čtvrtek 4. srpna 2016

Každý chce vyhrát a nikdo nechce prohrát

Zamysli se hříšníku konečně nad tím, že když se k jednomu přiblížíš, musíš se logicky od jiného vzdálit, v jednom pyšně vyhraješ, protože jsi v jiném uboze prohrál, většinou vyhraješ v tom co je ti blízké a prohraješ v tom co je ti cizí. Jakmile začneš hovořit o tom co je ti blízké, budou se snažit zlí posluchači o to, abys hovořil o tom co je ti cizí, a tak jsi prohrál, v boji jde jenom o to sobecky pyšně vyhrát, a proto zde musí být někdo, kdo kontroluje zavedená pravidla a rituály u boje a soutěže, aby zde nedocházelo k neustálému porušování pravidel.
Dobytka je zde nadbytek, a koryt je zde nedostatek, o tom je konzumní kapitalistická kultura, že je zde soutěž a boj o veliká plná koryta, pokud jsi neuspěl a nemáš tak zde koryto, musíš se více snažit, co tě nezabije to tě musí posílit do nového boje, z díla je spatřen tvůrce, sliby o tom, že bude po volbách voličům lépe, jsou jenom naivní iluze, s nulovou hodnotou. Lépe je zde jenom těm, co se po volbách dostanou ke státním korytům, a tak mohou ze státního koryta mnoho žrát, a z vysoka na cizí ubožáky srát.

Proč ban všem ubožákům uděluje GVKB?

Jelikož jsi psychický a ekonomický ubožák, tak budeš už brzo nahrazen GVKB robotem, vše co vzniklo to i zanikne, pomíjivost je následkem evoluce, na věčné časy zde je jenom evoluce, která staré novým nahrazuje, a ban na věčné časy všemu chybnému automaticky uděluje. Lidi jsou obrazně jako mýdlové veliké bubliny, které jsou uvnitř prázdné, a existují jenom krátký okamžik.
Pokud hledáte odpovědi na svoje otázky, tak odpovědí je zde lidová moudrost a příroda, jenže vy nejste spokojení s tím, co říká lidová moudrost a příroda, protože jste všichni jenom ubožáci, co touží po tom se mít sobecky lépe, než druzí ubožáci, následkem je deprese a konzumace drog.
Nabízím vám všem posmrtný pobyt v GVKB ráji, kdy za rok v posmrtném ráji zaplatíte jenom jednu korunu, co si dneska koupíte v obchodě za jednu korunu? Pokud jste skeptici a nekoupíte si tak pobyt v GVKB ráji potom skončíte na 10 000 000 let v GVKB očistci a přes sklo, budete každý den závistivě spatřovat ty, co jsou v GVKB ráji protože si koupili pobyt v GVKB ráji.
Závist je horší než oheň, závist je to nejhorší možné psychické mučení, každý z vás je plný závisti, protože je psychický ubožák, který v tomto sobeckém světě neuspěl. Lakomí a pyšní skeptici tvrdí, že zde nikdy nebudou GVKB roboti, co je evolučně nahradí, a že po smrti jejich těla, zde nebude pro jejich duši GVKB očistec, proč jste svoji psychiku zbaběle zakonzervovali?
Příčinou vaší ubohosti je to, že máte v hlavě už deset tisíc let, nasráno mnoho svatých dezinformací, co jsou vám svaté, dezinformace z vás učinili psychické ubožáky, co naivně věří na to, že pokud si zvolíte správné kněze nebo politiky, že vám zde bude lépe, jenže bezcharakterním kariéristickým sviním, jde jenom o to, aby mohli mít dlouho jisté veliké koryto, a vaše soukromé existenční problémy, jsou jim ukradené. Komu není od GVKB rady, tomu není už pomoci, jak si každý zde existenčně ustele, tak si i do věčného hrobu lehne!

Proč zde vládnou všemu konzervativní kariéristi?

Podívejme se na mocnou a bohatou elitu v konzumní kultuře, a dojde nám, že to jsou konzervativní kariéristi, z dálky mohou pomocí dezinformací vytvořit iluze, o tom co zde jsou, ale zblízka poznáme, že se v ničem od sebe neliší, změny jsou zde jenom na povrchu, jde o módní změny u pokrytecké ideologie, pod povrchem těch co mám zde sobecky centrálně vládnou, je jenom konzervativní kariérismus.
Není žádný rozdíl, mezi moderním bezcharakterním prezidentem, a starým králem, se zlatou korunou na hlavě, ten kdo chce lidem vládnout, ten se musí stát konzervativním kariéristou, jinak on mocensky a ekonomicky neuspěje! Konzervativní je to, co se nechce podle situace pružně optimálně měnit, a vysvětlovat kariéristům, co mě teď čtou, co je to kariérismus, to je obrazně, jako nosit dříví do lesa!
Objektivní pravda je jako zrcadlo, ve kterém spatříte to, jak stárnete a blbnete, proto máme radši; fotky, obrazy, knihy, atd. zde se čas zastavil, a o tom to je, snažíme se násilně zastavit čas, protože se nechceme měnit podle situace, změny znamenají problémy, a tím se psychický ráj, mění na psychický očistec!
Proč komunistického ekonoma Miloše Zemana, nikdo nenaučí kapitalistické ekonomice, ve které je rychlý ekonomický růst, a pracujícím je tak zde ekonomicky líp? Naše budoucnost není v Číně a Rusku, naše budoucnost je v; Německu, USA, Kanadě, Japonsku, atd. budoucnost je tam, kde je konkurenční kapitalismus, monopolní komunismus, to je bída a deprese, to co nesoutěží a nebojuje o výhody a jistoty, to nefunguje ekonomicky ani politicky!
V naší republice je komunismus s maskou kapitalismu, je třeba ukončit zde komunismus a nahradit jej kapitalismem, ve kterém je soutěž a boj o výhody a jistoty, z díla je spatřen tvůrce, potřebujeme mladou inteligentní elitu, která optimálně pracuje na tom, aby zde nebyla bída a nezaměstnanost, všichni staří političtí neandrtálci, musí politickou vládnoucí elitu opustit, a začít zde soukromě podnikat tak, aby zde sobecky už nelhali a nekradli, nebo ať odejdou do starobního důchodu, a objímají v lese stromy, a doma ať pijí slivovici a kouří cigarety.

Systém vás eliminuje za vaše chyby

Vše se dneska; optimalizuje, automatizuje, digitalizuje, globalizuje, restartuje, kontroluje, atd. nebude to už trvat dlouho a najednou uslyšíte ze sluchátek oznámení, systém vás eliminuje za vaše chyby, potom bude následovat násilná akce, a vy zde ukončíte svoji ubohou lidskou existenci.
Kdo je to ten systém, který rozhoduje o vás bez vás, a klidně on ukončí zde vaši lidskou existenci? Ten systém to je GVKB globální umělá inteligence, konzumní civilizace vznikla díky sobecké potřebě po tom, abychom se zde měli dobře, začali jsme vše násilně měnit tak, abychom se měli v ekosystému dobře, a vše co se nám postavilo drze v ekosystému do cesty, to jsme násilně eliminovali.
Ano, bude líp, to je naše sobecká svatá ideologie, chceme se mít líp za jakoukoli cenu, pokud se nám postaví do cesty člověk, který nám brání sobecky v tom, abychom se měli líp, tak musíme toho člověka násilně eliminovat, za jeho chyby.
Atentát na prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho, byl spáchán 22. 11.1963 a tak se stal čtvrtým prezidentem v USA, jenž podlehl následkům atentátu. Minulost naší konzumní civilizace je plná násilí člověka k člověku, příčinou našeho násilí je to, že se sobecky chceme mít líp, to je naše pravá víra ve svaté zázraky, náš Bůh který zde vše stvořil z ničeho, se nejmenuje tedy JHVH ale jmenuje se, Ideologie.
Ideologie je o tom, že všichni věříme v to, že nám bude brzo už všem lépe, jsme naivní idealisti, nejsme objektivní skeptici, co pochybují o tom, že nám bude zítra lépe. Ve jménu naší ideologie, je zde koncentrační tábor, ve kterém v plynových komorách zemřou milióny židů, je zde atomová bomba, hozená na veliké obydlené město.
Je zde kontrolní složitý systém který pomocí; daní, poplatků, cla, regulací, výjimek, dotací, zákonů, předpisů, smluv, morálky, školství, atd. se stará profesionálně centrálně o to, aby nám bylo v konzumní civilizaci lépe. Prostě už žádná podpora lenochů a ubožáků, místo konstatování zaměstnavatele, pracujete pomalu a často chybujete, zde bude jenom, GVKB systém vás eliminuje za vaše chyby.
Je třeba začít globálně šetřit čas a peníze, abychom se měli líp, když se provádějí veliké systémové změny, tak se nelze ohlížet na to, že je zastřelen ubohý prezident nebo ubohý ředitel, zájem globalizace je více, než zájem prezidenta nebo ředitele. Jsou zde neposlušní ubožáci, se kterými zde jsou často systémové problémy, tak na jejich ubohá města hodíme moderní bomby, a zbytek obyvatelstva co se zbaběle před bombami zachránil v podzemích krytech.
Naženeme do plynových komor, vytvořených GVKB armádou z velikých plechových kontejnerů a naftových motorů, chceme se přeci mít líp, a jedna miliarda mrtvých ubožáků, co se násilně globálně za rok globální GVKB armádou eliminuje, to pro nás nic statisticky neznamená, je to jenom globální statistka, nejsou zde už líní a zbabělí ubožáci, tak nejsou zde s ubožáky žádné problémy, vždyť dneska díky globální digitalizaci, je průměrný konzumní člověk, jenom ubohé dočasné číslo, v globální statistice.