pondělí 5. srpna 2019

Příčinou tvých problémů je dobrota


Ideologie postavené na dobrotě stojí na písku a brzo jistě evolučně zaniknou, život je naprogramovaný dočasný proces založený na tom, že vše co je živé, bylo stvořeno a vychováno k tomu, aby zde splnilo svoje úkoly. Díky veliké inteligenci se z lidí stali lakomí pokrytci, co zde hrají svoje životní role na jevišti, po skončení role se zase chovají jako dobytek. 

Čert z dálky může vypadat jako anděl, v konzumním očistci ale nejsou andělé, zde jsou jenom lakomí pokrytci. Války v nahotě odhalují to že ten druhý je lakomý pokrytec, sebekritika v očistci vyšla z módy. Zákon tvrdí že dítě které jsem zplodil je moje a musím se o ně starat, to co je moje to smím eliminovat a společnosti do toho nic není! 

Pokud zabiji svoje dítě tak mě zavřou do vězení, co z toho plyne, dítě není moje ale je majetkem státu a pokrytecký lakomý stát ode mě vyžaduje abych se o dítě ekonomicky staral a pokud to odmítnu, tak mě zavře do vězení, stát mi dokonce může i zakázat navštěvovat moje dítě. 

Podobný problém je i s povinnou vojenskou službou, kdy musím dlouho státu sloužit, a za to nedostanu spravedlivou mzdu. Stát dělá z lidí pomocí zákonů hlupáky a ubožáky, ten kdo se odmítne podřídit špatným zákonům jistě skončí ve vězení. 

Spravedlnost je jenom v tom že všichni musí jednou zemřít, pokud zemře zbytečně ve válce mnoho milionů lidí je to jenom statistika, tragédie je když zemře celebrita. Vždy zde bylo rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, ti co jsou nahoře vytvářejí zákony tak, aby se nahoře udrželi co nejdéle to jde, dobytka je mnoho a plných koryt je málo.