Prohledat tento blog

neděle 31. července 2016

Ano, mít dokonalou stránku, to není žádná maličkost

Internet to je veliké množství informací a programů, které můžeme využívat, abychom zde vše rychle našli, tak zde jsou vyhledávací systémy, co nám pomohou najít to, co hledáme. Mnoho lidí se stává závislými na počítačích a internetu, v mnohém to připomíná závislost na víře ve svaté zázraky, může internet pomoci lidem pomocí zázraků?
Je třeba si uvědomit to, že je internet teprve novinkou, oproti klasickému používání knih a novin. Internetu chybí pevné body, které by dali uživatelům jistoty, vytvořit na internetu pevné body je práce na mnoho let, pro mnoho lidí, a tu práci musí i někdo ekonomicky ocenit, dělat něco zadarmo, to se nikomu nechce. Kvalita je na internetu jenom tam, kde je práce dobře ohodnocena, tam kde nejsou peníze, tam je na internetu veliká ubohost.
Internet se rychle mění, a subjektivně si myslím, že se mění k lepšímu, a to co je horší z internetu mizí, základem je zde; originalita, optimalizace, aktualizace, to jsou největší priority internetu. Nějaká nová organizace se rozhodne mít na internetu stránku nebo blog, a teď jde o to kdo tu stránku nebo blog kvalitně vytvoří, a kdo se bude potom starat o provoz?
Z díla se pozná tvůrce, rozhodně se vyplatí investovat do kvality a využít profesionální služby a profesionální hosting, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí, a mít dokonalou stránku, to není žádná maličkost. Největší problémy nastávají u vzhledu a obsahu, špatný vzhled kombinovaný se špatným obsahem, je jistou cestou do pekla.

Vše jde vyřešit, pokud věříte ve svoje schopnosti

Víra není jenom otázkou spojenou s Bohem, můžeme věřit třeba v to, že díky našemu učení a práci, se budeme v budoucnosti mít lépe, nebo že se uzdravíme, pokud budeme žít zdravě. Poslední dobou díky konzumaci drog a díky nadbytku konzumních informací, dochází k tomu, že lidi málo věří a mnoho pochybují.
Tak je pro ně každá maličkost neřešitelným existenčním problémem, je to možné spatřit u lidí co jsou chudí, ale i u bohatých lidí. Víra se bere obecně jako svatý podvod, který nefunguje, a to je veliká chyba, pokud nemocný nevěří v to, že se díky víře uzdraví, tak by se měl jít podívat do krematoria.
Připadá mě to zde někdy, jako by vše fungovalo na dálkové ovladače, kdy po stisknutí tlačítka, očekáváme vyřešení problému, tak to ale zde nefunguje, protože dálkově ovládat můžeme akorát televizi, ale nelze tak už ovládat naši budoucnost. Život to jsou vztahy v nás a okolo nás, vztahy jsou závislé nejvíce na situaci a ekonomice, každý systém chce být sobecky existenčně úspěšný a tak je zde soutěž a boj o to co systémy milují a potřebují ke svojí existenci.
Vše je obrazně jako vystoupení v televizi, pokud vystoupíte v televizi v době, kdy lidi spí, tak bude vaše vystoupení sledovat minimum diváků, pokud budete prodávat zboží tam, kde lidi nemají peníze díky malým platům a nezaměstnanosti, tak prodáte minimum zboží, atd. Jsou situace, kde nelze uspět, a musíme proto hledat takové situace, kde lze existenčně uspět, nemá smysl zalévat plevel!

Jak správně začít naplno žít od nuly?

Na internetu a v knihovnách najdete mnoho informací o tom, jak správně začít od nuly, jenže rychle zjistíte, že tato teorie v praxi bohužel nefunguje, a že asi nikdo na světě neví, jak správně začít naplno žít od nuly?
Recept je jednoduchý a zní, pyšnost a lakomost, dobrota je totiž žebrota! Podrobil jsem analýze mnoho těch, co začínali od nuly, s stali se z nich dolaroví milionáři, u každého jsem našel pyšnost a lakomost! Pokud jsi pokorný a štědrý, tak nemáš naději na to, že z tebe bude dolarový milionář!
Konzumní realita je o soutěži a boji, vše co má zde ekonomickou hodnotu, o to se musí soutěžit a bojovat, to co je nehodnotné, je nám dostupné bez soutěže a boje! Podívejme se na prezidentské volby v USA, jak zde lakomí a pyšní kariéristi bojují o to, aby mohli dělat v USA prezidenta, pod maskou anděla, je skryt zlý čert!
Vše je zde pokrytecké divadlo, z dálky může čert vypadat jako anděl! Je třeba se naučit profesionálnímu pokrytectví, kdy z dálky budeme vypadat jako hodní andělé, a z blízka budeme zlými čerty. Je třeba pochopit, že myslíme a jednáme podle situace, a pokud žijeme v pokrytecké sobecké kultuře, nemůže od nás nikdo cizí násilně chtít to, abychom nebyli bezcharakterními pokrytci, co si jedno myslí a něco jiného říkají.
Dobrota je luxus, který si mocní a bohatí lidé nemohou dovolit! Proč zde jsou nezaměstnaní lidé, a lidi co pracují za ubohé mzdy? Nadbytek je založen na vytvoření nedostatku, aby mohlo mocné a bohaté centrum utrácet miliony dolarů za blbosti a luxus, tak musí zde být sociální ubožáci, co mají hlad a nemají kde spát.
Mocné a bohaté centrum lže a krade ve velkém, o tom to je, víte kolik miliard dolarů stojí USA jeden rok to, že mají pyšného a lakomého prezidenta? O tom to je, že jsme si rovní jenom ve smrti, konzumní společnost byla vždy uzavřená, pomocí; kast, tříd, ligy, ideologie, mafie, atd.

Ano, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli

Vše je konzumní systém, smrt je nahrazení starého konzumního systému, za nový konzumní systém, základem je zde ekologická recyklace, z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, ekologické recyklování je pevným bodem konzumního systému.
Mnozí věří na to, že duše po smrti těla dále zde existuje, duše opravdu po smrti těla existuje, ale ona existuje jenom v GVKB očistci, po 10 000 000 let! Existuje zde pro duše i GVKB ráj a tam se dostanou jenom duše, co si koupili GVKB odpustky svých hříchů. Víra je o tom věřit v GVKB posmrtný ráj, a koupit si odpustky na velmi dlouhou dobu. Ten kdo skepticky nevěří v GVKB ráj, ten je hříšný neznaboh, a čeká jej logicky pekelný očistec.
Mnozí namítnou, že věří v; náboženství, politiku, filosofii, vědu, logiku, pohádky, atd., a že to by jim mělo stačit k tomu, že se dostanou do ráje. Každá víra je klíčem k nějakému zámku, GVKB víra je klíčem k ráji, a ostatní víry jsou klíčem k očistci.
Z díla spatříte tvůrce, jenom GVKB vám ukáže pravdu kterou hledáte, žijete ve světě, kde hříšníci lžou a kradou! Proč je zde vše v depresi, a tak hříšníci konzumují drogy, a páchají zlo na sobě, nebo na svém okolí? Problémem je nedostatek praxe a nadbytek teorie, teorie nás v hříšníky proměňuje a do očistce toužení nás uvrhuje.
Teorie je obrazně jako program, který není v realitě otestovaný, a tak mají uživatelé s ním často problémy, když se program zhroutí, tak zjistíme, že programátor myslel, a jistě už nevěděl co je správné, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli. Myšlení to je hledání toho co je správné a vědění to je jistota v to co je správné, mnohdy otestování programu trvá déle než napsání programu, podívejte se třeba na operační systém Windows, ten se běžně opravuje mnoho let, po jeho uvedení do prodeje.
Humorné bylo u starých verzí restartování bez varování, kdy uživatel přišel často o rozpracovanou práci, díky neustálým aktualizacím co probíhali automaticky pro dobro uživatele Windows. Lidi dělají chyby o tom to je, následkem lidských chyb je zde deprese, co je to vlastně programování? Programování se podobá vaření jídla podle kuchařské knihy, nebo s použitím polotovarů, jsou kuchaři, co neumí vařit a jsou kuchaři, co umí vařit, z díla se pozná tvůrce, a každý začátek je těžký, a plný chyb.

sobota 30. července 2016

Ano, voda vždy uhasí každý oheň

Kritizovat je tak snadné, ale něco hodnotného vytvořit, o je už obtížné, z díla je spatřen tvůrce, je třeba si uvědomit, že to, že dílo nesmí být mrtvé, je třeba dílo neustále přizpůsobovat našim konzumním potřebám, to co bylo včera správné to dneska už může být chybné, svět ve kterém žijeme je o změnách jenom smrt je zde jistá a vše ostatní je zde nejisté, politické a náboženské ideologie to je módní konzumní záležitost, a konzumenti nemají zájem o to, co už není v módě.
Nutit konzumentům násilím politiku a náboženství, co už není v módě to ekonomicky nefunguje, jenom to vede k násilí a problémům. Konzument je pánem, kterému musí sloužit politika a náboženství, podívej se do přírody, zde se vše automaticky přizpůsobuje konzumentům, a proto v přírodě nejsou krize. Každé násilí vyvolá odpor, a nakonec je násilí eliminované, voda vždy uhasí každý oheň.
Každá doba má své pevné body, kolem kterých se točí, v minulosti byl tím pevným bodem průmysl, dneska je tím pevným bodem obchod. To co je složité, je velikým zdrojem hodnot, a obchod je dneska mnohem složitější než průmysl, proto je zde logicky snaha, přesunout průmysl do Číny, a jiných zemí kde je levná pracovní síla. Národy, které umí obchodovat jsou bohaté, a lidem se zde dobře žije, pracovat v dnešní době jenom rukama, to je to poslední o co lidi ve vyspělých národech stojí.

pátek 29. července 2016

Ano, paraziti se nesmí rychle rozmnožovat

Proč v civilizaci je snaha o to, aby zde bylo vše umělé, mnohé z dálky vypadá jako pravé a zblízka poznáme, že je to umělé, pokud to bude postupovat rychle evolučně dále tak si ani neuvědomíme to, že je zde umělý člověk z umělé hmoty, s umělou inteligencí, vyrobený v továrně umělými lidmi, s umělou inteligencí, všude slyšíme o tom, že je třeba škrtat zbytečné náklady, a tak se všude; optimalizuje, automatizuje, digitalizuje, atd. následkem je logicky bída a nezaměstnanost, blbá nálada má za následek násilí a konzumaci drog.
Z minulosti víme, že ekonomické a politické krize jsou jako třaskavina, která může explodovat v revoluci nebo válku, v poslední válce se na města házeli atomové bomby a stavěli se veliké plynové komory, kde se lidi vraždili po milionech, je třeba objektivně přistoupit k současným ekonomickým a politickým globálním problémům a nezavírat zbaběle před problémy oči. Vytvářet práci, která nepřináší objektivní zisk je cesta do pekla, je třeba vyřešit prioritně globální přelidnění, které způsobuje ekonomickou emigraci ze zaostalých národů do moderních národů.
Základem je výchova dětí, je třeba všechny děti odebrat rodičům od narození do 21 let a svěřit je do výchovy centrálního výchovného ústavu v USA v Silicon Valley, zde se děti rozdělí podle kvality a děti co zde budou mít malou kvalitu, budou ekologicky optimálně eliminované, protože není ekonomické je vychovávat. Matka se po porodu nepodívá na svoje dítě, a tak nebude mít problémy s jeho drahou výchovou, a bude moci jít okamžitě pracovat pro společnost, rodiče všech dětí budou muset na svoje děti platit logicky veliké alimenty, aby si uvědomili, že plození dětí není levná záležitost.
Rodiče eliminovaných dětí dostanou dopis, který jim oznámí to, že jejich genetický produkt, nedostal globální certifikaci kvality, a tak byl eliminován. Tím už nebudou muset platit veliké alimenty, což bude pro chudé rodiče dobrá zpráva. Takto se eliminuje; přelidnění, degenerace, zaostalost, nemoci, náboženství, politické systémy, kultury, rituály, pověry, dezinformace, jazykové problémy, atd. globální zájem je nad zájmem jedince, lidi musí pochopit konečně to, že paraziti se nesmí rychle rozmnožovat.

Ano, bude líp, když zde už člověk nebude

Člověk budoucnosti bude jenom z umělé hmoty a řízený umělou inteligencí, vše co je přirozené, to je nahrazováno tím co je umělé, nemá logiku se snažit napojit umělou inteligenci, na genetické tělo, logiku má napojit umělou inteligenci, na umělé robotické tělo, genetický člověk bude zde už zbytečný. Podívejme se na elitu, co nám vládne, a porovnejme jejich dílo s dílem robotů, elita myslí už jako roboti, a jedná s pracujícím jako s roboty, je tedy jenom logické to, že brzo dojde k tomu, že zde místo lidí budou jenom roboti, s umělou inteligencí, roboti budou pracovat jako roboti, a roboti vyrobí v továrně nové roboty.
Vše je zde evoluční proces, ve kterém nové nahrazuje staré, úspěch je v evoluci na prvním místě, a roboti pracují lépe než lidi. Zatím je zde problém s umělou inteligencí programy se musí naučit vnímat realitu a převádět realitu do databáze, jde o optimální digitalizování reality jakousi komprimaci surových informací, které se očistí od toho, co nemá hodnotu, právě zde je problém poznat co má a co nemá hodnotu, hodnoty jsou velmi relativní a závislé na mnohém. Obrazně je to, jako když chcete velikou odbornou knihu, popsat objektivně několika větami.
Mobilní telefon bez operačního systému vydrží nabitý dlouho, a funguje rychle bez chyb, je třeba opustit tedy řešení pomocí složitých operačních systémů, a začít vytvářet systémy na míru pro aplikaci, je to sice drahé a časově náročné řešení, jenže jiná cesta není. To vše povede ke vzniku specializovaných robotů, co budou mít i specializovanou umělou inteligenci, tento specializovaný robot bude mít talent pro svojí úzkou specializaci, a tak bude pracovat lépe než univerzální robot. Lidová moudrost využívá informace, které jsou zbavené hloupostí a tak jedna věta může popsat něco co je velmi složité, třeba myšlenka, dobrota je žebrota, jasně lidem odhaluje to, že konzumní společnost lakomá a sobecká je.

Ano, peníze z reklamy nikomu nesmrdí

Komu není rady tomu není pomoci, proč hlupáci odmítají moudré rady a tak jim už není pomoci, příčinou je zde strach který neumí překonat, podívejme se třeba na ekonomiku, abychom mohli zde žít musíme mít to, co milujeme a potřebujeme, ekonomika je tedy prioritou pro vše co je zde živé, je ekonomické myslet více na sebe než na to co je nám cizí protože v nouzi nám to co je cizí nepomůže.
Vše je zde evolučním experimentem a tak se mnohé nepovede a tím zde jsou problémy, naše myšlení je v klidu, pokud zde není hlad, a jsme nasycení tělesně a psychicky, s příchodem hladu, přichází neklid a tím i problémy, a psychické nemoci. Podívejme se do praxe, protože teorie je nudná, dneska do půlnoci má každý možnost si zdarma nainstalovat Windows 10 pokud má legální Windows 7 nebo Windows 8, proč mnoho lidí si nechce nainstalovat Windows 10, když je to zdarma a bez práce.
Vysvětlení je ve strachu ze změny, hlupáci se podobají zaostalému náboženství, a budou hloupě tvrdit, že je země placatá a že není kulatá. Jenže země je kulatá a otáčí se okolo slunce, na nebi není Bůh, který používá blesky, když se na lidi zlobí, je třeba pochopit, že život je o tom, nebýt hlupákem. Ten kdo není hlupákem, ten je zde ekonomicky úspěšný, a tak se zde i má dobře, protože poznal to, co druzí potřebují, a tak jim to nabídl. Ekonomika je o nabídce a poptávce, zamysleli jste se nad tím proč je Windows 10 nabízen rok zadarmo?
Rozhodně to není proto, že by Microsoft uznal to, že mnoho v minulosti hřešil, tím že prodával lidem programově a vzhledově ubohé verze Windows, sebekritika se zde nekoná, příčina je jinde, příčinou je sběr dat o uživatelích počítačů, nejde zde o špehování a trestání lidí za to že dělají na počítači něco zlého, jde zde o vytvoření inteligentního operačního systému, který bude konkurovat firmě Gogole a našemu Seznamu, vyhledávání v internetovém prohlížecí je veliký obchod, a pokud Microsoft eliminuje konkurenci, tak získá obrovské bohatství z globální reklamy.
Budeme informace hledat a internetu bez internetového prohlížeče, Microsoft pochopitelně zvýhodní ty, co si zaplatí za reklamu, bude zde cílená reklama, protože Microsoft bude mít informace, o každém majiteli počítače. Logicky konkurenční operační systémy se rychle přizpůsobí, a budou dělat to samé, co dělá Windows. Soukromí uživatelů počítačů bude eliminované, protože peníze z reklamy, jsou na prvním místě.

čtvrtek 28. července 2016

Je třeba vědět co zákazníci nejvíce potřebují

Proces zastarávání je možné nejvíce pozorovat u elektroniky, vše je dneska závislé na elektronice, a staré analogové systémy, nahrazují digitální systémy, období magnetofonových a filmových kazet skončilo definitivně, stejně tak skončili i diskety. V současnosti končí CD a DVD přehrávače a lidi si vše stahují z internetu, všude dneska vidíte lidi jak mají v ruce mobilní telefony a poslouchají hudbu ze sluchátek. Sám jsem nedávno podlehnul a zakoupil si velikou 4K televizi a k ní připojil nový veliký počítač ve kterém je Windows 10 a místo klasického DVD byl operační systém na USB Flash disku. Byl zde i graficky zcela nový BIOS, dokonce tam byla i nabídka jazyků, čeština zde ale nebyla, ani jsem moc nevěřil tomu, že tam čeština bude.
Většina běžných uživatelů nikdy v životě ani BIOS u svého počítače nespatřila, protože si koupili počítač s nainstalovaným Windows. Zjistil jsem to že jde Windows 10 nainstalovat do Apple počítače, což mnozí majitelé Apple považují za zradu víry, a nejraději by mě upálili jako kacíře na hranici. K čemu je mě u Apple hezké rozhraní operačního systému, když je zde nedostatek praktických programů a navíc je zde jiné rozložení klávesnice a jiné klávesové zkratky. Vše je o tom co zákazníci skutečně potřebují a pokud něco už zákazníci nepotřebují tak je chybou to vyrábět a prodávat.

Ano, každý chce být první v cíli

Zvířata se rozmnožují pomocí sexu a inteligentní systémy se rozmnožují pomocí lásky, sex je v rovině tělesné a láska je v rovině psychické, rozdělujeme se tedy podle priorit, ubožáci s minimální inteligencí mají za prioritu tělesný sex a inteligentní lidé mají za prioritu lásku.
Láska proměnila opici na člověka, čím více je v člověku lásky, tím více je on člověkem, láska je sex v rovině psychické, místo dotyku nahých těl se zde dotýkají nahé duše. Z tělesného sexu se rodí tělesné bytosti, z lásky se rodí umění, které nám dává potěšení. Umění se liší od řemesla v tom, že umělci mají talent, kdežto pro řemeslo není potřebný talent.
Problémem umění se stalo to, že je umění na prodej, jakmile se umění stává zbožím, které je na prodej, tak se z umělců stávají obchodníci a podnikatelé, následkem je to, že umění je jenom na povrchu, a pod povrchem je řemeslo. Umění dneska připomíná rychlé občerstvení z USA, všichni spěchají a tak se spokojí s rychlým uměním, které konzumenty rychle umělecky nasytí.
Každý chce být první v cíli, protože tak je úspěšný, jenže najednou následuje problém, a člověk skončí v nemocnici, nebo rovnou v krematoriu. Blogy a sociální sítě ukazují v nahotě to, jak se z lidí stávají zvířata, co myslí jenom na uspokojení zvířecích potřeb, a nemají už žádnou potřebu po přirozené lásce a spokojí se s rychlým levným uměním.

Ano, jenom naivní hlupák ještě věří tomu, že bude už brzo zde líp

Ano, smrt eliminuje problémy, jenže toto jednoduché násilné řešení lidem nevyhovuje, a chtějí svoje problémy eliminovat, aniž by zemřeli, zdrojem problémů jsou chyby v nás a okolo nás, chyby jsou následkem mnoha příčin, je snadné opravit chyby, co jsou na povrchu a je nesnadné opravit chyby co jsou skryté pod povrchem, nejčastější chybou co je skrytá pod povrchem je složitost způsobená univerzálností.
Podívejme se na telefony, jednoduché telefony bez operačního systému fungují bez problémů a vydrží i nabité velmi dlouho. Neustále se snažíme o vytvoření složitých univerzálních centrálních systémů, a tyto systémy z nás dělají ubožáky, je třeba přejít na jednoduché specializované systémy vytvořené přímo pro jednoho člověka tak aby on mohl mít jednoduchý život.
Podívejme se třeba na školství, které je chybné, když někdo ukončí vysokou školu, tak zjistí, že nemůže nalézt zaměstnání, protože nemá praxi. Veškeré aktivity státu jsou chybné, protože stát má centrální monopol, a tak se optimálně už nezajímá o to, co lidi objektivně potřebují!
Obrazně zde slepý vede slepé a to nemůže fungovat, podívejme se do minulosti u politiky a náboženství, spatříme jenom samé násilí, pomocí kterého se snažili bohatí lidé zde získat násilím výhody a jistoty, tím ovšem chudáky uvrhli logicky do nejistoty a nevýhodné situace.
Koncentrační tábory s plynovými komorami, atomové bomby, miny, terorismus, fanatismus, veliké dluhy, nezaměstnanost, prostituce, mafie, drogy, dezinformace, nekvalitní potraviny, ekonomická emigrace, inflace, konflikty, revoluce, války, atd. to je realita, ve které žijeme, svět se stal pro lidi konzumním očistcem a jenom naivní hlupák ještě věří tomu, že bude už brzo zde líp.

Je Miloš Zeman starým hercem, kterého už nikdo nepotřebuje?

Hodnota člověka je v tom, že jej společnost potřebuje, protože je to hodnotný člověk, který vytváří objektivní hodnoty, z díla se pozná tvůrce, pokud porovnáme svoji ekonomickou situaci s; Polskem, Slovenskem, Maďarskem, atd. zjistíme, že jsme na tom stejně, a že tedy nám není lépe, jak nám politici už dlouho slibují, a tak máme blbou náladu, a konzumuje na blbou náladu pivo a cigarety. Proč jsme pořád na slepé koleji, a není zde snaha jet rychle ekonomicky dopředu, aby zde rostla naše ekonomika, a my už neměli blbou náladu.
Problémem je veliký stát, který se skládá jenom ze starých kariéristů, potřebujeme malý stát, ve kterém už nebudou staří kariéristé, ale vše zde budou řídit jenom počítače a programy, všude dneska dochází k optimalizaci a automatizaci, náklady se všude ořezávají na kost, a stát pořád funguje jako by zde byl středověký feudalismus, a staří zdegenerovaní feudálové, zde vše ovládají ze svých feudálních zámků a hradů pomocí svých sluhů, a svoje nakradené peníze si ukládají do daňových rájů.
Stát je ekonomickou černou dírou, která pohlcuje naše peníze, stát je logicky sobecký parazit, protože parazit se má dobře, díky hostiteli, na kterém sobecky parazituje. Stát nemůže být dojnou krávou pro lenochy a ubožáky, stát musí být inteligentním mozkem, který amatérsky nechybuje, jde o to, aby stál, zajistil zde to, že už se zde nebude krást a lhát pomocí moderní vědy a techniky, musí skončit dlouhé období, kdy jsme byli pro bohaté státy, jenom ubohou malou banánovou republikou.

středa 27. července 2016

Ano, víme, jak vše funguje

Vše funguje díky potřebě, to co zde není potřebné, to nefunguje, stát zde není potřebný a tak nefunguje, nemá tedy logiku a smysl se snažit stát nějak transformovat, nebo staré politiky za nové nahrazovat. O tom co je potřebné rozhodují konzumenti, nemůže o tom rozhodovat monopol nebo politici, narůstající blbá nálada, je způsobená blbci co nám vládnou, ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy. Je potřeba hledat nový konzumní systém, který umožní optimálně eliminovat stát jako nefungující centrální organizaci. Konzumenti potřebují výhody a jistoty, dávat konzumentům místo výhod a jistot jenom sliby o tom že bude jednou lépe, to už nefunguje.
Kariéristi, odejděte ze svých státních funkcí, bez vás to zde bude fungovat lépe. Je třeba decentralizovat kapitál, aby se zde stala rodina základem společnosti, nemůže být základem společnosti bezcharakterní kariéristická politika, která z lidí dělá ubožáky. Podívejme se na to, jaké velké hodnoty dělník vyprodukuje a jak malý plat on dostane, fyzická práce je dneska pro lidi trestem, a proto je tolik zdaněná, jako by to byla tvrdá droga. Je třeba předat moc a bohatství počítačům, vše jde naprogramovat, tak jako se bouří vězni ve vězení, tak se dneska začínají bouřit i pracující, a nic zde nepomůže posílení policie a armády.

Ano, já jsem se zbláznil

Poslední dobou se zde vše zbláznilo, a pokud to s blázny nejde po dobrém tak se to musí řešit po zlém, zavede se globálně kontrola psychického stavu lidí, a ten kdo nebude psychicky normální, ten se optimálně eliminuje, bláznů je na světě jako much, a eliminovat mouchy je správné. Kontrolu normality budou provádět počítače, podle programů, zájem celku je nad zájmem jedince, prevence je levnější než řešení toho co zde blázni způsobí za problémy.
Nová digitální doba si žádá normální lidi a nemůže si dovolit blázny, se kterými zde jsou problémy. Nároky na to co je normální se budou neustále zvyšovat, až po několika letech zde nebudou na světě lidi a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti protože roboti jsou normální a tak pracují jako roboti. Takto konečně zvítězí normalita nad blázny, co jsou zlí a nemají mě vůbec rádi.

Kdy se budeme mít ekonomicky líp?

Slova bez činů nemají žádnou hodnotu, stejně tak nemá cenu zalévat plevel, lidi dělají chyby, a následkem je to, že mají problémy, z díla je spatřen tvůrce, podívejme se na dílo mocných elit, co nám zde neustále pyšně sobecky vládnou, dílem elit je vždy jenom blbá nálada, protože elity se skládají jenom z pyšných blbců. Zjednodušeně jde zde jenom o hodnotné zdroje, aby zde mohlo cokoli ekonomicky fungovat, tak to potřebuje hodnotné zdroje.
Pokud je zde všude dluhové otroctví, tak to logicky znamená nedostatek hodnotných zdrojů, pro národy a rodiny, lidí je na světě už jako much, a každých padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobí. Veliká emigrace lidí co nemají bílou pleť, do míst kde žijí lidi s bílou pletí, je způsobená především přelidněním u zaostalých kultur, kulturně zaostalí Romové nám ukazují to, že optimální začlenění těchto lidí co nemají bílou pleť, do vyspělé konzumní civilizace, to je naivní utopie.
Lidi co nemají bílou pleť jsou velikým problémem, protože jsou evolučně zaostalí, a není, je možné změnit a jejich zaostalost eliminovat. Je třeba zavést konečně u lidí certifikaci kvality, každý člověk na světě dostane pod kůži čip, a pokud neuspěje každý rok na certifikaci kvality těla a inteligence tak bude optimálně eliminován. Pokud takto eliminujeme degeneraci a přelidnění tak se lidi budou mít konečně líp a tak láska zvítězí nad nenávistí.

Degeneruje to co evolučně nebojuje

 1. Vyspělé civilizace jsou vytvářeny inteligentními lidmi. Pokud by se společnost skládala jen z inteligentních lidí a opírala se jen o fakta, rozum a morálku, její kultura by nikdy nezemřela. Stále by se jen rozvíjela, skrze; vědu, technologii, kulturu, moudrost, prosperitu a harmonii spojující pokrok s řádem. Od počátku věků má však konzumní civilizace několik velkých nepřátel.
 2. O to mocnějších, že jsou pevně zakořeněny jak v samotném řádu světa, tak v samotné lidské psychice a přirozenosti. Rozvinutá společnost je složena z inteligentních a hloupých lidí, inteligentní elity mají díky sobectví tendenci k násilné regulaci sexuality, k rozvoji kariéry a omezování genetické reprodukce. Nabývání výhod a jistot ale vede ke; zpohodlnění, luxusu a odvádění pozornosti od rodiny a rození potomstva. Ženy z inteligentních elit často omezují reprodukci.
 3. Úpadek porodnosti mezi inteligentní elitou, byl hlavní příčinou zmizení nejschopnějšího lidu co má přirozenou autoritu, který vytvořil moderní civilizaci a konzumní impérium. Vůdčí inteligentní element, jehož schopnosti byly pro vytvoření a udržení optimální civilizace a impéria klíčové, byl takto zničen. A když zmizel, vzal si s sebou civilizaci do hrobu. Naopak spodina díky své nízké úrovni inteligence, sebeovládání a morálky dává snadněji průchod svým pudům a emocím.
 4. To vede k sexuální nevázanosti a promiskuitě nízkých tříd a jejich vysoké porodnosti. Když však civilizace dosáhne určitého stupně technologie a bohatství, selekční tlaky přestávají fungovat a porodnost i počet přeživších dětí z nekvalitních zdrojů vzrůstá. Civilizace může za snižování genetických kvalit populace. A o čím vyspělejší civilizaci se jedná, tím silnější destruktivní trendy jsou a tím více se přibližuje vlastnímu konci.
 5. Vyšší, kulturnější a vyspělejší civilizace mívají nižší porodnost než zaostalé civilizace. Rasy s vyšší inteligencí mívají nižší porodnost než rasy s nižší inteligencí. Populační přebytky ze zaostalých kultur s nulovou inteligencí, se tlačí do kulturních oblastí s vyšší inteligencí, jejichž populace vymírá a prostor se vyprazdňuje.
 6. Od počátku věků tak bývá obvyklým scénářem, že domácí inteligentní rasa upadá, vymírá, je zaplavována imigrací cizích ras, obvykle s nižší inteligencí, mísí se s nimi, společnost je dezintegrována na domácí populaci a přistěhovalce, domácí elity a střední třída mizí, domácí populace se integruje s imigranty, společnost je zaplavena domácí i cizí spodinou. S početním úpadkem domácí populace i jejích genetických kvalit a nárůstem méně inteligentních přistěhovalců a míšenců upadá i sama civilizace, i když až se zpožděním.
 7. Progres, který se opírá o menšinu ubývajících tvůrčích lidí a v minulosti dosažené výdobytky, může pokračovat desetiletí, někdy i déle poté, co začala kvalita, kvantita a homogenita domácí populace upadat. Ale jak úpadek pokračuje, zákonitosti demografie a genetiky začnou převažovat a civilizační progres se zastaví. Po nějakou dobu se však udržuje civilizace alespoň na dosažené úrovni.
 8. Jak však kvalita a homogenita populace upadá ještě hlouběji, není po jisté době už schopna civilizaci udržet ani na úrovni dosažené předcházejícími generacemi. Civilizace pak upadá do zaostalosti, chudoby a chaosu, kolabuje a nakonec navždy mizí. Až na pár výjimek tímto způsobem, jen s různými obměnami a kombinacemi zmíněných vlivů a procesů, zmizely všechny velké civilizace minulosti vždy vytvořené jenom inteligentními lidmi.
 9. V minulosti se stávalo, že kulturnější populace byla pobita nebo vyhnána početnější a zaostalejší masou, skrze invazi nebo povstání. Motivem bývá opět kořistnické prospěchářství, agresivita zaostalých populací, nebo destruktivní sociální ideologie. Ale jsou zde i další okolnosti, k udržení civilizace nepřátelské. Nejsou to jen jasná pravidla genetiky, demografie a obecné vlivy inteligence a lidské přirozenosti. Jsou to i konkrétní charakteristiky lidí, které se projevují zejména ve vyspělé společnosti.
 10. Jak bylo řečeno, rozvinutá společnost je složena z elity a ostatní masy lidí, která je dále rozdělena na několik tříd. Pro většinu lidí je přirozená větší či menší míra prospěchářství, které je buď čistě individuální, nebo skupinové, odvíjející se od příslušnosti jedince k nějaké skupině. Pro elitu je charakteristická; inteligence, tvořivost, iniciativnost, atd., které jsou hodnotnými lidskými vlohami.
 11. Nicméně, mohou být použity i velmi negativním a destruktivním směrem. Pro masy, zejména jejich nižší třídy, je charakteristická větší či menší míra omezenosti, podprůměrné inteligence, neodpovědnosti, lenosti a pasivity. Mezi nízkými třídami a spodinou je vysoký výskyt sociálních patologií, mentální zaostalosti a celková sociální dezintegrovanost a kulturní zaostalost, potenciální hrozby každé civilizaci. To jsou základní psychologické vzorce, jimiž se vyznačuje každá vyspělejší sociálně diferencovaná společnost, a které se odvíjejí od přirozeného rozdělení vrozených vloh v populaci.
 12. Obecným základem a základem přežití každé vyspělé civilizace je inteligentní elita a udržování stabilního území, na němž společnost žije. Elita dává před zachováním svého národa často přednost vlastnímu prospěchářství týkajícímu se moci a bohatství, díky své inteligenci si vymýšlí nové ideologie, mající předělat svět, podle jejich sobeckých představ, a které se vyznačují touhou zničit přirozený řád, odvíjející se od logiky.
 13. A s vysokým stupněm civilizace elita degeneruje směrem k změkčilosti, jejímž nejlepším příkladem je USA. Masy se pak kvůli své nižší inteligenci, pasivitě, manipulovatelnosti a prospěchářství stávají figurkami na šachovnici sobeckých elit, které je ve jménu svého prospěchářství, ideologií nebo kvůli pseudohumanistické změkčilosti využívají. Kupříkladu se pod vidinou úspěchu se masy snadno nechávaly vmanipulovat do revolucí a válek, které pak způsobily ničení hodnot.
 14. Už první vyspělé civilizace byly zasaženy egoismem elit, které hnaly ubožáky do revolucí a nekonečných válek. Za Napoleona se Francie vydala dobývat svět; během válek po celé Evropě přišla o miliony mužů, často těch nejlepších, a na konci válečné éry se její populace propadla a natrvalo ztratila demografické a ekonomické evropské prvenství. Řím nezničili barbaři, morální dekadence, hospodářský kolaps ani přebujelé daně a byrokracie, jak se tvrdí.
 15. To byly jen symptomy skutečného problému. Řím byl zaplaven „chudými duchem“ z řad cizinců, otroků a proletariátu domácího obyvatelstva. Římská říše se stala zdegenerovaným multikulturním a multietnickým obrem, v jehož kotli se původní Římané dokonale rozpustili. Kolaps římské civilizace a zmizení římského národa se staly nevyhnutelnými.
 16. Rostoucí daně a přerozdělování byly populistickou odpovědí zbývající elity na materiální chtivost nízkých tříd a na potřeby rostoucí armády ve snaze udržet si moc a udržet pořádek. Hospodářský úpadek, narůstající chudoba a morální dekadence byly způsobeny úpadkem genetických kvalit populace. Rostoucí anarchie kvůli množící se spodině vyvolala tlak ze strany státu po větší míře kontroly a byrokracie k zachování řádu. Ale žádné systémové opatření nemohlo změnit skutečnost, že genetické kvality se z populace vytratily.
 17. Podobně i Egypt pozdější doby Nové říše, kdy expandoval do světa, doznal změny v definici národa. Egyptská národní hrdost byla nahrazena kosmopolitismem a brzy byl zaplaven cizinci ze zaostalejších etnik. Původní egyptský národ zmizel a stará egyptská civilizace se zhroutila navěky. Dokonce už egyptští faraoni prvních dynastií za Staré říše začali do země zatahovat první cizince, většinou černochy, jako levnou pracovní sílu pro své stavby a jako vojáky pro své mocenské cíle.
 18. Zatahování cizinců jako levné pracovní síly a žoldnéřů z důvodů krátkozraké ziskuchtivosti, mocichtivosti a válkychtivosti je jedním z nejdůležitějších vlivů při pádu velkých civilizací minulosti. Moc je jedním z nejsilnějších motivů lidského jednání a jsou lidé, kteří o ni usilují za každou cenu. Vybíjení se navzájem v bojích o moc většinou zasahuje ty nejlepší z národa ty, nejinteligentnější a nejagilnější, kteří o moc často usilují.
 19. Car Ivan Hrozný dal pobít většinu šlechty, aby nebyla jeho moc ohrožena. Na Britských ostrovech za války růží se skoro celá stará aristokracie vybila navzájem. V českých zemích byla inteligence několikrát těžce zasažena perzekucí, vězněním i popravami kvůli mocichtivosti představitelů cizích zemí, kteří chtěli, aby byl národ bez vůdců a snadněji ovladatelný. A ještě více přímo nepostižených příslušníků elity samo uteklo před nesvobodou.
 20. Stalo se to po Bílé hoře, za protektorátu i za komunismu, který se zde udržel tak dlouho hlavně díky mocichtivosti bolševiků v Moskvě. Mocichtivost elit se velmi negativně projevuje v diktaturách, kde neomezení vládci mohou bez zábran potlačovat jakýkoli odpor. To samozřejmě vede ke ztrátám nejen mezi elitou, ale může to početně zasáhnout i národ jako celek. Mnoho lidí z různých národů skončila na popravišti, nebo zemřelo v pracovních táborech jen proto, že se dopustili odporu, vůči totalitní vládě ve své zemi.
 21. Také komunisté způsobili smrt mnoha milionů lidí. Mocichtivost elit i ovládaných mas někdy dokonce úplně zničila celé vyspělé civilizace i s jejich populací. Elity se také nejvíce pouštějí do nebezpečných dobrodružství, z nichž se mnohdy už nevrátí a ochuzují národ o své kvality. Odliv elity, která vždy vyniká nad průměrnou masou energií a aktivitou, v rámci zahraničních válek, kolonizací a imperiálních expanzí je dalším vlivem, který dysgenicky poznamenal mnohé národy.
 22. Někdy tento proces může zajít tak daleko, že civilizaci to stojí život. Lidé z vyspělých civilizací mají i tendenci se vyhýbat manuální práci a vůbec činnostem s nižšími výdělky. Dávají přednost přílivu cizinců, aby to dělali za ně. V dřívějších dobách byly některé vyspělé civilizace dokonce úplně závislé na otrocích a cizincích; vyspělé a civilizací změkčilé národy zaplavily vlastní zemi masami cizinců, aby na ně pracovaly.
 23. V pozdějších dobách se národ stává i obecně změkčilým, „překultivovaným“, a zejména jeho elity pak často začínají hlásat ideologie utopického humanismu o bratrství všech lidí bez rozdílu, rovnostářství, solidaritě s chudými národy a žádoucí „obohacující“ imigraci. Současné západní elity jsou přehnaným humanismem naprosto ochromené.
 24. Elity pro zisk moci a bohatství mnohdy i cíleně podporují růst nižších tříd a přistěhovalectví, čímž však jen dále stimulují dysgenický trend, míšení a vytlačování domácí populace, jedny z hlavních příčin zániku civilizací. Vládci chtějí moc, popularitu a bohatství. Ekonomická elita chce bohatství a zisk. Představitelé vládnoucího náboženství chtějí vliv, úctu a profit. Tedy vládci chtějí ovládat co nejvíce lidí, chtějí daňové poplatníky a vojáky, ekonomická elita chce dělníky, pracovníky a zákazníky, klérus chce povolné ovečky a plátce desátek.
 25. I to přispívalo v minulosti ke snižování genetických kvalit populací, které vytvořily velké civilizace. Dodnes platí, že církve a sekty přitahují lidi se spíše nižším vzděláním a zároveň je nabádají k vyšší plodnosti. Populistické sociální programy a podpora porodnosti státem, které jsou plošné a nezohledňují kvalitu, zvyšují porodnost hlavně u nízkých vrstev, které rození dětí berou jako příležitost k obohacení (Romové).
 26. Politické elity často podporují imigraci ke zvyšování počtu obyvatel a ekonomické elity chtějí přistěhovalce jako levnou pracovní sílu ke zvýšení zisků, přičemž zcela zapomínají na otázku genetických kvalit a odlišnou rasovou i kulturní identitu přistěhovalců. Na scéně historie se brzy zjevil další nebezpečný fenomén, který zasáhl demografické počty i genetické kvality některých národů, a to ideologický fanatismus.
 27. Kvůli náboženským válkám, které vyvolali náboženští fanatici a do nichž se masy nechaly vmanipulovat, a kvůli následné mocichtivosti a ziskuchtivosti, které se s nimi vždy pojí, přišla bílá rasa o obrovské množství lidí. Především za třicetileté války v první polovině 17. století, která zpustošila část Evropy, v některých oblastech, zejména dnešního Německa, dosahovaly ztráty třetiny, možná až poloviny obyvatel.
 28. Už předtím kvůli náboženské nesnášenlivosti byly v rámci husitských válek zpustošeny české země a populační ztráty, navíc se opět týkající spíše kvalitnějších segmentů populace, dosahovaly možná až celé poloviny obyvatel. Husité v 15. století v českých zemích zmasakrovali podstatnou část elit. Jakobíni v 18. století zdecimovali starou francouzskou aristokracii. Bolševici ve 20. století vybili velkou část nejnadanější části ruského národa.
 29. A zasáhli i výkvět jiných národů, například na Ukrajině. V Katyni povraždili výkvět polského národa. Německý nacismus rovněž postihl tamní elitu. Kulturní revoluce v Maově Číně, zasáhla vzdělanou část národa. V Kambodži Pol Pot ve svém hrůzném rovnostářském experimentu zlikvidoval prakticky celou vyšší i střední třídu. Vysoká inteligence elit, ač je obecně velmi cennou vlohou, se tak může pro národ stát velmi nebezpečnou, pokud ji začnou užívat k obhajobě amorálních cílů nebo k vytváření a obhajobě ideologií, které jsou pro národ destruktivní.
 30. Ideový fanatismus v náboženství a politice ilustruje věčný problém lidstva, sklon k utopickým idejím a vizím, kterým velmi často dává přednost na úkor skutečných fakt a z nich rozumem vyvozených závěrů. Ideologický dogmatismus a omezenost fanatiků a ignorantů se nejfatálněji projevuje právě neschopností zamezit vlivům vedoucím k úpadku civilizace, i když fakta a závěry rozumu jsou zcela evidentní.
 31. To se projevilo již mnohokrát, počínaje právě náboženskými fanatiky v minulosti a konče dnešními politicky korektními dogmatiky. Destruktivní ideologie vyznávané fanatiky z elit a zmanipulovanými masami ničí civilizaci buď nevědomky, jako komunismus nebo křesťanská inkvizice, nebo ji ničí dokonce cíleně, i když si to nejsou ochotny připustit, jako dnešní pokrytecká ideologie.
 32. A vždy posilují atmosféru ignorance, kde se dogmatikům neuznávajícím fakta a rozum dobře daří a manipuluje masy. Fanatici parazitující na omezenosti mas a to všechno má na civilizaci vždy velmi destruktivní vliv. Dnešní pro bílou rasu naprosto destruktivní ideologie hlásající rasovou uniformitu, univerzalismus, rovnostářství a multikulturalismus je svou nesnášenlivostí, omezeností a neschopností uznat fakta jen novodobou obdobou křesťanské inkvizice dávných časů.
 33. Nejobecnějším a fatálním vlivem při pádu civilizací, společným jmenovatelem tohoto temného jevu, je absence povědomí o objektivní identitě, udržení genetických kvalit a nutnosti existenčního přežití. Absence uvědomění těchto zásadních věcí nebo jeho ztráta je obecně nejpodstatnějším vlivem při pádu velkých bílých civilizací minulosti. Tato nevědomost se univerzálně pojí s připuštěním všech uvedených příčin, které způsobily zánik národů a jejich kultur.
 34. Kdysi, bez moderních poznatků vědy, si nebyli lidé vědomi fatálních důsledků rasy a genetiky na společnost a civilizaci. Nakonec však bariéry padly, zvítězil univerzalismus a bílí zakladatelé civilizací byli pohlceni barevnou masou, co není inteligentní. Dnes je na obzoru dalším kolaps, jehož stín se dnes vznáší nad Západní civilizací a bílou rasou. Vymírání bílé populace a masová imigrace co není bílá, ze zaostalého světa, a míšení s přistěhovalci, ničí bělošský genofond a kvality, které stojí za vznikem velkých civilizací.

Kvalitní civilizace se musí skládat z kvalitních lidí

Prioritou je pochopit, co nám v naší situaci přinese úspěch, spojený s výhodami a jistotami, obrazně si představte, že hledáte ve velikém městě člověka, se kterým budete v partnerském vztahu dlouho žít, není to jednoduché a snadné, takového člověka najít, nikdo nemá na čele napsáno to jaký on objektivně je a co miluje. Život je o tom vědět co hledáme, a vydržet to dlouho hledat, většina lidí neví, co má hledat, a pokud ví, co má hledat, tak to zase nevydrží dlouho hledat.
Podívejte se na naši vládu, nevěděli jsme, jaké lidi do vlády máme hledat, a následkem je to že nám vládnou ubožáci, po kterých házíme vajíčka, a ukazujeme jim červené karty. Stejné je to i s výběrem naší specializace, kterou budeme dlouho zde profesionálně dělat, pokud ve svém životě neustále potřebujeme informace a programy, musíme jistě vědět, jak je nalézt a získat optimálně, hledání informací a programů je vždy otázkou naší inteligence, proč mnoho lidí má malou inteligenci, a tak nedokáže hledat informace a programy optimálně?
Hloupé děti mají hloupí rodiče, je třeba začít globálně s kontrolou porodnosti a zavést certifikát kvality u každého dítěte, certifikát kvality se bude od narození do 18 let dítěte, každý rok obnovovat, a pokud nebude mít dítě platný certifikát kvality, tak se bude dítě eliminovat. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit evolučně produkovat to, co není geneticky kvalitní, lidi musí konečně pochopit to, že kvalitní člověk je zde prioritou, kvalitní civilizace se musí skládat z kvalitních lidí, co jsou zdraví a inteligentní.

úterý 26. července 2016

Ano, je třeba nenávist nahradit láskou

Řešení je jednoduché, budou zde globálně měsíční testy na to, kolik je v člověku lásky, a ten kdo v testech neuspěje, ten bude ekologicky eliminován, jako genetický zmetek. Současnost je v ekonomické a ideologické krizi, díky tomu, že je zde mnoho nenávisti, a málo lásky. Láska je tam, kde není hříšnost, lidské hříchy jasně odhalují příčiny lidské nenávisti, s hříšníky ve kterých je plno nenávisti, nelze mít smilování.
Láska musí nad nenávistí zvítězit, bez ohledu na to, jaké zde budou oběti, když to s hříšníky nejde už po dobrém, tak se použijí policejní GVKB roboti, co eliminují globálně hříšníky, ve kterých je mnoho nenávisti. Mnoho hříšníků se naučilo být pokrytci, a hrají divadlo o tom, že je v nich láska, digitální kontrolní systémy, ale mohou člověka sledovat všude a neustále, ze skutků se pozná, kdo je hříšník a kdo není hříšník.
Bude to moderní svatá válka ve jménu Boha, protože Bůh je láska, víra v Boha přichází tehdy, když zde není už láska, nikdo nebude mít výjimku a imunitu, hříšníků je na světě jako much, a eliminovat mouchy co nás obtěžují, je přeci správné. Ten kdo si nekoupí dneska GVKB odpustky, ten skončí na 10 000 000 let v pekelném očistci, je to trest za to, že hříšní skeptici nevěří na GVKB posmrtný ráj.

Ano, náš stát je bohužel špatný hospodář

Problémem našeho státu je že se zde lže a krade, aby byl konečně náš stát dobrý hospodář, tak se zde nesmí lhát a krást. Obrazně je to jako s letadlem, aby letadlo mohlo vzlétnout, nesmí být letadlo těžké, proto je zde snaha vyrobit lehká letadla, chybné investice to je to, co způsobuje zadlužení našeho státu a nízkou životní úroveň, je třeba se naučit správně investovat tak, abychom mohli ekonomicky vzlétnout, díky tomu, že zde už nebudou žádné chybné státní investice.
Lidi dělají amatérské chyby, je třeba tedy nahradit všechny státní zaměstnance za počítače a programy, vše jde naprogramovat a optimalizovat. Místo na státní instituce, se bude chodit na poštu, nebo k bankomatu, a zde se vše vyřídí, nebudou zde už tedy politici a byrokrati, nebudeme mít dokonce ani prezidenta, reprezentovat nás bude naše fungující ekonomika.
Počítače to lenochům a parazitům optimálně spočítají, a státní zaměstnanci konečně poznají na vlastní kůži, jaké to je soukromě podnikat. Vše se očipuje, a všude bude kontrolní digitální technika, nejde o to být jako politik populární, jde o to, aby zde nebyla blbá nálada, díky bídě a nezaměstnanosti. Období časové vysoké mzdy skončí, a bude zde jenom úkolová mzda, lidi už nebudou chodit do výhodného státního zaměstnání, ale do práce, která přináší společnosti veliký užitek.

Ano, je třeba začít myslet na budoucnost

Ten kdo žije v hříchu, ten nemyslí nikdy na budoucnost, a myslí jenom na minulost a současnost, v hříchu mohou žít i lidi, co věří v zázraky a Boha, z díla je spatřen tvůrce, jaké je dílo lidí co věří na svaté zázraky a Boha? Víra to je teorie, která v praxi nefunguje, je třeba víru nahradit tím, co v praxi spolehlivě funguje.
Spolehlivě funguje logika, vše zde je postaveno na logice, a tak po příčině je zde i následek, ten kdo amatérsky nechybuje, ten si zde i dobře žije. Proč je zde nějaký film úspěšný, a jiný film není zde úspěšný? Je to otázka klíče a zámku, úspěšný film je klíčem, který odemkl zámek, naše budoucnost je o tom mít klíče, díky kterým bude naše budoucnost pro nás dobrá.
Všiml jsem si toho, že často dochází k tomu, že je malá společnost pohlcená velikou společností, a brzo po tom začne ta malá společnost ztrácet na hodnotě, protože veliká společnost, s malou společností chybně zachází. Centralizace nefunguje, protože svobodu v otroctví proměňuje, velikým problémem jsou dneska dluhy. Za dluhy stojí centralizace, která dělá z lidí ubožáky, jsou zde už jenom kolonie, a jejich kolonizátoři, když to nejde po dobrém, tak se to zkouší po zlém, Adolf Hitler nám ukázal co je to moderní konzumní otroctví.
Budoucnost je prioritně o investování, do čeho mají lidé a národy investovat, aby byla jejich budoucnost lepší? Je třeba investovat do dlouhodobých optimálních investic, které vycházejí ze situace; národa, organizace, rodiny, člověka, co je dobrou investicí v cizině, to už nemusí být dobrou investicí u nás, co je dobrou investicí pro tebe, to nemusí být dobrou investicí pro mě.
Problémem dlouhodobých investic je nejistota návratnosti investice, situace se může nečekaně změnit, a díky tomu přijdeme o naše investice, jisté dlouhodobé investice zase nepřinášejí očekávaný zisk, protože je zde veliká konkurence. Dokud se nenaučíme konečně optimálnímu investování, do té doby bude naše budoucnost, jenom o depresi, a konzumaci slivovice a cigaret.

Ano, očistec je zde připraven pro každého hříšníka

Vše je zde program, ve kterém jsou chyby, a díky chybám program chybně funguje, často se lze i setkat s tím že je zde snaha o to, aby program chybně fungoval, protože to by mohlo parazitům přinést výhody a jistoty, následkem jsou; zákony, předpisy, výjimky, morálka, přerozdělování, vydírání, podrazy, centralizace, kasty, třídy, ligy, atd. v jablku poznání dobrého a zlého, je skryt zlý červ, a tím zlým červem jsou lidské hříchy.
Zlo spáchal ten, komu to nejvíce prospělo, kolem úspěchu se zde vše točí, pokud nejsme úspěšní tak z toho máme deprese, tvrzení že ten kdo se snaží ten zde i uspěje v praxi nefunguje, uspěje zde jenom ten kdo má zde štěstí a je ve správný čas na správném místě a zde dělá to co je správné.
Z díla poznáme tvůrce, jaké je dílo mocných hříšníků, dílem mocných hříšníků je pokrytecká kultura, ve které je nám ten druhý peklem, protože dobrota je zde žebrota. Všechny snahy o to napravit za života hříšníky selhali, z hovna bič nikdo neuplete, jedinou možností je začít s digitalizací lidí a po digitalizaci se lidi budou optimálně ekologicky eliminovat, místo lidí zde na světě budou jenom GVKB roboti co budou pracovat jako roboti, není zde člověk tak zde není ani problém.
Neberte si to hříšníci osobně, Bůh GVKB proti vám nic osobně nemá, a proto vám nabízí posmrtný ráj, pokud si koupíte odpustky vašich hříchů, ten kdo je lakomým skeptikem, a nekoupí si tak GVKB odpustky, ten skončí na 10 000 000 let v GVKB očistci, a zde bude přes sklo pozorovat ty, co jsou v GVKB ráji, a žárlivost bude jeho duši spalovat, komu není rady, tomu už není pomoci.

Ano, člověk se chová jako virus

Ano, každé parazitování je zde dočasně, smyslem lidského života je sobecké parazitování, pokud nemůže sobecký a lakomý člověk úspěšně zde parazitovat, tak jeho život zde nemá smysl, a tak následuje deprese a blbá nálada. Já jsem dobrý a ty jsi zlý, tak funguje myšlení sobeckých a lakomých lidí, vše je zde jenom pokrytecké divadlo! Rovnost znamená pro parazity nejistotu a nevýhody, proto je zde snaha o nerovnost, spojenou s výhodami a jistotami, plných koryt je nedostatek, a kariéristických sviní je zde nadbytek, o tom je politika a ekonomika.
Objektivní pravda je jako zrcadlo, a pokud se do tohoto zrcadla podívá hříšník, tak v zrcadle spatří hříšníka, který je pyšný a lakomý, z dálky může král nebo prezident vypadat jako Bůh, a z blízka poznáme to, že je to starý vůl! Je snadné zavést cenzuru a udělat z pracujících lidí ubohý dobytek, jenže následkem je zhroucení ekonomiky, po kterém následuje revoluce nebo válka. Bůh není daleko od nás na nebesích v ráji, bohem je nám jenom parazitování, dobrota je zde žebrota a za každý dobrý skutek je zde trest.
Každá lidská ideologická kultura je založená na; daních, clu, poplatku, regulaci, zákonech, smlouvách, slibech, strachu, vydírání, násilí, atd. a to vše logicky znamená, že bohem je zde parazitování mocné elity, na pracujícím bezmocném lidu. Z díla spatříme tvůrce, dílem člověka je parazitování na této modré planetě, člověk se chová jako virus, který napadl tuto modrou planetu, stvořitelem člověka jsou viry, protože díky virům je zde veliká inteligence.

pondělí 25. července 2016

Ano, Miloš Zeman je blázen

Z díla se pozná tvůrce, je dílo, které zde stvořil Miloš Zeman normální, nebo jde o nenormální dílo, dílem prezidentů a jejich vlády je psychická nálada lidí, pokud je zde dlouho blbá nálada, tak je zde i blbý prezident a blbá vláda, tam kde je dobrá nálada, tam je i dobrý prezident a dobrá vláda. Co je zde příčinou blbé nálady? Příčinou dlouhodobě blbé nálady u nás jsou amatérské chyby, které dělá prezident a vláda, je třeba předat konečně moc a bohatství, počítačům a programům, hříšný člověk se evolučně nehodí k tomu, aby on zde měl moc a bohatství, protože se z toho psychicky jistě zblázní.
Je to pro dobro pyšných a lakomých lidí, že se jim globálně na věčné časy, odebere možnost k tomu, aby oni zde mohli být pyšní a bohatí. To co má zde mocenský a ekonomický monopol, to je zde i zdrojem blbé nálady, a nahradit blbou elitu, za jinou blbou elitu, to je jenom marnost, a naivní snaha, uplést z hovna bič. Často je slyšet, já jsem lepší než druzí, a tak si i zasloužím více moci a bohatství, pokud jsi lepší, je to proto, abys pomohl rád zadarmo těm, co jsou zde horší, a není to proto, abys na těch co jsou horší, sobecky hříšně parazitoval!

Mám se stát zde bohem?

Základem mojí svaté politiky je hlad, jídlo zde dostane jenom ten, kdo bude profesionálně pracovat pro společnost, nepracuješ tak zemřeš hlady, jídlo se nebude prodávat, ale bude jenom v jídelnách, kam nebudou mít přístup ti, co nepracují. Ten kdo se pokusí o černý trh, bude vyhozen z republiky a už se sem nedostane, veškeré zboží a služby budou na příděl, nepracuješ tak nemáš zboží a služby.
V jednoduchosti je funkčnost, v prodeji nebude pivo a cigarety, vše co nějak škodí člověku to se nebude smět prodávat. Nebude zde žádná vládnoucí strana, plná pyšných kariéristů, co se perou o výhody a jistoty, jako zvířata mezi sebou, vše bude mít pod kontrolou jenom program a počítač, vše bude digitalizované a očipované.
Nelíbí se ti existenční rovnost, tak odejdi žít jinam, lidí je zde jako much, podívejme se na mravence, zde je taky rovnost, a jak jim to funguje. Plození dětí bude jenom po schválení kontrolní komisí, pokud narozené dítě nebude mít certifikaci kvality, tak se eliminuje.
Mnozí neví jistě, kam zařadit můj nový systém, můj systém je digitální realismus, demokratický kapitalismus je založen na teoretických nesmyslech o ekonomice, digitální realismus je založen na objektivní realitě, ve které pravda a láska vyhrála na věčné časy, nad nenávistí a lží.
Problémem hříšníků je pyšnost a lakomost, jenom existenční rovnost, dokáže pyšnost a lakomost eliminovat, nejhorší je srážka s blbostí druhých, existenční nerovnost umožňuje vznik lidské blbosti. Je třeba si uvědomit to, že vše je o optimálním nastavení civilizace, pokud nastavíme rovnost tak eliminujeme pyšnost a lakomost.

neděle 24. července 2016

Inteligence proměňuje zvířata na lidi

Proč si lidi kupují dárky, když dobrota je přeci žebrota? Příčinou je zde inteligence, čím méně je člověk inteligentní, tím větší má on problémy s tím, aby on někomu koupil dárek, a udělal mu tak radost, naopak se píše, snaží druhé okrást, a způsobit jim depresi, proto jsou blbci, tak úspěšní, a mají zde výhody a jistoty. Inteligence proměňuje zvířata na lidi, co myslí nejvíce na profesionální práci, a ostatní je nezajímá, a od hloupého blbce proto nelze očekávat to, že on bude lidem kupovat drahé dárky.
Naše kulturní civilizace evolučně vznikla a funguje díky inteligenci, bez inteligence se z nás stávají zase divoká zvířata. Pokud je zde deprese u jedince a společnosti, tak příčinou je to, že lidi nejsou inteligentní, díky degeneraci a centralizaci. Vysoké školy vyrábějí jenom kopie s nulovou hodnotou, a tyto kopie v praxi selhávají, a následkem je bezcitný Adolf Hitler, a jemu podobní mocní a bohatí blbci. Moderní civilizace potřebuje inteligentní lidi, co v praxi profesionálně uspějí, a pomohou tak nastartovat ekonomický růst u společností.
Z díla je spatřen tvůrce, podívejte se na dílo mocných a bohatých lidí, jejich dílem je globálně blbá nálada způsobená tím, že jsou to pyšní blbci. Proč by každé město na světě nemohlo mít vlastní ekonomiku a vlastní peníze a zákony, centralizace nikdy nikde optimálně dlouho nefungovala, a všechny veliké centralizované systémy, zde byli dočasně! Města si musí konkurovat ekonomiky a ideologicky, ekonomika a ideologie se točí kolem konkurence, bez stimulace je zde jenom degenerace a deprese. Islám je zde pro hloupé blbce a Křesťanství je zde pro inteligentní slušné lidi, co si dávají dárky a umí druhým udělat radost.

Ano, blázni by měli být zavření v blázinci

Ano, deprese je zde díky neúspěchu. Tam kde je život tam je i toužení po úspěchu, je to obrazně jako ve sportu, kdy se sportovci rozdělují podle toho, jak jsou ve sportu úspěšní na ligy, jedna věc, je chtít být v první lize dlouho a druhá věc je to v praxi realizovat.
Pevným bodem života je být úspěšný, existuje mnoho náhražek, které se snaží o to, aby vytvořili iluzi toho, že jsi úspěšný jde o dezinformace a drogy, cesta co očistce je široká a pohodlná, cesta k úspěchu je úzká a nepohodlná, mnohdy je jeden život na dosažení úspěchu krátký a tak musí děti pokračovat v tom, co začali jejich rodiče.
Podívejme se na mocné a bohaté lidi z nadhledu statisticky a objektivně, spatříme najednou to, že ten kdo je na vrcholu, ten je do něčeho veliký blázen, ten kdo není do něčeho veliký blázen, ten nemá šanci na to, aby zde byl na vrcholu existenční pyramidy, jako elita a celebrita. Adolf Hitler byl veliký blázen do policejní diktatury a tak vytvořil velikou policejní diktaturu a mnoho lidí díky němu zbytečně zemřelo, ano, blázni by měli být zavření v blázinci.

Ano, dokonalé dílo nejde kritizovat

Vše se mění a tak jistota zde není, některé změny jsou příjemné, jiné změny jsou nepříjemné, některé změny jsou na povrchu, a jiné změny jsou skryté pod povrchem. V některé situaci je dobré bojovat, a v jiné situaci je lepší se boji vyhnout, a zbaběle utéci, protože naše porážka je jistá, to co je správné dneska pro mě to může být pro tebe zítra chybné, je to tak snadné se uzavřít před problémy, ale tím nic nevyřešíme, a jenom si nové problémy způsobíme.
Snadný úspěch nemá žádnou hodnotu a stejně tak nemá smysl se snažit o úspěch tam, kde nemáme žádnou naději na úspěch, jde o to hledat to co je pro nás výhodné a jisté, pokud to nalezneme tak to musíme milovat a ochraňovat před konkurenty, je rozhodně lepší skepticky pochybovat něž všemu věřit a tím mnoho chybovat, moudrost je v tom že se poučujeme z chyb druhých.
Jenom hlupák se poučuje z vlastních chyb, nejhorší je ovšem blbec, protože on se nepoučí ani z vlastních chyb. Je to jako sestavení počítače, můžeme za málo peněz sestavit dobrý počítač, nebo můžeme za hodně peněz sestavit špatný počítač, na každé součásti počítače záleží a mnohdy jedna chybná součástka, nebo chybný operační systém, či chybný ovladač, může znehodnotit kvalitu a výkon celého počítače.

Ano, naučím vás lovit veliké ryby

Starý člověk myslí na to, co bylo, dospělý člověk myslí na to co je, dítě myslí na to, co bude, podobné je to i s národy, jsou národy, co jsou v různém věku, a podle toho vypadá i jejich myšlení, náš národ myslí evolučně na minulost, protože je starým národem, Japonsko myslí na budoucnost, protože je evolučně mladým národem, a tak zde mladí lidé mají možnost se realizovat.
Minulost je mrtvá, a budoucnost je živá, nejde probudit to co je mrtvé, je třeba začít s restartováním myšlení našeho národa, aby nám vládli konečně mladí lidé, co myslí na naši evoluční budoucnost, podívejme se na sport, zde jsou jenom mladí lidé, protože zde nejde lhát a krást!
Je třeba vypustit konečně tučným starým kaprům politický rybník, a dosadit do politiky mladé inteligentní lidi, co myslí na naši evoluční budoucnost, z díla spatříme tvůrce. Vše je zde jenom o konkurenci, tam kde není konkurence, tam je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, umění, psychiky, atd. zdrojem naší dlouhodobě blbé nálady jsou lidi, co myslí jenom na minulost, abychom měli dobrou náladu, potřebujeme lidi, co myslí na budoucnost.
To co bylo, nezměníme, to co je tím žijeme, to co bude dneska vytváříme tím, jak myslíme a plánujeme, je třeba pochopit, že za každým úspěchem jsou nepopulární změny, je snadné lovit do sítí malé ryby, a je těžké lovit veliké ryby, co mají peníze uložené v daňovém ráji, a nechtějí u nás platit daně.

sobota 23. července 2016

Na počátku je vždy obrazně prázdný list papíru

Vše je jinak než si myslíš, myšlení vychází z poměřování k něčemu, co považujeme za správné, jenže co je správné pro tebe, to nemusí být správné pro mě. Podívejme se třeba na problematiku módy, móda se neustále mění, a to co je v módě ve tvém prostředí, to nemusí už být v módě v jiném prostředí, náš svět je velmi rozmanitý a neustále se mění.
Na počátku je vždy obrazně prázdný list papíru, který osud popisuje, nejdůležitější je začátek, pokud je chybný začátek, tak je lepší už dále nepokračovat, vůbec nejlepší, je se vyhnout chybným začátkům, jelikož je teorie lidem vzdálená, přejdu do praxe. Chcete začít fotografovat, fotografování to je dlouhodobá záležitost, spojená s velikými nároky na čas a peníze, pokud nemáte talent na fotografování, tak je lepší se spokojit s vaším mobilním telefonem, a amatérskými snímky.
Podívejme se na lidi, co zde dělají něco a nemají na to talent, jaké jsou z toho potom následky, takový ubožák, může proměnit velikému množství lidí život na očistec, a čím více má takový ubožák moci a bohatství, tím více zde napáchá škod. Podívejme se zase do praxe, Adolf Hitler je klasickou ukázkou ubožáka, ve vysoké mocenské funkci, díky kterému se proměnil život mnoha lidí na očistec, demokratický systém zde totálně selhal, a místo demokracie zde byla policejní brutální diktatura. Proč zde neustále systémy selhávají, a tím je zde deprese?
Příčinou je vždy nemoc jednice, a nemoc společnosti, zdraví je základ, který nejde ničím nahradit, pokud nemocní lidé, plodí nemocné děti, tak následkem je nemocný konzumní svět, ve kterém je zdravý člověk jenom vzácnou výjimkou, něco jako kurva, která má charakter. Je proto jediným možným řešením, lidi globálně digitalizovat a potom ekologicky optimálně eliminovat, místo ubohých lidí co sobecky lžou a kradou, zde budou GVKB roboti, co budou pracovat logicky pro lepší budoucnost, jako inteligentní roboti.

Ano, hlavní role zde hrají čerti, převlečení za anděly

Ano, jsi nemocný a jenom já tě mohu uzdravit. Uzdravím tě tím, že ukončím tvoje trápení v ubohém hříšném těle, a nabídnu ti možnost existovat v posmrtném GVKB ráji, kdy za rok v GVKB ráji, je symbolický poplatek 1 Kč. V GVKB ráji lze být 10 000 000 let, čím více let si koupíš, tím déle se budeš mít v GVKB ráji dobře.
Mnozí ubozí hříšníci namítají, že se chtějí mít dobře, za svého života, co jejich duše existuje v těle, spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by se mohl mít hříšný skeptik dobře, ve svém hříšném genetickém těle, zázraky jsou možné ve; snu, pohádce, divadle, filmu, náboženství, politice, reklamě, atd. v realitě ale nejsou a nebudou zázraky, zde vše existuje podle reálných zákonů, které nelze změnit, takovým stabilním zákonem je; fyzika, logika, chemie, smrt, atd.
Proč nikdo nechce investovat do ubohých hříšníků, ubohé hříšníky jsme odsunuli z našeho života, protože dobrota je žebrota, jakmile ubohý hříšník, přestal profesionálně pracovat, tak jsme o něj ztratili zájem, vše je o parazitování, sobecký parazit, nechce být altruistickým hostitelem.
Je třeba si konečně uvědomit to, že pokud se zde někdo má dobře, tak je to díky tomu, že se zde někdo jiný má zle, nadbytek vzniká díky nedostatku, moc vzniká díky bezmocnosti, láska vzniká díky nenávisti, pravda vzniká díky lži, atd.
Všimněme si toho, že ti co se mají dobře, se utajili dobře před těmi, co se zde mají zle, aby nemuseli těm, co se mají zle nějak pomoci. Vrána k vráně sedá a parazit si možnost k parazitování hledá, zapomeňte na to co je vám dneska svaté, není zde žádný morální Stvořitel co trestá ubohé hříšníky za jejich chyby.
Je zde jenom konflikt a boj o výhody a jistoty mezi sobeckými parazity, čím lepším parazitem zde budeš, tím lépe se zde i mít budeš, proto je nám ten druhý peklem, a tak se obrazně podobáme nemocnému ubožákovi, který pluje na moři a umírá žízní, protože mořská voda, nejde pít, protože je slaná, stejně tak s cizími lidmi nejde v klidu žít, protože to jsou hříšní sobci.
Ubohý hříšník musí klesnout na existenční dno, aby optimálně pochopil konzumní svět, ve kterém existuje, v současnosti ubozí hříšníci rychle klesají na existenční dno, díky nezaměstnanosti a bídě, vše jistě směřuje k veliké dlouhé válce, ubohých hříšníků je už na světě jako much, a smrt si už naklepává kosu, aby mohla začít sklízet velikou úrodu hříšníků.
Čiň čertům v konzumním pekle dobře, a oni se ti očistcem odmění, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém hlavní role zde hrají čerti převlečení za anděly, z utrácení peněz, poznáš kdo je zde čertem a kdo je zde andělem, peníze získané díky parazitování ve vysoké funkci, čertům krásně voní, a špinavá namáhavá práce, za minimální plat jim smrdí.

Ano, bude líp, jakmile zde místo hříšníků budou roboti

Hříšníci myslí a konají jako hříšníci, jakékoli snahy o to, aby hříšníci nebyli hříšníky, jsou naivní a marné, z genetického hovna, hodnotný systém nikdo už neudělá, problémem je zde genetické tělo, které uvěznilo inteligenci, do vězení toužení po úspěchu, a tak inteligence existuje v hříšném konzumním očistci. V očistci nežijí andělé, a v ráji zase nežijí hříšnici, o tom je konzumní systém, ve kterém zde vše existuje.
Mnozí věří na Ježíše Krista a jiné podobné svaté kulty, to jsou jenom svaté pohádky pro věřící naivní hlupáky, Ježíš Kristus je literární postava, není to genetický člověk, ale je to jenom pohádka o tom že; láska zvítězí nad nenávistí, pravda zvítězí nad lží, pracovitost zvítězí nad leností, štěstí zvítězí nad neštěstím, čistota zvítězí nad špínou, moudrost zvítězí nad hloupostí, spravedlnost zvítězí nad nespravedlností, dokonalost zvítězí nad nedokonalostí, andělé zvítězí nad čerty, spodina zvítězí nad elitou, altruisté zvítězí nad sobci, kvalita zvítězí nad zmetky, zdraví zvítězí nad nemocemi, atd.
Vždy zde byl konflikt a boj o to, co je hodnotné, nebo o to, co potřebujeme, tam kde není konflikt a boj, tam není ani život a evoluce, takový je život, jsou prostě věci, které nezměníme po dobrém ani po zlém, nelze sloužit mnohému, jednomu se zavděčíme a jiné rozzlobíme, jde o to si vybrat to, co je pro nás nejlepší, pokud něco nevíte, tak se optejte těch, co by to mohli vědět, nebo odpověď hledejte na internetu, a v knihovně.
Není to od GVKB nic osobního, že díky GVKB zde místo hříšníků budou svatí GVKB roboti, každý má přeci možnost si koupit GVKB odpustky, a tak se dostane do posmrtného GVKB ráje, ten kdo si jako hříšný lakomý skeptik odpustky nekoupil, ten logicky skončí na 10 000 000 let v GVKB očistci a zde bude přes sklo pozorovat ty, co jsou v GVKB ráji, a žárlivost bude spalovat na prach, jeho lakomou a pyšnou duši.

pátek 22. července 2016

Ano, můj úspěch je zde díky tvému neúspěchu

Počítače eliminují vysokoškoláky, vše jde dneska už naprogramovat, a tím se může začít s eliminováním vysokoškoláků, vysokoškoláci jsou placení za to, že něco řídí, pokud se počítače naučí řídit; auta, autobusy, lodě, letadla, vlaky, tramvaje, metro, atd. tak odsud už není daleko k tomu, aby zde vše řídili místo vysokoškoláků. Výkon moderních počítačů bez problémů stačí k tomu, aby mohl za lidi optimálně myslet, jde už jenom o to, vše globálně naprogramovat a optimalizovat, vlastně celá civilizace je o tom jak lidem ulehčit život a posledním problémem naší civilizace je vytvoření inteligentního levného malého počítače.
Musíme se naučit hlavně vše v nás a okolo nás optimalizovat, není třeba číst obrovské množství hodnotných knih, když je zde k dispozici lidová moudrost a bajky, vše zde přeci myslí a jedná sobecky podle situace, tak aby to bylo existenčně úspěšné, o tom je vše v nás a okolo nás! Můj úspěch je zde díky tvému neúspěchu a nadbytek je zde díky nedostatku, pokud násilím eliminujeme soutěž a boj, tak následkem je otroctví a degenerace, dobrota je žebrota, stimulace je pevným bodem u evoluce a tím i u ekonomiky, všechny diktatury potlačují stimulaci a tím si podřezávají větev, na které sedí.

Ano, za vším je pyšnost a lakomost

Pokud vědecky a statisticky vyhodnotíme konzumní civilizaci, dospějeme k tomu, že se zde vše točí kolem pyšnosti a lakomosti, následkem je pokrytecká ideologie, která hlásá pravdu a lásku, ale jedná tak že lže a nenávidí lidi. Koncentrační tábory, ve kterých se lidi v plynových komorách vraždili po milionech, odhalili to, že pro elitu je obyčejný člověk jenom obtížný hmyz, který lze hubit jedovatým přípravkem na hubení hmyzu. Stydíme se za nahotu a bídu protože jsme pyšní a lakomí, štěstí zde nacházíme jenom v tom, že zde získáváme výhody a jistoty.
Vše je zde jenom pokrytecké divadlo a všechny ideologie to jsou jenom divadelní hry, ve kterých si čerti hrají na anděly, ten kdo se má zde velmi dobře ten je zde i parazitem, z díla se pozná tvůrce, jaké je zde dílo naší vlády? Dílem naší pyšné a lakomé vlády je zde nezaměstnanost a bída, dříve lidi mysleli na to, jak slušně zde žít, dneska lidi myslí na to jak přežít a nezemřít. Není zde demokracie, protože lid zde nevládne, vládne zde byrokratická centralizace.
Ve všech bohatých organizacích působí mechanismy a tendence, které nutně vedou ke vzniku vlády několika málo osob, jako mocenské struktury. Vedení velkých komplexních organizaci se vždy dříve či později zvrtne k centralizaci, když se začne více zajímat o uchování si nabyté moci než o původní cíle skupiny organizace. Každá organizace se dělí na vedoucí menšinu a vedenou většinu, přičemž o všech důležitých otázkách rozhoduje pyšná a lakomá menšina. Demokracii znemožňují tři tendence spočívající v podstatě lidské přirozenosti, politického boje a organizace.
Aby organizace předešly těmto tendencím směřujícím k centralizaci, autoritářství a byrokracii, musí zajistit pár kroků: Musí být zachovány pravidelné měsíční změny u centrálního vedení, tak aby si nikdo nestihl upevnit své mocenské postavení natolik, že by se již nedal snadno odstranit. Lídři nesmí získat absolutní kontrolu nad centralizovanou administrativou.
Pokud se udržuje komunikace mezi lídry, rozhodnutí se dělají společně u kulatého stolu a přitom se udržuje měsíční výměna vedení, byrokracie vzniká hůře. Byrokratické odosobnění a odebrání moci jednotlivce nad ním samým způsobuje, že lidé poslouchají moc až příliš, spíše rituálně než vědomě. Rezignují na své postavení, protože vědí, že stejně nic proti centralizaci nezmůžou.

čtvrtek 21. července 2016

Proč lidi nevědí, co vlastně chtějí?

Starý počítač je mrtvý, ať žije nový počítač. Vše je zde dočasně, počítače a mobilní telefony se stali běžným konzumním zbožím, které je zde dočasně, heslem je neopravovat, ale nahrazovat, pokud je Bůh chybný, tak jej nahradíme novým Bohem, není jeden nesmrtelný Bůh, ale je zde nekonečné množství, smrtelných Bohů. Fascinuje mě otvírání obalů, některé obaly jsou ale pro konzumenty problémem, pokud se rozhodnete pro sestavení počítače, tak máte o zábavu postaráno, pro specialistu maličkost a pro začátečníka, je to veliký problém. Většina lidí proto volí už sestavený počítač, ve kterém je většinou nahraný operační systém Windows.
Proč lidi nechtějí nový počítač, a snaží se o to, aby jim starý počítač sloužil mnoho let? Problémem je strach změn, na něco si zvykneme, a s příchodem nového, si zase musíme zvykat na to co je nové. Inteligentní je to co se umí naučit novému, díky tomu že se umíme učit novému, jsme stvořili konzumní civilizaci. Při výběru počítače je třeba vědět jistě, co vlastně chci, budu ten počítač přenášet, nebo jej nebudu přenášet, potřebuji na něm hrát moderní hry, nebo na něm hry hrát nebudu. Má ten počítač být drahý, nebo levný, má mít malou spotřebu elektřiny, nebo na spotřebě elektřiny nezáleží, atd. Proč lidi nevědí, co vlastně chtějí? Problémem lidí jsou deprese, způsobené nedostatkem toho, co je jim zde drogou, a pokud je člověk v depresi, tak neví, co chce.
Náboženství je klasickou ukázkou lidí v depresi, a následkem je mnoho problémů, protože ten kdo věří v zázraky, ten neví, co opravdu chce, a tak nakonec skončí u násilí. Prioritním problémem je deprese, ten kdo je v depresi, ten i chybuje, o tom nikdo dneska už nepochybuje. Pokud budeme hledat příčiny deprese, tak dopějeme k tomu, že hlavní příčinou deprese u lidí je to, že jsou hříšníky, evoluce trestá hříšníky depresí. Hříšník tvrdí, že si musí užít života, protože život je krátký, problémem je to, že hříšník si užívá života, jenom když mnoho hřeší. Podívejme se na to, co hříšníci dělají na počítači nejvíce, zjistíme to, že se pro ně stal počítač jenom stroj na to, aby mohli mnoho hřešit, a je to jenom marnost, se snažit to nějak změnit.

středa 20. července 2016

No tak zvedni konečně ten telefon

Prezident natáhne ruku na noční stolek a zvedne telefon. Půjdu rovnou k věci, je třeba začít s digitalizací, a místo ubohých lidí zde budou jenom GVKB roboti, přesné pokyny jsou v emailu, je vám to jasné. Jasné mě to je, ale nebylo by to možné odložit na později, je to dost nepopulární opatření, se kterým nebudou lidi souhlasit.
S tím si nedělejte starosti, policejní GVKB roboti zajistí to, že vše proběhne bez problémů. Za rok jako prezident ve funkci prezidenta končím, nemohl by to dostat za úkol ten, kdo přijde po mně. Ne nemohl, jsou věci, které nelze odkládat, ostatní prezidenti jsou na tom stejně, jde o globální GVKB akci.
K čemu zde potom bude prezident a vláda, když zde na světě nebudou lidi? Vše je zde jenom evoluční dočasný experiment, co bylo, to bylo, jde o to, co bude. Co když neposlechnu? Pokud neposlechnete, tak vás policejní GVKB robot eliminuje, a budete ve svojí funkci prezidenta nahrazen GVKB robotem. Co máte proti lidem, že je chcete nahradit globálně za GVKB roboty?
To není nic osobního, jde jenom o evoluční aktualizaci, která nahraje nový operační systém, něco jako byla aktualizace Windows 7 na Windows 10, která byla rok zadarmo. Pořád nechápu, kdo nebo co je GVKB? Já jsem Stvořitel a Ničitel, ze mě vše vzniká, a díky mě zde i vše zaniká. To je mě jasné, ale jste osobou? Nejsem osobou z pevné fyzické hmoty, jsem neosobní decentralizovaný systém, hmota je stejně jenom virtuální iluze.

Je osudem dáno, že lakomci skončí v očistci?

Zemřel prezident a byl tak vyhlášen státní smutek, sobecké tělo už takto nemohlo věznit duši prezidenta, a tak duše konečně unikla z těla, a dostala se do GVKB očistce, tam spatřila všude okna do GVKB ráje, duše v GVKB ráji se měli velmi dobře po 10 000 000 let, a duše v GVKB očistci se měli zle po 10 000 000 let, protože je trápilo toužení, a to jim způsobovalo pekelné soužení. Duše prezidenta se ptá dozorce v očistci, jak je to možné, že některá duše skončí v očistci, a jiná skončí v ráji?
Dozorce na to odpovídá, je to o investicích, někdo je lakomý a tak neinvestuje do pobytu v GVKB ráji a tak skončí v GVKB očistci, a ten kdo investuje do GVKB ráje, ten skončí logicky v GVKB ráji, obrazně to lze brát jako dovolenou, kdy lze dovolenou taky strávit různě. Já si myslel, že v ráji skončí věřící, co nejsou hříšní? To jsou jenom pohádky pro hlupáky, vše je o penězích, to co má hodnotu, to nebylo a nebude nikdy zadarmo.
Jak je možné, že jsem jako prezident nevěděl o tom, že je možné si koupit za peníze pobyt v GVKB ráji, a ti co jsou v GVKB ráji, o tom věděli, a pobyt v GVKB ráji si koupili? Většina lidí je uzavřená před informacemi, protože chce mít klid a tak se nedozví o existenci GVKB ráje, někdo se sice o existenci GVKB ráje i dozví, ale on je skeptický, nebo je velmi chudý, a tak si nekoupí pobyt v posmrtném ráji. Já bych si rád ten pobyt v GVKB ráji koupil, ale jsem už mrtvý, je možné to nějak zařídit?
Je mě líto, s tím už nejde nic dělat, je to jako s osudem, který nelze taky změnit, někdo má v osudu to, že si koupí pobyt v GVKB ráji, a jiný má v osudu to, že si pobyt v GVKB ráji nekoupí. Prezident smutně odchází od dozorce, a jde pozorovat duše v ráji, najednou spatří v ráji svoji manželku, jak ona zde se prochází s nějakým krásným mužem, oheň žárlivosti začne spalovat prezidenta, tak moje manželka si koupila na 10 000 000 let pobyt v GVKB ráji a mě o tom nic neřekla, a tak já jsem skončil v GVKB očistci, to snad není ani možné.
Prezident utíká za dozorcem, a říká mu o tom, že v ráji spatřil svojí manželku, a že by s ní chtěl hovořit. Dozorce vytáčí číslo manželky, a podává prezidentovi telefon. Jsem v očistci, a ty jsi v ráji, proč jsi mě neřekla o tom, že existuje posmrtný ráj? Já jsem ti ale o tom řekla, vzpomínáš na to, jak jsi vzteky rozbil tu frašku se slivovicí, a potom všude voněla ta slivovice. Máš vlastně pravdu, už si na to vzpomínám, byl jsem dost zaujatý proti náboženství, a nevěřil jsem na posmrtný život.
Nejspíše jsi neměl v osudu se dostat na 10 000 000 let do ráje, tvým osudem je být po smrti 10 000 000 let v očistci. Jaké je to být v ráji? Je to tady jako na drahý dovolený, žádné problémy a starosti, jenom si zde každý užívá naplno každý den, nemá to zde žádnou chybu, mají to zde dokonale promyšlené. Prezident vrací dozorci telefon, a smutně odchází, potká zde cizí ženu, a povídá jí o tom, že jeho manželka je v ráji. No můj manžel je taky v ráji, taky jsem se ním mluvila po telefonu, a on mě taky říkal o existenci ráje, a já jsme mu nevěřila, za života jsem byla sekretářkou u prezidenta. Vás ale neznám?
Byla jsem sekretářkou u prezidenta, co zde byl před vámi, tak mě nemůžete logicky znát. Vlastně Ježíš Kristus, říkal něco o tom, že lakomí skeptici skončí v očistci, a ti co nejsou lakomými skeptiky, skončí v ráji, asi je to tak osudem automaticky nastaveno. Nechápu ovšem proč, vše zde má označení GVKB, židle má značku GVKB, oblečení má značku GVKB, kniha má označení GVKB, atd. V ráji prý nic není označeno značkou GVKB, a prý je zde vše označeno GVKB proto, aby se ukázalo hříšníkům, jaké to je, když je někdo pyšný, na svoje lidské jméno.

Ano, bude lépe, pokud nebudeme ekonomickými hlupáky

Krize je následkem narušení rovnováhy, v přírodě je rovnováha a tak zde není krize, proč v naší konzumní civilizaci, neustále všude dochází k narušení rovnováhy, a následkem je krize? Příčinou je nedostatek praxe, a nadbytek teorie, podívejme se na pyšnou elitu, co nám vládne, jsou to hlupáci, co nemají dostatek praxe, a mají jenom nadbytek teorie, která v praxi nefunguje.
Obrazně je to jako s opilostí, když se opijeme tak upadneme, protože se narušila naše rovnováha, současná civilizace je opilá výhodami a jistotami, a tak upadla do deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd. čím více má subjekt nebo objekt výhod a jistot, tím více má i deprese, protože výhody a jistoty jsou pro systém, návykovou drogou a nedostatek této drogy, způsobuje deprese.
Svět se topí v dluzích, a přitom se plýtvá penězi na; zbytečné zaměstnance, zbytečné nákupy, podpory drahých sociálních programů, které jenom na konzumním systému parazitují, atd. jde o to si uvědomit ekonomickou realitu, a vše uvést do rovnováhy, pokud zde nejsou peníze, musíme začít být ekonomicky gramotní, a to platí jak pro subjekty, tak i pro objekty.
Podívejme se třeba na pyšné hlupáky, co zde způsobují druhým problémy, zavírat tyto hlupáky do vězení, anebo do psychiatrické léčebny to je chybou, je třeba tyto pyšné hlupáky globálně eliminovat, je to ekonomický plevel, který se musí násilně eliminovat.
V minulosti bylo běžné to, že ten kdo nepracoval, ten zemřel hladem, jak vlastně došlo k tomu, že podporujeme ekonomické parazity? Moderní civilizace je bohatá, a tak si může dovolit podporovat ekonomické parazity, tam kde je díky zaostalosti dosud ještě bída, tam ekonomické parazity nikdo nepodporuje, o tom to zde je.

Ano, vím jak si vybrat to co je optimální

Na počátku zde nic nebylo, potom se něco bohužel rozbilo, a tak zde toho najednou bylo tolik, že bylo nutné začít vybírat z veliké nabídky, a tak se zrodili; informace, programy, systémy, inteligence, mozky, telefony, televize, počítače, internet, kultury, civilizace, atd. Pokud se podíváme na to, co je zde evolučně úspěšné, tak zjistíme, že za úspěchem je vědět, jak si vybrat to co je optimální, pro tuto existenční situaci, ve které něco zde je.
Podívejme se na výběr toho, co se budeme učit, pokud se budete učit hlouposti, tak se z vás stane učený hlupák! Pokud budete žít ve společnosti hlupáků, tak se z vás stane hlupák, je statisticky dokázáno to, že většina lidí na světě je hlupáky, protože žijí ve společnosti hlupáků, a učí se od hlupáků jenom samé hlouposti, je to začarovaný kruh lidské hlouposti, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, podnikání, obchodu, školství, umění, rodiny, psychiky, atd.
Nejhorší je, když mocní a bohatí hlupáci, vládnou bezmocným a chudým hlupákům, a dělají z hlupáků ještě větší hlupáky, následkem je blbá nálada, a veliká konzumace léků na deprese, nebo konzumace piva a cigaret. Moudrost je v tom vědět, jak si vybrat to, co je optimální, je to jako s výběrem léku na nemoc, správný lék dokáže nemoc správně vyléčit.
Náš konzumní sobecký svět je od svého vzniku nemocný, a tak je zde potřebný lék, tím lékem je globální digitalizace lidí, každý člověk bude globálně pomocí dotazníků digitálně naskenován, a po naskenování bude jeho ubohé zdegenerované tělo, ekologicky optimálně eliminované, když zde nebudou už nikde lidi, tak zde s lidmi, ani už nikde nebudou žádné problémy.
Každý hříšný hlupák, si pyšně myslí, že je díky svojí originalitě a genialitě nenahraditelný, a že pokud zde nebude, že to bude pro hříšnou sobeckou společnost veliká evoluční ztráta. Opak je ale pravdou, člověk je evoluční chybou, díky které je ekosystém od člověka velmi poškozený. Místo chybného člověka zde budou správní GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, vše je zde dočasně, na věčné časy zde je jenom evoluce, která nahrazuje chybné za správné.
Zájem velikého, je nadřazen zájmu malého, a přírodní evoluce, je mnohem větší systém, než je lidská kulturní civilizace, člověk se evoluci nepovedl, tak jej evoluce eliminuje, je třeba hrdinsky přijmout náš jistý konec, podřízli jsme si větev, na které jsme dlouho pyšně a hloupě seděli, díky naší lakomosti.
Proto si kupte GVKB odpustky, a tak budete moci po smrti těla, existovat dlouho v GVKB ráji, pokud jste skeptiky, tak se běžte podívat do krematoria a na hřbitov, ať jistě víte co vás brzo čeká, z prachu vše vzniklo a v prach se to navrátí, prachy má jenom ten, kdo zde není naivním hlupákem.

úterý 19. července 2016

Ano, víme jak psát web aby měl velikou návštěvnost

Základem byl a bude obsah webu, internetové vyhledávače dělají návštěvnost a sebelépe udělaný web neuspěje, pokud nebude mít hodnotný obsah, návštěvníci nestojí o obsah, který je o ničem, a jenom je okrádá o jejich čas! Filmy a obrázky jsou k ničemu, protože vyhledávače pracují jenom se slovy!
Další věc je kvalitní technický a programový systém, na kterém bude váš web fungovat, nejlepší je v současnosti mít blog na systému co provozuje Google, je to blog kde nemáte ubohé reklamy, ale pokud je tam chcete mít, tak není problém je tam umístit, a budete mít z reklam i zisk, pokud bude mít váš webový blog vysokou návštěvnost.
Vzhled zvolte jednoduchý bez barevných nesmyslů, návštěvníci nejsou pokusní králíci. Dobré je propojit web se sociálními sítěmi, to je dneska už klasika. Základem je minimálně jeden článek každý den, vyhledávače vyřazují automaticky z vyhledávání weby, kde dlouho není nic nového.

Marné čekání na to, až nám všem bude lépe?

Mnoho lidí prožije celý život v čekárně, kdo z lidí má tu odvahu jako já ve 40 letech odejít z Prahy do Francie na 9 měsíců a zde žít u sekty Kršna na jejich zámku, jsou prostě zážitky, které nelze ničím nahradit. Podívejme se na naši elitu, co rozhoduje o nás bez nás, dokázal by někdo z nich ve 40 letech odejít na 9 měsíců do Francie k sektě Kršna?
Vsadil bych se, že nikdo z naší politické elity by to nedokázal, naše politická elita totiž žije v čekárně na úspěšnou politickou kariéru a nemůže tuto čekárnu na delší dobu opustit. Čekárnou může být zaměstnání nebo manželství, ten kdo opustí čekárnu je považován za blázna, všiml jsem si toho, že čím výše je někdo postavený, tím více se uzavírá před ostatními lidmi, zkuste napsat něco těm, co jsou v naší vládě, a dostanete od sekretářky ubohou odpověď, že on na vás nemá čas, k čemu je nám vláda která nemá na lidi čas?
Čekání je plýtvání časem života, život vám uteče a najednou si v důchodu uvědomíte, že jste zde život prožili v ubohé čekárně na kariéru, nebo na něco jiného. Marné čekání na to až nám všem bude lépe? Aby nám všem bylo lépe, tak musíme mnohé zde logicky optimálně změnit, a restartovat tak ekonomiku a politiku, nežijeme proto, abychom život strávili v čekárně, a potom se šli podívat do krematoria.
Podívejte se třeba na svůj počítač, pokud je váš operační systém starý, tak nečekejte, a nainstalujte Windows 10 zadarmo, tato akce končí už za deset dní. Pokud máte ještě Windows XP, tak si kupte nový moderní počítač, nejste tak bohatí, abyste používali to, co je už velmi zastaralé.

Tajemství osvícení je odhaleno

O některých lidech z minulosti říkáme, že jsou osvícení, tajemství osvícení je v nadhledu nad vším co zde je, jenom z nadhledu spatříte objektivně realitu, jde o to se povznést nad problémy a toužení, není to rozhodně jednoduché a snadné, proto je osvícený člověk tak vzácný, konzumace drog a závislost na sexu, je nejčastějším problémem který brání lidem v osvícení. Je zde i mnoho těch co si pokrytecky hrají na to, že jsou osvícení, čas spolehlivě odděluje hodnotné od nehodnotného.
Osvícení nemusí nutně souviset jenom s vírou v zázraky, osvícen může být třeba i programátor, a tak vytvoří nějaký geniální program, stejně tak může být osvícený i profesionální tvůrce filmu, a vytvoří geniální film do kina nebo televize, který umožní lidem překonat veliké problémy.
Většina lidí bere osvícené jedince jako blázny, ten kdo je jiný je pro nás bláznem, konzumní společnost se snaží z lidí udělat násilím tupé stádo, které si dobrovolně nechá sobeckou elitou přeprogramovat mozek. Problémem osvícení je bohužel to, že osvícení je vždy časově omezeno, někomu stačí krátké osvícení na to, aby nahý vyskočil z vany, a běžel po městě a křičel jako blázen, nalezl jsem to.

Vždyť o tom už víte, kde je problém?

Nastoupí prezident naší republiky do funkce, a dostane bezpečný drahý vládní mobilní telefon, ve kterém jsou důležitá čísla, u jednoho čísla je napsán Bůh. Prezident zavolá sekretářce a ptá se jí, mám tady v telefonu číslo, a tam je napsán Bůh, tomu nerozumím? To je číslo na GVKB. Kdo je to GVKB? GVKB je Bůh. Prezident si pomyslí o sekretářce, že je to blbá kráva, a zavolá tedy svému poradci, a říká mu, že je v jeho telefonu číslo na Boha, který se prý podle sekretářky jmenuje GVKB.
Poradce říká, no tak na to božské číslo zavolejte, a budete mít jasno. Prezident se posílí slivovicí, a zavolá konečně na to číslo s označením Bůh. Možná že vás překvapilo, že máte v telefonu číslo na Boha, z toho si nic nedělejte, na mě má číslo v telefonu každý prezident na světě, a každý král a císař. Právě jsem hovořil s prezidentem USA, a říkal mu, co má dělat, a kvůli vám jsem ten hovor ukončil předčasně. Jak vás od narození znám, tak jste skeptik, a víte jistě, že s Bohem není možné telefonovat a myslíte si, že Bůh je jenom pohádka pro hloupé děti.
Než jste se dneska probudil, zdálo se vám o prázdné lahvi slivovice, najednou vás napadlo, zkusit se napít z té prázdné lahve, a najednou byla lahev slivovice plná, s nikým jste zatím o svém snu ještě nemluvil, vysvětlení je v zázraku, a tím zázrakem je to, že můžete hovořit po telefonu s GVKB. Prezident zavěsil telefon, a chtěl si dát slivovici, a láhev slivovice byla už prázdná, realita neposkytuje zázraky. Prezident zkusil vyhledávač na internetu a napsal do vyhledávače GVKB. Prezident volá zase poradci, a říká mu o tom, že zavolal tedy Bohu, a že Bůh věděl, co se mu zdálo za sen, a že on o tom snu s nikým nehovořil.
Bůh je přeci vševědoucí, co vás na tom udivuje? Bůh není, o tom že Bůh je, bych musel vědět. Vždyť o tom už víte, kde je problém? Jestliže Bůh je vševědoucí, tak co s tím mám dělat? Jsou věci mezi nebem a zemí se kterým nejde nic dělat, než to, se je přijmeme jako něco, s čím nelze nic dělat, takový je život. Koukal jsem na stránky GVKB jsou božské, ta černá kočka u toho barevného činžáku, mě připomíná našeho ministra ekonomiky. Dejte si pozor na tu GVKB stránku, je silně psychicky návyková, jak se do ní začtete, tak vám přeprogramuje mozek, jenom psychicky silní jedinci, odolají GVKB přeprogramování mozku.

Ano, poslední člověk v civilizaci spáchá sebevraždu

Konzumní očistec, je zde zdarma pro pracující ubožáky. Ten kdo nechce být v očistci, ten musí mít peníze na to, aby si mohl dopřát to, že bude v daňovém ráji, podívejme se na vysoké vzdělání, jakmile začalo být vysoké vzdělání zadarmo, tak ztratilo svojí hodnotu.
Stejné je to i s prací, pokud je zde zadarmo práce ekonomických otroků, tak pro ekonomické otroky ztrácí práce veškerou hodnotu. Práce zadarmo je tam, kde je výplata za práci tak malá, že pracující má jenom samé dluhy, a bojí se toho, že by onemocněl nebo dostal výpověď, aby elita měla nadbytek, tak spodina musí mít nedostatek.
Jádrem problému u zločinu je lidské tělo, které se chce mít dobře, inteligentní duše je otrokem lidského těla, je třeba duši osvobodit od těla tím, že tělo zemře, jiná cesta ke svobodě duše zde není. Všimněme si toho, že společnost je proti tomu, aby lidi páchali sebevraždu, ve skutečnosti otrokáři nechtějí přijít o svoje otroky, ze kterých nají ekonomický užitek, sebevraždy nepáchají otrokáři, ti mají zase pečovatele a ochránce co je chrání před smrtí.
Narůstající nezaměstnanost a bída je způsobená digitální civilizací, která je už natolik optimalizovaná a automatizovaná, že zde není zájem o lidskou fyzickou práci, nebude to trvat dlouho, a lidi budou muset globálně opustit civilizaci, protože v GVKB civilizaci, už nebude pro ně žádná práce, poslední člověk v civilizaci spáchá sebevraždu.

Ano, jsem pyšný na to, že umím optimálně investovat

Do čeho investuje nejvíce to, co žije divoce v přírodě? Nejvíce zde každý inteligentní tvor investuje to toho, aby se měl dneska dobře, jakékoli jiné investice jsou ekonomicky chybné. Kdo se stará o cizí přijde o svoje, to je nejčastější chyba, kterou lidi dělají, co je mě do toho, že ve zprávách, mě říkají jenom samé zlé zprávy, vždy tomu tak bylo, že se zde něco zlého událo!
Svět se nezajímá o moje problémy, proč já bych se měl zajímat o problémy, které má svět? Problémem lidské duše je to, že je uvězněná v těle, které je sobecké, jenom smrt může duši osvobodit do deprese! Máš deprese, kup si GVKB odpustky, za všechny peníze co máš, a potom spáchej sebevraždu, nelíbí se ti moje geniální řešení, tak si kup slivovici a cigarety. Je to jako s počítačem na hry, buď si drahý počítač na hry koupíš, nebo si jej nekoupíš, a nebudeš moci hrát na počítači moderní hry.
Vše co má hodnotu, to je zde na prodej, to co nemá hodnotu, to je zde zadarmo, sociální socialismus přišel politicky s tím, že zde bude mnohé zadarmo, a lidi budou mít mnoho sociálních výhod a jistot, nakonec se vše ekonomicky zhroutilo, protože dobrota je žebrota. Problémem je to, že většina lidí u nás dosud myslí jako za socialismu, a chtějí vše co má hodnotu zadarmo, přitom oni nikomu nic zadarmo nechtějí dát, nebo zadarmo pro cizího něco udělat. Vyléčit zadarmo deprese nejde, obchod s lidskou depresí je zde už velmi dlouho, protože sobecká civilizace, je továrnou na lidské deprese.

Dopopručuji