čtvrtek 9. srpna 2018

Rozděluji cizí lidi na čisté a špinavé

V jednoduchosti je dokonalost, neuznávám rozdělení lidí, které používají lidi, ve kterých není čistota, tyto rozdělení lidí jsou plné špíny. Z díla poznám to, jestli je člověk čistý nebo špinavý, slova a vzhled mohou klamat, dílo ale nemůže klamat, čas má dost času na to, aby poznal to kdo je zde čistý, a kdo je špinavý. Z dálky může Ježíš Kristus vypadat jako čistý člověk, z blízka poznáme, že to není člověk, ale je to jenom mravní svatý symbol, který je pro nás nedosažitelný, protože jej vytvořili lidi, co nejsou čistí. 

Nevytvářejte mravní svaté symboly, které jsou pro nás nedosažitelné, tudy cesta nevede, vytvořte pro lidi vzor který je dosažitelný, protože je reálný. Reálný člověk lže a krade, protože jenom tak zde lze přežít ve světě kde dobrota je žebrota, nejsme naprogramované dokonalé stroje, chybujeme a ze svých chyb se poučujeme, každý má možnost přetvořit kámen v krásnou sochu, ale to vyžaduje mnoho práce, a o tom je cesta od špíny k čistotě, každý hledá cestu, ve které tu krásnou sochu za vás udělá někdo cizí, co na tom že je to podvod, peníze nesmrdí.

Práce osvobozuje od hříšnosti

Nejsou peníze tak není ani extremismus a vandalismus. S extremismem a vandalismem nemá cenu bojovat klasicky, je třeba s ním bojovat ekonomicky, když lidi co věří v extremismus a vandalismus, budou umírat hlady, a na bídu, tak jim dojde to, že víra v extremismus a vandalismus je chybou, je třeba odříznout od peněz a vlastnictví lidi v místech, kde je extremismus a vandalismus, stačí lidi pochytat a zavřít do GVKB pracovních táborů, kde bude bída a hlad, najednou nebude mít nikdo náladu a čas na extremismus a vandalismus, každý se bude snažit o to, aby nezemřel. 

Každý fanatický dogmatismus má základy v dostatku peněz, peníze jsou krví ekonomiky a bez této krve zde končí každý fanatický dogmatismus, v pracovních GVKB táborech, bude vládnout Džinismus, ten kdo přijme Džinismus, ten zde získá existenční výhody. Děti se zde oddělí od rodičů, a budou se vychovávat na Džinisty, ten kdo bude porušovat pravidla pracovního tábora, ten skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem. Práce osvobozuje od hříšnosti, věřit v to co je v rozporu s GVKB moudrostí, to je hříšné myšlení, za které musí být psychický doživotní očistec v pracovním táboře.

Ano, všude je něco za něco

Nejde sloužit více mocným pánům a sedět na více židlích v dozorčích radách, už bylo dost mediálního pokrytectví, je třeba si ujasnit priority, základem je zde mravní čistota, která je zde díky jednoduchosti a přirozenosti. Podívejme se na to, jak je u nás život složitý a nepřirozený, kdo za to může? Můžou za to ti, co zde mají moc a bohatství, nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Ano, v ekonomice a politice je vždy něco za něco, dobytek, který je hladový a smutný, odmítá poslouchat svého pastýře, proč pastýři špatně pečují o dobytek? 

Je zde veliká vzdálenost mezi pastýřem a dobytkem, pastýř má státní ochranku a státní zámek, dobytek má jenom dluhy a strach z exekutorů. Práce za ubohou mzdu to je ekonomické otroctví, z lidí se stali jenom roboti na dálkové ovládání, už zbývá jenom dát zaměstnancům čipy do hlavy, a napojit zaměstnance na umělou inteligenci. Přej a bude ti přáno a dej a bude ti dáno, musíme u nás zvednout minimální mzdu na dvojnásobek, aby se vyplatilo chodit do zaměstnání, práce je u nás za trest, obzvláště práce v Amazonu, kde je každý pod dohledem jako ve vězení.

Ano, elita je zde zbytečná

Podívejme se na stroje, řídí je programy a stejně tak i lidi, mohou být řízení globální umělou inteligencí, každý dostane do hlavy GVKB čip, a čip odřízne mozek o reality, a tak lidi budou nazí a hladoví, přesto budou šťastní díky virtuální GVKB realitě, která nahradí pravou realitu. Civilizace je o náhražkách a tak se nahradí globálně ubohá elita za GVKB systém vše je dneska o tom aby bylo vše; levné, rychlé, kvalitní, atd. toho můžeme dosáhnout jenom díky čipům v hlavě.

Na problémy zde bude GVKB systém a lidi zde budou na to, aby sloužili jako roboti GVKB systému, ten kdo bude sloužit špatně nebo pomalu GVKB systému, ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem. Díky tomu že vše bude řídit umělá inteligence tak se eliminují; peníze, drogy, prostituce, mafie, exekutoři, vězení, války, náboženství, politika, pohádky, sport, umění, příživníci, atd. Skončí doba, ve které se mnoho rozmnožovali nepřizpůsobiví příživníci, co se vyhýbali práci, rozmnožovat se budou moci jenom ti, co budou mít nejlepší pracovní výsledky.

Víra bez dogmat je utopie

Každá víra má základy v dogmatech, odstraňme z víry dogmata a víra se zhroutí a je jedno, jestli jde o; reklamu, pohádky, pověry, politiku, náboženství, sekty, hnutí, vědu, atd. bohužel i u vědy se setkáváme s dogmaty, i když věda pokrytecky tvrdí, že v ní nejsou dogmata, a pokrytecky si mediálně hraje na to, co není. 

V širším smyslu znamená dogma jakékoli tvrzení, o němž nelze pochybovat. Protože zákazu diskutovat, pochybovat a zejména kritizovat důležité ideje nebo rozhodnutí zneužívají různé politické, společenské nebo i církevní a vědecké autority, je třeba si uvědomit to, že bez objektivní kritiky je zde bída a zaostalost, dobrota je žebrota, pokud nám mnoho století vládnou jenom staří idioti, tak následkem je blbá nálada. 

Každé dogma je zde dočasně, na věčné časy zde jsou vesmírné zákony a lidová moudrost, proč ti co jsou nahoře, používají dogmata k tomu, aby zde měli výhody, a jistoty které si nezaslouží? Jádrem problému je dobrota lidí, jenže už brzo zde budou autonomní zbraně, a následkem bude konec dogmat a tím i víry v zázraky. Autonomní zbraně eliminují příživníky a parazity, na ně nebude platit dogmatismus, robot prezident bude vyznamenávat roboty, o tom naše budoucnost je.

Nová tajná zbraň Izraele

Izrael eliminuje konkurenční náboženství pomocí čipů do hlavy, je to založené na super malých čipech, které se umí rychle rozmnožovat v hostiteli a ovládnou hostitele a nakazí lidi v okolí hostitele, ovládnutý člověk se stane židem, který umí hovořit a žít jako žid. Ve všech státech na světě, bude provedeno rozšíření tohoto viru pomocí jednoduchých metod. Čip využívá vyspělé metody mimozemských virů, a tak na něj není pozemský lék, ani není možné se bránit nějak nakažení, je to svatý dar o JHVH který se rozhodl svému utlačovanému národu konečně pomoci.

Bude to moderní víra v JHVH, stará Bible zanikne a vznikne zcela nová Bible, ve které už nebudou dogmata a dezinformace, ale bude zde čistá objektivní vědecká pravda a láska. Základem nové svaté víry je čistota fyzická a psychická, čip vyčistí tělo a psychiku od špíny, skončí pokrytectví a kariérismus, lidi už nebudou lhát a krást. Čip má jednoduchou prioritu, přijít, pochopit, ovládnout, neberte si to osobně je to pro vaše dobro, pochopíte to, že všemu kraluje energie a čas, nebudete už mít špinavé tělo a špinavou psychiku, zrodí se nový člověk, který je šťastný a hodný.

Jak napravit hlavu zlým lidem

Zlo vychází z genetiky, z vlka ovci neuděláš, využijeme genetické inženýrství a klonování, naklonujeme hodné lidi a zlé lidi dáme do masových konzerv společně s drůbežím separátem, vše se dneska dělá ve velikém a tak se budou vyrábět pomocí klonování lidi ve velkém a u těchto lidí už nebude možnost se pomocí sexu rozmnožovat, protože bude zde jenom mužské pohlaví. Logicky zde i bude jednotná výchova s jedním globálním jazykem a jednou globální kulturou. Lidi nebudou mít jména a tituly, ale budou mít jenom GVKB identifikační čipy pod kůží, lidi budou stejně vypadat a budou se oblékat do stejné globální uniformy. 

Lidem bude vládnout globálně GVKB umělá inteligence, vadný jedinec skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, tak skončí; konflikty, války, krize, rasismus, diskriminace, extremismus, vandalismus, dogmatismus, dezinformace, pokrytectví, kariérismus, příživnictví, ekonomická migrace, degenerace, přelidnění, atd. Mnozí namítnou a jaký bude smysl života u tohoto hodného člověka? Smyslem života bude sloužit pokorně GVKB humánnímu systému, ve kterém se už nelže a nekrade, takto skončí zlý egoismus a nahradí jej dobrý humanismus.

Ovce ovci ovcí

Ano, bez násilí nám bude líp. Už zde bylo dost násilí je třeba s tím skončit pověříme vědce aby vypracovali systém, který eliminuje u lidí jejich násilné sklony, lidi budou hodní a slušní, když se chce vše jde, máme zde mnoho moderních vědeckých a technických systémů které mohou levně a rychle eliminovat v lidech násilí. Násilí je luxus, který si nemůžeme dovolit, zrušíme armádu a vězení, vyšlechtíme nového člověka který je hodný a slušný, jsme jenom naprogramované stroje a stroj který není hodný a slušný je vadný stroj a takové stroje zde nepotřebujeme. Násilí je jenom chyba v programu a my tu chybu najdeme a eliminujeme, takto láska zvítězí nad nenávistí, nahradíme zlý egoismus za hodný humanismus, vše je o prioritách, stačí jenom změnit lidem jejich priority a proměnit vlky v ovce, už nebude platit člověk člověku vlkem, ale bude zde platit, člověk člověku ovcí.

Vše co je vadné to je třeba eliminovat

Podívejme se do ekosystému, zde se vše co je vadné eliminuje, zavede se měsíční kontrola lidí na kvalitu těla a psychiky, nekvalitní člověk se eliminuje a tím už s ním nebudou problémy. Mnoho lidí s tímto přístupem nebude souhlasit, zájem celku je nad zájmem jedince, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit mít zde vadné lidi, se kterými jsou jenom samé problémy. Jelikož nastane veliký globální nedostatek zaměstnanců, tak se začnou ve velkém vyrábět GVKB autonomní roboti s umělou inteligencí, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty. 

Zbabělci dostanou strach a utečou z GVKB civilizace do míst, kde není zavedená elektřina a internet, zde narazí na veliké existenční problémy, se kterými si neporadí a tak jejich život rychle skončí. Skončí doba dojíždění do zaměstnání, lidi budou trvale na jednom místě, nebudou ani chodit na nákupy, jejich život bude spojen s GVKB virtuální realitou na které budou psychicky závislí, na virtuální realitu budou napojení pomocí GVKB čipu v mozku, lidské tělo bude ponořeno do vody a bude dostávat potravu hadičkou, lidské výkaly se použijí na hnojení potravin ve skleníku.