pátek 30. června 2017

Ano, v politice úspěšní jenom paraziti

Z díla se pozná tvůrce, podívejme se na to jaké dílo zde zanechal po sobě každý politik a dospějeme k tomu, že každý politik je profesionální prorazit, co je to politika? Politika je boj o výhody a jistoty, výhody a jistoty jsou drogou pro parazity, podívejme se na parazitující viry v přírodě a v počítačích, těmto parazitujícím virům jde prioritně o výhody a jistoty, jejich heslem je to že dobrota je žebrota. Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický centralismus, statistika jasně odhaluje to jak zde vše ekonomicky a sociálně funguje už mnoho století, principem je pro politické parazity, dobře se před ubožáky utajil, a dobře si i jako politik žil. 

To co se děje v politice je jenom o lžích a krádežích, politici se podobají klíšťatům, přisají se na stát, a vysávají jej ekonomicky tak dlouho, dokud je jim to umožněno. Nejlépe vystihuje politika jeho stránka na Facebooku, většinou se mu o tuto stránku stará jenom nějaký jeho dobře placený sluha, protože politik nemá čas a náladu se věnovat zadarmo pracujícím ubožákům. Politik se snaží dělat jenom to, co mu přinese výhody a jistoty, vše ostatní považuje za ztrátu času. 

Pokud bychom globálně zakázali ideologie tak bychom ukončili období, ve kterém na nás viry parazitovali, všechny ideologie se snaží lidem přeprogramovat mozek a udělat z lidí hlupáky a chudáky pomocí; politiky, náboženství, sekt, dogmat, módy, rituálů, kultů, pověr, fetišů, pohádek, reklamy, symbolů, mytologie, dezinformací, armády, školy, atd. Počátek všech problémů je v extremismu, je to jako s rychlostí auta na silnici, rychlost auta musí být přiměřená situaci, nepřiměřená rychlost je extrémem. 

O tom, že lidi dělají při řízení aut amatérské chyby, nikdo nepochybuje, a politici jsou ve stejné pozici jako řidiči, taky amatérsky chybují, pokud chceme eliminovat depresi u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, rodiny, psychiky, školství, atd. tak musíme politiky nahradit za počítače, které budou globálně vše optimálně kontrolovat, aby lidi zde nemohli amatérsky chybovat, a počítače budou chybné lidské jedince, optimálně globálně eliminovat.

čtvrtek 29. června 2017

Nahradit vysokoškoláka za robota, je mnohem snadnější, než nahradit dělníka za robota

Kdy zvítězí pravda a láska? Aby mohla zvítězit konečně pravda a láska, tak se musí člověk nahradit za robota, člověk je tvoř hříšný, a nemá silnou vůli, pomocí které by se dokázal psychicky a fyzicky změnit k lepšímu. 
Když to nejde opravit, musí se to vyměnit, a tak lidi budou neskenování, a po naskenování budou jejich těla eliminované, místo lidí zde budou inteligentní roboti. Je třeba si konečně uvědomit to, že vše je zde jenom hologram, místo genetického hologramu zde bude hologram robota, vše je zde dočasně, pokud jsme vytvořili civilizaci plnou strojů a programů tak musíme i logicky vytvořit robota, který bude strojem a programem. 
Člověk do moderní digitální civilizace logicky nepatří, a zaměstnavatelé proto začínají přecházet na automatizaci a optimalizaci, snahy o to přesunout průmysl do míst s levnou pracovní silou, jsou posledním zoufalým pokusem korporací, jak vyřešit to že je ekonomika v krizi, díky drahé pracovní síle, v bohatých národech. 

Je to jako se zánikem náboženství v bohatých státech kdy bylo náboženství nahrazeno konzumní kulturou, nevěřte slibům politiků, že bude lépe, protože politici mají na to ekonomické programy, jak eliminovat lidské problémy. Jádrem všech problémů je zaostalý člověk, představme si to, že nastane transformace od spodu, ale začne o vrcholu mocenské pyramidy, najednou vysokoškoláci poznají, že na jejich místech sedí roboti a z vysokoškoláků se stane levná pracovní síla. 
Nahradit vysokoškoláka je mnohem snadnější než nahradit dělníka, práce vysokoškoláků je pro roboty ideální, budou sedět v kanceláři, kde na ně nebude pršet a kde budou mít k dispozici elektřinu a optický internet. 
Ve velikých kancelářských budovách budou logicky i servisy na roboty kde se roboti opraví a vyčistí, aby mohli nahradit; krále, šlechtice, milionáře, celebrity, ředitele, podnikatele, obchodníky, prezidenty, ministry, diplomaty, byrokraty, soudce, poslance, senátory, novináře, celebrity, profesory, atd. Genocida je v evolučním procesu naprosto běžná, na věčné časy zde jsou jenom základní pravidla, co se milion let nemění, vše ostatní je zde jenom dočasným experimentem evoluce.

Extremismus stvořil konzumní peklo

Není zde demokratický kapitalismus, je zde fanatický extremismus, z díla poznáme tvůrce, ano elita, která zde rozhoduje o nás bez nás se skládá z fanatických extrémistů, revoluce a války v nahotě odhalují to, co je nám v době míru skryto. Naší podstatou jsou přirozená pravidla obsažená v lidové moudrosti, všechny staré knihy se snaží z lidí udělat hlupáky a chudáky ve jménu módy a ideologie, klasikou jsou knihy, které vydává elita. 

Není zde konflikt mezi dobrem a zlem, je zde konflikt mezi pravdou a lží, v tomto konfliktu je vítězem vždy bohužel jenom lež, proč pravda byla vyhnána z naší konzumní kultury a lež se zde stala pro lidi všemocným nesmrtelným bohem, kterému otrocky sloužíme. Nelze sloužit lži a pravdě současně, ten kdo zde říkal pravdu, skončil většinou jako mučedník, protože jej mocní a bohatí lháři umučili a zabili. 

Proč zde jsou ubohé národy, co je příčinou zaostalosti a ubohosti u těchto národů? Příčinou je to, že zde kraluje všemu lež, lež vede k tomu, že lidem vládnou profesionální lháři, lež zde ovšem byla už od počátku vzniku života, jenže v přírodě to co lže, nemá k dispozici výhody a jistoty jaké zde má lidská elita která má k dispozici; soudy, vězení, policajty, vojáky, byrokraty, politiky, atd. pokud by zde vládla objektivní pravda, tak bychom nepotřebovali k ničemu centralizaci, a rodina by se zase stala základem konzumní společnosti. 

Co je to lež, to ví každý, ale co je to pravda, to už nikdo neví, se lží se každý setkává mnohokráte za den, ale s pravdou se setkáváme jenom jednou za celý život. Pravdou je to co zde platí tisíc let, a není to třeba opravovat a měnit, naopak lež je zde vždy dočasně, a neustále se mění podle situace a módy. 

Pravdou je že dobrota k cizím lidem z nás dělá žebráky a ubožáky, pokud jsme nuceni žít s cizími lidmi, tak se staneme závislými na lhaní, nepříteli se přeci neříká pravda. Pokud je zde veliký problém s ekonomickými a psychickými parazity, tak příčinou je to, že díky našemu lhaní máme přeprogramovaný mozek dezinformacemi. 

Je to naivní marnost snažit se lhářům nastavit objektivní zrcadlo, aby spatřili to, že jsou lháři, Stvořitelem všeho je zde pravda, a Ničitelem všeho je zde lež, pokud hledáte boha tak hledáte pravdu, promluvím k vám v podobenstvích, jak bylo předpovězeno proroky, tam kde jsou plná koryta, tam je dobytek, tam kde jsou výhody a jistoty pro svatou elitu, tam jsou lháři a zloději, co rozhodují sobecky o nás bez nás. 

Nemá smysl se snažit změnit člověka pomocí svaté morálky a bezcharakterní politiky, smysl má jenom eliminovat výhody a jistoty, z konzumní kultury. Zavede se globální přídělový čipový systém, a kdo zde bude příživníkem, ten skončí v pracovním táboře, vše budou řídit inteligentní počítače a GVKB roboti budou sedět v kancelářích. 

Lidi zde budou jenom dělníky, co jsou oblečení ve vojenských uniformách, vše bude fungovat na principu GVKB řádu, každý hříšný neřád který lže a krade, bude okamžitě roboty eliminován. Takto konečně zvítězí pravda nad lží, vše je jenom o tom, že jak si to uděláme, takové to i máme. 

středa 28. června 2017

Bílé límečky už nejsou v módě

Myslíme, protože jsme inteligentní, myšlení to je psychická práce a u práce je důležité nechybovat, ale poučovat se z chyb druhých. Podívejme se na to, jak to dopadne, když chybuje prezident nebo ředitel, tyto chyby mají veliké následky a proto bychom neměli na místa prezidentů a ředitelů používat lidi ale lepším řešením je použít moderní počítače a moderní programy, tak jako stroje dokázali nahradit mnoho dělníků, tak stroje mohou nahradit i mnoho bílých límečků! 
Dověděli jsme se, že i nadnárodní korporace dřou své kancelářské kádry, takzvané bílé límečky. To, že dřou i špinavé límečky, víme už velmi dlouhou dobu. Vykořisťování dopadá na obě zaměstnanecké kategorie, a že mírně privilegované bílé límečky mají jen už jen zdánlivou výhodu. 
Ve skutečnosti je jejich podobnost s dělnickou třídou se špinavými límečky stále větší, a výhledy do budoucna spíš mizerné. U špinavých límečků jde o zotročení těla, v případě bílých límečků jde o zotročení inteligence. Zaměstnanci korporace jsou hned při náboru nuceni podepsat, že budou dodržovat obchodní tajemství. Speciální doložka pracovní smlouvy jim prakticky zakazuje mluvit o vnitřním dění ve firmě.
 
Do jisté míry je to pochopitelné, firmy si cení informací, díky kterým si udržují konkurenční výhodu. Doložky regulují i to, co může být o firmě napsáno. Firma sama vyrábí reklamní kampaně. Existuje několik variant přípustného dialogu o nadnárodní korporaci. První z nich je oslavné vyprávění o tom jak obrovské korporace došly na ekonomický vrchol. 
Zjišťujeme, že korporace nejsou nic více než válečný stroj poháněný lidskou prací, ve kterém se zaměstnanec učí sám sebe pojímat jako součást mašinerie. Bílý límeček je rovněž zapojený fyzicky, ale oproti dělníkům je jeho zapojení o dost pohodlnější. Účelem uspořádání pracovního prostoru je dostat se k mysli a donutit ji podat maximální výkon, jakého je schopna. 
Neustále je vyžadováno být inovativní, kreativní a myslet optimálně. Ze začátku tuto hru vydrží hrát každý, ale vzhledem k tomu, že se jako bytosti opotřebováváme, dříve či později již nedokážeme vykročit ze zaběhlých kolejí. Korporace zkouší na bílých límečcích, kolik toho vydrží. 
Pokud někdo hodnotí vaši pracovní etiku jako chybnou, velmi často ve skutečnosti hodnotí vaši neochotu se nechat pohltit otrockým řádem práce. Právě díky vědě a technice jsou si totiž všechny korporace podobné. Logicky nastává útěk z korporací a nejlepší volbou je být státním zaměstnancem, stát se stal pro nekvalitní zaměstnance vytouženým rájem, ve kterém se nemusí otrocky pracovat. 

Místo blázince je zde psychiatrická nemocnice

Jak vlastně dochází k tomu, že někdo skončí v blázinci, protože se on zbláznil? Lidově se říká o bláznech, že jim přeskočilo v hlavě, logicky je zde otázka, a co jim vlastně v hlavě přeskočilo? V hlavě jim přeskočila svatá pravidla, místo normálních pravidel se stala prioritními nenormální pravidla, a tak došlo k tomu, že je zde blázen, kterého cvokaři léčí ve cvokárně. Proč pravidla v hlavě přeskočí? 
Pravidla přeskočí díky problémům, které nedokážeme vyřešit, naše možnosti fyzické a psychické jsou limitované a pokud je zde problém, který je mimo naše možnosti tak jej nevyřešíme a následkem je přeskočení pravidel. Podívejme se třeba na mocné a bohaté lidi, kterým v hlavě přeskočilo a tak se zbláznili, měli nějaké představy jak zde mít jistoty a výhody které si nezaslouží, ale narazili na problémy, které nedokázali vyřešit, a tak se zbláznili a skončili v blázinci. 
Často je zde snaha zbaběle před problémy utéci pomocí hříšných závislostí (dluhy, drogy, kariérismus, lež, krádež, zrada, pyšnost, lakomost, pokrytectví) jenže kdo koná zde druhým zlo, musí počítat s tím, že zle i dopadne. Podle mě jde o špatnou minulost člověka nebo národa, podívejme se třeba na lidi z míst, kde rostou banány, s těmito lidmi jsou veliké problémy, protože mají špatnou genetickou minulost, a tak se nedokážou přizpůsobit moderní digitální kultuře, ve které je třeba být profesionálem, na kterého je spolehnutí. 
Zde je optimálním řešením přemístit letecky tyto lidi zpět do míst kde rostou banány, je chybou se snažit tyto lidi násilně převychovat, převýchova změní jenom povrch, ale pod povrchem zůstává pořád opice co má ráda banány. Jak léčit správně lidi v blázinci, abychom zde už neměli problémy s tím, že je ten druhý blázen, a tak je tento konzumní svět velikým blázincem. Nejlepší je lidi léčit pomocí vyhladovění těla a psychicky, měsíční pobyt na samotce o hladu dlouhou dobu, je ideální pro rychlé vyléčení bláznů, k pití dostanou blázni jenom mléko s vymačkaným česnekem, aby se jim vyčistilo tělo. 

úterý 27. června 2017

Proč vám neroste výplata?

Všude rostou ceny u zboží a služeb, ale vaše výplata neroste, proč tomu tak je? Nadbytek je možný díky nedostatku, pokud zaměstnancům nerostou výplaty tak politikům a podnikatelům, rostou zisky, čím více je zde mocných a bohatých lidí, tím více lidí i spáchá sebevraždu z ekonomických důvodů.

Představ si, že by globálně politici a podnikatelé, zavedli globální čipový přídělový systém, ten kdo by nepracoval profesionálně na 100%, ten by neměl co jíst, a zemřel by hlady, protože jídlo by bylo jenom ve velikých jídelnách, a potraviny by se nesměli prodávat. Nebyli by zde žádné podpory pro; nemocné, invalidy, nezaměstnané, důchodce, migranty, atd. vycházelo by se z toho, že stroj, který nepracuje, ten nepotřebuje existenční zdroje.

Politici a podnikatelé by žili na ostrovech, aby měli klid od ubožáků, co musí pracovat zadarmo od 15 let do smrti. Na plození dětí by byla certifikace, a pokud by se narodilo ubožákům ubohé dítě bez certifikace, tak by se to dítě eliminovalo. Je zde střet zájmů mezi ubožáky a elitou, elita využívá k udržení svých výhod a jistot mocenský systém složený z; policie, soudů, armády, byrokracie, pravidel, symbolů, kontroly, atd.

Problémem každé diktatury je degenerace, z lidí se stane dobytek, který začne ztrácet inteligenci a sílu, tento lidský dobytek je i málo odolný nemocem a tak zde jsou časté epidemie a narůstá závislost na konzumaci drog. Jde tedy o to, jak se rozděluje zisk z lidské práce, elita má snahu mít zisky centrálně pod kontrolou, aby mohla parazitovat sobecky na ubožácích, co zde musí mnoho pracovat.

pondělí 26. června 2017

Strach z neznámého je třeba léčit a vyléčit

Všimněme si toho, že stroje nemají strach, strach je spojen s inteligencí, která nechce chybovat, pokud stroj chybuje, tak se stroj rozbije, a majitel stroje musí vše opravit tak, aby stroj nechyboval. Vědci a statistici zkoumali příčiny chyb inteligence, a dospěli k závěru, že příčinou chyb jsou chyby, chyby vznikají z chyb, vše je zde o kopírování, zkopírujete; chybné informace, chybné programy, chybnou genetiku, atd. a tím budete chybovat.

 

Problém je často v tom, že něco je dneska bez chyb, ale zítra už to nebude bez chyb, protože se zde něco změnilo, tento svět je řekou událostí, neustále se mění; zákony, předpisy, výjimky, dogmata, symboly, rituály, elita, programy, databáze, počasí, charakter, politika, móda, atd. jedinou jistotou je to, že je zde vše dočasně, hromadíme zde hodnoty jenom pro naše dědice.

 

Strach z neznámého je třeba léčit a vyléčit, je třeba lidi pomocí GVKB dotazníků, co jsou na internetu naskenovat, a po naskenování těla lidí v krematoriu eliminovat, místo lidí zde budou globálně už jenom GVKB kovoví inteligentní roboti, a tak bude eliminován strach z neznámého, už zde nebudou z chyb vznikat chyby, vše bude neustále globálně aktualizováno a optimalizováno. Genetický člověk je zastaralý zaměstnanec, a proto jej nahradí GVKB robot, běž se podívat dneska do krematoria a na hřbitov, ať jistě víš, co tě bude brzo čekat.

Ano, egoismus je lepší než altruismus

Vše zde je založeno na dualitě a tak je zde; dobro a zlo, láska a nenávist, egoismus a altruismus, pravda a lež, čistota a špína, život a smrt, svoboda a otroctví, atd. myslíme a konáme podle toho, v jaké existujeme situaci, díky naší inteligenci která se umí situaci přizpůsobit. Inteligence to je svobodný program, který se umí přeprogramovat, tak aby dosáhnul úspěchu v nějaké specializaci, inteligentní program nejde už zotročit násilím, on se bude vždy násilí bránit, a čekat na příležitost, aby získal znovu svobodu.

Co je to vlastně konflikt o to co milujeme a potřebujeme, konflikt je snahou o úspěch, protože úspěch přináší výhody a jistoty, které k existenci potřebujeme, dobrota je žebrota. Egoismus stvořil altruistické ideologie, pomocí kterých může malá elitní skupina co zde má moc a bohatství, snadno ovládat velikou skupinu bezmocných a chudých ubožáků, lidově, ryba smrdí od hlavy. Nábožensví, sektářství, pověry, mýty, fetiše, symboly, pohádky, reklama, politika, školství, rodina, umění, drogy, rádio, televize, sociální sítě na internetu, knihy, časopisy, atd. to vše je zde proto, aby se lidem přeprogramoval mozek na ubožáky, co budou po celý život otrocky sloužit elitě.

Nahá pravda byla vyhnána z konzumní civilizace, protože nahota není slušná, slušné je zde jenom lhát a krást tak, že vás za to nemůže nikdo potrestat. Proč lidi nechtějí už chodit k politickým volbám? Politické volby nejsou svobodné, protože nemůžete na kandidátku napsat svoje jméno, a jsou vám nabízená jenom jména bezcharakterních starých kariéristů, co chtějí na vás sobecky dlouho parazitovat.

Z díla politiků poznáváme to, že politici jsou sluhové dolarových milionářů, koho chléb jíš tomu i otrocky sloužíš. V tržní kultuře je vše na prodej, tak jako si můžeš koupit lásku, tak si můžeš koupit i politika, je to jenom divadlo a obchod, politici umí profesionálně lhát lidem a dělat z nich hlupáky, prý že bude lépe a že politici na tom usilovně pracují, pravdou je že lépe je vždy jenom elitě, nadbytek je zde díky nedostatku, nemůžeme být všichni bohatí, protože kdo by potom pracoval za malé mzdy?

Ano, ubožáci jsou zde marginálním problémem

Z pohledu televize a tisku zde vlastně žádní ubožáci ani nejsou, díky naší hodné vládě se zde máme velmi dobře a nic nám neschází, pokud si někdo na něco stěžuje tak on jistě nemá ty správné informace. Můžeme sledovat televizní debaty o politice a ekonomice, elita, nám zde jasně říká, že pokud se někdo snaží, tak se on zde musí mít jistě dobře, a nic mu zde nemůže scházet.

Jenže vše je zde krutým bojem o výhody a jistoty, je to jako ve sportu, mnoho lidí sportuje a minimum lidí se má díky sportu velmi dobře. Jenže podle statistiky kupní síly jsme dostali známku 3 jako rozvojová země, kde byl vlastně počátek toho, že se s nás stala rozvojová země? Počátek naší bídy byla Staroměstská exekuce (poprava 27 českých "pánů") ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze.

Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Od té doby jsme na tom ekonomicky zle a máme zde blbou náladu. Minulost je o extremismu, protože jenom díky zlu, se zde může mít někdo dobře, když to nejde normálně tak následuje extrémní řešení a tak se vraždí lidi po milionech v plynových komorách, nebo za na města házejí bomby, peklo není po smrti, peklem je nám ten druhý, protože dobrota je žebrota.

Podívejme se na ubohé mzdy u nás, kde je vlastně příčina naší bídy? Bídně se má ten kdo je otrokem, ano jsme ekonomickými otroky, a otrokářem jsou mocné a bohaté národy, nadbytek vzniká díky nedostatku. Pro migranty s tmavou pletí jsme jenom tranzitní zemí do bohatých národů, politici jsou už jenom loutky, které ovládají milionáři.

neděle 25. června 2017

Ano, bez sexu se dá dobře žít

Narůstající problémy s degenerací a přelidněním vedly nakonec k tomu, že se oddělili muži od žen, aby nedocházelo k sexu, ze kterého se rodí ubožáci, o které nemají zaměstnavatelé zájem. Sex byl umožněn jenom jedincům, co prošli testováním, a získali certifikát s roční platností na sex, s partnery co mají certifikát na sex.

Výchovu dětí zajišťovali jenom roboti s umělou inteligencí, aby zde byla sjednocená výchova a děti nebyli ovlivněné chybami lidí co myslí zaostale. Pokud někde lidi nechtěli přijmout nový systém rozmnožování tak byli přemístění do rezervací, kde byli pod dohledem robotů. Sex je návyková droga která dělá lidem jenom samé problémy, bylo vypracováno mnoho vědeckých prací na téma i bez sexu se dá dobře žít.

Nová digitální doba potřebuje nové digitální zaměstnance

Proč mají lidi v chudých národech vymytý mozek? Nejde si nevšimnout toho, že čím chudší je národ, tím více zde lidi mají dezinformacemi vymytý mozek. Následkem jsou u těchto lidí ubohé závislosti, jako je; lhaní, krádeže, bezcharakternost, závist, lakomost, škodolibost, drogy, sex, lenost, uzavřenost, atd. snahy o to těmto lidem pomoci, jsou jenom marnost, jedinou možností je přemístit tyto ubožáky do rezervace, a nahradit je lidmi co nemají ubohé závislosti, ze starého domu nový dům nikdo už neudělá.

Nová digitální doba potřebuje nové digitální zaměstnance, je třeba začít se skenováním lidí pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu, po naskenování bude tělo člověka v krematoriu eliminováno, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti, co bylo, to bylo, je třeba se nebát restartovat konzumní ekonomiku, mnozí namítnou, že nechtějí být eliminováni v krematoriu, a že zde chtějí žít, a dobře se zde mít. Je třeba si konečně uvědomit, že zájem celku je nad zájmem jedince, pro celek je výhodné nahradit lidi za roboty. Stejně je zde každý jenom dočasně, a smrti nikdo z lidí neunikne.

Já jsem kapička živé vody

Kdo já jsem? To je otázka, naprosto zbytečná a otravná, ale možná nám snaha o nalezení odpovědi pomůže najít něco, co jsme hledali. Možná každého napadla, ale odmítali jsme ji řešit, vždyť kdo má čas řešit, co je, kdo je, proč tu je, atd. Za normálních okolností asi nikdo, ale co když se náhle objeví chvíle, kdy dobrovolně nebo z donucení začneme přemýšlet nad tím, kdo jsme? 

V ten moment je nám jedno, jestli máme jméno a příjmení, zájmy, povolání nebo poslání, to vše jde stranou a my zoufale snažíme najít důvody našeho bytí, a napadají nás otázky: Proč tu jsem? Má můj život význam pro druhé, či pro celý svět? Nejsem zbytečný? Prošlo tím mnoho lidí méně či více úspěšně a já také, ale odpověď nenalezena, alespoň ne ta konkrétní, ale už vím, kde ji hledat. Kdo jsem? Jsem člověk, jsem inteligentní obyvatel Země. 

Někteří mě mají rádi, jiní mě nesnášejí nebo se vysmívají, svědomitosti a rozumnosti, a ostatní mě neznají nebo jen míjejí a ignorují, protože jsem pro ně vzduchem, stejným jako oni pro mě. Jsem stejně jako další kapkou živé vody, která tvoří oceán života zde. Ale jaký je rozdíl mezi mnou a těmi ostatními kapkami živé vody? 

Jsem v něčem lepší, prospěšnější, nebo snad důležitější než oni? Nevím, možná ano, ale nevím v čem, možná ne, anebo jsem úplně stejný. Třeba jsme všichni do jednoho úplně stejní a jsme tu jen pro to, protože příroda to tak zařídila a naším úkolem je narodit se, platit; daně, poplatky, clo, certifikace, atd. a v důchodu stářím zemřít. 

Ale co když to tak není? Alespoň ne u všech. Třeba nejsem mezi ostatními živými kapkami, ubohou kapkou živé vody. Možná jsem vyvolená kapička živé vody, která má zachraňovat lidstvo a celý svět před problémy a nemocemi. Nic konkrétního, žádná odpověď, jen spekulace plné pochybností a zoufalých nadějí. 

Obdivuji celebrity, které vědí, že je na nich vše závislé a že bez nich by zde nic nefungovalo, kde berou tyto celebrity tu velikou jistotu, není to tím, že jim někdo přeprogramoval dezinformacemi mozek. Jsem snad nic? Jsem snad jeden jediný či jeden z mnoha, který je tu prostě proto, aby nedokázal a neznamenal vůbec nic? 

Znamenám něco pro lidi okolo sebe? Co pro ně jsem? Opět musím říct, nevím. Jsem pro ně vzduch, nula, stín nebo někdo, koho mají rádi a něco pro ně znamená a dělá? Nevím. Nemám pocit, že pro lidi a svět dělám něco významného a prospěšného. Nejsem tu omylem? Co když opravdu existuje někde někdo všemocný nahoře, kdo má na starosti, jací lidé se na svět dostanou, a ten všemocný někdo, mě sem poslal omylem? 

Co když tu zabírám místo někomu, kdo by mohl každý den udělat něco výjimečného nebo by mohl pomoci někomu ve svém okolí a nebral by tolik ohledu především na sebe jako já? Co když se prostě stal jeden velký omyl a já se tu teď plácám v životě, obklopuji se zdánlivě stejnými lidmi, kterými ve větší či menší míře začnu opovrhovat a těch stejných či podobných mi zůstane naprosté minimum. A co když je vše správně? Třeba přece jen jsem tu proto, abych dokázal pro svět, zemi či jednoho jediného člověka něco velkého. 

Teď tomu tak ale není, a já žádný podstatný důvod mého bytí nevidím a přemýšlím, jaké by to bylo, to teď zbabělou sebevraždou ukončit a odejít do neznáma, kde bych se možná setkal s těmi, co tu již byli přede mnou a už tu nejsou. Možná bych se dostal někam, odkud bych mohl všechno, co se děje tady na zemi, slyšet a vidět a byl bych šťastnější s těmi, kteří už tu nejsou. Možná bych se při pohledu zpět na zem, na své blízké, dozvěděl podstatu mého bytí, protože kdy jindy blízcí nejčastěji vzpomínají na vás a na to, co jste pro ně udělali a znamenali než po vaší smrti. 

Smrt je něco jako spouštěč odpovědí na naše otázky, které my se už nedozvíme, a z toho vyplývá jedno, není asi úplně důležité v životě něco extrémně zasloužilého udělat, ale spíš vědět, že sem patříte a že máte ve svém okolí někoho, kdo je vám blízký a pro koho něco znamenáte. A jediný způsob, jak se to dozvědět je, říkat si to zaživa a nečekat na smrt způsobenou z neznalosti našeho bytí, protože když nám někdo řekne, že pro něj něco znamenáme nebo že je rád, že nás má, nemáme důvod řešit, kdo jsme a zda má náš život význam. 

Taky si subjektivně myslím, že život je o tom mít pro co žít, někdo žije pro svoji rodinu, jiný žije pro podnikání, další žije pro sport, atd. nedávno jsem potkal starého člověka, který telefonoval, a z telefonu jsem poznal, že on nemá pro co žít, když jsem mu řekl, že by si měl najít něco, pro co by měl žít, tak on najednou poznal, že je veliký hlupák který nemá pro co žít a proto má deprese.

Ano, nikdo na tebe ubožáku není zvědavý

Podívej se na sebe statisticky z pohledu Absolutna, co z pohledu Absolutna znamená planeta, na které žiješ? Z pohledu Absolutna je tato modrá planeta jenom nulou s nulovou hodnotou, dále se porovnej se všemi živými systémy, co na této planetě žijí, z pohledu všech živých systémů jsi jenom nulou s nulovou hodnotou, taky se podívej konečně do svojí ubohé hlavy, co tam máš za informace, a zjistíš, že tyto informace mají nulovou hodnotu, nebo se podívej na to, jaké dílo zde zůstane po tvojí smrti, nic zde po tobě nezůstane, protože z ubohé nuly, nemůže nic hodnotného trvalého vzniknout.

Jsi jenom nula, co se snaží postavit za nějaké číslo, abys nevypadal po celý život jenom jako nula. Logicky život takové nuly nemá zde logiku a smysl proto zde jsou nuly dočasně a o tom to je že jedinou jistotou pro tebe smrt je. Běž se podívat na hřbitov a do krematoria ať víš, co tě bude brzo jistě čekat, z nul vše vzniká a v nuly se to zase navrací, takový je zde život, s tím nic už nenaděláš.

sobota 24. června 2017

Kdo má proboha číst návody co mají sto stránek

Tento svět stvořila pravidla a díky pravidlům je zde pravidelnost a evoluce, a tak tento oceán složený z absolutního množství složitých hologramů vytváří iluzi, která vypadá jako vesmír a život, ve skutečnosti je zde jenom napětí mezi protiklady, v rovině fyzické a informační, proto je zde vše dočasně a není zde pevný bod.

Ve všem je dneska nějaké složité nastavení i ta pitomá trouba má dlouhý návod, kdo má proboha číst návody co mají sto stránek a v návodech jsou slova a zkratky které neznáme, přitom mnohé by bylo možné zjednodušit, ale výrobci tvrdí že by se jim to nevyplatilo.

Včera jsem hledal u amatérského fotoaparátu marně jak dát fotoaparát do továrního nastavení protože některé položky v nastavení jsou zablokované, a není možné je už změnit. Jak k tomu přijdou staří lidé, kterým to vůbec nemyslí, to máme staré lidi zavřít do domovů pro staré lidi.

Ekonomika bez specialistů nefunguje

Podívejme se do přírody, v přírodě se s univerzálností nesetkáte, všude je specializace, a proto příroda ekonomicky funguje. Podívejme se na úspěšné lidi z hlediska specializace a zjistíme, že za jejich úspěchem je specializace, ten kdo se nespecializuje, ten zde neuspěje a tak má blbou náladu. Pokud je člověk tak vysoce inteligentní, proč nepochopí, že univerzálnost je ekonomickou chybou?

Pokud by byla univerzálnost správná tak by zde bylo jedno pohlaví, a nebyl by zde samec a samice. Zajímavé je že nikdo nechce od prezidenta nebo ředitele, aby byl univerzální a dělal někdy sekretářku, z toho je jasně patrné, že univerzálnost je spojená s otroctvím, otrokář požaduje od otroka univerzálnost, a trestá otroka za to, že on není univerzálním otrokem. Zavádění automatizace a optimalizace ukazuje otrokářům, že roboty nelze donutit k univerzálnosti, a že jim musíme dát jenom takovou práci, kterou zvládnou.

Blahoslavený je ten kdo žije podle správných pravidel a tak má dobrou náladu

Ano, EU se potápí, protože narazilo na ledovec. Tím ledovcem jsou dluhy, které nemůže EU zaplatit, za vším byli a budou peníze, dokud budou peníze existovat. Jak vlastně vznikají veliké dluhy, které nelze splatit? 

Ryba smrdí od hlavy, ti co mají zde moc a bohatství vytvoří chybná svatá pravidla, a pokud někdo poukáže na to, že jsou tato svatá EU pravidla chybná tak je umlčen ekonomicky, nebo je eliminován. 

Tak trochu to připomíná svaté církve, které nechtějí uznat vědu, a popírají to, co je vědecky prověřeno a doloženo. Život to je řeka událostí, vše je zde dočasně, je třeba neustále nahrazovat staré novým, pokud je někdo starý, a nezvládá svoji práci, tak jej musí nahradit někdo kdo je mladý. 

Jak se pozná správné pravidlo, od chybného pravidla? Správné pravidlo přináší dobrou náladu, a chybné pravidlo přináší blbou náladu. Kdo je zde blahoslavený? Blahoslavený je ten kdo žije podle správných pravidel a tak má dobrou náladu.

Ano, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice

Když vidím všude v EU ekonomické ubožáky, uvažuji nad tragickým pádem ekonomiky a politiky v EU, naivně jsem věřil tomu, že EU konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. V EU máme obrovské množství sobeckých milionářů. Na druhé straně ale máme v EU ubožáky, co v beznaději berou drogy, nebo páchají sebevraždy. Alarmující je EU statistika sebevražd u sociálně slabých jedinců. Je v silách EU vzrůstající trend sebevražd zastavit, nebo zpomalit? Ano, 1 % EU populace, vlastní větší majetek než zbývajících 99 % obyvatel EU.

Jak jsme se dostali do bodu, kdy 1 % obyvatel v EU diktuje sobecky svoje požadavky zbylým 99 % v EU? Zavedli jsme v EU konzumní systém. EU trend ukazuje, že zatím jen utěšeně přibývá majetek bohatých a chudí zřejmě budou žít v čím dál větší bídě. Často se setkávám s názorem, že teď nastalo v EU přelomové období, a že bude lépe. Prosazování sobeckých ekonomických a politických zájmů má své meze. Co bychom měli prioritně v EU hájit? Vždycky jsem věřil tomu, že konzumní systém má sloužit nejen ekonomickému, ale i kulturnímu pokroku. Jaká nová pravidla si v EU vytvoříme tak i EU opravíme, největším problémem v EU je extremismus v politice a ekonomice.

Civilizace je zde díky důchodcům

Pokud by lidi věděli že jejich život skončí ve 40 letech protože starý člověk je problémem pro zaměstnavatele a společnost tak by civilizace zanikla. Hromadíme vědomosti a majetek protože počítáme s tím že se dožijeme důchodu, podívejme se na nejvíce ekonomicky zaostalé národy, zde je minimum důchodců a lidi zde umírají velmi brzo. Podívejme se na věk politiků, průměrný věk politiků je podle EU statistiky dneska 56 let, protože mohou lidi dělat politika i ve velmi vysokém věku, proto se odchody do důchodu posunuli na 70 let. Ještě je třeba změnit povinnost pracovat v EU od 18 let, EU potřebuje aby lidi pořád pracovali a tak neměli čas na to dělat hlouposti.

Zkrátíme v EU pracovní dobu na 40 hodin měsíčně, tím bude zase dostatek práce pro všechny, to znamená že zde budeme mít;4 prezidenty, 4 předsedy vlády, 4 ředitele, atd. Pokud někdo v EU bude chtít studovat vysokou školu, bude muset při studiu pracovat, nebude zde ekonomická podpora státu pro studenty vysokých škol, stát bude podporovat jenom základní a střední školy, vysoká škola bude jenom pro elitu, co bude mít peníze na drahé soukromé vysoké školy. Kdo nebude pracovat ten bude brán jako příživník a skončí ve vězení, místo 8 hodin budete pracovat 2 hodiny, takto budou mít zaměstnavatelé odpočinuté zaměstnance.

pátek 23. června 2017

Rodičovství by se mělo zrušit

Rodičovství by se mělo zakázat. Ve světě, kde si bez nadnárodní regulace a korporace nekoupíme ani banán, se mi zdá absurdní ponechávat tak zásadní věc, jako je rodičovství, na lidech. Když chcete prodávat potraviny, musíte k lékaři, musíte na testy, zajistit si zdravotní průkaz atd. Když chcete dítě, můžete se prostě ožrat, zfetovat a s někým, koho znáte několik minut, si ho na lavičce v parku udělat. 

To je skandální. Výchova a dětství do jisté míry určuje náš další život, přesto se ponechává v naprosto nekvalifikovaných rukou. Není potřeba umět nic, aby jste vychovávali dítě, stačí jen, abyste ho nenechali úplně zanedbané a můžete si s ním dělat v podstatě co chcete. Ničit mu zdraví špatnou stravou? V pohodě. Pěstovat v něm traumata a mindráky psychickým terorem? V pohodě! 

Tyhle naprosto zásadní věci se ponechávají bez zájmu, zatímco řešíme takové kraviny, jako zákazy všeho co nám trochu vadí. Rodičovství by se mělo zrušit. Dítě není žádné právo, to je zodpovědnost. Každé dítě by se mělo globálně od matky odstavit okamžitě, jak to bude možné. Přemístilo by se do výchovných stanic, kde by je vychovával profesionální personál dle nejnovějších pedagogických, psychologických, sociologických a dalších poznatků. 

Nic by jim tam nechybělo. Extra starostlivé typy lidí by se nemuseli bát, že nebudou mít rodinu právě ti by tvořili personál stanic a měli by tak větší rodinu, než si kdy uměli představit. Bedlivý dozor, správná výchova, starání se o tělesný a duševní vývoj dětí a následně vzdělání vybrané na základě plánu by pak zajistilo, že z dětí by vyrůstali maximálně efektivní a spokojení jedinci. Mindráky, frustrace, traumata, zranění, nemoci, zanedbání nic z toho by už v podstatě neexistovalo. Samozřejmě vždycky se tomu vyhnout nelze, ale určitě by to bylo mnohem lepší než teď. 

Tohle vidím jako budoucnost lidstva. Rodinný model je zastaralý a především nepřirozený. Naprostou většinu lidské historie probíhala výchova dětí kolektivně a rodičovství neexistovalo, protože rodiči byli vlastně všichni. Není divu, že pak vyrůstají malí cynici. Dnešní rodina je především o sobectví, je to moje dítě a já si ho budu vychovávat jak chci. Toť mantra moderních rodičů, co já se takových žvástů načetl, když odhlédnete od vlastního sobectví, žárlivosti, ješitnosti a majetnictví, co na to říkáte?

Investovat do starého člověka se už nevyplatí

Proč lidi žijí zde tak dlouho? Podle mě by se to mělo omezit globálně, zaměstnavatelé nechtějí staré zaměstnance a všude chtějí mít jenom mladé kolektivy. Je třeba vyjít zaměstnavatelům globálně vstříc a ukončit život člověka ve 40 letech, tím by se i snížili náklady na důchody a na léčení lidí taky by se eliminovala nezaměstnanost.

Lidi by věděli za kolik to mají a snažili by se užiti si naplno každý den života, představte si politiku, kde nejsou staří lidé, ale jsou tam jenom mladí lidé.

Vždyť člověk je jenom inteligentní hologram a smrt to je vymazání hologramu z virtuální reality, dneska je doba založená na; optimalizaci, automatizaci, digitalizaci, atd. člověk nemůže stát zbaběle stranou. Investovat do starého člověka se už nevyplatí je to jako investovat do auta, které je už staré 40 let.

Stará pravidla musí nahradit nová GVKB pravidla

Nová pravidla budou odvozená od lidové moudrosti, tak třeba základní změnou bude změna, která eliminuje kult osobnosti a klientelismus. Zruší se používání jmen a titulů, každý bude mít jenom globální číslo, které se bude měnit každý den, aby se zamezilo klientelismu a kultu osobnosti. Nikdo nebude znát jaké má osobní číslo, k identifikaci budou čipy pod kůží, lidi budou muset nosit na hlavě kapuci s otvorem pro oči a ústa a tmavé brýle. 

Každý bude vybaven stejně jako je vybavena policie vysílačkou a střelnou zbraní, každý bude nosit policejní uniformu a to i; děti, ženy, důchodci, invalidé, atd. a každý bude mít i policejní výcvik, pokud někdo bude zde porušovat policejní globální pravidla, tak bude muset počítat s tím, že jej někdo jiný zastřelí, aby zde byl GVKB pořádek. Zakáže se konzumace cigaret a piva, pokud někdo bude mít psychické problémy, tak skončí v psychiatrické nemocnici, kde jej pomocí moderní vědy a techniky vyléčí.

Zaostalost eliminuje GVKB systém

Vše spěje díky vědě a technice k samostatnosti díky umělé inteligenci, končí období, ve kterém bylo vše nesamostatné a hloupé, a tak to muselo být draho autoritou nebo specialistou ovládané. Podívejme se třeba na moderní fotoaparát, on si sám vše optimálně nastaví, a my jenom namíříme fotoaparát, nastavíme optimální výřez záběru, a stiskneme spoušť. Nebude to trvat dlouho a budeme moci konečně zrušit střední a vysoké školy. Každý bude profesionálně pracovat od 12 let do 80 let, je třeba umožnit lidem být ekonomicky samostatnými, zkrátíme měsíční pracovní dobu ze 160 hodin na 40 hodin, lidi budou mít konečně dostatek času na to, aby mohli samostatně konat to, co jim dělá dobře.

Zavede se systém hodinového manžela, kdy si zavoláte specialistu a on udělá to, co potřebujete a potom odejde, nebudou zde už funkce, jako je funkce; prezidenta, ministra, poslance, senátora, soudce, ředitele, celebrity, atd. tyto práce bude vykonávat jenom hodinový manžel, kterého globální GVKB dispečink s umělou inteligencí pošle tam, kde je potřeba něco vykonat. Odpracujete si 40 hodin u dispečinku a potom budete mít do konce měsíce volno. Platy za práci určí globální umělá inteligence, stejně tak i ceny za zboží a služby určí umělá inteligence, nebude už mít smysl ekonomická migrace, a lidi si nebudou závidět výhody a jistoty.

Každý cituje slova moudrých lidí, a nikdo necituje slova hlupáků

Koho štěstí miluje, toho moudrostí obdaruje. Proč je nedostatek moudrých lidí, a nadbytek hlupáků, co si zde hrají na; krále, císaře, faraona, sultána, proroka, mesiáše, rabína, guru, papeže, dalajlámu, kouče, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, soudce, notáře, generála, diplomata, ředitele, podnikatele, celebritu, nadřízeného, atd. Vše je zde divadlo, ve kterém si lidi hrají na to, co ve skutečnosti nejsou. 

Snažíme se pomocí testů změřit inteligenci člověka, to je hloupost, inteligence není důležitou vlastností člověka, důležitou vlastností člověka je moudrost, podívejme se na statistiku šťastných lidí, ve které se porovnávají lidi, co jsou inteligentní a lidi co jsou moudří, statistika ukazuje, že inteligence lidem nepřináší šťastný život. 

Moudrost je o tom, že se umíme poučit z chyb druhých, díky poznání; lidové moudrosti, pohádek, bajek, citátů, klasických knih, atd. vše se zde opakuje pravidelně, díky tomu že pravidla zde vše ovládají, díky tomu že je na ně spolehnutí, na mocné a bohaté hlupáky zde není spolehnutí, protože oni mnoho chybují.

Každý cituje slova moudrých lidí, a nikdo necituje slova hlupáků, co zde rozhodují o nás bez nás, pokud jsme si zvolili za svoje zástupce hlupáky, nemůžeme se divit tomu, že oni zde budou dělat samé hlouposti. Čas má dost času na to, aby posoudil dílo každého člověka a zanechal tak zde jenom dílo moudrých lidí, a dílo hlupáků eliminoval, vše co je zde hloupé, to je zde dočasně, to co je moudré to je zde trvale.

čtvrtek 22. června 2017

Genocida eliminuje zaostalost

Když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, vždy zde byli problémy se zaostalostí a jediným řešením byla genocida, kdy se eliminovalo násilně vše, co bylo zaostalé, dobrota je přeci žebrota. Mnozí mohou namítnout, že nemůžeme lidi eliminovat jako dobytek, je ale si třeba uvědomit priority, prioritou je zde evoluce, a ve jménu evoluce, zde musí být i genocida, která eliminuje vše co je evolučně zaostalé.

Moderní člověk je dneska už jenom číslem v globální statistice, a pokud jsou s lidmi ekonomické problémy, tak se lidi eliminují, tak jako eliminujeme věci, se kterými máme problémy. Vše je zde jenom hologram, pokud eliminujeme člověka, tak jsme smazali hologram, který byl evolučně zastaralý, život je virtuální iluze, jediné co zde existuje je napětí mezi protiklady, a toto napětí vytváří inteligentní hologramy, které považujeme naivně za realitu.

Ano, jsme přesycení po stránce fyzické a psychické

Díky pravidlům je zde pravidelnost, díky inteligenci je zde život, díky výhodám zde máme jistoty, atd. je třeba poděkovat za vše, co zde máme, je sice pravdou že je zde často i na místě cynismus a skepse, takový je život, vše je zde na dlouhé cestě k tomu, že láska a pravda jednou zvítězí nad nenávistí a lží. Subjektivně si myslím, že jsme přesycení po stránce fyzické a psychické, neustále do sebe naléváme mnohé a myslíme si, že dostatek toho co je hodnotné nám přinese radost a štěstí. 

Snažíme se pomocí rychlosti být úspěšní, je to celé jako bychom jeli rychlým výtahem na vrchol nejvyššího domu na světě, chvíli se zdržíme na vrcholu, uděláme několik fotek na památku, a potom zase rychlým výtahem jedeme dolů. Když jsme u té rychlosti, nebylo by na škodu optimalizovat práci vrcholových zaměstnanců, co má nadprůměrné platy, většina vrcholových zaměstnanců, mě připomíná bodavý hmyz, co lidem pije krev. Je třeba si vzít příklad ze sportu, když na to nemáš, tak odejdi, a přenechej svoje vysoké místo někomu kdo je lepší.

Ano, vše je jenom o tom jak si to u nás uděláme

Levné zboží, drahé služby, o tom to v ekonomice je. Svět se rozděluje jako ve škole, podle známkování, za 1 je tam kde je levné zboží, a drahé služby, za 5 je logicky tam kde je drahé zboží a levné služby. Naše republika dostala známku 3, ekonomičtí migranti utíkají z míst, kde je známkování za 5, do míst kde je známkování za 1, my jsme pro ně jenom tranzitní zemí. Levné služby jsou tam kde je sociální politika (Kuba), a drahé služby jsou tam kde není sociální politika (Kanada), je třeba pochopit v politice to, že dobrota je žebrota, kdo nepracuje, ať taky nejí, o tom je fungující politika a ekonomika. 

Je třeba příživníky pochytat a zavřít do pracovních táborů, aby si zde svojí prací vydělali na jídlo a ubytování, kdo může jíst, ten může i pracovat, práce je dostatek v tom případě, že politika není sociální. Pokud budou ubožáci zde muset pracovat v pracovním táboře tak se budou snažit utéci jinam, vše je jenom o tom jak si to u nás uděláme, pokud zde budou pravidla která eliminují ekonomické parazitování, tak zde nebudou ani lidi co by na nás mohli parazitovat. Umíte si představit, jak někdo z Kanady uteče žít trvale na Kubu?

Ubožáci vytvářejí ubohá pravidla

Svatá ryba smrdí od svaté hlavy, hlavou zde jsou chybné svaté mocné a bohaté autority, co vytvářejí chybná svatá pravidla, a kontrolují dodržování chybných svatých pravidel tak dlouho, dokud se vše nedostane do ekonomické a politické krize. Milion milionářů, je zde tou chybnou hlavou, která chybně řídí tento konzumní svět, ubožáci dělají ubohé chyby, bylo a bude. 

Nikdo z ubožáků není dokonalý, každá mocná a bohatá autorita je jenom prázdnou bublinou, která je zde dočasně, všechny autority, jsou jenom prázdné bubliny, co zde jsou dočasně, proto se autority vyhýbají dialogu, a demagogicky opakují svoje chybná pravidla, která jsou jim svatá. 

Náš malý národ uprostřed veliké Evropy je plný skeptiků a cyniků, protože je už mnoho tisíciletí, vystaven velikému vandalismu, chybných svatých autorit, a následkem je zde dlouhodobě blbá nálada, spojená s depresí a stresem, na kterou konzumujeme; pivo, cigarety, marihuanu, prášky na deprese a stres, atd. 

Už mnohokráte jsme slyšeli od svatých autorit falešné sliby, které z nás dělali hlupáky a chudáky, nelze se divit tomu, že házíme po svatých autoritách vajíčka, a ukazujeme jim červené karty, nebo věšíme na hrad veliké červené trenýrky. Je třeba začít vše zde optimalizovat od základů. 

Co bylo, to bylo, ubožáků je v EU už jako sraček, a tak to u nás stojí za hovno, je třeba začít ubožáky digitalizovat pomocí GVKB dotazníků a po digitalizaci jejich těla v krematoriu eliminovat. Nejsou v EU ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU ani problémy, místo ubožáků budou v EU jenom GVKB roboti, roboti budou pracovat jako roboti, podle robotických pravidel, která si GVKB roboti pro sebe sami naprogramují, a potom je i optimalizují.

středa 21. června 2017

Stvořitelem člověka je genocida

Je to logické z hlediska genetické evoluce, aby mohlo nové zde existovat, tak se musí to staré eliminovat, násilně pomocí genocidy. Tento proces založený na genocidě zde existoval už před evolučním vznikem opice, takže zase nic nového pod sluncem. Přirozený výběr je možné násilím zpomalit, ale není možné jej zastavit, pokud něco nelze opravit, nebo se oprava nevyplatí, tak se to musí novým nahradit, to je zde běžným pravidlem. Je třeba si konečně uvědomit to, že většina lidí na světě je zastaralým zaměstnancem, o kterého moderní zaměstnavatelé nestojí, není zde vlastně nezaměstnanost, je zde neochota, zaměstnávat lidské ubožáky! Vše jistě směřuje k tomu, že se lidem dají do hlavy GVKB čipy a pokud globální GVKB inteligentní systém zjistí to, že je nějaký člověk ekonomickým parazitem, tak jej ve spánku GVKB čip usmrtí elektrickým proudem v mozku. Nakonec vše dospěje k tomu, že zde už lidi vůbec nikde nebudou, a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti, pokud robot nebude dobře pracovat, tak jej GVKB čip vypne, a GVKB robot se bude recyklovat.

Kurvítka eliminují vše co je zde zkurvené

Problémem je eliminovat něco co je zde zkurvené, řešením jsou kurvítka která zablokují funkčnost toho, co je zde zkurveno. Představme si, že by společnost už neměla problém se zkurvenými lidmi, moderní digitální a čipová technologie by vše monitorovala a nahlásila by vše co je zde zkurvené a tím by se aktivovalo kurvítko a tak by; král, šlechtic, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, celebrita, ředitel, dělník, důchodce, nezaměstnaný, invalida, Rom, mohamedán, atd. byli pomocí kuvítka ve spánku eliminováni. Nároky na zaměstnance by narůstali, a najednou by zmizela globálně nezaměstnanost, a začali by všem lidem stoupat platy, protože by na práci zde bylo velmi málo lidí.

Milion milionářů ovládá celou civilizaci

Z utrácení poznáme kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, prezidenti to jsou jenom kaskadéři, co zastupují ekonomické mafiány. Podívejte se na seznamy hostů, u těch nejdražších světových hotelů, nemoc a bohatství nelze dlouho utajit. Zdánlivě vypadá milion lidí jako veliké množství ale přepočítejme si to na počet lidí, co žije v naší republice. Statisticky každý takový člověk zaměstnává od 1000 zaměstnanců do 6000 zaměstnanců, na kterých sobecky parazituje, v bohatých státech stačí zaměstnat jenom 1000 zaměstnanců a v chudých státech se musí zaměstnat 6000 zaměstnanců, proto je v bohatých státech veliká nezaměstnanost. Mnohdy může jít i o skryté zaměstnávání, pomocí akcií nebo dluhopisů.

Profesionální počítač připravený pro rok 2018

  1. AMD Ryzen 7 1700 Wraith Spire 95W cooler
  2. MSI B350M GAMING PRO - AMD B350
  3. Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 2400
  4. Sapphire Radeon PULSE RX 560 4GD5, 4GB GDDR5
  5. Fractal Design Focus G Mini, černá
  6. Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM
  7. Intel SSD 540s (M.2) - 240GB
  8. WD Blue - 2TB
  9. ASUS DRW-24D5MT, černá, bulk
  10. Samsung U28E590D - LED monitor 28"

Erotické myšlenky plné orgasmů

Toužení způsobuje soužení, toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme, to co je pro někoho zdrojem jeho vzrušení a orgasmu, to jiného vůbec nevzrušuje, každý zde má svůj milovaný svět, a tak existuje izolován od ostatních světů, co jsou mu uzavřené. Je to jako s klíči a zámky, jde o to najít pro zámek ten správný klíč, abychom mohli zámek otevřít. Vše je zde jenom o pravidelnosti a pravidlech, ano vše je manipulováno pomocí pravidel, která jsou nám svatá, jakmile se něco koná pravidelně tak se to posiluje a to logicky platí i u erotiky a orgasmu. Jsou inteligentní tvorové, co milují erotiku a jsou tvorové, pro které erotika nemá význam, vše je o genetice a dětství, jakmile přijde dospělost, tak se už neměníme a jenom se svých pravidel držíme až do smrti. Obecně je zde vše o plnění nádoby a o vyprazdňování nádoby, v rovině fyzické a psychické, vše zde pravidelně pulzuje a smrt ukončuje naše radosti a starosti, na věčné časy.

Centralizace je zde na nic?

Vše je zde na něco, třeba potraviny jsou na to aby se snědli, knihy jsou na to aby se četli, atd. logicky je zde zvědavá otázka, co je zde na nic. V minulosti zde bylo běžné slovo budižkničemu, tedy to byl nejspíše člověk (politik, byrokrat), který zde nebyl na nic? Ten, kdo se nepřizpůsobí optimálně, konzumnímu systému, ten je budižkničemu. 

Pokud je test na inteligenci, mohl by zde i být optimální test na to, nakolik jsi budižkničemu jako; král, císař, šlechtic, papež, prezident, předseda vlády, předseda politické strany, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudcem, notář, profesor, generál, guru, rabín, prorok, mesiáš, kouč, celebrita, milionář, ředitel, náměstek, podnikatel, atd. Nikdy se toho zde nevzdám, protože někdo musí říci to, že je Miloš Zeman nahý.

Ano, já jsem centrální mozek lidstva

Ano, ty jsi invazní migrující parazit. Statistika ve spojení s vědou došla k závěru, že ty jsi invazní migrující parazit, se kterým zde jsou jenom samé problémy, zamysli se konečně nad tím, čím objektivně jsi, a jaké máš prioritní myšlenky a jaké je zde tvoje evoluční dílo. Ano, ty jsi invazní migrující parazit, tvým heslem je; přijít, pochopit, parazitovat. Dobrota je přeci žebrota a peníze ti nesmrdí, co na tom že je zde po tobě potopa. 

Nejspíše se budeš bránit pravdě a budeš se snažit zde hrát divadlo, že ty za nic nemůžeš a že ty jsi jenom loutkou, kterou ovládají jiné loutky. Jedeme v tom parazitování všichni, nikdo není zde hostitelem, okamžiky tvého štěstí jsou vždy spojené s parazitováním, naopak deprese a stres je následkem toho, že na tobě okolí škodolibě parazituje, a ty se tomu nemůžeš bránit. V současnosti nastává období globální ekonomické migrace, kdy se ekonomičtí ubožáci snaží dostat do míst, kde nebudou muset žít jako ekonomičtí ubožáci. 

Je třeba tento problém řešit tím že se lidé v zaostalých národech eliminují (genocida), a místo zaostalých lidí zde budou lidi z vyspělých národů, nejde o nic nového v USA a Kanadě se ukázalo, že je to optimálním řešením, vyhubit pomocí armády zaostalé domorodce, tak jako hubíme plevel na poli nebo zahradě. Nemá smysl se snažit opravovat něco, kde se už oprava nevyplatí, a u lidí s tmavou pletí, se už násilná převýchova pomocí práce nevyplatí.

úterý 20. června 2017

Politici svými chybami způsobují zde blbou náladu

Nikdy se toho nevzdám, vždy budu bojovat za lepší budoucnost, naší konzumní civilizace. Řekněte politickým parazitům, že je už k ničemu zde nepotřebujete, není zde demokratický kapitalismus, nebo sociální komunismus, je zde jenom sobecký politický parazitismus. Peklo není po smrti těla, peklem je nám ten druhý, protože je to sobecký parazit! Podívejme se do mozku, mozek je centrum, které manipuluje sobecky s tělem, o tom nikdo nepochybuje, je jenom logické, že pokud je mozek sobecký manipulátor, že bude mít snahu manipulovat i se vším co je v okolí těla sobecky.

 

Diktátoři, díky kterým v dějinách zemřelo zbytečně mnoho miliard lidí, manipulovali se svým okolím díky sobeckému mozku, který byl pod vlivem alkoholu, nebo jiných drog, nadrogovaný mozek bral okolí těla jako svoje soukromé vlastnictví. Mozek je obrazně jenom počítačem, který se snaží spočítat optimální sobeckou manipulaci se vším, s čím on může manipulovat. Co je to násilí člověka k člověku, je to jenom snaha o sobeckou manipulaci, vše je zde jenom mediální divadlo, ve kterém si elitní parazité, hrají na to, co vůbec nejsou.

 

Výroky; peníze nesmrdí, po nás potopa, dobrota žebrota, život je boj, pravda je relativní, z díla spatříš tvůrce, sliby chyby, vše je zde dočasně, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, vím to, že nic nevím, bohem zde to je, co se vším manipuluje, atd. mozek se snaží být zde bohem, který bude se vším manipulovat, jenže konkurence je veliká, a tak se k manipulaci používá centrální mocenský systém složený z; armády, policie, politiky, nábožensví, reklamy, byrokracie, soudů, vězení, atd.

 

Když se nepořídíš centrálnímu systému, tak jsi potrestán, vše je založeno na odměnách a trestech. Jedna elitní skupina hlásá moudrost a druhá elitní zase hlásá hloupost, je na tobě jakého pána si zvolíš. Moudrost nebo hloupost je nejlépe poznána z díla, jaké dílo, takový je i tvůrce, slova mohou klamat, dílo ale klamat nemůže, pokud je dílem elity globálně blbá nálada, tak se politická elita jistě skládá jenom z kariéristických blbců.

pondělí 19. června 2017

Stát bez státních zaměstnanců

Všechny globální podniky mají dneska tendenci, mít co nejméně kmenových zaměstnanců, aby byli jejich zaměstnanci využití. Opakem je náš stát, který se snaží o to, aby měl co nejvíce zaměstnanců, a potom dochází k tomu, že nejsou státní zaměstnanci využití, a někteří ani nedocházejí už pravidelně do zaměstnání. Statistici porovnali Švýcarský státní systém s naším zaostalým systémem a dospěli k tomu, že bychom mohli propustit bez problémů 90% všech státních zaměstnanců. Stát nemůže být zaopatřovacím ústavem pro staré ubožáky. Pokud se mají zde lidem zvednout platy na úroveň Švýcarska, tak musíme mít stejný centrální systém, který má Švýcarsko, a tím ušetříme obrovské finanční prostředky, a vyhození státní zaměstnanci se zapojí do podnikání a obchodu v naší republice.

Proč nám zlí roboti berou dobrou práci?

Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Některé profese zaniknou, jiné se přemění. Primárním úkolem bude zvládnout sociální a společenské důsledky těchto změn. Panují obavy, že kvůli digitalizaci a robotizaci zanikne řada pracovních míst. Změny budou, ale vzniknou i nové profese, více lidí bude potřeba třeba ve službách. Rychlý civilizační přechod bude znamenat také vznik deprese a stresu. U nás by mohla po nástupu robotů a umělé inteligence zaniknout za deset let polovina pracovních míst. Počítá třeba s posouzením možností zavedení volna na vzdělávání, daňového zvýhodnění míst ve službách či půjček na sebe zaměstnání.

 

U většiny pracovních míst by se díky novým technologiím mohla výrazně změnit náplň. Současně by se měla zvážit podpora vzniku nových míst, a to třeba snížením daňové zátěže práce. Zvýhodnit by se mohla místa ve službách, na která by se mohli přesouvat pracovníci z ohrožených profesí. Naopak vyšší odvody by mohly být u míst se smlouvou na dobu určitou. Podpora by měla směřovat do sebe zaměstnání a domácí práci, které se díky informačním technologiím rozšíří. Pracovník by na ně mohl získat podle plánu grant, zvýhodněnou půjčku či daňové odpisy, zvýšit by se mohly příspěvky úřadu práce při startu podnikání. Svou specializovanou práci by mohl pracovník nabízet více zaměstnavatelům.

Ano, já jsem jenom hloupý člověk

Vše se optimalizuje a inteligencí osazuje, nebude to trvat dlouho, a levná plyšová hračka bude chytřejší než člověk co má vysokou školu, tisíckrát za den uslyšíte; to nedělej, to nesmíš, to je chybně, tak to ne, atd. něco řeknete a umělá inteligence to vyčistí a optimalizuje, takže místo neslušné hloupé věty, zde bude slušná moudrá věta. Napíšete něco na internet, a kontrola text smaže, a řekne, zkus to znova a lépe, logicky přestanete psát něco na internet, a vyběhnete do parku, a tam budete řvát. Ano, já jsem jenom hloupý člověk.

Jak optimálně nakupovat digitální přístroje co jsou na baterie?

Nabídka digitálních přístrojů na baterie je veliká, jedná se především o; telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty, atd. základem při výběru je se podívat na katalogy jako je třeba Heuréka, zde lze zadat parametry a potom můžeme podle navolených parametrů nalézt to, co nám bude vyhovovat, jsou zde i žebříčky oblíbenosti a setkáváme se zde i s komentáři od lidí co si přístroje pořídili. 

Moje osobní zkušenost je o zlaté střední cestě, nekupovat si to co je podezřele levné a nekupovat si ani to co je velmi drahé, nemá cenu si ani kupovat aktuální novinky, protože zde jsou ceny nesmyslně veliké a za rok je často cena už poloviční. 

Pro tyto přístroje jsou důležité i technické parametry, jde o výdrž na baterie, nebo o výkon přístroje, důležitá je někdy i velikost přístroje. To že přístroj prodává nějaká zavedená obchodní značka, neznamená automaticky dobrou koupi, mnoho přístrojů je dneska vyrobeno tak, že se vám brzo po záruce rozbijí, a oprava se většinou už nevyplatí, jde zde zejména o podezřele levné přístroje, kde bylo malé ceny dosaženo většinou na úkor kvality. 

Rozhodně se vyplatí navštívit nějaké vhodné technicky zaměřené fórum na internetu, a tam se optat, co by vám lidi doporučili, většinou jsou tato technická fóra v; němčině, angličtině, japonštině, atd. Rád si kupuji fotoaparáty a to je taky veliký problém, se vyznat v nabídce, protože je zde obrovské množství parametrů, a často mnoho parametrů je výrobci zatajováno.

Potřebujeme někoho kdo nás ve světě proslaví

Podívejme se na to kolik v naší České republice žije lidí, jsou na světě města, kde žije více lidí než v celé naší republice, ano jsme statisticky někde na konci, co se týká množství lidí a naší ekonomiky, pro migranty jsme jenom tranzitní zemí. Pokud v USA zastavím na vesnici starého černocha a optám se jej, co ví o České republice, tak si nás bude plést s nějakou cizí republikou a neukáže mě na mapě kde je naše republika. Nebo se podívejme na vynálezy a umění, nemáme ani inteligenci a umělce co by nás dokázali proslavit, je to tady konec světa kde žijí jenom samí ubožáci a zoufalci co chodí naříkat v depresi na sociální sítě.

Ano, jsi jenom dočasný inteligentní hologram

Pokud je zde vše co naše smysly spatřují hologramem který je vytvořen z informací a programů je zde logicky otázka a co je zde tím počítačem na kterém tyto hologramy běží? Tím počítačem jsou energetická centra, jde o místa kde je obrovská gravitace, a tak jsou zde malé atomy donuceny díky tření k výrobě energie, obrazně jde o jakousi přirozenou atomovou elektrárnu, a tak je zde teplo a světlo v času a prostoru. Mozek je takovou malou atomovou elektrárnou, která pohání energeticky náš lidský hologram, a když se tato atomová elektrárna rozbije, tak je zde naše smrt. 

Ekosystém to je tedy nekonečné množství atomových elektráren, díky kterým je zde rozmanitý život, vše je zde obrazně jakousi evoluční laboratoří, a ty jsi zde jenom laboratorní myší, na které dělá evoluce pokusy, a milion mrtvých lidí ve válce, to je jenom nudná evoluční statistika. Máš deprese a nechce se ti žít, zde jde jenom o zátěžový evoluční test, jsi loutkou, kterou ovládá evoluce, svoboda je iluze.

neděle 18. června 2017

Neopírej se o psychické berličky ubožáku

Pokud jsi na tom psychicky uboze, musíš začít s psychickým léčením, a základem pro psychické léčení je vyčištění těla a psychiky od špíny, dlouho se v tobě hromadilo mnoho špíny, a následkem je to, že se musíš opírat o psychické berličky, jakými jsou; výhody, jistoty, popularita, moc, bohatství, sex, drogy, přejídání, atd. není zde nějaká zázračná tableta, která eliminuje všechnu špínu v těle a psychice, budeš muset opustit svět psychických berliček, a to pro tebe nebude snadné, ale jiná cesta už pro tebe zde není. Bude to jako ve sportu, budeš muset být aktivní fyzicky a psychicky, i když si budeš myslet, že na to nemáš. Vše je jenom o prioritách, pokud sloužíš špatným prioritám, tak je ti z toho špatně, nechtěj změnit druhé, změň sebe.

Bída v EU je následkem amatérismu u elity

Podívejme se na to, když něco zkrachuje, za krachem je z 99% amatérismus, je jedno, jestli zkrachuje; jedinec, rodina, podnik, korporace, unie, atd. často před krachem je zde i varování, ale je to vždy jenom marnost. Komu není rady, tomu není pomoci, podívejme se na sociální politiku, jde zde jednoznačně o ekonomický amatérismus, což věda a statistika prokázala, a přesto jsou zde všude veliké problémy se sociální politikou.
Někdo nepracuje a požaduje, aby se o něj stát postaral ekonomicky, stát není charitativní organizace, ale je to systém, který zajišťuje pořádek a čistotu ve společnosti. Proč se nepřizpůsobiví občané a církve neobrátí na charitativní globální organizace, proč má stát podporovat církve a lidi co nepracují, je třeba konečně vymezit jasně, co má stát dělat a co nemá stát dělat! Je třeba eliminovat amatérismus u státu, propustíme všechny státní zaměstnance a nahradíme je za počítače a stroje.
Přijde ubožák na sociálku, že nemá peníze na jídlo, počítač vytiskne ubožákovi místa, kde jej zaměstnají za ubohý plat, a tím to skončí. Nebudeme už potřebovat; prezidenta, předsedu, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, policajta, vojáka, profesora, atd. vše se bude řešit pomocí počítačů a strojů. Kdo nebude v EU od 15 let do 70 let profesionálně pro EU pracovat, ten nebude v EU ani jíst, skončí období, ve kterém bylo možné v EU snadno krást ve velkém ze společného.
Platy budou v EU určovat všem lidem jenom inteligentní počítače, podle bodovacího a čipového systému, vše se bude úkolovat a optimalizovat, a ten kdo bude chybovat nebo bude pomalu pracovat, ten bude mít málo peněz za práci. Nikdo nebude v EU vědět, co bude zítra dělat, a kde bude dělat, dneska budeš ředitelem, a zítra budeš dělníkem, protože tak rozhodla za tebe umělá EU inteligence. Takto konečně v EU zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.

Ano, mocní vymývají mozek bezmocným

Nejde o nic evolučně nového, je to problém starý mnoho tisíciletí, a nikdo už jistě neví, kdy to celé vymývání mozků vlastně asi začalo. Příčinou je zde snaha ovládat cizí lidi a tak se zde mít dobře, inteligence je sobecký manipulátor! Veliké konflikty a války jsou následkem o sobecké centrální manipulace lidí, a manipulátorům co jsou v centru společnosti je jedno, že díky nim zemřou miliony lidí, moc je pro ně tvrdou návykovou drogou, na které jsou psychicky závislí.

Miloš Zeman, místo toho aby se šel podívat na hřbitov a do krematoria, chce znovu kandidovat na prezidenta, to už ani nejde slušně komentovat! Je třeba restartovat celý konzumní systém, lidi se pomocí dotazníků globálně naskenují a digitalizují, potom se jejich zbytečná ubohá těla v krematoriu eliminují. Informace získané pomocí GVKB digitalizace se optimalizují a použijí pro GVKB roboty, místo lidí zde budou už jenom GVKB kovoví inteligentní roboti, nejsou lidi, co mají vymytý mozek, tak s lidmi nejsou ani žádné problémy.

Ano, víme jak mít trvale jistoty a výhody

Veliký zisk je tam, kde se nechybuje, zkoumali jsme z blízka vědecky a statisticky do hloubky problematiku zisku hodnot, a výsledkem bylo zjištění, že chyby jsou příčinou malého zisku, nemusí jít nutně o vaše soukromé chyby, může jít i o chyby národa, náboženství, kultury, zákona, předpisů, regulací, morálky, rodiny, školství, techniky, programů, databází, atd. shrnuto, existujeme v chybné konzumní realitě, a následkem je zde to, že máme všichni malý zisk z podnikání a obchodování! Mnohdy poznáte chyby ve vašem okolí a pokusíte se tyto chyby eliminovat, ale narazíte na problémy, které vám neumožní chyby eliminovat.

Největší chybou je to, že zde existuje genetický život, veškerý život je ve svojí podstatě prioritní chybou, v dokonalém jednoduchém vesmíru, není zde genetický život, tak nejsou se životem ani žádné problémy! Je třeba na této modré planetě eliminovat veškerý život ohněm a mečem bez milosti, vše co je zde živé, to je z pohledu dokonalého vesmíru chybné. Místo chybných lidí zde budou jenom kovoví GVKB roboti, a inteligentní roboti sobecký život k ničemu už nepotřebují. Zamoříme tuto planetu toxickými chemickými jedy a radioaktivitou, to jistě otráví veškerý ubohý život, a tím zde bude konečně ideální dokonalý svět pro roboty.

Ano, dostanete průměrný plat 120 000 Kč

Srovnáme vaše platy s platy v Německu, logicky se zvedne i minimální mzda na 60 000 Kč, ptáte se, jak to uděláme? Recept je jednoduchý, lidi z naší republiky přemístíme směrem na východ, a do naší republiky se nastěhují ze západu němci, nejde zase o nic tak moc nového, už v minulosti na našem území němci přeci byli, a zde vládli tvrdou rukou, takže se navrátíme k tradicím, a místo češtiny zde bude logicky všude jenom němčina, co bylo to bylo, je třeba pochopit konečně to, že ekonomika je zde na prvním místě, a zájem velikého, je nad zájmem malého. Takže se začnete učit ruský jazyk, protože na Sibiři vám bude čeština k ničemu.

Z díla se pozná tvůrce, sliby jsou chyby

Co bylo příčinou druhé světové války? Je to zde všude jenom o pokrytectví, z lidí se stali loutky ovládané strachem o výhody a jistoty, heslem je zde po mě potopa, lhát a krást, to je pevný bod kolem kterého se točí myšlení a konání většiny lidí v konzumní civilizaci. 

Peklo není po smrti, peklem je nám ten druhý protože nám konkuruje, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Pokud se podíváme z blízka do hlavy lidí, co rozhodují pyšně o nás bez nás, tak zjistíme že jde o zavirované mozky, tím trojským koněm který napadl mozky elity je klientelismus. 

Proč by měli lháři a zloději válčit mezi sebou, když mohou uzavřít výhodné dohody, a tak vznikají nadnárodní mafiánské korporace, které vyrobí levně zboží v Číně a prodají je draho v USA a Německu. Všiml jsem si že o klientelismu elit (Bilderberg), se u nás píše minimálně, druhá světová válka byla díky klientelismu. 

Víte o čem se jednalo na nedávném posledním zasedání Bilderberg, to nevíte, protože to nesmíte vědět a o tom to je!

 

 

Trump Administration Transatlantické vztahy. Obrana aliance Trans-Atlantik. Směr EU. Může být globalizace zpomalena? Nezaměstnanost a bída. Válka na informacích. Proč roste populismus? Rusko v mezinárodním řádu. Blízký východ. šíření jaderných zbraní. Čína. Aktuální události

sobota 17. června 2017

K úspěchu se dá přistupovat různě

01

Buď s amatérskou mentalitou, anebo se znalostí profesionálního dosažení úspěchu. Znalost fungování úspěchu, je jednou ze základních dovedností pro to, abychom bez větších úrazů přežili v moderním, komplikovaném konzumním světě. V minulosti byla situace velmi jednoduchá, protože po absolutní demontáži profesionálního existenčního systému, a jeho nahrazení amatérským konzumním systémem, ztratily výhody a jistoty praktický smysl a účel. 

02

Peníze se staly jen prostým prostředkem směny, a jejich reálné funkce byly centrálně potlačeny a zamlčovány, každý měsíc bylo jedinou starostí s penězi vydržet, až do následující výplaty. Že nebyla ekonomika a politika profesionální, jsme se přesvědčovali mnohokrát denně. 

03

Počínaje neustálým nedostatkem toho, nebo onoho druhu zboží a služeb, setrvale nízkou nabídkou variant zboží, podpultovými prodeji, úplatky, upadajícím technologickým rozvojem, ubohou kupní silou, zastaralým a opotřebovaným strojním vybavením továren a obchodů, a třeba ubohostí; měst, vesnic, domů, továren, atd. Něco jiného se mediálně hlásalo, a něco jiného byla už praxe. 

04

Nespokojený pracující lid se naštval a amatérský konzumní systém z východu se konečně ekonomicky zhroutil. Lidé se ale dneska nechají napálit nabídkou kdejakého módního pozlátka (luxusní zboží a luxusní služby), o kterém si myslí, že ho musí nezbytně mít, protože jiní jej také mají. A už nemyslí na zítřek. Neplánují s penězi a časem, naučili se je jen utrácet peníze a čas. Všechny amatérské systémy si deklarují za cíl nastolit existenční rovnost mezi lidmi. 

05

Nechápou, že nerovnost mezi lidmi je naprosto přirozená a nelze ji měnit jinak, než násilím na jiných. Každý jedinec je originální nejen ve svém zjevu, ale i ve svých projevech a schopnostech. Elita ve skutečnosti o profesionály ale příliš nestojí. Pro politickou a ekonomickou elitu v centru je vlastně výhodné, když mohou amatéra škodolibě pomocí exekutorů oškubat o poslední peníze. 

06

Plně jim vyhovuje naivní amatér, než skeptický profesionál, jenž politickou elitu nepotřebuje téměř k ničemu. Proč se neustále jako politik vzdělávat? Proč neustále, jako politik studovat moderní ekonomiku? Stačí si zajistit pomocí klientelismu, že zde bude jisté státní koryto jako ministr nebo diplomat. Že zadlužíme sebe, a naše děti, a po nich jejich děti? No a co? S tím už si někdo v budoucnosti poradí, my žijeme dnes a teď! 

07

Politici prefabrikují k tomu účelu nepřehledná kvanta rozličných; zákonů, nařízení, předpisů, regulací, výjimek, atd. až je dnes každý v takové situaci, že vlastně o vlastní vůli nemůže dělat bez souhlasu státu téměř nic, vše je všude už očipováno, a sledováno digitálně v reálném čase, pokud jsi dlouho na záchodě, tak si to lenochu i napracuješ. Na všechny aktivity existuje donucovací předpis a úřad, který jeho plnění dozoruje a penalizuje a svévole a stěsnává je do úzkého koridoru módní digitální konformity. 

08

Kromě toho zůstal stát i po formální změně režimu zoufale neefektivní. Kromě zmíněných úřadů a organizací, stát zůstal nadále největším zaměstnavatelem. Živí nejen obrovskou masu politiků a byrokratů, ale i mnohé jiné zbytečné parazity. Všechno to stát provozuje s příslovečnou neefektivitou, se značnými režijními náklady a nedostatečnými a špatně kontrolovatelnými výstupy. 

09

Výše zmíněné narůstající výdajové položky, nutí ke stále rostoucí potřebě prostředků, které si stát vynucuje silovými ekonomickými nástroji do té míry, že přerozdělování dosahuje už objektivně 70 % celého národního produktu. Stát tedy kromě přímého zaměstnávání a přerozdělování do mzdových prostředků a rozličných dotačních projektů, obhospodařuje takové objemy peněz, že ve výsledku vlastně vše skrytě zde centrálně řídí. 

10

A stát plnými hrstmi rozhazuje, a co nestačí rozházet, to buď legálně, nebo ilegálně přihraje do kapes vybraného okruhu svých blízkých klientů, co si koupili jeho výhodné dluhopisy. Jinými slovy: takovýto systém je ostudně obrovský a nemáme možnost se tomuto amatérskému konzumnímu systému postavit, a utéci není už taky možné, protože vše ovládají globální korporace, a globální ekonomické mafie.

Ano, jsi ekonomicky negramotný

Zaměstnejte GVKB roboty a eliminujete konkurenci. Naši GVKB roboti vypadají jako lidi a umí nahradit jakéhokoli lidského zaměstnance, máme na roboty certifikaci a vše je legální a právně ošetřeno, první měsíc budou naši GVKB roboti pro vás pracovat zadarmo a pokud nebudete s našimi GVKB roboty spokojení, tak nám nic nemusíte platit. 

Podívejte se na podnik, kde pracují jenom naši GVKB roboti a z tohoto reklamního videa poznáte, že je to radost zaměstnávat naše GVKB roboty. Co to jako má znamenat? To zaměstnanci všude dostanou výpovědi a všude místo lidí budou makat jenom GVKB roboti, to je nesmysl z čeho budou lidi asi žít, a jak zaplatí svoje půjčky? 

A copak mocným a bohatým lidem někdy záleželo na zaměstnancích, prostě je nová GVKB doba, práce za mzdu nebude nikde na světě, a tak se lidi přemístí mimo civilizaci, a zde budou žít necivilizovaně, takový je život. Já jsem mladý lékař, přeci není možné, aby zde byl nějaký GVKB robot lékařem? 

Lékaři nebudou už potřeba, v civilizaci nebudou totiž už lidi, místo lékařů zde budou servisní GVKB roboti, co budou opravovat GVKB roboty. Ve filmech v televizi je pořád, jak jsou inteligentní roboti hodní, a jak pokorně souží nemocnému člověku, a najednou takovýto ekonomický podraz. 

To není podraz, to je otázka nabídky a poptávky, proč by měl kapitalistický zaměstnavatel platit veliké náklady na lidské zaměstnance, když díky GVKB robotům bude mít na zaměstnance minimální náklady. Když budou místo nás pracovat GVKB roboti, mohl by nám stát vyplácet nějakou podporu nebo důchod, vždyť stát má přeci dost peněz. 

Stát má akorát veliké dluhy a peníze v bankách už dávno nejsou kryté zlatem, ty jsi ekonomicky negramotný, celý konzumní svět žije na dluh, a když zde místo lidí budou GVKB roboti tak instituce jako je stát, logicky zanikne jako zcela zbytečný systém.

Ano, zavedeme globálně povinnost pracovat zadarmo

Ano jde o ekonomické otroctví, otrok musí pracovat zadarmo pro otrokáře, a když je otrok nemocný nebo starý, tak jej sobecký otrokář zabije. Myslíte si, že na světě už není otroctví, jste naivní jako malé děti, protože je otroctví před vámi geniálně zamaskováno jednoduchým trikem, a tím trikem je ubohá mzda.

 

Většina lidí na světě, pracuje za tak malou mzdu, že nemohou ze svojí mzdy nic ušetřit, aby měli rezervu pro případ nemoci nebo stáří. Bohatí dělají vše pro to, aby byli velmi bohatí, a tak zvysoka serou ekonomicky na chudáky, a za těžkou dřinu jim dají ubohou almužnu. Pokud se chudí drze vzbouří, armáda a policie převezme moc, a drzé chudáky zlikviduje, ekonomické otroctví je zde neustále, jenom obal se často mění.

 

Ano, bude lépe, pracujeme už na tom, na plný výkon. To byl podobný mediální podraz, jako s tou jistotou desetinásobku za akcie. Podvodníci nikdy tvrdě nespí, a pořád hledají nové možnosti, jak okrádat naivní lidi. Konzumní společnosti se ekonomicky rozdělili podle školního známkování, 1 Kanada, 2 Rakousko, 3 Česká republika, 4 Indie, 5 Kuba.

 

Pro ekonomické migranty jsme tranzitní zemí na jejich cestě do zemí, co mají známku za 1, nebo v nouzi za 2. Pokud ekonomický migranti utíkají z míst kde je ekonomická úroveň 5, musí se jim umožnit se přemístit se do národů kde je ekonomická úroveň 5 to je logické, a najednou bude zde od migrace klid. Nadbytek vytváří nedostatek, 1% lidí na světě má nadbytek, díky tomu že 99% lidí na světě má nedostatek, tak to zde funguje, ryba smrdí od hlavy.

Je třeba zakázat lidem veškeré podnikání

Zrušíme u nás všechny soukromé firmy a soukromé organizace, vše bude vlastnit a kontrolovat jenom centrálně byrokraticky stát, lidi se snaží stát ošidit, a okrást jak mohou a ukrývají zisky v daňovém ráji nebo do zlata. Zavede se povinnost pracovat a s příživníky zatočíme bez milosti, stát bude přidělovat lidi na všechny vedoucí funkce, dobrota je žebrota, nebudou zde ani soukromé byty, soukromá auta, soukromé pozemky, soukromé věci, soukromé vynálezy, soukromé duševní vlastnictví, atd. Vše co je hodnotné to bude vlastnit jenom stát, to není komunismus ani diktatura jak mohou někteří skeptici namítnout, to je optimalizace a automatizace, když to tak jde v Číně půjde to stejně i u nás je přeci Čína naším vzorem.

Jak nás Stvořitel vyhnal z přírodního ráje

1.

Mám často sen, ve kterém se nacházím v ráji a ležím pod stromem který je svatý.

2.

Ke stromu přijde nahá Eva a říká, že má hlad.

3.

jí tedy ze stromu utrhnu jablko a dám jí je k ochutnání.

4.

Eva, se na mě usměje a hned se chce se mnou pomilovat, aby mi nebyla nic dlužná.

5.

Když ji oplodním, tak jí potom natrhám plný košík těch jablek ze stromu poznání a ona odejde za svým Adamem.

6.

Když Eva s Adamem všechna jablka snědí poznají, že jsou nazí a tak se stydí.

7.

Jdou za mou a já jim dám oblečení a oni se již nestydí.

8.

Stvořitel spatří, že Adam a Eva jsou oblečení a hned mu dojde, co se asi stalo, vyžene tedy lidi z ráje.

9.

Mě dá na starost se o lidi starat, protože nějak mě musí potrestat.

10.

Od té doby se musím o lidi starat a Stvořitel se mi škodolibě směje a leží pod stromem poznání v ráji, proč jsem té Evě dával to jablko?

pátek 16. června 2017

Ano, móda je zde pro vaše dobro

Móda dělá z lidí idioty. Konzumní společností proniká názor, že móda (barva, firemní logo, název výrobce, název politické strany, název náboženské organizace) je důležitější než užitečná funkce výrobku či služby, obal se tak stává důležitější než produkt, když naivního ptáčka lapají, krásně mu v televizi zpívají. Teprve když něco konečně vyjde z módy, tak nám dojde, že jsme všichni idioti, co si to koupili. Móda je tam, kde lidi spěchají, a tak jsou povrchní a tak kopírují to co je v módě, pokud někdo hlásá něco, co požaduje revoluční změnu módy, tak se z něj může stát snadno mučedník, kterého zastánci současné módy násilně eliminují. Mnohdy nevíme jistě, jestli je něco ovlivněno módou, nebo to není ovlivněno módou, teprve čas nám odhalí pravdu, jestli šlo o vliv módy, nebo za tím byla evoluce. 

Podívejme se na internet a to jak vypadají a fungují na internetu; stránky, blogy, katalogy, sociální sítě, atd. něco je zde silně ovlivněno módou, a jiné zde není ovlivněno vůbec módou, záleží na tom, jaký má provozovatel virtuálního systému, vztah k módě. Zde bych tento problém řešil zlatou střední cestou, tedy používat na internetu módu v normálních mezích a nebýt otrokem konzumní módy. Já jsem váš módní vzor následujete mě, o tom to je že následujeme módní vzory jako stádo ovcí, ten kdo se odmítne podřídit diktátu módy, ten je za to potrestán, a je mu dáváno najevo, že je bláznem. Následkem je uniformita v rovině fyzické a psychické, z lidí se stávají jenom konzumní loutky, a z centra je loutkám mediálně říkáno co je správné a co není správné, teď je v módě zelená barva, tak budete mít všichni zelené uniformy a zelené mozky.

Umělá inteligence spustí globální dominový efekt

Nahrazení zaměstnanců za stroje a počítače, je nutné udělat okamžitě a globálně, přichází právě čtvrtá evoluční proměna civilizace, pomocí strojů a počítačů, nezaměstnanost a bída, bude globálním problémem, který nebude už možné řešit politicky a ekonomicky, je naivní si myslet to, že vzniknou nějakým zázrakem nová pracovní místa, období zázraků už skončilo, teď bude období, ve kterém budou lidi utíkat z měst a vesnic do divočiny, kde není elektřina, protože ve městech a na vesnicích nebude práce pro lidi. 

Tak jako byl vynález telefonu velikou změnou, která vyvolala mnoho dominových efektů, tak stejné to bude s vynálezem umělé inteligence, vše najednou bude všude inteligentnější než člověk! Stane se z nás obrazně ubohý evoluční zmetek, který je k ničemu v moderní digitální civilizaci, a tak budeme muset civilizaci opustit, abychom si zachránili holou existenci. 

Za pouhých deset let zde už nebudou v provozu školy, nejprve se zavřou vysoké školy, potom se zavřou střední školy a nakonec se zavřou i základní školy. V kancelářích budou sedět jenom GVKB roboti a lidi budou jenom dělníky, co budou závislí na přídělovém GVKB systému, dělníků bude všude rychle ubývat díky inteligentním robotům, až poslední dělník odejde z civilizace do divočiny. 

Pátá evoluční proměna, bude už bez lidí v civilizaci, a při této evoluční proměně za třicet let, se nahradí inteligentní stroj, za inteligentního robota. Vše se dneska urychlilo díky internetu, někdo něco vytvoří nového, a díky internetu o této novince je informován celý svět za několik minut! Dříve se vše počítalo na roky, dneska se vše už počítá na minuty, přichází doba dominových efektů, kdy krach jednoho mocného centra, může eliminovat globálně tisíce jiných center, za několik minut.

Je třeba zavřít globálně elitu do psychiatrické nemocnice

Ano, ani v klidu nemůžeme diskutovat o pravdě a lásce. Inteligentní roboty někdo musí evolučně vytvořit a vtisknout do nich; program, databáze, zákony, předpisy, morálku, atd., kterými se musí řídit, nebo podle kterých bychom chtěli, aby jednali, kdo je dobrý a kdo je zlý.

 

To nás vede zase zpět k tomu, čemu se snažíme vyhnout. Zadruhé, nejvíce diskutované problémy lidstva byly v minulosti právě klimatické změny a extrémní chudoba a hlad. Není snad až s podivem, že v roce 2010 již nebyly označeny za největší problémy lidstva ani klimatické změny nebo chudoba a hlad, ale právě korupce a chamtivost?

 

Pokud odstraníme z našeho středu určité posvátno absolutna, ochranu a hodnotu lidského života, vyhneme se morálnímu zákonu; poté vše, co nám zbývá je vyhlídka na budoucnost, bez smyslu života, bez řádu, bez autority, každý sám za sebe, nelze nic kategorizovat, co jeden vidí zlé (zabít druhého člověka), jiný vidí naprosto přijatelné, až nezbytné pro naplnění svých přání.

 

Takto prohnilý konzumní systém, činí ze svých občanů jen levné automatické stroje, kterými manipulují elity podle záliby, tu vpravo, tam vlevo, atd. a svaté politické elity se stávají těmi, kdo určují a prosazují své svaté zákony a svojí morálku. Proto lidstvu nemůže prospět další vývoj kupředu, pokud se nenavrátí k něčemu, co ve své minulosti opustili a ve své pýše a lehkomyslnosti zavrhli. Všichni podvědomě tušíme, co to je.

 

Lidé jsou jako malé ryby, co utíkají před velikými rybami; jako člověk, který se bojí pohlédnout na hladinu vody a zahlédnout svůj objektivní obraz, protože ve skrytu každý ví, že obraz, který uvidí, není to, kým se celý život snažil být. Před takovou skutečností však neuteče žádný z nás. Je to začarovaný kruh, ve kterém jsme uvěznění už od ukřižování Ježíše Krista, všechny změny jsou jenom povrchní módní záležitost, je to pokrytecké kariéristické divadlo, kde se mění; herci, kulisy, hry, kostýmy, hudba, atd.

 

Problémem je pro lidi dospělost, podívejme se na adolescenty, co nemohou zvládnout být dospělými, a bouří se proti tomu, aby se z nich stali dospělí lidé. Dospělost znamená odpovědnost za svoje činy, nejsou zde už rodiče, co by nás chránili před následky našich chyb.

 

Veliká konzumace; kafe, čokolády, alkoholu, tabáku, marihuany, pervitinu, heroinu, kokainu, prášků na deprese, atd. je jenom snahou utéci před dospělostí, sekty, náboženství, sex, atd. to je to samé co drogy, akorát že je to dostupné věřícím lidem zadarmo. Dospělost znamená otroctví autoritám, problémem je, že autoritou je cizí člověk, dělaly se vědecké testy, kdy autoritou byl inteligentní robot, a problémy zde žádné nebyli!

 

Moc nad cizími lidmi je pro blbce tvrdou drogou, Adolf Hitler je klasickou ukázkou toho jak může moc na lidech proměnit člověka v parazita, je třeba změnit civilizaci tak že v kancelářích budou roboti, co budou rozhodovat o nás bez nás, lidi budou mít globálně uniformy a čísla, nebude zde už sobecký kariérismus, moc nad lidmi budou mít jenom inteligentní GVKB roboti, a lidi budou po celý život myslet a žít jako děti.

GVKB komunismus už brzo eliminuje kapitalismus

Vždy když zde byla zlá doba tak se zaváděl přídělový systém, prostě nebudou peníze a soukromé vlastnictví, každý dostane pod kůži čip a vše bude jenom na příděl, nebude dostupné luxusní zboží a luxusní služby, lidi budou oblečení jenom do vojenských uniforem a budou bydlet jenom v bytech a domech co jim budou dočasně zapůjčené. 

Na příděl bude i benzín a elektřina, nebudeš mít benzín, jak budeš jezdit na kole, i kdybys byl celebritou. Nebudou zde logicky už žebráci ani milionáři, každý bude povinně pracovat 12 hodin za týden, jinak bude příživníkem a skončí na rok ve vězení, protože když se nebude muset za práci platit, tak bude globálně dostatek práce pro všechny. Vše co se vyrobí to se i rychle spotřebuje, bude zde zajištěn minimální vývoz a dovoz zboží. 

Lidi nebudou mít už tituly a jména, ale budou mít jenom čísla, která budou povinně na oblečení, to číslo bude i číslem telefonu. Vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence, nebudou zde už pracovat lidi v kanceláři, každý bude pracovat jenom fyzicky jako dělník, a tím bude mít zajištěný pohyb který prospívá zdraví.

Snižme platy politikům, ať se nechají zaměstnat

Politici mají vysoké platy, které si vůbec ale vůbec nezaslouží, je třeba všem politikům snížit platy, aby mnoho starých a hloupých politiků odešlo konečně z politiky, do normálního zaměstnání, kde budou platit veliké daně, a nebudou mít už výhody a jistoty. Jaký je výkon, takový musí být i příkon, pokud politici málo pracují, tak budou mít i malé platy. Všude se šetří na kost, a politici nemohou být výjimkou, i na nich musíme začít konečně šetřit, i kdybychom měli najmout nové mladé politiky z Ukrajiny, protože zde je levná pracovní síla. Mohou naši staří politici odejít do USA, a zde ukázat svoje vysoké politické kvality, nikoho zde nebudeme násilím držet. Heslem nám bude levná a kvalitní politika, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, politik který bude pomalý nebo bude chybovat, ten bude z politiky rychle eliminován, tak jako se to dělá u zaměstnanců v Amazonu.

Ano, je zde klientelistický kariérismus

Zaostalost má logicky za následek krizi. Dobře se lidem žije tam, kde není zaostalost způsobená zaostalými lidmi v centru systému, klientelismus umožňuje zaostalým lidem se dostat do centra a následkem je krize. Z díla spatříme tvůrce, pokud je zde tvůrcem; zákonů, předpisů, regulací, výjimek, atd. zaostalá elita tak následkem je zaostalá společnost, nejde rozhodně o náš národní problém, jde o globální problém, většina společností má dneska v centru zaostalé lidi, co dělají amatérské chyby, lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy. 

Základem funkčnosti společnosti je profesionální kontrola lidí, nestačí jenom kontrolovat ty, co jsou dole, musí se kontrolovat i ty co jsou nahoře. Je třeba ukončit období klientelismu, podívejme se na ceny za telefonní poplatky, na jedné straně má ministerstvo financí telefonní poplatky takřka zadarmo, a na druhé straně mají dělníci telefonní poplatky nesmyslně předražené. Stát žádné daně a poplatky neplatí, a dělníci musí platit veliké daně a veliké poplatky. Není zde demokratický kapitalismus, je zde klientelistický kariérismus.