pátek 2. září 2016

Ano, všichni používají moje slova, nikdo neví, kdo jsem

Všechno co bylo lidmi řečeno, to pochází z mých slov, každý mluví jenom to, co jsem já už kdysi dávno řekl, nelze říci něco, co jsem já už neřekl, vše je jenom opakování toho, co jsem já řekl, všichni používají moje slova, a nikdo neví, kdo jsem.
Jsem lidské ego, pokud tělo člověka nemá ego, tak je jenom ubohou zbytečnou živou hmotou, bez inteligence a vědomostí. Egoisté křičí, ty jsi egoista, zloděj křičí, ty jsi zloděj, lhář křičí, ty jsi lhář, atd. sebekritika vyšla z módy, a v módě je kritika našich konkurentů. Neparazitujeme jenom na druhých, ale nejvíce parazitujeme sami na sobě!
Zabijeme ego a bude zde ráj, to si myslí věřící idioti, následkem víry v mrtvé ego, je násilí, ve kterém se lidi zabíjejí jako dobytek už mnoho tisíciletí! Ego ve skutečnosti není problém, problémem je kontrola ega, je to jako s pitím vína.
Víno je výborný psychický lék, pokud se neopijeme jako dobytek. Diktátoři nám už mnoho tisíciletí ukazují jaké to je, když se někdo se slabou vůlí opije egoismem, následkem je vždy obrovské množství násilí fyzického a psychického.

Kdo mi ukradl štěstí?

Všude je jenom samé neštěstí a všem lidem někdo ukradl štěstí, vše zde jsou příčiny a následky, stačí se zamyslet a brzo zjistíte, kdo vám ukradl vaše štěstí? Vaše štěstí vám ukradli ti, co jsou zde šťastní, protože zde mají moc a bohatství, jako pyšná kariéristická elita. Prý bychom jim neměli závidět to, že mají nadbytek štěstí, jenže dobrota je žebrota. Podívejme se do přírody na to, jestli zde je elita, nikde v přírodě elitu nenajdeme jak je to možné?
V přírodě je svoboda a tak zde není elita, elita jsou tedy otrokáři a pracující třída jsou otroci, místo okovů na nohou zde jsou dluhové okovy, pokud pracujete za ubohou mzdu tak jste otrokem dluhů, protože si vše musíte pořizovat na dluh. Tvrzení že ten kdo se snaží, ten si najde dobře zaplacenou práci, to je dezinformace, které nikdo už nevěří, cenu práce určují ti, co mají moc a bohatství, nezáleží na tom, jestli jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, atd. v každém konzumním systému je v centru sobecká elita, která přerozděluje sobecky zisk tak, aby se měla dobře.

Minulost je plná vrahů a zlodějů

Ubožáci myslí na to, co už bylo, a úspěšní myslí na to, co brzo bude. Nestačí opravovat, je třeba staré za nové vyměňovat, pokud je zde staré centrum je třeba jej nahradit novým centrem. Je snadné nahradit prodavačku, a je obtížné nahradit ředitele nebo prezidenta, jsme si rovní jenom ve smrti. Minulost je plná vrahů a zlodějů, co jednali s cizími lidmi, jako by to byl jenom dobytek určený na porážku, je třeba ukončit to, že nám bude moci centrálně vládnout kariérista, který je asociálním psychopatem.
Je třeba globálně každoročně v psychiatrické nemocnici vyšetřit všechny lidi, co zde mají velikou moc jako; králové, císaři, papežové, šlechtici, prezidenti, předsedové vlády, ministři, diplomaté, celebrity, ředitelé, atd. Je to podobné průkazu na střelnou zbraň, zde taky musí být vyšetření, aby si zbraň nekoupil nějaký blázen, a nezačal střílet lidi. Polovina lidí co má na světě velikou moc, to jsou blázni, a měla by jim být tato moc odebraná, aby nemohli zde škodit společnosti.

Státní zaměstnanci nesmí dostávat plat

Plat nesmí být tam, kde je monopol, státní zaměstnanci mají monopol a tak nedostanou plat, když jsem byl na vojně, tak jsem byl státním zaměstnancem, a nedostával jsem žádný plat, je třeba se navrátit k socialistickým tradicím, a zrušit platy všem státním zaměstnancům.
Zavede se povinnost být státním zaměstnancem na dvanáct let od 15 let do 27 let a to jak pro muže, tak i pro ženy. Stát přidělí každému práci, podle jeho schopností, a dá každému státnímu zaměstnanci vojenskou uniformu, a ubytování zdarma ve vojenských kasárnách, kde dostanou státní zaměstnanci i teplé jídlo zdarma a zdravotní péči zdarma.
Je třeba škrtat veliké náklady, na drahé státní zaměstnance, i prezident republiky, bude bydlet v kasárnách, na pokoji kde je mnoho státních zaměstnanců, nebudou zde pro státní zaměstnance možné výhody a jistoty. Státní zaměstnanci budou muset chodit každý den do školy na 6 hodin, 6 hodin budou pracovat pro stát.
Těžko na cvičišti, a lehko na bojišti. Pokud bude nějaký státní zaměstnanec lhát nebo krást, skončí okamžitě ve stáním vězení, aby zde měl zvýšený tvrdý dohled, nad správnou vojenskou převýchovou, která udělá ze zbabělců a lakomců, hrdiny co nejsou lakomí.
Lidi si potom budou konečně vážit státních zaměstnanců, protože to budou mladí lidé, co jsou zdraví a chytří. Všude budou kamery a mikrofony, aby se nemohl nějaký státní zaměstnanec sobecky utajit, a zde lhát a krást.
Nebudou zde pro nikoho možné modré knížky, které by někomu umožnili se vyhnout tomu, být na 12 let státním zaměstnancem, kdo může jíst, ten může být i státním zaměstnancem, někdo musí taky přeci vytřít podlahu a vysypat koše.
Pokud nějaká státní zaměstnankyně otěhotní tak půjde automaticky na potrat, rozmnožování státních zaměstnanců bude možné až po skončení státního zaměstnání, taky bude státním zaměstnancům zakázáno kouření a pití alkoholu, ten kdo bude přistižen, skončí na měsíc ve vězení, za pití alkoholu nebo za kouření cigaret.
Sex bude povolen jenom s použitím antikoncepce, za sex bez antikoncepce bude měsíc vězení. Vše bude kontrolovat u státních jenom umělá globální inteligence, státní zaměstnanci budou vždy ostříhaní do hola a to i ženy, nebudou smět mít fousy, budou vonět čistotou, budou se pořád jenom usmívat a mluvit jenom slušně a spisovně bez cizích slov.

Jak dochází k tomu, že vzniknou chybná pravidla?

Ve snaze o to abychom se měli dobře vytváříme pravidla pro svět, ve kterém žijeme, i tato stránka má pravidla podle kterých funguje. Jsou zde ale subjekty a objekty, co nerespektují zavedená pravidla, a tak zde jsou s nimi problémy, nebo zde jsou subjekty a objekty co mají výjimku nebo imunitu, a tak už nemusí dodržovat zavedená pravidla. Pokud cestujme do ciziny, setkáme se tam s jinými pravidly, a pokud nechceme mít zbytečné problémy, musíme se přizpůsobit těmto pravidlům, ten kdo se nepřizpůsobí pravidlům, je nepřizpůsobivý člověk.
Je zde mnoho specialistů co profesionálně kontrolují dodržování pravidel, jde o; rozhodčí, policie, soudce, politiky, byrokraty, kněze, učitele, dozorce, vychovatele, administrátory, atd. Pokud se změní čas nebo situace, tak se většinou i změní pravidla, změna pravidel může být pro nás výhodná, nebo nevýhodná, takový je život. Slyšel jsem o absurdní situaci, kdy došlo ke stávce, protože se všichni zaměstnanci rozhodli, dodržovat správně chybná pravidla. Jak dochází k tomu, že vzniknou chybná pravidla?
Příčin může být mnoho, nejčastější příčinou je; spěch, nepořádek, uzavřenost, nepřizpůsobivost, fanatismus, vydírání, atd. mnoho mocných a bohatých národů, odmítá přijmout ekonomické přistěhovalce, protože se ekonomičtí přistěhovalci, odmítají přizpůsobit pravidlům mocných a bohatých národů, my jsme tady doma, a my si určíme, koho přijmeme, a nenecháme se od nikoho vydírat.
Ten kdo je ve výhodné situaci, se snaží vydírat ty, co jsou v nevýhodné situaci, nadbytek je možný díky tomu, že silný vydírá slabé, není snad rozdělení na bohaté a chudé, sobecké ekonomické vydírání? Poslouchání cizího hříšného rozhlasu se trestá smrtí, musíš poslouchat jenom místní svatý rozhlas, kdo nedrží hubu a krok, ten bude potrestán; zákazem vstupu, pokutou, vězením, mučením, smrtí, atd.