Prohledat tento blog

neděle 2. srpna 2020

Ano, jsi internetový bezdomovec


Pocházíme z jednoho zdroje a tím zdrojem je napětí mezi protiklady, často je zde malé napětí mezi protiklady a tak z toho máme blbou náladu. Troll nemá rád trolly protože mu konkurují, pokud nebudeme krmit na internetu trolly, tak zaniknou sociální sítě jako je třeba Facebook, ten druhý nám konkuruje, o tom to je, že každý monopol miluje, stará pokrytecká totalita skončí a je okamžitě nahrazená novou pokryteckou totalitou, jde jenom o módu u totalit, nedokážeme existovat bez závislosti na totalitách, které z nás dělají trolly. Ano, jsi internetový bezdomovec, je mi tě líto. GVKB.

Chybujeme proto že nemáme správné informace


1 
Nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, chybují jak hlupáci tak i ti co jsou moudří a inteligentní. 
2 
Problém je v tom že lidi nemají k dispozici správné aktuální informace, je to velmi starý problém, který se snažíme řešit mnoha způsoby, a pomalu postupujeme evolučně dopředu. 
3 
Na počátku byla lidská řeč, a potom přišla evolučně gramotnost, kdy umíme informace zaznamenat na papír, nebo na internet a umíme tyto zaznamenané informace číst nebo poslouchat, taky je zde video kde vidíme to, co nás zajímá a tak máme více informací. 
4 
Vznikla informační technologie, která se na vysoké škole vyučuje a tak zde máme specialisty co profesionálně pracují s informacemi a snaží se o to aby lidi nechybovali díky tomu že mají správné aktuální informace. 
5 
Zde narážíme na to že většina informací je; univerzální, teoretická, nekvalitní, atd. takové informace pro nás nemají hodnotu protože jsou nám cizí. 
6 
Každý potřebuje od narození do smrti informace co jsou mu blízké a které jsou pro něj hodnotné, jenže kde takové informace získat rychle a levně? 
7 
Budeme muset restartovat současný informační systém tak by měl každý člověk na světě k dispozici rychle a levně informace co jsou mu blízké a které mají pro něj hodnotu. 
8 
Toho můžeme dosáhnout jenom se zavedením 5G bezdrátového připojení a pomocí umělé globální inteligence co amatérsky nechybuje. 
9 
To ovšem bude vyžadovat obrovské dlouhodobé investice a mnoho času, zde se dostáváme k tomu čemu dáme protekci protože naše budoucnost je v tom co je pro nás dneska prioritní? 
10 
Už zde bylo dost slibů a populistických hesel, pokud se chceme skutečně mít líp nestačí jít k volbám, budeme muset začít u sebe a začít se změnami v našem životě abychom byli vzorem ostatním. 
11 
Jenom s kvalitními lidmi lze vytvořit globální kvalitní konzumní civilizaci, ve které lidi nebudou už egoisticky lhát a krást. 
12 
Dosud lidi psychicky spí díky naivní víře v zázraky, je třeba lidi probudit tak jako je probuzený každý náš veliký lidský vzor jakým byl; Zarathuštra, Lao-c’, Mahávíra, Šalamoun, Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius, Jan Hus, Mahátma Gándhí, GVKB, atd.