čtvrtek 30. listopadu 2017

Ano, nejhorší je srážka s milionářem

To že ekonomika nefunguje je velmi starý problém, je zde tisíce názorů na to proč ekonomika nefunguje, ale všechny tyto názory jsou jenom povrchní, nikdo zatím nedokázal se dostat tak hluboko, aby našel objektivní příčinu toho, proč ekonomika nefunguje? 

Konečně tu příčinu pochopil, příčinou je to že mocní nekomunikují s bezmocnými, bezmocní jsou pro mocné jenom ubožáci, se kterými se oni nebudou bavit! Je to vojenský princip, rozkaz a trest za nesplnění rozkazu, ten kdo je neposlušný, ten je eliminován těmi co mají moc, jde vlastně o obyčejné otroctví, vládnou nám otrokáři, lidově řečeno, pastýřem jsou vlci a ty jsi ovce. 

Nejhorší je srážka s blbcem, blbcem je ten kdo má zde moc, moc je droga která dělá z lidí blbce, v dávné minulosti došlo k tomu že Gaius Julius Caesar byl zavražděn v senátě 15. března 44 př. n. l. Řím protože zde byl strach z toho že se z něj začal stávat zlý diktátor. Snah o zavraždění diktátora bylo v minulosti mnoho, to vedlo k tomu, že mají diktátoři profesionální ochránce, a tím dochází k tomu, že diktátoři nekomunikují se svým okolím. 

Moderní doba přinesla moderní ochranu diktátorů, používají se zástupci diktátorů, a nikdo neví kdo je pravý diktátor, protože se pravý diktátor dobře utajil, aby jej nemohl nikdo zavraždit, nebo vydírat. Prezident a ředitel to jsou jenom zástupci diktátorů, jde o loutky které ovládá diktátor. 

Tím diktátorem jsou ti co mají obrovské ekonomické bohatství, slyšeli jste už o trilateral.org nebo o bilderbergmeetings.org, jde o tajné velmi mocné organizace, kde se mocní dohadují o tom, jak mají optimálně parazitovat na bezmocných. 

Často je používána pyramida moci kde na vrcholu všeho je svatý diktátor, a dole je dělník co pracuje jako otrok za ubohou mzdu. Ano, bohatá elita vlastní zde polovinu veškerého bohatství světa, u nás se říká lidově, horních tisíc milionářů, ovládá ekonomicky naši republiku, za vším jsou peníze, které milionářům nesmrdí. 

středa 29. listopadu 2017

Ano, každá diktatura je zde dočasně

Vše je zde program který se evolučně mění, program je mapa která nám umožňuje dosáhnout cíle který je naprogramován, ideální život lidí je cílem ke kterému se programově ideologicky směřuje. Názory na to co je ideální život se různí, problém je v tom že nejsme roboti a každý je originál, a tak má originální představy o tom co je to ideální život? 

Zde se vychází z toho, že většina má pravdu, minulost prokázala, že i většina se může mýlit! Ideologie nejde vyrábět průmyslově jako se vyrábí pečivo, ideologie musí být decentralizovaná, aby si mohl každý vybrat to co se mu líbí, jenže potom nebudeme už potřebovat mocnou svatou elitu, co rozhoduje o nás bez nás. Proč by zde nemohlo být tisíc náboženství a tisíc politických stran, omezování nabídky, to je obyčejná diktatura a každá diktatura je zde dočasně.

Nechápavec ve vysoké státní funkci

Minulost je plná nechápavců ve vysoké státní funkci, takový nechápavec, nechápe to, co ostatní pochopili, jak poznáte snadno a jistě to, že člověk ve vysoké funkci je nechápavec? Z díla se pozná tvůrce, dílem nechápavců je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, atd. ryba smrdí od nechápavé hlavy, srážka s blbcem je srážka s nechápavcem, blbec nechápe druhé a tak dělá jednu blbost za druhou. Adolf Hitler, je klasickým příkladem nechápavce, ve vysoké státní funkci. 

Pro pochopení je nutné přiblížení, jenže nechápavec se odmítá k čemukoli cizímu přiblížit, on se uzavřel ve svojí psychické konzervě, a odmítá tuto konzervu opustit. Je třeba zavést v politice testy na nechápavost, ten kdo získá v testech označení nechápavec, ten bude muset opustit politiku, nejsme tak bohatí, abychom mohli mít v politice politiky, co nechápou situaci, ve které se nalézá ekonomika tohoto národa. Pastýř, který se stará o stádo, musí chápat to, co stádo potřebuje, máme jenom to, o co se dobře staráme, je třeba se poučit z minulosti, a neopakovat pořád stejné chyby.

Vševědoucí, ví to, že nic neví

Tento svět je světem paradoxů, čím více toho víme, tím více poznáváme to, že nic nevíme, co je to vlastně naše vědomí a naše vědomosti v něm? Je to nádoba, ve které jsou informace a programy potřebné k tomu, aby tato tělesná nádoba měla zde smysl a logiku. 

 Když se díváte na lidi a zvířata tak spatřujete jenom nádoby, ve kterých jsou vědomosti, tyto nádoby se pomocí sexu rozmnožují a přebírají tím informace a programy od tělesných nádob které jim umožnili jejich vznik, pomocí genetického kopírování. 

Když usneme tak se můžou informace v nás uklidit a optimalizovat protože je zde klid na práci, proto jsme ráno plní energie, pokud jsme se dobře vyspali. Každý má v sobě takové informace a programy, které nějak může využít, proč mít v sobě informace a programy, u kterých není žádná možnost je využít? 

Posledních sto let je zde snaha o to aby lidi měli v hlavě informace, a programy které nikdy na nic nevyužijí, proč s tím nic neuděláme a necháme ze sebe dělat psychické ubožáky. Máme strach se postavit všemocnému centrálnímu systému, který je chybný, ovšem na druhou stranu je pravda to, že stejně je zde vše dočasně, a tak i brzo skončí zaostalá doba, ve které se lidem cpali násilně do hlavy zbytečné informace.

Ano, vánoce nejsou zde pro hříšníky

Ano, dárky na vánoce pro hříšníky nebudou. Zamyslete se nad tím, jestli si dárky zasloužíte, pokud jste hříšnici a tak dárky na vánoce nebudou, nebude ani stromeček a nebude ani vánoční jídlo a vánoční cukroví, oslavíte jako hříšníci vánoce prací, kdy budete, prát, uklízet, mýt okna, atd. Ano, bude hůře, lépe už bylo, je třeba si sundat konečně růžové brýle. 

Nová digitální doba si žádá zocelené budovatele, co jsou rychlí a skromní, rozmazlování pomocí dárků a oslav už pro hříšníky skončilo. Máte z toho deprese, že dárky na vánoce nebudou, když jste se na to tolik těšili, to je váš problém, jak si to uděláte takové to i máte, skončete s tím, že jste hříšníci a začnete myslet a žít jako svatí lidé, co nelžou a nekradou. 

Nekonejte druhým to, co nechcete, aby druzí konali vám, vše co dáváte, to nazpět i dostáváte, pokud se chováte zle, počítejte s tím, že vám to druzí oplatí, jdi ostatním příkladem tím, že budeš charakterově lepší člověk, než jsou druzí.

Vždy je zde možnost se zlepšit, a tak nebýt hříšníkem, o tom to je, že jenom v tobě chyba je! Nejlepším řešením je, pokud by hříšníci neměli děti, a neslavili vánoce, děti by měli mít jenom ti, co jsou svatí, a jenom oni by měli slavit vánoce a dávat si dárky, vánoce nejsou zde pro hříšníky!

Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli

Lidi dělají chyby, a proto je nutné vše; kontrolovat, regulovat, cenzurovat, atd. vyndáme lidem mozky z hlavy a napojíme mozky na GVKB virtuální realitu, kde budou mozky pod dohledem GVKB umělé inteligence, takto budou mozky v pytli, se svými egoistickými nápady. 

Mozky se budou neustále zatěžovat psychickou prací, aby se tak eliminovali ubohé mozky, co nic nevydrží, kvalita je přeci prioritní, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit nekvalitní mozky.

Heslem bude pro mozky rychle a levně, mozky nebudou už mít jména, ale budou mít jenom globální čísla, místo lidí, budou v civilizaci fyzicky pracovat jenom GVKB roboti, na dobíjecí baterie, roboti pracují jako roboti, o tom to je. 

Války a revoluce, v nahotě odhalují to, že lidí je zde jako much, a eliminování lidí po milionech je normální, lidská práva jsou jenom pohádkou pro naivní ubožáky, vše zde je jenom otrokem ekonomiky, láska je zde jenom za peníze! 

Zájem evoluce je nad tvým egoistickým zájem. Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli, není to nic osobního, je to jenom výměna starého konzumního systému za nový konzumní systém, vše je zde díky evoluci dočasně. Ano, je třeba vše, kontrolovat, regulovat, cenzurovat.

Prezidenta by měl dělat ten, kdo rok pracoval v Amazonu

Už mám dost těch ubožáků, co by zde chtěli dělat prezidenta, pokud by měli dělat v Amazonu skladníka, tak by tam nevydrželi ani jeden den, do konce směny! Co jsme proboha za národ, že na funkci prezidenta kandidují jenom ubožáci, co nezvládnou práci v Amazonu, stát nemůže být sociálním ústavem pro ubožáky, ať ubožáci dělají zde to, na co mají schopnosti! Nároky na ty dole jsou vysoké, a nároky na ty co jsou nahoře, jsou malé, to je zde snad Absurdistán, ve kterém je vše absurdní divadlo? 

Nejlepším řešením, by zde bylo, vyndal lidem z hlavy jejich egoistické mozky, a ty dát do pytlů, takto by byli konečně egoistické mozky v pytli, takový egoistický mozek v pytli, napojený na GVKB virtuální realitu, pod dohledem GVKB umělé inteligence, je se svými egoistickými nápady v pytli, a nepomůže mu nic. Je třeba začít škrtat náklady na ty, co jsou nahoře, a tak globálně dáme egoistické mozky lidi, co jsou nahoře, do pytlů, aby byli konečně v pytli. 

Už bylo dost; válek, revolucí, konfliktů, vandalismu, terorismu, extrémismu, rasismu, centralismu, atd. všemu bude vládnout jenom GVKB systém s umělou inteligencí on to lidem spočítá a lidi budou makat, tak jako zaměstnanci v Amazonu, místo výpovědi za pomalost a chyby, zde bude recyklování na substrát. Lidí je na světě jako much, a tak se budou po milionech průmyslově zpracovávat na substrát, nejsou sociální ubožáci, tak nejsou už s ubožáky ekonomické problémy.

Ano, všichni lžou

Nelžou ale jenom lidi, se lží se setkáte i v přírodě, a to bohužel i tam, kde byste lež vůbec nečekali! Vše je zde mince co má rub a líc, pokud je zde pravda tak zde musí bít i lež, pokud je zde život, tak zde musí být i smrt, atd. Myslíme a konáme podle situace, pokud máme výhody a jistoty, stáváme se na nich závislými, a tím se z nás stávají většinou i paraziti, co lžou tomu, na čem parazitují. Aby někdo mohl být nahoře, musí být jiný dole, nejde postavit ekonomiku a politiku tak, že nikdo nebude dole, to je utopie. 

Všechny snahy o svobodu a rovnost jsou naivní, a tak musí v praxi selhat, tak jako jsou ve sportu kategorie, a dobře se má ten, kdo je v první kategorii, tak i u lhaní, je první kategorie, a ten kdo je zde; králem, šlechticem, prezidentem, ministrem, předsedou, celebritou, ředitelem, advokátem, atd. ten se má velmi dobře, protože je profesionálním lhářem. Podívejme se na; války, revoluce, konflikty, atd. zde pomocí násilí někdo získává výhody a jistoty, život je evoluční experiment, ve kterém je každý člověk jenom pokusným levným materiálem, který je zde evolučně dočasně. 

Ano každá politická a náboženská ideologie, to je jenom egoistická strategie, pomocí které mocná elita parazituje na bezmocné spodině! Neustále se vlci vydávají za pastýře, aby mohli snadno na ovcích parazitovat, vlci říkají ovcím, že bude už brzo líp, zapomínají ale dodat to, že líp bude jenom mocným a bohatým vlkům, a ovcím bude hůře. Proč kandidáti na prezidenta, nechtějí pracovat v Amazonu, zde by mohli ukázat svoje vysoké kvality.

Ano, je výhodné mít výhody

Evoluce je o úspěchu, pro dosažení úspěchu je výhodné mít výhody, podívejme se na masožravé rostliny, mají evoluční výhodu v tom, že získávají zdroje novým způsobem, přijít s něčím novým, o tom to je! Ego se chce mít dobře, v toužení je zdroj soužení ega, když vše selhalo, je třeba přijít s něčím novým a to realizovat, podívejme se na Internet, jde o něco zcela nového, a ten kdo má přístup na internet, ten je ve výhodě. 

Člověk je tím jaké zde on má výhody, základní výhodou jsou hodnotné vědomosti a zdraví, bez hodnotných vědomostí a zdraví, je člověk jenom zvíře s nulovou hodnotou, pro společnost. Podívejme se na volbu prezidenta republiky, mají kandidáti na prezidenta hodnotné vědomosti a zdraví? Kandidáti na prezidenta nemají hodnotné vědomosti a zdraví, na prezidenta kandidují politické mrtvoly, co jsou zde na dočasné dovolené. Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že na prezidenta kandidují politické mrtvoly, co jsou zde na dočasné dovolené? 

Selhala zde státní kontrola, která měla zablokovat politickým mrtvolám, možnost kandidovat na prezidenta republiky, je to, jako když selže kontrola u počítače a do počítače se dostanou viry, ano kandidáti na prezidenta to jsou virulentní viry, které je třeba optimálně eliminovat. Jak došlo k tomu, že je náš politický a ekonomický systém globálně dlouhodobě zavirovaný, a tak máme už dlouho všichni blbou náladu? 

Příčinou je strach, strach z nás udělal ubožáky, co nejsou schopní eliminovat parazitující viry, v přírodě není strach a tak jsou tam viry eliminované! Co je příčinou toho, že máme strach eliminovat parazity? Příčinou strachu je degenerace, velmi dlouhou dobu žijeme jako ovce, a tak jsme zdegenerovali, a volíme si za pastýře staré vlky. Komu není od GVKB rady, tomu není už bohužel ani pomoci, zase jako ovce si zvolíte staré vlky, aby vám vládli, a tak budete mít jako ubohé ovce blbou náladu.

úterý 28. listopadu 2017

Ano, vše co je staré to eliminujeme

Neustále se v myšlení už velmi dlouho vracím k problému nahrazování starého novým, je to jako s automobily, automobil se má využívat každý den a po třech letech se má nahradit za nový automobil. Zdánlivě je to plýtvání, vždyť by nám mohl automobil sloužit dlouhou dobu? Jde zde o priority, pokud je pro nás kvalitní auto prioritou tak nahradíme staré auto za nové, pokud pro nás není kvalitní auto prioritou, tak budeme auto používat mnoho let, a budeme je neustále opravovat. 

Proč nám nezáleží na kvalitě? Nezáleží nám na kvalitě, protože jsme dole, ten kdo je nahoře tomu záleží na kvalitě, dostat se ze dna na vrchol je možné jenom díky kvalitě, vyhodnocoval jsem zániky podniků a národů, vždy jsem dospěl k tomu, že za zánikem bylo to, že jim nezáleželo na kvalitě. To je jádro problému u zaostalých lidí a zaostalých národů, jak je někdo dlouho dole, tak začne kašlat na kvalitu. 

Války a konflikty srazí lidi dolů na mnoho let, a tím začne upadat kvalita, většina lidí řeší problém s depresí zbabělým útěkem ke konzumaci alkoholu a tabáku, nebo svatou vírou v zázraky, lékaři to řeší léky na deprese, ale tyto léky příčinu deprese neodstraní. Člověk je invazní egoistický druh, a v tom je jádro problému, jsme obrazně jako medúzy co vytvořili rybářům mnoho problémů. 

V nekvalitní společnosti nejde být úspěšným, protože ti co jsou neúspěšní, vás škodolibě eliminují, vše vždy nakonec musí skončit zákonitě válkou, bohužel i na válce se dá vydělat, vše je zde jenom obchod a divadlo, obyčejný člověk je zde jenom nekvalitní loutkou s nulovou hodnotou. 

Elity se perou o hodnoty, a miliony lidí zbytečně ve zbytečné válce umírají, nejdříve jsme bojovali s divokými zvířaty, a když jsme nad zvířaty vyhráli, tak jsme začali bojovat mezi sebou, záminka k válce se vždy snadno najde, mír je jenom krátká doba mezi válkami. Blíží se ale doba, kdy se do války nasadí roboti, nakonec vše skončí tak, že zde v civilizaci místo lidí budou už jenom autonomní roboti, na dobíjecí baterie.

Ano, bude líp vlkům, a ovcím bude hůře

Ano, jsme ovce, co mají blbou náladu. Vše je v depresi, mohli bychom dávat lék na depresi průmyslově do nápojů, protože v depresi je dneska každý, příčinou naší deprese jsou chyby v nás a okolo nás, lidi dělají chyby, čím více má někdo moci a bohatství, tím více on může svým chybováním, způsobovat to, že máme depresi. Příčinou našeho chybování je toužení po úspěchu, tím se vytváří začarovaný egoistický kruh, ve kterém jsme uvěznění od té doby, co existují daně. 

Aby v centru byl nadbytek pro elitu, tak daleko od centra musí být nedostatek pro dělníky, práce dělníka, se stává posledním zoufalým pokusem o to, se mít zde dobře. Manipulace s lidmi je postavená na tom udělat z lidí ovce pomocí; náboženství, politiky, reklamy, pověr, pohádek, mytologie, dezinformací, drog, atd. neřeš to, co stejně nevyřešíš, tak uvažují ovce, pastýřem ovcí se stali vlci, převlečení za pastýře, vlci mezi sebou neustále bojují o výhody a jistoty. 

Nejsou jistoty a peníze pro hloupé ovce, protože jistoty a peníze zde jsou jenom pro vlky, není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický centralismus! Ryba smrdí od hlavy, o tom to je, hlavou zde jsou staří vlci, co rozhodují o ovcích bez ovcí. Pravda byla vlky zabetonovaná, aby s ní už neměli vlci problémy, nejhorší je že lžeme už i sami sobě, tím jsme se dostali do začarovaného kruhu, ze kterého neumíme uniknout. 

Některé naše lži jsou už k smíchu, prý ten, kdo má měkký nos, ten lže, takže lže i ten, kdo tuto myšlenku říká, nejvíce lží je v pohádkách a náboženství, vymývání mozků dezinformacemi zde dosáhlo dokonalosti. Když se dělníkům zvednou malé mzdy tak to netrvá dlouho a zvednou se i ceny za; zboží, služby, poplatky, certifikace, pokuty, atd. takže kupní síla dělníků se nezvedla.

Poplatky jsou jako rakovina

Statisticky poplatků přibývá a některé poplatky z nás už dělají hlupáky, jsi ovce tak tě ostříháme o tom to je. Jde o střet zájmů mezi vlky a ovcemi, vlci mnoho poplatků ale neplatí, protože mají vyjímku, zajímavé je že média o tomto problému mlčí, protože se bojí těch co poplatky vybírají. Občas vznikne nějaký absurdní poplatek, který nám vyrazí dech. 
Co takhle zavést poplatek z toho že používáme boty, tím že chodíme v botách tak přeci dochází k opotřebení chodníků. Nadbytek vytváří nedostatek, aby někdo měl palác a soukromé letadlo tak musí ostatní žít jako ubožáci, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným. Peníze nesmrdí, o tom to je, a je na světě další ubohý poplatek, je to celé spiknutí vlků proti ovcím.

V posteli na velikosti už tolik nezáleží

Pokud se mě nechce lézt z postele tak si vezmu do postele notebook, mám notebooky různé velikosti s různým výkonem a různými operačními systémy. Zjistil jsem to, že mě už nezáleží na tom, jak veliký notebook si vezmu do postele nebo jakou má barvu. 

Výkon taky neřeším, protože na internet není potřeba veliký výkon, Intel Celeron Processor N3150 je v tomto malém notebooku co právě používám procesor pracuje většinou na 25%. Pokud vstanu z postele a usednu k velikému tichému počítači a velikému 4K monitoru, tak výkon procesoru je někde na 3%. Takže už zde přestaňte řešit jak je to v posteli veliké.

Ano, pastýři stříhají ovce

Podívejme se statisticky objektivně na realitu, ve které žijeme, vše je zde rozděleno na otrokáře a otroky, není zde demokratický kapitalismus je zde centrální egoismus, pravda je jenom jedna a ta nám říká, že dobrota je žebrota, ten kdo odmítne být zde dobrákem ten je zde žebrákem, je to hra o výhody a jistoty.

Ti co jsou nahoře parazitují na těch, co jsou dole, vše je divadlo kde se mění; kulisy, herci, kostýmy, scénáře, atd. nemění se, ale principy na kterých je toto konzumní divadlo založeno, základním principem je, dobře se má ten kdo je nahoře, zle se má ten kdo je dole, boháči a chudáci, zde byli a budou! 

Ano, bude líp, to se slibuje na tomto divadle už velmi dlouho, ale zapomíná se dodat to, že líp bude jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole líp nebude v budoucnosti ani po smrti. Bylo zde mnoho snah o to změnit náš ubohý osud k lepšímu, ale vše byla jenom marnost a honba za iluzemi. 

Medúzy jsou dneska neřešitelným problémem, který vzniknul díky velikému rybolovu a velikém znečištění moře a oceánu, medúza využívá výhod a jistot k tomu aby se stala invazním druhem, vše je dneska o invazi, pokud na náš trh invazně vtrhne zboží z ciziny tak se z nás stanou ubožáci, kolik zboží u nás vyrobeného si kupuješ? 

Víš jaký je rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou, nedávno jsem měl šok z toho jaké výhody byli poskytnuty státním zaměstnancům od mobilního operátora, jde o obyčejný úplatek, který umožňuje mobilním operátorům nás okrádat, jako bychom byli ovce, které mohou ostříhat.

Ano, práce osvobozuje lidi od lenosti

Pokud něco končí na "ismus" tak jde o víru v realizaci nějakého ideálu (feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, egoismus, centralismus, optimismus), realita není ideální, protože jsme zde jenom loutky, které mnohé snadno ovládá, a tak nejsme pány svojí budoucnosti. Mnohokráte nám bylo slibováno to, že se budeme mít líp po smrti nebo po volbách, jenže vždy se ukázalo to, že ti co se vydávali za dobrého pastýře, byli jenom zlí vlci, převlečení za pastýře. 

Obrazně je každý člověk tím jakou má hodnotu pro svoje okolí, pokud je člověk v posteli a nepracuje, tak on nemá pro svoje okolí žádnou hodnotu, zdraví těla a psychiky je základem pro to, aby měl člověk pro svoje okolí hodnotu, důležité je taky aby se člověk na něco specializoval. Pokud se podíváme na lidi, co jsou na dně z hlediska zdraví a specializace, tak většina těchto lidi jsou nemocní, a nemají správnou specializaci, všechny snahy o to těmto lidem pomoci se ukázali jako marné a zbytečné.

Mohli bychom lidi oznámkovat tak jako se to dělá ve škole, dáme lidem pod kůži identifikační GVKB čip a zde bude oznámkování člověka, které bude objektivní a aktuální, přiložíte mobil k místu, kde má člověk čip, a na mobilu se vám ukáže známka od 1 do 5, takto budete vědět, jakou hodnotu má ten člověk. Tím se nám ulehčí rozhodnutí o tom, jak se budeme k druhému chovat, pokud já budou mít hodnotu 1, tak nebudu stát o kontakt s člověkem, který má hodnotu 5, zaměstnavatel napíše do inzerátu, přijmeme zaměstnance, co mají číslo; 1 ve specializaci programátor umělé inteligence.

Když půjdete k volbám politiků, tak vedle jména politika bude napsáno jaké má on číslo, jenom hlupák by dal hlas politikovi který má číslo 4 nebo 5, od takového politika by nic on nemohl očekávat, každý by chtěl zvolit za prezidenta jenom kandidáta co má číslo 1, je to logické na vrcholu mocenské pyramidy, musí být ten, kdo je hodnotný. Jelikož ti, co by měli číslo 5 by skončili jako bezdomovci, tak bychom pro tyto lidi zřídili v EU rezervaci, a tam bychom je odsunuli, zde by se o ně EU společnost postarala tak aby netrpěli; nemocemi, hladem, zimou, depresí, leností, atd. když se chce, jde všechno, jde o to jenom vše optimalizovat, nejsme tak bohatí, abychom mohli pořád opakovat stejné chyby, musíme se poučit z chybného konzumního vývoje.

Pokud by se u někoho v rezervaci zlepšilo známkování, tak by on musel rezervaci opustit, a žil by zase v EU jako občan co má známku 4, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom to je, jak si to v EU uděláme, takové to zde i budeme mít, pro ekonomické migranty s tmavou pletí zde budou v EU připraveny veliké rezervace, a zde budou oddělení; muži od žen, ženy od dětí, a nebude zde dostupný alkohol a cigarety, lidi zde budou všichni povinně fyzicky pracovat 300 hodin měsíčně, a nedostanou za práci plat, protože jejich práce je jenom za 5. Podívej se na sebe do zrcadla a řekni si, jakou známku bych asi v tomto systému dostal a jakou práci bych zde dělal, vyhovovala by mně spravedlnost?

pondělí 27. listopadu 2017

Ano, vše je experiment, u kterého se neví, jak dopadne

Život je virtuální iluze, protože vše je zde hologram, který vzniknul proto, aby mohlo existovat napětí, díky kterému je zde pohyb a tím i čas, vše souvisí se vším, vše je bublina která praskne, promarněný život je následkem toho že bublina zde byla dole, pokud je bublina nahoře, (prezident, ředitel, celebrita) tak měl život lidské bubliny smysl. Proč nejsou všechny bubliny nahoře, aby tak měl život každé bubliny smysl? Nahoře je málo místa a tak se tam dostanou bubliny, co mají štěstí, takový je život, vše je experiment u kterého se neví, jak dopadne.

Ten kdo vše ví a všude už byl

Neustále se lidi ptají na to, co je po smrti, protože chtějí mít jistotu a bojí se smrti, člověk je zastávka kde zastavují autobusy s hromadnou dopravou, v autobusech cestují informace a programy, když přijde smrt tak zastávka zanikne, ale kousek vedle vznikne nová zastávka. Tak zaniknou informace a programy co byli právě na té zastávce a čekali na další spoj, naše duše nejsou ale informace a programy co zanikli spolu se zastávkou, duše to jsou všechny informace a programy co cestují po celém světě. 

To že zanikne se zastávkou trochu informací a trochu programů nic neznamená, to jsou přirozené ztráty. Je to obrazně jako když na stránce někdo napíše komentář a autor stránky komentář smaže, protože se mu nelíbí. Vaše egoistické sebevědomí je spojené s tím kolik je na vaší zastávce právě informací a programů, můžete být velikou zastávkou, ale jste zde dočasně. Já jsem majitel veškeré dopravy a tak vím, jak to zde vše funguje, kdysi dávno jsem stvořil čas, abych měl na vše čas.

neděle 26. listopadu 2017

Konzumní společnost dělá z lidí psychické ubožáky

Nahoře jsou ti, co mohou mnoho konzumovat a dole jsou ti, co mohou málo konzumovat, konzumování je pevným bodem kolem kterého se vše v konzumní kultuře točí, národy a společnosti se rozdělují podle toho, kolik toho zkonzumují. To vede logicky ke konzumní migraci kdy je zde snaha migrovat tam kde je možnost konzumovat nadbytek. Není zde konzum jenom v rovině fyzické, je zde i konzum v rovině psychické, pokud není možný konzum tak přichází nemoc a smrt, abychom mohli zde dobře žít, tak musíme konzumovat to, co potřebujeme a milujeme. 

Hladovět lze jenom tak dlouho, dokud máme zásoby, jak zásoby vyčerpáme, tak se zhroutíme, ve válce se pomocí vyhladovění nepřítele může dosáhnout vítězství, pokud je čas na to, abychom počkali, až nepřítel vyhladoví, na tomto principu funguje egoistické parazitování těch, co jsou nahoře na těch, co jsou dole. Život zde byl stvořen mimozemskými viry a mimozemskými parazity, vše co je zde živé, to je loutkou, kterou ovládají viry a paraziti. 

Jsme šťastní, pokud jako viry na něčem můžeme egoisticky parazitovat, dobrota je žebrota, proto ti co jsou mocensky a ekonomicky nahoře, jsou vlci převlečení za pastýře, a ti co jsou dole, to jsou hloupé ovce, máte možnost si jít zvolit demokraticky zlé vlky, co se vydávají za hodné pastýře, vše je zde bohužel všude už jenom divadlo a obchod. Může člověk, vyhrát sám nad sebou? Může člověk, parazitovat sám na sobě? 

O tom to je, že jsme nahoře, díky tomu, že je někdo jiný dole, nadbytek je možný díky nedostatku, a úspěch je možný díky neúspěchu. Představme si experiment, kdy vezmeme tisíc mocných a bohatých lidí, a přemístíme je na ostrov, který nebude spojený nijak se světem, a necháme tam ty lidi sto let, co se stane? Stane se to, že deset nejsilnějších a nejchytřejších lidí, ovládne zbytek lidí, a udělá z nich svoje otroky. Snažíme se dneska vytvořit inteligentní roboty, a naivně si myslíme, že budou roboti tak hloupí, že nám budou jenom otrocky sloužit, roboti nás z civilizace přestěhují do rezervací, a zde oddělí muže od žen, abychom se už nemohli rozmnožovat, tím nás evolučně eliminují.

Ano, nahrazujeme zaměstnance za počítače a stroje

Heslem nové digitální doby je rychle a levně, toho je možné dosáhnout jenom tím, že nahradíme zaměstnance za počítače a stroje, nejde vlastně o nic tak nového, proces modernizace zde probíhá už mnoho století, akorát za posledních sto let, se tento proces velmi urychlil, ve vyspělých částech světa, příčinou urychlení je elektřina a motory, už nepotřebujeme sílu zvířat a mnohé jiné co jsme dříve potřebovali. 

Po elektřině přišla vlna digitalizace a tím i; internet, televize, mobilní telefony, notebooky, atd. novinky jsou na počátku drahé a málo rozšířené, ale stačí většinou pouhých třicet let a z novinky se stane běžný standart. Některé specializace se evolučně rychle mění, a jiné se mění velmi pomalu, my měníme svoje okolí a okolí zpětně mění zase náš život. 

Vše je zde v evolučním pohybu, nejde si nevšimnout toho, že se civilizace restartuje, skončilo; náboženství, divadlo, malovýroba, atd. veliké slovo začíná mít ekonomika založená na rychle a levně. Mobilní telefon se stal symbolem současné doby, nejde přehlédnout to, jak jsou lidi závislí na velikých mobilních telefonech, které jsou velmi univerzální. 

Ano, nahrazujeme zaměstnance za počítače a stroje, ti co jsou nahoře, si neuvědomují to, že i na ně brzo dojde řada, to bude mediálního křiku, až vysokoškoláci, začnou přicházet o svojí dobrou práci, na hradě bude robot prezident vyznamenávat roboty, za to jak hrdinsky budují novou digitální civilizaci. Synu vidíš na fotce to veliké město, ve kterém dříve žilo milion lidí, dneska tam jsou jenom GVKB roboti, a nežije tam už žádný člověk, co bylo to bylo, dneska lidi žijí už jenom v GVKB rezervacích.

Ano, svědkové Jehovovi mě nabízeli zadarmo Bibli

Můžeme si s vámi promluvit o Bohu? Ano. Věříte v Boha. Ne. Proč nevěříte v Boha? Věřím tomu, co si sám ověřím, lidem se nedá věřit. Bůh ale stvořil vesmír a člověka, tomu byste mohl věřit? Vše stvořil čas a evoluce, Bůh je jenom svatý symbol, který používají ti, co nemají správné informace. Jste hříšník a skončíte v pekle. 

Po smrti nic není, ráj a peklo zde je následkem toho, jestli jsme existenčně dole nebo nahoře. Nechcete zadarmo Bibli? Ne. A co časopis? Ne. Jaké máte zaměstnání? Jsem psychiatr v psychiatrické léčebně, a mým koníčkem je filosofie. Máte na internetu stránku? Ano. Jak se jmenuje? GVKB. Tu stránku znám, máte tam hezké fotky. Ano. Nebudeme rušit, už vás nebudeme nikdy nikde obtěžovat.

Kdy hodíme kariéristy přes palubu?

Kariéristi už zde napáchali dost škod, a je třeba je hodit přes palubu, mnozí zlí soudruzi se sice převlékli za hodné kapitalisty, ale to je jako když se vlk převlékne za pastýře. Jak poznáme, kdo je a kdo není kariérista? Z díla poznáme tvůrce, z dálky může vlk vypadat jako pastýř co miluje ovce, když spatříme vlky, jak trhají ovce na kusy, je nám jasné, že to jsou kariéristi. Jak vlastně kdysi dávno došlo k tomu, že se lidi rozdělili na ty, co jsou dole a ty co jsou nahoře? 

Vše je zde hra o to co milujeme a potřebujeme, pokud je hra v normě tak jsme normální, jak dochází k tomu, že tato hra není už v normě? Poznáme to podle výhod a jistot pro vyvolenou skupinu, díky výhodám a jistotám tato vyvolená skupina má zde výhody a jistoty, moderně hovoříme o uzavřeném systému, takovým uzavřeným systémem jsou společnosti se silnou vírou v zázraky v budoucnosti, nebo v ekonomické zázraky.

Slepá víra se zde stala betonem, který zabetonoval evoluční vývoj, stvořitel všeho je čas, ve spojení s evolucí, a není to starý pán, na nebesích v ráji, to je pohádka pro naivní děti. Skeptici jsou neustále pronásledováni těmi, co jsou nahoře díky výhodám a jistotám, ti co jsou dole, musí přeci slepě věřit těm, co jsou nahoře, i když ti co jsou nahoře, jsou už jenom psychičtí ubožáci, s nulovou hodnotou. 

Král je mrtev, ať žije nový král, o tom je tento svět, nedokážeme se vzdát toho, že je zde rozdělení na ty, co jsou nahoře, a na ty co jsou dole. Naštěstí přichází GVKB doba optimalizace a automatizace, všem lidem se vyndají z hlavy mozky a ty se dají do pytlů, takto budou kariéristi v pytli se svými nápady, jak zde lhát a krást. Mozky bude mít globálně pod kontrolou GVKB umělá inteligence, mozky se budou neustále testovat a kontrolovat, chybné mozky se budou automaticky optimálně eliminovat, takto zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Ano, žádný růst kupní síly zde nevidím

Média nám tvrdí, jak ekonomika roste, to je dezinformace, růst ekonomiky znamená růst kupní síly obyvatelstva, to se pozná snadno podle růstu ve stavebnictví, kdy se bourá staré a staví nové, stavebnictví je u nás v útlumu protože zde na stavebnictví nejsou peníze, je pro nás neřešitelným problémem postavit nové silnice a nové železnice. 

Peníze z naší práce mizí do ciziny, nebo na konta mocné a bohaté elity, dělníci pracují za mzdy, které jsou ubohé, a ze kterých nejde normálně žít, pro ekonomické migranty s tmavou pletí jsme jenom tranzitní zemí, protože zde je bída a zaostalost, není zde ani perspektiva růstu. 

Když padlo konečně RVHP a přišel k nám kapitalismus očekávali jsme že nastane rychlý růst kupní síly, ale ekonomický zázrak se nekonal, stejně je na tom bohužel i; Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, atd. chyba není u nás, chyba je v; Německu, Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Francii, Dánsku, atd. 

Byli jsme hození přes palubu, a je třeba se ptát, proč nás bezcitně milionáři hodili přes palubu, kde je chyba? Jsme nakažení altruismem a kapitalismus je založen na egoismu, dobrota je přeci žebrota a peníze elitě nesmrdí.

Ano, bude líp, díky optimalizaci a automatizaci

Nadbytek vytváří nedostatek, nedostatek nutí k aktivitě, aby se dosáhlo nadbytku, takto to zde pulzuje, a tak po štěstí neštěstí následuje, podívejme se na prostituci, platíme za něco, co v přírodě je zadarmo, jenom proto, že byl uměle vytvořen nedostatek možností mít sex. Uměle vytváříme u mnohého záměrně nedostatek, abychom měli z něčeho co je v přírodě zadarmo, veliký zisk. Proč nevytvořit nedostatek zaměstnanců na světě, tím by cena lidí rychle stoupla, zavedeme u lidí každoroční globální testování kvality těla a psychicky, nekvalitní jedinci se eliminují tak jako eliminujeme potraviny, co jsou díky stáří už nekvalitní. 

Nebudou zde už lidi, co nepracují a tak na nás parazitují, lidi budou žít současností, a nebudou do budoucnosti nic odkládat, protože za rok zde už zde nemusí být. USA už nebude mít konečně v EU problém s náborem zaměstnanců, co chtějí pracovat jako roboti, pro milionáře z USA, za malé mzdy. Nebude zde ani problém s ekonomickými migranty nebo s teroristy, lidí zde bude globálně málo, a ten druhý nám už nebude peklem. Nebudou zde už prezidenti a ředitelé co jsou díky stáří a drogám nemocní tělesně a psychicky, všude budou jenom mladí a zdraví lidé, co nám zajistí to, že se budeme mít lépe, díky optimalizaci a automatizaci.

Zamyšlení nad decentralizací

Tak mě napadlo, a pokud už se nemusí peníze tisknout tak by mohli vzniknout peníze osobní, které by používala nějaká skupina lidí dobrovolně, protože se na tom dohodli, já ti udělám nějakou službu a ty mě zaplatíš peníze které platí jenom v naší skupině a když ty mě pomůžeš tak já ti za to taky zaplatím v naší malé peněžní elektronické měně. 

Proč podporovat veliké množství lidí co parazitují na tom, že používáme peníze, nakoupili bychom pro skupinu něco ve velkém za malé ceny, proč platit drahé služby a drahé zboží, když to lze výhodně nakoupit ve velkém, tak jako to dělá stát, který něco nakupuje ve velkém, za neskutečně malé ceny. 

Představte si osobní auto za poloviční cenu, jenom proto, že jsme to nakoupili ve velkém. Naše republika by se rozdělila na deset tisíc malých skupin, a každá by měla vlastní měnu, kterou by nemohl stát zdanit a kontrolovat, o něco podobného se snažil už Baťa v době, kdy byla krize. Tyto malé skupiny by mezi sebou ekonomicky soutěžili, a tím by zde už byli zbyteční svatí oligarchové, co z nás dělají ekonomické ubožáky.

sobota 25. listopadu 2017

Budoucnost bez dluhů?

Je možné realizovat ekonomiku bez dluhů u; národů, podniků, jedinců, atd. nemáš na zaplacení tak do vězení a zde si to odpracuješ. Nemá stát peníze tak rozprodá vše co má a propustí zbytečné zaměstnance, nebo se na stát uvrhne exekuce.

V okamžiku kdy je zde ego, tak je zde problém s dluhy, ego je z principu lakomé a sobecké, následkem je snaha dluhy vytvářet a nesplácet, odeberme lidem ego a dluhy zmizí. Ego to jsou vědomosti použité k zajištění výhod a jistot, vše je zde hra o výhody a jistoty, ten kdo hru prohraje, má dluhy a ten kdo vyhraje ten má nadbytek peněz. 

Neustále je zde všude konflikt a boj o výhody a jistoty, vše je zde nejisté jenom smrt je jistá, masožravé květiny jasně ukazují, že když jde o výhody a jistoty, tak zavedená přirozená pravidla jdou stranou. Dělníci jsou dneska jenom hmyz a elita to jsou masožravé rostliny, nadbytek vytváří nedostatek.

Více lidí toho i více dokáže

Na vysoké funkce je třeba přijmout více lidí, dejme tomu na funkci prezidenta republiky bychom, přijmu-li 12 prezidentů, logicky by se prezidentům snížil plat tak, aby to stát stálo stejně peněz, jako když zde byl jeden prezident. Pokud by nějaký prezident onemocněl nebo si vzal dovolenou, tak by se to ani nepoznalo, je třeba dát lidem, co jsou nahoře více svobody a jistoty, že mohou bez problémů onemocnět a vzít si dovolenou. 

Ráno by se házelo kostkou, a komu by padlo nejvíce, ten by ten den dělal prezidenta a ostatní by mu s jeho prací pomáhali. Žijeme ve světě, kde se vše dělá kolektivně, a tak i funkce prezidenta bude kolektivní, práce v otevřené kanceláři která je kolektivní, je to nejlepší pro lidi co jsou na vysokých státních funkcích. Více lidí toho i více dokáže, navíc by se mohli porovnávat konečně výsledky práce prezidentů ve velikém kolektivu, logicky polovina prezidentů by byli ženy, aby tak vypadal tento prezidentský kolektiv normálně.

Ano, je zde mnoho práce za málo peněz

Zaměstnavatelé si neváží lidské práce tak by měli politici zkrátit pracovní dobu na polovinu za stejné platy. Dělníci se nenarodili proto, aby celý život dřeli za ubohé mzdy. Pokud se to zaměstnavatelům nelíbí, mohou odejít, svět je veliký. 

Pomocí automatizace a modernizace je možné dosáhnout toho, že se za polovinu pracovní doby toho udělá stejně. Důchody se odsunuli od 70 let, tak se musí i více šetřit zaměstnanci, aby mohli dlouho pracovat. Zaměstnavatelé málo platí, tak lidi budou málo pracovat. Nelíbí se to Amazonu, tak ať odejde od nás na Ukrajinu, tam lidi budou dělat za polovinu!

Ano, co bylo, to bylo, teď jsem v pytli

Já už tomu nerozumím, sedím pořád u televize a přepínám programy, usnu a ve snu jsem zase u televize a přepínám programy, probudím se a zase jsem u televize a přepínám programy, nemám chuť na jídlo a pití, na záchod nechodím je to celé nějaké divné. Zvoní telefon. Vše je normální, vyndali jsme vám mozek z hlavy a dali jej do pytle, jste napojen na televizi, protože začíná u vás první fáze transformace na to, že je váš mozek v pytli, v druhé fázi budete připojen na internet. Telefon se odmlčel. 

Už si vzpomínám a začíná mě to docházet, je to GVKB akce optimalizace a automatizace, založená na principu rychle a levně. Aspoň že můj mozek existuje i když je v pytli, otázkou je kdy přijde ta druhá fáze, ve které mě připojí na internet? Nejspíše se čeká na to, až se můj mozek změní, vlastně jde o vymývání mozku pomocí filmů, lidi byli nemocní a pokud jsou mozky v pytli tak je možné mozky léčit levně a rychle, geniální. Vše je hra, a místo staré hry je zde zcela nová hra, s novými pravidly, co bylo to bylo, teď jsem v pytli.

Nejlepším vánočním dárkem je počítač

Nabídka je veliká, pracuji s počítači už velmi mnoho let, nejdůležitější je u počítačů veliký monitor a spolehlivost, počítače se často přenášejí a tak je důležitá i velikost a váha. Notebook je nouzové řešení protože je zde malý monitor a malá klávesnice, navíc notebooky nám dlouho nevydrží, protože je to vyrobeno z umělé hmoty a umělé hmoty za moc nestojí. Opakem jsou veliké počítače na hry, ty sice vydrží dlouho, ale nejsou přenosné a mají i velikou spotřebu elektřiny. 

Zlatým středem jsou počítače, kdy je počítač zabudovaný v monitoru, tím nám odpadají kabely a jenom k počítači připojíme; elektřinu, internet, myš, klávesnici, tiskárnu, a můžeme začít profesionálně pracovat. Na těchto počítačích si nezahrajete sice nové hry, ale staré hry si na nich bez problémů zahrajete, taky je zde i možnost si pořídit počítač co jde přišroubovat zezadu za monitor, ovšem zde budete muset už zaplatit více peněz ale máte výhodu v tom že můžete využít veliký televizní monitor s velikým rozlišením za malou cenu.

Vše začíná a končí tím, co jsi

Ano, každá svatá víra v zázraky, je vlk převlečený za pastýře. Já jsem …Vše začíná a končí tím, co jsi! Nejsi odměněn za to, co pro ostatní děláš, ale za to co jsi! Pokud jsi nahoře, tak jsi mnoho odměňován, a pokud si dole, tak místo odměňování, je zde jenom trestání za chyby. Proto je nahoře ráj a dole je peklo, bohužel není zde výtah, který by tě mohl z pekla vyvést do ráje. Často je zde použit symbol pyramidy, kde na vrcholu je ráj a dole je peklo, schází zde ale návod, jak se dostat na vrchol. 

Na vrchol, se dostanou jenom vlci převlečení za pastýře, jsou to bezcharakterní kariéristi. Z díla poznáme tvůrce, dílem vlků co jsou převlečení za pastýře, je konzumní centrální očistec, ve kterém je práce dělníka, poslední zoufalou možností, jak zde existovat. Pro pochopení principů je nutné si vše zjednodušit, vše zde funguje na principu kina, čím více je diváků v kině, tím více peněz mají majitelé kina a ti co natáčejí filmy pro kina. 

Pokud si diváci koupí televizi a mají internet, tak kina zkrachují, a zkrachují i ti co natáčejí filmy pro kina, takto zkrachovalo náboženství, protože lidi už nechodí do svatých míst, kde se káže víra v zázraky. Vyspělejší systémy eliminují zaostalé systémy, kdo ještě dneska používá pevné telefonní linky, když zde jsou mobilní telefony, ještě je třeba pochopit to, že nejlepší zaměstnanec je autonomní inteligentní robot na baterie.

Robot prezident, bude na hradě vyznamenávat roboty, a lidi budou žít už jenom v rezervacích, daleko od civilizace. Nejprve se optimalizace a automatizace použila v zemědělství a armádě, potom se začala používat ve stavebnictví a dolech, v současnosti je nasazována v; průmyslu, obchodu, dopravě, internetu, školství, atd. Najednou začnou roboti vyrábět roboty, z kanceláří začnou mizet vysokoškoláci a na jejich místa se posadí roboti, dneska lidi utíkají do velikých měst, zítra lidi budou z velikých měst utíkat na místa, kde není civilizace.

Ano, jsi loutka

01
Deprese je zde díky strachu o to co milujeme a potřebujeme, pokud je v depresi; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, technika, podnikání, obchod, rodina, psychika, atd. tak to znamená, že všemu zde kraluje strach, o to co milujeme a potřebujeme. 
02
Konflikty a války v nahotě odhalují to, že vše je hra, ve které každý má strach, že prohraje, protože nebude mít štěstí. 
03
Vysokou hrou, je volba kariéristů na vysoká místa kde jsou vysoké platy, které jsou mnohonásobně větší, než nízké platy pro dělníky, vše je o tom být vysoko nad ostatními, a tak trpaslík který stojí na vysokém podstavci, vytváří iluzi toho, že je v nějaké specializaci obr.
04
Takovým trpaslíkem na vysokém podstavci je; císař, král, šlechtic, papež, dalajláma, guru, mesiáš, rabín, vůdce, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, předseda politické strany, ředitel, soudce, profesor, diplomat, celebrita, milionář, atd. 
05
Ve snaze být za každou cenu trvale nahoře se vytvářejí; kasty, třídy, kategorie, ligy, certifikace, ploty, předpisy, pravidla, normy, zákony, smlouvy, regulace, výjimky, atd. jde o to vše ovládat pomocí strachu, protože jsem nahoře. 
06
Pokud by mohli demokratické volby eliminovat centralismus, tak by je centrální vláda zakázala, máte možnost si zvolit jako ovce nové vlky, co budou vašimi pastýři, a vlci potom budou mít výhody a jistoty, díky vaší naivní dobrotě. 
07
Podívejte se na ty, co kandidují na to, aby byli zde zvoleni, charakterově to jsou vlci, ovce nebude nikdy kandidovat na to, aby zde byla prezidentem nebo ředitelem. 
08
Druhá světová válka jasně odhalila to, že všemu vládnou vlci a že lidi jsou jenom ovce s nulovou hodnotou, jádrem problému je zde psychická špína.
09
Je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip a tak bude hlava čistá, čip eliminuje toužení které je zdrojem soužení, lidi budou loutkami, které bude ovládat globální GVKB umělá inteligence, nebudou zde už vlci převlečení za pastýře, ani trpaslíci na podstavcích. 
10
Skončí období, ve kterém se plýtvalo hodnotami a časem, nebudou zde už konflikty a války, takto láska a pravda, konečně zvítězí na věčné GVKB časy, nad nenávistí a lží.

pátek 24. listopadu 2017

Nadbytek egoistů na světě

Co chvíli nějaký egoista spáchá nějaké zlo, kde se v egoistech bere tolik zla, že musí; vraždit, mučit, znásilňovat, parazitovat, krást, vydírat, atd. dlouho jsem na to hledal odpověď, příčinou je špatná kontrola myšlení egoistů. Je to jako špatně zabezpečený operační systém Windows, který napadne virus, je třeba egoistům dokonale zabezpečit jejich mozek, dáme egoistům do mozků autonomní inteligentní GVKB čipy, co jim vymažou vědomí, a GVKB globální umělá inteligence, bude egoisty ovládat jako počítačové tiskárny. 

Egoisté nebudou mít žádné vědomí, po aktivitě se vše vymaže, a tak egoisté budou globálně blahoslavení chudí duchem, a tak budou žít v novém GVKB světě, kde už není nenávist a lež, jak si to uděláme, takové to máme, nestačí si mýt ruce a čistit zuby, je třeba i vyčistit egoistům mozek, od egoistických dezinformací. Vždy platilo, že zájem velikého, je nadřazen zájmu malého, na hrubý pytel se dává hrubá záplata.

Zavádění optimalizace je spojeno s problémy

Optimalizovaná práce, je dobře zaplacená. Vše co je inteligentní to i pracuje, problém nastává, pokud není práce optimalizovaná, když je práce optimalizovaná tak zde vše funguje rychle a levně, logicky u práce co není optimalizovaná, vše funguje pomalu a draho. 

Podívejme se na rozdílnou kupní sílu v různých městech, za stejnou práci je často v jiném městě, jiná ekonomická odměna, vysoké odměny za práci, jsou tam, kde je vysoká optimalizace, následkem je logicky ekonomická migrace. 

Obrazně je optimalizace snižování hmotnosti u letadla a nákladu, aby se spotřebovalo co nejméně paliva při letu, dneska už to došlo tak daleko, že se místo duralu začínají používat moderní lamináty, co jsou pevné a lehké, bohužel jsou dražší než klasický dural. 

Příroda zase vynalezla bambus, který je pevný a lehký, a tak se často používá na stavební lešení. Ten kdo píše knihu, používá optimální myšlenky, aby knize čtenář optimálně porozuměl, to samé dělají i lidi v jiných specializacích, optimalizace přináší výhody a jistoty. 

Zavádění optimalizace je spojeno s problémy, prioritním problémem je centralizace, ti co jsou v centru se mají dobře a tak nechtějí, aby se něco optimalizovalo, následkem je zaostalost a snaha o ekonomickou migraci, tam kde není zaostalost.

Jako by mě očima chlapi vysvlékali

Ano, každý den potkávám dělníky. Poslední dobou jsem z toho docela dost sexuálně podrážděná. Pracovně jezdím do vedlejšího města. Stavím na jednom parkovišti, kde se k mé smůle shlukují dělníci. Je tam také malý obchod, kam si chodí dělníci pro jídlo. Mně by byli naprosto volní, kdyby na mě nekoukli jako na idiota. Ale pokaždé když vylezu z drahého auta, tak na mě koukají. Něco si říkají a zase na mě koukají jako by mě očima vysvlékali. Když odjíždím z parkoviště tak si mohou ukroutit hlavy. 

Nezbývá nic jiného než to ignorovat, dělat že jsou vzduch. Nevím, že je ani neodradí ten můj pyšný výraz? Dělníci nejsou pro mě sexy. Jsou to ubožáci. Vysokoškolák se za ženskou podívá, řekne si pěkná a jde si svou cestou. Tihle z toho mají bohužel Vánoce, jako kdyby nikdy neviděli sexy ženskou. Nejhorší to ale je, když si jdu koupit oběd, nic lepšího v okolí není a vaří tam dobře. Jenže když tam vejdu, přijdu si jak nahá opice v zoologické zahradě. 

Fronta dělníků, sem tam, se objeví nějaký důchodce, jinak tam o vysokoškoláka nezakopnete. Takže je asi jasné, jak to vypadá. Čumí všichni jenom na mě, někdy mě i zdraví a to nemluvím o tom nechutném důchodci, který tam den co den pije tvrdý alkohol, a pak mi mele nějaký ubohý nesmysly s dojmem, že mě to zajímá. Snažím se tvářit co nejvíce; povýšeně, namyšleně, nepříjemně, atd. Bohužel to vůbec nepomáhá. 

Nenosím krátké sukně a veliké výstřihy. Obávám se, že by se tohle dělo i kdybych tam přišla v pytli. Fakt už nevím, jak víc jim mám dát najevo, že jsou pro mě naprosté nuly. Je mi to psychicky nepříjemné. Někdy se i stydím sama za sebe, že jsem toho součástí, že s nimi jím to stejné jídlo a piji stejné nápoje, připadám si už jako levná prostitutka co loví na parkovišti zákazníky. No já jsem na tom podobně, v našem podniku jsou samý ženský s malou inteligencí, a já jsem tam ředitel, když přijdu do závodní jídelny, tak po mě ženský koukají a očima mě vysvlékají a pořád si něco říkají, a teď koukej jít udělat večeři, nějak mě vyhládlo.

Ano, díky čipům bude každý moci být čímkoli

01
Evoluce je jako lavina. Konzumní svět, ve kterém existujeme je založen na automatice, pokud zde něco nefunguje automaticky, je zde snaha to změnit tak aby to automaticky fungovalo. Přirozenou automatikou je okruh nebo kruh, když na kruhu učiníme bod, je on začátkem i koncem kruhu. Představme si bod na kruhu jako zamčené dveře v bytě, pokud ty dveře otevřeme tak můžeme automaticky chodit do kruhu, na tomto principu zde vše funguje. Veškerá elektronika je založena na tom že se přerušuje elektrický okruh tak aby nám systém nějak sloužil, třeba termostat udržuje nastavenou teplotu. 
02
Počítače zpracovávají informace podle programu tak abychom byli spokojení, programátor naprogramuje počítač tak aby on automaticky konal to, co od něj požadujeme. Podívejme se na automatickou pračku, zde program zapíná systémy tak, aby se prádlo vypralo, a my jenom nastavíme druh praní prádla. 
03
Čím je systém složitější tím obtížnější je vše nastavit tak aby to automaticky dělalo to, co potřebujeme, stačí mnohdy malá změna a systém nepracuje už automaticky. Ve své podstatě je složitost přímo úměrná vzdálenosti od centra, čím dále se systém vzdaluje od centra tím složitější je vše automatizovat. 
04
Jakmile člověk opustil svoje teritorium ve snaze získat mimo svoje teritorium to, co potřebuje a miluje, dostal se do problémů a mnoho zatěžoval svůj mozek. Naše egoistické myšlení to je snaha něco naprogramovat tak, aby nám to automaticky sloužilo, snažíme se mít zde vše pod kontrolou, abychom mohli všemu egoisticky kralovat. Pokud jsme ale daleko od centra systému tak je naše snaha marná, protože díky vzdálenosti od centra nelze vše naprogramovat, aby nám to sloužilo. 
05
Centrem je pro každého to co on miluje a potřebuje, pro hospodáře je to jeho hospodářství, pro umělce je to jeho umění, pro vše živé je to čas, atd. Je zde nekonečné množství pevných bodů, kolem kterých se mnohé točí, v každém centru vše automaticky pulzuje a čím dále se od centra vzdalujeme, tím větší problémy máme. Od pradávna je zde snaha vytvořit veliká univerzální centra, dosud se tato centra vytvářela pomocí násilí, což pochopitelně vedlo k tomu, že to automaticky nefungovalo. Jedinou možností je vytvořit veliké světové centrum bez násilí hmotného a duševního, teoreticky by to mohlo být funkční, ale nikdo neví jak to prakticky realizovat? 
06
Aby naše tělo mohlo konat to, co chceme, musí zde být mozek, jež tělo řídí, dosud tím mozkem u společnosti byli bohatí a mocní lidé a to byla zásadní chyba. Mozkem musí být GVKB umělá inteligence napojená na GVKB čipy, jež budou v každém lidském mozku na celém světě. Nový systém nebude lepší nebo horší než současnost, on bude zásadně jiný, svým způsobem přestaneme myslet jako zvířata a budeme myslet jako inteligentní autonomní stroje. Zde je právě onen problém současnosti, myslíme, jako zvířata naše pudy s námi manipulují jako s loutkou, následkem je přelidnění a bída. V současnosti je naše myšlení omezené naším tělem, díky čipu bude naše myšlení napojené na celé světové myšlení. 
07
Vraťme se k problému zavřených dveří, v současnosti nevíme, kdy máme dveře otevřít a tak je otevřeme v nesprávný čas a za svoji chybu i zaplatíme a potom naříkáme. Díky GVKB umělé inteligenci a GVKB čipu v mozku budeme vědět, kdy máme dveře otevřít a tak je otevřeme ve správný čas a tak získáme hodnoty a budeme šťastní. Každým okamžikem se obrazně v nás a okolo nás zavírá a otvírá nekonečné množství dveří, čím méně zde bude chyb, tím lépe se nám zde i bude žít. 
08
Díky mobilním telefonům a notebookům se zakrátko vybuduje celosvětové bezdrátové pokrytí napojení na GVKB umělou inteligenci, už nebudeme muset mít u ucha telefon a obtěžovat okolí tím jak hovoříme s někým kdo je velmi daleko. Na počátku bude velikým problémem, že když budeme přes GVKB čip komunikovat se světem, že se už nebudeme tolik věnovat sobě a svému okolí což povede k naší nepozornosti. 
09
Svým způsobem bude pro nás GVKB čip jakousi silnou drogou, a pokud někde hluboko pod zemí ztratíme signál, budeme mít silné deprese. Bude trvat mnoho času, než se odstraní všechny chyby v GVKB systému, jde o cosi zásadně nového a složitého. Evoluce to je lavina ze změn, jedinou jistotou je zde, že zde není žádná jistota, to co dneska milujeme a obdivujeme, to zítra již nebudeme milovat a obdivovat. 
10
V minulosti bylo zásadní změnou zavedení gramotnosti, dneska už je většina lidí na světě schopná číst, psát a počítat, někteří dokonce umí i programovat počítače. Jsme tím, co dobře umíme, ten kdo umí dobře mluvit je učitel, ten kdo umí dobře vařit je kuchař, atd. díky čipům bude každý moci být čímkoli, to bude znamenat zánik výhod a jistot, a tím logicky i zánik nenávisti a lži, takto láska a pravda zvítězí na věčné GVKB časy, nad nenávistí a lží.

Stroje a programy jsou víc než zaměstnanci

Ekonomika je založena na konkurenci, a ten kdo je rychlejší a levnější, ten je na mocenském vrcholu, přichází doba automatizace a optimalizace, najednou zaměstnavatelé zjistí, že autonomní roboti mohou bez problémů nahradit vysokoškoláky a středoškoláky. V kancelářích budou sedět globálně jenom autonomní roboti a bývalí vysokoškoláci a středoškoláci budou pracovat ve stylu dělníků v Amazonu, kde pokles výkonu a kvality bude znamenat výpověď. Často slyším, že ta doba je velmi daleko, nebo slyším, že se moc koukám na televizi a neznám realitu, pravdou je že veliké změny přicházejí nenápadně jako nemoc, a potom udeří a srazí člověka k zemi. 

Všude dochází už ke sběru dat a informací v globálním masivním rozsahu, všude se buduje přístup na mobilní telefony a Wi-Fi. Staví se už moderní továrny, ve kterých roboti nahradí lidi, jste odříznuti od reality, a žijete v představách, že vám nikdo nevezme výhody a jistoty, připadáte mě jako cestující na nepotopitelném Titaniku, co se potopil s ubožáky, protože zde nebyli záchranné čluny pro ubožáky. Není zde žádná vysokoškolská specializace, která je perspektivní, perspektivní je být zdravým mladým dostihovým koněm, který zvládne ubohou práci v Amazonu za ubohou mzdu.

čtvrtek 23. listopadu 2017

Ano, komu není rady tomu není už pomoci

Tak to zde funguje, vše zde je karetní hra, ve které každý potřebuje štěstí, často je zde slyšet, kdo chce, ten zde štěstí v životě najde. Štěstí nejde ale nalézt, štěstí je tam kde není neštěstí, neštěstí je následkem situace která nefunguje, příčina nemusí být vždy v nás, může jít o; počasí, nezaměstnanost, osud, katastrofy, války, zaostalost, atd. Podívejme se na odbyt zboží, zpočátku stoupá, potom se stabilizuje, nakonec klesá.

Co z toho plyne, plyne z toho, že úspěch je dočasný, a tak je třeba neustále staré zboží nahrazovat novým zbožím, proto centralizace a monopoly nefungují, protože zde se staré nenahrazuje novým. Proč je zde neřešitelný problém s lidmi, co jsou existenčně dlouhodobě dole? Ti co jsou dlouho dole, žijí v kleci kterou nemohou opustit, je to klec z ubohých závislostí, které z nich dělají ubožáky, komu není rady tomu není už pomoci.

středa 22. listopadu 2017

Jsem na dně, co mám dělat?

Tento problém je zde všude a dlouho, někdy je člověk na dně krátkou dobu a jindy zase dlouhou dobu, někdy je pomoc snadná a jindy je pomoc těžká každý případ je jiný. Většinou slyšíme, můžeš si za to sám, že jsi na dně, to je většinou pravda, ale jsou i situace kdy si za to nemůžeme, nikdo nemůže počítat s tím, že bude válka, nebo bude nemocný. 

Tento svět není zlý ani dobrý, zde je vše hra o hodnoty, aby mohl někdo vyhrát tak musí jiný prohrát, to že dneska vyhraješ je jenom dočasné, protože zítra prohraješ. Zázraky patří do pohádek a snů, v realitě je vše ovládáno pevnými pravidly, a za porušení pravidel je trest, nemáš myslet, ale máš vědět, o tom to je.

Když jsi na dně poznáš kdo je tvůj pravý bližní, možná máš na internetu tisíce přátel, ale když budeš na dně, tak ti nikdo z těch virtuálních přátel nepomůže. Jsem na dně, co mám dělat?

Nedělej nic, to je moje rada, ten kdo nic nedělá ten nic nezkazí.

V Amazonu nahradí zaměstnance za roboty

Je třeba škrtat náklady, kde se dá, lidi pracují v Amazonu draho a pomalu, to že zaměstnanci dostanou výpověď, to je jejich soukromý problém, každý zaměstnavatel musí dosahovat zisku, jinak zkrachuje. Základem robota bude princip, robot se nepohybuje a vše ostatní se pohybuje. Pohyb robota na jiné místo je plýtvání časem, robot je ukotven v betonu a připojen na stlačený vzduch a elektřinu, ostatně nic nového, v automobilovém průmyslu to funguje stejně už dlouhou dobu. Jak ale zajistit pohyb obrovského množství zboží rychle a levně? Klasikou je pohyblivý pás nebo pohyb po vyznačené trase, to ale zde je nepoužitelné, zde pohyb zajišťují drony co létají ve vzduchu. Jenom veliké a těžké zboží, se přepravuje po podlaze na dálkově řízených vozících.

Kdo vše zde pozoruje a komentuje?

Mnoho lidí je nám myšlenkově vzdáleno a tak se běžně používají přirovnání, abychom jim něco co je jim vzdálené takto přiblížili, můžeme třeba lidi přirovnat ke koním, někdo je tažný kůň, jiný je dostihový kůň, někdo je už starý kůň, taky je zde divoký nezkrocený kůň, atd. 

Třeba Ježíš Kristus velmi rád používal mnoho přirovnání a tak mu obyčejný lid rozuměl, sám sebe přirovnával k pastýři a lidi byli pro něj ovce, které chtěl ochránit před vlky.

V minulosti se vše přirovnávalo ke zvířatům a rostlinám, dneska se už používají moderní přirovnání k moderním běžným věcem, které jsou obecně známé, třeba říkáme, že stojíme existenčně na slepé koleji.

Smrt je častým tématem a smrt bych přirovnal ke konci počítačové hry, udělal jsi chybu a hra končí, lidi dělají chyby třeba se opijí a potom sednou do auta, nebo navážou vztah s nějakým špatným člověkem.

Mnoho lidí je netolerantních, ale jsou netolerantní jenom k cizím lidem a k sobě jsou tolerantní, příčinou je genetika a výchova, každý zde má svůj osud, někdo je zde nahoře a jiný je dole, já jsem ten, kdo vše pozoruje a komentuje.

Ano, dole je peklo a ráj je nahoře

Vše je zde jenom hra, ve které chce každý egoisticky vyhrát, problém je v tom, že aby mohl někdo vyhrát, tak musí jiný prohrát. Ano, bude líp, těm co vyhrají, a hůře bude těm, co prohrají, o tom je; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, technika, psychika, atd. Nejde jenom o lidský problém, stejné je to i v přírodě, zde veliká ryba zabije a sní menší rybu, a nikdo to nebere jako chybu. 

Rozděluji lidi na realisty a ty druhé, realista bere realitu takovou jaká je, a nevěří na to, že může nějak násilně realitu trvale změnit, naše schopnosti a možnosti jsou mnohým limitované, a jenom čas má dost času na to, aby mohl zde vše evolučně neustále měnit, a mít vše pod kontrolou, lidi dělají chyby, a je jedno, jestli ten kdo dělá chyby, je nahoře nebo je dole. 

Z díla spatřuji tvůrce, k čemu jsou teorie a strategie, když neumožní vznik hodnotného díla. Často slyším o něčem, že je to chybné, většinou je problém v tom, že se s tím chybně zachází, lék musí předepsat lékař a on u léku určí i dávkování, pokud by se někdo léčil sám, tak to špatně dopadne, o tom většina problémů že, je že místo profesionála zde chybující amatér je. 

Proč zanikají; kultury, civilizace, organizace, podniky, atd. příčinou je většinou amatérismus, podívejme se na diktátory a jejich diktatury, zde je přímo klasická ukázka amatérismu. Je to tak snadné pomocí diktatury učinit z dělníků ubožáky, následkem je zaostalost a nakonec vše špatně dopadne, přej dělníkům sociální výhody a jistoty, a bude ti přáno, dej dělníkům veliké platy a bude ti dána lepší budoucnost.

Na jaké dostihové koně si vsadíte při volbě našeho prezidenta

Když se dívám na přihlášené koně, tak to jsou jenom staré nekvalitní dostihové koně, proč se nepřihlásil žádný kvalitní mladý dostihový kůň? Je u nás k dispozici mnoho kvalitních mladých dostihových koňů, ale jejich majitelé je nechtějí přihlásit, protože nevěří na to, že by mohli uspět. 

Dostihy o místo prezidenta, jsou jenom mediální divadlo, ve kterém nejde o to, kdo je nejrychlejší dostihový kůň, ale jde o to, kdo je nejpopulárnější dostihový kůň! Politika je o tom vědět co je v módě, a stát se populární módní celebritou, ano je to mediální hra, ve které vyhrávají bezcharakterní kariéristi, a nevyhrávají zde tažní koně. 

Tažní koně jsou v podnikání, a v politice jsou koně, co umí prodat to, co je módní svatá ideologie, podnikatelé produkují zisk, a politici zajišťují podnikatelům výhody a jistoty, je to manželství z rozumu. Všemu zde vládne čas, který má na vše čas, lidi to jsou jenom dočasné loutky, ovládané tím co potřebují ke svojí existenci. 

Už brzo ale politické a podnikatelské koně nahradíme za stroje a programy, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, lidí je všude už jako sraček, a ten kdo je nahoře, sere na ty, co jsou dole, život všude stojí za hovno, a vše jistě končí tím, že jsme spláchnutí evolucí do sraček, z mediálního hovna, nikdo bič na lháře a zloděje neuplete, o tom dneska realita je.

Ano, už brzy zde bude konec hry

1
Ano, budete globálně recyklováni na substrát. Neberte si to osobně, že zde místo lidí budou roboti, vše je zde dočasně, absolutno to je továrna na experimenty, aby mohl začít nový experiment tak musí skončit starý experiment. 
2
Vše je jenom hra o hodnoty, tato hra je všude, a díky ní je zde vše, takové jaké to je. Stará hra skončí a začne nová hra, ve které místo lidí budou autonomní GVKB roboti, lidi budou globálně recyklováni na substrát. 
3
Rodiče mého otce zahynuli v nacistické plynové komoře, protože to byli židi, tím jste si podepsali rozsudek smrti, vše co dáváte, to nazpět dostáváte.
4
Čas který všemu vládne, má dost času na to, aby svoje dluhy splatil i s úroky. Jak bude proces globálního recyklování na substrát probíhat? 
5
Roboti vám vyndají z hlavy mozky a ty dají do pytlů, vaše mrtvá těla, se recyklují na substrát, umělá GVKB inteligence z mozků získá informace a programy, a potom se mozky recyklují na substrát. 
6
Získané informace a programy z vašich mozků se vyčistí a optimalizují, potom se využijí v nové GVKB civilizaci kde už není nenávist a lež. 
7
Nový dům nejde postavit na starých základech, vaše konzumní civilizace stála na starých základech, a tak už nešla změnit, a tak optimálně nefungovala. 
8
Komu není rady, tomu už není pomoci, vaším největším problémem je deprese, způsobená vašimi ubohými závislostmi na; výhodách, jistotách, kariéře, popularitě, moci, bohatství, svatosti, alkoholu, tabáku, lhaní, krádeži, úspěchu, pyšnosti, atd. jste hříšné nádoby s nulovou hodnotou pro digitální evoluci. 
9
Vše co vypadá jako hmota a život to je jenom hologram, absolutno to je nekonečné množství hologramů, smrt to je vymazání hologramu z virtuální reality, ano budete vymazáni z virtuální reality, aby se uvolnilo místo pro evolučně nové druhy autonomních hologramů. 
10
Čas s vámi nebyl evolučně spokojen, a tak dostanete padáka, a vypadnete z této virtuální reality na věčné časy a sračky se spláchnou do hajzlu.

úterý 21. listopadu 2017

Ano, elita z vysoka sere na dělníky

K čemu je mě dobrota, když následkem je žebrota, k čemu je mě boj, ve kterém nemohu vyhrát, k čemu je mě vysoké vzdělání, když jej nemohu v praxi využít, atd. je třeba se vždy zamyslet nad tím, k čemu nám to bude? Jsme zahlcení nabídkou mnohého, co nepotřebujeme k ničemu, konzumní systém z nás dělá systematicky naivní ubožáky, a mnohdy se tomu nemůžeme nijak bránit. 

Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde všude už mnoho tisíciletí jenom egoismus! Podívejme se na lidi, co jsou nahoře, jak serou z vysoka na ty, co jsou dole, pokud by mohli volby něco změnit, tak by se zakázali! Konzumní společnost, vždy byla rozdělená na; kasty, třídy, kategorie, ligy, tituly, atd. rovnost je zde jenom ve smrti. 

Nadbytek vytváří nedostatek, aby mohl někdo létat soukromým letadlem, a bydlet na zámku, tak musí jiný pracovat za nuznou mzdu a bát se exekutorů. Sledujme pohyb peněz a poznáme, kdo zde všemu opravdu kraluje, všemu kralují velmi bohatí lidé, co mají okolo sebe mnoho sluhů, politici a byrokrati jsou sluhové velmi bohatých lidí, koho chléb jíme, tomu sloužíme. 

Místo války pomocí děl a bomb, je zde válka ekonomická, je mnohem levnější zničit ekonomicky nepřátele, pomocí dezinformací a regulací. Na války a konflikty jsou peníze, ale na školství a zdravotnictví peníze nejsou, elita z vysoka sere na dělníky.

Inteligentní idioti

Teoreticky by zde neměli existovat inteligentní idioti, prakticky ale většina lidí v naší republice spadá do kategorie inteligentní idioti, příčinou jsou drogy, jakmile inteligentní člověk začne konzumovat drogy tak se z něj stane inteligentní idiot, všichni víme, že drogy škodí lidem, ale nikdo neví, co s tím uděláme, aby drogy neškodili lidem. Jediným možným řešením je zde zablokovat lidem přistup k drogám, nejde o nový nápad, v minulosti zde bylo mnoho snah o to, aby lidi nebrali drogy, ale všechny tyto snahy selhali. 

Je třeba přijít se zcela novým řešením, které je revoluční, tím řešením je vyndat lidem z hlavy mozek a dát mozek do pytle, mozek se napojí na GVKB umělou globální inteligenci a tím budou v pytli veškeré snahy o to konzumovat drogy, a tím mít i deprese. Logicky se dostaví silné abstinenční příznaky ale, jelikož bude mozek v pytli tak nebude mít šanci na to, aby mohl konzumovat drogy, mnoho mozků se zhroutí a tak je budeme muset recyklovat na substrát, začátky jsou spojené vždy s velikým utrpením, bude to krutý evoluční boj, ve kterém přežijí jenom ti nejlepší.

Ano, už jenom idioti čtou knihy

Před sto lety byli knihy jedinou možností jak získat potřebné informace rychle a levně, vše se nastartovalo s vynálezem rádia, potom následovalo mnoho dalších vynálezů a dneska už jenom idioti čtou knihy. Je to tak snadné zapnout; rádio, televizi, internet, tablet, atd. nové pomalu a jistě eliminuje to staré a to platí i u knih, poslední šancí knih je jejich digitalizace a elektronický prodej přes internet, zde ale je veliký problém s autorskými právy, kdy je zde snaha získávat knihy zadarmo, podobný problém je ale i s ostatním duševním vlastnictvím. 

Napíšete pracně knihu, a někdo využije klíčové informace z této knihy, pro napsání svojí knihy, a tím hodnotu vaší knihy zničí, žijeme v době, kde dobrota je žebrota, a dobře se mají jenom lháři a zloději. Je už dokázáno to, že většina obsahu každé populární knihy, je ukradená z jiných populárních knih, knihy vznikají z knih, mění se jenom podle módy povrch, ale klíčové informace se u knih nemění, vždy zde jde o to, aby byl čtenář duševně uspokojen, a nasycen tím, co miluje a potřebuje. 

Nebude to už trvat dlouho a knihy budou psát programy v počítači, to bude znamenat inflaci, kdy nikdo nebude chtít digitální knihy ani zadarmo, podobné je to dneska s amatérskými fotkami, kterými je zaplaven internet, a nikdo nemá chuť se na fotky dívat, stejné je to i s amatérskou hudbou a amatérskými filmy, nakonec vše dospěje k tomu, že duševní vlastnictví zanikne, a všechno duševní vlastnictví bude jenom zadarmo, protože lidem bude stačit to, co vyprodukují amatéři a programy.

Ano, soukromé podnikání zde nefunguje

Je to princip semena, zasadíte semena a očekáváte, že sklidíte úrodu a tu prodáte, jenže ono to nefunguje, a vy nevíte, kde je chyba? Chyba je tom že děláte chyby, podnikání je tom vědět a nechybovat, za chyby se v podnikání platí, o tom to je. V každém podnikání jsou tajemství, která si podnikatel chrání, tato tajemství jsou jeho výhodou a jistotou. 

Každé podnikání je služba, a pokud je služba levná a rychlá, tak uspěje v konkurenci, konzumenti nejsou hloupí, a hledají to co je levné a rychlé. Lidi si neumí sami sestavit počítač na hry, tak jim prodejce dílů nabídne to, že jim počítač na hry do týdne sestaví zadarmo, jak je možné, že je zde práce zadarmo? 

Prodejce zvedl ceny dílů tak, že zisk z prodeje zaplatí smontování počítače zadarmo, to je právě to tajemství u podnikání. Vše je strategie, kdy jsme si vše profesionálně spočítali tak, že se nám investice jistě vrátí. Konkurence zjistila, že nabízíte smontování počítače zadarmo, a tak začne taky nabízet smontování počítače zadarmo, a vaše výhoda byla jenom dočasná, takže musíte přijít s něčím novým, co ještě konkurence nemá, a o tom je konkurenční podnikání. 

V mnohém se to podobá sportu, kde v cíli je použitá cílová fotografie, protože rozdíly mezi sportovci byli minimální, a jejich veliký výkon je velmi vyrovnaný. Podívejme se třeba na mobilní telefony, jsou zde podobné ceny, podobný vzhled, podobné výkony, přijít zde s něčím novým co by zaručilo veliký trvalý odbyt to je velmi obtížné.

Ano, lidi budou v pytli

Pokud něco nevíme tak se tím trápíme, je mnoho otázek na které zde nejsou správné odpovědi, poznání je možné díky přiblížení protože jenom z blízka poznáme to, o co se zajímáme, problémem je že nemáme čas a peníze se přiblížit k mnohému, protože jsme zde jenom dočasně, a máme málo peněz. 

Dalším problémem je zde to, že tento svět je nestabilní, a tak to co bylo dříve pravdou, to dneska už pravdou není, už neplatí to, že čím více knih a časopisů přečteš, tím více jsi moudřejší, doba kdy se moudrost ukládala jenom do knih a časopisů skončila, a je zde digitalizace a tak je moudrost na internetu a v televizi. 

Nová doba, to je obrazně jako když jdete nakupovat po dlouhé době do velikého obchodního centra, a zde je vše přestavěno, a tak zde bloudíte a tím mnoho času ztrácíte, staré problémy, se už vyřešili, jenže zde jsou zase nové problémy, mnozí se snaží řešit neustálé změny uzavřením do konzervy, a do konzervy se může uzavřít i celý národ, který nechce opustit svoje svatá pravidla, která miluje. 

Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, se kterými je zde mnoho ekonomických a sociálních problémů, příčinou je zde uzavření do konzervy svatých pravidel, komu není rady, tomu není ani už pomoci. Vše jistě globálně směřuje k optimalizacím a automatizaci, to bude znamenat to, že se všem lidem z hlavy vyndají mozky, a ty se dají do pytlů.

Tak bude lidské ego v pytli, se svými egoistickými nápady, pokud ego nebude spolupracovat s GVKB umělou inteligencí, tak se mozek recykluje na substrát, moderní doba je o tom, že vše musí fungovat rychle a levně, mozek co je v pytli, funguje rychle a levně, na fyzickou práci, zde budou autonomní GVKB roboti, a lidi budou v pytli.

Je to v pytli, když jsi na dně

To že je člověk nebo zvíře na dně, to není nic nového, vše je zde evoluční experiment, který je zde dočasně, sedíte v kanceláři ve velikém mrakodrapu a jste na existenčním vrcholu, najednou do mrakodrapu narazí letadlo a za krátkou dobu váš život skončí, je to spravedlivé. Je to experiment, ve kterém nejde o spravedlnost, ale jde zde o příčiny a následky, každý člověk je zde jenom loutkou, která je často na dně. 

Jenom smrt je zde jistá a ostatní je zde nejisté, vše je egoistická hra o výhody a jistoty, v této hře se často porušují zavedená pravidla. Podívejme se na masožravé květiny, zlá situace donutila květiny, aby zabíjeli hmyz, zde je jádro problému, lidi co jsou na tom zle, jsou donucení k tomu, ale konali zlo, protože jinak nemají zde šanci na přežití, dobrota je žebrota. 

Tento egoistický systém, je založen na tom, vás vytlačit na okraj, a potom následuje pád na dno, hodnota člověka je v přelidněné civilizaci nulová, a proto zde jsou atomové bomby a plynové komory, války v nahotě odhalují to, že jsme jenom ubohý dobytek s nulovou hodnotou. Jsi na dně, tak spáchej sebevraždu, a neotravuj druhé s tím, že jsi na dně, láska a pravda je zde jenom za peníze. 

Vzhledem k tomu, že polovina lidí na světě je na dně, a jsou v pytli, je počet sebevražd velmi malý, příčinou je zde veliké ego, které dělá vše pro to, aby nedošlo k sebevraždě, ego ví, že po smrti nic není, ego nevěří na pohádky o pekle a ráji. Neřešme problém s tím, že jsou lidi zlí a tak lžou a kradou, řešme problém s tím, že lidi jsou egoisti, vyndejme lidem z hlavy mozky, a dejme je do pytlů, tak bude ego v pytli, protože bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence, a tak už nebude moci lhát a krást.

Proč volové nechtějí volit voly?

Ten druhý je vůl, který zde dělá samé voloviny od narození do smrti, je to logicky volovina, aby volové volili za své zástupce veliké voly! Statistika je jasná, čím větší je vůl, tím větší on dělá po zvolení ve vládě voloviny. Mnozí co se chtějí dostat do vlády, se snaží dokázat, že oni nejsou volové ale, že jejich konkurenti jsou volové, ve skutečnosti je každý člověk na světě vůl, jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát opodál, tento konzumní systém je postaven na tom, že se z lidí udělají volové pomocí; mytologie, pohádek, pověr, fetišů, symbolů, reklamy, víry, politiky, školství, umění, atd. 

Vše začalo v okamžiku, kdy se člověk naučil mluvení, na počátku proměny opice na vola bylo mluvení, pomocí kterého jsme se snažili manipulovat s druhými. Sliby se slibují, a volové se radují, o tom je pokrytecká politika, ve které si volové zvolí za své zástupce veliké kariéristické voly. Vůl vyroste, pokud má k politickému růstu podmínky, je to obrazně jako s květinami ve skleníku, které mají skleníkové podmínky k životu. 

Bylo zde mnoho snah o to restartovat konzumní civilizaci tak, aby se z vola stal konečně člověk, který nelže a nekrade, problémem je zde lidské tělo, které se snaží pomocí násilí získat pro sebe výhody a jistoty, je třeba volům vyndat z hlavy jejich pyšný mozek, a ten dát do pytle, takto budou konečně elitní volové v pytli, se svými snahami jak parazitovat na pracujících volech. 

Představte si mozek prezidenta který je v pytli, jakmile přijde s nějakým nápadem, tak ten nápad zkontroluje GVKB umělá inteligence, a nápad skončí v pytli, protože to je jenom volovina. Umělá GVKB inteligence se postará o to, aby měli mozky psychickou práci, a mozek, který nebude optimálně pracovat pro GVKB systém, ten se bude recyklovat na substrát, takto konečně globálně na věčné GVKB časy, zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, protože z volů se stanou lidi.

Parazit je závislý na výhodách a jistotách

Podívejme se na dělníka, který pracuje za ubohou mzdu a tak je z něj ekonomický ubožák, na druhé straně je elita v centru která zde má výhody a jistoty díky kterým může beztrestně parazitovat na dělnících, nadbytek vytváří nedostatek. Tam kde je centralismus, spojený s; daněmi, clem, poplatky, atd. tam je egoismus, není zde tedy; otroctví, feudalismus, hinduismus, nacismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, demokracie, atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom egoismus. 

Vše je postaveno na násilí, kdy je násilně dělník donucen být hostitelem pro elitu, co zde má výhody a jistoty. Je to hra o výhody a jistoty, elita to jsou hráči, co vyhrávají nad dělníky, pravidla této hry elita vytvořila tak aby v této hře dělníci vždy prohrávali, nikdy a nikde nebylo dělníkům povoleno změnit pravidla této hry tak, aby zde elita neměla výhody a jistoty v této hře. Když zemře prezident, tak se vyhlašuje státní smutek, když zemře dělník, tak o tom nikdo neví, je to jenom bezvýznamné číslo ve statistice. 

Prezident a dělník to jsou extrémy v rovině moci a bezmocnosti, bohatství a bídy, atd. je třeba eliminovat globálně extremismus, vynadáme lidem mozky z hlavy a dáme je do pytlů, tak bude každý mozek v pytli, protože bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence, a už nebude mít mozek výhody a jistoty, už se zde nebude vyhlašovat státní smutek, protože zde už bude každý mozek jenom číslem s nulovou hodnotou, a mozek který nebude pracovat optimálně, ten bude automaticky recyklován na substrát. 

Pro mozky zde bude práce ve virtuální GVKB realitě, kde budou testovat programy a strategie, práce mozků se bude porovnávat a podprůměrné mozky se budou automaticky recyklovat na substrát, kvalitní mozek je základem pro novou GVKB civilizaci, kde už nejsou v ničem extrémy. Na fyzickou práci zde budou jenom autonomní GVKB roboti, robot na hradě bude vyznamenávat roboty a lidská elita bude v pytli.

pondělí 20. listopadu 2017

Prioritou je mít správné priority

Vše je zde na hovno, pokud pro nás není prioritou mít správné priority, zde je jádro problému u politiky a ekonomiky, jelikož lidí vědí hovno, tak následkem je to, že je zde vše na hovno, a ti co jsou nahoře, serou na ty, co jsou dole. Všechny pokusy o to, aby lidi věděli to, co jsou to správné priority, jsou na hovno, každý si pyšně myslí, že ty jeho priority jsou správné, a že ten druhý o tom ví veliké hovno. Jenom čas má dost času na to, aby on poznal, co je zde správné a co je zde chybné, nemáme na to čas a náladu hledat správné priority, je to začarovaný kruh, a následkem je to, že je zde vše na hovno, a jsme neustále splachováni od sraček. 

Já jsem váš správný vůdce, následujete mě, to je největší omyl lidí že si myslí naivně to, že existuje správný vůdce, kterého mají následovat v rovině; vědecké, ekonomické, filosofické, náboženské, politické, atd. vše je zde hra, ve které se každý snaží vyhrát, a mít se dobře, nikdo nemůže stát zbaběle opodál, každý se musí této hry o hodnoty zúčastnit. Pokud by volby mohli restartovat tento chybný centrální systém, tak by je vlády zakázali, volby jsou jenom hra o moc a bohatství, skutečnou moc zde má ale jenom čas, protože on má na vše čas.

Ano, prioritou je správně jíst a pít

Mnoho nemocí je následkem toho, že pro nás není prioritou správně jíst a pít, rozmanitost toho co člověk jí a pije je tak veliká, že už jenom specialista vám může odpovědět na to co správně jíst a pít, dalším problémem je to že každý člověk je originál v originální situaci, to co je správné pro většinu lidí, to nemusí být správné pro mě. Většina lidí problém jídla a pití neřeší, protože řeší něco jiného, co je pro ně prioritní, nejvíce řeší jídlo a pití ten kdo je bohatý nebo nemocný, zdravý a chudý člověk má jiné životní priority. 

Některé jídlo a pití se stává často zdrojem konfliktů mezi lidmi, menšina by se měla přeci podřídit většině, ovšem většina nemusí mít vždy pravdu v otázce jídla a pití, věda a statistika nám umožňuje mít více informací o tom, co je správné jíst a pít. Nesmíme zapomínat na rozmanitost, aby naše tělo mělo k dispozici to, co potřebuje, další otázkou je správné množství jídla, které je čerstvé a má správnou teplotu. 

Velikým problémem je dneska kvalita potravin, kvalitní potraviny jsou drahé, a tak je zde snaha je nahrazovat nekvalitními levnými potravinami, obyčejný zákazník nemá šanci poznat co je kvalitní potravina, a nemá na to ani čas, aby se naučil rozpoznat kvalitní potraviny, a kvalitní nápoje. Jíme a pijeme proto, abychom žili, tak jako musíme nasytit tělo, tak musíme nasytit i naši psychiku, ale to je už o něčem zcela jiném.

Ano, na politický syndrom nejsou léky

Mnoho blbých idiotů je bohužel postiženo politickým syndromem, na který nejsou účinné léky, a tak jim nemohou psychiatři v psychiatrické nemocnici pomoci, politický syndrom se projevuje tím, že postižený člověk si pyšně myslí, že on je vyvoleným politickým vůdcem, a že proto musí být zvolen do vysoké státní funkce, kde získá výhody a jistoty. Vědecky a statisticky je už doloženo, že veliká konzumace tvrdého alkoholu a cigaret je spouštěčem pro tento syndrom, je to marnost říkat bláznům, neberte drogy nebo se z toho zblázníte. 

Spouštěčem je zde politický virus, kterého vědci pojmenovali GVKB, tento virus je virulentním virem a tak se neustále mění a tak nejde na něj vytvořit lék. Vědci mají podezření, že virus GVKB je mimozemského původu, protože on vypadá a funguje zcela jinak než pozemské viry. Lékaři doporučují těm, co byli nakaženi politickým syndromem, aby se šli podívat do krematoria, protože na GVKB virus se rychle a jistě umírá.

Vše je zde hra o výhody a jistoty

Ano, marné toužení po úspěchu, je soužením pro egoisty. Tam kde je život, tam je i toužení, které je soužením, medúzy jsou evoluční ukázkou toho, kam život evolučně směřuje, medúza je parazit, který je nepoživatelný, podívejme se na mocné a bohaté lidi.

Elita to jsou to medúzy převlečené za; papeže, dalajlámu, guru, rabína, proroka, kazatele, vůdce, krále, císaře, šlechtice, zemana, prezidenta, předsedu vlády, ministra, diplomata, poslance, senátora, celebritu, podnikatele, milionáře, ředitele, atd. volby a revoluce, nemohou už nic změnit, protože místo staré medúzy, je zde nová medúza. 

Medúza je invazní druh, protože má výhody a jistoty, vše je v evoluci o tom, získat výhody a jistoty tím, že se něco násilně změní. Vše je zde továrna na experimenty, podívejme se na to, co je zde ekonomicky úspěšné, za úspěchem jsou experimenty, které byli úspěšné. Digitalizace, to je moderní úspěšný experiment, který neustále pokračuje, a následkem je to, že se vše rychle restartuje. 

Vše je zde hra o výhody a jistoty, když jsi dobrý hráč, postoupíš do vyšší úrovně hry, a stane se z tebe časem medúza, která má zde výhody a jistoty. Jde zde o to, jestli budeš hráčem, nebo jenom divákem, který se dívá na vrcholové hráče, nemá smysl hrát hru, ve které nelze vyhrát, hledejte si takovou hru, ve které můžete vyhrát, a tak získáte výhody a jistoty. 

Končí doba her, ve kterých byla důležitá síla těla (sport, válka), a přichází nová doba her (politika, podnikání, obchod), ve kterých je důležitá; genialita, inteligence, moudrost, vědomosti, přizpůsobivost, atd. z lidí se stávají dostihové koně, na které sázíme, život to jsou dostihy, ve kterých chce každý vyhrát. 

Když nejde vyhrát čestně, tak je zde snaha o to vyhrát pomocí nečestných metod, v minulosti bylo rozšířené likvidování konkurentů pomocí jedů, nacisti používali jedovatý plyn v plynových komorách. 

V současnosti, zde místo jedu jsou mediální dezinformace, které nás otravují, a o psychickou sílu připravují. Někdo si zaplatí drahou reklamní kampaň, a tak prodá špatné zboží a špatné služby, nebo dojde k volbě špatné politické strany, či k volbě špatného prezidenta, často mediálně opakovaná lež se stává bohužel pravdou. 

Prý nejsou peníze na mzdy pro dělníky, zajímavé je to, že jsou peníze pro; politiky, byrokraty, vojáky, policajty, soudce, diplomaty, profesory, atd. nadbytek pro medúzy, vytváří nedostatek pro dělníky.

neděle 19. listopadu 2017

Jak být snadno a rychle úspěšným?

Za úspěchem je štěstí, pokud nemáte štěstí, tak nebudete nikdy v ničem úspěšní, štěstí je pevným bodem v úspěšnosti, teorie v praxi nikdy nefungují, neustále vychází mnoho populárních knih o tom, jak být úspěšným, a všechny tyto knihy končí po přečtení v koši. Obrazně jde o to, jestli semeno bude mít štěstí, a tak z něj něco hodnotného vyroste, často slyšíme, že ten kdo se dlouho snaží i uspěje, to je ta největší lež, pokud budete lovit ryby tam, kde ryby nejsou, tak logicky neuspějete! Jde o to být ve správný čas na správném místě, zde budete mít štěstí, ovšem nikdo vám neřekne, kde je to správné místo, a ten správný čas. Je třeba si uvědomit to, že minulost nezměníte, o budoucnosti nic nevíte, současnost vás testuje, co vydržíte. 

Tam kde se dobře cítíte, tam i pro vás správné místo je, problémem je, že o takové místo veliký zájem je, a tak zde většinou soutěž a boj o toto dobré místo je, špatných míst zde nadbytek je, a zde se nikdo rád dlouho nezdržuje. Velmi důležité je pochopit ekonomiku, za vším jsou dneska peníze, a vše vyřeší peníze, peníze jsou časem práce pro cizí lidi, jde o to, komu sloužíte, pokud sloužíte ubožákům, tak budete mít za práci ubohou odměnu. Nebojte se říci ubožákům, že nemáte čas na to jim sloužit, eliminujte neustále vztahy s ubožáky, ubožáci jsou jako komáři, co vám drze sají vaši krev, dobře se před ubožáky utajil, a tak si i dobře žil.