neděle 22. listopadu 2020

Diskriminace je základem pro ekonomikuPodívejme se na internet z hlediska diskriminace, vyhledávače diskriminují stránky, které porušují pravidla, která určují vyhledávače, moje hra a moje pravidla o tom je diskriminace v; ekonomice, politice, náboženství, školství, podnikání, obchodě, vědě, technice, reklamě atd. Diskriminace není jenom v lidské společnosti, setkáme se s ní běžně i v přírodě.

Nejvíce vnímáme ekonomickou diskriminaci, která lidi rozděluje na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá u rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké organizaci bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě; vzhledu, víry, přesvědčení, pohlaví, věku, rodokmenu, moci, peněz, programů, informací, dogmat, inteligence, vědomostí, zdraví, osudu, jazyka, situace atd.

Socialismus se pokusil o zrušení diskriminace mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, následkem bylo ekonomické zhroucení socialismu a návrat ke kapitalismu. Mediálně často slyšíme o diskriminaci ekonomických přistěhovalců z Indie, problém je v tom že tito přistěhovalci z Indie porušují pravidla vyspělé společnosti a chovají se zde jako v zaostalé Indické společnosti.

Řešením je zde odsun všech těchto ekonomických přistěhovalců zpět do Indie. Podobný problém je zde i s lidmi co jsou pod vlivem Islámu, který jim přeprogramoval chybně mozek. My jsme tady doma je to naše hra a naše pravidla, ten, kdo bude porušovat naše pravidla bude potrestán návratem zpět do zaostalé společnosti.