středa 22. srpna 2018

Ano, všemu vládnou vadní lidé

Vše zde jsou jenom nádoby, jsou nádoby; fyzické a psychické, malé a veliké, jednoduché a složité, potřebné a nepotřebné, čisté a špinavé, atd. vztahy jsou pro nádoby nutné, protože nádobám umožňují zisk výhod a jistot. Člověk to je nádoba, ve které je nekonečné množství různorodých nádob, vše je v člověku v rychlém pohybu a tak se vše i rychle mění, člověk je programově řízený dočasný proces. 

Problémy v nás a okolo nás mají mnoho příčin, jde nejvíce o; pokrytectví, povrchnost, naivnost, lenost, nemoci, chyby, egoismus, spěch, dluhy, zaostalost, atd. myslíme a jednáme podle situace, k blízkému se chováme dobře a k cizímu se chováme zle. Jakmile se dítě stane dospělým a začne pracovat za mzdu, tak vstoupí do složitého světa, ve kterém je všude konkurence, a tím je zde i soutěž a boj o výhody a jistoty. 

Není ten, co by se zavděčil všem a tak nastává vytváření životní ideologie, která nám dá priority, tato ideologie se přizpůsobuje situaci, problém je že když se věnujeme jednomu tak zanedbáváme jiné, nejde sloužit mnohému, dobrota je žebrota. Jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, následkem je zde profesionální deformace, naše sny jsou odrazem našich pracovních a životních problémů. 

Je běžné to, že když se ocitneme v situaci, která je nám mnoho cizí tak selžeme, jsou selhání malá a veliká, válka to je veliké selhání mnoha lidí a příčinou je to, že se mnoho lidí ocitlo v situaci, ve které selhali. Tak jako selže vadný stroj, tak selže i vadný profesionál, vadných lidí nám na světě rychle přibývá a je třeba to začít řešit, je třeba pro vadné lidi zřídit veliké tábory daleko od civilizace a zde jim umožnit aby se opravili a tak mohli být zase navrácení do vadné konzumní civilizace, ve které všemu vládnou vadní lidé.

Pokrytecká totalita zde vznikla díky válkám

V okamžiku vzniku bídy, vzniká pokrytecká totalita, pyramida je často používána jako pomůcka pro pochopení pokrytecké totality, kde na vrcholu jsou ti, co mají výhody a jistoty, dole jsou ti, co nemají výhody a jistoty, nadbytek je založen na nedostatku. Svatá bible je nejlepší pomůckou pro pochopení evoluce u pokrytecké totality, pokrytecký totalitní systém zcela ovládá a řídí ekonomiku a ideologie, násilím potlačuje; svobodu, rovnost, dialog. Pokrytecký totalitní režim zasahuje násilně neustále do všech stránek života všech lidí, a neuznává žádnou hranici své moci. 

Pokrytecká totalita zde vznikla díky válkám, zprvu člověk bojoval se zvířaty a přírodou, jakmile už nemusel bojovat se zvířaty a přírodou, tak nastal boj o teritoria, a tím se zrodila pokrytecká totalita. Aby mohla pokrytecká totalita fungovat, tak se pokrytecká totalita začala přizpůsobovat změnám a tak začali vznikat ideologie, které určovali u pokrytecké totality její priority. Jenže žádná pokrytecká totalita nemůže být pro lidi ideální, a jenom naivní idioti věří tomu, že jim v pokrytecké totalitě bude líp díky nové vládě. 

Pokryteckými totalitami se zabýval Niccolò Machiavelli v knize Vladař, tato kniha byla logicky dlouho na seznamu cenzurou zakázaných knih, pokrytecké totality nechtěli, aby se chudý lid dozvěděl pravdu o tom, jak objektivně fungují pokrytecké totality. Celá kniha rozvádí heslo, peníze nesmrdí, za vším jsou peníze, co jsou to vlastně peníze, po kterých všichni touží? Peníze jsou ekonomická droga, ten kdo prodává tuto drogu, ten ovládá ty, co jsou na této droze závislí, dluhy se stali moderními okovy pro ubožáky. Veliké nároky na otroky vedou k tomu, že místo otroků zde pracují stroje a programy, co ale s konzumními otroky, ze kterých se stali nepřizpůsobiví příživníci, co se rychle rozmnožují, protože chytře zneužívají sociální systém, a stávají se tak invazním druhem? 

Řešením je předání moci umělé inteligenci a robotům, to bude znamenat pokryteckou totalitu založenou na policejních robotech, nebude zde už soud a vězení, policejní robot bude nepřizpůsobivé příživníky eliminovat elektrickým proudem, tak jako dneska jsou pasti na mouchy, které hloupé mouchy zabíjejí elektrickým proudem. Miliony mrtvých nepřizpůsobivých příživníků každý den, to bude jenom globální statistika, smrt celebrity to bude tragédie, celebritou už nebudou politici a herci, celebritou budou jenom milionáři, co mají zlato a peníze v daňovém ráji.