neděle 22. listopadu 2020

Kontrolovat a trestat o tom je budoucnostInteligentní program, který z fotky pozná charakter člověka, stačí jenom naučit program rozpoznávání obličejů a vztahů obličeje s charakterem člověka a otestování v praxi, tento program nebude dobře fungovat u mladých lidí, protože zde ještě není charakter. Hodně by tento program mohl pomoci při výběru zaměstnanců a seznamování, jenže každá výhoda je spojená s nevýhodami, a tak by došlo k diskriminaci mnoha lidí, co vypadají tak že to jsou bezcharakterní devianti.

Ten, kdo dlouho pracuje s cizími lidmi, dokáže z tváře poznat charakter člověka, každý člověk je originál, který se neustále mění díky věku a situaci, charakter to jsou charakteristické vlastnosti člověka, čím více člověka známe tím více i o něm máme charakterových vlastností.

Necharakterizuje nás jenom obličej, je zde i; pach, otisk prstu, hlas atd. rozpoznávání lidí a věcí je základem pro to, abychom mohli existovat ve složitém časoprostoru, nebude to už trvat dlouho a budou zde roboti, co se podívají na člověka a okamžitě poznají, jak se ten člověk jmenuje a jaký má charakter, přijde doba digitálního sledování a lidi už nebudou moci lhát a krást, protože dostanou šokové obojky na krk a jakmile poruší zákony nebo pravidla tak okamžitě dostanou elektrický šok.