sobota 4. srpna 2018

Ano, recyklujeme vše co se nepřizpůsobí změnám

Pravidla a limity, jsou zde pevným bodem, kolem kterého se vše točí, když se změní pravidla a limity tak se musí vše tomu přizpůsobit, jinak to má problémy, jenže co když se něco nezvládne přizpůsobit a tak to zde má problémy? 

Je snadné říci takový je život, to neřeš, protože to stejně nevyřešíš. V současnosti ale začíná docházet k tomu, že je zde mnoho lidí co se nedokážou přizpůsobit velikým nárokům, a stávají se z nich příživníci nebo vandalové a zločinci. 

V přírodě je to jednoduché, zde ten kdo se nepřizpůsobí, ten se stává potravou pro ty, co se dokázali přizpůsobit. Jak se řeší přizpůsobivost u techniky, zde je to jednoduché, technika se recykluje a nahradí se novou technikou, akorát je zde problém s vysokými náklady na výměnu starého za nové. 

Přizpůsobivost je i u výroby a obchodu, nároky zákazníků narůstají a výrobce, který se nárokům nepřizpůsobí ten neprodá a zkrachuje. Existuje zde i monopol a diktatura, zde je místo přizpůsobení násilí, tento způsob manipulace je zde ale krátkou dobu, protože po vyčerpání zdrojů následuje zhroucení.

Uspávat nebo vypínat počítač

Kdysi to bylo jednoduché, bylo zde jenom zapnutí a vypnutí spotřebiče vypínačem, počítače nabízejí více možností, logicky vypnutí odpojením počítače od zdroje proudu, ušetří nejvíce elektřiny, to realizujeme vypínačem na přívodním kabelu k monitoru a počítači to je jistota, tento způsob 100% vypnutí se vyplatí, pokud jedete na dlouhou dovolenou do ciziny, nebo na sobotu a neděli když jste na chatě. Pokud počítač vypínáme jenom na noc, tak se tento způsob už nevyplatí a lepší je počítač převést do režimu spánku, výhodou je zde rychlý start, monitor vypneme ručně vypínačem na monitoru. 

Hodně elektřiny ušetříme pomocí nastavení úsporného provozu počítače, navíc si tím i šetříme počítač, počítače nemají rádi zapínání ze stavu, kdy byli odpojení dlouho od elektřiny, ušetříte na elektřině tak za rok 300 Kč ale za opravu v servisu dáte 3000 Kč! Režim hibernace je k ničemu, a osobně jsem jej nikdy nepoužíval, to už je lepší počítač normálně vypnout. 

Velikým žroutem elektřiny jsou podezřele levné zdroje napájení, vyplatí si koupit kvalitní značkový drahý zdroj napájení, navíc tento kvalitní zdroj i prodlouží bezporuchovost počítače. Notebooky sice umí dobře šetřit elektřinu, ale zase jsou často rozbité, a nemají dlouhou životnost, to už je lepší si koupit počítač zabudovaný v monitoru, je to sice větší než notebook, ale je to spolehlivější, a máte zde k dispozici větší monitor.

Stvořitelem života je egoismus

Nemáš na nic náladu a jsi vyčerpaný, trpíš civilizačním syndromem (syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom) příčinou je zde špína psychická a fyzická, ve snaze levně a rychle získávat výhody a jistoty civilizace produkuje špínu a následkem je blbá nálada. Jelikož v té špíně žiješ od narození, tak jí nevidíš, ale ta špína zde je, uniknout před touto špínou není snadné a jednoduché. Nejhorší je špína ve tvém mozku, dogmatické dezinformace ušpinili tvůj mozek natolik, že tvůj mozek chybně funguje, a tím i chybně funguje tvoje tělo. 

Podívej se na reklamy, které tě okrádají o čas a peníze, vrcholem jsou reklamy u dálnice, kdy díky těmto reklamám mnoho řidičů havaruje, vůbec nechápu, jak někdo mohl povolit veliké reklamní tabule u dálnice? Peníze jsou více než zdraví lidí o tom je egoismus, ve kterém žiješ, není zde; kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, nacismus, buddhismus, islamismus, hinduismus, humanismus, demokratismus, atd. je zde už deset tisíc let všude jenom egoismus! 

Stvořitelem života je egoismus, odeber živému systému násilně egoismus a každý živý systém onemocní a zemře. Hospodin se jmenuje Ego, to je správný překlad JHVH! Já jsem ego, tvůj pán; já jsem tě vyvedl z cizí země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného pána mimo mne. Nezobrazíš si ego zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 

Já ego, tvůj pán, jsem pán žárlivě milující. Stíhám vinu otců, na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má egoistická přikázání zachovávají. Nebudeš sprostě urážet svého egoistického pána. Egoistický pán nenechá bez trestu toho, kdo by jej sprostě urážel a ponižoval. Dbej na sedmý den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal tvůj pán. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí od práce. 

Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, a tvá dcera, ani tvůj otrok, a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v cizí zemi a že tě egoismus, tvůj pán, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal svatý egoismus, tvůj pravý pán, dodržovat sedmý den odpočinku. 

Cti svého otce i matku, jak ti přikázal egoismus, tvůj pán, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává egoismus, tvůj pán. Nezabiješ zbaběle sám sebe v depresi. Budeš věrný svému partnerovi v manželství. Nebudeš lhát a krást. Nebudeš egoisticky pomlouvat druhé. Nebudeš sexuálně toužit po cizí ženě. Nebudeš egoisticky toužit po ničem, co patří cizím lidem.

Každé dogma je zde dočasně

Vše je zde v pohybu, aby mohla vzniknout nová dogmata tak musí stará dogmata zaniknout, klasickým dogmatem je dobrota, která z lidí dělá žebráky, ve jménu dobra se zde páchá nejvíce zla, pokud se zde elita má dobře tak se musí otroci mít zle, o tom je každá pokrytecká ideologie, jako je; dogmatismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, optimismus, humanismus, atd. nadbytek vytváří nedostatek, následkem jsou kariéristické závody mezi bezcharakterními pokrytci. 

Sundejme masky těm, co zde hrají hlavní role a pod maskami andělů se ukážou tváře čertů, z dálky čert může vypadat jako anděl, jsme klamáni více, než si to uvědomujeme, zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o tom konzumní kultura je. Změnit člověka nebo změnit pravidla a limity, to je naivní utopie, která nefunguje, je třeba nahradit lidi za GVKB roboty.

Člověk nemá co dělat ve světě GVKB umělé inteligence a světě GVKB robotů, naše evoluční možnosti jsou už vyčerpané, nemůžeme jít evolučně dále a budeme muset odejít z tohoto systému tak že nás roboti dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, a poslední člověk v EU, skončí v zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi.

Ano, jsme nuceni být zde tím čím nejsme

Civilizace to je proces nahrazování přirozeného za nepřirozené, klasikou jsou umělé hmoty a umělá hnojiva. Vše směřuje jistě k umělému virtuálnímu světu, který nahradí přirozený svět, nebudeme znát realitu a budeme žít ve světě iluzí, kde nebudeme moci chybovat a páchat zlo. Vše zde bude probíhat rychle a levně, bude to jako jízda v závodním autě, problémem bude to, že z vítězství nic mít nebudeme. Vše bude jenom marnost a honba za iluzemi, nebude zde nic k dosažení, budeme v zlaté psychické kleci, ze které nelze utéci. 

Program potřebuje cíl, do kterého směřuje, a pokud zde není cíl pak je program zbytečný, to bude znamenat konec našeho ega, bez ega budeme jenom strojem, který nemyslí a zajímá se jenom o uspokojení základních existenčních potřeb. Z lidí se stane stádo ovcí, a umělá inteligence bude toto stádo ovládat, ona bude lidem svatým pastýřem na věčné časy. 

Seberealizace dává životu smysl, čím více je civilizace vyspělejší tím větším problémem je seberealizace, jsme nuceni být zde tím čím nejsme, na lidi se hledí jako na roboty, pokud robot pracuje pomalu, tak je nahrazen robotem, co pracuje rychle, proto pokrytci utíkají do politiky, kde je možné to, že i když jsi starý a nemocný, tak můžeš dělat prezidenta.

Čistá pravda o štěstí a lásce

Vše zde jsou příčiny a následky, proč je současný svět plný neštěstí a nenávisti to musí mít nějakou skrytou příčinu? Tou příčinou je přelidnění a degenerace, vědci dělali pokusy u myší, a jakmile u myší došlo k přemnožení a degeneraci, tak byl jejich život plný neštěstí a nenávisti. 

Člověk je invazní druh něco jako medúzy, řídíme se heslem po nás potopa! Podívejme se na Nacismus, který začal lidem na ruku tetovat čísla, a zabíjel lidi po milionech, v plynových komorách bez soudu. Z lidí se začínají stávat díky dogmatické diktatuře stroje, které jsou centrálně ovládané, stroj je plný nenávisti a neštěstí, o tom to je, že nadbytek je zde díky nedostatku. 

Za padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, paradoxem je že nejrychleji narůstá počet obyvatel tam, kde je bída a zaostalost, zde se vychází z toho, že život ubožáků je velmi nejistý, a tak je třeba mít více dětí, aby rodina geneticky nezanikla. 

Problém je v tom, že lidem schází existenční jistota, mocná a bohatá elita s chudými a bezmocnými lidmi zachází jako s otroky, a tak lidi umírají ve válkách, nebo jako otroci při těžké práci. Jakou šanci na dobrý život, má malé dítě narozené v chudé a zaostalé rodině, kde je velmi mnoho dětí? 

Současná pokrytecká egoistická společnost vás může zabít, i když jste nikomu nic neprovedli, tak jako Nacisti povraždili miliony lidí v plynových komorách jenom proto, že pro ně špinavá rasa, neměla žádnou hodnotu, prý práce v Nacistickém koncentráku osvobozuje vězně od existenčních starostí? 

Ano, smrt osvobozuje, proto dáme všechny lidi na světě do GVKB konzerv, společně s drůbežím separátem, a místo zlých Nacistů, zde bude hodná GVKB umělá inteligence a GVKB roboti, nejsou pokrytci tak nejsou s pokrytci problémy. GVKB robot na Karlově mostě v Praze se bude fotografovat fotoaparátem na dlouhé skládací tyčce, a fotku pošle na GVKB sociální síť na internetu, aby se pochlubil ostatním GVKB robotům, budoucnost tak bude plná štěstí a lásky.