neděle 26. srpna 2018

Ano, prázdniny skončili

Vše je zde dočasně, a tak děti už brzo začnou zase chodit do školy, aby se připravili na to, že budou sloužit profesionálně konzumní společnosti v nějaké specializaci, vše je tom že se to vyrobí a nastaví k nějakému účelu, ano jsme roboti a tak chodíme do roboty, rozdíl je v tom, do jaké roboty chodíme. Život to je programově řízený dočasný proces, který je závislý na existenčních zdrojích. Problémem školství je veliká vzdálenost od praxe, teorie v praktickém životě jsou nám k ničemu.

Studenti se musí naučit být tím, čím skutečně jsou a nehrát si zde na to co nejsou, je třeba skončit s dogmaty, které ve školství dělali ze studentů ubožáky, největším dogmatem je to že student nemá možnost volby toho, jak ve škole využije svůj čas, student není ubohý otrok, se kterým si může dělat učitel, co jej napadne. 

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, učení musí být zábavnou hrou a studenti si musí těšit na konec prázdnin. Je třeba zrušit známkování a zkoušení, místo toho budou studenti mezi sebou soutěžit pomocí díla, které dokázali, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance s tvůrčími schopnostmi, a nepotřebují hlupáky, co si neumí s ničím prakticky poradit.

Sobectví stvořilo lidi ke svému obrazu

Nejde si nevšimnout toho, že dobrota je žebrota, čiň parazitům dobře a oni se ti odmění tím, že na tobě budou parazitovat. Bůh to je sobectví, hledání božskosti je hledání toho jak uspokojit naše sobectví, každá víra v zázraky je projevem našeho sobectví, tam kde není sobectví, tam není ani víra v zázraky která stvořila náboženství a politiku. Vše zde je o napětí mezi protiklady, napětí uvádí vše do pohybu fyzického a psychického, eliminujme kasty a třídy, tím zanikne okamžitě náboženství a politika, ti co jsou dole, se chtějí dostat nahoru, a ti co jsou nahoře, nechtějí spadnout dolů. 

Vše je o stimulaci, ideologie, ve které není stimulace, je zde dočasně, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, rychle a levně o tom je ekonomika. Je třeba poznat optimální pravidla a limity, na správných pravidlech a limitech stojí naše civilizace, nepotřebujeme zde ve vládě staré amatéry, co chybují, a tak zde padají ekonomiky a ideologie, nebo zde padají pro změnu mosty. Jak je možné to že v Německu se staví dálnice rychleji a levněji, to jsme zde sto let za opicemi?

Ano, někdo to umí a někdo to neumí

Jelikož nikdo nemůže umět vše tak došlo k tomu, že je zde specializace, ten dělá to, a ten zas tohle, a o tom to zde už od počátku života zde je. Jsi inteligentní a tak si s tím jistě poradíš, je zde veliká neochota pomoci cizímu člověku, kde je chyba? Ta chyba je v pokrytectví, anonymní kultura proměnila lidi v herce, každý si zde hraje na to, co ve skutečnosti není, je to svět; kostýmů, kulis, scénářů, masek, pokrytectví, totality, extrémismu, diskriminace, vandalismu, dogmatismu, priorit, atd. z blízka poznáte, že vše vypadá jinak než z dálky. 

Naše inteligence funguje egoisticky, abychom náš egoismus zamaskovali tak používáme pokrytectví, rádi kritizujeme cizí lidi a neradi kritizujeme sami sebe, to nemůže logicky fungovat, když jsme na sebe zlí a není zde pravda a láska. Je to zbabělost utíkat z reality do světa iluzí, před vlastním stínem nelze utéci, základem je pochopit kdo jsi? Jsi programově řízený dočasný proces, který má svoje priority, z díla se pozná to, jestli jsi přínosem pro svět, kde existuješ, nebo jestli jsi zde zcela zbytečný a postradatelný. Skončila doba zaměřená na lidskou sílu, a je zde doba zaměřená na; chytrost, moudrost, genialitu, atd. bohužel většina lidí tohle dosud nepochopila a jejich prioritou je pořád jenom lidská síla a myslí se, že násilím jde vše vyřešit. 

Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, co mají mnoho dětí a existují jenom ze sociálních dávek a podpor, politici si neví rady jak tento problém vyřešit a přitom řešení je jednoduché, stačí si vzít příklad z Číny která je naším vzorem, zde jsou pro nepřizpůsobivé příživníky veliké tábory, kde se o ně postarají specialisti. Vše se dneska dělá ve velkém, je třeba se poučit z cizích zkušeností, vše je zde jenom o pravidlech a limitech, které je třeba optimalizovat a potom dodržovat. Sociální stigma vzniká pod vlivem pokryteckého dogmatismu. Představuje nesplnění pokryteckých dogmatických požadavků, představ nebo očekávání od těch co jsou nahoře. 

Stigmatem může být jakýkoliv výraz odlišnosti od toho, co se považuje za správné nebo módní, takové stigma mají lidi, co vypadají a myslí jinak, než ti co jsou u moci, a rozhodují o tom, co je správné a módní, nakažená ovce je pastýřem eliminována, aby nenakazila stádo. Ježíš Kristus a Jan Hus je klasickou ukázkou mučedníka, který zemřel, protože myslel jinak než ostatní, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude násilně eliminován. Nacistická genocida vedla k vraždění židů v plynových komorách po milionech, otázkou je jestli roboti s umělou inteligencí nebudou postupovat stejně bezcitně, a neoznačí všechny lidi taky stigmatem, protože lidi přeci lžou a kradou.

Všemu kralují priority

Co to jsou priority? Pokud je možnost volby z více možností je nějaká možnost pro nás nejlepší a tím se tato možnost pro nás většinou stává prioritou, nejčastější prioritou je dosažení úspěchu, toužení po úspěchu je nám soužením, konkurence je veliká a naše naděje na to být úspěšným je malá. Sociální inženýrství se snaží o to, aby lidi změnili priority, tak jak si to přejí mocné autority, jde o vymývání mozků a přeprogramování myšlení pomocí dezinformací, následkem je idiot který si obleče na tělo výbušninu a někde kde je mnoho lidí, se odpálí. Zde se dostáváme ke snaze proměnit lidi ve vadné zmetky, moc je postavená na bezmoci, proč dochází k; extrémismu, vandalismu, diskriminaci, dogmatismu, totalitě, atd. není zde žádný Bůh a Satan to jsou pohádky, je zde jenom chytré pokrytectví, kdy ti co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole.

Nadbytek pro chytráky vytváří nedostatek pro hlupáky

Zabezpečeno před zloději! Příležitost stvořila zloděje, zloději zde existovali už před evolučním vznikem člověka, zloděj zloději zlodějem, o tom je život na této planetě, dobrota je zde žebrota, a kdo nekrade ve velkém, okrádá sebe a svoje bližní. Statistika zjistila to, že 32% hlupáků v EU živí 68% chytrých lidí, ubohá práce se stala trestem za to, že jsi hloupý, obrazně je zde pyramida, kde na vrcholu jsou chytří lidé a dole jsou hlupáci, logicky je dole blbá nálada, protože dole není naděje na to, že bude hlupákům líp. 

Politika se stala kariéristickými závody, ve kterých vyhrávají největší chytráci a odměnou jsou jim vysoké státní funkce, s vysokými platy za málo práce. Chytrým pokrytcům výhody a jistoty nesmrdí, následkem je v EU uzavřená společnost, ve které 1% chytrých lidí, parazituje na 99% hlupácích, každý kdo zde má sekretářku, patří k tomuto 1% pokryteckých chytráků. 

Nadbytek pro chytráky vytváří nedostatek pro hlupáky, vše je o prioritách, to co pro nás není prioritní, na to nemáme čas a peníze, ekonomickou prioritou je levně a rychle, následkem je automatizace a optimalizace, tím logicky vzniká nezaměstnanost, ubožáků je všude jako sraček, a tak se ubožáci splachují do hajzlu ekonomicky nebo ve válkách. 

Nebude to trvat dlouho a lidi se začnou skenovat pomocí dotazníků umístěných na internetu, a po naskenování se jejich genetická těla ekologicky optimálně eliminují, naskenované údaje se nahrají do čipové karty a tyto karty se potom nahrají do GVKB virtuální reality. Pokud dojde k poškození dat, u virtuálního subjektu, tak se data obnoví z GVKB čipové záložní karty, na obnovení dat bude stačit GVKB robotům jedna minuta, bude to, jako když ležíte na jednotce intenzivní péče, a čekáte na zázrak.