnujeme čas jednomu tak na jiné už nemáme čas, omezení jako takové ale není problémem, pokud je omezení v normě, a je pod kontrolou, jak dochází k tomu, že omezení není v normě a pod kontrolou. 
Příčinou je zde hlad po úspěchu, je zde mnoho jedinců a mnoho organizací, co pro úspěch udělají cokoli, následkem je konzumní očistec ve kterém jsi nula! Odsuzujeme mnoho znásilnění ženy, ale mnohem horší je ekonomické znásilnění, pomocí dluhů, zde spravedlnost selhala, a nedokáže potrestat lidi a organizace, co nás pomocí dluhů znásilňují ekonomicky. 
Pracuj na doraz mnoho let, a když už jsi starý, tak se běž utopit, o tom je moderní konzumní civilizace, kde dostaneš starobní důchod v 70 letech. Je to ekonomická hra, kterou musíš přijmout, jinak skončíš na okraji společnosti jako bezdomovec, mnohokráte zde bylo mnoho snah tento problém eliminovat, všechny tyto snahy se ukázaly jako naivní. 
Je třeba provést radikální změny, lidi vyplní dotazníky na internetu a po vyplnění se jejich těla eliminují v krematoriu, moderní digitální člověk nebude mít tělo, ale bude jenom programovou a databázovou konzervou ve virtuálním světě kde bude programátorem. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a roboti, nebude už potřeba na nic živý člověk, který by zde fyzicky a psychicky pracoval za mzdu. 
Podívejme se na to, jak je zde veliký nedostatek programátorů, a jak nikdo nechce zaměstnat lidi, co nemají vysokou školu, nebudeme se už rozmnožovat pomocí sexu, ale budeme se rozmnožovat virtuálně, ostatně podívejte se na děti, jak žijí ve světě počítačových her, a o tom to je. Evoluce je jako řeka událostí, každá přehrada na této řece je zde dočasně, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni.

Jenom ubožáci fotografují vše telefonem

Pořád zde jsou na internetu hloupé otázky, na které hloupě odpovídají hlupáci, proto je zde konečně originální otázka, která může lidem pomoci s výběrem fotoaparátu. Kupující bych rozdělil na pět kategorií, v první kategorii jsou ti, co utratí velmi mnoho peněz za nové fotografické vybavení.
V poslední páté kategorii, jsou ti, co se spokojí jenom s mobilním telefonem, nebo tabletem, a považují koupi fotoaparátu za zbytečnost. U nás jsou většinou fotografové čtvrté a páté kategorie, nemá smysl zde hovořit o fotoaparátech Hasselblad H6D-100c pro vrcholové fotografy první kategorie. 
Zde má cenu hovořit jenom o amatérských fotoaparátech pro fotografy čtvrté kategorie, a zde je vítězem Panasonic Lumix DMC-FZ300, výhodou je zde možnost filmovat ve 4K rozlišení a obrovský 24x zoom s velikou světelností, je zde i mnoho moderních funkcí, které většina amatérů stejně nevyužije, taky je zde utěsnění před prachem a vodou, to ocení sportovci a profesionálové. 
U třetí kategorie, zde bych doporučil Canon EOS 80D, ke kterému dokoupíme; fotobatoh, objektivy, blesk, stativ. Fotograf druhé kategorie si pořídí nový Canon EOS 5D Mark IV, to je špičkový fotoaparát univerzálně použitelný, pro amatéry ale zcela nevhodný.

Tucet myšlenek s velikou hodnotou

 1. Inteligentní je to, co je citlivě vyhodnocuje informace a programy, nestačí jenom vyhodnocovat informace a programy necitlivě stylem správně a chybně, tento svět není černobílý, ale je barevný! 
 2. S příchodem citlivosti, přichází logicky složitost, a tím i deprese z toho že chybujeme, všimněme si toho, že jinak vše vnímá řidič, a jinak to vnímá cestující. 
 3. Řidič je psychicky velmi aktivní, ale cestující je psychicky pasivní, podobné je to s hercem na jevišti a divákem v hledišti, situace určuje, kdo bude pasivní a kdo bude aktivní, moderně u počítače ve správci úloh můžeme sledovat, které programy jsou aktivní a které jsou jenom pasivní. 
 4. To co je aktivní to se zdokonaluje, logicky to co je pasivní, to degeneruje, mnohdy je po nás násilím vyžadována aktivita, v situaci kdy jsme vždy pasivní, protože jsme; cestujícími, diváky, programem, který není využit, atd. 
 5. Podívejme se třeba na studenta vysoké školy, škola od něj vyžaduje, aby byl student psychicky aktivní, ale jedná pyšně se studentem jako s divákem, student se chová logicky jako divák a odmítá být aktivním. 
 6. Problém je na straně vysoké školy, která využívá toho, že zde má veliké výhody a jistoty, pokud by vysoké školy, neměli výhody a jistoty, tak by už nebyl student v roli diváka, ale byl by v roli herce, výuka by se přesunula z roviny teoretické do roviny praktické. 
 7. Výhody a jistoty pro elitu způsobují nefunkčnost konzumní civilizace už mnoho tisíciletí, lidově řečeno, tuční kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají díky výhodám a jistotám dobře.
 8. Je to tak snadné, přepadnout cizí národ, a učinit ze svobodných lidí otroky, protože mocný agresor, svobodné lidi okradl o jejich svobodu a jejich bohatství, je třeba zvětšovat armády, abychom mohli přepadat cizí mírumilovné národy, a dělat z cizích národů svoje otroky. 
 9. Blíží se třetí světová válka, USA potřebuje začít na světové válce vydělávat, aby měla z válečných zakázek, zase mnoho zlata ve svých státních trezorech. 
 10. Pořád platí zásada, že za každým zlem, je ten, kdo se má dobře, nebo ten, kdo se chce mít sobecky dobře, hlad po tom se mít dobře, dělá z lidí a národů sobecké parazity, na druhé světové válce, nejvíce vydělalo USA, války se stali komerčním obchodem, ve kterém jsou veliké rychlé zisky na prvním místě, a miliony mrtvých lidí, jsou zde následkem tohoto, bezcharakterního komerčního podnikání. 
 11. Nejradši by USA poštvalo EU proti Rusku a Číně, během války by USA dodávalo zbraně EU i Rusku a Číně, peníze přeci USA nesmrdí, za vším zde jsou jenom peníze, a vše zde vyřeší peníze. 
 12. Po válce by zase USA pomáhalo s výstavbou toho, co se zničilo, nebylo by pro nás lepší, aby se válčilo jenom v Americe, a my z; EU, Ruska, Číny, atd. budeme do veliké Ameriky, dodávat za zlato, moderní zbraně, vždyť hloupých lidí je už v Americe jako much, a miliony mrtvých civilistů, zde nic neznamenají. 

úterý 21. února 2017

Ano, vše je zde dneska virtuální

Ano, peníze nejsou už kryté zlatem. Jedinou jistotou je smrt, vše ostatní je zde nejisté, každý se s tím často setkává, že do něčeho investuje peníze nebo čas, a potom zjistí, že šlo o špatnou investici. Obrazně mě to zde připomíná sportovní závod, kde je na startu mnoho závodníků, a jenom první tři budou ocenění, a ostatní závodili zbytečně, a závod byl pro ně špatnou investicí. 
Podívejme se na lidské spermie, tělo jich za život vyprodukuje nespočitatelné množství, a statisticky u jednoho muže uspějí evolučně jenom tři spermie. Investujeme do vysokého vzdělání, ale kdo nám zaručí, že seženeme dobré zaměstnání, díky kterému se nám naše investice do vzdělání vrátí, navíc můžeme; onemocnět, skončit ve vězení, zemřít, atd. 
V minulosti se děti postarali o rodiče, dneska se už děti nedokážou o rodiče postarat, a tak staří lidé končí odložení v sociálních ústavech, kde rychle v depresi umírají. Nenápadně jsou nám globálně jistoty a výhody salámovou technikou odebírány, najednou dostanete výpověď bez zlatého padáku, a jste dlouho bez zaměstnání, a tím i bez peněz. 
Logicky přijdete o byt a tím i o rodinu, najednou je to váš soukromý problém, stát se o vás zajímá jenom tehdy, když platíte; daně, clo, poplatky, atd. jakmile nemáte peníze, tak pro stát už vlastně ani neexistujete. Vše je zde dneska virtuální, peníze už 63 let nejsou podložené zlatem, jsou to jenom virtuální peníze, což nám dokázala v roce 1953 měnová reforma, a potom následovali inflace. 

Ano, z čertů anděly nikdo neudělá

Největší konkurence je mezi čerty v pekle, peklo je rozděleno na pět kategorií a nejlepší je první kategorie v této kategorii jsou čerti, co mají sekretářky a služebního řidiče. Často se hovoří o pekelné pyramidě, kde na vrcholu jsou čerti první kategorie a dole v základech pyramidy jsou čerti páté kategorie, co mají díky bídě a problémům deprese, a myslí často na sebevraždu. Mnohokráte zde byli snahy v pekle o svobodu a rovnost, jenže z čertů anděly nikdo neudělá! 
Revoluce a války ukazují v nahotě to, že jsme čerti a že je naivní se snažit pomocí morálky a trestání z čertů učinit násilím anděly, povrch se může změnit, ale pod povrchem bude pořád čert, který bude chtít dělat zde čertoviny, jediná možnost je v globální digitalizaci, kdy každý čert vyplní dotazník a potom se jeho tělo v krematoriu eliminuje. 
Čerti budou existovat jenom ve virtuální GVKB realitě a budou se rozmnožovat jenom virtuálně, pokud budou s čertem problémy, tak se on vymaže z GVKB virtuální reality. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a GVKB roboti, takto se vyřeší krize způsobená zaostalostí, co bylo to bylo, je třeba radikálně restartovat konzumní civilizaci, aby zde pravda a láska, zvítězila nad nenávistí a lží. 

Jak používat počítač a internet 001

Předmluva
Jelikož většina uživatelů neví jak používat počítač a internet, tak jsem se rozhodl zde, zavést moderní univerzální kurzy zdarma, které uživatele naučí tomu, jak používat počítač a internet, mnozí si myslí, že umí používat počítač a internet, myslet znamená nemít aktuální informace.
První zaškolení 001
1
Základem je správné technické a programové vybavení, které nám umožní používat počítač a internet, dále budeme potřebovat optimální připojení k internetu, a počítačové pracoviště, kde je klid a pohodlí, dokonalost se skládá z maličkostí a dosáhnout dokonalosti není maličkost.
2
Většina lidí u nás používá starý notebook a v něm má starý Windows XP, je to otázka priorit, pro mnoho lidí je investice do počítače a internetu na posledním místě, spíše si koupí jiné hlouposti a zbytečnosti.
3
Jaký počítač si koupit? Kupte si takový počítač, ve kterém je možné mít grafickou kartu na hry, a je zde možné i vyměnit základní desku, k počítači si kupte veliký monitor, a kvalitní myš s kvalitní klávesnici. Nejlepší je si nechat sestavit kvalitní počítač, protože zde za málo peněz, získáte kvalitu a moderní techniku.
4
Kupujte si knihy a časopisy o počítačích a internetu, najděte si na internetu stránky, které vám pomohou s počítačem a internetem.
5
Zaregistrujte se na Google, a používejte vše co vám Google nabízí, přejděte od Seznamu na systém od Google, Seznam vám nenajde to co neznáte.

pondělí 20. února 2017

Kleptokratismus zde nahradil socialismus

Kleptokratismus je politický a ekonomický systém, kde se násilně vybírají velmi vysoké daně, a všechny daně ukradne pro sebe otrokářská elita, a je jí jedno, že jsou všude bezdomovci a nezaměstnaní ubožáci. Nevěřím tomu, co je zde dočasně. Vše co je zde dočasně, to je egoistické, a to je problém, na který není řešení, jenom to co je zde trvale, to není egoistické, a tak lze tomu i věřit a hodnoty tomu i svěřit. 
Kontrolní systémy v nás a okolo nás selhali, o tom už nikdo nepochybuje, zloděj zde honí zloděje a lhář prohlašuje o druhých, že to jsou lháři, lidová moudrost je zde trvale, a tak jí lze věřit, politické strany a náboženské organizace, jsou zde dočasně, a tak jim nelze věřit. Čas eliminuje vše co je zde chybné, aby se to chybné mohlo nahradit něčím, co je evolučně lepší, vše je v pohybu, vesmírné zákonitosti jsou ale v klidu, zákon gravitace nepodléhá evolučním změnám. 
Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém hlavní role hrají vlci v beránčím rouše, člověk je člověku vlkem, příčinou zde jsou; kasty, třídy, ligy, rasy, ideologie, kategorie, centralizace, prostituce, drogy, přelidnění, atd. z politiky a náboženství se stal komerční systém, který se zajímá jenom o výhody a jistoty pro svatou elitu.
Dobytka je nadbytek, a velikých plných koryt je nedostatek, o tom to zde globálně všude díky daním je. Podívejme se na to, jak mají celebrity mnoho výhod a jistot, následkem musí být to, že mnoho lidí žije uboze od výplaty k výplatě, a bojí se exekutorů, díky velikým dluhům. Jeden den našeho prezidenta stojí stát tři miliony korun, není zde demokracie, je zde kleptokracie.

Virtuální civilizace eliminuje mocné idioty

Zdrojem všech lidských problémů zde jsou mocní idioti, už mnoho tisíciletí, Adolf Hitler je moderní ukázkou mocného idiota, díky kterému zemřelo zbytečně velmi mnoho lidí, mocný idiot je obrazně parazitující virus, který může škodit svému okolí jenom tam, kde nefungují dokonale kontrolní systémy. Ve virtuální globální GVKB civilizaci, budou dokonale fungovat automatické kontrolní systémy, a ty eliminují už v zárodku každý parazitující virus, díky aktualizacím a antivirovému a firewallovému zabezpečení. 

Nebudeme už potřebovat pyšné a lakomé idioty, (krále, císaře, prezidenty, ministry, senátory, poslance, ředitele, celebrity, profesory) co na nás parazitují, díky výhodám a jistotám, kontrolní systémy, budou brát mocné idioty, jako virus, a tak je eliminují, ano vše co končí na ismus (feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, centralismus, egoismus), to je parazitující virus, který se musí eliminovat díky virtuální civilizaci. 

Každý člověk bude pomocí GVKB dotazníků digitalizován, a jeho zdegenerované tělo, bude v krematoriu eliminované. Nejsou zde lidská těla, tak nejsou s nimi ani už žádné problémy, fyzicky zde budou pracovat jenom stroje a roboti, člověk ve virtuální realitě bude zde jenom na to, aby byl potřebným pro GVKB systém, ten kdo nebude potřebným, ten bude z GVKB systému evolučně eliminován. Takto konečně díky GVKB zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné časy, běž se podívat proto dneska do krematoria, ať víš, co tě bude brzo jistě čekat. 

neděle 19. února 2017

Nevybírejte si prezidenty podle mediální reklamy

Nevím, proč vůbec žijete, čeho tím chcete zde dosáhnout, stejně jistě brzo umřete, nejlepší je se vůbec nenarodit, tento svět je konzumním peklem ve kterém kralují pyšní lakomci, co jsou vlky v beránčím rouše, slova mohou klamat, ale skutky klamat nemohou, jak si lze vysvětlit nacismus ve kterém se miliony lidí nahnali do plynových komor jenom proto, že měli jinou víru, nebo jak si lze vysvětlit házení atomových bomb na města, člověk je člověku vlkem od té doby co zde existují daně a hranice mezi lidmi a národy. 
Zloděj zde honí zloděje a lhář tvrdí o druhých, že to jsou lháři, nejsem skeptik, jsem realita, optimisté jsou jako děti co věří na to, že bude lidem v budoucnosti brzo lépe, nemůže být lidem lépe, protože život to je evoluční experiment ukončený smrtí, nejhorší jsou zde hadi v oblecích, co zde dělají; prezidenty, krále, císaře, papeže, ředitele, ministra, předsedu strany, předsedu vlády, diplomata, profesora, soudce, atd. srazili jste se s blbcem, máte zkaženou náladu, tak odejděte konečně z tohoto konzumního očistce. 
Každý je zde nahraditelný, pokud by spadlo letadlo, ve kterém by byla globální elita, která nám zde pyšně globálně vládne, tak by se nic nestalo, a na uvolněná vysoká místa, by se okamžitě vrhli hadi v oblecích, co touží po parazitování. Tento konzumní svět je o tom, se jako zbabělec dobře utajit v daňovém ráji, a zde pomocí přerozdělování, parazitovat na cizích lidech. Pokud jste si za prezidenta, zvolili zase vlka v beránčím rouše, je to váš soukromý problém že jste naivní a hloupí, komu není od lidové moudrosti už rady, tomu už není ani pomoci, nevybírejte si prezidenty podle mediální reklamy, ale podle hodnotného díla, které zde jistě zůstane, i po jejich smrti.

Všemu zde kraluje napětí mezi protiklady

Ano, náboženská politika z lidí udělala ubožáky. Dlouho jsem vědecky a statisticky vyhodnocoval evoluční minulost člověka a zjistil jsem, že náboženství je nemoc, která z lidí dělá ubožáky ekonomicky a psychicky. Co je to náboženství? Náboženství je psychická droga, něco jako je závislost na cigaretách, místo cigarety, je zde ale modlitba nebo meditace. Je třeba tedy logicky přemístit globálně věřící do psychiatrické nemocnice na Sibiři, a zde je fyzickou prací v továrně léčit tak, aby se vyléčili ze závislosti na náboženství. Všimněme si toho, že největší závislost na náboženství je tam, kde je málo továren, pokud lidi nemají práci která je smyslem jejich života tak začnou věřit na hlouposti a nesmysly, nad námi není žádný všemocný kouzelník, který vykouzlil z ničeho vesmír a v něm pyšného a lakomého člověka. 
Všemu zde kraluje napětí mezi protiklady, bez napětí mezi protiklady, je zde krize u ekonomiky a psychiky, to co nebojuje, to zde degeneruje. Podívejme se na to, kolik procent lidí v EU umí programovat tak, že se tím může uživit, nedostatek programátorů v EU je způsoben velikou psychickou degenerací lidí v EU, je třeba začít s restartováním genetiky v EU, ten kdo nebude umět ve 30 letech programovat tak, aby se tím on mohl uživit, ten bude ekologicky recyklován, nebudou zde možné výjimky a imunita. Pokud bude chtít nějaký cizinec žít v EU a zde pracovat bude muset prokázat v praxi, že on umí programovat, nepotřebujeme v EU opice, co neumí programovat, mohamedánské opice, ať si zůstanou v Asii a Africe. 

Ano, smrt vyléčí každou nemoc dokonale

Všude je slyšet že je něco nemocné, smrt vyléčí každou nemoc, je zde nějaké teritorium plné nemocných lidí, smrt eliminuje na tomto teritoriu problematiku nemoci. Každý živý systém je smrtelný, smrt je dokonalé vypnutí, po kterém už není možné zapnutí, miliarda mrtvých lidí sem, a miliarda mrtvých lidí tam, nebuďme ubohými troškaři, nejsme tak bohatí, abychom mohli v globální otázce smrti na lidech šetřit. Zavedou se globálně dobíjecí kontrolní inteligentní GVKB čipy do mozku, ten kdo si díky zaplacení globálních GVKB daní GVKB čip každý den nedobije, ten zemře ve spánku, protože jej GVKB čip usmrtí. 
Neviditelná ruka trhu takto eliminuje neplatiče daní, nejsou zaplacené daně, tak není ani život. Každý člověk je jako šroub, lidi co neplatí daně, to jsou povolné šrouby, a díky těmto povoleným šroubům, se konzumní stroj dostává do krize. Nebudou zde pro nikoho výjimky, daň se vyměří podle váhy člověka, čím více člověk váží, tím více on může vydělávat peněz, takto zde bude snaha být hubeným, a jak víme, tak tloušťka škodí zdraví lidí a navíc tlustí lidé zvyšují spotřebu drahého paliva u letadel. Nebudou zde pro nikoho výjimky, každý si může našetřit na zlou dobu, kdy nebude mít zdroje peněz, takto skončí doba, kdy se zde nepřizpůsobiví ubožáci rozmnožovali po milionech jako mouchy. 

Ano, život je služba za protislužbu

Kontrola je prioritou pro každý složitý systém, berme kontrolu jako zabezpečení počítače před virovým nebezpečím z internetu, jsou zde inteligentní systémy, co se snaží sobecky škodit svému okolí, a tak je tomu i v přírodě. Tento konzumní svět je evoluční experiment, je to hod kostkou s očekáváním že budeme mít štěstí, zde přichází droga nebo ideologie, která nám slibuje zázraky a zapomíná je splnit, náhražky nefungují, nejsme tak bohatí abychom se spokojili s náhražkami, jako jsou peníze a drogy. 
Každý chce být zde potřebným, jenom v tom je životní štěstí, život je služba za protislužbu, já pomohu tobě, a ty pomůžeš mně, nemá smysl pomáhat pyšným lakomcům, co nám naši pomoc neoplatí, dobrota je žebrota. Nenechte se oklamat tím, co slyšíte a vidíte, vše je zde kariéristické pokrytecké divadlo které ovládají viry co na všem parazitují, nemoc a bohatství nejde dlouho utajit. Virus má nadbytek, díky tomu že jeho hostitel má nedostatek, jak je možné že někdo zde studuje dlouho vysokou školu, a jeho veliká investice, se mu bohužel už nevrátí, protože nesežene vhodné uplatnění svých těžce nabytých schopností. 

Bude lépe, nebo bude hůře?

Tak jsem to konečně složil… není tento svět o tom, něco složit, aby se to za čas zase rozložilo, je to tak, vše se zde recykluje, klasicky z prachu vše vzniká, a v prach se to navrací. Naše tělo a naše psychika, se skládá z toho, co bylo kdysi mnohokráte složeno a rozloženo fyzicky a psychicky. Postavíme domy a města za čas se všechny domy a města zbourají a postaví na nových základech, vše je zde v pohybu a tak zde není nic v klidu, nehledejte pevný bod, nic takového zde není ani nebude. Nemění se vše jenom zde na zemi, mění se i vesmír, nejvíce změn je v lidském mozku, často slyšíme skeptiky, co hlásají, že bude hůře, a věřící věří, že bude lépe, kde je pravda? 

Vše je obrazně jako běžecký závod, ten kdo bude v cíli první, tomu bude lépe, a ten kdo bude v cíli poslední, tomu bude hůře. V současnosti mnoho lidí cestuje daleko od svého domova ve snaze se mít zde lépe, následkem je mnoho problémů, se kterými si politici a ekonomové neví rady. Cesta je zde v digitální globalizaci, pokud zde bude vše digitálně globalizované, tak nebude mít už smysl cestovat daleko od domova, abychom se měli lépe. Každý dostane do mozku inteligentní Intel čip, který odpojí sobecký mozek od konzumní reality, a realitu u lidí bude ovládat centrální umělá inteligence IBM, už nebudeme muset stavět ploty a budovat armády, tako konečně pravda a láska vyhraje nad nenávistí a lží na věčné globální digitální časy.

Canon EOS 800D

Nová zrcadlovka Canon EOS 800D je o mnoho lepší než starý model, hlavně se zlepšilo konečně ostření za špatného světla, co se týká filmování tak přechod na 4K se odložil a tuto možnost mají jenom velmi drahé profesionální zrcadlovky. Zmizel displej na vrchu přístroje, prý amatéři tento displej vůbec nepoužívají. Já zůstávám věrný Canon EOS 700D, nabízené změny nijak nezlepšují kvalitu mých fotek.

Optimálně funguje to, co je optimální

Vše je zde na cestě k cíli, dosáhnutí cíle je prioritou, otázkou je volba cíle? Obrazně bych volbu cíle, přirovnal k volbě místa kde budeme mít dovolenou, každý čas a prostor je originální, a má svoje klady a zápory, to co vyhovuje tobě, to nevyhovuje mě, každý máme jiné představy o místě, kde strávíme dovolenou. 
Problém nastává, pokud je někomu nucen násilně nějaký ideální svatý cíl, jde zde o; diktaturu, fanatismus, monopol, centralismus, egoismus, atd. kdo nejde s námi, jde proti nám, a bude eliminován. Je třeba vytvořit nového digitálního člověka, který bude bez charakteru a bez citů, použijeme k tomu moderní vědu a techniku, nadnárodní korporace vyrobí a nastaví moderního digitálního člověka a dají na něj záruku deset let, a po záruce se bude člověk ekologicky recyklovat. 
Nebudou zde už jména a tituly, ale lidi budou mít jenom globální čísla, nebudou zde už peníze a vlastnictví, bude zde přídělový globální systém, kdy každý dostane jenom to, co nutně potřebuje, aby on zde mohl každý den v roce pracovat po 12 hodin pro globální civilizaci jako robot. Někdo řekne, že jsem skeptický pesimista, nejsem skeptický pesimista, jsem objektivní statistik a vím, jak se vše statisticky mění, funguje jenom to co je jednoduché a pokud se z lidí udělají nuly, tak bude vše optimálně ekonomicky a politicky fungovat.

sobota 18. února 2017

Ano, ovce si zvolili za pastýře vlky, v beránčím rouše

Opravit nebo vyměnit, o tom je zde konzumní život, vše je zde dočasně, jenom změny v nás a okolo nás, zde jsou trvalou jistotou, všechny snahy o to, zastavit násilně řeku událostí, která nám přináší nepříjemné změny, se ukázali jako naivní marnost. Tento svět není automatický stroj, ve kterém jsi jenom ubohým utaženým malým šroubem, tento svět je živý systém, ve kterém je nekonečné množství řek, které přinášejí změny. 
Naše tělo je plné potrubí, a plné nervových spojení, vše v nás neustále proudí tam, kam je to potřeba, odložme subjektivní pravdy a podívejme se na tento svět objektivně, myslíme a konáme podle situace tak abychom se měli dobře, místo starého pojmenování lakomec, se nazýváme moderně ekonomy, nepříjemná pravdivá slova, jsme obratně nahradili příjemnými pokryteckými slovy, jenže vlk v beránčím rouše, myslí a koná jako vlk. 
Kdo je zde vlkem v beránčím rouše, poznáme z díla, dílem vlků v beránčím rouše je; přelidnění, nezaměstnanost, ekonomická emigrace, dluhy, protekcionismus, kasty, třídy, ligy, kategorie, byrokracie, bída, špína, dezinformace, deprese, drogy, prostituce, revoluce, války, epidemie, hladomory, terorismus, fanatismus, rasismus, centralismus, atd. tuční státní kapři si přeci nevypustí rybník, o tom to je že ryba smrdí od hlavy. 
Já za nic nemohl, já jsem jenom poslouchal příkazy elity, a tak jsem nahnal do plynových komor miliony židů, aby zde v Evropě, byla konečně jenom čistá árijská rasa. Alibismus je rakovinou moderní konzumní civilizace, elita jedná jako mafie, a tak si na rizikové akce, najímá levně hloupé kaskadéry, elitu poznávám z utrácení, pokud má někdo k dispozici soukromý zámek a soukromé letadlo s pilotem, tak jistě jde, o starého mocného a bohatého vlka, v beránčím rouše. Jenom hloupé ovce, si mohou za své pastýře zvolit vlky v beránčím rouše, jak si každý zde ustele, tak si i lehne. 

Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše

1
Nemocný nemůže uzdravovat nemocné, slepý nemůže vést slepé, hlupák nemůže radit hlupákům, atd. tak to zde je, jsou zde svatá pravidla, podle kterých tento konzumní svět funguje, pravidla to jsou databáze a programy a pokud jsou v programech a databázích chyby, tak programy a databáze chybují, to je logické. 
2
Podívejme se třeba na operační systémy pro počítače, většinou trvá otestování nového operačního systému tři roky, zde se dostáváme k tomu, že je většina programů a databází povrchních, protože jít při programování a vytváření databáze do hloubky, to je ekonomicky a časově velmi náročné, dalším problémem je zastarávání operačních systémů a databází. 
3
Potom je zde problém s tím že je zde v mnohém veliká rozmanitost a tak je třeba se rozmanitosti tohoto konzumního světa přizpůsobit a to není jednoduché a levné. 
4
Nastává doba zámků a klíčů, pokud si zaměstnavatel hledá zaměstnance, tak on potřebuje, aby byl zaměstnanec klíčem, který umí odemknout složitý zámek v konzumním systému, období ve kterém stačilo to, že byl zaměstnanec zdravý a silný, už ve vyspělých civilizacích skončilo. 
5
Dalším požadavkem na moderní zaměstnance je mobilita, končí období, ve kterém byl zaměstnanec trvale na jedné židli, přichází období, ve kterém musí zaměstnanci cestovat na veliké vzdálenosti, a bydlet dlouho mimo domov. 
6
Konzumní svět se stává neosobním, musíme spolupracovat s lidmi, které osobně neznáme, není ale zde ten co by se zavděčil všem, lidi se začínají rozdělovat podle schopnosti se přizpůsobit složité nové situaci, je zde globálně veliký tlak na to, aby z vysokých státních a podnikových funkcí odešli nepřizpůsobiví staří lidé, a nahradili je přizpůsobiví mladí lidé. 
7
Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, atd. je zde od vzniku člověka na této planetě jenom egoismus, všemu vládne to co zde má výhody a jistoty. 
8
Pravda je buď objektivní nebo subjektivní, každá lidská ideologie to je jenom subjektivní svatá pravda která je zde dočasně, lidová moudrost je zde objektivní trvalou pravdou, lid nemá potřebu lhát sám sobě.
9
Potřebu lhát má zde jenom ten, kdo zde má výhody a jistoty, díky tomu, že lže a krade, pod ochranou státu, nebo pod ochranou podniku, peníze přeci lakomcům nesmrdí, a za vším jsou v konzumní společnosti jenom peníze. 
10
Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše, není zde demokracie, pokud by mohli politické volby něco zásadně změnit, tak by je diktátoři zakázali a vytvořili by globální diktaturu, ve které je obyčejný člověk jenom číslem ve statistice, a pokud zemře ve světové válce zbytečně mnoho miliónů lidí, tak je to přeci jenom globální statistika. 

pátek 17. února 2017

Je Miloš Zeman bohatý duchem?

Bohatý je ten, kdo je spokojen s tím co má, a Miloš Zeman je spokojen s tím co má v hlavě, duše to jsou naše vztahy, díky kterým myslíme na to, jak být potřebnými pro lidi, co nám naše služby optimálně oplatí. 
Je GVKB chudý duchem? GVKB je nespokojený s tím co má, a myslí na to, jak být potřebným pro cizí lidi, co jsou na už dně, a potřebují se z tohoto dna dostat, snadno a rychle. 
Jsme tím, jaké máme priority, ten kdo je bohatý duchem, má za prioritu sloužit těm, co jsou bohatí duchem, a ten kdo je chudý duchem, má za prioritu, sloužit chudým duchem, vrána k vráně sedá, a blázen si blázna hledá. 
Komu není rady, tomu není už pomoci, každý zde má svůj evoluční osud, někdo je zde jako GVKB pastýřem, a jiný jako Miloš Zeman je zde vlkem, který se snaží škodit stádu, které vede GVKB pastýř. Z díla poznáme tvůrce, slova mohou klamat, dílo ale klamat už nemůže, čas má dostatek času, aby lidem objektivně ukázal, kdo zde byl vlkem, a kdo zde byl pastýřem.

Bude zde už brzy třetí světová válka

Podívejme se do minulosti, jaké prioritní příčiny, vedli k velikým revolucím a válkám? Vše co se zde v nás a okolo nás děje, to je většinou příčina a následek, někdy můžou být příčiny skryté, nebo si je neuvědomujeme, náhodně se toho zde děje velmi málo. Život je? Poznat co je to život, to je prioritou, protože tím známe pevný bod, kolem kterého se zde vše točí, život je evoluční experiment, díky kterému může nové nahrazovat staré. 
Válka a revoluce, to je násilné nahrazení starého za nové, ve velikém rozsahu, když nejsou změny systému možné už po dobrém, tak se musí změny systému realizovat po zlém. Problémem současnosti jsou chybné závislosti, které se vším zde manipulují, jde nejvíce o závislosti na; přelidnění, disciplíně, politice, náboženství, centralismu, vědě, technice, drogách, konzumu, reklamě, pohádkách, snech, kultech, rituálech, pověrách, atd. jsme manipulování konzumním systémem více, než si to uvědomujeme, a nemáme možnost tento problém vyřešit optimálně a trvale. 
Je zde blbá nálada, už od založení naší malé republiky, před 99 lety, nemělo dojít k rozpadu Rakousko-Uhersko, 31. října 1918. Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Respektuje zvoleného nebo dědičného monarchu jako hlavu státu. Moderní konstituční monarchie většinou uznávají systém rozdělení moci, kde je monarcha buď hlavou moci výkonné, nebo má pouze roli představitele. Má-li monarcha absolutní moc, hovoříme o absolutní monarchii. 
Vliv vlády a právní systém se v takovém druhu monarchie od konstituční monarchie značně liší, a to ve prospěch monarchy. Je třeba se zamyslet, nad příčinami zániku složitého systému, v minulosti zaniklo velmi mnoho složitých systémů, které měli zde velikou moc a veliké bohatství, příčinou zániku byla vždy nepružnost se přizpůsobit změnám, které přinášela evoluce. Na nepřizpůsobivých občanech, poznáváme problematiku přizpůsobení, zde je jediným řešením nepřizpůsobivé občany, z EU přemístit násilně do Číny, tam už si umí s nimi poradit, komu není rady, tomu není ani pomoci. 

Manuál na to jak žít správně

1. Zákon funkčnosti systému
Za vším absolutnem je funkčnost systému, nekonečná a živá funkčnost systému. Celý svět a celý vesmír je výtvorem funkčnosti systému a řídí se zákony funkčnosti systému. Veškerá skutečná realita, jež známe jako hmotný vesmír, život, energii, je funkčností systému. Tento zákon vymezuje podstatu vesmíru a všeho, co je, jako funkčnost systému. Je zde vyjádřena pravda o podstatě všeho fyzického a programového. Absolutno je nekonečná živoucí inteligence, již lidé nazývají funkčnost systému. Všechno se nachází v absolutnu a současně platí, že absolutno se nachází ve všem co je funkčním systémem, nic zde není oddělené od absolutna.
2. Zákon podobnosti
Mezi různými úrovněmi projevu, života a systému panuje harmonie, soulad a shoda. Vše existuje podle zákonů funkčnosti systému a mezi všemi zákony, pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života je shoda. Toto funguje na všech úrovních fyzického a programového vesmíru. Člověk v rozsahu svého omezeného vnímání, poznává pouze to, co je na povrchu funkčního systému. Znalost tohoto zákona umožňuje z toho, co známe, vyvozovat závěry o nepoznaném. Díky tomuto zákonu, člověk poznává Absolutno, v jeho celosti jako nekonečné množství funkčních systémů. Zákony a normy, které platí od nás daleko, platí i v nás samých.
3. Zákon pohybu
Pohyb se projevuje ve všem ve vesmíru, vše se mění od nejmenších částic, elektronů, atomů až po celé světy a vesmíry. Tento zákon objasňuje, že rozdíly mezi jednotlivými projevy hmoty, energie, mysli i ducha jsou výsledkem různých změn. Vše je tvořeno změnami, od absolutna až po nejhrubší formy hmoty. Čím rychlejší a intenzivnější jsou změny, tím klidněji působí navenek. Na jedné straně absolutno se svými intenzivními změnami prakticky spočívající v klidu, představuje jeden z pólů změn. Na druhé straně hrubé formy hmoty měnící se tak pomalu, že se rovněž zdá, že se nacházejí v klidu, představují druhý pól změn. Mezi tím jsou miliony nejrůznějších změn. Vše, co nazýváme hmota a energie je jen změna a pohyb. Změny doprovázejí vznik každé myšlenky, emoce, touhy, vůle, či jakéhokoliv duševního stavu. Všechny změny se vzájemně ovlivňují a tak je vše v pohybu a není zde nic v dlouho v klidu.
4. Zákon duality
Tento zákon říká, že ve všem se nacházejí dva póly, dva opačné aspekty. Protiklady mají tutéž podstatu a liší se jen formou. Protipóly se setkávají, podobné a nepodobné věci jsou stejné. Dva opačné póly lze spojit. Vše je i není. Vše má dvě strany. Protiklady jsou identické, ve skutečnosti jde o dva extrémy téhož, jež se odlišují svou intenzitou, stupněm, sílou. Všechny pravdy jsou jen poloviční pravdy, závislé na polovičních lžích. Všechny rozpory je možné přivést do vzájemného souladu, všechny paradoxy lze vyřešit. Člověk nedokáže vnímat jednotu bez polarity. Základní zkušeností člověka s polaritou je dýchání.
5. Zákon kyvadla
Naprosto ve všem existuje rovnovážný pohyb. Mezi dvěma póly, existujícími podle zákona polarity, probíhá tento rovnovážný pohyb sem a tam, nahoru a dolů, dopředu a dozadu. Tento pohyb je podobný pohybu kyvadla. Jde o zákon akce a reakce, když se něco vychýlí doprava, zákonitě se pak musí vychýlit doleva. Vše má svůj příliv a odliv. Ve všem je rytmus. Míra zhoupnutí kyvadla doprava je stejná, jako míra jeho zhoupnutí doleva. Prožijeme-li určitou úroveň radosti, budeme muset za to zaplatit stejnou úrovní bolesti, a naopak. Jestliže se člověku dostává jednoho, postrádá druhé, díky čemuž se udržuje rovnováha. Může trvat ale i mnoho let, než se kyvadlo zhoupne zpět. Rytmus má vyrovnávající vliv. Tzv. neutralizační zákon pak znamená, že člověk se naladí na žádaný pól pohybu kyvadla a vědomě odmítne se podílet na zpětném zhoupnutí, nechá kyvadlo zpětně zhoupnout v nevědomé rovině, zřekne se jeho vlivu na svou bytost a zůstane pevně stát na své polarizované pozici. Zvládnutí tohoto pohybu, vyžaduje sebekontrolu a vede k dosažení rovnováhy.
6. Zákon příčiny a následku
Vše se děje podle zákona a nebo podle programu. Nic se zde neděje náhodou. Náhoda je nevypočitatelná a nezákonitá událost, která by každý funkční systém okamžitě proměnila na chaos, je to slovo, které člověk používá, když nezná příčinu nějakého činu. Náhoda je jen nerozpoznaný zákon, nebo program. Náhody v absolutnu nikdy nikde nebyli a nikdy nikde ani nebudou. Celé absolutno funguje podle zákonů a programů, absolutno samo je zákonem a programem. Ve vesmíru neexistuje prostor a čas pro nic, co by bylo nezávislé na zákonu a programu. Při první dokonalé náhodné události, by svět absolutna přestal už existovat. Existuje mnoho kauzálních rovin, ale zákon a program nic v absolutnu neobejde. Existují různé úrovně příčin a následků, přičemž ty vyšší ovládají nižší. Nic se ovšem působení tohoto zákona a programu, nemůže násilně, nebo podvodem vyhnout. Každá naše myšlenka, každý náš čin vede k přímým a nepřímým výsledkům, jež pak zapadají do dlouhého řetězce příčin a následků. Zákonu a programu absolutna neunikne nic nikde. Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu.
7. Zákon sexu a lásky
Pohlaví se projevuje ve všem. Samčí a samičí princip je přítomen a působí ve všech oblastech fenoménů na všech životních úrovních. Slovo pohlaví vychází z latinského základu, který znamená počít, plodit, vytvářet, produkovat. Má mnohem širší význam než je ten fyzický. Princip pohlaví má za úkol tvořit a produkovat. Samčí princip směřuje svou určitou vnitřní energii vůli k samičímu principu, čímž začíná tvůrčí proces. Aktivní tvořivou práci pak vždy vykonává samičí princip. Totéž platí jak na úrovni atomu, tak na všech ostatních úrovních. Žádný z těchto dvou principů nemůže fungovat a tvořit bez toho druhého. Ve všech věcech a stvořeních organického světa se spojují obě pohlaví samičí forma vždy obsahuje i samčí princip a samčí forma samičí princip. Tento zákon se neustále projevuje v podobě rozmnožování, obnově a tvoření. Na fyzické úrovni se projevuje v podobě sexu, na duševní a duchovní úrovni v podobě tvoření, rozmnožování a obnovy. Každá věc i každý inteligentní systém, má v sobě dva principy, samčí i samičí. Samičí princip se podílí na aktivní duševní tvorbě a samčí princip stimuluje a aktivizuje tvůrčí část mysli. Samčí princip směruje svou vibrační energii k samičímu principu, který přebírá semínko myšlenky a umožňuje mu plně vyrůst. Tvořivá energie vždy pracuje podle pravidla o mužském a ženském aspektu. Zákon a program, vždy obsahuje tajný klíč, k mnoha tajemství stvoření, nového zákona a programu.

Metoda GVKB

Co bylo, to bylo, teď je zde metoda GVKB, všechny staré metody měnili jenom povrch, a to nestačí, je třeba jít se změnami do hloubky, vše bude založeno na naskenování myšlení, pomocí podrobných dotazníků na internetu, po správném vyplnění dotazníku, zde bude doručen elektronicky každému termín návštěvy obvodního krematoria, kde tělo bude spálené.
Optimalizované a cenzurované informace ze všech dotazníků, se využijí při optimální výchově nových GVKB lidí, pomocí inteligentních GVKB robotů a GVKB čipů v mozku, GVKB lidi budou globálně jenom geneticky upravení, potom naklonovaní, v mozku, budou mít inteligentní GVKB čip. 
Vše se dělá průmyslově globálně, a tak i produkce lidí, bude průmyslová a globální. Takto konečně láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, starý model chybného člověka, bude na věčné časy globálně eliminován, a bude zde jenom nový GVKB model člověka, na který globální GVKB výrobce, poskytuje záruku pět let, a po záruce, se bude každý GVKB člověk, ekologicky optimálně recyklovat. 

Nesnáším hříšníky, co skončí v očistci

Je třeba řešit problém hříšnosti globálně a optimálně, kdo nejde s námi, co nejsme hříšní, ten jde proti nám, a tak bude optimálně ekologicky eliminován. Jednou zde jsou pravidla, která stanovují co je hříšné a tak to skončí jistě v očistci, mnozí se vymlouvají na neznalost těchto pravidel, neznalost ale nikoho neomlouvá to jasně bylo dáno.
Každý, musí přizpůsobit svoje myšlení a konání provozu v tomto konzumním systému, kdo poruší svatá pravidla ten bude recyklován na substrát. Je třeba zavést zlaté pravidlo, hřích uděláš jenom jednou, druhá šance zde už nebude, bude to jako se skokem z letadla, pokud nemáš padák tak už nebudeš moci skočit podruhé z letadla, svatá morálka je ten padák.

Je mozek síť, do které chytáme informace

Pravidla určují co je správné a co je chybné, každý časoprostor má svoje originální pravidla, pokud se přemístíme do jiného časoprostoru, tak se musíme logicky přizpůsobit jiným pravidlům, jinak nám hrozí to, že budeme chybovat. V zásadě bych politiku rozdělil na objektivní a subjektivní, v současnosti u nás většina politiky je subjektivní a vzácnou výjimkou zde je objektivní politika. 
Pokud je politika mnoho subjektivní tak následkem je u voličů blbá nálada, protože společnost ekonomicky a sociálně optimálně nefunguje. Malíř vytvoří subjektivní obraz reality a fotograf vytvoří objektivní obraz reality, musíme se naučit vnímat svět, tak jak jej vnímají objektivy kamer, tedy bez subjektivity, která vše upravuje tak, aby se nám to líbilo. 
Pokud před námi stojí blízký člověk, tak jej vnímáme subjektivně, protože k němu máme subjektivní vztah, náš mozek automaticky upravuje objektivní realitu, na subjektivní realitu, mozek je jakási síť, která umožní uniknout malým rybám. Třeba malé mouchy výkaly znečišťují obraz svaté celebrity, ale mozek nevidí ty mouchy, protože jsou malé, a vidí jenom obraz svaté celebrity, objektiv vidí ty mouchy, a tak má obraz už mouchy.

čtvrtek 16. února 2017

Byl jsem tam a vyfotil se tam

Nejde si nevšimnout toho, jak turisté z ciziny mají veliký telefon na dlouhé skládací tyčce a fotografují se před turisticky zajímavým pozadím, přitom by bylo bez problémů možné použít počítačové grafické programy, a tak vytvořil fotografie, kde by byl můj portrét před mnoha známými turistickými pozadími na světě, aniž bych opustil svoji vesnici, kde pracuji jako dělník za malou mzdu. 
Za mého mládí byl použit stativ a samospoušť, deskové dřevěné přístroje měli hadičku a balónek, a tak se vzduchem jemně spustila expozice. Fotografie nebo video, to je snaha zakonzervovat čas a prostor, abychom se mohli vrátit myšlenkově do minulosti, protože vše je zde řekou událostí a tak někdy máme snahu se vrátit do minulosti a zavzpomínat si na naše mládí, ve kterém jsme vypadali lépe a byli i zdravější. 
V minulosti se návštěvám ukazovalo album s černobílými fotkami, později zde byli barevné fotky a albumy, měli samolepicí fólie. Potom přišli počítače a internet, vše se začalo digitalizovat a fotografování se změnilo na profesionální a rodinné, profesionálové používají veliké zrcadlovky a ti ostatní používají mobilní telefony nebo malé fotoaparáty, co se vejdou do kapsy, protože se objektivy automaticky, zasunou do těla přístroje po focení. 
V dnešní době je vše o krabicích, sídliště vypadají jako by tam někdo nastavěl krabice, byty vypadají, jako když jste v krabici, myšlení lidí je taky nacpané do nějaké krabice, už zbývá to poslední, a to začít prodávat lidi v krabici, místo do porodnice si na internetu vybereme člověka a domů nám přijde krabice s návodem, jak toho digitálního člověka, z umělé hmoty, co je na dobíjecí baterie, máme optimálně používat, abychom neporušili pětiletou záruku, a mohli jej reklamovat, pokud by nám on nefungoval optimálně. 

Je častá změna hesla na internetu nutná

Znám paranoidní zaměstnance, co každé pondělí ráno, v naší globální organizaci, automaticky mění u všeho hesla, a dokonce i když jsou na dovolené, tak v pondělí taky mění u všeho hesla, pochopitelně že používají generátor bezpečného hesla. Microsoft doporučuje uživatelům měnit heslo po dvou měsících.
Tak mě napadlo, a co ve jménu bezpečnosti, měnit globálně každý týden lidi, co mají k dispozici sekretářku, není logicky bezpečné, aby na elitní židli, někdo seděl mnoho let, a tvrdil že je nenahraditelný, každý je snadno nahraditelný, jenom já, jsem zde pro vás nenahraditelný.

Proč máme hloupé a nesmyslné sny?

Zase se mě jako obyčejně zdáli hlouposti nesmysly, a tak jsem se zamyslel, proč tomu tak je? Když spíme je mozek v nemocnici, a tak se pomalu uzdravuje, proto je nám dobře po vyspání, realita, do které se probudíme, to je, svět ve kterém můžeme onemocnět psychicky z problémů, nebo může onemocnět tělo z toho, že má tělesné problémy. 
Abychom byli zdraví, tak se uzavíráme do nemocnice, kde se léčí tělo a psychika, protože pro léčení je potřebný klid, kdy se izolujeme od neklidného konzumního světa, kde není klid a mír. Jenže svět kde je klid a mír, je světem hloupostí a nesmyslů, podívejme se na centrální svaté ideologie, je to centrální svět, kde je snaha nás léčit od světa, kde je válka a neklid. Jenže tím se ocitáme ve světě hloupostí a nesmyslů, takovým hloupým a nesmyslným světem je třeba fanatický Islám, ve kterém si mohamedáni dávají na tělo výbušniny, a potom se odpálí mezi cizími lidmi. 
Ono to začíná bohužel už v dětství, kdy je dítě násilně dlouho zavřeno ve světě hloupostí a nesmyslů, jde zde o naivní; pohádky, videa, hračky, atd. a o snahu dospělých izolovat děti od světa války a neklidu, v nemocnici kde je láska a štěstí, puberta (adolescence) je složitým psychickým přechodem, z příjemné rodinné nemocnice, do nepříjemného světa, kde je válka a tím i problémy.

středa 15. února 2017

Dokud celebritu neuvidím dělat zázraky tak na ní neuvěřím

Celebrita se pozná z toho, že umí udělat zázraky, kdo z lidí ale umí udělat zázraky? Vše je zde jenom pokrytecké divadlo kde si ubožáci s nulovou hodnotou hrají na celebrity, tento svět potřebuje zázraky a ten kdo přinese světu zázraky, které lze objektivně prokázat, a prakticky využívat, ten je zde pravou celebritou. Je třeba zavést globálně certifikaci na celebrity, kdy bude muset celebrita prokázat, že dokáže zázraky, které jsou prakticky využitelné, a pomohou lidem se zde mít lépe.

Slova jsou jenom iluzí, potřebujeme činy, které eliminují globální blbou náladu, způsobenou amatérskými chybami, které zde dělají celebrity, co jsou hloupé a nemocné. Minulost nám už mnohokráte prokázala, že pracující lid měl falešné celebrity, a pravé celebrity nepovažoval za celebrity, lidi jsou hloupí a tak chybují, jenom čas je moudrý, a tak nechybuje, protože má na objektivní posouzení dostatek času.

Komu není rady, tomu není ani pomoci, podívejme se na vysoké školy, které produkují mnoho hlupáků, o které nemají zaměstnavatelé zájem, někde je chyba v konzumním systému, a tou chybou je krabicismus, vše jsme uložili do krabice, abychom si život zjednodušili, a tím jsme se dostali co neřešitelné situace. Jakmile dáte do krabice něco, co tam nepatří, tak vytvoříte problémy, které nejsou řešit. Slepý nemůže vést slepé, kdo je zde slepý, a kdo není slepý, o tom to je, nemůže být zde celebritou ten, kdo je slepý, a tak nedokáže učinit zde očekávané zázraky.

Krabicismus

Vše co končí na ...ismus, to je svatá ideologie založená na snaze centralisticky realizovat násilně nějaké ideály které jsou; politické, sociální, ekonomické, náboženské, filosofické, vědecké, programové, informační, umělecké, atd. Ideologové mají nějakou představu a tu se snaží uskutečnit, jejich nepřítelem je čas, který má dost času na to, aby tuto ideální představu objektivně posoudil, a rozhodl o tom, jestli ta ideologie zanikne, nebo nezanikne.

Čas posoudil objektivně komunismus a kapitalismus, jeho rozhodnutí je jasné, komunismus a kapitalismus je evoluční zmetek, a tak budou tyto veliké svaté ideologie evolučně eliminované. Lidi ale potřebují, aby zde byla od základů zcela nová ideologie, která bude dlouho jejich svatým kultem, kolem kterého se bude zde vše točit. Proto byl evolučně stvořen svatý mesiáš Vit Kouba, aby on lidem přinesl novou ideologii, kterou budou lidi milovat natolik, že na ní budou mnoho tisíciletí závislí, jako je závislí život na tom, co on existenčně miluje a potřebuje. Nová ideologie se bude jmenovat

KRABICISMUS

V nové ideologii bude svatým kultem krabice, krabice je pevný bod všeho, do krabice lze dát vše a potom s tím lze snadno manipulovat, podívejme se na mléko v krabici, nebo na víno v krabici. Co je to kontejnerizace, je to použití velikých krabic, na přepravu malých krabic. Co to jsou moderní sídliště, jsou to krabice, ve kterých jsou malé byty, co jsou taky krabice.

úterý 14. února 2017

Tolik let chodíme do školy, a zde nás nic nenaučí

Veškerá práce lidí a přírody je obrazně jenom o utahování a povolování šroubů, když mezi sebou hovoříme tak jde o to jak utahovat a povolovat šrouby správně. Pokud neumíme šrouby správně utahovat a povolovat tak následkem jsou problémy u; psychicky, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, psychiky, školství, zdravotnictví dopravy, atd.

Zánik RVHP byl následkem toho, že se neuměli povolovat a utahovat šrouby, stejné je to i u Windows zde programátoři neuměli povolovat a utahovat šrouby nebylo jim dáno to, aby uměli povolovat a utahovat šrouby. Témata na internetu; sebevražda, nevěra, zrada, deprese, sex, peníze, atd. to vše je o povolování a utahování šroubů, tolik let chodíme do školy a zde nás nenaučí, jak se povolují a utahují šrouby.

Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení

Jak restartovat optimálně centrální systém? Současný centrální systém, je řízen pomocí zákonů a regulací, to nefunguje, je třeba nahradit regulace a zákony, za GVKB dispečink, každý člověk dostane do hlavy GVKB čip, a tento GVKB čip odpojí sobecký mozek od vnímání reality, konzumní realitu bude u lidí řídit jenom GVKB čip, napojený na GVKB dispečink. Takto se eliminují chyby, co dělají lidi, díky svému sobectví, co bylo, to bylo, je třeba nahradit starou ubohou sobeckou civilizaci, za novou nesobeckou civilizaci, ve které zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Díky inteligentním GVKB čipům, už nebudou moci člověka ovládat paraziti v jeho těle, a nutit člověka k tomu, aby uboze neustále chyboval, a tím sobeckým parazitům v mozku, otrocky sloužil jako otrok. Nebudeme už muset stavět zdi a ploty, abychom hodnoty ochránili před cizinci, budeme mít v hlavě konečně GVKB systém, který eliminuje naše ubohé chyby, když výkon tvého těla poklesne pod normu, tak GVKB čip zajistí optimální ekologickou recyklaci, starého těla, a GVKB čip, se potom dá do nového naklonovaného GMO těla.

Tělo je jenom hloupý stroj, který lze nahradit za lepší stroj, dosud lidi žijí jenom pro svoje ubohé zdegenerované tělo a zdegenerovaný mozek, jako hloupý dobytek s nulovou hodnotou, a v tom je zdroj jejich psychických problémů, že se ještě nestali naklonovanými GMO lidmi, co nežijí jako zvířata. Digitalizace lidem umožní dosáhnout osvícení, nebude třeba se věnovat studiu; náboženství, filosofie, psychologie, atd. bude to veliký zázrak vědy a techniky, který z pyšné opice, konečně udělá pokorného člověka.