sobota 19. listopadu 2016

Ano, štěstí nejde zakonzervovat

Jelikož má štěstí zde velikou hodnotu, tak bychom jej i chtěli zakonzervovat, aby nám dlouho vydrželo, jenže štěstí nejde zakonzervovat, a tak nám štěstí dlouho nevydrží. Existují ale iluze, které přinášejí iluzi štěstí, a tyto iluze štěstí lze už zakonzervovat, jde o drogy a víru v zázraky, problémem je zde závislost, a tím i začarovaný kruh, ze kterého se těžko utíká. Většina lidí spatřuje pravé lidské štěstí v tom, že jsou v první lize, a tak se mají lépe, než ti co v první lize nejsou, když jsi v první lize, máš svého řidiče, co tě vozí v drahém autě, máš svojí sekretářku, máš ve všem luxus, protože jsi nejlepší. Ti co jsou v první lize, ale nejsou o nic šťastnější, než ti co tam nejsou, jak je to ale možné, proč úspěch nepřináší automaticky štěstí? Je třeba pochopit, co je za tím, že je někdo dlouho šťastný?
Šťastný je ten, kdo je zdravý tělesně a psychicky, s příchodem nemocí přichází neštěstí! Děti jsou často šťastné, protože jsou zdravé, jakmile se děti přizpůsobí dospělým, tak je dospělí nakazí svými nemocemi, a dětské štěstí najednou zmizí. Dospělí si neumí hrát, a brát život jako zábavu, pro dospělé je život o plnění povinností, nejprve se musí splnit všechny povinnosti, a potom se smí odpočívat. Mnoho dospělých myslí na plnění povinností i ve svých snech, je to posedlost pracovní aktivitou, která je jim nebo společnosti užitečná, dospělí se snaží vytvořit iluzi toho, že jsou nenahraditelní. Nejde ale sloužit mnoha pánům, pokud si vyberete za pána posedlost užitečnou aktivitou, tak nebudete šťastní, komu není rady, tomu už není ani pomoci.

Ano, oni se mají dobře

Kdo jsou to oni, co se mají dobře, a my se díky nim máme zle? Vše je zde evoluční experiment, a dobře se má zde to, co je úspěšné, někdy jsi úspěšný, a tak se máš dobře, a jindy jsi neúspěšný, a tak se máš zle. Většina úspěchů je zde dočasná, jednou jsi nahoře a potom jsi zase dole, jedinou jistotou je zde smrt.
Od počátku vzniku života, je zde neustálá snaha o to, si ochránit náš existenční úspěch, pomocí strategie nebo jinak, takto vznikají složité problémy, kdy to co je na tom dobře, tak škodí tomu, co je na tom zle, život je experiment ukončený smrtí.
Vše je zde loutkou, kterou ovládá strach, za chyby je trest a za bezchybnost je zde odměna, o tom to zde je, pokud něco hodnotného zde máme, snažíme se o to, si to užít, protože vše je zde dočasně. Nestačí nám si jenom užívat za života, ale vymysleli jsme i ráj pro věřící aby si mohli věřící užívat i po smrti a ti co nebyli věřící, aby se trápili v očistci.

Ano, levná práce způsobila krizi

Pokud něco složitého už nemůžeme pochopit, je nejlepší použít přirovnání z přírody, Ježíš Kristus se stal populárním civilizačním vizionářem díky tomu, že používal často podobenství z přírody. Příroda není v krizi, protože zde není možná levná práce, díky tomu že je zde vše svobodné, levná práce je možná jenom díky konzumnímu otroctví.
Pokud v přírodě něco násilím zotročíme, tak o to brzo přijdeme, naše intenzivní zemědělské hospodaření na půdě, má za následek to že zmizeli lesy, a tím i zmizela divoká zvířata, která v lesích žila. Likvidování zdravých lidí, v plynových Nacistických komorách po milionech, v nahotě odhalilo konzumní nemravnou bezcitnou kulturu, ve které je pracující člověk, jenom ubohým otrokem bohaté elity.
V současném konzumním světě se stala levná práce trestem pro ty, co musí tuto práci otrocky vykonávat, a tak se podobají galejníkům, které popohání bičem dozorce, a vyčerpaný galejník, se hodí do moře, aby nakrmil dravé ryby. Vždy se ptejme, co je za tím, že je zde problém s levnou prací? Komu vlastně nejvíce prospívá to, že je zde levná práce?
Nadbytek je založen na nedostatku, aby zde někdo mohl žít jako; prezident, ředitel, předseda, ministr, soudce, notář, generál, mafián, oligarcha, šlechtic, papež, guru, prorok, milionář, celebrita, spekulant, profesor, atd. v domě kde má služebnictvo, tak musí zde být levná práce.
Levná práce je poslední zoufalý pokus jak zde získat peníze, je třeba skončit globálně s obdobím levné práce, dáme levnou práci v naší civilizaci jenom inteligentním GVKB robotům, a lidi budou už jenom žít nazí a hladoví v GVKB rezervaci na Sibiři, a budou se živit granulemi, které budou mít na příděl.

Ano, ten kdo pozná sebe, ten pozná i tebe

Každá kultura vnímá jinak lidské myšlení a konání, to co je někde normální to je jinde nenormální, snažíme se vědět, abychom se vyhnuli chybám, naše myšlení není, ale věc kterou lze změřit a zvážit, naše myšlení je řeka z informací a programů která se neustále podle situace mění, a to co bylo, to už zde není.
Problémy s naším myšlením jsou velmi staré, mnoho se naším myšlením zaobíralo náboženství a filosofie, náboženství chtělo násilně zkrotit pyšné myšlení pomocí odměn a trestů. Jsou zde v zásadě dvě cesty poznání myšlení, a to cesta filosofická a cesta psychická, v Evropě převládá cesta filosofická a v Indii zase převládá cesta psychická, pokud nejsme spokojení s filosofickou Evropskou cestou léčení, tak hledáme pomoc v Indické psychické cestě léčení, založené na hledání příčin našeho strachu, který nám způsobuje deprese.
Když děti zlobí dospělé, tak se straší čertem, který hodí zlobivé děti do pytle, a potom je odnese do pekla, strach je největším manipulátorem všeho co je zde živé, pokud je zde ale toho strachu mnoho, tak můžeme snadno psychicky onemocnět.
Poslední dobou je zde mnoho podvodníků, co se snaží zbohatnout na tom, že lidi mají díky strachu deprese, poznat kdo je podvodník a kdo není podvodník, to je velikým problémem, protože spěcháme a nemáme dost času na přiblížení se k těm, co hlásají, že nám s depresí nějak zázračně pomohou. Velikým problémem je často i ten, kdo chce pomoci, mnoho lidí by chtělo zázraky zadarmo. Tak to nefunguje, zázraky nejsou zadarmo!

Ano, konzumní civilizace brzy zanikne

Vše je zde dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, člověk nikdy nedokázal vytvořit něco trvalého, vytváříme jenom dočasné hodnoty, které čas jistě eliminuje, a tak se zde vše všude recykluje. Naše konzumní civilizace je zde díky vědě a technice, přichází, ale doba kdy nám roboti odeberou násilně možnost používat zde vědu a techniku, lidi najednou budou v pozici zvířete, co myslí jenom na sex a potravu.
Robot pracuje lépe než člověk, protože on je vyroben a nastaven tak, aby byl lepším zaměstnancem, než je člověk. Často slyším, že si někdo o sobě pyšně myslí, že jej nemůže nahradit inteligentní kovový robot, nebo globální umělá inteligence, neuvěřím, dokud to osobně neuvidím, jenže až dostaneš výpověď, tak brzo uvidíš, že ti exekutoři seberou vše, co zde miluješ a potřebuješ.
Je třeba urychleně zkrátit pracovní dobu na polovinu globálně, a zachovat platy ve stejné výši, jenom tak se eliminují narůstající problémy s nezaměstnaností a bídou, nežijeme proto, abychom pracovali po celý život jako konzumní otroci, žijeme proto, abychom si užívali svobody a lásky jako morální lidé.

Ano, váš odpor je marný budete eliminováni

Tam kde existuje růst, a rozmnožování inteligentních systémů, tam je i boj o hodnoty; politika je boj o moc, náboženství je boj o morálku, ekonomika je boj o zisk, atd. základem je to, že slabé je zotročeno silným, pokud se slabé pokusí bojovat se silným tak je tento boj marný a slabé je eliminované.
Každý růst musí narazit na strop, nic zde nemůže trvale růst! Nejsou zdroje pro růst to je realita, co je skryto za tím že nejsou zde zdroje pro růst naší konzumní kulturní civilizace?
Nejsou zde zdroje díky tomu, že je mnoho chyb v; ekonomice, politice, náboženství, vědě, technice, zdravotnictví, školství, rodině, psychice, atd. pokud někdo poukáže na chyby, tak jej nikdo nebere vážně, komu není rady, tomu není pomoci!
Problémem je ochrana hodnot, ve snaze ochránit hodnoty se zde vše zakonzervovalo, a tak se neopravují chyby v nás a okolo nás, vytvoříme svaté hodnotné originály, a nechceme tyto originály přizpůsobit novým změnám.
Podívejme se na civilizaci statisticky a zjistíme to, že jsme vandalové a že je správné nás eliminovat a nahradit člověka GVKB roboty, s GVKB umělou inteligencí.