pondělí 30. listopadu 2015

Jak udělat z druhých ubožáky?

Je to pořád stejný příběh o tom, jak z druhých udělat ubožáky, a tak zde získat to co milujeme a potřebujeme. Vše co je živé to je i sobecké, náš pud sebezáchovy je jenom naše sobectví, podívejme se na; filosofii, náboženství, politiku, ekonomiku, podnikání, obchod, spravedlnost, vědu, umění, atd. všude je to jenom marnost, protože prioritou je zde sobectví! Nemůže zde být žádný svatý člověk, který je altruistou, veškerý altruismus je zde jenom pokryteckým divadlem!
Každý živý systém je zde jenom klíčem, který se hodí do nějakého zámku, a pokud klíč nemá správný zámek, ke kterému se hodí, tak ten zámek logicky hledá aby zde mohl dělat to, na co byl evolučně stvořen, proč mnoho lidí zde nemůže nalézt ten správný zámek, aby jejich existence zde měla smysl? Problém je v centralizaci, dostatek toho co potřebujeme a milujeme je jenom v centru, a kdo se nedostane do centra, ten je zde jenom ubožákem, s nulovou hodnotou.

Optimálním lékem na globální krizi je GVKB

Lidi začínají chybovat v momentě, kdy nemají od GVKB čipu v hlavě správné GVKB informace! Krize je logicky následkem toho, že lidi při práci nemají správné aktuální informace, pokud budou lidi na dálkové ovládání, pomocí GVKB čipů v hlavě, tak budou mít aktuální informace, a tak nebudou chybovat. Nebudeme už se muset probouzet z našich božských snů, o realitu se postarají GVKB čipy, jestliže za nás automatická pračka vypere prádlo, proč by za nás nemohl GVKB čip s umělou inteligencí GVKB, vnímat existenční realitu, a řídit naše tělo, tak abychom už nechybovali.
Hlupáci zde dneska dělají; císaře, sultána, krále, vůdce, proroka, rabína, mesiáše, papeže, guru, šlechtice, prezidenta, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, profesora, lékaře, ředitele, podnikatele, obchodníka, vojáka, policajta, hasiče, řidiče, atd. ze všech lidí na světě se stanou GVKB autíčka na GVKB dálkové ovládání, takto konečně zvítězí láska nad nenávistí a pravda nad lží, skončí období sobeckých konfliktů, ve kterých zbytečně umíralo mnoho hodnotných lidí a ničilo se zbytečně mnoho nenahraditelných hodnot.

neděle 29. listopadu 2015

Je zde už systém tupého líného stáda?

Proč je v současnosti, mnoho lidí dobře ekonomicky zabezpečeno, i když nepracují, vždyť ty peníze potom musí scházet v systému, politika nemůže být jenom o přerozdělování peněz, tak aby byli politici populární, politika musí být o tom, aby fungovala ekonomika, a ten kdo zde nepracuje, aby umřel hlady. Nemáš peníze na bydlení a jídlo, to je tvůj soukromý problém, podívej se do přírody, zde ten kdo nepracuje ten ani nejí, mnoho lidí je zde jenom ekonomickým plevelem, ze kterého nemůže být užitek, a plevel se musí logicky eliminovat. Jak je možné, že se zde někteří cizinci bez problémů začlení do konzumní kultury, a někteří cizinci odmítají začlenění do konzumní kultury?
Vysvětlení je jednoduché, a to degenerace, k degeneraci dochází tam kde nemocný člověk má nemocné děti, to je základní problém současné ekonomické a politické krize, kdy selhala kontrola nad porodností, a tak se mohli na světě rozmnožovat mnoho zdegenerovaní lidé. Představme si jak, by to dopadlo, pokud by degenerace začala globálně narůstat, lidi by už nikde vůbec nepracovali, a jenom by u koryta tupě čekali, co jim tam nasypou roboti s umělou inteligencí, gramotnost by byla vyhlášená jako zbytečnost, a tak by byli lidi negramotní a všechny spory by se řešili pomocí zabíjení těch, co by se nepodřídili systému tupého líného stáda.

GVKB digitální děti

Krize je následkem toho, že každý má svojí tvrdou hlavu, a tak se lidské hlavy nemohou dohodnout, jak mají optimálně spolupracovat na tom, aby nám bylo v budoucnosti všem lépe, a nebyli zde už problémy s; pyšností, lakomostí, sobectvím, podrazy, kariérismem, bezcitností, pokrytectvím, atd. řešením je odebrat globálně okamžitě děti rodinám, a svěřit globálně děti od narození do 18 let výchovným vojenským táborům.
Zde se o ně postarají vojenští GVKB roboti s umělou inteligencí. Vše se dneska produkuje pomocí automatů, manipulátorů, robotů, atd. je jenom logické to, že i naše digitální děti, musí být digitálně nastavené k tomu, aby zde mysleli a pracovali jako GVKB digitální roboti, co nelžou a nekradou, těžko na vojenském cvičišti, a lehko na existenčním bojišti.

Proč je Miloš Zeman prezidentem?

Všechny politické a náboženské ideologie, oblékají duši do módního ideologického oblečení, aby zahalili to, že jsou lidi egoistickými predátory. Proč je Miloš Zeman prezidentem? Musíme politicky pracovat s tím, co máme, a z kandidátů na našeho prezidenta, nešlo vybrat optimálního prezidenta, byla to přehlídka genetických zmetků s nulovou hodnotou. Problémem je zde to, že všichni optimální lidé od nás utekli do ciziny, protože v cizině se jim lépe žije a pracuje. Problémem našeho státu jsou drogy, jsme národem ubohých narkomanů, a tak jsme tím zdegenerovali fyzicky a psychicky.
Díky drogám se z nás logicky stali ateisti, protože věříme jenom v to, že nám drogy pomohou, a drogy jsou nám zde svatým kultem, a pokusy o to s tím něco udělat, jsou zde marné. Proč věřit v Boha co je na nebesích, nebo věřit v politiky co jsou nad námi mocensky a ekonomicky, když je mnohem snadnější věřit v chemické drogy, neumím si u nás představit prezidenta, co by nikdy nekouřil cigarety, a nikdy nepil žádný alkohol, a taky by pravidelně jako jogín i meditoval, na takového dokonalého prezidenta, není naše nedokonalá konzumní kultura ještě evolučně zralá.

Nemocní politici nemohou léčit nemocný pracující lid

Jsi pyšný hlupák. Z díla je spatřen tvůrce, a pokud se podíváme na lidskou kulturní civilizaci vědecky a statisticky, tak musíme konstatovat, že tuto civilizaci vytvořili pyšní hlupáci, a tak je logické že je tato kulturní civilizace zmetek, který nefunguje optimálně. Opakem člověka jsou delfíni oni jsou pokorní a moudří proto se nesnažili vytvořit pro sebe kulturní civilizaci a žijí přirozeně v souladu s přírodou a tak nemají deprese a nepáchají jako lidi sebevraždy.
Svaté ideologie přeprogramovali lidem jejich myšlení a tak se z lidí stali pyšní hlupáci, co si myslí, že mohou beztrestně ničit přírodu, anebo beztrestně parazitovat sobecky na cizích lidech. Podívejme se na to, co se dělo v druhé světové válce, házeli se na města atomové bomby, vraždili se civilisté v plynových komorách po milionech, atd. sebekritika byla zde u mocné a bohaté elity zabetonovaná protože byla nahrazená egoismem.
Není zde nikde na světě; feudalismus, kapitalismus, demokracie, socialismus, komunismus, atd. je zde jenom egoismus, vždy zde vládli jenom egoisté, protože dobrota je žebrota, to ta minulá vláda byla špatná, a tato vláda je už správná, jenže nebude to trvat dlouho, a současná vláda bude najednou, minulou špatnou vládou!
Egoismus ale není chybou, pokud je pod kontrolou a je v normě, proč není lidský egoismus pod optimální kontrolou a tak je zde následkem globální ekonomická krize. Problémem je to, že se naše egoistická kulturní civilizace, stala globální nemocnicí, ve které nemocní politici léčí nemocný pracující lid.

sobota 28. listopadu 2015

Je naše existence zde naprogramovaná?

Základem je zde konflikt, který vytvoří napětí fyzické a programové, absolutno má základy v konfliktech, pokud by zde teoreticky nebyli konflikty, vše by se zhroutilo, a mohlo by dojít teoreticky k zániku absolutna, zajímavé je že stejně nebezpečné je pro absolutno i nadbytek konfliktů, jde o to vše udržet v rovnováze pod kontrolou, díky kontrolním decentralizovaným programům, které jsou obrazně jakýmsi všemocným a zázračným Bohem, který ovládá celé absolutno.
Mnozí namítnou, a proč tyto božské kontrolní decentralizované programy nezajistí to, aby se měli lidi dobře? Je třeba si uvědomit to, že člověk a jeho civilizace nic zde v absolutnu neznamená, důležitý je zde jenom ekosystém, jako experimentální laboratoř, pro kontrolní decentralizované programy, a pokud by byl člověk nebezpečím pro ekosystém, tak by jej kontrolní božské programy, z ekosystému okamžitě eliminovali. Program je mapa, podle které lze dojít k naprogramovanému cíli, jsou mapy, co se neaktualizují a mapy co se neustále aktualizují a tak jsou inteligentní.

Už zde nejde o to vyléčit nemocné

Většina lidí zde je nemocných, a nechce se léčit, nebo jim lékař neumí pomoci, nejlepší bude prostě lidi nahradit za GVKB roboty, a tím se problém s nemocnými lidmi levně a rychle eliminuje, vše je zde dočasně, na věčné časy zde jsou jenom změny. Neustále je zde mnoho problémů s nemocnými lidmi, protože nemají zde to, co potřebují a milují, pokud není zde už člověka, tak už zde ani logicky nejsou s člověkem problémy, čím méně lidí, tím méně je i problémů, to je logické.
Mnoho nemocných lidí má zde děti, a ty jsou nemocné díky rodičům, co byli nemocní, a tak je zde globální degenerace, a svět se proměnil ve velikou nemocnici, a život to je už jenom nemoc, na kterou zde všichni jistě umírají. Nemocný zde léčí nemocné, už zde nejde o to vyléčit nemocné, ale jde o to je léčit jedovatými léky, tak dlouho až je jedovaté léky zabijí, každý lék způsobuje většinou vznik nových nemocí, a tak jsme se ocitli v začarovaném ohnivém kruhu nemocí, ze kterého lze uniknout jenom v krematoriu.

Proč profesionálové neumí profesionálně fotografovat?

Porovnali jsme veliké množství fotek od profesionálů a amatérů, dospěli jsme k tomu, že profesionálové neumí profesionálně fotografovat, a většina amatérů umí fotografovat lépe, než profesionálové. Problémem profesionálů je to, že pracují jenom za peníze, a tím se z nich stávají ubožáci, co neumí profesionálně fotografovat, a logicky jsou nároční odběratelé jejich fotek nespokojení s jejich ubohými fotkami.
To že někdo něco dělá dlouho, a má drahé technické vybavení, to ještě neznamená to, že on to bude dělat správně! Vše je zde možné ohodnotit podle; kategorie, hodnoty, velikosti, hmotnosti, rychlosti, užitečnosti, praktičnosti, krásy, módy, kvality, čistoty, originality, atd. čas je nejvíce většinou objektivní, a on nám zde zachová jenom to, co bylo nejlepší.
Pošlete sto profesionálních nejlepších světových fotografů do Prahy na jeden týden v létě, a dejte jim za úkol udělat krásné fotografie Prahy. Najednou se ukáže, že jenom jeden profesionální fotograf, ze sto profesionálních fotografů, dokázal udělat profesionální fotografie z Prahy, které se všem lidem líbí, jak je to možné?
Každý je na něco naprogramován, a pokud dělá to na, co není naprogramován tak to on dělá chybně, každý profesionál je tedy naprogramován na nějaké situace které jsou mu blízké a pokud se ocitne v situaci co je mu cizí tak se z něj stává amatér, co mnoho chybuje.

Všude v přírodě vidíte mnoho spolupráce

Utopie je sen, který se díky veliké touze, může proměnit i v realitu. S příchodem utrpení přichází víra v zázraky, skutečným svatým zázrakem je spolupráce, tam kde je optimální spolupráce, tam je i brzo pro lidi lepší život. Všude v přírodě vidíte mnoho spolupráce, a díky tomu je příroda božsky krásná a dokonalá, proč mají lidi, se spoluprací tolik problémů.
Psychicky nemocný člověk se uzavírá do sebe a tak nedokáže už spolupracovat, lidově se hovoří o srážce s blbcem, takovým blbcem se stávají většinou lidi, co zde mají veliké výhody a veliké jistoty (prezident, ředitel, milionář, celebrita), jenže z takového blbého mocného a bohatého hovna, nikdo pevný bič na lenochy a parazity už neuplete, a proto to zde stoji ekonomicky za hovno.

Absolutno zde existuje díky nicotě a prázdnotě

Pokud je někdo nemocný na hlavu, je třeba hlavu gilotinou oddělit od těla, tak jako nemocný nádor, se odstraňujme z těla, 90% lidí na větě má nemocnou hlavu, je třeba začít pracovat na restartování kulturní civilizace.
Pokud se Ježíš Kristus, obětoval za naše hříchy, tak se globálně 90% lidí co má nemocnou hlavu, taky hrdinsky obětuje, abychom mohli konečně říci. Ano, bude zde ekonomicky lépe, díky hrdinům, co se pokorně za nás rádi obětovali.
Představme si naši malou republiku, ve které bude žít jenom 1 milion lidí se zdravou hlavou, co už nelžou a nekradou! Najednou už nebudou potřeba politici a vojáci, budou zde jenom zdraví lidé, co umí spolupracovat, a tak nám všem bude lépe, vše je obchod, pokud chceme veliké hodnoty, musíme za to i velikými hodnotami zaplatit.
Cesta antikoncepce je cestou bez koncepce, jediná fungující koncepce pro lepší budoucnost, je přirozená konkurence která eliminuje genetické zmetky s chybnou hlavou, co na nás sobecky parazitují jako; politici, byrokrati, milionáři, podnikatelé, obchodníci, diplomati, celebrity, atd.

Vše zde pomine jenom pravda a láska zůstane

Z díla je spatřen tvůrce, vše zde pomine, jenom pravda a láska zůstane. Naše konzumní civilizace je postavená na lži a nenávisti, protože jsme psychicky a fyzicky nemocní. S příchodem nemoci přichází automaticky lež a nenávist! Pokud jde o dědičné nemoci, tak ty už nelze nijak léčit, je možné jenom nemoci zpomalit pomocí léků.
Degenerace je následkem, toho že se nemocný systém rozmnožuje, takovýmto nemocným živým systémem, může být i fanatická svatá ideologie, která chce vše, co jí stojí v cestě násilím eliminovat ohněm a mečem, ve jménu svatých správných ideálů, a tak je zde mnoho svatých válek, v nás a okolo nás. Kdysi se jeden veliký diktátor chtěl nechat prohlásit za svatého Boha a tak jej konkurenti v senátu ubodali, a tak vzniknul známý výrok. I ty, Brute?

GVKB čipy eliminují depresi

Deprese je následkem selhání kontroly, svět se ocitnul v depresi, protože zde staré kontrolní systémy nefungují a tak je zde nepořádek u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, podnikání, obchodu, školství, dopravy, zdravotnictví, umění, rodiny, psychiky, atd. pokud přijde nemoc selže kontrola a vše se zhroutí. Je třeba uzdravit svět pomocí GVKB čipů, které se lidem dají do hloupé hlavy, a tyto inteligentní GVKB čipy uspí hloupý mozek, a převezmou globální kontrolu nad existenční realitou, ve které existuje tělo člověka.
Vše bude optimálně řízeno GVKB umělou decentralizovanou inteligencí, nebude zde už lež a krádež, bude zde jenom budování lepší budoucnosti, díky GVKB čipům bude zde lépe, lidi už nebudou závislí na; lži, krádeži, penězích, vlastnictví, zákonech, morálce, regulacích, výhodách, jistotách, popularitě, moci, bohatství, sexu, lásce, drogách, pohádkách, dezinformacích, atd. nebude zde už žádný zlý digitální budík, co by od vás chtěl to, že se máte probudit a jít dělat konzumního otroka do ubohého zaměstnání, za minimální plat!
Současnost byla postavená na tom, že ti co měli bohatství a moc, tak sobecky pomocí odměn a trestů, manipulovali s těmi, co byli zde existenčně bezmocní, co bylo dovoleno mocným, to bylo zakázáno bezmocným, ten kdo měl moc, byl zde svatý Bůh, a ten kdo byl bezmocný, byl zde hříšný vůl. Lidi toužili marně po mnoho tisíciletí po tom, aby jim svatí bohové umyli jejich špinavé hříšné nohy, tak jako to kdysi podle Bible, prý učinil pokorný Ježíš Kristus, a to se jim globálně splní.
Ten druhý, vám pokorně umyje konečně vaše špinavé nohy, protože zde bude globální mocenská rovnost. Nebude zde už ani potřeba sex a vaření jídla, klonování nahradí sex, a místo jídla, zde bude jenom tekutá teplá kaše, která bude globálně průmyslově vyráběná pro lidi. Z lidí se stanou autíčka na dálkové GVKB ovládání, genetické autíčko na dálkové GVKB ovládání, nemůže už mít logicky psychické deprese!

pátek 27. listopadu 2015

Máte dvě vysoké školy?

Je třeba šetřit a proč zaměstnávat dva vysokoškoláky když je možné zaměstnat jednoho vysokoškoláka co má dvě vysoké školy a tak zastane práci za dva zaměstnance. Podívejme se na řemeslníky, od nich se často běžně vyžaduje, aby bez problémů zvládali několik řemesel, třeba od instalatéra, se běžně někde očekává, že on zvládne i; zedníka, zámečníka, elektrikáře, topenáře, tesaře, potrubáře, skladníka, lakýrníka, řidiče, atd., a když to zvládnou špatně placení řemeslníci, tak proč by to nemohli zvládnout i dobře zaplacení vysokoškoláci.
Tak by zde byl obrazně třeba inzerát, přijmeme perspektivního zaměstnance, co má vysokou školu se zaměřením ekonomika a právo a umí profesionálně plynule hovořit; anglicky, rusky, španělsky, francouzsky, italsky, německy, česky, polsky, maďarsky, a má řidičský průkaz skupiny B a C, třeba takový náměstek ředitele, by měl mít tyto dvě vysoké školy a umět tyto EU jazyky, aby podnik nemusel zaměstnávat zbytečně dva drahé vysokoškoláky.

Drogy zabíjí sex a lásku

Láska a sex, je zde díky geniální inteligenci. Jak funguje láska a sex? „Láska a sex je jedno z nejdiskutovanějších společenských témat! Láska a sex jsou všude kolem nás. Největší filmové kasovní trháky mají vždy jako jednu z ústředních zápletek sex a lásku. Pusťte si rádio, uslyšíte jen samé písničky o sexu a lásce. Nejstarší dochovaná báseň je, jak jinak, než o sexu a lásce. Zamilované lidi potkáte na ulicích, v obchodech, ve škole, v práci. Všude na světě se lidé milují a souloží. Všude na světě lidé pro lásku a sex žijí, umírají a zabíjejí jeden druhého. Co je to sex a láska? Emoce, soubor emocí? Nebo něco mnohem víc? Jaký je její účel a jak nás ovlivňuje? Jakým způsobem ji náš mozek řídí?
Proč se cítíme tak strašně, když nás odmítne někdo, koho milujeme? A co dokáže sex a lásku spolehlivě zabít? Lidé často říkají, že sex a láska je spolu s nenávistí nejsilnější emoce, kterou můžeme cítit. To není pravda. Sex a láska není emoce. Hlad a žízeň také nejsou emocemi. Jsou to základní existenční potřeby. Jako sex a láska. Jedná se o jednu z nejsilnějších motivací, které v životě máme. Často přerůstá až v obsesi a posedlost. Sex a láska je doslova hnací motor evoluce. V neposlední řadě je to také závislost, což dokládá fakt, že zamilovaní lidé mají velmi aktivní právě tu část mozku, která je činná ve chvíli, kdy konzumujete tvrdé drogy. Co se stane, když se zamilujete? Především veškerou svoji energii zaměříte na jednu konkrétní osobu.
Nedokážete na ni (něho) přestat myslet, všechno své konání podřizujete jedinému účelu (být s tím druhým). Charakteristickou vlastností sexu a lásky je touha. Toužíte po milovaném člověku, chcete být neustále na blízku a chcete, aby byla vaše sexuální láska opětována. Jaký mechanismus v našem mozku má na starosti sex a lásku? Kupodivu není jen jeden, ale hned tři, stejně jako jsou tři druhy lásky. Třemi hnacími motory sexu a lásky jsou tak u člověka, sexuální pud, romantická láska (zamilovanost), partnerská láska (oddanost). Na začátku vás nic „netíží“ a máte volnou hlavu. Jste otevřeni novým podnětům.
Přestože to nikdy není tak, že máte chuť „mít sex se vším, co se hýbe“ (máte priority), sexuální pud nás nutí se doširoka rozhlížet kolem sebe, hodnotit a vybírat z velkého množství potencionálních objektů. Hlavní funkcí sexuální potřeby je tedy výběr. Sex funguje pro obě pohlaví do jisté míry stejně. Známé „žena potřebuje k sexu city, chlap si to dokáže užít i bez“ je tak trochu mýtus. Ženy jsou k citovému vzplanutí sice trochu náchylnější, ale dokážou sex prožívat i bez citové zainteresovanosti, stejně jako muži. Při sexu a lásce mozek uvolňuje hormon dopamin, který je svázaný s většinou příjemných věcí (fyzická aktivita, příjem potravy, smích…). Proto se nám sex a láska tak líbí.
Dopamin se uvolňuje i v případě, že jste s člověkem, do kterého jste zamilovaní. Je tedy vázán i na romantickou lásku (zamilovanost), jelikož uspokojuje touhu. Proto se stává, že se při příležitostném sexu zamilujete. Nikdo zatím nepřišel na to, proč se do určitého člověka zamilujeme a do jiného ne. Tedy co to přesně způsobuje. Umíme vcelku přesně popsat, co se děje, když se to stane, ale už nevíme, proč k tomu dojde u jednoho konkrétního objektu zájmu. Zdůvodnění „rozumíme si, jsme ze stejné společenské vrstvy, podobné inteligence, shodných názorů atd.“ je krajně nedostatečné, protože takových lidí můžeme potkat denně hned několik a nikdo z nich nás nezaujme.
Pak ovšem potkáme někoho, kdo se nám zdá „úplně jiný“, než všichni ostatní a přijde zásadní zlom. Jako by šlo obrazně o klíč a zámek? Od otevřeného pohledu a hodnocení co největšího počtu jedinců přejdete ve velice krátké době k přesně opačnému případu. Zaměření se na jednoho konkrétního člověka a naprosté ignorování všech ostatních. Váš cíl je pro vás náhle jediný, jedinečný. Jste jím posedlí. Nemyslíte na nikoho jiného a stáváte se závislými.
Smyslem zamilovanosti a sexu je navázat vás na jednoho konkrétního budoucího partnera. Váš mozek už v tomto případě kalkuluje s tím, že se svou zbožňovanou polovičkou jednou vychováte potomky. Dochází tedy k tomu, že si milovaný objekt sexuálně nárokujete. Pokud máte se ženou pouze sex, je vám vcelku jedno, jestli se pak vyspí s někým jiným. Pokud jste do ní zamilovaní, vadí vám to velmi. Jak už bylo řečeno, důvod je evoluční, nevyplatilo by se vám být s partnerkou, s níž byste vychovávali děti jiného chlapa.
Význam sexu a lásky je tak z hlediska přírody primárně ten, aby se dali dohromady dva lidé, kteří spolu vychovají děti. Zamilovanost je ze všech tří druhů lásky nejsilnější. Láska pro vás v tomto případě znamená smysl života, hlavní motivaci, největší cíl. Jestliže necháte zamilované lidi podstoupit vyšetření mozku pomocí MRI (magnetická rezonance), zjistíte, že mají aktivní stejnou část mozku, která je spojována s motivací, zaměřením na cíl a primárně také s touhou. Tato část mozku je také systémem, jenž vypočítává zisky a ztráty a nejvíc aktivní je v případě, kdy se rozhodnete riskovat obrovskou ztrátu pro obrovský zisk jako v případě, kdy se zamilujete.
Nešťastně zamilovaní lidé se cítí tak špatně právě proto, že nemohou dostat, co chtějí a uspokojit tu část mozku, která se zabývá motivací. Pokud vás odkopne člověk, do kterého jste zamilovaní, ještě více tím aktivujete mozkové centrum pro motivaci, což vás má donutit k tomu se jakoby „víc snažit“ a zvyšuje se tím tak touha dosáhnout vašeho cíle. Jinými slovy, zamilujete se ještě víc. Nešťastnou lásku nejlépe vystihuje citát: Jsme dobytek, který nebyl stvořen k tomu, aby byl šťastný, ale k sexuální reprodukci.
Často se rozlišuje mezi „být zamilovaný“ (předchozí případ) a „milovat“. Tomu druhému se také někdy říká „pravá láska“. V zásadě se jedná o trvalé připoutání se k jednomu člověku de facto za účelem zplodit a vychovat potomky. Vytrácí se vášeň a osudová touha (nejsou již potřeba, prvotního cíle bylo dosaženo) a nastupuje určité „souznění duší“, tedy stav, kdy si dva partneři prostě dlouhodobě „sedí“. I tady hraje vliv dopaminu určitou roli. Při sexu cítí milující se lidé souznění a osudovou spřízněnost (což vytváří onen rozdíl mezi „pouhým sexem“ a milováním), za což může právě uvolňování dopaminu do těla.
Je to jeden z nástrojů mozku pro přechod mezi zamilovaností a partnerskou láskou a upevňování vazby na druhého člověka. Je zajímavé, že platí rčení „Pravá láska trvá navěky.“ I po mnoha letech manželství je u mnoha lidí mozkové centrum pro lásku stále aktivní. V mozku jsou tedy tři základní systémy (hnací motory) pro lásku. Centrum pro sex, pro zamilovanost (touhu) a pro partnerskou („pravou“) lásku. Tyto tři systémy mají každý svůj specifický význam a jsou vzájemně propojené. Mohou však fungovat i odděleně.
Lze mít manželku, kterou milujete, potom milenku, s kterou souložíte, a ještě k tomu se může stát, že potkáte ženu, do které se bezhlavě zamilujete. Tohle funguje jak u mužů, tak u žen. Kromě dopaminu je v těle důležitý ještě jeden hormon. Takzvaný hormon štěstí. Serotonin. Pocit štěstí je záležitostí spíše dlouhodobého hlediska. Serotonin obecně není spojován s centry mozku pro motivaci a touhu, jako je tomu u dopaminu. Hladiny serotoninu a dopaminu se však vzájemně ovlivňují. Čím vyšší je hladina serotoninu v těle, tím nižší je hladina dopaminu a tím méně se ho uvolňuje do organismu.
Pokud dlouhodobě cítíte štěstí, klesá u vás motivace a touha (není po čem toužit) a také pravděpodobnost, že se zamilujete. Lidé s depresí mají většinou nízkou hladinu serotoninu (cítí se dlouhodobě nešťastní). Při dlouhodobém užívání antidepresiv dochází ke zvyšování hladiny serotoninu, avšak zároveň k současnému stlačování hladiny dopaminu. Dopamin je svázán především s touhou (romantickou láskou) a sexem. Sex a schopnost prožít orgasmus ovlivňuje romantickou a partnerskou lásku.
V konečném důsledku tak člověk dlouhodobě užívající antidepresiva není schopen někoho milovat, zamilovat se ani si dostatečně vychutnat sex. Všechny tři systémy „na lásku“ jsou vzájemně propojeny a vyřazení jednoho z nich, znamená, že přestanou fungovat i zbylé dva. Drogy zabíjí sex a lásku. A život bez sexu a lásky postrádá smysl. Sex a láska občas znamená jen bolest a utrpení z nepředstavitelné ztráty. Bývá ovšem i zdrojem nekonečného štěstí. Je to jeden ze skutečných smyslů života. Nemáme možnost volby, sex a láska je nedílnou součástí nás samých, našeho těla a našeho mozku. Je to nejúžasnější vynález přírody. S láskou a sexem se nerodíme, s normální láskou a normálním sexem se stáváme normálními lidmi.

Sebeláska je sázka na jistotu

1
Zkvalitněte svůj život prostřednictvím sebelásky, aneb proč je důležité mít rád sám sebe. Abychom byli v životě šťastní a mohli rozdávat lásku lidem kolem sebe, musíme nejdřív uspokojit své potřeby, přijmout sami sebe a nasytit se láskou a radostí. Pokud o sebe a svoji duši nedbáme, nemáme se rádi, kritizujeme se a nejsme se sebou spokojení, co můžeme světu předávat? Vzpomeňte si na to, jací lidé vás přitahují. Většinou ti, kteří mají sami sebe rádi, věří si, jsou sebevědomí, milují život a umí si ho užít.
2
Takovým člověkem se nestali s ničí pomocí, ale proto, že žijí v sebelásce sami k sobě. Na základě toho, jak se chováme sami k sobě, se utváří vztah k našemu okolí. Pokud začneme pěstovat sebelásku, prohloubíme tím mnohonásobně i lásku k ostatním lidem a celému světu. Zamilujte se sami do sebe a poznejte vlastní hodnotu. V životě se občas dostaneme do situace, kdy jsme sami se sebou velmi nespokojení. Celý náš život se zdá jako těžký nebo zbytečný. Nikdo nás nemá rád, jsme k ničemu, jsme opuštění, nic nedokážeme, udělali jsme spoustu chyb, nemáme z ničeho radost.
3
Máme tendenci svalovat vinu na druhé a vyčítat všem kolem, že se cítíme špatně. Vždy bychom však měli začínat u sebe. Nikdo jiný než my sami totiž nemůže náš život přetvořit v lepší a radostnější. Říká se, že realita je taková, jakou ji vidíme. Tak proč se na sebe nepodívat z jiného pohledu z pohledu sebelásky. Co znamená opravdová sebeláska? Sebeláska má mnoho podob.
4
Tady jsou její základní kameny: přijímat sám sebe se všemi svými přednostmi i chybami, být si vědom vlastní jedinečnosti, nepodceňovat se, věřit sám sobě a svým schopnostem, přistupovat k sobě s respektem a láskou, neklást na sebe přehnané nároky, znát potřeby svého těla i duše a naplňovat je, netrestat se, nekritizovat se a nenadávat si za chyby, dělat věci, které mě těší a dávají radost, dopřávat si odpočinek a užívat si slastí života, obklopovat se lidmi, se kterými mi je dobře, vyhýbat se činnostem, které mi nesvědčí, a osobám, které na mě mají negativní vliv, nenechat se ovlivnit názory druhých, jít si svou vlastní cestou, plnit si svoje sny a touhy, rozvíjet svoje talenty. Proč pěstovat sebelásku?
5
Sebeláska je základem vnitřní spokojenosti, jistoty a úspěchů a opravdu kvalitních vztahů s okolím. Naše problémy, nemoci a neuspokojivé životní situace vycházejí na nejhlubší úrovni z negativního vztahu k sobě samým. Žijeme stále dědictvím sobecké společnosti a řadu vzorců jsme přejali, nyní ale také žijeme v mimořádné době, kdy máme možnost se jich zbavit a přeprogramovat. Sebeláska není sobectví!
6
Pod sebeláskou bychom si neměli představovat sebe středmost. Sebeláska se často zaměňuje s egoismem, protože navenek může vypadat podobně, a přitom vnitřní motiv je zcela odlišný. To nakonec hraje roli v tom, jakou energii nese vaše chování vůči sobě i druhým. Jak se dlouhodobě cítíte a jak působíte? Tvrdě, lhostejně a neústupně, tedy v egu, nebo přirozeně silní, jemní a charismatičtí tedy v lásce? Faktem je: sebeláska prohlubuje lásku i k ostatním, rozvíjí ohleduplnost, zodpovědnost a vnitřní sílu.
7
Zdravě sebe vědomý člověk, který o sebe pečuje a naslouchá sám sobě, se svým chováním velmi liší od člověka, v jehož chování hraje hlavní roli ego: Já, já já, jenom já, nebo v opačné formě „hlavně já ne, já nikdy, důležitější jsou ti ostatní.“ Sebeláska může mít v praxi mnoho podob. S jejím praktikováním však neotálejte. Přinese vám to do života mnohem více radosti a sebevědomí a odrazí se to i na vztazích s vašimi blízkými.
8
Věnujte vědomou pozornost svému tělu. Jak často mu nasloucháte? Jste vždy plně přítomní ve svém těle, nebo ho po většinu času nevnímáte a přehlížíte ho? Co vám říká vaše tělo, když si jdete zacvičit do přírody? A co vám říká, když sedíte dva dny v kuse u počítače nad neodkladnou prací? Vnímejte jeho signály. Neignorujte, že vás studí nohy nebo vás bolí oči z dlouhého sezení u počítače. Dopřejte si procházku a odpočinek, pokud cítíte, že je vaše tělo unavené. Věnujte mu lásku a vděčnost za to, že vám věrně slouží. Dávejte mu zdravou výživu a pravidelný pohyb.
9
Po náročné práci poděkujte svému tělu, nohy strčte do horké lázně, ruce si promasírujte a poděkujte jim za vykonanou práci. Své duši dopřávejte to, po čem touží. Cítíte se špatně z každodenního stereotypu, cítíte se sami? Sbalte se a jeďte na výlet, zdolejte s batohem na zádech horský vrchol nebo stravte víkend na chatě na zajímavém místě. Vaši duši to oblaží. Komunikujte se svojí psychikou a ptejte se, co potřebuje.
10
Pokud procházíte náročným obdobím života, vytvořte si svůj rytmus a dopřávejte si vše, co cítíte, že vám pro překonání dané situace pomůže. Neodsouvejte svoje sny a touhy na druhou kolej. Pro to, abychom se mohli starat s láskou o druhé, musíme nejdřív naplnit svoje niterné potřeby. Pamatujte si, že bychom měli nejen dávat, ale i přijímat. Řekněte sami sobě, jak vám na vás záleží. Řekněte sami sobě, jak vám na vás záleží. Jednoduchou technikou pro každodenní posilování sebelásky je pohled z očí do očí pomocí zrcadla.
11
Řekněte sami sobě po probuzení i kdykoli během dne před zrcadlem, že se máte rádi, že jste úžasní, že vás čeká krásný den, že všechno zvládnete a všechno bude v pořádku. Snažte se být upřímní a představte si, že jste sami se sebou v láskyplném vztahu. Pochvalte svoje kvality a za každé situace se na sebe láskyplně usmívejte. Kdykoli během dne si připomínejte svoji lásku k sobě. Nemusíte si dokola opakovat, že se máte rádi, ale podporujte sami sebe tak, jako byste byli váš nejlepší přítel. Pokud o sobě pochybujete, zvyšujte si sebevědomí promluvami se sebou samými: Jsi skvělí…. Už jsi toho tolik dokázal. Jsi fakt dobrej. Můžete používat přímé vyjádření v 1. osobě: Miluji se a přijímám se taková, jaká jsem. Sepište si seznam činností, které vás těší a které vám dodávají energii. Z hotového listu si dopřejte každý den minimálně dvě takové radosti.
12
Může to být čtení oblíbené knížky, procházka s partnerem nebo cvičení. Dejte si záležet na tom, aby vaše starosti i radosti byly v rovnováze. Vyhraďte si čas jenom sami pro sebe a své zájmy, i když máte starost o rodinu nebo náročnou práci. Věnujte se pravidelně tomu, co vás baví a naplňuje. Posilujte důvěru sami v sebe. Vzpomeňte si, co všechno jste už dokázali, co se vám povedlo a v čem jste dobří. Své úspěchy si můžete zapisovat nebo připínat na nástěnku. Vždy, když se budete cítit slabí a neschopní, si všechny své malé výhry připomeňte. Dejte průchod svým emocím a přijímejte je takové, jaké přicházejí. Nebraňte se ani negativním emocím. Pokud se cítíte zoufale, smutně a otráveně, nesnažte se tyto pocity, jakkoli jsou negativní a nepříjemné, potlačit.
13
Dřív nebo později by se potlačené emoce stejně dostaly na povrch a možná ještě v zesílené podobě (např. při dlouho potlačovaném hněvu vybuchnete v té nejnevhodnější situaci). Prostě se vybrečte, zalezte si do kouta nebo si jděte zaběhat a nechte emoce vyplavit. Dovolte si být sami sebou, bez přetvářky a potlačování svých projevů. Mluvte o svých pocitech se svými blízkými, a pokud se cítíte naštvaně nebo sklíčeně, řekněte jim o tom. Co vás bavilo jako malé děti? Buďte si vědomi svých silných i slabých stránek. Rozvíjejte svoje talenty a věnujte se tomu, co vám jde snadno a s radostí. Snažte se vynikat tím, co vám jde nejlíp.
14
Pokud své talenty neznáte, začněte je objevovat. Zjišťujte, v čem jste dobří a to se snažte rozvinout. Učte se novým věcem, navštěvujte kurzy nebo knihovny, setkávejte se s lidmi s podobnými talenty a inspirujte se. Pokud máte chuť se sebelásce začít věnovat více, cítíte, že jste na tom se sebevědomím, sebedůvěrou a vůbec s láskou k sobě špatně a chcete do svého života dostat více radosti, vyzkoušejte některé z kurzů nebo si kupte knihu. Začněte na sebe nahlížet jako na zcela jedinečnou a hodnotnou bytost. Nikdo jiný než vy sami nemůže změnit vaše vnitřní nastavení. Naplňujte svoji bytost láskou a zkvalitněte si tak svůj život.

Místo jistoty je zde jenom nejistota

Ježíš Kristus je divadelní postava z Římského kolosea šlo o to zesměšnit u židů jejich prohlášení o příchodu svatého mesiáše, který nastolí mocnou židovskou říši, v té době na tom byli židé zle, protože je okupovali Římané a chtěli od nich veliké daně. Ostatně je napsáno, že se Ježíš narodil z ducha svatého tedy z myšlenky na nový lepší svět a tedy to nikdy nebyl skutečný živý člověk, tisíckráte opakovaná svatá lež stvořila tak z ničeho člověka, který je považován i za Boha.
Jde zde o nejúspěšnější přeprogramování mozků pomocí dezinformací, dezinformace se stali módním konzumním zbožím, které se neliší od módního oblečení! Je třeba se u dezinformací ptát, komu dezinformace přináší veliký užitek? Jde o lidi, co mají státní nebo soukromou ochranku, a ta je všude doprovází, aby se jim nemohlo něco stát, spravedlnost loví do sítí jenom malé bezvýznamné ryby, protože na obrovské ryby nemá obrovské sítě a o tom je konzumní sobecký svět, ve kterém je zde místo pravdy lež, a místo jistoty je zde jenom nejistota.

Práce to je správné plnění složitých úkolů

Tak jako může být chybný dělník, a musí se nahradit správným dělníkem, tak může být chybný i prezident, protože prezident je taky dělníkem, který zde plní úkoly, práce to je plnění úkolů, a pokud úkoly plníme chybně, jsme chybní, a musíme být nahrazení někým, kdo není chybný. Úkolem prezidenta je starat se o národ, aby zde nebyla nezaměstnanost, a aby zde byli vysoké platy, pro každého kdo poctivě pracuje.
Je snadné nahradit chybného dělníka, a je obtížné nahradit chybného prezidenta, proč je obtížné nahradit chybného prezidenta? Problémem je byrokratická centralizace, pokud by nebyl systém centralizovaný, tak by zde nebyl problém s tím, nahradit chybného prezidenta, za správného prezidenta, sport je decentralizovaný systém, a pokud je zde nějaký špičkový sportovec chybný, je okamžitě nahrazen jiným sportovcem.
Proč je takovým problémem, přejít od chybné centralizace, ke správné decentralizaci, abychom mohli snadno nahrazovat chybné prezidenty, nebo jiné lidi, ve velmi vysokých funkcích? Pokud půjdeme do hloubky, tohoto starého globálního problému, dostaneme se k tomu, že jsme všichni jenom lakomí parazité, parazit chce parazitovat, aby zde měl výhody a jistoty, proto mocní a bohatí političtí parazité, nechtějí logicky nahradit centrální ekonomiku, decentralizovanou ekonomikou, kde je snadné kohokoli nahradit někým, kdo je lepší a nechybuje.
To co nebojuje, degeneruje, a následkem krize je, stát nemůže být sociálním ústavem, pro staré politické idioty, co zde mají vysoké státní funkce, a rozhodují o nás bez nás, a dělají při tom, mnoho ubohých amatérských chyb. Rodina je základem kulturní civilizace, a kolem rodiny se musí vše točit, pokud svatá politická ideologie zlikviduje násilně ekonomicky rodinu, aby získala velikou moc a veliké bohatství, je následkem krize, spojená s nezaměstnaností a bídou.
Nepotřebujeme velikou zbytečnou armádu, a veliký zbytečný státní byrokratický aparát, potřebujeme, aby každá rodina měla svojí půdu, na které bude i bydlet, a ta půda rodinu i uživí, veliké činžovní domy, ve velikých městech, to je veliký neřešitelný ekonomický problém! Někdo namítne, že zde není tolik půdy, aby zde mohla mít každá rodina na světě vlastní půdu, která by jí uživila, to je pravda, že zde opravdu není tolik půdy, pro všechny lidi na světě, ale musí zde být tolik zdegenerovaných lidí na světě?
Člověk zde nemusí žít do 70 let, ale může jeho život skončit ve 40 letech, v minulosti bylo běžné, že lidi tak dlouho zde nežili, protože žili velmi aktivně, a tak i dříve vysílením umírali, stejně tak, zde i rychle umírali duševně a tělesně chybní jedinci, protože společnost, nebyla sociálním ústavem, pro staré mocné a bohaté idioty.

Nejsou špatné diktatury jsou špatní lidé v diktatuře

Vše zde jsou příčiny a následky, pokud je zde chyba, tak chyba má nějakou příčinu, je zde třeba chybný prezident nebo chybný ředitel, a příčinou je zde to, že je zde chybný systém, který umožnil to, že je zde chybný prezident, nebo chybný ředitel!
Takto můžeme vše studovat pomocí příčiny a následku až zjistíme to, že zdrojem všech problémů je nedostatek svobody, všechny systémy kde byl nedostatek svobody, zde nefungovali, svoboda je tam, kde lze zabít neztrestaně mocného blbce, který dělá zde nějaké politické a ekonomické blbosti!
Podívejme se třeba na zabití diktátora v okamžiku, kdy on začal blbnout, strach ze smrti, je obrazně jako brzdy u auta, a tyto brzdy umožní to, že se sobecký diktátor chová normálně, a nesnaží se z lidí učinit otroky centrální diktatury, co mají mnoho povinností a minimum práv. Každý prezident a ředitel je snadno nahraditelný, bezcharakterních kariéristů je na světě jako sraček.

Kdo chce jíst ten musí i pracovat

Každý je zde stvořitelem budoucnosti, v současnosti vzniká naše budoucnost z našich rozhodnutí, pokud se mnoho lidí chybně rozhodne, tak mnoho lidí je za to potrestáno, chybnou budoucností! Klíčem k tomu abychom se měli lépe, je to že nebudeme všichni chybovat jako hlupáci, a opakovat pořád stejné ekonomické a politické chyby.
Je třeba nahradit lidi ve vysokých funkcích za počítače s umělou inteligencí, které to lhářům a zlodějům optimálně rychle spočítají, a tak v EU lháři a zloději skončí ve vězení, a zde poznají, že se nevyplatí v EU lhát a krást. Společné EU hodnoty zde nejsou na to, aby se používali nejvíce pro sobecké parazity a chytré lenochy! Ze společného se snadno bere, a těžko se do společného dává!
Je třeba v EU vyhnat lidi z teplých kanceláří, do studených míst, kde se fyzicky těžce pracuje, místo lidí v kanceláři zde budou jenom GVKB počítače, a vše zde bude optimálně naprogramované, nebudou zde už; politici, byrokrati, soudci, policajti, vojáci, učitelé, kazatelé, celebrity, administrátoři, diktátoři, atd. každý člověk bude v EU fyzicky pracovat jako robot, od narození do smrti, na myšlení a řízení všeho, zde budou jenom centrální EU počítače, s umělou GVKB inteligencí.
Počítače to líným cizincům, s tmavou pletí v EU rychle spočítají, a přemístí je do EU vězení, a zde je GVKB roboti naučí tomu, že kdo pro EU mnoho rád profesionálně nepracuje, ten zemře ve vězení hlady. Nebudou zde už EU zákony a regulace, bude zde jenom rozkaz od EU počítače, a za nesplnění rozkazu, zde bude okamžité přemístění do GVKB vězení v EU, heslem nové EU doby bude. Kdo chce v EU jíst, ten musí i v EU pracovat jako GVKB robot.

Proč elita stojí za hovno?

Elita je obrazně jako kapitán lodi, a pokud kapitán nezvládne v bouři ovládat loď, tak se loď potopí, podívejme se na vůdce nacistů Adolfa Hitlera, proč stál tento vůdce za hovno? Adolf Hitler stál za hovno, protože měl v hlavě nasráno! Proč každý člen mocné a bohaté elity má v hlavě nasráno, a tak zde stojí za hovno?
Problémem je zde víra ve svaté teorie, žijeme v konzumní kultuře, kde svaté teorie způsobují to, že elity mají v hlavě nasráno, a tak stojí za hovno. Podívejme se na internet, na elitní blogy a stránky, brzo nám dojde to, že je zde problém s tím, že elitní lidi mají v hlavě nasráno, a tak jsou jejich blogy a stránky plné sraček.
Ten kdo má v hlavě nasráno zná jenom násilí a pomocí násilí se snaží dosáhnout zde úspěchu jako Adolf Hitler, je to tak snadné vytvořit policejní diktatury, a pomocí velikých daní a systémové nespravedlnosti, z lidí udělat konzumní galejníky, a pokud galejník díky nemoci nebo stáří vesluje pomalu nebo chybně, tak je galejník hozen přes palubu, a nakrmí tak ryby v moři.
Je jedno, jestli je u moci právě; pravice, levice, otroctví, feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, demokracie, nacismus, buddhismus, islamismus, atd. to vše je jenom pokrytecké divadlo pro naivní hlupáky, realita je o tom, že elita to jsou obrazně pavouci, co do sítí chytají pracující mouchy, aby se měli mocní a bohatí pavouci dobře. Pavouky poznáte podle toho, že mají svého řidiče, který je zaveze tam, kam oni potřebují!

čtvrtek 26. listopadu 2015

Ekonomický výkon je tam kde je ekonomický příkon

Neustále slyšíme, že má naše republika malý ekonomický výkon ale nikdo už nemluví o tom, že je to způsobené malým ekonomickým příkonem pro ty co zde mají podávat ekonomický výkon. Je to jako chtít od motoru aby podával větší výkon, ale odmítnout motoru dát větší příkon u jeho zdroje. Je sice možné pomocí optimalizace trochu výkon motoru zvětšit i bez většího příkonu ale to nestačí.
Pokud na naší ekonomice parazituje mnoho sobeckých parazitů, tak následkem je logicky malý výkon naší ekonomiky, a tím zde jsou i malé platy. Jenom z kontroly utrácení peněz a času lze odhalit v naší republice všechny mocné a bohaté parazity, díky kterým je zde malý výkon naší ekonomiky. Jestliže je zde chyba ptejme se komu tato chyba prospívá, komu prospívá to že má dělník malý plat, prospívá to sobeckým lidem, co mají zde díky uzavřenému centrálnímu systému moc a bohatství, aby se elita mohla smát, musí dělníci plakat.

Všude jde jenom o napětí

Tak jako ušpiněné prádlo dáváme do pračky, tak se i ušpiněná duše dává do očistce, a když je už duše konečně čistě bílá, tak si jí Bůh oblékne, a po krátké době jí hodí do očistce, protože se ušpinila, když se duše cítí božsky, je to proto, že jí má Bůh na sobě, jako bílou košili, Bůh si mění košile každou minutu, protože je všude mnoho sobecké špíny, proto okamžiky kdy se cítíme božsky, trvají jenom minutu.
Všimněme si toho, že nejvíce nás přitahuje opak, ten kdo je hladový myslí na jídlo, ten kdo je chudý myslí na bohatství, ten kdo je samcem myslí na samici, ten kdo je hříšný myslí na svatost, atd. podívejme se na to do hloubky a poznáme, že příčinou je napětí, potřebujeme napětí, abychom mohli fungovat, naše sny vytvářejí umělé psychické napětí, aby náš mozek mohl fungovat i když tělo odpočívá!
Podívejme se na; pohádky, umění, kulturu, ekonomiku, politiku, náboženství, učení, atd. všude jde jenom o napětí, pokud odstraníme napětí, tak božský život zmizí, a z lidí se stanou jenom svaté mrtvé sochy s nulovou hodnotou!

Je třeba vytvářet pořád větší a lepší zázraky

Toužení po zázraku, stvořilo vše, co zde existuje, bohužel s jídlem roste chuť, a tak je třeba vytvářet pořád větší a lepší zázraky, je to jako ve sportu, a tak ten kdo umí dělat větší a lepší zázraky, než konkurence, ten je zde považován dočasně za Boha. Pokud lidi utíkají z jednoho národa do jiného národa, tak utíkají tam, kde jsou větší a lepší zázraky, z díla je spatřen logicky i tvůrce zázraků.
Bohem zde je tedy ten, kdo dokáže sám nebo s pomocí nějaké organizace, vytvořit pro ostatní nějaké; umělecké, chemické, vědecké, technické, ekonomické, ideologické, konzumní, atd. zázraky, co se i prakticky používají a tím se máme všichni lépe. Mohli bychom říci, že jsme závislí na božských lidech, co umí pro nás produkovat zázraky, tak jako je narkoman závislý na drogách. Většinou ale ten kdo božsky vytváří zázraky, z toho nic nemá, a zisk a slávu má někdo, kdo na něm sobecky parazituje, protože on má moc a bohatství.

Jenom idioti řeší to co neumí vyřešit

Jestliže je zde chyba tak je třeba chybu najít a odstranit, je člověk chybou v ekosystému? Jednoznačně je dokázáno vědecky a statisticky že člověk je chybou v ekosystému a tak je jenom logické to že GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB globálně optimálně eliminují člověka z ekosystému na věčné časy. Obrazně je člověk jenom sobecký parazitující inteligentní virus, a GVKB je antivirový program v ekosystému.
Vše je zde o situaci a přizpůsobení se situaci, nějaké citové vazby k člověku to je jenom ztráta času a peněz, co bylo, to bylo, teď je zde digitální robotický věk, a genetický člověk do tohoto nového robotického věku už nepatří. Je zde problém s tím že si nerozumíme, tak proč nesvěříme výchovu dětí GVKB robotům, roboti z nás učiní roboty a už si budeme globálně ve všem rozumět a budeme zde všichni od narození do smrti makat jako GVKB roboti!

Proměnila už kultura opice v lidi?

Opice nemají žádnou kulturu, a tak žijí v přírodním ráji, člověk vytvořil lidskou kulturu a tak žije v kulturní civilizaci. Kultura vznikla díky veliké lásce k něčemu, co nám bylo mnoho svaté. Na počátku naší kultury jsme milovali zvířata, sfinga v Egyptě měla hlavu lva a později byla upravena na lidskou hlavu, zde je jasný důkaz přechodu od uctívání zvířat, k uctívání mocných lidských autorit.
Zajímavé jsou i některé mystické postavy boha s tělem člověka a se zvířecí hlavou, zde je jasný přechod, od kultu zvířat ke kultu lidí. Vůdce začal, byl pro nás důležitější než šelmy, se kterými jsme museli bojovat o naší existenci, kult vůdce je možno spatřit u Adolfa Hitlera, který se nechal nazývat vůdcem a jako vůdce i myslel a konal. Nedávný pohřeb Václava Havla ukázal na to, že kult vůdce, je zde s námi pořád, lidi milují své ideologické vůdce a tak jim květiny na hrob přinášejí.
Lidi ale svoje vůdce pečlivě pozorují, a pokud má vůdce třeba krátké kalhoty, tak se mu smějí, vůdce musí tedy pečlivě sledovat, jak vypadá a co dělá, aby se mu lidi nesmáli a nekritizovali jej, za jeho drobné chyby. Život je film, který končí smrtí, každý je zde divákem i hercem, jediným problémem je, že dosud nemáme dálkový ovladač, abychom mohli v našem životě přepínat filmové kanály.
Na tomto problému se ale už pracuje, a jakmile lidská duše vstoupí do virtuálního světa, a opustí ubohé zastaralé lidské tělo, tak zde budou i dálkové virtuální ovladače, a budeme si moci volit filmové kanály v našem životě, bohužel i ti druzí budou volit, jestli se na nás podívají, a tak se z nás logicky rychle stanou bezcharakterní a bezcitní sobečtí herci, co se podobají prezidentům a řiditelům.
Tak jako nás zajímá sledovanost u naší stránky na internetu, tak nás bude zajímat mnoho, jak druzí sledují náš život, začneme vytvářet originální virtuální planety, a lákat na tyto planety diváky, film Malý princ popisuje to, že bude mít každý člověk svojí planetu, a je zde malé dítě, které tyto planety navštěvuje.
Jsem jenom nula. V této krátké meditační myšlence, je skryté semeno nové GVKB digitální kultury, jakmile se mu podaří v tobě hluboce zakořenit, proměníš se z hloupé sobecké opice na kulturního člověka, co je zde jenom digitální virtuální nulou.

Svět je mocensky rozdělen na asociály a sociály

Svět je mocensky rozdělen na asociály a sociály, za asociály stojí asociální ideologie, za sociály stojí sociální ideologie, jde obrazně konflikt a boj mezi; láskou a nenávistí, pravdou a lží, dobrem a zlem, čistotou a špínou, atd. jde nejvíce o rozdělení ekonomického koláče, nebo porcování medvěda, jak říkají kariérističtí bezcharakterní politici.
Společně něco pracně dlouho získáváme, a každý parazit by sobecky chtěl ze společného mnoho brát, a nikdo nechce do společného mnoho dávat, jako třeba cizinci s tmavou pletí, co se rychle jako paraziti rozmnožují, a většinou zde pro konzumní ekonomiku už vůbec nijak nepracují, a na ekonomice jenom sociálně parazitují, a mediálně křičí, že je ekonomicky prý mnoho diskriminujeme?

Proč chráníme parazity?

Pokud se parazit bojí pomsty, tak by se neměl snažit zde mít vysokou státní funkci, mnozí mohou namítnout, že zde jsou psychicky nemocní paraziti, co by nám mohli zabít mocného parazita. Mnoho bezmocných parazitů, stejně mocného parazita v minulosti zabilo, i když měl velikou státní ochranku, takže zrušit globálně ochranky, pro všechny mocné a bohaté parazity, a každý mocný a bohatý parazit se může naučit bojová umění, a koupit si střelnou zbraň.
Navíc každý mocný parazit je snadno nahraditelný, takže ať si jej nějaký parazit zabije, parazitů co jej budou chtít okamžitě nahradit, máme zde globálně jako hnoje. Musíme globálně optimálně šetřit, kde se dá, zrušíme i zbytečně drahou státní ochranu Pražského hradu, to že nějaký parazit pověsil červené trenýrky místo hradní vlajky, to je jenom ubohá provokace od ubohých parazitů, která nikomu neublížila.
Statistika je jasná, a říká, že každý člověk na světě je od narození do smrti parazitem, ve kterém žije mnoho druhů sobeckých parazitů, a potravou člověka jsou jenom mrtví paraziti. Podstatou veškerého genetického života je totiž sobecké parazitování, to co je zde silnější a chytřejší, parazituje zde na tom, co je slabší a hloupější, zrušíme minimální platy, a zavedeme globálně maximální platy, a maximální vlastnictví hodnot, bude se kontrolovat utrácení času a peněz, a jakmile bude někdo sobecky plýtvat časem a penězi, tak bude automaticky systémem eliminován, jako nebezpečný ekonomický parazit.
Logicky už brzo na myšlení a rozhodování, zde bude GVKB čip s umělou inteligencí GVKB, v každé lidské hlavě, lidský sobecký mozek bude trvale tvrdě spát, do narození člověka do jeho smrti, a nebude už skutečnou fyzickou realitu zde vůbec znát. Místo ošklivých červených komunistických trenýrek, bude na našem hradě vlát na věčné časy jenom krásný modrý GVKB prapor, lidi už nebudou moci globálně lhát a krást, tím se zruší globálně; armáda, policie, politika, byrokracie, peníze, vlastnictví, náboženství, sekty, reklama, cenzura, mafie, soudy, školy, daně, zákony, regulace, dezinformace, atd. takto globálně GVKB pravda a GVKB láska zvítězí, nad lidskou lží a lidskou nenávistí, na věčné GVKB časy.

Jsi Bůh nejsi člověk

Vše co má inteligenci to je Bůh, není jeden Bůh nad námi, který je nám Stvořitelem a otcem, proč je zde tak silná snaha o jednoho Boha nad námi? Je to snaha o parazitování, parazitování je pro Bohy drogou, která je stejně návyková jako tvrdé chemické drogy, snaha o parazitování, je následkem přemnožení, a tím se vytváří nenávist a konflikt.
Parazitování je o tom chtít více než si zasloužíme za to, co jsme udělali nebo prodali, plynové nacistické komory ve kterých zemřelo mnoho milionů civilistů, jasně ukazují kam, až může zajít lidské parazitování, nezabíjíme z hladu, ale zabíjíme jenom proto, abychom mohli více parazitovat!
Mnohdy samice zabije svoje potomstvo, protože by jí její potomstvo, bránilo v jejím parazitování! Naše dějiny jsou dějinami konfliktů, ve kterých se neustále vraždilo z nejrůznějších důvodů, jenom když byla epidemie nebo hladomor, tak jsme neválčili!

středa 25. listopadu 2015

Vím kdo jste

Mnozí z vás si myslí, že nevím, kdo jste, ale vše je zde jenom program, který se kopíruje, mnozí si pyšně myslí já jsem; prezident, král, ředitel, celebrita, milionář, ministr, soudce, diplomat, atd. to vše jsou jenom nádoby, ve kterých je mnoho programů, co konají to, na co byli naprogramované jinými programy. Jak dlouho zde je průměrný člověk v civilizaci, je zde asi 60 let, a co je to 60 let v porovnání s tím, jak dlouho je zde ekosystém na této planetě.
Lidský život je jenom v tomto porovnání mýdlovou bublinou, co se rychle nafoukne, a rychle praskne. Kolik už zde bylo diktátorů a jiných bláznů, co si mysleli, že mají na vše svatý monopol a že jsou pro civilizaci nenahraditelní? Svět nemění diktátoři a blázni, svět mění vynálezy jako je; vynález cihly, střelný prach, knihtisk, průmyslová výroba látek, průmyslová výroba papíru, průmyslové zpracování železa, využívání elektřiny, mobilní telefony, internet, atd.

Je čas virtuální iluze?

Vědci a technici už dlouho zkoumají co je to čas a někteří už začínají tvrdit to, že čas je jenom iluze a že ve skutečnosti žádný čas není. Podle mě je čas jenom hůl, o kterou se opírá psychicky nemocný systém, psychicky zdravý systém se obejde bez času a pohybuje se bez časového omezení, je mnoho nevysvětlitelných jevů které ukazují na to, že čas je jenom iluze. Podívejme se na naše sny, každý má někdy divné sny, které nijak nesouvisí s realitou ve které člověk je a ani s tím co spatřil v televizi nebo na internetu. Ve snu cestujeme časem a prostorem bez omezení, jak to funguje, to zatím nikdo ještě neví?
Podle mě je čas jenom v nádobě, je to čas této nádoby, pokud nádobu opustíme tak opouštíme i čas této nádoby, a vstupujeme do systému, kde není čas. Představme si nádobu jako počítač, který má svůj systémový čas, i naše osobní počítače zde mají různé časy podle časových pásem. Stejně tak i čas v různých nádobách utíká různě rychle, většinou platí pravidlo čím menší je nádoba, a více napětí je i v nádobě, tím rychleji čas v této nádobě i utíká. Konflikty nastávají díky různým časům a různé rychlosti časů, synchronizace času je většinou neřešitelným problémem.

Nahradí umělá inteligence vysokoškoláky?

Na konzumní svobodě a je nejkrásnější a zároveň nejzrádnější jedna věc, globální virtuální konkurence. Konkurence totiž eliminuje sobecké parazitování. Konkurence představuje napětí fyzické a psychické. Konkurence vytváří možnosti svobodné volby. A možnost srovnávat představuje existenční problémy pro ty, kteří se konkurenci nedokážou optimálně už přizpůsobit. Díky možnosti srovnání totiž nebezpečně ostře vidíte, co všechno máte, co všechno nemáte, a co byste mít mohli, kdybyste byli tak úspěšní, jako jsou ti, co zde ve veliké konkurenci uspěli. A takové srovnání nám nastavuje zrcadlo! Najednou se z lidí začínají stávat sportovci, co touží po tom, se dostat do první profesionální ligy.
Nahradí umělá inteligence vysokoškoláky? V současnosti je vysoká škola u nás ještě klíčem, který odemkne naši lepší ekonomickou budoucnost, jenže už mnoho lidí co má vysokou školu začíná zjišťovat, že nemohou nalézt nikde ten správný zámek, který by jim odemknul lepší budoucnost. Zaměstnavatelé začínají využívat moderní vědu a moderní techniku tím logicky začínají ubývat pracovní místa a přitom produktivita je pořád stejná protože věda a technika nahradila mnoho zaměstnanců, nebude to trvat dlouho, a zaniknou všude vrátnice u organizací a podniků, protože místo pomalých a chybujících lidí, zde budou pracovat jenom roboti a automaty!
Představte si robotického; programátora, administrátora, zubaře, herce, politika, byrokrata, učitele, soudce, vojáka, policajta, instalatéra, zedníka, skladníka, prodavače, atd. vše je zde dočasně, podívejte se na; magnetofonové kazety, video kazety, diskety, atd. jak nám dlouho univerzálně sloužili a dneska je už nikdo nepoužívá! Romové nám ukazují, co nás jistě čeká, končí období chození do zaměstnání a brzo skončí i podpory a sociální dávky pro ubožáky, proč by měli GVKB roboti živit lidi, to není ekonomické ani logické, a tak GVKB roboti eliminují násilně zbytečné lidi z civilizace, tak jako se všude dneska eliminují nepotřebné počítačové diskety!

Proč se lépe zde mají jenom parazité?

Správné je to, co není chybné! Abychom nechybovali, musíme mít aktuální správné informace a správné programy! Proto všichni spácháme hromadnou globální sebevraždu, abychom jako lidi nechybovali, jelikož není vůbec možné, mít zde k dispozici správné informace a správné programy.
Vše se rychle v nás a okolo nás mění, a žádný politický ani technický systém, není natolik dokonalý, aby se dokázal všem změnám v nás, a okolo nás okamžitě přizpůsobit, a vše v reálném čase automaticky aktualizoval a restartoval.
Nebo sebevraždu globálně nespácháme a smíříme se s tím, že jsme chybující lidi, protože nejsme dokonalí kovoví roboti na baterky! Proč se lépe zde mají jenom parazité? Paraziti jsou vlci a hostitelé jsou ovce, mocní a bohatí vlci se mají lépe, protože mohou pomocí politiky a ekonomiky, zabíjet politicky a ekonomicky beztrestně pracující ovce.

Roboti nemohou psychicky vyrůst

Pravda lhářům zrcadlo nastavuje! Každý zde má možnost volby mezi více možnostmi, pokud je volba chybná tak jsme za to potrestání, a logicky pokud je volba správná, tak jsme za to odměněni. Správná volba je čistota, mnohdy je zde proto snaha o to, aby něco z dálky vypadalo čistě, a z blízka poznáme, že je to špinavé. Podívejme se na ideologie (pohádky, reklama, politika, ekonomika, morálka, náboženství, móda, závislosti) které určují co je zde ideální pro lidi, a co pro lidi není ideální, z dálky ideologie vypadají čistě, a z blízka spatříme, že jsou špinavé.
Stejné je to s lidmi, co zde mají vysoké funkce, ten kdo je ve vysoké funkci, z dálky vypadá čistě, a z blízka spatříme to, že je zde mnoho špíny. Nebo se podívejme na masožravé květiny, hmyz spatřuje u těchto masožravých květin čistou přírodní krásu, a z blízka pozná špínu podrazu, a poslouží tak jako potrava, pro masožravou květinu. Zlo je zde konáno proto, že konání zla někomu přináší dobro, vše je zde duální, a tak díky lži je zde pravda, díly smrti je zde život, díky neslušnosti je zde slušnost, atd.
Evoluce je následkem toho že se staré nahradí novým, mnohdy je možné staré nahradit novým jenom pomocí velikého násilí, a tak zde jsou; deprese, vězení, sebevraždy, konflikty, revoluce, války, restartování, hladomory, epidemie, pohromy, katastrofy, emigranti, popravy, diktatury, atd. Poslední dobou je snaha něco násilně zabetonovat, aby to odolalo násilným evolučním změnám.
Takto jsme zabetonovali přirozenou lidskost člověka, a tím jsme konzumního člověka proměnili násilně v konzumního robota, bez lásky a moudrosti. Následkem je rakovina u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, rodiny, spravedlnosti, atd. chceme být úspěšní v tom, co konáme, ale narazili jsme na to, že růst není možný, protože růst je možný jenom pokud budeme lidmi ve kterých je láska a moudrost, roboti logicky nemohou ekonomicky a politicky růst!
Vše zde z hoven vzniká a v hovna se to navrací, to je princip ekosystému, jak organizovat optimálně naše žraní a sraní, o tom je každá svatá ideologie, protože naše žraní a sraní není optimální, a tak máme snahu jej pomocí ekonomiky a politiky optimalizovat. Kamkoli přijdeme všude je nějaká svatá organizace co má svoje svatá pravidla, a nutí nás násilím tyto pravidla respektovat, a dělá tak z nás hovno, které je zde na hovno, pokud se organizaci postavíme, tak nás organizace spláchne do hajzlu, a my si musíme zase hledat jinou zasranou svatou organizaci, kde se budeme moci nažrat a vysrat.
Na hovno jsou i naše sny, jednak ze snů máme veliký hovno, a po probuzení musíme většinou na záchod, abychom si tělesně ulevili, pořád jenom slyším, že je zde na hovno; Politika, ekonomika, církev, sekta, rodina, zaměstnavatel, internet, informace, program, život, umění, sport, školství, zdravotnictví, atd. Je to na hovno nadávat, že je vše zde na hovno, je třeba si říci, narodili jsme se do sraček, a musíme se z těch sraček nějak proboha už jednou všichni dostat, aby zde nebylo už vše na hovno.
Všechny organizace jsou na hovno, protože dělají z lidí jenom hovna, na které každá organizace sere, a dobře se v každé organizaci, má jenom elita této organizace, co je zde jenom na hovno. V centru každé organizace, jsou veliká hovna, co zde mají veliké výhody a jistoty. Můj originální Bůh se jmenuje svaté hovno, protože z hovna, zde vše vzniká a v hovno se to navrací. Stvořitelem všeho je zde svaté hovno, a tak je mi hovno i svaté, a tak je i centrem mého učení o hovně. Svaté hovno, pochází z hříšné prdele, nelezte proto nadřízeným do prdele, a začněte konečně pracovat na tom, abyste změnili svůj zasraný život.
Modlete se posraní hříšní neznabozi tisíckráte za den. Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, jsem váš svatý kazatel, který je vám na hovno.

úterý 24. listopadu 2015

Odejdeme z této banánové vytunelované republiky

Podívejme se na to, kdo zde vše vlastní, 90% všeho zde vlastní cizinci, nebo jde o daňové ráje, ze kterých se vše ovládá. Je třeba zahájit konečně akci, odejdeme z této banánové vytunelované republiky, a dělejte si zde, co chcete! Ať si sem nastěhují třeba lidi z; Afriky, Indie, Číny, Ruska, atd. můžou to tady vandalové proměnit v místo životu nebezpečné, kde budou vše ovládat jenom zločinecké primitivní bandy, a přestřelky ze samopalů, zde budou něčím co je normální.
Vlast je tam, kde něco vlastníme, a pokud zde 90% všeho vlastní už cizinci, tak to není už naše vlast, ale je to jenom veliké ekonomické vězení, ve kterém jsme jenom levnou pracovní sílou. Když mohou utíkat lidi z Afriky do EU, proč my bychom se nemohli konečně dohodnout na tom, že všichni odejdeme jinam, svět je veliký, a po celém světě žije mnoho lidí, co nás pochopí, a budou nás brát za konzumní otroky, co utekli z otrocké diktatury, kde jim nic už nepatřilo.

Zázračným úspěchem je přizpůsobení situaci

Život je utvářen situací, ve které existuje, to co se přizpůsobí, získá za to výhody a jistoty, to co se nepřizpůsobí, se dostává do nevýhod a nejistot, což většinou znamená nemoc a smrt. Podívejme se na to, jak vzniká zde zázračný úspěch, a zjistíme, že za zázračným úspěchem je přizpůsobení situaci.
Proč se někdo nechce nebo nedokáže přizpůsobit situaci, a tak je neúspěšný a ocitá se v krizi? Za neschopností se přizpůsobit je vždy špína, která dělá z lidí ubožáky, mnohdy je těmto lidem řečeno, že pokud špínu uklidí, tak se budou mít lépe, ale je to marnost, protože oni si zvykli už žít ve špíně, a nechtějí žít v čistotě.
Opice se proměnila v člověka tím, že se naučila žit v čistotě fyzické a psychické, blahoslavení jsou ti, co jsou čistí fyzicky a psychicky, o tom je každá čistá víra ve svaté zázraky, ten kdo je špinavý, nemůže očekávat od čistých andělů, že mu oni budou pomáhat v jeho životě, špinavý člověk je naopak ve společnosti špinavých čertů, co mu budou škodit, a radovat se z toho, jak se špinavý člověk rozčiluje.

Globalizace dělá z lidí idioty

Mít na webu nemoderovanou a necenzurovanou diskusi je prý znakem demokracie, hlásají jedni, a myslí tím, že mají právo na svoji svobodu slova na stránkách, které vlastní někdo jiný. Jak pošetilé. To, co hlásají, není nic jiného než fanatismus promíchaný s anarchií.
Řada hlupáků se totiž domnívá, že tím, že "platí za ten internet" jim snad i celý patří. Nedochází jim, že neplatí za "ten internet", ale jen za připojení přes IP protokol do nějaké sítě, což nemá nic společného se soukromým obsahem, který někdo na internetu vytváří, a pod určitými podmínkami jej nabízí ke zhlédnutí.
Webová stránka je jako pozvání na prohlídku do soukromého domu. Jen ignorant si může myslet, že při takové prohlídce si může dělat, co chce, zbourat bez svolení majitele koupelnu, a postavit místo ní pěstírnu konopí, aby měl drogy, případně rozhodovat o tom, jak bude vymalováno v ložnici, a které typy vibrátorů budou uschovány v nočním stolku.
Pokud na nějakých stránkách jejich majitel dovolí dělat si návštěvám cokoliv a bez registrace, dopadne to katastrofálně, nemoderovaná diskuse přináší na web špínu a idiocii, protože někteří lidé se, ve falešném pocitu anonymity, chovají jako sprostá a zlá zvířata, odreagovávají si a dále rozvíjejí a pěstují svoje negativní emoce. Nejsem psycholog, ale toto jejich jednání se dle mého názoru posléze přenáší i do reálného života, protože stav, kdy se člověk internetový chová, jako parazit začne chápat jako normu, a chová se tak i pokud není anonymní.
Internet prostě dělá z řady lidí idioty, a jeho dlouhodobé používání vede k tomu, že tato idiocie se propaguje i do normálního života. Čím více "demokratického" internetu, tím více idiotů v reálném světě. Některé pokrokové weby proti tomu bojují, nejlépe tak, že nezavedou diskusi vůbec, čímž efektivně zamezí tvorbě a rozvoji nových idiotů, popřípadě tím, že komentáře špíny efektivně moderují automatickými prostředky. Problém je, že idiotů je moc, je to silná masa, a mají určitou sílu.
Úspěch některých webů je bohužel založen právě na poskytování služeb pro idioty a na diskusi mezi idioty stojí a padají jejich úspěchy, a nemohou si tak dovolit "demokracii" příliš omezovat. Zkrachovali by. Vládne tam tedy anarchie, podprůměrní. Myslím, že je na čase diskusi na internetu striktně omezovat nebo úplně zrušit.
Moderování diskusí, povinné registrace, ban na určitá slova, ban na IP adresy, to je rajská hudba. Idiotů je totiž v každé společnosti 99%, a není dále možné, aby jejich hlas byl na internetu slyšet jako téměř jediný. Slušní lidé 1% nemají šanci. Zakaž diskusi, zachráníš planetu!

Naděje na úspěch je minimální

Dítě touží po nasycení svého toužení, a když toužení nedokáže nasytit realita, tak dítě uniká do pohádek, když dítě vyroste tak pohádky nahradí; reklamou, drogou, politikou, sektou, církví, vědou, technikou, rodinou, atd. realita je o tom, že všude je veliká konkurence, a je vždy malá naděje na to, že uspějeme, a už nás nebaví neustále bojovat a soutěžit, když naděje na úspěch je minimální.
Máme zde jenom to, o co se staráme, vše co máme jsou obrazně pokojové květiny které musíme zalévat a hnojit aby nám neuvadli, někdo má těchto květin málo a tak je chudý a někdo jich má mnoho a tak je bohatý, jenže pokud máte mnoho květin, tak péče o mnoho květin vás stojí mnoho času a mnoho peněz.

Proč jsou fanatici svině?

Na světě je mnoho fanatických sekt a svatí fanatici jsou nejvíce fanatičtí, a tím jsou z nich i svaté svině, porovnejme to, jak bojovali nacisti a to jak bojují svatí fanatici, zjistíte, že zde nejsou žádné rozdíly, jde zde o fanatické sekty, vedené fanatiky a myšlení Adolfa Hitlera, se nijak neliší od myšlení Mohameda! Vědecky bylo zjištěno, že za svatým fanatismem, je psychická nemoc, psychicky nemocný člověk neuznává morálku a zákony, protože on žije psychicky ve svém nenormálním svatém světě.
Je tedy nutné začít globálně s léčením psychicky nemocných lidí, zavedou se globálně obvodní testovací GVKB centra na psychiku lidí, a bude to fungovat jednoduše, každý se bude muset každý rok na svoje narozeniny, od narození do smrti, dostavit do testovacího centra, na autorizaci GVKB čipu psychické normality, pokud se někdo nedostaví, tak jej GVKB čip eliminuje, pomocí GVKB jedu, a pokud někdo neprojde testováním, tak bude pomocí GVKB jedu eliminován.
Nemá smysl, se snažit draho léčit psychicky nemocné jedince, když je zde na světě nadbytek lidí, a lidi se umí rychle rozmnožovat, pokud je jich už málo. Pokud nějaká; sekta, náboženství, politika, mafie, reklama, drogy, atd. poškodí sobecky psychiku člověka, tak testování pomocí umělé inteligence GVKB to odhalí, a takovýto chybný člověk bude automaticky eliminován, jako genetický zmetek.

Proč je vše zde jenom dočasně?

Mohamed: Proč hlásáš nenásilí?
Ježíš Kristus: Proč hlásáš násilí?
Mohamed: Já hlásám to, co hlásá Alláh!
Ježíš Kristus: Já hlásám to, co hlásá Jehova!
Mohamed: A máš nějaké důkazy o tom, že hlásáš skutečně to, co hlásá Jehova?
Ježíš Kristus: A máš nějaké důkazy o tom, že hlásáš skutečně to, co hlásá Alláh?

GVKB: Jsem antivirový program a musím vás oba bohužel okamžitě eliminovat ze systému, protože jsem vás identifikoval jako nebezpečné viry, neberte si to osobně, vše je zde jenom dočasně, trvale zde jsou jenom antivirové programy.

Proč mohamedáni nechtějí přijmout křesťanství?

Je třeba udělat náborovou globální akci ve všech mešitách a školách pro mohamedány, náborová akce bude spojená s používáním gilotiny, ten kdo nepřijme v mešitě křesťanství, ten přijde o hlavu, hlavy těch co odmítly přijmout křesťanství, se napíchnou na kůly, tam kde je veliký pohyb lidí, a bude zde samolepka. Takto dopadne každý, kdo nechtěl být křesťanem, každý křesťan dostane pod kůži identifikační čip, a tak bude mít mnoho výhod; dobré jisté zaměstnání, veřejnou dopravu zdarma, zdravotnictví zdarma, školství zdarma, ubytovnu zdarma, sex zdarma, zpovědi zdarma, atd.
Mohamedáni lžou, a ten kdo lže, musí přijít o hlavu, tak jako ten kdo krade, přijde o ruku, pro mohamedána není smrt trestem, pokud on umřel pro ochranu svojí víry, takový mohamedán přijde přeci do mohamedánského ráje a zde se bude mít dobře na věčné časy. Vše je zde jenom obchod, chceš existovat ve fyzickém těle tak se musíš vzdát toho co by ti mohlo způsobit nemoc nebo smrt, nabízíme těm, co přijmou tuto nabídku, velmi mnoho výhod, a jenom blázen by odmítnul tuto super nabídku, a nechal si useknout hlavu!

Proč se z lidí stávají roboti?

Často se setkáváme s tím, že lidé manipulují s počítačem jako s člověkem. Na první pohled je to úplně normální, ale když si představím, že člověk se už pomalu stává robotem, hodně lidí spoléhá centrální počítače. Pomalu to začíná být tak, že počítač není závislý na člověku, ale člověk je závislý na centrálním počítači. Většina lidí už dnes má zkušenosti s mobilem a počítačem, a spousta lidí jsou na mobilu a počítači silně závislá. Je to ale dobře? Já si myslím, že člověk by měl zůstat člověkem, a že když člověk občas něco udělá chybně, je to přirozené, nejsme roboti, co musí pracovat pro systém jako roboti.
Všude jenom samá kontrola, hlídá se kolikrát je člověk na záchodě a jak dlouho tam je, někde musí dokonce dobu strávenou na záchodě vyrovnat pomocí přesčasů, aby nebyl zaměstnavatel poškozen ekonomicky. A co takhle zavést globální normování výkonu, a pokud budete pracovat pomalu, tak budete muset mít více neplacených přesčasů, ve kterých doženete tvrdé normy, to by potom asi polovina zaměstnanců už mohla i v zaměstnání rovnou spát protože by už neměla ani čas jít se domů vyspat, jsou už zde i firmy které umožňují ubohým zaměstnancům, spát blízko pracoviště na patrových postelích protože považují svoje zaměstnance za roboty.

Je třeba vše optimálně recyklovat

Vše zde má svůj přirozený cyklus, který musí být přirozeně ukončen recyklováním, aby zde mohl začít nový přirozený cyklus. Podívejme se třeba na sociálně slabé lidi na okraji společnosti, je to jenom ubohý genetický odpad, který je třeba ekologicky optimálně recyklovat, aby zde nebyli problémy s tímto odpadem. V minulosti zde byli všude běžní ozbrojení dozorci, a pokud zde někdo nepracoval rychle a kvalitně, tak jej dozorci násilně eliminovali a nikomu to nevadilo. Dobrota byla v minulosti vnímána jako chyba, a zlý člověk byl brán jako správný člověk, který se zde stává přirozeným vůdcem ostatních zlých lidí.
Jak došlo k tomu, že byla přirozená zlá válečná kultura, nahrazená nepřirozenou dobrou mírovou kulturou, ve které máme za vůdce staré zdegenerované svaté ubožáky? Příčinou bylo málo válek, protože se začali používat samostříly, a později pušky na střelný prach, tím že jsme se mohli zabíjet na velikou dálku bez problémů, tak už začala být snaha se válkám vyhnout, protože zde zmizely přirozené výhody, které zde zlé armády měli. Posledním moderním vynálezem jsou nízko letící samonaváděcí rakety, co mají termobarickou zbraň, která eliminuje i nepřítele, který je ukryt pod zemí pomocí ohně a tlakové vlny.

Místo smíchu je zde pláč

Chyby vznikají z chyb, proto zde je globální ekonomická a politická krize. Na počátku vzniku je vždy chyba a následkem je vznik systému, ve kterém je mnoho chyb, chyby vznikají z chyb, to je tedy logické, něco může vzniknout jenom z něčeho. Je sice pravdou, že pokud žena zjistí to, že je těhotná, může jít na potrat a tak se chybné oplodnění odstraní, často ale k potratu nedojde z nejrůznějších chybných důvodů, a tak se narodí chybný člověk, co potom dělá celý život jenom samé chyby, a nic jiného ve svém životě nedokáže!
Tak je takový chybný člověk brán za chybu, protože chybný člověk chybuje a tak druhým chybným lidem logicky nikdy v ničem nedůvěřuje, a ví, že ti druzí taky po celý život jenom chybují! Je to prostě začarovaný kruh z chyb, ze kterého nelze uniknout jinak, než tím že nebudeme už mít chybné děti, a tak zde nebude logicky náš chybný lidský lakomý druh, který mnoho chybuje, a tak používá ke svojí existenci chybné informace a chybné programy.
Likvidovat chybné lidi v koncentračním táboře nebo pomocí atomových bomb je chybou, protože je třeba chyby likvidovat preventivně pomocí prezervativu, který se nasadí na mužské přirození a tak se zabrání oplodnění, které je základní lidskou chybou, jejímž následkem je narození chybného člověka, který musí potom zde psát tento článek o tom, že chyby vznikají z chyb, pro chybné lidi co dělají chyby. Někdy slyším, že v budoucnosti už člověk nebude dělat chyby, a že se teprve evolučně vytváříme a zdokonalujeme?
To jsou jenom chybné pohádky pro malé děti, opak je pravdou, čím vyspělejší je člověk a jeho civilizace ve které on existuje, tím více chyb je v člověku a jeho civilizaci! Udělal jsem chybu a pustil jsem si televizi, abych mohl spatřit, jaké chyby dneska dělají zase chybní lidé na našem chybném světě, byl jsem informován o tom, že nějaký chybný mladý člověk (Anders Behring Breivik) v cizině odpálil bomby a zničil chybné budovy, potom začal na ostrově střílet do chybných lidí a mnoho chybných lidí postřílel, u soudu on tvrdil, že on žádnou chybu neudělal?
Chybu přeci udělali ti, co nepoužili antikoncepci a tak se narodili chybní lidé, co dělají chybné budovy a potom se chybně baví na ostrově o chybné politice a tak je logicky musí nějaký chybný člověk za to i postřílet. Otázkou zde je, mám se tomu všemu smát, nebo mám brečet, nad tímto chybným světem, kde se neustále rodí jenom chybní lidé, co po celý život zde dělají jenom samé chyby? Dosud jsem se tomuto chybnému světu smál, ale už nějak nemám životní sílu a začínám nad tímto chybným světem brečet, je to chybou, že se nesměji a že brečím?

pondělí 23. listopadu 2015

Místo dávek a podpor nám dejte práci

Je třeba zrušit jako zaměsnavatele podniky a organizace, a je správné udělat jediným zaměstnavatelem jenom stát, stát může pronajímat zaměstnance podnikům a organizacím za tržní EU ceny, a pokud nebudou zaměsnanci spokojení s organizací, nebo podnikem, tak stát odmítne poskytovat zaměsnance, a tím podnik nebo organizace zanikne.
Nelze dopustit, aby se sobecky jednalo se zaměstnancem, jako by to byl jenom galejník, který se vyždímá a odkopne. Nebude možné už vyžadovat od zaměstnanaců přesčasy a ty se jim potom nezaplatí, nebo nezajistit zaměsnancům sociální zázemí, nutné pro vykonávání práce. Budou zde přísné státní kontroly na zaměstnavatele jaké pracovní podmínky vytvářejí pro zaměstance, a budou zde vysoké pokuty, za porušování státních norem. 

Velké ceny a malé platy díky centralizaci

Zločinci už nepřepadávají lidi na jejich cestách, ani nevykrádají domy, zločinci si udělali vysoké školy, a stali se z nich mocné a bohaté centrální autority, co proměnili konzumní svět ve veliké kozumní vězení, kde vězni musí pracovat za stravu a jídlo. Základem celého zločineckého konzumního systému, je přeprogramování mozků dezinformacemi u uvězněných ubožáků, kdy se vězňům tvrdí to, že jsou svobodní a že je zde rovnost.
Vězení se rozdělují podle toho jestli jsou sociální nebo asociální, problémem je zde to, že v obou systémem se mají vězni zle, a dobře se zde mají jenom jejich dozorci, co zde mají v tomto vězení vysoké funkce, a tak mohou rozhodovat o druhých bez druhých. Dozorci jsou nenahraditelní a vězni jsou snando nahraditelní to je základní rozdíl mezi dozorcem a vězněm. 

Jak dochází k proměnění lidí na konzumní otroky?

Každý problém má příčinu, pokud se z lidí ve městě stali bezcharakterní kariéristi, tak příčinou je zde rozdělení společnosti, podle hodnotového systému, konflikty se přesunuli z fyzické roviny, do ekonomické roviny, a úspěch je poměřován naší ekonomickou situací. Podívejme se na rozdíl, mezi výrobní cenou a prodejní cenou, jak je možné to, že je zákazník mnoho okrádán systémem, a nucen k tomu aby kupoval předražené zboží, a předražené služby? Příčinou je proměnění lidí v konzumní otroky, pokud se otroci vzbouří, tak je zde mocenský systém, který násilně vzpouru eliminuje. Tam kde jsou daně, tam je i konzumní otroctví, všechny organizace jsou jenom vězení, ve kterém se mají dobře jenom dozorci.
Čím větší a modernější je konzumní vězení, tím lépe se zde mají i dozorci, a tak je snaha o vytvoření velikého vězení, jako je; RVHP, EU, USA, atd. co je zde dovoleno dozorcům, to je zakázáno vězňům. To že nějaký vězeň zde spáchá zbaběle sebevraždu, to je dozorcům jedno, vězňů je zde nadbytek, a dobré práce je zde pro konzumní vězně nedostatek. Mnozí vězni skončí jako bezdomovci, anebo ekonomičtí emigranti, jenže i to je dozorcům jedno, důležité je jenom to, aby se měli dozorci dobře, a to že vězni se mají zle, to je dozorcům jedno. Když je nejhůře, tak se ve veliké válce mnoho vězňů eliminuje, a tak je zase na nějakou dobu klid.

Nekonečný evoluční koloběh

Když je zde hovno na hovno, tak věří v to, že se stane zázrak, a nedojde k tomu, že bude toto hovno, spláchnuté do sraček. Jenže z hovna bič nikdo neuplete, a tak zde není zázrak, a hovno je spláchnuté do sraček. Vše je zde na hovno, protože vše je zde dočasně, a tím je to na hovno, mnohá hovna se snaží být nahoře, aby mohla z vysoka srát na hovna, co jsou dole, jenže každé hovno, co je nahoře, se brzo ocitne zase dole.
Všeho je zde dneska jako sraček, a tak jsme nasraní, že to tady stojí za hovno, mnozí investují mnoho času a peněz do toho, aby jejich život zde nestál za hovno, ale nakonec poznají to, že chybně investovali, a tak jsou nasraní, na to že jejich život stojí za hovno. Vše zde z hovna pochází, a do sraček se to zase navrací, je to nekonečný evoluční koloběh, který stojí za hovno, a tak to je, že hovno a počátku i konci všeho zde jistě je.

Je Vit Kouba prezidentem?

Vše je zde virtuální iluze, a tak pokud se Vit Kouba rozhodne, že je on prezidentem této republiky, tak je i prezidentem této republiky, a nemusí být vůbec zvolen pomocí lidového hlasování. Vše co je zde dočasně, to je virtuální iluze, realitou je zde jenom to, co zde není dočasně, jde o jednoduchá pravidla, která platí miliony let v celém absolutnu, a budou zde i platit mnoho miliónů let beze změny.
Proč milujeme kulty lidských osobností, a uctíváme je, jako by nám byli svaté? Příčinou je to, že máme přeprogramovaný mozek, pomocí autorit které nám lžou, aby mohli s námi snadno manipulovat, začíná to pohádkou, a končí to reklamou na nové auto. Prezidenti jsou jenom módní produkty doby, a nijak se neliší od nového auta, které nám vnucuje otravná všudypřítomná reklama.

Je prezident Miloš Zeman už muzejní exponát?

Láska stvoří božský život a nenávist život ukončuje, vše je zde v neustálém pohybu a tak to co je plné lásky plave proti proudu života a to co je plné nenávisti to je unášeno proudem života ke smrti. Láska je dávání aniž očekáváme to že se nám to vyplatí, nenávist je snaha o parazitování a očekávání toho že se parazitování vyplatí.
Každý zde má určen evolucí jasně svůj osud, někdo se narodí jako voják a jiný se narodí jako hospodář. Pokud nejsme dobře naladění tak z toho máme deprese, čím více je náš svět složitější, tím více zde i chybujeme, a tím se i často rozčilujeme, a potom se drogami většinou uklidňujeme.
Moderní doba má na člověka veliké nároky a potřebuje moderní zaměstnance a tak eliminujeme lidi a budou zde místo nich jenom roboti, co pracují jako roboti, mnozí si myslí, že něco takového je utopie a pohádka. Těmto lidem bych doporučil navštívit nové moderní továrny plné automatů a robotů, máme stále více času, protože práce díky optimalizaci a automatizaci rychle ubývá a blíží se doba, kdy budou lidi globálně; naskenování, optimalizování, eliminování, recyklováni.
Člověka spatříte brzo už jenom v muzeu, jako muzejní exponát z umělé hmoty za sklem, vede exponátu opice. Prezidentem nebyl ještě ani jmenován a už se mu Středočeští chtěli zavděčit vlastním muzeem. S nápadem vytvořit expozici v Zemanově rodném Kolíně přišel středočeský hejtman Josef Řihák a jeho náměstek Marek Semerád. Jenže ouha. Budoucí prezident o ni nestojí.

Strach z tebe udělal ubožáka

Manipulace je zde postavená na strachu, začíná to pohádkami a končí to politikou, mocní zde straší bezmocné, aby zde tak měli sobecky výhody a jistoty, vše je zde boj o hodnoty, kdy se spojujeme do; smečky, rodiny, systému, atd. abychom pomocí společného boje, zde získali potřebné hodnoty. Nemoc to je boj o hodnoty uvnitř nás, mezi sobeckými inteligentními systémy, každé násilí v nás a okolo nás je způsobeno hladem po hodnotách, abychom mohli žít, musíme potřebné hodnoty mít!
Život to je oheň, a pokud oheň nemá palivo tak zemře, smrt to je vyhasnutí životního ohně, chybou je to že tělo spalujeme ohněm v krematoriu, a přitom by lidské tělo mohlo nasytit jiná těla v přírodě, a tím dát těmto tělům zdroj energie pro život. Pokud nemáme tělesný a psychický hlad tak jsme klidní a nejsou zde problémy, jenže tak se z lidí stává zdegenerovaný dobytek, který si neumí už poradit s existenčními problémy a tak konzumuje drogy nebo páchá sebevraždy.

Jsi sobecký ubožák

Je důležité to, co zde za odměnu děláme? Díky za správné hodnotné odpovědi všem, co umí optimálně používat svojí inteligenci, a svojí moudrost. Jsi sobecký ubožák, který si myslí to, že je důležité zde to, co za odměnu děláme. Tak tomu není, pokud jsi odměněn za to, co děláš, tak to není proto, že to co děláš je důležité, ale proto že máš zde výhodu!
Máš výhodu v tom, že jsi nahoře, a tak tě odmění ten, kdo je dole, tak to zde funguje po mnoho století, nahoře jsou vždy bezcharakterní kariéristé, a proto je systém konkurenčně uzavřený, aby se nemohl snadno každý dostat nahoru, mezi; císaře, krále, šlechtice, prezidenty, ředitele, milionáře, podnikatele, obchodníky, mafiány, vůdce, celebrity, atd. a byl zde odměňován za to, že je dlouho nahoře. Pokud budeš dole, tak tě nikdo neodmění za to, co zde děláš, protože jsi jenom otrokem, a otrok je jenom trestán za chyby, a není nikdy odměňován za to, co on dělá.
Neustále zde jsou ubohé naivní pohádky o tom, že se ten kdo je dole, snadno dostane nahoru, a stane se tak králem nebo milionářem. Naše sobecká kultura byla a bude uzavřená pomocí; kategorie, kasty, třídy, ligy, hodností, známostí, atd. uzavřenost sobecké společnosti každý pozná, když si hledá výhodné zaměstnání, a všude naráží na uzavřený kariéristický bezcharakterní systém.

neděle 22. listopadu 2015

Proč se už nevyplácí pracovat v naší republice

Jestliže váš plat zde stojí za hovno, tak příčinou je ekonomika a politika, co je na zde na hovno, protože naše elita stojí za hovno, a je zde na hovno, a tak váš plat stojí za hovno. Tam kde je dlouho diktatura tam to stojí za hovno, a je jedno jestli je ta diktatura sociální nebo asociální. Pro diktatury je pracující člověk jenom otrokem diktatury, a diktaturu nezajímají problémy otroků, jí zajímá jenom to, aby se měli diktátoři velmi dobře.
Diktatura není problém, pokud je přirozená, v ekosystému je taky diktatura, ale jde o přirozenou diktaturu, a tak zde tato diktatura není problém. V přirozené diktatuře je čistota a vše co je špinavé to je eliminované, v nepřirozené diktatuře je ekonomická špína a díky této ekonomické špíně je ekonomika na hovno.

Ekonomická degenerace

Jsi nespokojený s naší ekonomikou, která u nás je na hovno a stojí za hovno, tak si konečně uvědom to, že naše ekonomika zdegenerovala! Vše co není svobodné, to degeneruje, po velmi dlouhou dobu nebyla naše ekonomika svobodná, a tak začala degenerovat, jasným ukazatelem zdegenerované ekonomiky je cena za služby ve městě pro místní ubožáky, čím menší jsou ceny za služby pro ubožáky, tím více je v tom národě ekonomika zdegenerovaná!
Jak dochází k tomu, že jsou někde ceny za služby malé a jinde jsou vysoké? Příčinou rozdílných cen za služby je ekonomická diktatura, čím mocnější je ekonomická diktatura, tím menší jsou ceny za služby pro ubožáky, logicky ve službách pro ubožáky, nechce nikdo obchodovat a podnikat, a každý se snaží podnikat a obchodovat v tom, co zde není službou určenou pro ubožáky, služby pro bohaté cizince, nebo pro bohatý stát, jsou ale už ziskové.
Jestliže má prodavačka za kasou ve velikém obchodě s potravinami malou mzdu, tak příčinou je to, že ona poskytuje službu ubožákům. Pokud by se zvedli ceny potravin, tak by se zvedli i platy prodavaček v obchodě, mnoho lidí by ale nemělo už na drahé potraviny logicky peníze, a tak by zemřeli hlady jako bezdomovci, zde se dostáváme k sociální centrálně regulované ekonomice, která podporuje ekonomické sociální ubožáky a následkem je ekonomická deprese.

Degenerace je největším nepřítelem člověka

Za naší degenerací jsou naše chyby, ve snaze se mít dobře jsme začali likvidovat vše, co nám bránilo v tom se mít dobře, aniž bychom se někdy zamysleli, jaké to bude mít pro nás následky. Dokud se člověk pohyboval z místa na místo tak dokázala příroda obnovit všechny škody, které jsme zde zanechali.
Jakmile se ale člověk trvale usadil na jednom místě a začal pro sebe stavět vesnice a města tak začal tím i ničit přírodu a příroda se už nedokázala obnovit do stavu, ve kterém byla dříve. Tím že člověk poškodil přírodu tím poškodil i sebe žijeme v symbióze s přírodou, příroda je naším domovem a pokud přírodu zničíme tak jsme si tím zničili i svůj domov a stávají se z nás ubozí zdegenerovaní bezdomovci, co existují uboze jako otroci konzumní civilizace.
Zajímavé je to, že mediálně se o degeneraci člověka vůbec nehovoří, jako by naše degenerace zde nebyla, a lidi byli normální fyzicky a psychicky. Tím že problém s degenerací odsuneme daleko od našeho konzumního světa, si jenom vše zhoršujeme, narůstající deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, rodiny, atd. to je jenom následek naší degenerace!
Z lidí se díky degeneraci začínají stávat jenom ubožáci, o které se konzumní civilizace už nechce postarat a tak zde jsou; zloději, prostitutky, bezdomovci, ekonomičtí emigranti, sociální paraziti, atd. statistiky jsou falšovány na politické zakázky, jenže nemoc a bídu nelze dlouho utajit!
Vše jistě směřuje k válce a po dlouhé globální válce zde už bude jiný konzumní svět, ve kterém se budou lidi rozdělovat na kategorie, každý rok se bude muset každý člověk dostavit na kontrolu a bude mu nahráno do čipu pod kůži mnoho informací o tom jak je on hodnotný fyzicky a psychicky, přijdete jenom na vrátnici podniku, přiložíte čip v ruce ke snímači, a pokud osobní oddělení nebude spokojené s vaší kvalitou, tak vám vrátný řekne, že o vás zaměstnavatel nemá zájem.
Tím ušetříte mnoho času, a i osobní oddělení ušetří mnoho času, a zdegenerovaní ubožáci budou muset vzít z nouze jenom pomocnou těžkou práci, za ubohý plat. Nebudou zde tedy už žádné konkurzy nebo volby do vysokých podnikových a státních funkcí, vše se vyřeší pomocí umělé inteligence, která vyhodnotí tisíce zájemců pomocí kategorie, do které jsou zájemci zařazení a tak nám už nebudou mocensky vládnout staří zdegenerovaní idioti, co mají v hlavě nasráno.

Policejní roboti vytvoří policejní globální diktaturu

Pane prezidente, jste zatčen a budete za velezradu veřejně dneska popraven! Nebudou zde žádné hranice pro policejní globální roboty, nikdo nebude mít imunitu a možnost se jim nějak postavit, co roboti rozhodnou, to bude svaté, a ten kdo by si dovolil drze to kritizovat, ten bude eliminován. Vše bude digitálně monitorováno každý mail, každý telefon, každý blog na internetu, všude budou skryté kamery a mikrofony a to i na veřejných záchodech a v soukromých bytech.
Základem pro práci policejních robotů bude prevence, statisticky a vědecky se vyhodnotí jedinci, co mají psychické sklony k porušování morálky a zákona, a tito jedinci budou veřejně popravení gilotinou. Proč pronásledovat zbytečně zločince, když je možné je preventivně eliminovat! Strach z veřejné popravy je nejlepším lékem na společnost plnou násilí a zločinu! Základem pro kvalitní společnost je čistota u psychiky, která eliminuje lež a krádež.
Nebude to trvat dlouho a v kancelářích budou sedět všude jenom policejní roboti, na lidi zbude jenom špinavá těžká práce nádeníka, za minimální sociální mzdu, aby nebyli genetičtí nádeníci tlustí a vzpurní. Člověk bude něco, jako je inteligentní kůň, který slouží člověku jako užitečné zvíře, tak jako je na světě už málo koní, tak zde i bude brzo i málo lidí, ale bude zde mnoho policejních robotů GVKB.

Vše bude automatizováno a optimalizováno

Jestliže řidič nemá auto pod kontrolou tak havaruje, stejné je to i s; ekonomikou, politikou, obchodem, podnikáním, rodinou, psychikou, atd. za selháním kontroly je vždy špína v nás nebo okolo nás, tam kde je čistota tam funguje i kontrola, podívejme se na epidemie, zavedení čistoty eliminovalo epidemie, pokud do ekonomiky zavedeme čistotu, tak se ekonomika uzdraví, ten kdo pracuje, musí za práci dostat správný plat, a nikoli ubohou almužnu, protože jej okrade zaměstnavatel a stát.
Malé platy mají za následek malý odbyt zboží a služeb, tím logicky naroste nezaměstnanost, šetření je správné, ale rozhodnutí o tom na čem se má šetřit, a do čeho se má investovat, musí provádět jenom umělá GVKB inteligence, dají se proto lidem do hlavy GVKB čipy, a mozek se už neprobudí ze snů, realitu budou zde ovládat jenom GVKB čipy, vše bude automatizováno a optimalizováno, mozek byl vytvořen na řízení těla, nebyl vytvořen pro digitální GVKB civilizaci, ve které je vše optimalizované a automatizované.

Je člověk jenom konzumní produkt?

Je to tady pořád stejné, jak vzhledově tak i obsahově, na chybné otázky, zde jsou chybné odpovědi, příčinou je to, že u nás žijí chybní lidé, a naděje na to, že bude lépe, je naivní, protože bude jenom hůře. Všude vidíte jenom optimalizaci a automatizaci, kupujeme jako hlupáci drahé nekvalitní zboží, a drahé nekvalitní služby, čekáme dlouho na to, co máme dostat okamžitě, spravedlnost ta je zde už dávno zabetonovaná, láska je zde jenom za peníze, atd. Problémem je zde přelidnění, stačí jednoduchý pokus s rybičkami v akváriu, nadbytek rybiček povede k násilí, a přežijí jenom nejsilnější jedinci, a stejné je to i u nás, silní zde vraždí ekonomicky slabé.
Je třeba začít globálně vychovávat děti, pomocí GVKB robotů s umělou inteligencí GVKB, kdy roboti eliminují lidské genetické zmetky, z výchovného procesu. Snahy o antikoncepci selhali globálně, problémy s genetickými zmetky, mají za následek jenom; kriminalitu, rasismus, kasty, třídy, terorismus, revoluce, války, atd. Člověk je konzumní produkt, tak jako vše ostatní a kvalita tohoto produktu je základem pro novou GVKB digitální konzumní civilizaci, nejsme tak bohatí, abychom mohli produkovat genetické zmetky, co nemohou nalézt na pracovním trhu správné uplatnění.