úterý 31. ledna 2017

Nejlepší člověk, si zaslouží jen to, co je nejlepší

Kdo je ale nejlepší člověk na světě? Nejlepší člověk na světě je Guru Vit Kouba Bhagavan, on je dokonalý a nemůže být jiný než dokonalý, mnoho nedokonalých lidí, mu závidí to, že je on nejlepší člověk na světě, a snaží se dokázat že GVKB není dokonalý. Z díla je ale jasně spatřen nejlepší člověk, slova mohou druhé oklamat, protože zde je vše jenom pokryteckým divadlem, ve kterém každý pokrytec hraje nějakou roli, a myslí si, že je v té roli nejlepší.

Když herec zemře tak na něj diváci brzo zapomenou, sejde z očí, sejde z mysli, a tak je zde všude jenom samá pomíjivost, u falešných ideologických kultů, které z lidí dělají hlupáky. Podívejme se na mravence, zde se vůbec neřeší to, který mravenec je nejlepší, jak je to možné? Boj o to kdo je nejlepší vychází ze sexu, nejlepší samec získá několik samic a tak se může snadno rozmnožovat, tak se zabrání tomu aby geneticky nekvalitní samci neměli potomstvo. Podívejme se na diktátory, nechovají se diktátoři jako kohouti co klovou konkurenční kohouty.

Co budeme dělat s tím, že lidi nebudou mít co dělat?

Fyzicky pracuje v hlavním městě minimum lidí. V ráji se fyzicky nepracuje, protože fyzická práce je trestem za to, že jsi hříšníkem, který nevěří v zázraky a tak byl vyhnán z ráje do konzumního ekonomického očistce, kde je nám ten druhý čertem, a s čerty zde nejsou žerty. V potu práce zde vyděláváme na daně, cla, poplatky, úroky, atd. jeden dělník dneska dokáže uživit několik lidí, a umožnit jim se mít zde dobře, i když nebudou nikdy v životě fyzicky pracovat za mzdu.

Modernizace a optimalizace umožňují to, že se může mít mnoho lidí dobře, protože stačí velmi málo lidí, co se budou fyzicky namáhat, a produkovat tak prací potřebné ekonomické hodnoty. Jeden statistik v USA spočítal, že v hlavním městě USA fyzicky pracuje jenom 6% obyvatel tohoto města, a 94% obyvatelstva zde nemusí proto už fyzicky vůbec fyzicky pracovat, a může jenom sedět u televize nebo internetu a konzumovat levné potraviny.

Často je slyšet to, že psychická práce, je ekonomickým zdrojem, stejně jako fyzická práce, ano 6% psychické práce je ekonomickým zdrojem, ale 94% psychické práce není už ekonomickým zdrojem. Podívejme se na zemědělství a stavebnictví, zde v minulosti bylo mnoho fyzické práce, s příchodem moderní doby, zde začala fyzická práce rychle ubývat, a brzo díky robotům, zmizí ze zemědělství a stavebnictví, poslední zbytky fyzické práce. Mnoho lidí co fyzicky pracují, touží po tom, aby nemuseli už fyzicky pracovat, a zjišťují, že konzumní systém je uzavřený, a dělá vše pro to, aby se fyzicky pracující lidé, nedostali snadno k psychické práci v kanceláři.

Jenže už brzo dojde i na lidi, co pracují jenom psychicky, a je třeba řešit, co budeme dělat s tím, že lidi nebudou mít co dělat? Státy se začínají dostávat do situace, kdy budou muset začít propouštět zbytečné státní zaměstnance, protože nebudou už mít peníze na jejich mzdy. Statistika ukazuje to, že za pouhých padesát let, se počet lidí na světě zdvojnásobil, čím více lidí, tím více je zde i problémů s lidmi. Řešit nakonec bídu a nezaměstnanost revolucí nebo válkou to není zrovna moc chytré řešení, je třeba se zaměřit na kontrolu porodnosti, a tak začít eliminovat degeneraci a přelidnění globálně.

Zamrzla ekonomika zde už v době ledové

Pokud si pustím televizi a sleduji vysokoškoláky, co zde rozhodují pyšně o nás bez nás tak vím, že ekonomika zde zamrzla v době ledové, v době ledové se ekonomika považovala za stroj, který dělá to, na co byl vyroben a nastaven, jenže ekonomika není stroj, ekonomika je živý systém, který nebyl vyroben a nastaven, ale on je v neustálém evolučním pohybu podle aktuální situace v nějakém času a prostoru.

Nejde si naplánovat růst ekonomiky, to je jako si naplánovat to, že budeme dokonalí, k živému systému se musí přistupovat zcela jinak, než k systému, co není živý, pokud živý systém násilně umrtvíme, tak se do krize okamžitě dostaneme.

Hospodářství potřebuje péči 24 hodin, každý den v roce, bez práce nejsou koláče, práce za mzdu je největší ekonomickou chybou, je třeba být vlastníkem a tak nepracovat za smluvenou mzdu, ale mít zisk jenom ze svého soukromého vlastnictví, odeberme člověku soukromé vlastnictví a uděláme z člověka sobeckého parazita, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Je třeba zavést globálně spoluvlastnictví na globální ekonomice, jak se člověk narodí tak se stane automaticky spoluvlastníkem globální ekonomiky a tím bude dostávat výhody a jistoty které globální ekonomika vytváří, nebudou zde už peníze a soukromé vlastnictví, bude zde jenom globální vlastnictví a každý zde bude mít nárok na výhody a jistoty, aniž by někdo zjišťoval, co on dělá a jak to zde dělá. Umělá globální inteligence bude lidem radit, co je nejlepší dělat, aby byli spokojení, když se nebude chtít někomu něco dělat, tak bude odpočívat, a nikdo mu nebude říkat, že je lenoch a parazit.

Nebude zde už možnost, nahnat lidi jako dobytek do války, nebo do plynových komor, nebo z lidí udělat blázny, co si dají na tělo výbušniny, a potom se někde odpálí. Nebude zde snaha dokazovat pyšně druhému, že on je hloupý a ubohý, a že já jsem chytrý a dokonalý. V takové nové ekonomice nemá šanci na úspěch psychopat, který by chtěl zde mít možnost cizím lidem diktovat, co je správné a co je chybné.

Nikdo nebude takového člověka totiž poslouchat, a nejspíše dostane občas nakládačku, a tak mu brzo dojde, že musí dodržovat normy slušnosti, jinak bude pořád bit všude jako žito. Jakmile se někdo pokusí být vandalem, tak bude bit jako žito, a ono mu dojde, že se vandalství nevyplatí. Jak se vlastně z lidí stávají vandalové, co škodí konzumní společnosti?

Jde zde o to, že jablko nepadne daleko od stromu, pokud vandalové mají děti, tak je logické že jejich děti jsou vandalové, na vandaly platí jenom to, je bít neustále jako žito, a vymlátit z nich jejich vandalství, na hrubý pytel, se dávají hrubé záplaty. Všude budou kontrolní čipy a kontrolní kamery, jakmile někdo bude odhalen, že je vandal, tak bude kontrolním systémem postříkán nesmytelnou barvou, a ten kdo bude touto barvou na dlouho dobu označen, ten bude všude bit jako žito.

To donutí vandaly opustit okamžitě civilizaci, a žít mimo civilizaci jako zvířata, zlo je možné páchat jenom tehdy, pokud nikdo neví to, že zlo pácháme, moderní kontrolní digitální systémy a čipy mohou snadno odhalit globálně všechny vandaly a označit je okamžitě vandalskou nesmytelnou barvou, vybít si zlost na někom, kdo je označen vandalskou barvou, to bude všude normální.

Optimální kontrola centrální ekonomiky

Centrální ekonomiku je třeba kontrolovat optimálně, máme jenom to co je pod optimální kontrolou, je to obrazně jako s řízením letadla, pokud nemá pilot letadlo pod kontrolou tak to špatně dopadne. Nelze se spolehnout na to, že vše bude fungovat podle plánu a programů, náš svět je v pohybu, a tak to co bylo včera správné, to je už dneska chybné, je třeba neustále vše v nás a okolo nás opravovat a nahrazovat. Problémem centrální ekonomiky je optimální kontrola centra, protože pod svícnem je tma, a následkem ekonomická krize je.

Je třeba začít kontrolovat mozky všech lidí, co mají zde vysokou školu pomocí čipů, v současnosti centrální ekonomiku řídí jenom lidi, co mají vysokou školu, ten kdo nemá vysokou školu, musí jenom sloužit otrocky těm, co zde mají vysokou školu. Čip zamezí tomu aby mohl vysokoškolák chybovat, nejčastější chybou lidí co mají vysokou školu je lakomost a pyšnost, čip zajistí to že už nebudou vysokoškoláci lakomí a pyšní.

Čip každého vysokoškoláka probudí v 6 hodin ráno a bude mozek řídit do 22 hodin, vše bude optimálně naplánováno podle harmonogramu a to každý den v roce, nebude zde čas na kouření cigaret a na pití slivovice, vysokoškoláci nebudou už sedět ve svojí kanceláři, ale budou neustále v aktivním fyzickém pohybu, nebude ze už žádné sezení na schůzi a hloupé projevy plné pyšnosti a lakomosti.

To co se nepohybuje to degeneruje, podívejme se do přírody, jak se zde vše pohybuje, k čemu je nám to co nepoužíváme? Čipy v mozku zajistí to, že budou vysokoškoláci využití na maximum od 24 let do 70 let. Studium vysoké školy začne tím, že student v 18 letech dostane čip do mozku, a čip naučí studenta tomu jak být řídícím pracovníkem, který je v neustálém pohybu, a tak je zdravý tělesně a psychicky.

Bude běžné to, že spatříte prezidenta republiky, jak jede na horském kole po městě, protože on nebude mít čas, se zdržovat jízdou v osobním služebním autě, které se ve městě pomalu pohybuje. Chceš vysokoškolský titul, tak si nech dát do hlavy čip, je třeba eliminovat chyby digitálně a v reálném čase, život to je něco za něco, období, ve kterém se parazitovalo, skončí, přijde období, ve kterém bude vše optimalizované na kost, čas se stane pro lidi velikou hodnotou, protože nebudou už mít čas na to, aby mohli plýtvat svým časem na blbosti.

Někdo namítne, že čipy v hlavě udělají z vysokoškoláků ubohé loutky, na dálkové ovládání, je třeba si uvědomit to, že každý člověk je zde loutkou na dálkové ovládání, problémem současnosti je to, že současné dálkové ovládání lidí chybně funguje, a tak zde ekonomika a politika optimálně globálně nefunguje, berme to tak, že jsme evolučně postoupili z doby železné, do doby digitální, co bylo to bylo, dneska je vše na dálkové ovládání, a kdo se nepřizpůsobí globální digitalizaci, ten skončí na okraji civilizace jako ekonomický ubožák.

pondělí 30. ledna 2017

Digitální revoluce vše transformuje

Pokud je zde něco tajemného, je třeba poznat skryté tajemství, o tom to zde neustále je, co je skryté za digitální revolucí která vše transformuje? Jde o to, že přijde nová doba, udělej si vše sám, staň se snadno a rychle v čemkoli profesionálem. Nebude už potřeba chodit do školy, budeme mít v hlavě od narození do smrti čip napojený bezdrátově neustále na globální umělou inteligenci, a na všechny lidské mozky na světě. Nebudeme logicky už potřebovat; klíče, kreditní karty, notebooky, televize, telefony, sluchátka, mikrofony, fotoaparáty, atd. dále zde budou všude automaty a roboti, popovídáme si se psem, který bude mít v hlavě čip, anebo si popovídáme s osobním inteligentním automobilem.

Obrazně bych to přirovnal k počítačové hře, kdy budeme pomalu a jistě postupovat, do vyšší úrovně hry. V okamžiku kdy se u nás chopili moci soudruzi, nastala u nás zaostalost, a my se neumíme s touto zaostalostí vypořádat, protože na mnoha vedoucích místech, jsou dosud lidé, co byli v minulosti soudruhy. Všiml jsem si toho, že milujme kritizování toho co je nám cizí, a nikdy nekritizujeme to, co je nám blízké, z cizího krev neteče, o tom je naše sobecké pokrytectví.

Je snadné vyhodit z podniku někoho, kdo nemá vysokou školu, a je už těžké vyhodit z podniku lidi, co mají vysokou školu, nad vysokoškoláky není u nás dosud systém, který by se jich nebál a který by dokázal říci, pane řediteli, zítra už nemusíte chodit do zaměstnání, nejsme s vámi spokojení, jste pomalý a mnoho chybujete, ředitel je zaměstnanec jako každý jiný, jenom o tom bohužel neví! Díky čipu v mozku naše ego bude muset být pokorné a štědré, z čerta se tak stane anděl, ten druhý nám už nebude peklem, protože on nám nebude konkurovat, ani nebude s námi soutěžit.

Kde si mohu stěžovat na počasí

Nejsem spokojen s počasím, neustále se mění, a často tím mě, a ostatním lidem vzniká mnoho problémů, jednou zde jsou záplavy, potom je zase sucho, někdy zde jsou veliké kroupy, jindy je zde silný vítr, který poškozuje domy a stromy, teplota se rychle nečekaně mění, atd. výmluvy jako, takový je život, mě vůbec nezajímají. Od člověka se požaduje, aby s ním byla společnost spokojená, a člověk je trestán za to, pokud s ním není společnost spokojená, na obyčejného člověka si společnost troufne, ale na počasí je společnost najednou už krátká, a tak nechá společnost počasí, aby si zde mohlo dělat, co jej napadne.

Jednou zde máme vládu, která nás zastupuje a tak se musí vláda konečně postarat o to, aby lidi byli spokojení s počasím, pokud to vláda nezvládne tak musí vláda odstoupit a budeme si hledat novou vládu, která nám zajistí to, že budeme s počasím spokojení. Z díla se pozná tvůrce, když na to nemám tak to nedělám, nestojíme o sliby, že vláda poručí větru a dešti, potřebujeme činy, kdy vláda bude vládnout počasí. Nebudeme platit vládě daně a clo, protože ona nevládne počasí, nejsme tak bohatí, abychom mohli podporovat línou a hloupou elitu, která nedokáže vládnout ani počasí.

Ano, zisk je přece na prvním místě

Geneticky modifikovaný člověk, transformuje konzumní civilizaci, pokud v člověku vše optimálně upravíme, tak vytvoříme konečně čistou genetickou lidskou rasu, ve které nebudou už žádné genetické chyby, a tak bude moci začít ve velkém výroba dokonalých lidí, co dokonale pracují, pro konzumní civilizaci.

Jak z minulosti víme, tak vše jde elitou zneužít, proč by producent nemohl dát do svého produktu kurvítko, které člověka neopravitelně porouchá, brzo po uplynutí záruční doby. Výrobce potřebuje logicky veliký jistý odbyt zboží, a nepotřebuje to, aby zboží sloužilo dlouho odběrateli jeho produktů.

Odběratel si nakoupí od producenta zaměstnance ve věku 18 let, producent poskytne na produkt záruku pět let, a tak člověk v 24 letech jistě onemocní a zemře. Zisk je přeci na prvním místě, a peníze nesmrdí, takový je konzumní svět, ve kterém žijeme. Někdo namítne, že to je porušení lidských práv, dát do člověka škodolibě nějaké skryté kurvíto, které jej po pětileté záruce jistě eliminuje.

Otázkou je to, jestli je geneticky modifikovaný člověk ještě přirozeným člověkem, nebo je to jenom inteligentní zvíře, použité v konzumní ekonomice. Vše bude probíhat tak, že producent vymění staré zaměstnance za nové zaměstnance, a staré zaměstnance, ekologicky optimálně recykluje na substrát.

Zaměstnavatelé budou mít mladé zaměstnance, a tak budou spokojení, nebudou se muset vyplácet důchody, a bude zde i minimální nemocnost zaměstnanců, zaměstnavatelem bude umělá globální inteligence, a ta se nemusí bát toho, že by jí někdo po záruce recykloval.

Kariéristé, já jsem váš pravý pastýř

Moje originální myšlenky a příběhy, to jsou semena, ve kterých je budoucnost lidí, a posluchači jsou pískem nebo půdou, do které tato semena padají, pokud semena spadnou do písku, tak se neujmou a zahynou, semeno potřebuje spadnout do půdy, která je připravená na to, že přijme semena. Proč je zde vzácný posluchač, který je připravenou půdou, která dokáže přijmout semena, ze kterých vzejde nová lepší budoucnost lidstva?

Problémem je to, že jsme si díky přelidnění ve městech mnoho cizí, a tak se uzavíráme do svých psychických pevností, kde se cítíme v bezpečí před problémy, semena se takto nedostanou před zeď pevnosti, a skončí tak v písku, kde se už neujmou. Je to tak snadné se opevnit a tak žít v bezpečí, takovou moderní pevností je specializace získaná na vysoké škole, já mám vysoké vzdělání a ty jsi hlupák, protože nemáš ty informace, co mám já díky vysoké škole.

Vysokoškoláci mají patent na neomylnost, a pokud se ukáže, že amatérsky chybují, tak se snaží objektivní pravdu zabetonovat, pomocí svatých dezinformací. Diktatury jsou klasickou ukázkou toho, co dokážou ti, co mají svatý patent na neomylnost, následkem je logicky trvalá blbá nálada, a veliká konzumace cigaret a slivovice.

Nemá smysl pomáhat těm, co si naši pomoc nezaslouží, zaslouží si naši pomoc, naši konkurenti, a naši nepřátelé, čin konkurentům a nepřátelům dobře, a oni z tebe brzo jistě učiní ubohého žebráka, o tom je tento konzumní svět, dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

V nouzi poznáme, kdo je přítel a kdo je nepřítel, když naši malou republiku, přepadla v minulosti nějaká cizí armáda, tak nám nikdo nepřišel na pomoc, co z toho plyne? Každý cizí národ je naším konkurentem a nepřítelem, když je zde vše cizinci rozkradené, tak od nás cizinci odcházejí spokojeně domů, vždy tomu tak bylo!

Následkem je nárůst psychické prostituce, v minulosti jsme prodávali svoje těla, a dneska prodáváme svoji psychiku, vše je jenom obchod, poroučí ten, kdo platí, zaplať si psychické prostitutky, a budeš mít posluchače, co otevřou svoje egoistické pevnosti, a tak psychická semena konečně dopadnou na úrodnou půdu.

Kariéristé, já jsem váš pravý pastýř, následujte mě, a já vás jistě zavedu na vysoké státní a podnikové funkce, díky kterým, se budete mít velmi dlouho ekonomicky dobře, o tom je každá politická a náboženská ideologie, je to tak snadné rozdávat to, co je společným majetkem. Za vším je pyšnost a lakomost, z díla spatříme tvůrce, nejde dlouho hlásat pokoru a štědrost, protože se brzo ukáže pokrytectví těch, co zde mají vysoké funkce.

Zloděj zde honí zloděje, lhář zde honí lháře, pokud pokorný dělník musí svojí profesionální prací živit mnoho pyšných lakomců, tak je logické to, že za práci dostane malou sociální mzdu, a tak se ocitá v dluhové pasti, mocné zde sobecky parazituje na tom, co je bezmocné.

Ano, přijdou nové příběhy

Vše zde má svůj příběh, tento svět je složen z nekonečného množství příběhů, vše je zde v běhu času, a tak vznikají příběhy, jak běží události v nás a okolo nás. Příběhy nemají jenom lidé, příběhy se týkají i; hvězd, planet, ekosystémů, zvířat, rostlin, věcí, práce, spánku, knih, filmů, fotek, obrazů, myšlenek, atd. Co je to příběh? Příběh je záznam událostí, které se odehráli, nebo se budou v budoucnosti možná odehrávat. Jsou příběhy; nudné a zajímavé, malé a veliké, jednoduché a složité, krásné a ošklivé, logické a nelogické, hříšné a svaté, krátké a dlouhé, atd. někdy máme možnost, si vybírat příběhy, a jindy tuto možnost nemáme.

Podíváte se na televizní zprávy, a tak znáte příběhy, které se odehrávají daleko od vás, a které zajímají mnoho zvědavých lidí, pohádky jsou příběhy, které jsou plné fantazie, a většinou dobře skončí, dětem se takové příběhy líbí, každému se líbí jiné příběhy, protože každý je originální. Většinou každého zajímají příběhy, které jsou opakem příběhů, které každý neustále prožívá, ten kdo žije ve velikém městě, se zajímá o příběhy těch, co žijí na pustém ostrově sami, a vnímají vše tak zcela jinak. Snažíme se utéci od našeho existenčního příběhu, k jiným existenčním příběhům, abychom si odpočinuli, a načerpali tak síly k tomu, aby mohl náš příběh dále pokračovat. Někoho napadne, a jaký to vše má smysl?

Jaká je odpověď, na základní otázku vesmíru a života? Odpovědí je, vím to, že nic nevím, takový je život. Můžeme poznat jenom to, k čemu se dlouhodobě přiblížíme, naše poznání je omezeno časem a prostorem ve kterém se odehrávají nějaké příběhy, pokud náš čas a prostor opustíme, tak zase můžeme poznat jenom jiný čas a prostor, kde se odehrávají jiné příběhy, co z toho plyne, naše poznání, není objektivní, ale je jenom subjektivní.

Představme si, že bychom měli teoreticky možnost být všude v každém času a prostoru najednou a vnímali bychom tak všechny příběhy; vesmíru, sluncí, planet, ekosystémů, zvířat, rostlin, atd. co zde v absolutnu, existují, existovali, budou existovat, to by bylo tak obrovské množství informací a programů, že bychom to nemohli systémově zpracovat, a tím ani psychicky pochopit, museli bychom začít vše zjednodušovat a optimalizovat.

Co se stane s příběhy, které zjednodušíme a optimalizujeme? Z příběhů se stanou; zákony, normy, předpisy, podobenství, atd. je to jenom nudný praktický návod jak dosáhnout cíle. Podívejme se na příběh Prahy našeho hlavního města, na počátku zde byla malá osada, kde žilo prostě a jednoduše málo lidí, jelikož se lidem dobře dařilo tak lidí přibývalo a osada se zvětšovala, byli zde období, kdy se lidem v Praze dařilo dobře a období kdy se jim dařilo zle, podobný osud měli i ostatní města na světě. Ježíš Kristus hovořil k posluchačům často v podobenstvích, protože poznal, že mnohé je si mnoho podobné, v mnohém člověk myslí a jedná jako zvířata, to je logické, protože nejsme roboti.

Poslední dobou je zde snaha proměnit lidi násilím v roboty, lidi se tomu pochopitelně brání, pokud zaměstnavatel potřebuje inteligentní roboty, tak ať si ty roboty koupí, a potom je zaměstná, aby se mu veliká investice do modernizace vrátila. Zaměstnavateli ale nedochází to, že si někdo mocný a bohatý koupí roboty, co zde budou dělat; krále, šlechtice, císaře, papeže, prezidenta, předsedu vlády, předsedu politické strany, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, ředitele, celebritu, podnikatele, profesora, vědce, technika, lékaře, umělce, programátora, administrátora, kontrolora, ekonoma, herce, režiséra, atd.

Prezident USA se ráno probudí, a diví se že zde není služební řidič, co by jej měl odvést do jeho prezidentské kanceláře, zavolá sekretářce, a ona mu říká, USA koupilo inteligentního robota, který bude dělat místo vás prezidenta, vše je zde dočasně. Kdo chce, ten si práci přeci najde, otázkou je, jakou práci, a za jakou odměnu. Místa, která jsou snadno k dispozici, jsou místa, kde je mizerná práce za mizernou odměnu, to každý už pochopil, že dobrá místa za dobrou odměnu, zde jsou jenom pro někoho, kdo dobře zná někoho jiného, kdo je mocný a bohatý.

Mnozí si naivně myslí, že když neseženou dobré zaměstnání, že přeci mohou začít soukromě podnikat. Je třeba si ale uvědomit, že podnikat začnou i inteligentní roboti, těžko budete moci inteligentním robotům konkurovat, inteligentní roboti nabídnou za malé ceny vysokou kvalitu, a tím eliminují globálně lidskou konkurenci v soukromém podnikání. Proč by si měl zákazník kupovat věci, co vyrobili draho a nekvalitně lidi, když si bude moci koupit věci, co vyrobili levně a kvalitně roboti.

Je to jako s náboženstvím, konzumenti se rozhodli, že budou konzumovat politiku, a že už nebudou konzumovat náboženství, a tak bylo náboženství odsunuto na okraj konzumní civilizace, kde se mu zle daří. Staré příběhy, ve kterých byli lakomí a pyšní lidé, už brzo skončí, a přijdou nové příběhy, ve kterých budou inteligentní roboti, místo pracujete pomalu a chybně, tak máte výpověď, zde bude, ten inteligentní robot pracuje pomalu a chybně, tak jej optimálně recyklujeme, a na jeho místo dáme nového inteligentního robota.

neděle 29. ledna 2017

Je profesionální deformace škodlivá

Proboha ty jsi trdlo, jak to děláš, tak se to dělá, ano profesionál ví, jak se to má dělat a běda pokud to uděláte jinak, někdy se mně zdá, že profesionálové nejsou už lidi, ale jsou to inteligentní roboti na baterie, které ovládá globální umělá inteligence.

Profesionál musí ukázat to, že on je dokonalý, a že ty jsi ubožák, který na co sáhne, to jistě rozbije, nejhorší je situace u fotografů, zkoumal jsem statisticky a vědecky mnoho specializací, na to jak silná je zde profesionální deformace, a profesionální fotografové se ukázali jako skupina, co je nejvíce ohrožená profesionální deformací.

Zpočátku jsem si myslel, že nejhůře na tom budou lékaři, ale u nich je mnoho skepse, která eliminuje jistě profesionální deformaci. Subjektivně si myslím, že profesionální fotografové, jsou nejvíce postiženi profesionální deformací díky tomu, že je jim fotografování návykovou drogou.

Co je to profesionální deformace? Inteligence se na něco navykne, a tak něco nevnímá, a jiné vnímá velmi intenzivně, třeba profesionální řidič auta neslyší vůbec hluk motoru, a vnímá hluk motoru, jako by to byla příjemná hudba.

Moderně řečeno dojde k tomu, že se mozek přeprogramuje na nějakou specializaci, a tak se člověk mnoho psychicky změní. Tragédie nastává, pokud se musí profesionál přeškolit na něco jiného, mnohdy může být následkem závislost na cigaretách a slivovici nebo vandalství.

V horším případě, je třeba profesionála dlouhodobě izolovat v psychiatrické nemocnici. Pokud jste se srazili s blbcem, tak ten blbec má většinou problémy s profesionální deformací, je třeba začít konečně tento problém optimálně globálně řešit pomocí nejmodernější vědy a techniky.

Je třeba zavést povinné certifikace na to, že člověk není postižen profesionální deformací, tyto certifikace budou mít roční platnost, a přezkoušení bude v psychiatrické nemocnici. Je třeba nemocné lidi profesionálně léčit, a pomoci jim tak se optimálně začlenit do nové zdravé společnosti, kde už nejsou možné srážky s blbci, co si myslí to, že ty jsi trdlo.

Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

Podstatou umělé inteligence je vyhodnotit záznamy a potom rozhodnout, zjednodušeně jde o to něco změřit a rozhodnout jestli je; ta vzdálenost správná, správná teplota, ten zápach správný, ta rychlost správná, ta barva správná, atd. Jde obrazně o jakési síto, které umí oddělovat správné od chybného, jelikož je tento svět moc složitý a různorodý, tak se inteligence na něco specializují, aby fungovali optimálně.

Někdo řekne, ty jsi hlupák, inteligence vychází z toho, že vás porovnala s někým, kdo je v té specializaci chytřejší. Pokud má někdo velikou inteligenci, tak to znamená, že on má mnoho hodnotných informací v nějaké specializaci, a umí tyto informace správně a rychle používat k porovnávání. Problém nastává, pokud nemá inteligence informace, a měla by něco rozhodnout, zde dochází k odhadu a spoléhání na to že to vyjde, pokud to nevyjde tak je zde blbá nálada.

Mnohdy zde může být situace, kdy jsme něco uměli, ale jelikož jsme to už dlouho nedělali, tak jsme vše zapomněli. Taky je zde talent, kdy něco zvládneme snadno, a jiné zvládneme zase těžko, zde se dostáváme ke genetice, která si zapamatovala nějaké informace a programy a ty hluboko uložila do podvědomí. Proč je vlastně člověk tak inteligentní?

Za naší inteligencí je život ve společnosti, díky řeči si můžeme sdělovat mnoho informací a můžeme i s informacemi lépe pracovat v našem mozku. Na počátku stvoření člověka z opice bylo naše mluvení, čím více slov jsme používali, tím složitější problémy jsme mohli společně vyřešit. Občas se stane, že nějaké dítě v Indii vyroste s opicemi, a zde jasně můžeme poznat, že bez lidského jazyka se z člověka stane jenom hloupá opice.

Ano, jsou věci, které nelze změnit

Stvořitel se ptá syna, tak jaké to bylo být člověkem? Bylo to depresivní, protože lidi se chovají jako tupý dobytek. Tím jako chceš naznačit, že jsem neměl vůbec lidi stvořit? Problém není v tom, že jsi z vody a prachu stvořil kdysi pradávno lidi, problém je v tom, že není nad lidmi optimální trvalá kontrola, která by zabránila lidem, aby uboze chybovali, máme jenom to, o co se optimálně trvale staráme. Dal jsem přeci lidem šikovné ruce a inteligenci proto, aby se postarali sami o sebe, mám dost jiných starostí, a moje svaté priority nehodlám kvůli lidem měnit.

Můžeš přeci poslat lidem nějakého anděla, co se o ně postará? To mě už taky kdysi dávno napadlo, nechal jsem nastoupit do řady všechny anděly, a optal se jich, jestli se někdo nechce dobrovolně postarat o lidi, nikdo se nepřihlásil, nakonec z toho byla vzpoura andělů, a já jsem musel vzbouřené anděly vyhodit z ráje, do pekelného konzumního očistce na zem. Tak to si pamatují, jak ten čas rychle letí, některé vzbouřené anděly jsem na zemi i potkal a říkali, že bys jim už mohl konečně odpustit.

Odpustit bych jim sice mohl, ale co bych z toho měl? Otče, ty jsi tak tvrdohlavý, měl bys s tím něco konečně už udělat, nemáme to s tebou zde lehké. Jsou věci, které nelze změnit, po dobrém ani po zlém, každý zde má svůj osud, takový je život, taky jsem uvažoval, že bych šel do starobního důchodu, a že ty bys kraloval v nebi místo mě. To je od tebe otče hezké, ale já jsem moc mladý, a potřebuji si to mládí užít, na tom snad není, otče nic špatného.

Já, když jsem byl ve tvém věku, tak jsem už byl králem v nebi, jenže tenkrát byla jiná doba, a nikoho nezajímalo to, že si chce někdo sobecky užít mládí. Tyhle božské řeči jsou zde pořád dokola, já se z toho zblázním, nikdo mě nemá v ráji upřímně rád, víš co, vrátím se znovu na zem, jako GVKB, abych měl od tebe na chvíli svatý pokoj, tady máš ode mě plyšového Buddhu, a můžeš si s ním povídat pořád, on to psychicky vydrží, nezapomeň občas nechat Buddhu vyčistit v chemické čistírně od špíny, máme jenom to, o co se velmi dobře staráme.

Zastřelte prezidenta

Není ten, co by se zavděčil všem, tak jako se mezi sebou zabíjejí zvířata, tak se mezi sebou i zabíjejí lidi, každý prezident je snadno a rychle nahraditelný, nevraždí se, ale jenom prezidenti vraždí se i; králové, šlechtici, císařové, sultánové, ředitelé, celebrity, atd. Život je evoluční experiment ukončený smrtí, předčasná smrt, je jenom předčasné ukončení evolučního experimentu, protože někdo měl zájmem, na předčasném ukončení tohoto experimentu.

První mravní přikázání, je nezabiješ, pokud bychom se zabíjeli, tak by zde nemohla, vzniknou konzumní civilizace, protože konzumní civilizace je založená na parazitování mocných na bezmocných. Všimněme si toho, že čím více je někde bohatství, tím více je tam i svaté morálky, naše dobrota z nás ale dělá žebráky, co musí žebrat neustále o to, co milují a potřebují.

Morálka je psychické vězení, a následkem jsou naše deprese, protože milujeme psychickou svobodu, všechny pohádky jsou dezinformace, které z dětí dělají naivní hlupáky, dospělost znamená to, že už nevěříme na pohádky, a věříme jenom tomu, co si skepticky z více zdrojů ověříme. Důvěřuj, ale vše si z více zdrojů skepticky prověřuj, protože dobrota je žebrota, lidi jsou lakomí a pyšní protože se chtějí mít dobře, vše je zde jenom pokrytecké divadlo, kde prezident kraje hlavní roli do té doby, než jej někdo nezastřelí.

Každý prezident je sluhou nějaké strategie, jsou strategie založené na pravdě a strategie založené na lži. Strategie založené na pravdě jsou vzácnou výjimkou, v tomto konzumním světě, protože zde jsou jenom strategie založené na lži. Největší lží je idealismus, idealismus má veliké ideály, které se snaží násilně realizovat, jenže politické sliby se slibují, a jenom blázni se radují, že jim bude brzo lépe.

Lépe je vždy jenom mocné elitě, která parazituje na pracujícím lidu, pomocí; daní, cla, poplatků, atd. ten kdo se nepřizpůsobí tomu, co po něm chce pyšná a lakomá elita, ten je potrestán ekonomicky, nebo vězením. Mouchy od pradávna serou na všechny; sultány, císaře, krále, šlechtice, zemany, vůdce, náčelníky, prezidenty, mesiáše, proroky, dalajlámy, papeže, guru, rabíny, ředitele, celebrity, atd. protože nejsou morální, v současnosti mouchy, serou na ploché digitální monitory, u televize a počítače.

Zlo spáchal ten, kdo se chtěl mít dobře, nadbytek, je zde díky nedostatku, otrok nechce emancipaci, on chce být otrokářem! Podívejme se na upálení Jana Husa, zde je klasická ukázka selhání lidské morálky, pokud někdo hlásá lásku a pravdu, tak on nemůže logicky upálit Jana Husa! Jenže vše je pokrytecké divadlo, lidem nejde o lásku a pravdu, lidem od pradávna jde jenom o sobecké parazitování, a ten kdo nejde s námi, ten jde proti nám.

Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, je třeba lidi nahradit za inteligentní roboty, když bude robot prezident chybně fungovat, tak se optimálně recykluje, a na jeho místo se okamžitě postaví nový moderní robot prezident. Opravář řekne, ta oprava prezidenta se už nevyplatí, nahradíme jej za nejnovější model, co bylo, to bylo, teď je globálním prezidentem robot.

Ano, za vším je, strategie čistých rukou

Zbabělci nejsou hrdinové. Kdysi dávno král byl osobně na bojišti, a bojoval za vítězství svého království, jenže král dostal strach, že se mu něco zlého na bojišti stane, a tak zde místo krále byl jenom jeho zástupce, který byl snadno nahraditelný a postradatelný.

Takto vznikla kultura mocných a bohatých zbabělců, co si mediálně hrají na hrdiny, je to jako při natáčení filmu, v rizikových scénách nastupují kaskadéři, aby se hlavnímu herci něco zlého nestalo. Moderně se tomu říká, strategie čistých peněz, na špinavou práci se najímají jenom cizí lidé, co nevědí, pro koho vůbec pracují. Co je to nadnárodní akciová korporace, kdo je zde příjemcem zisku z práce dělníků?

Ředitel korporace je jenom profesionální kaskadér, který může být rychle vyměněn za jiného kaskadéra. Stát je taky jenom nadnárodní akciová korporace, a prezident je taky jenom kaskadér, který je snadno nahraditelný, skutečný král je dobře utajen v ekonomickém ráji, a tak se mu nic zlého nestane.

Sledujme utrácení za luxus, a zjistíme kdo je zde skutečným králem, a kdo je zde jenom kaskadérem, z dálky vypadá vše totiž jinak než z blízka. Nadbytek vytváří nedostatek, aby mělo zde na světě 1% lidí nadbytek, tak musí zde mít 99% lidí nedostatek, ekonomika byla vždy uzavřená pomocí; kasty, třídy, ligy, kategorie, rasy, atd. vždy zde byla ekonomická pyramida, kdy na vrcholu byl ráj a dole byl očistec.

Vrcholem parazitování byla za socialismu služba v armádě zadarmo po dva roky, mladý člověk byl potrestán vězením na dva roky, aniž něco zlého provedl! Tam kde existují daně a clo, tam není ekonomická svoboda, všude kde je na světě civilizace, tam jsou i daně a clo, dobrota je přeci žebrota. Nejde podnikat tam, kde jsou veliké daně a veliké clo, veškerý zisk takto sebere lakomý stát, a soukromý podnikatel je jenom kaskadérem, který je snadno nahraditelný.

Všude se zavádějí globální digitální kontrolní systémy, uděláš amatérskou malou chybu a okamžitě jsi tvrdě potrestán, proto zde jsou výjimky a imunita, pro ty co na nás z ekonomického ráje parazitují, a mají vždy dokonale čisté ruce. Je třeba konečně vtrhnout do každého ekonomického ráje, a pozatýkat ty, co mají čisté ruce, za neplacení daní a cla. Zákony nemohou být zlé k chudým, a hodné k bohatým, to je cesta do konzumního očistce, ve kterém je nám ten druhý peklem, základem ekonomiky je kvalita života, a kvalitní život je možný jenom tam, kde má každý špinavé ruce, od poctivé profesionální práce.

sobota 28. ledna 2017

Ano, příroda je pro nás nejlepší učebnicí

Jak každý jistě ví, tak nikdo z lidí není dokonalý, a nikdy a nikde zde ani dokonalý člověk nežil, každý člověk je nedokonalý, a logicky by se nad tím měl zamyslet a snažit se být dokonalým. Mnozí namítnou, že možnosti člověka jsou omezené, a naděje na to se stát dokonalým je nulová, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí, a být dokonalý to není maličkost.

Základem pro cestu k dokonalosti a pokora a štědrost, podívejme se na přírodu jak je pokorná a štědrá, příroda je pro nás nejlepší učebnicí na cestě k dokonalosti fyzické a psychické, tato cesta může trvat třeba i tisíc let, a čím dříve se na tuto cestu vydáme společně, tím dříve dosáhneme cíle.

Obklopujeme se mnohým co je hodnotné, ale zapomínáme na to, abychom sami byli hodnotní, díky tomu, že jsme dokonalí. Opice, která má na hlavě zlatou královskou korunu, je pořád opice. Podívejme se na zpěváka, když se učí novou písničku tak mu to nejde a posluchačům se písnička nelíbí, zpěvák musí tu písničku zazpívat mnohokráte než je to dokonalé a tak se začne písnička divákům líbit v tom je celé tajemství. Po čase začne ale písnička být obehraná a tak se musí zpěvák naučit novou písničku.

Globální povinnost pracovat za mzdu

Představme si civilizaci, ve které musí každý pracovat za mzdu od 15 let do 70 let, ten kdo nebude pracovat, ten skončí v převýchovném táboře, kde se naučí tomu jak pracovat. Mnozí namítnou, že přeci práce není, to je výmluva, když se chce, práce se pro lidi najde, třeba ve stavebnictví nebo v uklízení. Zruší se sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti, začnou se budovat veliké dopravní systémy, taky můžeme postavit mnoho přehrad, co budou vyrábět elektřinu. Zavedou se kontrolní čipové systémy, aby lidi už neměli čas na to v zaměstnání kouřit cigarety a pít pivo, i nemocný člověk může pracovat, kdo může jíst, ten může i pracovat.

Lidi nebudou už sedět na schůzích, a zde chodit na sociální stránky, ale budou mít úkolovou práci, která bude termínovaná a pomocí kamer kontrolovaná. Proč by do Prahy nemohli připlouvat veliké zaoceánské lodě, není problém vybudovat veliký kanál, kterým proplují i největší lodě co existují. Jak si to uděláme takové to i budeme mít, zrušíme svátky a volné dny, pracovat se bude každý den v roce, nebudou zde ani žádné dovolené, pracovní doba se zkrátí na 3 hodiny tak se zajistí, že lidi nebudou v pracovní době jíst a nebudou ani unavení, 8 lidí takto pokryje 24 hodinovou směnu. Takto zde bude 8 ředitelů a každý bude ředitelem po 3 hodiny každý den v roce. Statistika zjistila že v naší republice jenom 20% lidí svojí prací vytváří zisk pro stát, mnoho lidí sice chodí do zaměstnání, ale z jejich práce stát nemá zisk.

Dále 60% lidí nechodí vůbec do zaměstnání, protože jsou mladí nebo moc staří, studují, jsou nezaměstnaní, pobírají sociální podporu, jsou invalidní, atd. Pokud bychom obrazně brali lidi jako krávy co se dojí na mléko, tak zjistíme že musíme ekonomický systém restartovat, abychom nadojili více mléka. Je třeba zavést osobní čipový dohled nad každým člověkem od narození do smrti, o tom jak on pracuje pro společnost, kdo nepracuje ať taky nejí, je třeba skončit s dobrotou k lidem, co si naši dobrotu nezaslouží. Nemůžou zde být výjimky a imunita, ze společného se lehce mnoho bere ale je těžké pro pyšné lenochy do společného přispívat, ryba smrdí od hlavy, bylo a bude, pokud je centrální elita složená jenom ze sobeckých parazitů, tak logicky je zde krize.

Ano, ekonomika je živý organismus

Právě se na trh dostávají sněhové řetězy, které lze ovládat za jízdy z mobilního telefonu, běžné jsou už snímače tepla na radiátorech, které dálkově ukazují vaši spotřebu tepla. Dálkové ovládání televize je klasikou, která je pro nás už dlouho samozřejmostí. Rád fotografuji a moderní fotoaparáty je možné dálkově ovládat pomocí telefonu, dálkově se je možné i připojit počítač na internet mimo byt.

Už zbývá to poslední, a to mozek připojit elektronicky k digitální civilizaci, tak abychom byli dálkově ovládáni, a nemuseli myslet na to, co máme dělat, a jak a kde, to máme profesionálně dělat. Mnoho velikých společností, co zkoumá umělou inteligenci, se spojilo do veliké globální organizace, kde je; Microsoft, Apple, Google, IBM, Intel, Facebook, atd. na myšlení a řízení všeho, zde bude centrální počítač v USA, a ty zde budeš jenom na podřadnou práci za minimální mzdu.

Ježíš Kristus, a jeho lidová filosofie, je obrazně jako Trojský kůň, v současnosti je tím trojským koněm umělá inteligence, podívejme se na moderní fotoaparáty, je zde motor co změní úhel záběru, blesk co osvítí prostor, automatika co zaostří a nastaví parametry, vyfocený snímek se po vyfocení odešle bezdrátově na internet, následkem je to, že už nepotřebujeme k ničemu profesionální fotografy, brzo nebudeme potřebovat profesionální zaměstnance, protože vše udělá za ně umělá inteligence a roboti.

Je snadné vzít lidem poslední jistoty a výhody, následkem je vždy veliký nárůst násilí, a nepomůže zde policie ani byrokracie. Přej, a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, ekonomika je živý organismus, není to mrtvý stroj, který lze politicky naprogramovat. Snažit se stavět zdi a ploty, to je poslední zoufalý pokus, jak uniknout tvrdé konzumní realitě, minulost jasně prokázala, že fungují jenom otevřené systémy, to co nebojuje to degeneruje.

Miloš Zeman bude znovu kandidovat na prezidenta

Miloš Zeman je nenahraditelný protože jenom on ví co je pro náš národ správné, pokud by jej nahradil někdo jiný, mohl by on zničit vše, co zde Miloš Zeman pracně vytvořil. Příkladem jsou mu papežové, co mají svojí svatou funkci doživotně, vadí snad někomu to, že jsou papežové velmi staří a tím i velmi nemocní? Dobrota je jenom žebrota, pokud bych nekandidoval tak by se na mě sesypali novináři a konkurenti, aby se mě mohli pomstít, úspěch se u nás neodpouští.

Jako prezident budu mít i mnohem lepší péči o moje zdraví, to co je zde hodnotné o to se i dobře pečuje. Podívejme se na ty, co by chtěli zde být místo mě prezidentem, jsou to politici třetí kategorie, a já jsem politikem první kategorie, svět se od pradávna rozděluje na kategorie, rovnost je zde jenom ve smrti.

Politika je o popularitě, ekonomika je o zisku, život je o štěstí, atd. vše je zde sluhou toho, na čem je to existenčně závislé, kdo nebojuje se mnou, ten bojuje proti mně, nikdo nemůže zbaběle utéci z boje, každý musí bojovat, a jde o to, za co, nebo za koho, budete bojovat, já bojuji za Český národ, aby zde bylo všem lidem lépe, a tak zde už nebyla blbá nálada způsobená tím, že lidem vládnou politici, co dělají jednu chybu za druhou, protože jsou političtí amatéři co si nevidí ani na špičku nosu.

Slepý nemůže vést slepé, já nejsem slepý k tomu co se zde děje, podívejme se do minulosti, na to jak byla zde centrální byrokratická vláda po mnoho století slepá k tomu, co se zde pracujícím děje, a tak lidi od nás utíkali do ciziny, dneska už od nás lidi neutíkají do ciziny, protože se díky mě, lidem zde vede ekonomicky a sociálně lépe, z díla je spatřen tvůrce.

Ano, vše je o jednoduchosti

Je třeba odebrat lidem možnost, si pomáhat v nouzi, na pomoc v jakékoli nouzi, zde musí být jenom umělá globální inteligence, ten druhý musí být naším konkurentem a nepřítelem, jediným kdo nám pomůže v nouzi, bude umělá globální inteligence, zpřetrháme globálně všechny vztahy mezi lidmi, protože nelze sloužit mnoha pánům.

Jakmile se dítě narodí tak z něj učiníme sluhu GVKB umělé inteligence, co člověku GVKB umělá inteligence řekne, to bude člověku svaté, tím logicky zanikne; reklama, móda, politika, náboženství, sekty, mafie, organizace, pohádky, mytologie, pověry, kulty, rituály, atd.

Skončí dlouhé období, ve kterém zde byli hadi v oblecích, co v pracujících lidech spatřovali jenom myši, které mohou snadno ekonomicky a sociálně eliminovat. Lidi se budou každý den stěhovat a lidi budou bydlet jenom na ubytovnách, jíst lidi budou jenom na velikých jídelnách, co budou na ubytovně, jídlo se nebude už prodávat.

Bude zde globálně jednotné vojenské oblečení, a místo peněz zde bude bodovací čipový systém, ten kdo bude obodován jako ubožák, ten bude recyklován na substrát, pro umělou inteligenci, bude každý jenom globálním číslem, s nulovou hodnotou, každý bude nahraditelný.

Nebude zde již možnost kouřit cigarety a pít pivo, nebo brát léky na deprese, ten kdo bude mít deprese, ten bude recyklován na substrát. Kontrola a prevence to bude zde prioritou, vandalismus bude dokonale eliminován pomocí prevence, sklony k vandalismu mají přeci lidé, co jsou zdegenerovaní. Místo, pracujete pomalu, máte okamžitou výpověď, zde bude okamžité recyklování na substrát, nebudeme už potřebovat vězení a nemocnice, protože lidský odpad, se bude recyklovat na substrát.

Oddělíme od sebe muže a ženy, muž za celý život nepozná osobně ženu, intimní vztahy mezi mužem a ženou budou možné jenom za účelem rozmnožování, kdy se pro rozmnožování globálně vyberou nejdokonalejší jedinci. Vše je o jednoduchosti, podívejme se na mravence, jak jednoduchý je jejich konzumní systém, a díky tomu on funguje bez problémů milion let.

pátek 27. ledna 2017

Ano, vše co si navaříme to si budeme muset i sníst

Proč se nechceme smířit s tím, že po smrti už nic není, a tak je zde víra v to, že se stane zázrak a po smrti těla, duše dále žije v novém těle, nebo je v ráji či očistci. Dosud zde není žádný důkaz, že by po smrti mohlo něco existovat. Jaký potom by měl život smysl, když smrt zničí vše, co jsme zde milovali a shromažďovali. Zvířata neřeší co bude po smrti, zvířata řeší jenom tento den, nezajímá je co bylo a co bude, proč lidi zajímá co bude a co bylo? Problémem lidského myšlení je teorie, vytváříme si teorie a potom si je v praxi ověřujeme, potřebujeme mít na vše odpověď, abychom nechybovali a byli zde úspěšní. Z lidí se takto stávají věční studenti, co hromadí teorie, a když se ocitnou v složité praxi tak selhávají.

Tento svět není stroj, ale je to živý systém, který se neustále mění, proto naše teorie neustále selhávají, a tak z toho máme deprese. Každý člověk je originál, a žije v originální situaci, život to je evoluční experiment, nejvíce jsme šťastní když můžeme experimentovat, protože tehdy se z nás stávají stvořitelé hodnot. Podívejme se na to co je zde úspěšné a zjistíme že za úspěchem je experimentování, zakažme lidem experimentovat a následkem bude zaostalost a bída. Pokud budeme lidem lhát o tom, že po smrti něco existuje, měli bychom i domyslet, jaké to bude mít následky, vše co si navaříme to si budeme muset i sníst, pokud ti co rozhodují o nás bez nás, nám navařili problémy, ze kterých je nám špatně ekonomicky a sociálně, tak je logické že po těchto lidech házíme vajíčka.

Pokud je stádo slepé, tak potřebuje někoho, kdo není slepý, aby on toto stádo vedl, jak poznat to, jestli je někdo slepý, anebo není slepý? Z díla poznáme to jestli někdo není slepý, slova mohou klamat ale dílo klamat nemůže, ten kdo není slepý vytvoří takové dílo které lidem slouží dlouho po jeho smrti. Já jsem vše a ty jsi nic. Tato meditace je mým dílem, v jednoduchosti je dokonalost, pokud je tvoje sebevědomí ubohé, tak i tvoje dílo je zde ubohé, a tak jsi i slepý, tento svět byl a bude o tom, že dobrota k cizím lidem je jenom žebrota, buď dobrý jenom k lidem, co ti nejsou cizí. Kdo se mnou nebojuje ten bojuje proti mně, nelze se vyhýbat boji, každý si musí vybrat jestli bude bojovat se mnou nebo proti mně.

Příčinou konfliktu je vzdálenost k druhému člověku

Jsou lidi, co vás dobře naladí a lidi co vás zase rozladí, jednoduše lze lidi rozdělit na dobré a zlé, jenže toto jednoduché rozdělení není moc přesné. Náš život to jsou nejvíce vztahy a vztahy nás mohou formovat a vytvoří nám nakonec nějaký pevný charakter, který se stane domem, ve kterém bydlí naše inteligence.

Je zajímavé, že v jedné domácnosti může vedle sebe žít kočka a pes, aniž by byl mezi nimi konflikt, z toho je jasně patrné, že příčnou konfliktu není to, že je ten druhý jiný, ale že příčinou konfliktu je vzdálenost k druhému člověku, z cizího krev neteče.

Jestliže nejhorší je srážka s cizím člověkem, tak logicky nejlepší je srážka s blízkým člověkem, všimněme si toho, že zlý člověk není zlý k lidem, co jsou mu blízcí, ale je k nim hodný. Pro cizí lidi máme mnoho slov, která se jim nelíbí, protože snižují jejich autoritu, když nemůžeme po cizích lidech házet kameny, tak po nich házíme sprostá slova.

Z toho tedy plyne, nechoďte s depresí za psychiatrem nebo koučem, ale jděte s ní za blízkým člověkem, který vám odpustí vaše chyby, a dá vám dobrou náladu. Někdo řekne, že ale nemá nikoho, kdo je mu blízký, v tom případě si kupte plyšového medvěda, žijeme ve světě levných náhražek, a když zde není živý kamarád, musíme se spokojit s plyšovým medvědem.

Všechny strategie mají svaté priority

Vše je o nastavení systému, je se to nastaví tak to i funguje, ten kdo něco řídí, musí nastavovat hodnoty podle situace, pokud něco chybně nastaví, tak následkem jsou problémy. Je snadné řídit to co je jednoduché, a je obtížné řídit to co je složité, války jsou spojené se strategiemi, pomocí kterých se řídí armády, strategie řízení zjednodušuje a ulehčuje, ve složitých situacích ale stejně musíme používat inteligenci.

Všechny civilizace a kultury byli založené na tom, že zde byli svaté strategie u; ekonomiky, rodiny, obchodu, podnikání, náboženství, politiky, umění, školství, zdravotnictví, dopravy, zemědělství, stavebnictví, atd. problém nastával se změnou staré strategie, za novou strategii, protože veliké systémové změny, znamenají i veliké problémy.

Všechny strategie mají svaté priority, kolem kterých se strategie točí, základní prioritou je úspěšnost strategie, to co je konkurenčně neúspěšné to evolučně zaniká. Obrazně je strategie mapa, která nám umožňuje nalézt to, co hledáme.

Naše existence je založena na tom, že najdeme to, co hledáme, pokud nenajdeme to, co hledáme je strategie chybná, a tak se musí opravit nebo nahradit novou strategií. Vše zde je dočasně, a tak i každá strategie je zde dočasně, nedejte se oklamat módními frázemi, které se snaží z vás udělat pomocí dezinformací naivní hlupáky, co amatérsky chybují.

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, podívejme se na diktátory, co lidem slibovali ekonomické a sociální zázraky, jenže místo zázraků zde byl konzumní očistec, ve kterém bezcharakterní sobecký diktátor, s pracujícími lidmi zacházel jako s otroky. Podívejme se na fanatismus, kdy někdo má v hlavě představu, že musí zemřít v boji hrdinskou smrtí, protože si to přeje; Bůh, národ, město, ekonomika, politika, organizace, podnik, rodina, sekta, atd.

Ve skutečnosti je ten člověk jenom loutkou, kterou ovládají sobečtí paraziti. Paraziti mohou donutit hostitele k tomu, aby on spáchal sebevraždu, protože to jim přinese nějakou výhodu, ptejme se co je za tím a zkoumejme do hloubky svět, ve kterém žijeme, a zjistíme, že v centru systému jsou v konzumním ráji sobečtí parazité, a díky nim musí lidi žít v konzumním očistci.

čtvrtek 26. ledna 2017

Dobrota zde musí být jenom k tomu, co si dobrotu zaslouží

Měl jsem sen o budoucnosti, ve které je kvalita zakázaná, na světě jsou tak jenom nekvalitní lidi, vyrábějí se nekvalitní výrobky, služby jsou nekvalitní, zákony jsou nekvalitní, školství je nekvalitní, doprava je nekvalitní, atd. Jakmile někdo vytvoří něco co je kvalitní, tak je za to zabit, protože porušil základní globální zákon, který říká, že kvalita je chybou. Logicky v centru společnosti jsou blázni, co jsou invalidní, a musí se vozit na invalidním vozíku, čím více je člověk kvalitní, tím více je odsunut na okraj nekvalitní civilizace, kde smí dělat jenom podřadné práce.

Logicky nic v takové civilizaci spolehlivě nefunguje, lidi se dožívají krátkého věku, je zde veliká konzumace alkoholu a cigaret. Mnozí řeknou, že něco takového je absurdní, mě to ale zase tak absurdní nepřipadá, lidi nedomýšlejí svoje rozhodnutí, podle mě je pořád co zlepšovat, nenechme se oklamat tím, jak mnohé vypadá z dálky, co je třeba za tím že musíme platit veliké daně a veliké poplatky? Je zde neustále snaha o sobecké parazitování těch co zde mají výhody a jistoty, na jedné straně někdo musí žít jako bezdomovec, a na druhé straně někdo má k dispozici velikou rezidenci a soukromé letadlo.

Ono vždy jde o to, aby zde byla podlaha a strop, je to jako s jízdou po dálnici, nesmíte jet moc pomalu, ani moc rychle, to samé je i u platů, nesmí zde být vysoké a malé platy, jakmile se začnou ekonomické a sociální nůžky rychle rozevírat, tak následkem je zhroucení politiky a ekonomiky.

Zaměstnavatelé často chtějí, aby zaměstnanci pracovali stejně jako na západě, ale spokojili se s platy, co jsou na východě. Jakmile někdo chce za práci nebo zboží peníze, tak narazí na problémy, každý je sobecký a tak chce na druhých parazitovat, následkem je násilí těch co mají moc, proti těm co jsou bezmocní, jsme schopní zabíjet v plynových komorách miliony lidí jenom proto, že mají jinou svatou víru, kdo nejde s námi, jde proti nám.

Ano, bude líp, slibují politici, zapomínají dodat, že líp bude jenom zvoleným politikům, a že se minimální mzda nezvedne na stejnou úroveň, jaká je běžná na západě. Cesta ven je v tom že skončí období, ve kterém nebyla kvalita, zavedou se kontroly kvality u všeho, ráno přijdete do zaměstnání, automat vás zkontroluje a pokud zjistí, že nejste kvalitní, tak vám zablokuje vstup, nebude zde imunita a výjimky pro nikoho, pokud prezident nebo ředitel, nebude každý den kvalitní, tak dostane výpověď, protože jej kontrolní automat nepustil do zaměstnání, stejné to bude i se zbožím a službami.

Nekvalitní lidi se přemístí do EU rezervace, a zde budou žít nekvalitně za plotem, jak si to uděláme, takové to budeme i mít, je třeba pomocí plotů v EU oddělit kvalitní lidi, od nekvalitních lidí co nepracují a jenom se rychle rozmnožují. Dobrota zde musí být jenom k tomu, co si dobrotu zaslouží, není možné být dobrým k tomu, co je nekvalitní a umí to jenom na nás parazitovat.

Nezaměstnanost je následkem poklesu kvality

Obrazně je vše u politiky a ekonomiky jako hotel, čím kvalitnější je hotel, tím více má zaměstnanců, pokud kvalita hotelu poklesne, tak hotel propustí mnoho zaměstnanců, a pokud kvalita hotelu stoupne, tak hotel přijme nové zaměstnance. Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na kvalitě u zboží a služeb, podívejme se do přírody, zde se velmi dbá na kvalitu, a to co je zde nekvalitní, to je eliminované.

Nekvalitní řidič, pojede nekvalitním autem, po nekvalitní silnici, a následkem je havárie, je to jednoduchá logika a statistika, nebo se podívejme na nekvalitní životní prostředí, ve kterém žijeme, následkem je veliká nemocnost a deprese, vše je zrcadlo, a to co dáváme to nazpět i dostáváme, lidově, co si navaříme to si i sníme.

Vysokoškoláci co zde rozhodují pyšně o nás bez nás, nedomýšlejí svoje rozhodnutí, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, psychiky, atd. vysoké školy produkují nekvalitní vysokoškoláky, a tím je zde začarovaný kruh, ze kterého neumíme uniknout.

Kvalita je pro ekonomiku a politiku prioritní, jelikož zdegenerovaný člověk z hlediska kvality je neopravitelným evolučním zmetkem, tak globálně nahradíme pyšného člověka za robota s umělou inteligencí. Zajistíme takto práci všem GVKB robotům a všem lidem dáme poukázky do obvodního krematoria, všude už jsi byl a vše znáš, tak se půjdeš podívat zítra do krematoria, a návrat zpět, zde bude už pro tebe nežádoucí.

Je Bůh realita nebo mýtus?

GVKB byl nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze. To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti? Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout. Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 10 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel.

V 12 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval, aby objektivem zachytil co se děje ve světě. Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ISKCON ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi, jež odmítli; drogy, peníze, sex a materiální společnost. V této době, on stvořil GVKB meditaci, jež je základem čisté současné společnosti. Já jsem vše, a ty jsi nic. Co se týká jeho soukromého života, tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům.

V roce 1995 začíná GVKB používat internet, v té době byl internet v Praze dost zaostalý, a tak se začíná aktivně na internetu projevovat až v roce 2005 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech, kde on prezentoval svoje správné názory. V roce 2007 začal omezovat svoje působení na fórech a začal se věnovat vytváření svých stránek jako první jeho známý systém je systém GVKB. Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince. Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince.

Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd. Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu. Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie. Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materiálního světa. Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje!

Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme. Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn. Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění. Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají. Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů.

Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života. Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit. Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má. Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme.

Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy. Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost. Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu. Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují.

Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem. Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí. Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy. Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha.

Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz. Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje. Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána. Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře. Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti.

Problémem je že jednou budu muset tento materiální svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit. Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku. Já jsem vše, a ty jsi nic.

Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení. Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na GVKB? Já jsem genetický potomek GVKB, dosud jsem to tajil, abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti, jež nelze slovy dobře osvětlit. Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo, je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe.

Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický GVKB gen, musí svůj život zasvětit starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat, ale nemá šanci. GVKB nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, a zbořil dům staré materiální kultury a na nových základech postavil současnou digitální kulturu. Náš genetický rod je velmi starý, pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu, každý zná jméno Kršna, jde zde o náš genetický rod.

Sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče

Stvořitel je nádoba, ve které je; čas, prostor, hmota, energie, evoluce, život, inteligence, láska, pravda, atd. vše je zde nádobou, ve které něco je, některé nádoby jsou uzavřené a jiné jsou otevřené, my hovoříme o uzavřeném a otevřeném systému. Mnohdy ve veliké nádobě, může být mnoho malých nádob, navíc vše je v pohybu, a to co dříve bylo správné, to je dneska už chybné, není zde pevný bod, a tak vím jistě to, že nic nevím.

Veškeré lidské usilování o realizaci zázraků je jenom marnost, každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, získáme dlouhý život díky výhodám a jistotám, ale tento dlouhý život nemá smysl a logiku. Je zde neustálý konflikt, a následkem jsou změny v nás a okolo nás, mír je tam, kde není život, to co žije, to i bojuje za to, aby se to mělo dobře, sobectví je stín, před kterým nikdo neuteče.

Ano, je třeba platit daně Stvořiteli

Je třeba se navrátit k tradicím, na počátku vzniku společnosti zde byla Mezopotámie. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Naše kulturní ideologie vycházejí z tohoto místa, kde byl první ráj, ze kterého jsme byli vyhnáni, abychom ovládli tuto modrou planetu.

Vzniklo mnoho směrů evolučního vývoje, a podle kterých žijeme, a neustále vznikají nové kultury a ideologie. Začali vznikat svatí pastýři, co vedli hloupá stáda těch, co jim naivně věřili do lepší budoucnosti, někdo sliboval lepší budoucnost teprve po smrti těla v ráji, jiný ji sliboval už za pět let. Vždy zde byli konflikty mezi lidmi o hodnoty, jde o to se dívat na lidské problémy z nadhledu, jako to umí jenom starý moudrý Guru Bhagavan.

Je zde věčný souboj mezi svatou pravdou a hříšnou lží, hříšná lež může vyhrát jednu bitvu, ale svatou pravdu to jenom posílí k novému boji, je to jako boj s placením daní, lidi by chtěli od společnosti mnoho výhod a jistot, ale nechtějí už platit daně, a ukrývají svoje peníze z podnikání v daňovém ráji, nebo chytře okrádají chudou konzumní společnost tím, že se vyhýbají práci za malé mzdy, a požadují veliké sociální podpory a výhody. Je třeba platit daně Stvořiteli a společnosti, to už kdysi dávno říkal Ježíš Kristus.

středa 25. ledna 2017

Znečišťuje životní prostředí konzumní civilizace?

Problémem není ve skutečnosti to, že zde je konzumní civilizace, problémem je přelidnění, pokud někde není přelidnění, tak tam není většinou ani znečištění, více lidí logicky produkuje více znečištění. Znečištění se dostává do ovzduší a tím i do potravin které konzumujeme, následkem je to že jsme více nemocní a tím ztrácí náš život hodnotu.

Bylo zjištěno, že větry roznášejí znečistění po celém světě, a tak i na místech, které jsou velmi vzdálené od velikého civilizačního znečistění, nalézáme dneska už taky silné znečištění ovzduší a potravin.

Ve jménu velikého zisku pro korporace se znečišťuje všude životní prostředí, nedávno zde byla veliká aféra s tím, že výrobce osobních aut upravil auta chytře tak, aby se ve zkušebně nepoznalo to, že tato auta mnoho znečišťují životní prostředí výfukovými plyny.

Nejhorší situace nastává v zimě, když dlouho nefouká vítr, tehdy koncentrace znečištění ovzduší, snadno překročí povolené normy. Podle mě všechny tyto problémy mají na svědomí veliká města, jakmile jsme začali stavět veliká města, tak okamžitě nastali problémy, se znečištěním životního prostředí.

Počet obyvatel země se za posledních padesát let zdvojnásobil, přírůstek obyvatel je největší v zaostalých národech, naopak třeba v našem národě, je spíše tendence vymírání místního obyvatelova.

Čína jako první začala bojovat s přelidněním, bohužel nikdo nenásledoval příkladu Číny, a to je chyba, je třeba začít kontrolovat kvalitu lidí, zavedou se v každém národě roční certifikace kvality člověka, a geneticky a ekonomicky nekvalitní člověk, se logicky recykluje na potravinový substrát.

Každý národ bude muset pomocí certifikace proměnit rychle na substrát polovinu svých obyvatel, je třeba si uvědomit to, že zájem celku je nad zájmem jedince. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, pokud bude; král, prezident, ministr, předseda, soudce, profesor, ředitel, milionář, papež, atd. shledán nekvalitním, tak bude recyklován na substrát.

Zaměstnavatelé potřebují hodnotné zaměstnance a díky globální GVKB certifikaci je i dostanou, lidi se globálně naučí tomu, že budou jezdit do zaměstnání na jízdním kole, auta zde budou jenom na přepravu nákladů, a skončí období, kdy někdo měl soukromého řidiče, prezident pojede do práce každý den na kole, a tak se mu v hlavě provětrají myšlenky.

Ano, vládnou nám hadi v oblecích

Ano, nenávist a lež je naší prioritou. Co bylo, to bylo, sundejme si z očí naivní brýle, a spatříme konzumní realitu, ve které všemu kraluje nenávist a lež, ten kdo není zlým psychopatem, ten nemá zde žádnou šanci, se zde mít velmi dobře. Podívejme se na vrchol existenční pyramidy, na vrcholu jsou jenom zlí psychopati, co se podobají robotům bez citu a charakteru.

Ano, vládnou nám hadi v oblecích, a tak ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy. Dobrota je žebrota, o tom to zde je, je třeba začít konečně s napichováním jinověrců na kůly, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, zavede je jedna globální svatá víra v nenávist a lež, parazitování se stane existenční prioritou. Místo pracujete pomalu a chybně, tak máte výpověď, zde bude rovnou napíchnutí na kůl, aby si ostatní zaměstnanci uvědomili, co je čeká, pokud budou pracovat pomalu a chybně.

Vše se digitalizuje a očipuje, kontrola bude preventivně eliminovat vše, co by mohlo způsobit problémy, maminko, to dítě se vám nepovedlo, tak jsme jej eliminovali, a vás jsme sterilizovali. Zruší se výhody a jistoty, nebudou zde globálně pro nikoho výjimky a imunita, místo peněz a vlastnictví se zavede bodovací systém, ten kdo bude bodováním vyhodnocen, jako zmetek ten bude napíchnut na kůl.

Každý člověk je článkem konzumního řetězu a nejslabší článek určuje pevnost řetězu, místo jmen se zavedou globální čísla spojená s čárovým kódem. Zavede je jednotné bílé gumové vojenské oblečení, každý bude mít zahalenou tvář a na očích tmavé brýle, aby nemohl být identifikován, a každý bude muset nosit gumové rukavice.

Zruší se všechny politické a náboženské ideologie, bude zde jenom rozkaz od umělé inteligence, a ten kdo rozkaz správně v termínu nesplní, bude napíchnut na kůl. Po narození se dítě odebere matce, a budou je vychovávat inteligentní roboti, v pracovním táboře, pomocí šokových obojků, geneticky nekvalitní děti, se napíchnou na kůl, těžko na cvičišti a lehko na bojišti. Každý měsíc zde bude globální povinná kontrola kvality každého člověka, a kdo v kontrole neuspěje, ten bude napíchnut na kůl.

úterý 24. ledna 2017

Ano, posmrtný ráj byl trvale zrušen

Každý člověk je hříšník a tak byl posmrtný ráj trvale prázdný, k čemu je systém, který je nevyužitý a tak po společném hlasování byl posmrtný ráj zrušen a po smrti je zde pro každého jenom pekelný očistec na věčné časy.

Dobrou zprávou je, že je očistec rozdělen na pět kategorií, v první kategorii jsou hříšníci, co měli jenom malé hříchy a v páté kategorii jsou hříšníci, co měli veliké hříchy, jakmile komise posledního soudu po smrti určí, v jaké kategorii budete po smrti, tak už nelze tuto kategorii změnit, protože to by narušovalo pořádek a způsobovalo jenom problémy.

V každém pekelném očistci musí každý do kopce tlačit kámen, a když je u vrcholu tak mu kámen vyklouzne a on musí začít znova, rozdíl u kategorie je v tom jak je kopec strmý, všude je stejně veliký a těžký kámen, v pekle 1 kategorie je ale jenom mírný kopec a tak tlačení kamene není namáhavé a je to příjemná práce, naopak v pekle 5 kategorie je kopec velmi strmý a tak je to práce těžká a vysilující.

Ten kopec to jsou lidské hříchy a ten kámen to je lidské svědomí. Poslední soud je něco jako u krasobruslení, kdy se zvedají čísla za výkon, proto je třeba se snažit o to, se dostat do pekelného očistce 1 kategorie, díky malým hříchům.

Je třeba zavést v EU úkolovou práci

Život to je plnění úkolů, kdo nesplní úkoly má smůlu, je třeba zrušit proto práci v časové mzdě, a zavést jenom úkolovou práci, kdy každý dostane peníze, jenom podle toho, kolik toho pracovně zvládnul. Jelikož by se lidi v EU snažili sobecky podvádět, tak se lidem dají do hlavy kontrolní digitální EU čipy, napojené bezdrátově trvale na centrální EU počítač. Ráno vás v 8 hodin čip probudí a do 20 hodin bude kontrolovat, jak pro EU pracujete, (druhou noční směnu čip probudí ve 20 hodin a práce této směně skončí v 8 hodin) pokud poklesne váš výkon, nebo budete chybovat, tak budete dostávat od EU čipu elektrické šoky do mozku.

Už nebude v EU možné kouřit cigarety, a pít pivo, to je chyba, která má za následek poklesnutí výkonu a kvality, stejnou chybou, je sezení u; televize, internetu, schůzi, hospodě, atd. Centrální počítač EU každému zajistí fyzickou práci po 365 v roce a 12 hodin každý den, mnoho zdegenerovaných ubožáků v EU zemře vyčerpáním, ale v zásobě je přeci mnoho lidí z Afriky, co touží po tom žít v EU. Je třeba si uvědomit to, že práce proměnila zvíře na člověka, pokud člověk nepracuje, tak myslí a žije jako zvíře.

Nikoho v EU nebudeme držet násilím, každý bude moci emigrovat mimo EU, nebudou v EU pro nikoho výjimky a imunita, každý bude muset mít od narození do smrti v mozku EU čip, který jej donutí k práci pro EU, takto konečně v EU zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží. Čip bude kontrolovat mozek i po práci, a zajistí i mozku správné pracovní sny, které jej připraví na příští den, aby on zvládnul profesionálně svoje pracovní povinnosti, čip v člověku zablokuje sex, protože to je plýtvání hodnotnou energií, na ubohé hlouposti, stejně tak čip zablokuje víru v politické a náboženské zázraky, to jenom zdržuje od práce.

Děti se budou sexuálně produkovat jenom mimo EU, nemá smysl draho něco v EU vyrábět, když je to možné levně do EU dovézt v 18 letech z Afriky a tak dítě mužského pohlaví z Afriky, dostane do hlavy EU čip, a začne zde pro EU pracovat. Jazyk zde nebude problémem, protože EU čip stejně zablokuje lidem možnost sobecky myslet a sobecky mluvit, protože to by je jenom zdržovalo od špinavé fyzické práce, takto po dlouhé době budou v EU už jenom samí silní muži s černou pletí, co zde budou na EU makat, jako kdysi dávno makali černí otroci, na bavlníkové plantáži v USA. 

Ekonomické zázraky zde jsou jenom za peníze

Mnoho lidí touží po tom, aby se stal ekonomický zázrak, ale chtějí ekonomické zázraky zadarmo, vše co má zde hodnotu, to je zde i na prodej za peníze, zadarmo je jenom to, co nemá zde hodnotu, a ekonomické zázraky mají zde velikou hodnotu. Podívejme se na to tak, chcete ušetřit a tak pro slepý národ si zvolíte vládu složenou ze slepých politiků.

Logicky ekonomicky slepí politici nemohou dovést národ do ekonomického ráje, kde je vysoká minimální mzda, taková vláda jenom slibuje ekonomické zázraky po volbách, ale svoje zázraky nikdy už nesplní, a nezvedne minimální mzdu, na úroveň vyspělých západních ekonomik.

Z díla je spatřen tvůrce, ekonomika je v krizi, pokud je dobrá k lidem, co si ekonomickou dobrotu nezaslouží, dobrota je žebrota. Nemá smysl krmit parazity, a zalévat plevel, je třeba si konečně uvědomit to, že GVKB robot s GVKB umělou inteligencí, je lepší prezident USA, než lakomý a pyšný Donald Trump, nejsou politici, tak nejsou ani s politiky problémy.

Každý politik dostane už brzo poukázku do krematoria, a zde z něj zbude prach a popel, neberte si to politici osobně, stanou se z vás hrdinové, co položí svůj život za lepší ekonomickou budoucnost, ve které konečně láska a pravda, vyhraje na věčné časy nad nenávistí a lží. Vše je zde dočasně, jedinou jistotou je smrt, ekonomika je přeci prioritou, a GVKB robot je přeci lepším státním zaměstnancem, než pyšný a lakomý člověk, který lže a krade.

pondělí 23. ledna 2017

Ano, jsme národem ztroskotanců

Člověk musí žít dlouho v Kanadě, aby mu došlo, že jsme národem existenčních ztroskotanců, žít u nás to je existenční očistec, dlouho jsme byli pod vlivem cizích národů, co nás brali jako otoky a sluhy, hrdost na náš národ byla zabetonovaná už před velmi dlouhou dobou, prý jsme hříšným národem, protože nevěříme na zázraky.

Pokud je zde ten druhý vůl, tak je logické že od volů nelze očekávat víru v zázraky, volové dělají jednu volovinu za druhou. Naše mzdy jsou ubohé natolik, že z nich není možné normálně existovat, mocné a bohaté národy z nás udělali ekonomické otroky, co žijí na dluh, a bojí se nezaměstnanosti, nebo nemoci.

Neustále z nás politici dělají hlupáky, slibují nám, že bude brzo lépe, jenže lépe je jenom politikům, co zde mají možnost, parazitovat na pracujícím lidu. Zakopaný pes je v naší dobrotě, díky které se z nás stali žebráci, vůl je dobrý a tak pracuje za minimální mzdu ze které nelze žít. Prý není možné zvednout minimální mzdy na úroveň Německa, protože by zde byla okamžitě veliká nezaměstnanost, proč tedy v Německu není veliká nezaměstnanost?

Pravdou je to, že by se musel zmenšit stát, který má mnoho zbytečných zaměstnanců, co na nás sobecky parazitují, k čemu nám jsou politici a vojáci? Když škrtat výdaje, tak škrtat v mocenském centru, protože v centru jsou největší výdaje. Nejde žít dlouho na dluh, a za dluh může elita v centru, která na nás parazituje, a je jí jedno, že máme blbou náladu, a myslíme na to, jak utéci do Kanady.

Ano, sytý hladovému nevěří

Proč by nemohla být minimální mzda stejná jako je v Německu, sousedíme s Německem a Rakouskem, a mnoho podniků zde vlastní němečtí a rakouštíé podnikatelé, pokud nějakému podnikateli budou vadit veliké náklady, na zaměsnance, může přeci odejít podnikat do; Polska, Slovenska, Maďarska, atd. nejsme zde ekonomičtí otroci, co musí pracovat za mzdy, ze kterých nelze už normálně žít, protože naše minimální mzda je jenom 25% německé mzdy!

Logicky je zde snaha o to emigrovat, nebo nepracovat a žít ze sociálních dávek, práce se musí zaměsnancům logicky vyplatit. Žijeme v konzumní EU ekonomice, jakmile lidi neutrácejí peníze za služby a zboží, tak se se EU konomika začne hroutit, podívejme se třeba na to, že zde mnoho lidí musí dělat přesčasy, aby si trochu zvedli plat, nejsme otroci co znají jenom otrockou práci a bídu. Na jedné straně zde jsou paraziti, co mají hrubou mzdu 200 000 Kč a na druhé straně jsou hostitelé co mají hrubou mzdu 11 000 Kč, sytý hladovému nevěří.

neděle 22. ledna 2017

Výběr amatérského fotoaparátu

Nabídka je veliká a je třeba si určit priority, jde zejména o; cenu, velikost fotoaparátu, možnosti příslušenství, univerzálnost, moderní funkce, kvalitu fotek, rozsah zoomu, odolnost proti dešti a otřesům, servis, značku výrobce, typ hledáčku, pevnost konstrukce, dobré držení, zaostřování, rychlost, atd. počítejme s tím, že čím větší nároky budeme mít, tím více peněz zaplatíme, a tím větší a těžsí bude fotoaparát. U fotoaparátů je nejdůležitější snímací čip a objektiv, mobilní telefony mají špatné snímací čipy a špatné objektivy, proto je třeba investovat do fotoaparátu. Za ideální amatérský fotoaparát lze považovat Panasonic Lumix DMC-FZ300 za 14 290 Kč. Velikou výhodou je odolnost proti dešti a prachu, taky je zde výborný zoom objektiv a vysoká kvalita výroby, nevýhodou je malé rozlišení fotek. Pokud chcete něco co je už poloprofesionální, tak je zde Panasonic Lumix DMC-G80 za 26 990 Kč se základním objektivem.

Já nejvíce poslední dobou používám starý osvědčený amatérský Panasonic Lumix DMC-FZ72 v doprodeji je někde za 6 490 Kč Dneska je zde už nový model Panasonic Lumix DMC-FZ82 za 9 490 Kč

Profesionál si pořídí pravou zrcadlovku Canon EOS 5DS za 99 990 Kč jde o tělo bez objektivu.

Máte zmapované svoje priority

Deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, psychiky, atd. je následkem toho že nemáte zmapované svoje priority a tak bloudíte a máte z toho deprese, nestarejte se o to je vám cizí postarejte se o to co je vám blízké, základní prioritou je být silný jako úspěšný sportovec a být chytrý jako úspěšný podnikatel. Život byl a bude, o skládání zkoušek, je to jako v počítačových hrách, když složíte zkoušky, postoupíte do další úrovně existenčíní hry ve které se hraje o výhody a jistoty.

Zmapovat svoje prioroty není rozhodně snadné a jednoduché, ale uvědomte si že nemůžete sedět současně na mnoha židlích, je třeba si vybrat tu optimální židli pro vás, mnohdy zjistíte, že na té židli už někdo cizí drze sedí, v tom případě musíte najít způsob, jak jej chytře eliminivat, a mít při tom čisté ruce. To mě připomíná spolužáka na střední škole, který byl šprt a pořád se hlásil že zná správné odpovědi, došla mě trpělivost, a tak jsem mu posunul žili, když stál a on si sednul na zem, celá třída se mu smála.

sobota 21. ledna 2017

Jak uspět a složit náročné zkoušky

Vše začalo už před mým narozením, zelení robotičtí mimozemšťané si vybrali samici a samce co zplodí Kazatele morálky.

Jelikož alfa samec co učil na vysoké škole v Praze, používal prezervativy, aby zabránil otěhotnění u beta samice, bylo nutné samce a samici nenápadně přemístit na dovolenou daleko od konzumní civilizace (Máchovo jezero), a zajistit aby samec neměl k dispozici primitivní antikoncepci.

Jakmile došlo k otěhotnění krásné inteligentní samice, mohla začít strategie transformace, staré konzumní civilizace na novou digitální civilizaci.

Robotičtí sklenění zelení mimozemšťané, monitorují tento ekosytém, už mnoho miliónů let a tak mají k dispozici mnoho vědeckých informací, o tomto složitém systému, největší chybou je zde to, že slepé lidské stádo vede slepý pastýř, je to začarovaný kruh u ekonomiky a ideologie, který má za následek vždy depresi u; ekonomiky, politiky, nábožensví, umění, školsví, rodiny, psychiky, atd.

Neustále zde pyšní a lakomí podvodníci křičí, že nejsou slepí, a že dovedou slepé zástupy, k lepší budoucnosti, sliby se slibují a jenom blázni se dopředu radují, a potom v blbé náladě házejí vajíčka po těch, co je vedou špatným ekonomickým a sociálním směrem.

Zrovna včera v USA velmi starý obchodník s realitami, co je systémově slepý, slibuje na Bibli slepému USA, že jej dovede k lepší ekonomické a sociální budoucnosti, díky bezcharakterním kariéristickým politikům, nebude pracujícím lépe!

Já jsem váš pravý pastýř, co není slepý k tomu, co vás ekonoimicky a sociálně prioritně trápí, jaký je můj ideologický a ekonomický program?

Je třeba globálně eliminovat zaostalost v rovině fyzické a psychické, zaostalost způsobuje systémovou slepotu!

Pyšný a lakomý člověk je zaostalý zaměsnanec a funkcionář, nahradíme globálně ubohého člověka za počítače a stroje, civilizaci budou ovládat jenom počíatče a stroje, každý lakomý a pyšný člověk, dostane zadarmo poukaz do obvodního krematoria, protože všude jste už byli, ale v krematoriu jste ještě nebyli.

Z vesmírného prachu jste vznikli, a v krematioriu se ve vesmírný prach zase navrátíte, nejsou hříšníci, tak nejsou ani s hříšníky problémy.

Nejlepší zaměsnanec, je takový zaměsnanec, který pracuje zadarmo a neustále, tedy robot s umělou inteligencí, takto zde konečně zvítězí globálně láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné časy.

Neberte si to osobně, zelení robotičtí mimozemšťané proti vám nic osobně nemají, jde jenom o vědecký vládní experiment, a z díla se pozná geniální tvůrce.

Jak by se bodovala daň z lenosti?

Principem by zde bylo, z díla je spatřen tvůrce, za práci by se neuznávalo to, co nevytváří hodnotné dílo, které přinese veliké daně a poplatky pro USA, místo ekonomického dojení státu se budou dojit občané státu, není tě možné ekonomicky podojit tak přijdeš o občansví.

Mnozí namítnou že by chtěli vytvářet hodnotné dílo a platit veliké daně a poplatky v USA, jenže na to nemají; peníze, inteligenci, zdraví, krásu, štěstí, příležitost, atd. to jsou jenom výmluvy lenochů, podívejme se do přírody, jak se zde vše snaží aby to uspělo, kdo se nesnaží má smůlu a zemře, příroda není nemocnicí pro lenochy a ubožáky.

Život to jsou zkoušky, které odělují hodnotné od nehodnotného, nemůže jeden člověk ekonomicky tánout deset lidí, co sedí pohodlně na ekonomické monopolní káře, protože jsou líní.

V USA produktivně pracuje 10% lidí a 90% lidí zde produktivně nepracuje, a tak 90% lidí v USA přijde o občansví, mohou lidi z USA ukázat světu jak jsou dokonalí, konzumní svět se už těší na pokorné dělníky z USA.

Daň z lenosti eliminuje krizi v USA

Když jsem pozoroval zvolení prezidenta v USA, uvědomil jsem si že každý inteligentní sobec zde o něco bojuje, politik bojuje o popularitu, podnikatel a obchodník bojuje o zisk, akademik a vědec bojuje o to, aby věděl co je nejlepší, kněz bojuje o to, aby byl svatý, administrátor bojuje o návštěvnost stránky, sportovec bojuje o zlatou medaili, kazatel bojuje o změny systému, atd.

Podívejme se na počítačové hry, nejoblíbenější jsou hry kde je boj, ano mír je nuda, mír znamená to že stojíme na vedlejší koleji, když bojujeme za nějaké ideály, tak jedeme rychle dopředu za ideálním cílem.

Zajímavé je že nikdo nechce bojovat za to, aby se on změnil k lepšímu, a tak on byl lepším člověkem, který říká čistou pravdu a je plný čisté lásky.

Náš svět je plný špíny, nejhorší je špína v našem pyšném a lakomém myšlení, kdy myslíme nejvíce na hromadění hodnot (peníze, čas, výhody, jistoty, kariéra, láska), nadbytek pro vítěze, vytvoří ale logicky nedostek pro ty, co jsou poražení, aby se vítězové mohli smát, musí poražení plakat.

Pokud bych byl já zvolen za prezidenta USA, tak bych změnil jenom daně, zavedl bych jenom daň z lenosti, digitálně a čipově by se lidi v USA dokonale trvale sledovali, umělá USA inteligence by lidi obodovala podle lenosti, a uvrhla veliké daně na ty, co jsou mnoho líní a tím i tlustí, a tak fyzicky a psychicky naplno nepracují pro to, aby se USA mělo ekonomicky lépe.

Kdo by velikou měsíční daň z lenosti nezaplatil, ten by okamžitě automaticky přišel o občanství USA, a musel odejít z USA, bez profesionální práce nejsou koláče.

Kdo chce ten si práci najde, každý může začít přeci soukromě podnikat a obchodovat a založit v USA tovármy nebo obchody plné moderní vědy a techniky, které dají lidem výhodné jisté zaměsnání, za veliké USA mzdy.

Takto bude konečně moci nové USA, zaplavit světový trh, levnými a kvalitnimi produkty z USA, které vyrobili pracovití lidé v USA, už se těším na nové levné fotografické profesionální zrcadlovky vyrobené v USA.

čtvrtek 19. ledna 2017

Ubožáku na to nemáš

Mnoho ubožáků chce být něčím, na co nemá sebevědomí nebo talent, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, psychiky, atd. je to jako s pitím slivovice, když na to nemáš, tak pij mléko. Ano mléko ti teče po bradě, a chtěl bys být; králem, papežem, prezidentem, ředitelem, celebritou, milonářem, atd. možná jsi vyrostl, a vypadáš jako dospělý člověk, a možná máš i vysokou školu, jenže mléko ti pořád teče po bradě.

Z díla se pozná tvůrce, život je o těžkých zkouškách, které ukážou pravdu o člověku, mnoho ubožáků se proto snaží vyhnout náročným zkouškám, aby se neukázalo to, že to jsou ubožáci, kterým teče mléko po bradě. Současnost je plná podvodníků, co z dálky vypadají jako moudré autority, zblízka poznáme, že jim teče mléko po bradě. Degenerace, je následkem výhod a jistot, které nám poskytuje globalizace a digitalizace, proč se namáhat, když na vše je zde věda a technika, jenže bez pravidelné námahy, měknou tvoje svaly, a měkne i tvůj mozek.

Postaví EU zeď proti islámským imigrantům

USA je pro EU vzorem, a tak pokud začne USA stavět betonovou zeď proti imigrantům z Mexika je logické, že i EU postaví taky betonovou zeď, a pokud se u břehů EU potopí loď s Islámskými imigranty, tak je vrátíme nazpět, do jejich zaostalých Islámských ekonomik, ve kterých opice věří na svaté pohádky a kamenují Satana. V EU začne hon na Islámské imigranty, co zde platí malé daně, neplatíš v EU veliké daně, tak se ti zruší občanství, a vypadneš mohamedáne z EU!

EU přestane být hloupou dojnou ekonomickou krávou, pro mohamedánské imigranty, sami máme v EU málo peněz na investice do školství a zdravotnictví, a musíme, proto šetřit kde se dá. Máte mimo EU ekonomické a sociální problémy, nikdo vám nebrání v tom okopírovat ekonomicky Čínu, a postavit si na svém Islámském území moderní průmysl.

Vše je dneska o konzervování, betonová zeď s kulomety, je moderní konzervou, která zakonzervuje vysokou životní úroveň v EU. Islámské Turecko v EU nechceme, protože přeci neleží v Evropě, ale v Asii, může Turecko vstoupit do Asijské ekonomické unie, a zde ukázat svoje ekonomické kvality.

Nelze se divit Anglii, že ukončila členství v EU, když jí EU nutí násilím Islámské imigranty s nulovou ekonomickou hodnotou, neberte si to osobně Islámští imigranti, nic proti vám osobně v EU nemáme, jde jenom o to, že dobrota k ekonomickým Islámským imigrantům, to je ekonomická žebrota v EU.

Minimální mzda 100 000 Kč eliminuje krizi

Podívejme se na to z pohledu daní, stát potřebuje vybrat hodně peněz na daních z vysoké mzdy, když vybere hodně peněz na daních, tak může snížit daně ze zboží a služeb. Častou námitkou, je nárůst nezaměstnanosti, to lze řešit soukromým podnikáním, podívejme se na nemocného zaměstnance, pokud zde jsou smlouvy se soukromníky, co pro nás pracují, tak je nemocný zaměstnanec, problémem soukromníků.

Zaměstnancem by se tak stali jenom centrální zaměstnanci jako; prezident, předseda vlády, ministr, diplomat, senátor, poslanec, ředitel, generál, soudce, notář, podnikatel, obchodník, profesor, atd. Představ si že jsi řidič autobusu, nebudeš podnikovým zaměstnancem, ale soukromým podnikatelem, a dostaneš to, co budeš mít ve smlouvě.

Ze zisku zaplatíš; daně, poplatky, naftu, pojištění, půjčky, atd. koupíš si autobus na půjčku, a pokud podnikání skončíš, tak logicky autobus prodáš. Takto se eliminuje obrovské množství zbytečných státních a podnikových zaměstnanců, co v práci brali peníze, za sezení na schůzích a kouření cigaret.

středa 18. ledna 2017

Ano, dokud čas neuvidím, tak na něj neuvěřím

Jsem fotograf, a tak vím, že to co vyfotografuji, je už minulost, to co spatřují moje oči, je taky minulost, protože než to mozek zpracuje, tak je už realita jiná. Na fotce nebo na filmu, mohu spatřit, jak vypadala současnost, protože jí technika zakonzervovala, jenže tato zakonzervovaná současnost, je pro mě už minulostí. Logicky budoucnost, je mě nedosažitelná. Vše je zde řekou událostí, a tak zde není pevný bod, to co je dneska správné, to bude zítra chybné.

Lidi se zajímají o; peníze, výhody, jistoty, popularitu, kariéru, lásku, štěstí, úspěch, velikost přirození, nevěru, sex, panenství, prostituci, drogy, politiku, ekonomiku, náboženství, umění, sport, vesmír, techniku, vědu, revoluce, války, počítačové hry, facebook, jógu, atd.

To vše jsou ale hlouposti, lidi by se měli zajímat o pochopení času, každý je zde dočasně, i slunce, kolem kterého se točí země, je zde dočasně! Vše pomine, honíme se za iluzemi, když se optám lidí na to, co je to čas, tak na dokonalou odpověď nikdo nemá čas! Čas je relativní symbol, něco jako nula v matematice, nebo jako Bůh v náboženství, dokud čas neuvidím, tak na něj neuvěřím.

Fotoaparát má nastavení času, po který se zaznamená fotografie, pokud je čas dlouhý jednu sekundu, tak je to často problém, protože se něco před objektivem rychle pohybuje, logicky čím rychlejší je pohyb lidí, tím kratší musí být nastavený čas fotografování.

Většina fotoaparátů má nastavení sport a krajina, automatika potom podle těchto priorit vše už nastaví, amatéři mají nastavenou inteligentní automatiku trvale, a potom se diví, že jsou jejich fotky technicky špatné. Vše je v tomto světě o prioritách, neříkejte, že nemáte čas, říkejte, že máte jiné priority.

úterý 17. ledna 2017

Ano, nejde sloužit současně lži a pravdě

Miluje Bůh člověka? Nejprve k tomu, kdo nebo co, je to Bůh? Pokud jsme bohatí, cítíme se božsky, jde tedy o to, že když splníme náročnou zkoušku, a něco hodnotného za to získáme, tak se stáváme na krátký čas bohem. Bohatý není ten, kdo má nadbytek hodnot, ale ten kdo je spokojený s tím co má, je mnoho lidí, co má mnoho moci a mnoho bohatství, jenže nejsou s tím spokojení, a tak jsou vlastně chudí. Cesta k Bohu není v lakomosti a pyšnosti, ale je ve skromnosti a pokoře, neustále jsme pokoušení a svádění k tomu, abychom nebyli skromní a pokorní, je věru těžké odolat pokušení, si zapálit cigaretu a napít se slivovice.

Vládci konzumního očistce se říká pokušitel, pokušitel odděluje hodnotné od nehodnotného, aby se do psychického ráje nedostali podvodníci. Konzumní civilizace to je veliké pokušení, a následkem je psychické peklo, ve kterém hříšníci kouří cigarety, a pijí slivovici. Bůh miluje jenom ty, co dokázali odolat konzumnímu pokušení, které jim nabízí pokušitel, největším pokušením je lakomost a pyšnost, z díla poznáváme božského tvůrce, věřící nepotřebují bezcharakterní pokrytecké svaté ideologické divadlo, ale potřebují svaté skutky, které jim pomohou se dostat trvale do psychického ráje.

Nepotřebujeme léky na deprese od lékařů, potřebujeme obrazně vytrhnout bolavý zub, který naše deprese způsobuje. Co je tím bolavým zubem? Tím bolavým zubem selhání sebekontroly, lidi nejsou pány svého myšlení a konání, našemu myšlení a konání panuje svatá lež, nejde sloužit současně lži a pravdě, když se lži zavděčíte, tak pravdu rozzlobíte, lidová moudrost slouží pravdě, a svaté ideologie slouží lži, nevěřte naivně těm, co v konzumním očistci mají moc a bohatství, jsou to pyšní a lakomí služebníci pokušitele. Vlci v beránčím rouše křičí, Bůh vás miluje, a jakmile jim naivně uvěříte, tak vás psychicky a ekonomicky zabijí.