neděle 4. prosince 2016

Máte zde padáka, ale padák od nás už nedostanete

Výpověď bez odstupného a odmítnutí vyplacení podpory v nezaměstnanosti, to je velmi nepříjemná existenční situace pro člověka, který nemá našetřené veliké finanční rezervy. Velmi těžko se dneska práce hledá, a ve zkušební době je velmi snadné dostat padáka, někdo cizí vám řekne, takový je bohužel život, to neřeš, protože to stejně nevyřešíš. Na druhé straně jsou ale lidi, co dostanou zlatý padák v takové veliké výši, že na to koukáte jako tele na nová vrata.
Logicky se zamyslíte, co je za tím, že někdo je vyhozen bez padáku, a jiný má zlatý padák? Zlaté padáky dostane jenom zlatý člověk, ty nejsi zlatý člověk, a tak nemáš logicky zlatý padák, jak se ale stát zlatým člověkem, který má v pracovní smlouvě zlatý padák? Zlatým člověkem se zde stává profesionální parazit v nějaké specializaci, je to jako ve sportu, na startu je veliké množství profesionálních parazitů, a v cíli je první jeden parazit, a on dostane zlatou pracovní smlouvu se zlatým padákem.

Ano, období zlatých padáků brzo skončí

Všude se škrtají zbytečné náklady, a tak už brzo skončí i výhodné pracovní smlouvy, pro vysoké funkcionáře, lidi si neuvědomují, co bude znamenat nasazení umělé inteligence a robotů, vše se od základů změní, a ze zaměstnanců se stanou vojáci, s nulovou hodnotu, za malou chybu zde bude jistá smrt. Lidi se budou po milionech přesouvat do míst, která nebudou vhodná pro život, a zde budou umírat ve špatných podmínkách jako mouchy.
Skončí pro lidi období, kdy byli gramotní a chodili do školy, roboti zde budou místo lidí, co měli vysoké vzdělání v nějaké specializaci, lidi zde budou v pozici levného tažného dobytka. Skončí období, ve kterém se draho v krematoriu spalovala lidská těla, místo krematoria zde bude lidské tělo hozeno do řeky nebo do moře, logicky tím zaniknou i krematoria a hřbitovy. Doba kdy bylo lidí na světě, jako sraček skončí a dojde to k tomu, že zde místo lidí budou jenom GVKB roboti, a pyšného člověka nakonec spatříte jenom v muzeu, jako exponát z umělé hmoty.

Veliké investice eliminují nezaměstnanost

Deprese je způsobená tím že se málo investuje do výstavby a modernizace, investoři nevěří v návratnost investic a směřují investice špatným směrem a následkem je krize. Klasickou ukázkou, na které se rychle projevují investice, je moderní doprava, moderní doprava je základem pro moderní tržní ekonomiku, protože moderní doprava, umožňuje i modernizovat průmysl a obchod, vše souvisí se vším. Poslední dobou, se utrácejí mnoho peníze za luxus a zbytečnosti, je třeba proto globálně zavést přídělový systém, na spotřební zboží a služby, aby si už lidi nemohli kupovat soukromá letadla, a velmi drahá osobní auta, nebo stavět velmi drahé soukromé rezidence.
O investicích bude rozhodovat jenom umělá inteligence, a nebude možné to, že by se mohl někdo soukromě nějak obohatit, z nějaké veliké investice. Zruší se všem lidem jejich výhody a jistoty, každý člověk dostane globální číslo, a umělá inteligence mu přidělí úkolovou práci, a bude kontrolovat to, jak práci správně plní. Nebude zde už morálka a zákony, bude platit jenom to, co řekne svatá GVKB umělá inteligence, nikdo se už nebude starat o druhé, a každý se bude starat jenom o to, aby splnil optimálně náročné úkoly, které mu dá GVKB umělá inteligence. Pokud budou s nějakým člověkem problémy, protože on bude starý nebo nemocný, tak se ten ubožák optimálně ekologicky recykluje na substrát.

Diskriminace vysokoškoláků je prioritní problém

Mnoho se mediálně hovoří o diskriminaci lidí, co jsou existenčně nepřizpůsobiví a nechtějí platit státu daně, to je bezvýznamný problém, proti systémové diskriminaci vysokoškoláků. Prvotní přirozená diskriminace, je diskriminace slabých, protože silní jsou ve výhodě, s evolučním vývojem u ekonomiky a ideologie, logicky přibývají nové druhy diskriminace. Ti co dneska mají veliké peníze v daňovém ráji, diskriminují vysokoškoláky, a nutí je k tomu, aby sloužili konzumní společnosti, za malou mzdu a málo výhod a jistot.
Řešení je v GVKB úkolové mzdě, každý kdo bude pracovat za mzdu, bude pracovat jenom v úkolové mzdě, vypracují se GVKB globální tabulky, pro úkolovou mzdu, s globálními cenami, vše bude kontrolovat jenom GVKB globální umělá inteligence, ten kdo nebude správně pracovat, ten nebude ani mít peníze na jídlo a bydlení, úkolovou práci všem lidem zajistí GVKB umělá inteligence, chození do školy se bude brát jako práce, pokud se bude žák i dobře učit. Ten kdo se optimálně nepřizpůsobí, skončí automaticky v převýchovném táboře na Sibiři, pod dohledem policejních robotů.

Jsme ochotní obětovat naši kulturu ekonomice?

Když máme tak dobré ekonomické vztahy s Čínou, co se stát novou Čínskou provincií, místní České obyvatelovo se vystěhuje do světa a nastěhuje se k nám jenom Čínské obyvatelovo, tak skončí problémy s lidmi, co jsou proti Čínské politice, taky skončí problémy s Romy a jinými lidmi co se neumí přizpůsobit rychle změnám v konzumní společnosti. Takto u nás zmizí konečně tunelování státu, a okrádání slušných zaměstnanců o zisk z jejich práce.
Podívejme se na západní Německo, které se spojilo s východním Německem, jak to bylo ekonomicky výhodné, samozřejmě že mnoho lidí co nás dosud považovali za kolonii, ve které mohou z lidí dělat otroky, nebude s touto revoluční změnou souhlasit, protože přijdou o svoje veliké zisky. Ekonomika musí zde být na prvním místě, musíme ukázat, že jsme ochotní obětovat naši kulturu ekonomice, a darovat toto malé území Čínské republice.

Vše co je ubohé to eliminuji

Globální dlouhodobá statistika je jasná, 99% lidí na světě jsou jenom existenční ubožáci, co myslí jako existenční ubožáci a žijí jako existenční ubožáci, z díla je spatřen tvůrce, pokud zemře existenční ubožák, nic po něm zde nezůstane, on žil uboze, a tak zde po něm nic hodnotného ani nemůže zůstat. Mnoho ubožáků si o sobě myslí pyšně, že nejsou ubožáci, příčinou jsou drogy, na kterých jsou závislí, chemické drogy dávají ubožákům psychické iluze toho, že i když se opírají o hůl, že jsou prezidentem republiky.
V okamžiku kdy vznikli daně tak se z lidí stali ubožáci, a pokud se nějaký ubožák drze postavil proti daním a otroctví, tak jistě zle skončil, parazitování bylo pro elitu tvrdou drogou, na které byla mocná a bohatá elita závislá. Svět se uzavřel pomocí; kasty, třídy, ligy, kategorie, rasy, pohlaví, vzdělání, atd. proč soutěžit a bojovat, když je možné konzumní systém násilně uzavřít, a tak si zajistit po mnoho generací výhody a jistoty.
Koncentrační Nacistické tábory s plynovými komorami v nahotě ukázali lidem pravdu o elitě, která jim vládne, pro mocnou a bohatou elitu je pracující člověk jenom existenční ubožák, který má na ruce vytetované evidenční číslo. Neustálé válečné konflikty mezi Čínou a Ruskem, vedli nakonec k vybudování obrovské Čínské zdi, kterou stavěli mnoho století otroci, nebo váleční zajatci.
Konzumní civilizace se stala psychiatrickou nemocnicí což je doloženo velikou spotřebou drog a léků na deprese, konzumenti utratí dneska více peněz za drogy a léky, než za potraviny! Jelikož mnoho ubožáků začalo uboze komentovat moje články tak jsem byl donucen zavést cenzuru komentářů, když to nejde s ubožáky už po dobrém, musí se to řešit po zlém.
KOMENTÁŘE TOHOTO ČLÁNKU JSOU MODEROVÁNY. VÁŠ PŘÍSPĚVEK SE ZOBRAZÍ AŽ PO SCHVÁLENÍ AUTOREM ČLÁNKU.

Za tímto pokryteckým divadlem je kariéristické parazitování

Veliké stádo volů, si logicky zvolí za vůdce stáda velikého vola, nejčastější oslovení je zde vole, a tak nám zde logicky vládnou jenom samí svatí volové, co dělají jednu volovinu za druhou. Jak došlo k tomu, že zde jsou jenom samí volové, co dělají jednu volovinu za druhou? Veliké daně pomalu a jistě ekonomicky vykleští lidi a promění je na voly, co platí veliké daně a tím vznikají konzumní společnosti, ve kterých vládnou volové, co dělají samé voloviny.
Všimněme si, že nikde před volbami žádný politik ani žádná strana nehlásá zrušení; daní, poplatků, cla, atd. za vším je sobecké parazitování bohatých na chudácích. Podívejme se na přerozdělování peněz, které stát získává z; daní, poplatků, cla, atd. výhody a jistoty, elitě nesmrdí, o tom to je. Vše je zde divadlo, ve kterém každý hraje svojí roli a je se třeba optat, co je za tímto pokryteckým divadlem? Za tímto pokryteckým divadlem je kariéristické parazitování, poctivá práce je poslední zoufalý pokus, jak přežít v tomto konzumním světě, kde vládnou jenom staří volové.

Levné náhražky se vyrábějí ve velkém množství

Konzumenti myslí ekonomicky, a chtějí to co je levné, a tak je zde snaha je uspokojit pomocí levných náhražek, které se vyrábějí ve velkém, jde zejména o levné uzeniny, kde je místo kvalitního masa, jenom levná náhražka. Stát ve snaze ušetřit používá jako státní zaměstnance levné náhražky, co jsou těžce nemocné a musí se při chůzi opírat o hůl, taky se využívají na stavbách a v továrnách zaměstnanci z ciziny, co neumí naši řeč, a nahrazují naše místní drahé zaměstnance, protože jsou levnou náhražkou.
Místo kvalitních místních výrobků, se dovážejí z Číny levné náhražky, co se v Číně vyrábějí ve velikém množství. Na internetu je to stejné, zde místo hodnotných stránek a hodnotných sociálních sítí, zde jsou jenom samé levné náhražky, které produkují nehodnotné informace a programy, stejně je na tom i; rádio, televize, tisk, atd. všude se to drahé nahrazuje tím co je levné, už zbývá to poslední, nahradit drahého člověka, levným inteligentním robotem. Vše je zde dočasně, každý růst narazí jistě na strop, a o tom to je, že roboti pracují jako roboti.