středa 7. září 2016

To je váš soukromý problém který nás nezajímá

Ve snaze zajistit dokonalou ekonomiku a politiku se zavedla globálně měsíční certifikace, pokud vám certifikace u něčeho propadne, máte smůlu, ovšem mohou nastat i paradoxní situace, kdy vám propadne certifikace pro opuštění vašeho bytu, a bezpečnostní dveře vás z bytu nepustí, a tak si nemůžete udělat certifikaci pro opuštění bytu, a tak v bytě zemřete hlady.
To je váš soukromý problém, který nás nezajímá, za chyby se platí, nepočítejte s udělením výjimky, díky které by se dveře otevřely, a tak jste si mohli udělat certifikaci pro opuštění bytu.
Kontrola je prioritní lidi dělají chyby a tak se musí na každou pitomost zavést certifikát s měsíční platností, budou zde všude globálně obvodní certifikační střediska, kde si obnovíte vaše certifikace, abyste neměli existenční problémy.
Prezident volá telefonem sekretářce, proč pro něj ráno nepřijelo služební auto, a sekretářka říká prezidentovi, že mu propadla měsíční certifikace na prezidenta, a tak dokud si certifikaci neobnoví, tak nemůže dělat prezidenta, nikdo nebude mít zde výjimku ze systémů certifikace.
Budete chtít používat internet, a pokud nebudete mít platnou měsíční certifikaci, pro používání internetu, tak se vám internet nespustí. Takto zde už nebudou problémy se sociálními parazity, co zde neplatí státu veliké daně, bez certifikace bude sociální parazit, odsouzen ke smrti hladem ve svém bytě.

Kde vás vyrobili?

Končí doba kdy ženy rodili děti, a rodina je vychovala, přichází doba klonování lidí, co budou mít místo mozku GVKB počítače s GVKB umělou inteligencí, nový typ člověka logicky i znamená novou civilizaci, s novou kulturou, starý člověk zmizí stejně, jako zde zmizela stará auta, a staré domy.
Skeptici začnou tvrdit to, že se zakáže klonování GVKB lidí, co mají v hlavě GVKB počítače, minulost nám ale jasně ukázala, že evoluce nejde nijak násilně zakázat! Skončí období, ve kterém jsme měli problémy s; ekonomickou emigrací, nezaměstnanými lidmi, bezdomovci, fanatiky, blázny, politiky, byrokraty, narkomany, Romy, atd.
Nebudou se už vyrábět mobilní telefony a notebooky, protože lidi budou mít telefon a počítač v hlavě, tím logicky zmizí problém s velikým množstvím jazyků a bude zde globálně jenom jeden jazyk, odvozený od angličtiny, kterou používají programátoři. Pokud naklonované tělo přijde o ruku tak tělu rychle naroste nová ruka, budou to moderní těla, která budou mnohem vyspělejší, než jsou naše současná ubohá zdegenerovaná těla.

Ano, mozek bude nahrazen počítačem

Tělo je vězením pro duši, je třeba osvobodit lidské duše z tělesného vězení, začneme těla klonovat a do naklonovaných těl dáme počítače s GVKB umělou inteligencí, tak se konečně duše osvobodí od těla. Sobecké tělo nebude moci už nijak násilně nutit duše k tomu, aby otrocky poslouchala tělo, naopak tělo bude muset otrocky poslouchat duši, a tělo se stane tak sluhou duše. Podívejme se okolo sebe, na to jak evoluce vše mění, vše jsme evolučně už změnili, a teď je třeba evolučně změnit člověka tak, aby on mohl být součástí moderní civilizace.
Když se tělo rozbije, tak duše dostane nové naklonované tělo, dosud byl člověk jenom ubohou opicí s korunou na hlavě, a díky klonování a počítačům v hlavě už budeme konečně člověkem. Logicky s novým modelem člověka, zde bude muset být i nová civilizace s novými prioritami, co bylo to bylo, vše zde bude na dálkové ovládání, zmizí vypínače na světlo, dálkové ovladače na televizi, klíče, atd.

Ano, jak si to uděláš takové to zde i máš

Už ses konečně do hloubky zamyslel nad ubohými chybami, díky kterým máš pořád psychické, nebo ekonomické problémy? Jak si to uděláš takové to zde i máš, každý má možnost na sobě pracovat a proměnit tak sebe v hodnotný systém, je snadné nadávat na to, co tě obklopuje a je těžké sebekriticky se podívat na sebe a začít se měnit k lepšímu, je zde mnoho pokušení kterým se těžko odolává.
Většina lidí nechce na sobě pracovat a chtějí naopak měnit druhé, když nemohou druhé změnit po dobrém tak se je snaží změnit po zlém, to musí mít nějakou příčinu? Příčinou je zde genetika, někdo se narodí jako parazit a on nemůže být jiný. Je třeba začít konečně lidi globálně klonovat a dávat jim do hlavy GVKB počítače místo mozku, na naklonovaného člověka bude 10 let záruka, a po záruce se bude člověk automaticky recyklovat.

Ano, bohatství je tvrdá droga

Jak se mít dobře o tom to zde je, k čemu je vám to že máte moc a bohatství, když je vám zle, všude okolo sebe spatřujeme lidi, co se mají zle, a my jim nemůžeme pomoci, protože naše možnosti, jsou zde omezené mnohým. Je to snadné podlehnout náhražkám, naše civilizace je o nahrazování hodnotných originálů a za nehodnotné náhražky, už jenom zbývá nahradit člověka za robota, a tak bude konečně zaměstnavatel spokojený, protože roboti pracují jako roboti.
Dobře se má ten kdo je lepší než konkurence, žijeme ve světě kde je konkurence, mnohdy je konkurence násilně eliminována, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, psychiky. Čím větší jsou daně, tím méně je zde konkurence, ekonomika se bez konkurence brzo zhroutí, to nám minulost mnohokráte dokázala. Proč zde není snaha snížit daně? Politici se řídí heslem po nás potopa, to ta minulá politická strana chybovala, a my už nechybujeme.
Zajímavé je to, že nadnárodní korporace úspěšně unikají placení vysokých daní, je třeba restartovat celý systém a předat konečně moc a bohatství umělé inteligenci, zavede se přídělový globální systém spojený s čipy pod kůží, kdo nebude pracovat, ten nebude jíst a nebude mít ani kde spát. Bohatství je tvrdá droga, která škodí ekonomice a politice, všechny problémy a konflikty jsou následkem toho, že si nejsme ekonomicky a mocensky rovní, dluhové otroctví proměnilo globálně lidi v ubohé trouby, co mají deprese z toho, že je jejich budoucnost v troubě.

Jak nebýt v troubě jako veliký trouba?

Pokud navštívíte sociální stránky na internetu, tak zjistíte to, že je to zde o tom, že je zde každý trouba v troubě, protože je veliký trouba. Jenom trouba má tolik času na to, aby zde radil cizím troubům, co jsou v troubě, nebuď trouba a nebudeš v troubě, jak si to zde uděláš, takové to zde i máš. Proč se ptá jenom veliký trouba, odpovědí na všechna proč je naše inteligence, nauč se konečně používat inteligenci a pochop to, že bohem je zde to co miluješ a potřebuješ (peníze, moc, výhody, jistoty, štěstí, drogy, sex, zdraví, úspěch), není zde žádný svatý Stvořitel všeho, co je nad námi, a vše zde řídí, tomu věří jenom veliký trouba.
Vše je zde ovládáno jenom vesmírnými a přírodními zákony, které zde byly a budou pořád, to že starý trouba podepíše chybné zákony, to je zde normální, pochop to, že nám vládnou jenom velicí troubové, už mnoho tisíciletí. Vše je zde divadlo a obchod, pokud nechceš být v troubě jako trouba, tak musíš být v nějaké specializaci lepší, než jsou tvoji konkurenti, zisk je odměnou za to, že jsi lepší, než je konkurence. Pověz mě, jaké stránky na internetu nejvíce navštěvuješ, a já ti povím, kdo jsi, neřeš to, že je ten druhý veliký trouba, jednej s tím kdo je zde trouba, jako s troubou.

Jsi v troubě, protože jsi trouba

Konzumní civilizace je v troubě, protože každý člověk je trouba, digitální konzumní svět je světem, ve kterém je vše na digitální ovládání, pokud něco chybně ovládáš, tak následkem je to, že jsi v troubě, protože jednáš jako trouba. Jakmile někde na světě vzniknou daně, tak následkem je to, že jsou lidi v troubě, a z lidí se stávají jenom troubové, a jejich budoucnost je v troubě. Jak globálně zrušit daně, o tom je lék na to, že je zde vše v troubě, díky troubům, co zde rozhodují chybně o nás bez nás.
Daně zrušíme tím, že se budeme klonovat a místo mozku budeme mít počítače, vše zde bude řídit globální GVKB umělá inteligence a ona zajistí to, že život člověka už nebude v troubě, protože zde všemu vládli mocní a bohatí troubové, pomocí centrálního byrokratického systému, kde v svatém centru, byli svatí troubové, a ten kdo zde nebyl svatým troubou, ten měl zde jako hříšník existenční smůlu, a jeho život byl v troubě.
Jako trouba, jsem koupil mojí mamince co je v důchodu velikou moderní multifunkční troubu, tu troubu konstrukčně museli vymyslet troubové, co zapomněli na to, že troubu budou používat troubové, a nebudou jí umět správně používat. Stejné je to i s tím co zde vymyslela svatá elita, složená ze samých mocných a bohatých troubů, je třeba skončit s obdobím, ve kterém byl každý v troubě, protože byl trouba.
Za pouhých padesát let se počet troubů na světě zdvojnásobil, navíc díky; digitalizaci, optimalizaci, automatizaci, transformaci, globalizaci, kontejnerizaci, atd. rychle ubývá všude pracovních míst. Náboženství se snaží změnit myšlení člověka, politika se snaží změnit zákony pro člověka, jenže to nestačí, je třeba začít lidské trouby vyrábět pomocí klonování a dávat jim do hlavy počítače s umělou inteligencí, starý trouba je evolučně mrtev, ať žije moderní digitální naklonovaný trouba co má místo jména a titulů jenom čárový kód na čele.