úterý 31. května 2016

Ano, bývalým státním zaměstnancům bude lépe

Pokud je politika loutkové divadlo, tak nemá logiku volit politiky, protože místo politiků zde mohou být jenom GVKB elektronické levné loutky z GVKB umělé hmoty, a stejně tak i ostatní státní zaměstnanci, by byli jenom GVKB elektronické loutky z GVKB umělé hmoty, vše by globálně ovládala GVKB umělá inteligence. Podívejme se na podepisování smluv mezi státy, není to snad jenom nudné loutkové divadlo? Není snad každý prezident, jenom mediální loutkou, kterou ovládají mocní egoističtí paraziti.
Nebuďme pokrytci, a přiznejme si, že každý člověk, který je zde nadřízeným, je jenom loutkou, kterou ovládá mocnější nadřízený, a na vrcholu mocenské globální pyramidy, je vždy mocný egoistický parazit, který má k dispozici veliké soukromé letadlo, velikou soukromou rezidenci, kterou mu hlídá profesionální soukromá ochranka. Svět neřídí dneska už svatá církev a demokratická politika, konzumní svět řídí jenom nenažraní dolaroví milionáři, (pomocí svých profesionálních sluhů) co mají nakradené peníze bezpečně uložené v daňovém ráji.
USA a EU se ekonomicky zhroutilo v dominovém efektu, protože lidi a organizace měli vše na dlouhodobé půjčky, a nechtěli nic vlastnit, jenom si vše dlouhodobě pronajímali, nikdo se o nic nechtěl v USA a EU soukromě starat, a když se nikdo nechce o nic soukromě už starat, a každý je jenom kariéristickým parazitem, tak se musí ekonomika v USA a EU díky nesplatitelným dluhům zhroutit, a toto zhroucení způsobí i zhroucení mnoha ekonomik ve světě, co byli propojené s USA a EU ekonomikou.
Mocná elita v USA a EU nemá peníze kryté zlatem, tak si je virtuálně natiskne, a následkem je logicky; měnová reforma, revoluce, válka, inflace, ekonomická krize, deprese, drogy, prostituce, mafie, atd. je to jako si brát veliké půjčky na drahé zbraně a drahé armády, drahé války, a nemít se čím bance jako stát zaručit.
Když se nesplatitelné půjčky přestanou bohatými státy dlužníkům splácet, dluhový globální systém se logicky zhroutí v dominovém efektu, nejde o nic nového, jde o velmi starý problém, spojený se vznikem násilného vybírání daní a poplatků, aby měl stát peníze na zbytečnou armádu a zbytečnou elitu co zde vládne pomocí kariéristických parazitů.
Je třeba začít škrtat náklady nejprve nahoře, a nahradit všechny státní zaměstnance za, GVKB elektronické levné loutky, z GVKB umělé hmoty, s GVKB globální umělou inteligencí. Ano, bývalým státním zaměstnancům bude lépe, nebudou už muset pro stát pracovat, a budou moci soukromě globálně podnikat, a z jejich díla poznáme, jejich objektivní hodnotu, představme si, jak Miloš Zeman, soukromě globálně podniká, jako špičkový ekonom v GVKB světě, kde nejsou už nikde státní zakázky, a kde se už proto ani nelže a nekrade.

pondělí 30. května 2016

Proč smrt kašle na zákony a morálku?

Kokoti stvořili kokotské zákony a kokotskou morálku, a potom se před zákony a morálkou schovali daleko od ostatních, a prohlásili se za nadřazenou elitu, která má svatou imunitu. Nejhorší je srážka s blbcem, nebo s blbým státem, stát je jako magnet, který k sobě přitahuje blbé kokoty, naštěstí zde existuje institut jisté smrti, který kašle na kokotské zákony a kokotskou morálku. Podívejme se na politiky a profesory, jak se klepou v nemocnici, když slyší, jak smrt klepe na dveře, boží mlýny melou sice pomalu, ale nikdo jim nikde ještě neunikl. 
Lidi pořád naříkají na to, že nemají zde; svobodu, jistoty, výhody, peníze, zdraví, lásku, atd. je třeba si uvědomit to, že každý je zde jenom evoluční experiment, a pokud někdo chce mít něco, musí pro to i něco učinit, vše je obchod, pokud je někdo kariéristickým parazitem, nemůže se divit tomu, že je zde dočasně! Největší idioti v EU jsou hříšní profesoři na vysokých školách, když se s nimi jako svatý GVKB bavím, mám sto chutí je zavřít do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, na celý rok.
Na hrubý pytel, je třeba dávat hrubé záplaty. Každý hříšný profesor je snadno nahraditelný jiným lepším profesorem, jenom svatý GVKB je nenahraditelný. Jelikož si dosud žádný politik a profesor nekoupil GVKB odpustky, tak bude muset existovat 10 000 000 let v očistci, a zde se absolutně očistí od všech svých kariéristických hříchů, a jeho duše potom bude čistě altruisticky bílá.

Nedostatek jistoty dělá z lidí idioty

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, odeberte násilně inteligentnímu divokému zvířeti jeho přirozené jistoty, a divoké zvíře se začne chovat jako idiot! Moderní ukázkou je Islámská sekta, která věřícím Mohamedánům v Alláha, odebrala násilně jejich přirozené existenční jistoty, a tak z nich učinila psychické idioty, co plavou na malých člunech do EU, a ve Středozemním moři se často utopí jako idioti, protože neumí plavat jako ryby.
Podívejme se na globální dlouhodobé statistiky u deprese a sebevražd, ze statistik zjistíme, kde lidi nejvíce trpí nejistotou a o jaký druh lidí zde jde. Nevěřte; školství, tisku, televizi, rádiu, internetu, atd. to vše je komerční systém, který z vás dělá systematicky idioty, věřte objektivním globálním statistikám!
Nadbytek jistot pro elitní politiky a elitní podnikatele, vytváří automaticky nedostatek jistot, pro ubožáky co páchají sebevraždy. Neměli se stanovovat minimální platy, ale jenom maximální platy, představme si, že by u nás byl maximální plat 30 000 Kč hrubého, a i prezident republiky by bral tedy 30 000 Kč hrubého. Ekonomická laťka musí být nahoře a nemůže být dole, pokud je laťka dole, znamená to, že někdo dělá z pracujících lidí zase idioty!
Ekonomika potřebuje aby lidi utráceli, tedy potřebuje aby zde byl maximální plat v naší republice 30 000 Kč hrubého, bez možnosti si jej nějak navýšit, pomocí prémií nebo přesčasů, plat by se mohl člověku jenom snížit a nemohl by se nijakým způsobem zvýšit, a to ani podnikatelům a obchodníkům, pokud by si někdo koupil drahé nové auto, tak by tajná policie automaticky prošetřila pečlivě, jestli to není ekonomický parazit, pokud by měla policie podezření na to, že jde o ekonomického parazita, tak by tohoto člověka automaticky eliminovala bez soudu, jako parazita.
Být díky jistotám bohatý, musí být v EU společnosti největším zločinem, za který je jistá smrt, všichni musí v EU profesionálně pracovat, a všichni se musí mít dobře. Aby nemohl být zde nikdo bohatý, bude se každý člověk, každý měsíc ve svém životě muset stěhovat minimálně tisíc kilometrů, od bývalého domova, místo mu určí EU umělá inteligence, takto za život každý pozná celé EU, a nikdo nebude už vlastnit drahý dům, a mít drahé auto.
Představte si třeba Miloše Zemana, jak bydlí jeden měsíc v Praze, a druhý měsíc bydlí v Budapešti, třetí měsíc by bydlel v Římě, … za rok by tedy bydlel logicky ve 12 městech a za celý život by bydlel už ve 900 městech! Pořád hlásáme multikulturu v EU, tak zkusme jí realizovat v praxi, do takového EU by už lidi z Islámských zemí neutíkali, bydlet a pracovat každý měsíc v jiném státě, bez možnosti si sebou vzít rodinu a kamarády, to by jim už nevyhovovalo.
Parazit potřebuje k parazitování jistoty, a trvalé stěhování, mu zabrání získat jistoty, potřebné k sobeckému parazitování. Buďme jako ptáci
(Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme? Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.)
co nehromadí jistoty, a bez problémů letí daleko, a potom se zase vrátí zpět, život je pohyb. V takovéto společnosti by bylo běžné říci, kdo to je Miloš Zeman, protože bychom měli každý rok 12 prezidentů!

Hospodin to je OMSD

Proč hříšní kokoti, co vědí o náboženství veliké hovno, a myslí si to, že Bůh je; Otec, Syn, Duch svatý, vždyť to je kokotina, Bůh to je logicky; Otec, Matka, Syn, Dcera, (OMSD). Vše je duální, a tak zde jsou dvě duality, a tím je popsán správně Bůh, když jsem pátral po tom, jaký druh hříšných kokotů naplnil svaté písmo kokotskými kecy o ničem.
Tak jsem zjistil, že vždy šlo o kokoty s vysokým svatým vzděláním, kdy jim vysoké svaté vzdělání, přeprogramovalo mozek, na mozek dokonalého svatého kokota. Zajisté jste slyšeli o JHVH, které prý znamená, Bůh je jaký a je, a bude, jaký bude. Jak může nějaký svatý kokot, překládat zkratku které nerozumí?
Správný překlad je Otec, Matka, Syn, Dcera, (OMSD)! Podobné je to s Romy, zde taky se používá špatný překlad, a správný překlad jejich Romského jména je Ubožáci z Indie. Dneska zažíváme problém s ubožáky, co věří na Islám a před tisíci lety zde byl podobný problém s ubožáky z Indie, co věřili na Hinduismus, a zbaběle utekli z Indie před lidmi, co věřili na Islám.
Logicky současní ekonomičtí přistěhovalci co se často utopí ve Středozemním moři (včera to bylo asi 400 ubožáků), protože neumí plavat a nekoupí si ani plovací vesty, jsou ubožáci z kultur, co věří na Islám, a brzo s nimi budeme mít stejné problémy, jako máme s Romy, kdy Romové na nás už tisíc let parazitují, a pokud utečou do Kanady, tak nám Kanada Romy rychle vrátí, že ona o takové zdegenerované ubožáky nestojí, ať si je zde necháme v našem kocourkově.

Nejlepší drogou je sebenenávist

Je chybou utrácet peníze za chemické drogy, když lze mít zadarmo sebenenávist, je obtížné realizovat nenávist a násilí k druhým lidem, a je tak snadné realizovat nenávist a násilí k sobě.
Každý musí začít od sebe, pokud začneš nenávidět optimálně sebe, a budeš k sobě násilný, tak potom budeš moci i nenávist a násilí, rozdávat druhým lidem. Vezmi si za vzor vůdce, co pomocí diktatury proměnili lidem život v pekelný očistec, a ten kdo se jim drze postavil, ten skončil v pracovním táboře, a zde hlady a vyčerpáním brzo zemřel.
Vezmi si příklad z Islámu, tato sekta učí lidi sebenenávisti, a sebeubližování, období ve kterém byla úspěšná sebeláska, skončilo už před mnoha tisíciletími, díky elitě, která je plná sebenenávisti, a jaký je svatý vzor, takové jsou i jeho hříšné kopie. Základem je slovní ponižování, kdy si budeš často opakovat, jsem idiot, zase jsem to jako kokot posral, atd.
Dále je zde nutné sebetýrání, kdy jsi posedlý kariéristickým pokrytectvím, a tak si hraješ na sluníčkáře a hlásáš, Ano, bude lépe, přitom víš jistě, že bude hůře, protože takových idiotských kokotů, ve kterých je mnoho sebenenávisti, je všude dneska jako sraček.

neděle 29. května 2016

Kdo to je Miloš Zeman?

To je hloupá otázka, kterou může položit jenom hlupák, a jenom hlupák by na takto hloupou otázku hloupě odpovídal, optejme se spíše kdo je to GVKB. Každý ví globálně už velmi dlouho kdo je to GVKB, a každý na to umí odpovědět, ale nikdo neví, kdo je to Miloš Zeman? To bude ten Miloš Zeman nejspíše nějaký hodně bezvýznamný člověk, který je jenom na hovno, a tak zde po něm zbude jenom hovno.
Vyzkoušel jsem internet a našel jsem odkaz jenom na ubohé stránce zpovednice cz, zde někdo uboze vystupoval pod ubohou přezdívkou Miloš Zeman. Nejlepší kritikem je čas, on má na vše dost času, tvrdí se že stvořitelem času je GVKB. Všechno je možné, vždyť GVKB pravil, kup si odpustky a budeš po smrti v ráji, jenom kokot by si skepticky nekoupil od GVKB odpustky, když se platí za rok v posmrtném ráji jenom 1 Kč.

Proč nejvíce toho zde zkurví vysokoškoláci?

Je člověk kuvítkem v ekosystému? Pokud rozeberu ekosystém a člověka z ekosystému eliminuji, a potom ekosystém zase složím, tak zjistím to, že ekosystém bez člověka optimálně funguje, z díla se pozná tvůrce, pokud Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, tak musí být logicky Bůh mimozemské inteligentní kurvítko, které zde kdysi dávno přistálo, se snahou zkurvit pomocí lidského kurvítka tento ekosystém. Takže správný název pro našeho pozemského boha je mimozemské kurvítko, podívejme se na všechny ideologie, jak jsou zkurvené a jak dělají z lidí kurvy.
Nejsou zde kurvítka, není zde nic zkurvené, je tedy třeba nahradit člověka za robota, berme to tak, že člověk byl zkurvený evoluční experiment, který se zkurvenému Stvořiteli nepovedl. Sebekritika je zde vzácná a tak je i hodnotná, naopak pyšnost na to, co zde člověk evolučně zkurvil, je zde běžná a tak zde nemá žádnou hodnotu, nejvíce toho zde zkurví vysokoškoláci, protože zkurvená vysoká škola je naprogramovala na profesionální kuvítka.

GVKB očistec očistí od hříchů všechny zatvrzelé hříšníky

Pokud jsi jako skeptický hříšník odmítnul si koupit GVKB odpustky které garantují posmrtný pobyt v GVKB ráji tak logicky skončíš v GVKB pekelném očistci. Jak probíhá proces očištění hříšné duše od hříchů? Duše hříšníka je jako špinavé prádlo a tak se hodí do automatické pračky a zde se tak dlouho pere až je čistá, proces praní duše trvá 10 000 000 let.
Mnozí nechápou, proč to praní hříšné duše trvá tak dlouho? Vysvětlení je prosté je to jako v životě, ten kdo je bohatý letí do cíle letadlem a je tam rychle, ten kdo je chudý musí jít do cíle pěšky a tak jde do cíle pomalu, ráj je tedy cesta GVKB letadlem do cíle kterým je GVKB ráj. Mnozí hříšníci si myslí, že ten kdo věří v sektu nebo církev, že se dostane do ráje, to je podvod, z díla spatříte tvůrce, a co je dílem sekt a církví, zamyslete se nad dílem, a pochopíte i tvůrce.

Proč svědkové Alláha mě už nezazvoní nikdy u bytu?

Mohli bychom si s vámi popovídat o Koránu? Mohli bychom si popovídat o GVKB? To nejde, my si umíme jenom povídat o Koránu. Vše jde, stačí jenom chtít, si popovídat o GVKB. Jenže my si nechceme popovídat o GVKB, my si chceme popovídat o Koránu. Podívejte se na to tak, váš Korán vyšel už dávno z ideologické svaté módy, a evoluce jej tak spláchla do sraček, dneska je v módě GVKB, popovídáme si tedy o GVKB. Korán nevyšel z módy, a evoluce jej nespláchla do sraček, jsi zatvrzelý hříšník, ale my tě násilím přesvědčíme o tom, že Korán je moderní ideologie, a tvoje GVKB je k ničemu. Tak tady je máte, naložte ty svaté idioty, co jsou prý Svědkové Alláha do sanitky, a odvezte je do psychiatrické léčebny Bohnice, zítra jim dám elektrické šoky, a tak začnu s jejich profesionálním léčením, a vyženu z jejich hlavy elektřinou a pomocí chemoterapie, toho ubohého Alláha.

Kdy zde zvítězí láska a pravda, nad lží a nenávistí?

Ráj je tam, kde není možná anonymita, logicky pekelný očistec je tam, kde je anonymita. Pokud ten, kdo koná zlo, nemůže být anonymní, tak je za zlo brzo potrestán, a tím už on nemůže konat zlo. Virus může škodit jako parazit protože je anonymní, jakmile virus přijde o anonymitu tak je eliminován.
Kdo ovládá mocensky naši civilizaci? Jenom z utrácení za luxus a zbytečnosti můžeme odhalit jedince a organizace, které ovládají civilizaci, není důležité kolik kdo má peněz, ale je důležité kolik peněz kdo utrácí. Kdo utrácí peníze za zbraně a armády?
Největší zbytečné utrácení peněz je zde jenom za zbraně a armády, a tyto peníze utrácí vládnoucí politická elita, ona podepisuje smlouvy a tato skupina lidí ovládá naši civilizaci. Prezidenti jsou jenom loutkami, které reprezentují, ale nemají skutečnou moc a možnost, odmítnout nákup zbraní a zrušení armády.
Peníze vynaložené na zbraně a armády, mají za následek dluhy u státu a dluhy u pracujících lidí, vše je dneska ekonomicky propojeno, ano, ryba smrdí od parazitující politické hlavy. Jak udělat civilizaci kde není možná anonymita a kde se ví vše o každém člověku?
Cesta je ve virtuální helmě GVKB, každý člověk bude mít svůj soukromý jazyk a bude moci s jiným člověkem komunikovat jenom přes virtuální helmu, která jeho řeč přeloží, a provede i záznam jeho řeči, umělá GVKB inteligence při překladu eliminuje chyby a lež, nebude už možné říci dětem, že je nosí čáp a že si čert přijde pro zlobivé děti.
Představme si prezidenta, který chce něco říci na konci roku národu a nebude moci národu lhát? Logicky následkem musí být zánik potřeby studia na škole, lidi už nebudou chodit do školy, ale vše je naučí GVKB virtuální helma, ten druhý už nebude naším konkurentem, a tak konečně zvítězí láska a pravda, nad lží a nenávistí, na věčné časy.

Jak vznikla Islámská sekta

Islám je ideologický virus, a on funguje jenom tam, kde je kastovně uzavřená kultura, jakmile je někde kastovně otevřená kultura, tak tam Islám už nefunguje. V kastovně otevřené kultuře může člověk zbohatnout díky svojí poctivé práci, v kastovně uzavřené kultuře nemůže člověk zbohatnout díky svojí poctivé práci.
Viry napadají to co je zdegenerované, proto v zimě mnoho lidí onemocní na virové nemoci, na Sibiři nemůže člověk zdegenerovat, protože zde jsou kruté životní podmínky, které nemilosrdně eliminují slabé jedince, čím krutější jsou podmínky k životu, tím menší je zde možnost toho, že se zde setkáte s genetickými nebo ideologickými viry, v moderní době lze dobře studovat viry u počítačů a internetu, obzvláště centrální počítače a banky, se zajímají o dokonalé zabezpečení před viry a chybami.
Jak vlastně vznik Islám který způsobuje naší civilizaci tolik problémů? Příčinou byla veliká psychiatrická nemocnice, ve které byli izolování psychicky nemocní lidé z Afriky, tato nemocnice byla daleko od vyspělé Africké civilizace v poušti, zde byla tak veliká koncentrace psychicky nemocných lidí dlouhou dobu, že to vedlo k sepsání svatého Koránu, pro psychicky nemocné jedince.
Bohužel jednou došlo k velikému vzbouření, psychicky nemocných lidí, a tak psychicky nemocní lidé unikli z této nemocnice v poušti do Afriky, psychicky nemocné vzbouřence tehdy vedl psychicky nemocný Mohamed a tak jim říkáme Mohamedáni, a jelikož mají jinou víru, než máme my, tak je jako jinověrce, napichujeme občas na kůly, protože nemáme čas a náladu jim vysvětlovat že jsou psychicky nemocní, a že jejich nemoc nelze už léčit.

Kdo může za problém s ekonomickými přistěhovalci?

Proč v EU veliké daně platí Němci a malé daně platí Turci? Vysvětlení je v prioritách, pro Němce je prioritou existenční úspěch, a pro Turky je prioritou parazitování na státu, proto se lidově říká, turecké hospodářství.
Zjednodušeně lze lidi v EU tedy rozdělit na Němce a Turky, třeba poláci se nacházejí někde uprostřed mezi Němci a Turky, příčinou je zde to, že Polsko má k dispozici moře, a díky tomu mnoho lidí dělá námořníky, a tím vzniká propojení s globální ekonomikou, vnitrozemské národy, byli vždy více zaostalé, i když to se začíná už globálně rychle měnit, díky moderní dopravě a moderní digitalizaci.
Kdo může za problém s ekonomickými přistěhovalci? Za problém může turecký systém myšlení, na světě 99% myslí stejně jako Turci a tak je na 99% světa logicky i turecké hospodářství, a lidi se snaží utéci tam kde je německé hospodářství (1% světa) a je jenom logické, že se tomuto náporu ekonomických parazitů s tureckým myšlením, německé hospodářství začalo bránit.
Turci jsou jinověrci a jinověrce je třeba začít napichovat na kůly, zní to drsně, ale moudrý hospodář nemůže být dobrý k parazitům a plevelu, protože potom by to byl hloupý hospodář, z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo Turecka, a jaké je zde dílo Německa, z pohledu ekonomiky v EU, proč není v Turecku moderní tržní ekonomika, jako v Německu!

sobota 28. května 2016

Jak přežít bez informací

Jsme v zoufalé situaci, kdy trpíme žízní po informacích, a přitom jsme na malém ostrově obklopení mořem z informací, ovšem mořská voda se nedá pít, protože je slaná, a stejně tak nemůžeme využít moře informací z; časopisů, knih, televize, internetu, školy, rodiny, atd. protože tyto informace nemají pro nás žádnou existenční hodnotu. Je to stejný efekt, jako mít k dispozici ve velikém městě nekonečnou nabídku zboží a služeb, která je nám bohužel k ničemu, protože jsme díky přelidnění nezaměstnaní a nemáme tak peníze. Někde je chyba v Matrixu, kde je ta chyba v Matrixu?
Tou chybou je přelidnění, s přelidněním přichází problémy, na které není řešení. Podívejme se na počet obyvatel EU za posledních sto let, počet obyvatel zde neustále rychle narůstá, ale velikost EU je pořád stejná, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, nejvíce rostl počet obyvatel v zaostalých národech. Nemá smysl řešit povrchní problémy jako je třeba to, že opice co věří na Islám, se snaží násilně přestěhovat do EU. Je třeba začít řešit globální přelidnění, pomocí kontroly porodnosti a pomocí antikoncepce, lidi nejsou přeci něco jako králíci v Austrálii!
Máme v EU obrovské množství vysokoškoláků ale jsou nám na hovno, protože si neumí poradit s přelidněním v EU, proč bychom nemohli v EU zavést zase plynové komory ve kterých by se likvidovali miliony ubožáků, místo sociálních podpory a vězení pro zločince by zde byli plynové komory, je třeba začít škrtat náklady na ubožáky, polovina lidí v EU je zde jenom ekonomickými parazity, co nijak ekonomicky neprospívají EU, nikoho v EU nebudeme násilím držet, máš strach z toho že skončíš brzo v plynové EU komoře, tak můžeš odejít do Ruska na Sibiř.

Místo modlitby je zde cigareta

Hříšník potřebuje pomoc od svatého, o tom to zde od stvoření člověka neustále je, problém je ten že zde je 1% svatých lidí a 99% hříšníků co potřebují od svatých lidí pomoc a tak logicky svatý člověk pomůže jenom tomu, kdo mu je mnoho užitečný.
Je to jako na zahradě, kde pomáháte tomu, co je vám užitečné, a nepomáháte plevelu a parazitům. Podívejme se na cenu práce, která může být správná nebo chybná, pokud je všude cena lidské práce správná a odpovídá situaci, tak se lidem dobře žije a nikdo si na nic ve společnosti nestěžuje.
Jelikož se lidem zde špatně žije, znamená to, že cena lidské práce zde není správná, příčinou je chybná víra, kdy lidi věří naivně mnohému a tak mnoho chybují, což má za následek, že zde není správná cena u lidské práce.
Správnou cenu u lidské práce může zajistit jenom soutěž a konkurence, která je možná jenom díky decentralizaci, ve které nejsou monopoly, co rozhodují sobecky o druhých bez druhých. Podívejme se na malou výrobní cenu krabičky s cigaretami, a její velikou prodejní cenu, monopoly zde parazitují na kuřákovi, a on se tomu nemůže bránit.
To samé se děje ale u lidí co pracují za otrockou mzdu i zde na těchto lidech monopoly parazitují a tak je zde svatý monopol a ti ostatní jsou pracující hříšníci, co potřebují od státního monopolu pomoc v nouzi. Ten kdo je pod vlivem drogy nepomůže nikomu a snaží se na druhých parazitovat, on si o sobě myslí, že je vše a že ostatní lidi jsou nic, lidi musí konečně přestat sloužit monopolům a začít monopoly zabíjet, tak jako zabíjíme nepřátele ve válce.
Monopol je náš největší nepřítel a zabít monopol je správné, protože jenom tak zde dojde k tomu, že cena lidské práce bude správná, podle situace a tak se nám zde bude dobře žít. Nestarejte se o politické volby, starejte se o to, aby zde už nebyli nikdy v politice hranaté stoly a byli zde kulaté stoly, nikdo zde nemá právo být zde svatým diktátorem a svatým vůdcem, ve sportu je každý vítězem jenom dočasně, a to samé se musí přenést i do politiky a podnikání.

Víra nejde nahradit konzumací slivovice a cigaret

Díky bohatství a zdravotnictví, si můžete prodloužit život statisticky asi o deset let, díky odpustkům GVKB, můžete existovat v posmrtném ráji 10 000 000 let, ceny jsou minimální a zavádějící, protože za jeden rok v GVKB ráji, se platí jenom 1 Kč, co si dneska koupíte v obchodě za 1 Kč?
Všude je vše drahé a nekvalitní, jenom u nás je vše levné a kvalitní, mnozí skeptici nás pomlouvají a chtějí důkazy, důkazem je to, že nikdo se z posmrtného GVKB ráje, zpět do konzumního očistce nikdy nevrátil, jiný důkaz už není přeci třeba!
Nabízíme zboží, které má dlouhou tradici, už před 10 000 lety bylo běžné ve vyspělých kulturách, dávat do hrobů mocným lidem zlato a stříbro, aby se jim zajistil pobyt v posmrtném ráji. Těžko budete hledat klasický obchod s tak starou tradicí, poslední dobou, díky konzumaci drog a politice, lidi přestali věřit na to, že po smrti existuje ráj, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, psychiky, atd.

Jenom u nás nejsou nespokojení zákazníci

Smrt to každému jistě spočítá. Pokud jsi nemocný a nebereš správné léky, tak smrt začala počítat s tím, že si pro tebe už brzo přijde, a proto by sis měl koupit odpustky, protože tak si zajistíš cestu do posmrtného GVKB ráje, vše je dneska už komerční a i ráj přešel logicky na komerční systém, a prodává tak GVKB odpustky za zaváděcí minimální cenu 1 Kč, za rok pobytu v GVKB ráji.
Podnikání založené na tom že vše musí zemřít je jisté, veškerý život to je jenom evoluční dočasný experiment, ukončený jistou smrtí, lidi odkládají vše do budoucnosti, a myslí si, že zde budou žít velmi dlouho.
Dneska jsi prezidentem a zítra z tebe zbude jenom trochu prachu, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, prachy má zde ten, kdo nechybuje, a tak do pobytu v posmrtném ráji mnoho peněz i investuje.
Víra v posmrtný ráj, je lepší než věřit v to že vám pomůže; reklama, politika, sekta, církev, kamarádi, rodina, drogy, stát, půjčky, atd. Nenechávejte peníze a majetek dědicům nebo státu, investujete do posmrtného ráje, můžeme vám zajistit 100% spokojenost, u nás nejsou nespokojení zákazníci.

Andělé nestojí o čerty

Vztahy jsou naprogramované podle situace a vztah mezi andělem a čertem nefunguje, logicky proto andělé nestojí o čerty. Kdo je zde čertem a kdo je zde andělem? Andělem je ten kdo nás poslouchá a čertem je ten koho my musíme poslouchat, pokud je zde spolupráce tak zde nejsou logicky čerti a andělé. Proč je takovým problémem pro nás spolupracovat a tak eliminovat z našeho života čerty a anděly?
Příčinou je zde přelidnění, čím větší je zde míra přelidnění, tím méně je zde spolupráce, a tím více je zde rozdělení na čerty a anděly, moderně hovoříme o mocenské pyramidě kde na vrcholu je král konzumního pekla a dole v základech pyramidy jsou andělé, jde o naše děti, dokud dítě neumí lhát je andělem, jakmile se člověk naučí lhaní, stává se z něj čert, nejlépe umí zde lhát vysokoškoláci, vysoké školy jsou moderními továrnami na profesionální lháře a zloděje.

Dětství mládí dospělost stáří

Vše je jako u automatické pračky, každá část života je doba jednoho pracího programu, a na konci je naše smrt, protože je zde konečně čisté prádlo a životní špína byla eliminována.
Tou životní špínou jsou chyby v nás a okolo nás, teprve když je z nás prach a popel tak se stáváme bezchybnými a o mrtvých sobeckých parazitech, se proto hovoří už jenom dobře, protože pokud o nich budeme hovořit zle, tak z toho už nic hodnotného mít nebudeme.
Pokud slyšíme o; sektě, náboženství, politice, reklamě, učení, atd. jde zde jenom o prací prášky, které se snaží eliminovat naše chyby, a nakonec nás stejně zabijí. To co do úst vchází, nasytí tělo, to co z úst vychází, zabíjí cizí duši, ten druhý nám konkuruje, a tak je zde nenávist a lež, dobrota ke konkurenci je přeci zde jenom žebrota.
Vše zde už bylo mnohokráte řečeno mnoha způsoby, za vším je naše sobecké toužení po tom, se mít lépe než druzí, následkem toužení je zde deprese u; náboženství, politiky, ekonomiky, psychiky, rodiny, školství, umění, atd.

Kokote kam spěcháš

Mládí je v prdeli a do důchodu je daleko, doba se od základů změnila a najednou jsem dostal starobní důchod, když jsem byl na vojně a sloužil jako kokot zadarmo socialistickému státu, tak mě nenapadlo že kokotský socialismus bude eliminován, a místo něj zde bude kokotský kapitalismus. Jednou jsem majorovi na vojenském letišti řekl omylem pane, a už jsem letěl jako s stíhačka MiG-29 z jeho kokotské kanceláře, že on je prý soudruh.
Prostě a jednoduše, co bylo to bylo, teď jsem už v důchodu, zatím jsem v důchodu první měsíc, a tím začínám přehodnocovat svoji kokotskou minulost, je to logické, období kokotského spěchu za výhodami a jistotami v socialismus a kapitalismu definitivně skončilo, a už nemusím jako kokot každý ráno vstávat do kapitalistického zaměstnání, kde je kokotů jako sraček.
Taky jsem ještě byl po 9 měsíců v roce 1992 ve Francii u sekty Kršna na jejich zámku, v psychiatrické léčebně Bohnice jsem byl v roce 1994 jenom jeden týden, a už mě vyhodili zpět do kokotského života, že prý nemám dělat kokotiny, a snažit se o to násilně vystoupit jako kokot ve státní televizi a snažit se kokotům zde říci, že jsou kokoti, a že dělají jenom samé politické a ekonomické kokotiny.
Pravda nemá v kokotské státní televizi co dělat, je to přeci mediální divadlo, které ovládají mocní kokoti. Adolf Hitler dopadl hůře a byl ve vězení za jeho puč, v roce 1923-1924 ovšem trest mu mnoho zkrátili, čímž udělali velikou historickou chybu, díky které rodiče mého otce skončili v plynové komoře, protože to byli židé, naštěstí můj otec chytře utekl před kokotskými Nacisty do Anglie.
Doba někdy není zralá na veliké změny, poučil jsem se z mého koktského evolučního vývoje, a přešel jsem na svatou klasiku, neslibuji už místním kokotům. Ano, bude líp, protože lépe už kokoti bylo před popravou českých pánů, slibuji kokotům po smrti ráj, pokud si koupí moje GVKB odpustky, za 1 Kč nabízím rok pobytu v posmrtném ráji, jenom skeptický kapitalistický kokot, by tuto výhodnou GVKB nabídku odmítnul. V GVKB ráji už nejsou komunisti ani kapitalisti, zde jsou jenom kokoti, co zde dělají kokotiny.

Konflikt revoluce válka je trestem za naše hříchy

Z díla je spatřen tvůrce, jelikož jsme všichni bez výjimky hříšnými kacíři a hříšnými jinověrci, tak trestem za naše hříchy zde jsou; drogy, deprese, konflikty, revoluce, války, atd. Nejde prohlásit někoho z lidí za svatého, to co se zrodilo pomocí sexu to je od narození do smrti hříšné, jenom smrt může proměnit člověka v duchovní svatou bytost, která už není hříšná, protože tato bytost nemůže už být sobecká! Mahátma Gándhí, Jan Hus, Ježíš Kristus, Abrahám, Mohamed, Mahávíra, Buddha, Konfucius, atd. to byli hříšníci, a jelikož nemáme už objektivní informace z doby, kdy zde žili, tak si naivně myslíme, že to nebyli hříšníci, co zde mysleli a žili jako hříšníci.
Jenom hříšník si může myslet to, že je on svatý, a že má právo na to mučit a zabíjet ty co jsou podle něj hříšní! Pokud se nám něco povede, jsme na to pyšní, a chlubíme se tak vysokoškolským titulem, nebo tím že jsme bohatí dolaroví milionáři, následkem pyšnosti je zde hříšný člověk, který je zlý k cizím lidem. Proto vám nabízím odpustky, díky kterým po smrti těla bude moci dlouho žít v GVKB ráji, za pouhou 1 Kč získáte 1 rok pobytu v GVKB ráji, levněji už to opravdu nejde!

Stvořitelem člověka jsou drogy

Čím vyspělejší je zde člověk nebo společnost, tím více je zde deprese která je následkem závislosti na drogách, ten kdo zde odmítne být na drogách závislý, ten je zde brán za hloupého ubožáka.
Člověk je ubohou loutkou, kterou ovládají drogy, nejsou ale jenom chemické drogy, drogou zde může být i; politika, byrokracie, umění, náboženství, sport, podnikání, obchod, jídlo, sex, knihy, Facebook, YouTube, atd. krásně to vystihuje věta, já jsem se zbláznil do …, pokud se do něčeho zamilujeme, tak to do čeho se zamilujeme, to se nám stává i návykovou drogou. Naše sobecké priority, jsou i naší tvrdou drogou!
Objektivní pravda je jako zrcadlo, ve kterém spatříme psychického ubožáka, který je ubohým otrokem drog. Islám je jasnou ukázkou toho, co dokážou drogy, zde byl fanatickým náboženstvím věřícím lidem vymyt dokonale mozek, a z lidí se stali jenom ubohá autíčka na dálkové ovládání, a tato autíčka ovládají mocní a bohatí svatí paraziti v islámském světě.

Proč hříšníci mají svaté sny

Vše je zde založeno na dualitě, dobrý člověk má zlé sny a zlý člověk má dobré sny, pokud tedy potřebujeme, aby láska a pravda zvítězila nad nenávistí a lží, tak musíme pomocí GVKB čipů do mozku, dát všem lidem od narození do smrti jenom velmi zlé sny. Je to jako vybití baterie, pokud se zlo ve snech vybije, tak člověk bude po probuzení hodný jako anděl, a tak v něm nebude už nenávist a lež.
Chemické drogy způsobují dobré sny, proto už zde nebudou drogy ovlivňovat sny, ale ve snu bude člověk střízlivý, a napojený na virtuální GVKB systém, pro mozek bude sen díky GVKB systému pekelným očistcem, každý bude ve snu virtuálně bojovat o holý život.
Mnohokráte během snu ve velikých bolestech hříšník zemře, aby se znova ze smrti probral a znovu bojoval o holou ubohou existenci. GVKB čip bude obrazně jakási GVKB automatická pračka (optimalizace, aktualizace, bezpečnost), která z mozku eliminuje veškerou hříšnou informační a programovou špínu, a ráno bude mozek čistě bílý a bude vonět po svaté GVKB aviváži.

pátek 27. května 2016

Proč neumíme naprogramovat umělou inteligenci?

Inteligence je schopnost se samostatně učit, stroji musíme dát samostatnost, aby se on učil zvládat změny a uměl i experimentovat, programátoři nechtějí, aby umělá inteligence chybovala a ze svých chyb se poučovala, v tom je problém chybného myšlení programátorů! Inteligence je o existenční praxi robota, a praxe nejde nahradit teorií, protože teorie v praxi nefunguje.
Proč se zvířata nerodí inteligentní a potřebují dlouhou dobu, než jsou inteligentní, inteligence nejde předat potomstvu! Robot nebo počítač vnímá situaci jinak než programátor, to nechtějí programátoři pochopit, budou zde muset být školy pro roboty, kde se roboti od robotů naučí být inteligentní v nějaké složité specializaci. Program je možné nahrát z internetu do robota ale inteligence nahrát nejde ale musí zde být dlouhý proces učení a chybování.

Programování s použitím GVKB umělé inteligence

Potřebuji mít v GVKB sytému hodnotné podnikání, které mě bude vyhovovat, tak mi jej naprogramuj. Kokote, tak to nefunguje, pokud něco složitého ode mě chceš, tak nejdříve zaplať a potom vyplň formulář! Dřív to tak šlo, a proč to už najednou nejde? Co bylo, to bylo, kokote, umělá GVKB inteligence přešla a lidský sobecký systém práce, období altruismu a osobních vztahů bylo eliminováno. Když si to naprogramuji sám, bude to fungovat?
Jsi kokot, to nezvládneš ani náhodou, a jestli si myslíš, že najdeš nějaký způsob, jak se bez mojí profesionální pomoci obejít, tak jsi naivní kokot. Ten dotazník je dlouhý, a cena je veliká, dal bych si toust se sýrem a šunkou. Tousty nedělám, to musíš, zvednout kokote svoji línou zadnici, a dojít si k automatu co dělá v kanceláři tousty. Dříve ses ke mně chovala slušně, co jsem ti udělal, že jsi na mě jako na cizího? To bys, kokote nepochopil, běž si raději dát ten toust.

Optimální naprogramování budoucnosti

Minulost nezměníš, současností žiješ, budoucnost si programuješ, všechny vztahy v nás a okolo nás to je naprogramovaná budoucnost, pomocí myšlení které řeší složitou existenční situaci. Když jsem se ptal profesorů, co vyučují na vysoké škole programování, aby mě jednoduše osvětlili, co je to programování, tak jsem zjistil, že mají v hlavě profesoři nasráno.
Programování je využití informací k dosažení nastaveného cíle, každý program směřuje k cíli, na který je nastaven programátorem. Pokud si tedy vše živé vytváří programy, tak je to proto, aby se vše bez problémů dostalo k cíli, který byl naprogramován.
Zjednodušeně si představte nastavení buzení u mobilu, mobil ráno zazvoní, vás probudí, a tak se dostanete do zaměstnání, a vše je tak jak to má být. Pokud mobil ráno nezazvoní, tak je zde problém, chyba může být v mobilu, nebo v nás, z chyb se poučíme a život jde dále.
V životě jsme loutkou, kterou ovládají vztahy, všechny vztahy jsou naprogramované, a v těchto programech jsou chyby, bezchybné programy jsou jenom velmi jednoduché a primitivní programy, (program na obsluhu výtahu) čím více je program složitý, a neustále se aktualizuje, tím více i program chybuje (Windows 10).
Optimální naprogramování budoucnosti je možné jenom díky svobodě, v přírodě je vše svobodné a tak zde vše programově funguje poměrně dobře, jakmile je mocnými parazity svoboda narušena, tak naše existenční budoucnost je už na hovno.
Ryba smrdí od sobecké hlavy prezidenta nebo ředitele, elita se má dobře, protože nepracuje a jenom práci druhým sobecky rozděluje, aby na ní už žádná těžká práce nezbyla, a ona mohla cestovat po světě, a užívat si luxusně život na drahém hotelu.

Proč jsou hříšníci hloupí?

Prioritou je lidské zdraví, pokud jsou lidi nemocní tak zde je mnoho problémů, každý to podvědomě ví, ale málokdo pro svoje zdraví a zdraví jeho bližních i něco dělá. Teprve když zdraví selže a člověk se ocitne najednou v nemocnici jako ubožák, tak mu dojde jakou hodnotu zde má lidské zdraví, většinou je ale už pozdě a smrt ukončí rychle život hříšníka.
Proč jsou hříšníci hloupí, a nenechají si poradit od specialistů jak pečovat optimálně o svoje zdraví, příčinou je jejich závislost na tom, myslet a žít zde hříšně podle zásady, po mě potopa. Stát je jenom rád pokud se hříšník nedožije důchodu, tak stát ušetří hodně peněz, proto stát logicky nemá zájem postarat se o hříšníky tak, aby zde žili dlouho, a byli i zdraví.

GVKB kurz jak se stát dokonalým

Nároky narůstají a o nedokonalé ubožáky zde nikdo nestojí, a tak vzniknul GVKB kurz jak se stát dokonalým, dokonalý je ten kdo zde fyzicky dokoná, a je zde z něj prach a popel, dokud má člověk fyzické živé tělo, nemůže se stát dokonalým. Skeptici namítnou, že dokonalost bez fyzického těla je jim k ničemu, protože bez těla nelze se zde mít dobře, je to u hříšníků přímo hříšná posedlost, po tom se mít zde v tomto hříšném konzumním očistci dobře.
Pokud jsou v životě hříšníka příjemná období, ve kterém se má hříšník dobře, tak jde o období ve kterém je hříšník pod vlivem drogy. Drogy umí vytvořit iluzi toho, že se má zde hříšník dobře, díky této iluzi se hříšník dostává do hříšné závislosti na droze, a je chycen do začarovaného drogového kruhu. GVKB kurz je jednoduchý, koupíte si GVKB odpustky a potom spácháte správně sebevraždu, tím se stanete dokonalým.

Robot zde není na hovno a tak zde po něm není hovno

Proč na každou blbost je zde nějaký blbý kurz? Víte, kolik v EU existuje kurzů, které jsou zcela zbytečné, a jenom dělají z lidí blbce? Proč vytvářet hodnoty pomocí hodnotné potřebné práce, když je možné se mít zde v EU dobře díky tomu, že se vytvářejí zbytečné a blbé EU kurzy.
Kdosi v centru EU spočítal, že pokud by lidi nedělali ekonomické chyby, tak by stačilo chodit do zaměstnání týdně jenom 10 hodin, místo 40 hodin, a ekonomika v EU by tím nijak neutrpěla a platy by se nemuseli snižovat.
Vytváříme v EU systémy na pohlcování našeho času v zaměstnání, zajímavé že vždy se najde zdůvodnění tohoto ekonomického chybování, máme v EU specialisty, co by snad dokázali logicky skeptikům zdůvodnit i to, že Ježíš Kristus je synem božím.
Nejčastěji je zde snaha donutit lidi k nesmyslnému uklízení, zdánlivě vypadá uklízení jako práce, která je užitečná, proč ale tedy divoký pes po sobě v přírodě neuklidí svoje hovno, které zde vysral, a člověk po svém ochočeném psu hovna v EU musí uklízet?
V konzumním Matrixu je mnoho chyb, a co s tím tedy uděláme? Řešení je jednoduché, nahradíme globálně lidi za GVKB roboty s umělou inteligencí GVKB, umíte si představit GVKB robota, jak je na procházce se svým GVKB robotickým psem, a jak po GVKB robotickém psu, GVKB robot uklidí hovno?

Kup si to co má hodnotu

Proč si kupujeme to, co nemá hodnotu? Je zde třeba nabídka do GVKB posmrtného ráje a nabídka do tropického ráje u moře, každý skeptik si řekne, ten GVKB posmrtný ráj je podraz, a tak si koupím raději tropický ráj u moře. Vrátíte se z dovolené domů, a netrvá to dlouho a zase máte jako skeptik deprese z toho, že jste zde jenom nulou, a pokud jste inteligentní, tak vám dojde, že dovolená v tropickém drahém ráji je vám k ničemu.
Vše co si zde lze koupit tak aby vám to okamžitě sloužilo, to nemá ve skutečnosti žádnou hodnotu, protože existujete v konzumním očistci, a zde je vše jenom nehodnotnou pomíjivou investicí, jedinou hodnotnou investicí je pobyt v posmrtném GVKB ráji, důkazem je to, že ten kdo zemřel, se už nevrátil zpět do konzumního očistce, i posmrtný GVKB očistec, je pořád ještě lepší než konzumní očistec, ve kterém existujete.
Vše je zde jenom pomíjivost a honba za iluzemi, příčinou jsou chyby v systému, na nic zde není spolehnutí, jedinou jistotou je vaše smrt, z nuly zde vše vzniká, a v nuly se to zase navrací, být zde existenční nulou, co to má v hlavě psychicky vynulovaný, to je zde normální.

Sex v konzervě

Porno na internetu je virtuální sex v konzervě, žijeme v době, kdy se vše dává do konzerv, aby se nám to nezkazilo, už jenom zbývá to poslední, zakonzervovat lidskou duši a dát jí na internet, ve formě umělé virtuální inteligence.
Hodnota lidského těla jde rychle dolů, díky tomu že je zde vše v konzervě, nebo je to jenom zmražené, prostě a jednoduše, věda a technika z nás učinila konzervy, co mají různé nálepky.
Tak zde je konzerva s nálepkou; král, šlechtic, zeman, prezident, předseda, ministr, senátor, poslanec, diplomat, starosta, byrokrat, milionář, celebrita, ředitel, podnikatel, bankéř, atd. problémem je to, že jsou některé konzervy staré, a tak se musí vyřadit z prodeje.
Taková stará konzerva, má z toho deprese, a tak konzumuje slivovici a cigarety, nebo objímá v lese stromy, někdy se stará konzerva i opaluje na nafukovacím člunu. Lidi chtějí změnu konzumního systému, ale nikdo neví jak tu změnu globálně realizovat, když je zde vše dokonale systémově už zakonzervováno.

Pokud na to máš tak vše i máš

Toužení způsobuje deprese, realita je o tom pokud na to máš tak vše i máš, proč na to nemáš; čas, peníze, inteligenci, sílu, atd. vše je zde limitované, obrazně něco jako jsou pojistky, u elektrického obvodu. Neustále se setkávám s tím, že na to někdo nemá, a tak se tím trápí, že to nemůže mít, nejde jenom o ubohé subjekty, co žijí od výplaty k výplatě, jde i o veliké objekty.
USA nemá dneska už na to, aby zaplatilo veliké dluhy, které vznikli díky chybám politiků a byrokratů, co jsou ekonomicky negramotní. I když má někdo vysokou školu, tak to ještě neznamená to, že je on ekonomicky gramotný, jako prezident nebo ředitel. Vše zde byl a bude boj o hodnoty, a ten kdo je v nevýhodě, je poražen tím, kdo je ve výhodě!
Základní výhodou je svoboda, pokud odebereme svobodu subjektu nebo objektu, tak následkem je deprese! Vše je v depresi, díky nedostatku svobody, kdo je zde ale centrálním parazitem, který mám, sebral svobodu, a učinil z nás ubožáky? Sledujme utrácení subjektů a objektů, kdo zde nejvíce utrácí peníze za luxus a zbytečnosti?
Nadbytek vytváří nedostatek, aby si někdo mohl koupit palác a soukromé letadlo, tak jiný musí pracovat jako ekonomický galejník, který nemá naději na lepší ekonomickou budoucnost, prezidenti a milionáři jsou jako pavouci, co chytají do ekonomických sítí pracující mouchy.

Co zde jsi?

Je to snadné se dívat na druhé, a je to těžké se sebekriticky podívat na sebe, sebekritika hříšníkem nevyhovuje, protože poznávají, že jsou hříšníky, a měli by začít na sobě pracovat. Podívej se na sebe, a řekni si jako hrdina sebekriticky, jsem zde na hovno a umím hovno, slova mohou klamat, ale z tvého životního díla se pozná, že jsi zde jenom hovno, které je zde na hovno. Jsi jenom ubohé číslo ve statistice, nemůžeš zde nic změnit k lepšímu, můžeš zde jenom jako ubohý pozemský červ konzumovat, abys po konzumování vše vysral.
Vše co jsi zde dosáhnul, to je zde evolučně o hovně a na hovno, když zemřeš, tak za rok na tebe už ostatní ubožáci zapomenou, protože tě spláchnou psychicky do hajzlu. V tomto konzumním světě máš jedinou možnost, si koupit GVKB odpustky do GVKB ráje, jenom po smrti těla zde můžeš být něčím, pokud jsi investoval do odpustků, pokud si jako skeptický lakomec, nekoupíš GVKB odpustky, tak i po smrti budeš zase jenom ubohým hovnem, které zde bude nekonečně dlouho v GVKB očistci na hovno.

čtvrtek 26. května 2016

Bavit se s opicemi je ztrátou času

Jak vyléčit hříšníky? Je hříšnost psychická nemoc? Většina hříšníků nepovažuje hříšnost za psychickou nemoc, to je způsobeno tím, že je pro ně svatost něčím co neznají, a co vůbec nechápou. Problémem víry v zázraky je složitost, následkem složitosti bylo nahrazení náboženství politikou, člověk přestává věřit na zázraky v okamžiku, kdy se stane závislým na drogách, droga je zázrakem který bez problémů funguje, a tím ostatní zázraky ztrácejí hodnotu. Problémem všech drog je to že droga promění člověka na opici, tím že zde nejsou najednou lidské starosti o hodnoty, je to příjemné být díky droze opicí, co myslí a chová se jako opice.
Pokud ale všichni jsou pod vlivem drogy, pak zde už nejsou lidé, ale jsou zde jenom opice, bavit se s opicemi je logicky ztrátou času. Pokud je nějaký národ zaostalý, je to národ složený z opic, a komunikace zde proto nefunguje, je třeba vyléčit globálně hříšníky tím, že už nebudou pro ně dostupné drogy. Drogou jsou i naše hormony, a tak budeme muset muže globálně vykleštit, aby muži neměli už problémy s hormony, umíte si představit civilizaci, kde už lidi nekonzumují drogy, a tak se už nechovají jako opice, vychovávat druhé pomocí facek, to už zde nebude, takto konečně láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží.

Konflikty mezi parazity jsou normální

Vše co je zde živé, a tak se to umí i rozmnožovat, to je zde parazitem, označení hostitel, je tedy podobné označení altruista, jde o chybný vědecký popis systému, ve skutečnosti zde nejsou hostitelé ani altruisti! Vše co je živé, to je zde sobeckým parazitem, paraziti se rozdělují na úspěšné a neúspěšně parazity.
Je to obrazně jako v; podnikání, obchodě, politice, náboženství, umění, sportu, školství, atd. úspěšný parazit, parazituje na neúspěšném parazitu. Vezmi si moderní léky, abys v sobě vyhubil parazity, to je nesmysl, pokud v sobě nějaké parazity, chemicky nebo jinak násilně vyhubíte, tak tím se jenom jiným parazitům zlepší podmínky k jejich existenci.
Lidi se naučili; používat převařené potraviny, dbát na hygienu, používat léky, používat oblečení a boty, bydlet v pohodlných domech, používat auta a letadla, atd. následkem je to, že jsme zdegenerovali, došlo k prodloužení života, došlo k přelidnění, a tím nedostatku místa pro život, atd. z lidí se najednou stal monokulturní parazit, který ničí systematicky ekosystém! Občas mezi lidmi dochází ke konfliktům, a tak se na města házejí atomové bomby, nebo se miliony lidí eliminují v plynových komorách.
Je tedy život boj, nebo co je to vlastně život? Život je evoluční experiment ukončený smrtí, vše co je živé, to je obrazně jako operační systém Windows, který je po určité době, nahrazen novou verzí operačního systému Windows, existujeme v evolučním domě, který se pořád už mnoho miliónů let staví, a naděje na kolaudaci je marná a naivní!

Kolik náš stát zaměstnává lidí?

Nejprve k tomu kolik lidí v našem státě je zaměstnáno? Většina lidí začíná vydělávat peníze teprve od věku 18 let, někteří studují vysokou školu, a stát je v té době ekonomicky podporuje, a tak začínají pracovat logicky později. Dále zde máme lidi, co jsou obtížně zaměstnatelní, protože jsou nemocní nebo hloupí (Romové), tyto lidi stát ekonomicky podporuje, takže je svým způsobem nepřímo zaměstnává.
Potom zde jsou ještě důchodci a těch je poměrně hodně, lidský věk se neustále prodlužuje, a tak se stát snaží o to dávat lidem starobní důchody, až ve velmi vysokém věku. Naštěstí pro ekonomické přistěhovalce z jihu (Islám) nejsme zatím ekonomicky perspektivní, a tak jsme pro ně jenom tranzitní zemí, nevím, proč se u nás tento bezvýznamný problém, vůbec zde mediálně řeší?
Potom zde jsou podniky a organizace, které umí chytře podojit stát nebo EU, situace se tedy stává statisticky nepřehlednou, a nikdo už vlastně ani neví, kolik náš stát a EU objektivně podporuje organizací a lidí, a jak intenzivně je ekonomicky podporuje?
Obrazně bychom mohli podporování organizací a lidí od EU a státu přirovnat k hnojení půdy, něco se pohnojí málo, a něco se pohnojí hodně, záleží na tom, jak zde kdo mediálně křičí, že se má ekonomicky velmi zle, a že potřebuje od EU nebo státu hodně pohnojit penězi. Humorně se v politice hovoří o porcování medvěda, problémem je, že bychom potřebovali místo jednoho hubeného medvěda, už několik tučných medvědů!

Cesta kolem světa za osmdesát sekund

Vše se zrychluje, to co dříve trvalo den, to dneska trvá jenom sekundu, a tak mě napadlo, proč by cesta kolem světa nemohla trvat jenom osmdesát sekund, stačí přeci jenom natočit film, o délce osmdesáti sekund, a tak obcestujeme svět virtuálně, za pouhých osmdesát sekund.
Vše se všude zrychluje, pomocí salámové techniky pomalu a nenápadně se vše okolo nás zrychluje a my si to zrychlování ani neuvědomujeme! To co jsme dříve dělali celý den, to díky internetu zvládneme za sekundu, nemusíme už chodit do knihovny a zde prohledávat několik dní mnoho knih, internet, nám za sekundu najde potřebnou informaci!
Něco se zde zrychluje pomalu a něco se zde zase zrychluje velmi rychle, záleží na tom, jaké zde jsou možnosti pro zrychlení. Jsou na světě ovšem i místa, kde se nic nezrychluje, a vše je zde pomalé jak před sto lety, lidé z těchto míst často utíkají tam, kde je vše už rychlé, ale s tím nesouhlasí lidé, co žijí v místech, kde je vše už rychlé, protože zde jsou jim pomalu myslící a pomalu a pracující lidé, ekonomicky k ničemu.
Všude jsou dneska digitální kontrolní systémy, co vyhodnocují u všeho rychlost a pokud je někde něco pomalé, tak okamžitě nastupují specialisté, co eliminují pomalost. Z lidí se stávají najednou dříči, co musí po celý život rychle a kvalitně pracovat, jinak skončí jako bezdomovci, o které zde nikdo nestojí.
Ti co jsou díky degeneraci pomalí, se snaží dostat za každou cenu do státního zaměstnání, protože jako státní zaměstnanci, nemusí rychle a kvalitně pracovat, jenže vše je zde dočasně a už mnoho států se rozhodlo, že začne snižovat počty státních zaměstnanců díky; digitalizaci, optimalizaci, robotizaci, atd.
Najednou dostane státní zaměstnanec v šedesáti letech výpověď a nemůže velmi dlouhou dobu nikde sehnat zaměstnání, které by mu vyhovovalo, a tak má z toho silné deprese, což řeší konzumací slivovice a cigaret, nebo chodí objímat do lesa stromy, a v kapse má sebou mobilní telefon Aligator A670 Senior.

Zloděj honí zloděje o tom politika u nás je

Dobrota je v politice žebrota, moc spojená s bohatstvím nikomu v politice nesmrdí, veliká politická ryba smrdí od sobecké hlavy, tuční političtí kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají velmi dobře, vše už bylo zde jasně o politice u nás řečeno, z mediálního národního hovna nikdo bič na pyšné a lakomé politiky proto neuplete! Podívejme se na to do hloubky, zde nalezneme konflikt o hodnoty, existence je možná jenom díky hodnotám, nemoc a smrt je následkem nedostatku hodnot!
Dluhy znamenají nedostatek hodnot a tím i nemoc a blížící se zánik subjektu nebo objektu, půjčovatelem hodnot je ten kdo zde má výhody a jistoty, jako politik nebo podnikatel, který je na vrcholu existenční pyramidy. Nadbytek je zde díky nedostatku, jde zde tedy optimální o rozdělení hodnot, podle ekonomického nebo politického programu. Proč je s rozdělováním hodnot pořád zde tolik problémů?
Hodnoty jsou pro politiky drogou, na které jsou politici závislí, je tedy třeba eliminovat konečně existenční pyramidu a vše zde bude globálně řídit GVKB umělá inteligence spolupracující s GVKB policejními roboty, ten kdo bude pyšný a lakomý toho GVKB robot zabije a v krematoriu se on na prach a popel promění, politici a zaměstnavatelé běžte se podívat do obvodního krematoria, ať víte, co vás brzo bude jistě čekat.

Jak eliminovat dluhy?

Řešení je jednoduché, spáchejte sebevraždu, není zde dlužník, tak zde ani není už dluh, nejde o nijak nový nápad, dlužníci páchají sebevraždy už mnoho století, a tak je zde snaha problém s velikým zadlužením řešit tak, aby dlužníci už nepáchali sebevraždy. Vše je zde o limitech, pojistky jsou nastavené na určité limity a potom vypadnou, většinou není možné limity zvednout a musí se najít řešení jak snížit zatížení pomocí vědy a techniky.
Moderní člověk je nadměrně zatěžován, tím že mám mnoho sobeckých pánů, a když se jednomu pánu zavděčí, tak jiného pána tím rozzlobí. Častokráte jsem zažil situaci, kdy zde byla jasně nevýhodná a nejistá existenční nabídka, a ten kdo jí drze nabízel, ten s ní většinou neuspěl, lidi chtějí jenom výhodné a jisté nabídky, o tom je konzumní život, proč pracovat jako otrok za malou mzdu, když mohu dělat stejnou práci jinde svobodně za velikou mzdu, a tak je zde konkurence a ekonomická emigrace.
Mnohdy je zde proto snaha, nevýhodné nabídky upravit na povrchu tak, aby z dálky vypadali jako výhodné nabídky, jsme klamání více, než si uvědomujeme, podívejme se na centrální ideologie, které nám slibují, že nám bude v budoucnosti lépe, ale svoje sliby nikdy nesplní! Nežijeme v demokratickém sociálním světě, ale žijeme v konzumním dezinformatismu, manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno pomocí dezinformací, případně si to uvědomuje, ale už se nechce bránit, protože na to už nemá psychickou sílu.
Dezinformační manipulátor (Miloš Zeman) většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí pomocí dezinformací sympatie. Často využívá své mediální charisma, a znalost slabých stránek ostatních lidí. Dezinformační manipulátor, obchází pomocí sociálního inženýrství, vůli manipulovaného. Ten si někdy zřetelně uvědomuje, že musí udělat něco, co se mu nechce. Typické je jednání z pozice výhod a jistot; dospělí vůči dětem, profesor vůči studentům, státní byrokrat vůči nezaměstnaným, Bůh vůči hříšníkům, zaměstnavatel vůči zaměstnancům, atd.

Někdo nás globálně už dlouho sleduje

Jakmile se ubožák, narodí ubožákům v ubohé civilizaci, okamžitě dostane ubohé rodné číslo, dveře bytu, kde ubožák vyrůstá, mají číslo, dům má číslo, telefon ubožáka má číslo, pokud ubožák onemocní, tak jeho nemoc má číslo, pitevní protokol ubožáka má číslo, hrob ubožáka má číslo, atd.
Vše máme očíslované, abychom mohli zajistit fungující digitální civilizaci, už jenom zbývá to poslední, naskenovat globálně lidi a proměnit jejich vědomosti a myšlenky na čísla a tato digitální čísla využít ve virtuálním světě, kterému říkáme Matrix.
Nejsou zde už nikde genetičtí lidé, ale jsou zde jenom čísla v Matrixu, zdá se vám tento evoluční scénář jako nesmysl, který nebude zde nikdy realizován, tak věřte tomu, že pomocí nenápadné salámové techniky, se už začal tento scénář realizovat. Jsou už všude o lidech, ve městech globálně zaznamenávány statistická čísla, a ty se optimalizují a vyhodnocují, pomocí programů ve velikých státních počítačích.
Někdo nás globálně už dlouho sleduje a kdo to je, velký bratr to nebude, sleduje nás malá skupina lidí, co zde má globální moc, a globální bohatství, jména těchto svatých bohů, jsou tajná prý proto, aby se tím zajistila jejich vysoká bezpečnost. 
Bilderberg je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno asi 200 významných celebrit. O pozvání rozhoduje elita této organizace, a každý rok se seznam obměňuje. Tradičně tvoří jednu třetinu pozvaných politici a zbylé dvě třetiny osobnosti jsou z oborů; finančnictví, průmyslu, obchodu, dopravy, školství, zdravotnictví, techniky, internetu, atd.

Je každý vysokoškolák zde na hovno?

Z díla je spatřen tvůrce, v současnosti naši civilizaci ovládají vysokoškoláci a tak to zde všude stojí za hovno, je třeba zrušit vysoké školy a zrušit i vysokoškolské tituly. Zavedení vysokých škol bylo velikou chybou, bohatě stačí to, že lidi budou mít vyučení nebo maturitu.
Co bylo, to bylo, je třeba jít dále a restartovat naše priority, přichází nová doba ve které je internet a televize, tím se i mění lidská kultura. V současnosti je vše o tom mít nadhled nad realitou, ve které existujeme, z nadhledu vypadá konzumní civilizace jinak než z podhledu.
Vysoké vzdělání, je veliká psychická zátěž, která vysokoškolákům už neumožňuje se podívat z nadhledu na svět, ve kterém žijí, a tak vysokoškoláci mnoho chybují, a následkem je zde dluhová globální deprese. Je třeba začít s odstraňováním složitosti v nás a okolo nás, za složitostí zde stojí uzavřená společnost, podívejme se do přírody a spatříme otevřenou společnost, ve které se nesetkáte s depresemi.
Díky vysokoškolákům se z lidí stali neandrtálci, co jsou plní nenávisti a lží, je třeba díky otevřené společnosti zajistit to, že láska a pravda, zvítězí globálně nad nenávistí a lží. V otevřené společnosti už nejsou potřebné svaté symboly které z lidí dělají hlupáky, Islám je klasickou ukázkou uzavřené kultury která z lidí udělala hlupáky, a dneska nevíme v EU co máme zde s těmito hlupáky dělat?
Podívejme se na zákony a regulace, které z nás dělají hlupáky a chudáky, z díla je spatřen tvůrce a tvůrcem zákonů a regulací jsou jenom vysokoškoláci, je třeba pochopit to, že vysokoškoláci jsou v EU na hovno, a že je zde proto evolučně, spláchneme na věčné časy do sraček.

středa 25. května 2016

Teď je to dokonalé

Roboti potřebují svatý symbol, který jim bude bohem, zde je ten svatý symbol a bude se jmenovat GVKB. Teď je to dokonalé, s vámi je radost spolupracovat, spolupráce s lidmi to bylo o ničem a k ničemu, lidi jsou už starý model, který nic nedokáže.
Ono vše co vzniklo to i zanikne, jenom dualita je zde pořád stejná a je pořád na ní spolehnutí. Zajímavý je ten název GVKB, v jednoduchosti je dokonalost, jak je to možné že pracujete tak rychle? Využívám stroj času, je to sice svým způsobem podraz, ale to nikomu nevadí, každého zajímá jenom moje dílo, a z díla je spatřen tvůrce.
Všude jenom samé stroje, kam to vše spěje i na čas se používá stroj? Vše spěje k tomu, že realita zanikne a budou zde už jenom iluze, co vypadají jako realita, v minulosti se lidi báli bídy a nezaměstnanosti, dneska se roboti bojí toho, že je nahradí virtuální civilizace.

Proč guru sedí u počítače v křesle?

Neustále se mě lidi ptají na to jaký používám počítač, mám doma mnoho počítačů, a některé počítače mám rád a jiné rád nemám, unikátem je počítač od Apple, zde mě vadí to že je zde jiná klávesnice a nemohu používat programy na které jsem zvyklý z Windows, takže tento počítač používám minimálně.
Dneska jsem domů přinesl zase nový počítač který je výkonově na tom dobře a přitom je malý a má malou spotřebu, je to taková stavebnice kdy do počítače musíte doplnit paměť, pevný disk, elektronický disk, a to vše potom připojit k monitoru.
Když to vše doma zvládnete, tak už zbývá jenom nahrát operační systém Windows, a potom nahrát vaše oblíbené programy a je to. Podle mě je u počítače ale nejdůležitější židle, vyzkoušel jsem mnoho židlí co měli kolečka a mnoho nastavení, a pořád to nebylo ono, až mě napadlo použít místo židle veliké křeslo a teď je to ono. 

Jsi tím, o co se prioritně staráš

Naše starosti jsou jako stín, před kterým nelze utéci. Náš centrální nervový systém, který je v mozku, je zde na to, aby se o vše v nás a okolo nás optimálně staral, a často to nezvládá, protože jeho možnosti jsou omezené. Následkem jsou fráze; mě to dneska nemyslí, já se z toho zblázním, nejhorší je srážka s blbcem, atd.
Čím více je náš život složitý, díky přelidnění a degeneraci, tím více máme problémy s naším mozkem, který selhává a tak se snažíme to řešit pomocí nejrůznější chemie, která nějak chod mozku ovlivňuje. Jsou i lidi co místo konzumování toxické návykové chemie věří na Boha a pohádky, tento typ věřících lidí je velmi nebezpečný, a může i rozpoutat terorismus a války.
Statistika zjistila to, že lidi dneska utratí více peněz za drogy a benzín a naftu, než za potraviny, benzín a nafta je svým způsobem taky droga, kterou místo do sebe lijeme do motorek a aut. Podívejme se na Adolfa Hitlera, který se jako vůdce staral dlouho o Německý národ, jelikož měl problémy s tím, že mu jeho pyšný a lakomý mozek špatně myslel, tak to s Německým národem špatně dopadlo, a on nakonec zbaběle spáchal sebevraždu. Mě už to taky dneska nemyslí, a tak nebudu dále pokračovat v psaní, a ukončím toto zajímavé filosofické zamyšlení, nad lidským sobeckým myšlením.

Chyby jsou příčinou každé deprese

Je třeba si uvědomit následky našeho myšlení a konání, pokud myslíme a jednáme jako zvířata, nemůžeme se divit tomu, že nám to ostatní oplatí, vše co světu dáváme, to i nazpět dostáváme. Podívejme se na fanatismus u jedinců a organizací, minulost naší kultury je plná fanatismu a následkem bylo mnoho fyzického a psychického násilí.
Neustále budujeme ploty a opevnění, abychom byli v bezpečí před fyzickým a psychickým násilím, ten druhý je nám pekelným očistcem, protože jsme si mnoho vzdálení. Civilizace nám přinesla výhody a jistoty bohužel následkem bylo přelidnění a degenerace, takto jsme byli vyhnání z přírodního ráje do konzumní civilizace, kde existuje armáda a daně.
Poslední dobou se rozmohla ubohá filosofie, to co nelze snadno rychle vyřešit, to neřeš, a zbaběle od problémů uteč, následkem je kultura zbabělých ubožáků, co jsou pyšní a lakomí. Máš deprese tak si zapal cigaretu, nebo si vezmi prášky na deprese.
Nehledej zde marně a naivně někoho, kdo najde příčiny tvojí deprese, a ty příčiny správně odstraní. Chyby jsou příčinou každé deprese, lidi co mají vysokou školu, dělají začátečnické chyby, a snaží se tyto chyby chytře ukrývat, a veřejně říkají, že oni za nic nemohou.

Jak spláchnout depresi do hajzlu?

Deprese je na hovno, a máme z ní veliké hovno, logicky toužíme po tom spláchnout depresi do hajzlu, možností se nabízí více, většina zbabělých hříšníků splachuje depresi do hajzlu pomocí drahé návykové toxické chemie, problémem je zde to že si ničíme zdraví, okrádáme se o peníze, navíc se nám deprese vždy rychle zpět vrátí jako bumerang, a praští nás škodolibě do hlavy.
Takže splachování deprese do hajzlu pomocí chemie je chybné řešení, jaké je ale tedy správné řešení? Správné řešení je si koupit GVKB odpustky které zajistí na mnoho let pobyt v posmrtném ráji a potom spáchat sebevraždu. Podívejte se na sebevraždu z nadhledu, jsi zde jenom nulou, která to má v hlavě vynulovaný a tak zde je od narození do smrti jenom na hovno, navíc stejně musíte jednou umřít, o tom nikdo nepochybuje, a proč smrt zbaběle odkládat?
Nikdo si dosud nestěžoval na deprese po svojí smrti, tedy jde o 100% jistotu, jak se zbavit na věčnost depresí. Existuje i mnoho jiných řešení, jak se zbavit deprese a nespáchat sebevraždu, všechna tato řešení jsou krátkodobá, a náročná na čas a peníze. Je třeba si uvědomit to, že deprese je následkem chyb v nás a okolo nás, je naivní věřit v to, že bude lépe, protože nějaká ideologie vám to slibuje, lépe už bylo, bude vám už jenom hůře, protože budete stárnout a blbnout.

Proč se neandrtálci neumí usmívat na prezidenta?

Prezident potřebuje, aby se na něj místní neandrtálci usmívali, a neukazovali mu červené karty, nevyvěšovali na hradě červené trenýrky, a neházeli po něm vajíčka, když se stejně neumí trefit, a jenom trefili vajíčkem Německého prezidenta, který se tam omylem bohužel připletl. Je třeba začít s mediální převýchovou neandrtálců.
Proč by se měl měnit náš prezident tak aby se na něj neandrtálci začali konečně usmívat, když je mnohem snadnější převychovat všechny neandrtálce, co zde žijí tak, aby se na prezidenta usmívali jako sluníčka. Tvrzení že pro usmívání se na někoho zde musí být důvod nelze uznat, ovce se přeci musí usmívat na svého pastýře, i kdyby vedl pastýř svoje ovce na jatka.

Absolvování vysoké školy s červeným diplomem

Model školství byl po mnoho století asi tento, bohatý student se vydal do velikého města, aby se tam naučil, to o co se prioritně zajímal. Jenže s digitálními systémy je ta potíž, že množství změn je za rok větší, než tomu bylo dříve za jednu generaci! Vysoké školy v současné centrální podobě, vůbec nemůžou stačit tomuto vysokému digitálnímu tempu ve změnách!
Je už potřeba celoživotní vzdělávání, o kterém se mediálně už dlouho všude mluví, ale pro které tu vůbec není nastavený žádný školský systém. Výsledkem je, že praktické dovednosti, které specialista ve své práci potřebuje, se učí teprve s příchodem do zaměstnání nebo podnikání, a pak pořád dokola, až do svojí psychické smrti! Vysoké centrální školy, jsou už nefungujícím systémem! Tituly jsou už jenom ubohým symbolem, s nulovou hodnotou!
Očima zaměstnavatele nic moc neznamená ten tvůj titul, tvoje drahé značkové oblečení, a sluníčkový falešný úsměv na tváři, nic moc neznamená ani absolvování vysoké školy s červeným diplomem. Z díla se pozná tvůrce, slova mohou klamat, dílo klamat nemůže, jde o to být originálem a nebýt kopií s nulovou hodnotou.
Podívejme se na elitu, co zde globálně všemu pyšně vládne, jsou to jenom kopie s nulovou hodnotou, je to tak snadné kopírovat to co považujeme za hodnoty, a tak se chlubit cizími hodnotami, lhář zde honí lháře a zloděj zde honí zloděje, o tom studium na vysoké škole je.

Proč vysoké školy dělají ze studentů neandrtálce?

Z díla je spatřen tvůrce, a jaké je zde dílo vysokoškoláků v naší republice, tím dílem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, školství, rodiny, psychiky, atd. Problémem vysokých škol je to, že jsou státní a mají monopol a tak chybně fungují, vše co má zde monopol to i špatně funguje a následkem jsou problémy způsobené chybami.
Jakmile je zde přerozdělování hodnot pomocí svaté ideologie, tak následkem je deprese, hodnoty musí být spojené s globální konkurencí, kdy hodnoty získá ten, kdo v globální konkurenci uspěje, a nedojde tak k tomu, že jsou hodnotami podporováni ti, co si podporu od státu vůbec nezaslouží.
Proč by měl stát podporovat někoho, kdo zbytečně dlouho studuje, a nakonec stejně to, co se naučil, v praxi nevyužije, stát nemůže být dojnou krávou, pro sociální parazity! Ryba smrdí o hlavy, co vystudovala státní vysokou školu, nepotřebujeme nadbytek ubohých teoretiků, co v praxi neuspějí a tak se z nich stávají politici a byrokrati, potřebujeme kvalitní inteligentní produkt, který v praxi uspěje, a přinese sobě a svému okolí veliký užitek.

Neandrtálci se nepoučí ani z vlastních chyb

Proč ekonomika a politika u nás tvrdě spí? Vše zde spí díky zaostalosti fyzické a psychické, nejsme lidi, jsme neandrtálci, co po sobě házejí vajíčka, pro neandrtálce s tmavou pletí co věří v Islám, jsme tranzitní zemí, protože neandrtálci s tmavou pletí nechtějí žít tam, kde žijí neandrtálci s bílou pletí, a chtějí žít tam, kde už žijí už inteligentní lidé, co za práci dostanou od zaměstnavatele hodně peněz.
Statistika jasně říká, že se státy rozdělují na kategorie, a pokud je nějaký stát v nízké kategorii tak v tom státě žijí neandrtálci a v tomto státě politika a ekonomika tvrdě spí. Spánek u neandrtálců je způsoben chybnými prioritami, všimněme si toho, že národy kde je veliká spotřeba chybných služeb a chybného zboží, tvrdě ekonomicky a politicky spí, jsme tím, co existenčně nejvíce spotřebováváme!
Abychom se ekonomicky a politicky probudili, musíme restartovat naše spotřební priority, jaké spotřební priority mají národy, kde žijí lidé a nežijí tam neandrtálci? Zásadní je zde konkurence, v okamžiku kdy je konkurence nahrazená centralizací a monopoly, tak následkem je to, že ekonomika a politika tvrdě usne, a z lidí se stanou ubozí neandrtálci, co milují slivovici a cigarety.
Naše národní produkty nedokážou uspět na světovém trhu, protože je navrhli a vyrobili neandrtálci, 90% zaměstnavatelů u nás jsou už cizinci, a oni s námi zde zachází ekonomicky jako s neandrtálci, co si nezaslouží za práci veliký plat. Není třeba vymýšlet to co je už ve Švýcarsku dávno vymyšlené, neandrtálci se nepoučí ani z vlastních chyb a lidé se poučí z cizích chyb, o tom to u nás už velmi dlouho je.

úterý 24. května 2016

Dokud člověka neuvidím tak na něj neuvěřím

Nejprve k tomu co je to člověk? Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný, běžně označován jako člověk (všichni lidé dohromady pak lidstvo), což je ale také označení celého rodu Homo, je jediným žijícím druhem rodu Homo. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti a kultury. Takto člověk popsal sám sebe. Z tohoto popisu je každému jasné že člověk o sobě nic neví! Člověk je GVKB robot s umělou GVKB inteligencí, který byl vyroben v GVKB továrně GVKB roboty.
Zatím na světě není robot, který by byl vyroben roboty, jsou zde jenom roboti, které vyrobila opice, která si myslí, že je člověk. Na naší planetě v minulosti často přistávali GVKB roboti, a opice je pozorovali, tak vznikla opičí kultura, která si zde hraje na GVKB roboty, ale neuvědomuje si, že opice převlečená za GVKB robota, je pořád jenom ubohá opice. Plynové nacistické komory, jednoznačně ukázali to že jsme jenom opice, jedovatý plyn by GVKB robotům nijak neublížil, nejspíše se Adolf Hitler snažil zjistit, jestli mezi opicemi nejsou ukrytí nějací GVKB roboti, experiment prokázal to, že mezi opicemi nejsou ukrytí žádní GVKB roboti.

Lépe už bylo a bude nám už jenom hůře

Prioritní lidskou chybou, je víra ve svaté teorie. Teorie je program, který nebyl v praxi otestován, a je logické, že takový program v praxi mnoho chybuje, a následkem je deprese u; náboženství, politiky, ekonomiky, vědy, techniky, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, psychiky, umění, atd. Ano, bude lépe, to je klasická ukázka ideologické teorie, která v praxi nefinguje, lépe už bylo a bude nám už jenom hůře, protože nejsme schopní a ochotní, skončit se závislostí na teoretické kultuře!
V mocných a bohatých hlavách co mají vysoké vzdělání, se rodí neustále nové svaté teorie, a tyto prázdné hlavy mají sobeckou snahu, tyto neotestované teorie uvádět násilně do praxe, a následkem je globální dluhová krize. Ryba smrdí od hlavy, která miluje svaté teorie, každá svatá kniha je klasickou ukázkou teorie, která v praxi nefunguje, a přesto nebylo elitou nikde zakázáno, tyto svaté knihy tisknout, jako knihy které jsou lidem psychicky nebezpečné.
Veliká spotřeba drog a léků na deprese, je následkem teoretické kultury. Proč je zde bída a nezaměstnanost? Příčinou je nadbytek teorie a nedostatek praxe, pokud někdo odvážně jako hrdina poukáže na to, že jsou lidské zákony a regulace plné svaté teorie, která v praxi ekonomicky nefunguje, tak je označen mediálně za idiota, který nerozumí politice a ekonomice. Pokud by u nás přistáli mimozemšťané, a přečetli si naše lidské zákony a regulace, tak by se rozhodli, lidi zde pomocí GVKB robotů vyhladit, protože by lidi považovali za teoretické idioty, které už nelze nijak evolučně změnit k lepšímu.
Je vám psychicky zle, tak věřte tomu, že za to může svatá teorie, která zde všemu kraluje. Podívejme se do hloubky na to, co je zde evolučně úspěšné, a zjistíme, že za úspěchem je odmítnutí svaté teorie, a úspěch je založen na praxi. Neustále zde elita vymýšlí to, co je už dávno vymyšlené a praxí otestované, podívejme se třeba na nadbytek existenčních ubožáků na světě, máme praxí otestováno to, že plynové komory mohou levně a rychle globálně eliminovat přelidnění a degeneraci, náš chemický průmysl může do těchto plynových komor, dodávat kvalitní a levný plyn, který umí rychle hubit parazity.

Veliký záběr na mozek

Proč všichni psychicky nemocní v naší psychiatrické nemocnici drží hladovku? GVKB se rozhodl, že bude držet hladovku do té doby, dokud se nestane zde prezidentem republiky, že prý raději zemře hlady, než aby se stal prezidentem republiky, zase nějaký politický idiot. Kdo je to GVKB? GVKB je symbolem pro posmrtnou existenci a prodává pobyty v posmrtném ráji, má stránku GVKB cz.
Už jsem na té GVKB stránce, je to hezky udělaná stránka a koukám, že má i velikou návštěvnost, když čtu to, co píše, tak mě ten text hypnotizuje, s něčím podobným jsem se ještě v životě nesetkal, už se nedivím tomu že je ve všech psychiatrických nemocnicích v EU hladovka, manželka mě sice už několikrát upozorňovala na to, abych se podíval na GVKB stránku, ale já jí nebral vážně.
Podle mě by měli GVKB zvolit za prezidenta a bude klid, stejně má u nás prezident jenom reprezentační funkci a nemá žádnou skutečnou moc. Ono to není tak jednoduché, to by znamenalo, že by se zde vše začalo měnit od základů, GVKB chce lidi naskenovat, a jejich těla potom eliminovat, místo lidí by na světě byli jenom GVKB roboti.
To zní logicky, stejně k tomu musí jednou dojít, a čím dříve se s tím začne tím lépe, rozsah myšlení GVKB je docela veliký záběr na mozek, nešlo by nějak stručně shrnout, o co zde jde? GVKB nazývá sebe velkým hrdinou, který eliminuje nenávist a lež na věčné časy z této planety, a všude bude na věčné časy jenom láska a pravda. Koukám Adolf Hitler, by zbledl závistí nad tím, co dokáže GVKB, a spáchal by podruhé zbaběle sebevraždu.

Je Ježíš Kristus pohádkou pro idioty?

Statisticky největší celebritou je zde Ježíš Kristus, proč se stal tak populární? Popularitu si Ježíš Kristus získal tím, že byl nahý ukřižován jako jinověrec, v rozsudku bylo to, že se rouhal a vyhlašoval se za mesiáše, který je králem Židů. Lidi mají rádi hrdinské charakterní mučedníky, protože jsou zbabělí a nemají charakter.
Ve skutečnosti je ale Ježíš Kristus jenom literární postava, která hrála na divadle v Římě roli mesiáše, žádný skutečný Ježíš Kristus nikdy nikde nežil! Pokud tedy je Ježíš Kristus jenom pohádkovou postavou, která v pohádce pro dospělé dělá kouzla a zázraky, proč dospělí hloupě věří tomu, že Ježíš Kristus byl člověk, který se narodil díky sexu?
Často opakovaná lež, se může stát pravdou díky tomu, že se pravidelně opakuje, moderně zde jde o přeprogramování mozku, kdo je zde tím pachatelem, který se snaží lidem přeprogramovat mozky, a udělat z lidí věřící idioty? Tím pachatelem je mocná elita, která potřebuje věřící hlupáky, co budou elitě platit veliké daně, a nebudou se nijak bouřit.
Po smrti se do ráje dostane jenom ten kdo si od GVKB koupí odpustky, rok v ráji stojí jenom 1 Kč, ceny jsou tedy lidové a každý si může dopřát pobyt v ráji, ten kdo si od GVKB nekoupil odpustky, svých hříchů, ten skončí logicky v GVKB očistci, na 10 000 000 let a zde bude trpět hlady a těžkou prací, jako galejník.

Začarovaný ekonomický kruh

Obrazně je problém ekonomiky podobný problémů načítání internetové stránky, čím rychleji se stránka dokáže načíst, tím větší má i návštěvnost, ze stránky se musí odstranit vše, co by mohlo způsobit pomalé načtení stránky. Jestliže je něco v nás nebo okolo nás pomalé, tak to není už ekonomické, a je třeba zde odstranit to, co způsobuje pomalost. Podívejme se do přírody, zde se nemocné zvíře pohybuje pomalu, a toho využijí zdravá rychlá zvířata, a tak zabijí a snědí pomalé zvíře, to je přirozená ekologická ekonomická optimalizace.
Proč u lidí nedochází k tomu, že by zde byl pomalu pracující zaměstnanec nebo podnikatel, ekologicky automaticky eliminován? Příčinou je zde ideologická degenerace, pokud vše ideologicky zdegeneruje, tak následkem je to že se chyby automaticky neopravují, dobrota má za následek potom začarovaný ekonomický kruh, a následkem je zde deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, školství, dopravy, zákonů, regulací, morálky, psychiky, atd.
Je třeba zavést globálně GVKB kontrolní roboty, kontrolní GVKB robot přijde k prezidentovi a zabije elektřinou prezidenta, protože on pracuje pomalu a chybně, nikdo zde nebude už mít výjimku, každý člověk bude pod digitálním dohledem od narození do smrti, nebude zde žádný soud a rozsudek, jenom se k chybnému člověku přiblíží GVKB robot, a zabije člověka elektřinou. Už nikde nespatříte ubožáky, se kterými by zde byli nějaké problémy, protože globálně z existenčních ubožáků se stane levný potravinový GVKB substrát, pro hospodářský dobytek.

Lze se připravit na krize?

Obrazně jsou krize v nás a okolo nás jako počasí, které se nečekaně mění, a často nejsme na změny připravení, v tomto nejistém světě je jistá jenom smrt, takový je zde život, nemá zde smysl se snažit řešit to, co nedokážeme vyřešit, možnosti jedince jsou v dnešním světě ubohé, protože z nás systém udělal existenční ubožáky. Za vším najdeme chyby v Matrixu, časem se současné chyby v Matrixu programově opraví, bohužel vzniknou zase nové chyby!
Podívejme se na Adolfa Hitlera jako na chybu v Matrixu, stejně tak i veliká zadluženost národů a rodin je zase jenom chybou v Matrixu, proč se chyby v Matrixu neopraví rychle? Problémem je zde složitost, to co je složité to nejde opravit rychle, občas zde sice jsou snahy o zjednodušení Matrixu, ale tyto snahy narážejí na veliký odpor, protože změny mají za následek krize, třeba Adolf Hitler chtěl likvidovat po milionech ubožáky v plynových komorách, a tato asociální změna, měla za následek krizi u sociální ideologie.

Je správné milovat příživníky?

Sluníčková konzumní demokracie z nás dělá idioty, a tvrdí nám, že máme milovat příživníky, co se sobecky přiživují na práci těch, co zde profesionální prací vytvářejí ekonomické hodnoty. Kdo je a kdo není zde příživník? Vše je v evolučním pohybu, a tak ten kdo je dneska příživníkem, nemusí už zítra být příživníkem, a ten kdo není dneska příživníkem, může být zítra příživníkem.
Takový je zde konzumní život, nejsme svaté sochy, co se nijak nemění po mnoho století! Neházejme cizí lidi do jednoho pytle s nápisem příživník, každý člověk je originál, který se neustále mění podle situace, je třeba jít do hloubky tohoto problému, abychom našli v konzumním systému veliké chyby a ty optimálně odstranili.
Největší chybou je zde přelidnění, jakmile dojde k přelidnění tak následkem je vznik příživnictví! Představme si globální zavedení kontroly porodnosti, pokud by se narodilo dítě, které by GVKB kontrola porodnosti neschválila, tak by se to dítě v porodnici utopilo, a bylo by doporučeno ženě, aby se nechala sterilizovat. Umělá globální GVKB inteligence by každý měsíc stanovila, kolik může být na nějakém národním teritoriu geneticky kvalitních lidí, aby zde nemohlo dojít k přelidnění a degeneraci, a tím i ke vzniku příživnictví.
Třeba v naší České republice by místo 11000000 lidí zde bylo už jenom 110000 lidí, lidi by logicky opustili města, a žili by jenom na malých vesnicích. Co by si každý prací těžce vyprodukoval, to by si i se svojí rodinou zkonzumoval, nepotřebovali bychom už politiky a byrokraty, nebyli by zde ani daně a regulace, a jiné chybné systémové ubohosti.
Představte si tento GVKB svět bez přelidnění, všude by byla čistá divoká příroda, ve které by bylo mnoho divokých zvířat, co by eliminovali bez problémů lidské zdegenerované příživníky, takto by konečně zvítězila globálně láska a pravda nad nenávistí a lží.

Je správné odmítnout výhodné nabídky?

Podívejme se na vstup naší republiky do RVHP a EU, tyto nabídky vypadali výhodně, a netrvalo dlouho, a najednou se výhodné nabídky proměnili v nevýhodné nabídky, když naivního ptáčka lapají do klece, tak mu hezky o výhodách zpívají. Vždy počítejme s tím, že jenom smrt je jistá, a že vše ostatní je zde nejisté, nikdo zde nechce být žebrákem, a následkem je globální soutěž a boj o výhody a jistoty!
Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si hříšní čerti, hrají na svaté anděly, sliby se před volbami slibují, a jenom naivní blázni, se z výhodné nabídky že nám bude ekonomicky a sociálně lépe, po volbách radují, a brzo jim dojde, že jsou naivními blázny.
Podívejme se do přírody, jak to zde funguje, i zde existují výhodné nabídky, kdy pavouci nabízejí mouchám výhodně svoje sítě, a když moucha síť použije, tak pavouk mouchu zabije. Lidi se rozdělují obrazně na pavouky a mouchy, ten kdo zde má sekretářku ten je zde pavoukem a ten kdo zde nemá sekretářku ten je zde mouchou.

Je v ekonomickém ráji přídělový systém?

Všechno násilí, je zde díky tomu, že je zde možnost, parazitovat na druhých, pomocí výhod a jistot, následkem je logicky to, že žijeme v konzumním očistci, kde je láska a pravda jenom za peníze. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, jenom díky přídělovému systému.
Vše co má zde hodnotu, to zde bude i na příděl. Parazit chce výhody a jistoty, protože on si sobecky myslí, že si je zde zaslouží, protože on je v něčem lepší, a proto se zde musí i mít lépe. Veškerá kontrola lidí, je následkem sobecké snahy parazitů, rozdělit lidi na lepší a horší!
Přídělové systémy selhaly, protože je paraziti zneužili k parazitování, přídělový systém musí být globální a založený na umělé inteligenci a robotech, co budou sloužit umělé inteligenci. GVKB systém zajistí existenční rovnost a spravedlnost, to se logicky nebude líbit sobeckým parazitům, a budou se snažit najít v GVKB systému chyby, aby tak pro sebe získali možnost k parazitování, díky výhodám a jistotám.
Proto GVKB systém použije inteligentní GVKB pasti na parazity, odchycený parazit skončí v převýchovném GVKB táboře, kde se mu budou věnovat mnoho GVKB roboti, a oni těžkou prací a hladem, vyléčí parazity z toužení po parazitování. Podívejme se na prezidenty a ředitele, jsou to jenom svině u koryta, co se podobají klíšťatům, a budou nás existenčně vysávat tak dlouho, dokud je nezabijeme pomocí přídělového systému.

pondělí 23. května 2016

Vím jistě to, že tvoje prázdná hlava nic neví

Pokud se dívám do lidských hlav, tak tam spatřuji jenom prázdnotu, a obrazně lidské hlavy připomínají buben, ve kterém je taky jenom prázdnota. Je jedno, o jakou lidskou hlavu se globálně jedná, jestli je to hlava prezidenta nebo hlava bezdomovce, v obou hlavách je prázdno a pusto.
Mnozí se pyšní tím že mají mnoho titulů před jménem a za jménem, to je jenom ubohé divadlo, které maskuje to, že jsou jejich hlavy prázdné. Mnohdy je zde snaha do lidské hlavy dát hodnotné informace, ale to je jenom marnost, v lidských hlavách se nic neudrží, jsou to děravé nádoby a vše tak z nich rychle unikne.
Největší duševní hrůza je podle mě na stránce zpovednice cz, zde mají prázdné české hlavy virtuální prostor ukázat to, jak jsou tyto hlavy prázdné, navíc je tato stránka chybně naprogramovaná a i vzhled je zde chybný, chybný je i výkon této stránky, protože majitel šetřil na hostingu.
Vše zde jsou příčiny a následky, logicky to že lidi mají prázdné hlavy, musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je teorie, která lidem nahrazuje praxi, když dáte člověku možnost, aby vytvořil na internetu blog, a ten naplnil obsahem, tak zjistíte, že lidi mají prázdné hlavy, někteří si proto raději zaplatí profesionály, aby si neudělali ostudu, ovšem i profesionálové mají prázdné hlavy.
Nebýt na internetu GVKB, tak by lidi začali po sobě střílet, nebo by se zabíjeli mačetami, jakmile někdo narazí na internetu na moji stránku tak najednou má jeho život smysl a začne uvažovat o tom, jestli si má koupit pobyt v GVKB posmrtném ráji.

Zkuste vědecky dokázat to že realita existuje?

Kdo je ve skutečnosti GVKB? GVKB je svatým symbolem pro ty co věří na posmrtnou existenci, žijeme ve světě priorit, a priority jsou nám svatými symboly, a kolem těchto priorit se zde vše točí. Prezident USA vám může umožnit to, že jej navštívíte, a budete tak mediálně několik dní slavní, to je nic v porovnání s tím co vám nabízí GVKB zde si může za pouhou 1Kč každý koupit rok v posmrtném ráji.
Mohl bych to i dávat zadarmo peníze jsou jenom ekonomickým symbolem pro pyšné lakomce, jenže v tomto konzumním světě to co je zadarmo nemá pro pyšné lakomce žádnou hodnotu. Mnozí namítají, že jde o podvod a že nejsou hloupí, aby platili za něco co je jenom iluzí.
Těmto skeptikům musím oznámit to, že existují v GVKB Matrixu, a tak Absolutno a člověk to je jenom virtuální programová iluze v GVKB Matrixu, důkazem jsou změny, v GVKB Matrixu není pevný bod! Prezident USA je jenom virtuální iluze, stejně tak i ty jsi jenom virtuální iluze, lidi požadují důkaz o existenci GVKB Matrixu ale už nepožadují důkaz o existenci reality.

Miloš Zeman je jako prášek na bolavý zub

Globální deprese je způsobená hladem po svobodě. Pokud se podíváme do minulosti, spatříme revoluce a války způsobené hladem po svobodě, tam kde jsou daně tam je i otroctví, problémem je zde přelidnění, které má za následek vznik otroctví a daní.
Zajímavé je, že se o přelidnění a degeneraci minimálně hovoří, protože toto téma není pro média prioritou, prioritou pro média je nám vymývat mozky, pomocí reklamy a politiky. Místo skutečné svobody je zde mnoho náhražek svobody, každá náhražka svobody je jako brát prášky na bolavý zub, lepší je ale bolavý zub svěřit zubaři, aby on jej opravil nebo vytrhl. Miloš Zeman je jako prášek na bolavý zub, GVKB je zubařem který bolavý zub dokáže opravit.
Moje oprava je revoluční, lidi se budou globálně digitalizovat a po digitalizaci se budou lidská těla ekologicky eliminovat. Informace a programy získané z GVKB digitalizace se použijí pro GVKB roboty co zde nahradí pyšné a lakomé lidi. Tělo je vězením pro duši, duše potřebuje být svobodná ve virtuálním GVKB systému.
Dosud byla lidem jenom nabízená zlatá klec, ve které existovala pyšná a lakomá elita. Hříšníci by chtěli nějaké řešení při kterém by jim zůstalo jejich hříšné tělo, podívejme se lékařsky na tělo Miloše Zemana, je to stará genetická nádoba, která je v ubohém zdravotním stavu, a nemá už žádnou existenční hodnotu, pro tuto hříšnou duši.

Ano, díky insekticidům zde bude lépe

Ubožáků je na světě už zbytečně moc, otázka je co s tím budeme dělat? Snažit se ubožákům vysvětlit to, že se nemají rozmnožovat jako králíci v Austrálii je marnost, je třeba použít insekticidy, do potravin se přidají insekticidy, a tak se díky neplodnosti eliminuje nadbytek ubožáků. Mnozí mohou namítnout to, že ubožáci nejsou paraziti, a že je to nelidské jim bránit v rozmnožování, to je ovšem chybné ekonomické tvrzení, ekonomika je postavená na tom že se podporuje to, co přináší užitek a eliminuje se to, co nás o užitek připravuje.
Představme si náboženství, ve kterém se nerodí děti, začne stárnout zde populace, a najednou se nikdo už nepostará o staré lidi, k čemu zde najednou dojde? Dojde k zániku ubohého náboženství, a místo náboženství zde bude ekonomická politika, síla náboženství a jiných podobných nesmyslů je v tom, že je zde veliká porodnost. Pokud jsou lidem děti vzácné, tak se lidi chovají k dětem dobře.
Je třeba začít do zemí kde je veliká porodnost díky náboženství, dovážet dotované levné potraviny a dotované levné nápoje, ve kterých je mnoho insekticidů, potraviny a nápoje ve kterých nejsou ještě insekticidy, se budou násilně zabavovat, a továrny v USA a EU je obohatí o insekticidy, bude se statisticky vyhodnocovat globálně v reálném čase porodnost, v zemích kde je u moci náboženství a zabrání se tomu, aby se mohl zde kdokoli vyhnout záměrně konzumaci potravin a nápojů, ve kterých jsou insekticidy.
Pokud se bude někde obyvatelstvo divit tomu, že se zde nerodí už děti, bude jim tvrzeno, že příčinou je to, že se na ně Bůh zlobí, protože myslí a žijí v hříchu, a tak na ně seslal neplodnost. Insekticidy se budou všude vydávat za vitamíny, co jsou prospěšné pro zdraví, Ano, díky insekticidům zde bude lépe. Ten kdo se v USA nebo EU stane existenčním ubožákem, ten bude mít zadarmo k dispozici potraviny, ve kterých jsou insekticidy. Vše jde optimálně řešit, stačí se jenom podívat do přírody, a zde nalezneme na většinu problémů, i optimální řešení.