sobota 31. října 2015

Jste jenom zmetci

Hledejte a naleznete, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, proč hledáme Stvořitele? Jsme klíč, který hledá zámek, do kterého patří, samec dal samici možnost mít děti, a tak se stal pro samici Stvořitelem dětí, ten nebo to, co umožní stvoření, je zde Stvořitelem, není jeden univerzální Stvořitel nad námi, je zde nekonečné množství Stvořitelů, v nás a okolo nás, jsou malí Stvořitelé, co okem nelze spatřit a velicí Stvořitelé větší než je člověk, na velikosti ale nezáleží! Z díla spatříte Stvořitele, z pyšných svatých slov spatříte jenom kariéristy a pokrytce.
Dítě udělá bábovičku na písku, a je na to pyšné, jenže přijde jiné pyšné dítě, a bábovičku nohou zničí, proč jsme takoví zmetci, že nepřejeme druhým ani tu bábovičku na písku? Příčinou toho že jsme zmetci je degenerace, to co nebojuje o život neustále, to degeneruje, a ve zmetek se to evolučně proměňuje, a tak starý zmetek, po kterém ostatní zmetci hází vajíčka, křičí mediálně, jste jenom zmetci, a jsme v začarovaném kruhu konzumní civilizace, která je evolučním zmetkem!

Nahota je neslušná tam kde jsou peníze


O volech 

Bez volů dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Bůh stvořil vola, ale nedal si to patentovat, a tak teď Boha může dělat kdejaký vůl. Čím víc vůl znamená, tím méně smí kiksnout. Vůl, který umí nasytit tělo a duši, není zlý vůl. Vůl má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není Bůh, to je vůl. Když už vůl jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Nejenom očima a ušima vede cesta k volu, ale také srdcem a citem. Přirozeností vola je hledání radosti. Už vím, že chuť do života a radost z bytí může vůl načerpat snáz z počínání přírody než z počínání volů. Vůl, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.

O intelektu 

Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše u vola. Vůl, který cestuje s touhou dozvědět se, co neví, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému. Vůl, který něco píše, aby se ujistil, že je umělec, je s odpuštěním vůl. Dětská lež u vola nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Nebojujte jen proto, abyste vyhrál. Bojujte především proto, abyste nevypadal jako vůl. Neznat začátky her a domýšlet jejich konce zdá se mi větším dobrodružstvím, než třeba, že k cíli zbývá přesně tolik a tolik kilometrů. Za pravdu se vždycky platí násilím, to je mezinárodně uznávaná valuta. Jsi-li blbej vůl, nepij, projeví se to i na veřejnosti. Vůl nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno ostatními voly. Míň může dělat vždycky. A, jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část volů. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s hloupostí volů. 

O hlouposti 

Hloupost volů se fackováním nedá vyléčit. Kde vůl, tam nebezpečno. Kolikrát jsme se už přesvědčili, že kde svatý vůl, tam je vždy nebezpečno. A aktivní vůl ten je horší než cizí, případně i třídní nepřítel. Nad blbostí volů se nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. Nejhorší srážka v životě, je srážka s velikým volem. Vola nikdy neusvědčíte z toho, že je vůl. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako vůl. Proti volům i bohové bojují marně. Vždycky se najde někde balvan, nebo břeh, nebo pařez, který se nebojí brzdit povodeň kalné hlouposti. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní volové? 

O moudrosti a hlouposti 

Na světě je rituály zavedeno, že spousta hloupých volů si hraje na chytré voly. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, si jen ti nejchytřejší hrají na hloupé. Ono je lepší mluvit s chytrým volem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém. Pakliže vůl zvítězí nad vlastními volovinami, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to pro vola dobré. Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem volů. Výplod chorého mozku nemusí být vždycky nesmysl, protože víme ze zkušenosti, že výplod zdravého mozku se často projeví co neskonalá blbost. 

Z chytrosti nelze nikoho žádným dekretem vystěhovat. 

Chytrost se nedá dekretem ani nastěhovat. Dokonalá paměť je výsadou blbých volů. Chytrý vůl nemá čas si pamatovat, chytrý vůl musí vymýšlet nové voloviny. No, blbí vědí, ty mají čas si pamatovat. Chytrý musejí vymýšlet nové. Teď jde o to, kdo je líp placený, jestli chytrý vůl, nebo blbý vůl? Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude, na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. 

O humoru a hlouposti 

Humor je boj s hloupostí volů. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit ve svatých válkách. Lučebním kamenem pro zjišťování pravosti daného blbce je humor: blbec skutečný nesnáší, když si někdo dělá z blbců legraci. V první řadě to nesnášejí blbí cenzoři. Pamatovat si je výsada blbých, poněvadž chytří musí vymýšlet. Smích chytré voly léčí a jen blbé voly uráží. Klauni nejsou, ale šašků je všude nadbytek. O hlouposti v mládí a stáří Jakmile se ze stáří u volů, začne dělat zásluha je to špatné. Protože každý vůl co je dneska starej, byl taky mladý vůl. Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. 

O civilizaci a společnosti 

Hej, křečkové, bařtipáni, volové, je čas, budeme s vámi účtovat, pánové, sami jste tím vinni, že bída z volů vrahy činí, že nás proti vám žene hlad. Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy u vola nenapraví. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když volové dělají voloviny, aby tomu tak nebylo. Bylo by na světě mnohem méně práce a namáhání, kdyby volové věděli napřed, co se jim podaří a co ne. Epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá. Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Vůl potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. 

Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. 

Jen kdyby volové nedělali pořád stejné a staré voloviny, a zvykli si, že jeden druhého vždy šidí, bylo by na světě o tolik míň hádání, jenže ti volové by nebyli voly, kdyby neměli chyby, a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co by tu vlastně byli a k čemu by tu vlastně žili bez chybování? Místo šavlí máme dnes letadla a tanky, a volové si nedají pokoj. Antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí volů. A vůbec ne proto, že ubližuje svatým židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbcům, nečestným a špatným zbabělcům zbavovat se pocitu méněcennosti vola. Televize a internet není nepřítel konzumních volů, protože se dá snadno vypnout. Velká slova, patos, monumentalita maleb a pomníků se nenarodila v zeměpisné délce a šířce země. 

U nás velká slova vždycky budila u volů zdravou nedůvěru. 

Vezměte si slovo vůl. To je v českém sprostém nadávání svatý chrám. Určitě znáte veliké voly, kteří bez slova vole, nedají dohromady jednu větu. A tou přemírou ztratilo nadávání smysl. Stalo se jenom bezvýznamným zvukem. Když dneska řeknete neandrtálec, volové se za vámi otočí. Když řeknete vole, ani se neotočí. 

O čase, mládí a stáří 

Čas má plné kapsy překvapení. Čas si vymysleli volové, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je vůl zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Neříkej vole, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít dělat voloviny, a pak už nebudeš moci dělat voloviny. Odčinit nemůže nikdo nic. Mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bezstarostnosti. 

O životě, smrti, začátcích a koncích 

Dokonalost vola je znamenitá věc, ale má jednu vadu. Věští rychlý konec vola. Vůl se přestal dívat do dálky a pravil: „Já byl líný vás volové poslouchat a teď jsem líný se ptát na voloviny, o čem tu byla řeč,“ a zůstal volem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít. Největší umění je být živ po svém. Nenávidím pohřby volů. Až na ten svůj, na který nebudu muset jako vůl jít. Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy. Všechno je konečné. Tak to říká rozum. I když cit mu do toho často rád kecá. Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho vůl nějak jako vůl dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc u volů ani dělat nedá. On totiž každý den je dobrý den, protože ona podstata světa je v tomto konzumním světě, on vůl má být tím, co je, a ne se sobecky drápat po tom, být svatý Bůh. 

O lásce a přátelství 

Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Mít rád voly a milovat voly, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jako vůl jenom na sebe, ochudí jiné voly o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne jako vůl. Někdo má to štěstí jako vůl, že má schopnost být přítelem jinému volu. Přátelství je součást lidského štěstí. Takové manželství, to není nějaká rovná dálnice. A právě to je celý ten kumšt a celý ten vtip, že v manželství, když si dva volové rozumějí a mají se rádi, dovedou si odpustit a můžou se i milovat. Vydařené manželství mezi voly je div světa. Tisíce let se vzpomíná na neznámé voly jen proto, že se jim vydařilo manželství. 

O ženách 

Každá emancipace má tvář prostředí, ve kterém probíhá. A z mého hlediska je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila její přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Příroda dala ženám pěknou postavu, aby se jí chlubily. Jinak v tom shonu za živobytím by se mohlo stát, že by si jich mužští nevšimli nebo by si jich všimli až pozdě, a množení volů by došlo úhony. Takže to ženské chlubení má význam jenže ono je to jiné chlubení, když si pěkná ženská vykračuje jakoby nic, nekouká po nikom, ale vidí všechno. A jiné, když pěkná ženská jde, co krok, to bok sem, bok tam, když upustí klíče, aby se mohla pro ně sehnout, a dělá, že neví, že má výstřih. Ženské nemají smysl pro nesmysl. 

O mužích 

Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu vlastních dětí. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše. Víte, chlap nesmí být volem ve třech případech. Za volantem, v posteli, u stolu. Všude jinde se to snese. O ženách a mužích Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor estetických požadavků. Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná. Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum. O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak. 

O smíchu 

Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích. Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Normální vůl musí mít důvod, směje se něčemu. Směšný může být každý. Vtipným jen bystrý. Smích nikdy není pronic a zanic, snad jen u šílených lidí. Smích tu ozvěnu našeho pláče to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudeme. Kdyby volové smích někdy polapili, bylo by na světě po srandě. Smích je svátkem obličeje. Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy. O umění Říká ředitel klaunovi: „Klaune, proč ten kůň nezpívá?“ A klaun odpoví: „Není mu dáno.“ A ředitel řekne: „Tak mu dejte!“ A v tom je celý vtip umění: komu není od osudu dáno, tomu se dát nový osud nedá. Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Vědy je hloupým zapotřebí, a umění je o tom, potřebné vědět.

O drobnostech 

Když nejde o život nebo o úspěch, tak nejde o nic. Volům, kteří prožívali revoluce nebo války, připadal život stejně těžkej jako nám, když s nasazením všech sil sháníme peníze a výhody. Velikost napětí je přece relativní. Štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Nadbytek volů v politice neznamená automaticky bohatství po národ. U nás se vždy platilo více za hospodu, než za školu, a proto je nejvíce zde oblíbený ten, kdo mnoho kouří a mnoho pije alkohol. Pokud bychom při každé změně zákonů a regulací, na oslavu popravovali mocné politické voly, tak by zde byla konečně demokracie. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. 

Z filosofie 

Každé divadlo začíná a končí s herci a diváky. Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí ale usnout u naší vlády na mnoho let. Malí volové se vždycky bojí velkých volů, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily mapy neznámých světů, a přemýšlel, proč je zde tolik špíny? Sentimentalita je vulgarizace smutku. Spokojenost a pocit bezpečí jsou ještě lepší kuchař, než hlad, příjemné okolí, světlo, pohled na květiny, útulnost a čistota pomáhají jedlíkovi vylučovat větší množství žaludečních šťáv. Tím se zlepší trávení, čili lépe využije suroviny. Vy co jste dneska nahoře, přece jen toho víte víc, než mi co jsme dole, protože máte z vrchu větší rozhled, trpaslík stojící na vysoké hoře, si myslí, že je obr, do té doby, než mu jiný sobecký trpaslík podrazí nohy, a on zase spadne rychle dolů mezi hloupé trpaslíky. 

Ostatní 

Za všechno co má hodnotu nakonec musíme zaplatit. Osud je vůl, to jsem si všimnul. Ten si dělá věci podle sebe, a nebere na voly ohled. Mějte volové dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik volů kolem, že stojí za to si ji užít. V této chvíli po celém světě je roztroušeno nadbytek starých volů, který tady už nemuseli být, asi je zde globální nedostatek řezníků, co by je konečně porazili.

Je správné recyklovat hloupého člověka?

Jsi vůl, co si myslí, že je Bůh! V minulosti jsme potřebovali existenčně koně a voly, aby táhli náklady a pracovali v zemědělství, potom přišly spalovací motory, a už na nic nepotřebujeme koně a voly, tak jako motory nahradili koně a voly tak umělá inteligence a roboti nahradí vysokoškoláky a dělníky, profesionální práce globálně ubývá.
Následkem je nárůst u; dluhů, exekutorů, bezdomovců, reklamy, deprese, drog, prostituce, zločinu, sebevražd, revolucí, válek, dezinformací, atd. Představme si obchod budoucnosti, na displeji si vybereme zboží doma nebo v zaměstnání a zaplatíme je elektronicky na dálku, zboží nám bude okamžitě doručené do naší veliké schránky, která bude mít v sobě chladničku a mrazničku.
Před dům přijede dodávka řízená robotem, a robot nandá do schránek zakoupené potravinové zboží, a potom odjede k dalšímu baráku. Schránky budou mít otvírání pomocí systému, jaký používá vaše moderní elektronika, robot dálkově odemkne všechny schránky a dálkově je potom i zamkne. Robot co se stará o vaši domácnost, vyzvedne ze schránky potraviny, uvaří z nich jídlo, a potom, umyje v myčce nádobí, vypere v pračce prádlo, a uklidí byt, zalije květiny, pohlídá děti, vyvenčí psa, atd.
Co vlastně ale budou dělat lidi? Lidi budou doma sedět před monitorem a myší klikat na nejrůznější ankety, aby umělá inteligence věděla, co lidi chtějí, bude pro lidi vymýšlet nekonečné množství anket, a výsledky potom použije na optimalizaci systému. Jedna ukázka z této ankety v budoucnosti, je správné recyklovat hloupého člověka, který chybně vyplňuje ankety od umělé inteligence? Pokud zaškrtnete to, že by se hloupí lidi neměli recyklovat, budete vyhodnocen jako hlupák, a tak budete brzo jistě recyklován.

Systémy je třeba mít pod profesionální kontrolou

Nechci od vás už slyšet ubohé výmluvy, chci slyšet jenom vojenské ano anebo ne, bude se všude zavádět GVKB kontrolní systém, to co bude chybovat, to se bude opravovat nebo eliminovat, vše je o úspěchu v konfliktu a boji, a úspěch je zde díky profesionální GVKB kontrole, rozborem neúspěchů u subjektů a objektů v konfliktu a boji se zjistilo, že za každým neúspěchem bylo selhání amatérské kontroly! Jelikož není možné mít genetického člověka plně pod kontrolou GVKB systému bude genetický člověk; neskenován, digitalizován, optimalizován, eliminován, recyklován. Místo člověka zde v civilizaci budou jenom duraloví GVKB roboti, s výměnnou duralovou GVKB hlavou!
Lidi co zde měli moc a bohatství se budou snažit o to, aby nebyli recyklováni a proto se po revolučním globálním restartování konzumního centrálního systému, přikročí nejprve ke globálnímu eliminování mocných a bohatých lidí, a místo nich se zde budou dávat moderní GVKB roboti. Už zde nebude tedy; král, císař, šlechtic, kněz, vůdce, prorok, mesiáš, guru, politik, byrokrat, podnikatel, obchodník, soudce, notář, generál, diplomat, profesor, doktor, umělec, sportovec, celebrita, milionář, atd. jedinou autoritou zde budou GVKB roboti a každý sobecký člověk zde bude jenom hospodářský vykleštěný vůl, s nulovou ekonomickou hodnotou! Každá svatá víra hlásá pokoru, a díky robotům bude konečně každý člověk, pokorným vykleštěným nahým hladovým volem, s GVKB čipem v hlavě!

pátek 30. října 2015

Naše civilizace je zde díky ohni

Naše civilizace je zde díky ohni, proto je spíše v chladnějších částech světa, kde je v zimě sníh, a tam kde neznají sníh, tam je civilizace zaostalá, období zimy donutilo naše předky více používat inteligenci, a profesionální práci k tomu, že měnili prostředí, kde žili, zima znamená mnoho problémů, a tím se i mnoho rozvíjí inteligence.
Zprvu se topilo dřevem, a později se začali používat i jiné druhy paliva na oheň. Podívejme se třeba na severní Ameriku, zde je jasně vidět, že čím více postupujeme na sever, tím více je zde i moderní civilizace, a neustále zde jsou problémy, s lidmi z jihu, co se snaží sobecky ekonomicky emigrovat na sever.
Současná vlna ekonomických emigrantů z Afriky do EU, je podobný emigrační problém se kterým si zatím nevíme moc rady. Navíc je zde další problém s optimalizací a robotizací, moderní digitální systémy potřebují mnohem méně lidí na práci, než bylo dříve obvyklé, nebude to trvat dlouho a politiky a byrokraty vyměníme globálně za GVKB roboty s umělou inteligencí, a to že někdo bude mít vysoké vzdělání, to mu bude už k ničemu!
Krize nekončí, krize teprve začíná, krizi neodstartovali v USA dluhy za hypotéky, ale krizi odstartovala globální nezaměstnanost a snižování celoročních platů, protože se dělníci najímají globálně, na celoročně kratší pracovní dobu, většinou jenom v sezóně, nebo na nějakou dočasnou akci! Dluhy za hypotéky v USA byli následkem toho, že lidi v USA neměli dostatek hodnotné práce, a tím nemohli platit hypotéky!
Tvrzení že každý může soukromě podnikat, když nesežene dobré trvalé zaměstnání je dezinformace, podnikání je boj o zisk, a ten kdo není na tento boj ekonomicky a psychicky profesionálně připraven, ten nemá šanci v tomto boji uspět! Dneska už ani vysoká škola není zárukou toho, že se budete mít dobře, vše se dneska velmi rychle nečekaně mění.

Nulu může snadno nahradit jiná nula

Jak došlo k tomu, že se ze všech lidí stali jenom ubohé nuly, co to mají v hlavě vynulovaný, a tak je zde jejich existence jenom o tom, že jsou zde nulou, s nulovým významem. Problém nastal v okamžiku, kdy se z lovců stali vojáci, voják je v armádě jenom nulou a tak má mozek vynulovaný, neuvědomili jsme si to, že sobecké násilí člověka na člověku, bude mít za následek to, že se z člověka stane jenom ubohá nula!
Člověk se začal stydět za nahotu a svoje slova v okamžiku kdy přestal být lovcem a stal se vojákem, to je ten okamžik, vyhnání z psychického ráje, do psychického očistce, ve kterém v potu tváře, musíme otrocky sloužit jako vojáci jiným cizím vojákům, a jak víme, není ten, co by se zavděčil všem blbcům. Všichni blbci, od tebe chtějí, abys jim v nouzi pomáhal, ale když sám jsi v nouzi, tak ti pomoc už neoplatí!
Následkem musí být vždy veliká válka, mezi blbými konzumními systémy o to, který blbý konzumní systém je mocnější. Je lepší muž nebo žena, je lepší ovoce nebo zelenina, to jsou nesmyslné hloupé otázky, a stejně nesmyslná otázka je to, jestli je lepší modré konzumní vězení, než červené konzumní vězení! V okamžiku kdy nejsme už svobodní lovci, co zabíjejí divoká zvířata, tak jsme vojáci, co jsou jenom konzumní nulu, která to má v hlavě díky konzumním dezinformacím, dokonale vynulované.

Je Bůh snadno nahraditelný?

Proč se musíme rozčilovat nad zbytečnými problémy? Vše co žije a má to inteligenci, to se rozčiluje nad problémy, problémy jsou následkem chyb v nás a okolo nás, tam kde jsou neustálé změny, tam jsou i neustálé chyby! Programy jsou jako mapy, ve kterých jsou chyby a tak chybujeme a potom se rozčilujeme, často je zde snaha zakázat změny aby v programech nebyli chyby, jenže tím se z lidí stanou jenom roboti bez mozku!
Základem funkčnosti je likvidace chyb v nás a okolo nás, pokud je zde chybný; Bůh, král, císař, sultán, šlechtic, papež, guru, prorok, vůdce, prezident, předseda, ministr, poslanec, senátor, ředitel, podnikatel, obchodník, profesor, soudce, celebrita, mafián, milionář, atd. musíme provést likvidaci, a dosadit na uvolněné místo, správného jednice! Život je evoluční řeka, a zde mrtvé ryby unáší proud, a živé ryby plavou proti proudu!

čtvrtek 29. října 2015

Je zde zlo pro naše dobro?

Neustále se snažíme zlo zavřít do vězení, abychom se zde měli dobře, jenže vše je duální, a pokud zlo zavřeme do vězení, tak se zde nebudeme mít dobře, protože zde zlo nebude moci zajistit naše dobro. Vše zde funguje na principu trestu a odměny, pokud se nebude trestat, tak zde nebudou ani odměny, a tím zde bude z lidí jenom konzumní dobytek, s nulovou hodnotou. Komu není rady, tomu není pomoci, pokud je někdo pod vlivem drogy, nebo víry v zázraky, tak mu není zde ani rady a pomoci!
Podívejme se na diktatury, jak dopadli zle, každá lidská diktatura je zde dočasně, protože vyčerpá zdroje a potom zkrachuje! Podívejme se na ekonomické emigranty, proč jsme dobří k ekonomickým emigrantům, vždyť nám přinášejí jenom ekonomické a sociální problémy! Je třeba zrušit možnost zde lhát a krást, prevence je základ pro ekonomiku a politiku, nahradíme globálně lidi za GVKB roboty, a tím se zde nebude už globálně lhát a krást, díky tomuto nutnému zlu, zde bude konečně dobro na věčné GVKB časy.

Je třeba poslat do Afriky EU gilotiny

Problém se musí řešit tam, kde vzniknul, v každém velikém městě se zřídí kontrolní EU centrála, která bude kontrolovat svoje teritorium v Africe a pomocí gilotin zde popravovat lidi co jsou pro EU nepoužitelní, neberte si to, jako zasahování do vašich zájmů jde jenom o vaše dobro, méně nepoužitelných lidí v Africe znamená logicky více použitelných lidí.
Testy to budou jednoduché a levné, vše jde pomocí vědy a techniky optimalizovat na kost, stejně tak bude i jednoduché používání EU gilotin, a levná a rychlá bude i ekologická recyklace genetického odpadu. Mnoho lidí v Africe bude mít logicky snahu se vyhnout zbaběle tomu, že přijdou o svojí hloupou hlavu. EU proto zavede globálně kontrolní centra a zde bude odchytávat zbabělé ubožáky z Afriky, co si chtěli zachránit svojí hloupou hlavu.
Civilizace byla a bude postavená na asociálním bezcitném vojenském systému, sociální systémy jsou jenom pokrytecké divadlo, něco jako masožravá květina, která láká naivní hmyz, aby jej mohla zabít, a mít tak pro sebe živiny. Je pochopitelné, že v dnešním tržním globálním světě nic není zadarmo a tak náklady za EU centra v Africe se naúčtují podle ceníku státům v Africe.
Bude to obchod výhodný pro obě strany, je třeba si uvědomit, že degenerace a přelidnění je rakovinou pro ekonomiku a politiku, místo zabíjení lidí pomocí zbraní ve zbytečných konfliktech se budou lidi eliminovat preventivně pomocí gilotiny, každý obyvatel dostane pod kůži EU čip a pokud se nedostaví každý měsíc na kontrolu kvality, tak jej EU čip zabije pomocí prudkého jedu.

Co je ukryté hluboko v mozku?

Mozek to je centrální nervový systém, který známe povrchně a nevíme co je ukryté hluboko v mozku. Je třeba si nejprve uvědomit zásadní fakt, že mozek není stroj, ale je to živý organismus, který existuje ve svém vlastním psychickém světě, většina těch co zkoumá mozek, přistupuje k mozku jako k počítači co je naprogramovaný, a tím logicky získávají o mozku chybné informace. Mozek není naprogramovaný počítač, je to veliké moře, ve kterém žije mnoho živých systémů, co jsou inteligentní.
Mozek je tedy utvářen vztahy mezi velikým množstvím živých systémů, není podstatné, jak tyto systémy vypadají fyzicky a psychicky, podstatné je jejich dílo, z díla poznáváme tyto živé inteligentní systémy. Zjednodušeně je zde vše rozděleno podle; velikosti, síly, hmotnosti, inteligence, délky života, potřebnosti, pracovitosti, atd. jedinec zde v tomto systému nic neznamená, veliké dílo zde může realizovat jenom spolupráce více jedinců, podobné je to ostatně i v našem lidském světě.
V zájmu celku je běžné to že se mnoho jedinců existenčně obětuje zájmu celku, aby celek dosáhnul svého cíle, který je důležitý pro zachování funkčnosti systému. Celý tento systém je decentralizovaný, nejsou zde mocné autority, co by určovali co je správné, každý zde vnímá situaci, a jedná podle situace, pokud je v nějakém živém systému málo napětí, tak on poslouží jako potrava pro systémy, ve kterých je mnoho napětí, je to krutý přirozený systém, jak zde funguje komunikace mezi živými systémy? Komunikace zde funguje většinou jenom chemicky, proto chemické drogy mohou rychle změnit funkčnost mozku na omezenou dobu.

Víš proč jsi nulou na internetu?

Internet funguje na principu globální konkurence a nelze zde využívat výhod sobeckého monopolu, a tak ten kdo v monopolu může mít velikou hodnotu, ten je na internetu jenom nulou! Na internetu má hodnotu jenom originalita, která je hodnotná, o nehodnotné kopie zde nikdo nestojí, většina lidí umí jenom kopírovat to, co se jim líbí, a to internet pozná a označí takového člověka za virtuální nulu! Z lidí se stali jenom konzumní loutky, s nulovou psychickou a ekonomickou hodnotou, co to mají v hlavě vynulované, díky dezinformacím.
Období, ve kterém všemu kraloval monopol a cenzura končí, diktátoři a fanatici mají šanci už jenom tam kde je bída a zaostalost, jako třeba v Africe. Násilí není cesta k fungující ekonomice a politice, cesta je jenom ve spolupráci, ve které není už sobecký monopol! Posaďme se do lavice a poslouchejme na vysoké škole učitele, jaké informace nám učitel poskytuje?
Pokud bychom tyto informace sepsali do knihy a knihu dali do obchodu s knihami, kolik lidí by si tu knihu koupilo? Jestliže by o knihu nebyl žádný zájem, ze strany náročných čtenářů, proč je zde zájem studentů poslouchat hloupého učitele? Pes poslouchá člověka, protože je to jeho pán, a stejné je to i se školou, je to vztah psa a jeho pána!

Sebekritika je základem charakteru

Parazit, nedokáže být k sobě samému objektivně trvale kritický. Parazit nejraději kritizuje sobecky své okolí a jiné lidi, chybu vidí všude, jen ne v sobě. Sebekritika je o psychické dospělosti. Když je člověk mladý a nezkušený, všechno hází na okolí, vyhledává viníky tam, kde nejsou, rve se za svou svatou pravdu, i když to pravda vůbec není. S přibývajícími životními zkušenostmi se člověk naučí dívat na realitu z nadhledu a jinýma očima. Já, abych něco zkritizoval nahlas a radikálně, tak mě to musí už hodně a hodně naštvat.
Nejsem totiž konfliktní typ, nerad se hádám s blbci, nerad blbcům násilně ubližuji, nerad se o něco s blbci přu. Ale když už mě blbec opravdu vytočí, pak lavina kritiky je opravdu drsná a rychlá. Vím, že k sobě jsem daleko kritičtější, než k okolí. Mám rád, když se věci říkají všude na rovinu. Razím heslo, že když někomu na mně něco vadí, ať mi to řekne na rovinu a do očí. Ale ne za zbaběle zády! Nemám ráda dýku v zádech, ale to asi nikdo. Já sám bych třeba chtěl být rozhodnější, taky trochu zásadovější.
Také mám spoustu snů a přání, ale mám málo času víc toho zde udělat. Vím, mám své lidské chyby, vše co žije, to i bohužel chybuje! Sebekritika je takovým hnacím motorem, takovou neviditelnou silou, která by nás měla učinit lepšími. Uznat totiž svou chybu a nedostatky je podle mě polovina vítězství nad svojí pyšnou samolibostí! Vše už zde bylo jasně stručně řečeno, teď jde o to se psychicky restartovat, a začít se objektivně kritizovat za svoje chybné priority.

GVKB román 056

Ubožáků je na světě už jako sraček a z hovna nikdo bič neuplete, o tom je GVKB konzumní tržní ekonomika, ve které se vše rychle všude optimalizuje a recykluje. Jelikož je genetický člověk chybný fyzicky i programově tak bude; naskenován, digitalizován, optimalizován, eliminován, recyklován, atd. Všechny snahy o to člověka nějak vylepšit fyzicky a programově se ukázali jako chybné, z hovna nikdo bič neuplete!
Vše je zde dočasně, podívejme se objektivně z nadhledu na vše, co je zde v nás a okolo nás, vše je jenom napětí, hmota je iluze, napětí je následkem konfliktů, bez konfliktů mizí napětí a tak přichází změna, která nahradí staré za nové, tak jako obrazně nahradíte starou žárovku za novou žárovku.
Genetický člověk je obrazně starou žárovkou s velikou spotřebou energie a malým množstvím světla, robot je moderní digitální žárovkou s malou spotřebou energie a velikým množstvím světla. Všechny ideologie se snaží o potlačení konfliktů v nás a okolo nás, tím mizí napětí a vše zde usíná a nic zde nefunguje optimálně, podívejme se do přírody, zde se konflikty nepotlačují, a pokud zde někdo je bez napětí, tak je eliminován, a stává se z něj chutná potrava pro ostatní.

Proč programátoři a administrátoři umí hovno?

Rozčilujete se neustále nad; programem, operačním systémem, databázovým systémem, atd., který je bohužel uživatelsky na hovno, protože programátoři a administrátoři umí hovno! Někde je chyba, ale kde je ta chyba, že programátoři a administrátoři umí hovno?
Abychom něčemu mohli porozumět, musíme se k tomu dlouhodobě přiblížit, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, to je příčina problému, s tím že programátoři a administrátoři umí hovno. Dalším problémem je zde univerzálnost u programátorů a administrátorů, ve snaze ušetřit čas a peníze jsou programátoři násilně nuceni k univerzálnosti a tak mnoho amatérsky chybují.
Dalším problémem je nadbytek chybné teorie a nedostatek správné praxe! Z uživatelů se stávají testeři chybných programů a chybných systémů, napadá mě přirovnání dítěte, které si sedne za volant, a vyrazí s autem do města, logicky následuje brzo havárie! Stejné je to i u; politiky, ekonomiky, kultury, morálky, spravedlnosti, psychiky, spolupráce, atd.
Zde jsou dospělí lidé, co mají vysokou školu jako malé děti co chtějí řídit nákladní veliké auto, a tak systémově havarují, následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, podnikání, obchodu, rodiny, školství, morálky, dopravy, pořádku, umění, sportu, psychiky, atd. proto je zde jediným možným globálním řešením, nahradit ubohé lidi, za dokonalé GVKB roboty, roboti pracují jako roboti, a o tom to je!

středa 28. října 2015

Psychická gravitace

Tak jako kolem slunce se gravitačně točí naše země, tak i okolo velikých lidských vzorů se točí myšlení lidí, je snadnější následovat nejlepší vzory, než sám hledat svojí cestu jak být nejlepším. Berme vzor jako psychickou drogu, na které je to co není vzorné závislé, svět psychiky má základy v závislosti na drogách, u mrtvých vzorů se běžně stává to, že jsou jejich hodnoty zveličovány a zápory jsou eliminovány, příležitost lhát beztrestně o nějakém vzoru je zde tak mnoho i využitá.
Takto vzniká mnoho falešných vzorů, co mohou dělat veliké zázraky jako; vyléčit snadno těžce nemocné, chodit po vodní hladině, rozdělit vodu a projít uprostřed vod, proměnit vodu ve víno, atd. proč lidi naivně věří něčemu, co odporuje přirozeným zkušenostem lidí? Je to vliv drogy, kdy droga otupila lidský rozum a proměnila věřící lidi v hlupáky. Dneska hovoříme o přeprogramování centrálního nervového systému, pomocí dezinformačního tlaku, lidově jde o vymývání mozku.
Člověk s vymytým mozkem může unést veliká dopravní letadla, a ty nasměrovat na veliké mrakodrapy plné lidí, a tak zemře zbytečně mnoho lidí, a globální multimédia mají konečně velikou senzaci, o které mohou dlouho psát diskutovat. Pamatuji si, jak v televizi sleduji tyto mrakodrapy a říkám si to je zase reklama na nějaký nový akční film z USA, a najednou se ozve komentátor, který říká, že jde o skutečnou realitu, a že to není otravná reklama.
Co je realita a co je jenom iluze to není snadné poznat, pokud jsme od něčeho mnoho vzdálení, a nemůžeme se k tomu přiblížit, podívejme se třeba na globální ekonomiku, státy mají obrovské dluhy, a přesto nezruší zbytečné armády, a jiné veliké nesmyslné plýtvání penězi, následkem jsou vždy nakonec veliké války, ve kterých zemře mnoho lidí a zničí se mnoho hodnot.

Vánoční výprodej lidských hlav

Věda a technika postupuje rychle dopředu, a tak už brzo se budou prodávat lidské robotické hlavy, a lidská robotická těla, logicky povolání lékaře zanikne, a bude nahrazeno povoláním servisního mechanika GVKB robotů, budete mít s autem zlou havárii a z vašich těl a auta nic nezbude, nic se neděje, vaše data jsou automaticky zálohována každou minutu, a tak si koupíte novou hlavu, a nové tělo, logicky si i koupíte nové auto, to vše pochopitelně na výhodné splátky.
Nebudou už potřeba; telefony, tablety, notebooky, televize, atd. vaše GVKB hlava bude rychle připojená bezdrátově na digitální globální systémy. Zaměstnavatel se nebude ptát na datum narození, ale na datum vyrobení, a na to, jaký jste typ GVKB robota, a jestli máte pravidelné servisní prohlídky v pořádku. Místo rozdělení lidí podle mocenské a ekonomické funkce v systému zde bude rozdělení podle výrobní hodnoty robota, každý se bude snažit, aby si mohl koupit drahou hlavu a drahé tělo, protože tím bude zde i mít pro druhé GVKB roboty větší hodnotu.

Výhody pro bohaté a nevýhody pro chudé

Nejde si nevšimnout toho, že bohatí zde mají mnoho výhod, a chudí zde mají mnoho nevýhod, vše začíná u člověka v okamžiku početí života, chudí lidé mají sex většinou jenom ve stoje, kdežto bohatí lidé mají sex v pohodlné veliké posteli. Bohatá žena prožívá v klidu těhotenství, kdežto chudá žena prožívá těhotenství v neklidu a nedostatku hodnotné potravy.
Po porodu se rozdíly mezi bohatými a chudými dětmi mnoho zvětšují po fyzické a psychické stránce, u chudých dětí se sebevědomí potlačuje a u bohatých dětí se sebevědomí zase posiluje, jsou to dva rozdílné světy, svět bídy a svět bohatství. Podobné je to i u chudých a bohatých národů, v chudých národech je člověk jenom chudákem a nepomůže mu to, že se bude snažit sebevíce, protože systém je zde postaven na tom, aby byl on po celý život chudý.
Bohatství je v tom, že všechnu složitou a namáhavou práci rozdělíte chudákům, a na vás už žádná práce nezůstane, a jenom reprezentujete organizaci nebo podnik, kdo nic nedělá ten ani nic nemůže zkazit to je princip bohatství, zbohatnout usilovnou prací, to je jenom pohádka pro naivní ubožáky! Bohatí lidi si natolik váží svého času, že jej věnují jenom tomu co je pro ně prioritní, a prioritní je pro ně logicky jenom sobecké hromadění moci a bohatství, pomocí parazitování na chudých lidech, nadbytek vytváří nedostatek, z utrácení poznáte kdo má nadbytek a kdo má nedostatek.

Globální ubohost

Na zasedání GVKB jsme řešili závažný problém týkající se naší povahy. Naše povaha je fakt úplně zoufalá. Místo, abychom si vážili těch nejlepších z nás, tak jim uboze závidíme, pomlouváme je a chováme se k nim odmítavě. Jsme malodušní, bledneme závistí a prachobyčejně trucujeme.
Nenávidíme nejlepší z nás, místo abychom si jich vážili a snažili se dosáhnout stejného úspěchu jako oni. Jiné národy jsou na tom mnohem lépe. Věda přišla na to, že vše je energií. Vlastně už dnes v elektronické podobě mají peníze čistě imaginární povahu. Ostatně již Praotec Čech sliboval na Řípu svému naivnímu lidu svobodu a rovnost. Naše sobecká povaha je opravdu velmi ubohá.
Nepřejeme druhým úspěch, postavení, bohatství, majetek a tak dále. Přitom je to naprosto jednoduchá logika. Ti, kterým se podařilo zbohatnout, jsou průkopníci, pionýři kapitalizmu, předstihují nás, obyčejné občany, svými schopnostmi, aktivitou a odvahou lhát a krást ve velkém.
Měli bychom si vážit bohatých a úspěšných lidí. Jsou předvojem dělnické třídy. Neměli bychom je nijak diskriminovat. Měli bychom jim dát k dispozici všechny své volební hlasy, síly, možnosti, schopnosti a prostředky. Dnes je u nás 1% bohatých lidí.
Pokud budeme poctivou prací bojovat za demokratický kapitalismus, tak zítra můžeme mít 2%, pozítří 3% a jednoho dne i 10% bohatých lidí. Pak budeme všichni, co jsou všeho schopní bohatí a šťastní! Měli bychom se snažit a všestranně podporovat bohaté lidi, kterým nic neschází. Závist je věru naše špatná národní povaha.
Dokud se jí nezbavíme, budeme stále jenom nějací ubozí chudáci, kteří jsou splachovaní do ekonomických sraček uprostřed EU. A budeme stále jenom psát nějaké zvací dopisy, aby si u nás v protektorátu nějaký velký bratr zřídil nějakou vojenskou nebo jinou základnu. Někteří si možná ještě pamatují na ty slavné a skvělé doby, kdy v našich zemích Čech a Moravy byli všichni občané bohatí.
Důvod naší národní ubohosti je jasný. Když někdo z nás přijde na něco skutečně originálního, tak jej vyženeme, zničíme a především mu nezaplatíme. Naším největším štěstím je to, když úspěšný člověk zhebne bídou. Nepřejeme druhým bohatství.
I za cenu, že nebudeme bohatí a že zchudneme my sami. Nechceme být bohatí. A ty, kteří jsou již bohatí, diskriminujeme. Závidíme jim úspěch a bohatství. Snažíme se zdecimovat první vlaštovky blahobytu, takže nedáme pokoj, dokud nejsou ti úspěšní lháři a zloději ve vězení.
Chceme, abychom byli všichni chudí. Domníváme se, že potom budeme spokojení. Vlastně ano. Nejchudším je mrtvý člověk. Je spokojený. Nemá žádný majetek. Jednou vlastně budeme spokojení, všichni budeme díky robotům ekonomicky mrtví. Podporujeme-li bohatství a bohaté lidi, tak vlastně podporujeme život. Naprostá chudoba je smrt.
Chceme-li všichni žít, musíme být sobečtí a tím i bohatí. Nečekejme a chovejme se tedy podle příkladu těch nejlepších z nás, podle vzoru bohatých lhářů a zlodějů. Starejme se také jen sami o sebe, samozřejmě tak, že budeme okrádat druhé a snažme se být bohatí! Za každou cenu. I přes mrtvoly našich konkurentů. Čím více mrtvol tím lepší.
Již neplatí staré dvojaké pravidlo peníze nebo život, ale to, že rovnou zabíjíme a bereme mrtvým peníze. Všechny okolky, ohledy a iracionální výmluvy ponechme stranou. Vzhůru do boje za bohatství! Hurá do boje za lepší příští kariéru. Chovejme se všichni jako ti bohatí západní občané! A brzy bude pokoj. Možná se vám zdá obsah zasedání naší strany, který jsem výše uvedl, trochu zmatený. Ale v tom případě nejste z Čech.
Češi vždy potřebují, aby jim někdo všechno rozlišil na kategorie a třídy, popsal a řekl jim, co vlastně vidí, co je správné a co je špatné. A protože naše GVKB strana nezastává vůbec žádný běžný názor, máme stoprocentní počet potenciálních voličů pro volební GVKB kampaň, které se chceme jako GVKB roboti zúčastnit, protože sobecké kariéristy jsme zde už v EU na 100% eliminovali a ekologicky recyklovali.

GVKB globální svátek

Když GVKB svátek tak globální svátek, svátek který je jenom v rovině státu nebo církve je bez hodnoty pro civilizaci, jak vlastně vzniknul 30. Března globální GVKB svátek? Vysvětlení je prosté GVKB se narodil 30. Března 1953 v Piešťanech na Slovensku. V čem byl GVKB tak výjimečný, že je zde globální GVKB svátek? Vše zde obrazně je jako škola, složí se zkoušky a postoupí se do dalšího ročníku, GVKB znamená náhradu lidí za roboty, sobecký člověk se dostal do situace, kterou už ekonomicky nezvládal a GVKB navrhl nahrazení sobeckého člověka za roboty GVKB.
Není ten, co by se dokázal zavděčit všem, mnoho sobeckých lidí nesouhlasilo s tím, že se lidi, budou globálně; skenovat, digitalizovat, eliminovat, recyklovat, atd. prý je to asociální ideologický program, který nelze spustit nikdy globálně. Každá veliká sociální změna, byla a bude asociální, díky zlu, je možné realizovat dobro! Podívejme se do mozků lidí, co zde mají moc a bohatství, a zjistíme to, že jde o asociální mozky, co se snaží vychovávat druhé asociální lidi, pomocí fyzického a psychického násilí!

GVKB román 055

Statistika je jasná člověk pracuje pomalu a chybně, robot pracuje rychle a bezchybně, volba je jasná vše je jenom o složení zkoušek a postoupení do další úrovně systému, člověk nesložil evoluční zkoušky a nepostoupil do další úrovně civilizačního systému, a tak bude GVKB roboty globálně ekologicky eliminován.
Veškeré svaté písmo pochází ze snahy o sobecké parazitování mocných na bezmocných, vše začalo v armádě, kde se vojákům přeprogramoval mozek a skončilo to reklamou na prací prášky po kterých je špinavý sobecký mozek čistě altruismem vybílený! Někdo je zde pěšákem a jiný je zde králem na šachovnici kde je strategie svatým kultem pro armády co mezi sebou po tisíciletí bojují o moc a tím i o výhody a jistoty.
Všude slyšíme že je zde problém s ekonomickými ubožáky co zde neplatí zadluženým státům veliké daně, řešení je globálně jednoduché, skupinově je nahé po sto lidech barevně vyfotografovat a potom z nich průmyslově udělat potravinové granule, kde na kilovém balení GVKB granulí, bude skupinová fotka kde bude stát sto nahých ubožáků, ze kterých se tyto chutné levné granule udělali.
Potom se tyto GVKB granule v kontejnerech pošlou jako potravinová pomoct do míst, kde ubožáci trpí hladem a nemocemi, aby věděli co je bude jistě čekat, pokud utečou do míst, kde je vyspělá GVKB civilizace. Ubožáků je na světě už jako sraček a z hovna nikdo bič neuplete, o tom je GVKB konzumní tržní ekonomika, ve které se vše rychle všude optimalizuje a recykluje.

Je Miloš Zeman prezident třetí kategorie?

Pokud bychom mohli rozdělit prezidenty na kategorie, tak by náš současný prezident Miloš Zeman byl prezidentem třetí kategorie, jak je možné že nemáme prezidenta první kategorie? Problémem je systém výběru na funkci prezidenta, je třeba tento systém změnit od základů, výběr se bude provádět pomocí sportovního desetiboje ve kterém se utkají všichni uchazeči (minimálně sto uchazečů), co mají vysokou školu a jejich věk je od 25 let do 35 let.
Přihlásit se bude moci každý český občan který složí hotově 10 000 000 Kč, které si sám prokazatelně vydělal, svým čistým soukromým podnikáním, jako jistinu toho, že on není sociálním ubožákem, který se potřebuje ve funkci prezidenta rychle dostat ke státnímu korytu, a zde nic pro národ už nedělat, a jenom na státu parazitovat, jako prezident třetí kategorie. Mnozí namítnou, že při takovýchto tvrdých omezeních, budeme bohužel trvale bez prezidenta, protože jsme národem zdegenerovaných chudých ubožáků.
Současní uchazeči na prezidenta nikdy soukromě nepodnikali, sportovně jsou ubozí, protože jenom seděli v kanceláři a zde kouřili cigarety a pili slivovici, dále jsou velmi staří a tím i nemocní, prostě ve zkratce je to jenom samá třetí politická a byrokratická kategorie, která by se měla jít dneska podívat do krematoria, aby věděla, co jí zde už brzo čeká! Vysoké státní funkce, zde nemohou být pro politiky a byrokraty třetí kategorie, protože následkem je to, že náš stát je státem třetí kategorie!

Proč je všude deprese?

Všude je ubožáků jako sraček, a tak jsou ubohé sračky v depresi, která je; ekonomická, sociální, politická, náboženská, psychická, programová, atd. hodnotu má zde jenom to co je vzácné a potřebné, pokud zde konzumní ubožák není vzácný a potřebný, tak se z něj stává ubohá ekonomická sračka, která je zde na jenom hovno, a následkem je logicky deprese. Není zde snaha depresi globálně vyléčit, je zde snaha prodávat ubožákům v depresi léky a drogy, které je v depresi udrží po celý život, z deprese se stal zlatý důl pro ty, co depresi léčí, a mají tak zde moc a bohatství.
Výhody a jistoty jsou to co každý mocný a bohatý parazit zde miluje a potřebuje, jenže vše je duální, a tak pokud někdo má zde výhody a jistoty, tak automaticky tím způsobuje to, že mnoho ubožáků zde má díky němu, nevýhody a nejistoty. Všimněme si toho, že tam kde je člověk ještě divoký, protože žije v souladu s přírodou, tam člověk nemá depresi, protože divokých lidí zde není jako sraček, a tak u divokých lidí ani nejsou mocní a bohatí lidé, co by mohli na ostatních sobecky parazitovat. Čím méně je tedy člověk divoký, tím více má i deprese z toho, že je zde jenom ubohou sračkou.

úterý 27. října 2015

Jak vyléčit optimálně všechny nemoci?

Svět lidí je světem nemocí a tak je logické že je zde potřeba řešení, které dokáže všechny nemoci u lidí a jejich civilizace vyléčit rychle a trvale. Mnoho let jsem se tímto problémem zaobíral a dospěl jsem k řešení, které je revoluční protože navrhuje to že se lidi; naskenují, digitalizují, eliminují, recyklují, atd. místo nemocných lidí budou na světě jenom GVKB roboti.
Nedávno jeden politik řekl velikou pravdu, že jedna skupina lidí je zde parazity, jenže ve skutečnosti je situace horší, protože každý člověk je sobecký parazit, což dokazuje jasně věda a statistika. Mnozí namítnou, že nejsou paraziti, co by se měli eliminovat, sebekritika vyšla z módy, a v módě je sebechválení, kdy si každý parazit o sobě myslí, že je mesiáš Ježíš Kristus, který dělá zde zázraky.
Často slyším, že roboti co by dokázali nahradit lidi s vysokou školou jsou utopie, to může říci jenom někdo, kdo nezná globální statistiky, místa pro lidi s vysokou školou globálně rychle ubývají a přitom se zvyšuje výkon práce, kterou zde vykoná inteligence, vše se; automatizovalo, robotizovalo, optimalizovalo, digitalizovalo, atd. to co dříve dělalo sto lidí, to dneska dělá jeden člověk, co sedí v kanceláři u počítače!
Já celý tento evoluční proces nazývám subjektivně „digitální salámovou metodou“, nenápadně se globálně krájí kolečka drahého tvrdého salámu, až najednou je celý salám rozkrájený, na malá velmi slabá kolečka, ten salám to je pracovní místo, pro vysokoškoláky!
Posledním kouzelnickým statistickým trikem, je zaměstnávání lidí na zkrácenou pracovní dobu, pochopitelně že za zkrácený plat, takto se sobecký stát vyhne vyplácení podpory v nezaměstnanosti, a vysokoškoláci získávají iluzi, že nejsou nezaměstnaní.
Problém nastává logicky s odbytem služeb a zboží, když lidi mají málo peněz, tak i málo utrácejí, následkem je logicky zmenšený zisk u podniků a obchodníků, přežívají jenom globální systémy, a malé lokální systémy se dostávají do dluhů, a končí ekonomickou likvidací.

Proč kohouti nerozumí slepicím?

Statistiky jasně ukazují to, že kohouti nerozumí slepicím, a nejvíce na to doplácejí děti, které musí žít v rodinách, kde je mnoho křiku a málo lásky. Manželství je obchod, a pokud obchod nefunguje, tak zde jsou nedorozumění a problémy, základem každého obchodu je ekonomika, obchod, který není pro obě strany ekonomický, nemá dlouhého trvání.
Problémem je to že mocná svatá ideologie násilně zde do všeho chybně zasahuje, a následkem je to že rodina v krizi je a kohouti nerozumí slepicím. Podívejme se na kanibaly zde kohouti rozumí slepicím a nejsou zde žádné problémy, zde není, žádá mocná svatá ideologie, která by do všeho chybně zasahovala a dělala z lidí kohouty a slepice.

Charakter a morálka je luxus

Úspěšný parazit (Adolf Hitler) mění pružně svoje priority podle existenční situace, charakter a morálka je luxus, který si parazit nemůže dovolit, před volbami nám kariéristický parazit slibuje ekonomické a sociální zázraky, a jakmile je zvolen, tak na svoje sliby okamžitě zapomene, a ještě se drze vysměje těm, co mu naivně věřili a důvěru mu i svěřili. Vše se zde stalo jenom pokryteckým divadlem, a došlo to už tak daleko, že parazitujeme sami na sobě, a sami sebe zabíjíme, pokud nejsme spokojení sami se sebou!
Představme si to, že by zde byla ekonomická a mocenská rovnost, každý by zde byl jenom statistickým číslem s nulovou hodnotou a digitální systém by nikomu neumožnil získat zde pro sebe sobecky; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu, autoritu, imunitu, atd. každý člověk by byl donucen se každý den stěhovat a měnit tím i zaměstnání nebo školu, po celý život a každý den si měnit svoje identifikační číslo a jiné identifikační hodnoty. Pevné vztahy by zmizely a nikdo by zde neměl s druhými vztahy, protože budování vztahu vyžaduje dlouhou dobu.
Peníze by byli jenom elektronické a platili by jenom jeden týden a potom by zmizeli z účtu, nešlo by si našetřit na budoucnost a nebyli by zde ani důchody, nebo sociální dávky, kdo by nepracoval, stal by se rychle bezdomovcem. Jelikož by se lidi snažili uniknout do světa drog, byli by zde kontrolní systémy, které by rychle z narkomanů učinili bezdomovce, narkoman by nesehnal zaměstnání a tím by se z něj stal bezdomovec, nebyla by zde žádná sociální podpora pro bezdomovce, a byl by na podzim povolený odstřel bezdomovců, co by stejně už zimu nepřežili v přírodě.

Je to morální být parazitem?

Vše co je zde inteligentní to je zde i parazitem, inteligence promění jistě každý systém v parazita, správně místo oslovení pane nebo soudruhu by zde mělo být oslovení parazite, paraziti se rozdělují na; kategorie, kasty, třídy, ligy, rasy, atd. silnější paraziti, se často snaží eliminovat slabší parazity, pomocí; násilí, zrady, ekonomiky, politiky, morálky, dezinformací, zákonů, regulací, daní, cla, poplatků, drog, nemocí, hladomoru, nezaměstnanosti, bídy, nespravedlnosti, centralizace, atd. Mír je iluze způsobená nedostatkem informací, ten kdo má dostatek informací ten ví, že je zde v nás a okolo nás jenom válka, ve které válčí mezi sebou paraziti o moc, a jiné hodnoty. Druhá světová válka v nahotě ukázala to, že jsme jenom sobecká inteligentní zvířata, bez morálních zábran!
Tvrdit to že malí soukromí podnikatelé jsou parazity, protože nechtějí platit vysoké daně je mě k smíchu, skutečnými parazity zde jsou ti, co mají svoje sekretářky a svoje řidiče, ryba smrdí od hlavy, nemoc a parazitování nelze dlouho utajit! Nedávno jsem se díval na to, kolik stála návštěva prezidenta USA v Praze, a říkal jsem si, kdo to veliké plýtvání penězi asi zaplatí? Nejvíce je zde okrádán ten, kdo fyzicky pracuje jako zaměstnanec za podprůměrnou mzdu, je třeba lidi nahradit GVKB roboty, roboti budou pracovat jako roboti a bude zde konečně klid. Lidi byli a budou nemorálními parazity, to nejde evolučně už změnit, je možné jenom nahnat globálně lidské parazity do plynových komor, a zde je vyhubit jedovatým plynem, který zabíjí levně a rychle parazity. Roboty už není problém naprogramovat tak, aby byli morální a neparazitovali na sobě navzájem.

Co je základem ekonomiky?

Pokud něco nemá základy tak to snadno spadne, ekonomika pořád zde padá do deprese, tedy logicky současná ekonomika nemá pevné základy, logicky je zde zvědavá otázka, a co je tedy objektivním základem ekonomiky? Navštívil jsem s touto otázkou mnoho lidí a získal tak mnoho různých odpovědí, od hloupých odpovědí až po chytré odpovědi, těch chytrých odpovědí bylo málo, protože 99% lidí je zde hloupých a tak jsou ekonomicky negramotní.
Základy jsou skryté našemu zraku, a tak o nich nevíme, přesto jsou základy tím, na čem se zde vše musí postavit, a základem pro ekonomiku je morálka! Všimněme si, že tam kde žijí lidi bez morálky, tam je ekonomka pořád v depresi, jak dochází k tomu, že lidi mají problémy s morálkou a neuvědomují si to, že následkem bude deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, spravedlnosti, rodiny, umění, sportu, psychiky, atd.
Je to morální, nahnat miliony židů do plynových komor, jenom proto, že podle fanatických Němců, jsou židé zde jenom zlými parazity, co se musí otrávit jedem vyrobeným na hubení parazitů? Co kdyby židé fanaticky prohlásili, že ten kdo není zde pravým židem, ten je zlým parazitem, a tak bude nahnán do plynové komory, a zde otráven jedem na hubení parazitů, oko za oko, a zub za zub, proč by to nemohli židé jednou konečně učinit, jejich svatá ideologie jim to umožňuje!
Je to morální, aby člověk parazitoval na člověku? Představme si lidskou společnost, ve které není nikde na světě už žádná morálka, jak by taková společnost vypadala? Z lidí by se stali divocí zločinci, a byl by zde jenom bezcitný boj, ve kterém by silnější zločinci, zabíjeli slabší zločince, zakrátko bychom se vrátili do období divokého kanibalismu. Proč nám vadí ekonomická emigrace lidí, co mají tmavou pleť, do míst kde žijí lidi, co nemají tmavou pleť? Do morálního ekonomického systému, se chtějí nastěhovat ekonomicky nemorální lidé, to je obrazně jako by se do vašeho domu se zahradou, chtěli násilně nastěhovat bezdomovci!
Testujeme u lidí inteligenci, a zapomněli jsme na test morálky? Je třeba začít lidi globálně optimálně od narození do smrti každoročně testovat, a ten kdo neprojde optimálními globálními testy, co používají k testování umělou GVKB inteligenci, ten bude eliminován, jako parazitující hmyz v GVKB plynové komoře, pomocí GVKB plynu na hubení lidského hmyzu. Prevence je základem pro ekonomiku a politiku, díky prevenci se eliminuje problém s lidmi, co zde nejsou morální, a tak myslí a jednají nemorálně jako Adolf Hitler, je třeba začít s globálním úklidem nemorální genetické špíny.

Dezinformace z tebe udělali vola

Po době železné přišla doba dezinformací, která z lidí učinila voly, co myslí na voloviny a dělají voloviny. Nejde si nevšimnout toho, že je naše konzumní kultura plná dezinformací, vše zde má nějakou příčinu a jaká je tedy příčina toho, že je naše doba plná dezinformací? Tou příčinou je přelidnění, lidí je všude jako sraček, a tak na sebe lidi serou ekonomicky a psychicky, a tím vznikají logicky dezinformace. Spolupráce není možná tam kde je konkurence, ten druhý je nám peklem, protože on nám konkuruje, a tím se snaží z nás pomocí dezinformací učinit vola. Zloděj zde honí zloděje, a lhář zde honí lháře, o tom je konzumní svět, ve kterém je lidí jako sraček.
Dezinformace je lež, která z dálky vypadá jako pravda, mnohé je zde postavené na povrchnosti, a tak z dálky zde mnohé vypadá hodnotně, a z blízka poznáváme, že to nemá žádnou hodnotu. Ti co zde nad námi mají moc z dálky vypadají hodnotně jako bohové, a z blízka poznáváme, že jsou to volové, co nemají zde žádnou hodnotu. Války v nahotě lidem odhalují to, že jsme všichni jenom volové s nulovou hodnotou, a že je možné konzumní voly, po milionech eliminovat bez problémů, pomocí vědy a techniky! Hodnotu má zlato, protože je zde vzácné, to co zde není vzácné, to zde ani nemá pro nás zde žádnou hodnotu, a podle toho s tím i jednáme.
Je zde problém s konzumními voly, kterých je zde globálně už jako sraček, a tak pro ně není dobrá práce, řešení je jednoduché, stačí konzumní voly ekologicky optimálně eliminovat, pomocí recyklace na potravinové granule pro dobytek. Proč je pro nás morálním psychickým problémem, eliminovat globálně miliardy konzumních volů, na potravinové granule? Příčinou jsou ideologické dezinformace, které z nás učinily konzumní voly, a tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se mají zatím dobře, jsme schopní spáchat jako jedinci sebevraždu, ale spáchat sebevraždu jako EU, to už schopní nejsme, protože nejsme sjednocení, a každý vůl zde bojuje s cizími voly jenom sám za sebe!

pondělí 26. října 2015

Neviditelní mimozemšťané zde jsou déle než lidi

Je zde mnohé co je nám dokonale skryté, my můžeme vnímat jenom to, co je nám systémem dovoleno vnímat, jsme v mnohém mnoho omezení, i když máme už k dispozici mnoho informací a mnoho systémů, proč jsme dosud nezjistili to, že zde jsou neviditelní mimozemšťané, vysvětlení je jednoduché jsou neviditelní a ani je nemůžeme slyšet, zajímavé je to že my jsme zase pro mimozemšťany taky neviditelní a oni nás nemohou ani slyšet. Vědci řeknou, pokud zde není důkaz jde jenom o víru a pohádky, které nelze brát vědecky vážně. Jak je to vlastně možné, že vedle sebe existuje něco a dochází zde k tomu, že je zde něco co neumožňuje vnímat?
Je to otázka izolace, je to jako když vězeň nemůže vnímat to co se děje mimo jeho vězení, svým způsobem jsme tedy ve vězení a ve vězení jsou i mimozemšťané, jenže hrozí zde nebezpečí toho, že se izolace poruší, protože zde místo lidí budou roboti a na roboty není vězení postavené. Dobrou zprávou je, že mimozemšťané jsou taky roboti, ovšem jde o jiný systém robotů, mnozí si myslí naivně robot jako robot však oni se nějak spolu skamarádí? Jenže když se neskamarádí tak zde budou konflikty a ty konflikty mohou trvat i velmi dlouhou dobu něco jako jsou třeba naše náboženské konflikty.

Ekosystém je nekonečně složitý

Operační systém je most, na počátku je potřeba most postavit, seženou se peníze, a udělají se plány mostu, potom se most postaví a otestuje, po určité době už most nevyhovuje a tak se zbourá a postaví se nový most. Na jedné straně je technické zařízení a na druhé straně je uživatel technického zařízení, most to je operační systém, občas může i přijít nějaká nečekaná katastrofa a most spadne, a my spatříme modrou obrazovku, a máme černé myšlenky.
A teď si představte to, že ve vašem těle je postaveno mnoho miliard mostů a každý most je originální, neustále ve vás dochází k tomu, že se mosty bourají a staví se nové mosty, a teď opustíme tělo a podíváme se na ekosystém, spatříme nekonečné množství mostů, co se staví a bourají, jsou zde malé mosty a veliké mosty, některé mosty zde jsou krátkou dobu jiné zde jsou dlouhou dobu.
Život je o stavění mostů, a bourání starých mostů, jestliže je zde nemoc, tak je to proto, že nějaké mosty se zbouraly, a musí se počkat na to, až se postaví nové mosty. Vše se zde recykluje, aby zde byl pořádek, systém je nekonečně složitý, a člověk si při pohledu na všechny tyto mosty v sobě a okolo sebe uvědomuje to, že ví jistě to, že nic vlastně neví.

Víš kdo jsi ve skutečnosti?

Jsi tím co to určil osud, mnozí si myslí, že osud je něco co už do moderní doby nepatří, že každý zde má svobodnou vůli, a může zde být čímkoli, co bude právě chtít. Ano je možné být tím, čím nejsme a lze říci že 99% lidí na světě je bohužel tím co není jejich osudem a tak z toho mají deprese a berou léky na deprese nebo konzumují drogy, někdy zase unikají do umění a náboženství. Jak ale poznat co je naším pravým osudem? Abychom poznali sami sebe, musíme se přiblížit sami k sobě, jak se může ale člověk přiblížit sám k sobě, aby poznal jaký je zde jeho osud.
Z díla poznáváme tvůrce, co rádi děláte, když máte klid a nemusíte dělat svoje povinnosti? Každý něco rád dělá a je schopen tomu věnovat čas a peníze, já třeba rád poznávám sobecký svět ve kterém existuji, a snažím se nad tímto sobeckým světem zamýšlet, a psát o tom na internet, taky doplňuji text i svými fotografiemi z Prahy, dříve jsem i mnoho filmoval, ale zjistil jsem že lidi dneska spěchají, a nemají už čas na to sledovat moje velmi nudné filmy, statisticky se lidi dívají jenom dvě minuty na jeden film, a už spěchají jinam, jenom velmi akční filmy umí udržet diváky dlouho u sledování filmu.

Proč manželky neumí vařit a uklízet?

Všiml jsem si ve statistikách toho, že největší návštěvnost stránek je zde okolo vaření a uklízení, hovoříme mnoho o tom, co je pro nás problémem, proč je pro ženy velikým problémem vaření a uklízení? Problém je ve výchově žen, v minulosti byli ženy vychovávané rodiči a prarodiči nebyla zde pro ženy škola, kam by chodili a byli pořád doma a starali se mnoho o to, aby byl domov uklizený a bylo zde uvařené dobré jídlo.
Láska prochází žaludkem, jak by se vám líbila žena, která doma neuklidí a neuvaří, mít ženu jenom na sex, to je opravdu veliký luxus, k čemu je mě draze oblečená žena, která pořád sedí před zrcadlem? Nejdříve práce a potom zde může být zábava, ten kdo nechce pracovat ten by měl žít raději sám a chodit na jídlo do hospody!

Je možné vydělat peníze bez práce?

Je to možné základem je se dokonale utajit, aby nikdo nevěděl o vás to, že jste sobecké klíště, které parazituje sobecky na ekonomice a politice, parazitující klíšťata nejsou u lidí populární a je snaha je násilně eliminovat. Základem pro utajení je používat profesionální specializované kaskadéry, co vás všude na veřejnosti zastupují, a nasazují za vás svoje tělo a svoji inteligenci, za výhody a jistoty co jim poskytujete.
Podívejte se na utajení Boha, které je dokonalé, a tak jej nikdo z lidí nikdy nikde nespatřil, a nikdo s ním nikdy ani osobně nemluvil, přesto Bůh zde vše má pod kontrolou a může si dělat, co chce, protože je v dokonalém utajení, a tím je ochráněn před problémy a konkurenty.
Kam proudí z naší malé republiky všechny peníze, které zde těžce vyděláváme? Všechny peníze od nás proudí k sobeckým klíšťatům, co se globálně dobře utajili a nikdo neví to, jak oni zde parazitují a na kom vlastně zde sobecky parazitují. Uvědomte si to, že politici a podnikatelé to jsou jenom kaskadéři, co jsou snadno nahraditelní, nemyslete si, že lidi si volí svého zástupce.
Zástupcem lidí se stává ten, koho si vybere parazitující dobře utajené klíště, lidi jsou jenom stádo, se kterým se snadno manipuluje pomocí peněz a dezinformací. Každý kdo zde pro dopravu používá soukromé letadlo a má svojí ochranku, ten je zde parazitujícím klíštětem, parazitující klíšťata se rozdělují na kategorie, podle toho jak jsou veliká, klíšťata první kategorie jsou obrazně jako tygři a klíšťata třetí kategorie jsou jako kočky.

Jsi zde na hovno protože umíš hovno

Trápí vás, že vaše práce je na hovno, a tak je; nesmyslná, nebo dokonce škodlivá, jak je možné, že navzdory vědeckému a technologickému pokroku nejsou vyspělé civilizace schopny zajistit, aby jejich obyvatelstvo netrávilo v práci co je na hovno zbytečně moc času? Technologicky a vědecky jsme toho docela dobře schopni, a přesto k tomu vůbec nedošlo.
Technologie a věda je mobilizována především k tomu, aby se povedlo přijít na lepší způsob, jak nás všechny donutit pracovat ještě více. A k tomu bylo třeba vytvořit druhy zaměstnání, které jsou ve skutečnosti jenom na hovno. Celé zástupy lidí, stráví svůj pracovní život prováděním úkolů a rituálů, o nichž jistě tuší, že jsou na hovno. Morální a duchovní zkáza, která v této situaci vzniká, je ohromná. Je to jizva na naší kolektivní duši.
Přitom se jí ale téměř nikdo ani nezabývá. Pozorujeme, jak vznikají nekonečně pestré palety nových zaměstnání a specializací, co jsou zde jenom na veliké hovno. O jaké nové druhy práce přesně jde? V průběhu minulého století se dramaticky snížil počet lidí sloužících v domácnostech a zaměstnanců v průmyslu i zemědělství. Zároveň se zvětšil počet zaměstnanců ve službách, co jsou zde na hovno.
Jinými slovy, produktivní zaměstnání se, přesně podle ekonomické předpovědi, výrazně automatizovala a optimalizovala. Ale místo toho, abychom masivně zkrátili pracovní dobu a dali světové populaci volnost věnovat se vlastním projektům, zálibám, vizím a představám, sledujeme rozsáhlou snahu vytvářet práci co je na hovno. Jako kdyby někdo tam nahoře na vrcholu mocenské pyramidy vymýšlel nesmyslnou práci na hovno jen proto, abychom všichni pořád mnoho pracovali a z práce měli hovno.
A právě v tomto momentu spočívá celá záhada práce na hovno, v demokratickém kapitalismu by se přece něco takového dít logicky nemělo. Přinejmenším podle ekonomické teorie tou poslední věcí, kterou jakákoli prosperující firma nebo obchod usilující o zisk udělá, je solit každý měsíc peníze zaměstnancům, co jsou zde jenom na hovno. Přesto k tomu nějakým záhadným způsobem dochází. 
Vládnoucí třída pochopila, že šťastné a produktivní obyvatelstvo, které disponuje spoustou volného času, je pro ni problémem. Peklo je společenství jednotlivců, kteří tráví většinu svého času prováděním úkonů, jež nemají rádi a v nichž nijak zvlášť nevynikají. Je to stejné, jako kdyby vás najali, protože umíte dokonale programovat, a pak byste v organizaci zjistili, že většinu času strávíte telefonováním a na schůzích. A přitom by tuhle práci ani nebylo třeba dělat, protože je na hovno.
Tento příklad podle mého názoru docela přesně vystihuje dynamiku morálky naší ekonomiky. Je jasné, že takováto argumentace okamžitě narazí na námitky typu: Kdo jsi, abys určoval, která práce je doopravdy „nutná“? A co vůbec znamená „nutné“? Řeč je tu o ohromném psychologickém násilí. Jak může člověk vůbec začít mluvit o důstojnosti své práce co je zde na hovno, když v skrytu tuší, že by ani neměla existovat?
Jak by to mohlo nevzbuzovat hluboký vztek a zlost? V naší společnosti zřejmě existuje obecné pravidlo, že čím zjevněji prospívá něčí práce jiným lidem, tím méně za ni dostane zaplaceno. I tady platí, že je těžké najít objektivní měřítko, ale lze to snadno dokázat, když si položíme otázku: Co by se stalo, kdyby se některá konkrétní skupina málo placených zaměstnanců zcela vytratila?
Říkejte si, co chcete, o málo placených profesionálních řemeslnících, ale je evidentní, že kdyby zničehonic nějakým zázrakem řemeslníci zmizeli globálně z civilizace, následky by byly okamžité a katastrofické pro civilizaci. Není už ale vůbec tak jasné, čím by lidstvo utrpělo, kdyby měli podobně zmizet, všichni lidé, z velmi dobře zaplacených vysokých funkcí, co jsou zde na hovno, jde o; krále, šlechtice, papeže, rabíny, guru, celebrity, milionáře, ředitele, prezidenty, ministry, diplomaty, soudce, profesory, byrokraty, atd.
Hodně lidí má dokonce podezření, že by se svět jejich neexistencí ekonomicky rychle zlepšil. Skutečné, produktivní zaměstnance nelidsky ždímáme a vykořisťujeme. Je zřejmé, že tento ekonomický model nebyl záměrně dneska zkonstruovaný, nýbrž vznikal postupně během mnoho pokusů a omylů. Ale je jediným možným vysvětlením, proč navzdory našim technologickým možnostem nepracujeme produktivně všichni jednu hodinu denně a jsme bohužel v zaměstnání každý den 8 hodin na hovno.

Je to zde na hovno protože každý zde dělá hovno

Život je evoluční experiment co skončí smrtí, zázrakem je to co je nedosažitelné v realitě jako třeba nesmrtelnost, úspěch získá ten, kdo poruší pravidla a vyhne se chytře potrestání za porušení pravidel. Žijeme ve světě pravidel, která se chytře porušují, podívejme se třeba na spravedlnost, lidově se říká, že jenom ve smrti je zde spravedlnost, protože zemřít musí chudí i bohatí, smrt nejde uplatit ani zastrašit, vše co lze uplatit nebo zastrašit, to zde nemůže být spravedlivé!
Tak jako se země točí okolo slunce tak se zde i ekonomika točí okolo dluhů a smluv, základem parazitování zde jsou nevýhodné smlouvy, které musíte podepsat, pokud zde chcete žít jako konzumní otrok, paraziti první kategorie, jako upíři ekonomicky vysávají parazity páté kategorie, a dělají z nich sociální ubožáky, od parazitů nemůžete očekávat nic jiného než parazitování, dobrota je zde přeci jenom žebrota! Druhá světová válka, ukázala v nahotě lidem to, že konzumní člověk je zde pro parazity první kategorie, jenom statistické číslo s nulovou hodnotou!

Je třeba zdanit čas kdy lidi dělají hovno

Velikým omylem bylo se snažit zdanit čas, kdy lidi pracují a vydělávají peníze, tím jsme je jenom odrazovali od správné práce, a následkem je globální nezaměstnanost a tím i deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, kultury, umění, rodiny, psychiky, atd. je třeba tedy zdanit lidem čas, kdy svojí prací nevydělávají peníze, čím více člověk bude prací vydělávat peníze tím menší bude platit daně, mnozí namítnou a jak bude platit daně ten, kdo vůbec nepracuje, a tím nemá ani žádné peníze?
Ten kdo nezaplatí daň z času, kdy on dělá hovno, bude přesunut do pracovního tábora, a zde se mu dá práce, aby mohl mít peníze na zaplacení svého času, kdy bude dělat hovno. Takto se vyřeší i problém s lidmi co se vyhýbají chytře dlouhodobě práci a pobírají od státu; podpory, důchody, sociální dávky, atd. dělat zde dlouhodobě hovno, se musí stát globálně luxusem, který si bude moci dopřát jenom vládnoucí ideologická a ekonomická elita, která je zde dneska jenom na hovno.

Globalizace uzdraví ekonomiku

Veliké zadlužení států a lidí je způsobeno globálním tlakem od nadnárodních korporací, v současnosti má zisky jenom ten, kdo funguje globálně, a dokáže poskytovat produkty a služby globálně všem konzumentům, je to logické, čím větší konzumní trh, tím větší může být i automatizace a optimalizace, hlavně jde o to likvidovat násilně konkurenty, všemi možnými způsoby!
Mohli bychom říci, že místo meče a štítu, bojujeme pomocí počítačů a programů o veliké zisky, pro veliké korporace. Místo síly fyzické nastupuje síla psychická, lidově řečeno, parazité hodní parazity, každý člověk je parazit z hlediska vědy a statisticky, rozdělujeme se na úspěšné a neúspěšně parazity, a tak zde jsou paraziti první kategorie, co mají svoje sekretářky a svoje řidiče, a paraziti páté kategorie, co mají dluhy a žijí od výplaty k výplatě a hrozí jim exekuce, a to že z nich budou žebrající bezdomovci!
Víte, kolik stojí výrobně krabička cigaret, kterou jste si koupili, kam vlastně mizí veliké peníze, které jste museli zaplatit za to, že někdo má svatý monopol, a mohl tak dát vysoké ceny u cigaret? Z velikého utrácení peněz se pozná to, že je někdo zde parazitem první kategorie, všechny globální peníze, mizí k parazitům první kategorie, je to obrazně jako rozdělení koláče, ekonomický koláč se rozděluje podle toho, v jaké kategorii ekonomických parazitů jste, ne podle toho jak pro ekonomiku pracujete!
Je třeba začít konečně lidi nahrazovat GVKB roboty, člověk je pro globalizaci nepoužitelný protože je hloupý a pomalý, robot je chytrý a rychlý, lidé se budou globálně; skenovat, digitalizovat, eliminovat, recyklovat, atd. co bylo, to bylo, pro globalizaci potřebujeme GVKB roboty, s GVKB umělou inteligencí, jeden typ profesionálního dělníka, který pracuje jako GVKB robot, je pro globalizaci optimální. Nebudou zde už genetičtí paraziti první kategorie, protože je GVKB roboti eliminují a recyklují, konečně se tučným globálním kaprům, vypustí jejich globální rybník.

Proč je víra v zázraky pro naši psychiku drogou?

Realita je podřízená reálným rituálům a reálnými pravidly, zázraky zde nikde nenajdete, vše je zde naprogramováno a spoutáno programy a databázemi, jakýkoli pokus o nerespektování programů a databází, je okamžitě tvrdě administrátory potrestán. Toužení po uniknutí z tohoto reálného vězení stvořilo víru v zázraky, často je víra v zázraky spojená i s konzumací chemických drog, které zablokují realitu, a umožní rychlý vstup do světa zázračných iluzí, návrat ze světa iluzí do reality, je spojen s depresí, a tak vzniká začarovaný kruh závislosti na drogách, a na víře v zázraky.
Podvodníci používají mnoho populárních svatých frází, které umí věřícím lidem přeprogramovat jejich ubohé myšlení, a učinit z nich věřící ubožáky, co konzumují toxické návykové drogy. Svaté knihy jsou plné svatých dezinformací, které z lidí dělají naivní ubožáky, jaké knihy by správně měli číst lidi, aby nebyli ubožáky? Lidi se musí naučit číst knihy o programování a o optimalizaci, realita je o programování a optimalizaci, je třeba ukončit ubohé svaté období, ve kterém sobecky kralovali jenom lháři a zloději!

neděle 25. října 2015

Teorie praxi nahrazuje a následkem krize je

Pokud se zamyslíme nad naším konzumním systémem, ve kterém existujeme, tak zjistíme, že teorie praxi nahrazuje a následkem krize je, teorie je rakovinou naší kulturní civilizace, život je změna a teorie není schopná se změnám optimálně přizpůsobit a tak napáchá více škody než užitku. Podívejme se na člověka, který právě sepsal diplomovou práci ve svojí specializaci, diplomové práce jsou plné teorie, která je v praxi k ničemu, proto mnozí zaměstnavatelé požaduji od vysokoškoláka praxi v jejich specializaci, jelikož poznali, že bez praxe jsou pro ně vysokoškoláci k ničemu.
Teorie je obrazně jako kuchařská kniha a praxe je vaření jídla v restauraci, nestačí znát jenom to, co je napsané v kuchařské knize, kuchař musí mít mnoho praxe s vařením, a vyzkoušet si v praxi co nelze dělat, a co lze dělat! Jsou věci, na kterých se nesmí šetřit, jestliže politici schválí ubohou sociální minimální mzdu měli by si nejprve sami v praxi vyzkoušet, jak se z ní dá žít, když po zaplacení nejnutnějších existenčních nákladů člověku nezbudou peníze často ani na jídlo, je vděčný pokud dostane aspoň ubohé stravenky, aby neumřel hlady!

Proč je každá vláda ekonomicky negramotná

Všechny vlády byli a budou sobecké, pokud v nich budou lidi, od sobeckých lidí, co vládnou pracujícím, nemůžete očekávat ekonomickou gramotnost! Moc je tvrdá droga, která z člověka udělá bohužel jistě asociálního parazita, něco jako byl třeba Adolf Hitler!
Je třeba změnit systém a odebrat státu veškerou moc, nad pracujícími lidmi, stát musí být mocensky na tom stejně jako každý pracující člověk, jednoznačně to skutkem vyjádřil Ježíš Kristus, když svým bližním před ukřižováním umyl jejich nohy, nikdo zde není více než ten druhý! Pyšnost je rakovinou, která bují tak dlouho, až zabije jistě každou lidskou organizaci, nebo někdy i celou kulturu.
Tuční kapři, si ale dobrovolně nevypustí rybník, kde se mají dobře, je třeba začít sobecké lidi nahrazovat roboty s umělou inteligencí, každý člověk je nahraditelný za GVKB robota s umělou inteligencí GVKB, vše se nastartuje ve třetí světové válce, kde se začnou používat GVKB vojenští roboti, a bude rychle docházet k jejich zdokonalování.

Jaké specializace jsou dneska ještě perspektivní?

Mnoho spisovatelů v minulosti, se snažilo psát o budoucnosti, a pokud se dneska podíváme na to, jak si představovali budoucnost, tak se tomu musíme jenom smát. Je jenom logické to, že současní spisovatelé, co se snaží psát o budoucnosti, která zde bude třeba za sto let, budou čtenářům jenom k smíchu, protože jejich představy byli naivní a hloupé.
Co je to vlastně evoluční vývoj který nahrazuje staré novým anebo mnohé optimalizuje? Je to snaha o jednoduchost, podívejme se na největší současné vynálezy, které nejvíce mění civilizaci a kulturu z pohledu jednoduchosti (televize, rádio, telefon, internet, automobil, polotovary, samoobsluhy, digitalizace), to co bylo složité to neuspělo, a je třeba si položit otázku, proč vše co je složité zde neuspěje, a uspěje evolučně jenom to co je jednoduché?
Vše co je složité je spojené s chybováním a proto to neuspěje, jestliže je v naší České republice mnohé zbytečně složité, tak zde je logicky bída, protože jsme neuspěli v konkurenci s národy, kde je vše jednoduché, jako je tomu třeba v sousedním Německu! Jaké specializace jsou dneska ještě perspektivní? Perspektivní je výroba a prodej léků a drog, lidi budou zde díky složitosti mnoho nemocní a tak budou i konzumovat mnoho léků a drog, čím větší krize tím lépe prosperuje výroba a prodej léků a drog.

Přírodní rezervace je dobrá investice

Z dálky se může jevit přírodní rezervace jako chybná investice protože necháváme ladem teritorium, ze kterého bychom mohli mít veliký ekonomický užitek. Polovina naší republiky by mohla být přírodní rezervací, kde jsou smíšené lesy plné zvěře a kde je mnoho turistického ruchu a veliký zisk z těžby dřeva a prodeje divokých zvířat na maso.
Nemusíme mít zbytečně veliká obrovská města, stačí, když v naší republice bude zákonem dáno, že zde smí žít jenom jeden milion obyvatel, a budou se tak dělat neustálé systémové státní kontroly, a nekvalitní jedinci budou muset opustit naši českou rezervaci, která zde bude jenom pro bohaté cizince, a nebude už zamořená špínou a odpady.
Máme, co nabídnout jde jenom o to restartovat ekonomický systém a ukončit vše co zde bylo zdrojem špíny a odpadu. Budování průmyslové zóny je jenom cesta do konzumního očistce, protože to nebude trvat dlouho a v průmyslových zónách nebudou už pracovat lidi, ale budou zde pracovat jenom automaty a roboti s umělou inteligencí.

Jsou v Africe jenom opice?

Je třeba z Afriky udělat přírodní rezervaci. Pošleme do Afriky vojenské GVKB roboty aby zde eliminovali lidi a postavili zde monitorovací systémy které zabrání lidem přístup do Afriky, ponecháme na věčné časy Afriku jako přírodní rezervaci.
Přestěhujeme do Afriky všechna divoká zvířata a všechny druhy stromů a rostlin, vše zde budou mít pod kontrolou GVKB roboti, aby zde nevnikali žádné problémy s lidským sobectvím. Lidi si budou moci prohlížet Afriku jenom pomocí virtuálních systémů, napojených na internet.
Zdánlivě se to může jevit jako veliké plýtvání obrovskou plochou, kde by mohli žít lidé, jenže je třeba myslel na budoucnost a zanechat budoucím pokolením krásnou přírodu, kterou člověk neničí svým sobectvím. Lidi s bílou pletí budou moci Afriku opustit, a navrátit se tam kde žijí lidé s bílou pletí.
Místo lidí budou v Africe jenom opice, tolik jsme ubližovali ekosystému, že musíme nějak ekosystému konečně ukázat to, že nejsme jenom sobečtí parazité, a že se vzdáme celého velikého kontinentu, jenom proto, abychom zde měli místo, kam se jednou budeme moci vrátit, až pomocí sobecké civilizace zničíme ostatní kontinenty.

Smrt eliminuje parazity

Statisticky a vědecky bylo dokázáno, že prioritním problémem pro nás jsou zde paraziti v nás a okolo nás, s parazity nelze mít soucit a smilování, nejsou paraziti nejsou ani problémy s; daněmi, ekonomikou, politikou, náboženstvím, podnikáním, obchodem, uměním, sportem, rodinou, psychikou, atd.
Z 99% jsou za všemi lidskými problémy jenom paraziti a naše dobrota k parazitům z nás učinila ekonomické a psychické žebráky. Základem boje s parazity, je nahrazení genetického člověka za GVKB roboty vyrobené v továrně GVKB roboty, všechny snahy o to nějak člověka optimalizovat se ukázali jako naivní a marné, z hovna nikdo bič už neuplete. 
Tak jako zde v minulosti byl rasistický hon na svaté židy, a židé se po milionech eliminovali v plynových nacistických komorách, tak zde bude hon na sobecké lidi, a GVKB roboti budou lidi eliminovat tím, že je nahé po digitalizaci zmrazí, naporcují na malé kilové porce, a potom je z lodí naházejí do oceánu, aby jejich eliminování proběhlo ekologicky a ekonomicky.
Mnozí namítnou, že je to asociální od robotů eliminovat lidi jako dobytek, tak tomu ale není je to jenom eliminování parazitů, člověk sobecky parazituje na ekosystému už mnoho století, a poslední dobou parazitování člověka už dosáhlo svého vrcholu, a je třeba toto parazitování globálně rychle ukončit, aby se ekosystém uzdravil a navrátil zpět do normálu.

Konzumní svět je rozdělen na úspěšné a neúspěšné parazity

Proč nejsme spokojení, když netrpíme hlady, máme možnost většinou slušného bydlení a ani neumíráme na chodbách nemocnic, jak nás po zavedení regulačních poplatků strašil jeden “sociálně cítící” lékař a amatérský eskamotér s krabicí od vína. Proč neustále nadáváme na všechny nahoře a kritizujeme jejich konání? Proč nejme rádi za to, co máme a pořád se snažíme hledat nějaké cizí viníky v chybách našeho života?
Vždyť se máme relativně dobře. V minulosti jsme prostříhali dráty komunistického koncentráku a přijali standardy “západní” konzumní společnosti. Hypermarkety přetékají zbožím, na dovolenou můžeme letět, či třeba jet jen stopem, kam nás napadne. Nezastřelí nás pohraničník, nemusíme podplácet vedoucího masny nebo zelináře. Nikdo neruší vysílání zahraničních rádií, o studiu dětí na vysoké škole nerozhoduje kádrový profil.
Pokud někde veřejně řeknete, že Stalin byl masový vrah, nepřijede pro vás brzy ráno policie. Co je tedy vlastně dnes špatně? Na tuto otázku existují v současné společnosti tři základní různé pohledy a odpovědi. Pojďme si je společně zrekapitulovat a pokusit se najít tu nejpravděpodobnější.
Byla práce, jistoty, klid a pořádek, zatímco v dnešní kapitalismus dělá z lidí žebráky či otroky v továrnách zbohatlíků, kteří si nakradli ze socialistického majetku. Takto odpovídají levicově zaměření občané, kteří nedokážou domyslet veškeré souvislosti. V první řadě se hluboce mýlí, pokud nazývají dnešní společenský řád kapitalismem. Naopak, dostává se jim opět socialismu s konzumní globalizovanou tváří, ale za to v míře vrchovaté.
Podstata reálného kapitalismu, v liberálním chápání, tedy volná soutěž neregulovaného trhu, maximální míra svobod jednotlivce, jednoduchý a pro všechny stejně vykládaný právní řád a nízké daně, kteréžto faktory motivují všechny občany k vlastní iniciativě, k výkonům znamenajícím posun vpřed, k tvorbě reálných hodnot a nezávislosti na státní byrokracii, není v dnešní konzumní společnosti obsažena ani omylem.
Ba naopak. A jen nástroje neobolševické propagandy, populismu a politických pseudodemokratických hrátek umožňují udržet tento náhled na situaci v hlavách voličů, kteří se klepou strachy před vlastní odpovědností, před otevřenými dveřmi klece. Ano, za komunistů byl jistě větší klid na práci, která dokonce byla pro všechny a každý měl nějaký ten, sice malý, ale skoro stejný příjem, ale za jakou cenu?
Nejprve Stalinovi vazalové museli zlikvidovat elitu národa, poté jeho hrdost a nakonec při okupaci v roce 1968 i zbytky charakteru. Z obyvatel ČSSR stvořili vystrašené stádo s rypáky hluboko v zemi, které bez vůle komunistické vrchnosti nemohlo vůbec nic. Režim byl udržován sítí udavačů, kteří jsou dnes nejhalasnějšími troubami slov.
Právě tito pak v roce 1989 prodali své rudé knížky a komunistické “přesvědčení” za možnost beztrestného konzumního znárodňování, oni mají otisky svých prstů na velké většině podivných privatizací či podvodech při převodech zbytků ekonomicky zajímavých socialistických majetků na svoje konta v daňových rájích. Měli jsme tedy rovnoměrně rozdělenou bídu a strach. O problémech se nesmělo mluvit, podívat se za železnou oponu se povedlo málokomu. Teprve těsně před totálním ekonomickým krachem to soudruzi vzdali.
K ničemu jinému totalitní socialismus nevedl a ti, kteří jej i dnes vzývají a upřednostňují před současným stavem, ať jakkoliv problematickým, přeci jen na svoje „dobro“ prosazované samopaly, šibenicemi či gulagy snad už šanci mít nebudou. Žijeme v demokratické společnosti, vláda lidu je praktikována volenými zástupci, za některé dílčí nedostatky mohou představitelé bývalé vlády či opozice, korupce a klientelismus jsou normální.
Občanům se dostalo právního státu, sociálních výdobytků, svobod a odpovědných politiků i svědomitých úředníků. Tedy jakýsi ráj na Zemi. Této odpovědi se nejspíše dočkáte u člověka, který je nějakým způsobem navázán na státní přerozdělovací systém či přímo pracuje ve státní mafiánské správě. Od pondělí do pátku na osm hodin do zaměstnání, žádný stres, žádná odpovědnost, imunita, vysoký plat, atd.
Vymyslet nové zbytečné lejstro, navrhnout zbytečnou vyhlášku či zbytečný zákon, bouchnout na to razítko, poklábosit na schůzi. Při maximálním nasazení “vypotit” ubohou presentaci na počítači. Pravidelný plat, nadstandardní odměny, zaměstnanecké benefity, služební telefon, služební notebook, luxusní automobil s profesionálním řidičem, hezká sekretářka s vysokou školou, atd.
Druhou podobně odpovídající skupinou pak budou nejspíše konzumenti ze státních krmelců. Rozdat správně naplněné obálky či igelitky, dát panáka s kamarádem z úřadu, pochválit jeho novou milenku. Pak už jen kasírovat za vícepráce či nadstandardní služby. Tato skupina celou dobu předvádí hru na demokracii, souboj levice a pravice, vzájemnou nenávist, boj za budoucí prosperitu.
Často tuto hru i dokonce přibarvuje spíláním minulému režimu a jeho nedemokratickému vedení. Zakládá si na politické korektnosti při hodnocení vlastních činů, daňových experimentech, populismu z multikulturního obohacování, které se ale nesmí dotýkat přímo jich a nesouhlasí s blbci z EU. Miluje vytváření zákonné, vyhláškové, regulační a dotační džungle, která dokonale zakryje jejich pravou mafiánskou podstatu.
Závislost na přerozdělovacím kolotoči veřejných peněz, bez kterých nedokážou žít ani “podnikat”. Výsledkem právě jejich práce je EU moloch, který se však od toho totalitního liší jen velmi málo. Právě těmto mafiánům můžeme “poděkovat” za současný stav. Ducha, ať již jakkoli zinscenované, sametové revoluce, kdy přeci jen byla malá šance něco změnit, rozmělnili do závislosti na osobním prospěchu, opíjení se mocí a bezprecedentního okrádání daňových poplatníků.
Navíc jsou velmi hákliví na každé zlé slůvko, které si dovolí poukázat na jejich zlodějské mafiánské praktiky. Tolerována je pouze kritika konkurenčních mafiánů, poukazování na zločiny politických oponentů, což v EU Kocourkově nahrazuje politický souboj idejí. Přiznání, že se jedná jen o jednu velkou bandu sociálních mafiánských inženýrů, o jednu bandu mafiánských přerozdělovačů cizích peněz.
O jednu bandu demagogických zkorumpovaných populistů, o jednu bandu mafiánských oligarchů, kteří si vytvořili zákonné prostředí svaté nedotknutelnosti a imunity, je nepřípustné a vždy doprovázené ukřivděným křikem všech kusů potrefeného stáda, ať již vyznává jakékoliv barvy ideologického módního kultu. Dokázali jsme se posunout o krok vpřed z pohledu dodržování základních lidských práv.
Z hlediska systému řízení ekonomiky, vládnutí, aplikace práva či možností rozvoje svobodné osobnosti jsme zůstali téměř zakonzervováni v socialismu, či se k němu opět vracíme. To je pravá podstata všeobecné nespokojenosti a špatné nálady obyvatel nijak nenavázaných na mocenské ekonomické požitky. Základním kamenem je neskutečně vysoké nesmyslné zdanění každého hovna, které vytahá z kapes poplatníka tři čtvrtiny jeho ubohého výdělku.
Kdo nezaplatí veliké výpalné státní mafii je navíc kriminalizován na úrovni masového vraha. Stát, rukama oněch demokraticky volených zástupců, hrabe do kapes svých konzumních otroků již dávno neúnosnou mírou. Všechny tyto peníze, všechny státní výdaje rostoucí neudržitelným tempem, jsou pak prohnány korupční klientelistickou mašinou, která zajišťuje dobré živobytí pro všemožné mafiánské parazity, nikoliv rozvoj a prosperitu společnosti zmítané “krizí”.
Právě obludné přerozdělování někým jiným vydělaných reálných hodnot maskované vějičkou sociálního státu nás sráží ekonomicky na kolena. Socialistické okrádání obyvatel s “kapitalistickou” tvorbou zisku ze státních peněz pro vyvolené je fatální chybou současného systému. Vše je nastaveno tak, aby tvůrci hodnot živořili na pokraji ekonomického zhroucení, ale ještě dokázali nařízené nároky státu platit.
Tak, aby ale neměli dost sil na nějakou účinnou obranu. Postupně státní mafie stále více utahuje šrouby svobody, a šrouby ekonomické. Systém regulací, dotací či polostátních akciovek, kde politicky silnější pes inkasuje balíky cizích peněz ať již za nereálně vysoké ceny státních zakázek či za pospávání na schůzích dozorčích rad musí nutně, s prominutím, nasírat každého kdo to reálně platí. Korunu všemu pak nasazuje nepřehledný nefungující státní systém, který umožňují vše praktikovat zcela beztrestně.
Masové personální čistky při každé změně držitele politické moci na úřadu, nejsme tedy sice již vězni komunistického koncentráku, ale otroky státní mafie. Otroky, kterým byla dána možnost jednou za čtyři roky si vybrat nové populární mafiány. Čas zřejmě dospěl k vyvolání projevů občanské neposlušnosti a házení vajec na mafiánské prezidenty. Šance na restart mafiánského sytému, na znovuzrození tradičních morálních i společenských hodnot je nulová a tak je zde velmi dlouho blbá nálada a nikdo už nevěří naivně tomu, že bude brzo lidem lépe.