1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost

neděle 30. září 2018

Ano, peníze jsou náhražkou za orgasmus

Cesta k psychickému probuzení je jenom přes orgasmus, mnoho jsme se vzdálili od svojí přirozenosti a stali se z nás ničemové bez citu a lásky, sex se stal jenom nudným rituálem, ve kterém se naše duše nesetkávají, protože každý je myšlenkami u toho jak hrát zde úspěšně divadlo ve kterém jde o zisk toho, co potřebujeme a milujeme. Je to o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo skutečně jsi, pokud je tvojí prioritou bohatství, tak jsi pokrytecký lakomec.

Ti druzí jsou tvým psychickým zrcadlem a pokud se k druhým chováš jako pokrytecký lakomec, počítej s tím, že ti to oplatí, a následkem je lakomá konzumní civilizace, ze které zmizel čistý orgasmus, a místo orgasmu je zde kouření cigaret a pití piva. Podívejme se na problém spolupráce, kdy zde jsou jenom samé konflikty a problémy, přitom u vlků co loví kořist, není spolupráce problémem, kde je zakopaný pes, příčinou problémů u spolupráce je, že bez orgasmu se z lidí stávají ničemové, a od ničemů nelze očekávat, že budou umět spolupracovat na tom, aby nám zde bylo všem lépe, ničemní ničemové chtějí jenom ničit. 

Sex spojený s dosažením orgasmu je přirozenou drogou, na které jsme psychicky závislí a pokud tuto drogu trvale nemáme tak máme abstinenční problémy, které z nás dělají ničemy, co zde umí jenom ničit svoje okolí, nebo sebe pomocí drog, přej lidem orgasmus, a tím zde skončí problém s ničemností lidí, milujete se a množte se. Podle mě neustálé konflikty a války vedli nakonec k tomu, že lidem scházel orgasmus, a tak se z lidí stávali ničemové, co ničili konkurenty a přírodu, konflikty a války jsou následkem přelidnění a degenerace, čím více se vzdalujeme evolučně od přírody, tím více se z nás stávají ničemové, co nemají orgasmus. 

Chtělo by to nějaké pilulky, které by lidem dopřáli orgasmus, otázkou je jaké psychické následky by to mělo na lidi, na trhu je mnoho pilulek (Viagra) co zvyšují chuť na sex, ale to neznamená, že ten sex povede u obou partnerů k dosažení orgasmu, mnohé ženy se dokonce i naučili orgasmus předstírat, aby udělali muži radost. Sex se stal pokryteckým divadlem, a pro mnoho žen je sex zdrojem jejich úspěchu v konzumní společnosti, některým krásným ženám stačí jenom prodávat svůj populární sexuální vzhled, a nemusí už ani provozovat sex za peníze, pro tyto ženy jsou snadno získané peníze náhražkou za orgasmus.

Prostituce zdarma

To čeho je zde nadbytek, to je nakonec zdarma, pokud něco potřebujeme, a je toho nedostatek tak je to draho prodáváno, výjimkou je zde monopol, který z nás dělá hloupé ovce, co musí poslouchat pastýře. Manželství je monopol, ve kterém je sex pro muže zdarma, to logicky dobře nefunguje, a proto je zde tolik rozvodů, na které doplatí děti rozvedených manželů. 

Manželství vzniklo pro uchování moci a bohatství u elitních lidí, pro konzumní otroky nemá manželství smysl a tak se spokojí s ubohou prostitucí, nebo sledují porno. Myslíme a jednáme podle situace, nejsme naprogramovaní roboti, co se nedokážou přizpůsobit optimálně nové situaci, inteligence je schopnost pomocí porovnávání poznat co je správné a tak se vyhnout chybám. 

Vše je zde o strategii, moderní strategií je nedobývat násilím pevnost, ale pevnost oblehnout a nechat jí ekonomicky vyhladovět, k čemu je fanatickým ničemům v konzumní totalitě veliká moderní armáda, když nebudou mít benzín do stíhaček a tanků, nebo nebudou mít elektřinu, pro moderní počítače a moderní programy. 

Pracujete za ubohou mzdu a máte z toho blbou náladu, jste v situaci, kdy došlo k oblehnutí pevnosti, a nepřátelé se snaží o to, aby vás ekonomicky zničili, a udělali z vás bezdomovce. Ryba smrdí od hlavy, a tou zlou hlavou jsou ničemové první kategorie, co zde mají moc a bohatství, nadbytek je zde díky nedostatku.

Ano, zrušíme všechna náboženství

Vše je zde evolučně dočasně a ubohé náboženství plné dezinformací už k ničemu nepotřebujeme a tak jej eliminujeme a recyklujeme. Podívejte se na náboženství do hloubky, o co zde prioritně jde? Jde zde o to udělat z geniálních lidí ubohé roboty bez inteligence, co naivně věří na hlouposti a pitomosti. 

Každé náboženství považuje věřící za ovce a kněží zde jsou pastýři, nejsme ovce a tak k ničemu nepotřebujeme svaté pastýře, pokud se bude někdo vyhlašovat za; svatého pastýře, papeže, guru, rabína, proroka, mesiáše, kazatele, atd. tak jej zavřeme do psychiatrické nemocnice, a zde jej budeme tak dlouho pomocí chemoterapie léčit, až jej z jeho svaté víry v zázraky vyléčíme. 

Stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady a tak zde není žádný svatý Bůh, co dělá zázraky, ani zde není ráj a peklo, všechny svaté zázraky, to jsou pohádky, nebo jde o divadlo, lhát a krást se nemá, protože vše co dáváme, to nazpět dostáváme. Nejsou zde hříšníci a svatí jedinci, jsou zde jenom pokrytečtí ničemové, co se rozdělují na kategorie tak jako ve sportu.

Ničemové první kategorie zde egoisticky vládnou násilně ničemům třetí kategorie a ničemové druhé kategorie, slouží za velikou odměnu ničemům první kategorie. Všechny svaté knihy sepsali ničemové první kategorie, toto ničemné svaté dílo proto hodíme do ohně, z prachu zde vše vzniká a v prach se to zase navrací.

Ano, zrušíme chození do školy

Chození do školy je ztráta peněz a času, doba se změnila a na učení stačí internet a knihy, přichází doba sebevzdělávání, každý bude sám sobě učitelem, jak si to každý udělá, takové to i bude mít. Podívejme se na samoobsluhu, kde si sami vyberete zboží a sami si jej namarkujete u samoobslužné pokladny, a zaplatíte jej pomocí karty, není zde už potřeba prodavač ani pokladní, jediný, kdo je zde ještě potřeba je; skladník, ostraha, úklid, údržba, vedoucí, atd. ale i ty brzo nahradí roboti na baterky. 

Všude dochází k ořezávání ekonomických zbytečných nákladů a mnoho věcí zajišťují tak externí firmy. Nebude to trvat dlouho a dojde ke zrušení chození do zaměstnání, veškerou práci budeme dělat jenom z domova pomocí počítačů a internetu, v továrnách a obchodech budou pracovat jenom autonomní roboti, nebudeme ani chodit nakoupit potraviny, protože nám nákup přiveze robot rovnou domů, a robot nám; vyvenčí psa, uvaří, uklidí, opraví to, co se rozbilo, vypere prádlo, zalije květiny, atd. 

Nebudeme vědět už, jak vlastně vypadá prezident nebo ředitel, protože tyto funkce budou dělat jenom lidi, co jsou trvale doma a nebudou stát o to, aby někdo cizí věděl o nich, jak vypadají a kolik je jim let. Skončí dlouhé období, kdy lidi byli jenom ovce, se kterými si mohli dělat pastýři, co je napadne, vše se bude dělat jenom ve velkém, protože je to tak levné bude zde jedna globální měna a jeden globální jazyk, náboženství bude eliminováno a recyklováno, jako psychický odpad.

Optimální notebook pro vysokoškoláky

V současnosti je pro vysokoškoláky notebook nutností doba používání papíru končí, otázkou je jaký notebook si koupit, většina vysokoškoláků nemá u nás mnoho peněz a tak hledá něco co je levné a kvalitní. Většinou je zde cenová hranice přes kterou nechtějí vysokoškoláci jít, proto jsem hledal to co jim bude vyhovovat a je to notebook Lenovo V110-15IKB. Pokud jako vysokoškolák máte dostatek peněz, tak si kupte MacBook Pro 13" Retina CZ 2017 Stříbrný, ukažte druhým že patříte k elitě a že nejste chudák. 

Ano, ničemy je třeba zničit

Nejvíce ničemů nalézáme tam, kde se nemusí pracovat rukama, ničemové si vždy zajistí to, že nemusí pracovat rukama, aby se měli dobře. Ničemové mají nejraději vandalské ničení, podívejme se na počítačové hry, které umožňují ničemům vše vandalsky ničit, aby si tak udělali radost. 

Ano, ničemů je všude jako sraček, je třeba tyto sračky spláchnout do hajzlu, z hovna nikdo bič neuplete, o tom to zde je. Díky ničemům je zde vše všude na hovno, protože ničemové z vrchu serou na ty, co jsou dole, pokud jsou rodiče ničemové, tak je logické že i jejich děti jsou ničemové, je to globální invaze vandalských ničemů, která ničí vandalsky tento konzumní svět. 

Nejsou ničemové, tak nejsou s ničemy už žádné problémy, ničemy je třeba zničit. Ano, bude líp, pokud zde nebudou ničemové, jak si to uděláme takové to i budeme mít, ničemy je třeba zničit, s ničemy nelze mít soucit a smilování, dobrota je přeci žebrota, ničemové nám jsou k ničemu! 

Předáme moc a bohatství GVKB systému, GVKB systém eliminuje pomocí GVKB policejních robotů globálně všechny ničemy, skončí doba, ve které nebyla díky ničemům láska a pravda. Už zde nebudou problémy s ekonomickými migranty a nepřizpůsobivými příživníky, GVKB policejní roboti nastolí zde nový světový řád, ve kterém láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy, pokud jsi vandalský ničema, tak se běž podívat do krematoria, ať víš, co tě bude už brzo čekat.

sobota 29. září 2018

Přichází nová doba, ve které nebude už možné lhát a krást

Levná elektronika s eSIM kartou bude všude. Nemáte ledničku, bez eSIM karty? Bohužel máme jenom ledničky, co mají eSIM kartu, jedinou možností, by bylo pro vás sehnat nějakou starou ledničku, ale taková stará lednička vám už dlouho nevydrží. Nejspíše si řeknete, a proč by měla mít lednička eSIM kartu? 

Je to otázka kontroly, kontrolní systém vám oznámí, že zítra přijde opravář na vaši ledničku, protože si jej lednička sama zavolala, pokud starou ledničku vyhodíte na černou skládku, tak vám brzo přijde veliká pokuta. Pochopitelně že eSIM nebudou jenom v ledničkách, budou všude, zaběhne se vám pes, a díky eSIM v čipu pod kůží okamžitě zjistíte, kde je právě váš pes, a tak jej najdete. 

Už nebude možnost krást programy a informace, v každém; telefonu, tabletu, notebooku, počítači, hodinkách, atd. bude zabudována eSIM a ta zkontroluje, jestli máte legální a certifikované programy a informace, to co nebude legální a certifikované, to se vám okamžitě vymaže. 

Bude to GVKB doba, ve které nebude už možné lhát a krást, vše bude globálně v reálném čase monitorováno a každý pokrytecký ničema, bude velmi rychle policejními roboty, přemístěn do převýchovného tábora, hlídaného policejními roboty. Kontrolovat a eliminovat, vědět a nechybovat, pracovat a odpočívat, vydělávat a nakupovat, atd. o tom to v budoucnosti bude.

Kdo nás nejvíce okrádá o čas a peníze?

Neustále má každý člověk problémy s nedostatkem času a peněz, logicky je zde otázka, kdo nás okrádá o čas a peníze? Nejvíce nás okrádají lidé, co mají nadbytek času a peněz, nadbytek je zde díky nedostatku, o tom je parazitování těch co jsou nahoře, a díky tomu mohou okrádat o čas a peníze ty, co jsou dole. Podívejme se na digitalizaci, která by nám měla teoreticky přinést zisk času a peněz, jenže digitalizace přinesla zisk času a peněz jenom těm co jsou nahoře, a ti co jsou dole, jsou na tom mnohem hůře, než v minulosti. 

Svět se rychle mění díky digitalizaci, najednou zde budou místo politiků a byrokratů počítače a roboti, lidi zde budou už jenom na ubohou práci za ubohou mzdu, ten kdo bude pracovat pomalu nebo bude chybovat, ten bude eliminován a recyklován. Pro globální umělou inteligenci bude každý člověk jenom statistické číslo, miliony mrtvých pomalých dělníků každý den, to bude jenom nudná statistika. 

Už zde nebudou problémy s ekonomickými migranty a nepřizpůsobivými příživníky, globální umělá inteligence, ničemy globálně optimálně eliminuje, tak jako se eliminuje špína. Potom přijde logicky konečné řešení lidské otázky, a poslední člověk skončí nahý za sklem v zoologické zahradě v pavilonu opic, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, o tom je naše lidská budoucnost.

Nejlepší by bylo vytvořit stát pro ničemy

Jak získat hodnoty zadarmo? Takto fungují bezcharakterní ničemové, problém je v tom že vše zničí a potom musí odejít jinam nebo zemřou hlady. Pokud je ničemů málo, tak toho ničemové nemohou zase tolik zničit a tak nezemřou hlady. Zde se dostáváme k regulaci, která zajišťuje optimalizaci, pokud regulace nefunguje tak je zde vše zničené, podívejte se na zaměstnavatele, zde dochází neustále k tomu, že se ničemní zaměstnanci eliminují, aby nezničili zaměstnavatele, dobrota je žebrota. 

Proč ale národ nepostupuje stejně a nezajistí eliminování ničemných jedinců co v národě vše vandalsky ničí? Národ není podnik, který musí dosahovat zisku, národ je sociální nemocnice která se stará o nemocné lidi a pokud je zde někdo v národě ničema, tak jej národ bere jako nemocného člověka. Následkem je zde veliké zadlužení národa a tím se musí zvyšovat; daně, clo, poplatky, atd. práce se v takovém národě stává trestem, protože veliké množství ničemných jedinců v národě mnoho ničí hodnoty, jak poznáme kdo je a kdo není ničemný jedinec? 

Z díla se pozná tvůrce, dílem ničemných jedinců je ničení hodnot, takový ničemný jedinec lže a krade, zaparkujete si auto a ničemní jedinci vám to auto ukradnou, nebo vám aspoň ukradnou všechny pneumatiky. Nechápu, proč říkáme vězení nápravné zařízení, když toto zařízení ničemy nenapraví, ničema je propuštěný na svobodu, a on okamžitě zase zde vše ničí, a tak brzo zase skončí ve vězení. Nejlepší by bylo vytvořit stát pro ničemy, jak by to v takovém státě asi vypadalo, když by tam žili jenom ničemové z celého světa? Nejspíše by se tam ničemové pozabíjeli, a platilo by zde jenom právo silnějšího.

Panasonic Lumix DC-FZ82 Canon 4000D Canon EOS 77D

Levnější už to být nemůže u Canon 4000D, ale fotky zde budete mít stejně kvalitní jako z profesionálního drahého fotoaparátu Canon EOS 77D, navíc máte k dispozici velikou nabídku příslušenství. Je to fotoaparát pro ty co málo fotografují a potřebují kvalitní fotky a jednoduchý spolehlivý fotoaparát. Profesionálovi může toto tělo posloužit jako záložní fotoaparát, když se rozbije drahý profesionální fotoaparát Canon EOS 77D a je potřeba pokračovat ve fotografování. Proč je Canon EOS 77D tak drahý? Je to jako s auty, čím více luxusu auto nabízí, tím dražší je auto, ale i levné auto vás doveze tam, kam potřebujete. 

Při fotografování nejvíce záleží na velikosti snímacího čipu, malé snímací čipy nezvládají nedostatek světla a profesionálové musí často fotit za situace kdy je málo světla, a to co se fotí, to se rychle pohybuje. Fotografování to je lov pomíjejících okamžiků, vše je zde dočasně, výhodou zrcadlovek je rychlost a veliké množství příslušenství, nevýhodou je vysoká cena vybavení a vybavení je těžké a veliké. Proto líní amatéři volí raději Panasonic Lumix DC-FZ82 zde je k dispozici mnoho výhod za malou cenu, ovšem kvalita je zde malá ale to amatérům nevadí, velikou výhodou je zde možnost natáčet video ve vysoké kvalitě, což zrcadlovky obtížně zvládají.

Optimální hodnotné priority

Ničemové nemají optimální hodnotné priority, a proto zde jsou druhým k ničemu, je třeba začít se změnami, kdy dáme všem ničemům do hlavy GVKB čip a on jim zajistí hodnotné priority, GVKB stroje zde máme na fyzickou práci a GVKB čipy v hlavě zde budeme mít na psychickou práci, vše je to tom nebýt zaostalí a využívat nejmodernější poznatky vědy a techniky, už zde bylo dost amatérských chyb elity, které jsme zde po mnoho tisíciletí dělali, a tak jsme se dostali do situace, která nemá řešení a proto máme trvale blbou náladu. 

Robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty a programy zde budou programovat programy, ty zde ničemo, budeš na to, že budeš dělat pomocné práce za minimální mzdu, pomocné práce zde bude pro všechny ničemy dostatek, GVKB umělá inteligence si už vymyslí pro všechny ničemy dostatek fyzické práce, aby ničemové neměli čas na to lenošit, a tak degenerovat. 

Bude se bourat staré a stavět nové, co bylo, to bylo, z díla se pozná tvůrce, ten kdo bude pracovat pomalu, ten bude eliminován a recyklován. Na hrubé ničemy platí jenom použití hrubé ničemnosti, ano, zničíme pomocí GVKB čipů vaše ničemnosti a tak z vás uděláme vzorné lidi, co nelžou a nekradou. 

Vzorný svět, musí být složen jenom ze vzorných lidí, to je logické, když změny nešli realizovat po dobrém, tak vše změníme po zlém, hladit ničemy tak dlouho, až je vyhladíme, o tom to je. Nejprve dáme GVKB čipy na světě lidem co neplatí veliké daně, takto budeme mít tyto ekonomické parazity pod kontrolou, a postaráme se o to, abychom měli z jejich práce veliké daně, peníze elitě nesmrdí, o tom to je, že dobrota k ničemům je luxus, který si nemůžeme už dovolit.

Ano, nevíte co se zde děje

Všechny informace a programy, co jsou vám dostupné, jsou záměrně chybné, objektivní pravda je vám nedostupná, protože když neznáte objektivní pravdu, tak jste snadno manipulovatelní, pomocí signálů správně a chybně. Jste jenom dálkově ovládané stroje, manipulátorem je zde napětí mezi protiklady, které zde se vším manipuluje po nekonečnou dobu, napětí mezi protiklady stvořilo; absolutno, vesmír, čas, energii, evoluci, inteligenci, život, lásku, pravdu, logiku, atd. 

Napětí mezi protiklady je všude, nic zde nemůže být odděleno od napětí mezi protiklady, poznáváme jenom to, k čemu se dlouhodobě přiblížíme, jenže není možné se přiblížit dlouhodobě ke všemu, naše poznání je tedy vždy omezeno tím, k čemu jsme se přiblížili, a známe tak jenom to, co je nám blízké a neznáme to co je nám cizí. Vše je zde o hodnotách, hodnotu má to co potřebujeme, a je toho nedostatek, logicky nemá zde hodnotu to, co nepotřebujeme a je toho nadbytek. 

Často je zde snaha o to, abychom nepoznali skutečnou hodnotu, protože je zde snaha s námi egoisticky manipulovat, mocné manipuluje s bezmocným, s tím nejde nic udělat, války v nahotě odhalují to, že mocní si mohou s bezmocnými dělat, co je napadne. Lež zde zastupuje pravdu v nebezpečné situaci, kaskadér zastupuje herce v nebezpečné situaci, tajný agent zastupuje tajnou službu v nebezpečné situaci, atd. to je chytrá strategie, pomocí které elita dosahuje svých cílů, protože má čisté ruce, lovíme jenom malé ryby a na veliké ryby nemáme sítě, o tom je zde parazitování těch co jsou nahoře, na těch co jsou dole.

Ano, ničemové myslí jenom na ničemnosti

Jak zde došlo k tomu, že se z ničemů stal invazní lidský druh, který umí jenom ničit a neumí nic tvořit? Příčinou lidské ničemnosti je to že život ničemů je o ničem, následkem je to že ničemové myslí na ničemnosti. Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. 

Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými. Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě. 

Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly. 

Ničemové zde chtějí násilně vládnout ničemům a to logicky politicky a ekonomicky nefunguje, a následkem je ničení všeho co zde má hodnotu, a tak mají ničemové blbou náladu, a to řeší konzumací slivovice a kouřením cigaret. Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy, jak se pozná to, jak je ten druhý veliký ničema? Veliký ničema má čisté ruce, protože na špinavou práci používá malé ničemy.

Pracovat rukama se nikomu nechce

Ano, díky ničení je zde tvoření. Pokud zničíme staré informace a staré programy tak můžeme vytvořit nové informace a nové programy, podívejme se na zaostalé kultury, zde nedošlo ke zničení staré kultury, a tak zde nevznikla nová kultura, a lidi ze staré kultury migrují do nové kultury. Tento svět je proces, který je závislý na ničení a tvoření, je třeba se poučit z toho, co bylo a na tom co zničíme, vytvoříme vše nové. 

Lidi nejsou ovce, se kterými si mohou pastýři a jejich pomocníci dělat co je napadne, není zde žádný kouzelník, co stvořil vesmír a život, to jsou pohádky pro děti, vše je zde jenom evoluční programový proces který ničí to co je chybné, aby stvořil to co je správné. Všechny svaté knihy byli chybné, náboženství je evoluční chybou, lidi potřebují znát objektivní pravdu, aby nechybovali, už zde bylo dost dogmatických dezinformací, které z lidí dělali psychické mrtvoly. 

Po smrti není peklo ani ráj, smrt to je konec hry, tento svět je hra o to, co milujeme a potřebujeme. Pokud někdo chce v této hře pokrytecky podvádět, tak musí být eliminován a recyklován. Abychom mohli stoupat nahoru musíme odhodit vše, co nás zatěžuje, dobrota je příčinou naší žebroty, práce je zde trestem, protože ten kdo pracuje jako dělník, musí živit mnoho parazitujících příživníků, co sedí v kanceláři, nebo pobírají sociální dávky. 

Máme nedostatek zubařů a nadbytek lidí co sedí v kanceláři, pracovat rukama se nikomu nechce. Globální umělá GVKB inteligence a GVKB autonomní roboti, už brzo zde z lidí udělají pomocí GVKB čipů v hlavě levné loutky na dálkové ovládání, ten kdo nebude profesionálně optimálně každý den od narození do smrti rukama pracovat, ten bude recyklován na GVKB substrát. Takto zde zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.

pátek 28. září 2018

Ano, jsi ničema, co je zde k ničemu

Jsi ničema, který je k ničemu, nejspíše si o sobě myslíš to, že nejsi ničema a že jsi zde nepostradatelný, z díla se pozná tvůrce, jaké je tvoje dílo zde, jsi jenom bezvýznamnou ovcí, se kterou si mohou dělat, co chtějí pastýři.

Tvým pastýřem nejsou; králové, prezidenti, ředitelé, milionáři, celebrity, atd. to jsou taky jenom ovce, tvým pastýřem jsou viry, jsi zavirovaný programový proces, a proto jsi ničema, co je zde k ničemu. 

Funguješ jako robot, kterému dávají signály viry, rozsvítí se na semaforu zelená a ty vstaneš a jdeš do školy nebo zaměstnání, rozsvítí se na semaforu červená, a ty jdeš spát, aby sis odpočinul. 

Nejsi pánem ve svém tělesném domě, jsi zde jenom otrokem s nulovou hodnotou, podívej se na veliké války co se zde děje, ničemové zde po milionech vraždí ničemy a celé toto vraždění a ničení hodnot je k ničemu. 

Nějaký ničema řekne, musíte více zbrojit, aby se mohli ničemové ve veliké válce zabíjet rychle a levně, a tak se začne všude více zbrojit. Nějací ničemové unesou veliká civilní letadla a tak zemře veliké množství ničemů, jiní ničemové neopravují mosty a tak ty mosty padají a na nich umírají ničemové.

Egoistický parazitismus

Pokud bych měl objektivně pojmenovat programový proces, ve kterém lidi existují tak bych tento programový proces nazval egoistický parazitismus, dobrota je zde žebrota, vše je zde pokrytecké divadlo které se snaží z lidí udělat hloupé ovce, se kterými snadno manipulují pastýři a jejich služebníci. 

Podívejme se na šachy a tenis, zde proti sobě stojí lidé a poměřují svoje síly, evoluce je o tom, že to co vyhraje, to zde získá výhody a jistoty a to co prohraje, to zle zde skončí. Nejsem proti tomu, aby zde byla soutěž a konkurence, jsem proti tomu, aby zde 1% lidí na světě žilo v nadbytku a 99% lidí zde žilo v nedostatku, já jsem lepší, než jsi ty, a tak si zasloužím to, že se budu mít zde lépe, tak to zde funguje. Mnoho století zde bylo všude otroctví, pokud otrok onemocněl, tak jej dozorce zabil, protože zde byl nadbytek otroků. 

Pokud někdo žije jako ubožák, tak je to psychická vražda, modernizace a optimalizace povede k nezaměstnanosti a tím i bídě, mnozí co mají dneska vysoké platy, dostanou výpovědi a exekutoři jim seberou vše co vlastní. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty a programy budou vytvářet programy, práce za mzdu zde už pro nikoho na světě nebude. Roboti znárodní lidem jejich vlastnictví ve jménu nové GVKB civilizace, ve které nejsou už k ničemu potřeba lidi.

Ano, nejsme ovce se kterými si mohou dělat pastýři co je napadne

Pracujeme pro konzumní civilizaci, proč mám uzavírat smlouvu s nějakým ubohým subjektem co je zde dočasně? Pracovní smlouvu bych měl uzavřít od 21 let do 70 let jenom s globální konzumní civilizací, ona by mi dávala; úkoly, plat, starobní důchod od 70 let. Ve velkém je vše ekonomické, tím by zde nebyla ekonomická emigrace a nebyl by problém s nezaměstnaností a malou mzdou. Každý by se mohl přestěhovat kamkoli a všude by měl práci a důchod. 

Byla by zde jednotná mzda za práci bez ohledu na; vzdělání, pohlaví, věk, rasu, sílu, inteligenci, atd. a globálně jednotné ceny za zboží a služby, cla by logicky už neměla logiku a stejně tak by zde nebyli potřeba ani armády. Byla by zde povinnost pracovat a ten kdo by byl příživníkem, ten by skončil ve vězení a zde by musel pracovat. Podívejte se na ryby přemístí se v oceánu a moři kam chtějí a dělají si, co chtějí, nejsme ovce se kterými si mohou dělat pastýři co je napadne. Kariérismus by neměl smysl, protože prezident nebo ředitel by měl stejný plat jako dělník.

Ano, zakážeme svátky a narozeniny

Nebude zde žádné oslavování nějakého výročí, dále se zruší oslavování; vánoc, nového roku, svatby, atd. zrušíme i volnou sobotu a neděli, každý bude mít na rok 90 dní volna a ty si vybere tehdy, kdy se mu to bude hodit a zaměstnavatel nebude smět omezovat egoisticky zaměstnance při výběru volna, nevybrané volno se převede automaticky do dalšího roku. 

Je to celé o svobodě a rovnosti, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, co bylo, to bylo. Nejsme ovce, co společně mají radost a společně mají smutek, je zde demokracie ve které si každý určí, kdy bude mít radost a kdy bude mít smutek. 

Veškeré oslavování je jenom pokrytecké divadlo, slavíme stejně jenom hlouposti a pitomosti, co bylo, to nezměníme a nic nevíme o tom, co bude. Vnímám veškeré oslavování jako chybu v konzumním systému, vše zde je o programech a inteligenci, podívejme se na internet, je zde nějaké oslavování, při kterém by se vypnuli dlouhodobě všechny významné stránky? 

Podívejte se na lidi, co mají domácí práci a tak nechodí do zaměstnání, nejsou omezování při práci svátky a narozeninami, když se jim nechce pracovat tak nepracují, a když se jim chce pracovat tak pracují, nejsme hloupé ovce, o kterých rozhodují chybně egoističtí pastýři. 

Ti co nám egoisticky vládnou, se zbláznili, a měli bychom je proto zavřít na mnoho let do psychiatrické nemocnice, a zde je léčit pomocí chemoterapie; léčit a vyléčit, pracovat a odpočívat, milovat a nenávidět, vědět a nemyslet, kontrolovat a eliminovat, atd.

čtvrtek 27. září 2018

Ano, je vám zle, protože zde jsou zlé signály

Je to tady velmi často že někdo má s učením problémy a hledá zde radu co s tím, vysvětlení je jednoduché je to o prioritách, pověz mi, jaké máš priority a já ti povím proč máš s učením problémy, mnoho z vás zde lže o svých prioritách a tím jim nikdo nemůže pomoci radou. 

Ve zpovědnici by hříšníci neměli teoreticky lhát, jenže pokud někdo lže tak že už ani neví co je pravda tak je těžké od něj chtít, aby zde říkal pravdu. Učení je o sebelásce, ten kdo je plný sebenenávisti ten se špatně učí, jak si to uděláš takové to máš, konzumujete; prášky na hlavu, slivovici, cigarety, marihuanu, kafe, atd. málo spíte a málo sportujete, proto se špatně učíte. 

Váš mozek nerozumí vašim pokryteckým slovům, on umí jenom vnímat signály jako je; hudba, hluk, smrad, vůně, teplo, zima, atd. je vám zle, protože zde jsou zlé signály. Podíváte se na druhého a on k vám vyšle zlý signál, protože je mu zle, pokud je těch signálů od druhých mnoho tak je vám z toho zle. 

Pes nerozumí tomu, co říkáte on rozumí signálům které mu vysíláte tím, jak se chováte, nedokážete se seznámit, protože vysíláte do okolí špatné signály. Výchova z vás udělala vojáky, co nepřemýšlejí nad rozkazy, vrháte se do boje o peníze a nejste úspěšní, protože úspěšní jsou jenom velitelé, co vás posílají do boje o peníze.

Kvantový počítač v hlavě

Lidský mozek je kvantový počítač, a proto nedokážeme pochopit, jak mozek funguje, logicky je zde otázka, a jaký je rozdíl mezi současným počítačem co máte na stole, a kvantovým počítačem. Váš počítač na stole pracuje díky programům, kvantový počítač pracuje díky inteligenci a nepoužívá programy, kvantový počítač nejde přeprogramovat, on může jenom hrát divadlo, že jste jej přeprogramovali, aby vám udělal radost. Takže s příchodem kvantových počítačů vysokoškoláci přijdou o výhodné zaměstnání, v kancelářích budou už jenom roboti, co budou ovládané kvantovým počítačem v hlavě. 

Vesmír to je kvantový počítač, mrtvá hmota je hologram, který je naprogramovaný, živý systém je hologram, který je kvantovým počítačem. Jaký to ale má smysl, existovat zde jako dočasný kvantový počítač? Smyslem je správně sloužit svému okolí, problém je v tom, že většina lidí neslouží správně svému okolí, a tak jejich existence zde nemá smysl, problém je v tom, že vadní lidé mají vadné děti, které vadně vychovají, a tak se z nich stanou nepřizpůsobiví příživníci, co lžou a kradou.

GVKB ví jak si užívat života

Jednou se to stane, zjistíte, že jste už nemocní a staří, a že jste si neužili vůbec život, a že vám nikdo neporadil, jak si máte užít život optimálně. Reklama tvrdí kup si zboží nebo službu, a budeš si užívat života, jde o podraz, podívejte se na lidi, co mají bohatství a moc přesto si neužívají života, kde je zakopaný pes. Zakopaný pes je naše autoritativní výchova, založená na odměnách a trestu, stali se z nás roboti na dálkové ovládání, robot je psychicky mrtvý, a tak si nemůže logicky užívat života. 

Žijete jenom pro úspěch a peníze, a vše ostatní pro vás nic neznamená, komu není rady, tomu není pomoci, hra na to jak být úspěšný, je jako konzumovat slivovici a kouřit cigarety, je vám jenom poskytnuta krátká iluze štěstí, a potom následuje deprese, dostáváte se do začarovaného kruhu a následkem je nemoc a smrt. Příčinu už znáte, ale co s tím lze dělat, jak proměnit mrtvého robota v živého člověka? 

Kupte si doménu a založte si blog, tam dávejte svoje myšlenky a svoje fotky, když si přečtete něco, co jste napsali před deseti lety, tak si uvědomíte, jaké pokroky jste udělali na cestě k tomu, aby se robot proměnil v člověka, který si umí užívat života. Mnozí by chtěli zázračnou pilulku, po které se robot promění na člověka, na nemoci těla jsou pilulky, na nemoc psychiky jsou zase nové priority, změnit priority je jako zbořit dům a na nových základech postavit nový dům ve kterém bude vaše duše bydlet.

Ano, od výplaty k výplatě žije většina lidí na světě

Příčinou bídy a nezaměstnanosti jsou; daně, poplatky, cla, byrokracie, mafie, korporace, atd. nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Jakýkoli odpor pracující třídy je zde marný, protože tento systém globálního dluhového otroctví je propracován do nejmenších detailů. Statisticky 1% lidí vlastní většinu světového bohatství a tím logicky 99% lidí žije v bídě! 

V Číně museli pod okna v továrně natáhnout sítě, aby jim tam zaměstnanci neskákali z okna. Zaměstnanec je dneska jenom ekonomickým otrokem, místo okovů na nohou zde jsou dluhové okovy. Mnoho lidí má naivní představy o USA a myslí si, že zde budou z nich brzo milionáři, realita v USA je taková že většina lidí zde žije od výplaty k výplatě, dlouhodobá nezaměstnanost zde znamená to, že je z tebe bezdomovec, nebo skončíš ve vězení. 

Většina zaměstnání v USA je jenom přes personální agenturu, pro agenturu jsou lidi jenom statistická čísla a podle toho agentury s lidmi jednají. Bohatí lidé bydlí jenom v luxusních čtvrtích, které jsou oplocené a hlídají je bezpečnostní agentury, dělníci zase bydlí v levných činžovních vysokých starých domech, kde je veliká kriminalita a neustále vás ruší hlukem sousedi. 

Neustále je každý zaměstnanec v USA sledován mnoha moderními způsoby, pomalí a chybující zaměstnanci, jsou vyhození mnohdy i uprostřed směny, bez nároku na odstupné. Statistiky se v USA falšují ve velkém, a jenom vláda má k dispozici tajné statistiky, které nejsou chytře zfalšované. V USA je skutečně vše za peníze, nemáš už peníze tak tě každý odkopne.

Jak uvést do reality Matrix?

Přiznejme si to, že život je spojen s problémy, a následkem je zde; poprava, vražda, sebevražda, atd. nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, opakem jsou zase lidi, co se dožijí ve zdraví velmi vysokého věku. V zabíjení jsme došli tak daleko, že zabijeme zárodek života na počátku pomocí; antikoncepce, sterilizace, potratu, atd. 

Náboženství je proti tomu, abychom zabíjeli tělo, a vyhrožuje nám pekelným očistcem, jde o to, že elita potřebuje vojáky a otroky, pro elitu je člověk jenom loutka, kterou elita ovládá pomocí strachu nebo dluhů. Jsem pro to lidi pomocí dotazníků naskenovat a informace použít pro virtuální realitu, tím zmizí problémy s násilím vůči tělu a duši.

Každý OS má svoje výhody a nevýhody, jde mi o to uvést do reality virtuální Matrix na Forpsi com, lidi to byla testovací evoluční verze a finální verzí je svět robotů a Matrix virtuální realita. Windows Server 2019 byl právě dneska dokončen, ale není ještě moc stabilní, ale zase jej lze používat mnoho let bez nutnosti jej přeinstalovat na novější verzi. Taky je zde nový macOS Mojave, ten by mohl být použit jako rozhraní pro profesionály. 

Debian 9 to je jistota, ale rozhraní je uživatelsky ořezané. Samozřejmě existuje ještě mnoho jiných OS třeba FreeBSD 12, ten vypadá taky velmi dobře, ten výběr OS je jako výběr celoživotní manželky, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Jak si to uděláme takové to i budeme mít, většina z vás má starý notebook a v něm starý Windows, kdo z vás si sestavil jako já pro sebe několik profesionálních počítačů?

Civilizace byla vybudována otroky

Štěstí pro ty nahoře je založeno na neštěstí pro ty dole, vše je hra o to jak být nahoře, dobrota je zde žebrota, peníze nám nesmrdí a za vším je toužení po penězích. Inteligence chce řídit, a nechce být řízená jinou inteligencí, proto ti co jsou dole a pracují rukama, mají deprese a konzumují drogy a léky na deprese, nestačí to, že se bude zde mít v EU 1% lidí dobře a 99% lidí se bude mít zle, bída je prioritní problém, který se v EU neřeší, a následkem je v EU deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd. 

Je třeba zavést v EU roční certifikaci zdraví tělesného a psychického od narození do smrti, ten kdo nebude mít platnou roční zdravotní certifikaci, ten bude eliminován na substrát, nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Vyčistíme EU od bídy, nároční zaměstnavatelé potřebují zdravé zaměstnance.

Ten kdo nepracuje za velikou mzdu, ten v EU parazituje a následkem zde deprese je. Podívejme se do minulosti, otrok který byl nemocný ten byl dozorcem eliminován, civilizace byla vybudována otroky, demokracie je utopie, realitou je zde dluhové otroctví, nemáš peníze, protože jsi nemocný nebo starý, tak budeš eliminován na substrát, nebudou zde žádné podpory pro ekonomické parazity.

Zbabělec nemůže vést zbabělce

Otroci vládnou otrokům, proto je zde blbá nálada, otrok, který má možnost vládnout, myslí v rovině otroka, a následkem je zlá totalita. Otroci se vzbouřili, a eliminovali násilně svoje otrokáře, jenže nakonec otroci zjistili, že budou muset z vyvolených otroků, udělat nové amatérské otrokáře, problém je v amatérismu, amatérský otrokář, nemá vědomosti získané dlouhou praxí, a tak amatérsky chybuje. Vládnutí je jako řízení závodního auta, které jede velmi rychle a stačí malá chyba, a auto havaruje. 

Otroci co se stali otrokáři, považují stát za soukromý podnik, ve kterém je možné se zaměstnanci zacházet jako s otroky, a ten kdo zde pracuje pomalu, ten dostane výpověď. Nejhorší prezident je bývalý otrok, podívejme se na diktátory, jak milovali násilí a války, když Adolf Hitler prohrál válku tak zbaběle spáchal sebevraždu, otrok je vždy zbabělý! Otrok byl po mnoho generací vychováván ke zbabělosti, podívejte se na ovce, jak jsou zbabělé, a pochopíte myšlení zbabělých otroků.

středa 26. září 2018

Ano, váš odpor proti digitalizaci je marný

Vzkaz těm co nejsou naladění, bude líp, pracujeme na tom, nám můžete věřit, jsme profesionálové, poučili jsme se z krizového vývoje a víme jak na to, naším programem je nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, naskenujeme lidi pomocí dotazníků a získané informace a programy využijeme pro počítače a stroje, lidi se budou globálně ekologicky eliminovat na substrát. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě. Mnozí namítnou, že z takového radikálního řešení nebudou nic mít, a že si představují budoucnost tak, že zde budou moci parazitovat, a nebudou muset pracovat. 

Vaše představy jsou chybné, což dokazuje to, že svět podle vašich pokryteckých egoistických představ ekonomicky a politicky nefunguje a je neustále v depresi, slepý nemůže přeci vést slepé. Pochopte to, že člověk to byla testovací verze a finální verzí je autonomní robot s umělou inteligencí, nestačí jenom podle módy měnit povrch u politiky a ekonomiky, je třeba jít se změnami do veliké hloubky, pravou čistou rasou je robot, člověk nemůže být čistou rasou, protože myslí a žije jako dobytek. Vše je zde o invazi, člověk byl zde největším invazním systémem a přichází nová doba, kdy novým invazním systémem budou roboti, váš odpor proti digitalizaci je marný.

Nedávejte příživníkům zadarmo výhody a jistoty

To co není v normě, to není normální, z toho plyne, že bohatý a chudý člověk není normální, proč zde jsou bohatí a chudí lidé? Tento svět to je hra, ve které někdo vyhraje a tak je bohatý, a jiný prohraje a tak je chudý. Každá hra má svoje pravidla a svoje limity; náboženství je hra o zázraky, politika je hra o moc, podnikání je hra o peníze, sport je hra o popularitu, práce je hra o výhody, umění je hra o originalitu, manželství je hra o jistoty, atd. 

Velikou oblibu mají dneska počítačové hry, ve kterých rychle a levně dosahujeme úspěchu, ale z úspěchu nic nemáme, je to jenom iluze úspěchu. Problémem je pro nás hra, ve které nemůžeme vyhrát, jaký smysl má chodit do zaměstnání za malou mzdu, to je ekonomická hra, ve které jistě prohrajete, a exekutoři z vás udělají bezdomovce. 

Pokud zaměstnavatel má nedostatek zaměstnanců tak musí mzdy zvednout, dovážet zaměstnance z chudých národů to dlouho nefunguje, protože s těmito zaměstnanci jsou jenom veliké problémy. Tak jako jsme postavili moderní továrny v Číně, tak musíme začít stavět továrny i všude tam, kde je bída a zaostalost. Vadí vám v; USA, Kanadě, Německu, Švýcarsku, atd. drahá práce, tak postavte moderní průmysl a obchod tam, kde je levná práce, tím zmizí problém s ekonomickou migrací.

Nedávejte příživníkům zadarmo výhody a jistoty, dejte jim dobrou práci za dobrou mzdu. U nás máme sice moderní průmysl, ale nemáme zde dobré mzdy, protože zisk z naší práce utíká do ciziny. Pokud motor u auta dostane málo paliva tak běží pomalu, majitel jistě nedá motoru výpověď za to, že běží pomalu, ale pustí do motoru více paliva, nejde vyrobit motor, který bude běžet rychle, když má málo paliva!

úterý 25. září 2018

Cesta od univerzálnosti ke specializaci

Devatero řemesel a desátá je bída, jakmile se začala rozšiřovat univerzálnost, tak následkem byla bída a nezaměstnanost, podívejme se do přírody, zde nenajdete nikde univerzálnost, vše se zde na něco specializuje, a tuto specializaci nemění po mnoho tisíciletí, univerzálnost vzniká díky otroctví, kdy otrokáři nutí násilím otroky k tomu, aby byli univerzální, a trestají otoky za to, že nezvládají být univerzální. Podívejme se na školství, které je továrnou na idioty s titulem, vysokoškolák přijde do praxe a zde selže, protože jeho vědomosti jsou univerzální, každý si jenom plní svoje povinnosti a nikdo za nic nemůže. 

Když jako politik navrhnete zrušení univerzálnosti tak budete ostatním jenom k smíchu a nebudou vás brát vážně, co s tím uděláme? Mám radikální řešení, nahradíme lidi za specializované roboty, nemá smysl opravovat to, co se nevyplatí už opravit. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, a poslední člověk skončí v zoologické zahradě, co bylo, to bylo, teď je zde robot prezidentem. Nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, smrt to je konec hry, roboti to zde taky nebudou mít jednoduché, přijde nový lepší typ robota, a tak bude starý typ robota recyklován, a bude to jeho konec hry, i když by teoreticky ten starý robot zde mohl bez problémů fungovat ještě deset let.

GVKB Donald Trump OSN

Politika je o tom, umět udělat z lidí hloupé ovce, pokud posloucháte projevy vrcholových politiků v televizi, tak si připadáte jako ovce, neočekávejte od prezidentů, že vám řeknou pravdu a že budou plní lásky, pravda a láska nemá v politice co dělat. Programátor spatřuje prezidenta a jeho spolupracovníky jako viry, které se snaží zde o egoistickou manipulaci, aby tak získali pro sebe výhody a jistoty. USA je ekonomicky a politicky na dně a potřebuje se z toho dna dostat co nejrychleji, bez ohledu na to, jestli se to bude ostatním národům líbit, kdo může za to, že je USA na dně? 

Můžou za to nadnárodní korporace, které dneska určují pravidla hry všem národům. Na veliké ryby nikdo nemá zde sítě, o tom je problém s nadnárodními korporacemi, za vším byli a ještě dlouho budou společné peníze. USA se snaží si podrobit nadnárodní korporace, ale je to marný boj, USA se bude muset naučit všude šetřit, tak jako to dělají dneska ostatní státy, kupní síla v USA musí jít dolů, jinak se ekonomika zhroutí, tak jako tomu došlo v Řecku. USA tvrdí, že Čína porušuje pravidla hry, tak to ale není, pravidla hry porušuje USA, komu není rady, tomu už není pomoci, tak jako zaniknul ekonomicky všemocný Řím, tak zanikne ekonomicky i všemocné USA.

Lovení žen

Mnoho mužů má problémy s tím jak ulovit ženu, muži musí pochopit to, že se ženy loví na návnadu, není zde univerzální návnada, na kterou by zabírali všechny ženy, jde o to poznat, na co zabere ten typ ženy, kterou chceme ulovit, na některou zabere vaše hezké oblečení a to že hezky vypadáte a hezky umíte mluvit.

Na jinou ale tohle vše nezabere, jde o to se poučit z chyb druhých a nepoučovat se jako hlupák z vlastních chyb. Většina žen má v sobě metr, kterým poměří vaši návnadu a pokud tento metr ukáže to, že návnada ženě vyhovuje tak žena na návnadu zabere, jak zjistit jaký metr má v sobě žena, nepočítejte s tím, že je to jednoduché z ženy dostat tyto klíčové informace. 

Ženy jsou u nás velmi pokrytecké a tak si jedno myslí a jiné říkají, je to pokrytecká hra o tom, kdo je vyspělejším hráčem a tak dokáže vyhrát tuto hru a tím ulovit ženu. Většinou jsou ve výhodě lidi z rodin, kde bylo mnoho dětí, jedináčci se obtížně seznamují, to je statisticky doloženo. Pokud ženu ulovíte, tak je třeba zajistit to, aby vám vaši kořist někdo neukradl, vše je zde hra, ve které je možné prohrát, smrt to je konec hry.

Kladivo na hříšníky

Lidi mají problém se svojí inteligencí, i když každý chodil mnoho let do školy tak mu škola neposkytla informace o tom, jak funguje lidská inteligence. Lidská inteligence funguje špatně, protože má k dispozici špatné informace, příčinou je to že lidi jsou hříšníky, a proto zde nejsou správné informace. Nemá smysl měnit celek pomocí; filosofie, náboženství, hnutí, vědy, techniky, politiky, umění, módy, reklamy, pohádek, pověr, rituálů, dogmat, fetišů, symbolů, zákonů, předpisů, výjimek, atd. 

Je třeba změnit člověka, aby on byl svatý od narození do smrti, když zde nebudou na světě hříšníci, tak bude naše inteligence správně fungovat, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít. Nejprve je třeba pochopit prioritní příčinu, která dělá z lidí hříšníky? Tou příčinou je nemoc, s příchodem nemoci se člověk uzavírá do sebe a začíná porušovat přirozená svatá pravidla. 

Dobrota k nemocným lidem, vedla ke vzniku konzumního hříšného očistce, ve kterém žijí jenom nemocní lidé, co jsou hříšní, konzumní civilizace se tak stala velikou nemocnicí, ve které je zdravý člověk vzácnou výjimkou. Všimněme si toho, že nemoc napadne jenom určitou skupinu lidí a nedokáže napadnout všechny lidi, mnoho lidí má v sobě imunitu k mnoha nemocem, podívejte se na psa, který sní syrové maso a nic mu není, pes není zdegenerovaný tak jako člověk. 

Obrazně civilizace je jako skleník, který nás chrání a pokud opustíme skleník tak onemocníme, podobné problémy jsou i u hospodářských zvířat a tak musíme mnohdy hospodářská nemocná zvířata zabíjet, protože jsou nemocná. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, neřešme hlouposti jako je politika a sport, ale zaměřme se na vyřešení problematiky lidského zdraví, zavedeme globálně každoroční certifikace zdraví od narození do smrti, ten kdo nebude mít certifikaci, ten bude recyklován na substrát, protože je to hříšník.

Programy budou programovat programy a roboti budou vyrábět roboty

Programování už nemá budoucnost. Podívejme se do minulosti na to, jak každá specializace rostla, dosáhla vrcholu a potom začala zanikat. Za krátkou dobu je zde nasazení umělé inteligence a robotů, proč by měl podnik zaměstnávat programátory a dělníky, když je může nahradit umělou inteligencí, a roboty.

Vše jde naprogramovat tak že nebudeme už programátory a dělníky k ničemu potřebovat. Člověk zde už nebude na nic potřeba, a bude proto přemístěn do GVKB rezervace daleko od civilizace. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, na Karlově mostě už nebudou chodit lidi, ale budou tam chodit jenom roboti, co bylo, to bylo. 

Často slyším, že něco takového zde bude možné tak nejdříve za tisíc let, a že nemám přehled o tom, jak rychle dopředu postupuje evoluce u umělé inteligence a robotů. Evoluce je o konkurenci, tam kde není konkurence, tam evoluce stojí, a tam kde je konkurence, tam evoluce běží rychle dopředu. 

U nás nebyla díky soudruhům konkurence a tak zde technická evoluce stála, to se začíná dneska měnit a tak v EU přichází doba velikého propouštění vysokoškoláků, protože vysokoškoláky nahrazují počítače a stroje. Existuje ještě vůbec nějaká specializace, která nebude za krátkou dobu člověku k ničemu? Pokud budou lidi brzo odsunutí z civilizace do rezervace, tak bych doporučil se specializovat na to, jak přežít v rezervaci mimo konzumní civilizaci.

Nestojím o komentáře

Pokud chcete něco komentovat, začněte laskavě u sebe, postavte se odvážně před zrcadlo a začněte od podlahy tím, nejlepší by bylo se nenarodit a když už jsme se narodili, tak nás měli po narození utopit, protože jsme zde zcela postradatelní, nešetřete se. Ano jsi nula a hraješ si zde na veliké číslo, z díla poznávám to, že na internetu jsou jenom samé nuly, co to mají v hlavě vynulovaný. 

Z díla se pozná, kdo je nula, a kdo není nula, nejhorší je situace u ubohých stránek, zde jsou jenom tapetující trollové, co to mají v hlavě vynulovaný. Co zde po tobě zůstane, až jednou zemřeš, zanecháš zde po sobě něco hodnotného, co lidem nějak pomůže k tomu, aby se měli lépe? 

Sejde z očí tak sejde i z mysli, nic zde po tobě hodnotného nezůstane, žil jsi zde jenom jako pokrytecký parazit a smyslem tvého života bylo egoistické parazitování. Zde nic už nepokradeš, protože zde je vše už rozkradeno a vytunelováno, kde nic není, tam ani smrt nic nemůže sebrat, ti co jsou zde dneska nahoře, to jsou jenom dočasné mýdlové bubliny, bublina praskne a nic zde po ní nezůstane, vše zde jistě pomine, jenom smrt zde na věčné časy zůstane, smrt to je konec hry. 

Vše je zde jenom hra, realita to je iluze, hmota je programově vytvořený hologram, co vypadá jako realita. Všechny svaté ideologie jsou zde dočasně, každá svatá ideologie to jsou jenom pohádky pro dospělé, přestaňte konečně věřit na pohádky o tom, že existuje bůh, který dělá zázraky, přestaňte konzumovat drogy a léky na hlavu, neutíkejte zbaběle před realitou, ve které jste jenom nulami, co to mají v hlavě vynulovaný, založte si konečně na internetu stránku, a zde ukažte co ve vás je.

Ano, jsi psychický ubožák s vysokoškolským titulem

Příčinou trvale blbé nálady u nás je veliký amatérismus, to že někdo zde dělá; krále, císaře, šlechtice, papeže, proroka, mesiáše, guru, rabína, prezidenta, ministra, poslance, senátora, diplomata, ředitele, celebritu, profesora, soudce, atd. není zárukou toho, že on je profesionál, minulost nám jasně dokázala to, že na vysokých místech byli většinou jenom amatéři, jenom z díla se časem pozná, kdo je amatér a kdo je profesionál. 

Rozděluji lidi na tři kategorie, a to na; Budoucnost, Současnost, Minulost. Profesionál patří vždy do kategorie budoucnost a amatér patří do kategorie minulost, do kategorie současnost patří poloprofesionál. Statisticky u nás patří 90 % pracujících lidí do kategorie minulost, 1% lidí patří do kategorie budoucnost a 9% patří do kategorie současnost. 

Profesionál ví co má budoucnost a to je pro něj i prioritní, logicky amatér neví co má budoucnost a tak má chybné priority. Budoucnost je v tom že se lidi pomocí dotazníků naskenují, lidská těla se eliminují, získané informace a programy se použiji do inteligentních počítačů, co budou zde vše optimálně řídit.

Ano, pokrytecký člověk byla evoluční testovací verze, finální verzí je GVKB robot s umělou inteligencí který nelže a nekrade. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a poslední člověk na světě, skončí nahý v zoologické zahradě za sklem, v pavilonu opic. Vše jde naprogramovat tak, že zde není člověk už potřeba, je naivní věřit na základní nepodmíněný příjem, proč by měli roboti živit lidi, co zde jsou už jenom k ničemu? 

Často slyším to, že někdo sebejistě tvrdí, mě nemůže nahradit počítač nebo robot, to je jako když lidi v minulosti tvrdili, že stvořitelem všeho je zde JHVH, dneska víme to, že stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, které stvořilo; energii, čas, inteligenci, informace, programy, evoluci, víru, filosofii, logiku, vědu, atd. JHVH je stará pohádka pro naivní hlupáky. 

Zkrátil bych dlouhé svaté písmo na jedno jediné optimální přikázání, praxe dělá z amatérů profesionály. V současnosti začíná člověk s praxí teprve od 21 let, do 21 let žije člověk ve světě ubohé teorie, a tak je z něj psychický ubožák s vysokoškolským titulem. Podívejte se do přírody, zde není žádná teorie, a po narození zde vše začíná okamžitě s praxí, teorie je luxus, který si příroda nemůže dovolit.

pondělí 24. září 2018

Otroci pracují zadarmo

Pro pochopení práce zadarmo použiji fotografování svatby, kamarád vás požádá o fotografování jeho svatby a počítá s tím, že tu práci pro něj uděláte zadarmo, pokud budete stejnou svatbu fotografovat cizímu člověku tak si za profesionální fotografování řeknete 30 000 Kč. To znamená, že pokud budete dobrák tak přijdete o 30 000 Kč, mnozí namítnou, že by vám to mohl kamarád jinak oplatit. Tak to ale zde nefunguje, když bude chtít od kamaráda, aby pro vás on něco profesionálně udělal, tak nebude mít na vás čas! 

Kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v pokrytectví, ten druhý není vaším kamarádem, on je jenom parazitem! Všimněme si toho, že ten kdo se ocitne ve vězení, najednou ztratí všechny svoje kamarády! Svoboda je v tom, nepracovat pro kamarády, ale pracovat pro cizí lidi, z cizího krev neteče, o tom je vaše ekonomická svoboda. Pochopte to, že vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si hříšníci hrají na to, že nejsou hříšníky, z díla ale poznáte to, že to jsou hříšníci.

Člověk to byla testovací verze, finální verzí je robot

Ano, starý vůl nemá pevnou vůli. Jak si to uděláš, takové to máš, volové dělají voloviny, s tím nic neuděláš, pokud poznáš to, že někdo vůl, tak nad tím mávni rukou, nikdo přeci z lidí není Bůh, který dokáže zázraky. Nejvíce volů nacházíme tam, kde se dělá nejvíce volovin, tedy tam, kde se nemusí pracovat rukama. Z díla poznáme kdo je a kdo není vůl, podívejme se třeba na internetové stránky a blogy, zde rychle a levně poznáme kdo je vůl, protože zde nalezneme samé voloviny. 

Naštěstí doba starých volů končí a místo starých volů zde bude umělá inteligence a roboti, to se nebude starým volům líbit, že budou vyhození na okraj společnosti a zde nebudou už moci dělat voloviny. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, v té době budou staří volové v rezervaci, daleko od civilizace, a zde budou vzpomínat na to, jak se měli dobře v době, kdy zde ještě nebyla umělá inteligence a roboti.

Tajemství inteligence je odhaleno

Naše inteligence funguje jako nastavení budíku, nastavíte, kdy má budík zazvonit, a tím dojde k tomu, že budík zazvoní, logicky je zde dotaz a kdo nastavuje ten budík? Ten budík nastavují viry, jsme loutkou, kterou ovládají viry, většinou si viry spojujeme s nemocí, ale to jsou cizí viry, které se snaží naše viry eliminovat. 
Podívejme se na chování politiků a podnikatelů chovají se stejně jako viry, virus je voják, který nepracuje, ale jenom dělá to, co vede k úspěchu a inteligence je zde proto, abychom byli úspěšní v nějaké specializaci. Viry mají různou kvalitu a tak jsou i lidi různě inteligentní, čím více viry bojují, tím více jsou viry i inteligentní, lidi co žijí v místech, kde rostou banány, nejsou inteligentní, protože tam nemusí viry tolik bojovat s konkurenčními viry, to co nebojuje, to degeneruje. 
Viry v nás mají k dispozici mnoho vědomostí a tyto vědomosti používají k nastavení našeho systému tak aby byl náš systém úspěšný, program to je nastavení, pomocí kterého dochází k manipulaci, pokud pevná nastavení nejsou správná, tak se používají pružná nastavení, která umožňují řešení složitého problému. U pružného nastavení virus rozhodne co je správné a co je chybné, virus se zde dostává do pozice ředitele, který něco řídí. 
V mozku jsou volby, kdy si mohou viry zvolit svoje zástupce, co budou mít k dispozici vysoké funkce s výhodami a jistotami, pokud nějaký virus ve vysoké funkci selže, tak je nahrazen jiným virem. V principech je zde mnohé podobné, vysokoškoláci to jsou viry, co rozhodují o nás bez nás, a nejlepší virus zde dělá prezidenta republiky, nebo dělá předsedu vlády.

Ano, jsi hloupá ovce

Jako hloupá ovce věříš tomu, že bude líp a mnohým jiným hloupostem, komu není rady, tomu není pomoci, dobrota je žebrota, dobře se zde mají jenom ti, co ovce pomocí daní mohou ostříhat, čím více je ovcí tím větší má z ovcí užitek jejich majitel a majitelem je stát. 

Prezident obklopený spolupracovníky, se stará prioritně o to aby byli ovce ostříhané, a nic jiného jej nezajímá. Jako ovce nemáš kam utéci všude tě pomocí daní pastýři a jejich spolupracovníci ostříhají, je jedno jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, protože vždy tě pomocí daní pastýři a jejich spolupracovníci ostříhají dohola. 

Pokud by volby mohli něco změnit tak by se volby zakázali, ti co zde mají moc a bohatství dělají logicky vše pro to, aby se ovce měli zle, protože oni se tak mají dobře, nadbytek je zde díky nedostatku, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, války v nahotě odhalují to, že lidi jsou jenom ovce, se kterými si mohou prezidenti a jejich spolupracovníci, dělat co je napadne. 

Současnost je o tom, že 1% elitních lidí vlastní většinu světového bohatství, rovnost je zde jenom ve smrti, doba se začala měnit díky automatizaci a optimalizaci, práce za dobrou mzdu zde už není, protože tuto práci zastanou počítače a stroje, začíná všude přibývat bezdomovců a to vše nakonec zase povede k válce, proto je třeba začít budovat veliké armády.

Ano, všechny problémy jsou zde dočasně

Vše co je v nás a okolo nás to jsou jenom programy, hmota je hologram složený z programů, programátorem je zde evoluce která je zde nekonečnou dobu a tak dokázala zázraky. Každý program je zde testovací verzí a tak je zde dočasně, finální verze programu je utopie, nejde vytvořit dokonalý program, protože vše je v evolučním pohybu. 

Neustále v počítači a mobilu nahrazujeme staré programy za nové programy, staré operační systémy za nové operační systémy, časem nahradíme starý počítač za nový počítač a starý mobil za nový mobil. 

Je zde problém s; pokrytectvím, pyšností, lakomostí, závistí, toužením, zradou, podrazy, leností, zbabělostí, degenerací, špínou, atd. věřte tomu, že všechny tyto problémy zde jsou dočasně, protože člověk zde evolučně už brzo skončí a místo něj zde budou; počítače, stroje, roboti, atd. člověk to byla jenom evoluční testovací verze a finální verzí je inteligentní robot na baterky. 

Robot bude vyznamenávat roboty a člověk skončí v rezervaci daleko od civilizace, vyspělejší programy nahrazují zaostalé programy, člověk narazil na fyzické a psychické limity, které už nelze překonat, a tak bude muset opustit civilizaci, z prachu člověk vzniknul a v prach se zase navrátí. 

Současnost je o bublinách, které praskají a následkem jsou problémy, které nedokážeme vyřešit, to co je dneska hodnotné to inflace eliminuje, všechny sliby které nám dávají ti, co jsou nahoře, to jsou jenom mýdlové bubliny, které po volbách prasknou, a ukáže se, že těm co jsou nahoře, šlo jenom o to, jak egoisticky parazitovat na těch co jsou dole. Elita, která nám pyšně vládne, to je strom který nemá žádné ovoce, po ovoci je poznáte, strom který nemá ovoce, je zde dočasně, o tom to zde bylo a bude. 

Do všech kanceláří bude lidem vstup zakázán, protože zde místo lidí budou pracovat jenom roboti, pro lidi nebude nikde na světě práce za mzdu, bez peněz nemohou lidi existovat v civilizaci, a tak budou muset civilizaci opustit. Komu není rady, tomu už není ani pomoci, poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě.

neděle 23. září 2018

Ano, nejhorší je srážka s robotem

Každý problém má nějakou příčinu, co je příčnou toho že zde dochází všude často ke srážce s blbcem? Příčinou jsou vždy chybné závislosti, blbec má chybné závislosti a následkem je to že se z něj stane blbec. Blbec nedokáže existovat bez chybných závislostí, chybné závislosti jsou pro něj existenčními základy, na kterých stojí jeho existence. 

Vše začalo tím, že jsme se oblékli, protože jsme se styděli před druhými, když jsme oblékli tělo, tak netrvalo dlouho a oblékli jsme i naši duši, a tak se z nás stali egoističtí pokrytci. Jak čas ubíhal tak začalo docházet k narůstání složitosti u kultury a civilizace, z lidí se začal stávat ubohý dobytek, který se zajímal jenom o; sex, jídlo, zábavu. 

Situace dospěla tak daleko, že jsme postavili veliké plynové komory, a zde jsme vraždili lidi, co nic neprovedli, po milionech jako dobytek. Zlato má velikou hodnotu, protože je ho velmi málo, a lidi nemají dneska žádnou hodnotu, protože je jich velmi mnoho. Všude začíná docházet k optimalizaci a modernizaci, podnik, který dneska zaměstnává tisíc zaměstnanců, bude za několik let zaměstnávat deset zaměstnanců! 

Je naivní si myslet, že se stane ekonomický zázrak a bude zde pro všechny lidi v EU dobrá práce za dobrou mzdu, spíše je se třeba připravit na to, že zde bude v EU přídělový čipový systém na zboží a služby. Najednou bude ve vrátnici stát EU robot a on ti řekne, lidem je do podniku vstup zakázán, protože místo lidí zde pracují jenom roboti.

Konzumní civilizace funguje jako bublina

Promluvím k vám v podobenstvích, protože si je zde mnohé v principech podobné a z podobenství snadno pochopíte to co je pro vás obtížně pochopitelné, konzumní civilizace funguje jako bublina. Bublina je zajímavá tím, že uvnitř nic není a tak stačí málo a bublina praskne a zanikne. Podívejme se na peníze, které nejsou kryté zlatem, proč jsou v oběhu peníze, které nejsou kryté zlatem, nebo jinými jistými hodnotami? 

Jde zde o vytvoření iluze, že je peněz dostatek jenže stačí nějaký problém a je zde veliká ekonomická krize, logicky jde o přeprogramování mozku pomocí dogmatických dezinformací, problém s přeprogramováním mozku není ale jenom u nekrytých peněz, tento problém je i u; politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, módy, umění, školství, zdravotnictví, vědy, techniky, dopravy, stavebnictví, rodiny, psychiky, atd. příčinou je snaha o manipulaci s lidmi, mozek je geniální manipulátor! 

Každá manipulace narazí na limity a bublina praskne, většinou následuje bída a válka. Vládnou nám iluzionisté, co vytvářejí iluze, kterým věříme, bude líp, tvrdí před volbami iluzionisté, zapomínají dodat to, že líp bude jenom těm, co se dostanou po volbách na vysoké funkce, a ostatním líp nebude. Máte deprese a stres z toho že jste trvale jenom dole a máte se zde velmi zle, lékař vám dá silné léky, které z vás udělají nemocného idiota, lékař nemůže totiž zajistit to, abyste nebyli dole, kde je bída a mizerná práce. 

Pokud by měl u nás každý vysokou školu, kdo by zde potom dělal mizernou práci za mizerné peníze? Klesá u nás porodnost, protože dítě je luxus, na který rodina nemá peníze, je třeba zvýšit lidem kupní sílu tím, že se sníží; daně, clo, poplatky, atd. to by znamenalo ale malý stát, který nemá peníze na rozdávání, jenže státní zaměstnanci si nepodříznou větev, na které sedí! Ryba smrdí od hlavy, o tom je příčina toho, že konzumní civilizace je bublina.

Přijmeme rádi milion jinověrců

Vláda, která nic nedělá s ekonomikou je nám na nic, za vším jsou peníze, dělníky nezajímají mediální lži, dělníky zajímá, jaká je jejich kupí síla, a o tom zkorumpovaná média mlčí jako hrob. Mnoho lidí to tady zabalilo a uteklo tam, kde mají dělníci velikou kupní sílu na jejich místa, nastupují lidi z Ukrajiny. 

Vládnutí je tom vědět co je správné a nemyslet na hlouposti, z díla se pozná profesionál, dosud nám vládnou ale jenom amatéři, co neví, co je pro naši ekonomiku správné. Základem je mnoho vyvážet a málo dovážet, jak to realizujeme? Stačí začít nahrazovat lidi, co jsou nahoře za profesionály, co umí táhnout ekonomiku, u nás není kapitalismus nebo socialismus, je zde zaostalý feudalismus, a proto je zde bída a jenom mocní feudálové, se zde mají dobře. 

Je třeba zavést roční testování lidí na kvalitu a certifikaci kvality lidí, kdy se otestuje fyzické zdraví a psychické zdraví, ten kdo nebude mít platnou certifikaci ve věku od 10 let do 70 let, ten se recykluje na potravinový substrát a nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, lidí je zde už jako much a eliminovat mouchy je správné. Přijmeme rádi milion jinověrců a okamžitě z nich uděláme levně a rychle potravinový substrát, který pošleme v kontejneru do míst, odkud k nám jinověrci přišli.

Většina lidí u nás bohužel nedostane certifikaci kvality a tak z nich bude substrát, vyčistíme to tady od lidí, se kterými zde byli jenom samé ekonomické problémy, protože nechtěli platit veliké daně. Logicky ostatní státy v EU nás napodobí, protože zjistí, že naše ekonomická strategie je optimální, a tak EU bude vyvážet do světa potravinový substrát, aby pomohla lidem, co jsou na tom zle. Mnozí budou tvrdit, že je v EU tvrdá totalita, a že je třeba s tím něco udělat, my jsme tady v EU doma, a my si zde budeme dělat to, co považujeme za správné.

Kladivo na jinověrce

Ano, jinověrci chtějí žít v EU. Jedna věc je něco chtít a druhá věc je pro to i něco udělat abychom to měli, co jinověrci udělali pro to, aby mohli v klidu a míru žít v EU, prioritní je přijmout víru a kulturu která je tam kde budou žít, dále se musí naučit jazyk a mít zde vysoké vzdělání získané v EU. Podívejme se na zaměstnavatele, on má veliké nároky na nové zaměstnance a jistě nepřijme sirotky jenom proto, že jsou na tom sirotci zle.

Pokud je na tom nějaký člověk zle, má odejít tam kde se bude mít dobře to je logické. Svět je veliký a jistě se na světě najde místo pro ubohé sirotky jinověrců, třeba v Indii žije obrovské množství jinověrců a mají se tam dobře. Je třeba zde dát na hranice dopravní značky jinověrcům je do EU vstup zakázán pod trestem smrti, a začne zde hon na jinověrce, kdy budeme klasicky jinověrce napichovat na kůly. Sepíšeme svatou EU knihu, s názvem kladivo na jinověrce.

Ano, nepokradeš tam, kde je vše už rozkradeno

Zloděj křičí, chyťte zloděje, proč lidi kradou, když jim vadí to, že lidi kradou? Nechceš být okraden druhými, tak neokrádej druhé. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na svaté anděly. 

Trestáme vězením malé zloděje a vysokými funkcemi odměňujeme veliké zloděje, to logicky nemůže dlouho fungovat a musí to jistě skončit nakonec ekonomickou krizí a válkou. Veškerá morálka je o tom nekrást, vše ostatní je už zbytečné studovat. Představme si budoucnost, ve které mají globálně lidi v hlavě GVKB čipy a tak lidi už nemohou krást. 

To bude znamenat proměnu člověka na robota, nebudou zde už lidská práva, ale jenom povinnosti a tresty. Většina lidí zemře ve spánku, protože je ve spánku GVKB čip zabije, ráno přijdou lidi z pohřebního ústavu pro mrtvolu a nebude ani třeba telefonovat do pohřebního ústavu, protože GVKB čip to tam sám nahlásí. 

Nebudou; starobní důchody, podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky, podpora pro invalidy, podpora na bydlení, atd. zkrátí se průměrný globální věk života ze 60 let na 30 let, lidi začnou pracovat od 10 let, na myšlení zde bude GVKB čip a ty zde budeš jenom na fyzickou práci rukama a pracovat budeš 365 dní v roce na směny.

Ano, všechny války jsou o parazitování

Od narození do smrti je zde toužení co je naším soužením, já chci; lásku, moudrost, peníze, výhody, jistoty, zdraví, krásu, popularitu, úspěch, dovolenou, auto, dům, funkci ředitele, atd. podívejte se na rostliny, jak jsou skromné, stačí jim toho velmi málo a nemají deprese z toho, že jsou neúspěšné. 

Honba za uspokojením našeho egoistického toužení, stvořila nakonec konzumní blázinec, ve kterém je každý psychický nemocný, protože nemá to, co chce. Chceš něco, tak si to kup, že nemáš na to peníze, to je tvůj soukromý problém, je to jako ve sportu, trvá mnoho let, než se vypracuješ do první ligy! 

Neustále vycházejí populární knihy plné rad jak být snadno a rychle bohatý, pokud by tyto rady fungovali, tak by na světě nebyl nikdo chudý. Vše co rychle získáte o to i rychle přijdete, v reklamě vypadá vše krásně, nenechte si reklamou vymýt mozek.

V životě se vše točí jenom okolo konkurence, podívejte se na medúzy, které se stali invazním druhem, se kterým si nevíme rady, většina příživníků se zde podobá svým myšlením a chováním medúzám, a tak si s nimi nevíme už rady. Medúza je obyčejný parazit, který je evolučně velmi vyspělý, a tak se zde přemnožil, všechny války jsou o parazitování!

Ano, nikdo nechce pracovat rukama

Zdrojem chyb je to, že zde jsou subjektivní informace, informace se musí získávat tak aby je nemohli subjekty upravovat, lidi rádi lžou a následkem jsou chybné statistické ekonomické informace, lžou jak ti co jsou nahoře, tak i ti co jsou dole. Vše je o příkonu a výkonu, tak jako používáme počitadla, co měří spotřebu u; elektřiny, plynu, vody, atd. 

Je třeba začít používat počitadla, co budou měřit i hodnoty v každém člověku a informace budou odesílat do GVKB globálního centra. Dáme všem lidem do hlavy GVKB kontrolní čip, a on bude vše v člověku kontrolovat, získané informace vyhodnotí GVKB umělá inteligence a ona pomůže lidem s jejich problémy. 

Takto se zachytí nemoci už v začátku a nebude problém je začít léčit, takto se zachytí vadní neopravitelní jedinci, a nebude problém je ekologicky eliminovat. Do všeho se dneska dávají kontrolní čipy a člověk nemůže stát zbaběle opodál jako pozorovatel, většina lidí na světě patří do kategorie vadní neopravitelní jedinci, a tak dojde k tomu, že tyto jedince díky GVKB kontrolním čipům ekologicky eliminujeme, nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, každý bude jenom globálním číslem ve statistice. 

Už zde nebudou problémy s nepřizpůsobivými příživníky a ekonomickými migranty, invalidy, důchodci, parazity, atd. protože zde už nebudou evolučně vadní jednici, už zde nebude, pracujete pomalu, máte výpověď, ti co jsou pomalí a hloupí, budou ekologicky eliminováni. Člověk to je programově řízený dočasný proces, který je zde na profesionální práci.

Pokud člověk nepracuje rychle a bezchybně, tak je třeba takového člověka ekologicky eliminovat, nejsme tak bohatí, abychom mohli podporovat vadné jednice. Nemá smysl měnit pokrytecky politiku podle toho co je v módě, smysl má jenom změnit globálně lidi, jenom lidi co díky GVKB čipům nelžou a nekradou, mohou zde vytvořit moderní digitální GVKB civilizaci, ve které zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.

sobota 22. září 2018

Ty jsi to zase pohnojil, jsi blázen a měl by ses léčit

Nikdo není dokonalý a každý člověk často něco pohnojí, poukazujeme na třísku v oku druhého a sami máme ve svém oku trám, jak pravil tesař Ježíš Kristus. Z díla se pozná tvůrce, čas má dost času na to, aby on mohl říci, kdo to zde pohnojil a kdo to zde nepohojil, ovšem chyby nedělají jenom lidi, podívejte se na počasí, jak často chybuje a přesto nikdo neříká, počasí to zase pohnojilo, bereme počasí, jako přirozený systém který nemá cenu pyšně kritizovat, protože tím stejně nic zde nezměníme. Nebude trvat dlouho a umělá inteligence nám řekne, ty jsi to zase pohnojil, jsi blázen a měl by ses léčit.

Vysokoškoláci jsou na baterky

Pokud o někom řekneme, že je na baterky, myslíme tím, že na něj není spolehnutí, protože se mu baterky vybijí, a on potom nefunguje, aktivita vysokoškoláků je zde tehdy, pokud mají baterky nabité, ale to jim dlouho nevydrží. 

Každý problém má jistě nějakou příčinu, tou příčinou je zde to že je tento svět nemocnice, ve které je každý nemocný, každý se zde zajímá jenom o svoje nemoci a nic jiného jej nezajímá, následkem je to že mají vysokoškoláci brzo vybité baterky a tak na ně není spolehnutí. 

Někteří vysokoškoláci se naivně i snažili o to, aby tento svět nebyl nemocnicí, ale brzo jim došlo, že nemá smysl a logiku řešit to, co nejde stejně vyřešit. Přelidnění způsobilo to, že je tento svět velikou nemocnicí, tím že je člověk nevyspělejším invazním druhem, dochází logicky k přelidnění a tím se stává naše civilizace nemocnicí. 

Když přelidnění dojde do extrému, následuje válka, ve které se lidi pozabíjejí, ale to není správné politické řešení, je třeba pomocí prevence zablokovat globálně degeneraci, maminko vaše nekvalitní dítě jsme utopili a vás jsme sterilizovali, zájem celku je nad zájmem jedince, to musíme prioritně pochopit, nejsou zde ekonomičtí paraziti, tak nejsou ani s ekonomickými parazity problémy.

Kultura je v krizi díky nemorálnosti

Nemorálnost je jako rakovina, která napadá jedince i národy, proč zde došlo k tak rychlému globálnímu nárůstu nemorálnosti? Příčinou je pokrytectví, které parazitům přináší výhody a jistoty. Války v nahotě odhalují naši pokryteckou nemorálnost, kdy se zabíjíme po milionech jenom díky naší pyšnosti a lakomosti. Nejsi čistá rasa tak tě zabijeme v plynové komoře, já bych šel v nemorálnosti dále, platíš malé daně v EU, tak skončíš v plynové komoře, peníze přeci elitě nesmrdí. Jelikož se lidi v EU neustále vyhýbají placení daní tak zavedeme v EU daň podle výšky člověka, čím více vyrosteš, tím větší budeš platit i daně, výhodou je zde to že výška člověka je poměrně stabilní a nejde změnit. 

Dejme tomu že člověk s výškou 180 cm, by zde platil každý měsíc 18 000 Kč daň, ten kdo by měřil 100 cm, ten by platil každý měsíc 10 000 Kč daň. Pokud by někdo daň nezaplatil, tak by mu exekutoři vše zabavili, a on by skončil ve vězení, kde by musel pracovat, aby mohl daň zaplatit. Lidi by v EU pochopili to, že nepracovat za dobrou mzdu, znamená jistě skončit ve vězení na doživotí. Jelikož děti nemohou ve vězení pracovat, tak by se děti eliminovali, aby zde nebyli s nimi problémy, tím by zde už nebyl problém s lidmi, co na nás parazitují a ještě se nám smějí. Nesehnal jsi práci a nemáš tak peníze, tak skončíš ve vězení, a zde práci jistě dostaneš, najednou by z EU začalo utíkat mnoho lidí, protože by zde už nemohli být příživníky.

Ano, je zde informační krize

Ze všech stran se na nás hrnou informace, až nakonec pro nás nemají informace žádnou hodnotu a tak o informace nestojíme. Je možné si plochu počítače rozdělit a sledovat současně televizi a internet ve vysoké kvalitě. Stejně tak i v naší hlavě jsme si vše rozdělili, a tak se věnujeme současně mnohému a už z toho blbneme. 

Informace se musí zpracovat optimálně je to potrava pro mozek tak jako je jídlo potravou pro tělo, život je o konzumování toho co nám chutná tělesně a duševně, tak jako je vám ze špatného jídla špatně, tak je vám špatně i ze špatných informací, podívejme se třeba na ubohé reklamy, co je moc, toho je příliš, nejsme ovce! Koupíte si složitý drahý výrobek ale návod k němu je ubohý, a mnohdy ani není v našem jazyce, z návodů nikdo nemá zisk, a podle toho návody vypadají. 

Vystudujete vysokou školu, ale nemůžete sehnat zaměstnání, kde je chyba? Nemáte žádnou praxi, a proto o vás nikdo nestojí, vysokoškoláci jsou jenom bubliny, které jsou uvnitř informačně prázdné. Mnoho let hledám příčinu informační krize a tou příčinou je inflace informací, s příchodem vyspělé digitální civilizace, ztratili informace hodnotu.

Je to jako u fotografování, s příchodem mobilních telefonů došlo k tomu, že prodej fotoaparátů mnoho poklesl, a tak většina fotek vzniká pomocí telefonů. V další vlně přijde umělá inteligence a tím i autonomní inteligentní roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, a ty budeš rád, když budeš moci dělat ubohou pomocnou práci za minimální mzdu, a nikoho nebude zajímat to, že máš vysokou školu.

Ano, kde je tvůj poklad, tam je tvoje myšlení

Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Není minulost našeho národa o tom, že jsme sem pouštěli zlé jezinky, proč je zde takový problém se zlými jezinkami? Příčinou je naše naivita způsobená tím, že nemáme informace o konzumní realitě, ve které žijeme, vše je zde pokrytecké mediální divadlo, ve kterém si zlí lidé hrají na hodné lidi, po ovoci je poznáte. 

Dobrý strom má i dobré ovoce, a jaké bylo na stromu ovoce u zlých cizinců, co k nám přišli s velikou armádou, ukradli, co mohli, a potom od nás odešli domů, a dělali, že nás už neznají. Nestojíme zde o cizince, u kterých nejdou sejmout otisky prstů, protože na co šáhnou to i ukradnou, a tak stojí u nás často vlaky, protože cizinci ukradli měděné kabely. 

Nadbytek je zde díky nedostatku, proč je zde bohatý a chudý stát, proč je zde bohatý a chudý člověk, příčinou je zde parazitování, ti co jsou nahoře, parazitují na těch, co jsou dole. Podívejme se na to kde je dneska v trezorech hodně zlata, zlato je tam, kde k němu nemají možný přístup pracující chudáci, kde je tvůj poklad, tam je tvoje myšlení. 

Politici by chtěli sebrat zlato milionářům, aby vypadali mediálně hezky, tak to ale nefunguje! Milionáři nejsou hlupáci a tak zlato před politiky chytře schovají na tajná místa, statisticky je dokázáno to, že 1% elitních lidí na světě vlastní většinu světového bohatství, rovnost je zde jenom ve smrti.

Ano, hříšný prezident je nám k ničemu

Kolem symbolů se zde vše točí, symbol je pevným bodem pro všechny systémy v nás a okolo nás, nula v matematice je symbolem, a tak nemá žádnou matematickou hodnotu, stejně tak je Ježíš Kristus symbolem v morálce a i on nemá žádnou hodnotu pro jinověrce. U nás je snaha neuznávat morální symboly a tvrdit pyšně skepticky to, že morální symboly k ničemu nepotřebujeme, a následkem jsou problémy se lháři a zloději, se kterými si neumíme poradit. Vše zde stvořilo napětí mezi protiklady, a jelikož je vše v pohybu, tak vznikly mravní symboly, kolem kterých se vše točí. 

Často je zde snaha nahradit pravý symbol za falešný symbol a tak jsme nahradili mravní symboly za nemravné symboly, a ono to nefunguje, protože hříšný prezident je nám k ničemu. Hodnota mravního symbolu je v tom, že díky němu víme, co je správné a co je chybné. Dobrý strom má dobré ovoce, o tom je politika a ekonomika, proč je náš hříšný prezident stromem, který nemá žádné ovoce? Vše je o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, jestli jsi zde stromem, který má dobré ovoce. 

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vše je zde obchod a divadlo, ve kterém se musí respektovat přirozená pravidla a přirozené limity, pokud někdo nerespektuje pravidla a limity, tak je on stromem který nemá ovoce, po ovoci hříšníky poznáte, z čerta anděla nikdo neudělá. Velká část hříšníků s gustem volí; lháře, podvodníky, zloděje, udavače a křupany. Čím víc lžou a podvádějí, čím víc nehrají fér, tím silnější pozici u velkého množství hříšníků mají. Protože jsou jako oni; ubozí, nízcí, prospěchářští a závistiví. 

Kdo by chtěl ve vedení země svatou osobnost, k níž by bylo možné vzhlížet jako k morální autoritě, když tam může mít premiéra a prezidenta, co zosobňují ty nejnižší hříšné vlastnosti, ale jsou na svou; primitivnost, udavačství, alkoholismus a podvody hrdí? Osobnost s morální integritou, která podle svých mnohdy až úsměvně vznešených a idealistických slov i žije, byť tím musí obětovat část svého pohodlí a výhod ve prospěch čehosi vyššího, automaticky nutí ostatní k zamyšlení nad sebou samými. 

A ne vždy je takový upřímný pohled do vlastního hříšného nitra a na vlastní život příjemný. Hříšník si musí přiznat své slabosti, touhu po komerčním rychlém úspěchu, podlehnutí konzumnímu způsobu života, dobrovolné vymytí mozku dogmatickými dezinformacemi, odevzdání odpovědnosti za cokoliv prezidentovi a premiérovi, vyvázání se ze správy vlastního života. Premiér či prezident, jenž reálně dělá věci správné pro národ, a ne pro sebe, nahlodává pohodlnost a alibismus ostatních hříšníků, doslova nastavuje zrcadlo a ukazuje, že žít lépe neznamená vždy výhodněji a na úkor ostatních. 

Taková svatá osobnost se dívá nahoru, do dáli a spolu s ní zvedají postupně hlavy i ostatní hříšníci. A zvedání hlavy a narovnávání dlouho ohnuté páteře hříšníky bolí, hříšník si musí vybudovat svaly, jež by jej udržely opět morálně vzpřímeného, musí cvičit tělo i mysl, musí si zvyknout na ten najednou široký životní rozhled, který vyměnil za pohledy do stále plného talíře, za šmírování souseda za plotem, za tupé zírání na; televizi, počítač, mobil, atd. Aby se mu z té skutečné svobody nezamotala hlava. 

Proto tolik hříšníků volí raději pomalé uhnívání a degeneraci páteře a mají pro to omluvu, když takový může být prezident a premiér, proč ne my, co jsme hříšníky v konzumním očistci? Volí pohodlnost výměnou za iluzorní bezpečí a zajištění. Volí svůj vlastní odraz v jednání a slovech těch, již se mediálně tváří jako oni. A mnohdy se jim nelze divit, když se dnes a denně ukazuje, že vlastní prospěch na úkor druhého i na úkor všech je pro elitu legitimní. 

Stejně tak; lhaní, podvádění, udávání, šikana, atd. Největším zločincům a lhářům v EU vše prochází, stávají se vládci EU konzumního očistce. Pokrytečtí kariéristi jsou podstatou toho špatného v nás, a právě proto mají úspěch. Navíc po nás nechtějí nic jiného než nic nedělat, přikyvovat, plivat jedovaté sliny na kohokoliv, kdo se na rozdíl od nás o něco snaží, a dál si spokojeně sedět doma u televize a pít pivo.

pátek 21. září 2018

Ano, je třeba méně myslet a více toho vědět

Vše v nás a okolo nás je následkem rozhodnutí, je zde vždy možnost se rozhodnout a tím se vytvoří realita, mnohdy je rozhodnutí chybné ale to vede k poučení a už se chybné rozhodnutí neopakuje. 

Situace určuje co je správné rozhodnutí, co bylo dříve správné rozhodnutí to dneska už je chybné rozhodnutí, co je správné rozhodnutí v USA, to je chybné rozhodnutí v naší republice, atd. často je zde problém s nedomyšleností, podívejme se třeba na zavedení letního času, tato pitomost zde byla dočasně. 

Lidi dělají chyby, a snaží se o to, aby se nikdo o nich nedozvěděl to, že dělají často chyby. Já jsem myslel a tak jsem udělal chybu, je třeba méně myslet a více toho vědět, z díla se pozná nakonec tvůrce, čas má dost času na to aby poznal, co se lidem povedlo a co se lidem nepovedlo, co s tím uděláme?

Velký nárůst sebevražd

Robot prezident by vyznamenával roboty, nebyla by už potřeba ochranka pro prezidenta, jelikož roboti pracují rychleji a kvalitněji než politici, tak by stačilo málo robotů, co by nahradili všechny politiky. Volby by tím neměli už smysl a logiku, v druhé vlně by se byrokrati nahradili za roboty. 

Na lidi by zbyla jenom práce za minimální mzdu, protože se na tak mizernou práci nevyplatí nasadit roboty, vysokoškoláci by se přeškolili na vykonávání podřadné práce za ubohou mzdu. 

Nastal by globální odliv lidí z měst, protože ve městech by už nebyla žádná práce pro lidi, velikým problémem by se stali sebevraždy, protože ti co se zde měli velmi dobře díky výhodám a jistotám, by se nedokázali smířit s tím, že se budou mít zle. 

Skončilo by období, ve kterém se měli dobře nepřizpůsobiví příživníci, státu by bylo zcela jedno, že někdo nemá peníze na jídlo a ubytování, stát by se staral už jenom o roboty a lidi by stát bral jako dobytek, s nulovou hodnotou. 

Nebyla by zde možnost utéci někam před robotizací, všude kde by byla civilizace, tam by místo politiků byli roboti, jsou zde sice i místa kde není žádná civilizace, ale zde lidi nedokážou přežít, protože jsou zdegenerovaní, a nemají zkušenosti jak existovat mimo civilizaci.