neděle 15. ledna 2017

Ano, díky ohni vzniklo konzumní peklo

Prioritou je zde kontrola, která eliminuje chyby v nás a okolo nás, selhání kontroly má většinou katastrofální následky, obrazně je to jako když selže kontrola nad tím, co řídíme a tak havarujeme. Podívejme se třeba na porušení pravidel v konfliktech a válkách, život je limitován stropem a podlahou, podívejme se na ideologie, pokud nějaká ideologie je pod kontrolou a respektuje tak podlahu a strop, tak nejsou s ideologií problémy.

Co je příčinou selhání kontroly? Příčinou je zde vždy chyba, která se maskuje, a tak nevypadá jako chyba, takto fungují viry anebo paraziti, lidově řečeno jsou to vlci v beránčím rouše. Podívejme se třeba na pokušení konzumovat něco, co nám přinese lepší náladu, ale po lepší náladě, brzo následuje špatná nálada.

Mnohdy jsme varováni, ale my varování neposlechneme, brzo logicky následuje trest. Podívejme se na to, jak Eva utrhla zakázané ovoce ze svatého stromu v přírodním ráji, a dala toto ovoce Adamovi, takto vznikla svatá ideologie, která proměnila lidi na lakomé pokrytce. Tím zakázaným ovocem, bylo používání ohně, díky ohni vzniklo zde konzumní peklo, ve kterém se nepřizpůsobiví kacíři, upalují na svaté hranici.

Ano, zdravý člověk je iluze

Já jsem, ubohý evoluční dočasný experiment. Takže sundejme si masky, a podívejme se na sebe z nadhledu objektivně, a dojde nám, to že každý člověk na světě, bez výjimky je zde jenom ubohý evoluční dočasný experiment. Kdo za tisíc let bude znát jména, která jsou dneska populární a mediálně známá, nikdo je nebude znát, protože tato jména časem ztratí veškerou hodnotu, a za tisíc let budou mít lidi zcela jiné sobecké priority, pokud zde za tisíc let budou ještě vůbec lidé?

Každý evolučně přijde, zahraje si zde nějaké evoluční role a potom odejde, z tohoto pokryteckého divadla, do nicoty a prázdnoty, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jedinou jistotou je to, že zde v ničem nejsou jistoty. Opice co má na hlavě zlatou královskou korunu, je pořád jenom opice, z díla spatřujeme tvůrce, když mám depresi, tak si zajdu do knihkupectví nebo do veliké knihovny, a dívám se na to, co je napsáno v knihách.

Z milionu vydaných knih má jenom jedna kniha hodnotu, a tak je tato hodnotná kniha vydávána dlouhou dobu, a čtenářům se pořád líbí, podobné je to i s lidmi, jenom jeden člověk z milionu, je zde hodnotný, a zbytek lidí to je jenom genetický evoluční odpad, s nulovou hodnotou. Člověka nestvořil Bůh, ani jsme nevznikli z opice, člověka stvořili evolučně viry a paraziti ke svému obrazu, aby on jim otrocky sloužil, a pomohl jim vandalsky zničit tento krásný čistý ekosystém.

Ten druhý je nám peklem, protože je ten druhý parazit, nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohli být mocní a bohatí elitní paraziti, tak zde musí být bezmocní a chudí pracující hostitelé. Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, zdravý člověk je iluze, způsobená tím, že nemáme o někom dostatek informací, musíme mít vztahy s nemocnými lidmi, od narození do smrti, takový je život v této konzumní lidské nemocnici, kde se nejlépe mají ti, co jsou těžce nemocní.

Jak léčit fobie?

Vše zde jsou příčiny a následky, každý problém má zde příčinu a stejně tak i každá nemoc má zde příčinu. Fobie je jako stín, před kterým nikdo neuteče, každý dospělý člověk má fobie, které je potřeba léčit, aby mu nezpůsobovali problémy. Lékař léčí lidi pomocí léků, problém léků je v tom že jsou povrchní, a tím neodstraní příčinu, která způsobuje naše fobie. Obrazně musíme zkažený zub vytrhnout, a tím zkaženým zubem je lakomost, blahoslavený je ten, kdo není lakomý, to je svatá pravda, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Lakomost je následkem bezcitnosti, lakomci bezcitně vandalsky ničí sebe a svoje okolí, často je bezcitnost spojená s velikou sexuální aktivitou, nebo s konzumací drog, někdy mohou bezcitnost způsobit i dezinformace, které jsou nám svaté. Vše co dáváme to nazpět i dostáváme, války v nahotě odhalují lidskou bezcitnost, kdy umírají miliony lidí jenom proto, že lakomé národy, se perou o moc a bohatství, jako divoká zvířata. Podívejme se na malé mzdy, práce za malou mzdu je pro mnoho lidí očistcem, a tak konzumují drogy, nebo páchají sebevraždy.

V potu tváře, pracovat budeš jako sociální ubožák, na mocné a bohaté, co sedí u plného stolu, o tom je tato bezcitná konzumní společnost, už mnoho tisíciletí, rovnost je zde jenom ve smrti. Vše je zde jenom pokrytecké kariéristické divadlo, kdy na jevišti mají čerti masky andělů, z dálky může čert vypadat jako anděl. Tak jako tají dneska ledovce, protože se mění globálně počasí, tak taje v lidech i pravda a láska, z lidí se stávají bezcitné stroje, co milují jenom cigarety a slivovici.

Léčení musí probíhat kolektivně v optimálním prostředí, GVKB roboti proto přemístí všechny lidi na Sibiř do velikých psychiatrických nemocnic a zde je budou léčit GVKB roboti fyzickou prací v exteriéru. Mnozí mohou namítnout, že při tomto léčení bude veliká úmrtnost lakomců, jenže je si třeba uvědomit to, že není důležité, jaké jsou ve válce ztráty, ale důležité je vítězství nad nepřítelem, a největším lidským nepřítelem je nenávist a lež, díky hrdinské smrti mnoha miliard lakomců, bude dosaženo globální vítězství, a bude zde na věčné časy kralovat GVKB láska a GVKB pravda.

Tak jako už nepoužíváme koně na práci, tak se nebudou už brzo ani lidi používat na práci, robot si koupí ve Zverimexu malé lidské dítě, a bude se o něj starat tak, jako se stará dneska člověk o svého psa, lidské dítě bude mít v hlavě GVKB inteligentní čip, aby nechybovalo a nezpůsobovalo GVKB robotovi co jej vlastní, zbytečné problémy.

Je lakomost ekonomický problém?

Základem ekonomického růstu je štědrost, moderně hovoříme o ekonomice, která je uzavřená nebo otevřená, uzavřená ekonomika je lakomá, a otevřená ekonomika je štědrá. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, štědrost ale musí být jenom k tomu, co si štědrost zaslouží, nemá smysl hnojit plevel, a krmit parazity. Podívejme se na robota a člověka, robot pracuje optimálně, a člověk nepracuje optimálně, proto nemůžeme být k člověku štědří, a musíme lidi přemístit do rezervací na Sibiři, v naší konzumní civilizaci, budou potom místo lidí jenom GVKB roboti. Čiň čertům dobře a psychickým peklem se ti za to odmění, z lidí se stali díky lakomosti čerti, co se často pro maličkost čertí, a myslí na samé čertoviny, proto se čerti globálně přesunou na Sibiř, do psychického pekla.

Za vším je ekonomický růst, a ten je možný jenom tam, kde už nejsou lidi, co škodí svojí lakomostí ekonomickému růstu. Není to nic osobního, takový je život, vše je zde evolučně dočasně, a tak i lakomý člověk je zde jenom dočasně a nahradí jej GVKB roboti. Lidi dělají amatérské chyby, a všechny snahy o to, aby lidi už nedělali pořád amatérské chyby, se ukázali jako marnost. Podívejte se na práci, kterou odvádějí lidi, co zde mají moc a bohatství, je to práce chybná a amatérská, následkem je zde deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, vědy, školství, byrokracie, rodiny, psychiky, atd. lidi nedomyslí svoje rozhodnutí, a tak je jejich svět nedomyšlenou kulturou, kde je centrálním svatým kultem lakomost. Podívejme se třeba na používání peněz a existenci soukromého vlastnictví, následkem je jenom násilí, kdy lakomec ubližuje lakomci, a tak je zde konzumní peklo.

Ano, člověk je nejlakomější formou inteligentního života

Pokud se zamyslíme nad evolucí u člověka, tak zjistíme, že člověk je nejlakomější formou inteligentního života, a že všechny pokusy o to léčit tento psychický problém selhali. Podívejme se na to, jak se šetří na lidech, co se nedokázali přizpůsobit této lakomé kultuře, nebo se podívejme na to, jak lidi šetří časem, a tak říkají, že nemají čas.

Neustále zde jsou; konflikty, krize, deprese, problémy, atd. pokud se budeme ptát, co je za tím zjistíme, že příčinou je šetření, které z nás dělá lakomce, co je to ekonomická emigrace, je to zase jenom lakomost. Ve snaze ušetřit se z lidí stávají hříšníci, lakomost stvořila bohatství, a následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem protože je on lakomec.