čtvrtek 25. května 2017

Co se zde vlastně děje?

Vím jistě to, že nevím nic o tom, co se zde vlastně děje, je zde sice televize a internet, jenže ani tento veliký informační systém mě nepomůže v tom poznat komplexně a objektivně to co se zde vlastně děje, moje poznání je mnohým omezeno, to co mohu poznat je jenom kapičkou informací v nekonečném informačním oceánu. 

Tento svět je řekou událostí, a tak zde není pevný bod, vše je v pohybu, dneska jsi nahoře zítra budeš dole, dneska je zde pravda a zítra zde bude zase lež, nejistota je zde jedinou jistotou! Jsem jenom nula a ty jsi na tom stejně, není zde nic k dosažení, z nul vše vzniká a v nuly se to navrací, na počátku všeho byla nula a ona vše z nuly stvořila. 

A od té doby se zde nuly kopírují a hrají si zde na; bohy, papeže, mesiáše, proroky, vůdce, celebrity, milionáře, prezidenty, ministry, diplomaty, soudce, ředitele, profesory, nadřízené, atd. vše je zde divadlo, kde je každá nula hercem i divákem, nuly to mají v hlavě logicky vynulované a o tom to zde je, že z nul bič neupleteš! 

Neustále mě prezidenti telefonují, abych je nahradil, že by se jejich národ měl mnohem lépe, a já jim říkám, dobře si zde ten žil, kdo se dobře před pyšnými nulami zde utajil, děkuji vám za vaše nabídky, ale prezidenta nechci v žádném národě dělat. Je to váš boj o moc, který mě vůbec nezajímá, každý zde má svůj soukromý boj, tento svět se točí okolo priorit.

Život to je hra s nulami a jedničkami podle pravidel

Absolutno to je oceán složený z nul a jedniček, vše běží ve strojovém kódu díky pravidlům a kontrole pravidel, vše je iluze, protože zde není pevný bod a vše je v pohybu, z nul vše vzniká a v nuly se to navrací, ano jsi ubohá nula a jako nula myslíš a žiješ, smrt je ukončení hry s nulami a jedničkami v jedné mýdlové bublině. Nic zde není k dosažení, to že vytvoříš něco velikého a trvalého, to je jenom iluze ve tvojí hlavě, protože vše je zde dočasná iluze složená z nul a jedniček. 
Není zde ve skutečnosti čas ani prostor, čas a prostor to jsou jenom nuly a jedničky, které vytvářejí iluze, které vypadají reálně, sen je ukázkou reálné iluze, která se podobá iluzi, kterou zažíváme po probuzení. Pokud posloucháš hudbu, tak jde zase o iluzi složenou z nul a jedniček. Bojíme se smrti, protože jsme loutky, které ovládá pokušení, smrt znamená zánik pokušení moci být zde ubohou loutkou. 
Láska dělá z ubožáků hrdiny, co se nebojí smrti, proč je zde nedostatek hrdinů, a je zde nadbytek zbabělců? S příchodem anonymity došlo k zániku lásky, a místo lásky je zde jenom nenávist, a tím zde místo hrdinů jsou zbabělci, co jsou ovládáni pokušením, a tak se z nich stali hříšníci, závislí na hříšném životě. Ubožáků je zde jako sraček a tak život ubožáků logicky stojí zde jenom za veliké hovno, ubožáci co jsou nahoře, serou na ty, co jsou dole, o tom to zde už mnoho tisíciletí všude jenom je! 
Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají ubožáci děti, je logické že z dětí vyrostou ubožáci, je to začarovaný konzumní kruh, ve kterém se ubožáci nalézají a tak je zde v depresi; ekonomika, politika, morálka, filosofie, umění, rodina, psychika, atd. proč to vše tak je, a naděje na to že bude ubožákům zde lépe, jenom naivní iluze je? Jaký to má zde smysl, být jenom ubohou dočasnou bublinou, plnou nul a jedniček? Smyslem všeho je hra nul a jedniček podle správných pravidel, ten kdo si hraje jako dítě, ten zde nezlobí.

středa 24. května 2017

Statisticky žijeme zde ekonomicky ve třetím světě

První svět to je Švýcarsko, druhý svět to je Rakousko, třetí svět to je naše republika, čtvrtý svět to je zaostalá Afrika a Indie, pátý svět to jsou kanibalové v tropickém pralese. Do doku 1947 jsme patřili do druhého světa, ale díky soudruhům jsme se v roce 1948 propadli do třetího světa a naděje na to že bude lépe je minimální, lépe je zde jenom cizincům co nás zde okrádají a berou nás jako levnou pracovní sílu.

 

Zajímavé je že; Polsko, Slovensko, Maďarsko, atd. je na tom velmi podobně, takže chyba není u naší politiky, ale chyba je v tom, že státy co spadají do druhého vyspělého světa, nemají prioritní zájem na tom, abychom i my spadali do druhého světa, jedinou vzácnou výjimkou zde bylo socialistické Německo, které bylo ekonomicky rychle restartováno, díky kapitalistickému Německu, po sloučení do jednoho velikého národa které se realizovalo díky rozpadu RVHP.

 

Kupní síla je jednoduchým ukazatelem ekonomiky, kupní sílu poznáváme rychle u spotřeby benzínu a nafty, v zaostalé ekonomice je malá spotřeba benzínu a nafty na obyvatele. Vše se dneska točí kolem zaměstnávání vysokoškoláků za vysoké platy, tam kde mnoho vysokoškoláků pracuje za vysoké platy, tam není ekonomická zaostalost, jde o moderní bohatou civilizaci, kde se mnoho využívá nejmodernější věda a technika, díky velikým investicím do modernizace systému.

Komu to tady objektivně patří

Je tato země ještě objektivně vůbec naše? Tato země není naše, protože tato země patří bohatým cizincům, co si jí koupili a my jsme zde jenom levnou pracovní silou, která musí bohatým cizincům otrocky sloužit, za ubohé mzdy. Většina cizinců co vlastní naši zemi žije v bohaté Evropě, pouze minimum jich žije mimo bohatou Evropu. Občas je zde mediálně řečeno, že přeci nezáleží na tom, že nám zde nic už nepatří, a že důležité je nejvíce to, že ekonomika zde roste.

Nedávno jsem slyšel, že jsme byli zařazení statisticky mezi zaostalé rozvojové země, takže ono s tím růstem naší ekonomiky, to bude asi o něčem jiném! Zisky zde rostou bohatým cizincům a tyto zisky logicky mizí rychle do ciziny, nebo rovnou do daňového ráje. Je tento systém nazývám ekonomické utahování šroubů, to že občas nějaký ten lidský šroubek praskne, díky velikému ekonomickému utažení to bohatým cizincům nevadí, v zásobě je zde mnoho náhradních šroubků, co nahradí okamžitě prasklý šroubek, který pracoval zde za 11 000 Kč hrubého.

Jeden ekonom se pokusil spočítat, jak se žije u nás člověku která má v Praze plat 11 000 Kč hrubého, ten ekonom zjistil, že takový člověk musí být jistě mamánkem, kterého rodiče živí, oblékají, dávají mu zadarmo bydlení, jeho mzda je pro toho člověka kapesné, které on použije na nákup základních potřeb. Ten kdo nemá možnost být zaopatřeným mamánkem, ten nemůže v Praze existovat za 11 000 Kč hrubého, protože se dostane okamžitě do dluhové pasti, a skončí tak jistě jako bezdomovec.

Nedávno došlo o obrovské imigraci mohamedánů z jihu do EU a naše ekonomicky zaostalá republika byla pro mohamedány jenom tranzitní zemí, na cestě do Německa, nebo do jiných podobných EU zemí, kde se lidem dobře ekonomicky žije. Navrhuji změnu názvu našeho státu na Kocourkov, pokud si přečtete tuto pohádkovou knihu, tak vám dojde, že ona kniha je o tom, jako to zde dneska ekonomicky a politicky objektivně vypadá.

Ano, parazitování to je pro mnohé drogou

Návštěvnost blogu jasně ukazuje hodnotu blogu. Když se nikdo nedívá na můj blog, tak někde dělám chyby, není sice ten, co by se dokázal pomocí blogování zavděčit všem ale přesto existují ti, co jsou na vrcholu u blogování díky tomu že jsou lepší než jejich konkurenti. Je snadné si hrát na to, že jsem lepší ale to u blogování nefunguje! Zde platí to, že z díla je spatřen tvůrce, pokud je tvůrce ubožák je i jeho blog ubohý a jenom ubožák navštíví takovýto ubohý blog.

U blogování se často setkáváme s tím, že si jsou blogy podobné jako by tyto blogy někdo kopíroval na kopírce, to že se někdo snaží odlišit šokujícím vzhledem blogu je k ničemu a o ničem. Stejně tak je chybou zvolit velmi strohý vzhled blogu, jde o to, aby bylo vše na blogu v optimální normě, obrazně je blog jako zahrada a vyžaduje neustálou péči od majitele blogu.

Návštěvnost blogu jasně ukazuje hodnotu blogu, lepší než počitadlo návštěv je na blog umístit Srank ukazatel, čím větší je zde číslo tím větší má i blog hodnotu. Dokonalost se skládá ve velikého množství maličkostí a tak dosáhnout dokonalosti u blogu to není žádná maličkost, komu není rady, tomu už není ani pomoci. Základem je u blogování specializace, nikdo nemůže rozumět všemu, ovšem nesmíte se specializovat na něco, co je už obsazeno mnoha hodnotnými blogery, to je podle mě nejčastější chyba, že na stejné téma je na internetu tisíc blogů, v tak obrovské konkurenci nelze uspět!

Často zde jsou blogy s celebritami, proč se nepřiživit na popularitě nějaké celebrity, parazitování to je pro mnohé blogery drogou, stejný nápad ale mají pochopitelně i konkurenti! Nikoho nezajímá to, že jste levným mobilem nafotografovali nějaké ubohé pitomosti, lidi zajímá to co je hodnotné, monopol na pitomosti má přeci už dávno; tisk, rádio, televize!

Zdrojem našeho pokušení je strach o to co milujeme a potřebujeme

Já bych chtěl…odkud se bere naše pokušení, díky kterému máme deprese, protože nemáme to, co chceme? Zdrojem našeho pokušení je strach o to co milujeme a potřebujeme, stroj nemá strach, a tak nemá ani problémy s tím, že by on něco chtěl, a měl deprese, protože to nemá. Strach stvořil z prachu vše živé a strach má za následek evoluci, díky které se vše vylepšuje tak aby se to zde mělo dobře. Na počátku zde nebyl strach, a tak zde nebyla deprese, s příchodem strachu přišla logicky i deprese, čím více je v nás strachu tím více je v nás i deprese.

 

Strach to jsou informace o tom, že něco nesmíme, protože je to zakázané, a pokud zákaz překročíme tak budeme potrestáni. Obrazně je strach brzda a odvaha to je plynový pedál, rozum to je volant, tělo to je to auto, které se pohybuje, aby získalo potřebné hodnoty pro svoji existenci. Všimněme si toho, že to co má zde kořeny, to nemá inteligenci, život stromu je jednoduchý, a inteligence je zde tak už zbytečná, stačí zde jenom přirozená pravidla, podle kterých strom funguje. Tím že jsme odešli z teplého klimatu do míst kde je zima, došlo k tomu, že se náš život stal složitým, a tak zde byla potřeba po veliké inteligenci, následkem byl vznik konzumní civilizace, ve které jsou lidi rozdělení podle inteligence a specializace.

 

Abychom mohli zde něco pochopit, musíme se k tomu dlouhodobě přiblížit a to je veliký problém, když se k něčemu přiblížíme tak se musíme logicky od jiného vzdálit. Je to tak snadné kopírovat cizí myšlenky, a je to velmi těžké mít vlastní hodnotné myšlenky, knihy vznikají z knih, ten kdo přečetl velmi mnoho knih je natolik moudrý, že on může potom psát knihy. Těžké to mají umělečtí fotografové, protože nemohou jako malíři kopírovat populární díla, a musí být originálními tvůrci, proto se většinou bere umělecká fotografie jenom jako řemeslo. Proč je originalita pro lidi velikým problémem se kterým si neumí poradit?

 

Příčinou je strach z toho, že pokud budou jiní, že se jim budou ostatní smát a budou je brát za hloupé blázny. Všechny kulturní civilizace jsou obrazně pevnosti, které odmítají veliké změny, ten kdo je v pevnosti, chce ven a ten kdo je venku chce dovnitř. Poslední dobou je zde veliký problém s lidmi co mají papíry na hlavu, které získali na vysoké škole, takový člověk ozdobí svoje jméno mnoha tituly, aby on ukázal to, že je veliký blázen, který má na svojí prázdnou hlavu papíry, které certifikují to, že je on do něčeho veliký blázen. Často v televizi vystupují blázni, co mají mnoho papírů na hlavu, naštěstí má televize dálkové ovládání, ještě by to chtělo udělat dálkové ovládání i do konzumní reality abychom mohli vypnout cizí lidi, co se zde do něčeho zbláznili, a chtějí nás nakazit svým bláznovstvím.

úterý 23. května 2017

Umíte být pro konzumní systém výjimečný a potřebný?

Ubožák se má dneska uboze. Žijeme zde už jako ubožáci, vidíme i vnímáme všechny změny, ale stále vedle nás žijí ubožáci, kteří ještě zažili nějakou válku, a potom my samotní. Někteří z nás poznali dobu soudruhů se vším všudy a jsme ji ovlivněni, toho se jen tak nedá zbavit. Takže ve střední a východní Evropě ty změny budou velmi pomalé, a to si mnozí západoevropané neuvědomují, je zde několik generací, kteří se prostě nebudou chtít přizpůsobit všem moderním trendům. Ale někdo tady bude tahat za nitky.

Politici, vědci a podnikatelé. Slyšel jsem větu v jistém pořadu, nebude záležet na tom, co jste vystudovali, ale co máte v hlavě, nebude záležet na tom, jestli jste muž, či žena, jakou barvu kůže máte, ale jestli umíte být pro konzumní systém výjimečný a potřebný.

Přijdou změny, týká se to jak aplikací moderní genetiky a reprodukční biologie, biotechnologií, robotizace a automatizace. Každopádně v takovém světě už nenalézám nějaké místo pro cokoliv lidského, a umění je podle mě už dneska zbytečné. Vždyť pokud někdo chce dokázat, že mnoho umělců vlastně tvoří, protože má nějaký vnitřní problém, a my ten problém napravíme, nebude už takové umění potřeba, pokud sloužilo jako jakási autopsychoterapie, či jakési projevení se.

Prostě se od nás všech bude automaticky chtít, abychom se neustále rychle přizpůsobovali restartování konzumního systému. A ruku na srdce, stojí nějaké nadnárodní korporace o to, aby si nějaké zaostalé země zachovávali své tradice a jazyk? Asi ne. Jak to vidíte s postavením konzumního člověka v následujících letech vy? Nedojde brzo už k tomu, že zde místo lidí budou globálně v civilizaci jenom GVKB roboti a lidem bude vstup do GVKB civilizace zakázán pod trestem smrti.

Ano, ze všech lidí se udělají očipovaní otroci

Ano, budete eliminováni, odpor je marný. Veliké ryby požírají malé ryby, a nikdo proti tomu neprotestuje, že se porušují práva malých ryb. Tak to zde funguje od té doby, co zde evoluce existuje, život je dočasný experiment, trvalé zde jsou jenom změny v nás a okolo nás, není zde pevný bod, vše je v pohybu! Veškerý sociální humanismus je jenom utopie, která v praxi nemůže fungovat, jediné co funguje je soutěž a boj o to co potřebujeme a milujeme, dobrota je žebrota.

 

Z pohledu hodnoty, je globálně 99% lidí existenčně mrtvých po celý život, díky degeneraci a bídě! Logicky následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, psychiky, umění, rodiny, psychiky, atd. jablko nepadne daleko od stromu, pokud ubožáci mají hodně dětí tak osudem těchto dětí je ubohý život. Vše je zde pokrytecké divadlo a pod maskou svatého anděla je ukryt hříšný čert, čiň čertům dobře a peklem se ti za to odmění!

 

Nacismus za druhé světové války ukázal, kam naše civilizace evolučně směřuje zcela jasně, z lidí se udělají očipovaní otroci a ten kdo bude chybovat, nebo pracovat pomalu, ten bude eliminován ve veliké plynové komoře v koncentráku. Heslem bude práce a spánek, lenost a konzumace drog, bude brána jako vzpoura a lenoši nebo narkomani budou eliminováni. Nebude zde už lidská mocná a bohatá elita, vše budou globálně ovládat jenom roboti a umělá inteligence.

Vládce pekelného očistce se jmenuje Pokušitel, a vládce svatého ráje se jmenuje Láska

Vše je v pohybu a to co bylo včera pravda je dneska lží, to co bylo včera svaté to je dneska hříšné, to co bylo správné to je už chybné, jedinou jistotou je nejistota. Od pradávna je zde hříšné toužení, které nám způsobuje pekelné soužení, spatříme něco, co se nám líbí a tak po tom zatoužíme.

Poslední svaté přikázání zakazuje toužení a to co přichází jako poslední je prvním od konce. Každá morálka se točí okolo toužení po tom co je morálkou zakázané, pokud zde nebude svatá morálka tak se z lidí stanou zvířata, co budou myslet a žít jako zvířata.

Podívejme se na příčiny; sporů, konfliktů, válek, atd. na počátku je vždy toužení po tom, co je morálkou zakázané! Je to tak snadné, si zapálit cigaretu, napít se slivovice, lhát a krást ve velkém díky vysoké státní funkci, atd. jenže tím se jenom rychleji dostanete do očistce.

Vládce pekelného očistce se jmenuje Pokušitel, a vládce svatého ráje se jmenuje Láska, je na každém jakého si zvolí pána, nikdo nemůže sloužit více pánům jednomu pánu se zavděčí a jiné pány tím rozhněvá. Vše je zde si podobné, a tak v podobenstvím nalézáme pravdu kterou hledáme, z dálky může vlk vypadat jako ovce a ovce může vypadat jako vlk, je třeba poznat z blízka to co je pro nás prioritní a tak nebudeme oklamáni.

Ano, je zde egoistický centralismus

Proč to tady optimálně nefunguje? Tady to optimálně nefunguje, protože to tady je zavirované, je to jako zavirovaný počítač, u kterého je potřeba přeinstalovat operační systém. Co je zde vlastně tím virem, díky kterému je zde blbá nálada? Tím virem je centralizace, v okamžiku kdy vznikne centralizace tak i vznikne blbá nálada. 

Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický centralismus, odborně se hovoří o rozevírání existenčních nůžek mezi mocnými a bezmocnými, mnohokráte zde byli pokusy o to, aby se tyto nůžky sevřely, ale vždy se ukázalo, že to v praxi nefunguje. Je třeba začít konečně globálně lidi pomocí GVKB dotazníků co budou na internetu digitalizovat, a po GVKB digitalizaci se budou lidi eliminovat v krematoriu. 

Nejsou lidi tak nejsou ani s lidmi problémy, místo lidí zde budou všude jenom GVKB roboti co budou využívat informace a programy získané díky digitalizaci lidí, člověk je zastaralý model zaměstnance, protože on nedokáže pracovat jako robot, a logicky jej musí tedy nahradit robot. Představte si zamilované roboty, jak jdou po Karlově mostě a na dlouhé skládací tyčce mají fotoaparát, kterým se fotografují a fotky okamžitě odesílají na internet. Nová doba sebou přináší i veliké změny, takový je život.

Nejlepší je od nás utéci do Kanady

Realita není ideální, a tak zde existuje ideologie, která nám slibuje ideální realitu po smrti v ráji, nebo v budoucnosti, díky nové elitě co nám bude vládnout. Jenže sliby se slibují, a jenom hlupáci a blázni se naivně dopředu radují, než jim dojde, že byli zase chytráky podvedení. Často je zde i slyšet, že jak si usteleme, tak si lehneme, ani to zde nefunguje, protože pokud okolo nás jsou samí lháři a zloději, tak díky nim neuspějeme, protože nám budou škodolibě házet klacky pod nohy. 

Neustále je zde všude mnoho zázračných návodů, jak být v něčem zde úspěšní, a jak dosáhnout rychle a snadno toho po čem toužíme, zase jde jenom o podrazy, vše co rychle získáš to i rychle ztratíš, hodnoty se získávají velmi pomalu! Proč RVHP šla ke dnu? Teoreticky by RVHP neměla jít ke dnu, protože to byla obrovská ekonomická a politická organizace. 

Z díla poznáme tvůrce, to platí i pro RVHP, lidi nechtějí sliby a fráze, lidi potřebují výhody a jistoty, pokud RVHP nedokázalo realizovat výhody a jistoty, tak muselo zkracovat, a tento krach zničil život mnoha lidem. Dneska je zde podobná situace s EU, které nedokáže zajistit lidem v EU výhody a jistoty, Anglie jako první pochopila, že EU jde už ke dnu, a tak se rozhodla z EU vystoupit! 

Nepotřebujeme od EU, aby zde podporovala stesky pro cyklisty, potřebujeme od EU, aby zde postavila továrny na špičkové technologie, jako jsou továrny na roboty s umělou inteligencí, nestojíme zde o západní obchody, ve kterých se prodává nekvalitní zboží z Polska nebo Číny. 

Zaměstnavatelé po nás drze chtějí, abychom pracovali jako v Německu, ale zaplatí nás stejně jako bychom pracovali v Číně. Imigranti s tmavou pletí, k nám nechtějí, pro ně jsme jenom ubohá tranzitní země, která nemá žádnou naději na to, že zde bude brzo lidem ekonomicky lépe, protože zde vládnou jenom staří lháři a zloději. Nejlepší je od nás utéci do Kanady, tak jako to udělal v minulosti milionář Baťa.

pondělí 22. května 2017

Z díla poznáte pyšné a sobecké parazity

Ano, internet je plný parazitů! Všude je to samá nabídka zbytečností a ubohostí, každý zlý člověk si myslí, že internet je zde na to, aby on mohl snadno parazitovat na cizích lidech, pomocí dezinformací a podrazů. Z díla poznáte parazity, parazit vám nikdy nepomůže v nouzi, protože on jistě ví, že dobrota je žebrota! 

Parazit se bude snažit mít zisk z toho, že jsi na dně, a bude se snažit tě bezcitně eliminovat. Nejhorší je srážka s parazity na internetu, jak poznáte jistě parazity na internetu? Nikdy nezjistíte u parazita jeho soukromé číslo mobilního telefonu! Parazit nestojí o to, aby mu někdo cizí mohl telefonovat a nadávat mu že je on parazit! 

Statisticky 99% uživatelů internetu v EU neuvádí na internetu svoje soukromé telefonní číslo! Co z toho plyne? Plyne z toho to, že 99% uživatelů internetu v EU jsou sobečtí paraziti, logicky je zde otázka a co s tím budeme proboha dělat? 

Je zde jednoduché řešení, budeme 99% lidí v EU pomocí GVKB dotazníků na internetu skenovat a digitalizovat, po naskenování se těla těchto parazitů eliminují v krematoriu, proto se běžte podívat do krematoria, ať víte, co vás bude brzo čekat, místo lidí budou v EU GVKB roboti a roboti nebudou na robotech už sobecky parazitovat. 

Jsi zastaralý evoluční model, a tak zde místo tebe bude nový GVKB model inteligentního kovového robota na dobíjecí baterie, co bylo to bylo, teď zde bude nová GVKB doba, ve které už nebudou pyšní a sobečtí lidé, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.

Ano, chudí lidé mají hloupé děti

EU by nemělo už ekonomicky podporovat školství. Chceš mít vysoké vzdělání v EU, tak jdi do soukromé EU školy, a vše si ze svého zaplať, proč by mělo EU podporovat ekonomicky školství, podpora školství má akorát za následek vysokou inflaci vzdělanosti, a člověk s vysokým vzděláním, zde potom už v EU nenalezne uplatnění na trhu práce!

 

Nemají tvoji rodiče peníze na to, abys mohl chodit do školy, no tak budeš negramotný, a budeš dělat pomocné práce za ubohou mzdu. Není důležité množství, ale kvalita, jak mají školy učit žáky, když žáci mají vše zadarmo, nemluvě o tom, kdo zaplatí to, že někdo dlouho studuje, a potom svoje znalosti nevyužije?

 

Mnozí ekonomičtí amatéři tvrdí, že se to vyplatí, když EU ekonomicky podporuje školství? Tak to není, dobrota je žebrota, pokud investuji, tak se mě musí investice i vrátit! Jsou na světě ekonomiky, kde není žádná podpora pro školství, a tak ten kdo nemá peníze, ten je většinou i negramotný!

 

Nevěřte tomu, že chudí lidé mají geniální děti, to je naivní představa, chudí lidé mají hloupé děti, klasickou ukázkou, jsou zde lidi, s tmavou platí, snaha o to, tyto nepřizpůsobivé lidi co žijí většinou ze štědrých sociálních dávek, začlenit do EU ekonomiky, je jenom naivní marnost. Statistika v EU jasně ukazuje, že u nepřizpůsobivých lidí s tmavou pletí, dosáhne absolvování vysoké školy jenom jeden z deseti tisíc jedinců, oni na to geneticky nemají, jejich mozek je evolučně zaostalý!

Ano, vysokoškoláci nás ekonomicky znásilňují

Horních deset tisíc lidí co zde rozhoduje pyšně a sobecky o nás bez nás se skládá jenom z vysokoškoláků, co nás ekonomicky znásilňují pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, certifikací, regulací, přerozdělování, výjimek, norem, zákonů, kultů, mýtů, pověr, dezinformací, reklamy, atd. ryba smrdí od pyšných a sobeckých hlav starých vysokoškoláků. 

Místo víry v boha, který je nad námi zde máme víru v horních deset tisíc svatých vysokoškoláků co zde pyšně a sobecky rozhodují o nás bez nás. Prý je zde kapitalistická demokracie a pomocí politických voleb lze dosáhnout správných ekonomických a sociálních změn, tomu snad už věří jenom lidi, co jsou zavření dlouhodobě v psychiatrické nemocnici. Práce je u nás poslední zoufalý pokus, o to jak zde ekonomicky přežít! Není zde v EU nikde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, atd. je zde všude jenom egoismus, už od té doby co zde existují armády. 

Čím více se rozevírají sociální nůžky mezi mocnými a bezmocnými, tím větší je zde egoismus, já jsem lepší, než jsi ty, a tak si zasloužím to, že se mám zde lépe, na tomto principu funguje zde mocenská pyramida, kde na vrcholu je u nás horních deset tisíc starých vysokoškoláků, co zde mají moc a bohatství. Z pohledu programování je tento ekonomický a sociální systém zavirovaný, a virem je zde horních deset tisíc starých vysokoškoláků, tyto vysokoškoláky poznáte snadno z utrácení, oni nebydlí na sídlišti v paneláku, ale bydlí ve velikém rodinném domě, kde mají dvě garáže, a krytý vytápěný bazén. 

Mohli bychom naši společnost rozdělit podle školního známkování kdy jedničku za parazitování a ekonomické znásilňování dostane horních deset tisíc starých vysokoškoláků a pětku dostanou ti, co pracují za minimální plat 11 000 Kč hrubého (rok 2017), zaručenou mzdu, nebo jsou nezaměstnaní a pobírají ubohou sociální podporu, za trojku to mají ti, co zde mají hrubý plat od 40 000 Kč do 60 000 Kč. 

Většina lidí má tedy pětku nebo čtyřku, dostat se ekonomicky na lepší známkování než čtyřku, je pro mnohé lidi rovné zázraku. Jádrem systému je centrální regulace a centrální přerozdělování, jsou to ekonomické a sociální sítě, které dělají z horních deseti tisíc profesionální rybáře lidí, co zde pyšně rozhodují o nás bez nás.

Ano, centralizace jedná s pracujícími jako s dobytkem

Pracující jsou dlouhodobě na dně, díky centralizaci, která s nimi jedná jako s dobytkem, prý je zde demokracie pomocí které lid vládne sám sobě, tomu snad věří jenom děti, co ještě nemají rozum! Od té doby co zde existuje centralizace, zde vládne jenom mocná a bohatá elita, která se neustále sobecky pere o moc a bohatství. Není zde; otroctví, feudalismus, kapitalismus, nacismus, socialismus, komunismus, atd. je zde už mnoho tisíciletí jenom centralismus!

Za mého mládí se rušilo rádio ze západu a nesměli se vydávat knihy, které by lidem otevřeli oči, cenzura je tam kde je u moci vláda složená ze zlodějů a lhářů, co je dovoleno mocným a bohatým, to je zakázáno bezmocným a chudým, o tom to v centralismu je. Zisk z; daní, cla, poplatků, pokut, certifikací, atd. putuje do mocného a bohatého centra, a zde si tento zisk sobecky přivlastňují ti, co jsou v centru, co to je? Je to vláda zlodějů a lhářů, která se řídí heslem po nás potopa.

Stát má veliký dluh, ale platí obrovské množství státních zaměstnanců, co zde parazitují sobecky na pracujícím lidu, stejné je to u velikých monopolních podniků a organizací, kde je v centru obrovské množství lenochů a parazitů. Když prezident Miloš Zeman mediálně ohlásil, že chce znova kandidovat na prezidenta naší republiky, i když už nedokáže bez pomoci ani chodit do schodů, díky jeho stáří a jeho nemocem, tak jsem si uvědomil, že moc a bohatství je tvrdá návyková droga, stejně nebezpečná jako je; morfium, heroin, kokain, pervitin, atd. je třeba lidi co jsou závislí na tvrdých drogách, léčit v Bohnické psychiatrické nemocnici, a zde je z jejich závislosti i vyléčit pomocí chemoterapie.

 

Je třeba pro horních deset tisíc lidí postavit velikou psychiatrickou nemocnici, kde je budeme léčit z jejich toužení po moci a bohatství, Ježíš Kristus nás poučil, že spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se zde mocní a bohatí lidé co jsou v centru, vzdali dobrovolně svojí moci a svého bohatství. V centru musí být jenom chudí a bezmocní lidé, co budou svatými altruisty, vše jde, pokud vyměníme chybné sobecké priority, za správné altruistické priority. Ryba smrdí od sobecké hlavy, a tuční sobečtí kapři si dobrovolně nevypustí státní rybník.

neděle 21. května 2017

Díky Bohu nám bude už brzo všem lépe

Je nám zle, protože nemáme to, co z nás činí všemocné nesmrtelné Bohy, abychom se mohli mít všichni božsky, tak musíme mít náhražky. Božská kultura se točí okolo náhražek, jde o to nahradit všechny originály za dokonalé náhražky, místo skutečné reality, zde bude virtuální realita, místo pravdy zde budou dezinformace, místo dokonalosti zde budou iluze.

 

Lidi se naskenují, těla se v krematoriu eliminují, a budeme jenom geniálním programem v Matrixu, budete moci havarovat s autem desetkrát za den, a nic se vám nestane, budete moci nic tisíc let nedělat, a přesto nebudete ubohým bezdomovcem, atd. Blbá nálada je následkem nedostatku náhražek za originály, každý bude mít kouzelnou hůlku a tou si vyčaruje vše, po čem zatouží, realita je zastaralý model, a tak jí nahradíme za Matrix.

Psychická změna čerta na anděla je možná

Konzumní peklo je zde díky hříšníkům. Nehledejte v konzumním pekle anděla, andělé nikdy nebyli a nikdy ani nebudou v konzumním pekle, v konzumním pekle byli a budou jenom hříšní čerti, co myslí na čertoviny. V okamžiku kdy se naučí člověk mluvit tak se z něj stane i hříšný čert co myslí na čertoviny, konzumní peklo bylo stvořeno díky tomu, že mluvíme, dokonce i svaté písmo konstatuje, že na počátku bylo slovo "Já" ano jakmile si uvědomíme to, že máme "Já" tak se z nás stávají hříšní čerti, egoismus je pevným bodem molem kterého se točí toto konzumní peklo plné hříšných čertů, co se perou o výhody a jistoty.

Hříšné čerty nezajímá to, že cizí čerti mají blbou náladu díky depresi, to je jejich problém, jak si to každý čert v konzumním pekle udělá takové to on zde i má to je logické! Veškeré snahy o to proměnit konzumní peklo v ráj se ukázali jako naivní a marné, jádrem problému je to že čerti jsou díky mluvení egoističtí. Největší absurdnost v konzumním pekle je někomu nadávat, že on je sobecký egoista? Zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o tom to je, že cizí hříšný čert nám zde peklem je, protože on nám sobecky konkuruje.

Podívejme se na internet a stránky mocných a bohatých čertů, jak jsou zde zakázané komentáře, komentovat to co dělají mocní a bohatí čerti je zakázáno, bezmocným a chudým čertům. Vše v konzumním pekle smrdí od hlavy čertů, protože v jejich hlavách jsou samé čertoviny kdy čerti myslí na; výhody, jistoty, popularitu, bohatství, svatost, drogy, parazitování, kariérismus, atd. Centralizace konzumního pekla spojená s daněmi a clem, má za následek depresi u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. prý je zde v konzumním pekle demokracie a můžeme si zvolit takové staré čerty, díky kterým se budeme mít lépe, to je jako mít možnost si vybrat jak spácháme sebevraždu.

V konzumním pekle je pravda a láska jenom za peníze, vše co je zde možné prodat to se zde i prodává, dobrota je přeci žebrota. Podívej se na sebe konečně do zrcadla a spatříš čerta, co myslí na čertoviny, nechtěj násilím změnit konzumní peklo, chtěj změnit násilím jenom sebe, nestačí jenom to, že se pěkně oblékneš, a budeš pěkně k cizím čertům mluvit jako; papež, král, prezident, ministr, ředitel, celebrita, atd. je třeba jít do hloubky, a změnit svoje priority, místo pyšného egoismu, se bude tvůj život točit kolem pokorného altruismu. Vše co máš hodnotného, to rozdej cizím čertům v konzumním pekle, a potom začni žít tak, že se z tebe stane svatý anděl, který ukáže ostatním sobeckým čertům, že psychická změna čerta na anděla je možná.

Je třeba dát životu nový rozměr

Nastal čas vynalézt pravdu a lásku. Skeptici tvrdí, že není třeba vynalézat pravdu a lásku, a že bychom měli raději vynalézat něco jiného, prý každý zná pravdu a lásku a je ztrátou času se tedy zaobírat pravdou a láskou. Je třeba začít o nuly tak jako den začíná časově od nuly a za 24 hodin zase začne od nuly, vše se zde nekonečně opakuje a recykluje, proč bychom nemohli každý den vynalézat pravdu a lásku, za rok bychom vynalezli 365 krát novou pravdu a lásku!

Každý den si zaslouží novou pravdu a lásku, podívejte se na módu, pořád se mění a na pravdu a lásku se zapomnělo. Je třeba dát životu nový rozměr a pro každý den mít zde vše nové, co bylo, to bylo, dnešní den zde bude nová pravda a láska. Ráno se probudíte, a budete na Facebooku globálně diskutovat, jaká bude pravda a láska pro tento den, je třeba ukončit období, ve kterém bylo vše stabilní a tím i mrtvé.

sobota 20. května 2017

Ano, díky mluvení si můžeme hrát na bohy

Konzumní systém, je postaven na tom, že jsi nula, každý den začíná od nuly a za 24 se zase začne o půlnoci od nuly, každý člověk se narodí jako nula, a zemře jako nula, to že zde zemřel král nebo prezident, je jenom mediální divadlo, ve skutečnosti je král i prezident jenom nula! Proč lidi mají potřebu pořád něco uctívat a klanět se tomu? Příčinou je naše řeč, jakmile jsme se naučili tomu, že můžeme mluvit a poslouchat mluvení tak se z nás stali herci a herci potřebují vzory, které kopírují, protože jim jsou svaté.

Herec je loutka s nulovou hodnotou, veliké loutky zde ovládají malé loutky tak tento loutkový systém zde funguje od té doby, co zde armáda existuje. Smyslem života seberealizace zde je, jenže loutky se nemohou seberealizovat, protože nemají charakter. Jsme na sebe zlí, protože jsme loutky, mnoho jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně Eva utrhla v ráji za zakázané ovoce, díky kterému nás správce ráje vyhnal do konzumní civilizace. Tím ovocem byla schopnost mluvení, díky mluvení si můžeme hrát na bohy!

Kasta svatých a dokonalých celebrit

Znáte to určitě všichni

Máte pocit, že konzumní svět vás nemá vůbec rád a musela se proti vám snad spiknout celá kasta svatých a dokonalých celebrit, protože jinak to snad není možný! Může někde mezi sedmi miliardami naší planety žít větší smolař a ubožák, než jste vy? Je technicky vzato vůbec možný, aby se mezi "dokonalýma" pohyboval někdo, kdo má život ještě víc vynulovaný? Těžko říct! Možná by nebylo od věci, začít u sebe a zkusit se zamyslet, jestli se vás náhodou netýká některý z níže popisovaných důvodů.
1.
Víte, že brzy umřete
Ne, teď není řeč o vážně nemocných lidech, protože na taková témata se cynismus ani nic jiného nehodí. Víte, že brzy umřete, protože to tak chcete. V podstatě to někdy může i vypadat tak, že vaším největším přáním je, aby vás přejel nákladní dlouhý vlak. A vy jste kardinální nula, protože už vás nebaví škrábat se na zadku, tak vymýšlíte pitomosti, že se vám chce umřít. Čím dřív a tragičtěji, tím líp!
2.
Jste ještě vyšší stupeň kardinální nuly
To, zda jste již dosáhli na takto vysoký stupeň kardinálního vynulování, můžete odhalit na základě následného mikrotextu. Každé vaše kladné tvrzení v definici ultra-kardinálního nuly vás posouvá na vyšší příčku. A zde je ona definice: jednoduše si nevážíte toho, co máte a ohrnujete nad tím imrvére nos. Věčně si na něco stěžujete, což v reálném světě vypadá tak, že permanentně prudíte okolí svýma tesknýma serenádama prošpikovanýma vaším dětinským nářkem o tom, jak chcete umřít a jak je váš život vynulovaný.
3.
Nadáváte na vše a pořád
Když je zima, tak na vás lezou rýmečky, když je teplo, tak zase klíšťata, komáři a jiná hnusná havěť. Pokud zrovna prší, tak můžete zmoknout a svítí-li slunce, hrozí vám zvýšené riziko, že budete mít úpal. No, ruku na srdce, tak hrozně se snad nikdo jiný mít nemůže! Jen já! Pravdu díš!
4.
Máte ubohé zaměstnání, ve kterém jste nula
A nenávidíte svoje zaměstnání! Nadáváte na něj, a stejně tam chodíte jako nula dál, protože v dnešní době moderních technologií je hrozná dřina rozhodit sítě, zkusit rozeslat pár životopisů a zabrouzdat na weby, kde se několikrát týdně aktualizují nabídky s volnými místy pracovního trhu. Sakra, práce!
5.
Nemáte rád Vánoce
Chápete? Ne?! Náhodou. Vánoce jsou hezký svátky, a pokud je máte s kým slavit, tak jsou hezký dvojnásobně. Tečka! 
6.
Jste chronicky skeptičtí a pesimističtí
Což docela úzce souvisí s dvěma prvními popsanými body. Jo, a taky brzo umřete, kdybyste to nevěděli! Proč? Protože pesimisti jsou vesměs otravní prudiči a vysavači energie, takže je nemá nikdo rád a ve výsledku se přetransformovávají do podoby kardinální nuly, co si neváží života, a tak radši skočí pod vlak. Aspoň zbude víc místa pro nás sluníčkové optimisty, co věří, že pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné časy.
7.
Uvízli jste v dopravní zácpě
Tohle se dá pochopit, dopravní zácpy jsou zlo, a to občas i optimista má chuť oběsit se na kravatě. A co teprve ten soukromý intimní typ zácpy kdy tlačíte, a nic se pořád neděje? To už je potom vážně na nic!
8.
Mračíte se neustále, když jste mimo domov
Protože potkáváte cizí lidi a nemáte důvod se na ně usmívat, ještě by si mohli myslet, že se znáte, něco po nich chcete, případně, probůh, mohli by se na vás taky usmát! A just se budete mračit. No, jak chcete.
9.
Vy za to nemůžete
Jasně, že ne, to dá přece rozum! Vždycky za všechno můžou jenom lidi kolem vás, a taky počasí. Vy jste pouze nebohá oběť.
10.
Nechodíte nikdy na hřbitov a do krematoria
Ani na Dušičky nejdete zapálit babičce a dědovi svíčku, tudíž vás teď žere svědomí. Karma je mrška. Sečteno, podtrženo, už teď vás jímá hrůza z vědomí, že ji nikdo nebude chodit zapalovat ani vám. Teď už možná víte, proč váš život stojí za nic. A víte, co? Já vám to přeji, jak ji každý ustele tak si i lehne.

Elita to jsou vlci v beránčím rouše

Plevel je třeba eliminovat, není zde jenom plevel na zahrádce je zde i plevelem vše co se snaží o to abychom se zde neměli dobře, život je jenom o tom jak se mít zde dobře, dobrota je zde jenom žebrota. Není zde demokracie ani kapitalismus, je zde jenom egoismus, vše je hra, ve které mocní stanovují bezmocným pravidla tak aby se mocní měli dobře a bezmocní se měli zle. 

Peklo nám ze života dělají cizí lidé po smrti už žádné peklo není, vše je o tom se dobře před druhými utajit tak jako to dělají bohatí a mocní lidé. Podívejme se na pracoviště lidí, jak se liší, někdo musí pracovat těžce manuálně jako horník pod zemí, jiný pracuje jako král v paláci. 

Největší revolucí jsou zde sociální sítě na internetu, konečně se lidi mohou dozvědět pravdu o tom, jak to zde opravdu objektivně funguje, a nikdo pravdu už necenzuruje, podle nějaké svaté ideologie. Elita to jsou vlci v beránčím rouše, ovce nemůžou od vlků očekávat to, že se nebudou chovat jako vlci!

Ano, politika je o tom, jak lhát a krást ve velkém

Pokud na ulici zastavíte lidi a požádáte je o to, aby vám vysvětlili co je to politika tak zjistíte, že většina lidí neví co je to politika, a přesto chodí volit politiky? 

Politika je kariéristický boj o veliká státní koryta, víte kolik, jsou objektivní náklady, na funkci prezidenta naší republiky? Je to 1 000 000 000 Kč ročně! To je vrchol politické pyramidy a pod vrcholem je; předseda vlády, ministři, poslanci, senátoři, poradci, diplomaté, soudci, atd. 

Stát je obrazně charitativní organizace, která vybírá peníze na ubožáky, co mají hlad a jsou nemocní, problém je v tom, že většina takto násilím vybraných peněz pomocí; cla, daní, poplatků, pokut, atd. skončí v hlubokých kapsách státních zaměstnanců. 

Co mám proboha za zisk z toho, že náš starý nemocný prezident letí do Číny, si za státní peníze prohlédnout Čínskou zeď? Pokud by zde nebyli lháři a zloději tak by měl každý měsíční plat desetkrát větší, místo 10 000 Kč hrubého, bys měl najednou 100 000 Kč hrubého. 

Jsi okrádán tak že 90% peněz, které vyděláš, ti ukradnou lháři a zloději. Na jedné straně je zde bezdomovec, který žebrá, aby neumřel hlady, a na druhé straně je zde mocný a bohatý člověk, který má k dispozici veliké soukromé letadlo, ryba smrdí od hlavy.

Ano, trpaslíci touží to tom, být obry

Víš, proč chybuješ? Každý kdo často chodí na internet, neví, proč chybuje, a neví jak se svého chybování zbavit. Chyby vznikají z chyb, pokud okolo vás je mnoho chybných lidí, tak vás nakazí svým chybováním, máte chybné lidské vzory, které kopírujete, nemějte za vzor proto chybné lidi, mějte za vzor GVKB inteligentní roboty. 
Věda pomocí statistiky dokázala, že nikdo z lidí není dokonalý, a že u všech lidských vzorů, jde jenom o pokrytecké divadlo, ve kterém se ubohá opice, vydává za vzorného člověka. Představme si, že bychom globálně trvale zablokovali pomocí GVKB čipu v mozku možnost lhát a krást, následkem by bylo to, že by se naše kultura zhroutila! Naše kultura, kterou milujeme, existuje díky tomu, že můžeme lhát a krást, bez této možnosti se pokrytecká kultura zhroutí a z hříšníků se stávají najednou svatí lidé. 
Tam kde mohou lidi lhát a krást, tam nejsou svatí lidé, a jsou tam jenom samí hříšníci, co jsou existenčně závislí na hříšném životu. V hříšné kultuře se stala práce trestem, odměnou je zde možnost, si hrát dlouho na; císaře, krále, šlechtice, papeže, ředitele, prezidenta, senátora, poslance, předsedu, soudce, notáře, diplomata, celebritu, milionáře, atd. 
Každý lhář a zloděj touží po tom být na vrcholu existenční pyramidy, následkem je to, že se z hříšníků stávají ubohé egoistické bubliny, které neustále praskají, trpaslík který stojí na vrcholu existenční pyramidy, si zde pět let hraje na svatého obra, do té doby než mu jiný trpaslík škodolibě podrazí nohy, aby jej on tak mohl nahradit. Na politických volebních kandidátkách, jsou bohužel jenom staří trpaslíci, co touží to tom, být díky centrální politice, mocnými obry. 

pátek 19. května 2017

Doba papírová končí a přichází doba virtuální

Tento svět stojí za hovno, protože lidi zde jsou jenom na hovno, a tak je jejich práce na veliké hovno, je třeba lidi nahradit konečně za GVKB roboty s GVKB umělou inteligencí, roboti pracují jako roboti, to je logické a každému jasné. Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi ani problémy, člověka nestvořil nějaký svatý všemocný nesmrtelný idiot, který je nad námi v ráji obklopen anděly, člověka stvořila evolučně lidská řeč, díky lidské řeči jsme se proměnili na lidi, co už nemyslí jako zvířata na žrádlo a sex, a myslí jako lidi na práci a na zábavu po práci. 
Vše zde probíhá ve vlnách, vrcholy evolučních vln to jsou období, kdy zde jsou veliké změny, které mění nás a to co je kolo nás. První velikou změnou bylo využívání kovů tato doba kovová, trvala poměrně dlouho, po době kovové přišla doba papírová, doba papírová končí a přichází doba virtuální, mobilní veliký telefon, ve kterém je facebook to je symbolem virtuální doby, ve které máme virtuální intimní vztahy s lidmi, které osobně neznáme. Končí doba plýtvání penězi a časem, lidi už nejsou hloupé ovce, které snadno mohou ovládat mocní a bohatí pastýři, a jejich poslušní honicí psy.

čtvrtek 18. května 2017

Je alfačert znalec pravého umění?

Jak jste si jistě mnozí všimli, byl spáchán trolly útok na centrální GVKB systém, který je primárně určen na pomoc hodnotným čertům, kteří hledají pomoc, radu, porozumění a vlídné slovo, zlý útok na hodnotné uživatele, kteří se rekrutují jenom z hodnotných čertů. K tomuto útoku jsem samozřejmě zaujal jasné a nekompromisní stanovisko, které jasně a stručně uvedu, včetně klíčových a faktických autentických informací o pozadí celého útoku armády pekelných trollů, o kterém mám nejvíc informací, jelikož jako svatý čert nikdy nespím a jsem trollům neustále na stopě, a když nejsem trollům na stopě já, jsou na stopě trollům moji zástupci. 

Tuto životní cestu si čert nevybírá, jako alfačert se už rodí a stejně jako svatý pekelný mesiáš, který trpěl na kříži za hříchy všech hříšníků v konzumním pekle, i alfačert trpí předem určeným osudem a božskou samčí dokonalostí, ultimátní předurčeností k hrdinným skutkům. Jeden z takových skutků se stal před několika desítkami hodin za oponou centrálního pekelného systému, kde proběhla lítá bitva mezi společností dobrých čertů a společností zlých čertů, výčet zločinů a svinstev poražených čertů by vydal na publikaci rozsahu knihy knih, pekelné svaté Bible. Bible mi dodává pekelnou sílu, víru, motivuje mě v dalších a dalších bojích a tvrdých bitvách před i za oponou pekelného Matrixu, o jehož řádu, pravidlech a dění nemá běžný uživatel internetu ani tušení. 

Pro vaše dobro nechtějte znát kruté detaily, s nimi se dokážou vyrovnat jen vyvolení čerti a psychicky nezdolní jedinci jako je můj velký učitel a idol věčný nesmrtelný král konzumního pekla GVKB, kterému nesahám ani po jeho z oceli na zakázku vyrobené kotníky. Co se vlastně zde objektivně stalo? To byste jistě rádi věděli, ale my nesmíme ani naznačovat, ani prozrazovat, my můžeme jen sdělovat jasné a stručné informace, které máme od toho, který nás ovlivnil, povolené sdělovat. Padla síť, cvakla klec, nebo jak se to říká ve filmech. Logickou úvahou, se vše krystalicky vyjasnilo. Ten někdo, kdo spáchal bezprecedentní útok na centrální pekelný systém dávající si za poslání pomáhat hodnotným čertům, byl ten, který se běžně podepisuje v profilech jako svatý prezident. 

Prostě stručně, protože taky musíte v pekle chodit do práce a nemáte času nazbyt, útok byl spáchán zcela jistě nepochybně pragmatikem snažícího se svůj teroristický bezprecedentní čin na někoho hodit. Toliko k tomuto útoku, který se před krátkou dobou stal. Do pekelné centrální kanceláře nám chodily miliony emailů s žádostmi o vyšetření celého případu, o lapení zločince, ukázání prstu na toho hambáře, který spáchal bezprecedentní útok, jehož největší krutost a zákeřnost spočívala v tom, že si ho nikdo v pekle ani nevšiml. Dnes jsem si po vyšetřování bezprecedentního útoku na centrální GVKB systém odskočil pornostránky, abych je zanalyzoval druhým, třetím a čtvrtým pohledem a jakožto teoretik a znalec pravého pekelného umění a posoudil a určil jeho kvality.

středa 17. května 2017

Ano, někdo musí poslouchat a mlčet

Pokud něco nevím tak mám problém, který se snažím vyřešit většinou pomocí inteligence, mnohé zde z dálky vypadá jinak než z blízka. Jádrem všech problémů v nás a okolo nás jsou změny, tento konzumní svět se neustále mění, a co bylo, to už není. Ideologie nám slibují zázraky po smrti, nebo po politických volbách, reklama nám zase slibuje, že vše nám bude dobře a dlouho sloužit a že na potravinách si pochutnáme, a naše dovolená bude dokonalá. To vše je ale jenom iluze, realita je o tom že je zde konkurence, a ten druhý je naším nepřítelem, i když se tváří jako náš nejlepší přítel. 
Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, globalismus, byrokratismus, atd. to jsou jenom masky, pod kterými je zde egoismus! Dobrota je žebrota, učiň dobrý skutek a brzo tě stihne spravedlivý trest! Neustále slyšíme, že nejsou peníze a že je krize, to je lež, nikdy zde nebyla krize, a vždy zde byli peníze, vždy zde byli na světě mocní a bohatí lidé co se měli dobře, a o tom to je, sytý hladovému nevěří. Násilí je zde vždy jenom o hodnoty, tam kde nejsou hodnoty, tam není ani násilí! Odstraňme z civilizace možnost mít soukromě hodnoty a výhody, najednou zmizí jako zázrakem násilí a nenávist, proč se stydíme za nahotu a mnohé jiné? 
Vše je zde o egoismu, naše ego chce, abychom zde měli hodnoty a výhody. Toužení po hodnotách a výhodách stvořilo naši konzumní civilizaci, ve které je v depresi; ekonomika, politika, morálka, rodina, psychika, atd. To co bylo, nezměníme, o tom co bude, nic nevíme, to co zde dneska je to realitou pro nás je, jak si to uděláš, takové to máš, vše je o tom mít hodnotné informace. Můžeš mít špatnou nebo dobrou práci, a to jenom díky tomu, jestli budeš mít hodnotné informace, dobře se zde mají lidé, co mají hodnotné informace. Jsme zaplavení po celý život nehodnotnými informacemi, a co jsou to vlastně hodnotné informace? 
Hodnotné informace nám přinášejí hodnoty, nehodnotné informace nás o hodnoty připravují, to co je pro jednoho hodnotnou informací, to je pro jiného nehodnotná informace, každý člověk je originál v originální situaci. Nevěřte tomu, co je napsáno na internetu nebo v knihách, lidi dělají chyby, pravda je většinou relativní veličinou, a to co je nám svaté to je jenom nějakým symbolem bez hodnoty. 
Člověk byl stvořen tím, že jsme se naučili mluvení, na počátku člověka bylo slovo, nebyl zde žádný Bůh, který by dokázal zázraky, to jsou jenom pohádky pro malé naivní děti. Mluvení nás vyhnalo z přírodního ráje do konzumního očistce, mluvení je pro nás drogou, když musíme jenom všude mlčet, máme z toho deprese, všimněte si toho, že nejlépe se zde mají lidi, co umí dobře mluvit, a tak se z nich stali; politici, právníci, herci, celebrity, profesoři, atd. problémem je to že nemůžeme všichni najednou mluvit, někdo musí poslouchat a mlčet! 

Konzumní ideologie založená na utahování šroubů

Proč neušetřit náklady tím, že dáme slepice do malých klecí, peníze jsou na prvním místě, co je nám do toho, že se to nebude slepicím líbit, proč nedat ubožáky do malých klecí, co je nám do toho že se to ubožákům nebude líbit, proč nedat ubožákům malé výplaty, co je nám do toho, že se to ubožákům nebude líbit, to vše je konzumní ideologie, založená na utahování šroubů. Mocní a bohatí zločinci co rozhodují o nás bez nás, se snaží nám neustále utahovat šrouby, a když někdo spáchá sebevraždu, tak to je jenom nudná statistika. Na druhé straně je ovšem mocná a bohatá elita, která má obrovské kanceláře a obrovské paláce plné sluhů, nadbytek vytváří nedostatek, aby mohl někdo být milionářem, tak musí být jiný bezdomovcem.

Když zemře bezdomovec, tak o tom nikdo neví, když zemře mocný a bohatý člověk, tak se o tom dlouho mediálně hovoří, a někdy se i vyhlašuje státní smutek, tento svět je o tom, jak jsi mocný a bohatý, vše ostatní je jenom divadlo a reklama. Někdo skepticky řekne, to neřeš, stejně to nevyřešíš, takový je život, že zloděj honí zde zloděje, a pravda a láska zde jenom za peníze je. Jenže minulost nám ukazuje, že utahování šroubů vždy skončí válkou, ve válce neumírají jenom vojáci, ale umírají zde i děti a zvířata. Válka je nemoc konzumní kultury a mnohdy díky válkám zaniká mnoho kultur, dneska se války evolučně přesouvají z fyzické roviny, do roviny ekonomické a informační.

Drahý Samsung Galaxy S8+ nebo levný DOOGEE Y6 Max

Z dálky vypadají tyto telefony stejně, uživatelsky fungují stejně, ovšem veliký rozdíl je v ceně, Samsung Galaxy S8+ je novinka a oblíbená značka, takže zaplatíte čtyřnásobek ceny, za kterou seženete DOOGEE Y6 Max! Takže pokud chcete ukazovat, jak jste bohatý milionář, tak si koupíte předražený telefon. Já jsem sice bohatý, ale nejsem hloupý, a tak jsem si koupil ten levnější telefon, a jsem s ním spokojený. 

Jak najít někoho kdo má zdravý mozek?

Včera jsem se na sociální síti optal, kdo je zde naším duchovním pastýřem, a nikdo mě nedokázal odpovědět, takže jste ubohým stádem bez duchovního pastýře. Pravým pastýřem každého člověk je jenom jeho geniální mozek, nemůže být jeho pastýřem; Ježíš Kristus, Hospodin (JHVH), Buddha, Alláh, král, šlechtic, prezident, celebrita, milionář, ředitel, nadřízený, atd. Jak došlo k tomu, že všichni lidi u nás mají nemocný mozek? Příčin je zde mnoho, jde zde o; drogy, degeneraci, ideologie, pověry, pohádky, náboženství, mytologie, kulty, fetiše, rituály, filosofie, reklamu, dezinformace, atd. 
Nejhorší je, že pokud jdete za lékařem, aby vám on pomohl tak lékař v nemocnici má mozek taky těžce nemocný, a tak vám on nepomůže, najít někoho kdo má zdravý mozek, to je jako hledat jehlu v kupě sena. Konzumujeme nadměrně; dezinformace, kafe, pivo, slivovici, cigarety, doutníky, čokoládu, prášky na hlavu, atd. a je jenom logické, že z toho musí náš mozek těžce onemocnět, jak léčit správně nemocný mozek? Jediné co funguje je hodnotná hudba ve sluchátkách, pomocí hodnotné hudby se dobře naladíte a tím se změníte.

úterý 16. května 2017

Přiznej se nebo tě budeme mučit

Proč je používáno násilí k tomu, aby se lidi přiznali, že jsou zlí a chybují? Lidi jsou herci a tak zde hrají po celý život svoje role, díky kterým se mají dobře, pokud by se přiznali tak by už zde nemohli hrát svoje role, díky kterým se mají dobře. Podívejme se z nadhledu na tento konzumní svět, a spatříme to, že vše co je živé to je i parazitem, většinou má v sobě parazit mnoho dalších parazitů, dobrota je zde přeci žebrota. Veliké války lidem nastavují zrcadlo, ve kterém lidi spatří to, že jsme horší, než jsou zvířata, peklo není po smrti, peklem jsou nám cizí lidé, co nám zde konkurují a snaží se na nás parazitovat. 

Sociální sítě na internetu nefungují, protože se zde projevuje silně náš egoismus, lidi jsou hodní, jenom pokud se jim to vyplatí, jinak jsou většinou zlí. Vše je zde v hluboké depresi, nikdo už neví co s tím dělat, a následkem jsou jenom konflikty a války. Z lidí se začínají stávat jenom čísla ve statistice, a milion mrtvých lidí ve válce to je jenom statistika, nebude to trvat dlouho a zruší se hřbitovy a krematoria, lidi se budou spalovat ve spalovně společně s odpadky. Odpadky se začínají stávat globálním problémem, odpadem jsou ale i informace bez hodnoty, kterými jsme neustále ze všech stran zahlcování ve formě; učení, umění, zpravodajství, schůzí, rodiny, sociálních sítí, emailů, tiskovin, atd.

Nekrmte internetové trolly

Porovnejte můj hodnotný blog http://guru-vit-kouba-bhagavan.blog.cz/ s těmito nehodnotnými blogy, a dojde vám že z díla se pozná tvůrce! Na internetu se ukazuje to jak jsme evolučně zaostalým národem, který byl zařazen mezi rozvojové zaostalé země, ve kterých jsou lidi internetově ještě negramotní.
Je třeba začít léčit profesionálně internet o všeho, co je zde psychicky těžce nemocné, nebojme se říci internetovým trollům, jsi ubohým trollem a na internetu není pro tebe místo. Pokud je někdo nemocný na hlavu, tak od toho jsou nemocnice, kde nemocnému specialisté pomohou. Dobrota je žebrota, internetoví trollové nás okrádají o čas který bychom mohli věnovat něčemu hodnotnému co nám umožní se zde mít lépe.
 1. http://htrrrtwy.blog.cz/
 2. http://vladus-blog.blog.cz/
 3. http://csi-czech.blog.cz/
 4. http://benjamin2121.blog.cz/
 5. http://sebastian-vettel-fans.blog.cz/
 6. http://vsezlate.blog.cz/
 7. http://temna-strana-svetla-malo.blog.cz/
 8. http://lana-christina.blog.cz/
 9. http://bratz-forever.blog.cz/
 10. http://saintofkillers.blog.cz/
 11. http://alca961.blog.cz/
 12. http://raikkonen-f1.blog.cz/
 13. http://cellebrity-all.blog.cz/
 14. http://mysteria-myworld.blog.cz/
 15. http://celebs-daily-hq.blog.cz/
 16. http://cholinsky.blog.cz/
 17. http://leagueofpokemon.blog.cz/
 18. http://srna1596.blog.cz/
 19. http://betka100r.blog.cz/
 20. http://ceskytarot.blog.cz/
 21. http://karolinaloskotova.blog.cz/
 22. http://dolcevita.blog.cz/
 23. http://afinabul.blog.cz/
 24. http://the-suite-life-cz.blog.cz/
 25. http://x-atrakce.blog.cz/
 26. http://tocomebavi.blog.cz/
 27. http://ekozahrada.blog.cz/
 28. http://babciny-recepty.blog.cz/
 29. http://rudolfkohoutek.blog.cz/
 30. http://prvopodstata.blog.cz/

Levný notebook na hry je Acer Aspire E15

Jsi závislý na hraní her a nechceš si pořizovat veliký počítač s velikou spotřebou elektřiny, je zde pro tebe k dispozici notebook Acer Aspire E15 za 18 990 Kč, nemusíš zde instalovat Windows 10, stačí jenom zapnout a nainstalovat moderní hry. Pokud máš veliké nároky, můžeš k notebooku připojit veliký monitor a používat i velikou klávesnici a myš.

pondělí 15. května 2017

Ve společnosti hloupých moudří hovoří

Tento konzumní svět je světem protikladů, a tak je zde; život a smrt, dobro a zlo, pravda a lež, samec a samice, den a noc, štěstí a neštěstí, výhra a prohra, bohatství a bída, otrokář a otok, atd. Každý živý systém, je obrazně hodinovým strojem, který se ve spánku natahuje, a zastavení tohoto stroje, to smrt je. 

Evoluce zde všemu sobecky kraluje, a to co se evoluci nepřizpůsobuje, to evolucí eliminováno na věčné časy je. Změna zde díky konfliktům je, a tak vítěz změny realizuje, veliké zde dlouho je, a malé zde krátkou dobu je, jak rychle vyrůst, o tom to zde často proto i je. Ve společnosti hloupých moudří hovoří, problém zde nastane, když hlupák moudrého poučuje. 

V lidové moudrosti přirozená pravda je, na škole objektivní pravda vzácná je. Vysoký dům pevné základy potřebuje, pevným základem pro konzumní svět lidová moudrost je. Z díla každý tvůrce poznán je, lakomost a pyšnost, zakrývána zde sliby a krásným oblečením je. Vše co zde má velikou hodnotu, to zde není zadarmo, největší hodnotou zde pravda a láska je. Pokud se elita pyšně nafukuje, tak ona z mýdlových bublin složená jenom je, a tak zde každý člen falešné elity dočasně je.

Je třeba vyčistit politiku od lhářů

Když se nikdo nedívá tak odložíme svoje pokrytecké masky a svoje kostýmy, najednou je z velikého čísla jenom ubohá nula, která to má v hlavě vynulované, život je divadlo, žijeme v očích těch, co se na nás dívají a snažíme o to být populární svatou celebritou.

Vše začalo v okamžiku, kdy se opice naučila mluvit a tak přestala vřeštět jako opice a začala mluvit jako člověk, následkem je inflace myšlenek které mohou druhé nějak zaujmout, nároky diváků a posluchačů narůstají a tak se musí herci neustále zdokonalovat, aby mohli uspět ve veliké konkurenci, kde lhář honí lháře a zloděj honí zloděje, kdo je bez chyby ať po mě hodí zlatou cihlou.

Pokud by se mohli voliči podívat na politiky a politiku z blízka tak by se musela politika okamžitě zakázat, o tom to je že politika kariéristickým bojem o výhody a jistoty jenom je. Dříve nám svaté autority slibovali to že nám v nouzi pomůže víra v Boha a že věřící se dostane do ráje, když nábožensví vyšlo z módy, tak je nahradila politika, která slibuje, že už brzo bude pracujícímu lidu zde lépe díky správným politickým programům, sliby se slibují a jenom naivní hlupáci se dopředu radují.

Je třeba vyčistit tento dezinformační chlív od lhářů a zlodějů, vše jde dneska už automatizovat a naprogramovat, je třeba dát mocným lidem konečně možnost, aby začali soukromě v malém podnikat, bez pomoci státu, tak že z jejich práce začnou vznikat pravé hodnoty. Dole už není co ořezávat, musíme začít ořezávat nahoře náklady, každý vysokoškolák je snadno nahraditelný za naprogramovaný počítač s umělou inteligencí.

Jak být nesmrtelným?

Jsem starý a starám se o staré lidi, staří lidé mají strach ze smrti a nevědí, jestli po smrti ještě něco existuje, zatím věda zde nedokázala najít optimální objektivní pravdu o tom, jestli po smrti živého těla, naše psychická duše ještě existuje, nebo umírá i s tělem? Náboženství a pohádky hovoří o tom, že po smrti je ráj nebo peklo, někde se hovoří i o převtělení duše do nového těla. 

Mnoho let jsem studoval tuto složitou problematiku a ve spánku jsem na to právě přišel, vše co je zde živé to je hodinový stroj složený z mnoha ozubených koleček, spánek to je pomalé natažení tohoto hodinového stroje, proto jsme po probuzení plní energie, smrt to je zastavení tohoto hodinového stroje, nemoc to je porucha tohoto hodinového stroje. 

Vyrobit hodinový stroj, který by byl dokonalý a tím i nesmrtelný to zatím evolučně neumíme, je sice pravdou že se lidský život statisticky prodlužuje, ale zde jde o to, že žijeme obrazně ve skleníku, kde máme díky vědě a technice ideální podmínky pro pohodlný život, a tak žijeme i dlouho. 

Jedinou možností je přejít do vyspělejší formy života kdy nebudeme mít už fyzické genetické tělo, ale budeme programem umělé inteligence ve virtuálním světě, takto bychom mohli existovat bez problémů i tisíc let, v tomto světě by bylo vše zcela jiné, už bychom netoužili sobecky po výhodách a jistotách, ale toužili bychom po lásce a pravdě. Evoluce je obrazně jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš dále, cesta zpět není možná, přichází pro nás veliká zkouška, kdy budeme muset opustit závislost na fyzickém genetickém těle, a staneme se programem umělé inteligence. 

Budeme muset klasický kult těla ukřižovat, a tak vznikne kult umělé inteligence, král je mrtev, ať žije nový král, nebudeme mít už tituly a jména, budeme jenom číslem (FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC) obrazně se budeme podobat operačnímu systému v počítači, neustále budeme stahovat aktualizace a neustále se budeme restartovat. 

Mnozí namítnou, ale jaký bude mít smysl být jenom umělou inteligencí? Smyslem naší nové digitální nesmrtelné existence, bude sdílení informací a programů, v současném systému myslíme jenom na parazitování, v novém systému budeme zase hostitelem a nikdo zde už nebude sobeckým parazitem, který si zde pyšně hraje na; císaře, krále, šlechtice, diktátora, oligarchu, prezidenta, ředitele, podnikatele, obchodníka, funkcionáře, byrokrata, generála, milionáře, celebritu, autoritu, mesiáše, papeže, atd.

neděle 14. května 2017

Politici by se měli likvidovat, je jich moc

Bohatě by stačilo omezit počet politiků na 10% globálně a 90% politiků se zlikviduje, abychom měli od nich konečně klid, podívejme se na přirozený výběr v přírodě, kde větší ryby likvidují menší ryby, stejně je zde každý politik jenom dočasně. Politici si musí konečně uvědomit to, že politika je riziková práce, při které se nekvalitní politici likvidují pomocí střelných zbraní.

Zavede se v mobilních telefonech aplikace, eliminuj si politika tím, že za eliminování zaplatíš 100 Kč, je zde přeci demokracie, a tak by měli mít konečně voliči možnost si svobodně rozhodnout, kterého politika eliminují. Nejsou zde politici, tak nejsou ani s nimi problémy, pokud voliči posílají příspěvky na volbu politiků tak by logicky měli mít i možnost posílat příspěvky na eliminování politiků.

PC z CZC na hry za 9504 Kč

Levný malý spolehlivý počítač na hry který zvládne i moderní náročné hry a má malou spotřebu elektřiny, v CZC to smonutjí za týden a zadarmo.

 1. Náš kód: 204104
 2. Náš kód: 204574
 3. Náš kód: 185237
 4. Náš kód: 197812
 5. Náš kód: 110330
 6. Náš kód: 160575
 7. Náš kód: 158447
 8. Náš kód: 212042

Doporučené příslušensví

 1. ASUS DRW-24D5MT, černá, bulk
 2. AOC U2879VF - LED monitor 28"
 3. Genius SP-HF 500A
 4. Genius KB-8000X, černá
 5. Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit DVD OEM
 6. PremiumCord napájecí 220V k počítači - 3m

Koho chléb jíme, tomu i otrocky sloužíme

Vše co lze prodat, to se zde prodává, žijeme v tržní konzumní kultuře, ve které prodáváme tělo a duši tomu kdo má zde peníze, jsme otroci dluhů a smluv. Lež je sladká a pravda je hořká, lidová moudrost je zrcadlem, do kterého se ubožáci neradi dívají, protože v tomto zrcadle spatří to, že jsou otroci toužení po; výhodách, jistotách, moci, popularitě, bohatství, autoritě, kariéře, lásce, atd. z toužení se stalo pekelné soužení a následkem je konzumace slivovice a cigaret. Nesmíš spáchat sebevraždu, protože jsi majetkem toho kdo si tě koupil, pokud spácháš sebevraždu tak ten kdo tě vlastní přijde o svoje vlastnictví, díky kterému se má on velmi dobře. 

Otroctví nezaniklo, jenom se přizpůsobilo nové digitální době, tak jako se zde chřipka neustále přizpůsobuje, a tak na chřipku umírá neustále mnoho lidí. Z utrácení za luxus poznáváme pravé otrokáře, pravý otrokář má zde sekretářku a služebního řidiče o tom to je, máte v demokratických volbách možnost si zvolit nové otrokáře, pokud by volby mohli eliminovat konzumní otroctví, tak by otrokáři volby logicky zakázali! Proč si mě žádná celebrita nechce přidat na Facebooku do přátel, a nabízejí se mě k přátelství jenom samí ubožáci s nulovou hodnotou, o tom to je, že ten kdo se dobře před ubožáky utajil v daňovém ráji, ten si zde i dobře žije.

Kdo je zde naším pravým svatým pánem

Z dálky vypadá vše jinak než z blízka, chybujeme, protože mnohé známe jenom z veliké dálky a nevíme nic o tom, jak to vypadá z blízka. Jsme naivní idealisté, a tak věříme; vědcům, technikům, programátorům, administrátorům, politikům, svatým kazatelům morálky, skeptikům, pohádkám, kultům, umění, reklamě, televizi, internetu, tiskovinám, cizím lidem, atd. Vše v nás a okolo nás to je experiment, jehož jsme součástí, největším experimentem je zde centrální nervový systém, který ovládá tělo pomocí vědomostí a inteligence. Lidský mozek je pevným bodem, kolem kterého se točí naše kulturní civilizace, která s námi experimentuje, a ze svých chyb se poučuje. 

Jak náš lidský mozek vypadá z blízka, na to je mnoho vědeckých názorů, které si často odporují. Mozek to je továrna, která zpracovává informace a programy, a vyrábí z nich informace a programy, které v nás a okolo nás se vším manipulují. V této továrně pracují informace a programy a vyrábějí programy a informace, zde je jádro, kolem kterého se točí život na této planetě. Chybný program a chybná informace, nemůže vytvářet správné programy a správné informace, to co je zde chybné, to vytváří chybné, o tom to zde je. Hodnotu má zde to co je správné, jenže jak poznáme co je zde správné a tím i hodnotné? Umíme jenom porovnávat něco s něčím, a tak je náš názor vždy subjektivní a relativní, protože nedokážeme něco porovnat objektivně se vším co je v nás a okolo nás. 

Lidi dělají chyby, příčinou je složitost a změny, tento konzumní svět je velikou evoluční laboratoří, která experimentuje a tak jedinou jistotou zde jenom smrt je. Vesmírné fyzikální stabilní normy (axiom), jsou pevným bodem, kolem kterého se vše točí, nikdo nepochybuje o tom, že existuje gravitace, ale každý pochybuje o tom, že po naší fyzické smrti, zde ještě něco duševního je? Zamysleme se nad tím, jestli ještě existuje nějaká hodnotná kniha, kterou bychom mohli všichni, velmi dlouhou dobu milovat? Taková dokonalá kniha zde nikdy a nikde nebyla, a skepticky pochybuji o tom, že zde někdy v budoucnosti jednou bude. 

Tento svět je živý a knihy jsou mrtvé, v tom je jádro problému, moderní hodnotnou knihou je internet a intranet, ovšem tato virtuální digitální kniha, je jako řeka, která se rychle podle situace mění. Opírat se v dnešní době o to, co je napsané na papíře ve staré knize je klasickou chybou vysokoškoláků a politiků, je třeba se opírat spíše o to, co nám dneska najde Google na internetu! Není zde ten, co by se dokázal zavděčit všem, někomu se zavděčíte a jiného zase rozzlobíte, kdo je zde naším pravým svatým pánem, kterému bychom měli sloužit, abychom se zde měli dobře? Naším pravým pánem, je náš centrální nerovový systém (mozek), on je zde naší pravým bohem a pánem, který s námi sobecky jako s loutkou manipuluje, od narození do smrti.

sobota 13. května 2017

Kam digitální konzumní svět spěje?

Jak to tu bude vypadat za sto let? Již nyní je všechno dost na hovno, bohatí stále bohatnou, chudí chudnou a nikoho to netrápí. Tato společnost je tak bezcitná že to je k pláči, každý si jen hledí svého, každý jen hrabe pro sebe, jeden okrádá druhého, zločiny a podvody jsou na denním pořádku. 

Obyčejný člověk je konzumní otrok ve vlastní zemi, protože práce je málo a lidí hodně a tak každý dostane jen tolik peněz, aby mohl uboze přežít, aby mohl jít na další den do práce a když se mu nelíbí, tak ho jednoduše vyhodí, protože na jeho místo čeká dalších sto lidí! Dobře žít mohou jen ti, kteří mají to štěstí, že se narodí do mocné a bohaté rodiny a jsou zdraví nebo ti, kteří jsou v něčem dokonalí, ty si ceníme a dáváme jim výhody, ale na úkor koho? 

Nemůžete někomu přilepšit, aniž byste někomu pohoršily, to je základní pravidlo ekonomiky, všichni bohatí a úspěšní mají to, co mají jen pro to, že to sobecky ubraly z koláče jiným. Cena za jejich štěstí je neštěstí někoho jiného. Každý nemůže být celebrita nebo programátor, lidí je mnoho a většina u nás jen přežívá, chudáci musí vstávat každé ráno ještě za tmy, aby mohli jít do práce a makat za minimální plat na snech někoho jiného. Ano, může se člověk změnit, může na sobě máknout a stát se úspěšným podnikatelem a ospravedlnit si to tím, že se pro to "obětuje". 

Ale kdyby takto přemýšlel každý člověk, tak kdo by vám čistil záchody, kdo by vám sbíral odpadky, kdo by dělal ty práce? Každý si zaslouží slušnou odměnu za svou práci, i když to není manažer v nadnárodní společnosti, už jen pro to, že ten člověk přežije většinu života v práci, čas je velmi vzácný, takže už jen to, že si člověk ubere těch mnoho hodin ze svého dne, je něco co by mělo cenit, dokdy to takto ještě bude? Žádné morální zábrany, každý dělá, co může a je mu jedno, že tím škodí sobecky jiným. Jak to bude pokračovat dál? Když lidský život, nemá pro nikoho žádnou hodnotu. Každý je jen statistické číslo. 

Jsi odsouzen na celý život chodit do školy a práce, platit; daně, poplatky, clo, pokuty, atd. a zdechnout vyčerpáním, žiješ, abys jen sloužil otrokářům, aby si mohl platit kapitalistovi za to, že žiješ, a až zemřeš tak tvé statistické číslo se přesune do kategorie "mrtvé ubožák", a tak se okamžitě ztratíš v jiných statistických číslech, které sdílejí podobný osud, nejsi výjimečný, si jen statistické číslo, jedno číslo z miliard dalších čísel, tvůj život je absolutně bezvýznamný, pokud nejsi někdo známý a uznávaný. 

Společnost ztrácí morální zábrany, a nikoho už nezajímá život jako takový, ani bych se nedivil, kdyby vlády na celém světě konečně legalizovaly masivní zabíjení ubožáků v plynových komorách, a zabíjely masy ubožáků podle toho, jak se jim právě zlíbí, například řekli by si, že, máme málo na světě už místa a máme veliké dluhy, pojďme vyvraždit v plynových komorách každého, kdo v dospělosti neplatí veliké daně, bohatá konzumní společnost přeci nemůže být dobrá k těm, co jsou zde chudí a bezmocní.

Proč náš prezident nemá mobil ve kterém je facebook?

Náš prezident na ty moderní pitomosti nemá čas, on svůj čas prioritně věnuje populismu, aby byl velmi populární a nějaký veliký značkový mobil, ve kterém je facebook jej vůbec nezajímá. Starého psa už nikdo novým kouskům nenaučí, ano s příchodem soudruhů jsme se evolučně vrátili o mnoho století nazpět a postavit ekonomiku a politiku na nových digitálních základech to je pro nás problém. 

Podívejme se třeba na to, jaká je na našem internetu úroveň stránek a blogů, je to tady velmi zaostalé, po stránce; fyzické, psychické, umělecké, ekonomické, atd. jaký je král takové je i jeho království, je třeba skončit s dlouhým obdobím, kdy nám pyšně a chybně vládli staré opice s korunou na hlavě. 

Z lidí u nás se stali rozmazlení pyšní mamánci neschopní sebekritiky a hrdinských činů, je třeba začít měnit vše od základů, svěříme řízení státu a podniků jenom počítačům s umělou inteligencí a počítače to nepřizpůsobivým lenochům spočítají velmi rychle, ten kdo nebude každý den profesionálně pracovat ten bude eliminován v krematoriu, proto se běžte dneska podívat na hřbitov a do krematoria ať víte, co vás už brzo jistě bude čekat, ekonomika je na prvním místě, každý člověk je v EU snadno nahraditelný GVKB robotem.

Ano, kritizovat nadřízené lze jenom jednou

Zákon padajícího hovna, každý pozná v okamžiku, kdy se naučí mluvit, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, nelze před tím nikam utéci, protože všude to funguje stejně. Někdo řekne takový je život, z hovna bič nikdo neuplete. Prý je zde demokracie, omyl, lid zde nevládne, je zde kleptokracie, ve které vládnou lháři a zloději, co mají imunitu a chrání je soudy a policie, praví zločinci rozhodují o nás bez nás, ve vězení sedí jenom amatéři zločinci.

Největším zlem je zde otroctví, svoboda je zde jenom pro ty co jsou nahoře, a mají zde imunitu a moc, ten kdo zde nemá moc a imunitu, ten je zde otrokem konzumního systému. Je třeba tento problém vyřešit pomocí digitalizace, lidi se pomocí dotazníků naskenují a po naskenování se jejich ubohá těla eliminují, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti co budou makat jako roboti, nejsou lidi tak s lidmi ani nejsou problémy, co bylo to bylo, ekonomika je na prvním místě a peníze přeci nesmrdí, dobrota k ubožákům to je jenom žebrota. Běž se podívat na hřbitov a do krematoria, ať víš jistě, co tě bude brzo čekat díky nové digitální politice.

Ano, vše směřuje k virtuální kultuře

Inteligence není dobrá ani zlá, je to centrální nervový systém, který se umí učit, a díky tomu je možné vyřešit složité problémy, se kterými si neporadí náš rozum, počítač se může zhroutit a může být v opravě třeba rok, živý systém nemůže být v opravě, protože to by jej jistě zabilo. Je to neustálý boj o existenci, to co v evolučním boji neuspěje, to zde zanikne. Přichází doba zavádění inteligentních programů, které nám pomáhají tam, kde selhávají programy bez inteligence. 

Nestačí vydat normy a zákony a trestat tvrdě ty co je svévolně drze porušují, je třeba učinit řídící systémy inteligentními aby se dokázali přizpůsobovat situaci a lidem, lidi nejsou stroje ani věci, jsou to živé systémy, které potřebují i živý řídicí systém, který je inteligentní. Podívejme se na moderní textové editory, co mají kontrolu napsaného textu, nebo na jazykové překladače internetových stránek, to jsou počátky zavádění umělé inteligence. 

Proč namáhat tělo a mozek když můžeme využívat moderní vědu a techniku, vše směřuje k virtuální kultuře, ve které budeme doma v pohodlí pracovat a nebudeme už muset cestovat do školy a zaměstnání. Když pozoruji staré černobílé filmy v televizi tak si uvědomuji, jak obrovské jsou zde rozdíly mezi současností a dobou ve které žili pyšní a lakomí soudruzi.

Na zlé lidi musíme být zlí

Zlí lidé zde byli vždycky, a vždy se snažili o to se mít pomocí zla velmi dobře, následkem byl boj se zlem a se zlými lidmi. Jablko nepadne daleko od stromu a tak v rodině zlých lidí se narodí zlé děti, často se zlí lidé maskují, jsou to vlci v beránčí kůži, maskování jim umožňuje se nenápadně dostat blízko k dobrému člověku, a potom dobrému člověku ublížit. Fyzické zlo je nahrazováno psychickým zlem, místo zlého fyzického bití, je zde používání zlých slov které způsobují u dobrých lidí zlou náladu.

Nejhorší je srážka se zlým člověkem, občas se nějaký zlý člověk dostane bohužel do vysoké mocenské funkce a tak má možnost zde jako diktátor napáchat mnoho zla, a zabít miliony dobrých lidí, nebo jejich dobrý život, proměnit ve zlý očistec. Kontrolní systémy selhali protože jsou amatérské, je třeba přejít od amatérské kontroly lidí k profesionální kontrole lidí, základem zde bude prevence, z kultury a ekonomiky se eliminuje vše, co by mohlo podporovat u lidí zlo, zakáže se; kafe, čokoláda, alkohol, tabák, drogy, sex, lenošení, kariérismus, schůze, ideologie, dezinformace, lhaní, lakomost, atd.

Vzorem nám bude život včel, ten kdo nebude respektovat pravidla dobroty, ten bude muset nahý odpustit dobrou civilizaci. Lidi se budou známkovat na to, jak jsou dobří, a na oblečení budou nosit známku toho, jak jsou dobří, ten kdo bude mít na oblečení známku 5, ten nebude vpuštěn do; hromadné dopravy, obchodu, úřadu, hotelu, restaurace, školy, podniku, atd.

Známkování lidí bude provádět umělá globální inteligence, pomocí moderní vědy a techniky. Jak si to zde každý udělá, takové to on i zde bude mít, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, ve jménu pravdy a lásky eliminujeme zlo z naší konzumní kultury, nastane globální hon na zlé lidi a zlé nadnárodní korporace. Umožníme zlým lidem odejít do míst, kde se budou mít velmi zle, pořádek je založen na tom, že se vše přemístí na správné místo.

pátek 12. května 2017

Máš pro něco veliký talent?

Mnoho lidí má pro něco veliký talent ale společnost to nezajímá a tím zde schází lidé s talentem a následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, psychiky, atd. podívejme se na hudební skupiny které jsou nejlepší na světě, taková hudební skupina přináší obrovský zisk sátu na daních a mnoho lidí má díky hudbě i lepší náladu. Na každé základní škole v EU, by měl být dostupný zdarma externí specialista na vyhledávání talentů, aby on pomohl dětem k lepší budoucnosti, jsou věci na kterých se nevyplatí rozhodně šetřit.

Orintujeme se jenom na měření znalostí a inteligence, to nestačí je třeba se i zaměřit na odhalování talentovaných lidí a potom jim pomoci s tím aby svůj talent mohli i profesionálně uplatnit. Když bude hodně talentovaných lidí v EU tak zisky z toho že jsem talentovaný logicky poklesnou, ano v EU je klientelismus který umožňuje lidem bez talentu, dělat to na co je potřebný talent.

Ano, snížíme vám pracovní dobu na polovinu

Konzumní společnost je o tom, jak zabránit otrokům ve zbabělém útěku, práce je v otroctví poslední zoufalý pokus jak zde existenčně přežít krizi, dobře se zde mají jenom paraziti, co zotročují otrockou prací cizí lidi pomocí dluhů a smluv, ryba smrdí od sobecké hlavy, tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se jim dobře daří. Ovšem existuje zde snadná možnost jak utéci z konzumního očistce, jde o sebevraždu. Statistiky jasně odhalují, že nejvíce sebevražd je zde u lidí co jsou na tom existenčně zle, je to logické, že když naděje na to, že nám bude dobře, je nulová, tak začneme myslet na sebevraždu, a je nám jedno jaké problémy tím způsobíme svému okolí. 

Život je o inteligenci, to co je inteligentní, má výhodu díky které může zde uspět, bez inteligence se ocitneme na dně, a nikdo nám už nepomůže, v tom je jádro problémy s ubohými lidi co jsou dole a my nevíme jak jim optimálně pomoci? V přírodě se tento problém řeší pomocí přirozeného násilného výběru, kdy se eliminuje to co je zde ubohé. V některých diktaturách se lidi bez inteligence likvidují v pracovních táborech, nebo vězení, které jsou většinou daleko od bohaté civilizace, aby ubožáci nemohli z těchto táborů a vězení snadno utéci. 

Na člověka je nahlíženo všude jako na dobytek, a elita to jsou svatí pastýři, co mají imunitu, a všude platí, že co je dovoleno mocným a bohatým, to je zakázáno bezmocným a chudým. Zavedení volné neděle v Egyptě při výstavbě pyramid, bylo proto, aby otroci nepáchali sebevraždy, je třeba jít dále a snížit konzumním otrokům pracovní dobu na polovinu, tím se vyřeší veliká nezaměstnanost a otroci budou spokojení, a nebudou tolik páchat sebevraždy a budou méně závislí na alkoholu a tabáku.

Je každý prezident a ředitel loutka s nulovou hodnotou?

Každý živý systém, který je schopný růstu je loutkou, kterou ovládá evoluce, vše je zde jenom evoluční experiment, ukončený smrtí. Podstatou života je růst, pokud rychle rosteme, jsme šťastní, jak rychle vyrůst, o tom je tento konzumní svět. 

Jenže aby zde něco mohlo rychle vyrůst, tak musí to co je okolo zakrnět, aby zde někdo měl sobecky pro sebe nadbytek, tak jeho okolí musí mít nedostatek, potřebné hodnotné zdroje jsou limitované. Jelikož máme strach ze smrti, tak věříme na pohádky o tom, že smrtí život nekončí, a že je zde převtělení, nebo je zde ráj pro dobré lidi, a peklo pro zlé lidi, jenže smrtí pro nás vše končí definitivně, a po smrti zde už nic není! 

Vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém hrají loutky s nulovou hodnotou, všimnul jsem si toho, že na internetu nejsou vůbec mocní a bohatí lidé, internet je pro ně ztrátou času, protože oni vystupují jenom v televizi, nebo na jevišti kde je sleduje mnoho diváků. Pokud zanikne díky internetu tisk, knih, novin, časopisů, rádio, televize, divadlo, schůze, atd. tak tím zaniknou i svaté dezinformace, které z lidí dělají hloupé ubožáky. 

Zbabělci se stávají závislými na náhražkách, které jim dávají iluze, jde o; moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, kariéru, drogy, sex, atd. místo možnosti existenčního růstu zde jsou pro tebe jenom ubohé levné náhražky, protože lidí je jako much a tak zde může existenčně růst jenom to co je elitní.

čtvrtek 11. května 2017

Ano, jsi pyšný a líný ubožák

Proč mají aktivní lidé neustále potřebu říkat těm pasivním lidem, kteří jenom sedí u internetu a televize, aby se zvedli z gauče a začali něco dělat? Proč jim těmito radami pořád otravují život? Proč hubení lidé neustále mají potřebu říkat tlustým, aby začali sportovat? Proč jim svojí buzerací neustále otravují život? Proč lidé mají neustále potřebu druhým radit, jak se oblékat? Proč jim těmito zbytečnými věcmi otravují život? 

Proč má někdo neustále potřebu nutit druhým svůj světonázor? Proč jim svojí propagandou neustále otravuje život? Proč má většina heterosexuálů neustále potřebu homosexuálům říkat, že sex s opačným pohlavím je lepší? Proč jim neustále tímto otravují život? Proč prostě lidé nerespektují odlišnosti druhých a nenechají je být?

středa 10. května 2017

Začala doba systematické likvidace anonymity

Tvoje anonymita je iluze, víme o tobě vše, tak jako zvíře za sebou zanechá stopy, tak i každý člověk za sebou zanechává digitální stopy, podle kterých jej lze nalézt. Navíc svět se digitalizuje a o mnohých digitálních systémech většina lidí nic neví. S vynálezem počítačů a internetu začala doba systematické likvidace anonymity, už zbývá to poslední, naskenovat lidi a jejich genetická těla v krematoriu eliminovat, místo lidí zde potom budou už jenom roboti na dobíjecí baterky.

 

Mnozí si naivně myslí, že je přeci nenahradí robot nebo počítač, to je jako si myslet že zde bude pořád jenom hezké počasí a nebude zde už ošklivé počasí. Nejmodernější systémy má k dispozici většinou armáda a podívejme se na nejmodernější vojenské systémy, co umí. Já likvidaci anonymity přirovnávám k systému, který používají mravenci už milion let, u mravenců není možná anonymita, která by někomu mohla přinést výhody a jistoty. Vše směřuje k systému, ve kterém zde bude jenom práce a spánek, ten kdo nebude každý den profesionálně pracovat ten nebude ani jíst.

Povrchní konzumní alibismus je všude

Už toho mám dost, je třeba začít lidi léčit a konečně je vyléčit z jejich tělesných a psychických nemocí, jsou prostě věci na kterých nelze šetřit. Povrchní konzumní alibismus je všude, procházím si stránky a blogy na internetu které provozují většinou teenageři, hrozný vzhled a ještě hroznější je obsah, měli by konečně k počítačům přidělat robotickou ruku, co by hlupáky vychovávala pomocí facek. 

Jak by hlupák klikl na zveřejnění nějaké hlouposti na internetu, tak by dostal facku, až by spadl ze židle. Přiznejme si že školství i rodina zde už nefungují, je třeba vše restartovat a optimalizovat, nebo je vám to jedno, a říkáte si, tvoje starosti, bych jednou chtěl mít!

úterý 9. května 2017

Svatá celebrita

Jméno:Vit Kouba
Přezdívka:Svatá celebrita
Pohlaví:Muž
Povolání:Média, reklama a grafika
Narozeniny:30. března 1953
Věk:64

O mně

Jelikož jsou lidi hloupí rozmazlení pubertální mamánci, tak jsem se stal pro tyto rozmazlené pubertální mamánky svatou celebritou, která jim pomůže k tomu, aby už nebyli rozmazlenými pubertálními mamánky, z tohoto díla je spatřena svatá celebrita.

Adresa

Ulice:Jakobiho 326
Město:Praha
PSČ:10900
Stát:CZ

Kontakty & sítě

Telefon:732238243
Facebook:http://facebook.com/koubavit/
Twitter:http://twitter.com/vitkouba

Oblíbené

Film

Hudba

Jídlo

Koníček

Místo

Obec, kde bydlíte

Povaha

Spisovatel

Sport