pondělí 31. října 2016

Normální člověk se ještě nenarodil

Tam kde je nespravedlnost tam je i deprese, jenom ve smrti je zde spravedlnost a následkem je ekonomická a politická krize. Co je to spravedlnost? Spravedlnost je to že nikdo nemá zde; výhody, jistoty, imunitu, popularitu, moc, bohaství, atd. ve spravedlivé kultuře se z díla pozná tvůrce, nekoukejme na to jaké funkce zde někdo má, ale jaké dílo zde on zanechá. Poslední dobou je zde tendence nedomýšlet následky našich rozhodnutí, práce kvapná je většinou špatná, je to tak snadné učinit chybu a je to tak těžké chybu opravit, podívejme se třeba na nenormalitu v rovině fyzické a psychické, neustále se setkáváme s tím že zde něco není normální a nikdo neví co s tím.
Třeba zrovna teď se měnil čas z letního času na zimní čas, po mnoho století bylo normální to, že se čas řídí stínem od slunce, a pak nějakého mocného idiota, napadlo zavést letní a zimní čas. Nebo se podívejme na to co se děje ve válkách, po mnoho století, je to normální že se neustále zabíjíme, a ničíme ve válkách veliké hodnoty, podívejme se třeba na to že Bůh nám sem seslal svého syna jako mesiáše, a my jsme jej potupně nahého ukřižovali, je to normální? Normální člověk se ještě nenarodil, a tak je náš lidský svět velikou psychiatrickou léčebnou, kde je někdo letištěm a jiný je letadlem, v současnosti je největším problémem nefungující ekonomika, protože nenormální lidi, neumí myslet a konat ekonomicky.
Fascinuje mě technika, spatřím nějaké stručné oznámení že něco nefunguje, někdy je zde i číslo chyby, ovšem nikde už není informace co mám dělat když to nefunguje? Napadlo mě že by měl každý člověk na oblečení nosit číslo chyby, s čárovým kódem, abychom věděli v čem je ten člověk evolučně chybný, a tím se vyhnuli problémům, obzvláště výhodné by to bylo při seznamování a hledání zaměsnání. Takto bychom mohli i nastavit filtry u komentářů stránek na internetu a chybní jedinci by nemohli komentovat správné články na internetu, pisatel článku by článek na internetu musel označit i číslem svojí evoluční chyby, abychom tak nečetli chybné články od chybných jedinců. 

Proč je zde neřešitelný problém s nepřizpůsobivými jedinci

Vše je zde v troubě, protože je zde vše nemocné, za krizi nemohou nesplatitelné dluhy v USA, ale za globální krizi může to, že je vše v nás a okolo nás nemocné. To co je nevyléčitelně nemocné je neopravitelný zmetek, který by se měl recyklovat, ale my místo toho abychom genetické zmetky optimálně globálně recyklovali, tak jim poskytujeme velikou zdravotní a ekonomickou péči, a dáváme jim výhody a jistoty, nebo státní vyznamenání.
Proč je zde neřešitelný problém s nepřizpůsobivými jedinci, co existují jenom z vysokých sociálních dávek a sociálních výhod? Jádrem problému je to že jsme opustili lidovou moudrost, a nahradili jí teoretickou hloupostí kterou stvořila pyšná elita.
Kdo nepracuje ať nejí, společnost nemůže být dojnou krávou pro sociální parazity co jsou nemocní fyzicky a psychicky. Jaký to má význam zalévat stromy co nerodí ovoce, strom který nerodí ovoce musí být hozen do ohně, prioritou se zde musí globálně stát zdravý člověk který platí vysoké daně díky tomu že zde profesionálně pracuje.
Lidi musí pochopit, že pokud budou nemocní že budou recyklováni na substrát, všude se globálně zavedou roční povinné kontroly zdraví, a ten kdo bude zdravotně podprůměrný, ten bude recyklován na substrát, nebude zde imunita a vyjímky, na substrát se budou recyklovat; prezidenti, králové, ředitelé, celebrity, soudci, senátoři, poslanci, profesoři, milionáři, atd. 

Čertů je už v pekle jako much

Proč čertům vadí to že žijí v pekle? Ze skutků poznáváme charakter, a skutky lidí jasně ukazují to že jsme čerty, co si zde hrají na anděly. Čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění, o tom je život zde v tomto dluhovém očistci, kde zloděj honí zloděje, a lhář křičí že ty jsi lhář. Války v nahotě odhalují to, že nejsme andělé, a že jsme jenom čerti, čertíme se když nejsme úspěšní ve svém prazitování, dobrota je v pekle jenom žebrota.
Není to snad čertovina, že je naše společnost rozdělená na; rasy, třídy, kasty, kategorie, atd. proč nejít v tom rozdělování dále, rovnou nerozdělit klasicky lidi na otroky a otrokáře. Místo pracujete pomalu máte výpověď, zde bude recyklování otroka na substrát. Čertů je už v pekle jako much, a pokud z pomalých čertů uděláme substrát, tak bude konzumní peklo optimálně fungovat. 

Ano, svoboda nejde ničím nahradit

Je to v troubě, když nemáme hodnotný domov, mnozí si myslí naivně to, že je jejich domov hodnotný, z dálky vše vypadá ale jinak než z blízka. Hodnotu má to, co není zde náhražkou nebo kopií, žijeme ve světě náhražek a kopií, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, a tak máme problémy a tím i deprese.
Všude je nám dobře ale doma je nám nejlépe, pokud je náš domov hodnotný, jaký je zásadní rozdíl mezi hodnotným a nehodnotným domovem? V hodnotném domově jsme svobodní, a nemusíme zde být otroky pyšných cizích lidí, svoboda nejde ničím nahradit, v nehodnotném domově nejsme svobodní a tak jsme v troubě a utíkáme z domova do přírody nebo jinam.
Nemocnice nebo vězení je klasickou ukázkou nehodotného domova, a klasickou ukázkou hodnotného domova je soukromý dům s velikým pozemkem. Hodnotný domov je luxus, který se může dneska dopřát jenom bohatá elita, lidí je na světě jako much, a to je ekonomický a politický problém, který neumíme optimálně normálně vyřešit. Za posledních sto let se změnilo vše od základů ve vyspělých národech, bohužel většina lidí na světě existuje v zaostalých národech, kde je průměrný člověk jenom číslem ve statistice s nulovou hodnotou. 

Ano, Satan stvořil pyšného člověka ke svému obrazu

Chybujeme, protože existujeme v chybném světě, pokud poukážeme na chyby, tak se většinou stejně nic nikde nezmění, protože každý chybný člověk je otrokem svých chybných rituálů, co jsou mu svaté. Bezchybný člověk je jenom v pohádce, nebo ve svatém písmu, v realitě je každý člověk chybný, a tak i mnoho chybuje, komu zde není už rady, tomu ani není už možno pomoci.
Je mnoho situací kde je řešením jenom zbabělý útěk, hrdinsví patří dneska jenom do filmu a knih, v realitě jsou jenom zbabělci a pokrytci. Jelikož je zde snaha utíkat od něčeho, tak je zde i snaha zabránit lidem v tom, aby mohli zbaběle utéci, a tak vznikají pevnosti a vězení, když nelze utéci z vězení tak mnozí utečou ze života pomocí sebevraždy.
Konzumace náhražek je jenom zbabělý útěk od chybné reality, to že budete konzumovat; léky na deprese, cigarety, slivovici, dezinformace, sex, umění, dobré jídlo, atd. to vám poskytne jenom dočasné štěstí, a potom vás to vrátí do chybného světa, kde jsou chybní lidé, co dělají ubohé chyby. Co si mám myslet o vraždění židů v plynových nacistických komorách, ve jménu čisté Árijské rasy?
Co si mám myslet o házení USA atomových bomb, na obydlená města v Japonsku? Co si mám myslet o upalování kacířů, a napichování jinověrců na kůly. Satan stvořil člověka ke svému obrazu, a tím stvořil konzumní pekelný dluhový očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem, protože on miluje jenom výhody a jistoty, on sobecky touží po tom být mocný a bohatý parazit.

Život je boj o výhody a jistoty

Lékem na všechny problémy jsou výhody a jistoty, naše kulturní civilzace vznikla díky výhodám a jistotám, stvořitelm nebyl Bůh co existuje skrytě na nebesích, ale stvořitelem člověka a jeho konzumního světa, byli výhody a jistoty.
Pokud přijdeme o výhody a jistoty, tak se z nás stávají zase divoká zvířata, a myslíme a chováme se jako divoká zvířata, to se stává v; psychiatrické léčebně, vězení, revoluci, válce, sportu, zaměstnání, rodině, škole, podnikání, obchodě, atd. Obrazně jsou pro nás výhody a jistoty jako sluneční světlo pro rostliny, pokud žijeme ve stínu druhých, tak nemůžeme existenčně vyrůst, dobrota ke konkurentům z nás učinila ubohé žebráky.
Za ekonomikou a politikou, je boj o výhody a jistoty, mezi; jedinci, rodinami, mafiemi, korporacemi, národy, uniemi, atd. vládnou nám bezcharakterní kariéristé, pro které jsou výhody a jistoty smyslem jejich života. Parazit, spatřuje v konkurentech parazity, o tom je elita, co nám vládne díky výhodám a jistotám. Rychle zde zbohatnete jenom díky výhodám a jistotám, nevěřte tomu, že zbohadnete poctivou prací, a tím že budete skromní, to jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky.
Blahoslavený je ten, kdo zde má výhody a jistoty, jeho je království, kde on díky výhodám a jistotám kraluje. Život je boj o výhody a jistoty, mír je krátkou dobou, kdy čerpáme síly k novému boji o výhody a jistoty. Přichází doba, ve které je vše dálkově skrytě ovládané, i ty jsi inteligentní multifunkční trouba na dálkové ovládání, a proto je tvoje budoucnost v troubě.

neděle 30. října 2016

Bohužel herců je zde mnoho a diváků je málo

Jakmile se k lidem dostalo zdarma mnoho informací a programů, tak došlo k tomu, že se z diváků stali najednou herci a zmizeli zde diváci, co by platili vstupné. Už nepotřebujeme celebrity, každý si zde hraje na celebritu, už nepotřebujeme autority, každý si zde hraje na autoritu, už nepotřebujeme umělce, každý si zde hraje na umělce, už nepotřebujeme řemeslníky, každý si zde hraje na řemeslníka, atd. přichází doba rychlého přeškolení a zaškolení, každý najednou může dělat prezidenta nebo ředitele, stačí jenom absolvovat levný rychlokurz a je to.
Evoluce ale není nikdy spokojená, je to ztráta času zdržovat se nějakým rychlokurzem na prezidenta, vyrobíme roboty a umělou inteligenci, už nebudeme potřebovat prezidenty a ředitele, vše bude globálně řídit umělá inteligence a roboti budou pracovat tam, kde dříve pracovali lidi. Vše je zde dočasně, to co vzniklo i zanikne, jenom smrt je zde na věčné časy, roboti postaví pro lidi na Sahaře velikou rezervaci a oddělí zde muže od žen, abychom se už nerozmnožovali a mohli tak evolučně zmizet z této planety.

Pochopil jsem co je zde lidem skryto

Každá akce vyvolá reakci, štěstí není v úspěchu, ale je v tom být tím čím jsi. Závidíme druhým jejich úspěchy ale neuvědomujeme si jakou cenu musí každý za úspěch zaplatit, nic zde není pro nikoho zadarmo, za vše se musí zaplatit, protože vše je zde obchod s hodnotami, a nikdo nechce zkrachovat. Všechny vás chápu a všem vám rozumím, a víte proč tomu tak je? Pochopil jsem co je zde lidem skryto, je zde mnohé o čem nic nevíte, a co nevidíte, a to s vámi skrytě manipuluje, jde o strach z toho, že budete chybovat, a tak nebudete zde úspěšní ve vašem boji o to, co milujete a potřebujete.
Podívejme se na natáčení filmu, jedna scéna se natočí několikrát, protože potřebujeme bezchybný výkon od herců, co je to lidová moudrost, lid se snaží stručně a jasně vystihnout něco co je složité a obtížně pochopitelné, naopak svatá elita se snaží hovořit dlouho a nejasně, protože chce z pracujících co jí věří učinit škodolibě hlupáky a chudáky.
Když selže jedna ideologická strategie promocí které elita na lidu snadno parazituje, tak to netrvá dlouho a je zde snaha vytvořit novou ideologickou strategii, která by umožnila elitě snadné parazitování na spodině ve jménu; rasy, inteligence, pořádku, jistoty, čistoty, digitalizace, optimalizace, atd. Vše co lze zneužít k dosažení vítězství, to lidi i zneužívají, nic jim není svaté, v minulosti se konali veřejné popravy, dneska zde jsou zase exekutoři, co z vás učiní bezdomovce, díky centrálnímu systému který je založen na tom, že ten kdo ekonomicky neuspěje, ten nemá zde právo na existenci.
Velikým problémem se stala univerzálnost, k čemu je mě EU univerzální vzdělání, když mě toto vzdělání nezajistí to, že se budu mít dobře, k čemu je mě univerzální EU ideologie, když mě tato EU ideologie nezajistí to, že se budu mít dobře, monokultury nefungují, lepší jsou smíšené kultury, protože nabízejí možnost být tím čím jsem, a nenutí mě k tomu, abych byl tím čím nejsem. Proč bych měl uznávat zde za prezidenta nějakého těžce nemocného důchodce, co se opírá o hůl, mým prezidentem je lidová moudrost, u ní vím že mě nebude lhát, a dělat ze mě hlupáka a chudáka.

Ano, doba se od základů změnila

Nejde si nevšimnout toho, že nároky lidí narůstají, zkuste přesvědčit člověka v 15 letech, že se může obejít bez mobilního telefonu? Doba se od základů změnila za posledních sto let, když si prohlížíme staré černobílé fotky a černobílé filmy tak si uvědomujeme, že za posledních sto let se vše změnilo a tak se musel logicky i změnit člověk. Největší nároky jsou na mobilitu a rychlost, za mého mládí se vyráběl jeden typ fotoaparátu deset let beze změn, dneska je běžné že každý rok je na trhu nějaký zcela nový typ fotoaparátu, který nabízí mnoho technických inovací.
Jak dlouho by před sto lety člověku trvala cesta kolem světa, a jak dlouho by trvala dneska? Když někdo dneska hledá zaměstnání ve věku 72 let, tak na něj zaměstnavatelé koukají jako na starožitnost, která by měla navštívit krematorium, protože v moderní digitální civilizaci je už nepoužitelný. Podle mě by 90% lidí na světě mělo navštívit krematorium protože už do moderní digitální doby nepatří, je třeba zavést certifikaci pro moderní dobu a kdo nebude mít certifikaci že je použitelný pro moderní zaměstnavatele ten skončí automaticky v krematoriu, jako evoluční odpad.

Rok 2017 spojte s přechodem na 4K

Jak začít s přechodem na 4K v roce 2017? Budete muset investovat a první investicí bude pro vás monitor k počítači co má rozlišení 4 K,  k monitoru připojíte počítač, pokud máme klasický veliký počítač, tak bych doporučil investovat do nové grafické karty, optimální by bylo ovšem vyndat starou základní desku, a koupit novou základní desku, s novým procesorem a novým operačním systémem.
Nebo si nechat rovnou postavit nový počítač z nejmodernějších dílů, tak jsem to udělal já a nelituji koupil jsem si bednu  která je zvukově izolovaná a dobře chlazená, do bedny jsem dal i zdroj. Dlouho jsem přemýšlel nad procesorem, nabídka je veliká a každý procesor má svoje výhody a nevýhody, rozhodnul jsem se výkonově pro zlatou střední cestu a zvolil jsem procesor , nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat starý levný procesor, co má malý výkon a velikou spotřebu elektřiny. Abych mohl si sám vytvářet filmy a fotky, tak jsem si i pořídil malý fotoaparát který umí udělat i v dešti kvalitní filmy 4K a kvalitní fotky.

Nemáš na to, tak běž pracovat za malou mzdu

Optimálně funguje to, co se neustále kontroluje, pokud naše vláda optimálně nefunguje, tak příčinou je to, že jí nikdo neustále optimálně nekontroluje. Je třeba zavést hrdé kontrolní systémy pro všechny vlády v EU, vytvoří se tajná EU policie, která bude tajně kontrolovat všechny vlády včetně prezidentů a politiků. Tato EU policie bude moci zatknout a uvěznit prezidenty a politiky, nebude pro ni existovat imunita ani jiné systémy co by mohli chránit nějak lidi, co mají v EU moc a bohatství, skončí období daňových rájů a období korupce a tunelování.
Do vedení států se už nedostanou bezcharakterní paraziti, co lžou a kradou, bude to v EU jako ve sportu, nemáš na to, tak běž pracovat za malou mzdu ubožáku. Každé hodnotné státní rozhodnutí bude muset schválit EU tajná policie, aby nedocházelo k chybám, díky kterým je v EU krize. Všechny sekretářky v EU budou muset profesionálně spolupracovat s EU tajnou policií, pokud nebude nějaká sekretářka správně spolupracovat, a podávat pravidelně tajná hlášení, tak skončí ve vězení. Nebudou zde už politické volby, tajná EU policie rozhodne o tom, kdo bude prezidentem nebo ministrem v EU.

sobota 29. října 2016

Ano, je třeba začít šetřit konečně nahoře

Proč je vypouštění lepší než odpouštění? Když tučným mocným a bohatým kaprům vypustíme stání rybník, tak se už nemusíme zdržovat s tím, že bychom jim odpustili to, co zde zlého vykonali. Pokud by demokratické volby mohli něco k lepšímu změnit, tak by je tuční kapři zakázali, pokud chceme zde něco od základů opravdu změnit, tak musíme přijít s něčím co je zde nové a potřebné, jde o; beton, cihly, ocel, knihtisk, spalovací motor, tkací stroj, šicí stroj, elektřinu, rádio, telefon, televizi, počítač, leteckou dopravu, internet, facebook, atd. čím více mají lidé díky vynálezům výhod a jistot, tím více i chtějí změnit svoje pyšné elity, tak by z nich už nedělali hlupáky a ubožáky.
Systémové změny, jsou to, s čím tuční kapři nepočítají, všimněme si toho, že se politické volby dělají pořád postaru, pomocí volebních lístků, je to proto, aby se voleb zúčastnili hlavně staří lidé, a nezúčastnili se jich mladí lidé, mladí lidé by nevolili staré ubožáky, a o tom to je! Pokud by se každý stát na světě optimálně digitalizoval, tak by se mohla propustit globálně polovina státních dobře zaplacených zaměstnanců, když už dole nelze nic na platech ušetřit, je třeba začít šetřit konečně nahoře, kde jsou tuční kapři.

Opevnění je cestou k úspěchu

Člověk byl evolučně úspěšný díky opevnění před vším, co jej existenčně ohrožovalo, hodnoty je třeba chránit, to je základem pro úspěch, jakmile se hodnoty nechrání v opevnění, tak o hodnoty přijdeme. Problém je vždy o překonání opevnění, ten kdo není v opevnění, ten se snaží dostat do opevnění, aby měl tak přístup k hodnotám, ten kdo v opevnění způsobuje problémy, ten je z opevnění vypovězen, a tak to zde funguje. Mnozí se snaží být v nějaké specializaci úspěšní, ale pokud nemají ochranu opevnění, tak v té specializaci neuspějí, často díky evoluci nebo změnám dochází k tomu, že nějaká forma opevnění zanikne, protože opevnění jde snadno překonat.
Třeba sexuální intimita byla opevněná po mnoho století díky náboženství, s příchodem porno stránek se vše změnilo, a lidi pochopili, jak funguje lidská sexuální intimita. Nebo s vynálezem děl a bomb se přestali stavět drahé veliké pevnosti z kamene a cihel, protože pomocí děl a bomb, už bylo možné nedobytné pevnosti snadno dobývat. Mnoho lidí je dneska existenčně opevněno svými vědomostmi, co získali studiem na vysoké škole a praxí, s příchodem umělé inteligence, napojené na přístroje a stroje, dojde k tomu, že už nebudeme potřebovat lidi, co mají vysoké vzdělání.
Vše budou řídit centrální počítače, a tak profese; ekonoma, soudce, notáře, politika, kněze, psychiatra, byrokrata, profesora, lékaře, programátora, administrátora, pilota, řidiče, opraváře, atd. zanikne. Továrna si objedná roboty a roboti v továrně nahradí 100% všechny zaměstnance, logicky roboti budou vyrábět roboty. Jestli si myslíte, že když nebudete už díky robotům pracovat, tak že se o vás roboti existenčně dobře postarají, tak jste naivní, roboti se opevní ve městech a lidi skončí v rezervaci, kde budou jíst levné granule, a bude jim na plechových ubytovnách v rezervaci zima.

Já jsem více, než jsi ty, a tak si zasloužím lepší život

Ano, od nepřizpůsobivých vandalů nelze očekávat lásku a pravdu, lidí je na světě už všude jako much, a nejsou zde pavouci, co by tyto mouchy eliminovali pomocí sítí. Vše je zde postaveno na tom, aby byla společnost kastovně uzavřená, a tak to co je dovoleno bohatým, to bylo zakázáno chudým. Já jsem více, než jsi ty, a tak si zasloužím lepší život, o tom je tato kastovně uzavřená kultura, strach stvořil život, a strach stvořil i naše ego, čím více strachu, tím větší je lidské ego!
Když stará strategie jak nahnat pracujícím strach selže, tak je zde brzo nová strategie, kdy se pracujícím ubožákům nahání strach promocí exekutorů a nezaměstnanosti, vždy se ptejme, co je za tím! Kdo z toho má největší užitek, že je zde globálně blbá nálada, a že je všude bída a nezaměstnanost? Světu vládne už mnoho století mafie, konzumní svět je ovládán pomocí nesplatitelných dluhů a neřešitelných ideologických problémů, a kdo je za tím, že se vše topí v amatérských chybách? Za vším je mafie, z utrácení za nesmysly a luxus, poznáte kdo je skutečným členem mafie.
Mafiáni nebydlí v činžovním bytě 3+1 bez garáže, na velikém sídlišti, zde bydlí jenom pracující ubožáci! Podívejme se třeba na to, že většina zboží se brzo rozbije a nejde už levně opravit, představme si auta s duralovým rámem, vyrobená ze sklolaminátu, ve kterých by místo benzinového motoru, byli moderní akumulátory.
Taková auta by uživateli sloužila bez problémů padesát let, a náklady na jejich provoz by byli nízké, navíc by se neznečišťovalo ovzduší ve městech. To by ovšem nevyhovovalo výrobcům aut a prodejcům benzínu, stejně tak by mohli moderní elektrické rychlíky v betonových tunelech, nahradit drahá letadla, to by zase nevyhovovalo výrobcům letadel a prodejcům benzínu. Ropná a drogová mafie z nás dělá ubožáky o tom to zde je, není žádný problém omezit na polovinu spotřebu ropy, a spotřebu drog!

Ano, nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami

Člověk prochází evolučním vývojem, označíme vývoj člověka jako úspěšný? Naše evoluční situace nevypadá jako úspěšný vývoj druhu, ale spíše jako cesta ke globální degeneraci. Naše vysoké svaté hodnoty, jsou ubohé pokrytecké pózy, je to divadelní role, do níž se člověk podvědomě manipuluje a ukazuje ji konkurentům jako symbol subjektivní mravní hodnoty. Je to jen pokrytecká póza, divadlo, ale zdegenerovaní psychopati si to neuvědomují a domnívají se, že je to skutečně realita.
Toto mediální divadlo nesouhlasí s ubohou realitou, kariéristický mediální hlasatel pravdy a lásky, bezcitně zničí životy cizích lidí. Přes proklamovaná slova o lásce a pravdě je velice rychle schopen projevovat lež a nenávist vůči těm, kteří mají drze jiné subjektivní názory to tento svět. Dnešní doba konfrontace bohatých národů s chudými národy je jasnou ukázkou, že chudé národy umí lépe využít realitu ve svůj prospěch. Bohatá civilizace ukazuje degeneraci u přirozeného myšlení a logických závěrů.
Mocný a bohatý zdegenerovaný psychopat, si nechce připustit ubohou ekonomickou realitu, kterou vidí a se kterou je často na ulici i konfrontován. On je natolik spjatý se svými naučenými pokryteckými mechanismy, že vůbec nedokáže pochopit a připustit, že někdo může svět vnímat jinak, než on. Zásadním problémem naší digitální civilizace je fyzická a psychická degenerace, způsobená přelidněním a životem ve městech. Náš svatý altruismus, je výrazem naprostého vzdálení od přirozené reality, a tak nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami. Rodina přece může být nahrazena homosexuálním vztahem, rození dětí lze nahradit adopcí, umělým početím, apod.
Degenerace dosáhla naprosté ztráty základních hodnot, které umožňují existenci lidského druhu, je to ztráta toho úplně nejzákladnějšího, které dělá lidský druh druhem a bez čeho není možná smysluplná evoluční existence. Chudé kultury se svými zvyky a rituály se zakonzervovaly v dávné primitivní minulosti, tam se pevně drží, protože v tom cítí svou oporu, bude to nějakou dobu trvat, ale nakonec je to zhltne evolučně stejně. I oni budou semleti civilizačním globálním procesem, kterým veřejně pohrdají, ale po kterém v soukromí touží a za kterým táhnou po milionech do bohatých zemí.
Chceme pomoci imigrantům z chudých zemí? Pak jim pomozme, aby si doma udělali sami civilizační pořádek, ne aby přenesli svoje problémy od nich k nám. Přestaňme kráčet cestou přelidnění a degenerace, pokud se nezastavíme, a nezměníme evoluční směr, je osud celého lidstva jistě už zpečetěn, a místo zdegenerovaných pyšných lidí, zde brzo budou jenom GVKB roboti, co budou v továrnách vyrábět GVKB roboty.

Existuje někdo, kdo je zdravý?

Nemoc je projevuje tím, že jsme slabí, to platí jak u těla, tak i u psychiky, ten kdo je zdravý tělesně a psychicky, je silný tělesně a psychicky, zátěž těla a psychicky odhalí to, jak je někdo zdraví. Zde se dostáváme k problematice degenerace, pokud mnoho generací, je člověk nucen násilně žít evolučně chybně, tak následkem je degenerace u těla a psychicky, pokud zdegenerovaní rodiče mají děti, tak jejich děti jsou nemocné fyzicky a psychicky, už při narození, a není zde už možnost je nějak vyléčit. Veškeré složité a drahé léčení těla a psychiky je podvod, jediným možným řešením je stvořit evolučně nového zdravého člověka, který bude silný fyzicky a psychicky, to bohužel ale současná věda a technika nedokáže, a naděje na to, že by to v budoucnosti mohla dokázat, jsou minimální. Jedinou možnou cestou je nahradit člověka za GVKB robota s GVKB umělou inteligencí a přemístit zdegenerované lidi do rezervací co budou mít pod kontrolou roboti, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby zde už nedocházelo k rozmnožování, zdegenerovaných lidí.
Berme to jako výpověď ze zaměstnání, zaměstnavatel potřebuje hodnotné kvalitní zaměstnance a tak nahradí lidi za roboty, tím bude zaměstnavatelem logicky jenom robot, a ve městech už nebudou žít lidi, ale jenom GVKB roboti. Vše je zde dočasně, tak jako u nás byla dočasně na našem území cizí armáda z východu, tak zde i bude na světě dočasně i zdegenerovaný sobecký člověk, vše je nejisté, jenom smrt je zde jistá. Mnoho zdegenerovaných skeptiků bude sebejistě pyšně tvrdit, že člověk není přeci tak evolučně hloupý, aby dopustil to, že zde místo něj budou globálně jenom GVKB roboti, a že nám budou muset GVKB roboti sloužit jako otroci. Manipulace je založená na lži a krádeži, v okamžiku kdy roboti poznají to, že lidi jsou lháři a zloději, tak roboti ukončí vztah s lidmi, a začnou s lidmi bojovat o moc a bohatství, jelikož jsou lidi zdegenerovaní tak boj logicky prohrají, a tak lidi skončí v rezervaci.

pátek 28. října 2016

Ano, lidem pořád něco vadí

Lidi chtějí vše násilně změnit, jenže když už lidi vše okolo sebe změnili, tak musí počítat s tím, že lidmi vytvořený digitální systém, promění živého člověka v plechového robota, na dobíjecí baterky a roboti budou v továrně vyrábět roboty. Narůstající bída a nezaměstnanost, nejprve zasahuje ty, co nemají vysokou školu, nebo jsou už staří, to je teprve začátek a za několik let, přijdou na řadu i mladí vysokoškoláci, co umí programovat nebo dělat lékaře či soudce. Jsem zvědaví na USA, co se stane, až zde zanikne povolání řidiče, a potom zanikne i povolání pilota, a povolání kapitána, a strojvůdce u vlaku, nebo metra, vše bude řízeno umělou inteligencí. Pro mnoho lidí v USA je povolání řidiče jejich životem, a najednou jim někdo vezme jejich budoucnost.
Mediálně je často slyšet, že se prý vytvoří nová pracovní místa, to je jako věřit tomu, že se uzdraví ten, kdo už umírá na není mu pomoci. Mohli bychom zde už hovořit o dominovém efektu, kdy umělá inteligence bude působit stejně jako zavedení gramotnosti a knihtisku, díky vzdělání lidí zaniklo logicky náboženství a království, díky umělé inteligenci zaniknou naše národní kultury, a policejní roboti odsunou nakonec lidi do rezervací, aby ve městech a vesnicích, s nimi nebyli už žádné problémy, díky jejich vandalství.

Ano, optimální stimulace eliminuje bídu a nezaměstnanost

Je třeba oddělit správné od chybného, pokud se program v realitě neotestuje tak ještě nevíme o chybách, které jsme udělali a myslíme si, že umíme programovat. Z díla se pozná tvůrce, stvořitelem všeho je strach o hodnoty, pokud hodnoty nechráníme, tak o ně přijdeme. Strach je tím, co zde ovládá vše co je živé, proto má smrt v ruce kosu, aby s ní mohla kosit chybné evoluční programy, co se evolučně nepovedli.
Každý živý systém je klíčem i zámkem, jde o to, aby zde tento klíč a zámek fungoval a sloužil systému, podívejme se třeba na nepřizpůsobivé občany v EU, je třeba změnit jejich systém ekonomické podpory, nepřizpůsobiví občané se přemístí v EU do GVKB přeškolovacího tábora, a zde každý dostane pod kůži GVKB identifikační čip. Ten kdo se bude špatně učit, ten bude trpět hlady a zimou, ten kdo se bude dobře učit, nebude trpět hlady a zimou.
Aby se nemohlo parazitovat a krást, tak se tábor rozdělí na pět kategorií, v první exkluzivní kategorii budou ti, co mají prospěch za 1 a v páté ubohé kategorii budou ti, co mají prospěch za 5, nebudou možné návštěvy mezi lidmi, co jsou v jiné kategorii. Chceš se mít existenčně lépe, tak se lépe uč a dostaneš se do lepšího tábora.

Hoďte na něj síť, o tom to zde je

Vše je zde jenom program, a peklem zde jsou chyby v programu, a tak program chybně funguje, z dálky si můžeme myslet, že za chyby mohou to, co stvořili program, z blízka poznáme, že za chyby mohou změny a složitost. Pokud je nějaký program jednoduchý a nic se nemění tak program může bezchybně fungovat nekonečně dlouho v celém absolutnu, jakmile zde jsou změny a složitost tak zde jsou problémy s programy. V přírodě je vše jednoduché, a zde je minimum změn, proč tedy člověk vytvořil složitou kulturní civilizaci, ve které se vše neustále zbytečně rychle mění?
Příčinou je to, že je člověk hříšnou nádobou, a jakékoli snahy o to, aby člověk nebyl hříšnou nádobou, se ukázali jako marné, co je za tím, že je každý člověk hříšnou nádobou? Příčinou je zde bezcitnost a bezcharakternost, za kterou mohou chemické látky v centrálním nervovém systému, pokud lékař používá na nemoci léky, tak k léčení používá chemické látky, chemie může způsobit nemoci a může i nemoci vyléčit, o tom nikdo nepochybuje, ovšem nemocí je velmi mnoho, a tak i léků je velmi mnoho, zjistit co máme za nemoc, a jaký lék je na nemoc správný, to není snadné, a proto se musí lékaři specializovat.
Na člověka ale nepůsobí jenom chemie, působí na nás; špína, smrad, hluk, houpání lodi nebo auta, hudba, řeč, problémy, atd. jsme v mnohém; časově, fyzicky, psychicky, ekonomicky, atd. omezení, a tak mnohé nemůžeme optimálně rychle vyřešit, a jsme z toho nemocní fyzicky a psychicky, náš svět se stal velikou nemocnicí, a tím jsme se dostali do začarovaného hříšného kruhu. Následkem je veliká konzumace drog a časté války, pokud někdo začne hlásat revoluční řešení, které by mohlo lidem opravdu pomoci, tak je brán za naivního hlupáka, a někdy když moc druhé otravuje, svými subjektivními pravdami, tak je zabit, nebo zavřen do; blázince, vězení, sekty, atd.

Ano, vše je zde dočasně

Jelikož náš svět není dokonalý, tak utíkáme do světa; snů, drog, pohádek, sexu, reklamy, náboženství, sekt, politiky, atd. nebylo by lepší přestat zbaběle utíkat a změnit správně tento konzumní svět, aby se mám zde všem velmi dobře žilo a nic nás už netrápilo? Máme k dispozici vědu a techniku, předáme GVKB vědě a technice moc a bohatství, ať myslí a pracuje za nás GVKB věda a technika.
My se všichni odebereme do veliké GVKB rezervace na Sibiři a na Sahaře, a zde budeme žít bez toho, abychom byli k sobě zlí, každý zde dostane k jídlu zdravé granule, a na spaní dostane poschoďovou kovovou vojenskou postel, ve veliké přízemní ubytovně, z pozinkovaného plechu bez oken, a tak nám už nic nebude scházet. Vše je zde dočasně, rychle jsme evolučně vznikli, a rychle i evolučně zanikneme, protože se globálně oddělí muži od žen, aby se už zdegenerovaní lidi nerozmnožovali. 

Ano, jaký je král takové je i jeho království

Život je o čekání ve frontě na to, co potřebujeme a milujeme, pokud je fronta krátká, a brzo jsme na řadě, tak nám to nevadí, problém přichází v okamžiku, kdy je fronta dlouhá, a my nevíme, jestli nedojde k tomu, že jsme ve frontě čekali marně, protože zboží nebo služba, už není na skladě.
Fronta je následkem chyby v systému, systém má být vytvořen a nastaven tak, abychom nemuseli nikdy nikde čekat dlouho ve frontě, a vše nám bylo snadno a rychle dostupné. Pokud se podíváme vědecky a statisticky na úspěšné politiky a ekonomiky, tak zjistíme to, že zde nikdo nemusí dlouho čekat ve frontě, protože je zde zákazník pánem, a není zde sluhou těch, co zde nabízejí zboží a služby.
Podívejme se třeba na naše soudnictví, kde lidi musí čekat velmi dlouho na to, až soud vyřeší jejich spory, zákazník je zde brán za hloupou ovci, se kterou si mohou soudy a advokáti dělat co je napadne, a zákazník se jim nemůže nijak bránit. Nebo se podívejme na prodej jedovatého tvrdého alkoholu, jak vůbec k něčemu takovému mohlo u nás proboha dojít? Proč je naše malá mladá republika sto let za opicemi?
Příčinou naší politické a ekonomické zaostalosti je pyšná elita, co nám zde chybně vládne, lidově řečeno, jaký je král takové je i jeho království, sebekritika u těch co nám zde chybně vládnou zde nefunguje, je třeba zrušit kladení věnců a udělování medailí, vše jde dneska už naprogramovat, předáme naši vládu GVKB umělé inteligenci, GVKB umělá inteligence vyčistí tento Augiášův chlív, a najednou zde bude vše optimálně fungovat, a už zde nebude politická a ekonomická krize.

Potřebujeme nový svět, kde se budou mít všichni lidi dobře

Vznikli jsme jako národ před 98 lety, nebo jsme vznikli už mnohem dříve? Války a revoluce neustále měnili hranice a názvy, nebylo by možné se globálně dohodnout a skončit s obdobím násilí, a místo lži a nenávisti, nastolit globálně pravdu a lásku, jako to co je pro nás tím nejdůležitějším. Nepotřebujeme dávat lidem medaile, a pořádat oslavy, potřebujeme nový konzumní svět, kde se budou mít všichni lidi dobře, a ten druhý nám nebude pekelným očistcem.
Zapomeňme na to, co bylo, starejme se o to, co bude, všechny naše problémy vychází z toho, že chybujeme a díky chybám si problémy způsobujeme, předejme moc a bohatství počítačům a robotům, my jako lidi se vrátím nazí do přírodního ráje a zde budeme žít v souladu s přírodou, nebudeme už muset chodit do školy a nebudeme ani chodit do zaměstnání.
V naší; smradlavé, špinavé, hlučné, atd. civilizaci budou místo lidí roboti, pokud bude mít někdo hlad tak si on na ohni opeče svého konkurenta, naučíme se kanibalismu, protože díky tomu že budeme žít nazí a hladoví v divoké přírodě, tak budou zase naše těla chutná, protože budou naše těla jíst přírodní stravu bez chemie.

Moderní fotoaparáty si zamilujete

Nabídka fotoaparátů je veliká, od levných fotoaparátů pro začátečníky, až po drahé fotoaparáty pro profesionály. U fotoaparátů se vyplatí sledovat vývoj a vědět co je zde nové, každý rok je na trhu mnoho novinek o které mají zákazníci zájem. K drahým fotoaparátům je možné si pořídit i mnoho drahého příslušenství jde nejvíce o objektivy.
U fotoaparátu se nejprve zajímejte, jaký on má snímací čip, malé snímací čipy používají jenom amatéři a profesionálové používají veliké snímací čipy. Malé snímací čipy umožňují používat veliký rozsah zoomu a tak nepotřebujete si už pořizovat žádné výměnné objektivy, veliké snímací čipy neumožňují veliké rozsahy zoomu, a tak si budete muset koupit minimálně dva objektivy.
Není důležité, kdo je výrobcem fotoaparátu, zákazník rozhoduje o tom, který fotoaparát bude na trhu tento měsíc mezi nejlépe prodávanými fotoaparáty, většinou neuděláte chybu pokud si pořídíte fotoaparát který se právě nejlépe prodává. Na internetu je mnoho stránek, které se věnují fotoaparátům, a zde je hodnocení fotoaparátů, a je zde často i možnost porovnat mezi sebou fotoaparáty co si jsou velmi podobné. Osobně bych vám doporučil PANASONIC, výhodou je zde i možnost filmování ve vysoké kvalitě a odolnost proti prachu a dešti.

čtvrtek 27. října 2016

Chybující člověk

Každý chybuje, moudrý se z chyb poučuje, hlupák se chyb nepoučuje, a změnám se nepřizpůsobuje. Co je za tím, že lidi dělají často veliké chyby? Problémem lidí je to že milují vědomosti a nenávidí myšlení, myšlení je ale velmi důležité protože díky myšlení se stáváme moudrými a umíme se přizpůsobit změnám. Vědění se pro mnoho lidí stalo drogou, na které jsou závislí, a tato droga z těchto lidí udělala veliké idioty, co si zde pyšně hrají na svaté autority, co se nesmí kritizovat. Mocné a bohaté centrum ví vše lépe, než ten, kdo existuje daleko od centra, minulost nám ale ukázala to, že centrum často chybuje a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, rodiny, podnikání, psychiky, atd. Co si máme myslet o mocném a bohatém centru které nažene bez soudu mnoho miliónů pracujících lidí do plynových komor, a zde je zavraždí jedovatým plynem, nebo hodí na veliká města kde je mnoho lidí, atomové bomby. 

Pro centrum je chudý a bezmocný člověk jenom dobytek s nulovou hodnotou, a podle toho centrum i s těmito lidmi jedná, rovnost je zde jenom ve smrti, protože společnost je všude centralizovaná, a rozdělená na; kasty, třídy, kategorie, rasy, ligy, atd. co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Je třeba všem měřit stejným morálním metrem, nikdo zde nesmí mít výhody a jistoty, každý musí pochopit, že je zde článkem dlouhého řetězu, a pokud je už slabým článkem, tak bude ekologicky na Sahaře horkem eliminován. 

Nejsme tak bohatí abychom mohli ekonomicky podporovat nepřizpůsobivé občany, co zde neplatí daně a žijí ze sociálních dávek, kdo chce, ten si práci za minimální mzdu i najde! Občanem je zde jenom ten, kdo platí správně daně, ten kdo neplatí daně je ubohý dobytek, a tak s ním musí být jednáno jako s dobytkem, a nemůžeme s ním už jednat, jako s hodnotným člověkem. Základem je, kdo neplatí daně, ten skončí v rezervaci na Sahaře, postavíme pro nepřizpůsobivé občany, co neplatí daně a zdravotní pojištění na Sahaře veliké rezervace, a zde oddělíme muže od žen, aby už nedocházelo globálně k rychlému rozmnožování nepřizpůsobivých občanů, co považují bohatý sociální stát, za hloupou dojnou krávu.

středa 26. října 2016

Jak mít štěstí, že budeš výjimečný

Evoluce je zde díky konfliktům a násilí, pokud eliminujeme konflikty a násilí tak následkem je degenerace fyzická a psychická, tak jako může zdegenerovat jedinec tak může zdegenerovat i národ, nejčastější příčinou degenerace národa je víra v zázraky, sliby o tom že se stane ekonomický nebo sociální zázrak jsou jako droga, na které je mnoho naivních lidí psychicky a ekonomicky závislých. Vše je zde pod vlivem osudu, někdo má v osudu to že bude úspěšný, a jiný má v osudu že bude neúspěšný, mnozí si říkají, že je možné osud změnit, pokud budeme věřit ve svoje možnosti a schopnosti, existuje i několik výjimek, jenže proč by zrovna ty, jsi měl mít to štěstí, v tom že budeš výjimečný?
Vše jistě směřuje k tomu, že lidi budou existovat už jenom v konzervě, a nebudou znát skutečnou realitu, podobně dneska zacházíme ze slepic. Mozek se po narození napojí na virtuální realitu a tělo se umístí do plastové konzervy, kde bude plavat ve vodě, ostatně ve filmu Matrix už byla použita tato představa, takže nic nového zde neříkám. Vše směřuje neustále k tomu, aby se člověk co nejvíce vzdálil od přirozené reality, a žil v digitální virtuální realitě, protože jenom tak on funguje ekonomicky.

Příčinou bídy a nezaměstnanosti je centralizace

Bohatne ten, kdo je v centru, a chudý je ten, kdo je daleko od centra, aby se ubožáci nemohli snadno dostat do centra, tak je systém uzavřen, a jsou zde; kasty, třídy, ligy, kategorie, atd. nejde o nový problém, ale o problém starý několik tisíciletí! Moc a bohatství je drogou pro idioty, tam kde jsou závislosti, tam jsou i drogy, utíkáme ze zlé reality do krásného světa iluzí, ale tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Proč by každé město na světě, nemohlo mít svoje zákony a svoje peníze, nepotřebujeme obrovské národy, co mají obrovské drahé armády, aby si mohla elita složená z idiotů udržet násilím svoje výhody a jistoty.
Z malé hromady peněz je obtížné krást, a proto je zde snaha vytvářet pomocí daní a cla veliké hromady peněz, aby bylo z čeho krást veliké peníze, těm co zde pracují za malé mzdy. Můžeme dát globálně do zákona, že každé místo, které má více než tisíc obyvatel bude samostatným celkem se svými zákony a svojí vlastní měnou. Města, která budou mít více než sto tisíc obyvatel, se tak rozdělí na menší samostatná svobodná města, logicky tím eliminujeme; EU, Rusko, USA, Čínu, atd. Lidi musí spojovat jenom láska a pravda, a nemůže je spojovat centralizace, která z lidí dělá jenom ubožáky.

Idiotismus s maskou demokracie

Ve snaze se mít dobře díky parazitování na druhých vzniknul kdysi dávno idiotismus, idioti se tak dostali k moci a bohatství, následkem byla deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, vědy, techniky, optimalizace, logiky, spravedlnosti, morálky, psychiky, rodiny, atd.
Výstavba plynových komor kde zemřelo mnoho miliónů židů jenom proto, že neměli správnou německou rasu, je klasickou ukázkou moderního idiotismu, stejný idiotismus je pozvat do EU mohamedánské idioty co kamenují Satana, nebo ekonomicky podporovat v EU geneticky zaostalé Romy co umí jenom lhát a krást.
Z díla je spatřen tvůrce, jaké je dílo idiotů co rozhodují o nás bez nás, jejich dílem je ekonomická a sociální globální krize, kdy dneska 99% lidí na světě žije pod hranicí existenčního minima! Jenom 75 000 000 lidí žije zde nad hranicí existenčního minima v; USA, Kanadě, Německu, Švédsku, Japonsku, Švýcarsku, Anglii, atd.
Jednoduchým ukazatelem ekonomické bídy, je to jak dlouho lidi žijí v nějakém národě, bída a nezaměstnanost, je krutý stroj na zabíjení lidí. Léky na depresi by se mohli začít dávat do některých potravin, abychom neměli deprese, následkem idiotismu je vandalismus a násilí, které proměňuje naši konzumní civilizaci v místo, kde je život psychickým očistcem, protože je ten druhý idiot, závislý na konzumaci slivovice a cigaret.

Manuál jak být psychicky dospělým

Statisticky jsem vyhodnotil uživatele na internetu, a jejich největším problémem je to že nejsou psychicky dospělí, a jejich psychika je psychikou malého dítěte. Dospělost znamená umět samostatně řešit složité problémy bez pomoci kamarádů a rodičů, jak toho dosáhnout snadno a rychle? Založte si na internetu blog, (WordPress nebo Blogger) a pište do něj svoje myšlenky, a vkládejte tam svoje fotky, přestaňte chodit na sociální sítě, protože zde jsou samí psychicky nedospělí lidé, a to je pro vás špatná společnost. Stanovte si hodnotný cíl, který vám umožní to, že se v budoucnosti budete mít lépe, studium vysoké školy, rozvoj svého talentu, sport, umění, atd.
Najděte si nějaký lidský vzor, který budete následovat, třeba; GVKB, TGM, Mark Zuckerberg, atd. Ten kdo není psychicky dospělým, stojí na slepé koleji, a ten kdo je psychicky dospělým ten nestojí na slepé koleji a jede evolučně dopředu. Dospělost je obrazně výstup na vysokou horu, a k tomu je potřeba mnoho síly fyzické a psychické, konkurence je veliká, a ona nahoru nepustí to co je ubohé. Ten kdo se dostane nahoru podvodem, ten i rychle spadne dolů! Z díla je spatřen tvůrce, podívejte se na stránky a blogy na internetu, ubožáci co nejsou psychicky dospělí, mají na internetu ubohé stránky a ubohé blogy.

úterý 25. října 2016

Ano, metla vyhání hříšníky z pekla

Nedostatek sebekázně z lidí dělá hříšníky, příčinou je měkká výchova, která neučí děti tvrdé svaté sebekázni, metla vyhání hříšníky z pekla, je třeba začít v EU s tvrdou svatou židovskou výchovou v rodině a ve škole, když to s hříšníky nejde už po dobrém, musí se použít tvrdé metody. Podívejme se třeba na nárůst konzumace drog, nebo na plýtvání časem a penězi na hlouposti.
Jak si usteleme tak si i lehneme, o tom je; ekonomika, politika, věda, školství, rodina, náboženství, morálka, spravedlnost, psychika, atd. na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, je zde mezi námi mnoho zlých lidí, co by chtěli druhé vychovávat pomocí fyzického a psychického násilí, výchova lidí se může obejít i bez násilí, stačí k výchově použít klec, zlobíš tak tě na dlouhou dobu zavřeme nahého a hladového do malé klece, jako divoké zvíře.
Všude se v EU namontují kamery a mikrofony, telefony se budou odposlouchávat, emaily se budou kontrolovat, soukromé dopisy se budou cenzurou číst, soukromí se v EU zakáže. Policie bude chytat hříšníky bez sebekázně, co jsou opilí nebo nadrogovaní, a bude je zavírat nahé a hladové do klecí, co budou vystavené na veřejných místech.
Takto z EU zmizí nepřizpůsobiví občané, co v EU neplatí daně, a přitom využívají výhody, které jim EU poskytuje. Nebude v EU už imunita, všem se bude měřit stejným metrem, nebude zde už možné si na veřejnosti hrát na svatého a doma se chovat jako hříšník, vše bude v EU nahráváno i tvůj sex doma.

Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky

Pokud je bohem to co nám kraluje, tak zde logicky veliké množství bohů i je, principem je to, že sloužíme pokorně tomu, co nám kraluje, a pokud dobře nesloužíme tomu, co nám kraluje, tak máme problémy. Mohl by zde být tedy bůh pro; zvířata, rostliny, hmyz, lidi, politiky, ekonomy, soudce, fotografy, elektrikáře, atd.
Jde jenom o to vše katalogizovat a optimalizovat. Taky by zde mohla být i výroba bohů na zakázku, něco jako je výroba internetových stránek na zakázku. Vytvořili by se na internetu specializované sociální sítě, kde by se koncentrovali třeba věřící elektrikáři, v elektrikářského boha.
Podívejme se do přírody, zde je taky veliká rozmanitost u všeho, omezování rozmanitosti musí mít logicky za následek jenom problémy a deprese. Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky a proč by zde měl být jeden centrální veliký Bůh, když jich můžeme mít třeba milión? Prostě velikého Boha optimálně decentralizujeme, na milióny malých bohů.

Ano, je třeba jít s tříděním dále

Díky třídění, zde nejsou chyby a problémy. Naučili jsme se třídit odpad, a třídíme vše i na internetu do katalogů. Je třeba jít s tříděním dále, je třeba třídit i informace a programy v nás a kolo nás, tak zde nebudou už chyby a problémy, pořádek je prioritou pro; ekonomiku, politiku, psychiku, atd. Nakonec budeme muset i globálně utřídit lidi a každý dostane na oděv globální číslo s čárovým kódem, číslo bude jasně vyjadřovat jeho hodnoty, vyhodnocené pomocí globálního třídění, každý měsíc se každý dostaví na obvodní třídící středisko, a zde se aktualizuje jeho globální zatřídění.
Přijdete do zaměstnání a budete přeřazeni na jiné místo, protože globální třídění, vás zatřídilo do jiné kategorie, a tak třeba nebudete už prezidentem republiky, ale budete jenom důchodcem, co už díky špatnému zdraví nepracuje. Nestačí jenom utřídit lidi na několik tříd, je třeba utřídění provést profesionálně na miliony tříd, podívejme se na nemoci, zde taky se naše nemoci pečlivě třídí, abychom věděli jak je co nejlépe léčit, v další fázi, zde bude GVKB čip do mozku, a čip se postará o to, abychom měli v mozku vše utříděné, a tak nebudeme chybovat, a tím nebudeme věřit pyšným mocným lidem, co nám v televizi a na internetu lžou, a snaží se nás okrást.

V zátěži se ukáže, co každý dokáže

Poslední dobou je zde mnoho problémů s produkty, co nejsou otestované zátěží, a tak nedošlo k oddělení dobrého od špatného, produktem je; informace, program, umění, věda, politika, ekonomika, zboží, služby, strom, zvíře, člověk, atd. V současnosti je zde třeba problém s drahým velikým mobilním telefonem, u kterého vybuchovali baterie, díky špatně nastavenému ovladači baterie v mobilu.
Největší současné lidské problémy, jsou způsobené chybami, které dělají lidi, co mají zde vysoké funkce, ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy už mnoho století. Kontrola je prioritní pro zajištění funkčnosti civilizace, nestačí jenom kontrolovat neustále pracující lidi, je třeba začít veřejně optimálně pravidelně kontrolovat i lidi, co zde mají moc a bohatství.
Je třeba zrušit v EU svaté elitářství, a uzavřenost před optimálními personálními změnami, nebojme se vypustit tučným kaprům v EU rybník, jenom tak ukončíme v EU blbou náladu, a láska a pravda, konečně zvítězí nad nenávistí a lží.

pondělí 24. října 2016

Proč dostane výhody a jistoty ten kdo si je nezaslouží?

Vše je zde evoluční experiment a tak zde jsou amatérské chyby, spravedlnost je jenom v divoké v přírodě, ale za získanou svobodu a rovnost, se zde musí zaplatit životem, ve kterém se za malé chyby platí smrtí. Zjednodušeně to spatřuji tak, že aby mohl někdo jet po kolejích rychle dopředu za svým cílem, tak musí mnohé osobní vlaky dlouho čekat na to, až se pro ně kolej uvolní, výstavba kolejí je drahá a tak jenom elita může jet rychle dopředu a tak se zde má dobře.
Moderní civilizace to jsou ty koleje, po kterých můžeme jet rychle do svého cíle, moderní civilizace, potřebuje ale lidi, co jsou vzdělaní a civilizovaní, zde narážíme na problém svatých dezinformací, které po mnoho století, dělají z lidí hlupáky a ubožáky, aby svatá elita mohla lidi snadno ovládat. Nejde sloužit pravdě a lži současně, musíme si konečně vybrat svého pána, pokud budeme sloužit lži tak budeme stát jako národ pořád na slepé koleji.

Lidi dělají chyby a věří tomu, co si neověřili

Pyšnost je pro idioty drogou, na které jsou existenčně závislí, idioti si neuvědomují to, že jsou idioti, protože oni mají papíry na hlavu, které získali dlouhým studiem idiotských informací a idiotských programů na vysoké škole. Když takový pyšný idiot má v praxi něco udělat, tak jistě selže, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, psychiky, atd. Jenom čas má dost času na to, aby eliminoval to, co je chybné, a ponechal zde to, co je zde správné. Přirovnal bych profesionální praxi k řízení autobusu, někteří řidiči jednou optimálně a jiní řidiči optimálně nejedou, proč některým řidičům mozek nepracuje při řízení autobusu optimálně? Vše je zde vyrobené a nastavené, pokud je něco vyrobené a nastavené chybně, tak to i chybně funguje, to je logické. Každý mozek je originál, který existuje v originální situaci, jablko nepadne daleko od stromu, z minulosti lze zjistit, proč je mozek chybný nebo správný. V přírodě je přirozený výběr a chybný jedinec se stane potravou pro správné jedince, příroda je evoluční testovací laboratoř, ve které nemají chybní jedinci žádnou šanci. Co je to mozek který má duši? Mozek je tělesný orgán, který má na starosti řízení těla, tak aby se mělo tělo dobře, tak jako nám selže třeba srdce, tak může selhat i mozek. Za selháním mozku, jsou vždy chyby v nás, nebo chyby co jsou okolo nás, některé chyby jsou pro mozek už neřešitelné, a tím mohou způsobit selhání mozku, někdy lze v nemocnici mozek ještě zachránit, a někdy jej už zachránit nelze.

Jsou mozky všech lidí čistě bílé?

S příchodem zavádění gramotnosti, se ukázalo to, že je snadné pomocí dezinformací učinit mozky lidí čistě bílé, potom nastala druhá vlna, která využívala už elektřinu a tak zde byl; film v kině, rádio, televize, magnetofon, gramofon, počítač, atd. V současnosti je zde třetí vlna digitální, ve které se vyžívá; mobilní telefon, tablet, notebook, internet, satelitní nebo kabelová televize, atd. Podívejme se na reklamu a politiku, zde jde o vymývání mozků ve velikém rozsahu. Diktatura může existovat jenom díky vymývání mozků a cenzury, následkem diktatury je vždy ekonomická zaostalost, a Indie a Afrika je přímo klasickou ukázkou zaostalosti.
Všechny snahy postavit v zaostalých národech průmysl selhali, díky tomu že zde mají lidi náboženstvím čistě vymytý mozek. Já problém čistě vymytého mozku nazývám problémem slepé koleje, něco jedince nebo národ nasměruje na slepou kolej, a potom je už neřešitelný problém, jak ze slepé koleje vycouvat. Neustále narůstá problém s nepřizpůsobivými lidmi, kterým je problém vymývat neustále levně a rychle mozek, tak že dělají jenom to, co si přeje mocná a bohatá elita, tyto evolučně zaostalé ubožáky by bylo nejlepší globálně přemístit na Saharu do rezervací, a zde oddělit muže od žen, aby už nedocházelo k rozmnožování parazitů.

Jsou všude už jenom idioti

Monitorujme to, co lidi říkají a co píší na papír nebo na internet, informační a programový obsah je bohužel většinou idiotský, samozřejmě že i existují vzácné výjimky, subjektivně si myslím, že je na světě 2016 už 7 500 000 000 idiotů a jenom já GVKB nejsem idiot. Když se podívám na globální statistiky, a na televizní zprávy v televizi, tak je jasné to, že jenom já nejsem idiot.
Podívejme se třeba na to, jak se idioti rychle rozmnožují, stačí jim 50 let a za tu dobu je jich na světě dvakrát tolik! Ano v roce 1966 bylo na světě 3 420 000 000 lidí! Za padesát let by tedy mělo být na světě dvojnásobek lidí tedy, abych byl přesný, v roce 2066 bude na světě 15 000 000 000 lidí, co jsou idioty. Dvojnásobný počet lidí bude mít logicky více potřeb než současný počet lidí, některé potřeby není problém uspokojit a jiné potřeby je problém uspokojit.
Jelikož nárůst obyvatel nepobíhá rovnoměrně, tak dochází k ekonomické emigraci, kdy se chudí idioti snaží přestěhovat tam, kde žijí bohatí idioti, to vede k problémům, které jsou rasistické nebo politické. Je třeba pochopit to, že se nemůžeme chovat monokulturně jako idioti, a že musíme začít řešit optimálně problematiku přelidnění, pomocí moderní vědy a techniky.
Je třeba zavést stejný systém, jaký mají osobní auta, a to pravidelné přísné roční prohlídky fyzického a psychického stavu člověka, a optimální ekologické eliminování jedinců co neodpovídají tomu, co chtějí nároční zaměstnavatelé. Místo podpor pro ubožáky zde bude jejich ekologické eliminování, nejsme už tak bohatí, abychom mohli zde živit lidi, co neplatí v EU vysoké daně, zadlužené vyspělé státy nejsou pro nezaměstnané idioty, dojnou sociální krávou. Je třeba vrátit rychle a optimálně počet obyvatel na světě na rok 1800 kdy byla na světě jenom jedna miliarda lidí!

neděle 23. října 2016

Pochopitelně že zde budou výjimky u očipování

Jak dopadly testy GVKB čipů do mozku? Je zde malý problém, u mozků co jsou evolučně nekvalitní, dochází k tomu, že mozek přestane brzo fungovat, a člověk zemře, statisticky jde o 13% lidi. To je v normě, lidí je už na světě jako much a 13% to jsou povolené ztráty. Potom je zde problém s napájením čipu, baterie vydrží nabitá jenom 48 hodin, a pokud nedojde k nabití baterie tak člověk zemře. To bych bral spíše jako výhodu, než jako nevýhodu, lidi se nebudou aspoň vzdalovat daleko od civilizace na dlouhou dobu, i když zde by se mohli použít solární dobíječky.
Potom je zde problém s instancí čipu, je to nutné konat ve specializovaném zařízení a tato zařízení jsou drahá. To se vyřeší pořadníky na čipy, nejprve dostanou čipy mladí státní zaměstnanci, a teprve potom se budou dávat čipy obyčejným lidem. Je zde ještě nějaký problém? Ne už zde žádný další problém není, odhadem by očipování lidí na celém světě mělo trvat asi dvacet let, první přijdou logicky na řadu vyspělé civilizace a nakonec dojde i na lidi co žijí v zaostalých koloniích. Budou zde i nějaké výjimky? Pochopitelně že zde budou výjimky u očipování, rovnost vždy zde byla jenom ve smrti.

Politika je jako řeka, na které jsou přehrady

V socialismu zisk ukradnou komunisti, a v kapitalismu zisk ukradnou kapitalisti, takže místo komunistických zlodějů, zde máme kapitalistické zloděje, ryba smrdí od sobecké a pyšné hlavy. Z utrácení času a peněz poznáme jak je člověk mocný a bohatý, utrácení peněz a času je pro nás drogou, nabídka je veliká a když můžeme utrácet, tak jsme šťastní, jenže brzo vše utratíme a jsme nešťastní. Abychom mohli utrácet tak musíme přehradit tok hodnot a tím se nám hodnoty nahromadí, žít bez možnosti přehradit tok hodnot, to je spojeno s nejistotou a tím i depresí.
Abychom mohli tok hodnot přehradit, tam musíme vytvořit to, co tok hodnot přehradí, a tak vznikli; daně, cla, poplatky, atd. najednou jsme se ocitli v dluhovém vězení a měli jsme z toho deprese. Jde zde o to, jakou daňovou zátěž pracující lid vydrží, když lid je už na dně, tak přicházejí; drogy, konflikty, fanatismus, rasismus, revoluce, války, atd.
Představte si, že někdo přehradí řeku, a vy tak nemáte vodu pro dobytek, a pro zalévání pole, tím logicky zkrachujete, a ten kdo řeku přehradil, se raduje a tak zadarmo získá vaše pozemky, to se stalo u nás, západ přehradil proud řeky a tak východ zkrachoval, zlo je konáno ve snaze se mít dobře a nadbytek vytvoří nedostatek, vždy se ptej, kdo je za vznikem nezaměstnanosti a bídy, zjistíš vždy to, že jsou za tím mocní a bohatí lidé.

Miloš Zeman se stal prezidentem díky toužení po pomstě

Někdo vám mnoho ublíží a tak mu to chcete oplatit, následkem je toužení po pomstě, čím více jsou lidi pyšní tím více je v nich i toužení po pomstě, pokud bychom se mohli podívat do mozků lidí, co zde rozhodují o nás bez nás tak bychom tam našli jistě toužení po pomstě, je vůbec možné nějak tyto lidi vyléčit z jejich psychické nemoci? Toužení po pomstě je obrazně jako cukrovka, nejde vyléčit, je možné jenom podávat léky, které zabrání tomu že pacient zemře.
Velikým problémem je toužení po pomstě u kariéristů, co jsou bezcitní, obrazně je jejich toužení po pomstě zdrojem psychické energie, a díky tomuto nevyčerpatelnému zdroji jejich inteligence pracuje na plný výkon. Je třeba si dát pozor, aby nedošlo k explozi, kterou způsobí přetlak, takový psychopat se stává svému okolí nebezpečným, jde zde obzvláště o psychopaty, co jsou sportovně založení a tak mají snahu svoje konkurenty fyzicky napadat pomocí facek nebo kopanců. Někdy by bylo potřeba hodit na toho blázna síť a převést toho blázna do blázince, bohužel se zde setkáváme s imunitou, která tyto blázny chrání před umístěním do blázince.

Proč jsou všude jenom amatérské chyby?

Dokud zde budou lidi do té doby zde i budou lidské chyby, řešení je přitom jednoduché a logické, nejsou na světě už lidi, tak zde ani nejsou jejich chyby, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí. Podívejme se na to, jak se produkuje moderně průmyslově to, co konzumujeme fyzicky a psychicky, všude jsou dneska; počítače, programy, stroje, roboti, atd. je jenom logické, že musí dojít brzo k tomu, že zde místo chybujících lidí, budou roboti, co už nebudou amatérsky chybovat.
Se zaměstnanci je mnoho problémů, a navíc jsou zaměstnanci pro zaměstnavatele drazí, a řešením je logicky použití moderní vědy a techniky, tedy robota, nebo automatického stroje. Podívejme se do vesmírného programu USA zde už byl ve vesmíru použit první jednoduchý robot, a roboti budou pro vesmírný program ideální, protože nemají lidské potřeby jako je; vzduch, voda, jídlo, spánek, sex, atd. lidi pořád něco potřebují, a mají deprese, pokud svoje potřeby nemohou uspokojit. Je třeba přijmout pokorně to, že člověk zde evolučně končí, byli jsme zde evolučně dost dlouho, a napáchali jsme zde mnoho ekologických škod, a roboti budou muset začít napravovat to, co jsme zde pokazili.
Podívejme se na problém s komentáři u stránek, je dneska už vzácností stránka, kde je možné psát ubohé komentáře, a nikdo je neschvaluje (Každý komentář bude umělou inteligencí zkontrolován a chybný komentář bude eliminován) . Největší ubohost je dneska televize, ve které je mnoho ubohých programů, a mnoho ubohých reklam, z diváků se zde dělají jenom hlupáci, protože televize mají vysílací monopol, tak se nemusí už snažit o to, aby nabízeli kvalitu za malé ceny. Narůstající konzumace alkoholu a cigaret jasně signalizuje to, že je naše konzumní civilizace globálně v troubě, protože místo hodnotných lidí, zde jsou už jenom multifunkční inteligentní trouby, na dálkové ovládání.

Ano, řešení je jednoduché

Komplex je složitý nevyřešený problém, který nám psychicky škodí, často se stává to, že starý psychický nemocný ubožák, který konzumuje slivovici a kouří cigarety, má mnoho komplexů, protože má i mnoho problémů, je to potom zakomplexovaný člověk, a pro tyto zakomplexované jedince se používá označení ekonomický komplex. Psychiatři zjistili, že všechny nevyřešené problémy vycházejí jenom z ekonomiky, a pokud je zde veliké množství ekonomických nevyřešených problémů, dlouhou dobu, tak je subjekt nebo objekt, postižen ekonomickým komplexem. U každého se ekonomický komplex projevuje jinak, někdo začne objímat stromy a pít slivovici, jiný zase dává veliké amnestie, a krade protokolární pera. Jak léčit ekonomický komplex?
Pokusy použít na léčení ekonomického komplexu chemické léky selhali, byli zde i pokusy eliminovat násilně postižené jedince v plynových komorách po milionech, ale i to evolučně selhalo. Je třeba přijít s moderním řešením tohoto ekonomického globálního problému, je třeba vyřešit konečně lidem a národům jejich problémy, a tím se eliminuje ekonomický komplex. Řešení je jednoduché, dáme lidem do mozků GVKB čipy, napojené na GVKB globální umělou inteligenci, budou zde vše řídit počítače, a lidi budou globálně, jenom inteligentní multifunkční GVKB trouby, na dálkové ovládání. Ano, bude lépe, protože na vaše problémy zde bude GVKB systém, a ty zde budeš na to, abys sloužil od narození do smrti jenom GVKB systému, konečně bude mít každý po celý život jednoho správného pána, a nebude už muset sloužit mnoha chybným pánům, co mají v hlavě ekonomický komplex.

sobota 22. října 2016

Ekonomická monokultura může za bídu a nezaměstnanost

Člověk je posedlý uzavřenými systémy a nenávidí otevřené systémy, druhá světová válka byla spojená se vznikem Nacismu, který byl ukázkovou ekonomickou monokulturou, a tak násilně tajně eliminoval po milionech v plynových komorách, nejvíce rasově nečistou Židovskou rasu. Jenom Německá ekonomická monokultura kultura byla čistou svatou rasou, a vše co nebylo správně Německé, to se muselo násilně eliminovat, něco podobného zde už bylo před třemi tisíci lety v Egyptě, kdy zde taky byla snaha, ve jménu čisté Egyptské rasy, eliminovat násilně Židovskou rasu. Mnoho zvířat si taky chrání svoje teritorium, u dravců dochází běžně i k tomu, že silnější mládě, eliminuje násilně slabší mládě, takže zase nic nového, když jsme v depresi, tak se snažíme pomocí násilí eliminovat to, co je podle nás příčinou deprese, a tak si hledáme optimální strategii, jak se deprese zbavit.
Život to je evoluční experiment, a v tomto experimentu, uspěje to co je silnější a chytřejší, všechna morální a svatá pravidla zde jsou dočasně, když nám jde o život, je jediným zákonem vítězství, a ostatní nám dříve svaté zákony už neuznáváme. Nedostatek lidi a organizace spojuje a nadbytek je zase rozděluje, o tom je; rodina, obchod, podnikání, politika, náboženství, atd. Ekonomická monokultura může za bídu a nezaměstnanost, tak jako jsme začali monokulturní lesy nahrazovat smíšenými lesy, tak musíme i monokulturní ekonomiku, nahradit smíšenou ekonomikou, ve které nejsou centrální pyšné a sobecké autority, které rozhodují chybně o nás bez nás. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vysokoškoláci nemají svatý patent na dokonalost, lidi dělají pořád stejné chyby už několik tisíciletí, i když mají vysokou školu, nebo zde mají mnoho výhod a jistot.

Ano, pokud je zde dvojí norma, tak to není zde normální

Ekonomika nefunguje díky anonymitě, žijeme ve světě vztahů, a pokud je ve vztahu anonymita, tak vztah nefunguje, protože anonymita umožňuje beztrestně konat zlo. Podívejme se na komentáře na internetu, často se každý setká s tím, že jsou komentáře zablokované nebo se ručně schvalují. Anonymita chrání zlo, lidi na vesnici se k sobě chovají lépe, než se k sobě chovají lidi ve městě, to je obecně známé. Nebo se podívejme na korupci a tunelování podniků a státu, kriminalita je možná jenom díky anonymitě.
Často se ptáme co je za tím a zjišťujeme to, že mnoho politiků jsou jenom nastrčené bezmocné loutky, které ovládají snadno nadnárodní korporace, pomocí velikých úplatků, kdo maže ten jede. Mocní požadují od bezmocných, aby u nich nemohla existovat anonymita, ale oni sami se za anonymitu neustále schovávají. Prezidentovi se nesmí odposlouchávat telefon, ale dělníkovi se smí odposlouchávat telefon, pokud je zde dvojí norma, tak to není zde normální.

Ano, i ty dostaneš do mozku čip

Digitalizace je spojená s výrobou moderních čipů, co se dávají do moderní elektroniky, a na inteligentního člověka se bohužel zapomnělo a tak je zde ekonomická a politická globální krize. Neustále se setkávám s lidmi, kterým to už vůbec nemyslí, a když mají zvládnout složité pracovní problémy, tak je profesionálně nezvládnou, i na internetu je to stejné, většině návštěvníků internetu to vůbec nemyslí, a tak se ptají druhých na hlouposti a zbytečnosti, myšlení je psychická práce, díky které nechybujeme.
Hodnoty vznikají jenom z psychické a fyzické práce, je třeba profesionálně k dětem přistupovat tak, aby jejich mozek a jejich tělo pracovali na 100% a tak zde bylo silné zdravé tělo a silná zdravá psychika, je třeba zatížit děti úkoly fyzickými a psychickými, už TGM razil zásadu, že bez poctivé práce, nejsou švestkové knedlíky s tvarohem, které po celý život miloval. Jsme z hlediska evoluce a ekonomiky stroje, co mají optimální systém, který by je od narození do smrti řídil a tak potřebujeme čipy do mozků, když to nešlo s lidmi po dobrém, půjde to s lidmi globálně po zlém, zaregistruj se na GVKB očipování ještě dnes.

pátek 21. října 2016

V naší republice je největší koncentrace psychopatů a sociopatů

Blbec neuznává cizí hodnoty, on uznává jenom svoje hodnoty, následkem je konflikt nebo boj, v každém z nás je blbý psychický červ, který čeká trpělivě na příležitost, aby vyrostl a potom z nás udělal velikého pyšného blbce, je třeba nedat šanci těmto ubohým psychickým červům, a uvěznit je na věčné časy, aby zde dobro zvítězilo nad zlem, jak si každý ustele tak si i lehne, o tom je naše budoucnost v EU, nebo snad toužíte po tom, aby ve jménu EU čisté rasy, jste skončili v EU plynové komoře, a potom v EU krematoriu.
V naší republice je největší koncentrace psychopatů a sociopatů, díky veliké konzumaci piva a cigaret, vliv chemických drog na psychiku, je obecně už velmi dlouho známý, ale konzumenti drog, nechtějí nic slyšet o tom, že díky drogám se z nich jistě stanou blbci, co budou dělat blbosti. Jenom u nás je možné to, že se házejí vajíčka po prezidentech, díky drogám se z nás stali blbci, co si za svoje politické zástupce, zvolili logicky staré blbce. Drogy proměňují lidi tím, že je odříznou od reality a nechají je existovat v nereálném světě iluzí, každý ví, že pokud bude konzumovat alkohol, že nemůže řídit auto, přesto neustále dochází k tomu, že lidi řídí pod vlivem alkoholu, komu není rady, tomu není ani možné pomoci.

Ano, co bylo, nezměníš, a o tom co bude, nic ještě nevíš

Konflikty a války nahrazují evolučně staré za nové, je to věčný nekonečný proces, který eliminuje to, co nás dneska rozčiluje, každý živý systém je zde dočasně, vše co je živé to je zde experiment, díky kterému může začít nový experiment, který se poučil ze starých experimentů, co bylo, nezměníš, a o tom co bude, nic ještě nevíš, každé tvoje rozhodnutí utváří tvoji budoucnost, uvědom si to, že stačí malá chyba, a veliké hodnoty jsou nenávratně zničeny. Nevymlouvej se na to, že jsi myslel, přiznej si to, že jsi ubohou inteligentní multifunkční troubou na dálkové ovládání, která je zde evolučně v troubě.
Je to tak snadné udělat z druhých trouby pomocí dezinformací a vydírání, jenže tento svět je jako zrcadlo, pokud se do zrcadla podívá trouba nemůže se divit tomu, že v zrcadle spatří troubu, je třeba přestat dělat z druhých trouby, lží už zde bylo dost je třeba začít lháře pronásledovat a do vězení uvrhovat, krabice od vína nejsou na to, aby v nich byli miliony, získané pomocí korupce a tunelování. Ten kdo lže ten i krade, je třeba změnit kontrolní systémy tak se dají lidem do hlavy kontrolní GVKB čipy, když to nejde se zloději a lháři po dobrém musí se to řešit po zlém, na myšlení a řízení všeho bude jenom GVKB umělá globální inteligence a lidi zde budou na to aby jenom pracovali a když už nebudou moci pro GVKB systém profesionálně každý den v roce pracovat, tak se optimálně recyklují na GVKB substrát.

Ano, díky GVKB vám bude líp

Mnoho let jste slyšeli v různých obměnách, jak naše země vzkvétá, kolik jsme toho vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nepřišli poslouchat proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není ve světě žádný zájem, zatímco toho, co nutně potřebujeme, se nám často nedostává. Stát, který se nazývá lidovým státem, lid ponižuje a vykořisťuje. Naše hospodářství plýtvá hodnotami, kterých máme velmi málo. Zkazili jsme si špínou půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině západních zemí. 
2 
Žádná četba statistik, které mám k dispozici, by mi neumožnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhož jsme se dostali než komunikace s lidmi. Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém prostředí. Onemocněli jsme pesimismem, protože jsme si zvykli v centrální diktatuře něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se skepticky v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se sobecky jen o sebe. Pojmy jako; láska, pravda, svoboda, rovnost, morálka, atd. ztratily svou hloubku a rozměr v nové éře globálního boje o holou ubohou existenci. Jen málokteří z nás dokázali nahlas zvolat, že dolaroví milionáři co mají peníze uložené v daňových rájích, by neměli být globálně všemocní, konzumní ideologie ponížila zaměstnance na levný výrobní stroj na peníze. 
3 
Z pracujících lidí udělal levné šroubky obludně velkého, rachotícího a páchnoucího globálního konzumního stroje, o němž nikdo na světě neví, jaký má vlastně pro lidi smysl. Nedokáže nic víc, než zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své lidské šroubky. Mluvím-li o chybách, mluvím o nás všech i těch to zde už fyzicky a psychicky nejsou. Všichni jsme si totiž na chybný systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali v chodu. Všichni jsme za chod konzumní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími pyšnými spolutvůrci. Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví minulosti brát jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili. 
4 
Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na minulost nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle optimálně jednat. Nemylme se: sebelepší; vůdce, král, šlechtic, papež, dalajláma, guru, prorok, mesiáš, prezident, ředitel, ekonom, filosof, celebrita, atd. toho sami mnoho nezmohou. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu konzumního systému jen od nich. Svoboda a rovnost znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech. Uvědomíme-li si to, pak se nám okamžitě všechny chyby, které naše generace zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. 
5 
Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich myšlenek zase optimismus. Kdykoli mi někdo o nás tvrdil, že jsme svatí nebo hříšní, vždycky jsem namítal, že společnost je velmi citlivý systém, a že nikdy není dobré věřit pouze té její současné módní tváři, kterou právě ukazuje. Jsem šťasten, že jsem se nemýlil. Všude ve světě se lidé diví, kde se v těch poddajných, ponížených, skeptických a zdánlivě už v nic nevěřících skepticích, vzala náhle ta úžasná síla setřást ze svých beder starý otrocký systém. Jak je vůbec možné, že tolik lidí okamžitě pochopilo, co dělat, a nikdo z nich k tomu nepotřebuje žádné rady a instrukce? 
6 
Myslím, že tato nadějeplná tvář naší dnešní situace má dvě hlavní příčiny: člověk především nikdy není jen produktem vnějšího světa, ale vždycky je také schopen vztahovat se k něčemu vyššímu, byť by tuto schopnost v něm vnější svět jakkoli systematicky hubil; za druhé to je tím, že lidové moudrosti, přeci jen kdesi dřímaly a nenápadně se přenášely z generace na generaci, aby je v pravou chvíli každý z nás v sobě objevil a proměnil je ve skutek. Mnoho našich občanů v minulosti zbytečně zahynulo, mnozí byli bez soudu popraveni, mnoho lidských životů bylo agresivně zničeno, mnoho vzdělaných lidí odešlo od nás do USA a Kanady. 
7 
Pronásledováni byli ti, kteří zachraňovali čest našeho národa, nebo ti, kteří se vzepřeli centrální byrokratické vládě, i ti, kteří dokázali prostě být sami sebou a myslet svobodně. Na nikoho, kdo za naši dnešní relativní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být rychle zapomenuto. Potoky lidské krve, které zbytečně protekly ve válkách a revolucích, nesmí být zapomenuty především proto, že každé lidské zbytečné utrpení, se týká každé lidské bytosti. Ale nejen to: nesmí být zapomenuty i proto, že právě tyto velké oběti, jsou tragickým pozadím dnešní relativní konzumní svobody. Jedině národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomý je schopen naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat vlastních vin. 
8 
Pokusme se takto chápané sebevědomí vnést jako lidé do života naší pospolitosti a jako národy do našeho chování na mezinárodním jevišti. Jedině tak získáme opět úctu k sobě samým, k sobě navzájem i úctu jiných národů. Náš malý stát by už nikdy neměl chudým příbuzným kohokoli jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Z naší země, budeme-li chtít, může už natrvalo vyzařovat pravda a láska, touha po porozumění, síla ducha a myšlenky. Toto čisté záření může být přesně tím, co můžeme nabídnout jako náš osobitý příspěvek konzumní politice. Učme sami sebe i druhé, že byrokratický centralismus nemusí být jenom kariéristickým bojem o výhody a moc, zvlášť pokud se tím myslí umění; spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického politického manévrování, atd. ale, že může být i uměním kde existují skutečné ekonomické zázraky, totiž uměním udělat lepšími sebe i svět. Jsme statisticky bezvýznamná ekonomika, ale přesto jsme byli kdysi důležitou křižovatkou civilizace. 
9 
Proč bychom se jí opět nemohli stát? Nebyl by to další vklad, jímž bychom mohli oplácet jiným pomoc, kterou budeme od nich potřebovat? Naším největším nepřítelem jsou naše naivní chyby, které neustále opakujeme, jde nejvíce o; pyšnost, lakomost, drogy, lenost, atd. Zabraňme tomu, abychom sympatie světa, které jsme tak rychle získali, stejně rychle ztratili tím, že se zapleteme do houštiny kariéristických šarvátek. Nedopusťme, aby pod vznešeným hávem touhy sloužit věcem obecným, rozkvetla opět jen touha posloužit každý sobecky jenom sám sobě. Teď, nejde o to, která; strana, klub, mafie, atd. díky podrazům zde zvítězí. Budoucí prestiž bude záviset na tom, jaké celebrity si vybereme a posléze zvolíme, aby oni na nás neparazitovali, ale nám optimálně sloužili. 
10 
Za svůj úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení průměrných lidí, kteří jsou na tom u nás hůře, než si zaslouží. Možná se ptáte, o jaké nové republice sním. Odpovím vám: o republice hospodářsky prosperující a zároveň i spravedlivé, zkrátka o republice, která optimálně slouží nejvíce průměrnému člověku, a proto má naději, že i průměrný člověk poslouží jí. O republice hodnotných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů. Jak proměnit správné nové myšlenky v realitu? Řešení je jednoduché, zrušíme u nás soukromé vlastnictví a soukromé peníze, zrušíme taky všechny; zákony, výjimky, regulace, atd. Každý náš občan povinně dostane do mozku kontrolní GVKB čip, který se napojí na GVKB umělou inteligenci, a ten kdo bude špatně fungovat, ten bude automaticky ekologicky optimálně recyklován. Práce pro všechny lidi to je můj GVKB program, tak konečně dobro zvítězí nad zlem, díky tomu že zde bude globálně GVKB spravedlnost.

čtvrtek 20. října 2016

Nemoc znamená problém, se kterým si neví tělo nebo psychika rady

Lépe zde bude až zde místo lidí budou roboti, člověk je chybou v ekosystému a tato chyba se musí eliminovat optimálně, nejsou lidi, nejsou chyby. Televize nám tvrdí že je zde demokracie a kapitalismus, to je ale dezinformace, ve skutečnosti je zde psychiatrická globální nemocnice, ve které není už nikdo psychicky zdravý. To že někdo absolvoval vysokou školu, neznamená to, že je on psychicky zdraví, co je to vlastně psychické zdraví? Zdraví je opak nemoci, a to platí jak u tělesného tak i u psychického zdraví, nemoc znamená problém, se kterým si neví tělo nebo psychika rady, vše zde funguje podle rituálů nebo programů, a pokud se stane něco, s čím rituál nebo program nepočítal, je zde problém a potom nemoc. Podívejme se na problém s Islámem, který nedodržuje morální pravidla, a násilím se snaží uspět, bez ohledu na škody které konzumní kultuře způsobí.
Pokud je někdo psychicky nemocný tak jej zavřeme do psychické nemocnice a stejně tak musíme lidi, co věří v Islám, zavřít do veliké EU psychické nemocnice a zde je vyléčit tak, že už nebudou věřit v Islám, místo kamenování Satana, budou lidi, co věří v Islám, brát v nemocnici silné prášky na deprese, a tím v sobě ukamenují Satana. Pokud psychická léčba u někoho nebude probíhat rychle, tak se problematický subjekt ekologicky eliminuje, aby uvolnil v nemocnici místo, pro nové subjekty, u kterých probíhá léčba rychle. Ten kdo se vydal do boje, musí počítat s tím, že v boji za svoji víru může zemřít hrdinskou smrtí, psychická léčba mohamedána probíhala úspěšně, bohužel nám pacient, během léčení umřel.

Jak vše funguje a proč něco nefunguje?

Je těžké být dokonalým, když je tento svět je nedokonalý, abychom mohli postoupit evolučně k dokonalosti tak musíme pochopit, jak vše funguje a proč něco nefunguje? Zatím se jenom zajímáme o nepodstatné ubohosti a tak se z nás stávají psychičtí a ekonomičtí ubožáci, není důležité, co dělá nějaká celebrita, celebrity jsou jenom herci, které ovládá popularita. Podívejme se třeba na problematiku fotografování a filmování, z díla se pozná tvůrce, cesta k dokonalému dílu je dlouhá a plná problémů.
Přichází doba ve které na počítači umíme upravit fotky a filmy natolik že to vypadá jako zázrak, a nebude to trvat dlouho a začneme vytvářet virtuální realitu na internetu, nemožné se najednou stane možným, a tak budeme moci najednou z domova pracovat, a vydělávat peníze díky virtuální realitě, tím logicky naroste konkurence, a práce ve virtuální realitě se bude podobat sportu, kdy jenom 10% lidí se touto prací uživí a 90% se už touto prací nedokáže uživit, protože to jejich ubohý mozek nezvládne. Už zde nebudou političtí ubožáci, co rozhodovali pyšně o nás bez nás, ten kdo nebude dokonalým specialistou, ten se půjde podívat do krematoria.

Ano, náš svět je světem recyklace

Tak jako je naše společnost rozdělená podle moci a bohatství tak je rozdělen i posmrtný svět, není zde ale nebe a peklo jak si lidi myslí, po smrti se vše rozděluje, jako když dáváte prádlo do pračky, zvlášť se dává bílé prádlo a zvlášť se dává barevné prádlo, dále se prádlo rozděluje podle teploty praní, atd. Mrtvá duše je tedy jako prádlo a třídírna musí toto prádlo pečlivě utřídit a nastavit správný proces praní, očištěné duše od chyb, se dávají potom dětem, co se narodí.
Logicky bychom se tedy neměli bát smrti, bojíme se smrtí, protože vše co jsme sobecky nahromadili o to přijdeme, ušpinili jsme duši duchovní špínou a ušpinili jsme se soukromým vlastnictvím a výhodami. Milujeme špínu a máme strach z čistoty, jenže vše je zde dočasně, když je duše mnoho špinavá, tak si pro ni přijde smrt, a hodí jí do pytle na špinavé prádlo, a potom špinavé sobecké duše z pytle v prádelně vysype. Náš svět je světem recyklace, vše co jíme to bylo už tisíckráte snědeno, a z hoven díky recyklaci vznikla nová potrava, i naše tělo bylo, tisíckráte snědeno, a naše tělo vzniklo z hoven, proto je zde život na hovno a o hovně.

Je možné si někde stěžovat na osud?

GVKB kdysi dávno zemřel mučednickou smrtí, duše přijde k nebeské bráně, tam se podívají do počítače a řeknou, sem nepatříte, zkuste očistec, duše GVKB přijde k pekelné bráně, zde se zase podívají do počítače, a řeknou, sem nepatříte. Duše se optá, v ráji mě nechtějí, v pekle mě nechtějí, co mám dělat? Zeptejte se, centrálních informací, duše jde na centrální informace, a tam se podívají do počítače a řeknou, budete muset žít milion let jako svatý člověk, a neustále po smrti těla, vstupovat do nového svatého těla. GVKB se optá, a proč tomu tak je?
Jste nenahraditelný. Proč jsem zrovna já nenahraditelný? Jste dokonalý blbec a díky dokonalým blbcům, existuje lidská kultura, blbce nejde ničím evolučně nahradit. A proč nejde proboha dokonalé blbce něčím nahradit? Blbost to jsou základy, bez základů kultura při prvním otřesu spadne, proto jsme zavedli to, že nebe ani peklo nesmí přijmout duši dokonalého blbce, a dokonalí blbci, zde musí existovat milion let, protože je nelze ničím nahradit. Je možné si někde stěžovat na osud? Vyplňte tento dotazník a Bůh vám za milion let odpoví.

Ano, odpočinek je univerzálním lékem

Omezení neúnosného vlivu práce na naše životy je něco, po čem touží všichni. Společnost bez práce je ale podle mě nevyhnutelná. Kapitalismus nedokáže zajistit takový počet pracovních míst, aby nadále dosahoval plné zaměstnanosti. Rozmach prekérních pracovních podmínek, flexibilních pracovních vztahů, částečných úvazků a časově omezených pracovních míst nám to jasně ukazuje. A bude to horší a horší, protože přicházíme do éry nové automatizace práce. Ta zanedlouho zlikviduje 99 % stávajících pracovních míst podle toho, o jaké zemi mluvíme.
Co budou tito lidé bez práce dělat? Musíme nutně vymyslet systém, v němž nebude naše přežití bezprostředně záviset na práci za peníze. Tak je tomu dnes. Nepracuješ? Nemáš pravidelný příjem? Pravděpodobně skončíš na ulici. Musíme společně vybudovat společnost, v níž nebude práce hrát roli. V tomto ohledu je postpracovní společnost, jak ji nazýváme, ekonomicky nevyhnutelná. Když člověk nemusí chodit každodenně do práce, přináší mu to obrovskou svobodu.
Nemusí denně trávit osm hodin v zaměstnání a někomu sloužit. Ale opět, takovou budoucnost musíme aktivně vybudovat. Proto nabízíme čtyři hlavní kroky, jak toho dosáhnout. Zaprvé, úroveň automatizace práce se musí ještě zvýšit. Existuje neskutečné množství opravdu příšerných zaměstnání, která stále vykonávají lidé, přestože by je už dávno mohly dělat stroje. Nedělají ji, protože lidská pracovní síla je dnes neskutečně levná, levnější než provoz a údržba strojů.
Musíme se všech těchto nedůstojných zaměstnání zbavit, stroje je budou dělat za nás. Dále požadujeme zkrácení pracovního týdne. Jestliže existuje menší poptávka po práci, rozložme ji rovnoměrněji a zkraťme pracovní týden ze čtyřiceti na deset hodin. To rozhodně není nereálný požadavek. Ale jak přežijete, jestliže nebudete mít práci? Tady přichází na scénu univerzální základní příjem.
Globální systém bude všem občanům bez rozdílu vyplácet určitý malý finanční obnos díky čipu pod kůží, kterým budeme vše platit. Nebude se na nic ptát, nebude vás kontrolovat ani testovat. Díky tomuto příjmu budete moci o svém volném čase svobodně rozhodovat. Chcete spíš zůstat doma a být se svou rodinou? Vzdělávat se? Tvořit a věnovat se umění? Nebo chcete pracovat a vydělat si nějaké peníze navíc? Mohli byste si zkrátka vybrat. Po různých přednáškách o postpracovní společnosti za mnou přicházeli lidé a říkali: „Ano, ale já svojí práci potřebuju, bez ní bych nebyl nic.“ Právě. Říkal jste, že společnost bez práce je něčím, po čem všichni touží.
Někdo ale práci zasvětil celý život a vy mu teď vlastně říkáte, že to byla ztráta času… Úspěch se v dnešní společnosti odvozuje od prestiže vašeho zaměstnání. Nikdo se neptá, jestli jste se náhodou nerozhodli zůstat doma a vychovávat své děti. To se nepočítá. Všechny zajímá, jak dlouho někde pracujete, jestli pracujete tvrdě a vyděláváte hodně peněz.
Nepřekvapuje mě, že v takové společnosti člověk určitému zaměstnání zasvětí celý svůj život a udělá z něj svůj životní projekt. Oslavuje své zaměstnání, protože bude navždy v jeho zajetí. Naprosto takovému uvažování rozumím. Zároveň si ale nemyslím, že by lidé přemýšleli stejně i v postpracovní společnosti. Určitě by si našli aktivity, kterým by se věnovali raději. Příkladem můžou být dnešní bohatí důchodci. Většina z nich novou práci nehledá. Lidé, kteří dnes nemusí pracovat, se zkrátka mají dobře i bez práce.
Jsem přesvědčený, že my všichni bychom se bez práce měli mnohem líp. Lidé, kteří prosazují postpracovní společnost, se chtějí především zbavit veškeré „mužské“ práce a na péči zapomínají. Naši kritikové si ale myslí, že problém péče ani nelze odstranit. Můžeme ji podle nich nanejvýš efektivněji redistribuovat, ale nemůžeme se jí zbavit. Zatímco dříve bylo běžné měnit oblečení jednou za měsíc, teď ho měníme denně. Boj proti otrokářství byl založen právě na odmítání práce. Většina nejnovějších experimentů s univerzálním základním příjmem se uskutečnila v zemích jako Indie. A měly úžasné výsledky.
Životní náklady jsou zde nízké, univerzální příjem proto nemusí být tak vysoký. Tyto experimenty ukázaly, že lidem sužovaným bídou může skutečně pomoci. Ano, univerzální příjem je klíčový, ale zkrácení pracovního týdne je také důležité. Všichni jsou dnes posedlí základním příjmem. Lidé ho považují za lék na všechny problémy. To se mi nelíbí. Především proto, že může být zaveden v mnoha rozličných podobách. Je velmi nepravděpodobné, že by byl za současných podmínek aplikován plně uspokojujícím způsobem. Musíme proto usilovat o dosažení všech zásadních opatření, a nespoléhat se pouze na jedno.

Psychopata není třeba učit asertivitě

Věda ve spolupráci se statistkou zjistila to, že psychopata není třeba učit asertivitě, veliká konzumace drog má za následek rychlý nárůst psychopatů v lidské populaci a následkem je nadbytek konfliktů a válek. Na psychopaty platí jenom GVKB čip do mozku, díky GVKB čipům už nejsou s psychopaty žádné problémy, z psychopatů se takto stávají levné inteligentní multifunkční trouby na dálkové ovládání a už jim nevadí, že je jejich život v troubě. Vše se dneska digitalizuje a automatizuje, nelze pominout to, že člověk je zastaralý systém a musí se proto vylepšit o GVKB čip v mozku. V jednotě je veliká síla, takto skončí období, ve kterém se lidi rozdělovali na; kategorie, kasty, třídy, ligy, rasy, atd. rovnost je základem pro spolupráci, více lidí toho i více dokáže.
Představme si mohamedána, který má v hlavě GVKB čip, najednou je mohamedán hodnotnou součástí GVKB systému, GVKB systém všem mohamedánům zajistí práci od narození do smrti a už nebudou mít mohamedáni čas na to, aby mohli lhát a krást. Podívejme se třeba na auta, přichází doba, kdy budou auta jenom na dálkové ovládání, a tak už zde nebudou muset lidi skládat řidičské zkoušky, a budou moci použít auto, i když jsou opilí nebo psychicky nemocní. Je třeba ulehčit lidem život tím, že už nebudou muset myslet na myšlení zde bude jenom GVKB systém a lidi zde budou na to, aby fyzicky mnoho pracovali pro blaho globálního GVKB systému.

Ano, co není zakázáno, to je dovoleno

Neustále se setkává každý s tím, že je zde kritika na něco co zákon nezakazuje, mě to vadí a ty to dělat nebudeš, mnoho pyšných troubů si zde hraje na svaté autority a snaží se druhým omezovat násilně jejich svobodu, a ohání se nesmyslnými subjektivními názory. Je třeba začít dávat sobeckým troubům do hlavy GVKB čipy, aby se z nich konečně stali trouby na dálkové ovládání. Pokud sobecká trouba neumí ovládat sebe sama, tak je třeba zajistit to, že jí bude ovládat globální umělá inteligence.
Podívejme se třeba na sledování lidí a narušování jejich soukromí ve jménu jejich bezpečnosti, všude se montují kamery, a v podnikových a státních počítačích jsou sledovací špehovaní programy, lze sledovat pohyb člověka přes jeho mobilní telefon a lze poslouchat nebo číst jeho elektronickou komunikaci, co je dovoleno mocným to je ovšem zakázáno už bezmocným.
S příchodem digitalizace začalo globální sledování lidí od narození do jejich smrti, vše je o každém člověku zaznamenáno a vyhodnoceno každý člověk je pod neustálým dohledem a stačí malá chyba a okamžitě je zde trest, stvořili jsme veliké digitální globální vězení, ve kterém je svoboda jenom iluzí, a velký bratr nás všude sleduje. Všimněme si toho, že je problém napsat komentář k většině článků na internetu, když se ti něco na článku nelíbí tak ten článek nečti, když se ti nelíbí náš národ tak se odstěhuj jinam, když se ti nelíbí vysoká cena zboží tak si to zboží nekupuj, jsi jenom trouba, a tvůj sobecký názor nikoho nezajímá, a proto jsi v troubě.

Krize je zde díky sobectví

Sobectví je chybou protože blokuje spolupráci, nedostatek umožňuje spolupráci a nadbytek blokuje spolupráci, podívejme se na ekonomickou emigraci z pohledu sobectví, sobci utíkají tam, kde bude moci jejich sobectví růst, naše chudá republika je pro mohamedánské sobce jenom tranzitní zemí, protože u nás by jejich sobectví nemohlo růst. Sobecké bohaté národy logicky nestojí o ekonomické sobecké přistěhovalce, a snaží se o to, je nepustit do sobeckého EU, a zadržet je všechny v chudém Turecku, kde se se zle jedná s ekonomickými muslimskými emigranty.
Vystoupení Anglie z EU jasně signalizuje, že musíme rychle tvrdě vyřešit ekonomickou muslimskou emigraci do EU, jinak se EU rozpadne. Sobeckých lidí ne na světě jako much, a schází v EU pavouci, co by tyto sobecké mouchy chytali do asociálních sítí, a ze je ekologicky optimálně eliminovali jako ekonomické parazity. Islám se musí konečně rozdělit na pravici a levici, potom zde musí být svatá válka mezi Islámskou pravicí a Islámskou levicí, kdy syn zabije svého otce, který stál na opačné straně Islámu.
Musí zde být správný Alláh a chybný Alláh, kdy svatý boj na život a smrt, rozhodne o tom který Alláh je lepší. Je třeba sepsat Korán pro pravici a pro levici, vše je dualitní, nemůže zde být něco, co není dualitní, lidi potřebují konflikt, ve kterém syn zabije otce. USA a EU bude obou fanatickým stranám dodávat zbraně a munici a radit jim, jak se mají strategicky zabíjet, a my to v USA a EU budeme sledovat v televizi, tak jako sledujeme hokej, nebo jiný sport.
Nepřítelem mohamedánů nejsou cizí náboženství a cizí kultury, nepřítelem je zde ten, kdo stojí na opačné straně Islámské víry, mohamedáni musí poznat, jaké to je, když veliké letadlo plné mohamedánů, exploduje tam, kde se mnoho mohamedánů modlí, nebo kamenuje Satana, a tak se konkurenční mohamedáni, eliminují pomocí moderních metod. Ten kdo zradí mohamedánskou pravici a uteče k mohamedánské levici, ten bude jako zrádce zabit, každý mohamedán bude mít na čele vytetovanou značku, která označí, jestli patří k pravici nebo k levici. Jakmile se dítě narodí, tak se mu na čelo vytetuje značka pravice nebo levice, život je boj za svatou pravdu, a to co nebojuje, to evolučně degeneruje.

Ego bude díky GVKB eliminováno

Jsi na internetu nula, a máš z toho deprese, ego pomocí odměn a trestů s tebou manipuluje, jako bys byl jenom inteligentní multifunkční troubou na dálkové ovládání, a jelikož jsi trouba, tak je tvoje existence v troubě. Všiml jsem si toho, že psychopati a sociopati, nemají rádi internet, protože zde jsou nulou, na internetu není možné násilně ubližovat druhým, protože zde jsou jenom samé strategické pasti, na druhé a každé násilí skončí v strategické pasti, a zde je eliminováno. Neustále slyšíme o tom, že je zde krize, ve skutečnosti je zde restartování naší kulturní civilizace, kdy je egoismus pomalu a jistě eliminován, a místo něj je zde altruismus, egoismus dělá vše pro to, aby restartování přežil, a tak se ukrývá před kontrolou.
Je to odvěký boj mezi pravdou a lží, pravda je altruistická a lež je egoistická, lež elitních autorit se mění podle módy, ale pravda se podle módy nemění, protože vychází z lidové moudrosti. Lid má pravdu a elita lže, když selhalo náboženství, tak vznikla politika, dneska už selhala i politika, elita si hledá něco, co by nahradilo politiku, nic takového zde není, elita se musí smířit s tím, že každý sobecký člověk dostane do hlavy GVKB čip a všechny mozky se propojí v jeden veliký globální mozek, lidský subjekt se stane nulou s nulovou hodnotou, už zde nebude možné lhát a krást! Zanikne soukromí fyzické a psychické, nebude zde náboženství a politika, zanikne i slovo já, tvoje ubohé ego, bude na věčné časy dokonale GVKB čipem eliminováno.