pondělí 15. srpna 2016

Ano, dobře se zde mají jenom svině

Za většinu problémů může hlava, proto jsme vynalezli gilotinu. Vše vzniká pomocí kopírování toho, co je evolučně hodnotné, samice jsou kopírovací stroje, a samci jsou obsluhou kopírovacích strojů. Když se genetická kopie nepovede, tak jí příroda eliminuje, proč nepovedené lidské kopie, zde konzumní civilizace pomocí gilotiny neumí eliminovat?
V budoucnosti ten kdo nebude pracovat pro globální společnost, ten nebude zde ani jíst, vše bude řízeno umělou inteligencí, a ona to lenochům a parazitům spočítá. V přírodě to funguje podobně, zde není žádný sociální systém pro lenochy, jak vlastně dochází k tomu, že ten kdo zde nepracuje, ten se zde má dobře?
Příčinou je zde naše inteligence, díky které se z lidí stávají bezcharakterní pokrytci, co umí udělat z druhých hlupáky pomocí dezinformací, ten druhý je nám peklem, protože se z něj stal blbec, a nejhorší je srážka s blbcem.

Proč bohatí nechápou chudé?

Bohatí nechápou chudé, protože je mezi bohatými a chudými veliká vzdálenost, chápeme jenom to co je nám blízké. Svoboda dává životu smysl, slunce je svobodné a tak má jeho existence ve vesmíru smysl, člověk je otrokem mnohého a tak nemá jeho existence zde smysl a tak má deprese a konzumuje slivovici, kouří cigarety, a když ztratí hůl tak objímá v lese stromy.
Otrokům je neustále vymýván dezinformacemi mozek, a otrokáři jim tvrdí, že pokud se budou snažit, že se z nich stanou otrokáři, to je jako tvrdit běžci že pokud se on bude snažit, tak že bude první v cíli závodu, kde je na startu tisíc běžců, co jsou stejně kvalitní jako náš běžec, a tak je naděje na vítězství logicky minimální.
Podívejme se do divoké přírody, zde je jenom konflikt, ve kterém silnější násilně eliminuje slabší! Evoluce je továrnou na experimenty, a to co se nepovede to se eliminuje, pokud eliminujeme násilně konkurenci a nahradíme ji centralizací a monopolem, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd.

Ano, lež je populární a pravda je nepopulární

Hodně jsem toho zažil a prožil, když to vše vyhodnotím objektivně, tak musím konstatovat, že jádrem lidských problémů je něco rozdělat a potom od toho utéci, a nedodělat to pořádně, pokud na tento problém poukážete, tak jistě narazíte na blbce a idioty, a to všude na světě.
Civilizace je město které se staví a my v tom věčně rozestavěném městě musíme žít, nedejte se oklamat tím, že vám někdo tvrdí o něčem že je to dokončené a kvalitní, to je podvod, vše je zde nedokončené a nekvalitní, protože neumíme nic správně dokončit.
Vždy zde byl střet zájmů, mezi bohatými a chudými, nadbytek vytvoří nedostatek, o tom je ekonomika a politika, v tom je příčina toho že neumíme nic správně dokončit! Pokud bychom uměli vše správně dokončit, tak bychom už k ničemu nikde nepotřebovali bohaté lidi, čím více je konzumní civilizace systémově nedokončená, tím lépe se mají bohatí lidé.
Ježíš Kristus chtěl, abychom se naučili správně dokončit vše, co jsme rozdělali, bohatí lidé dostali strach z jeho reformátorských revolučních myšlenek, a tak jej veřejně ukřižovali, lež je populární a pravda je nepopulární, o tom to zde bohužel už mnoho tisíciletí všude je.

Ano, politika je chlév plný sraček

Nevidíte nespravedlnost, neslyšíte kritiku, nemluvíte pravdu, skončíte v pekle! Dobytek myslí na sex a koryto, člověk myslí na práci a peníze, sex plodí děti, inteligence plodí potřebné hodnoty. Je to pořád dokola stejný problém, s tím že se lidi chovají jako dobytek, ale chtějí, abychom je brali jako lidi.
Z díla se pozná to, jestli jsi člověk nebo jsi dobytek, čas má dost času na to aby odkryl vše, co je nám dneska skryto, každá chyba elity bude časem nalezena, a sobecký pachatel bude tak odhalen, a do věčného zapomnění uvržen.
Kdyby z nebe padali ryby, nemuseli bychom zde mít rybníky, svět je takový jaký je, a na tobě je, abys byl zde pokorným hrdinou, který se nebojí konfliktů a práce. Jaký je průměrný člověk, taková je i konzumní společnost, pokud zde je všude nemorální dobytek místo lidí, tak zde místo morální společnosti, je jenom nemorální chlév plný pyšných bezcharakterních sraček.

Způsobila veselá kráva Angela Merkelová rozpad EU?

Pokud veselá kráva získá velikou politickou moc, tak pohnojí politiku a ekonomiku na dlouhou dobu, lidově řečeno, kam nemůže už čert, tam nastrčí ženu. Politika je v současnosti o tom, co se pohnojí státními penězi, aby to rychle vyrostlo, pokud se pohnojí plevel, tak je zde s politikou nespokojenost, proč politici často pohnojí penězi plevel, to je každý kariéristický bezcharakterní politik, jenom veselou krávou?
Problémem u veselé krávy je to že je veselá protože je psychicky nemocná, jde o to aby kráva byla psychicky zdravá, je třeba zavést konečně u politiků každý měsíc povinné kontroly psychiky v psychiatrické nemocnici kdy se politik na jeden den ubytuje v obvodní psychiatrické nemocnici, aby na něj měli psychiatři dost času, jej psychicky poznat.
Pokud psychiatři poznají to, že je politik (prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, generál, soudce) nemocný, tak si jej v nemocnici nechají dlouhou dobu, aby jej zde optimálně vyléčili, z jeho psychických nemocí.
Politika je psychicky velmi náročné povolání, a je třeba proto zajistit profesionální psychický servis politikům, aby zde nezpůsobovali společnosti ekonomické a sociální problémy, tím že něco zde politicky a ekonomicky pohnojí.

Nekoukej pořád do mobilu nebo se z toho zblázníš

Proč pod módním povrchem, je ubohý obsah? Pustíte si rádio nebo televizi, a zjistíte, že pod módním povrchem je zde ubohý obsah, někde je chyba v konzumním globálním systému, a tou chybou je přelidnění a degenerace, ubožáků je zde všude jako much, a tak podle toho vypadá politika a ekonomika. Po veliké válce, se vše změní rychle k lepšímu, ale tato změna nevydrží dlouho, a zase se vše změní k horšímu, a následkem je zase válka, je to začarovaný ubohý kruh, naší konzumní kultury, a nikdo už neví, co s tím lze udělat?
Vše směřuje k tomu, že místo lidí zde budou stroje a roboti, nebude už potřeba, aby byl člověk vzdělaný a inteligentní, bude stačit silný zdravý člověk, který bude jako tupý nenáročný otrok, sloužit GVKB umělé inteligenci a robotům od narození do smrti. Malé slouží velikému, a o tom je konzumní ekonomika a konzumní politika, vše se zde snaží rychle vyrůst, aby to zde získalo výhody a jistoty.

Móda ubožákům kraluje

Móda dělá z konzumentů hlupáky, aby se zvětšil odbyt, tak se neustále mění u všeho móda, a tak si lidi kupují to co je v módě, a neuvědomují si, že na nich konzumní systém parazituje, a dělá z nich hlupáky.
Odbyt zboží a služeb je prioritou pro tvorbu zisku, na prvním místě je úspěch nad konkurencí, peníze korporacím nesmrdí, a tak korporace přemýšlí nad tím, jak přesvědčit mediálně reklamou a ekonomikou konzumenty, že musí být otroky módy, a utrácet peníze a čas za to, co je právě módní.
Místo vymývání mozků v; chrámu, mešitě, synagoze, atd. pomocí víry ve svaté božské zázraky, je zde vymývání mozků mediálně a digitálně, a následuje proměna konzumentů na otroky konzumní módy, obzvláště mladé ženy a pyšní hlupáci, jsou velikými otroky módy. Ten kdo ještě nemá na internetu svoje fotky, kde je vyfocen mobilem na dlouhé skládací tyčce, před nějakým populárním turistickým pozadím (selfie), ten není zde globálně oblíben, protože není otrokem módního ukazování druhým, jaký jsem já dokonalý a krásný.