pátek 18. listopadu 2016

Vše je zde stvořeno díky nastavení

Když se podíváme na staré knihy a staré fotografie tak si uvědomíme, že je vše jiné, v čem je vlastně vše jiné co podstatného se změnilo oproti tomu, co zde dříve bylo? Končí období politických pohádek, a přichází konzumní období, ve kterém se z díla poznává tvůrce, z lidí se stávají vojáci, a ten kdo prohraje, zle zde skončí, máš problémy tak musíš bojovat, a nesmíš očekávat to, že ti někdo v nouzi bude zadarmo rád pomáhat.
Nejspíše vše začalo před sto lety nástupem Socialismu, který nám ukázal to, že člověk, je jenom dobytek, se kterým si může dělat centrální diktatura, co chce. Potom přišel Nacismus a on nahnal mnoho miliónů lidí do plynových komor, jenom proto, že neměli čistou Nacistickou rasu. S nástupem centrálních diktatur logicky nastupuje deprese a tím veliká konzumace drog, nebo víra ve svaté pohádky kde jsou zázraky.
V současnosti nastává období; optimalizace, automatizace, globalizace, digitalizace, logistiky, samoobsluhy, samostatnosti, atd. nároky na lidi rychle narůstají, a ten kdo se nepřizpůsobiví větším nárokům, ten skončí na okraji společnosti, jako ubožák bez domova. Vše směřuje k veliké globální válce, vždy tomu tak bylo, že když bylo lidem nejhůře, tak přicházeli revoluce a války. Vše je zde stvořeno díky nastavení, vesmír a život to je nastavený systém, pokud jsou v nastavení chyby, jsou zde problémy, které řeší evoluce.
Vše co zde vzniklo to i zanikne, vše je zde dočasně, i sobecký člověk je zde na této planetě jenom dočasně! Člověk svoji civilizaci založil na vědě a technice, věda a technika zesiluje mnoho naše těla a naši psychiku, bez vědy a techniky, je člověk jenom opice s nulovou hodnotou. Jenže věda a technika nám už přerostla přes hlavu, a blíží se jistě doba umělé inteligence a robotů, člověk bude globálně přemístěn z civilizace do rezervace, a v civilizaci budou místo lidí už jenom roboti.

Ekonomickou zaostalost eliminuje decentralizace

Vše co zde je násilně centralizované, to je zde evolučně dočasně, protože centralizace má za následek chyby, a chyby jistě eliminují každý centralizovaný systém. Vytvořit dokonalý centralizovaný systém nelze, to musí konečně pochopit; politici, kněží, ekonomové, vědci, prognostici, profesoři, atd. internet je decentralizovaný a tak bez problémů funguje, pokud by byl internet centralizovaný tak by často nefungoval.
Centralizace se vždy snaží vše násilně zakonzervovat, protože změny způsobují mnoho problémů centralizaci, následkem jsou revoluce a války. Centralizace je zdrojem výhod a jistot pro ty, co jsou v centru, nadbytek pro elitu, vytvoří nedostatek pro pracující lid, pro udržení výhod a jistot, musí mít svatá elita mocenský systém, který dělá z pracujících lidí konzumní otroky, a je jedno, jestli jde o socialismus nebo kapitalismus. Mocný a bohatý člověk, se nijak neliší od kuřáka a alkoholika, protože pokud on už nemá moc a bohatství, tak má stejné deprese, jako alkoholik.

Já jsem myslel, a tak jsem to posral

Myslíme, protože nevíme, víme jenom to, co je nám blízké, a nic nevíme už o tom, co je nám vzdálené. Život je postaven na zpracování hodnot, vstupuje do nás pití a jídlo a tělo vše zpracuje, vstupují do nás informace a programy a mozek vše zpracuje.
Do továrny vstupují suroviny a továrna vše zpracuje na prodejný produkt, atd. potřebujeme, aby zpracování hodnot probíhalo optimálně logisticky, a tím zde vše dokonale fungovalo, jak to ale realizovat v praxi.
Jádrem všech problémů je lidský mozek, který není digitální a aktualizovaný, je třeba napojit mozek na GVKB čip, který odřízne zdegenerovaný lidský mozek od konzumní reality, a postará se o optimální zvládnutí konzumní reality, tak aby člověk nechyboval, a tak neměl problémy.
Už zde nebude, já jsem myslel, a tak jsem to posral, na myšlení zde bude GVKB čip a tvoje tělo zde bude na práci pro GVKB systém, už zde nebudou potřeba zbraně a vězení, zpracování hodnot bude probíhat globálně logisticky optimálně, na věčné GVKB časy.

Co je pevným bodem, kolem kterého se vše točí?

Pevným bodem je to co je veliké, a to co je malé, se kolem velikého točí, co je pro někoho veliké, to může být pro jiného malé, velikost je relativní veličinou. Všimněme si u mnohého, veliké snahy o dosažení velikosti.
Jenže to co je veliké, má i veliké problémy, a tak se růst vždy na nějaké optimální velikosti stabilizuje. Veliký oceán umožňuje existenci velikým rybám, veliký národ umožňuje existenci i velikým organizacím, které mohou realizovat veliké věci.
Optimální je správná velikost, jenže to je teorie, v praxi je mnoho rozdílných názorů na to, co je správná velikost? Jak veliká má být; obchodní společnost, rychlost auta na dálnici, doba studia na škole, odměna za práci, návštěvnost stránky na internetu, atd.
V současnosti je velikým pevným bodem strach a kolem strachu se zde mnohé točí, strach se stal mocným manipulátorem, který rozhoduje o nás bez nás. Většina lidí konzumuje drogy, a tím se dostává do začarovaného kruhu, až nakonec drogy člověka eliminují, proč se stal strach velikým pevným bodem v naší konzumní civilizaci?
Příčina je v degeneraci, díky výhodám a jistotám, které nám poskytuje civilizace, jsme zdegenerovali tělesně a psychicky, vše dospělo k tomu, že se z nás stali levné konzumní konzervy, které se na něco celoživotně specializují, a mají veliký strach z toho, co je jim cizí.
Vysoké školy to jsou veliké konzervárny, ve kterých se ve studentech zakonzervují informace a programy, takto se ze studentů stanou levné konzumní konzervy, které nejsou schopné se změnit, protože mají z velikých změn strach.