úterý 8. listopadu 2016

Ano, jakýkoli odpor proti policejní diktatuře je marný

Strach ovládá národy i jedince, proč jsme kategoricky odmítli Nacismus? Měli jsme strach o svoje výhody a jistoty, proč je Křesťanství tak populární, je to proto, že díky němu máme výhody a jistoty.
Zlý národ nemá strach, ale brzo jistě narazí na to, že jej někdo srazí z jeho vrcholu do záhuby. Na západě často stávkují a u nás ne, dlouho jsme žili v policejní diktatuře a jakýkoli odpor byl marný, pokud jsme existenčně na dně unikáme z reality do iluzí, pomocí drog nebo dezinformací.
Mediálně je nám tvrzeno, že zde už není policejní diktatura, statistika ale jasně dokazuje to, že je zde pořád policejní diktatura, jakýkoli odpor proti policejní diktatuře je marný.
Čím více má národ státních zaměstnanců, tím větší je v tom národě i policejní diktatura, to jsou statistiky. Mnohokráte zde byli sice naivní snahy o to, snížit na polovinu počet státních zaměstnanců, ale ukázalo se to, že tuční kapři si státní rybník dobrovolně nevypustí.
Nekoukejte na to kdo je zaměstnavatelem, koukejte na to čí peníze kdo utrácí, pokud někdo utrácí státní peníze tak je i součástí státu i když on není státním zaměstnancem. Sledujte toky peněz, které do státu přitékají a které ze státu odtékají, stát peníze přerozděluje tak aby se někdo měl zle a jiný se měl dobře.
Zde se zase dostáváme ke strachu, peníze slouží jako odměna a trest, aby mohl stát manipulovat s lidmi a podniky. Co je za tímto divadlem ve kterém je pracující člověk jenom loutkou kterou ovládá strach o výhody a jistoty.
Za vším je strach, strach stvořil inteligenci a díky inteligenci je zde i život, pokud by zde nebyl strach tak by zde ani nebyl život a evoluce, stroj nemá strach, a proto nemá ani inteligenci.
Bůh není na nebesích on je ve vaší hlavě a je to váš strach o výhody a jistoty, proč nám náboženství lže, proč nám politika lže, proč nám umění lže, atd. Bojíme se o výhody a jistoty, proto je zde lež a krádež, zloděj honí zloděje, a lhář křičí, ty jsi lhář, nikdo z lidí není svatý, ani dokonalý.
Všimneme si toho, že konflikt nebo boj je vždy o hodnoty, tam kde nejsou hodnoty, tam není ani konflikt a boj, strach je spojen s hodnotami, je pro nás něco hodnotné a tak o to nechceme přijít. Následkem jsou smlouvy anebo hranice, to co je uvnitř to chce ven, a to co je venku to chce dovnitř.
Dostáváme se k uzavřenému policejnímu systému, který je zde pro naše dobro, abychom se měli lépe, najednou přijdete o zaměstnání, a neseženete nové zaměstnání, už nebude potřeba přesouvat továrny do míst s levnou pracovní silou, do továren nastoupí globálně roboti s umělou inteligencí.
V současnosti mnoho podniků začíná s velikým propouštěním díky automatizaci a optimalizaci, začnou mizet nejprve fyzicky náročná povolání, co jsou špatně zaplacená, a potom dojde na střední třídu, co pracuje v kanceláři, co se zde má velmi dobře, nakonec dojde i na vrcholovou elitu, a nebudeme už potřebovat prezidenty a ředitele.
Mediálně se hovoří o globálním zavádění sociální politiky, ve které budou lidi dostávat peníze, i když nebudou pracovat, to je jenom pohádková utopie, z minulosti víme to, že sociální politika ekonomicky nefunguje, žít na dluh dlouho nejde, nakonec to musí skončit zle, většinou je zde revoluce nebo válka.
Války nám odhalují budoucnost, podívejme se na to jaké zbraně má k dispozici moderní armáda, brzo bude už lidský voják zcela zbytečný, a místo něj zde bude plechový zelený robot, ve kterém bude inteligentní počítač, ovládaný centrálním počítačem. Pokud vojenský robot přijde o nohu nebo hlavu, tak jej servisní robot rychle opraví, a on může jít zase bojovat.

Budeme se u nás mít jednou jako v Německu?

Když zde skončil konečně socialismus a místo něj zde byl kapitalismus, tak jsme si tenkráte naivně mysleli, že se velmi brzo budeme mít ekonomicky a sociálně stejně jako v Německu. Ekonomický a sociální zázrak se nekonal, máme se pořád stejně jako za socialismu, statistika jasně hovoří o tom, že jsme si vůbec nepolepšili, zajímavé je to že; Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, atd.
Jsou na tom podobně, tedy logicky chyba není v naší vládě, ale chyba je logicky někde jinde? Nevěřte tomu, že v Německu lidi pracují lépe a rychleji proto se mají i lépe, to je dezinformace, lidi se mají v Německu lépe, protože v Německu žije mnoho bohatých lidí, u nás žije málo bohatých lidí, a tak se zde máme zle.
Ono se stačí podívat na město a vesnici statisticky, na vesnici nežijí bohatí lidé a tak se lidi na vesnici mají zle, ve městě žijí bohatí lidé, a tak se lidi ve městě mají dobře. Ekonomika má základy v tom, že lidi utrácejí peníze za zboží a služby, pokud jsou lidi chudí, tak neutrácejí logicky už peníze za zboží a služby. Svět je dneska rozdělen na kolonie a kolonialisty, z nás se stala kolonie, a Německo je kolonialistickou zemí.
Jde tedy o to, jestli zisky k nám z ciziny přicházejí, nebo jestli zisky od nás do ciziny odcházejí, ekonomika jsou tedy ekonomické vztahy, které jsou výhodné nebo nevýhodné, Německo má mnoho výhodných ekonomických vztahů a my máme mnoho nevýhodných ekonomických vztahů. Budeme se u nás mít jednou jako v Německu? Pokud z nás nebude díky změně politiky země, co má mnoho kolonií na kterých ekonomicky parazituje, tak se nikdy nedostaneme na úroveň Německa.

Logistika je o tom že víme a nemyslíme

Pokud se zamyslíme nad tím, že je v depresi; ekonomika, politika, náboženství, umění, byrokracie, školství, doprava, byrokracie, spravedlnost, rodina, psychika, atd. tak z 99% je příčinou chybná logistika, a tím dochází k problémům. Logistika je o tom že víme a nemyslíme, mnohdy z dálky může vznikat iluze toho, že logistické centrum ví a nemyslí, z blízka poznáme, že logistické centrum nic neví a tak pořád myslí a tím chybuje.
Lidi dělají chyby, co je za tím, že lidi dělají pořád chyby? Strach způsobuje to, že lidi dělají chyby, strach nutí lidí k přemýšlení, a tím i k chybování. Je už prokázáno, že za úspěchem je to že víme a málo myslíme, pokud mnoho myslíme a málo víme tak jsme neúspěšní v tom, co děláme.
Podívejme se na EU z hlediska logistiky, v tomto centru se mnoho myslí a málo se ví co je správné, následkem je chybná logistika u EU, a tak má EU mnoho zbytečných problémů, lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy, která nic neví a tak mnoho myslí, a tím i chybuje.
Základem vědění je poznat strategie, podle kterých se dosahuje úspěchu, není to snadné poznat úspěšné strategie, v naší specializaci, ale ten kdo se poučuje nejvíce z vlastních chyb, nemůže v tomto vysoce konkurenčním tržním světě uspět. Základem úspěšné strategie je optimalizace a automatizace, zní to už jako ubohá levná fráze, ale určité logistické postupy, jsou evolučně nenahraditelné, v okamžiku kdy nefunguje někde optimalizace a automatizace, tak dochází k problémům, které mohou způsobit krizi nebo depresi.
Ekonomičtí uprchlíci jsou ukázkou selhání logistiky v EU, politici a byrokrati musí v EU konečně pochopit, že nejsou všemocní a svatí, a než cokoli důležitého společně rozhodnou, musí se nejprve poradit s logistiky, co si politici a byrokraté v EU s ekonomickými uprchlíky navařili, to si i budou muset sníst! Jak logisticky řešit v EU problém s ekonomickými uprchlíky, kterými jsou nejvíce mohamedáni. Je třeba ekonomické uprchlíky z EU přesunout do Indie, zde je mnoho mešit, a je zde i mnoho mohamedánů, co se zde o ně rádi postarají.
V Indii se zřídí pro uprchlíky veliké tábory, a zde bude probíhat převýchova, aby se mohli uprchlíci rychle začlenit, do Indické kulturní civilizace. EU v Indii postaví veliké moderní továrny, aby zde mohli uprchlíci pracovat, za mzdy které jsou v Indii běžné. Lidi s tmavou pletí musí logisticky žít v místech, kde jsou lidi s tmavou pletí, zde mohou křičet všude to, že je jejich Alláh veliký, Indové jsou velmi tolerantní k náboženským fanatikům.

Proč nám sebepoznání způsobuje deprese?

Každý blbý idiot si o sobě myslí, že je Bůh, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem, čiň druhým dobře a oni se ti peklem odmění, dobrota je v konzumním očistci jistá žebrota, lidi se rozdělují v tomto pekelném očistci podle toho, jak jsou úspěšní v parazitování na konkurentech a systému, čím lepším parazitem zde budeš tím lépe se zde i mít budeš, v každé době zde byla elita a ubožáci vždy zde byla jediná rovnost jenom ve smrti.
Obrazně je moderní člověk televize na dálkové ovládání, strach je naším pánem, on drží v ruce už mnoho tisíciletí dálkový ovladač, a tím on ovládá; náčelníka, šamana, lovce, vojáka, krále, císaře, sultána, faraóna, milionáře, celebrity, prezidenty, ministry, soudce, ředitele, byrokraty, papeže, guru, vůdce, proroka, mesiáše, dalajlámu, profesora, vědce, technika, programátora, administrátora, pilota, řidiče, podnikatele, obchodníka, mafiána, generála, diktátora, narkomana, prostitutku, atd. za vším je systém odměny a trestu, lidově jde o cukr a bič.
Za vším nacházím jenom strategie založené na tom jak být v nějaké sobecké specializaci úspěšným, když to nejde po dobrém nastupuje násilí psychické nebo fyzické, revoluce a války v nahotě odhalují to, že člověk zde má nulovou hodnotu, zabíjíme svoje děti pomocí potratů, protože dítě by mohlo na nás parazitovat.
Náš konzumní svět je světem náhražek, místo čisté lásky zde jsou jenom špinavé náhražky, které jsou chemické nebo jsou psychické, místo osobního dialogu, je zde většinou jenom veliký sál, kde je na jevišti sobecká stará autorita, a ona jedná s diváky, jako by to bylo jenom stádo hloupých ovcí. Z dálky může prezident nebo ředitel vypadat jako Bůh, z blízka poznáme, že je to blbý idiot, se kterým se nemá vůbec cenu bavit.
Vše je založeno na sítu, pokud kontrolním sítem něco neprojde, tak to má zde smůlu, jsi starý nebo nemocný, tak máš existenční smůlu, a nepomůže ti ani to, že máš vysokou školu a jsi slušný člověk. Lidi si neuvědomili, jaké následky bude zde mít pro ně modernizace a optimalizace, to co dříve dalo jisté zaměstnání sto lidem, to dneska dá zaměstnání jednomu zaměstnanci, navíc za pouhých padesát let se zvětšil počet obyvatel světa na dvojnásobek, největší nárůst populace je v místech, kde rostou pomeranče, tam kde pomeranče díky zimě nerostou, tam je nárůst populace pomalý.
V současnosti došlo k tomu, že 10% lidí na světě produktivně pracuje, a tím uživí 90% lidí! Zajímavé je statisticky to, že ti co produktivně pracují se mají ekonomicky hůře než ti, co zde nepracují, je to způsobeno tím, že jsou mnoho centrálními systémy okrádáni a dostává jenom 10% z toho jakou hodnotu má jejich práce. Nejlépe se mají ti, co jsou v centru konzumního systému, a mohou tak z centra centrálně parazitovat, a tím se z nich stávají rychle dolaroví milionáři, já si zasloužím velikou výplatu a je mě jedno že ti co pro mě pracují, budou mít malou výplatu.
Jestliže používá někdo veliké soukromé letadlo a má v něm i svého pilota, je třeba se ptát, kde je chyba v tomto ekonomickém systému, že zde jsou žebráci a super boháči? Tou chybou je centralizace, centralizace je pro parazity drogou protože jim umožňuje snadné parazitování, zloděj zde honí zloděje a lhář v druhých spatřuje lháře, o tom to zde všude bohužel je.

PC GB-BKi7A-7500

Potřebujete malý počítač s velikým výkonem na který je spolehnutí a který má malou spotřebu elektřiny? Zde je nabídka se kterou budete jistě spokojení, jde bohužel o technickou novinku a tak budete muset nějakou dobu počkat na to, až se tato novinka dostane do běžného prodeje i u nás. Počítač přišroubujete za monitor a tak vám nebude překážet a nebudete se muset zdržovat s kabely při přemísťování počítače, v sestavě není; externí DVD mechanika, reproduktory, klávesnice, myš, tiskárna,  operační systém, atd. to už si může každý sám vybrat, nebo to třeba vše už má doma. 

Mechanický disk externí LaCie 3.5" Porsche Design 8TB USB-C

Elektronický disk interní Crucial MX300 525GB M.2 2280SS

Paměť Crucial SO-DIMM 16GB DDR4 2133MHz CL15 Dual Ranked

Monitor 24" Acer K242HQKbmjdp

Počítač
Rozměry
 • 34.4 mm x 112.6 mm x 119.4 mm (1.35" x 4.43" x 4.7")
Rozměry základní desky
 • 105 x 110 mm
Procesor
 1. Intel® Core™ i7-7500U
 2. 2.7GHz / 3.7GHz
Paměť
 1. 2× slot SO-DIMM DDR4
 2. 2133MHz
 3. Max. 32 GB
LAN
 • Gigabitová LAN (Intel i219LM)
Zvuk
 • Realtek ALC255
Graphics
 • Intel® HD Graphics 620
Max. rozlišení HDMI
 1. 3840 x 2160 @ 60Hz
 2. (HDMI 2.0 and HDCP 2.2)
Max. rozlišení Mini DP
 • 3840 x 2160 @ 60Hz
Rozšiřující sloty
 1. 1× slot M.2 (2280_storage) PCIe/SATA
 2. 1× slot PCIe M.2 NGFF 2230 A-E key osazený Wi-Fi+BT kartou
Front I/O
 1. 1 x head phone jack with MIC
 2. 1 x USB 3.1 type C
 3. 1 x USB3.1
Zadní vstupy a výstupy
 1. 1 x HDMI (2.0)
 2. 1 x Mini DisplayPort (1.2)
 3. 2× USB 3.0
 4. 1× RJ-45
 5. 1× napájení
 6. 1× uchycení pro zámek Kensington
VESA
 1. Bracket included
 2. Podpora 75 × 75 a 100 × 100 mm
Wi-Fi karta
 • Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
USB 3.1
 • Asmedia
Podporované operační systémy
 • Windows 10 64bit
Napájecí zdroj
 1. Output: DC 19V
 2. 3.42A
 3. Vstup: AC 100–240V
Prostředí
 1. Provozní teploty počítače: od 0 °C do +35 °C
 2. Teplota úložišť: od -20 °C do +60 °C

Sebepoznání je klíčem ke štěstí

Věda a statistika zkoumala šťastné lidi, ukázalo se, že díky sebepoznání, jsou lidé šťastní, a nejvíce nešťastní jsou lidé, co se vůbec neznají. Z díla je poznán tvůrce, pokud se dosud ještě neznáte, tak zkoumejte dílo, které jste zde stvořili, mnoho lidí najednou zjistí že nemohou najít žádné dílo co by zde stvořili a že jsou spíše vandaly, co umí akorát ničit cizí dílo.
Vandalství je široký pojem, je třeba jít do hloubky, a přesně diagnostikovat to, v čem jsi vynikajícím vandalem. Největší koncentrace vandalů na světě je ve velikých bohatých městech, kde žije a pracuje mnoho mocných a bohatých lidí, anonymita umožňuje těmto vandalům vyniknout ve svém vandalství a podle toho i veliká bohatá města i vypadají.
Věda a statistika dospěla k tomu, že u vandalství je přímá úměra s; konzumací alkoholických nápojů, kouřením tabákových výrobků, kouřením marihuany, tvrdé drogy, sexuální závislosti, vírou v; pohádky, mytologie, rituály, fetiše, pověry, sny, kulty, sekty, náboženství, politiku, ekonomiku, demokracii, dezinformace, televize, facebooku, atd.
Lidi co jsou závislí na drogách a dezinformacích, mají těžce nemocnou psychiku, a následkem je jejich vandalství fyzické a psychické. Největší míra vandalství je u mužů co žijí ve velikých městech, a jsou ve věku od 35 let do 65 let, podívejme se třeba na naše mocné politiky, co se snaží v Praze pomocí facek vychovávat zde mladé lidi.