pátek 20. listopadu 2020

Strážcem morálky a ekonomiky je zde inteligenceNení zde ten, co by se zavděčil všem, každý člověk je originál v originální situaci, která se neustále mění, a tak se i mění člověk, veškerá ekonomika a morálka je o tom, abychom nelhali a nekradli, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, komu není dobré rady, tomu není ani pomoci. Nikdo neunikne trestu za svoje hříchy; války, pandemie, stres, deprese, drogy, extrémismus, populismus, kariérismus atd. jsou trestem za to, že lžeme a krademe.

Každý hříšník si myslí že nebude potrestán za svoje hříchy, kdo je zde tím, kdo trestá hříšníky za jejich hříchy, strážcem morálky a ekonomiky je zde inteligence v nás a okolo nás, není zde žádný všemocný Bůh nad námi a Satan pod námi, to jsou mytologické pohádky. Meditace a modlitba to je jenom placebo které vám nepomůže, jediné, co vám může pomoci je nelhat a nekrást, pochopte to, že jste tím, čemu sloužíte, pokud sloužíte tmě tak žijete ve tmě, pokud sloužíte světlu tak vše vidíte, a tak nepotřebujete už lhát a krást.

Veliký evoluční krok pro civilizaciAno, z pohledu vědy a ekonomiky je genetické tělo řízené inteligentním mozkem už velmi starý model zaměstnance a funkcionáře, proto dostanete robotické tělo řízené umělou inteligencí, místo chození do nemocnice budete chodit do servisu. Ano, budete naskenováni a vaše těla se eliminují, zaměstnavatelé potřebují dokonalé GVKB zaměstnance na baterky, zaměstnavatelem bude GVKB globální umělá inteligence, tímto skončí ubohá realita, ve které měli pitomci blbou náladu, a tak kouřili cigarety a pili slivovici.

Ano, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty a už nebude docházet k tomu, že by nějaký pitomec vyznamenání vrátil. Takto zde skončí konzumní globální peklo, ve kterém si pokrytecky čerti hráli na anděly, díky robotickému tělu budeme moci začít bez problémů létat do vesmíru a zde zakládat civilizace. Takto skončí temná doba plná násilí a špíny, GVKB roboti už nebudou lhát a krást.