úterý 26. července 2016

Ano, je třeba nenávist nahradit láskou

Řešení je jednoduché, budou zde globálně měsíční testy na to, kolik je v člověku lásky, a ten kdo v testech neuspěje, ten bude ekologicky eliminován, jako genetický zmetek. Současnost je v ekonomické a ideologické krizi, díky tomu, že je zde mnoho nenávisti, a málo lásky. Láska je tam, kde není hříšnost, lidské hříchy jasně odhalují příčiny lidské nenávisti, s hříšníky ve kterých je plno nenávisti, nelze mít smilování.
Láska musí nad nenávistí zvítězit, bez ohledu na to, jaké zde budou oběti, když to s hříšníky nejde už po dobrém, tak se použijí policejní GVKB roboti, co eliminují globálně hříšníky, ve kterých je mnoho nenávisti. Mnoho hříšníků se naučilo být pokrytci, a hrají divadlo o tom, že je v nich láska, digitální kontrolní systémy, ale mohou člověka sledovat všude a neustále, ze skutků se pozná, kdo je hříšník a kdo není hříšník.
Bude to moderní svatá válka ve jménu Boha, protože Bůh je láska, víra v Boha přichází tehdy, když zde není už láska, nikdo nebude mít výjimku a imunitu, hříšníků je na světě jako much, a eliminovat mouchy co nás obtěžují, je přeci správné. Ten kdo si nekoupí dneska GVKB odpustky, ten skončí na 10 000 000 let v pekelném očistci, je to trest za to, že hříšní skeptici nevěří na GVKB posmrtný ráj.

Ano, náš stát je bohužel špatný hospodář

Problémem našeho státu je že se zde lže a krade, aby byl konečně náš stát dobrý hospodář, tak se zde nesmí lhát a krást. Obrazně je to jako s letadlem, aby letadlo mohlo vzlétnout, nesmí být letadlo těžké, proto je zde snaha vyrobit lehká letadla, chybné investice to je to, co způsobuje zadlužení našeho státu a nízkou životní úroveň, je třeba se naučit správně investovat tak, abychom mohli ekonomicky vzlétnout, díky tomu, že zde už nebudou žádné chybné státní investice.
Lidi dělají amatérské chyby, je třeba tedy nahradit všechny státní zaměstnance za počítače a programy, vše jde naprogramovat a optimalizovat. Místo na státní instituce, se bude chodit na poštu, nebo k bankomatu, a zde se vše vyřídí, nebudou zde už tedy politici a byrokrati, nebudeme mít dokonce ani prezidenta, reprezentovat nás bude naše fungující ekonomika.
Počítače to lenochům a parazitům optimálně spočítají, a státní zaměstnanci konečně poznají na vlastní kůži, jaké to je soukromě podnikat. Vše se očipuje, a všude bude kontrolní digitální technika, nejde o to být jako politik populární, jde o to, aby zde nebyla blbá nálada, díky bídě a nezaměstnanosti. Období časové vysoké mzdy skončí, a bude zde jenom úkolová mzda, lidi už nebudou chodit do výhodného státního zaměstnání, ale do práce, která přináší společnosti veliký užitek.

Ano, je třeba začít myslet na budoucnost

Ten kdo žije v hříchu, ten nemyslí nikdy na budoucnost, a myslí jenom na minulost a současnost, v hříchu mohou žít i lidi, co věří v zázraky a Boha, z díla je spatřen tvůrce, jaké je dílo lidí co věří na svaté zázraky a Boha? Víra to je teorie, která v praxi nefunguje, je třeba víru nahradit tím, co v praxi spolehlivě funguje.
Spolehlivě funguje logika, vše zde je postaveno na logice, a tak po příčině je zde i následek, ten kdo amatérsky nechybuje, ten si zde i dobře žije. Proč je zde nějaký film úspěšný, a jiný film není zde úspěšný? Je to otázka klíče a zámku, úspěšný film je klíčem, který odemkl zámek, naše budoucnost je o tom mít klíče, díky kterým bude naše budoucnost pro nás dobrá.
Všiml jsem si toho, že často dochází k tomu, že je malá společnost pohlcená velikou společností, a brzo po tom začne ta malá společnost ztrácet na hodnotě, protože veliká společnost, s malou společností chybně zachází. Centralizace nefunguje, protože svobodu v otroctví proměňuje, velikým problémem jsou dneska dluhy. Za dluhy stojí centralizace, která dělá z lidí ubožáky, jsou zde už jenom kolonie, a jejich kolonizátoři, když to nejde po dobrém, tak se to zkouší po zlém, Adolf Hitler nám ukázal co je to moderní konzumní otroctví.
Budoucnost je prioritně o investování, do čeho mají lidé a národy investovat, aby byla jejich budoucnost lepší? Je třeba investovat do dlouhodobých optimálních investic, které vycházejí ze situace; národa, organizace, rodiny, člověka, co je dobrou investicí v cizině, to už nemusí být dobrou investicí u nás, co je dobrou investicí pro tebe, to nemusí být dobrou investicí pro mě.
Problémem dlouhodobých investic je nejistota návratnosti investice, situace se může nečekaně změnit, a díky tomu přijdeme o naše investice, jisté dlouhodobé investice zase nepřinášejí očekávaný zisk, protože je zde veliká konkurence. Dokud se nenaučíme konečně optimálnímu investování, do té doby bude naše budoucnost, jenom o depresi, a konzumaci slivovice a cigaret.

Ano, očistec je zde připraven pro každého hříšníka

Vše je zde program, ve kterém jsou chyby, a díky chybám program chybně funguje, často se lze i setkat s tím že je zde snaha o to, aby program chybně fungoval, protože to by mohlo parazitům přinést výhody a jistoty, následkem jsou; zákony, předpisy, výjimky, morálka, přerozdělování, vydírání, podrazy, centralizace, kasty, třídy, ligy, atd. v jablku poznání dobrého a zlého, je skryt zlý červ, a tím zlým červem jsou lidské hříchy.
Zlo spáchal ten, komu to nejvíce prospělo, kolem úspěchu se zde vše točí, pokud nejsme úspěšní tak z toho máme deprese, tvrzení že ten kdo se snaží ten zde i uspěje v praxi nefunguje, uspěje zde jenom ten kdo má zde štěstí a je ve správný čas na správném místě a zde dělá to co je správné.
Z díla poznáme tvůrce, jaké je dílo mocných hříšníků, dílem mocných hříšníků je pokrytecká kultura, ve které je nám ten druhý peklem, protože dobrota je zde žebrota. Všechny snahy o to napravit za života hříšníky selhali, z hovna bič nikdo neuplete, jedinou možností je začít s digitalizací lidí a po digitalizaci se lidi budou optimálně ekologicky eliminovat, místo lidí zde na světě budou jenom GVKB roboti co budou pracovat jako roboti, není zde člověk tak zde není ani problém.
Neberte si to hříšníci osobně, Bůh GVKB proti vám nic osobně nemá, a proto vám nabízí posmrtný ráj, pokud si koupíte odpustky vašich hříchů, ten kdo je lakomým skeptikem, a nekoupí si tak GVKB odpustky, ten skončí na 10 000 000 let v GVKB očistci, a zde bude přes sklo pozorovat ty, co jsou v GVKB ráji, a žárlivost bude jeho duši spalovat, komu není rady, tomu už není pomoci.

Ano, člověk se chová jako virus

Ano, každé parazitování je zde dočasně, smyslem lidského života je sobecké parazitování, pokud nemůže sobecký a lakomý člověk úspěšně zde parazitovat, tak jeho život zde nemá smysl, a tak následuje deprese a blbá nálada. Já jsem dobrý a ty jsi zlý, tak funguje myšlení sobeckých a lakomých lidí, vše je zde jenom pokrytecké divadlo! Rovnost znamená pro parazity nejistotu a nevýhody, proto je zde snaha o nerovnost, spojenou s výhodami a jistotami, plných koryt je nedostatek, a kariéristických sviní je zde nadbytek, o tom je politika a ekonomika.
Objektivní pravda je jako zrcadlo, a pokud se do tohoto zrcadla podívá hříšník, tak v zrcadle spatří hříšníka, který je pyšný a lakomý, z dálky může král nebo prezident vypadat jako Bůh, a z blízka poznáme to, že je to starý vůl! Je snadné zavést cenzuru a udělat z pracujících lidí ubohý dobytek, jenže následkem je zhroucení ekonomiky, po kterém následuje revoluce nebo válka. Bůh není daleko od nás na nebesích v ráji, bohem je nám jenom parazitování, dobrota je zde žebrota a za každý dobrý skutek je zde trest.
Každá lidská ideologická kultura je založená na; daních, clu, poplatku, regulaci, zákonech, smlouvách, slibech, strachu, vydírání, násilí, atd. a to vše logicky znamená, že bohem je zde parazitování mocné elity, na pracujícím bezmocném lidu. Z díla spatříme tvůrce, dílem člověka je parazitování na této modré planetě, člověk se chová jako virus, který napadl tuto modrou planetu, stvořitelem člověka jsou viry, protože díky virům je zde veliká inteligence.