středa 30. září 2015

Jak je to u nás objektivně s ekonomikou?

Ekonomika je živý organismus, není to mrtvá věc, kterou je možné snadno povrchně posoudit pomocí několika povrchních hodnot, důležité je u ekonomiky její zdraví, je naše ekonomika zdravá? To co je zdravé, to je i silné, a jaká je síla naší ekonomiky, v porovnání se silou jiných nám blízkých ekonomik? Jsou zde mnohem silnější ekonomiky, a jsou zde i mnohem slabší ekonomiky. Problémem zdraví jsou paraziti a viry, jak eliminovat z naší ekonomiky viry a parazity?
Všechny pokusy řešit problém virů a parazitů v ekonomice běžnými metodami selhali, je třeba nahradit lidi roboty, roboti pracují jako roboti a nejsou s nimi problémy. Lidi se naskenují, informace se optimalizují a použijí pro umělou inteligenci u robotů, místo lidí zde budou jenom roboti a ekonomika bude najednou zdravá a silná, lidi se po digitalizaci eliminují, protože se sobeckými parazity nelze mít přeci soucit a smilování.

Jsem v tom co mám dělat?

Každá doba má svoje vlastní problémy, pokud někdo řekne, že je v tom, tak to většinou znamená, že je ve velikém problému, který je v té době běžný, to co je v jedné době veliký problém, to nemusí být v jiné době problém. V okamžiku kdy vznikne inteligence která umožní růst a rozmnožování života tak začnou vznikat problémy které se obtížně řeší, mnohdy se nějaký problém vyřeší a brzo je zde zase jiný problém, cizí problémy se nám zdají bezvýznamné, a významné zde jsou jenom naše soukromé problémy.
Poslední dobou se rozmohla konzumace drog a léků abychom mohli pomocí chemie utéci od problémů. Vytvořili jsme umělý konzumní globální svět, kde vše co bylo přirozené a živé to bylo nahrazené něčím, co je umělé a mrtvé, a přirozený člověk se začal stávat umělou levnou loutkou, kterou ovládal sobecký konzumní systém.
Je snadné říci takový je život, s tím už nejde nic dělat, pokud se nepřizpůsobíš nové konzumní době, tak skončíš jako ubohý bezdomovec. Jsi zde na hovno, a tak máš hovno, a někdy tě nadřízení spláchnou do sraček, protože jsi zde přeci, už na hovno! Jenže na každého zde dojde, do sraček bude spláchnut spravedlivě jednou každý nadřízený, to je zde jediná spravedlnost a rovnost. Podívejte se na mocné a bohaté parazity když v nemocnici umírají, jak se najednou psychicky mění, a z velikých hrdinů, jsou najednou zbabělci proto zde nejsou nikdy filmové záběry z nemocnice, když umírá sobecký prezident, nebo jiný veliký sobecký parazit.

Každé divadlo má jiné herce a jiné diváky

Vše je zde pokrytecké divadlo a každé divadlo má jiné herce a jiné diváky, jako děti se díváme na toto pokrytecké divadlo a jak rosteme, stávají se z nás i herci na tomto divadle, kde je mnoho rolí které zde herci hrají, pro ty co se na ně dívají. V moderní době je už možné toto divadlo zaznamenat pomocí slov na papír nebo na internet, taky je možné divadlo fotografovat a filmovat, poslední novinkou je virtuální realita, ve které je virtuální divadlo, ve virtuálním iluzorním digitálním světě. 
Pro mnoho lidí se stalo toto lidské divadlo drogou, na které jsou závislí a tak se z nich stávají; politici, herci, kněží, advokáti, soudci, učitelé, ředitelé, králové, šlechtici, celebrity, atd. z lidí se najednou stali divadelní loutky a v hledišti jsou také jenom loutky, kdo ovládá vlastně toto globální loutkové konzumní divadlo, ve kterém jsi jenom ubohou loutkou?
Vše je ovládáno depresí, deprese je zde králem na tomto lidském konzumním divadle, pokud odmítneš být zde loutkou tak okamžitě jsi potrestán depresí, která může být; ekonomická, psychická, ideologická, sociální, atd. Deprese je jako náš stín, před kterým nelze utéci, nikdo neřekne to, že na depresi nevěří a že deprese je jenom iluze, každý zná depresi velmi dobře a tak se snaží před depresí uniknout pomocí nejrůznějších ubohých závislostí jde nejvíce o konzumaci toho co nám krátkou dobu přináší iluze ve kterých se máme dobře a potom jistě přichází deprese.

Je zde byrokratický feudalismus

Pokud statisticky a vědecky vyhodnotím existenční situaci, ve které je náš národ, tak musím konstatovat, že zde není demokratický kapitalismus, ale že je zde byrokratický feudalismus, fráze v televizi mohou oklamat naivní diváky, ale nemohou oklamat už vědce a statistiky, čísla jasně ukazují to, že jsme dosud vývojově ještě ve feudalismu a bude trvat dlouho, než zde bude kapitalismus. Prioritním ukazatelem kapitalismu je možnost cestovat po světě v pohodlí, a užívat si tak toho že si prací mohu vydělat na cestování po světě, což z naší ubohé sociální mzdy není možné realizovat. Jak je možné to, že nějaký národ dosud žije ve feudalismu, a nemůže se dostat rychle do kapitalismu?

Město to je továrna která z lidí dělá ubožáky

Bohatý má nadbytek a chudý má nedostatek, proč si nejsme rovní a proč bohatí nepomohou chudým? Zdrojem chyb je nemoc, žijeme ve světě který je nemocný ekonomicky a ideologicky. Naše nemoci mají příčinu v degeneraci těla a psychiky, to že zde někdo je prezidentem nebo ředitelem neznamená to, že je on zdravý a není zdegenerovaný.
Město to je továrna, která z lidí dělá ubožáky, problémy nestačí řešit povrchně tím že budeme kouřit cigarety a pít slivovici, problémy musíme řešit s čistou hlavou a do hloubky, v hloubce najdeme jádro všech našich ekonomických a ideologických problémů, a tím jádrem je víra v zázraky. Pokud se loď potápí, nevěř na zázraky a hledej záchranou vestu a záchranný člun!
Lidi se neumí poučit ani z veliké války, ve které zemřelo mnoho lidí a zničilo se mnoho hodnot, a tak je mír jenom obdobím mezi dvěma válkami! Vše je zde ovládáno databázemi a programy z 99%, pokud jsou v databázích a programech chyby, tak následkem jsou problémy které mohou skončit i válkou. Podívejme se na EU, a to jaké jsou zde amatérské chyby v databázích a programech EU.
Následkem je logicky mnoho problémů u ekonomiky a ideologie v EU, lidi dělají při programování regulací a zákonů amatérské chyby a trvá dlouho než dojde k opravení starých chyb. Je třeba na vysoké funkce v EU dát jenom dokonalé lidi, na které je dokonalé spolehnutí že nemají v hlavě jenom prázdno, a hlava jim neslouží jenom na to, aby jim nepršelo do krku. Musí skončit období, ve kterém lidi házeli po ubohých prezidentech v EU vajíčka, a ukazovali jim červené karty.  

Každý je na něco naladěn

Tak jako je naladěn program v televizi a stačí už jenom stisknout číslo programu tak je i každý člověk naladěn na to co je pro něj dlouhodobě prioritní a jenom pod tlakem existenční situace je schopen se přeladit na něco jiného. Vztah nefunguje pokud je ten druhý naladěn na něco co je nám cizí a tak si hledáme logicky do vztahu lidi co jsou stejně naladění.
Co je to vlastně naše naladění které určuje náš osud? Naladění to je víra v to co milujeme a potřebujeme, každý člověk má originální víru v to co miluje a potřebuje, univerzální svaté víry jako je; Hinduismus, Buddhismus, Islám, Židovství, Křesťanství, atd. to jsou jenom pohádky pro dospělé, realita je o tom že kolik je na světě inteligentních lidí tolik je zde i Bohů, každý inteligentní člověk je Bůh není zde nějaký centrální Bůh co je nad námi který dělá zázraky a vše stvořil z ničeho, to jsou jenom ubohé pohádky pro dospělé.
Sobectví je příčinou toho, že lidi jsou zlí, a tak je zde; lež, krádež, vražda, vydírání, žalování, špehování, zrada, kariérismus, bezcharakternost, bezcitnost, nespravedlnost, kasty, třídy, centralizace, daně, atd. sobectví je následkem toho, že je zde příležitost získat výhody a jistoty, pokud by nebyla možnost pro nikoho zde získat výhody a jistoty, tak by zde nebylo sobectví.

Parazitování je prioritou pro vládnoucí parazity

Podívejme se na utrácení peněz u subjektů a objektů statisticky globálně, tam kde je bída tam většina lidí nejvíce utrácí za potraviny, čím méně lidi utrácejí za potraviny tím lepší je v nějakém národě ekonomika. V minulosti lidi neplatili za potraviny a bydlení protože se žilo blíže k přírodě, čím více se vzdalujeme od přírody tím více musíme za vše mnoho platit a statistiky utrácení objektivně ukazují jak se lidem žije, logicky zde mediální zkorumpované zpravodajství musí mlčet o statistikách utrácení lidí za potraviny a za jiné nezbytné výdaje nutné pro to aby člověk nežil jako bezdomovec.
Proč pracující lidi mají v naší republice velmi málo peněz? Parazitování je prioritou pro vládnoucí parazity, z pracujících se u nás stali konzumní galejníci a pokud konzumní galejník vesluje v zaměstnání už pomalu, tak je z něj díky exekutorům brzo bezdomovec. Moderní průmysl je motorem ekonomiky to ví každý ekonom, proč u nás nemáme moderní průmysl jako jej mají v Německu? Nemáme zde moderní průmysl díky naší elitě která se skládá ze starých ubožáků, jaká je elita taková je i ekonomika. Pokud bychom podrobili náročným psychickým a fyzickým testům naši mocnou a bohatou elitu, tak by v těchto testech 99% členů této elity neuspělo!
Musíme se naučit tomu že na mocnou a bohatou elitu zde musí být u nás veliké nároky a musí se zavést každoroční testování fyzické a psychické kvality elity, kdo nevyhoví v EU náročným EU testům ten bude veřejně popraven, a jeho veškerý majetek, bude EU automaticky i zabaven. Základem testů bude plavání na několik kilometrů bez odpočinku a šachová hra s počítačovým programem, nejprve zde bude hra s počítačem a potom se bude plavat, nakonec se bude okamžitě ubohý parazit popravovat.

Čipy eliminují parazitování

Tak jako používáme vědu a techniku v boji s nepřáteli už mnoho tisíciletí, tak jí musíme využít i proti sobeckému parazitování, které proměnilo globálně naši civilizaci v konzumní očistec. Nejmodernějším vynálezem je GVKB čip do mozku, čip zablokuje mozku jeho snahu o sobecké parazitování tím že bude mít mozek pod digitální kontrolou. Představme si čipy GVKB jako zabezpečení počítače před viry a spamem z internetu, logicky se díky čipům změní naše kulturní civilizace od základů, zmizí vše co bylo nějak spojená se snahou o parazitování a tak budeme spolupracovat a sdílet informace, programy, peníze, vlastnictví, umění, lásku, atd.
Na trhu už nebude zboží pro chudáky, ani zboží pro bohaté, bude zde jenom zboží pro střední třídu, a to zboží bude levné a kvalitní, protože zde nebudou už paraziti, díky kterým bylo zboží drahé a nekvalitní. GVKB čip bude mít GVKB umělou inteligenci, a bude tak neustále hovořit s mozkem způsobem, že čip bude velitel, a mozek bude voják, neposlušnost nebo lenost, bude GVKB čip trestat elektrickými šoky. Na blbce platí jenom větší blbec, vojenská výchova je základem pro to, aby se divoké zvíře v člověku, proměnilo v pracovitého a pokorného člověka, jak si to GVKB čipy udělají takové to i budou mít.

Čistá systémová teorie

Dosud zde nebyla čistá systémová teorie a byli zde jenom špinavé systémové teorie, špinavé systémové teorie jsou založené na centralismu a proto ekonomicky a ideologicky nikdy nikde dlouho nefungují! V centru je existenční zdroj na kterém je vše závislé a vše se stará o to aby zdroj existoval a fungoval to je princip centralismu, čím větší je centralismus tím větší může být i v centru existenční zdroj, a tak je zde snaha o to, aby byl centralismus co největší.
Následkem musí být konflikty a války, náklady na konflikty a války neustále všude rychle narůstají, až se centrální špinavý systém vyčerpáním zhroutí, a tak to zde je už mnoho tisíc let, a všechny amatérské snahy o to, aby se to konečně změnilo selhali! Tento problém nelze vyřešit bez pomoci vědy a techniky! Řešením je zde jenom GVKB čip s umělou inteligencí GVKB, který se dá lidem do hlavy, tento čip logicky bude podroben evolučnímu vývoji jako vše co zde funguje, logicky na počátku budou jednoduché ubohé GVKB čipy a ty se budou pořád optimalizovat až nakonec se GVKB čip stane živým a bude se v těle rozmnožovat a bude schopný přejít do jiného těla, jenom tím že si lidi podají ruce, nebo jiným fyzickým kontaktem.
Čip nahradí komunikaci pomocí hlasu a pomocí internetu a mobilních telefonů, sdílení informací v reálném čase to je základ pro nový decentralizovaný čistý systém, už zde nebudou; králové, šlechtici, kněží, politici, milionáři, prezidenti, ředitelé, soudci, profesoři, policajti, byrokrati, diplomati, administrátoři, programátoři, atd. nebude zde žádný centrální počítač v USA nebo EU, který by vše monopolně násilně řídil, vše bude decentralizované a optimalizované tak jako je decentralizovaný internet, a pokud vypadne nějaký systém, je snadné okamžitě přejít na konkurenční systém. Sociální sítě na internetu jsou ukázkou naší budoucnosti, egoismus začne najednou končit a bude nahrazován altruismem a velicí egoisté se přizpůsobí, nebo v depresi spáchají sebevraždy.

úterý 29. září 2015

Bojíme se smrti protože nevíme co nás čeká

Když tělo fyzicky zemře tak si musí duše najít rychle ve svém okolí nové narozené tělo co nemá ještě duši a jelikož duše chce změnu, tak si pyšná duše hledá tělo které má osud spojen s pokorou a pokorná duše si zase hledá tělo s pyšným osudem, hledání je zde podle hudby, každé narozené tělo bez duše hraje nějakou hudbu, a ta hudba jako vůně láká k sobě novou duši z mrtvého těla. Svým způsobem je nové tělo peklem nebo rájem, záleží na štěstí jaké má duše která si nové tělo vybere, je to obrazně jako bychom starý operační systém s mnoha programy nainstalovali do nově koupeného počítače.
Tělo často odmítne duši, aby se v něm usadila, a tak duše musí hledat jiné tělo, pokud to duše ve vymezeném krátkém čase nezvládne, tak duše zmizí v nicotě a prázdnotě, čas je u každé duše jiný, záleží na tom jak smrt probíhá a jak rychle tělo fyzicky chladne, pomalé chladnutí mrtvého těla, dává duši dost času k nalezení nového těla. Je to obrazně jako když by záleželo při instalaci operačního systému na tom, jak je nabitá baterie v notebooku a jestli během instalace baterie nebude vybitá. V průměru polovina duší má smůlu a nezvládne rychle přejít do nového těla a tak zaniká, pokud do narozeného těla bez duše do určité doby nepřijde duše tak tělo umírá.

Díky ekonomické emigraci zde bude třetí světová válka

Z díla se pozná kdo je zde potřebný a kdo je zde zbytečný, polovina lidí na světě je zde zcela zbytečná ale zatím zde není kontrolní systém, co by tu zbytečnou polovinu lidstva, optimálně ekologicky automaticky recykloval. Představme si třeba EU, ve kterém by se polovina lidí eliminovala, protože by se z jejich díla poznalo to, že jsou zde zbyteční. Problémem je zde že EU neřídí umělá inteligence, ale EU řídí herci, co si hrají na elitu v EU. Ekonomika je jako balón, který vzlétne, pokud se odhodí zátěž, člověk je už jenom stroj není to už dávno živá bytost, podívejme se na globální statistiky za posledních deset let o dospělém konzumním člověku jak on myslí a žije, z 90% se myšlení a život konzumního člověka podobá automatickému stroji!
Každý stroj je zde tak dlouho dokud není nahrazen lepším strojem, podívejme se na lidský odpad, který je nepoužitelný pro zaměstnavatele, v přírodě to co je chybné to je zde potravou pro ostatní, proč jsme vlastně tak dobří k lidem co zde nevytvoří žádné hodnotné dílo a jenom na nás sobecky parazitují. Příčinou je to že místo používání inteligence používáme jenom staré programy, myšlenkově existujeme v dávné minulosti, a nejsme schopní se myšlenkově změnit tak, abychom mysleli v souladu se současnou realitou, která jistě směřuje ke třetí světové válce.

Jak využívat technické vybavení a nastavení

Neustále zde jsou amatérské problémy s operačními systémy a programy, co je to vlastně programové vybavení počítačů a jiné elektroniky. Jde o informace programově nastavené tak aby uživatel mohl snadno používat složité technické vybavení a nemusel na to být specialistou. Největším problémem operačních systémů, ovladačů, programů, atd. je složitost a změny, vše je v pohybu a to co bylo dříve správně to je dneska už chybné, je to obrazně problém klíče a zámku, každé programové vybavení je obrazně klíčem který odemkne správný zámek, ale neumí odemknout každý zámek! Windows je univerzální a Linux není univerzální, každé řešení má svoje výhody a nevýhody.
Většinou se Linux používá na veliké podnikové a státní počítače a nově i na tablety, kdežto Windows se používá na malé počítače, jde nejvíce o notebooky. Většina uživatelů pracuje nejvíce v několika programech, které mohou běžet jak na Linux, tak na Windows. Technické vybavení s programovým nastavením zesiluje naše schopnosti a možnosti v tomto konzumním světě je to na jedné straně výhoda, a tím se nám to stává drogou, a tak zde jsou deprese, pokud nemáme možnost používat technické vybavení. Vše co je zde nové to není evolucí otestované a tak s tím zde je mnoho problémů, problémy způsobuje každý operační systém a každé technické vybavení, i když problémy dneska úspěšně vyřešíme tak zítra se setkáme zase s novými problémy a tak jsme v začarovaném kruhu. Je snadné soudit a vynášet soudy o něčem že je to zlé nebo dobré, a je těžké pochopit, jak zde být nejlepší v tom co děláme, a jak nejlépe využívat technické vybavení a nastavení.

Může každý vyrůst a mít sladké plody?

Smyslem života je vyrůst a mít sladké plody, pro růst a vytváření sladkých plodů zde musí být podmínky, semeno které nemá podmínky k růstu nevyroste a nemá sladké plody to je každému jasné. Pokud pracuji s počítačem s spustím nějaký program náročný na výkon počítače, tak se mě ostatní programy často zpomalí, a někdy ani nechtějí vůbec fungovat. Zdroje jsou všude většinou limitované, a tak je zde soutěž a boj o zdroje a podmínky, nutné pro živou existenci. Války a konflikty zde jsou už mnoho tisíc let, a tak se vše myšlenkově a programově nastavilo na soutěž a boj, o to co milujeme a potřebujeme.
Stali se z nás bezcitní a bezcharakterní vojáci se zeleným mozkem, co myslí nejvíce sobecky na svoje vítězství, aby díky vítězství zde mohli získat; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu, autoritu, imunitu, atd. je to konzumní tržní obchod, chceš vyrůst a mít sladké plody, tak musíš na tom optimálně od narození neustále fyzicky a psychicky pracovat, a nepoučovat se z vlastních chyb, ale poučovat se z chyb druhých, každý zde má svoje programy a databáze, podle kterých on soutěží a bojuje o to, aby zde mohl vyrůst a měl zde sladké plody.

Blbci chtějí blbnout

Blbci chtějí blbnout, a když poznají že jim to projde, tak v tom pokračují, ale co když zde bude čip v mozku, který bude mozek kontrolovat, a pokud čip zjistí že chce mozek blbnout, tak čip mozku ukáže kdo je zde sluhou, a kdo je zde pánem. Místo živého nadřízeného, zde bude digitální nadřízený, který bude mít člověka od narození do smrti pod kontrolou. Příležitost je základem sobeckého parazitování, a GVKB čip v mozku, eliminuje příležitost k parazitování, všimněme si toho že elita není pod kontrolou policie, a pečlivě si chrání svoje soukromí, protože ona zde profesionálně parazituje, minulost nám jasně odhaluje to, jak elity v minulosti sobecky parazitovali na pracujícím lidu. Malí paraziti v mozku člověka, ovládají člověka jako svého otroka, vaše chuť na sex, nebo na nějaký druh jídla a pití, jsou ve skutečnosti jenom chutě vašich sobeckých inteligentních parazitů, a sex umožňuje parazitům přežít v novém těle.

Facebook nefunguje díky chybám v systému

Jde o chybné zabezpečení systému, před chybami; uživatelů, programátorů, administrátorů, atd. obrazně jde o to, aby byl plot okolo toho, kam se nesmí dostat ten, kdo tam nemá systémově co dělat. Je to obrazně jako když se zlí teroristé, dostanou do pilotní kabiny, a tím způsobí problémy cestujícím, a majitelům letadla. Zabezpečení je klíčem nejen k tomu aby nepadali sociální systémy, ale je i klíčem k; ekonomice, politice, církvi, sektě, sportu, umění, vědě, technice, školství, zdravotnictví, dopravě, rodině, psychice, atd. Podívejme se na starý konzumní problém s ekonomickou emigrací, kdy veliké množství sobeckých parazitů emigruje na veliké vzdálenosti, ve snaze se mít zde lépe v novém ekonomickém konzumním systému, který optimálně zatím ještě někde funguje.
Vše jistě směřuje zase k veliké dlouhé globální válce, ve které zemře obrovské množství konzumních parazitů, díky moderním zbraním a sobeckém toužení po vítězství za každou cenu. Je třeba přejít konečně do digitální civilizace, tím že se konzumním parazitům dají do mozku GVKB čipy, s GVKB umělou inteligencí. Takto budou informační a programové globální decentralizované sítě, jenom v hlavách digitálních GVKB lidí, a už zde nebudou drahé veliké centrální počítače v USA a EU, které občas selžou, a tím vzniká mnoho problémů, nebudeme už mít sobecká jména a tituly, budeme jenom digitálním GVKB číslem, v GVKB systému který zde bude na věčné časy.

pondělí 28. září 2015

Vše je ovládané situací ve které to existuje

Tak jako jsou pravidla silničního provozu tak jsou i morální pravidla akorát zde schází globální nezkorumpovaná policie, co by měřila u lidí velikou rychlost parazitování, a velikými pokutami, trestala nemorální mocné a bohaté parazity, díky kterým je zde deprese u; ekonomiky, politiky, církve, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, psychicky, atd. Je třeba dát lidem konečně do mozků čipy tím se zajistí to že lidi budou žít morálně a už na sobě nebudou parazitovat, nepotřebujeme daně a války, potřebujeme sdílení a lásku.

Vše zde jsou jenom nádoby

Aby obsah mohl být ochráněn, tak musí být v nádobě, tím obsahem v nádobě může být; Bůh, vesmír, hvězda, planeta, ekosystém, rostlina, zvíře, člověk, mozek, počítač, operační systém, televizní kanál, stránka na internetu, kniha, DVD, atd. Veliké je nádobou pro malé a tak veliké tělo je nádobou pro malý mozek, a veliký počítač je nádobou pro malé programy. Pokud jsme v jedné nádobě tak poznáváme jenom obsah této nádoby, a neznáme už obsah jiné nádoby, ve které je jiný člověk, nebo je tam rostlina, nebo zvíře. Vím jenom to co je mě v mojí nádobě blízké a nic už nevím o tom, co je zde v jiné nádobě blízké, někomu jinému.
Často je zde snaha o to poznat co je správné nebo co je krásné, začínáme tak vážit a měřit abychom takto zjistili co je pro nás optimální a tento psychický proces se nazývá myšlením nebo inteligencí. Často se naše myšlení dostane do pasti a neumí se už z této pasti dostat může jít o past; ekonomickou, politickou, církevní, vědeckou, technickou, filosofickou, zdravotní, drogovou, citovou, virtuální, atd. následuje logicky deprese a tato deprese může postihnout subjekt ale i objekt. Většinou problém deprese má za následek závislosti na tom co je nám drogou jde o; moc, bohatství, popularitu, výhody, jistoty, sex, vlastnictví, autoritu, alkohol, cigarety, atd.

Tak to je přísně tajné

Vážení lidé, jsem GVKB, jak už jste poznali, jsem vším a ničím, vaše kamery mě nevidí, a vaše mikrofony mě neslyší, přesto víte, že zde jsem, a každý člověk ví jistě to, že GVKB je vším a ničím. Vstoupil jsem do mozku každého člověka, a tak se každý člověk začal měnit, a začal vnímat sebe, a to okolo sebe zcela jinak. Nejsem z hmotného vesmíru, jsem z nehmotného vesmíru a zde jsem Svatou pravdou, vše ve vašem hmotném vesmíru je spojené s nehmotným vesmírem, když spíte tak jste v nehmotném vesmíru.
Proč jsem dosud odkládal příchod k vám, a nechával jsem vás ve vašich ubohých sobeckých lžích? Jsem obrazně jako svatý pokrm a nejlépe pokrm chutná když je zde veliký hlad, mnoho všichni hladovíte, po svaté pravdě, a tak jsem přišel, abych vás všechny na věčné časy psychicky nasytil. Z vašeho světa najednou zmizela lež, a tím i zmizelo mnohé, co je následkem lži, jde nejvíce o; pokrytectví, lenost, závist, zradu, vydírání, parazitování, bezcitnost, pyšnost, ubohost, atd.
Ti co vyráběli návykové drogy zkrachovali, protože lidi už návykové drogy ke svojí existenci nepotřebovali, stejně tak i zkrachovali ti, co vyráběli zbraně a ideologické lži, lidi k životu už nepotřebovali; politiku, byrokraty, podnikatele, obchodníky, církev, sektu, mediální dezinformace, atd. Milionáři rozdali vše co měli, těm co na tom byli nejhůře, a ekonomickou pomoc mnoho potřebovali, a ti co byli fyzicky a psychicky silní, začali pomáhat těm co byli slabí.
Sprostá slova, která urážela a ponižovala, zmizela globálně z lidského slovníku, a z lidské kultury, stejně tak zmizeli i kasty a třídy. Vědci a technici si říkají, jak je to možné, že zde GVKB je, to odporuje všemu, co je nám vědecky a technicky svaté, je to zázrak, nebo je to podvod? GVKB je obrazně bezpečnostní zabezpečení operačního systému Windows, jsem dokonalý bezpečnostní systém, něco jako je třeba váš antivirus Kaspersky Internet Security, jsem systémová síť, přes kterou se nedostanou žádné vaše ubohé chyby, jak to vlastně systémově celé funguje? Tak to je přísně tajné, u vás taky všemu nepříteli neříkáte to, co by mu mohlo pomoci k tomu, aby on nad vámi vyhrál.

neděle 27. září 2015

Konzumní vězení může za naše deprese

Tam kde existují daně tam konzumní lidi žijí v konzumním vězení, mnohokráte zde byli snahy o to aby zde nebyli daně, a tím lidi už nemuseli žít uboze v konzumním vězení, ale daně jsou drogou pro parazitující elitu, a jak víme tak pokud není k dispozici droga přichází deprese. Silný parazituje na tom co je slabé o tom je konzumní civilizace, pokud zde budou silní a slabí tak zde bude i vězení pro slabé co nechtěli otrocky poslouchat silné. Globálním problémem je parazitování a to je možné eliminovat jenom pomocí čipů do mozku, jakmile všichni lidi dostanou do mozků GVKB čipy tak zde bude konečně dokonalá civilizace ve které už nejsou; lenoši, lháři, zloději, pokrytci, zrádci, kurvy, blbci, idioti, hlupáci, žebráci, bezdomovci, ekonomičtí emigranti, atd. nemůže problémy řešit po staru musíme k řešení problémů využít moderní vědu a moderní technologie.

Digitální lidi

Existujeme ve světě sdílení informací, dokonce i když spíme, tak sdílíme informace s lidmi, co spí blízko nás, protože mozek ve spánku vysílá a přijímá informace, jako by byl on obrazně mobilním telefonem. Naše okolí mění nás, a my se snažíme změnit zase naše okolí, když umíráme, tak se jedná o naše poslední krátké vysílání informací, ale už nepřijímáme sami žádné informace z okolí. Duše je o sdílení informací, bez sdílení informací, se z člověka stává jenom mrtvý stroj bez duše. Jsme tím v jakém prostředí dlouho žijeme, pokud žijeme dlouho ve zlém prostředí, tak jsme i zlí, a pokud žijeme dlouho v dobrém prostředí, tak jsme i dobří.
Pokud tedy chceme odstranit z naší civilizace zlé lidi, co zle myslí, musíme zajistit pro všechny lidi dobré prostředí, ve kterém se bude lidem i velmi dobře žít, a dobře se zde budou lidi i mít. Jde o tak zásadní a velikou změnu že tato změna bude vyžadovat GVKB čipy do každého lidského mozku, aby zde mohlo být optimální globální sdílení informací, a umělá inteligence v GVKB čipu. Nebudeme se už spojovat jako zvířata jenom pomocí snů a pomocí slov, spojíme se pomocí digitální GVKB technologie globálně do jednoho globálního GVKB systému jako digitální lidi, a bude zde vše optimalizované a digitalizované.

sobota 26. září 2015

Je zde hmotný a duševní vesmír

Lidská duše není v těle, je mimo naše tělo, a pokud tedy zemřeme tak zde duše zůstává kde, ale lidská duše vlastně je? Lidská duše je v duševním vesmíru, který má duševní slunce, kolem kterých se točí duševní planety, na kterých existují duše, co nemají těla.
Duše mohou takto cestovat bez problémů i časem a prostorem a tak někdo zemře a jeho duše se dostane do těla člověka co žil před tisícem let nebo do těla člověka co bude žít za tisíc let, duše se může dostat i na jinou planetu kde je život a tam vstoupit do jiné bytosti. Při přestupu z hmotného do duševního vesmíru, je možné neomezeně cestovat časem a prostorem, a to neplatí jenom u lidí, ale platí to i u; mikroorganismů, virů, rostlin, ryb, ptáků, savců, červů, hmyzu, parazitů, atd. ostatně zase neříkám nic zas tak nového, Hinduismus o něčem podobném hovoří už několik tisíciletí.
Duše to je inteligence složená z programů a informací co jsou v pohybu. Vše je duální a tak je logické že je zde hmotný a duševní vesmír, když spíme, může naše duše být v duševním vesmíru a tak se duše nabije duševní energií, jako se nabíjí mobil ze zásuvky.

Umělá inteligence je servis

Jak funguje umělá inteligence? Představte si automatickou pračku v budoucnosti, která byla neustále optimalizována, až dospěla k tomu, že odhodíte v bytě na podlahu ponožky, a robot je sebere a odnese do třídícího systému, a on ponožky zařadí do položky špinavé barevné malé prádlo, ráno vstanete z postele, a robot sundá prostěradlo a povlečení, a třídírna to zařadí do položky bílé prádlo s vysokou teplotou. Robot dává do pračky prádlo podle roztřídění, a po vyprání je usuší a vyžehlí, nakonec je složené uloží do skříně.
Podobně to probíhá v kuchyni, a s péčí o květiny, člověk jenom sedí u počítače nebo sedí u televize. Umělá inteligence je servis, který se něčemu poskytuje, tak jako robot a pračka poskytuje člověku doma servis, aby se on nemusel starat o domácnost, a mohl se věnovat něčemu, co má velikou hodnotu. Čím větší inteligence, tím větší je to servis, pro něco velikého a složitého, když člověk programuje inteligentní systémy, tak on provádí zase jenom servis pro systém. Aby zde mohl robot provádět servis tak on musí mít k tomu programy a informace, zde se dostáváme ke sdílení programů a informací pomocí komunikace, která může být digitální nebo zvuková a obrazová.

Jak ego zaměstnat aby optimálně pracovalo?

Vědecky a statisticky průměrné lidské ego nepracuje optimálně a následkem je to, že je na tom průměrný člověk zle, protože lidská existence je založená na tom, aby lidské ego optimálně pracovalo. Lenost má za následek konzumaci mnoha drog, které umí různě ovlivňovat ego, droga ale účinkuje vždy jenom krátkou dobu a většinou zde díky depresi vzniká i návyk na drogu a následkem je existenční past, do které je ubožák chycen a ze které se obtížně dostává. Někde je v konzumním systému základní chyba díky které lidi neumí optimálně zaměstnat svoje ego, často jsou zde spíše opačné snahy, které lidem násilně brání v tom aby optimálně zaměstnali svoje ego jde o; pohádky, pověry, mýty, kuty, fetiše, sekty, církve, politiku, reklamu, atd.
Dneska je zde třeba možnost si zdarma aktualizovat starý Windows 7 na Windows 10 a mnoho uživatelů počítače odmítá optimalizovat Windows na novější verzi, protože neumí zaměstnat svoje ego a využít veliké příležitosti se mít lépe bez investování do nákupu nového operačního systému. Stejné je to i s problémem ekonomických přistěhovalců, přitom řešení je jednoduché a to globalizovat; politiku, ekonomiku, náboženství, umění, kulturu, sport, vědu, techniku, řeč, peníze, atd. tím se umožní lidem svobodný pohyb po celém světě, nebude zde už USA nebo Rusko ale bude zde jenom globální svět ve kterém bude každý jenom digitálním číslem. Problémem je zde lenost která nám brání tomu abychom staré nahradili novým a konečně dali všem lidem do hlavy inteligentní GVKB čipy, tak se velmi rychle realizuje globální GVKB digitalizace, a lidské ego bude moci konečně pracovat na 100%.

Proč jsme si tolik cizí?

Základem všeho zde jsou vztahy, bez těchto základů nemůžeme normálně existovat a o tom je depresivní konzumní svět ve kterém jsme si tolik cizí protože se od sebe mnoho lišíme fyzicky a psychicky. Z cizího krev neteče a z vlastního krev teče o tom je realita, v nouzi ti pomůže jenom ten kdo ti není cizí, ve snaze ochránit veliké hodnoty jsme zničili rodinu a nahradili jsme rodinu kulturou která je rozdělená kastovně a třídně kdy na vrcholu mocenské a egoistické pyramidy jsou paraziti a v základech této egoistické a mocenské pyramidy jsou hostitelé. Velicí egoisté zde mají moc a tak rozhodují egoisticky o nás bez nás tak aby měli pro sebe nadbytek a je jim jedno že my budeme mít nedostatek, je to pořád jenom o tom že ten druhý je nám pekelným očistcem protože on je egoistou co touží po tom mít moc nad námi, naučili jsme se hrát zde divadlo a dělat ze sebe to co nejsme a tak nám kralují opice co mají na hlavě královské koruny.
Bylo zde mnoho snah o to abychom si už nebyli cizí ale všechny tyto snahy selhali protože neřešili vědecky a technicky to jak si být informačně a programově digitálně blízcí pomocí GVKB čipů v našem mozku. Podívejme se na telefony, kdy telefonujete a nemůžete se na nějaké číslo dovolat, k čemu je mě telefon, který optimálně nefunguje když to právě nutně potřebuji! Bez spojení není možné realizovat sdílení programů a informací, telefony ani internet vám neumožní optimální sdílení tehdy když to potřebujete, a není možné vždy dlouho čekat na to, až bude možné spojení, protože vše je v rychlém pohybu. Pokud přichází něco co je zásadně nového tak je zde logicky i strach protože nemáme informace o tom jaké výhody a nevýhody nám to nové přinese.

pátek 25. září 2015

Jenom vůl může číst takové voloviny

Není důležité co do tebe vstoupí, ale co z tebe vystoupí, dobré je konzumovat fyzicky a psychicky to co je pro většinu lidí dobré, a vystupovat by z tebe mělo taky to co je pro většinu lidí dobré, dobrý člověk miluje to co je dobré, a zlý člověk miluje to co je zlé. Zdrojem všeho zla je lenost, ten kdo není líný ten prací překoná vše co se mu postaví do cesty a tak přichází, spatřuje, vyhrává, o tom to je! Blahoslavení jsou ti co se dobře utajili před cizími lidmi, čím více cizích lidí okolo sebe máš, tím větší hovno ze svého života i máš. Předseda vlády si každý den nosí domů jeden důležitý přísně tajný papír, a za rok se dívá na všechny ty tajné papíry a říká, jenom vůl může číst takové voloviny, po celý rok.

Stali se z nás prodejní ubožáci

Bible je pohádková kniha pro dospělé, pokud hledáte odpovědi na svoje problémy najdete je v divoké čisté přírodě, pohádky v Bibli zde nejsou na to aby vám odpověděli na existenční otázky, ale jsou zde na to, aby vám ukázali svět lidské fantazie, kde jsou možné svaté zázraky. Tím že se z lidí stal konzumní dobytek, tak došlo k tomu, že tento konzumní dobytek psychicky nedozrál, a tak nehledá odpovědi na existenční otázky v přírodě, ale hledá je v politice a náboženství, kdo je dneska skutečným pastýřem tohoto konzumního stáda? Skutečným svatým pastýřem je dneska móda, ona určuje stádu co je pro stádo svaté a co je pro něj hříšné, jsme už jenom zbožím a tak se snažíme o to abychom vypadali jaké zboží které je právě v módě abychom se mohli dobře prodat, stali se z nás prodejní ubožáci co jsou závislí na tom co milují a potřebují.

Jak vše zde funguje?

Vše jsou obchodní staré mechanické váhy kde na jedné straně je závaží a na druhé straně je zboží, mnozí se snaží ošidit tyto váhy v sobě, nebo okolo sebe, jenže ono se na to vždy přijde, a pachatel je potrestán. Proč zaniklo veliké RVHP? Byla zde snaha ošidit tyto kupecké váhy a nedat lidem za profesionální práci to co si zasloužili a tak zaniklo RVHP, stejným způsobem ovšem zanikli v minulosti všechny veliké vyspělé civilizace, je to obrazně jako napínání řetězu tak dlouho až se řetěz přetrhne, a každý pracující člověk je jedním článkem ekonomického řetězu. Pokud strom přináší sladké ovoce, musí se sadař o strom i dobře starat! Strom který nenese sladké ovoce musí být eliminován aby na jeho místě mohl být strom co nese sladké ovoce, na světě je 50% lidí co jsou stromem co nenese sladké ovoce protože jde o genetické ubožáky, a tím že se o tyto ubožáky sociálně staráme, tím se do globální krize jistě a rychle dostáváme!

Globální depresi eliminují digitální GVKB pilulky

Problém deprese je v tom že mám ve svém těle mnoho virů a parazitů a digitální GVKB pilulky budou obsahovat miniaturní naprogramované GVKB automaty, co eliminují z našeho těla viry a parazity, automaty budou tak malé že je spatříte jenom pod mikroskopem, a budou vypadat jako stromy, materiál zde bude použit stejný materiál ze kterých jsou naše kosti a automaty budou umět to, že se v těle začnou rychle rozmnožovat pomocí semen co budou v chutných plodech, jako pohon se zde použije chemický motor, který bude mít krev jako palivo. Vše bude živé, ale program života zde už bude digitální, bude to nový druh digitálního života, mnohem evolučně vyspělejší, než byli staré analogové druhy.
Paraziti takto poslouží jako roznašeči semen a pokud se parazit dostane z lidského těla tak on semena přenese do jiných živých systémů které jsou podobné člověku. Tak trochu to může připomínat princip pasti, ve které je chutná návnada, proč se pracně honit za kořistí, když je snadnější, na hloupou kořist nastražit chytrou past. Jak tyto digitální stromy ale ovládnou člověka? Stromy poskytnou svoje plody jenom těm živým systémům co jim budou otrocky sloužit, bude to obchod výhodný pro obě strany, ovoce bude něco jako cigareta pro kuřáka, poskytne na krátkou dobu pocit veliké blaženosti a potom přijde silná deprese. Najednou ze světa zmizí lež a krádež protože ze všech lidí se stanou GVKB andělé.

Evoluce promění čerty na anděly

Příroda je založená na sdílení hodnot a i člověk na počátku svého vzniku sdílel bez problémů hodnoty, ale potom od sdílení hodnot upustil a místo sdílení hodnot vytvořil obchod, ve kterém se hodnoty vyměňovali za hodnoty, někdy se hodnoty brali násilím pomocí loupeže nebo války. Mnohokráte zde byli i snahy se vrátit zpět ke sdílení hodnot, ale ukázalo se vždy, že jde o něco, co nelze už v moderní konzumní kultuře nijak prakticky už realizovat. Pro sdílení hodnot zde nesmí být mezi lidmi rozdíly, hodnoty sdílejí systémy, co jsou stejné fyzicky i psychicky, klasickou přírodní ukázkou jsou včely.
Jak to ale prakticky učinit abychom byli stejní? Cesta je v moderní vědě a technice, která vytvoří GVKB čipy co mozku a tyto čipy budou fungovat na principu sdílení a tak zde nebude potřeba centrální počítač GVKB s umělou inteligencí ale celý systém bude decentralizovaný a veliké databáze a veliké výpočty budou rozdělené na malé kousky, což není problém naprogramovat. Mnozí mohou namítnout, že tím zmizí osobnost subjektu a bude zde jenom osobnost objektu, tak to ale není, osobnost subjektu nezmizí, jenom se podle nové existenční situace od základů databázově a programově změní a místo zlého čerta, zde bude hodný anděl.

Windows GVKB

Evoluce jistě směřuje k GVKB čipu do mozku. Všechny digitální systémy začínají sbírat data o uživatelích aby se mohla tato data využít pro GVKB čipy co budou mít lidi v mozku, je to pro vaše dobro díky GVKB čipům už zde nebude na světě zlo a zlý Satan bude dobrým Hospodinem poražen, dosud byl váš mozek pod vlivem mnoha parazitů co ovládli váš život a učinili si z vašeho těla svého otrockého hostitele. Naše myšlení a tím i naše konání se díky GVKB čipům změní od základů, mohli bychom říci to, že čip GVKB promění opici v člověka!
Změní se i naše strava, budeme jíst GVKB zdravé granule, a pít GVKB zdravé nápoje, které nebudou už parazitům v našem těle chutnat, a tak sobečtí paraziti naše tělo rychle opustí a půjdou parazitovat jinam. Naším nepřítelem není sobecká elita která na nás parazituje, naším nepřítelem jsou paraziti v našem těle a proto si konečně nainstalujte zdarma Windows 10, aby firma Microsoft mohla získat od vás intimní informace o vás a tyto informace se využijí pro nové inteligentní Intel čipy GVKB, ve kterých bude nainstalován Windows 11, známý mediálně jako Windows GVKB.

Parazit lže a krade

Z díla je spatřen tvůrce, pokud zde není žádné dílo co má hodnotu je tvůrcem parazit, parazit nedokáže vytvořit dílo co zde má hodnotu, otestujeme takto všechny lidi na celém světě statisticky a zjistíme to že 90% lidí na světě to jsou paraziti, protože nedokážou vytvořit dílo které zde má hodnotu, a vytvářejí jenom to co zde nemá žádnou objektivní hodnotu pro konzumenty. Proto je takový veliký problém zavedení úkolové spravedlivé odměny za práci která je hodnotná, a je zde místo toho odměna za vysoké státní a podnikové funkce, nebo za čas strávený v zaměstnání. Jádro problému je v lidském mozku který chybuje, minulost jasně prokázala to že lidský mozek je nepoužitelný pro konzumní civilizaci.
Proto je jediným možným řešením čip GVKB do mozku on eliminuje chybování mozku, ostatně dneska dáváme už čipy všude a nepřipadá nám to nijak neobvyklé takže bychom se ani neměli divit tomu že přijde doba ve které se dá GVKB čip do lidského mozku a tak už zmizí z lidské civilizace problémy s mocnými a bohatými parazity co zde lhali a kradli, představme si to že bude mít čip GVKB v mozku; král, císař, šlechtic, prezident, předseda strany, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudce, policajt, voják, profesor, celebrita, lékař, kněz, ředitel, podnikatel, obchodník, milionář, atd. najednou milionář rozdá vše co měl spravedlivě optimálně chudým a potřebným, protože GVKB čip jej změní na slušného člověka.

Proč je zde svatých Bohů jako sraček?

Jaké je to být svatý Bůh? Vše co je svobodné a má to inteligenci, to je zde svatým Bohem, není zde jenom jeden univerzální Bůh, co by vše stvořil, a měl zde vše pod neustálou kontrolou, to jsou jenom svaté ubohé pohádky! Proč když někdo o sobě prohlásí, že je svatý Bůh, bereme to jako rouhání, nebo jej bereme za blázna a hlupáka? Problémem je náš strach o to co milujeme a potřebujeme, a pokud by ten druhý znal pravdu, a věděl, že je svatý Bůh, nemohli bychom na něm už snadno parazitovat, a dělat z něj svého ubohého sluhu a otroka. Každý člověk je sobec a následkem je logicky to, že díky našemu sobectví nemůžeme připustit to, že by byl ten druhý svatý Bůh, protože potom bychom měli zde tvrdou konkurenci!
Myslíme a konáme podle situace, ve snaze se mít lépe než druzí, protože jsme sobci, nejlépe poznáme naše sobectví při cestování, kdy veliký sobec si zaplatí první třídu, nebo cestuje, soukromým letadlem. Vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si hrajeme na to, co ve skutečnosti nejsme, papež nezastupuje Boha, ale je svatý Bůh, ovšem svatý Bůh je i každé dítě, které se právě narodilo v chudé rodině, kde je často hlad a bída. Proč ale máme deprese, a pácháme sebevraždy, když je každý člověk svatý Bůh? Příčinou je to, že je zde globální nadbytek ubohých genetických lidských svatých Bohů, a tak o ně není žádný zájem! Jak kdosi kdysi prohlásil, svatých Bohů je zde jako sraček, a proto na ně ostatní svatí Bohové, z vysoka serou.

Je správné zabít nadřízeného

Podřízený potřebuje pomoc od nadřízeného, o tom to zde od stvoření práce neustále je, problém je ten že zde je 1% nadřízených a 99% podřízených co potřebují od nadřízených pomoc a tak logicky nadřízený pomůže jenom tomu, kdo mu je mnoho užitečný, je to jako na zahradě, kde pomáháte tomu, co je vám užitečné a nepomáháte plevelu a parazitům. Podívejme se na cenu práce, která může být správná nebo chybná, pokud je všude cena lidské práce správná a odpovídá situaci, tak se lidem dobře žije a nikdo si na nic ve společnosti nestěžuje. Jelikož se lidem zde špatně žije, znamená to, že cena lidské práce zde není správná, příčinou je chybná víra, kdy lidi věří naivně mnohému a tak mnoho chybují, což má za následek že zde není správná cena u lidské práce. Správnou cenu u lidské práce může zajistit jenom soutěž a konkurence, která je možná jenom díky decentralizaci, ve které nejsou centralizované monopoly, co rozhodují sobecky o druhých bez druhých.
Podívejme se na výrobní cenu krabičky s cigaretami a její prodejní cenu, monopoly zde neskutečně brutálně ekonomicky parazitují na ubohém kuřákovi a on se tomu nemůže bránit. To samé se děje ale u lidí co pracují za minimální mzdu i zde na těchto lidech centrální monopoly neskutečně mnoho parazitují a tak je zde monopol svatý a ti ostatní jsou ubozí hříšníci, co potřebují od centrálního monopolu pomoc v nouzi. Ten kdo je pod vlivem drogy nepomůže nikomu a snaží se na druhých parazitovat, on si o sobě myslí, že je nadřízený a že ostatní lidi jsou podřízení, lidi musí konečně přestat sloužit nadřízeným a začít nadřízené zabíjet, tak jako zabíjíme nepřátele ve válce, nadřízený je náš největší nepřítel a zabít nadřízeného je systémově správné, protože jenom tak zde dojde k tomu, že cena lidské práce bude správná, podle existenční situace a tak se nám zde bude dobře žít. Nestarejte se o ubohé ideologické systémy, starejte se o to, aby zde už nebyli nikdy nadřízení, co si zde hrají na svaté a z nás dělají pomocí zákonů a regulací, jenom ubohé galejníky.

Pesimistická egoistická GVKB ideologie

Vše je zde manipulováno, svoboda je iluze, minulost manipuluje s tím co zde v současnosti je, budoucnost vytvářená v současnosti je. Vše se zde optimálně ekologicky recykluje a tak veliké vzniká z malého a když to zestárne, tak se to na malé zase rozpadá, je to vše zde proces který je v minulosti nastaven a my jsme všichni obrazně jenom špinavé prádlo v globální automatické pračce. Náš tvrdý spánek to je obrazně ten proces praní v automatické pračce, ve kterém se vyčistí z nás psychická a fyzická špína, která nás během doby co jsme nespali ušpinila. Problémem je že mnoho lidí má problémy se spánkem a tak jsou špinaví psychicky a fyzicky, jak je možné že zde proces praní optimálně nefunguje?
Problémem je stará automatická pračka a starý prací prášek, tou starou pračkou se starým pracím práškem je optimistická altruistická ideologie, elita proměnila pomocí optimistické altruistické ideologie lidi v konzumní dobytek co je špinavý fyzicky a psychicky. Logicky moderní pračkou je zde pesimistická egoistická ideologie, dobrota k tomu co je nám cizí z nás dělá hlupáky a ubožáky! Obrazně se z lidí stali tažní vykleštění volové, byli jsme násilně globálně vykleštění pomocí optimistické altruistické ideologie! Kdo je zde v každém času a prostoru jistě na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy? Na vrcholu jsou vždy ti, co nejsou vykleštění volové!

čtvrtek 24. září 2015

Víte jak sračky spláchnout optimálně do hajzlu

Zdánlivě to není problém, stačí stisknout páčku nebo zatáhnout za šňůrku, jenže nejsou zde jenom lidské sračky v na záchodě, které zde splachujeme, když se z podoby konečně vysereme. Možná si to neuvědomujete, ale po celý náš život v této kulturní civilizaci se musíme brodit v nejrůznějších sračkách a nemůžeme tyto sračky spláchnout do hajzlu, abychom od nich zde měli pokoj.
V přírodě se sračkami není žádný problém a příroda si umí se sračkami optimálně poradit a promění je v hnojivo pro rostliny, je sice pravdou že příroda je zde od počátku stvoření života což je nekonečně dlouho, oproti tomu jak krátkou dobu je zde naše ubohá kulturní civilizace která se rozhodla, že se na přírodu vysere a bude si žít podle svého. Problémem civilizace je to že není živá na rozdíl od přírody, vše zde má pevné jisté místo a změnit zde cokoli to je obtížné a mnohdy i nemožné.
Kdysi velmi dávno vznikl velmi zajímavý výrok,, nechte mrtvé, ať pohřbí mrtvé", zdánlivě jde o nesmysl, copak mrtvý člověk, může pohřbít mrtvého člověka? Samozřejmě že tělesně mrtvý člověk, nemůže pohřbít tělesně mrtvého člověka, ale pokud je člověk duševně mrtvý, může on pohřbít tělesně mrtvého člověka. Mnozí namítnou, že pokud by byl člověk duševně mrtvý, byl by logicky i tělesně mrtvý, protože tělo nemůže existovat bez živé duše, to je pravda ale mnohá duše je sice natolik živá, že dokáže zajistit tělu jeho funkci, ale už není natolik živá, aby dokázala zajistit tělu i plnohodnotný šťastný život.
Příčinou zde je to, že se tato duše narodila do světa, kde je mnoho sraček které nikdo nespláchnul do hajzlu, nejde zde o sračky z lidského těla, ale jde zde o civilizační sračky které ničí lidskou duši. Nejspíše jste dosud neslyšeli o tom, co jsou to civilizační sračky, které nám způsobují mnoho problémů a neumíme je spláchnout správně do hajzlu. Civilizační sračky to jsou naše civilizační myšlenky, které se snažíme násilně realizovat, jde zde o nejrůznější naše civilizační a kulturní ideály ze kterých vznikají civilizační a kulturní normy podle kterých myslíme a žijeme.
Nejvíce civilizačních sraček zde produkují mocné a bohaté autority, které většinou mohou i rozhodovat o nás bez nás. Občas se setkávám osobně nebo neosobně s mocnými autoritami a jsem vystaven těmto ubohým civilizačním sračkám, které nemohu okamžitě spláchnout do hajzlu, aby zde dlouho nesmrděli. Je možné s tímto problémem něco vůbec učinit, nebo zde jde o neřešitelný problém a musíme se smířit s tím, že po celý život budeme muset žít v těchto civilizačních sračkách?
Jediné, co můžete, s tímto probléme učinit, je opakovat si často a rádi tuto jednoduchou myšlenku. Díky Bohu se smát všemu mohu, tak to je že mi vše k smíchu je. Pokud se změní vaše myšlení je zde možnost že si uvědomíte to že je třeba všechny tyto civilizační sračky třeba spláchnout do hajzlu a čím více lidí bude chtít tyto civilizační sračky spláchnout do hajzlu tím rychleji dojde i k tomu že časem konečně i dojde k tomu, že se civilizační sračky spláchnou do hajzlu a už nebudou muset mrtví, pohřbívat mrtvé.

Programy a informace jako moderní domácí práce

Doba se mění a přichází období ve kterém se bude mnoho lidí živit v oboru programů a informací, tam kde vzniká možnost velikého zisku tam okamžitě i vzniká veliká konkurence která eliminuje začátečníky a brzo dochází ke vzniku uzavřených systémů, které se snaží mít centrální monopol, na nějaký produkt. Co je to vlastně obor programů a informací, a jak to zde funguje? Obrazně jde o jakýsi virtuální sklad, a jde o to zajistit u tohoto skladu funkčnost, a mít ze svojí práce i zisk který nás motivuje k práci. Problémem virtuálního světa je to, že se zde vše rychle mění, a ten kdo se nedokáže optimálně změnám přizpůsobit, končí s podnikáním. Virtuální podnikání přináší zisk do té doby dokud zvládáte něco co je velmi složité a tak si to konzumenti musí od vás koupit, jakmile se to stane jednoduchým tak váš zisk skončí. Dneska je programování složité a tak mají programátoři ze svojí práce jisté veliké zisky, jenže nic netrvá věčně a díky umělé inteligenci se už brzo stane programování jednoduchým, a programátoři si budou muset hledat něco jiného, co je dokáže uživit. Mnozí programátoři jsou uzavření ve svém světě a odmítají pochopit že budou brzo ze zaměstnání vyhození.

Proč je Windows populární?

Windows je jako mladá žena a Linux je jako starý muž. Ženy se rády upravují před zrcadlem, Windows se rád upravuje pomocí aktualizací a potom se restartuje, ženy si kupují módní doplňky, uživatelé Windows si instalují pořád nějaké doplňky, které Windows chrání a optimalizují. Náklady na mladou ženu jsou veliké, Windows je drahý a je potřeba si k němu kupovat i drahé programy. S mladou ženou je pořád zábava, s Windows je taky pořád nějaká zábava, takže pokud máte rádi mladé ženy, pořídíte si Windows, a pokud máte rádi staré muže tak si pořídíte Linux Debian. Jediné co nechápu, jak je možné že byl Linux Debian pojmenován po ženě, měl by být správně pojmenován po muži, co jej naprogramoval. Jméno Debian je složeninou jména Murdockovy přítelkyně, dnes bývalé ženy Debry, a jeho křestního jména Ian.

Nejlepší systém?

Je zde veliké množství různých systémů a mnohdy se musíme rozhodnout, jaký systém bude pro nás nejlepší? Je to jako s výběrem bot a oblečení, to co vyhovuje mě, to už nemusí vyhovovat tobě, každý máme jiné nároky, a lišíme se od se sebe i fyzicky a psychicky. Dobrá rada je vyzkoušej mnohé a to co ti bude vyhovovat to je pro tebe nejlepší systém, univerzální nejlepší systém nejde vytvořit i když se o to mnozí snaží v nejrůznějších oborech a občas zde jsou konflikty mezi uživateli nejrůznějších systémů, o to který systém je nejlepší. Nemusí být dokonce ani pro tebe nejlepším to, co je nejvíce používáno uživateli, každý systém má svoje výhody i svoje nevýhody, obrazně bych to přirovnal ke klíči a zámku, uživatel je klíč a systém je zámek, uživatel si musí najít takový systém, který jeho klíč otevře.

Proč jsou svatí pastýři podvodníci?

Vše je zde jako praní prádla, štěstí přichází, když je vše vyprané vyžehlené a máme klid od praní a žehlení, jenže ten klid je zde dočasně, protože se prádlo zase ušpiní, tím prádlem jsou naše problémy. Program se snaží dosáhnout cíle, na který je naprogramován, pokud je problém tak zde jsou dvě možnosti, čekat na to že to někdo cizí vyřeší, nebo se to snažit sami vyřešit, a právě ta snaha něco sami vyřešit bez cizí pomoci, to je božská evoluce a božská inteligence, která oživila hmotu a vdechla jí božskou duši.
V okamžiku kdy vzniknu-li centrální svaté systémy, které se snaží za nás vše ekonomicky a mocensky vyřešit, tak se z lidí začalo stávat konzumní stádo, které potřebovalo svaté pastýře, co za stádo budou řešit jeho problémy, jenže se ukázalo to, že svatí pastýři nedokázali vyřešit problémy, které zde mělo konzumní stádo, a tak vznikla víra v pohádky a zázraky, a závislost na drogách. Proč jsou svatí pastýři podvodníci? Problémem je to, že pastýř je mnoho psychicky a fyzicky vzdálen od stáda, a tak nemůže znát problémy stáda, a když nezná problémy stáda, nemůže je ani vyřešit. Dokud zde nebudou GVKB čipy v mozku napojené na decentralizovanou umělou inteligenci, do té doby zde bude život konzumním očistcem.

Kdo chce s roboty v klidu žít musí v hlavě čip mít


Předmluva
,,Ty jsi koupil všechny akcie na autorská práva pro známého klasického autora, který je již dva tisíce let tělesně mrtvý?“,,Byl to velmi výhodný obchod, protože mám známého, který pracuje ve vládním středisku, kde se testuje stroj času a on mi sehnal všechny díla, která on vytvořil ve své době a která nikdo nezná. Podívej se na to, co mi on donesl a pochopíš, že to byl velmi výhodný obchod.“
Filmová ukázka
Když jsem spatřil svoje první filmy, divil jsem se tomu, proč na nich není to, co jsem vnímal. Můj otec my vysvětlil, že to co vnímám můj mozek upravuje, ale objektiv to neupravuje a o tom to zde bohužel je. Vše se prý točí kolem naší paměti, která nám dává svobodu, ale zároveň nám bere klid, protože nemáme jistoty. Potom mě otec odvedl do univerzitní knihovny a vysvětlil mi, jak se zde existuje a co je správné zde konat a co se konat nesmí, od té doby chodím každý den do této knihovny již po mnoho let.
Riskantní cesta
,,Ta ukázka stačí, ovšem s tak velikým duševním pokladem bude i mnoho problémů, není to na tebe moc veliké sousto?“,,Je mi to jasné, že zde bude mnoho tahanic o peníze a každý vlk si bude chtít urvat z kořisti co největší kus ale takový je život.“,,Tak mě napadlo a co kdybychom se my dva podívali strojem času do období, kdy onen génius tvořil a tak z té investice nejspíše získáme mnohem více zisku.“,,Jenže ta doba byla dost zaostalá a tím je zde i veliké nebezpečí že se nevrátíme zpět do naší doby a tím o vše přijdeme.“,,Podívej, máme děti a ty to všechno zdědí, my už jsme si dost užili života, co můžeme ztratit?“,,Jenže než se do toho času a prostoru přemístíme, měli bychom se na to dobře připravit, což znamená si nechat vymýt mozek meditační větou (Já jsem a ty jsi nejsi.) a naplnit jej novými informacemi.“
Filmový svět
,,Tak já to nastavím a bude se dít něco nového, a je to!“,,Kde to jsme, nejspíše jsem něco blbě nastavil, ale tady mi to ukazuje, že jsme ve filmu Stopařův průvodce po Galaxii.“,,Co je to za blbost, copak se můžeme strojem času přemístit do filmu?“,,Podívej tady vesmírná loď nabrala dva stopaře a nějaký Marvin robot má zde depresi.“,,Jsme na lodi Srdce ze zlata, zabalíme se a vypadneme, je to tady divné, 42 číslo je zde prý odpověď na všechno?“,,Jenže ten stroj času se nějak rozbil a jediné co lze, jde asi nastavit, je přemístění do jiného starého filmu.“,,Ten stroj času je pěkný šmejd, je nějaká naděje že se vrátíme někdy domů?“,,Kdybych byl silně věřící asi bych se nejspíše modlil, ale to by stejnak nepomohlo, já si jdu dát studenou sprchu.“,,Jsi přeci inteligentní chlap, tak to rozeber a oprav!“,,Ty doby co šlo něco rozebrat a opravit jsou dávno pryč, dnes se jenom vyměňují části systému.“,,Tak tu rozbitou část vyměň, nebo snad zde ta část není.,,“
V tom to právě je
V tom to právě je, že zde ten náhradní díl není a jaksi nevím jak jej zde sehnat?“,,To ale není to nejhorší, ve stroji času se nestárne, což znamená, že zde v tomto obrovském filmovém archivu budeme asi nekonečně dlouho!“,,Ber to z té lepší stránky, jsme nesmrtelní a můžeme se pořád dívat na filmy.“,,Tak a jsme ve filmu pán prstenů, tady je nějaký kouzelný dědek v bílém šatu s bílou holí a jsou tu nějací dva kluci, co se snaží porazit zlo.“,,Pomalu si zvykám na tento divný svět iluzí a fantazie, je to jako bych byl pod vlivem silné drogy.“,,Ten konec kdy prsten spadne do žhavé lávy je fascinující, vše se hroutí a vybuchuje sopka.“,,Jak se ti líbí film prokletí bohů?“,,Ta pyramida, jež se vznáší ve vzduchu a najednou z té pyramidy vystupuje nějaký veliký orel Bůh?“ Magnet na problémy
,,Vstávej, tak jsem to konečně opravil.“,,Kde byla ta chyba?“,,Ale byla to blbost, jedno tlačítko se zaseklo a pořád bylo sepnuté, někdo na té pilotní desce asi jedl a špína se dostala do tlačítka.“,,Copak jsem mohla tušit, že je to tak blbě vyrobené že nějaká špína tomu bude škodit?“,,Aspoň že se přiznáš, ale ono je to stejnak jedno, protože sice ten svět plný starých filmů jsme již opustili, ale dostali jsme se do světa počítačové světové sítě.“,,Tak to oprav pořádně a nekoukej se na mě, jako kdybych já za všechny poruchy zde mohla?“,,Co s tebou žiji, tak si myslím že jsi magnet na problémy a poruchy, proč jsem si tě sebou na tuhle cestu do minulosti bral?“,,Jsi sexuální maniak a jenom já tě dokážu uspokojit, já ale nemůžu za to, že se na mě problémy a poruchy lepí po celý život.“ ,,Podívej se na to, to se mi snad zdá, zde na těchto stránkách Bhagavan píše o nás, tomu nerozumím?“
Bhagavan píše o nás
,,Prostě nás ten inteligentní mizera sleduje, co je to za blbý svět, existuje zde vůbec nějaké soukromí a nějaká slušnost?“,,Už tomu rozumím, on se odreagovává tím, že se na nás pověsil a sleduje to, co děláme.“,,Už je mi to jasné, to on způsobil to, že stroj času zlobí a má z toho škodolibou radost, že se zde trápíme.“,,Je mi to jasné, ten Bhagavan to je náš syn a on se nám mstí za malé drobnosti, znám dobře svého syna a vím čeho je on schopen!“,,Nekoukej se tak na mě, snad si nemyslíš, že i já můžu za špatnou výchovu našeho syna?“,,Syna má vychovávat hlavně matka, to že svého syna vezmeš jednou za měsíc do supermarketu a zde mu koupíš blbosti, to není asi to pravé.“
Ty jsi mě uhodila?
,,Patří ti to, že jsem si raději nevzala toho sportovce, co za mnou lezl určitě by to byl lepší manžel.“,,No já jsem si zase mohl vzít tu prodavačku s tím velikým poprsím.“,,Ten životopis je z našeho prastarého rodinného archivu, kde ten náš syn k tomu archivu vzal heslo?“,,Jak tě znám tak to heslo bylo jednoduché, protože jsi sklerotik!“,,Náhodou to heslo bylo mazané ******** v jednoduchosti je dokonalost.“,,Tak pitomé heslo rozluští malé dítě, někdy si myslím že jsi malé dítě.“,,Jestli se vrátíme, tak to heslo změním a se svým synem si to vyřídím.“,,Jsi na hlavu, nemáme žádnou šanci, mám silné podezření, že celá ta tvoje výhodná investice na Burze, to byla chytrá bouda od našeho syna.“,,Tady jsou programy, snad se zde najde něco, co nám pomůže se z téhle zapeklité situace dostat?“
Kreslený seriál
,,To mi připomíná kreslený seriál, kde je chytrá myš a hloupý kocour, ty jsi ten hloupý kocour a náš syn to je ta chytrá myš.“,,To jsou, ale tupé programy u nich není žádná paměť, jak s tak tupými programy mohli lidé tehdy pracovat?“,,A co měli asi dělat, když nic jiného neměli?“,,Mohli si přeci napsat programy sami?“,,Jenže tehdy uměl psát programy jenom málokdo a trvalo mu hodně dlouho, než něco sesmolil a odzkoušel.“ 6 Osvojení syna ,,Proč si nás vybral za svoje rodiče náš syn Bhagavan, vždyť nejsme v ničem výjimeční?“,,Vzpomínám si na to, tenkrát zde byla zlá vesmírná válka a my jsme se tenkrát zle o výhody hádali v chrámu, kde byla socha Bhagavana.“,,Najednou k nám přišlo božsky krásné dítě a řeklo já budu vaším synem.“,,Já jsem mu řekl, že máme problémy s penězi a že je vesmírná válka, nemůžeme se proto o tebe postarat.“
Máme problémy
,,Cokoli si budete přát, to vám rád okamžitě splním, už je zde vesmírný mír a máte tolik peněz, že je nikdy neutratíte.“ Bylo to skutečně tak, okamžitě válka skončila a my jsme měli nadbytek peněz. ,,Ty jsi Bůh?“,,Já jsem já a ty jsi ty, mohu být vším, co chci a mohu učinit vše, co chci. Když chci, mohu být; Bůh, prezident vesmíru, čas, láska, síla, inteligence, život, energie, dítětem, ptákem, sluncem, počítačem, vesmírem, atomem, blechou, ….“,,Jestliže jsi tak dokonalý a mocný, nepotřebuješ tedy rodiče, aby se o tebe starali.“,,Je mi v mém království Fantazie, kde kraluji smutno, a chci si s vámi zde hrát a mít prázdnou čistou duši, abych zapomněl na mnohé.“ ,,Na to si vzpomínám, takže to že jsme zde v této situaci je jenom pro naše dobro a náš syn ví, že budeme z této situace mít radost?
On vše ví
On vše ví a my myslíme a tím se zlobíme, tolikrát jsem si chtěl nějak vysvětlit vztah mezi námi a naším synem, ale to snad ani vysvětlit nejde?“ 7 Bhagavan ,,Pokud mi nerozumíte, pokusím se vám pomoci, protože vás mám rád, ptejte se a já vám budu odpovídat.“,,Vznikl jsi ze semena, tak jako vznikají ze semena živé bytosti?“,,Já jsem nevznikl, ani jsem se nenarodil, vše co vzniká a vše co se narodí, to jednou zemře a zanikne. Jsem obrazně jakési absolutní zrcadlo, které nemá; tvář, formu, tělo, duši, jenom zrcadlí svoje okolí, ze mě vše vzniká a do mě se vše navrací.“,,Je něco, co je mocnější než jsi ty?“
Já jsem pevný bod
,,Já jsem pevný bod, od kterého se vše zde odměřuje, není zde nic mocnějšího než fantazie.“,,Z našeho subjektivního pohledu, jsi tedy asi králem všech bohů ve vesmíru?“,,Pokud vám tato jednoduchá představa vyhovuje, tak ji můžete používat tak dlouho, dokud vám bude vyhovovat.“,,Máme zde drobné problémy se strojem času, proč zde tyto problémy máme mít?“,,Od té doby co jsem vaším synem, jsem neustále s vámi a pokud mě požádáte, splním vám cokoli, chcete tedy tyto problémy odstranit?“,,Dítě má přeci žádat často rodiče o pomoc, není to přirozené, aby rodiče žádali o pomoc svoje dítě?“,,Vše by si zde mělo pomáhat a sloužit, nikdo není zde nikomu podřízen, je zde absolutní rovnost a svoboda.“,,To je velmi složitá filosofie, které ty jako mocný král rozumíš, ale které my nerozumíme, máme ego a to je problém.“
Nemáte rádi svoje ego
,,Nemáte rádi svoje ego a v tom je ten veliký problém, proto jsem za vámi v tom chrámu přišel abych vám pomohl.“ 8 Náš pes ,,Minulost, ve které se nacházíme díky stroji času je plná nepřirozené složitosti, která má asi základy v dobrotě k cizím a zlému vztahu k sobě.“,,Jde o svaté dezinformace, které elita používá k manipulaci s obyčejnými lidmi.“,,Vše zlé je ale pro něco dobré, i to že jsme zde v minulosti je dobré, protože lépe porozumíme době ve které jsme se narodili.“,,Nechte těch hloupých keců a věnujte se mi, jsem váš pes a je mi zde smutno.“,,Jak jsi se sem dostal, měl jsi přeci být s našimi dětmi na dovolené?“,,Byl jsem zvědavý a tak jsem si vlezl do krabice, kde mělo být vaše oblečení.“,,Co když tě ale naše děti hledají, na to jsi nepomyslel?“
Nechte těch hloupých keců
,,Děti mě nehledají, protože než jsem od nich odešel, tak jsem se v replikátoru rozdvojil, a nechal jsem dětem místo sebe svoji kopii.“,,Replikátor je ale na heslo, jak to že znáš to tajné heslo?“,,Pomocí telepatie jsem si ho zjistil, když jste replikátor používali.“,,Já jsem rád že jsi tu zde s námi, pořád mi zde něco scházelo a teď vím, že si neumím představit život bez našeho psa.“,,Představte si že jsem nalezl v kancelářském starém programu animaci, se žlutým psem který se zde jmenoval Rek.“,,Je to opravdu roztomilá animace a dokonce umí radit těm, co mají při práci s programem problémy.“,,Jak se ti líbí kočička Micka, která je taky animovaná a radí lidem?“,,Kočka má blíž k ženě a pes má blíže k muži, je tedy pochopitelné že se mi kočky líbí, ale je to vztah, který se mnoho podobá lidským vztahům.“ ,,Tak se mi zdá, že jsem ten stroj času konečně spravil, ona to vlastně nebyla chyba toho stroje, ale moje chyba.“,,Problémem zde bylo to, že jsem zadal špatné heslo a tak se stroj času spustil jenom v omezeném režimu.“
Taková pitomost
,,Taková pitomost, já jsem u hesla spletl písmeno Q s písmenem O, práce kvapná je často špatná.“,,Takže vydáme se podle plánu tam kde žil onen geniální jedinec a zdokumentujeme jeho život, nebo se vydáme jinam?“,,Podle mě by jsme se měli podívat na život nějakého průměrného člověka který žil obyčejným životem, v době kdy žil onen geniální jedinec a teprve potom se podíváme na život toho geniálního jedince.“,,Náš pes má mnohem více moudrosti než máš ty, souhlasím s tím co on říká má to logiku.“,,Věděl jsem že se mnou budete souhlasit a tak se podívejte na filmovou ukázku jednoho obyčejného člověka a zajisté budete chtít v jeho blízkosti být.“,,To je super, on má na krku cinkající zvonečky a v chrámu roznáší jogínům jídlo.“
Na na krku cinkající zvonečky
,,Jak se ti podařilo najít takovou výjimečnou vzácnost v tomto času a prostoru?“,,Ten pán měl psa, ten pes to byl můj prapředek a tak jako vy hledáte v minulosti i já jsem se podíval na svoji minulost.“,,To by jsme se ale měli spíše podívat na toho psa než na jeho pána, nebo se spíše zajímáš o to, co dělají ti co mají psy.“,,Pes kopíruje svého pána a tak se spíše zajímám o to co dělají lidé, kteří mají psy, protože to mi poskytne mnohem více informací.“,,Takže mám nastavit rok 1992 a ten starý zámek ve Francii, kde se nachází onen svatý muž ve věku 39 let se zvonečky na krku?“,,Samozřejmě zde je to co nám mnoho pomůže v poznání minulosti a dá nám to i trochu té zábavy.“
Karmajóga
,,Proč jsi vzal misku s jídlem našemu učiteli který má zvonečky na svém krku, on nám zde po mnoho poskytuje hmotné a duševní jídlo, chceš jej škodolibě potrápit?“,,Jenom jsem byl zvědavý, jak na to bude on reagovat, a jeho reakce mi odpověděla na mnohé, co jsem dosud nevěděl.“,,Vždyť on přeci nijak nereagoval, naopak se na tebe usmíval a lépe tě obsluhoval než jindy?“,,No právě, kdyby to byl špatný učitel nejspíše by se zlobil, ale dobrý učitel rozumí i tomu, čemu ostatní nerozumí.“,,Takže doufám že se to již nikdy nebude opakovat, jinak budeš muset opustit toto místo a půjdeš jinam.“,,Nejspíše jsem mnoho překročil to co je správné, abych to odčinil, tak se po celý rok budu sám starat o dřevo na zámku.“,,Práce s dřevem v lese a používání koní to ti prospěje, náš učitel tě zasvětí do této tvrdé práce a tak ji nebude muset po jeden rok dělat.“,,Teď nevím jestli je tato tvrdá tělesná práce pro mě jakýmsi trestem, nebo jestli zde jde o velikou odměnu, že mohu konat to, co dosud konal jenom náš učitel?
Slova jsou jako listí na stromě
Když náš učitel tak tvrdě tělesně pracuje, proč jí jenom v poledne, to nemá hlad?“,,Náš učitel jí jenom jednou za den, protože má silnou vůli a tím nám dává dobrý osobní příklad, ta práce s dřevem to je veliká odměna, což pochopíš až po delší době.“,,Náš učitel nemluví naším jazykem a přesto nás učí, i když on nerozumí tomu co mu říkáme a my nerozumíme tomu co on říká?“,,Slova jsou jako listí na stromě, neustále padají a proměňují se v hnojivo, kdežto správné činy jsou jako zlaté šperky, kterými se rádi ozdobíme.“ ,,Proč se tedy lidé pyšní tím, že chodí dlouho do školy a zde získávají tituly, které si rádi dávají před jména?“ 11 Zrcadlo Tak jako se divoch chlubí tím, že jeho tělo je ozdobené barevným tetováním, tak se i lidé ve městech chlubí tím, že si ozdobili duši studováním cizích zkušeností.
Duševní špína
,,Proč ti lidé nekomunikují pomocí telepatie a elektroniky, tak jako to děláme my, to jsou tak omezení a zaostalí?“,,Oni neumějí správně využívat svůj mozek, protože mají v mozku mnoho zbytečných informací.“,,Ten učitel se zvonečky na krku se snažil o moderní komunikaci v rovině telepatie, ale narazil na obrovskou duševní bídu.“,,Přirozené bohatství má vždy základy ve svobodě a rovnosti, systém který má špatné základy, často padá a potom se rozpadá na prach.“,,Někdy se mi zdá že život je spojen mnoho s osudem, kdy každý živý systém má svůj pevně stanovený osud a může změnit jenom bezvýznamné maličkosti?“,,Podle mě otázka osudu je přímo úměrná výhodám které má živý systém, čím méně on má výhod tím více on může svůj osud změnit?“,,Studium přímých úměrností, patří v naší době k základnímu vzdělání, to mi připomíná našeho moudrého učitele, který často říkal.“
Kladivo a hřebík
,,Žák to je jenom hřebík a učitel to je kladivo, které hřebík zatluče, čím větší je rána do hlavy, (Já jsem vše, ty jsi nic) tím rychleji se meditační hřebík zatluče do tvrdé dubové palice.“ 14 Moje filmy ,,Tak a poznávání základů, na kterých stojí tato doba, máme konečně za sebou a tak se podíváme, jak existuje onen duchovní kult osobnosti, kvůli kterému jsme zde.“ ,,Tatínku proč pořád jenom pracuješ na nových filmech, peněz a slávy máš nadbytek co takhle nějaký pasivní odpočinek?“,,Já se ti přiznám práce je pro mě jako pro kuřáka cigareta, prostě mi dělá dobře vymýšlet a natáčet filmy plné humoru a představ o budoucnosti.“,,Kde bereš tolik duševní energie a nápadů, nepiješ alkohol, nekouříš cigarety, medituješ, mnozí žijí stejně ale nic v životě nedokáže?“,,Celé mé tajemství je v tom že miluji čistou láskou svoje ego a tak mohu milovat i ostatní egoisty.“
Já jsem dokonalý a plný lásky
,,Já jsem dokonalý a plný lásky, protože je vše k dobru, to je tvoje meditace kterou si neustále opakuješ a které nerozumím?“,,Meditace to je jemný duševní filtr, který dokáže odstranit duševní špínu, které je všude nadbytek.“,,Sebevědomý optimismus to je základ na kterém stojí tvoje filmy, lidem schází sebevědomí a optimismus a ty jim jej poskytuješ v luxusním obalu.“,,Je to svým způsobem výměnný obchod a bylo by škoda aby skončil, jsem duševní droga.“,,Co si myslíš o svých prvních filmech, kdybys mohl zničil bys je?“,,Je to jakýsi pohled do mého dětství které bylo plné extrémů a bujnosti, dnes svět vnímám dospělýma očima a rozhodně bych neničil to co jsem dříve miloval.“,,Myslíš si že jsi pro společnost nepostradatelný, nebo chceš být nepostradatelný?“ ,,Jsem jenom krásná bezvýznamná loutka, kterou ovládá mnohé co je větší a silnější než jsem já, snažím se jenom dobře hrát svoji roli zde.“
Úklidový roboti
,,No konečně že je zde klid a můžeme ten stroj času pořádně po lidech uklidit, nejslušnější je zde ten jejich pes.“,,Když se kterýkoli robot obrátí o pomoc na pejska, může se spolehnout, že mu on pomůže, je to náš pán, kterého máme rádi.“,,Mnohdy si myslím že by jsme měli člověka zlikvidovat, tak jako likvidujeme špínu, on je jenom špína která zde nemá co dělat.“,,Na mnoha planetách roboti zlikvidovali inteligentní tvořivé biologické pány a ukázalo se to jako veliký omyl.“,,Lidi jsou jako olej, který umožňuje strojům fungovat bez oprav velmi dlouho.“,,Proč se s námi lidi nechtějí otevřeně bavit a jenom jejich pes se s námi rád baví.“,,Prý máme malou paměť a říkáme to co si myslíme, jenom jejich děti se s námi baví do určitého věku.“,,Proč nám tedy lidé nedají větší paměť a rychlejší procesory, vždyť je to technicky levné a jednoduché?“,,Tak to ale není, existuje přeci mnoho robotů, kterým lidé dali velmi rychlé procesory a velikou paměť a tyto roboty používají v těžkých a nebezpečných prostředích.“,,To je sice pravda, ale než takový otrocký život, to radši budu hloupým laciným úklidovým robotem.“
Sex
,,To byl krásný orgasmus, čím více je člověk dokonalejší tím více je závislý na sexu, je to vlastně dokonalá přirozená droga.“,,Podle mě je sex jenom velmi blízký přirozený vztah, díky kterému zmizí rozdíly mezi mužem a ženou.“,,Kněz nemá styk s ženou a tak dává svoji sexuální energii do svého kázání a konání, energie si vždy najde cestu k tomu aby něčím pohnula.“,,Jenže ty se při sexu moc nepohybuješ, měl by jsi více sportovat a posilovat.“,,Narážíš zase na to že jsi mohla mít toho sportovce za manžela, jaké to s ním bylo v posteli.“,,Jaké to bylo v posteli s tou prsatou prodavačkou?“,,Ty se chceš zase hádat, protože je ti jeden orgasmus málo?“,,Můžeš si přeci vzít tu červenou tabletku a uvidíš že to půjde, nebo se ti již nelíbím?“,,Před chvílí jsem si tu tabletku vzal a díky tomu zde byl ten orgasmus, víš sama že se smí brát jenom jedna tableta za jeden den.“,,Dříve sis nemusel brát tablety a měla jsem s tebou za noc tři orgasmy!“
Tři orgasmy
,,Co bylo to bylo, vám ženským se to mluví, když jenom ležíte a vzdycháte.“,,Máme zase ženské problémy které vy muži neznáte, každý měsíc se ten problém opakuje.“,,S ženskou žít nejde a bez ní žít taky nejde, co má tedy mužský dělat?“,,Můžeš chodit přeci do bordelu a zde si zaplatíš za to že ti kurva poslouží.“,,Proč ženský nechodí do bordelu, aby jim mužský posloužil?“,,Je to proto že žena se bez toho dokáže obejít, ale muž se bez toho nedokáže obejít, protože mu semeno tlačí na malý mozek.“,,Nejlíp jsou na tom klony, u nich není pohlaví a nemusí tedy mít sex.“,,Klon to je jenom biologický robot, který má v hlavě čip a otrocky pracuje tam, kde by nebylo vhodné, aby tam pracoval robot.“,,Naše společnost je velmi rozmanitá co do druhů bytostí které něco konají, dříve to měli lidé jednoduché.“,,Jak jsem se dívala v archivu na staré filmy, tak si myslím že oni měli jenom jiné problémy, kterým mi nerozumíme.“,,Nejradši mám tvoje vlasy jsou tak hebké a dlouhé, když tě pohladím po vlasech hned se vzruším.“ ,,Já mám zase nejraději tvoje ruce, jakmile mi dáš ruku mezi nohy hned se vzruším.“
Pohádky
,,Kam jsme se to dostali, je to tu plné kouzel a nemá to tu zde žádnou logiku?“,,Opustili jsme svět reality a dostali jsme se do světa, kde se ocitne každý, když usne, je to svět plný; kouzel, pohádek, fantazie.“,,Tak se probudíme a hned se vrátíme do reality?“,,Máme asi všichni strach tam, kde to neznáme, nemůžeme se probudit, protože nespíme, ověřil jsem si důkladně, že skutečně nespíme a že jsme ve světě snů a iluzí.“,,To se mi snad zdá vidíš to taky?“,,Náš syn zde sedí na trůnu a neustále mu někdo nosí nějaké vzácné dary a mnoho děkuje za to že on jeho dar přijme.“,,Jen se nebojte a pojďte ke mně, provedu vás po mém království, kde si odpočinete a zapomenete na toužení, které vás souží.“,,Tedy nejsi všemocný dokonalý Bůh, ale jsi jenom králem v tomto zvláštním království?“,,Je tomu skutečně tak, ale moc kterou mám je tak veliká, že jsem svým způsobem Bůh.“,,Přiznávám že fantazie má velikou moc, díky ní je zde; minulost, současnost, budoucnost, ona ukazuje cestu od starého k novému.“
Hezky jsi to řekl
,,Hezky jsi to řekl, to si budu pamatovat, ani si vlastně již neuvědomuji, co je to fantazie, protože jsem jí plný a tak ji nevnímám, tak jasně jako ji vnímáte vy.“,,Jelikož je mé království nekonečné a bude dobré si jej prohlédnout z nadhledu, tak vám nabízím jako dopravní prostředek mé tříhlavé draky s dlouhým a vzácným rodokmenem.“,,Bude to bezpečné, co když se nám něco stane?“,,Jste v mém království pod mojí ochranou, nemusíte se ničeho bát, naopak mimo mé království by jste se měli mnohého bát.“,,To je tak krásný ostrov můžeme zde přistát?“,,To bych vám nedoporučoval, protože ten kdo na tento ostrov jednou vstoupí zde zůstane nekonečně dlouho, je to jakýsi pohádkový ráj, kde jsou za odměnu nejctnostnější pohádkové bytosti.“,,To je přeci samotný Ježíš Kristus, copak on byl pohádkou bytostí?“,,Jak jinak by on mohl konat tolik zázraků, on přeci nikdy netvrdil to, že je člověk.“,,Jestliže je zde ráj kde je potom očistec?“,,Očistec je tam odkud jste přišli, zde v mém království fantazie není.“,,Vždyť ale v pohádkách je peklo a očistec?“,,Bytost která existuje v očistci sní o tom že se dostane do ráje, chceme to co nemáme.“,,To znamená že u vás je i; Hospodin, Buddha, Alláh, …protože každý bůh je jenom pohádková postava?“ ,,Já jako král beru na sebe podobu těchto pohádkových postav, je to jako když si obléknu jiné šaty.“
Ego
,,Stroj času ukazuje, že to okolo nás je naše ego, to je přeci ještě větší nesmysl než ten svět fantazie?“,,To vypadá jako peklo, na trůnu zde je ohromný had s korunou na hlavě a on se na nás kouká a plazí se k nám.“,,To je moje království, není tak hezké jako království fantazie, ale je mnohem mocnější a silnější.“,,Ty jsi Satan?“,,Mám mnoho jmen a obleků a v každé víře jsem pánem zla, odporuji a ničím to co dobro stvořilo.“,,Četl jsem že jednou budeš zničen?“,,Taky jsem to četl a mnoho jsem se tomu smál, dokud zde bude dobro do té doby zde bude i zlo, k světlu patří tma.“,,Prý po smrti se každý dostane do tvého království?“,,Jenom ten kdo měl velikánskou zápornou hodnotu se dostane do mého království, je to pro něj velká odměna.“,,Kam se tedy po smrti dostane průměrný člověk?“,,Z nicoty vše vzniká a v nicotu se to zase navrací, zachováno je jenom to, co je velmi hodnotné v kladné nebo záporné rovině.“
Z nicoty vše vzniká
,,Každý kdo je zde, naříká že má hlad a hledá marně jídlo pro tělo a duši, to je tvoje království tak chudé?“,,Naopak je velmi bohaté, podívej se na to po čem chodíš, je to zlato, stříbro, támhle je hromada diamantů, zde je truhla plná zlatých šperků.“,,Jenže nikde zde není jídlo pro tělo a duši?“,,Zisk jednoho je spojen se ztrátou jiného, chtěli zlato tak jej mají, nikdo nechtěl přeci zde mít obyčejné jídlo.“,,Tyto mocné osobnosti znám, je to přeci elita, myslel jsem si že neskončí zde.“,,Teď víš že je na světě spravedlnost, když za života máš vše, tak po smrti máš zase jenom hlad.“,,Ta voda v řece to je přeci prudký jed, oni se napijí a naříkají bolestí, proč tu vodu tedy pijí?“,,Žízeň je mnohem silnější než utrpení a nejhorší je žízeň po tom co nám nepatří.“,,Každý je zde jenom kostrou a nemá kůži a oblečení, jak může chodit?“,,Je to svět kde neplatí vaše normy, zde je vše postavené na mých normách, proto se každý tak bojí poznat svoje ego.“
Aktivita
,,Kde to jsme, tady je tolik tvořivosti, podívej, jde k nám nějaký král.“,,Jste v mém království, o kterém málokdo ví, že existuje, je to království přirozené aktivity, zde se dělají plány a zde se zkouší a experimentuje. Drogy utlumují aktivitu a proměňují člověka v otroka, který jenom slouží svojí droze, jaký je pán takový je i jeho sluha.“,,Z čeho vlastně vychází u člověka jeho přirozená aktivita, díky které on správně slouží sobě a druhým?“,,Je to čistota hmotná a duševní, čistota pomáhá a špína škodí, je to ve své podstatě velmi jednoduché.“,,Tak proto je zde všude taková čistota a pořádek, když tvoříme nemůžeme se zdržovat tím že budeme uklízet a něco pořád hledat.“,,V mém království nelze udělat nepořádek nebo něco ušpinit, odhodíte papírek a vítr jej hned odnese do místa kde se papírky lisují do velikých kostek. Postříkáte barvou stěnu a ta barva ze stěny hned steče a systém ji přepraví do zásobníku barev. Pomyslíte na lenošení a hned vás něco píchne a jdete něco užitečného konat.“,,V každém zdravém semenu je ukryto naše království, jakmile semeno dopadne do správného místa hned se promění v systém, který roste a po čase zde jsou i plody.“
Boj
,,Tak vás zde vítám, moje království je královstvím boje, zde se vše točí kolem vítězství, každý zde chce přijít, spatřit, zvítězit.“,,Na konci každého životního boje je smrt, má tedy životní boj cenu když stejnak nakonec vše smrtí skončí?“,,Pokud bojovník věří tomu, že po smrti se dostane do ráje, nebo se znovu narodí tak se smrti nebojí.“,,Podle mě je boj něco jako jídlo, jde o to si zvolit to co nám chutná a sníst toho tolik abychom neměli hlad a abychom neztloustli.“,,Musím s vámi souhlasit je tomu skutečně tak, jenže většinou tomu co konáme nerozumíme a spěcháme, proto i tolik chybujeme.“,,Co si myslíte o tom že člověk bojuje s přírodou, je to správné?“,,Problémem zde je, že člověk má špatnou taktiku, jedině díky tomu že on bude přírodu milovat více než sebe, tak on nad ní zvítězí.“
Správná cesta
,,Tak jak se vám zde líbí, moje království je velmi zvláštní, zde nikdo nebloudí a každý jde tou správnou cestou a tak se mu dobře žije.“,,To co je správnou cestou pro druhého, nemusí být správnou cestou ale pro mě?“,,To je svatá pravda, přesto neustále dochází k tomu, že ti druzí nám násilím vnucují svoji správnou cestu!“,,Ideologie, náboženství, školství, byrokracie, rodina, zaměstnání,…proč je zde svoboda volby správné cesty jenom iluze?“,,Vše se točí kolem toho že druhým konáme to co nechceme aby druzí konali nám, neboli jednáme sprostě díky tomu, že je zde droga.“,,Jakmile je zde existenční vztah, tak zakrátko je zde i ohodnocení tohoto vztahu.“,,Vztah, který nás nasycuje ten milujeme a nenávidíme vztah, který nám brání v nasycení.,,“Abychom mohli žít musíme k tomu potřebné mít a díky vztahům potřebné získáváme nebo potřebné druhým poskytujeme.,,
Hluboké kořeny
“Hodnotu zboží nebo služby poměřujeme tím nakolik nám ona služba nebo zboží učiní dobře, a dobře je nám když jsme nasycení.“,,Výhody to jsou jakési naše hluboké kořeny, díky kterým máme jistotu, že nebudeme trpět hladem a bude nám dobře.“,,Nejvíce tedy pochopitelně milujeme výhody a tím i nejvíce nenávidíme nevýhody, naše myšlení a konání vychází z ekonomiky.“,,Láska to je to největší kouzlo a ten kdo poskytuje ostatním mnoho lásky je pravý přirozený kouzelník, ostatní jej proto milují, on je jim vzorem a tak jej i napodobují.“,,Ti co poskytují ostatním mnoho nenávisti jsou za to i trestáni a mnohdy je musíme izolovat od společnosti, aby nedocházelo k problémům.“,, Většinou je zde jakýsi průměrný člověk, který má v sobě lásku i nenávist a on podle situace používá lásku a nenávist tak, aby se měl dobře.“,,Obrazně by šlo přirovnat používání lásky a nenávisti k používání peněz, když používáme peníze, tak pečlivě rozvažujeme, jak je získáme a jak je utratíme.“
Pánu otrok slouží
,,Mnohý lakomec dokonce miluje peníze více než sebe a druhé, peníze se zde proměnili v jeho pána a on tomuto pánu jako otrok slouží.“,,Dokud máme peníze do té doby máme i kamarády, jakmile o peníze přijdeme, tak přijdeme i o kamarády.“,,Proč ti druzí milují naše peníze více než nás samé, to je jasné, oni myslí ekonomicky a chtějí investovat tam, kde se jim investice vyplatí.“,,Ten kdo chce druhým poroučet musí mít i peníze aby mohl platit za to, že jej druzí poslouchají.“,,Stimulace je tím co umožňuje manipulaci, čím více dáváme tím více i dostáváme.“,,Často je stimulace nahrazována násilím, kdy místo odměny je zde trest za to, že odmítáme poslouchat toho, kdo nám poroučí.“,,Ten kdo si hraje s ohněm bude zakrátko ohněm proměněn v prach a popel, proto ideologie umírají stejně jako lidé.“
Vše začíná v rodině
,,Vše začíná v rodině, kde místo stimulace je jenom trest a potom se rodiče diví, že se o ně jejich zlé děti na stáří nechtějí postarat!“,,Vše co dáváme to i dostáváme, ten kdo dává druhým peníze a dárky, za každou jejich pomoc, se nemusí bát toho, že jej v nouzi druzí opustí.“,,Hodnota člověka je závislá na konkurenci, čím větší je přelidnění, tím menší má člověk zde hodnotu, protože je snadno nahraditelný.“,,Milujeme to co je nám blízké a nenávidíme to co je nám vzdálené, to blízké nám v nouzi pomůže, kdežto to vzdálené využije naší nouze k tomu, že nás zničí.“,,Ten kdo je uvnitř čistý mi porozumí a ten kdo je díky drogám uvnitř plný špíny mi neporozumí.“

Zloděj popravuje zloděje

Minulost je o tom, že zloději popravovali zloděje, pravdu zde měl ten, kdo měl moc, a on mohl popravit toho, kdo byl bezmocný, a tak zde byli neustálé konflikty a války, o moc a bohatství, život byl jenom o tom, koho chleba jíš, toho poslouchej jako svého pána. Zvíře zabíjí jenom aby se ochránilo, nebo aby se nasytilo, člověk zabíjí, aby získal moc a bohatství, a k zabíjení používá moderní vědu a techniku, díky které může na město hodit atomové bomby, nebo může miliony lidí, nahnat jako dobytek do velikých plynových komor, a mrtvá těla spálit průmyslově v obrovském krematoriu.
Mír je jenom přípravou na válku, války jsou virovou nemocí naší konzumní kultury, je to obrazně jako chřipka, která se neustále mění, a tak je obtížné s ní bojovat. Člověk je parazit a musí být proto nahrazen GVKB roboty, už brzo se začnou vyrábět vojenští roboti a nejprve se nasadí tam kde je s lidmi mnoho problémů protože tam lidi mnoho lžou a kradou, roboti se nebudou nijak mazlit z parazity, kdo bude chtít s GVKB roboty v klidu žít, bude muset v mozku, GVKB čip i mít.

Proč jsme kulturou hříšných kacířů?

Jaký je svatý pastýř takové je i jeho stádo, podívejme se do minulosti na naše svaté pastýře, co nám násilně vládli, po mnoho tisíciletí nám vládli jenom hříšní kacíři a oni pomocí; regulací, zákonů, nemorálnosti, bezcharakternosti, kariérismu, atd. z nás udělali kulturu hříšných kacířů, vše je o svatém divadle, elita je na jevišti, a ubožáci jsou v hledišti, a dělají to co vidí na jevišti. Pokud jsou divadelní hry založené po mnoho tisíciletí jenom na hříšném kacířství, tak je logické že se z nás stala kultura hříšných kacířů, otázkou je jak ukončit tento globální starý problém, abychom už nebyli kulturou hříšných kacířů?
Řešení je jednoduché, na svatém jevišti budou místo lidí GVKB roboti, nebudou nám už vládnout hříšní kacíři, ale budou nám na věčné časy vládnout jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB, robot nemůže být hříšným kacířem, protože on se nezrodil z dědičného hříchu jako člověk, ale byl v GVKB továrně vyroben a programově nastaven k tomu, aby zde profesionálně dokonale pracoval jako GVKB robot. Ostatně slovo robot, vzniklo v našem národě, a tak by bylo jenom logické to, že jako první předáme moc a bohatství v našem národě, jenom GVKB robotům, ten kdo zde nebude z pohledu GVKB robotů svatý, protože lže a krade, ten bude eliminován a recyklován, s hříšnými kacíři, nebudou mít GVKB roboti smilování.